You are on page 1of 284

27.

vfolyam
2012. 4. sz.


AETAS
TRTNETTUDOMNYI FOLYIRAT


A kiadvnyt szerkesztette:
KOSZTA LSZL

A szerkeszt munkatrsa:
Z. KARVALICS LSZLE m megjelense a TMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 azonost szm,
Kutategyetemi Kivlsgi Kzpont ltrehozsa a Szegedi Tudomnyegyetemen
cm projekt az Eurpai Uni tmogatsval,
az Eurpai Szocilis Alap trsfinanszrozsval valsult meg.

A kiadvny


Nemzeti Egyttmkdsi Alap,
Szegedi Tudomnyegyetem Blcsszettudomnyi Kar,
Szegedi Tudomnyegyetem Juhsz Gyula Pedagguskpz Kar,
Szeged Megyei Jog Vros nkormnyzata,
Szegedrt Alaptvny
tmogatsval jelenik meg.

Szerkesztk:

DEK GNES
(fszerkeszt)
VAJDA ZOLTN
(fszerkeszt-helyettes)
BENCSIK PTER
GALAMB GYRGY
KOSZTA LSZL
PAPP SNDOR
PELYACH ISTVN
SZSZ GZA
TOMKA BLA
TTH SZERGEJ
HORVTHN SZLPL MRIA
(olvasszerkeszt)

Tartalom
Tanulmny
Z. KARVALICS LSZL
Informcitrtnelem (Az nazonossg keresstl az tfog kutatsi
programokig) ......................................................................................... 5
SLZ MARIANN
Az informci hatalom (Az informci htkznapi metafori) ........... 13
GELLRFI GERG
A pridianum-tpus dokumentumok mikro- s makrostruktrjrl 22
SZOMMER GBOR
Holland navigcis tuds Japnrl, 16081641 ................................... 31
KEES TESZELSZKY ZSZKALICZKY MRTON
A Bocskai-felkels s az eurpai informcihlzatok (Hrek, diplo-
mcia s politikai propaganda, 16041606) ........................................ 49
G. ETNYI NRA
A nyomtatott informci rtke s funkcivltozsai a kora jkorban 122
Mhely
VR MRTON
Informcitrtneti markerek a Mongol Birodalom trtnetben ...... 144
GULYS LSZL SZABOLCS
A kzpkori szlmvels s borkereskedelem informcitrtneti
vizsglatnak lehetsgei ...................................................................... 155
BAGI ZOLTN PTER
A 1617. szzadi hatrvidki s diplomciai kmkeds magyar nyelv
irodalmnak ttekintse ....................................................................... 176
ZDI ZSOLT
A common law informcis vlsga s forradalma a 19. szzad Ang-
lijban s Amerikjban (Jog a kontinensen s Angliban a felvil-
gosods, majd az ipari forradalom idejn) ........................................... 188
Mltidz
Z. KARVALICS LSZL ROHONYI ANDRS
Harold Adams Innis informcitrtneti trgy feljegyzseibl ......... 197
Hatrainkon tl
Az informcitrtnelem gynyrsge (Beszlgets Toni Wellerrel)
Az interjt Z. Karvalics Lszl ksztette ............................................. 214
TONI WELLER
Egy informcitrtneti vtized: a szakirodalom s az elmletek t-
tekintse (20002009) Fordtotta: Hunyadi Zsolt ............................. 221

Vita
BAGI DNIEL
Hogyan jtt ltre a kzpkori Morvaorszg? (Egy j knyv margjra) 236
Kitekints
MALTH GNES
Az informciptszet trtnettl az informci-kzpont hadtr-
tnetig (A Szegedi Informcitrtneti Mhely els konferencijrl) 253
Figyel
Egysg s sokflesg (Jezsuita identits[ok] a 1617. szzadban)
(Le monde est une peinture. Jesuitische Identitt und die Rolle der
Bilder. Herausgegeben von Elisabeth Oy-Marra Volker R. Rem-
mert. Akademie Verlag, Berlin, 2011.)
UGRY BLINT .......................................................................................... 256
Hrom nap Cornwall felett
(C. John Sommerville: The News Revolution in England. Cultural
dynamics of daily information. Oxford University Press, New York
London, 1996.)
Z. KARVALICS LSZL .............................................................................. 263
Templomok a trk dlta Tolna fldjn
(K. Nmeth Andrs: A kzpkori Tolna megye templomai. Publikon
Kiad, Pcs, 2011.)
MT GBOR .......................................................................................... 268
Az amerikai magyar katolikusok s az anyaorszg a kt vilghbor
kztt
(Mt Anita: Az amerikai magyar katolikusok s az haza (1918
1939). METEM, Budapest, 2012.)
VIDA ISTVN KORNL .............................................................................. 271
Az egri Trtnelemtudomnyi Doktori Iskola bemutatkozik
Rainer M. Jnos (szerk.): A felgyelt (mozgs)tr. Tanulmnyok a
szovjet tpus rendszer hazai trtnetbl; Ballabs Dniel (szerk.):
Konferencik, mhelybeszlgetsek I. Trianon 90 v tvolbl; Bal-
labs Dniel (szerk.): Konferencik, mhelybeszlgetsek II. Or-
szggylsek orszgos gylsek. Az Eszterhzy Kroly Fiskola
Trtnelemtudomnyi Doktori Iskoljnak Kiadvnyai. (Sorozat-
szerkeszt: Romsics Ignc) Lceum Kiad, Eger, 2011.)
TAMS GNES ......................................................................................... 274

Szmunk szerzi ......................................................................................... 279

AETAS 27. vf. 2012. 4. szm 5
Z. KARVALICS LSZL
Informcitrtnelem
Az nazonossg keresstl az tfog kutatsi programokig
A huszadik szzad vgi trtnetrsrl szlva Bernhard Bailyn mr-mr potikus fordula-
tokra ragadtatta magt. Vlemnye szerint ennek egyik legmlyebb tendencija [] az a
ksztets, hogy a kutatsok hatrait kiszlestsk, hogy a nagyobb sszefggsekbe bellt-
va jramrlegeljenek jelents esemnyeket s tendencikat, s hogy egy jval tgasabb s
ltalnosabb skon magasabb fok megrtshez jussanak el. A trtneti kutats minden
intellektulis, kulturlis s politikai szfrjban kitgult a ltkr. Feltrulnak a nagysza-
bs hasonlsgok s prhuzamok
1

gy vlem, mindez nemcsak ltalban jellemzi a trtneti vizsgldsokat, hanem tel-
jes mrtkben alkalmazhat azokra az irnyzatokra, iskolkra, amelyek magukat nll ku-
tatsi terletknt, gazatknt (az angolszsz szhasznlatban: sub-field) meghatrozva
nagy lpseket tettek az intzmnyesls irnyba. Annl klnsebb, hogy a tbb mint
hsz ve nagy erkkel szervezd s Bailyn defincijt messzemenen kielgt inform-
citrtnelem (information history) mg mindig nem tudott betrni a trtnettudom-
nyi kzbeszdbe, annak ellenre sem, hogy az informcis trsadalom narratva megjele-
nsnek, illetve az annak eltrtnete fel fordul rdekldsnek termszetszer mdon
kellett volna elvezetnie az ismertsghez s a felrtkeldshez.
2
Azokon kvl, akik magukat
az informcitrtneti irnyzathoz soroljk, s tbb-kevsb ismerik egymst, ez a meg-
kzeltsmd nem lthat a szakma magas szint orgnumai s intzmnyei szmra.
3


1
Idzi: Kocka, Jrgen: A trtnelem s a trsadalomtudomnyok ma. Eszmlet, 92. kt. (2011 tl)
9596.
2
Magyarorszgon az ELTE Trtneti Informatika Mhelykurzusa kezdte meg a tmakr mvelst
eladsokkal s mini-konferencikkal 1991 s 1998 kztt. Az ELTE BTK-n debtlt tanrendi kur-
zusknt a kilencvenes vek kzepn az informcitrtnelem mint tantrgy (akkor Z. Karvalics
Lszl, ksbb, mr az ezredfordul utn Novk Veronika vezetsvel). A Mhelykurzus trekvse
egy orszgos oktati s kutati hlzat kiptsre (Informcitrtneti Kabinetek) eredmnyte-
len maradt, de a krdssel foglalkozkat egy informlis, mostanra tbb mint tven ft tartalmaz
levelezlista azta is sszekti. 2010-ben alakult meg a Magyar Trtneti Trsulat Informcitr-
tneti Szakosztlya, s az intzmnyeseds fontos llomsa a Szegedi Informcitrtneti Mhely
megszletse (2011. oktber). Az els informcitrtneti trgy publikcit (Z. Karvalics Lszl:
ton a trtneti informatika fel. Jel-Kp, 1991. 1-2. sz. 131139.) azta mintegy hrom tucatnyi
informcitrtneti trgy s fltucat, magval az informcitrtnelemmel mint trggyal foglal-
koz kzlemny kvette. Fontos llomsnak tekinthet a Vilgtrtnet cm folyirat 1996-os, tel-
jes egszben informcitrtneti tematikus szma (sztl). A nagykorv vlshoz pedig a
Gondolat Kiadi Mhely ltal elindtott kt knyvsorozat, a mostanra t ktetig jut Informci-
trtnelem (induls: 2004.) s a Hajnal Istvn rsoktats-trtneti Opus Magnumnak magyar
fordtsval elindult Az informcitrtnelem klasszikusai jrultak hozz (2008).
3
Ezrt idszer az a javaslat, hogy a Pekingben rendezend kvetkez trtnsz vilgkongresszus-
nak az informcitrtnelem legyen az egyik kiemelt tmja.
Tanulmnyok Z. KARVALICS LSZL
6
Nagyon hasonlkppen trtnt mindez egykor az antropolgia s a trtnettudomny
tallkozsakor. Negyedszzaddal ezeltt David Gaunt ngy szakaszt klntett el a be- s
elfogs stciiknt.
4
Az els idszak az antagonizmus szakasza volt, amelyet csekly szm
tjrs, de annl jelentsebb szembenlls jellemzett. A msodik fzis hozta el az elmleti
rdeklds felbredst, klnbz mintakutatsok formjban. Ezt kvette elbb a j-
indulat, majd negyedikknt az integrci korszaka. Ma az antropolgiai megkzelts- s
szemlletmd rvnyessge s nlklzhetetlensge nem krds: az integrci teljes kr
s meggyz.
Ha Gaunt tipolgijt alkalmazzuk az informcitrtnelemre, akkor pillanatnyilag
nagyjbl az els s a msodik szakasz kztt vagyunk. Minden rsz-eredmny ellenre
sem sikerlt ugyanis mg tllpni az antagonizmus peridusn. Mindennl tbbet mond,
hogy a legfrissebb programtanulmnyban, James Cortada egyszerre provokatv s szinteti-
kus vitairatban
5
a szerznek mg meg kell vdenie Alistair Blacket s Toni Wellert, a brit
informcitrtneti iskola vezet kpviseli azzal az ersen akceptlhat rvvel, hogy mie-
ltt tmadsba lendlne brki, eltte adjon idt, hogy a paradigma kiforrja magt.
6
A
msodik fzishoz val kzelts legmeggyzbb bizonytknak pedig azt tartom, hogy ve-
zet tudomnyterletek tfog konferencii mr teljes rtk szakmai rsz-esemnyknt
tekintenek az informcitrtneti megkzeltst kpviselk sajt szekcira (miknt a gaz-
dasgtrtnszek 2006. augusztusi (tizennegyedik) vilgkonferencijn, Helsinkiben vagy
az integrlt informcitudomny kpviselinek els, Kos szigetn tartott konferencijn
trtnt, 2011 oktberben).
7

gy vlem, az ttrs elssorban azrt maradt el, a jindulat korszakba val tlps
azrt ksik, mert a trtnsztrsadalom nem tudatostotta az informcis jelz relevanci-
jt szmos kutatsi trgy vagy irny esetben, amelyeket nllan ugyan ersen ltjogo-
sultnak tekint mr j ideje, anlkl azonban, hogy felismern annak beletartozst az t-
fogbb paradigmba. Amikor Gaunt az antropolgiai kutatsok kapcsn a leggretesebb
trgykrk kztt emeli ki a mentalitstrtnetet, a kozmolgik trtneti rekonstrukci-
jt, a gondolkodsi struktrk, jelentsek s szimbolikus rendszerek vilgt, valjban in-
formcitrtneti fordulatrl beszl, anlkl, hogy nevn nevezn.
8
De mg beszdesebb
egy idben kzelebb ll plda. Amikor egy friss tanulmnyban Jrgen Kocka
9
arra kvn-

4
Gaunt, David: Trtnelem s antropolgia (msodik rsz). Vilgtrtnet, 22. vf. (1985). 4. sz. 3
76. Az idzett rszt lsd: 1011.
5
Cortada, James W.: Shaping Information History as an Intellectual Discipline. In: Information &
Culture: A Journal of History, vol. 47. (2012) No. 2. 119144.
6
rdemesnek ltom felidzni e ponton a kilencvenes vek elejnek egyik jindulat (!) plyatrsi
kommentrjt, amely szbeli s rsos informcitrtneti evangelizcis prblkozsaimat avval
vlte elintzhetnek, hogy kitalltam magamnak egy tudomnyt (ami egybknt nem ltezik).
7
Information Flows 13502000. From Early Modern Business Correspondence to Business Press
http://www.helsinki.fi/iehc2006/logos/IEHC_06.pdf s: Information History: Perspectives,
methods and current topics http://www.icininfo.net/index.php. Termszetesen a brit Library
and Information History Group sajt konferenciit s a hasonl hazai esemnyeket nem emltjk,
hiszen itt a kulcskrds a kls elfogadottsg bemutathatsga.
8
Ez annl is rdekesebb, mert Gaunt pontosan azrt brlja a szbelisgrsbelisg iskola egyik
apostolt, Jack Goodyt, mert annl az egyszer ttelnl, hogy az rs olyan gondolkods-
formkhoz s mentalitshoz vezet, amelyek az rstudatlan kultrkban elkpzelhetetlenek, sok-
kal bonyolultabbnak, csak tbb vltozval lerhatnak tartja ezt az erteret gyakorlatilag egy ho-
lisztikus informcitrtneti mez ignyt jelenti meg. Gaunt: Trtnelem s antropolgia,
9
Kocka: A trtnelem s a trsadalomtudomnyok ma, 89105.
Informcitrtnelem Tanulmnyok
7
csi, hogy a 1960-as, 1970-es vek nagy ksrletezsekkel, nekilendlsekkel jellemezhet
idszaka utn a trtnelem s a tbbi trsadalomtudomnynak a 1980-as vek elejtl
meglazult
10
viszonynak helyrelltsrt mit lehetne tenni, receptknt a kvetkez ajn-
lsokat fogalmazza meg a trtnsztrsadalom szmra:
- kapjon nagyobb hangslyt a cselekvs, a megfigyels s a tapasztalat, azaz a szubjek-
tv dimenzi (ezzel sszefggsben: a mikrohistria),
- a szimbolikus formk rekonstrukcija,
- a kulturlis szoksok magyarzata,
- a narrativits, a nyelv mint a kutats trgya, fogalomtrtnet.

Valamennyi felsorolt trgy explicit mdon sorolhat az informcitrtneti vizsgldsok-
hoz is, megtartva termszetesen nll (diszciplinris) arculatt. Kocka mgis teljesen r-
zketlennek ltszik e kzs tbbszrsre.
11

Hasonlkppen: az j eszmetrtnet (intellectual history) nven szrnyait bontogat
kutatsi irnyzat, amely egy korszak teljes textulis keresztmetszetnek vizsglatra vl-
lalkozik (minden szvegmfajt belertve, legyen az profn levelezs, szpirodalom, poli-
tikai pamflet, filozfiai rtekezs, orvosi vagy asztrolgiai irodalom stb.), valjban az in-
formci ramlsnak trgyiastott metszeteit helyezi nagyt al.
12
(Ide sorolom a foga-
lomtrtneti irnyzatot is, amely nem a Koselleck-fle trtneti szemantika programjt vi-
szi tovbb, hanem arra kvncsi, mikppen vltak talakulsok, folyamatok gensv a fo-
galmi innovcik.)
13
A szvegek s a fogalmak mgtt pedig kirajzoldik az informci s
az informcitechnolgia teljes trsadalmi s kulturlis kontextusa ahogy a nevt 2012-
tl megvltoztat folyirat, az Information & Culture: A Journal of History
14
a majdani
szerzknek sznt szerkesztsgi instrukcikban meghatrozza. Olyan tanulmnyokat vr-
nak, amelyek az informcis intzmnyek trtnetvel foglalkoznak, kifejezetten btortva
j, termkeny kapcsolatok ltestst a knyvtrtrtnet, a szmtstechnika-trtnet, a
munka, a trsadalmi nemek, a gazdasgtrtnet, a politika- s diplomciatrtnet, a tudo-
mny s technolgia hagyomnyos terletei s kutati kztt. Mindez James Cortada meg-
kzeltsben trekvs azoknak az sszefggseknek, kontextusoknak a megrtsre, ame-
lyek rszeknt az informcihasznlat szerephez jutott (mint pldul a kereslet-knlat vi-
szonyrendszere vagy az informcitermels s kereskedelem tartalmi krdsei).
15

Ugyanebbe az irnyba mozdult el a kognitv rgszet (cognitive archaeology) program-
ja s teljestmnye, amely a trgyi leletek segtsgvel csak kzvetve, illetve kis rszben
(agykoponya-rekonstrukcikkal) vizsglhat mentlis univerzumok rekonstrukcijra vl-
lalkozik. Ez az irnyzat ma mr ott tart szoros kapcsolatban a jelhagys mr korbban is

10
a trtnszek krben cskkent a trsadalomtudomnyi fogalmak s mdszerek irnti rdekl-
ds [] ismt ntt a tvolsg. Kocka: A trtnelem s a trsadalomtudomnyok ma, 92.
11
Pedig a kommunikcitrtnelemnek (Kommunikationsgeschichte) ers nmet iskolja van, s
Michael Giesecke s kre sokoldalan kapcsolta ssze a kortrs informcis kihvsokat a 1617.
szzad mediatizlt forradalmval.
12
n-meghatrozsa szerint a Modern Intellectual History cm folyirat az intellektulis trtnel-
met s a kultrtrtnetet sszekapcsol kutatk fruma, horizontja a tizenhetedik szzad kzep-
tl napjainkig terjed. Hazai recepcijra lsd: Bks Enik: Galeotto Marzio De doctrina
promiscua cm mvnek eszmetrtneti vizsglata cm 2012-es doktori rtekezst.
13
nll szakfolyiratuk a Contributions to the History of Concepts, a vezet kutathely szmos
projekttel a jeruzslemi Van Leer Institute.
14
Korbban (2006-tl) Libraries & the Cultural Record. Kiadja: University of Texas, Austin.
15
Cortada: Shaping Information History, 138139.
Tanulmnyok Z. KARVALICS LSZL
8
buzgn kutatott, de visszatren jrartkelt terletvel, a mestersges fnykelts trtne-
tvel s a hangrgszettel (acoustic archaeology
16
) , hogy a legkorbbi mrsi s mrtk-
rendszerekhez prbl a lelet-anyagon keresztl kzelebb kerlni.
17
Mondanunk sem kell,
hogy teljes joggal lehet(ne) mindezt informcirgszetnek (is) nevezni s ki tudja, lehet,
hogy ppen az analg informcis jelensgek felismersbl kiindul kzs programok is
hozzjrulhatnak a trtnettudomnyt a rgszettel sszekapcsol Nagy Egyests prog-
ramjnak sikerhez
Az informcitrtnelem termszetesen nem szorul r, hogy hozott anyagbl dolgoz-
zon, s mindenron a sajt interpretciit erltesse ms kiindulpont megkzeltsekre
(elg, ha csak az elmlt tz v termsnek Toni Weller ltal ismertetett a 221235.
oldalon kzlt szemljre pillantunk). Hiszen az a tny, hogy az informcis trsadalom,
a poszt-indusztrilis vilg kialakulsa szmos, az informcis eltrtnettel kapcsolatos
krds felttelre ksztette a trsadalomkutatkat, mr nmagban elg ahhoz, hogy a tr-
tnelmi mlt informcis metszete felrtkeldjn. Olyan ismeretelmleti, etikai, techno-
lgiai, kzssgi kihvsok tudatosodnak, amelyek narratvaknt trtn megmunkls-
hoz kontextusrt, magyarz errt, a mkdsi logika feltrsrt korbbi szzadok tanul-
sgaihoz kell visszafordulni, sokszor akr az egsz vilgtrtnelmi folyamat prizmjn
megtrve azokat. S ugyangy derl ki sorra, hogy mostanra a mindennapi let rszv lett
kortrs diskurzusok jra felfedezhetv, jrarhatv teszik a trtneti hagyomnyt im-
mr sajt, jl ismert terminusaikban s a hozzjuk ktd jelentsekben rejl er rvn.
Vegyk pldul az informci- s tudsmenedzsmentet, a szervezeti informcigaz-
dlkodst (information and knowledge management). Kirlelt gazdasg- s szervezstu-
domnyi diszciplna, de tipolgii, modelljei, megkzeltsei mentn rgebbi idszakok in-
formcis folyamatainak lerst tudjuk megkezdeni mai nyelvezettel. Az iroda-
automatizls trtnete a 19. szzad msodik felben gyorsul fel, de a szervezeten belli in-
formciramls, a dnts-elkszts, a dntstmogats, az adatbzis-pts, adattiszt-
ts, informci-megoszts, -trols s visszakeress az kori magas kultrktl kezdve ti-
pikus gyakorlat, csak eddig ms okok miatt s ms kategrik mentn kerltek a trgyle-
mezre. Ugyanerre vonatkozan az eddig szletett tanulmnyokban a kulcsszavak msok:
kancellria, brokrcia, hivatal, birodalmi adminisztrci, levelezs, oklevl, hiteleshely
stb. Nincs egyb dolgunk, mint egy jl ismert trtneti anyagot j szemmel mrlegre tenni.
A rmai hadtrtnelem egyik forrstpusbl gy lesz pldul a korabeli adatbzis-
hasznlat kultrjra vonatkoz elemzsi Trgy: aki elolvassa Gellrfi Gerg tanulmnyt a
Pridianum-tpus dokumentumokrl (2230. old.), azonnal rezni fogja, milyen az, ami-
kor a histriai rnykbl ellp egy statiszta, s hirtelen fszerepet kvetel.
De termszetesen mondhatnnk informcipolitikt is (information policy). Milyen
kzlemnyek, milyen nyelven, a lakossg mely rszt rjk el? Milyen tartalmakat tiltunk,
s melyek az engedlyezettek? Milyen adatokat gyjtnk s trolunk a lakossgrl? Mirt
s mikor vlik szksgess az adatok iparszer termelse (mondjuk npszmlls formj-
ban)? Hogyan s milyen megoldsokkal igyeksznk informcis versenyelnyre szert tenni
rivlis orszgokkal szemben? Milyen informcikat szerznk be, s milyen tudshordoz-
kat importlunk klfldrl? Mai szemmel mi msnak tekinthetnnk a koreai uralkod,

16
Itt rszletesen nem trgyalhat ez az izgalmas irnyzat, annyit mondjunk rla, hogy horizontja a
hangkelt eszkzk trtnettl a korai magaskultrk mestersges tereinek akusztikus megkom-
ponltsgig hzdik.
17
Lsd: Morley, Iain Renfrew, Colin (eds.): The Archaeology of Measurement: Comprehending
Heaven, Earth and Time in Ancient Societies. Cambridge, 2010.
Informcitrtnelem Tanulmnyok
9
Szedzsong informcipolitikai ksrlett a 15. szzad kzepn az rstudsnak a hangl
bc bevezetsn keresztl trtn demokratizlsra, mint az informcis rstuds
pre-digitlis szakadknak thidalsra tett tudatos, korai ksrletnek? s vajon hny
mai trtnelemknyvben talljuk meg a nevt?
Vagy vegyk az informciptszetet (information architecture), a krnyezet korb-
ban semleges elemeinek jelentsteliv, informcihordozv ttelt, illetve a trgyiastott
informci elrendezsnek, megjelentsnek tudomnyt s mvszett. Elkpeszt
mennyisg tmakr tartozik ezen egyetlen kalap al. Jelek s szimblumok lland s
idszakos felvitele a sajt testre, a trkpek s proto-trkpek, nyilvnos terekben fellltott
idmr eszkzk s kzhasznlat naptrak, piktografikus reprezentcik (barlangokban,
kveken), szm-reprezentcik, asztronmiai jelek, hatrjelek, pletjelzsek, tjelzsek,
utcatblk, cgtblk, megllt tblk, kzterleti rk, vilgttornyok, reklmok, plak-
tok, hirdetmnyek, hatalmi s katonai szimblumok, tudsfolyamatokra optimalizlt p-
tett terek falainak tudatosan megkomponlt tartalmakkal val bortsa (mint pldul az
antik exedra, a mezo-amerikai calmecac vagy a reneszansz studiolo). Kimerthetetlen kuta-
tsi terletek, ha nemcsak adalkknt tekintnk rjuk egy-egy kultra jellemzsekor, ha-
nem sajt jogon tesszk ket vizsglat trgyv, kronologikus vagy sszehasonlt mdon
termszetesen azzal a cllal, hogy az ekkppen jradefinilt rsz-trgyak mlyebb megis-
mersn s feltrsn keresztl valamit jobban sikerljn megrteni a trsadalomtrtnet
tfogbb tartomnyaiban is.
Minderre taln a legjobb plda a mai informci- s tudsgazdasg elkpeinek keresse
az ipar- s az agrr-dominns trsadalmakban.
18
Ha egyes szektorok trtnett elkezdjk
visszafel vezetni az idben, hol ll meg a rekonstrukci? A mai hrgynksgek modern el-
kpei a 19. szzad kzepn indulnak tnak, de eltte is szervezett hrzemek szolgljk a fo-
gyasztkat, mg ha a termelt hrek mennyisgt s a foglalkoztatottak szmt tekintve ala-
csonyabb szinten is. Az rott szvegek sokszorostsnak mr a knyvnyomtats kialakulsa
eltt kiterjedt gazdasgi dimenzija van (gondoljunk csak a papirusz- s paprtermelsre, a
knyvek bortirt, a pergamenrt lelt csordkra) s ne felejtsk el, hogy a knyvnyomta-
ts sem kultrmissziknt, hanem kltsgrzkeny vllalkozk kmletlen technolgiai s r-
harcaknt indult el. Vagy: a mindenkori postahlzat mekkora hozzadott rtket termelt,
mennyibe kerlt, hny embert foglalkoztatott, s ez milyen arnyokat jelent a tbbi termelsi
szegmenshez kpest? s magukkal a jel-tovbbts csatornival kapcsolatban minden szk-
sges rszlet egyms mell kerlt mr pldul ahhoz, hogy a galambposta kori Egyiptomban
s Mezopotmiban kezdd hossz trtnetnek valdi jelentsgt, kiterjedst s hatst
megfelel mdon bemutathassuk? s a tengeri hajzsban mekkora szerepe volt a navigcis
szakembereknek,
19
a trkpszeknek, a tjkozdst segt technolgiai httriparnak (bele-
rtve a szlessg, de klnsen a hosszsg mrst)?
Arra mindig is figyelt pldul a trtneti hagyomny, hogy a kzvetlen termelsbl ki-
vont rnokok s tisztviselk szerepvel, szmval tisztban legyen, mr a legkorbbi idktl
kezdve. Az sem volt ktsges, hogy a munkamegosztsban flls jut a papoknak s a
hozzjuk hasonl szellemi vezetknek. Az orvos, a vndornekes, a joculator, a trubadr, a
mvsz, a tuds el-eltrbe kerl a mveldstrtneti fejezetek nlklzhetetlennek t-
n bekezdseiben, de vajon minden olyan foglalkozs szmba vtetett, amely kzvetve vagy
kzvetlenl az informcis- s tudsfolyamatokat s nem magt a termelst szolglta?

18
Giesecke, Michael: Sinnenwandel, Sprachwandel, Kulturwandel. Studien zur Vorgeschichte der
Informationsgesellschaft. Frankfurt am Main, 1998.
19
Pontosan ilyen krdseket vizsgl tanulmnyban Szommer Gbor ebben a szmban (3148. old.).
Tanulmnyok Z. KARVALICS LSZL
10
(Ilyen szemmel nzve az antik Rma fklyahordoz rabszolgitl vagy az jkorban az uta-
kat ellep lmpagyjtogatktl a 19. szzad vgnek gprnitl a huszadik szzad elej-
nek humn szmtgpeiig
20
terjedhet a sor.) s vajon kzssgrl kzssgre, korszak-
rl korszakra ugrlva mekkora volt a szma s az arnya az informcis szektorban foglal-
koztatottaknak (akik csak rszben fedik t a korbbi gyjtkategrit, az rtelmisget
21
)?
s gy jutunk el a nevezetes, emblematikus szemlyekhez is. Ahogy egykor Fernand
Braudel szavaival valsgos kzdelmet kellett folytatni, hogy a feltrekv gazdasgtrt-
net trgyai s szerepli az elkel politika- s mveldstrtnet trgyai s szerepli mel-
l kerlhessenek (pldul Jakob Fugger Rabelais mell),
22
gy prblja az informcitr-
tnelem is a most mr elkelnek szmt Jakob Fugger mell lltani mondjuk a
mainstream trtnetrs szmra gyakorlatilag lthatatlan William Playfairt.
Tegyk a szvnkre a keznket: hallottuk valaha James Watt egykori (1777 s 1782 k-
ztti) asszisztensnek, a skt mrnk-polihisztornak a nevt mint fontos trtneti szem-
lyisgt? Pedig Playfair (17591823) az jabban infografiknak nevezett technolgia pio-
nrja, a statisztikai adatok megjelentsnek innovtora, aki a mai napig meghatroz ha-
tst gyakorolt a vizualizcira. Amikor valaki az zleti s tudomnyos letben elterjedt vo-
nal-, kr-, torta- vagy oszlopdiagramot (line chart, circle chart, pie chart, bar chart) hasz-
nl, Playfair 1786 s 1801 kztt kifejlesztett s monumentlis ktetekben kzkinccs tett
jtst alkalmazza.
23
Playfair hatsa, jelentsge gy mrhetetlenl nagyobb s kiterjed-
tebb, mint azon jelentktelen gondolkodk, akikkel hossz oldalakat tltenek meg a 18.
szzad vgvel foglalkoz mveldstrtneti munkk vagy a politikatrtneti kronolgi-
kban visszatren emltett, de mr a kvetkez nemzedk ltal elfelejtett szereplk.
24
(s
az sem lehet vletlen, hogy Playfair beemelst a trtneti knonba elszr ppen az a

20
risi, zemcsarnokra emlkeztet termekben automatizls hjn kzi eszkzkkel szmolsi
mveleteket vgz betantott sszead-kivon segdmunksok szzait foglalkoztatta egy-egy
zem. Rszletesen lsd: Grier, David Alan: When computers were human. Princeton University
Press, 2007.
21
Ne felejtsk el, hogy maga az rtelmisg fogalma is trtneti kpzdmny, a 19. szzad kzepn
szletik meg.
22
Braudel, Fernand: A kapitalizmus dinamikja. Budapest, 2008. 15.
23
Az els jelents munka a Commercial and Political Atlas (London, 1786.), amely a kereskedelem,
az import, az export, a bevtel s a kiads statisztikai adatainak grafikus megjelentsvel 43 id-
soros brt s egy oszlopdiagramot tartalmaz, az els komplex statisztikai vizualizcis megoldst.
Tegyk hozz: pr vvel azeltt, hogy maga a statisztika sz megszletett volna az angol nyelvben.
(Az idsor-brzols egybknt korbbi tallmny, Joseph Priestley 1765-ban alkotta meg s tet-
te nagyon gyorsan npszerv, de pldul Huygens mr 1669-ben mortalitsi grafikont szerkesz-
tett. Az 1801-ben, szintn Londonban kiadott munkjban (Playfairs Statistical Breviary) deb-
tlt a tortadiagram.
24
A fentieken tl emltsk mg meg, hogy a szellemi munka mechanizlsnak is rdekes alfejezete a
Watt ltal Playfair szmra konstrult diagramrajzol berendezs, s annak is jelentsge van,
hogy az j megjelentsi formkkal prhuzamosan Playfair nagy figyelmet szentelt annak, hogy
elmagyarzza grafikonjainak olvassi s megrtsi szablyait (megellegezve a fogyasztsi javak
vilgban ksbb elterjed n. szveges informciptszetet). Rszletesen lsd: Spence, Ian:
William Playfair and the Psychology of Graphs (2006) http://www.psych.utoronto.ca/users/
spence/Spence%20(2006).pdf
Informcitrtnelem Tanulmnyok
11
James Beniger szorgalmazta,
25
akinek legfontosabb knyve az informcis trsadalom el-
trtnetrl, a 19. szzad utols harmadnak kontrollforradalmrl szl.
26
)
s persze nem csak a kiemelt jelentsg szemlyekre rdemes figyelni. A mikrotrt-
nelem ttrse s (korltozott, de rvendetes) diadala ta nem lepdnk meg, ha kutat-
trsainknak a mveldstrtneti narratvk rszeknt megszlet nevezetes nyomdsz-
letrajzai, tuds- s egyetemalapt-portri, kartogrfus-monogrfii mell msok a
Szent Mt-elvnek
27
megfelelen elkezdenek egyszer postamestereket, tolmcsokat, fu-
trokat, tengeri navigtorokat, rnokokat, fldmrket vagy ppen kzjegyzket, esetleg az
informciram kezelsnek ms napszmosait lltani a trgylemezre.
28

St, kapaszkodjunk meg: az informcitrtneti kutatsoknak ma mr az is kijellt ir-
nya, hogy az alapveten nem informcis szakmk s munkakrk, mezgazdasgi s kz-
mves tevkenysgek informcihztartsa, informcis alapviszonyai s sszefggsei is
minl sokoldalbb feltrsra kerljenek.
29

James Cortada, akinek az imnti maximt is ksznhetjk, megksrelte egybegyjteni
a legfontosabb krdseket, amelyeket kutatsai megkezdsekor az informcitrtnsznek
fel kell tennie:
30

Milyen hordozkat hasznltak az informci sszegyjtsre s trolsra a legklnf-
lbb trsadalmak a legklnflbb korszakokban?
A szakmkat, munkakrket, egyltaln brmifle emberi aktivitsformt milyen fajta
informci gyjtse, hasznlata s megosztsa jellemzett?
Melyek az informci elsajttsnak s hasznlatnak idbeli mintzatai?
Miknt befolysolta az informci hasznlata egyes individuumok s csoportok (trsa-
dalmak) munkavgzst s lett?
Milyen ltez trtneti diskurzusokra tekinthetnk informcitrtnelemknt? (Ezt
mr csak nagy vatosan veti fel, flve attl, hogy tl korainak minsl.)

Az rdekld trtnszek szmra Cortada tovbbi travalkat is megfogalmaz. A leg-
fontosabbnak azt tartja, hogy mikzben a leghagyomnyosabb trtneti ignnyel nylunk
trgyakhoz s korszakokhoz, a ltez informcihasznlati gyakorlatok feltrsa s doku-
mentlsa lljon a kzppontban legyen akr egyesek, akr intzmnyek. Hogyan m-
kdtek, hogyan tanultak, az informcis ramlsok milyen terben helyezkedtek el?

25
Beniger, J. R. Robyn, D. L.: Quantitative Graphics in Statistics: a Brief History. The American
Statistician, vol. 32. (1978) 111.
26
E tematikus lapszm egyik legizgalmasabb darabja, Zdi Zsolt tanulmnya (188196. old.) ppen
azt illusztrlja, miknt lehet tovbbvinni s ms terletekre is alkalmazni Beniger korszakos m-
vt (Beniger, James: Az irnyts forradalma. Budapest, 2004.)
27
W. den Boer holland trtnsz Szent Mt-elve: keveseknek tulajdontunk olyan eredmnyeket,
amelyek sokaki. In: Bourde, Guy Martin, Herv (a kzlskor helytelenl: Hevr): Az j trt-
netrs, az Annales iskola rksei. Vilgtrtnet, 22. vf. (1985) 4. sz. 376. Az elv fordtva is
mkdik: sokaknak tulajdontunk olyat, amelyek valjban keveseki vagy egyeseki (lsd pldul
a bemutatott Playfair-effektust).
28
Ahogy ez ppen e folyirat hasbjain is trtnt legutbb lsd: Petrovics Istvn: Kzjegyzk a k-
zpkori Pcsen: Pozsegavri Mrton fia, Balzs. Aetas, 26. vf. (2011) 3. sz. 6881.
29
Cortada: Shaping Information History, 134.: too many professions remain unstudied in their
use of information (and knowledge). Az e szmba bevlogatott tanulmnyok kzl Gulys Lszl
Szabolcs a szlmvels s borkereskedelem kapcsn vllalkozik ilyen irny megkzeltsre
(155175. old.).
30
Cortada: Shaping Information History, 129133.
Tanulmnyok Z. KARVALICS LSZL
12
Mindehhez magam azt tennm hozz: nem rt, ha az informci mibenltvel, forma-
gazdagsgval, alakvltozataival rendszerszemllet mdon tisztban vagyunk, belertve
azt is, hogy mai informcifogalmunknak mik a trtneti elkpei, milyen jelentsvltoz-
son ment, illetve megy keresztl.
31

Az informcitrtneti kutatsok mostani szakaszban az is nagyon termkeny lehet,
ha egy-egy civilizci, korszak vagy terlet ismeri sszegyjtik az adott orszg, birodalom,
kultra trtnetnek informcitrtneti specifikumait, mdot adva arra, hogy ms hason-
l sszefoglalk rokon elemeibl jfajta szttesek kpzdhessenek.
32

Minden bizonnyal felrtkeld terletet jelent az informcis forradalmak, nevezetes
korszakok informcirobbansainak vizsglata. Mr j ideje szaporodnak azok a feldolgo-
zsok, amelyek attl fggen, hogy a szerz a beszd, az rs, a knyvnyomtats, a telefon,
a televzi vagy az internet kialakulsa kzl melyiket s mennyire tartja jelentsnek, vala-
hny vagy valahnyadik informcis forradalomrl beszlnek. Hasonlan npszer dolog
valamely korszak informcirobbansrl beszlni s rni a szmtgpes korszak mellett
a 19. szzad vge, a 18. szzad vge, a kora-jkor, a renesznsz, a Karoling-renesznsz s a
hellenizmus szmt ilyen clterletnek.
33
Az informcis alapviszonyok mennyisgi s
minsgi ugrsainak termszetrajzhoz azonban egyre komplexebb mdon is kzeltenek
szerzk, mint pldul Leonard Dudley s Elin Whitney-Smith.
34

S vgl az traval rszeknt mg egy ajnlat. Megfelel adalkok sszegereblyzs-
hez vagy izgalmas, vratlan tallatokhoz val juts kimerthetetlennek tn bnyi s az
informcitrtneti irnyzat irnti figyelem felkeltsnek fontos orgnumai lehetnek azok
az internetes lelhelyek, amelyek nagy mennyisg egyedi, relevns adatot gyjtttek ssze
lexikonszeren, korszer, webes formban. Ilyen pldul az elavult s elfeledett kommuni-
kcis technikk archvumszer gyjtemnye, az 1995 s 2001 kztt 600 nll szcik-
kig jut Dead Media Project.
35
A Wolfram Alpha szakrti ris-poszteren s nll mini-
tanulmnyok sorban mutatjk be az adatkezels kultrjnak vilgtrtnett (Advance of
the Data Civilization: A Timeline).
36
Folyamatosan gyarapszik Jeremy Norman gondosan
karbantartott, ignyes online archvuma (From Cave Paintings to the Internet Chrono-
logical and Thematic Studies on the History of Information and Media).
37
Ezeknek az ol-
dalaknak a megismerse egyszerre tmaszthat kedvet az llomny gyaraptshoz s to-
vbbi, hasonl, szkebb tematikj gyjtemnyek letre keltshez.


