CONVOCATOR

Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că la data de ___________ orele __________, Comitetul de Securitate şi
Sănătate în Muncă constituit la nivelul S.C. ____________ S.R.L. se întruneşte la sediul societăţii, în formula în
care a fost aprobat de către administrator:
Temele propuse spre a fi dezbătute sunt următoarele:
1. Riscurile emergente în cadrul locurilor de muncă din unitate;
2. Ergonomia locului de muncă – mediul de lucru;
3. Planul de prevenire şi protecţie – propuneri de actualizare;
4. Oportunitatea investiţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
5. Propuneri de subiecte pentru şedinţa următoare;
Am luat la cunoştinţă:
1. _____________ – administrator – preşedinte __________________________________________
2. ______________ – lucrător desemnat SSM – secretar ___________________________________
3. _____________________________ – Medic de medicina muncii – membru __________________
4. _____________________________ – reprezentantul lucrătorilor – membru __________________
5. ____________________________ – reprezentantul lucrătorilor – membru __________________
6. ____________________________ – reprezentantul lucrătorilor – membru __________________