31
Ebben a lapszmban Slz Mariann tanulmnya rdott ilyen ignnyel (1321. old.).
32
gy jrtam el magam is korbban, amikor Korea informcitrtneti sajtossgait jrtam fellete-
sen krl. Z. Karvalics, Lszl: Informcitrtneti kalandozsok. Korea. In: llandsg a vlto-
zsban. Tung pien. Tkei Ferenc 70. szletsnapjra. Szerk.: Pusks Ildik. Budapest, 2000. 81
90. Ezt a megkzeltst viszi tovbb rvendetes mdon Vr Mrton tanulmnya ebben a lapszm-
ban Monglirl (144154. old.).
33
Ebben a tematikus szmban G. Etnyi Nra kpviseli ezt a megkzeltst (122140. old.).
34
Dudley, Leonard: Information Revolutions in the History of the West. Edward Elgar, 2008. Whit-
ney-Smith, Elin: Winning Information Revolutions: From the Ice Age to the Internet. (Internetes
megjelens: http://information-revolutions.com/
35
http://web.archive.org/web/20071019055700/http://www.deadmedia.org/notes/index.html
36
http://www.wolframalpha.com/docs/timeline/computable-knowledge-history-6.html
37
http://www.historyofinformation.com/

AETAS 27. vf. 2012. 4. szm 13
SLZ MARIANN
Az informci hatalom
Az informci htkznapi metafori
Napjainkra az informciramls trtnetnek kutatsa nll, tbbfel gaz tudomny-
gg vlt. Minden tudomnynak szksge van trgynak pontos krlhatrolsra, megha-
trozsra (habr nem llthat, hogy enlkl nem lehetsges tudomnyt mvelni
1
). gy az
informci mibenltre is szlettek s szletnek tudomnyos defincik. De vajon hogyan
tekint a laikus az informcira, milyen jellemzket s rtkeket tulajdont neki? A kvetke-
zkben erre keresem a vlaszt a kognitv tudomnyokban ltalnosan elfogadott stan-
dard metaforaelmlet segtsgvel,
2
mely megmutatja, hogyan kategorizljuk az inform-
cit, milyen htkznapi tapasztalataink, ismereteink vannak rla, s ezek hogyan interpre-
tldnak gondolkodsunkban s nyelvnkben. s hogy mirt fontos mindez az informci-
trtnet szmra? Azrt, mert mint ltni fogjuk htkznapi ismereteink s gondolkod-
sunk alapveten befolysolja tudomnyos ltsmdunkat.
A kognitv szemantika szerint gondolatainkat csakis a nyelv segtsgvel vagyunk kpe-
sek kifejezni, a nyelvben pedig a gondolkodsunk tkrzdik. A vilgrl meglv tudsunk
nem vlaszthat el a nyelvi tudsunktl; minden nyelvi formban, eszkzben az ember
kognitv tevkenysge tkrzdik. Egy adott nyelv vizsglatval teht azt is megismerjk,
hogyan ltja a vilgot annak hasznlja. Ennek jegyben e nyelvszeti irnyzat kpviseli
kiemelt figyelmet szentelnek a metafornak, mely szerintk a hagyomnyos felfogssal
szemben nem az egyes szavak tulajdonsga, hanem a fogalmakra, a gondolkodsunkra
jellemz jelensg (fogalmi metafora). A msik nagy klnbsg a hagyomnyos s a kognitv
felfogs kztt az, hogy az elbbi a metafort retorikai dsztelemnek tartotta, s egyrtel-
men az irodalom hatskrbe utalta. E szerint a metafora ltrehozshoz klti tehetsg
szksges. A kognitvok ezzel szemben azt hangslyozzk, hogy a metafora a nyelv minden
rtegben s stlusban jelen van, nap mint nap lnk vele, mg ha ezt gyakran nem is
vesszk szre. Szerepe nem a dszts, hanem az, hogy segtse a klnbz fogalmak meg-
rtst; ennek egyik bizonytka, hogy vannak dolgok, amelyeket nem is tudunk kifejezni
metafork nlkl. Termszetesen a hagyomnyos szemllet is tisztban volt azzal, hogy a
htkznapi nyelv is tele van olyan metaforikus kifejezsekkel, mint pldul a szg feje,
hegyht, -gerinc, -lb. Ezeket azonban halott metaforknak tekintettk: affle kvletek-
nek, amelyek rgen l metafork voltak, mra azonban mr lettelenn vltak, kiresed-
tek. A kognitv elmlet ezzel szemben nem ismeri el ezek halott voltt, st: azt hangoztat-

1
A blcsszettudomnyokra klnsen igaz, hogy trgyuk definilhatatlannak bizonyul; v.: Vrnai
Judit Szilvia: Brhogy nevezzk A tulajdonnv a nyelvben s a nyelvszetben. Budapest, 2005. 9.
2
A kognitv metaforaelmletek hasonlsgaira s klnbsgeire lsd: Kvecses Zoltn: Verseng
metaforaelmletek? Magyar Nyelv, 105. vf. (2009) 3. sz. 271280.
Tanulmnyok SLZ MARIANN
14
ja, hogy nagyon is lnek, s ppen htkznapisguknak ksznheten strukturljk gondola-
tainkat.
Az elmlet gy fogja fel a metafort, mint egy ltalban elvontabb fogalmi tartomny-
nak (cltartomny) egy msik, ltalban konkrtabb fogalmi tartomny (forrstartomny)
terminusai segtsgvel val megrtst.
3
A hegygerinc metaforikus kifejezsben ennek r-
telmben A DOLGOK EMBEREK metafora lt testet; ennek forrstartomnya az EMBEREK, cl-
tartomnya pedig a DOLGOK. E rvid bevezets utn vizsgljuk meg, hogy az informcival
kapcsolatos metaforikus kifejezsek milyen metaforkat jelentenek meg, s mi szerepelhet
ezekben forrstartomnyknt.
Az informcival kapcsolatos metafork forrstartomnyai
Az olyan kifejezsek, mint sszegyjti, flszedi, elhinti, kivlogatja, tadja, megszerzi,
megosztja, trolja, tovbbtja, hordozza stb. az informcit, arra utalnak, hogy AZ INFOR-
MCI TRGY, amely nll rszekbl, darabokbl ll ssze. Ide sorolhat az informci-
vagy hrhsg, valamint az informcimorzsa is, amelyek mgtt az INFORMCI TEL me-
tafora ll, hiszen az telek a DOLGOK fogalmi tartomnyba sorolhatk. A flcsipegeti az in-
formcit szintn e metafora kifejezdse, sszekapcsoldva egy msik, AZ EMBEREK LLA-
TOK metaforval.
4

Szintn gyakori forrstartomny a FOLYKONY ANYAG: az emberek szomjazzk, magukba
szvjk, egyenknt csepegtetik, kiszivrogtatjk, rzdtjk valakire az informcit, el-
rasztanak valakit informcival, ered valahonnan az informci. E metafort tkrzik
az olyan sszettelek s szkapcsolatok is, mint informciramls, informciradat, in-
formcizn, informcis csatorna (amely bedugulhat) s informciforrs (amely el-
apadhat).
Az INFORMCI LLAT metafort lthatjuk a kvetkez fordulatokban s szavakban:
szenzcihajhsz; lecsap, vadszik az informcira; kiszalad a szjn az informci, h-
resztelsek kaptak szrnyra.
Igen jellemz gondolkodsunkra AZ INFORMCI RTK metafora, melyet vilgosan tk-
rznek a kvetkez kifejezsek: drga vagy megfizethetetlen informci, hiteles inform-
ci, kzkinccs tesz, informcis rtk, informcivagyon. Ha pedig rtkes, akkor ads-
vtel alapja lehet. Ebbl fakad AZ INFORMCI RU metafora: informcit szolgltat; keres-
kedik, hzal az informcival; eladja, elrulja az informcit; informcicsere. Mivel az
informci rtk, birtoklsa hatalmat ad birtokosa kezbe. AZ INFORMCI HATALOM metafo-
rt lthatjuk a birtokba jut az informci mellett az informcival szolgl kifejezsben,
amely jl rzkelteti a hierarchit: az alacsonyabb rang szolgl a fltte llnak, rtkes
ajndkkal igyekezve megvsrolni annak jindulatt. Az informci megosztsa szintn
erre a hierarchira utal: mg csak egyvalaki birtokban van egy bizonyos informci, ll a

3
A kognitv nyelvszetrl bvebben lsd: Langacker, Ronald W.: Foundations of Cognitive
Grammar. Vol. 12. Stanford, California, 19871991.; a fogalmi metaforrl s a standard elm-
letrl lsd: Lakoff, George Johnson, Mark: Metaphors we live by. ChicagoLondon, 1980.; K-
vecses Zoltn: Metafora a kognitv nyelvszetben. In: Plh Csaba Gyri Mikls (szerk.): A kog-
nitv szemllet s a nyelv kutatsa. Budapest, 1998. 5082.; Kvecses Zoltn: A metafora. Gya-
korlati bevezets a kognitv metaforaelmletbe. Budapest, 2005.
4
E kt utbbi metaforra szmtalan kifejezs l a magyarban. Az informci a GONDOLATOK fogalmi
tartomnyba sorolhat. A GONDOLATOK TELEK metaforra lsd pldul: rgdik/krdzik vala-
min, lenyeli a srtst, jl megrgja a mondanivaljt, szjba rg egy gondolatot; AZ EMBEREK
LLATOK metaforra lsd pldul: buta liba, rszeg diszn, vn marha.
Az informci hatalom Tanulmnyok
15
hierarchia cscsn, hatalma van az informcival nem rendelkezk fltt. Ha azonban
megosztja, kzli valakivel vagy kzz teszi az informcit, akkor maga mell emeli az in-
formci j birtokosait, a hatalmt osztja meg velk.
5

A fenti metafork kzs vonsa, hogy az informcit valamifle, folyamatosan mozgs-
ban lv dologknt fogjuk fel: folyvzknt; llatknt, mely nmagtl mozog; illetve trgy-
knt, amelyet adnak-vesznek. Nem vletlen, hogy a nem tovbbtott hrt holt informci-
nak nevezzk. Mindez azt tkrzi, hogy a Z. Karvalics Lszl ltal kiemelt kommunikci-
kzpontsg
6
igen rgi vonsa az informcirl val gondolkodsnak.
Az informci jellemzi
A fentebb ltott kifejezsek nmelyikbl is kitnik, hogy az informcit valamifle tartly-
ban lv dologknt kpzeljk el. Ezt tkrzik az informcival kapcsolatban hasznlt igek-
ts igk is: befogadja, kiadja, kifecsegi, kiszivrogtatja vagy kiszedi valakibl az infor-
mcit. Kivl pldja e metafornak egy trtnet, melyet a Cornides-kdexben olvasha-
tunk. Egy kolostor apci azt krtk a pptl, hogy egymst gyntathassk; szgyelltk
ugyanis, hogy egy frfi (egy pap) megtudja a legbensbb titkaikat s vtkeiket. A ppa egy
lezrt dobozt adott nekik azzal az utastssal, hogy vigyk magukkal a szllsukra, s ms-
nap bontatlanul adjk vissza neki. A nvrek persze nem brtak a kvncsisgukkal, s ki-
nyitottk a dobozt. Abban azonban nem valamifle trgy volt, hanem egy madr rppent
el belle. Mivel az apck nem tudtk megfogni a kiszabadult madarat, szgyenszemre
resen vittk vissza a ppnak a dobozt. A ppa ezt ltvn elutastotta a krsket, mond-
vn, hogy ha megharagudnnak a msikra, dhkben ugyangy kifecsegnk annak titkait
is.
7
Ez a pldzat AZ INFORMCI LLAT metaforra pl, a doboz pedig a tartlyt testesti
meg, de ugyangy tetten rhet benne AZ INFORMCI RTK s AZ INFORMCI HATALOM me-
tafora is.
Mi lehet vajon ez a tartly az informci kapcsn? Az informcit besorolhatjuk a GON-
DOLATOK fogalmi tartomnyba. A gondolatokat s az rzelmeket gyakran fejezzk ki tar-
tlyban lv dolgokknt (felforr az agyvize, fortyog magban, kitr belle az indulat,
visszaszvja a szavait, magba fojtja a bnatt stb.). Ezekben a kifejezsekben AZ EMBERI
TEST TARTLY metafora tkrzdik. Ez jelenik meg a magban tartja az informcit vagy a
frja az oldalt kifejezsekben is, s erre plnek Pzmny pletyklkods ellen rt prdik-
cijnak kvetkez sorai is: Ezen nyugtalansgrl szlvn a blcs, inti az embereket;
hogy ha mi gonoszt hallanak msokrl, ne rptsk egyebek flbe; temessk magokban;
ne fljenek, hogy kifakasztja oldalokat: de utnaveti, hogy a nyelvnek nyughatatlansga oly
knt szerez az embernek, ha hallgat, mint knldik az asszony, mikor nem szlhet. s mint
akinek nyilat lttek tomporjba, addig nem nyughatik, mg azt ki nem veszik: gy a szben
rekesztett sz knt szerez, mg ki nem fakad.
8
Tbbnyire azonban ennl szkebben is meg
tudjuk hatrozni a forrstartomnyt. A kvetkez kifejezsekben a tartly a SZJ, hiszen a
szjreg termszetes mdon kelti fel bennnk a tartly kpzett: tartja a szjt, befogja a

5
rdemes itt figyelni a hierarchia lersban megnyilvnul, fel-le irnyt reprezentl orientcis
metaforkra.
6
Z. Karvalics Lszl: Bevezets az informcitrtnelembe. Budapest, 2004. 39.
7
Bognr Andrs Levrdy Ferenc (kiad.): Cornides-kdex. Budapest, 1967. 57
v
58
r

8
Pzmny Pter: A nyelvnek vtkeirl. In: Tarnc Mrton (szerk.): Pzmny Pter mvei. Buda-
pest, 1983. 908925., 918.
Tanulmnyok SLZ MARIANN
16
szjt, lakatot tesz a szjra, kicsszik a szjn stb. Erre pl a kvetkez bibliai idzet is:
Mly verem az idegen asszonyoknak szja; a kire haragszik az r, oda esik.
9

Orientcis metafork
Lakoff s Johnson mr emltett munkjukban a metaforkat szerepk szerint hrom cso-
portba soroltk: szerkezeti metafork, ontolgiai metafork s orientcis metafork. Ez
utbbiakban a legalapvetbb trbeli irnyok (fent-lent, kint-bent, kzel-tvol stb.) segtik
az orientcit, s sszekapcsoljk a klnbz cltartomnyokat, amelyeket hasonlan
konceptualizlunk. Megllaptottk, hogy az orientcis metafork hierarchikat alkotnak,
az irnyok kifejezse pedig szorosan sszefondik az rtkel funkcival (pldul A FENT
J : A LENT ROSSZ). A hierarchia azonban ersen fgg attl a szubkultrtl, amelyben a be-
szlk lnek.
10
E csapson elindulva jrta krl Szilgyi N. Sndor a magyarra leginkbb
jellemz orientcis metaforkat.
11
Az irnyok s a J : ROSSZ tengely mellett olyan dimen-
zikat is bevont a vizsglatba, mint a HIDEG : MELEG, STT : VILGOS vagy HANGOS : HALK.
Az informcival kapcsolatosak kztt is tallunk szmos orientcis metafort; gon-
doljunk csak a korbban emltett ki- s be- igekts igkre. Szilgyi N. Sndor rdekes je-
lensgre hvja fel a figyelmet a kint-bent irny kapcsn. Megllaptsa szerint ktfle rt-
kels kapcsoldik hozzjuk; ennek alapjn megklnbzteti a szocilis s a nem szocilis
KINT : BENT-et. A SZOCILIS BENT a j, a KINT pedig a rossz
12
: ha befogadnak a kzssgbe, az
j, ha viszont kirekesztenek a trsasgbl, az rossz. A NEM SZOCILIS BENT ezzel szemben
rossz, a KINT pedig j, pldul bebrtnz, kiszabadul valahonnan stb. Az informci
termszetesen a szocilis szfrba tartozik; ennek megfelelen a vele kapcsolatos kifejez-
sek a BENT J : KINT ROSSZ orientcis metaforkon alapulnak: befogadni, begyjteni az in-
formcit j, ha viszont kiszivrogtatjk, kiadjk, kifecsegik, kiszedik valakibl az in-
formcit, az rossz (mindig a tartly szempontjbl rtkelnk!). Ugyanezek az irnyok a
stt-vilgos dimenzival is sszekapcsoldnak. A BENT STT, a KINT VILGOS: amg az in-
formci homlyban marad, az birtokosnak j, de ha kiderl, fny derl r, kivilglik,
napvilgra kerl, az rossz. A SZT (vagy EL) : SSZE irny is sszekapcsoldik a KINT : BENT,
J : ROSSZ dimenzikkal: ha valaki szthordja, elhinti az informcit, az (az informci
korbbi birtokosnak, azaz a tartlynak a szempontjbl) rossz, mg ha sszegyjti, sz-
szeszedi, az j. A fggleges irnyt nzve a FENT a ROSSZ, a LENT pedig a J: felrppen a hr
(vagyis kiszivrog, teht rossz); lgbl kapott hr, levadssza az informcit, leinforml
valakit, lecsap az informcira (megszerzi az informcit, teht j). Ez azonban mr nem
olyan egyrtelm; fordtott irny (FENT: J) orientci is ltezik: felcsipegeti, felszedi az
informcit. E dimenzi, gy tnik, azzal fgg ssze, hogy minek tartjuk az informcit: az
LLAT metafora esetben a LENT kapcsoldik ssze a J-val, a TRGY metafora kapcsn vi-
szont a FENT. A trgy ugyanis passzv, nmagtl nem kpes mozogni; gy a vele kapcsola-
tos metaforkban a fldn hever, vagyis a LENT kpzete kapcsoldik hozz (mint a passzv
dolgokhoz ltalban). Az llat ezzel szemben aktv, hiszen kls er beavatkozsa nlkl is
kpes a mozgsra, ezrt a FENT kpzete kapcsoldik hozz (v. az emberi letritmussal kap-
csolatban is: fent van valaki bren van, lefekszik, felkel, felbred stb.). Ha teht egy tr-

9
Pld. 22,14.
10
LakoffJohnson: Metaphors we live by, 1423.
11
Szilgyi N. Sndor: Hogyan teremtsnk vilgot? Rvezets a nyelvi vilg vizsglatra. Kolozs-
vr, 1996. 1136.
12
Szilgyi: Hogyan teremtsnk vilgot? 26.
Az informci hatalom Tanulmnyok
17
gyat meg akarunk szerezni, fel kell emelnnk, az llatot viszont le kell szednnk a magas-
bl (nem vletlen, hogy a gondolatokkal, informcival kapcsolatos metaforkban ppen a
MADR tnik fel leggyakrabban, s a grg mitolgia hrvivjnek, Hermsznek a sarujn,
fejfedjn megjelen szrnyak vagy a latin Fama szrnya is nyilvn erre vezethetk vissza).
Az informcival kapcsolatos metafork idbeli vltozsa
Fentebb mr tbb korai pldt is lthattunk az informci metaforira. Szintn a mozgs-
ban levsre s l mivoltra utalnak Szamoskzy Istvn kifejezsei: illen hirek iwenek,
ftamodot illen hir.
13
Ezekbl kitnik, hogy egyes metaforink igen rgre nylnak vissza
(pldul AZ INFORMCI LLAT, TARTLYBAN LV DOLOG, RTK s HATALOM). Az emberi tr-
sadalom, gazdasg stb. vltozsval azonban termszetesen jak is keletkeznek: gy pldul
az elzeknl bizonyosan ksbbi fejlemny az PLET, GP s az ezeket is magban foglal,
ltalnosabb SSZETETT RENDSZER forrstartomny megjelense, s mg ifjabbak az emberi
trsadalom s gazdasg trtnetnek klnbz szakaszaira utal metafork. Ezek azonban
mr tvezetnek bennnket kvetkez tmnkhoz, ezrt pldikat albb mutatom be.
Informcival kapcsolatos metafork a szaknyelvben
Br eddig elssorban a kznyelvben hasznlatos metaforkrl volt sz, ezek kzl tbb rsze
az informcitrtneti szakszkincsnek is (pldul informcihsg). A szaknyelv ugyanis
a kznyelvhez hasonlan tele van metaforkkal, melyek ugyanazokra a forrstartomnyok-
ra plnek, mint a kznyelviek, hiszen alkotik, hasznlik egyben a kznyelvnek is besz-
li; gondolkodsuk, vilgltsuk szaknyelvhasznlatukat is alapveten meghatrozza.
Ennek az lltsnak az igazolsra kivlasztottam egy ltalnos ttekintst ad infor-
mcitrtneti bevezet szveget (szndkosan nem egy adott krdskrrel foglalkoz ta-
nulmnyt),
14
s kigyjtttem belle az informcival kapcsolatos metaforikus kifejezseket.
Az albbiakban ezeket mutatom be, forrstartomnyok szerint csoportostva:
FOLYKONY ANYAG: informciram;
15
a szinte teljes postaforgalmat megcsapolni k-
pes;
16
hrfolyam, a spanyol s holland kiktvrosok csatornztk a tengeren tli h-
reket;
17
a hrram nagyobb sodrs csompontjban;
18
a hrek szrsre.
19

LLAT: ismeretet is vadszni indul felfedezk.
20

TRGY s RU: zenethordoz, kzlemnyhordoz, hrforgalom;
21
hrtmeg, adatterme-
l;
22
hrvivk;
23
hrtermels;
24
gygyszati hrek lland brzjt tartottk fenn;
25
a

13
E. Abaffy Erzsbet Kozocsa Sndor (kiad.): Szamoskzy Istvn kzirata. Magyar nyelv fel-
jegyzsek Erdly mltjbl. Budapest, 1991. 137138.; 162.
14
Bevezets. In: Z. Karvalics Lszl Kiss Kroly (szerk.): Informciramls a kora jkorban. Bu-
dapest, 2004. 719.
15
Bevezets, 7.
16
Bevezets, 8.
17
Bevezets, 11.
18
Bevezets, 1213.
19
Bevezets, 18.
20
Bevezets, 12.
21
Bevezets, 7.
22
Bevezets, 8.
23
Bevezets, 9.
Tanulmnyok SLZ MARIANN
18
kzssgi informci gyjtsrl;
26
hrtovbbts, hrkzls, informcihiny betlts-
re;
27
a klfld hreinek [] kzvettsn tl, informcik kijuttatsa, hrszerzs.
28

RTK: informcielny;
29
[a hrek] risi tudsvagyonnal gyaraptottk;
30
egy inform-
ci rtke.
31

PLET, GP vagy brmilyen SSZETETT RENDSZER: az informci ptkockibl felpl
bonyolultabb ismeretek s tudsok;
32
informcis kzpont;
33
hrtermels hlzati csom-
pontjaiknt, hrfolyam gyjt- s eloszthelyeknt;
34
informcis gpezet;
35
informci-
lnc.
36

Mint ltjuk, a forrstartomnyok ugyanazok, mg ha az azokat megjelent metaforikus
kifejezsek egyediek vagy az jabb korok szlttei is. Egyb, a szakirodalomban szintn
elfordul kifejezsek szintn besorolhatk a fenti kategrikba; a FOLYKONY ANYAG-ot rep-
rezentljk pldul a kvetkezk: information deluge (informcis znvz), information
flood (informcis radat), information ocean (informcicen), information tide (in-
formcis rhullm), information tidal wave (informcis szkr), information tsuna-
mi (informcicunami).
37

Az LLAT forrstartomny ll a kvetkez szvegrszlet mgtt: sri csndben lapul az
informci, de mr ugrsra kszen
38
.
Nem vletlen, hogy a Miller ltal megalkotott, azta szles krben elterjedt informa-
vore (informciev) kifejezs is egy rgi forrstartomnyra, az TEL-re pl: az ember
olyan llat, amely hezik az infra, hogy sszegyjtse s trolja.
39
Jl kirajzold csoportot
alkotnak az orvosi, illetve tpllkozsra utal metaforikus kifejezsek is; ezek megjelense
ugyan tipikusan a legjabb kori letmddal ll sszefggsben, mgttk azonban szintn
AZ INFORMCI TEL vagy AZ INFORMCI LLNY metafora fedezhet fel: information
fullness (informcis teltettsg), information digestion (disorder) (informcis emszt-
si zavar), information metabolism (informcis anyagcsere), information bulimia (in-
formcis bulmia), information obesity (informcis tlslyossg), information
diarrhea (informcis hasmens), information diet (informcis dita), informcitolu-

24
Bevezets, 11.
25
Bevezets, 12.
26
Bevezets, 15.
27
Bevezets, 17.
28
Bevezets, 18.
29
Bevezets, 7.
30
Bevezets, 9.
31
Bevezets, 18.
32
Bevezets, 8.
33
Bevezets, 10.
34
Bevezets, 11.
35
Bevezets, 15.
36
Bevezets, 18.
37
Az e rszben kzlt magyar s angol kifejezsek Z. Karvalics Lszl gyjtemnybl szrmaznak,
melynek rendelkezsemre bocstsrt itt szeretnk ksznetet mondani.
38
Szvetelszky Zsuzsanna: A pletyka. Budapest, 2002. 85.
39
V.: Miller, George A.: Informavores. In: Machlup, Fritz Mansfield, Una (eds.): The Study of
Information: Interdisciplinary Messages. New York, 1983. 111113.
Az informci hatalom Tanulmnyok
19
ls, information death (informcihall), information doctor (informciorvos), infor-
mcis higinia.
AZ INFORMCI RU metaforra vezethetk vissza az olyan szakkifejezsek, mint az in-
formation market (informcipiac), information consumer (informcifogyaszt), in-
formation property (informcitulajdon, informcis vagyon), information goods, in-
formation asset, information product (informcis javak, termkek), information agent,
information broker (informcigynk). Az ehhez kapcsold AZ INFORMCI RTK meta-
fora fedezhet fel az information poverty (informciszegnysg), info-rich s info-poor
(infgazdag s -szegny), informcis krptls, information heritage (informcis
rksg) kifejezsekben. Az ezzel szoros kapcsolatban ll AZ INFORMCI HATALOM metafo-
rt jelentik meg a kvetkez terminusok: information policy (informcis politika), in-
formation warfare (informcis hadvisels), informcis flny, informcidominancia,
information power (informcis hatalom), information empowerment (informcis fej-
lds, megersds).
A trsadalom- s gazdasgtrtneti korszakoknak s azok jellemzinek forrstarto-
mnyknt val felhasznlsa mgtt vgs soron szintn AZ INFORMCI HATALOM, valamint
az INFORMCI TRGY metafork llnak: information hunters and gatherers (informci-
vadszok s -gyjtgetk), information nomads (informcis nomdok), information
feudalism (informcis feudalizmus), information capitalism (informcis kapitaliz-
mus), information monarchy (informcis monarchia), informcis birodalom, infor-
mation revolution (informcis forradalom), information liberation (informcis felsza-
baduls), freedom of information (az informci szabadsga), information piracy (in-
formcis kalzkods), informcis terrorizmus.
Az orientcis metafork kztt a szaknyelvben is megjelenik a KINT : BENT: infor-
mation prison (informcis brtn), information quarantine (informcis karantn),
information hiding (az informci elrejtse), information roadblocks (informcis blo-
kd), information disclosure (informciszivrgs).
j elemknt jelenik meg az orientcis metafork kztt a legjabb kor krnyezeti,
termszeti s politikai problmit forrsknt hasznl kifejezsek mgtt felismerhet
TISZTA : KOSZOS/ZAVAROS metafora (a klnbsg a tiszta kt jelentsbl addik: 1. szennye-
zdsmentes, 2. egyrtelm, rendezett; az utbbi maga is metaforikus jelentsvltozssal
alakult ki az elbbibl). Ezek szintn sszekapcsoldnak az rtkdimenzival: A TISZTA J : A
KOSZOS/ZAVAROS ROSSZ. Ilyen pldul az information pollution (informcis szennyezs),
data smog (adatszmog), information poisoning (informcis mrgezs), information
cacophony (informcis kakofnia), information fog (informcis kd). A KEVS ROSSZ : A
SOK J metafork mr korbban, a kznyelvben s a szaknyelvben egyarnt jelen voltak
(pldul informcihiny, information drought, azaz informcis aszly), j s elssor-
ban szaknyelvi jelensg azonban a dimenzi hromtagv bvlse: A TL SOK : ROSSZ. Erre
utal a korbban mr emltett szkr, cunami stb. mellett pldul az information
overload, information glut (informcis tltltds, tlterhels), information hurricane
(informcis hurrikn), information explosion (informcirobbans).
Az informcival kapcsolatos metafork univerzalitsa
Mint lttuk, a fenti pldk kztt szmos angol nyelv is volt, mgis egyrtelmen besorol-
hattuk ket a magyar nyelv kifejezsek alapjn kikvetkeztetett metafork kifejezi kz.
Ez nem kivteles, azaz nem kizrlag az informci metaforinl tapasztalhat jelensg. A
metaforkkal kapcsolatban ugyanis ltalnossgban is felmerl a krds, hogy vajon uni-
Tanulmnyok SLZ MARIANN
20
verzlisak-e, vagyis minden nyelvben ugyanazokkal a metaforkkal ragadjuk-e meg a vilg
ugyanazon dolgait, jelensgeit. Ennek vizsglata termszetesen risi nehzsgbe tkzik,
hiszen meglehetsen nagy munka lenne a vilg minden nyelvt megvizsglni e szempont-
bl. Ebbl kvetkezleg nem is vllalkozhatom arra, hogy egyrtelmen llst foglaljak az
informcival kapcsolatos metafork univerzalitsnak krdsben; csupn nhny pldt
emltek, amelyek azt bizonytjk, hogy a korbban emltett metafork kzl tbb megtall-
hat ms nyelvekben is. E pldk egy rsze magra az informcira vonatkozik, ilyen azon-
ban kevesebb ltezik; sokkal tbb kifejezs l azonban minden nyelvben az informci
egyik fajtjval, a pletykval kapcsolatban.
40
A nyelveket igyekeztem gy vlogatni, hogy ne
csak eurpaiak legyenek kzttk, s tbb nyelvcsaldbl szrmazzanak. Az, hogy a kvet-
kez metafork ilyen, genetikailag, tipolgiailag s arelisan is eltr nyelvekben is jelen
vannak, nvelik a valsznsgt a metafork univerzalitsnak, hiszen cskkentik a lehe-
tsgt a nyelvi-kulturlis rintkezsen alapul klcsnzsnek. A pldk termszetesen
nem szaknyelviek, hiszen azok esetben felmerlhet a fordts, illetve adott nyelvre val
adaptci eslye, gy azok nem vonhatk be az univerzalits vizsglatba.
AZ INFORMCI TRGY: a piece of information egy darab informci, az informci egy da-
rabja, rsze, give/collect information informcit ad/gyjt (ang.); uvasza o szuru plety-
kl (sz szerint: pletykt csinl) (jap.); sermunculos confero cum aliquo pletykkat sz-
szegyjt, famiferatio/-geratio hrhords (lat.); wynosi plotki z domu kihordja a hzbl
a pletykkat (lengy.); Informationen einziehen informcit beszv/behajt (nm.); lf
tasyan pletykahord (ember) (tr.); stb.
AZ INFORMCI FOLYADK: source of information informciforrs (ang.), vera slginn
slur szomjazik a pletykra (sz szerint: nyeli a pletykt) (izl.); spragniony plotek
pletykra szomjas (lengy.); acqua in bocca maradjon kztnk, ne pletykld el (sz sze-
rint: vz a szjban) (ol.).
AZ EMBERI SZJ TARTLY: panna lukko suulle lakatot tesz a szjra (finn), acqua in bocca
maradjon kztnk, ne pletykld el (sz szerint: vz a szjban) (ol.);
szjrl szjra jr (sz szerint: tmegy egyik szjbl a msikba) (or.).
Az eddigi pldk kztt is szerepelt szmos orientcis metafora, gy a kint-bent irnyra
a lengyel wynosi plotki z domu, a nmet Informationen einholen, az olasz acqua in bocca
vagy az orosz , de emlthetjk pldul az angol information gets
out kiszivrog az informci kifejezst is. A szt-ssze irnyra lthattuk a latin
sermunculos confero cum aliquo kifejezst; hasonlak mg: rumorem dissipo sztszrja a
pletykt (lat.), roznosi plotki szthordja a pletykt (lengy.), raccogliere le voci della
contrada sszeszedi a krnyk hreit (ol.).
41

sszegzs
Az elemzs tanulsgaknt megllapthatjuk, hogy az informcit mg ha a fent bemuta-
tott kifejezsek tbbsgnek htkznapisga, begyakorlottsga miatt hasznlatukkor nem
is gondolunk metaforikussgukra egy tartlyban lv rtkes dologknt (llatknt, folya-

40
Ezekre bvebben lsd: Slz Mariann: rulkod nyelv. A pletykrl alkotott elkpzelsek vizsgla-
ta kognitv nyelvszeti eszkzkkel. In: Z. Karvalics Lszl Kiss Kroly (szerk.): Szavak s kpek
kztt. Mdiatrtnet Kommunikcitrtnet informcitrtnet. Budapest, 2008. 205246.
41
Az izlandi pldrt Papp Kornlinak, a japnokrt pedig Vihar Juditnak tartozom ksznettel.
Az informci hatalom Tanulmnyok
21
dkknt vagy tbb darabbl sszellthat trgyknt) kezeljk, amelynek birtoklsa hatal-
mat ad birtoklja kezbe. Ezt a dolgot radsul jellemzen mozgsban lvnek kpzeljk;
az llat s a folyadk esetben ez magnak a dolognak a lnyegbl fakad. Htkznapi me-
taforink a szaknyelvi kifejezsek mgtt is felismerhetk, hiszen a metafora az emberi
megismers s fogalomalkots alapvet eszkze.
Tbb nyelv sszehasonltsnak eredmnyeknt azt is kimondhatjuk, hogy a ltott me-
tafork igen sok nyelvben megtallhatk, teht nagy az esly r, hogy univerzlisak. Ennek
oka abban keresend, hogy mint az elvi alapvetsben lthattuk nyelvi tudsunk encik-
lopdikus, nem vlaszthat el a vilgrl val tudsunktl. A trgyalt metafork az emberi
testre (pldul az irnyoknak az emberi test alakjhoz, helyzethez mint kzpponthoz, a
szem elhelyezkedshez stb. val viszonytsa, lsd: szt-ssze, fent-lent, ell-htul stb.), az
emberi termszetre s az embert krlvev termszeti tnyezkre (pldul trgyak, foly-
kony anyagok, llatok lte az ember krnyezetben) plnek, ezek fbb jellemzi pedig a
trsadalmi, gazdasgi vagy kulturlis viszonyokkal ellenttben mindenhol ugyanolyanok.
MARIANN SLZ
Information is Power: Everyday Metaphors for Information
Using cognitive metaphor theories, the paper examines how we understand and see infor-
mation. The overview touches upon possible source domains, orientational metaphors re-
lated to information, metaphors used in information history terminology and the question
of the universality of these metaphors. It comes to the conclusion that we treat information
as a valuable thing kept in a tank (as an animal, liquid or object made up of several pieces)
the possession of which gives the possessor power. Moreover, we typically imagine this
thing as something that is in motion. Our everyday metaphors are also noticeable in scien-
tific terminology because metaphor is an essential tool in human cognition and conceptual-
ization. By comparing several languages different in terms of genealogy, typology and areal
features (English, Finnish, Icelandic, Japanese, Latin, Polish, German, Italian, Rus-
sian,Turkish), the paper demonstrates that this perception is true for speakers of different
languages and thus is most probably universal. The reason for this is that our knowledge is
encyclopedic and is not separable from our knowledge about the world. The discussed
metaphors build on the human body, human nature and our natural surroundings, all of
which are always the same everywhere as far as their general characteristics are concerned
unlike social, economic or cultural conditions.AETAS 27. vf. 2012. 4. szm 22
GELLRFI GERG
A pridianum-tpus dokumentumok
mikro- s makrostruktrjrl

Minden informcink a Rmai Birodalom terletn uralkod adatrgztsi gyakorlatrl el-
sdleges forrsokbl, a fennmaradt dokumentumokbl szrmazik. Tanulmnyom egy rsz-
eredmnyt mutatja be egy a gyakorlati cl rmai csszrkori dokumentumok adatszerke-
zett vizsgl kutatsnak, melynek legfontosabb clja, hogy hasonlsgok s szablyoss-
gok feltrsval bizonyos konvencikra kvetkeztessnk, s ezltal kpet kapjunk a Rmai
Birodalom terletn a Kr. u. 14. szzadban uralkod adatrgztsi gyakorlat sajtossgai-
rl.
A tanulmny szkebben vett tmja egy adott dokumentumtpus, a pridianum vizsg-
latra alkalmas llapotban fennmaradt pldnyainak sszehasonlt elemzse. A pridianum
egy vente egyszer, illetve Egyiptomban vente ktszer
1
elksztett jelents egy adott cohors
aktulis llapotrl s az elz jelents ta trtnt vltozsokrl. Az esetlegesen a
pridianumra vonatkoz antik forrsaink kzl a Historia Augusta egy szveghelyt rde-
mes kiemelni, mely szerint Alexander Severus csszr feljegyzseket tartott a hlterm-
ben, hogy a katonira vonatkoz legfontosabb adatokat tanulmnyozhassa, s e locus felt-
telezheten a pridianumokra is utal.
2

Hrom pridianum, tovbb egy pridianum-jelleg dokumentum maradt rnk olyan l-
lapotban, hogy alkalmas legyen rdemi vizsglatra. A ngy feljegyzs kzl a legkorbbi a
Kr. u. 1. szzad utols vtizedben keletkezett a britanniai Vindolandban.
3
A Tab. Vind. II.
154 szmmal nyilvntartsba vett tbla
4
nem kimondottan pridianum, csak egy idkzi je-
lents, melyet a felels tiszt felhasznlhatott a pridianum elksztshez.
5
Ettl fggetlenl
a dokumentumot pridianum-tpusnak nevezhetjk, mivel mint az a ksbbiekben lt-
hat lesz tartalma s szerkezete megegyezik a pridianumok megfelel szakaszaival.

1
Fink, Robert O.: Mommsens Pridianum: B. G. U., 696. The American Journal of Philology, vol.
63. (1942) 71.
2
Milites suos sic ubique scivit, ut in cubiculo haberet breves et numerum et tempora militantum
continentes, semperque, cum solus esset, et rationes eorum et numerum et dignitates et stipendia
recenseret, ut esset ad omnia instructissimus. Historia Augusta. Alex. Sev. 21, 6.
3
Bowman, Alan K. Thomas, John David: A Military Strength Report from Vindolanda. The Jo-
urnal of Roman Studies, vol. 81. (1991) 6273.
4
A dokumentum online elrhet a Vindolanda Tablets Online adatbzisban:
http://vindolanda.csad.ox.ac.uk/
5
Uo. 6566. It is also worth bearing in mind that the archaeological context of the Vindolanda
tablet gives us no reason to suppose that this document went into the official archives of the unit
- it is perhaps more likely to have been an interim report compiled for the commanding officer.
A pridianum-tpus dokumentumok mikro- s makrostruktrjrl Tanulmnyok
23
A CPL 112 (=RMR 63) papirusz,
6
mely a cohors I Hispanorum veterana pridianuma,
minden valsznsg szerint a 100 s 105 kztti idszakbl szrmazik, s noha Egyiptom-
ban talltk, egyrtelmen Moesia Inferior provinciban keletkezett.
7
A 215 krl Egyip-
tomban keletkezett PBrook 24 papirusz nagyon tredkes llapotban maradt fenn, de tar-
talma alapjn gy is hatrozottan kijelenthet, hogy pridianum.
8
A 2. szzad kzepn, 156-
ban keletkezett a szriai Durban tallt BGU 696 (= RMR 64 = CPL 118) papirusz.
9
A co-
hors I Augusta praetoria Lusitanorum equitata llapotrl szl jelents fennmaradt r-
sze a cohorsba rkezett katonk nevrl, elhelyezsrl s rkezsi idejkrl tartalmaz in-
formcikat szablyos adatszerkezetben.
E ngy azonos tpus dokumentum a Birodalom klnbz terleteirl szrmazik, s ke-
letkezsk kzt jelents idbeli eltrs van, gy elemzsk lehetsget ad arra, hogy ltal-
nos megllaptsokat tegynk a pridianumokra vonatkozlag.
A dokumentumok adatszerkezetnek vizsglatakor azokat kt szempont szerint csopor-
tostottam: egyfell aszerint, hogy az adatokat valamilyen grafikus struktrba, kezdetle-
ges tblzatokba rendezve rgztettk-e vagy folyszvegben, msfell pedig aszerint, hogy
az adatok sorrendjben kimutathat-e szigor szablyossg. A ngy most vizsglt doku-
mentum kzl hrmat szablyos szerkezetk s grafikus strukturltsguk alapjn a szab-
lyos, tblzatszer feljegyzsek csoportjba soroltam be: a Tab. Vind. II. 154, a CPL 112 s a
PBrook 24 dokumentumokat. E feljegyzsek arrl tanskodnak, hogy a kor adatrgztsrt
felels szemlyzete gyakran komoly figyelmet fordtott arra, hogy az adatok valamilyen
szablyos grafikus rend szerint kerljenek lejegyzsre. Ezen gymond tblzatok al-
kalmazsnak clja egyrtelm: jelentsen megknnytettk az adatok ttekinthetsgt.
A britanniai dokumentum f rsze egy grafikusan strukturlt tblzatszer szakasz (5
27), melyet egy ngysoros bevezets elz meg, amely megadja a dtumot, a cohors nevt, a
prefektus nevt, az sszltszmot s a centurik szmt. Az ex eis absentes kifejezs vezeti
be a grafikusan strukturlt szakaszt, mely kt egymstl egyrtelmen elklnl oszlop-
bl ll, s ezek kzl a msodik egyetlen kivtellel
10
minden esetben szmot tartalmaz.
A katonkat a feljegyzs kt csoportra osztja, tvollvkre s jelenlvkre, majd az
utbbit kt jabb alcsoportra, betegekre s egszsgesekre. A szmtsok pontosak, a szer-
keszts logikus. Figyelemremlt a 9. sor, ahol a szmadat helyn a centurio-jel szerepel,
olyb tnik, ez lehetett a bevett mdja azon eshetsg jellsnek, ha csak centurio esett
egy adott kategriba.
11
A dokumentum e szakasznak sorait hrom tpusra oszthatjuk: l-

6
A dokumentumot tbbek kzt Fink kzli. Fink, Robert O.: Roman Military Records on Papyrus.
Cleveland, 1971. 217227.
7
Ezekben az vekben a cohors I Hispanorum veterana Moesia Inferior provinciban llomsozott.
A dokumentum Egyiptomba kerlst Hunt szerint az magyarzhatja, hogy 116-ban a cohors
Egyiptomba ment egy zsid felkels leversre. Fink szerint a valsznbb magyarzat a dokumen-
tum tkerlsre s ezzel egytt fennmaradsra az, hogy ez csupn egy msolat a Moesiban fel-
vett adatokrl, amit elkldtek Egyiptomba, mivel a cohors hivatalosan az egyiptomi hader rszt
kpezte ez v kezdetn. Lsd: Fink, Robert O.: Hunts Pridianum: British Museum Papyrus 2851.
The Journal of Roman Studies, vol. 48. (1958) 102116.
8
Thomas, John David Davies, R. W.: A New Military Strength Report on Papyrus. The Journal
of Roman Studies, vol. 67. (1977) 5061.
9
Fink: Mommsens Pridianum, i. m.
10
E kivteles esetrl (9) lsd a kvetkez bekezdst.
11
A vizsglt anyagban igen gyakran jelenik meg az n. centurio-jel (pl. Tab. Vind. II. 154. 8-9), amit
hasonlsguk miatt a 7 karakter jell az trsban. E jel egyarnt rvidthette a vizsglt anyag do-
kumentumaiban a centurio s a centuria szavakat s ms dokumentumokon sok egyb c betvel
Tanulmnyok GELLRFI GERG
24
lapotot rgzt sorok, sszegz sorok, melyek egy-egy adott szakaszt sszestenek, s rszle-
tez sorok. Az utbbiak jobbra tolva kerltek rgztsre, s egy adott kategriba es vala-
milyen szempontbl kiemelt szerep katonk szmt rgztik, e dokumentum esetben a
centurik szmt. Ilyen pldul a dokumentum bemutatott szakaszban a 8. sor.

singulares leg(ati) XLVI
officio Ferocis
Coris CCCXXXVII
in is 7 II
Londinio 7

a leg(atus) katoni 46
Ferox szolglatban
Coriban 337
kzte (centurik) 2
Londiniumban (centurio)
1. tblzat
A TAB. VIND. II. 154 DOKUMENTUM 59. SORA
12


A PBrook 24 meglv rsze hrom egysgre oszthat: az els szakasz az rkez kato-
nkrl tartalmaz informcikat, a msodik az elhunyt, illetve a cohorsbl vgleg eltvozott
katonkat trgyalja, a harmadik pedig az idlegesen tvol lv szemlyeket s tvolltk
okt rgzti. A dokumentum ugyanazt a hrom sortpust tartalmazza, mint a britanniai. A
szerkezet bemutatsra a msodik hasb 314. sort kzlm.

llapot Katona Szm
Tpus Szm Tpus Szm Tpus Szm
dimissus causar<i>e mil(es) I
ab eodem praef(ecto) Aeg(ypti)
mil(ites) VII
in is eq(ues) I dromadar(ius) I
summa qui decesserunt mil(ites) XXX
in is 7 II eq(uites) XI
dromadar(ius) I
reliq[ui] n(umero) p(uro) mil(ites) CCCCLVII
in is 7 VI dec(uriones) IV eq(uites) C
drom(adarii) XIII
absunt in choram mil(ites) CXXVI


kezdd szt is. A rvidts egyrtelmen a kztudatban lt: a britanniai, a szriai s az egyiptomi
leleteken egyarnt elfordul, az els, a msodik s a harmadik szzadi dokumentumokon is megje-
lenik.
12
A dokumentumok szerkezetnek bemutatsra a szveget tblzatokba rendeztem, az eredeti el-
rendezs megtartsval.
A pridianum-tpus dokumentumok mikro- s makrostruktrjrl Tanulmnyok
25
llapot Katona Szm
Tpus Szm Tpus Szm Tpus Szm
betegsg miatt elbocstva kat(ona) 1
ugyanazon egy(iptomi) pref(ektus) ltal
(halott) kat(onk) 7
kzte lo(vas) 1 tev(s) 1
sszesen eltvozott kat(onk) 30
kzte (centurik) 2 lo(vasok) 11
tev(s) 1
marad[tak] (sszesen) kat(onk) 457
kzte (centurik) 6 dec(urik) 4 lo(vasok) 100
tev(sek) 13
tvol vannak kat(onk) 126
2. tblzat
A PBROOK 24 DOKUMENTUM II. 313. SORA
13


Annak ellenre, hogy ez a dokumentum nem mutat olyan szint szablyossgokat, mint
a britanniai vagy a moesiai, az elrendezsben mgis egyfajta tudatossg figyelhet meg.
Pldnak okrt, amennyiben egy rszletez bejegyzs tbb sort foglal el, a msodik sort
mindig jelentsen jobbra cssztatva rgztik, mint pldul a II 89. sorban.
A CPL 112 szintn szablyos dokumentum. Kt hasb maradt fent a dokumentumbl,
m az els columna els 19 sora szinte teljesen elveszett, csupn annyi bizonyos, hogy a
1219. sorok vgn dtumok s vrosnevek szerepelnek. Felttelezheten katonk llo-
mnyba vtelnek vt, valamint szrmazsukat rgztettk ezek a sorok. A 21. sort kvet-
en a szveg rgzti a cohors janur 1-jei ltszmt, majd a janur s szeptember kzti rke-
zseket, az els columna utols bejegyzse pedig a cohors ltszmt adja meg. Az sszegz
sorok utn rszletez sorok is szerepelnek.

EX EIS DECEDUNT
[d]atus in classem Fl(aviam) Moesicam admin[] iussu Fausti[ni leg(ati) I
]iussu Iust[i] leg(ati) in is eq(ues) I
]nt[] in is eq(ues) I
remissus ad [He]rennium Saturninum I
translatus in exerc[i]tum Panno[n]i[- I
perit in aqua I
occisus a latronibus eq(ues) I
etati
summa decesserunt in is
restitutus ex non secutis I
reliqui numero puro
in is 7 VI dec IIII eq in is dup II sesq III CX[
dup ped I sesq VI [


13
A tblzatok fels cmsora az llapotrgzt s sszegz, az als a rszletez sorokra vonatkozik.
Tanulmnyok GELLRFI GERG
26
KZLK ELTVOZOTT
a classis Fl(avia) Moesichoz [a]dva Fausti[nus legatus] parancsra 1
] Iust[us] leg(atus) parancsra kzte lo(vas) 1
]nt[] kzte lo(vas) 1
visszakldve [He]rennius Saturninushoz 1
thelyezve a pann[n]iai ser[e]gbe[- 1
vzbe fulladt 1
tonllk ltk meg lo(vas) 1
tzottak
14

sszesen eltvoztak kzte
felvett leszakadk 1
maradtak sszesen
kzte 7 6 dec 4 eq kzte dup 2 sesq 3 110[
dup ped 1 sesq 6 [
3. tblzat
A CPL 112 DOKUMENTUM II. 316. SORA
15


A msodik hasb hrom szakaszra oszthat, mindegyiket egy affle cmsor vezeti be,
ilyen pldul a II 3. sor. Az els szakasz a vglegesen elvesztett katonkrl rgzt inform-
cikat, a msodik s a harmadik pedig az ideiglenesen tvol lv szemlyekrl tudst, az
elbbi azokrl, akik a provincin kvl teljestenek szolglatot, az utbbi pedig azokrl, akik
azon bell. A szmok amennyiben egy sorban csak egy van minden esetben a jobb sz-
len kerltek lejegyzsre, ahogy a kt msik dokumentum esetben, s akrcsak ezek, a CPL
112 is alkalmaz sszegz s rszletez sorokat.
A BGU 696 els 18 sora a pridianum bevezetse, mely hasonl elemeket tartalmaz,
mint a britanniai dokumentum els szakasza. Ezt a janur 1. s augusztus 31. kzt a
cohorsba rkez katonk jegyzke kveti. A katonkrl kzlt adatok kttt sorrendje, va-
lamint szerepeltetsk a kvetkez szably szerint rhat le: 1. Az rkezs mdja s forrsa;
2. Az rkez katona beosztsa, illetve tbb katona egyszerre trtn rkezse esetn az r-
kezk szma; 3. Rszletez sor (tbb katona rkezse esetn, amennyiben szksges); 4. A
centuria vagy turma, ahov a katona kerlt (nem minden esetben tntetik fel); 5. A kato-
nai llomnyba vtel ve; 6. Nv; 7. Az rkezs idpontja. Ha egyszerre egynl tbb katona
rkezett, az utols ngy elem ismtldik, ha a negyedik s az tdik adat is egyezik, csak az
utols kett.
Az adatok sorrendje s kzlsmdja teht szablyos, m elrendezsk esetlegesnek hat.
Az ok, amirt mgis a tblzatszer dokumentumok kz soroltam e pridianumot, hogy
olyan szablyossgokat kvet, mint az rkezk szmnak kiemelt helyen, a lap jobb szln

14
A latin vltozat etati szavt nyelvileg participium perfectumknt rtelmezhetjk egy (felttele-
zett) theto igbl, megthtzni, thtval megjellni jelentssel. A grg thta a halottak, eles-
tek, meghaltak stb. szavak rvidtsre szolgl.
15
A tblzat utols kt sorban a legtbb rvidtst terjedelmi okok miatt nem oldottam fel. Az eq az
eq(ues), illetve eq(uites), azaz lovas, illetve lovasok szt, a ped minden bizonnyal a ped(ester),
azaz gyalogos szt rvidti, a dec, sesq s dup rvidtsek pedig a dec(urio), a sesq(uiplicarius) s
a dup(licarius) szavakat egyes, illetve tbbes szmban. A korbbrl mr ismert 7 ez esetben is a
centurio szt rvidti.
A pridianum-tpus dokumentumok mikro- s makrostruktrjrl Tanulmnyok
27
trtn rgztse, a sortrsek tbb-kevsb kvetkezetes alkalmazsa, valamint a ktfle
rsmd tudatos hasznlata, amit Fink is kiemel e dokumentumrl rott cikkben.
16

A pridianumok makrostruktrjnak tfog elemzsre a legutbbi dokumentum nem
alkalmas, mivel annak fennmaradt rsze csak az els kettt tartalmazza a pridianumok ti-
zenngy eleme kzl, melyek a kvetkezkben kerlnek bemutatsra. A CPL 112, a Tab.
Vind. II. 154 s a PBrook 24 dokumentumok viszont lehetsget adnak szmunkra arra,
hogy hrom klnbz helyrl s idbl szrmaz, de azonos tpus statisztikai feljegyzst
sszehasonlthassunk. A dokumentumok legszembetnbb kzs tulajdonsgai az sszegz
sorok s rszletez sorok hasznlata, valamint a szmadatok jobb szlen val szerepeltet-
se. Phang tanulmnyban Summary of structure of ideal pridianum cmmel kzli a pridi-
anumok ltala felttelezett struktrjt.
17
E vzlat nem fogadhat el, mivel szmos ponton
ellentmond a meglv dokumentumoknak s a tovbbiakban bemutatott szerkezetnek.
A kvetkezkben bemutatom a hrom vizsglt feljegyzs makrostruktrjt. A vindo-
landai lelet esetben a bevezetst kveten a kvetkez szerkezet figyelhet meg:
Aktulis ltszm (3)
Ideiglenesen tvol lv katonk (416)
Ideiglenesen tvol lv katonk sszegzse (1718)
Jelen lv katonk sszegzse (1920)
Szolglatkptelen katonk (2124)
Szolglatkptelen katonk sszegzse (25)
Egszsges katonk sszegzse (2627)
A CPL 112 tartalmazza a fennmaradt pridianumok kzl a legtbb klnbz szakaszt.
A vindolandai dokumentum els elemt (aktulis ltszm) ht msik elzi meg a moesiai
pridianumon. Ezt kveten a szakaszok szinte teljesen megegyeznek a britanniai doku-
mentumon ltottakkal, azzal az eltrssel, hogy az ideiglenesen tvol lv katonkra vonat-
koz bejegyzst a feljegyz kt rszre osztotta: provincin bell s provincin kvl szolg-
latot teljest katonkra.
Korbbi sszltszm (I 2628)
rkez katonk (I 2934)
rkez katonk sszegzse (I 35)
sszltszm az elvesztett katonkkal egytt (I 36II 2)
Elvesztett katonk (II 311)
Elvesztett katonk sszegzse (II 12)
Felvett leszakadk (II 13)
Aktulis ltszm (II 1416)
Ideiglenesen tvol lv katonk (a provincin kvl) (II 1722)
A provincin kvl ideiglenesen tvol lv katonk sszegzse (II 23)
Ideiglenesen tvol lv katonk (a provincin bell) (II 2437)
Ideiglenesen tvol lv katonk sszegzse (II 3840)
Jelen lv katonk sszegzse (II 4143)
Szolglatkptelen katonk (II 44)
A PBrook 24 papirusz nagyon tredkes, mindhrom columna elejrl s vgrl is hi-
nyoznak sorok. Az elsn rkez katonkrl szl informcikat olvashatunk, a msodik
elvesztett katonkrl szl adatokat tartalmaz, a msodik columna vgt s a harmadik

16
Fink: Mommsens Pridianum, 68.
17
Phang, Sara Elise: Military Documents, Language and Literacy. In: Erdkamp, Paul (ed.): A Com-
panion to the Roman Army. Malden, 2011. 293.
Tanulmnyok GELLRFI GERG
28
meglv rsznek egszt pedig az ideiglenesen tvol lv katonkra vonatkoz bejegyzs
tlti ki.
rkez katonk (I 118)
Elvesztett katonk (II 16)
Elvesztett katonk sszegzse (II 79)
Aktulis ltszm (II 1012)
Ideiglenesen tvol lv katonk (II 13III 18)
A kvetkez sszefoglal tblzat a hrom pridianum kzti hasonlsgokat mutatja be.
Krdjeleket hasznltam, ahol az elem feltehetleg a dokumentum elveszett szakaszn ll-
hatott, s gondolatjelet, ha az adott elem nem jelenik meg a feljegyzsben.

TV II 154 CPL 112 PBrook 24
1. Korbbi sszltszm - I 26-28 ?
2. rkez katonk - I 29-34 I 1-18
3. A 2. sszegzse - I 35 ?
4. Ltszm az elvesztettekkel - I 36-II 2 ?
5. Elvesztett katonk - II 3-11 II 1-6
6. Az 5. sszegzse - II 12 II 7-9
7. Felvett leszakadk - II 13 -
8. Aktulis ltszm 3 II 14-16 II 10-12
9. Ideiglenesen tvol lv katonk (lsd lentebb) 4-16 II 17-37 II 13-III 18
10. A 9. sszegzse 17-18 II 38-40 ?
11. A jelenlvk sszegzse 19-20 II 41-43 ?
12. Szolglatkptelen katonk 21-24 II 44- ?
13. A 12. sszegzse 25 ? ?
14. Az egszsgesek sszegzse 26-27 ? ?
4. tblzat
A HROM DOKUMENTUM SZERKEZETE

A pridianumok meglv szakaszai kztti eltrsek mindegyikre lehet magyarzatot
tallni, gy a ltszlagos szablytalansgok feloldhatk. Az els ilyen klnbsg az els ht
elem hinya a britanniai dokumentumrl. Ennek egyszer magyarzata lehet, ha az elz
idszaki jelents elksztse ta eltelt idben nem vltozott a cohors sszltszma. Mint-
hogy az effajta idszaki jelentsek elksztse kzti idtartamrl semmit sem tudunk, ez
csupn felttelezs, de ha az intervallum kellen rvid volt, ez elfogadhat magyarzat le-
het.
A msodik klnbsg az ideiglenesen tvol lv katonkkal kapcsolatos bejegyzsben
tallhat. A CPL 112 dokumentum kt rszre osztja e szakaszt: provincin kvl s provin-
cin bell lv katonkra. E klnbsget azon a kzenfekv magyarzaton kvl, hogy k-
lnbztek a rgztsi szoksok a provincik mrete s elhelyezkedse magyarzhatja. A
dokumentum keletkezsi helye, Moesia Inferior jval kisebb, mint Egyiptom, gy az esetle-
gesen provincin kvlre kldtt katonnak jval kisebb tvolsgra kellett eltvoznia, mint
egy Egyiptombl ms provinciba kldtt szemlynek, kvetkezskpp nagyobb valszn-
sggel kerlhetett el valaki innen egy szomszdos terletre. Britannit illeten nehezen fel-
ttelezhetnnk, hogy gyakori lett volna, hogy egy legionriust innen egy szomszdos pro-
vinciba kldjenek, hiszen ehhez t kellett volna kelnie a tengeren. Ezrt Egyiptom s Bri-
A pridianum-tpus dokumentumok mikro- s makrostruktrjrl Tanulmnyok
29
tannia esetn szksgtelennek tnik a tvol lv katonk csoportostsa e szempont sze-
rint.
A harmadik eltrs a felvett leszakadkra vonatkoz bejegyzs hinya kt dokumentu-
mon. Ennek magyarzata jval egyszerbb: ha nem trtnt ilyen esemny, az elem kima-
radt. Az is egyrtelmnek tnik, hogy amennyiben a msik kt, az sszltszmot vltoztat
esemny (katona rkezse, katona elvesztse) nem fordult el, abban az esetben ez a kt
bejegyzs is hinyzott, s ha egyltaln nem vltozott az elz jelents ta a cohors ltszma,
a dokumentum els eleme az aktulis ltszm volt, ahogy azt a vindolandai dokumentum
esetben lthattuk.
A vizsglt dokumentumok makrostruktrjban tovbbi klnbsgek nem fedezhetk
fel, gy az imnt lertak alapjn egy meglehetsen pontos hipotetikus kpet vzolhatunk fel
a pridianumok makrostruktrjrl:

1 Korbbi sszltszm
A 2., a 3-4. s az 5. elem csak akkor je-
lenik meg, ha az adott esemny meg-
trtnt, az 1. csak akkor, ha ezek vala-
melyike megtrtnt.
2 rkez katonk s sszegzsk
3 Ltszm az elvesztettekkel
4 Elvesztett katonk s sszegzsk
5 Felvett leszakadk
6 Aktulis ltszm

7 Ideiglenesen tvol lv katonk s sszegzsk
Ha szksges, a provincin bell s k-
vl lv katonkat kln szerepeltetik.
8 A jelenlvk sszegzse
9 Szolglatkptelen katonk s sszegzsk
10 Az egszsgesek sszegzse
5. tblzat
A PRIDIANUMOK HIPOTETIKUS MAKROSTRUKTRJA

Ez a struktra megfelel a vizsglt anyag negyedik dokumentumbl, a BGU 696 papi-
ruszbl fennmaradt szakasz felptsnek. E feljegyzs az imnt vzolt tz elem kzl csu-
pn az els kettt tartalmazza, ezutn megszakad, m nincs okunk azt felttelezni, hogy ne
rgztette volna az sszes, a msik hrom dokumentumban megjelen adatot. A cohors ja-
nur 1-jei teljes ltszma az els hasb 14. sorban tallhat, ezt kveten a 15-17. sor rsz-
letez sorknt szolgl. A 19. sorral kezddik a janur 1. ta rkezett katonk felsorolsa,
amennyiben szksges, rszletez sorokkal egytt. E felsorols I 19-tl egszen a dokumen-
tum fennmaradt rsznek vgig, II 39-ig tart.
Annak ellenre, hogy a vizsglt dokumentumok keletkezsi helye s ideje meglehetsen
tvol esik egymstl, szembetn szablyossgokat sikerlt kimutatni. Ez alapjn a
pridianumok keletkezsnek htterben valamifle kzponti szablyozst sejthetnk. Ez
egyarnt lehetett a szerkesztsk szervezett oktatsa, egy a szerkezetket bemutat minta-
dokumentum kibocstsa, vagy a katonai vezets kldhetett egy tmutatt a cohorsoknak a
statisztikai jelleg feljegyzsek elksztsrl. A vlaszts e lehetsgek kzt puszta feltte-
lezs lenne. Az viszont bizonyosnak tnik, hogy a Birodalom katonai vezetse biztostani
kvnta, hogy az egyik legfontosabb katonai dokumentum, a cohorsok llapott rgzt
pridianum elksztsekor tlthat s knnyen kezelhet dokumentumok keletkezzenek,
ami kritikus fontossggal brhatott a harmadik vszzad elejre kzel flmillis ltszm
rmai hadsereg adminisztrcijban.

Tanulmnyok GELLRFI GERG
30
E tanulmny a Rmai Birodalom terletrl rnk maradt pridianum-tpus dokumentu-
mok adatszerkezetnek elemzsvel foglalkozik. E haderjelentsek kzl, melyeket vente
egyszer, illetve Egyiptomban vente ktszer ksztettek el, s egy adott cohors aktulis lla-
pott, valamint az elz jelents ta trtnt vltozsokat rgztettk, sszesen ngy ll ren-
delkezsnkre olyan llapotban, hogy rdemi vizsglat al vethessk ket. Annak ellenre,
hogy kortrs forrsaink nem maradtak fent a rmai hadseregben uralkod adatrgztsi
gyakorlatrl, a meglv dokumentumok elemzsvel olyan szablyossgokat fedezhetnk
fel, melyek egyrtelmen a statisztikai adatok tudatos rgztsre utalnak. Noha a ngy
vizsglt dokumentum a Birodalom ngy egymstl tvol es rszn keletkezett, a legkorb-
bi s a legksbbi keletkezsi idpontjt pedig kzel msfl vszzad vlasztja el, hatrozott
szablyossgok mutathatk ki a feljegyzsek makrostruktrjban, melyekbl tovbbi k-
vetkeztetseket vonhatunk le.
GERG GELLRFI
On the Micro- and Macrostructure of Pridianum-type Documents
The paper analyzes the data structure of pridianum-type documents that survived from the
territory of the Roman Empire. From these strength reports, which were compiled annual-
ly or twice a year in Egypt to document the actual state of a given cohors as well as the
changes since the last report, four are available in such condition that makes meaningful
examination possible. Despite the fact that we do not have any contemporary sources
about the reporting practices in the Roman army, by analyzing the surviving documents,
we can discover such regularities that suggest that statistical data was recorded systemati-
cally. Even though the four documents came from four distinct regions of the empire, dis-
tant from each other, and the earliest was compiled almost one and a half centry before the
latest, we can find clear-cut regularities in the macrostructure of the reports, from which
we can draw further conclusions.


AETAS 27. vf. 2012. 4. szm 31
SZOMMER GBOR
Holland navigcis tuds Japnrl, 16081641
*

Csak csodlkozni lehet azon,
hogy a mieink mr ilyen rgta
vannak ott, de mgsem
fedeztk fel a teljes szigetet.

A fenti kritika
1
ugyan nem a hollandok ltal Japnban ltrehozott, tanulmnyunkban vizs-
glt teleppel kapcsolatban fogalmazdott meg, ennek ellenre annak a komoly talakuls-
nak az emblmja lehetne, amelyen a holland navigcis tuds keresztlment a kijelents
szletsnek idpontja krl. A holland Egyestett Kelet-indiai Trsasg (VOC) a 17. szzad
elejn j szereplknt bukkant fel az zsiai kereskedelmi rendszerben, ez pedig a Trsasg
rendelkezsre ll ismeretekre is alapveten rnyomta blyegt. Az 16201630-as vek
azonban jelents vltozsokat hoztak.
Az zsira vonatkoz navigcis tuds 1718. szzadi hollandiai kezelst s annak in-
tzmnyi httert (gyakorlatilag a VOC Vztani Intzetnek mkdst) jl ismerjk Gn-
ter Schilder alapos tanulmnybl.
2
Kees Zandvliet hasonlan izgalmas ttekintst nyjt a
VOC jelentsebb zsiai csompontjainak tevkenysgrl. Szvegein keresztl nemcsak az
elsdleges holland centrumban, Batviban mkd trkpszeti mhely munkjba nye-
rnk betekintst, hanem rszletesen megismerhetjk egy kzpszint kzpont, Tajvan tr-
kpszeti feladatok elvgzsben jtszott szerept is.
3
Ugyanakkor a legals szintek mk-
dsrl mr jval kevesebb adat rhet el dolgozatom mindenekeltt e tren kvn jav-
tani a helyzeten. Egszen pontosan kt als szintre igyekszem sszpontostani. A nagyobb
hangslyt egy, a hierarchia aljn tallhat szervezeti egysg, a VOC Japnban mkd s a
tajvani kzpszint holland kzponttal szoros kapcsolatban ll kereskedtelepnek a na-
vigcis tuds kezelsben betlttt szerepre helyezem. A msik a jelen rsban kevsb
rszletezett szint a hajk szintje. Ezzel sszefggsben leginkbb a felhalmozott tuds al-

*
A dolgozat elksztsben a Japn Alaptvny nyjtott komoly tmogatst. Segtsgket ezton is
szeretnm megksznni.
1
Cornelis van Nijenroode (Hirado) levele a kormnyz-generlisnak (Batvia), 1626. oktber 17.
Afgaande brieven, 7598 8 4. f. 57. A dolgozathoz az eredeti forrsoknak a Tokii Egyetem Trt-
nettudomnyi Intzetben tallhat mikrofilmen rgztett msolatait hasznltam. A szvegben az
Intzet (s nem az eredeti lelhely, a holland Nationaal Archief [korbban Algemeen Rijks-
archief ]) ltal hasznlt jelzetek szerepelnek.
2
Schilder, Gnther: Organization and Evolution of the Dutch East India Companys Hydrograph-
ic Office in the Seventeenth Century. Imago Mundi, vol. 28. (1976) No. 1 6178.
3
Zandvliet, Kees: Mapping for Money. Amsterdam, 2002.; Zandvliet, Kees: The Contribution of
Cartography to the Creation of a Dutch Colony and a Chinese State in Taiwan. Cartographica.
The International Journal for Geographic Information and Geovisualisation, vol. 35. (1998) No.
34. 123135.
Tanulmnyok SZOMMER GBOR
32
kalmazsrl esik sz: vagyis arrl, hogy a navigcis ismeretek milyen formban voltak je-
len a hajkon, s az ismert tpusok szerepe hogyan mdosult a vizsglt idszakban. Ennek
megfelelen sem a vonatkoz szakirodalom ltal rszletesen trgyalt ltalnos navig-
cis krdsekkel, gyakorlatokkal, sem a nylt tengeri hajzs klnbz aspektusaival, sem
pedig konkrt trkpek elemzsvel nem foglalkozom bvebben.
4

E ponton egy tartalmiterminolgiai krdsrl is szt kell ejteni. A jelen dolgozat nem
kizrlag a trkpszeti tudssal (noha a vizsglt tudskszletnek valsznleg ez a legmeg-
foghatbb s legszembetnbb rsze), hanem egy nmileg eltr csoporttal, a navigcis
ismeretekkel foglalkozik. Mindenekeltt a le nem rt s ppen ezrt a forrsokban nehezen
tetten rhet dimenzira igyekszem komolyabb hangslyt fektetni; ez a tudscsoport p-
pen kevsb dokumentlt volta miatt ltalban elkerli a kutatk figyelmt. Ezen bell
elssorban arra igyekszem fkuszlni, hogy milyen szerepe volt a tapasztalatnak amely-
re a trkpszeti tuds folytonos bvlse ellenre mg a 17. szzad kzepnek (vagyis a
vizsglt idszak vgnek) hajin is komoly szksg volt.
A telepen, illetve a hajkon nyilvnvalan ms-ms informcis mveletek kerltek
eltrbe, emiatt a kt szint elemzsnek segtsgvel az ltalnos aspektusok (pldul k-
lnbz tudskezelsi feladatok) s a mindeddig alaposabban nem vizsglt konkrt trt-
neti rszletek egyarnt jl megkzelthetk. A problmakrn keresztl kibonthat nhny
idtlen, a legtbb trtneti korszakban felvetd krds szmos rszlete. A kereskedte-
lep esetben elssorban a ptllagos tudsszerzsen (mindenekeltt annak koordinlsn),
valamint a mr begyjttt s megfelel formba nttt ismeretek sokszorostsn, ter-
jesztsn s elosztsn lesz a hangsly. A figyelemmel ksrt (s egybknt idrendbe llt-
hat) japn esemnyek remekl szemlltethetik a tudskezelsi folyamat bizonyos egyms-
ra pl llomsait: a problma megjelenstl (a kls impulzustl) kezdve az elhatrozs
megszletsn s az adatgyjtsen keresztl egszen a megszerzett ismeretek rendszeren
belli sztosztsig. Egy ilyen vizsglat megvilgthatja, hogy mikppen fogalmazdtak
meg az informcikezelssel kapcsolatos problmk a kora jkorban, milyen vlaszok sz-
lettek a megoldsukra, emellett pedig az informcis jelensg ltalnosabb trtneti vizs-
glata szmra is nyersanyagul szolglhat.
Msfell a konkrt trtneti helyzetre (vagyis a hollandok 17. szzad eleji kelet-zsiai
tevkenysgre) is igyekszem figyelmet fordtani. Ez utbbi aspektus vizsglata rvn f-
leg a TajvanJapn, vagyis e kt al-flrendelt csompont kztti interakcin keresztl
a Trsasg tudselosztsi rendszernek egszen apr rszleteibe is bepillantst nyerhetnk.
A japn telep behatbb vizsglata a hollandok zsiai (nem kizrlag trkpszeti) tev-
kenysgrl rajzolt kpet is rnyalja, hiszen a lerakat mkdse ebbl a szempontbl sok
ponton sajtos volt. Az egyes kzpontokrl szmos rszletes elemzs olvashat,
5
ugyanak-
kor a japn helyzet lersa is hasznos lehet, hiszen a telep tbb szempontbl egyedi sajtos-
sgokkal rendelkezett. Tajvan kapcsn pldul Zandvliet jl strukturlt modellben mutatja

4
Viszonylag friss ttekintst ad pldul: Ash, Eric H.: Navigation techniques and practice in the
Renaissance. In: Woodward, David (ed.): The History of Cartography. Volume 3: Cartography in
the European Renaissance. ChicagoLondon, 2007. 174262. Ezenkvl Eva Taylor klasszikus
munkja tovbbra is emltst rdemel: Taylor, E. R. G.: The Haven-Finding Art. A History of
Navigation from Odyesseus to Captain Cook. London, 1956.
5
Lsd pldul Leonard Bluss Batvirl szl tanulmnyait: Bluss, Leonard: Strange Company:
Chinese Settlers, Mestizo Women and Dutch in Voc Batavia. Dordrecht, 1988. A burmai holland
jelenltrl lsd: Dijk, Wil O.: Seventeenth-century Burma and the Dutch East India Company,
16341680. Singapore, 2006. Megemlthet Heert Terpstra klasszikus tanulmnya is: De factorij
der VOC te Patani. s-Gravenhage, 1938.
Holland navigcis tuds Japnrl, 16081641 Tanulmnyok
33
be a hollandok trkpszeti tevkenykedsnek alakulst. Ugyanakkor a modellben ismer-
tetett egymsra kvetkez elemek kiplsnek egyik alapfelttele az a katonaipolitikai
potencil volt, amellyel a holland trsasg a szigeten rendelkezett.
6
Japnban viszont ilyen
hatalmi helyzetnek nyoma sem volt, ez a klnbsg pedig a navigcis s kartogrfiai tuds
egyes sajtossgaira is hatott. Hogy csak egy pldt emltsek: a tajvanihoz hasonl fldm-
rsi munklatokra termszetesen nem kerlhetett sor, mi tbb, mg a ltszlag rtalmatlan
s a hatalmi viszonyoktl fggetlennek tn navigcis adatgyjts is meghisulhatott az
rintett japn femberek gyanakvsa s ellenllsa miatt.
7
sszefoglalva teht: a japn pl-
dn keresztl jl bemutathat a holland trsasg regionlis soksznsge, illetve hangs-
lyozhatk s kiemelhetk a telepen folytatott, kereskedelemhez kzvetlenl nem kapcsol-
hat tevkenysgek.
A japn telepnek a trkpszeti s navigcis ismeretekkel kapcsolatban jtszott szere-
prl a telep els msfl vtizedben az elrhet forrsok csekly szma miatt nehz
pontos kpet alkotni. A telep 1625 eltti levelezse ugyanis ersen tredkesen maradt csak
fenn, a ma is hozzfrhet levelek zme az emltett v utn szletett. 1629 s 1633 kztt
egy jabb komoly hullmvlgyet tapasztalunk, mindenekeltt a politikai okokra visszave-
zethet Nuijts-gy miatt.
8
Az incidens megolddst kveten viszont mr rengeteg im-
mr a Japnban, Tajvanon s Batviban vezetett naplk szvegeivel is kiegszlve for-
rs ll rendelkezsre.
*

6
Zandvliet: The Contribution of Cartography, 123135. Gondolatmenetben vilgosan elklnti a
trkpezs egyes fzisait: az els lpsek (16221625) a hajzsi viszonyok felmrst szolgltk,
s a tovbbi dntshozatal kzvetlen alapjaknt mkdtek. A megtelepeds utn a sziget krli vi-
zek szisztematikus feltrkpezsnek hossz vei kvetkeztek; ez a folyamat egszen az 1630-as
vek kzepig eltartott. Az erd felptst kveten hamarosan megjelentek a teleplsrl ksz-
tett nagylptk trkpek, s az 1640-es vekben amikor a holland kzpont mr nem kizrlag
kereskedelmi csompontknt mkdtt, hanem a szigeten jelents mezgazdasgi tevkenysg is
kibontakozott megjelentek a fldkataszterek s a fldmrssel begyjttt adatokon alapul tr-
kpek. Az 1640-es vek vgn pedig amikor sikerlt megszabadulni a magukat a sziget szaki r-
szbe befszkel rivlis spanyoloktl felbukkantak a katonai s adminisztratv uralom alapjul
szolgl kis lptk trkpek. A hollandok Tajvanon kipl uralmval kapcsolatban mindene-
keltt Tonio Andrade tollbl szmos rszletes feldolgozs olvashat. A legrszletesebb: And-
rade, Tonio: How Taiwan Became Chinese. Dutch, Spanish, and Han Colonization in the Seven-
teenth Century. http://www.gutenberg-e.org/andrade/ A spanyolok tajvani akciival kapcsolato-
san mindenekeltt Borao Mateo munkssgt rdemes kiemelni. Borao Mateo, Jos Eugenio: An
overview of the Spaniards in Taiwan (16261642). In: Proceedings of the International Confer-
ence on China and Spain during the Ming and Qing Dynasties, Centre of Sino-Western Cultural
Studies, I. P. M., Macao, 306328. http://homepage.ntu.edu.tw/~brao2/Profesores/Paper%20
Macao%20Overwiew.pdf. Letlts: 2012. 09. 17
7
Japnban egybknt llami kezdemnyezsre a 17. szzad elejtl egyre szisztematizltabb formt
lttt a tartomnyok s fldbirtokok felmrse, ilyen irny trekvsek mr 1605-ben kimutatha-
tk. Ugyanakkor ez a trkpekben testet lttt tuds nem szmtott llami monopliumnak, kl-
s trkpksztk is knnyen elrhettk s felhasznlhattk azt. Yonemoto, Marcia: Mapping
Early Modern Japan. Space, Place and Culture in the Tokugawa Period (16031868). Los Ange-
les, 2003. 1017.
8
A Nuijts-gy alapveten a tajvani japn kereskedsbl s az annak akadlyozsra tett holland l-
psekbl kibontakoz konfliktus volt; a sgun 1629-ben zr al vette a holland telepet s a Japn-
ban tartzkod s oda rkez holland hajkat. Az ellenttek rendezse vgl 1633-ra sikerlt, ad-
dig nem hagyhattk el VOC-hajk a szigetorszgot.
Tanulmnyok SZOMMER GBOR
34
A japn telep navigcis tuds kezelsben jtszott szereprl kialaktott kp pontosts-
hoz nem utolssorban a kzleked hajk nagy szma miatt els lpsknt mindenkp-
pen rdemes rviden ttekinteni a japn telep helyzett a VOC rendszerben, illetve az
egyik legfontosabb partnervel, Tajvannal fenntartott kapcsolatt. A lerakat a ltrehozst
kvet els vekben nem kizrlag (st, sok szempontbl elsdlegesen nem) kereskedelmi
szerepet jtszott. Ennek a sajtossgnak a megrtshez mindenkppen szksg van a hol-
landspanyolportugl politikai viszonyrendszer rvid ttekintsre. A nmetalfldi tar-
tomnyoknak a 16. szzad kzepn kirobban felkelse vtizedekig hzd spanyolellenes
hborba torkollott, amelyhez az ibriai llamok perszonlunijnak eredmnyekppen
idvel Portuglia is csatlakozott, a hollandok zsiai felbukkansa, majd a VOC 1602-es
ltrehozsa pedig a konfliktus Eurpn kvlre trtn exportjhoz (is) vezetett. A felek
1609-ben ugyan tizenkt vre fegyversznetet ktttek, az zsiai rgikban azonban ennek
ellenre tbb-kevsb vltozatlan intenzitssal folytak tovbb a harcok.
A Dl-knai-tenger kiemelten fontos volt a hadvisel felek szmra. A legjelentsebb
spanyol centrum, Manila nemcsak a spanyol hadmveletek elsdleges kiindulpontjnak
szmt adminisztratv s katonai kzpont volt, hanem gazdasgi szempontbl is alapvet
szerepet jtszott
9
az Amerikbl vente rkez ezstszlltmny, valamint a knai kereske-
dk jrszt erre pl tevkenysge folytn. A trsg elsdleges portugl kzpontja Maka
volt, amelyet a portuglok kihasznlva a kt llam kztti hivatalos kapcsolatok hinyt
a Japn s Kna kztti hatalmas hasznot hoz kzvett kereskedelem bstyjv ptet-
tek ki. Japn ebben a spanyolportugl hatalmi trben ugyancsak fontos pontnak szm-
tott. A portugl rendszerben az imnt emltett kereskedelmi t vgpontjaknt termszet-
szerleg kiemelt helyet kapott, de a spanyolok szmra is sok szempontbl jelents csom-
pont volt. Egyrszt az 1610-es vek elejtl egyre jobban meglnklt a Japn s Manila
kztti jrszt japn kereskedk ltal bonyoltott kereskedelmi forgalom,
10
msrszt
Japn hasznlhat bzist jelentett a Csendes-cen kzelebbi trsgeinek feldertshez,
11

vgezetl pedig a szigetorszg a spanyolok zsiai jelenltnek alapjul szolgl Amerika
Manila kztti kereskedt vdelmre s tmogatsra kidolgozott koncepcikban is sze-
repet kaphatott.
12

A trsgbe rkez hollandok az els lpsek megttele utn gyorsan kiptettk sajt
csompontjaikat (kzpontjukat a jvai Bantamban, majd Batviban, erdket szerte a

9
Manila szereprl bvebben lsd: Iaccarino, Ubaldo: Manila as an International Entrepot:
Chinese and Japanese Trade with the Spanish Philippines at the Close of the 16th Century. In:
Bulletin of PortugueseJapanese Studies, vol. 9. (2008) No. 16. 7181.
10
A rszleteket lsd: Villiers, John: Silk and Silver: Macau, Manila and Trade in the China Seas in
the Sixteenth Century. Journal of the Royal Asiatic Society Hong Kong Branch, 1980. 7576.
11
Ebbl a szempontbl mindenekeltt a mitikus aranyszigetek keresse emlthet, mely ahogy a
ksbbiekben mg emltsre kerl pr vtizeddel ksbb a hollandok fantzijt is megmozgat-
ta. A szban forg fiktv szigetcsoport elrse a 16. szzad egszben fel-felbukkant a spanyol s
portugl trekvsek kztt. A mtoszrl bvebben lsd: Camino, Mercedes Maroto: Producing the
Pacific. Maps and Narratives of Spanish Exploration (15671606). Amsterdam New York,
2005. 1821., 90. Japn viszonytsi pontknt s bzisknt jtszott szerepre vonatkozan:
Spate, O. H. K.: The Spanish Lake. Canberra, 2004. 106109.
12
Barker, Thomas W.: Pulling the Spanish out of the Christian Century: Re-evaluating Spanish
Japanese relations during the seventeenth century. Eras, 2009. November. http://arts.monash.
edu.au/publications/eras/edition-11/articles/tbarker.pdf; Borao Mateo, Jos Eugenio: The arrival
of the Spanish galleons in Manila from the Pacific Ocean and their departure along the Kuroshio
stream (16th and 17th centuries). Journal of Geographical Research, vol. 33. (2007) No. 47. 1737.
Holland navigcis tuds Japnrl, 16081641 Tanulmnyok
35
Maluku-szigetcsoporton bell, illetve kereskedtelepek sort Indoknban s Japnban), s
hamarosan lendletesen br nmikppen rendszertelenl s alapveten eredmnytelenl
tmadni kezdtk a spanyolportugl rdekeltsgeket. A harcok egyik f centrumbl, a
szegfszeg- s szerecsendi-termel kzpont Maluku-szigetcsoportbl ugyan gyorsan sike-
rlt kiznik a portuglokat, de a Manilt kiindulpontknt hasznl spanyol erk hama-
rosan tbb erdt is ptettek a trsgben, gy a holland uralom megszilrdtsa s az
azon alapul, a gazdasgi stratgia alapkveknt szolgl fszermonoplium megszerzse
vtizedekbe telt. Az offenzva msik f clpontja Manila volt. Ez esetben nem a telepls
elfoglalst tztk ki elsdleges clul, hanem a kt gazdasgi pillr az amerikai ezstim-
port s a knai kereskedelem lerombolst. Ennek megfelelen a VOC huszont v alatt
tizenhat akcit indtott a Flp-szigetek trsgbe, azonban ezek a blokdok minimlis
eredmnyt hoztak.
13
Vgezetl a portugl Maka is rendszeresen felbukkant a clpontok
listjn. Ez esetben ugyancsak nem a telepls bevtele volt az elsdleges feladat habr
ilyen ksrlettel is tallkozunk , hanem annak gazdasgi ellehetetlentse: azaz az vente
Japnba indtott kereskedhaj(k) gazdag rakomnynak kzre kertse.
A hollandok 1609-ben a dl-kjsi Hirado kisvrosban ltestett japn telepnek alap-
tst a fent vzolt geopolitikai viszonyrendszerben rdemes elhelyezni, ami a lerakat 1610-
es vekbeli tevkenysgnek sajtossgait is magyarzza: ezekben az vekben ugyanis a lo-
gisztikai feladatok legalbb annyira hangslyosnak szmtottak, mint a kereskedelmi meg-
fontolsok. A VOC japn telepe a ManilaMakaMaluku-szigetek hromszgben tev-
kenyked hajk egyik jelents ellt bzisaknt mkdtt. A sokszor ersen megtpzott
holland egysgek ide vonulhattak vissza kipihenni a viszontagsgokat, mikzben pedig a
szigetorszg a hadmveletek (s sok esetben a kalzkods) kiindulpontja is volt.
14
1617-
ben pldul a Manila kzelben alaposan helybenhagyott flotta nhny hajja Japn kze-
lbe hzdott vissza, ahol egy portugl kereskedhaj akr helyi kiktben trtn
megtmadst fontolgattk. Az 1610-es vek vgn, amikor a holland s az angol trsasg
kztt rvid konfliktus bontakozott ki, nhny elfogott angol hajt a hollandok ugyancsak
Hiradba kldtek utnptlsrt (alaposan felhbortva ezzel az ottani angol fkereskedt).
Aztn a gyorsan vltoz helyzet eredmnyekppen fellltott, a Manilt blokd al venni
hivatott, tz hajbl ll kzs angolholland flotta tmaszpontja ugyancsak Japnban
volt.
Hasonlan fontos szerepet jtszott a japn telep a holland hajk karbantartsban. Eb-
bl a szempontbl fontos regionlis kzpontt lpett el az 1610-es vek sorn, s e poz-
cijt Batvia elsdleges centrumm vlsa s a kormnyz-generlis ellenkezse dacra

13
A Manila ellen irnyul holland trekvsek s az ezekkel kapcsolatos koncepcik rszletes ssze-
foglalsa: Laarhoven, R. Wittermans, E. P.: From Blockade to Trade. Early Dutch Relations
with Manila, 16001750. Philippine Studies, vol. 44. (1985) No. 33. 485504.; van Veen, Ernst:
VOC Strategies in the Far East (16051640). Bulletin of PortugueseJapanese Studies, vol. 2.
(2001) No. 3. 85105.
14
A hiradi telep ilyen jelleg tevkenysgvel tbben is foglalkoztak. Mindenkppen rdemes meg-
emlteni Adam Clulow tanulmnyt, amely a politikai httr alapos ismertetjt tartalmazza:
Clulow, Adam: Pirating in the Shoguns Waters: the Dutch East India Company and the Santo
Antonio Incident. Bulletin of PortugueseJapanese Studies, vol. 7. (2006) No. 13. 6580. Ezenk-
vl Kato Eiichi arra is felhvja a figyelmet, hogy a hollandok a rabolt knai selyem egy rszt olykor
exportltk Japnbl, ami ugyancsak arra mutat, hogy ezekben az vekben a bks kereskedelem
msodlagos szerepet jtszott. Eiichi, Kato: From Pirates to Merchants. The VOCs Trading Policy
towards Japan during the 1620s. In: Haellquist, Karl Reinhold (ed.): Asian Trade Routes.
Continental and Maritime. London, 1991. 181193.
Tanulmnyok SZOMMER GBOR
36
egszen az 1620-as vek vgig megrizte: csak a Nuijts-gy eredmnyeknt bell, ve-
kig elhzd hajzsi sznet vetett ennek vget.
15
A hollandok rendszeresen exportltak
lelmiszert s hadfelszerelst is a hbors vezetekbe. A hiradi angol fkeresked igen
gyorsan felfigyelt a Japnt elhagy holland hajk sajtos rakomnyra: tbb bejegyzsben
is olvashatunk a japn lelmiszerek kivitelnek fontossgrl vagy ppen a holland telepen
nttt gykrl s fmalkatrszekrl.
16
Sokatmond, hogy amikor a portugl haj japn ki-
ktben trtn megtmadsnak imnt emltett tlete felmerlt, a holland fkeresked
azzal rvelt a terv ellen, hogy az knnyen a Maluku-szigetekre irnyul rizsexport vgt
eredmnyezheti.
17

A helyzet az 1620-as vek kzepn kezdett vltozni, amikortl a hiradi telep egyre in-
kbb a holland kereskedelem mindenekeltt az zsin belli ruforgalom fontos sa-
rokkvv vlt. Ez anlkl, hogy rszletes elemzsbe bocstkoznk tbb, egy idben r-
vnyesl tnyez eredmnynek tnik. Egyrszt Japn egyre kevsb volt kpes az eml-
tett tmaszpont-funkcit betlteni: 1620-ban a sgun megtiltotta a fegyverek s szemlyek
kivitelt az orszgbl, ami komoly csapst mrt e szerepkrre. Ahogy fent olvashat, az
vtized vgre a hajk karbantartsa is lehetetlenn vlt (az 1630-as vekben pedig mr
nem volt kifizetd Japnban vgezni ezeket a munkkat). Ezzel prhuzamosan a telep
gazdasgi slya folyamatosan nvekedett. Az 1623-ban ltrehozott tajvani holland csom-
pont a Nuijts-gy 1633-as lezrsra fontos regionlis kzpont lett, s az onnan Japnba
irnyul holland kereskedelem volumene s jvedelmezsge robbansszeren megntt a
kapcsolatok jrafelvtelt kveten.
18

A hollandok Japnra pl kereskedelmi tevkenysge sorn a 17. szzad els felben
tbb-kevsb ugyanazok a helyek jttek szmtsba kereskedelmi partnerknt s a haj-
forgalom clterleteiknt.
19
A kt legjelentsebb trsg, amelyhez Japnt rendszeres s
szoros kapcsolat fzte a hollandokon keresztl, Batvia s Tajvan volt. Batvia a VOC zsiai
kzpontjaknt kulcsszerepet tlttt be a kereskedelmi rendszerben, az eurpai, illetve az
zsia tbbi trsgbl szrmaz ruk fknt errl a teleplsrl rtk el a szigetorszgot. A
tajvani holland kzpont ugyancsak alapvet helyet kapott a japn telep kapcsolatrendsze-
rben. A csompont ltrehozsra 1623-ban egy balul sikerlt Maka elleni tmads utn
kerlt sor, a sziget pedig tbb tnyez folytn is gyorsan a Japn fel irnyul holland ke-
reskedelem fontos centruma lett.
20
Egyrszt Tajvanon jelents mennyisg s Japnban
igen keresett szarvasbr beszerzsre nylt lehetsg, de taln mg lnyegesebbnek sz-
mtott, hogy a knai kereskedk is hamarosan megkedveltk az j holland kiktt, az lta-
luk hozott rukat (mindenekeltt a klnbz selyemtermkeket) pedig hatalmas haszon-
nal lehetett eladni Japnban. Mindehhez jrult vgezetl, hogy sokszor a Batvibl tnak

15
Parthesius, Robert: Dutch Ships in Tropical Waters. The Development of the Dutch East India
Company (VOC). Shipping Network in Asia, 15951660. Amsterdam, 2010. 104107.
16
Cocks, Richard: Diary of Richard Cocks, 16151622. Diary kept by the head of the English factory
in Japan. Tokyo, 19781980. Vol. 1. 35., 41., 53., 150.
17
Sloos, Dirk Abraham: De Nederlanders in de Philippijnsche Wateren vr 1626. Amsterdam,
1898. 1415.
18
Bluss, Leonard: No Boats to China. The Dutch East India Company and the Changing Pattern of
the China Sea Trade, 16351690. Modern Asian Studies, vol. 33. (1996) No. 30. 5176.
19
Az 1600 utni japn klkereskedelem ltalnos ttekintse olvashat pldul: Totman, Conrad:
Early Modern Japan. Berkeley Los Angeles, 1995. 7579.
20
A tajvani holland erd ltrehozsnak legalaposabb sszefoglalsa: Bluss, Leonard: The Dutch
Occupation of the Pescadores (16221624). In: Transactions of the International Conference of
Orientalists in Japan, 1973. 2843.
Holland navigcis tuds Japnrl, 16081641 Tanulmnyok
37
indul holland hajk is a sziget rintsvel rtk el Japnt. Ennek megfelelen az 1620-as
vekben gyorsan meglnklt a Tajvan s Japn kztti holland hajforgalom. A kt leg-
fontosabb partner mellett ki kell mg emelni a mindvgig jelentsnek szmt Szimot;
ezen kvl Annam fleg a korai vekben, Tonkin pedig a vizsglt idszak vgn tlttt be
fontos szerepet a holland telep letben.
21

*
Az 1620-as vek msodik felben legalbbis a levelezsben elssorban erre tallunk uta-
lsokat nagyon komoly szerepet jtszott a tapasztalat, a paprra nem vetett tuds. Ek-
koriban alig-alig emltenek trkpeket vagy szveges tvonallersokat ami termszete-
sen nem jelenti azt, hogy azok ne lettek volna jelen a hajk fedlzetn. 1618 vgn a hollan-
diai vezetk pldul kldtek nhny trkpet a Jva s Japn kztt kzleked hajk sz-
mra, kifejezetten hangslyozva, hogy azokat nem kell visszajuttatni Eurpba.
22
A hiny
sokkal inkbb arra utalhat, hogy ekkoriban viszonylag kevs problma vagy megoldand
krds merlt fel ezekkel a segdletekkel kapcsolatban. Ez a sajtossg mindazonltal
megnehezti a trkphasznlathoz ktd gyakorlatok pontos krvonalazst.
Jval gyakrabban olvashatunk a tapasztalattal kapcsolatos krdsekrl. Szmos alka-
lommal kerl el a tapasztalt kormnyos (bedreven piloot/ervaaren piloot) szkapcsolat,
mindenekeltt abban az sszefggsben, hogy milyen nagy szksg lenne ilyen szakembe-
rekre. Ha a sz mgttes jelentst prbljuk meghatrozni, akkor az ltszik valsznnek,
hogy a levlrk tapasztalat alatt valamifle, ltalban tbb-kevsb behatrolhat tr-
sghez, illetve annak valamilyen sajtossghoz ktd konkrt, kzzelfoghat tudst rtet-
tek. Vagyis a tapasztalat jobbra ezen a krnyken (hier ontrent) vagy adott vidken fel-
merl konkrt hely(zet)ek ismerett jelentette.
23
gy trtnhetett pldul az, hogy amikor
egy Tajvan fel tart haj kormnyosa nem volt jratos (niet bedreven) a knai vizeken, a
hiradi telep tancsa egy msik vitorls navigtort is thelyezte a fedlzetre.
24
A fentiek
gyakorlati megnyilvnulsra j plda a holland telepnek helyet ad Hirado kiktje. A
holland hajknak egy blben kellett kiktnik, amelynek bejratban azonban egy nagy,
kt haj mret szikla fekdt. A f problmt az jelentette, hogy a szikla jelents rsze
lthatatlanul, nhny mterrel a vz felszne alatt rejtztt, s nemcsak az bl bejratnak
mintegy ktharmadt zrta el, hanem lthatatlansga miatt klnsen veszlyes lehetett
volna a tapasztalt piltk azonban tudtak a ltezsrl, gy el is tudtk kerlni.
25

A tapasztalat krdskre azonban leggyakrabban nem ilyen formban, hanem a tapasz-
talatlansg (vagyis a tapasztalat hinya), illetve az abbl fakad gondok emltsekor rhet

21
A hollandok annami s tonkini tevkenysgrl lsd: Hoang Anh Tuan: Silk for Silver: Dutch
Vietnamese Relations, 16371700. Leiden, 2007. 6170.
22
Az Amszterdam kamara levele Jan Pietersz. Coennak, 1618. december 23. Kzli: Colenbrander, H.
T. (ed.): Jan Pietersz. Coen. s-Gravenhage, 1922. Vol. 4. 411. A krdses trkpek minden bizony-
nyal Hessel Gerritsz munki voltak. Erre vonatkozan lsd: Zandvliet: Mapping for Money, 90.
Eszerint a korai vekben a trkpek ksztse Eurpban, elosztsuk pedig zsiban, minden bi-
zonnyal az emltett idszakban kzpontknt funkcionl jvai Bantamban trtnt.
23
gy 1624-ben pldul az op dit vaerwater ervaerne persoonen szkapcsolatot olvashatjuk a Taj-
vanrl Batviba kldtt kormnyosok jellemzseknt. Groeneveldt, Pieter Willem: De Neder-
landers in China. s-Gravenhage, vol. 1. 1898. 500.
24
A hiradoi telep tancsnak hatrozata, 1633. november 4. Papieren en boeken, Resolutien boek,
Anno 16201641, 7598 5. f. 37.
25
Cornelis van Nijenroode (Hirado) levele a kormnyz-generlisnak (Batvia), 1626. oktber 24.
Afgaande brieven, 7598 8 4. f. 71.
Tanulmnyok SZOMMER GBOR
38
tetten. Japnban az 1620-as vekben kezdett mind getbb vlni a tapasztalt szakemberek
hinya. A hiradi telepre eleinte viszonylag kevs holland haj ltogatott, az vek mltval
viszont fokozatosan ntt a szmuk. Amg a telep mkdsnek els veiben nem volt ritka
az olyan esztend sem, amikor egyltaln nem rkezett holland vitorls, addig az 1610-es
vtized vgre rendszeress vltak a ltogatsok. Az vtizedforduln mindez elssorban a
meglnkl katonai tevkenysgnek volt ksznhet mindenekeltt annak, hogy az an-
golokkal kzsen szervezett spanyol- s portuglellenes flotta regionlis bzisa Japn volt
, de az 1620-as vekben a kereskedelem fellendlsnek eredmnyeknt rendszeresen t-
nl tbb holland haj rkezett vente Tajvanrl s Batvibl. A dinamikus nvekedst
ahogy arrl mr sz esett tmenetileg megtrte a politikai sznezet Nuijts-gy, a viszly
elsimtsa utn viszont gyorsan visszallt a rgi trend. Az 1630-as vtized derekn rendsze-
resen vi nyolc haj ltogatott Japnba, az vtized vgre pedig stabilan tz fl emelkedett
a szm.
26
Ez kereskedelmi szempontbl nyilvn rvendetes volt, ugyanakkor az utazsok
sikeres lebonyoltshoz a megfelel tudssal teht jelen esetben a japn vizek ismeret-
vel felvrtezett szakemberekkel is fel kellett (volna) tlteni ezeket a hajkat, ami viszont
mr egyltaln nem ment grdlkenyen. Radsul tovbb slyosbtotta a helyzetet, hogy
1626-ban a sgun rendeletben tiltotta meg, hogy japn brkk az rkez holland hajkkal
tallkozzanak. Az intzkeds azrt okozhatott komoly problmt, mert a hollandok a jelek
szerint rendszeresen ignybe vettk a helyi lakosok segtsgt clkiktjk elrshez.
27
A
nylt tengeri hajzs tbb-kevsb rutinfeladatnak szmtott (ami termszetesen nem je-
lentette azt, hogy veszlytelen s problmamentes lett volna), a legnagyobb odafigyelsre a
cltrsg megkzeltsekor volt szksg: meg kellett tallni a keresett teleplst vagy a
szksg esetn biztonsgot nyjt kikthelyeket a nem felttlenl jl ismert partvid-
ken, el kellett kerlni a part kzelben tallhat esetlegesen veszlyes rszeket s tenger-
ramlatokat stb.
Ha a konkrt szvegek fel fordulunk, szmos utalst tallunk a navigcis ismeretek
hinybl fakad problmkra; olykor akr Japn elrse is komoly kihvst jelenthetett.
1626-ban pldul a Wapen van Enkhuizen s a Wapen van Zeeland nev hajknak vissza
kellett fordulniuk Tajvanra. Az esetet az teszi rdekess, hogy az okok kztt nemcsak az
idjrs (a viharokban elvesztett horgonyok s az ellenszl) szerepel, hanem a tuds di-
menzijt, a kiktk behat ismeretnek hinyt is megtalljuk. Amg a (fellensg s
gyakori sszehasonltsi alapul szolgl) portuglok az idjrsi krlmnyek kedvezt-
lenn vlsa esetn rgtn tudtk, hogy hol tallhatnak menedkre a partvidken, addig a
mieink nem ismerik gy a kiktket, mint a nylt tengert.
28
Ms esetekben a kvetkez-
mnyek nem voltak ennyire komolyak. 1633-ban a Venloo nev jacht a krnyez vidk is-
meretnek hinya miatt nem mert menedket keresni a japn partok bleiben. 1634-ben a

26
A Japnba ltogat holland hajkkal kapcsolatos adatokat lsd: Mulder, W. Z.: Hollanders in
Hirado, 15971641. Haarlem, 1984. 263299.
27
Cornelis van Nijenroode (Hirado) levele a kormnyz-generlisnak (Batvia), 1627. februr 5.
Afgaande brieven, 7598 8 4. f. 113. A telep vezetje azt is hangslyozta, hogy mekkora kockzattal
jr a holland navigtorok s kormnyosok tapasztalatlansga.
28
Ilyen incidensekkel mindenekeltt 1625 s 1635 kztt tallkozunk. A problmk megszaporod-
sban valsznleg kzrejtszhatott a hajforgalom fent rszletezett bvlse s az emltett 1626-
os sguni rendelet, de az is megeshet, hogy a korbbi vek hasonl gondjaira a forrshiny miatt
nem vetl fny. Az 1635 utni vek viszonylagos nyugalma mindenesetre a ksbb rszletezend
trkpksztsi s tudselosztsi mechanizmus sikeressgre utal. Cornelis van Nijenroode
(Hirado) levele a kormnyz-generlisnak (Batvia), 1627. februr 5. Afgaande brieven, 7598 8 4.
f. 113.
Holland navigcis tuds Japnrl, 16081641 Tanulmnyok
39
Venloo s a Schagen nev hajk amelyek navigtorai ugyancsak nem jrtak korbban
Japnban azt hittk, hogy Hirado kzelben vannak, holott a teleplstl tbb szz kilo-
mterre es Szacuma tartomny partjait lttk.
29
Hirado sikeres elrse utn pedig mg
mindig komoly kihvst jelentett a kikts, amit nemcsak az imnt emltett, vz alatti szikla
neheztett meg, hanem a kikt blben tallhat ers ramlat is. Ez utbbi miatt kerlt
komoly bajba 1627-ben a Woerden, amely tlsodrdott a kiktn, s megfeneklett a telep
eltti sziklkon. Az incidensrl beszmol levlr fontosnak tartotta kiemelni, hogy ko-
rbban sem a haj parancsnoka, sem a kormnyos nem jrt mg Japnban, ezrt nem is-
mertk a hely fekvst.
30

A tapasztalatlansgbl add kisebb-nagyobb bonyodalmak teht mg az 1630-as vek
kzepn is gyakorinak szmtottak, noha ekkorra a hollandok japn telepe mr negyedsz-
zados mltra tekinthetett vissza. A problmt a holland dntshozk is rzkeltk, akik
tbb mdon igyekeztek javtani a helyzeten. Magtl rtetd lehetsgknt addott a ha-
js szakemberek tantsa, ami ebben az idszakban elssorban a megfelel gyakorlat
szerzsn keresztl trtnt. Egy hiradi telepen maradt tapasztalt kormnyost pldul
1625-ben vagyis amikor a hollandok mg a Tajvan krnyki vizekrl sem rendelkeztek
teljes kr s tkletes ismeretekkel a fkeresked Tajvanra kldtt egy japn hajn. Az
illett ugyan nem elssorban tudsszerzsi clzattal indtotta tnak, de az utazs e szem-
pontbl is j alkalomnak bizonyult. Az elzetes rteslsek szerint a japn hajk ugyanis a
Pescadores szigetcsoport s Tajvan kztt kzlekedtek, ami jval biztonsgosabb megol-
dsnak szmtott, mint a Kna partjai kzelben trtn hajzs. Ennek megfelelen a f-
keresked felhvta az emltett kormnyos figyelmt arra, hogy mindenre alaposan figyeljen,
Tajvanra rkezse utn pedig szmoljon be a ltottakrl a kormnyznak.
31
A kormnyosok
klcsnadsa egybknt valsznleg nem szmtott ritknak, de a hollandok nhny v-
vel ksbb mr egyrtelmen igyekeztk elkerlni az ilyen szitucikat.
32

A helyzeten ugyanakkor nemcsak a hinyz tuds megszerzsvel vagy az ismeretek b-
vtsvel, hanem a mr rendelkezsre ll tuds elosztsnak hatkonyabb ttelvel is le-
hetett javtani. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy a krdses kzpontban megfelel is-
meretekkel felvrtezett szakembert llomsoztattak, aki szksg esetn a bajba kerlt hajk
fedlzetre ment, s segtett azokat biztonsgos helyre kalauzolni. Tajvanon pldul rend-
szeres gyakorlatnak tnik, hogy hajkat kldtek a Batvibl vagy Japnbl rkez vitorl-
sok el,
33
s az 1630-as vekben a hiradi telepen is tbb ilyen szakembert tallunk. A kt
legnevezetesebb szemly Frans Visscher s Mathijs Quast volt, azonban egyikket sem
azrt kldte Japnba a Trsasg, hogy effle esetekben segdkezzenek, emiatt ez a megol-
ds csak tmeneti lehetett.
34
Mindazonltal, ha a telepre arrl rkezett hr, hogy egy hol-

29
Nicolaes Couckebacker (Hirado) levele Hendrik Brouwernek (Batvia), 1634. februr 15. Afgaande
brieven, 7598 8 11. f. 48.; Nicolaes Couckebacker (Hirado) levele Hans Putmannak (Tajvan), 1635.
februr 15. Afgaande brieven, 7598 8 12. f. 18.
30
Cornelis van Nijenroode (Hirado) levele [Batviba], 1630. janur 14. Afgaande brieven, 7598 8 6.
f. 10.
31
Cornelis van Nijenroode (Hirado) levele, 1625. mrcius 20. Afgaande brieven, 7598 8 3. f. 82-83.
32
Diaries kept by the Heads of the Dutch Factory in Japan. Tokyo, 1974. Vol. 1. 25.
33
Lsd pldul: Bluss, Leonard et. al: De dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan, 1629
1641. s-Gravenhage, 1986. Vol. 1. 35., 262. (1630. augusztus 13.; 1636. jlius 20.) (A digitalizlt
vltozat elrhet az interneten: http://www.historici.nl/retroboeken/taiwan/#page =0& size
=800&accessor=toc&source=1 )
34
A Japnban tlttt idszak mindkt navigtor szmra affle tanulid volt, s mindketten a k-
sbbi tevkenysgk eredmnyekppen vltak hress. Quast az 1630-as vekben Tajvan feltrk-
Tanulmnyok SZOMMER GBOR
40
land haj bajba kerlt a kzeli vizeken, ltalban rjuk hrult a veszly elhrtsa. Erre
1634-ben amikor az emltett, Japnba trtt frboccal rkez Schaagent Mathijs Quast
segtette ki
35
s 1635-ben amikor Visscher ment egy utat tvesztett haj fedlzetre
36

egyarnt sor kerlt.
Ezek a mdszerek azonban messze nem mkdtek tkletesen, s hosszabb tvon nem
is voltak fenntarthatk. A szakemberek utaztatssal trtn kpzse rendkvl idignyes-
nek szmtott, ahogy arra sem addott lehetsg, hogy valamennyi holland telepen kln
szemlyt llomsoztassanak az eltvedt hajk megsegtsre. Visschernek s Quastnak spe-
cilis feladatot kellett elvgeznie Japnban, s amikor ezt befejeztk, hamarosan tvez-
nyeltk ket, gy csak tmenetileg segthettek. A szakemberek mozgatst csak lassan lehe-
tett megoldani, s soha nem volt bellk elg. A legtkletesebb megoldsnak vgl a tuds
konkrt szemlyektl val eloldozsa s trgyi hordozn val elrhetv ttele bizonyult.
Br az 1620-as vektl kezdve mind a Tajvan, mind a Japn krnyki vizekrl szmos tr-
kp kszlt, sokkal inkbb a hangslyok mdosulsrl beszlhetnk, semmint az
rott/trgyiasult forma kizrlagossgrl. A korbbi gyakorlatok mdostshoz sok eset-
ben drasztikus adminisztratv fellpsre is szksg lehetett, a szemlyes tapasztalat pedig
mg hossz ideig megrizte jelentsgt.
37

A klnbz rott navigcis segdletek kzl a trkpek jtszottk a legfontosabb sze-
repet, ugyanakkor rdemes azonnal leszgezni, hogy nem ezek voltak az egyedli segdesz-
kzk. Az ppen aktulis utazsok elkszleteknt a navigtorokat nemcsak trkpekkel
lttk el, hanem tovbbi rott s szbeli instrukcikkal is (a gyakorlat funkcijrl k-
sbb mg bvebben esik sz). Arra is tallunk pldt, hogy egy tapasztalt pilta lerta a
Japnba tett hajtjai sorn felhalmozott tapasztalatait, s ily mdon prblt segteni

pezsben is rszt vett, azonban igazn hress a Japntl keletre felttelezett aranyszigetek
megtallsra kikldtt expedci parancsnokaknt vlt. (Az expedci tlete egybknt Japnban
gyjttt informcikon alapult.) Lsd: Verseput, J. (ed.): De reis van Mathijs Hendriksz. Quast en
Abel Jansz. Tasman ter ontdekking van de Goud- en Zilvereilanden, (1639). s-Gravenhage, 1954.
Visscher az 1630-as vek elejn egy japn kereskedcsald alkalmazsban llva gyjttt tapaszta-
latot a trsgrl legalbbis 1633-ban az alkalmazottjukknt kereste fel Tonkint. (Nicolaes
Couckebacker (Hirado) levele Hendrik Brouwernek (Batvia), 1634. november 24. Afgaande
brieven, 7598 8 11. f. 86.) Ms rgik feltrkpezsben is rszt vett: 1638 nyarrl szrmazik egy
utals, amely szerint Hainan szigetrl ksztett trkpet a japn telep alkalmazottjaknt. (Johan
van den Burch (Tajvan) levele Nicolaes Couckebackernek (Hirado), 1638. augusztus 20. Afgaande
brieven, 7598 8 10. f. 131.) A tanulmnyban vizsglt idszak utn egy rvid idre visszatrt Eur-
pba. 1640-ben jra Japnban bukkant fel (Diaries kept by the Heads of the Dutch Factory in
Japan. Tokyo, 1974. Vol. 4. 264. (1640. augusztus 24.)), de a kvetkez vtizedben Tasman navi-
gtoraknt tlttte be legismertebb pozcijt. Posthumus, Mayjes R.: De Reizen van Abel
Janszoon Tasman en Franchoys Jacobszoon Visscher, ter nadere ontdekking van het Zuidland
(Australie) in 16421644. s-Gravenhage, 1919.
35
Diaries kept by the Heads of the Dutch Factory in Japan, I. 183. (1634. oktber 2.)
36
Nicolaes Couckebacker (Hirado) levele a Hirado szaknyugati oldaln horgonyz haj parancsno-
knak. 1635. szeptember 22. Afgaande brieven, 7598 8 12. fol. 29.
37
1628-ban pldul ilyen adminisztratv lpsekre kerlt sor, amikor a batviai vezetk pnzbnte-
ts kiltsba helyezsvel igyekeztek a navigtorokat az elrt, biztonsgosabbnak tlt tvonal
hasznlatra ktelezni. Jan Pietersz. Coen (Batvia) levele Pieter Nuytsnek (Tajvan), 1628. mjus
18. Jan Pietersz. Coen (Batvia) levele Cornelis van Nijenrodnak (Hirado), 1628. mjus 18. Mind-
kt levl olvashat: Colenbrander, H. T. (ed.): Jan Pietersz. Coen. s-Gravenhage, 1923. Vol. 5.
273., 275.
Holland navigcis tuds Japnrl, 16081641 Tanulmnyok
41
azoknak a navigtoroknak, akik mg nem jrtak az emltett vidken.
38
A telep levelezs-
ben azonban a trkpekre talljuk a legtbb utalst.
Az j trkpekre, illetve a meglvk bvtsre tmasztott ignyekkel az 1620-as vek
msodik felben tallkozunk elszr. Ez egybeesik a batviai trkpszeti tevkenysg fel-
lendlsvel, emellett azonban tbb helyi sajtossgot is rdemes megemlteni. A f prob-
lma s motivci ahogy feljebb mr szba kerlt, s ahogy a japn fkeresked level-
ben olvashat a japn part menti vizek ismeretnek hinya, illetve az ebbl fakad bale-
setek voltak. A trkpek ksztsnek s bvtsnek szksgessgt s hasznossgt el-
szr 1627 elejn vetette fel a japn telep fkereskedje.
39
Mindenkppen rdemes hangs-
lyozni, hogy nem kzponti kezdemnyezsrl van sz; a vllalkozst ellenttben pldul a
Tajvan krnyki tengerrszek feldertsvel nem Batvibl srgettk.
40
A szveg tbb
rdekes mozzanatot is tartalmaz. A problmt nem kizrlag a holland navigtorok tuds-
hinya tette getv, hanem a sgun fent emltett rendelkezse, amelyben megtiltotta, hogy
japn brkk az rkez holland hajk el menjenek. Hogy egy ilyen rendelkezs kavarodst
okozhatott, arra utal, hogy a holland hajsok a korbbi idszakban a japn part menti vize-
ken trtn hajzs sorn valsznleg ersen tmaszkodtak a helyi szakemberek segts-
gre. Ez azt is megmagyarzza, hogy a kzponti vezets mirt nem tett mindaddig semmi-
lyen lpst a Kjs krnyki vizek feltrkpezsre, mi tbb, tlet szintjn sem kerlt szba
ilyen vllalkozs. A keresked vlaszul a megvltozott viszonyokra a Batviba kldtt
levlben egy kormnyos Japnba kldst javasolta, akinek elsdleges feladata a Hirado
kzelben tallhat partvidk (konkrtan a Goto szigetek, illetve Arima s Szacuma tarto-
mnyok kzelben fekv tengerrszek) feltrkpezse lett volna. A levlben mintegy mel-
lkesen megemltve az is olvashat, hogy a projekt nem jrna nagy kiadssal (hiszen csak
egy szemly mozgatsrl lett volna sz), ez pedig arra utal, hogy mindaddig nem alapve-
ten pnzgyi okok miatt nem kerlt sor rszletesebb trkpek ksztsre. Nijenroode le-
velbl vgezetl az is kiderl, hogy noha maga az tlet a japn telepen fogalmazdott
meg a trkprajzolsi expedcival kapcsolatos dnts Batvia hatskrbe tartozott
mr csak amiatt is, mert onnan rkezett a kormnyos. A felvetsbl azonban valsznleg
a bekvetkez hollandjapn konfrontci miatt hossz vekig semmi sem valsult meg,
s mg egy 1634-es Batvibl kldtt levl is ismeretlen terletknt utal az emltett rgi-
ra.
41

Hasonl tervekkel 1633-ban tallkozunk jra, ekkor azonban mr ms igny llt a ht-
trben. Mr a korbbi vekben is tbbszr felmerlt, hogy a holland telepet rdemes lenne
mshov kltztetni. Mindaddig Nagaszaki kerlt szba, de az emltett vben rkez j f-
kereskednek Nicolaes Couckebackernek adott instrukcikban mr a Szakai kzelben
fekv Ki no Kuni neve bukkant fel. A dnts megalapozshoz tovbbi ismereteket kellett
gyjteni a kiszemelt clterletrl, viszont trkp rajzolsrl nem esett sz, a dokumentu-
mokban a felfedezs szerepelt feladatknt. A navigcis cl adatgyjts s tengeri felde-

38
Nicolaes Couckebacker (Hirado) levele Hendrik Brouwernek (Batvia), 1635. februr 15. Afgaande
brieven, 7598 8 8. f. 16.
39
Cornelis van Nijenroode (Hirado) levele a kormnyz-generlisnak Batviba, 1627. februr 5.
Afgaande brieven, 7598 8 4. f. 113.
40
A Tajvanba kldtt batviai levelek ezzel szemben gyakran hangslyoztk, mennyire fontos lenne
a kzeli tengerrszek feltrkpezse. Lsd: Groeneveldt: De Nederlanders in China, I. 545.
41
Hendrik Brouwer, Antonio van Diemen, Pieter Valcq s Johan van der Burch (Batvia) levele
Nicolaes Couckebackernak (Hirado), 1634. mjus 24. Afgaande brieven, 7598 8 7. f. 44.
Tanulmnyok SZOMMER GBOR
42
rts nhny vvel korbban megfogalmazott ignye azonban szba sem kerlt.
42
A tervek
kivitelezshez nem kellett felttlenl kln expedcit indtani, a krdses vizek feldert-
sre az Edba tett ves utazsok is megfelel alkalmat biztostottak legalbbis a telep ta-
ncsa klnbz okokra hivatkozva addig halasztotta az gyet.
43
A terlet megvizsglsra
vgl 1634 elejn sor kerlt, azonban valsznleg a hajs szakemberek hinya miatt
azt mr nem sikerlt megllaptani, hogy a kikt nagyobb hajk szmra is alkalmas-e,
vagy csak brkk kthetnek ki, az gy kielgt lezrsa gy tovbb vratott magra. A ke-
reskedk megtlse szerint tovbbi informciszerzsre volt szksg, amihez egy haj ki-
kldst tartottk a megfelel megoldsnak (tudniillik a vzmlysgi adatok sszegyjts-
hez). A labdt ezzel visszadobtk Batvinak, ugyanis az erre vonatkoz dntst jfent ott
kellett meghozni. A felfedezst a hatskri hierarchia mellett a megoldatlan szakemberkr-
ds is lasstotta, az pedig mg tovbb bonyoltotta a helyzetet, hogy az expedcit lehetleg
Hirado tartomnyura eltt is titokban kellett tartani.
44
A kvetkez hajval vgl nemcsak
Batvia felhatalmazsa rkezett meg, hanem a feladat elvgzsre alkalmas szakemberek
is. Ekkorra viszont jra felmerlt a GotoArima trsg feltrkpezsnek ignye, gy v-
lasztani kellett. A tancs augusztusban msodlagosnak tlte Ki no Kuni feldertst,
45
majd
1634 szn teljesen elvetette a projektet.
46
A Szakai krnyki vizek alapos feldertsre te-
ht vgl nem kerlt sor.
A Ki no Kuni feldertst httrbe szort, nagyobb sly s komolyabb hats krds
(jfent) a dl-kjsi vizek s partvidk feltrkpezse volt. A httrben hzd megoldan-
d problmnak mg mindig ugyanaz szmtott: a Japnba rkez holland hajk korm-
nyosainak s a navigtoroknak a tapasztalatlansgbl fakad veszlyek s az azokbl szr-
maz kellemetlensgek mind gyakoribb vlsa. Az 1627-es els felvets utn 1634-ben ke-
rlt jra napirendre a krds. Couckebacker ugyanabban a levlben, amelyben beszmolt
Ki no Kuni els feldertsrl, szlt az emltett, mg fel nem trkpezett terletek felfedez-
snek tervrl s szksgessgrl is.
47
A megvalstsra vgl 1634 nyarn kerlhetett sor.
Jniusban egy kormnyos Hendrik Aertsen
48
tra kelt, hogy adatokat gyjtsn a Goto

42
Szakai s a kzelben fekv terletek nem voltak teljesen ismeretlenek a hollandok szmra, hi-
szen a kereskedk vente esedkes edi ltogatsuk sorn rintettk a trsget. A krdses elrst
lsd: Diaries kept by the Heads of the Dutch Factory in Japan, I. 326327. (1633. mjus 30.)
43
Diaries kept by the Heads of the Dutch Factory in Japan, I. 12. (1633. szeptember 15.)
44
Nicolaes Couckebacker (Hirado) levele Hendrik Brouwernek (Batvia), 1634. februr 15. Afgaande
brieven, 7598 8 11. f. 48.
45
Diaries kept by the Heads of the Dutch Factory in Japan, I. 169. (1634. augusztus 11.)
46
Diaries kept by the Heads of the Dutch Factory in Japan, I. 186. (1634. oktber 5.)
47
Nicolaes Couckebacker (Hirado) levele Hendrik Brouwernek (Batvia), 1634. februr 15. Afgaande
brieven, 7598 8 11. f. 48.
48
Aertsen tbb alkalommal is felbukkan a japn telep dokumentumaiban, de ezek az emltsek csak
tredkeiben vilgtjk meg plyafutst. Az 1620-as vek kzeptl japn kereskedk szolglat-
ban utazott szabadsz navigtorknt (vrij stierluiden). 1633-ban el akarta hagyni a szigetorsz-
got, azonban a japn tisztviselk ppen arra hivatkozva, hogy mr nyolc ve helyi hajkon uta-
zott, gy tulajdonkppen japnnak szmt nem engedlyeztk ezt. Pieter van Santen (Hirado) le-
vele Nicolaes Couckebackernak (Edo), 1633. oktber 30. Afgaande brieven, 7598 8 7. f. 17. A kr-
dses holland vllalkozs kapcsn alkormnyosknt emltik (Coolhaas, Willem Ph. (ed.):
Generale Missiven van gouverneurs-generaal en raden aan Heren XVII der Verenigde
Oostindische Compagnie. s-Gravenhage, 1960. Vol. 1. 488489.), s valsznstheten vekre a
Trsasg alkalmazottja maradt: ezt valsznsti, hogy 1637-ben a VOC Japnbl kikldtt haj-
jnak fedlzetn Tonkinrl ksztett trkpet. Diaries kept by the Heads of the Dutch Factory in
Japan. Tokyo, 1974. Vol. 3. 212. (1637. mrcius 27.)
Holland navigcis tuds Japnrl, 16081641 Tanulmnyok
43
szigetcsoport krli vizekrl, s trkpet ksztsen. Az expedci azonban pr httel ksbb
visszafordulni knyszerlt, ugyanis amikor a helyi rgensek akik a tartomnyr tvollt-
ben az gyeket intztk megtudtk a tartomnyi kzpont kzelbe r holland haj r-
kezsnek cljt, tvozsra szltottk azt fel. A hollandok knytelen-kelletlen visszatrtek
Hiradba. (Ezutn szletett az a korbban emltett dnts, amely a Goto rgi feldertst
minstette fontosabbnak.) A kudarc utn nem sokkal megrkezett a batviai vezetk
egybknt hnapokkal korbban paprra vetett zenete, amely jfent hangslyozta a vl-
lalkozs fontossgt, ezrt a hollandok mg egy ksrlet tnak indtsa mellett dntttek.
49

Mieltt az jabb expedci mindssze egy hnappal a korbbi kudarca utn tnak in-
dult volna, a hollandok az jabb hatalmiadminisztratv konfrontcit elkerlend, a
hiradi rgensek ajnllevelt is beszereztk. Mindazonltal ez sem segtett; az expedci j
vezetje, Visscher aki a telep napljban olvashat jellemzs szerint a legalaposabban
ismerte a partvonalat, s a legjobban rtett a trkpksztshez
50
hasonl vlaszt kapott,
mint Aertsen. A goti rgensek tartottk magukat korbbi llspontjukhoz: ha egy idegen
haj vletlenl a tartomny partjaira vetdne, minden segtsget megadnak neki kvet-
kezskppen semmi szksg a krnyez vizek s partok feldertsre. Bizonyos terleteket
mgis sikerlt feltrkpezni, gy teljes kudarcrl nem beszlhetnk, de a goti trsg eg-
sznek trkpre vitelre nem kerlt sor.
51

A felfedezutak a kudarc ellenre tovbb folytatdtak. 1635-ben ismt elindult kt hol-
land, hogy ezttal a Hiradtl szakra fekv kzeli ismeretlen rszeket trkpezzk fel.
52
Az
adatgyjtst 1636-ban jfent egyedi ignyek tettk szksgess. A hiradi kikt elnytelen
tulajdonsgai miatt ismtelten felmerlt, hogy msik kikthelyet kellene keresni a hajk
szmra (ezttal nem volt sz az egsz telep tkltztetsrl), gy sor kerlt a kisvrostl
szakra tallhat kzeli bl feltrkpezsre, amelyrl Visscher nagylptk trkpet is
rajzolt.
53
Batvia a kiktvltssal kapcsolatos dntst vgl a Japnban tartzkodkra bz-
ta, s Quast, illetve a tbbi tapasztalt tengersz vlemnynek kikrst javasolta. Az em-
ltett hajsok fel is kerestk a krdses blt, s minden ponton megmrtk a vz mlys-
gt, de a felmrs eredmnye (s a tbbi tnyez szmbavtele) vgl azt tmasztotta al,
hogy a kiktvlts nem jrna klnsebb elnykkel.
54

A hollandok trkpszeti expedcii ezzel le is zrultak Japnban a vizsglt idszak-
ban.
55
Az adatgyjtsben fszerepet jtsz hajsok, Quast s Visscher, hamarosan elhagy-

49
A levl dtuma: 1634. mjus 24.
50
Diaries kept by the Heads of the Dutch Factory in Japan, I. 169. (1634. augusztus 11.)
51
A trtnetet sszefoglalja: Nicolaes Couckebacker, (Hirado) levele Hendrik Brouwernek (Batvia).
1634. augusztus 24. Afgaande brieven, 7598 8 11. f. 86. Az esemnyek menete a telepen vezetett
hivatalos naplban is kvethet.
52
Diaries kept by the Heads of the Dutch Factory in Japan, I. 259. (1635. augusztus 6.)
53
Antonio van Diemen, Philips Lucasz, Aerts Gijsels s Johaan van der Burch (Batvia) levele
Nicolaes Couckebackernek (Hirado), 1636. jnius 2. Afgaande brieven, 7598 8 8. f. 103.
54
Nicolaes Couckebacker (Hirado) levele Antonio van Diemennek (Batvia), 1636. november 2.
Afgaande brieven, 7598 8 12. f. 108109.
55
E ponton rdemes rviden utalni arra, hogy ezekben az vekben mr ms vidkeken is egyre gyak-
rabban kerlt sor hasonl noha nem felttlenl ennyire szisztematikus expedcikra. Amikor a
hollandok pldul 1637-ben egy hajt kldtek Tonkinba, akkor a hajsok rgtn hajzsi adatokat
is gyjteni kezdtek, s ezek alapjn azonnal feljegyeztk s javtottk a nluk lv trkp hinyos-
sgait s pontatlansgait annak ellenre, hogy Tajvantl eltren a telepls minimlis katonai
jelentsggel brt, s a kereskeds kiptse tern is csak az els lpsekrl volt sz. Diaries kept
by the Heads of the Dutch Factory in Japan. Tokyo, 1974. Vol. 2. 212., Vol. 3. ktet. 203.
Tanulmnyok SZOMMER GBOR
44
tk a szigetorszgot, s ms trsgekben s expedcik sorn kamatoztattk tudsukat. Az
adatok sszegyjtse azonban csak a problma megoldsnak kezdett jelentette.
*
A kvetkez feladat az adatok megfelel rendszerezse jelen esetben trkpekre vitele
volt. Japn vonatkozsban mindenekeltt Goto s Arima trsgnek adatai szmtottak
fontosnak, hiszen az rkez hajk ebbl az irnybl kzeltettk meg Hiradt. Ahogy lttuk,
az els komolyabb adatgyjt expedcira 1634 nyarn kerlt sor. Ehhez kpest igen rvid
id utn, a Batvibl 1635 elejn Eurpba kldtt sszefoglal levl mellkleteknt mr
tallkozunk Goto trkpvel.
56
A Gott brzol j trkp mg ugyanabban az vben egy
Tajvanbl kldtt levl mellkleteknt Japnba is eljutott, mi tbb, a navigtor hasznlta
is az utazs sorn.
57
A kvetkez utals japn trkpekre majdnem pontosan egy vvel k-
sbb, a tajvani kormnyz Japnba kldtt levelben bukkan fel. Az nem derl ki egyr-
telmen, hogy az egy vvel ezeltti trkp msolatrl van-e sz, vagy frisstett verzirl,
mindenesetre a Gotto s Firando trkpe kifejezs taln inkbb az utbbi eshetsget va-
lsznsti.
58
Ezutn rendszeresen tallkozunk a Goto szigetekrl kszlt trkpekkel a do-
kumentumokban. 1638-ban Amaxa [Amakusza] s Arima trkpeit kldtk Batviba
Hiradbl. Mivel japn femberektl kapott trkpekrl volt sz, ez esetben alapveten a
kibontakoz Simabara felkels szemlltetse lehetett a f cl, nem a navigcis problmk
megoldsa.
59
Jl ltszik teht, hogy az 1630-as vek msodik felben nemcsak az adatgyj-
t expedcik szaporodtak meg, hanem szmos trkp is kszlt Japnrl, mindenekeltt
azokrl a korbban ismeretlen terletekrl, amelyek ismerete a hajkzlekeds szempont-
jbl lnyegesnek szmtott. Egy tovbbi feladat azonban mg mindig addott: ezeknek a
trkpeknek az sszes Japnba tart hajn ott kellett lennik, ez pedig a sokszorosts, il-
letve a terjeszts krdskrhez vezet bennnket tovbb.
*
A terjeszts problmja ugyancsak 1634-ben bukkant fel, valsznleg amiatt, mert ekkor
szlettek az els j, sztosztand trkpek.
60
A feladat kt rszbl llt. Elszr az eredeti
pldny lemsolsval termszetesen ltre kellett hozni a sztosztand trkpeket. A trk-

56
A levl nyomtatsban megjelent verzija csak kivonatot tartalmaz errl a rszrl: A hazakldtt
trkpek Hiradbl, a Schaagen nev fluijt fedlzetn rkeztek. Coolhaas, Willem Ph. (ed.):
Generale Missiven van gouverneurs-generaal en raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindi-
sche Compagnie. s-Gravenhage, 1960. Vol. 1. 490. (1635. janur 8.) A levl pontos szvege ugya-
nakkor tartalmazza az brzolt trsget is: s egy trkp a Goto szigetekrl, ami mellett, a japn
paprok kztt egy napl is tallhat. Henrick Brouwer (az Utrecht fedlzetn, Vlakke Hoek kze-
lben) levele. ARA 1.04.02. inv. 1111. f. 143144.
57
Hans Putman (Tajvan) levele Nicolaes Couckebackernek (Hirado), 1635. augusztus 29. Afgaande
brieven. 7598 8 8. f. 89.
58
Hans Putman s Jan vander Burch (Tajvan) levele Nicolaes Couckebackernek (Hirado), 1636. au-
gusztus 15. Afgaande brieven, 7598 8 8. f. 115.
59
Nicolaes Couckebacker (Hirado) levele Antonio van Diemennek (Batvia), 1638. februr 17.
Afgaande brieven, 7598 8 14. f. 31. A hadmveletekben holland hajk is rszt vettek, a batviai ve-
zetk pedig a helyzet elemzsre hasznltk a trkpeket, ezutn az elrhet hajk felhasznls-
val kapcsolatos tancsokat fogalmaztak meg, ezenkvl pedig mozsarakat s grntokat is kld-
tek. Az incidens a trkpek dntshozatalban jtszott szerept is jl illusztrlja. Phillips Lucassen,
Jan Gosens, Cornelis van der Lijn s Abram Welsingh (Batvia) levele Nicolaes Couckebackernek
(Hirado), 1638. jnius 16. Afgaande brieven, 7598 8 10. f. 105.
60
Hans Putman (Tajvan) levele Nicolaes Couckebackernak (Hirado), 1634. augusztus 15. Afgaande
brieven, 7598 8 7. f. 109.
Holland navigcis tuds Japnrl, 16081641 Tanulmnyok
45
pek msolsban ugyancsak fontos szerepet jtszott a japn telep, azonban e tren nem a
kereskedknek, hanem a hajk tisztjeinek akiknek Japn elhagysig j pr szabad h-
napjuk volt akadt tennivaljuk: mind a knai, mind a tajvani partokat, mind pedig a ja-
pn vizeket brzol trkpek gyakran elkerltek.
61
Az, hogy ilyen sok pldt tallunk a
Japnban folytatott trkpmsoli munkra, arra utal, hogy ez a tevkenysg az 1930-as
vek msodik felben mindenkppen rendszeresnek szmtott a hiradi telepen. Msrszt
mindez a rendszeren belli munkamegosztssal kapcsolatosan is rdekes adalknak sz-
mt: amg a trkpeket nagyobb kzpontban (fleg a batviai vagy tajvani trkpkszt
mhelyekben) ksztettk, addig a sokkal mechanikusabb msolsi munkkat a centrum a
hierarchia alsbb szintjeinek adta ki feladatknt, ahol nem felttlenl szakkpzett munka-
er vgezte ezt. Ilyen alkalmakkor tbbszr megesett, hogy Tajvanon egyetlen trkp sem
maradt: az eredeti pldnyrl kellett a msolatokat kszteni, a korbbi msolatokat pedig
mr az egyes hajkon hasznltk.
62

E ponton rdemes kitrni rviden a trkphasznlati gyakorlatra. Japnt a hajk egy
rsze kzvetlenl Batvibl rte el, de sokkal gyakoribbnak szmtottak a Tajvanrl vagy
Tajvan rintsvel rkez vitorlsok, kvetkezskppen a telepen a Kna, illetve Tajvan
partvidkt brzol trkpek ugyanolyan gyakran megfordultak, mint a dli japn szigetek
trkpei. A trkpek elosztsa sorn a hajmozgsok irnya szmtott jelents tnyeznek.
Az egyes hajutakhoz a clterlet trkpre volt nagyobb szksg, ezeket pedig ltalban az
induls eltt bocstottk a navigtorok rendelkezsre. A hajsok viszont csak addig tartot-
tk maguknl a kapott trkpeket, amg kellettek vagyis az aktulis utazs vgig. A japn
telep elosztsi feladatai ehhez a szerkezethez igazodtak. A trkpek krforgsnak gyakor-
lata az 1630-as vek kzepn szilrdult meg, s tbb levlben is felbukkant utasts form-
jban.
63
Elszr 1635-ben olvashat emlts arrl, hogy Tajvanon egyes hajk navigtorai-
nak Gott, Hiradt s a japn vizeket brzol trkpeket is tadtak. Ezeket a japn telepen
el kellett krni a hajsoktl, s mivel a jelek szerint a sikeres clba rkezs utn mr ke-
vs szksg volt rjuk vissza kellett kldeni Tajvanra, hogy ott a kvetkez Japnba tart
haj rendelkezsre bocsthassk azokat.
64
A Japnba kldtt hajkon egyidejleg tbb

61
Hans Putman s Jan vander Burch (Tajvan) levele Nicolaes Couckebackernak (Hirado), 1636. au-
gusztus 15. Afgaande brieven, 7598 8 8. f. 115. (Az utasts szerint hrom-ngy pldnyt kellett k-
szteni.) Hans Putman (Tajvan) levele Nicolaes Couckebackernek (Hirado), 1635. augusztus 29.
Afgaande brieven. 7598 8 8. f. 89; Paulus Traudenius, Pieter Antonisz Overtwater, Johan van Lin-
gen, Cornelis Cesaer s Jan Barentz Pels (Tajvan) levele Maximilliaen le Maire-nek (Hirado),
1640. augusztus 8. Afgaande brieven, 7598 8 16. f. 56.
62
A Tajvanrl kldtt levelek trkphinyra hivatkozva gyakran krik az eredeti pldny vissza-
kldst. Hans Putman (Tajvan) levele Nicolaes Couckebackernak (Hirado), 1635. augusztus 29.
Afgaande brieven, 7598 8 8. f. 89.; Johan van der Burch (Tajvan) levele Nicolaes Couckebackernak
(Hirado), 1637. jlius 17. Afgaande brieven, 7598 8 8. f. 68.
63
Itt rdemes ismt feleleventeni a korbban emltett, Tajvanra kldtt navigtor trtnett, amikor
a fkeresked azzal indokolta a dntst, hogy az illetnek Hiradban nem vennk hasznt, viszont
az ide jv hajkon jl hasznlhat lehet, s jl ismeri ezt a trsget (ti. Japnt). Sajnos ez az
egyetlen dokumentlt eset a krdskrre vonatkozan, de ez arra is utalhat, hogy a rszletezett el-
osztsi szisztma nem korltozdott a trkpekre, hanem esetleg a navigcis ismeretek eloszts-
nak ltalnos gyakorlata volt. Cornelis van Nijenroode levele (Hirado), 1625. mrcius 20.
Afgaande brieven, 7598 8 3. f. 82-83.
64
Hans Putman (Tajvan) levele Nicolaes Couckebackernak (Hirado), 1635. augusztus 29. Afgaande
brieven, 7598 8 8. f. 89.; Hans Putman s Jan vander Burch (Tajvan) levele Nicolaes
Couckebackernak (Hirado), 1636. augusztus 15. Afgaande brieven, 7598 8 8. f. 115.; Johan van der
Tanulmnyok SZOMMER GBOR
46
Kna partjait brzol trkp is utazott: ezekrl a fkereskednek msolatokat kellett k-
szttetnie, s az j trkpeket szt kellett osztania a Tajvan fel tart hajk kztt.
65
Ugya-
nakkor csak a clterletek trkpei voltak a navigtoroknl, a tbbi amelyek hasznlatra
nem volt szksg az ltalnos iratok (levelek, knyvels stb.) kztt, ltalban egy keres-
kedre bzva utazott. Mi tbb, a tajvani kormnyz soraibl az is kiderl, hogy termsze-
tesnek vette ezt a gyakorlatot.
66
Az, hogy a Japnt brzol trkpek begyjtst elr uta-
sts mindig komoly hangslyt kapott a japn telep vezetjnek leveleiben, mg a knai tr-
kpek esetben egyszer sem tallkozunk effle teendvel azokban, ugyancsak arra utal,
hogy utbbi trkpek nem a navigtoroknl voltak.
Vgezetl rdemes rviden kitrni az adott tuds (jelen esetben a Japnba utazs isme-
rete) klnbz formkban trtn megjelentsre, illetve ennek funkcijra s szks-
gessgre is. Noha az 1630-as vek vgre megszaporod trkpeknek ksznheten a
megfelel tudskszlet minden hajn jelen lehetett, problmk tovbbra is addtak. A leg-
fbb gondot a navigcis segdletek pontatlansga okozta. Ennek szmos oka lehetett:
leggyakrabban az adatok hibs volta, illetve a msolsi hibk jtszottak kzre. Az ebbl fa-
kad zavarok hatkony cskkentsnek egyik legjobb eszkze az volt, hogy a krdses tu-
dst tbb formban adtk t a hajutakat megelzen. A gyakorlatban teht pldul nem-
csak a megfelel trkpek kerltek a hajkra, hanem a kvetend tvonal paramterei sz-
veges instrukcikban is megjelentek, s szbeli tudstads, beszmolk s megbeszlsek
is fel-felbukkannak a forrsokban. Vgezetl pedig a tapasztalat tovbbra is jelents szere-
pt sem szabad figyelmen kvl hagyni. Ha teht a szmos mdon tadott tuds valamelyi-
ke vletlenl hibsnak bizonyult, mg mindig volt esly arra, hogy a hiba kiderl, s korri-
glni lehet.
*
sszefoglals gyannt kt mozzanatot emelhetnk ki. Az egyik a trkpek s a kartogrfia,
illetve a katonai kzdelmek s a birodalompts kztti viszony. Erre a kapcsolatra szmos
esetben s trsgben rbukkanunk: a vizsglt rgiban a legnyilvnvalbb taln Tajvan
krnyke, ahol a szembenll felek mind a hollandok, mind a spanyolok nem sokkal a
szigetre rkezsk utn komoly feldertsbe s trkprajzolsba kezdtek, nem utolssorban
azrt, hogy eredmnyesebb tegyk a hadmveleteket.
67
Japnban ugyanakkor nem tal-
lunk utalst effle kapcsolatra. Az 1610-es vekben amikor Japn mg jtszott valamek-
kora szerepet a holland hadmveletekben egyltaln nincs nyoma ilyen tevkenysgnek,
a trkpezs megindulsa utn pedig a katonai mozzanatok hinyoznak a telep letbl.

Burch (Tajvan) levele Nicolaes Couckebackernak (Hirado), 1637. jlius 17. Afgaande brieven, 7598
8 9. f. 68.
65
Hans Putman (Tajvan) levele Nicolaes Couckebackernak (Hirado), 1635. augusztus 29. Afgaande
brieven, 7598 8 8. f. 89.; Hans Putman s Jan vander Burch (Tajvan) levele Nicolaes
Couckebackernak (Hirado), 1636. augusztus 15. Afgaande brieven, 7598 8 8. f. 115.; Paulus
Traudenius, Pieter Antonisz Overtwater, Johan van Lingen, Cornelis Cesaer s Jan Barentz Pels
(Tajvan) levele Maximilliaen le Maire-nek (Hirado), 1640. augusztus 8. Afgaande brieven, 7598 8
16. f. 56.
66
Nicolaes Couckebacker (Hirado) levele Johan van der Burchnek (Tajvan), 1637. februr 9.
Afgaande brieven. 7598 8 13. f. 44.; Johan van der Burch (Tajvan) levele Nicolaes
Couckebackernak (Hirado), 1637. jlius 17. Afgaande brieven, 7598 8 9. f. 68.
67
Borao Mateo alapos ttekintst ad a spanyolok tevkenysgrl: Borao Mateo, Jos Eugenio: The
Spanish Experience in Taiwan, 16261642. The Baroque Ending of a Renaissance Endeavour.
Hong Kong, 2009. 4447.
Holland navigcis tuds Japnrl, 16081641 Tanulmnyok
47
rdekes viszont, hogy a holland fldrajzi ismeretek olykor japn klpolitikai koncepci-
kban s dntsekben is jtszhattak szerepet. Erre remek plda a sguni tancs egy 1639-
es megbeszlse, amely kapcsn rdemes pr mozzanatot pillanatnyilag inkbb vzlato-
san s utalsszeren, mintsem szisztematikusan kifejtve hangslyozni. Az ls elsdleges
tmja a portuglok esetleges kiutastsval jr kereskedelmi kvetkezmnyek voltak. A
tancstagok tbbek kztt a meghvott holland fkeresked rvn mindenekeltt arra
kvntak vlaszt kapni, hogy a portuglok helyn tmad kereskedelmi r mikppen tlthe-
t be. A japn femberek az lsre szmos japn, knai, portugl s holland trkpet
szereztek be, s ezeket aktvan hasznltk is a beszlgets sorn. Amikor olyan krdsek
merltek fel, hogy az 1635 ta sznetel japn kereskedelmi hajzs jraindtsa ese-
tn a hajknak flnie kell-e spanyol vlaszlpsektl, a holland keresked mindvgig a tr-
kpen mutatta a fontosabb mozzanatokat.
68

A msik kiemelend mozzanat a VOC 1630-as vekben trtn talakulsa ami nem
szortkozott kizrlag trkpekkel kapcsolatos krdsekre, hanem a httrben trtn
strukturlis talakulsrl volt sz.
69
A versenykpessghez ugyanis nem volt elegend az
rukhoz val hozzfrs, hanem komoly informcis htteret is ki kellett pteni s alap-
veten erre kerlt sor az 1630-as vekben. A vltozs eredmnyekppen a hajmozgsok
tbb-kevsb kiszmthatv, a rendszer mkdse pedig tbb-kevsb elre jelezhetv
vlt. Ebbe a kpbe illeszkedett a navigcis ismeretek Japn kapcsn felvzolt sokrt m-
dosulsa is.
Van Dyke a knyvels szisztematizlst emlti pldaknt, azonban ennek a vltozsnak
szmos ms, sok esetben tvolinak tn aspektusa is tetten rhet. A legszembetnbb a
Trsasg trkpksztsi gyakorlatnak gykeres talakulsa az 1620-as vek vgtl, s e
tren nem kizrlag (st, megkockztatom, hogy nem is felttlenl elssorban) mennyisgi
vltozsrl volt sz. Az els zsiban kszlt trkpek 1620 krlre datlhatk, s mind
ezek, mind pldul a Tajvan kapcsn kiemelt els trkpksztsi hullm alkotsai katonai
tkzznkat brzoltak.
70
A kvetkez vtizedre azonban ahogy a japn plda rszle-
tekbe menen mutatja mr nem volt jellemz az ilyen nkorltozs. Ugyanakkor sz-
mos kevsb szembetl indiktor is jelzi az talakulst. Ilyen a tuds szemlyekhez kttt,
hallgatlagos dimenzija fell az anyagi formban rgztett, objektivlt vltozat fel tr-
tn ugyancsak emltett elmozduls. Ha pedig mg ltalnosabb mozzanatra sszpontos-
tunk, akkor felfigyelhetnk a hollandok sajnos csak rintlegesen felvetett tonkini ka-
landja kapcsn arra, hogy a szisztematikus tudsszerzs immr kiemelt hangslyt lvezett,
ez pedig a mentalits alapvet mdosulsra utal. Ily mdon teht a dolgozatban rszlete-
sen trgyalt krdskrt nem nmagban, hanem egy nagyobb talakuls, a holland trsa-
sg informcis mintzatai s ezen bell infrastruktrja trendezdsnek rszeknt
rdemes kezelni.

68
Diaries kept by the Heads of the Dutch Factory in Japan, 4. 5558. Az incidens kapcsn nemcsak
a trkpek jelenlte, hanem a trkphasznlati gyakorlat s az ahhoz ktd httrtuds mozzana-
ta is lnyeges. Annak eldntshez, hogy ez az eset egyedinek szmtott-e, vagy a holland fldrajzi
ismeretek jtszottak-e valamekkora szerepet a japn klpolitikai manverekben, tovbbi kutat-
sok szksgesek.
69
Ez a strukturlis talakuls kpezi Paul van Dyke gondolatmenetnek az alapjt. rvelse szerint
ez tette lehetv, hogy a holland trsasg vezet szerepre tegyen szert az zsin belli kereskede-
lemben. Van Dyke, Paul A.: How and why the Dutch East India Company became competitive in
intra-Asian trade in East Asia in the 1630s. In: Itinerario, vol. 21. (1997) No. 3. 4156.
70
Zandvliet: Mapping for Money, 101103.
Tanulmnyok SZOMMER GBOR
48
GBOR SZOMMER
Information Management as Establishment.
Dutch Navigational Knowledge about Japan, 16081641
In the paper, the author examines topics related to knowledge management in a historical
context: the activities of the factory of the Dutch East India Company in Japan. The role of
the level of hierarchy he focuses on in information management is far from well-known,
and he plans to improve on this situation. The paper is generally a case study, primarily
based on unpublished Dutch archival materials. However, it can be useful not only for re-
searchers examining this very special segment of history as the historical data it presents
can be useful for researchers focusing on general information-related issues as well.
The author touches on several problems that can be interesting for information science.
He shows how the general process of moving from the tacit dimension of knowledge to
concrete, written forms took place. Besides, he details several information-related activi-
ties. Not only does he focus on the collection of data, but also on the methods of dissemina-
tion and usage of the collected information, and the connection between these dimensions
and the organizational structure of the Company.


AETAS 27. vf. 2012. 4. szm 49
KEES TESZELSZKY ZSZKALICZKY MRTON
A Bocskai-felkels
s az eurpai informcihlzatok
Hrek, diplomcia s politikai propaganda, 16041606
*

1606. februr elejn Bocatius Jnos, Bocskai Istvn Magyarorszg s Erdly fejedelemnek
kvete rkezett Heidelbergbe, ahol tallkozott Petrus Brederodiusszal (Pieter van Bre-
derode), aki a Holland Kztrsasg gynke volt a nmet terleteken.
1
Ez volt az els (de
mg nem hivatalos) hollandmagyar diplomciai tallkoz, amirl tudsunk van. Ugya-
nakkor ez ms szempontbl is egy rendkvl fontos esemny volt, ahogyan megtudhatjuk
Bocatius emlkiratbl, amely 1611 krl keletkezett.
2
Nem lvn egyik fl udvarban sem,
a kvetek nem pazaroltak idt bonyolult ceremnikkal vagy drga ajndkcservel, mint
sok esetben hivatalos diplomciai ltogatsokkor szoksos volt, inkbb egyetlen dologra
koncentrltak: az informcicserre. A kvetek megbeszltk sajt orszguk s Eurpa po-
litikai helyzett, valamint kicserltek tbb tucat jsgot, rpiratot, politikai iratot, nyom-
tatvnyt, brzolst, levelet s kziratot, hogy azokat hazavigyk, felhasznljk s esetleg


*
A kutatst Kees Teszelszky rszrl az OTKA NK 81948 szm plyzata tmogatta, Zszkaliczky
Mrton rszben egy wolfenbtteli HAB Melon-Sondermittel sztndj sorn folytatta 2011-ben.
Ezton ksznjk Doris Teichmannnak, Fazekas Istvnnak, Nmeth Istvnnak, Almsi Gbornak
s Krmn Gbornak a segtsgket. Kln ksznjk Papp Sndornak, hogy kszl knyve kz-
iratt nzetlenl rendelkezsnkre bocstotta: Trk szvetsg Habsburg kiegyezs. A Bocskai-
felkels trtnethez. (Kzirat. A kiads tervezett ideje 2012. Budapest, Kroli Knyvek, LHar-
mattan Kiad.)
1
Lsd arrl: Teszelszky, Kees: Diplomciai iratok Nmetalfld s Magyarorszg kztt a Bocskai-
felkels alatt (16041606). In: Bozzay Rka (szerk.): Debrecentl Amszterdamig. Magyarorszg s
Nmetalfld kapcsolata. Debrecen, 2010. 5989.; u.: Magyar misszi, Eurpi politika. Bo-
catius Jnos diplomciai tevkenysgei. In: Horn Ildik G. Etnyi Nra (szerk.): Sznlels s
propaganda a kora jkori magyar politikban. Budapest, 2010.; u.: Some international aspects of
the Bocskay-insurrection: the DutchHungarian connection. In: borni Terz Krsz Lila
(szerk.): Tanulmnyok Sahin-Tth Pter emlkre. Budapest, 2008. 273280.; u.: zenet az uta-
ztskbl. Kora jkori diplomciai kapcsolatok Nmetalfld s Magyarorszg kztt a Bocskai-
felkels alatt. In: Horn Ildik G. Etnyi Nra (szerk.): Portr s imzs. Politikai propaganda s
reprezentci a kora jkorban. Budapest, 2008. 127147.; Teichmann, Doris: Johannes Bock-
Bocatius (15691621) Sorabus Lusatus. Ltopis, vol. 52. (2005) No. 1. 4872.; Teichmann, Do-
ris: Studien zur Geschichte und Kultur der Niederlausitz im 16. und 17. Jahrhundert. (Quellenge-
schichtliche Untersuchungen; Schriften des Sorbischen Instituts 16.) Bautzen, 1998. 171295.
2
Bocatius, Ioannis: Olympias carceraria. In: Csonka Ferenc (szerk.): Ioannis Bocatius Opera quae
exstant omnia. Prosaica. (a tovbbiakban: OPR) Budapest, 1992. 111185. Magyar fordts: Bo-
catius Jnos: t v brtnben (16061610). Ford., jegyz. s utsz: Csonka Ferenc. Budapest,
1985.; Szelestei N. Lszl: Bocatius Jnos 1611-ben Kassn megjelent mveirl. Magyar Knyv-
szemle, 111. vf. (1995) 4. sz. 427431.
Tanulmnyok KEES TESZELSZKY ZSZKALICZKY MRTON
50
tovbbadjk msoknak is. gy nemcsak kt kvet, hanem kt informcihlzat is tallko-
zott egymssal Heidelbergben.
Az elmlt vekben tbb tanulmny szletett errl a tallkozsrl s azokrl az anyagok-
rl, amelyeket vlheten egymsnak tadtak, s amelyek cmei megmaradtak egy lers-
ban.
3
Idelis esetben azt a clt tztk volna magunk el, hogy bemutassuk, milyen infor-
mcit adott t Bocatius Bocskai nevben, hogyan keletkeztek ezek az informcik, mi volt
azok legfbb zenete, hogyan haladt ez az informci a nyugat-eurpai informcihlza-
tokon keresztl, ki hasznlta s mire, hogyan vltozott idkzben az zenet tartalma s
funkcija, hogyan rtelmezte jra s hasznlta fel sajt cljra a befogad kzeg, s arra
hogyan reaglt az jrartelmezett informci j hallgatsga. Mindezt feltrni azrt lenne
fontos, mert a Bocskai-felkels volt az els politikai esemny Magyarorszgon, amelynek
lnyegi tevkenysge volt a nyilvnos politikai propaganda, amelyrl igen sokat s sokan r-
tak a kora jkori eurpai sajtban, s amelynek lefolysrl sok tekintetben az utkor s a
trtnettudomny is csak szlesebb rtelembe vett propagandaszvegeken keresztl tj-
kozdhat. A mostani tanulmnyban azonban nem vllalkozhatunk a teljes szveg- s in-
formcis ciklus rekonstrulsra, mert egyrszt a klfldi recepcira vonatkozan nem
llnak rendelkezsnkre tovbbi kiterjedt klfldi kutatsok rvn is csak remlhetleg
elkerl levltri anyagok, msrszt a szvegek keletkezsnek krlmnyei, terjedsnek
csatorni s a sokfle szveg s szvegvltozat egyms kztti viszonyai sem vilgosak. p-
pen ezrt elemzsnkben csak a szvegek keletkezsnek rekonstrukcijra vllalkozha-
tunk, s csupn a holland esetben tudunk vllalkozni azok s az azokban hordozott politi-
kai zenetek recepcijnak feltrkpezsre.
Tanulmnyunk hrom fbb rszre oszlik: az elsben felvzoljuk az informcitrtnet
azon ltalnosabb problmit, amelyek a Bocskai-felkels kapcsn merlhetnek fel, illetve
felvzoljuk azok kommunikcitrtneti kontextusait. Ez utbbinak kzponti rsze a Habs-
burg-udvar propagandagpezete teremtette kommunikcis s propaganda-kihvs. A m-
sodik rszben arra vllalkozunk, hogy megvilgtsuk, milyen vlaszokat adott a Bocskai-
felkels erre a kihvsra. Ebben azonban nem elgedhetnk meg az informci- s kommu-
nikcitrtneti sszefggsek felvzolsval s a szvegek ilyen tpus elemzsvel, a for-
rsbzis bizonytalansgai miatt alapos szvegelemzseket kell vgeznnk. Nyilvn lesznek
olyanok, akik tlsgosan rszletesnek vagy szrszlhasogatnak tartjk majd elemzsnk
messzemenen nem kimert mrtk aprlkossgt, de kutatsaink sorn informci- s
kommunikcitrtneti szempontbl igen tanulsgosnak bizonyult a keletkezs krlm-
nyeire vonatkoz trgyi ismeretek naivitsig men lecsupasztsa. rsunk harmadik rsze
pedig kitekintst ad majd a Bocskai-felkels propagandairatainak holland recepcijra.
Mdszertan
Tmnk informcitrtneti, de az informcik ramlsa nem vzolhat fel azok mdiu-
mainak feltrkpezse, vagyis keletkezsk trtnetnek s sorsuk alakulsnak trgyalsa
nlkl. Mivel a korszakhoz hasonlan a Bocskai-felkels elsdleges informcis mdiuma a
szveg, elemzsnk termszetszerleg szveg-centrikus kell, hogy legyen, s sok tekintet-

3
Bocatiusnl az 1606. februri letartztatsakor tallt nyomtatvnyok, kziratok s kpek inven-
triuma megtallhat a sterreichisches Staatsarchiv Haus-, Hof- und Staatsarchivban (a tovb-
biakban: HHStA). HHStA Ungarische Akten. Miscellaneae Fasc. 433. Akten, betreff. den Stadt-
richter von Kaschau, Johann Bocatius 1606. fol. 36-37. Kiadsa: II/B Inventaria. In: OPR 467
481.
A Bocskai-felkels s az eurpai informcihlzatok Tanulmnyok
51
ben irodalomtrtneti megkzelts.
4
Az informcit hordoz szvegek feltrsa ugyanis
azok tartalmi, filolgia s paleogrfiai elemzse nlkl alig kpzelhet el. Munknkban eb-
bl termszetesen csak zeltt tudunk adni, annak teljes feltrsa szisztematikusan elvg-
zett, hosszan tart mhelymunkt felttelez. Msrszt az informci nem csak semleges
hr, hiszen propagandaszvegekben kifejezetten minstett vagy slyozott, ideolgiai ala-
pon szelektlt s motivlt hreket (is) kzvettettek, amelyen keresztl a hreken tlmutat
zeneteket is kzlni szerettek volna. Az informci teht egyben eszme is, mivel az infor-
mcikat hordoz szvegekbe eszmket csomagoltak, valamint ideolgia, hiszen sok eset-
ben a szerzk vilgnzett is kzvettettk. Ebbl addan nem tekinthetnk el az eszme-
trtneti nzpont alkalmazstl, s meggyzdsnk, hogy eszmetrtneti rvekkel is le-
het operlni szvegek s hrek trtnetnek megfejtsekor s propaganda-funkciinak
elemzsekor.
5
Fontos leszgezni, hogy nem tisztn fogalomtrtneti mdszertant alkalma-
zunk a szvegekben kzlt eszmk felfejtsekor, llspontunk szerint ugyanis a fogalmak-
nak tbb/tbbes jelentse is lehet, akr idben s trben vltoz mdon, akr egy idben,
ezrt elemzsnkben feltesszk, hogy a fogalmaknak nem jelentsk van, hanem haszn-
lati rtkk, amely a felhasznlskor mind a szerz szndktl, mind az olvas percep-
cijtl fggen vltozhat s mdosulhat.
6
Ebbl addan elemzsnk nhol diskurzus-
s kommunikci-elemzs.
7
A diplomcia s a politikai propaganda mellett termszetesen
az informci-tovbbts s a politikai kommunikci egyb vlfajai is szerepet jtszottak

4
Az irodalom- s retorikatrtneti megkzelts elengedhetetlensgrl a politikai eszmetrtnet
gynevezett cambridge-i iskoljnak kt alaptjtl lsd: Skinner, Quentin: rtelem s retorika
Hobbes filozfijban. Helikon, 55. vf. (2009) 1-2. sz. 5069. Figyelemremlt, hogy a Skinner
ltal szerkesztett Ideas in Context sorozat minden egyes ktetben megtallhat lersban ez ll:
By this means, artifical distinctions between the history of philosophy, of various sciences, or
society and politics, and of literature may be seen to dissolve. Szimbolikusnak tekinthet a
nyelvkzpont politikai eszmetrtnet egyik ttrje, J. G. A. Pocock egy 1994-es beszdben tett
megjegyzse is, miszerint the history of political thought has been becoming all my life less a his-
tory of thought than of language, literature. Mindkettt idzi Iain Hampsher-Monk: Speech
Acts, Languages or Conceptual History? In: Hampsher-Monk, Iain Tilmans, Karin van Vree,
Frank (eds.): History of Concepts Comparative Perspectives. Amsterdam, 1998. 37., 40.
5
A rplapkutats, a politikai eszmetrtnet s a filolgiai orientltsg irodalomtrtnet egyttes
alkalmazsnak kitn pldja: Malcolm, Noel: Reason of State, Propaganda, and the Thirty
Years War: an Unknown Translation by Thomas Hobbes. Oxford. 2007.
6
A politikai fogalmak tbbes vagy tbbrteg jelentsre alapvet: Zach, Krista: Begriff und
Sprachgebrauch von natio und Nationalitt in vorhumanistischen Texten des 13. bis 16. Jahr-
hundertsts aus Siebenbrgen, illetve Nation und Konfession in Reformationszeitalter. In: u.:
Konfessionelle Pluralitt, Stnde und Nation, Ausgewhlte Abhandlungen zur sdosteuropischen
Religions- und Gesellschaftsgeschichte. Hg. Joachim Bahlcke Konrad Gndisch. LIT Verlag,
2004. 515., 1748.
7
Mdszertani krdsekre: Skinner, Quentin: Jelents s megrts az eszmetrtnetben. In: Horkay
Hrcher Ferenc (szerk.): A koramodern politikai eszmetrtnet cambridge-i ltkpe. Pcs, 1997.
753.; Pocock, J. G. A.: Languages and Their Implications: The Transformation of the Study of
Political Thought. In: u.: Politics, Language and Time. New York, 1971. 341.; Trencsnyi Balzs:
Politikai nyelv, politikai szemantika: gondolatok a kontextualista-konceptualista eszmetrtneti
mdszertan kelet-kzp-eurpai adaptcijhoz. In: Szekeres Andrs (szerk.): A trtnsz szer-
szmosldja. Budapest, 2001. 117158.; Bene Sndor: A politika mfajai. In: Az Etvs Collegi-
um s a Magyar irodalomtrtnet: Tanulmnyok. Ed. Lszl Varga. Budapest, 2003. 87113.; u.:
Hatalom s rtelmisg diskurzustpusai a kora jkorban. In: Hatalom s kultra, I-II. Az V.
Nemzetkzi Hungarolgiai Kongresszus (Jyvaeskylae, 2001. augusztus 610.) Szerk.: Jankovics J.
Nyerges J. 2004. I. 828.
Tanulmnyok KEES TESZELSZKY ZSZKALICZKY MRTON
52
az ltalunk trgyaland propagandaszvegek keletkezsekor, mint pldul a hrszerzs s a
kmkeds, valamint a diplomcia egyb mfajai, de ezeket az albbiakban nem trgyalhat-
juk. Nzpontunkat leszktjk arra, hogy prhuzamosan vizsgljuk az eszmket is hordo-
z szvegek s az azokban utaz, azokba csomagolt eszmk trtnett, mindezeket pedig
alapveten gy, mint a politikai kommunikci eszkzeit nem adva fel termszetesen
azon clunkat, hogy alapveten a Bocskai-felkels egszrl szeretnnk tbbet megtudni.
A fentiekbl s a forrsadottsgok termszetbl addik, hogy a szvegek keletkezs-
nek tisztzsa nlkl nem vilgos az informci tja s nehezen rthetk az informcikl-
ds szndkai. A szerzsg krdst nem nrtkn kezeljk, de a szerzsg rekonstrulsa
a szveg teremtette kommunikcis pozci megrtst segtheti el, tbbek kztt annyi-
ban, hogy megvilgtja, hol hzdott a szemlyes llspont s a propagandazenet kztti
nem tl les hatrvonal. Az zenetek beszd- s szvegaktus alap elemzst viszont csak
annyiban vgezhetjk el, amennyiben az segthet a fenti viszonyok s szvegek keletkez-
snek feltrsban. Kln figyelmet rdemel s elemzsnk egyik hangslyos rsze az lta-
lunk ismert szvegek s a kortrsak szveghivatkozsainak sszevetse, mg pontosabban
a fennmaradt szvegkorpusz s kortrs lersnak sszehasonltsa. A kortrsak ugyanis
igen gyakran, tbb-kevesebb rszletessggel hivatkoztak az ltaluk ltrehozott, ltrehozan-
d, olvasott s kzvettett szvegekre, a fennmaradt szvegek korpusza azonban ezeket
nem fedi le teljesen. A szakirodalom tbbnyire egy-egy szveg azonostsa esetn hasznlta
a szvegekre tett kortrs hivatkozsokat, ugyanakkor egszen vilgos, hogy igazi eredmnyt
a hivatkozsok kzel sszessgnek kritikai elemzse hozhat csak. Elemzsnkben igyek-
sznk a szisztematikus elemzs ignyvel fellpni, de vizsglatunkat kt f szempontra va-
gyunk knytelenek korltozni. Egyrszt a szvegeknek az elmlt ktszztven v szvegha-
gyomnyban kialakult datlst sszevetjk azokkal az informcikkal, melyek a szvegek
kortrs lersaiban azok keletkezsnek idpontjra vagy idszakra vonatkoznak, ms-
rszt a szvegek deklarlt cmzettjeit igyeksznk sszevetni a szvegek cmzettjeire vonat-
koz kortrs megjegyzsekkel, s ezltal a fennmaradt szvegeket beleilleszteni a szve-
geknek a kortrs hivatkozsok ltal lert keletkezstrtnetbe. Nyilvnval, hogy Bocatius
visszaemlkezse az egyetlen egysges narratva a propagandaszvegek keletkezsre nz-
ve, ezrt munkjnak a szvegek keletkezsre vonatkoz rszeit elemzsnk vezrfonal-
nak tekintjk, de egyben folyamatosan kritikai elemzs trgyv is tesszk.
Informci s informcihlzatok
Az informcik politikai httere egyre nagyobb hangslyt kap a kortrs korajkori infor-
mcitrtneti kutatsokban.
8
A durhami, groningeni s koppenhgai egyetemek egy kzs
tudomnyos kutatsi programjnak az volt a clja, hogy kidertse, mi volt az informci
funkcija a hatalom legitimlsban Nyugat-Eurpban.
9
Emellett a trtneti hlzatkuta-
ts is nagyon npszer. Egy leideni kutatcsoport az gynevezett information brokerek
avagy informcis gynkk, hrszerzk vagy kzvettk szerepre koncentrlt a kora j-

8
Lsd: Dooley, B. Baron, S. (eds.): The Politics of Information in Early Modern Europe. London
New York, 2001.; Koopmans, J. W. (ed.): News and Politics in Early Modern Europe, 1500
1800. Leuven, 2005.; M. Gosman, M. Koopmans, J. W. (eds.): Selling and Rejecting Politics in
Early Modern Europe. Leuven, 2007.
9
A projekt cme: Authority and Persuasion: The Functioning of Commonplaces in Western Europe
(c. 1500 c. 1800)
A Bocskai-felkels s az eurpai informcihlzatok Tanulmnyok
53
kori trsadalomban.
10
Egyre tbb kora jkori informcis gynkrl jelenik meg tanul-
mny, amelyekben a szerzk olyan gynkknek a nyugat-eurpai informcihlzatban
betlttt szerept igyekeznek megvilgtani, mint pldul a magyar trtnelemrl gyjte-
mnyt kiad francia kvet, Jacques Bongarsius vagy az emltett Pieter Brederodius.
11

A korabeli politikai, vallsi s gazdasgi esemnyekrl szl hrek s informcik na-
gyon fontos politikai s kereskedelmi cikkek lettek Eurpban a 16. szzad ta. Az eurpai
informcipiacon a holland, flamand, nmet s velencei hrszerzk meghatroz szerepet
jtszottak.
12
ltalban diplomatk, kereskedk, lelkszek vagy rk vllalkoztak e feladatra.
Az informcis gynkk fontos hreket s relevns informcikat kldtek a vilg sszes
tjrl pnzrt, ms informcirt vagy ellenszolgltatsrt cserbe, az ottani gynkk
pedig fordtottk, tdolgoztk vagy trtk a nyersanyagot, s tovbbkldtk a fizet vevk-
nek Eurpa minden pontjra.
13
Nem csak latin nyelv szvegbl lett a hr: mg trk
nyelvbl is lefordtottak latinra s nmetre egy jslatot az oszmn elleni hborrl 1606-
ban.
14


10
Double Agents: cultural and political brokerage in early modern Europe (University of Leiden).
Lsd mg: G. Etnyi Nra: Hadszntr s nyilvnossg. A magyarorszgi trk hbor hrei a 17.
szzadi nmet jsgokban. Budapest, 2003. 40.
11
Bongarsiusrl lsd: Kohlndorfer-Fries, Ruth: Diplomatie und Gelehrtenrepublik die Kontakte des
franzsischen Gesandten Jacques Bongars (15541612). Berlin New York, 2009; Kohlndorfer,
Ruth: Jacques Bongars (15541612): Lebenswelt und Informationsnetzwerke eines frhneuzeitli-
chen Gesandten. Francia, vol. 28. (2004) No. 2. 115. Brederodiusrl lsd: Teszelszky, Kees: Pie-
ter Cornelisz Brederode, informatiemakelaar tussen West- en Oost-Europa. In: Touber, Jetze
Brouwer, Marjan (eds.): De kaper, de kardinaal en andere markante Nederlanders. Een andere
blik op het verleden in dertien levensverhalen. Bussem, 2010. 2030.; Sibeth, Uwe: Der Friede
als Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln: Zur Repraesentatio pacis generalis (1607) des
Pieter Cornelisz. Brederode. In: Ehrenpreis, Stefan Lotz-Heumann, Ute Mrke, Olaf (Hg.):
Wege der Neuzeit. Festschrift fr Heinz Schilling zum 65. Geburtstag. Berlin, 2007. 479502. Si-
beth, Uwe: Gesandter einer aufstndischen Macht: Die ersten Jahre der Mission von Dr. Pieter
Cornelisz: Brederode im Reich (1602-09). Zeitschrift fr Historische Forschung, vol. 30. (2003)
No. 3. 1952.
12
Keblusek, Marika Noldus, B. (eds.): Double Agents. Cultural and Political Brokerage in Early
Modern Europe. LeidenBoston, 2011.; Charry, Brinda Shahani, Gitanjali (eds).: Emissaries in
Early Modern Literature and Culture. Mediation, Transmission, Traffic, 15501700. Farnham
Burlington, 2009. 95129.; Keblusek, Marika Cools, H. Noldus, B. (eds).: Your Humble Serv-
ant: Agents in Early Modern Europe. Hilversum, 2006.; Keblusek, Marika: Cultural and Political
Brokerage in Seventeenth-century England: the Case of Balthazar Gerbier. In: Roding, J.
Sluijter, E. J. Westerweel, B. (eds.): Dutch and Flemish artists in Britain 15501800. Leiden
2003. 7381.; Harline, Craig E.: Pamphlets, Printing, and Political Culture in the Early Dutch
Republic. Dordrecht, 1987.
13
Egy magyar szempontbl nagyon fontos kzrsos hrgyjtemnyt a Magyar Orszgos Levltr (a
tovbbiakban: MOL) riz, MOL E 211 Lymbus III. series. 134 cs. (v nlkl) szm alatt.
14
Neuwhuser, Wilhelmus: Declaratio, oder Erklrung. Uber eines Frtrefflichen Trcken Prophe-
zeygung/ so der Trcken Untergang unnd Bekehrung zum Christlichen Glauben meldet: in sei-
ner eigen Sprach vor vielen Jarn selbst gestelt und hinderlassen/ jetzund aber den Christen zum
guten au der Trckischen Sprach transferierten formalien/ in [...] 1594. jar/ zu erst [...] erkl-
ret/ und [...] erleutert ; Unnd dieweil solche damalen in Truck gegebene Erklrung mit allen Sa-
chen in dem nochwerenden Ungerischen Kriegswesen/ unter Trcken unnd Christen/ bi hero
zugetroffen [...] / Derwegen durch den ersten Authorem auffs newe ubersehen/ mit viel mehr ge-
heimen puncten zugegeben auffgelst unnd verbessert worden S.l. 1605. Herzogin Anna Amalia
Bibliothek Weimar (a tovbbiakban: HAAB), O 9 : 605 (32)
Tanulmnyok KEES TESZELSZKY ZSZKALICZKY MRTON
54
Az informcit levlformban kzltk az gynkk a megbzkkal, de mr jsgok is
ltrejttek a 16. szzadban.
15
A Fugger csald tagjai pldul magukat jsgrnak (Zei-
tungsschreiber) neveztk.
16
A politikai, gazdasgi s egyhzi elit tagjai kztt kereshetjk
az rdekld vevket. A magyarorszgi cmzettek kztt szerepel Wesselnyi Ferenc ndor,
aki elfizetett az olasz nyelv hrekre, s Ferenczffy Lrinc kancellriai titkr, aki pozci-
jtl elvrhat mdon bizonythatan megkapott egy nrnbergi jsgot.
17
Ha rkezett
nyomtatott hr, rpirat vagy ms mfaj informci Magyarorszgra, azt utna gyakran
kzrsos formban terjesztettk.
18

Propaganda a Bocskai-felkelsben: Pro s Contra
A Bocskai-felkels I. Rudolf kirly ellen az els olyan esemny volt Magyarorszgon s Er-
dlyben, amelyben az informci, a hr s a propaganda dnt szerepet jtszott.
19
Ennek el-
s oka az volt, hogy nagyon gyorsan zajlottak az esemnyek, s ezrt mindkt oldalnak fon-
tos volt jl tjkozottnak lennie, hogy idben reaglhassanak a vratlan fordulatokra. Ms-
rszt a Bocskai-felkelst nemcsak gy lehet tekinteni, mint egy uralkodval szembeni regi-
onlis lzadst, hanem mint egy olyan politikai esemnyt, amelyben kiemelten fontosak
voltak a nemzetkzi kapcsolatok.
20

Bocskai kzpont nlkli udvara tbb mdszert alkalmazott, hogy hreket s politikai
zeneteket kzljn a vilggal. A Bocskai-udvar ltal folytatott rszben hivatalos, rszben

15
Salamon, Ludwig: Geschichte des deutschen Zeitungswesen. Oldenburg, 1906.
16
Fitzler, M. A. H.: Die Entstehung der sogenannten Fuggerzeitungen in der Wiener Nationalbibli-
othek. Verffentlichungen des Wiener Hofkammerarchives. Baden bei Wien, 1937.
17
MOL E 211 Lymbus III. series. 134 cs., fol. 40. Ferenczffy megkapta az jsgot 1639. mjus 18-n
Pozsonyban. Idem, fol. 76.
18
Ezekbl tbb pldny is fennmaradt Magyarorszgon, lsd: MOL E 211 Lymbus III. series. 134 cs.,
MOL R. 317. Versek, epigrammk, gnyiratok 16081849. fol. 2 (dtum nlkl), MOL E 211, Mag-
yar kamara archivuma Lymbus II. series 113 cs. xlii ttel. 16601780. fol. 37.
19
Vocelka, Karl: Die politische Propaganda Kaiser Rudolf II. (15761612). (Verffentlichungen der
Kommission fr die Geschichte sterreichs Bd. 9.) Wien, 1981.; G. Etnyi Nra: Relgi s rebel-
li. A Bocskai-szabadsgharc a korabeli publicisztikban. Studia Caroliensia, 7. vf. (2006) 1. sz.
6172.; Varga Benedek: Szempontok a Bocskai-felkels ideolgijnak eurpai kontextushoz.
Studia Caroliensa, 7. vf. (2006) 1. sz. 2941. A Bocskai-felkelst megelz s kvet korszak pro-
pagandjnak egyes krdseire: Bagi Zoltn Pter: A csszri-kirlyi mezei hadsereg a tizent
ves hborban. Hadszervezet, rdekrvnyests, reformksrletek. Budapest, 2011. 1516., 38
40.; Kruppa Tams: A Bthory Gbor a forrsokban: propaganda s ellenpropaganda. In: Papp
Klra Jeney-Tth Annamria Ulrich Attila (szerk.): Bthory Gbor s kora. Debrecen, 2009.
3743.
20
R. Vrkonyi gnes: Kirlyi ajndk. Bocskai Istvn fejedelem kzp-eurpai politikjrl. In:
KrszOborni (szerk.): Redite ad cor. Budapest, 2008. 249271.; u.: A Bocskai-szabadsgharc
nemzetkzi httere (Eurpai jelenlt s magyar trtnelmi tvlat). In: Papp Klra Jeney-Tth
Annamria (szerk.): Frigy s bkessg legyen A bcsi s a zsitvatoroki bke. Debrecen, 2006.
2138.; u.: Bocskai, a kzp-eurpai realista. In: Balla Pter et al. (szerk.): A Bocskai Istvn ltal
vezetett Habsburg-ellenes rendi felkels kitrsnek 400. vfordulja alkalmbl rendezett tu-
domnyos konferencia eladsainak szerkesztett anyaga. Budapest, 2006. 527.; Sahin-Tth P-
ter: A francia klpolitika s a Bocskai-felkels. In: Glatz Ferenc (szerk.): A tudomny szolg-
latban. Emlkknyv Benda Klmn 80. szletsnapjra. Budapest, 1993. 123131.; Makkai
Lszl: Bocskai s eurpai kortrsai. Trtnelmi Szemle, 17. vf. (1974) 4. sz. 483494.
A Bocskai-felkels s az eurpai informcihlzatok Tanulmnyok
55
magnlevelezs volt az informcicsere legismertebb formja.
21
A hreket, rpiratokat s
ms politikai jelleg rsokat a Bocskai ltal szervezett orszggylseken is terjesztettk.
22

Bocskainak s kvetinek politikai zenett levlvltsokban, sznoklatokban, kiltv-
nyokban, orszggylsi iromnyokban, rp- s gnyiratokban, katonanekekben, kpekben
s szertartsokban lehet nyomon kvetni.
23
A hrek s jelents esemnyek dal formban a
Bocskaihoz csatlakozott nphez is eljutottak, hasonlan a holland felkelshez,
24
azaz olvas-
ni nem kpes emberekhez is.
A Bocskai-felkels igazi nemzetkzi propagandahborba torkollott 1605-ben, amikor
is mindkt oldal megprblt politikai tmogatst szerezni ms orszgokban. A hrterjeszts
kulcsfontossgv vlt a hborban, ahogyan a bebrtnztt Bocatius is megemltette val-
lomsban megknzatsa utn, amikor a csszrnak meggrte, hogy Bocskai ellen iratokat
fog rni: Akkor felsge kzvettse s intzkedse nlkl emltett nyomtatott rsaimmal
ellenk felsgnek tbbet lehetnk hasznra, mint nhny ezer katona.
25

A Bocskai-propaganda szmra legnagyobb kihvst az jelentette, hogy a felkels fo-
lyamn Bocskai igen rossz hrnevet szerzett Eurpban 1605 elejn. Bocatius is emlti:
Ezrt a magyar nv, amely kezdetben megnyer gye miatt nagyon is kedves volt az evan-
gliumi embereknek, ekkor mr az ellensgeink klnfle s nemegyszer hamis mendemon-

21
Thaly Klmn (szerk.): Bocskay Istvn Leveles-knyve 1605. mrc. 20. pr. 29. Magyar Trt-
nelmi Tr (a tovbbiakban: MTT), 19. ktet. Budapest, 1874. 6669., 107108.; Bocskai Istvn
Levelek. Vlogatta, a bevezet tanulmnyt rta s a jegyzeteket sszelltotta: Benda Klmn. Bu-
dapest, 1992.; Molnr, Andrea: Frst Stefan Bocskay als Staatsmann und Persnlichkeit im Spie-
gel seiner Briefe, 15981606. Mnchen, 1983. Benda kiadsban a tbbi fennmaradt forrssal el-
lenttben nem kzlte a kalandos sors Levelesknyv eredetijnek lelhelyt, feltehetleg nem
volt rla tudomsa, idkzben azonban elkerlt: MOL E 211 XXXII. Lymbus II. series 1605
1606. 113 cs. Fol. 10-33, Bocskay levelesknyvnek tredke. 1605. mrc. 20. pr. 29., 9r-33v;
Balzs Mihly: Ecsedi Bthori Istvn levelei Bocskaihoz (1605. mrcius 8. jlius 12.). In: Acta
Historiae Litterarum Hungaricarum Tom. XXI. (1971) 4349.; Vadsz Veronika: Egy prdiktor
levelei Bocskaihoz 1605 tavaszn. Aetas, 20. vf. (2005) 3. sz. 155161.
22
Lsd: De victoria a Colonitzio reportata. In: Acta Conventus per Stephanum Bochkay de Kiss-
Maria, ope Literarum Encyclicarum ad Diem 17am Aprilis in Szerench indicti. = MOL N 49 Arch.
Regnicola. Lada L. Diaeta Antiquae. Fasc. A. Fol. 25r.-v., De clade Haidonis a praesidia Epperien-
si illata., idem, fol. 25v.-26r. (Valsznleg nem a szerencsi orszggylsen hangzottak el vagy ter-
jesztettk, hanem egy msik gylsen, mert a kzirat 1605. augusztus dtummal elltott dokumen-
tumot is tartalmaz.) Egy vlheten nmet nyelv rpirat msolata ebbl a gyjtemnybl: Echo
de rebus Hungaricis, idem, fol. 23r.-v. Egy nmet nyelv gnyirat s egy latin nyelv gnyvers:
idem, fol. 38v.-39r.
23
Pter Katalin: A magyar nyelv politikai publicisztika kezdetei. Budapest, 1973. 57.; G. Etnyi
Nra: A Bocskai-szabadsgharc eurpai propagandja. Confessio, 3. vf. (2006) 1. sz. 12.
24
Debrecenis, Joannes S.: Militaris congratulatio Comitatus Bihariensis: Ad Ilustrissimum Princi-
pem et Dominum, Dn. Stephanum Botskai de Kis Maria... Debrecen, 1605. RMK I. 397.; Kozocsa
Sndor: Histris nek Bocskay Istvnrl. (Erdlyi tudomnyos fzetek). Kolozsvr, 1936.; Rgi
Magyar Kltk Tra XVII. szzad 1. Szerk. Klaniczay Tibor Stoll Bla. Budapest, 1959. V.: a
hres holland nyelv Geuzenliedboek-kal a nmetalfldi felkelsrl s a Bocatius csomagjaiban
meglev nmetalfldi propagandadalokkal. Grijp, Louis Peter: Gruwelijk geblr of indringende
voordracht? De performance van het straatlied. Literatuur. Magazine over Nederlandse letter-
kunde, vol. 21. (2004.) No. 1. 20.
25
durch gemelte offentliche Schreiben die ihrer Mayestt mehr dienen sollen als etlich 1000 Sol-
daten aufs best undt mglichst mich brauchen lassen. Confessiones I. [Ultimo mense Augusto
1606] In: OPR 238.
Tanulmnyok KEES TESZELSZKY ZSZKALICZKY MRTON
56
di ltal kezdett gylletess s bemocskoltt vlni.
26
Bocskai megtpzott reputcijnak
tnyt, valamint pletykk s rmhrek terjedst Filiczki Jnos is megersti levelben.
27

Mindez, vagyis Bocskai rossz sajtja tbbek kztt azrt volt lehetsges, mert a Rudolf
csszr ltal rendelt propaganda tbb jsgot, rpiratot s rzmetszetet jelentetett meg
Bocskairl.
28

Bocatius elmesli pldul, hogy Nrnbergbl rkezett egy rpirat (tractatus Germani-
cus Noribergae publice), aminek az volt az zenete, hogy a magyarok tprtoltak a tr-
kkhz.
29
Ez a rpirat azonos lehet a Johann Knorr ltal 1604. decemberben kiadott War-
hafftige Newe Zeittung cm jsggal, ahogyan Etnyi Nra kimutatta.
30
A cmlap szerint a
hr forrsa Prga volt, hasonlan ms, hasonl tartalm rpirathoz, amit szmos kinyom-
tatott csszri levl s rpirat is mutat.
31
Tbb rpirat kppel is bemutatta, milyen kegyet-

26
Uo. Annyira rossz volt Bocskai hrneve, hogy nevt Szilziban mumusknt hasznltk sr gye-
rekek fegyelmezsre. Rimay Jnos, Bocskai udvarnoka szerint: Mint az sleziaijanik nem regen
Botskaival ijegettk az syroo giermekieket. Rimay Jnos bersa Antonio Bonfini Decades 1568-
as, a Magyar Akadmiai Knyvtrban meglev pldnyban, RMK III. 1024. Lsd: Ritokn Szalay
gnes: Rimaiana. Irodalomtrtneti Kzlemnyek, 86. vf. (1982) 5-6. sz. 666.
27
Bocskairl naponknt ms-ms mendemondk terjengenek. Mondjk, hogy arinus, hogy rebelis,
hogy hazarul s hitszeg a nmetekkel szemben, s inkbb a trkt szolglja; egyszer azt bes-
zlik, hogy fogsgba esett, s hogy krlzrta t a katonasg, aztn azt, hogy kisiklott a gyrbl,
ismt mskor azt, hogy el van vgva a hadserege, de azt is mondjk, hogy Kasst a hajdk eladtk
a trknek, s mg vagy hatszzfle egyb hr jrja, m ezek egymsnak csaknem mind ellent-
mondanak. Benda Klmn, Filiczki Jnos levele 1605-bl. Acta Historiae Litterarum Hungarica-
rum XIII. Szeged, 1973. 88. A levl eredetije: The National Archives, London, State Papers [a to-
vbbiakban: SP] 80/2, fol. 15-22.
28
Warhafftiges und New Augegangenes Schreiben Rmischer Key. Majest. unterm Dato den 15.
Januar. instehenden 1605. Jahrs/ an einen Frsten des Reichs geschrieben: Darinnen Aufhrli-
cher Bericht/ des jetzt gantz gefhrlichen Kriegwesens in Ungern/ Auch was von An. 1603. bi
hieher wider den Trcken gehandelt/ So wol auch der schdlichen Faction un[d] vielerley Emp-
rungen/ so sich in Siebenbrgen durch getrieb etlicher FeldObersten mit dem Anhange vieler
meineydigen Heyducken angesponnen/ Und wie ihr bser Intent und Vorhabens endlich an Tag
kommen ... [S.l.], 1605. Das Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des
17. Jahrhunderts vd17.de (a tovbbiakban: VD) 14:078623H. SLUB Dresden: Hist.Hung.438,32,
Warhafftige newe Zeitung/ Wie und was massen sich de Sigismundi Bathori Mutter Bruder
Stephan Botschkai genandt/ gegen unserm Christlichen Keyser/ sampt dem Deutschen Krieg-
volck/ trewlo und Meineydig verhalten/ dem Trcken gehuldet/ und sich ihm untergeben. Prag,
1605. VD17 32:634415P. HAAB, O 9 : 605 (30).
29
Bocatius: t v, 18. = OPR 120.
30
Warhafftige Newe Zeittung: Wie und was massen sich de Sigismundi Bathori Mutterbruder/
Steffan Botschkay genant/ gegen unserm Christlichen Kyser/ sampt den Teutschen Kriegs-
volck/ Trewlo und Mainydig verhalten: Sich dem Trcken gehuldigt und undergeben. Auch/
wie die Vstung Caschau/ Von den unserigen den 2. tag/ di Monats Decembris/ Erobert und
eingenommen. Nrnberg, 1604. Bayerische Staatsbibliothek Mnchen (a tovbbiakban: BSB): Res
4 Turc. 86,16. App. H. 682. A klnbz pldnyoknak eltr cmlapja lehet, ami tbb kiadst
vagy utnnyomst is felttelez. Lsd: G. Etnyi: Religi s rebelli, 6364.
31
Hoge und ntige Betrachtung/ Was sich die Rmische Keyserliche Mayestat/ unser aller gne-
digster Herr/ wegen Oberkrei Ungern und den Siebenbrgen/ Und auch sonderlich dem Herrn
Putzkey gegen Caschaw eine Bottschafft abgefertiget/ und einen Anstand gemacht/ von dem 28.
Iunii/ bi auff den 1. Augusti : Erstlich gedruckt zu Prag/ bey Nickel Strau/ Im Jahre 1605.
[S.l.], [ca. 1605]. VD17 32:634399R. HAAB Weimar: O 9: 605 (33). Gewisse vnnd erschrckliche
neue Zeitung au Grtz Wien Preburg vnd Prag. Was sich Jnnerhalb Achdtagen jnn Vngern
verloffen, hat vnd noch tglich zutregt Nemlich wie der Botschkay oder die Heyduggen vnd an-
A Bocskai-felkels s az eurpai informcihlzatok Tanulmnyok
57
lenl bnt Bocskai a jezsuitkkal.
32
Bocskai szemlye jezsuitaellenes gnyiratokban is el-
fordult, sokig kitnen lehetett vele riogatni.
33
Ezzel prhuzamosan az oszmnellenes
propaganda is folytatdott a nmet terleteken.
34

A Bocskai-ellenes propagandban a csszriak hrom rvet hasznltak: 1. jogtalan el-
lenlls a trvnyes uralkod ellen; 2. Bocskai oszmn tmogatsa s kapcsolata; 3. Bocs-
kai szemlyes hite s vallsa (tudniillik arinusnak neveztk) s kegyetlen bnsmdja a je-
zsuitkkal.
35
Emiatt Bocskai ellenpropagandja is hrom oszlopon nyugodott: 1. Az ellenl-
ls legitimlsa; 2. az oszmnmagyar szvetsg megmagyarzsa s igazolsa; 3. Bocskai
szemlyes hitnek s vallsnak apolgija.
Bocatius a Habsburg-hz ltal rendelt propaganda klfldi hatst is emlti a fejdelem
eltt: Gyakran megmutatva a Fejedelemnek nmet bartaim leveleit, amelyekbl tbbek
kztt azt is megtudhattuk, hogy klfldn milyen sok baltlet kering errl a magyar
megmozdulsrl, s hatsuk alatt kgynl-bknl jobban gyllik orszgunkat, amely ta-
pasztalni fogja az egsz keresztyn vilg bosszjt.
36
Bocatius szerint a bossz abbl fog
llni, hogy a nmet fejedelmek pnzzel tmogatni fogjk Rudolf csszrt: A nmet feje-
delmek mint a helyzet urai hatalmas npkkel egytt az ellensgeink tjkoztatsa alapjn

dere Abgefallene meineydige Hungern, mit den armen Chrisien so jmmerlich vnd erbrmlich
vmbgehen. Regenspurg, Grf; 1605.
32
Warhafftige newe Zeitung/ was swich in Siebenbuergen zugetragen // den 12. Martij/ Anno
1605. da die Jesuiter von Clausenburg entlaffen/ vnd des newen Herrn // Potschkai nicht haben
erwarten wollen/vnd sich etliche auff eine Windmuelen versteckt haben. [1605]. Lsd: Paas, John
Roger: The German political Broadsheet 16001700. Volume I: 16001605. Wiesbaden, 1985. P-
56. 165.; G. Etnyi: Religi s rebelli, 69. Gewisse vnnd erschrckliche neue Zeitung au Grtz
Wien Preburg vnd Prag. Was sich Jnnerhalb Achdtagen jnn Vngern verloffen, hat vnd noch
tglich zutregt Nemlich wie der Botschkay oder die Heyduggen vnd andere Abgefallene meiney-
dige Hungern, mit den armen Chrisien so jmmerlich vnd erbrmlich vmbgehen. Regenspurg,
1605, Absurda, absurdorum absurdissima; Jeusita, Index & signum ultimi judicij, tuba Antikris-
ti, astutissimus turbator imperiorum, vaferrimus supressor ecclesiarum, Jesuita; hoc est, capitu-
li Jesuitici conventus super testiculis nupenima habitus in loco quodam celebenima, anno 1605.
[1605], Capituli Jesuitici Conventus Nuperrimehabitus in loco quodam celebri Olomucij Anno
1605. [1605] Lsd: G. Etnyi: Relgi s rebelli, 69. Naumann, Viktor: Der Jesuitismus: eine kri-
tische Wrdigung der Grundstze, Verfassung und geistigen Entwicklung der Gesellschaft Jesu,
mit besonderer Beziehung auf die wissenschaftlichen Kmpfe und auf die Darstellung von antije-
suitischer Seite. Regensburg, 1905. 343.
33
Paas, John Roger: The German political Broadsheet 16001700. P-57. 166. Capituli Jesuitici con-
ventus nuperrime habitus in loco quondam celeberrimo Austriae anno 1605. 2. Maji. Jesuita.
Ksbbi kiadsban kis eltrsekkel: Capitulum Jesuitarum: Habitum Olmucii In Moravia: Insur-
gente Botsckaio, 1610, HAB 160.16 Quod. (29). rdekes mdon a riogats egyik erteljes rve
(Botskai vult testiculos nostros detondere) mg Bocskai halla utn sem vlt idszertlenn a
javtott, (eddig Hungarikaknt nem katalogizlt) msodik kiadsban, mikzben a szveg szerzje
tudatban volt Bocskai kegyetlen hallnak (Quod mor crudelis amputabit Botschkai truculen-
ter).
34
Von Gottes Gnaden/ Wir Maximilian/ Pfaltzgrave bey Rhein/ Hertzog in Obern und Nidern
Bayrn/ [et]c. [] Geben in unser Hauptstatt Mnchen/ den 15. Julij Anno 1605. [S.l.], 1605. VD17
12:128151W. BSB Mnchen: 2 Bavar. 960, III, 22.
35
Kvetek s levelek tjn jelentettk a Vezrnek, hogy Nmetorszgban ktsgbe vonjk az
szemlyes hitt s vallst, arinusnak nevezve t azt erstgetik, hogy Bocskai szmra nincs
ennl az eretneksgnl kedvesebb Bocatius: t v, 18. = OPR 120.
36
Bocatius: t v, 16. = OPR 118.
Tanulmnyok KEES TESZELSZKY ZSZKALICZKY MRTON
58
rthet mltatlankodssal fogjk megnyitni pnzesldikat [] a mi mielbbi pusztul-
sunkra.
37

sszetettebb kp alakulhat ki ugyanakkor, ha figyelembe vesszk a prgai udvar s a
nmet fejedelmek egyms kztti levelezst s a Bocskai-felkelsnek a birodalmi belpoli-
tikban elfoglalt szerept s hatst.
38
Folyamatos bels birodalmi vitkat
39
tkrz az a eset
is, amikor Rudolf udvara a birodalmi segly rdekben azt az ersen torztott kpet kzli
Bocskai mozgalmrl a szsz vlasztval, hogy az arinus Bocskai s npe nem kmli a
nmeteket, az evanglikus papokat megli. A vlaszt viszont vlaszban kzli, hogy Ma-
gyarorszg zavart nagyrszt a jezsuitk okoztk, akik a szent gostai hitet is ldzik, s
csak a vallsszabadsg helyrelltsa segthet.
40
Nem mellesleg a nmet vlasztk is tj-
kozottak voltak hrlevelekbl s diplomciai jelentsekbl, tbbek kztt akr Bocatius ira-
tai rvn is a katonai s politikai esemnyekrl, belertve Belgiojoso kassai tevkenysg-
nek rszleteit is.
41
Voltak vitk ugyanakkor a vlasztk kztt is, de nem csak elvi krd-

37
Bocatius: t v, 16-17. = OPR 118.
38
EvansThomas (eds.): Crown, Church and Estates, i. m.; Plffy Gza: Bndnispartner und Kon-
kurrenten der Krone: die ungarischen Stnde, Stefan Bocskai und Erzherzog Matthias 1604
1608. In: Bek, Vclav (Hg.): Ein Bruderzwist im Hause Habsburg (16081611). esk Budjo-
vice, 2010. (Opera historica, 14.) 363399.; Ritter, Moriz: Briefe und Akten zur Geschichte des
dreissigjhrigen Krieges in den Zeiten des vorwaltenden Einflusses der Wittelsbacher. I. Die
Grndung der Union, 15981608. Mnchen, 1870.; Stieve, Felix: Vom Reichstag 1608 bis zur
Grndung der Liga. Mnchen, 1895. (Briefe und Acten zur Geschichte des Dreiigjhrigen Krie-
ges, 6.) 4663.
39
A prgai udvar s a nmet vlasztk Bocskai felkelsnek gyben folyt levlvltsainak dokumen-
tumaibl kivonatokat kzlt Marczali Henrik: Regesztk klfldi levltrakbl II, Trtnelmi Tr
(a tovbbiakban: TT), 1878. 915923. (1605. jan. 1606. jan.) s Ritter: Die Grndung der Union,
431455. A protestns vlasztk egymst is tjkoztattk a katonai s politikai hrekrl s lls-
pontjukrl, esetenknt kortrs rplapokat is elkldtek egymsnak. A nyomtatott szvegek azono-
stsa s a levlvlts dokumentumainak s a rsztvevk llspontjnak rszletes feldolgozsa mg
vrat magra. Az eredeti dokumentumok tbbnyire Drezdban s Mnchenben tallhatk.
40
Rudolf instrukcija a szsz vlaszthoz kldtt kvete rszre a trk elleni segly gyben Ru-
dolf csszr II. Christian vlaszthoz (Marczali sszefoglalja): Bocskay trk seglylyel, fenyege-
tssel uud durch vertrstete keinem Regenten mgliche und den Underthanen selbst schdliche
Libertt Magyarorszg nagy rszt elfoglalta. Bocskay arianus s npe semmi valls nmetet
nem kiml, az gostai papokat is lelte. Ha vget nem vetnek, j paraszt-lzads lesz az eredmny.
Minden erkdsnk daczra hadaink folyton fogynak. Seglyre van szksg. Most 7-8000 ember
tbbet hasznl, mint ksbb 5-szr annyi. Mivel gyorsabban kldjn pusksokat Bcsbe. Prga,
1605. jan. 10. (Mell.) Marczali: Regesztk, 915.
41
A kassai esemnyekkel s klnsen Belgiojoso tevkenysgvel kapcsolatban szmos irat kerin-
gett szerte Eurpban, az iratok pontos azonostsa s szmbavtele azonban mg vrat magra.
Az egyik kzismert irat (Warhafftige undt Beweisliche Articul, lsd mg ksbb), amely Szamos-
kzy gyjtemnyben is fennmaradt, a nmet terleteken nyomtatsban is terjedt (lsd: Marczali:
Regesztk, 923924.), ugyanakkor tbb klnbz irat is ltezhetett, mivel Szilgyi az elveszett
iratok kztt is felsorol egy 1604. Belgiojoso kassai kapitn dolgai cmt. Lsd: Szilgyi Sndor
(szerk.): Szamoskzy Istvn trtneti maradvnyai. 15421608. (Monumenta Hungariae Histo-
rica. Scriptores XXX.) IV. Budapest, 1880. XV. Ez lehetett az albbi, tbb klfldi gyjtemnyben
megtallhat irat is: Kurzer Bericht des Prozesses, so der Feldoberster in Ober-Ungarn in Hin-
wegnellmung der Kirchen zu Caschau ... vorgenommen. Nationaal Archief, Den Haag, Staten-
Generaal, nummer toegang 1.01.02, inventarisnummer 6035. Cmlers alapjn: Wahrhafter und
kurzer Bericht ber den Prozess des obersten Feldhauptmanns in Oberungarn Grafen Jacobus
Belgiojoso wegen der Einnahme der Kirche in Kaschau ... (1604) (Prager Univ.-Bibliothek, Sig.
XVII. D. 20) lsd: Frantisek Miloslav Kouba, Querela stav eskch r. 1611. (Eine Beschwerde-
A Bocskai-felkels s az eurpai informcihlzatok Tanulmnyok
59
sekben. Ezek sorn a kerleti s birodalmi gylsek s a hadiseglyezs krdst is felvetet-
tk; a Bocskai-krdsnek teht volt nagyon is praktikus vonatkozsa a birodalmi belpoliti-
ka szempontjbl.
42
A f krdsnek azonban a vallsszabadsg s Bocskai felkelsnek
megtlse szmtott.
Egyes nmet protestns birodalmi rendek ugyanis lelkiismereti alapon nem voltak haj-
landk hitsorsosaik ellen harcolni, lvn szerintk a felkelk tbbnyire protestnsok, s a
csszrt a vallsszabadsg megadsra krtk. Ahogy Fridrik pfalzi vlaszt is kijelentette,
a magyar lzadst csak a valls elnyomsa okozta, ezrt csak a vallsszabadsg llthatja
ott helyre a rendet. Mricz hesseni grf praktikusabb vlemnye szerint a lzads elfojtsa
veszlyes is lenne, mert mind a trk oldalra kergetn a magyarokat, vagy legalbbis a
vrhat nagy embervesztesg meggyngten a birodalom vdelmt a trkkel szemben,
ezrt bkltet kveteket kellene kldeni a csszrhoz s Bocskaihoz. A szsz vlaszt sze-
rint azonban a protestns birodalmi rendek sszefogsa srten a katolikus rendeket, s a
trkbart lzad Bocskai nem is rdemel mltnyos elbnst, hanem erlyesen kell ellene
fellpni. Ahogy arrl Bocatiustl is rteslhettnk, a csszrh II. Christian nem volt p-
pen jindulat a magyarok irnt, st vlemnye szerint Bocskay a religio rdekben kelt
fel, de csak a rgi volt szvben. Nem a ppistkat, hanem a nmeteket ldzi. s ha ms-
knt akarna is eljrni, nem szabad, a trk kezben van.
43
Ez a vlemny nem llt messze
a prgai udvar llspontjtl, mivel mg Mtys szerint is a nmetek irnti roppant gyl-
let hajtotta Bocskait, aki trk segllyel az orszg ura akart lenni, mikzben a valls csak
rgy. A szsz vlasztnak 1605 mrciusban rt levele szerint a magyar lzadst egy t-
rk oltalom alatt ll erdlyi r, Bethlenem Gbor indtotta meg, ki Erdly-fejedelemsgre
trt, s jobb hjn rbrta Bocskait a felkelsre.
44
Ezzel szemben az egy hnappal korbban
frje gyben Prgban intzked Plffy Katalin az rta frjnek, Illshzynak, hogy azon
tl, hogy a prgai udvar nagyra rtkeli Illshzy csszr irnti hsgt s azt, hogy nem
vett rszt ebben a feltmadsban, bklkenynek mutatkoztak a magyarok irnt, s haj-
landk a mlt hibit kijavtani, ahogyan a kassai kapitny is bntetsre szmthat, mirt

schrift der bhmischen Stnde vom J. 1611.) Krlovsk esk Spolenost Nauk, Sitzungsberichte
der Knigliche Bhmische Gesellschaft der Wissenschaften in Prag, 1901, VIII, 2. s Die histori-
sche periodische Literatur Bhmens, Mhrens und Oesterr.-Schlesiens. 19001901. (Mit Nachtr-
gen zum Berichte fr das Jahr 1899). Mitteilungen des Instituts fr sterreichische Geschichts-
forschung, Bd. 24. (1903). 331. Ugyanennek az iratnak egy msik pldnya Drezdban: Kurzer Be-
richt des Prozesses, so der Feldoberster in Ober-Ungarn in Hinwegnellmung der Herchen (!) zu
Cossen (!) vorgenommen. 1604. Lsd: Weinart, Benjamin Gottfried: Litteratur des Staatsrechts
und der Statistik von Sachsen. Bd. 2.: enthaltend die Litteratur der Statistik, Meien: Erbstein
1802. VIII. (Nr. 33) 119. Erster Anhang. Verzeichnis der auf der Churf. Bibliothek in Dresden be-
findlichen Mscte. Im Schranke I, 33.
42
Sokat elrul a Bocskai-felkels jelentssgrl Plffy Kata levele frjnek: Plffy Kata levele 1605.
prilis 18. Az csszr elkldtt volt az imperiombeli herczegkhez, hogy segtsget adjanak Boch-
kay ellen, s azok oly vlaszt adtanak, hogy megbkljk vele, s lecsendesitse ezt az dolgot, mert
k keresztyn ellen segitsget nem akarnak adni. Az trk ellen, az mit ezeltt, ezutn is kszek
segiteni, de az mit ez ideig is adtak, azt sem tudjk, hov lett. Ezen annyira megharagudt volt s
megbsult volt az csszr, hogy kt tszaka keveset aludt miatta, s negyed napig senkit eleiben
sem bocstott, hanem addig trte faggatta magt, hogy azt gondoltk, hogy ismg rjanak az impe-
riumbeli herczegknek, s szpen rtak immr nekiek, s meg is krik ket, hogy segljenek, s egy
titoktancsot kldtek be hozzjok, immr azt nem tudjk, mit fognak mivelni. Als-sztregovai s
rimai Rimay Jnos llamiratai s levelezse. Kiadta: Ipolyi Arnold. Budapest, 1887. 131.

43
Marczali: Regesztk, 918.; Ritter: Die Grndung der Union, 431439., 443., 446447., 453. etc.
44
1605. Mrcius, Marczali: Regesztk, 917.
Tanulmnyok KEES TESZELSZKY ZSZKALICZKY MRTON
60
inditott hborsgot ott alatt az religio miatt.
45
Pr hnappal ksbb Geitzkoflers cs-
szri tancsos azon vlemnyt fejti ki, miszerint az egsz trtnet tanstja, hogy ily fel-
kelst, melyben a szabadsg s valls forog krdsben, gyzelmek ltal nem lehet elfojtani,
a kibklsig azonban erlyesen kell ellenllani, s ha lehet, Bocskai tancsosai kztt vi-
szlyt tmasztani. Eltekintve a Rudolf s Mtys politikja kztti jelents eltrstl, az
udvar legalbb ktfle kommunikcija kztti kontraszt tbb mint szembetn, mikzben
az is nyilvnval, hogy a prgai udvar is klnfle zeneteket kldtt klnbz politikai
tnyezknek, illetve a klnbz ercsoportok egymshoz s nha idben nmagukhoz k-
pest is eltr nzeteket vallottak. A Bocskai diplomcia megnyilatkozsainak pedig ezzel a
propaganda-gpezettel kellett versengenie.
Bocatius szavaibl nyilvnval, hogy s Bocskai udvara tisztban volt a szimulcis s
disszimulcis propaganda-technikk jelenltvel s jelentsgvel, valamint a hrek s az
informcik felhasznlsnak fontossgval, ahogy egy ellenpropaganda kialaktsnak
szksgessgvel is. Bocatius szavai termszetesen normatv rtket klcsnznek Bocskai
zeneteinek, vagyis azok egyrtelmen leplezett propaganda-megnyilvnulsok voltak.
Msrszt Bocatius bizonyos informcikat elhallgatott, ismt msokrl pedig nem volt tu-
domsa. Kvetkezskppen a konkrt hr- s propagandairatok keletkezse tekintetben
nem teljessggel megbzhatk szavai, azok technikinak s csatorninak feltrkpezse vo-
natkozsban azonban munkja kiemelked forrs.
A Bocskai-felkels propagandaszvegei
A Bocskai-felkels propagandaszvegei elssorban az orszggylseken szlettek: 1604 no-
vemberben a kassai rszgylsen, 1605 prilisban a szerencsi gylsen, ahol Magyaror-
szg fejedelmv vlasztottk Bocskait, s 1605 oktberbendecemberben Korponn. Az
1604. szeptemberi rszgylst a fels-magyarorszgi vrmegyk s vrosok kpviseli sz-
mra Giacomo Barbiano, Belgiojoso grfja, a frissen kinevezett fels-magyarorszgi fkapi-
tny hvta ssze. Ott a nemesek kijelentettk, hogy mivel nemcsak nemesi eljogaikban, tu-
lajdonukban, hanem vallsukban is erszakos, trvnytelen teherttelt szenvedtek, vtlen
nvdelem eszkzhez fognak folyamodni.
46
A nemesek nyilvnos vgzsein kvl kl-

45
Ngy kvetet vlasztottanak Bochkaihoz: egyet Thurz Gyrgy uramot, msikat Nyri Pl uramot,
ismg kt nmetet. Az instructit is megirtk immr, s ersen ajnljk magokat, hogy soha sze-
mkre sem vetik magyaroknak ezt az feltmadst, s mindennek megengedik, s az mi nehzsg
vagyon, mindent megjobbituak. De mikor bocsssk el az kveteket, nem tudhatni, mert csak egy
naprl msra halogatjk az dolgot, ksedelmes az dolgok. Az kassai generlist is flhivatta az
csszr ilyen okkal, hogyha meg nem mentheti magt, mindjrst flakasztassa, mirt inditott
hborsgot ott alatt az religio miatt, s csszr parancsolatjt mutatta rla, az ki az csszrnak
hirvel nem volt, s az oppavai dolog is hogy nem volt hirvel, az ki miatt igen haragszik az csszr
az cseh cancellariusra. Datum Pragae 10. Februarii, anno 1605. In: Rimay, 125. Elemzi: tvs
Pter (szerk.): Plffy Kata levelesknyve, Iratok Illshzy Istvn bujdossnak trtnethez
16021606. Szeged, 1991. 6465. Nem mellesleg Plffy Kata korbban idzett mrcius 18-i levele
szerint Illshzynak mgsem szabad bznia a prgai udvar jindulatban. Nem tudom micsoda
pspeknek s papnak rt Kegyelmed valami levelet; azt az levelet mindjrst az herczegnek kld-
tk, hogy az csszrnak is flkldje, s Bcsben megemendltk, gy kldettk ide az csszrnak.
Azrt krem Kegyelmedet, ne higyjen Kegyelmed nekiek, mert bizony mg nincsenek j szivvel Ke-
gyelmedbez. Rimay, 131.
46
contra eiusmodi illegitimos impetitores [] Status et Ordines cum inculpata tutela defensuros
sese retulere, Monumenta Hungariae Historica, Harmadik osztly, Magyar orszggylsi eml-
kek, szerk. Frakni Vilmos s Krolyi rpd. Budapest, 18741917. (a tovbbiakban: MOE) X.,
590. V.: Nagy Gbor: Lux veritatum (Bocskai, szabadsg, harc). In: Tanulmnyok Bocskai Ist-
A Bocskai-felkels s az eurpai informcihlzatok Tanulmnyok
61
fldnek sznt propagandaszveg nem kszlt. Az 1606-os kassai gylsek pedig mr els-
sorban a kiegyezs feltteleirl trgyaltak, az ekkor szletett iratokat ezrt nyilvn csak a
bketrgyalsok menetvel s dokumentumaival egytt lehetne rdemben elemezni, amitl
itt tbb okbl is tartzkodnunk kell. Az orszggylsek s rszgylsek kztti idben szin-
tn szlettek diplomciai levelek, azok azonban leginkbb Bocskai nevben rdtak vagy
klfldi kvetjrssal voltak kapcsolatosak. Tekintve, hogy a gylsek trtnete a leginkbb
dokumentlt, ezrt a szvegek keletkezst megprbljuk elssorban hozzjuk ktni.
A szvegek keletkezse a kortrs forrsokban
Bocatius rszletesen lerja a 1611 krl rt Olympias carceraria cm kiadatlan emlk-
mvben, milyen informcit, hreket s zeneteket kapott Bocskai s a Bocskai-prtiak
1604 s 1606 kztt, hogyan reaglt a fejedelem, ki kapott megbzst a vlaszok megrs-
ra, hogyan keletkezett Bocskai politikai zenete s milyen mdon terjesztettk ezt az ze-
netet klfldn.
47
Ha forrsknt hasznljuk ezt az iratot, akkor nem szabad elfelejtennk,
hogy Bocatius nagyon is konkrt cllal rta a prgai fogsgbl val hazatrse utn, t vvel
a felkelst kveten. Ezzel az rssal akarta megvdeni magt az ellen a vd ellen, hogy tu-
lajdonkppen sajt maga fejre idzte a bajt.
48
Bocatius mve ezrt tulajdonkppen poli-
tikai propagandairatnak s szemlyes apolginak tekinthet s kevss visszaemlkezs-
nek, ha lehet egyltaln les hatrt hzni a kt mfaj kztt.
49

Bocatius lersa azzal kezddik, hogy Bocskai rszorszggylsre hvta ssze a fels-
magyarorszgi rendeket Kassra 1604. november 12-re, ahol eldntttk, hogy innen k-
vetet vagy legalbb egy levelet fognak kldeni a Nmet Birodalom fejedelmeihez, hogy en-
nek a vratlan s hirtelen felkelsnek az okait megmagyarzzk. Bocatius szavai szerint

vnrl. Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica, 2008. (tom. 13) fasc. 2,
9596. A kifejezs a rmai jogbl szrmazik, mint az azonnali s sszer erszak kifejezse az let
s a vagyon vdelmben (incontinenti vagy moderamen inculpatae tutelae). Russell, Frederick H.:
The Just War in the Middle Ages. Cambridge, 1977. 42.
47
Bocatius, Ioannes: Olympias carceraria. In: OPR 111185. Magyar fordts: Bocatius: t v, 175.
A kzirat tudomsunk szerint egyetlen fennmaradt pldnya a berni Bongarsius gyjtemnyben
van: Bibliotheque publique et universitaire, Genf. (Archives Tronchin Vol. 122.) Mss. C. 12. Class.
A. Alvinczi Pter Bethlen Gbor udvari papja lett a kzirat tulajdonosa Bocatius halla utn, majd
az ismeretlen okbl Hollandiba s onnan Svjcba kerlt. Lsd: Csonka Ferenc: Jegyzetek. In: Bo-
catius: t v, 232.; Nagy Barnabs: Quellenforschungen zur ungarischen Reformationsliteratur,
unter besonderer Bercksichtigung der Beziehungen zu Bullinger. Zwingliana, Bd. 12. (1965) Heft
3. 205206.
48
Bocatius: t v, 7. = OPR 112-113.
49
Bocatius visszaemlkezshez egy rdekes, nem kevsb szubjektv prhuzam a csszr hsgn
megmarad Sopron brja, Lackner Kristf letrajznak lczott nletrajza, amely szerint pro pat-
ria harcolt Bocskaik ellen, akiket a mi s a keresztnysg krra ellensgnek s lzadknak tar-
tott (hostis et Rebelles), megjegyezve, hogy egy ppista ugyanezrt nagy jutalmat kapott volna.
Lackner Kristfnak, mindkt jog doktornak rvid nletrajza. Vitae Christophori Lackneri, I.
U. D. Hominis, brevis consignatio. A szveget gondozta s fordtotta, a jegyzeteket, a bevezet
tanulmnyt s a mutatkat ksztette: Tth Gergely. Sopron, 2008. 106107. Lackner szubjektivi-
tsra klnsen lsd: 2223., XVIII-XXII., 140143. A visszaemlkezsekrl ltalban: Tth
Zsombor: Az emlkezs potikja. In: Tth Zsombor: Moribunda Transsylvania, XVII. szzadi
erdlyi emlkrk. Kolozsvr, 2000. 522.; u.: Domus Daedali, Megjegyzsek a narratio histori-
ca, fikci s valsg relcijban trtn problematizlshoz a XVIXVII. szzadi magyaror-
szgi latin nyelv trtnetrsban. A kolozsvri Lthatatlan Kollgium elmleti folyirata, 2. vf.
(2001) 5. sz. 3042.
Tanulmnyok KEES TESZELSZKY ZSZKALICZKY MRTON
62
hrom tlagon felli mveltsggel rendelkez nemesembert bztak meg, hogy rjk meg
a levelet: Rimay Jnost, Melczer Jnost s magt Bocatiust. A levlrs kln trtnt, ott-
hon: S mivel ehhez a nagy jelentsg munkhoz nhny napra volt szksgnk, nh-
nyunkat felmentettek a gylsen val rszvtel all, hogy otthon fogalmazzuk meg a levele-
ket.
50
Bocatius beszmolja szerint azonban rossz hrek rkeztek, miszerint Basta fenye-
geti a fels-magyarorszgi rszeket, mert Esztergom all megindult az egsz csszri had-
sereggel, hogy Barbiano s Petz sztszrt s megfutamtott csapatainak segtsget hozzon.
Bocatius azt sejteti, hogy mindezek elvontk Vezrnk figyelmt a kvetsg krdsrl.
Nehz megmondani, hogy pontosan mikor kaptk meg a hreket Kassn, de nem kizrhat,
hogy Bocatiusknak mg volt idejk elkezdni a levelek megrst.
51
Bocatius azonban csak
a katonai esemnyek kvetkez vi folytatsa kapcsn mondja, hogy a kvetsg terve vg-
leg meghisult, teht a levelek rst elvileg 1605 v elejig brmikor folytathattk. Ugya-
nakkor nincs kzzelfoghat kzvetlen bizonytkunk, hogy mr 1604-ben elkezdtk megrni
Bocskai politikai zenett, ahogyan Bocatius lltja. Nem lehet tudni, hogy az akkor kelt le-
vlnek vagy szvegtervnek mi lett a sorsa, ha egyltaln tnyleg elkszlt ekkor egy vagy
tbb szveg.
Kzvetett bizonytkok azonban rendelkezsre llnak. Ahogyan Gyulafy Lestr lerta a
fljegyzseiben: Nagy Ferencz, ki most onnt Bocskaitl jtt, azt mondja, hogy ennihny
helre idegen orszgokra irsokat kldtt Bocskai, kiben purglja magt s okt adja a mos-
tani indulatjnak. A tbbi kzt: a S. Andrs kirly decretumbl, kiben expresse meg va-
gyon rva, hogy ha az kirly orszgt s kivltkppen az nemessget szokott trvnyekben
meg nem akarnja tartani, hanem szabadsgokban meghbortania: az olyan fejedelemre
de facto, sine ulla nota, szabad legyen mingyrst az alatta valknak fltmadni, s mago-

50
Bocatius: t v, 11-12. = OPR 115.
51
Nagy Lszl szerint Basta november 5-n indult el az esztergomi tborbl, s november 16-n
rkezett meg a Flek melletti mezre hossz, vatos menetels utn. Szerinte amikor nhny nap-
pal a kassai orszggyls megnyitsa (nov. 12.) utn Hadsi Husszain Bocskai oldalra vezte a
szultni kardot, mr megrkezett a hr Kassra. Nagy Lszl: Bocskai Istvn a hadak ln. Buda-
pest, 1981. 137. Eszerint legfeljebb pr napjuk lehetett Bocatiusknak a levelek megrsra, ha
egyltaln, mieltt Basta fenyegetsrl tudomst szereztek. Erre a hrre reaglva vllalt csatt
Nmethi Balzs hajdival november 17-n Osgynnl. Ugyanakkor Szamoskzy (IV, 257.) szerint
Bocskai november 19-n kapta meg a kardot, vagyis a csata kezdete utn kt nappal, kvet-
kezskppen Nagy Lszl kronolgija a kard tadsra nzve nem segt megllaptani a hr rke-
zsnek becslt idpontjt. Szamoskzy adatai azonban nem mindig megbzhatk, pldul szerin-
te Sepsi Laczk Krnikjval Lsd: Sepsi Laczk Mt Krnikja In: Erdlyi Trtnelmi Adatok
[tovbbiakban: ETA] III, szerk. Mik Imre, Kolozsvr, 1858. 54. s Veress Endre egyetrtsben
az osgyni csata november 14-n zajlott le (IV, 260.), mikzben a rsztvev Basta Kollonitsch
Seifried kapitnynak november 18-n rt levelben gy beszl a csatrl, mint ami tegnap trtnt
(angestern). Lsd: Veress Endre (szerk.): Basta Gyrgy hadvezr levelezse s iratai, 15971607.
MTA, 1909. nr. 1708, 524. Istvnffy szerint ugyanakkor Basta mr november 13-n megrkezett
Losonchoz, majd Flekre (Istvnffy Mikls: Magyarok dolgairl rt histrija. Budapest, 2009.
34. k. 438.), st Basta mr november 13-n beszmol Mtysnak Lippai Balzs egy azta elveszett,
november 11-n Bastnak rt levelrl (nr. 1697, 1699, 520521), miszerint Lippai seregeivel Ri-
maszombaton tartzkodik, s hatalmba jutott Tokaj, Kassa s egyb erssgek. Kvetkezskp-
pen Bocskaik legksbb november 12-n tudomst szerezhettek Basta csapatainak mozgsrl s
fenyeget katonai jelenltrl. Amennyiben pontosan rkti meg az esemnyeket, Bocatius ennek
a hrnek a megrkezsrl szmolhatott be, mindenesetre a fentiekbl elkpzelhet az is, hogy
egyltaln nem volt idejk leveleik megrsra. Mindez csak azt pldzza, hogy a szvegek feltr-
sn kvl milyen problmkat okozhat a szvegek kontextusnak bizonytalansga. A tovbbiakban
az ilyen mikrofilolgiai s forrskritikai megjegyzsektl tartzkodunk.
A Bocskai-felkels s az eurpai informcihlzatok Tanulmnyok
63
kat in libertatem asserlni.
52
Gyulafy feljegyzsei nem teljesen rendszerezettek, kronolgi-
ailag pedig ismtlseket s tfedseket tartalmaznak, de gy tnik, hogy ez a bejegyzse
azokhoz az esemnyekhez kapcsoldik vagy azok utn kvetkezik kzvetlenl, amelyek so-
rn felmerlt, hogy Bocskai kompromittl tartalm levele a kirly kpe kezbe kerlt.
Eszerint a fent lert iratok elksztse mr 1604 vgre is felttelezhet, amennyiben a sz-
vegrsz tnyleg kzvetlenl az azt megelz esemnyhez kapcsoldik. Fontos mg megje-
gyezni, hogy Gyulafy beszmolja szerint Bocskai szndka szerint sajt (s nem nemzete)
indulatja igazolsnak f rve a klfld szmra a nemesi szoksjog, vagyis az, hogy a
nemesi szabadsgok vdelmben az Aranybullban rgztett si szabadsg szerint a nemes-
sg a htlensg terhe nlkl az ellenlls eszkzhez nylhatott. A szerencsi kiltvny is
tesz utalst az Aranybullra, ami kzvetetten utalhat annak korai keletkezsre, de igen sok
rv szl ez ellen, ahogy azt ksbb mg ltni fogjuk. Nemesi alkotmnyossgra vonatkoz
rvet ugyanis sok korabeli szveg tartalmaz, de fontos hozztenni, hogy ez csak egyike volt
a Bocskai-propaganda ltal hasznlt politikai beszdmdoknak.
53

A magyar trtneti szakirodalom igen sokig ugyanis a klvini teolgit s annak ellen-
llstant lltotta a rendi rvelssel szembe mint lehetsges eszmei alternatvt, mg ha
azt politikai s taktikai okbl nem is alkalmaztk nyltan az azt nyilvnvalan elutast ka-
tolikus uralkodval szemben, mikzben a luthernus teolgia llspontjt gy lltottk be,
mint a felttlen engedelmessget s legfeljebb passzv engedetlensget hirdet pozcit.
54

Ez a kettssg pedig annak ellenre fennmaradt a magyar trtneti kzvlekedsben, hogy
a nyugati szakirodalom mr vtizedek ta kiindulpontnak tekinti a luthernus politikai
teolgia ttr voltt, s alapjaiban krdjelezi meg a weberi alapon megfogalmazott di-
chotomit a sarktssal fogalmazva forradalmi republiknuskapitalista klvinizmus s
az abszolutista fejedelmi-feudlis lutheranizmus leegyszerst szembelltsrl. A hetve-
nes vek trtneti kutatsa kimutatta ugyanis, hogy a protestns ellenllstan legels meg-
fogalmazi a nmet luthernusok voltak (Luther, Bucer, Osiander, Melanchthon), akik egy-
rszt a kzpkori birodalmi alkotmnyossg alapelveinek adtak j protestns rtelmezst,
msrszt a rmai jog s termszetjog alapjn dolgoztk ki az nvdelem sokak ltal akko-
ri formjban megkrdjelezett jogt, majd ltrehoztk ezek hibrid elmlett. Az eurpai
reformtus teolgia s politika pedig az 1550-es vekig jval konzervatvabbnak bizonyult,
s csak ezutn vette t a luthernus politikai teolgia eszmit s llspontjt, s fejlesztette

52
ELTE Knyvtr, II. Litterae et epistolae originales e variis collectionibus selectae 272b. [1602.
Fragmentum Collectionis Szamoskzyanae et adnotationes historicae Lest. Gyulaffy, de variis ne-
gotiis. Aa. 1602-1615.], 343. Kiads: Szilgyi Sndor: Gyulafy Lestr fljegyzsei. Magyar trt-
nelmi vknyvek s naplk a XVIXVIII. szzadbl II. k. (MHH-S, 33) Budapest, 1894. 36.
(Korbbi kiadsbl: TT, 1893, 142.)
53
A kzpkori hagyomnyt hangslyozza: Eckhart Ferenc: Bocskai s hveinek kzjogi felfogsa. In:
Emlkknyv Krolyi rpd szletse nyolcvanadik forduljnak nnepre. Budapest, 1933. 133
141.
54
Benda Klmn: A klvini tanok hatsa a magyar rendi ellenlls ideolgijra. Helikon, 17. vf.
(1971) no. 3-4. 322330.; u.: Habsburg Absolutism and the Resistance of the Hungarian Estates
in the 16-17
th
centuries. In: Evans, R. J. W. Thomas, T. V. (eds.): Crown, Church and Estates:
Central European politics in the sixteenth and seventeenth centuries. London, 1991. 123128.;
Makkai Lszl: A Habsburgok s a magyar rendisg a Bocskai-felkels elestjn. Trtnelmi
Szemle, 17. vf. (1974) 1-2. sz. 180181. A kt megkzelts llspontjnak lnyegi sszefoglalst
lsd: Varga: Szempontok, 2933.
Tanulmnyok KEES TESZELSZKY ZSZKALICZKY MRTON
64
tovbb, vgeredmnyben tnyleg radiklisabb elmlett.
55
A luthernus hagyomny fon-
tossgra azta idehaza is tbben felhvtk a figyelmet.
56
Ezt ezrt kell hangslyozni, mert
a Bocskai-felkels politikai teolgijnak s ellenllstannak rtelmezsekor azt nem lehet
csak a rendi s klvini plusok kztt vizsglni, figyelmen kvl hagyva a 16. szzad vgre
ugyan htrbe szorul, de sokig dominns luthernus hagyomnyt. Igen fontos szrevtel
azonban, hogy a Bocskai-felkels legkorbbi ellenllstani igazolsainak tbbsge, pldul
a glszcsi gyls rvelse, rendies jelleget lttt.
Fontos kzvetett bizonytk egy korai szveg keletkezsre tovbb Filiczki Jnos Pr-
gbl Hernbornba rt levele, amely szerint prilis 20-n mr Prgban hallott egy iratrl,
amelyet Bocskaik a nmet fejedelmeknek rtak, hogy rtatlansgukat bizonytsk azzal,
hogy bemutatjk a nemzetre zdul trvnytelensgeket.
57
Benda Klmn, a levl kiadja
szerint az itt hivatkozott szveg felteheten a szerencsi kiltvny, de vlemnynk szerint
prilis 20-n az mg nem lehetett Prgban, ha csak az prilis 17-n nyl orszggylsen
bocstottk ki, s semmilyen formban nem terjesztettk mr korbban is. Ezt tmasztja
al Plffy Kata prilis 23-i levele is, aki megrja frjnek, Illshzy Istvnnak, hogy Bocskai
nmet fejedelmeknek szl levelt azok vlaszukkal egytt eljuttattk a csszrnak.
58
Bocs-

55
Skinner, Quentin: Foundations of the Modern Political Thought. CUP, 1978.; Burns, J. H. Gold-
ie, Mark (eds.): The Cambridge History of Political Thought 14501700. Cambridge, 1991.; Frie-
deburg, Robert von (Hrsg.): Widerstand in der frhen Neuzeit: Ertrge und Perspektiven der
Forschung im deutsch-britischen Vergleich. ZHF Beiheft 26. Berlin, 2001.; u: Self Defence and
Religious Strife in Early Modern Europe: England and Germany, 15301680. Aldershot, 2002.
u: Widerstandsrecht und Konfessionskonflikt: Notwehr und Gemeiner Mann im deutsch-bri-
tischen Vergleich 15301669. Berlin, 1999. Cynthia Grant Shoenberger: The Development of the
Lutheran Theory of Resistance: 15231530. Sixteenth Century Journal, Vol. 8, No. 1. (Apr. 1977):
6176. Cynthia Grant Shoenberger: Luther and the Justifiability of Resistance to Legitimate Au-
thority. Journal of the History of Ideas, vol. 40. No. 1. (Jan. Mar., 1979), 320. Olson, Oliver K.:
Theology of Revolution: Magdeburg, 15501551. Sixteenth Century Journal, vol. 3. (Apr., 1972)
No. 1. 5679.
56
Pter Katalin: Az alattvalk ellenllsi joga Magyarorszgon a reformci utn. In: Fabinyi Ti-
bor (szerk.): Tanulmnyok a lutheri reformci trtnetbl. Budapest, 1984. 6671.; Csepregi
Zoltn: Das Widerstandsrecht bei Honter und seinen ungarischen Zeitgenossen. Konferencia-
elads: Kultur und Literatur im Donau-Karpatenraum in der Frhen Neuzeit. Szeged, 2008. IV.
2226.; Horvth Csaba Pter: Bornemisza Pter politikai prdikcii. (Szakdolgozat, KGRE),
2011. (kzirat)
57
A csszr valamifle iratot kldtt a Birodalom fejedelmeihez errl a belhborsgrl (turba):
de amint rtesltem, s egy rszt magam is elolvastam, az nagyon messzire esik az igazsgtl. A
mieink is megkldttk Drezdba e belhbor (tumultus) igaz trtnett, hogy ezltal az egsz
vilg eltt ismertt vljk a ppatisztelknek, a kzbkessg e megzavarinak az orszgok e felfor-
gatinak csalrdsga s mrhetetlen kegyetlensge: s hogy tudjk meg a fejedelmek, mit kell
tnylegesen tennik, kinek kell hitelt adniok, ki ellene kell fegyvert ragadniok. gy hallom,
Bocskai is elksztett valamifle levelet a Birodalom fejedelmeihez, amelyben rtatlansgt bi-
zonygatja: leleplezi benne a sok trvnytelensget, amely nemzetnkre zdult, s elfordtja a gya-
lzatot magtl, amellyel megblyegeztk. Benda: Filiczki Jnos levele, 86., 89. Eredeti: State Pa-
pers 80/2 fol. 15-22.

58
Az imperiobeli herczegknek rt volt Bocskay levelet, melyet ide kldtek az csszrnak, s az mi-
nem vlasztot k adtak Bocskaynak azt is ide kldtk. Az Bocskay levele azt tartja, hogy az
htnek s magyarorszgi szabadsgnak megtartsrt miveli, az mit mivel, az hercegek kedig oly-
an vlasztot adtak nekik, s intik s krik is, hogy az csszrral megbkljk, s az hadt is leszl-
litsa s az csszr kzttt s kzte magok fogjk kzben jrni az hercegk, s j mdon el fog-
nak minden dolgot vgezni, mert k semmi segtsget nem akarnak neki adni, az kivel krsz-
A Bocskai-felkels s az eurpai informcihlzatok Tanulmnyok
65
kai levele nyilvnvalan hetekkel ezeltt kszlhetett, vagyis bizonyosan nem lehetett egy
szerencsi orszggylsen kszlt irat, az a kittel pedig, hogy Bocskai az htnek s ma-
gyarorszgi szabadsgnak megtartsrt miveli, az mit mivel, nmagban nem segti a
szveg azonostst, hiszen az szinte minden iratra rillik.
Ahogy ksbb mg rszletesen elemezni fogjuk, a szakirodalom elssorban Krolyi
rpdot kvetve elszeretettel rvel amellett, hogy a szerencsi kiltvny ennl korbban
rdott, de csak a szerencsi orszggylsen hirdettk ki, ugyanakkor rdekes md ezt ppen
a szerencsi orszggyls iratai cfoljk. A rendek sznoka pontosan prilis 20-n lltja azt,
hogy szeretnnek rvid idn bell egy olyan szveget kibocstani, amelyben az egsz vilg
szmra tisztzzk a generle Decretumunkra (vagyis az Aranybullra) alapozott nvdel-
mk okait s mentsgt.
59
Termszetesen lehetsges az a forgatknyv is, hogy egy irat ek-
kor is kszlt Szerencsen vagy kicsivel utna (s ahogyan ksbb mg ltni fogjuk, bizo-
nythatan szlettek itt fontos diplomcia szvegek), mikzben a szerencsi kiltvny en-
nl korbbi, s nem ott kszlt, vagyis prilis 20-ig eljuthatott Prgba. Igen lnyeges t-
nyez azonban, hogy a szerencsi kiltvnyt nem elssorban a nmet fejedelmeknek cmez-
tk, mint ahogy Filiczki s Plffy Kata az ltaluk hallott szvegrl lltja, hanem az egsz
keresztnysgnek, vagyis a szerencsi kiltvnyra inkbb rillik a rendek kpviselje ltal le-
rt szvegterv, ami viszont ekkor mg nem volt ksz. Ami azonban ktsgtelen, hogy bizto-
san ekkor kszlt az a kt magyar nyelv levl, amelynek nmet nyelv fordtst nyomta-
tsban is kiadtk, de azt nem a fejedelmeknek cmeztk, s egyb fontos diplomciai leve-
lek s politikai zenetek is itt fogalmazdtak meg.
60

Ismert ugyanakkor egy felteheten korai szveg, amelyet biztosan a nmet fejedelmek-
nek cmeztek, s egy vltozata felteheten mr a szerencsi rszgyls eltt keletkezett.
Fennmaradt ugyanis egy 1604 vgre datlt olasz nyelv szveg, amely igen szoros rokon-
sgot mutat egy nmet fejedelmeknek rt magyarzkod irattal.
61
A szvegek rszleteire k-

tyn vrnek kellene omlani. Itt az emberek azt tartjk, hogy igen eszesen cslkdett Bocskay,
hogy rt volt az herczegknek. Rimay, 134.
59
Hanem az mint hogy hti tartsa ellen flsgnek melylyel Magyarorszgnak kteles volt,
hitnkben s szabadsgunkban meghbortottanak az flsge utn val generlisok, mi is Gl-
Szcsben tavaly tett protestatink szerint az felsgtl renk vetett slyos sententia ellen, kihez
kpest mindnyjan hallnak lettnk volna fiai, magunk oltalmban, generle Decretomunk tartsa
szerint, letnkrt, szabadsgunkrt fogtunk fegyvert flsge ellen, Nagoddal kegyelmes feje-
delmnkkel eggytt, minthogy kvltkppen minden trvny ellen az flsge hatalmas s tisztin
kivl val cselekedeti akkorban Nagodon nyilvhban grasslt, kit ennek utnna is Nagoddal egy
rtelembl rgi szabadsgunknak oltalmrt, nem offensive, hanem defensive fejnk fenllsig
kszek vagyunk s lsznk is continulni. Melyrl magunk mentsgre egsz orszgbul nem
sokra az egsz keresztynsg kezben scriptomot akarunk bocstani, kivel vilgoson minden
dolgainknak igaz s elegend okait adjuk. (1605. pril 20.) Azon beszd, melyben a fejedelemm
vlasztott Bocskayt a szerencsi rendek eskttelre szltjk fl. MOE XI, 154. A beszdet va-
lsznleg Homonnay mondta el. Lsd: Vensch Eszter: Homonnai Drugeth Blint hadi-
napljnak kiadatlan rsze. Lymbus: Magyarsgtudomnyi Forrskzlemnyek. Budapest, 2007.
1946. A beszd egy kortrs latin fordtsa generalis decreti regni Hungariae-knt adja vissza a
trvnyre val hivatkozst, ami nyilvnvalan az Aranybullra utal. Acta in Ungarn, Bhmen und
Schlesien. 16041609 (a tovbbiakban: Acta): Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocawskiego,
MF 9961, 12v. Tovbbi kortrs hivatkozsokra lsd: Eckhart Ferenc: Bocskai s hveinek kzjogi
felfogsa.
60
Nyakas Mikls: Bocskai szerencsi levelei. In: Confessio: a Magyarorszgi Reformtus Egyhz
figyelje, 30. vf. (2006) 3. sz. 5054.
61
Ad Sacri Romani Imperij Potentissimos, Serenissimos et Illustrissimos Electores, Principes, ac
Duces, Urbes Imperiales, Germania Provincias, caeterasque Totius Christjanitatis Regiones omnes
Tanulmnyok KEES TESZELSZKY ZSZKALICZKY MRTON
66
sbb trnk majd r, de taln mr a fentikbl is ltszik, hogy nagyon nehezen eldnthet,
hogyan, kik s mikor fogalmaztk, rtk, msoltk s terjesztettk Bocskai politikai zene-
teit a klfld szmra. Nagyon fontos kiemelni tovbb, hogy nem egy rsrl volt sz, ha-
nem szmos s mfajban is tbbfle kiltvny, levl s ms jelleg politikai szveg lte-
zett. Bocatius beszmoljbl mindenkppen bizonyos, hogy nem a nullrl kezdtk a dip-
lomciai zenetek megfogalmazst, amikor a szerencsi gylsen Bocskai udvara megrta
legfontosabb diplomciai iratait, s voltak nem felttlenl rott elzmnyei az prilisi
iratdmpingnek. Felvethet, hogy az 1604 vgn kszlt szvegek bepltek ksbbi szve-
gekbe, de ez filolgia bizonytst s sok tekintetben j forrs elkerlst ignyeln. Boca-
tius lersa csak azt mutatja meg teljes bizonyossggal, hogy a Bocskai-propaganda kezdet-
tl fogva csoportmunka volt. Ezt a kvetkeztetst Bocatius ksbbi esemnyekre vonatkoz
beszmoli s ksbbi, fennmaradt forrsok tanulmnyozsa egyarnt, egymstl fgget-
lenl is altmasztja.
Manipulcis s propagandaszndkok knnyszerrel kimutathatk Bocatius rsaiban
is. A Bocskai-propaganda szvegeinek keletkezse szempontjbl kulcsfontossg Olym-
pias-ban is sok esetben tetten rhet a tudatos elhallgats vagy manipulci. Igen rdekes,
hogy Bocatius egyltaln nem emlti a szerencsi orszggylst, ahol bizonythatan jelen
volt, mikzben a korponai gylsrl s az ott szletett szvegek keletkezsnek krlm-
nyeirl igen rszletes beszmolt nyjt.
62
Arra a krdsre, hogy mirt nem rt semmit az
Olympias-ban a szerencsi orszggylsrl, tbbfle vlasz adhat. 1. Azrt nem rt a sze-
rencsi orszggylsrl, mert ott nem merlt fel a nmetorszgi kvetsg vagy a nmet v-
lasztknak rand levl krdse. Mivel Bocatius a nmetorszgi kvetjrsval kapcsolat-
ban rja munkjt, a szerencsi orszggyls ezrt nem relevns informci ebbl a szem-
pontbl, mg a kassai s a korponai orszggyls annl inkbb. Ezzel csak az a problma,
hogy mve nem csupn a nmetorszgi kvetjrs krdst rinti, hiszen beszmol arrl a
tervrl, hogy Ktai Krakkba, Illshzy pedig Bcsbe menjen kvetsgbe. A szerencsi or-
szggylsen pedig fontos leveleket intztek a lengyel kirlyhoz, s Ktai lengyelorszgi k-
vetjrsa is itt kezddtt, teht nem vilgos, mirt nem tartozott volna ide a szerencsi or-
szggyls trtnete, klnsen, hogy Kthayt Bocatius ksbb is emlegeti ms sszefg-
gsben. 2. Tudatosan nem rt rla, mert nem tartotta vllalhatnak az ott trtnteket, ezrt
szerette volna, ha a feleds homlyba vesznnek az ott trtntek, pl. Bocskai fejedelmi
megvlasztsa, s azt nem emlten egy olyan munkban, ahol Mtys nevezi felsgnek. 3.
Vagy az emlkezete hagyott ki, de ez esetben nem megbzhat a forrs a szvegek keletke-
zsvel kapcsolatban, vagy pedig megbzhat ugyan, de a szerencsi s a korponai orszg-
gylseken trtnteket egyarnt a korponai orszggyls trtnseiknt adja el. A tudatos
elhallgats mellett szl az szrevtel, miszerint felettbb feltn, hogy a nagyvezrrel val
novemberi tallkozsrl Rkosmezn sem r semmit, mikzben szemtanknt korbban

et singulas, Hungarica gentis Excusatio maxim ncessari, Cur illa contr Caesaris Romani) (a to-
vbbiakban: Excusatio), ezt biztosan a nmet vlasztknak rtk, mg a szerencsi kiltvnyt nem.
Felteheten Filiczki is erre utalt mr 1605 prilisban.
62
A Csonka kiadsban csak ktszer fordul el Szerencs neve: 1. Kihallgatsnak jegyzknyvben:
Interr. II, 8. (219): Als durch den Botschkay der Landtag zu Serentshi gehalten worden, wehr
die Artickel zu demselben concipiret. Bocatius vlasza nem tallhat a jegyzknyvben a sze-
rencsi cikkelyek szerzinek szemlyt firtat krdsre, de az mindenesetre vilgos, hogy a cssz-
riaknak fontos lett volna kiderteni, ki rhatta azokat. 2. A kassai szentus Bocatiust, Hercegh Ist-
vnt s Melchior Reinert vlasztotta s kldte a szerencsi orszggylsre (App. IV. 1605, 2., 520),
amibl nyilvnval, hogy Bocatius jelen volt a gylsen, teht tudnia kellett, milyen szvegeket
rtak ott.
A Bocskai-felkels s az eurpai informcihlzatok Tanulmnyok
67
egsz mvet szentelt ennek, teht bizonyosan nem felejtette el. Ltszlag Bocatius nem em-
lt semmi olyan esemnyt, amiben Bocskai brmilyen megvlasztsa vagy koronzsa tr-
tnt, mivel nem akarta megkrdjelezni a Habsburgok uralkodi pozciit, s gy tesz,
mintha ezt Bocskai sem akarta volna megtenni, s mozgalma csupn jogos nvdelem vagy
felkels lett volna, de a trnfoszts nem volt cl.
63

A kldemnyek
Az els 1604-as Bocskai elleni rpirat megjelense utn mindez haraggal tlttte el a feje-
delmet, ahogyan Bocatius lerta. Ezutn Bocskai s a hvei megprbltk megvltoztatni a
Magyarorszgrl s Erdlyrl kialakult klfldi kpet. Ezrt kellett a felkels folyamatrl
pontos informcit s meggyz politikai zenetet elkszteni s terjeszteni az inform-
cihlzatokon keresztl. Ahogyan errl Bocatius csomagjainak tartalma tansgul szolgl,
Bocskai hvei a kvetkez formkat vlasztottk erre: levl, kiltvny, illetve irodalmi m,
pldul prbeszd vagy fiktv levl. A csszriak hasonl rsokat bocstottak ki. Az infor-
mci levl formjban ment ki az orszgbl, s informcikzvettk, klfldi magyar di-
kok vagy tudsok segtsgvel terjedt tovbb.
64
Prga, Heidelberg s Velence fontos cso-
mpontjai voltak a magyar hreknek, s ezekbl a vrosokbl terjedtek tovbb egsz Eur-
pban.
65
Bocatius bevallotta a prgai brtnben, hogy hollandok s sktok lengyel lruh-
ban jrtak Lengyelorszgon keresztl Magyarorszgra, hogy kzvettsenek Nmetorszg s
Bocskai kztt.
66
Bocatius szerint bizonyos informcicsere s zenetvlts annyira titkos
volt, hogy csak a Bocskai krli legbels kr tudhatott rla.
67
Amellett Bocskai Bocatiushoz

63
Forgcs Zsigmond 1605. december 12/18-i jelentse (Relatio...) szerint Bocskai elfogadta a koro-
nt, de felttelekkel. Lsd: Rday gyjtemny, Benda-hagyatk, 5. cs., 13. d. Coronam autem ea
se conditione a vezirio accepisse dixit, ut libera regni electio intacta permaneret, neve decente se
genti suae principem sultanus vel nominaret vel insigniret.
64
Szenci Molnr Albert szereprl Heidelbergben lsd: Dtsch, Jrg: Respublica literaria. Zu den
humanistischen Beziehungen Ungarns zur Kurpfalz um 1600. Studia Caroliensia, 4. vf. (2004) 1.
sz. 516.; Vsrhelyi Judit: Eszmei ramlatok s politika Szenci Molnr Albert letmvben. Bu-
dapest, 1985. (Humanizmus s reformci, 12) 5862. Turczi-Trostler Jzsef: Szenczi Molnr
Albert Heidelbergben. In: u.: Magyar irodalomvilgirodalom. 2. kt. Budapest, 1961. 109155.;
Dzsi Lajos: Szenczi Molnr Albert naplja, levelezse s iromnyai. Budapest, 1898.
65
A velencei hreket a Bocskai felkelsrl lsd: a londoni State Papers-ben. National Archive, Kew,
SP/80 0022-0028. Joris Hoefnagel s a fia, Jacob Hoefnagel, Prgban l flamand mvszek
rszletes politikai elemzseket kldtek levelekben a kelet-eurpai helyzetrl Hollandiban l ro-
konokhoz, a hres Huygens csaldhoz. A csaldbl politikusok, diplomatk, tudsok s mvszek
kerltek ki. Leerintveld, Ad: Politiek, religie en literatuur. Het fonds van de Haagse drukker en
uitgever Aert van Meurs en de familie Huygens. De zeventiende eeuw, vol. 7. (1992) No. 1. 141.
Egy plda a heidelbergi hrramlsra: Ein neuer Bericht ber die Ursachen der ungarischen Em-
prung liegt bei. Datum Heidelberg den 12. Aprilis a. 1605. In: Ritter: Die Grndung der Union,
444.
66
Schotten, Niderlender, welch den freien Pa in Hungern haben, tragen eins undt das andere zu
beiderseits. Bocatius: Confessiones I. In: OPR 236. Sonst seind Schotten und Niderlender, die in
polnschen Kleidern in Ungern komen, eins und andre Brief und Zeitungen bringen und autra-
gen. Bocatius: III. [Neun Ursachen worum Caschaw Rebellion habe.] (1607. janur 07.) In: OPR
243. Egy nmetalfldi, aki jrhatott Magyarorszgon a Bocskai felkels alatt, a forrsok szerint a
prgai mvsz, Joris Hoefnagel lehetett.
67
Au Schlesien, Mehren undt sterreich sol auch von etlichen ein heimblicher Verstandt sein, kan
gleichwol die Person nicht wissen, oder die Schreiben undt Botschafften so ihnen zugeschickt, o-
der von ihnen gelangen, mit Vlei dermassen undt den Ungern heimblich gehalten, das es auch
Tanulmnyok KEES TESZELSZKY ZSZKALICZKY MRTON
68
hasonl kvetei, Illshzy Istvn, Rimay Jnos s msok is vittek magukkal rsokat vagy
szban adtak t hreket s politikai zeneteket, ahogyan azt Bocatius emlkiratbl, iratai-
nak inventriumbl s ms forrsbl tudjuk.
A keresztyn fejedelmeknek s a nmet vlasztfejedelmeknek szl politikai
zenetek keletkezse
Az albbiakban indokolt az emltett szvegeket tzetesebben is megvizsglni, elssorban
arra val tekintettel, hogy mikor keletkezhettek, kik lehettek a szerzik, milyen rvelst
hasznltak bennk, hogyan terjedtek s milyen formban ltek tovbb vagy maradtak fenn
a ksbbiekben. Brmennyire is felttelezhet egy korai szveg ltezse vagy az, hogy az
ismert datlatlan szvegek egyike a kassai orszggylsen vagy kicsivel az utn, de mg a
szerencsi orszggyls eltt keletkezhetett, megelzve a szerencsi kiltvnyt, mgis ez
utbbi szveg elemzsvel kell kezdennk. Egyrszt mert a trtneti irodalom szerint
Bocskai mozgalmnak ez volt a legfontosabb propagandaszvege, msrszt ez a szveg
kulcsszerepet jtszott a kutats trtnetben, hiszen Krolyi rpd ta mindenki ehhez a
szveghez hasonltja a tbbit, s az ehhez val viszonya alapjn prblja lerni. Kvetkezs-
kppen a szerencsi kiltvnynak nevezett szveg a tbbi szveg megrtsnek s keletkez-
sk trtnete felfejtsnek a kulcsa is lehet.
68


A szerencsi kiltvny
A Querelae excusationes cum protestatione Regni Hungariae praesertim partium supe-
riorum coram Deo et toto orbe Christiano (Querelae), kzismert nevn Szerencsi kilt-
vny cmmel ismert rs a leghresebb s legvitatottabb politikai szveg, ami a Bocskai-
felkels alatt keletkezett. Krolyi rpd 1899-ben adta ki a kiltvny Bcsben fennmaradt
latin szvegt.
69
Benda Klmn 1955-ben publiklta annak magyar fordtst.
70
A kiltvny
esetleges szerzjnek szemlye hossz idn t vita trgyt kpezte. A Bocskai-felkels
szempontjbl kulcsfontossg politikai szveg jelentsgt tekintve elg klns, hogy
nem tudunk sem ltez egykori szvegkiadsrl, sem hivatalos pldnyrl vagy msolatrl,
sem arrl, hogy milyen mdon terjesztettk a kiltvnyt a felkels idejn. Krolyi egy a b-
csi Haus-, Hof- und Staatsarchivban rztt, a bcsi udvari kamarhoz bekldtt vltozatra

nicht alle familiares aulae Botschkai wissem, auserhalb des Peter Deacks, Rimai Janos, Simon
Peczi, geheimen Boczkaischen Secretari, Zabo Georgen undt etlicher anderer mehr. Bocatius:
Confessiones I. In: OPR 236.
68
Katona ugyanakkor nem kzli a szerencsi kiltvnyt. Ld. Katona Istvn: Historia Critica Regnum
Hungariae stirpis Austriacae..., Tomulus IX. ordine XXVIII. Budae, 1794.
69
S.N.: Quaerelae, excusationes cum protestatione Regni Hungariae praesertim partium superio-
rum coram Deo et toto orbe Christiano. In: MOE, XI. 168184. Krolyi adja a kiltvnynak A Boc-
skay-prti magyarsg kiltvnya Eurphoz cmet, mikzben a szveg Eurpa fogalmt nem
hasznlja, br kortrs forrsokban ritkn elfordul. Lsd: Bocskai levele Zerotinnak 1605. mjus
8-n. In: Dobner, Gelasius (ed.): Monumenta historica Boemiae II, Pragae (1768), 451.
70
A szabadsgrt fegyvert fogott magyar rendek kiltvny Eurphoz. In: Benda Klmn: A Boc-
skai-szabadsgharc. Budapest, 1955. 93102. Javtott kiadsa a hinyz rszek kzlsvel: A Boc-
skaihoz csatlakozott rendek kiltvny Eurpa npeihez a szabadsgharc kitrsnek okairl s a
trk elleni kzdelem megszaktsnak ideiglenessgrl. In: Sinkovics Istvn (szerk.): Magyar
trtneti szveggyjtemny, II/1-2. kt. Budapest, 1968. 285300. rdemes megfigyelni a sz-
vegkiadi cmads interpretatv jelentsgt, Krolyi szerint ugyanis a magyarsg, Benda s Sin-
kovics szerint a rendek a kibocstk.
A Bocskai-felkels s az eurpai informcihlzatok Tanulmnyok
69
alapozta sajt szvegkiadst, amely szerinte ez elg rossz msolat volt.
71
A trtnszek
mg mindig ezt a Krolyi-fle kiadst hasznljk s idzik, ritkbb esetben az aprbb pon-
tokon eltr, Szamoskzy lejegyezte vltozatot.
72

Datls:
A Quaerelae datlst az is nehezti, hogy nem szerepel sem pontos dtum, sem nv vagy
alrs az egykori pldnyokon vagy msolatokon. A Haus-, Hof- und Staatsarchivban r-
ztt egyik egykori bekldtt, nem alrt pldnyon pecstnyomk vannak, de sajnos a pe-
cstek nem maradtak fenn.
73
Egy msik bcsi pldnyon szerepel az ismeretlen msol
monogramja.
74
A Wrocawbl elkerlt iratgyjtemnyben is tallhat egy kortrs kzira-
tos msolat, ami lehet akr a szilziai orszggylsnek elkldtt msolat vagy egy diplom-
cia iratcsomag msolata, akr egy Bocatius, esetleg Illshzy ltal szemlyesen kzbestett
msolat is. Ezen lthat egy ksbbi datlsi bejegyzs a cm felett 1605. Janur, vala-
mint a szveg vgn egy msik egykori kzzel rt dtum Anno MIrabILIs DesoLatIonIs
(1605).
75
Fennmaradt tovbb egy egykori tredkes pldny Illshzy kzrsban
(OSZK), de errl a szveg alapjn nem lehet megllaptani, hogy ennek a szerzje vagy
csak msolta.
76
Ezenkvl mg kt msolat ltezik Illshzy egykori birtokbl.
77


71
Lsd: MOE XI. 184.
72
Szamoskzy, IV. 295-308. Az 1605. v feljegyzseinek elejre kerlt pontos dtum nlkl. Szamos-
kzy feljegyzsei csak hozzvetlegesen kvetik a kronolgiai sorrendet, nhol korbbi vagy akr
korbbi vhez tartoz feljegyzsek is a nagyjbl hnapok szerint sorba lltott szvegek kz
kerltek. Kvetkezskppen a szveg pozcija nem jelenti azt, hogy 1605 janurjhoz kellene kt-
ni. Szamoskzy a szerencsi orszggyls kapcsn csak Bocskai megvlasztst emlti, a korponai
orszggylsrl egyltaln nem szmol be, de emlti a lengyelorszgi s konstantinpolyi k-
vetjrst, ezrt a szveget egyik orszggylshez sem lehet ktni feljegyzseiben. Ugyanez igaz kt
msik ltalunk csak cmlersbl ismert pldnyra is. 1. Querelae Excusationes et Protestatio
Regni Hungariae, 1604. Cambridge University Library, Add. MS 8686 f. 58, hivatkozva in Kurucz
Gyrgy: Guide to Documents and Manuscripts in Great Britain Relating to the Kingdom of Hun-
gary from the Earliest Times to 1800. Mansell. London New York, 1992. 2. Az 1485 s 1786
kztt keletkezett iratokat nem dtum szerinti sorrendben tartalmaz ktet nem ad pontos dtu-
mot a kiltvnynak, ezrt igen valszn, hogy a kiltvny tartalma alapjn kerlt az 1604-es d-
tum a szvegre. 2. Kameniek, Frantiek (ed.): Prameny ke vpdm Bokajovc na Moravu a k
ratifikaci mru vdeskho od zem Koruny esk roku 16051606 (Historick archiv) Nkl.
esk akademie Csae Frantika Josefa pro Vdy, Slovesnost a Umn, 1894. VI, IX. A kiadvny
kzli a Querelae elfordulsi helyt (Prager Univ.-Bibliothek, Sig. XVII. D. 20), egy lbjegyzetben
pedig 1604-re datlja, ugyanakkor korbban hivatkozik Szilgyi fenti kiadsra, amire hivatkozva
Kouba is megjegyzi, hogy Kameniekkel szemben az uhersk querela-t Szilgyi 1605-re datlja.
Kouba: Querela, 1.
73
HHStA UA Comitialia Fasc. 394. Konv. A. fol. 15v. A pecstek a bekldhz tartozhattak, nem
Bocskaikhoz.
74
HHStA UA Misc. Fasc. 431 C konv. A. Nachtrag 16011621, fol. 17r21v.
75
Acta, fol. 110r. A gyjtemny minden szvege felett utlagos datls ll, amelyek kzl tbb bizo-
nythatan tves, azokat minden bizonnyal a kolligtum sszelltja rhatta a szvegek fl, mivel
ugyanaz a kzrs vonul vgig a teljes gyjtemnyen. A szvegvgi kzrsos dtum stlusa Bocatiu-
sra jellemz, vagyis lehetsges, hogy msolta, de ez nem jelenti felttlenl azt, hogy az cso-
magjbl kerlt kzbestsre valahol Szilziban, ha egyltaln ott kerlt sor arra.
76
[Illshzy, Stephanus]: Querelae, excusationes cum protestatione Regni Ungariae praesertim
partium superiorum coram Deo et toto orbe Christiano. 1605. (tredk) Orszgos Szchnyi
Knyvtr Quart. Lat. 316. ff. 14r.-19v.
Tanulmnyok KEES TESZELSZKY ZSZKALICZKY MRTON
70
Illshzy szerzsgt mr Krolyi rpd is felvetette, de vgl azt lltotta, hogy mg-
sem lehetett a szerz, mivel a kiltvny megjelense idejn mg nem volt Magyarorszgon.
Krolyi ezek szerint a datlsbl kvetkeztetett a szerzre, a keletkezs dtumaknt pedig
az 1605 prilisa s jliusa kzti idszakot jellte meg.
78
Felvetette ugyan lehetsgknt,
hogy a szerencsi szveg elveszett, az ltala kiadott szveg pedig mr egy ksbbi szvegvl-
tozat, aminek keletkezsrl Bocatius is beszmolt a korponai gyls kapcsn, de mivel
Rudolf mr 1605 tavaszn panaszkodott a magyarok ellene intzett kiltvnya miatt, a ki-
ltvnyt a szerencsi gyls kapcsn trgyalta.
79
Az azonban vilgos, hogy Krolyi kzvetlen
bizonytkok hinyban sorolta csak a szveget a szerencsi gyls dokumentumai kz.
80

Nagy Lszl hasonl logikval kijelentette, hogy Kthay Mihly a felkels els hnap-
jaiban Bocskai kancellrja s legfontosabb tancsadja tekinthet a m legvalsznbb
alkotjnak.
81
Nagy szintn azzal rvelt ugyanis Illshzy szerzsge ellen, hogy amikor
szerinte az irat keletkezett, valamikor 1605. janur kzepn, Illshzy mg nem volt Ma-
gyarorszgon, br a szveget csak a szerencsi gylsen hoztk nyilvnossgra.
82
A fentiek-
bl lthat, hogy tbbnyire a datlsbl kvetkeztettek a szerzre a szakirodalomban s
nem fordtva.
Nagy Lszl a szerencsi kiltvny keletkezsi idejt katonai s politikai esemnyek
(Bastval val januri trgyalsok, Basta februri katonai ellentmadsa s a trk segd-
csapatok rkezse) alapjn tette 1605. janur 10-e s 24-e kz. Nincs ktsg afell, hogy a
katonai esemnyek alakulsa nagymrtkben meghatrozta a diplomciai kldetsek ala-
kulst s idztst, ahogyan errl beszmol Bocatius is, de konkrt datlsi javaslatnak
konkrt bizonytsval Nagy teljessggel ads marad. Meggyzen lehetne rvelni ms ka-
tonai s politikai esemnyek alapjn ms keletkezsi idpontok mellett is. Ezzel szemben

77
sterreichische Nationalbibliothek, Codex 8448. (Illshzy birtokbl) Fol. 27r.-40r. Idem, fol.
41r.-fol. 42v. (a msodik rsz tredke).
78
MOE XI, 140, 2. jegyzet s 168.
79
V.: Horvth Mihly, A magyarok trtnete, 3. ktet, 1844. 158-159. Krolyi szvegkiadsa ta
szinte mindenki a szerencsi gylshez kti a szveget, s ennek alapjn datlja annak keletkezst:
Benda: A Bocskai szabadsgharc, 93.: 1605 tavasza; Sinkovics: Magyar trtneti szveggyj-
temny, 285.: 1605 prilis; Magyarorszg trtnete 15261686. Fszerk. Pach Zsigmond Pl,
szerk. R. Vrkonyi gnes. Budapest, 1985. 3/1. 740.: ekkorra mr elkszlt, vagyis a szerencsi
orszggyls idejre, a kancellrin, minden jel szerint Bocatius Jnos tollbl, egy latin nyelv
kiltvny. EtnyiHornSzab: 192.: mr mrciusban eljutott a nyugat-eurpai udvarokba.
80
Krolyi szerint a szerencsi gyls megbzsbl kszlt heves pronunciamento mr 1605 nyarn
Miksa fherceghez kerlt Innsbruckba, de ezt Orliknak az innsbrucki helytarti levltrban fellel-
het, Miksa fherceghez intzett augusztus 24-i levelre val jelzet nlkli hivatkozsn kvl
mssal nem tmasztja al, s gy nem vilgos, hogy ezt csak a levl tartalmra vagy egy tnyleg
rendelkezsre ll szveg alapjn lltja. MOE XI, 412. Megfogalmazsa alapjn nem zrhat ki,
hogy csupn a levl egy hivatkozsra alapozva lltotta, hogy az elkldtt irat megegyezik az ltala
kzlt szveggel, amit ezrt a szerencsi gylshez kellene ktni. Vlemnynk szerint az lehetett
egy korbbi szveg vagy szvegvarins is, ahogy Krolyi is felvetette, de ennek ellenrzsig
Krolyi rvt nem tudjuk figyelembe venni a Querelae datlsa tekintetben.
81
Nagy Lszl: Ki volt a szerzje a szabadsgrt fegyvert fogott magyar rendek Eurphoz intzett
kiltvnynak? In: Varjas Bla (szerk.): Irodalom s ideolgia a 1617. szzadban. Budapest,
1987. 175185.; u.: Botrnykvek rgvolt histrinkban. Budapest, 1997. 150154.; u.: Egy
szablys magyar r Genfben: A sokarc Bocskai Istvn. (Studia Oppidorum Haidonicalium IV)
Hajdbszrmny, 2000.
82
Makkai: Bocskai s eurpai kortrsai, 486. Nagy Lszl: A magyar politikai trtnethez (az
1605-s kiltvny Eurpa npeihez). Magyar Tudomny, 88. vf. (1981) 5. sz. 358365.; u.: Ki
volt a szerzje, 176.
A Bocskai-felkels s az eurpai informcihlzatok Tanulmnyok
71
Makkai a datls kapcsn a szveg tartalmi elemeire hvja fel a figyelmet. A kiltvny sz-
vege ugyanis nem hvja Bocskait fejedelemnek, vagyis az csak fejedelmi megvlasztsa,
1605. prilis 20-a eltt keletkezhetett, illetve az utols emltett trtnelmi esemny a sz-
vegben Basta s Kolonich hadainak elindulsa Bocskai ellen 1604. november 10-e krl,
kvetkezskppen a szveget csak ez utn rhattk. Makkai szerint ez a kt dtum a szveg
keletkezsnek post s ante quemje. Fontos most leszgezni, hogy Makkai megkzeltse
azt sugallja, hogy az iratot kizrlag egy rvidebb idszakban rtk, s ksbb mr nem
mdostottak rajta. Makkai ugyanakkor elismeri, hogy sem a november 14-i (!) osgyni,
sem a 28-i edelnyi csatt nem emlti a szveg, hanem csak remnyt fejezi ki afell, hogy
Isten majd megsegti a magyarokat, aminek szerinte legfkpp az lehet az oka, hogy a szer-
z nem akarta megemlteni a felkels korai veresgeit. Hozzteszi tovbb, hogy Basta had-
jratnak 1605. prilis 7-i sszeomlsa felttlenl szerepelt volna a munkban, ha annak
megrsa az esemny utn trtnik. Makkai mindezzel elismeri, hogy az informci szelek-
tlsnak ersen ideologikus vagy a politikai kommunikci s propaganda retorikai s
stratgiai szempontjait is figyelembe vev gyakorlata felttelezhet a szvegben, de nem vi-
lgos, hogy ez mirt nem vonatkozhatott Bocskai fejedelmi megvlasztsra is, amirl
Bocatius pldul sok vvel ksbb is mlysgesen hallgat.
83
Bocskai fejedelmi megvlaszt-
srl a korponai orszggylsen rt kiltvny sem szmol be, vagyis ennek a tmnak a hi-
nya a szerencsi kiltvnyban semmikppen nem jelentheti azt, hogy a kiltvnynak feltt-
lenl 1605. prilis 20-a eltt kellett keletkeznie. (A korponai kiltvny a trk korona t-
adsrl sem szmol be, pedig nyilvnvalan utna szletett.) Az is krds, hogy egy eur-
pai fejedelmeknek rt seglykr kiltvnyban mirt is kellene Bocskai propagandistinak
emltenik ellensgeik katonai sszeomlst: hiszen mirt segtennek Bocskai hveinek,
ha maguktl is kpesek a gyzelemre. Persze a fordtottja is igaz lehet, hiszen teljesen re-
mnytelen politikai mozgalmat kr politikailag, diplomciailag, pnzgyileg vagy katonai-
lag tmogatni, ezrt szksges lehetett a klfldi cmzett hatalmak szmra a gyzelem
leghalvnyabb remnynek s a befektets megtrlsnek bizonytsa. A kiltvny alapt-
nusa azonban inkbb az els meggondolst ltszik igazolni, amikor is a szenved, kivrez-
tetett s pusztuls szln ll orszgrl beszl a klvilgnak, s igyekszik felnagytani a
Habsburg-hatalom msok szmra is fenyegetst jelent politikjt, a magyarok veresgeit
ugyanakkor elhallgatja, taln azrt, mert lnyegesebbnek tartja a katonai konfliktus okait,
mint esemnyeit felvzolni. Mindebbl azonban annyi bizonyos csupn, hogy propaganda-
szvegeknl kevss hasznlhatk a hagyomnyosabb trtneti beszmolk bels adatok-
ra alapozott datlsi mdszerei.
Szerzsg:
A szerencsi kiltvny s egyb rsok szerzsgnek krdse jelen dolgozatunkban nem
nmagban relevns problma, hanem azrt, mert kommunikcitrtneti megkzelts
esetn nem lehet elvonatkoztatni a kommunikci rott s ratlan aktusaiban rsztvev sze-
replktl. Az rsok szerzinek ismerete nlkl ugyanis igen nehzkes a kommunikcis
pozci s a szvegen tlmutat propagandaclok felvzolsa, mg akkor is, ha a szerzk

83
Bocatius megjegyzi ugyan, hogy Bocskait Fensgnek (Serenissime) szltottk akkoriban, s az
idzett prbeszdben fejedelemnek (princeps) szltotta, de nem rja meg, mikor vlasztottk meg
s pontosan minek. Mikzben feltehetleg nem kellett volna titkolnia, hogy Bocskai Erdly vlasz-
tott fejedelme volt, tbbszr csak Vezrnek (Ephoro) nevezte. t v, 12., 16., 21. OPR, 115., 118.,
121. Az kln rdekessge munkjnak, hogy Bocatius a trk korona adomnyozsnak krdst
is sz nlkl hagyja, mikzben annak korbban egy teljes mvet szentelt. V.: Bocatius: Relatio.
Tanulmnyok KEES TESZELSZKY ZSZKALICZKY MRTON
72
tbbnyire nem sajt nevkben s nzpontjukbl rtk szvegeiket. Egy szveg ugyanis
nem kizrlag azt jelenti, amit mond, hanem azt is, amit nem mond. Kvetkezskppen
fontos tudni, hogy a szvegekben megfogalmazott eszmk s zenetek tudatos kommuni-
kcis stratgia eredmnyei-e vagy a szerz gondolkodsnak termszetes, reflektlatlan
velejri. Vallsi utalsok pldul tkrzhetik a szerz vallsi gykereit s szemlyes ke-
gyessgnek nyelvi fordulatait, de ugyangy kifejezhetik a politikai zenetnek s nyelvi
megformljnak a hallgatsg vallsi elkpzelseire vonatkoz felttelezseit, mivel azo-
kat a kommunikci s a meggyzs sikere cljbl nem volt szabad megkrdjelezni vagy
megtmadni. Hasonlkppen egy szveg jelentse nem csupn abbl rthet meg, amit a
szveg mond vagy kijelent, hanem sok tekintetben sokkal inkbb abbl, amirt lltja azt,
amit llt. Politikai kommunikciban igen sokszor nem a mit mond-bl derl ki a mirt
mondja, hanem a mirt-bl a mit mond.
84

Makkai Lszl klnsebb bizonytk nlkl Bocatiust nevezte meg a kiltvny szerz-
jnek. A szerencsi kiltvny szerzsgnek krdsrl igazn rszletes elmletet ugyanak-
kor egyedl Nagy Lszl dolgozott ki, aki szerint ngy rv szl Kthay szerzsge mellett:
1. a protestns srelmek felsorolsnak hinya; 2. katolikus elemek jelenlte s a katolikus
klrus srelmnek emlegetse; 3. csak neki tulajdonthat tvedsek jelenlte a szvegben;
4. a magyarorszgi vgvri katonasg httrbe szortottsgnak s az idegen tisztek kine-
vezsnek rszletes elemzse. Nagy Lszl a szerencsi kiltvny szerzsge tekintetben
fontosnak tartotta a vallsi vonatkozsok bizonyt erejt. Mindenekeltt abbl indult ki,
hogy Bocskai mozgalma kezdettl fogva ersen protestns jelleg, hiszen Belgiojoso s
Sepsi Lack Mt szerint is Bocskai egyrtelmen a religi ldzsnek szne alatt vonta
maghoz a hajdkat, s a szabadsgharc els okmnya, a hajdkapitnyok hitlevele (1604.
oktber 14.) is a vallsi motvum eltrben llst bizonytja, mivel a hit megrzsre fo-
gadtak eskt. Nagy ezzel igyekszik bizonytani egyrszt, hogy Bocskai motivcii ersen
vallsi jellegek, msrszt hogy ppen ezrt a katolikus Kthay Mihlynak rendelkeznie
kellett olyan tulajdonsgokkal, amelyek miatt vallsa ellenre Bocskai kancellrjv tette
meg. Nem szeretnnk ktsgbe vonni Nagy Lszl felvetst, miszerint a klli kapitnyt
nagy tekintlye, katonai s politikai gyekben val jrtassga, nagy mveltsge s fknt
szellemi flnye tette alkalmass nem csupn Bocskai szemben posztjra, de Nagy r-
velse sok tekintetben nem elgg bizonyt erej.
85
Lehetsges, hogy Bocskai nem els-
sorban azrt vonta maghoz a hajdkat a religi ldzsnek szne alatt, mert szmra ez
annyira dnt krds volt, persze nyilvn fontos volt , hanem lehetsges, hogy elssor-
ban azrt, mert krnyezete ezt ignyelte, vagy esetleg a hajdk tartottk ezt fontosnak, amit
hitlevelk tartalma is bizonythat. A hitlevl tartalma azonban csak annyiban dnt,
amennyiben az az gondolataikat tartalmazza, s nem a hitlevl szerzjnek vagy szvege-

84
Megkzeltsnk nyilvnvalan kontextualista.
85
A kzvlekedssel, klnsen Nagy Lszl vlemnyvel szemben Istvnffy azt lltja, hogy Kthay
felette nagy hitetlensgtl indttatvn behdolt vrval egytt Bocskainak, s mivelhogy deki
tudomnyokban az tbbinl kevsb tudsb volt, tle cancellriuss ttetett vala. Istvnffy, 437.
Istvnffy elfogultsga azonban kzismert. Lsd: Nagy: Lux veritatum. Nem ltszik bizonytottnak
az, hogy ha a szerencsi kiltvnyt nem vesszk figyelembe, akkor is olyan nagy mveltsg
szemlynek kell tartanunk Kthayt, aki alkalmas lenne a szerencsi kiltvny megrsra. Szintn
Nagy Lszl rveit kveti: cs Pl: Ha krdi Isten, Kthay, tetled. Pzmny vitairata Bocskai
hallrl. = A Rday Gyjtemny vknyve, 7. 1994. 3245. rdemes vllalkozs lenne a bizo-
nythatan Kthay ltal rt, pldul az ltala alrt Bocskai levelek s dokumentumok sszeha-
sonlt vizsglata. V.: Bocskai: Levelek.
A Bocskai-felkels s az eurpai informcihlzatok Tanulmnyok
73
zjnek elkpzelst a szveg s az esk cmzettjvel, Bocskaival kapcsolatban.
86
A sz-
vegek ugyanis sok esetben nem vagy nem elssorban a szerzk elkpzelseit tkrzik, ha-
nem a megszltott hallgatsg felttelezett preferenciit.
87
Erre kitn pldt nyjtanak a
hajdkapitnyoknak a bnyavrosok szmra rt oktber vgi, sokszor idzett levelei.
Ebben a hajdkapitnyok felvetik, hogy a csszri seregek meg akarjk semmisteni
Magyarorszgot s a magyar nevet (nomen Hungaricum), amely jllehet vilgi csupn s
muland (mundana et transitoria). A hajdkapitnyok teolgiai rzkenysge mg megle-
pbb, amikor azzal folytatjk a bnyavrosok zmmel nmet evanglikus lakosainak rt le-
velket, hogy ezek elvesztse mg elviselhet lenne, ha Belgiojoso nem kezdte volna az
igaz keresztny s ortodox valls ldzst egy olyan trvnyre hivatkozva, amit az
orszglakosok beleegyezse nlkl csatoltak a trvnyek kz. A kiltvny az orszggyls
rendjeinek srelmt sszekttte a kassaiak srelmvel, klnsen, amikor rszletezi, hogy
Belgiojoso elvette a legnemesebb vros templomt, bevezette a rmai blvnyimdst, s
elkergette Isten igjnek papjait (Verbi Dei ministri). A tbbsgben nmet lakos evan-
glikus vrosoknak cmzett szveg nem hasznlja sem a reformtus valls papjai kifeje-
zst, ahogy azt annak egyik magyar fordtsa tvesen sugallja, s semmilyen utalst nem
tesz a nmet etnikumra, mikzben ugyanezen a napon a hajdkapitnyok Thkly

86
Czigny Istvn szerint Bocskainak adott hitlevelkben szerepl elveket, vagyis reformlt hit, az
des haza megvdst, egyre inkbb a hborskods folytatst igazoland retorikai elemknt
hasznltk. Czigny Istvn: Hajdteleptsek s a militarizlt trsadalom megersdse a
Tiszntlon a 17. szzad els harmadban. Studia Caroliensia, 6. vf. (2006) 1. sz. 107. Ez nem
mond ellent az ltalunk mondottaknak, st ppen altmasztja azokat, hiszen a krds nem az,
hogy mi volt a hajdk valdi szndka, hanem az, hogy ezt a szndkot milyen retorikai elemek
felhasznlsval igyekeztek elrni. Nyilvn olyan rvelst kellett hasznlniuk, ami Bocskai szmra
fontos volt. Nyakas Mikls vlemnye szerint is a rendi s vallsi kittelek a hitlevl szvegben el-
ssorban Bocskai kvnsgait tkrzik, de a hajdk ezeket elfogadtk, s meggyzdsk szerint
magukv tettk, elssorban azrt, mert k is a tisztn reformtus trsg laki voltak. Nyakas Mi-
kls: Bocskai s a hajdk. In: Barta Jnos, ifj. Papp Klra (szerk.): Nincsen neknk tbb
haznk ennl... Tanulmnyok a Bocskai-felkels trtnethez. (Kisebbsgkutats knyvek.) Bu-
dapest, 2004. 3537.
87
Itt termszetesen beletkznk a szvegek nyilvnos hatalmi reprezentciban jtszott szerepnek
problmjba. Ez ugyanakkor csak annyiban mdostja felvetsnket, hogy a politikai sznpadon
sokszor nem a ltszlag kommunikl kt fl alkotja felvltva a felad s a befogad szerept,
hanem a kt fl, jelen esetben Bocskai s a hajdk egyarnt s kzsen jtsszk a sznszek sze-
rept a politika sznpadn a szemlld nagykznsg eltt. Nem tmja cikknknek a Bocskai-
felkels szvegeinek ilyen jelleg vizsglata, de a szerencsi rszgyls szvegeinek komponltsga
s thallsos zenetei lthatlag sokkal inkbb tkrzik Bocskai fejedelemm vlasztsa ak-
tusnak reprezentatv szertartsossgt s sznpadiassgt, mint valsgos politikai dntshozatali
folyamatokat mikzben termszetesen fontos forrsok lehetnnek a kirlyi orszggylsek gy-
menethez sok tekintetben igazod Bocskai-orszggylsek intzmnytrtneti feltrshoz. V.:
Feuchter, Jrg Helmrath, Johannes: Oratory and Representation: The Rhetorical Culture of
Political Assemblies, 13001600. Parliaments, Estates and Representation, vol. 29 (2009) 5366.;
Condren, Conal: Argument and Authority in Early Modern England: The Presupposition of
Oaths and Offices. Cambridge, 2006.; Sharpe, Kevin: Image Wars: Promoting Kings and Com-
monwealths in England, 16031660. Yale University Press, 2010.; Ihalainen, Pasi Palonen, Ka-
ri: Parliamentary Sources in the Comparative Study of Conceptual History: Methodological As-
pects and Illustrations of a Research Proposal. Parliaments, Estates and Representation, vol. 29.
(2009) 1734.
Tanulmnyok KEES TESZELSZKY ZSZKALICZKY MRTON
74
Sebestnyhez, Ksmrk urhoz is levelet intztek, amiben a nmet nemzetrl ersen nega-
tv felhanggal tettek megjegyzst.
88

A levl szerzi teht nemcsak a nmet lakos evanglikus vrosok srelmeit lltottk
eltrbe, hanem kerltk minden olyan retorikai elem hasznlatt, ami a vrosok Bocskai
mozgalmhoz val csatlakozst elvi vagy rzelmi alapon megneheztette volna. Nemcsak
konfesszionlis s etnikai elemet nem tartalmazott felhvsuk, pedig az utbbi nagyon is
jellemzje volt a kornak s klnsen a Bocskai-felkels szvegeinek, de igyekeztek semle-
ges kifejezseket hasznlni, gymint keresztny valls vagy kzs haza (patria), ugya-
nakkor hivatkozva a evangliumi (protestns) szolidaritsra a katolikusokkal szemben.
8988
Benda fordtsban a rmai csszr (imperator romani) nmet csszr lesz, a csszri seregek
tisztjei pedig a nmet sereg tisztjei, de a nmet jelzt az eredeti latin szveg nem tartalmazza.
Lsd: Benda: A Bocskai-szabadsgharc, 6970. Ribini: Memorabilia, I. 329330.; Katona: Hi-
storia Critica, 28., 270273. Acta, 43v-44v. Benda fordtsval ellenttben a Szveggyjtemny
nem reformtus papok-nak fordtja az Isten iginek hirdeti-t, de ahhoz hasonlan egy lbje-
gyzeteben az igaz s tiszta keresztny valls (christianae verae et orthodoxae religionis) alatt a
reformtus vallst rti szerintnk tvesen. Sinkovics: Magyar trtneti szveggyjtemny,
278279. Hasonlan fogalmaz a Brtfa s Ksmrk vrosnak Lippay ltal killtott hitlevele is,
amelyben felesksznek, hogy az igaz s tiszta keresztny valls (in propaganda vera et orthodoxa
et religion christiana, inque defensione libertatis incliti Regni Hungariae) s a keresztny hit
(in propaganda christiana fide) propaglsban s az orszg szabadsgainak vdelmben tmo-
gatjk annak vdelmezjt, Bocskait (verae et orthodoxae religionis defensor), aki legalbbis
Brtfa esetben megrzi a vrost s papjait az igaz s tiszta hitben (in vera et orthodoxae reli-
gione). Az utbbi esetben ez biztosan nem a reformtus vallst jelenti. Nagy Lszl: Iratok Bocs-
kai Istvn s kora trtnethez. (Bocskai-szabadsgharc 400. vfordulja VI.) Debrecen, 2005.
130131. Ugyanakkor a Szepes megyei Remete s Stsz mezvrosok, valamint Szomolnok s
Schwendler bnyavrosok nagyon hasonl szveg, november eleji hitleveleiben feleskdtek arra,
hogy az augsburgi hitvalls s annak vdelmezje, Bocskai felttlen hvei maradnak, akit egyb-
knt a reformlt igaz valls vdelmezjnek is neveztek: religionis reformatae et orthodoxae pro-
pugnator. Uo. 126129. Ezek szerint legalbbis az itt emltett forrsokban Bocskai egyarnt
vdelmezje az evanglikus s reformtus vallsnak, ugyanakkor az igaz hit alatt tbbnyire fe-
lekezetileg nem definilt protestns vallst rtenek, katolikusat legalbbis semmikppen. V. Weis
Mihly bejegyzst a kassai evanglikus templom elvtelrl: Anno 1605 In Februario conantur
pontifici Cassovie religionem immutare, eripunt templum orthodoxis. Liber Annalium raptim
scriptus per Michaelem Weyss in: Deutsche Fundgruben zur Geschichte Siebenbrgens. Hrsg. von
E. v. Trauschenfels. Kronstadt, 1860. 173. (a tovbbiakban: DF III).
89
A nmetsg vagy a nmetek alatt termszetesen rthettk a kortrsak a csszriakat is, pldul
amikor arrl beszl Bocskai a szerencsi gylsen, hogy az nmet nemzetsgnek az mi rajtunk
uralkodst [] sok esztendtl fogvn kedvnk ellen viseltnk, vagy amikor a tbbsgben
nmet ajk Kassa vrosnak azt rja, hogy kegyelmetek mind az nmet s mind az hajd vitzek
miatt sok krokat vallott s naponknt vall, kit mind haznk szabadsga mellett kellett szenved-
nnk (Szerencs, 1605. mrcius 29. MOE XI. 144145). V. a fent emltett hitlevelek szvegeivel, a
ksmrkiakban ugyanis az ll, hogy a nmetek zavartk meg a helyiek lelkiismerett s vallst,
s Lippay gr nekik vdelmet s luthernus vallsuk megrzst. Ugyanakkor mgis jelzsrtk,
hogy egyes forrsokban ltalnossgban fogalmaznak meg negatv lltsokat a nmetekre vonat-
kozan, mg msokban knosan tartzkodnak az etnikai jelzk hasznlattl. Az elbbire plda
Bocskainak a megykhez rt gnci kiltvnya (Sinkovics: Magyar trtneti szveggyjtemny,
280281.), amely a nmet dhssgrl beszl, vagy Bocskai levele a dunntli nemessgnek (Bocs-
kai: Levelek, 131132., Nyakas: Bocskai szerencsi levelei, 34.), amely szerint az elviselhetetlen
igjt az nmetsgnek viselik, s az nmet nemzetsg minknk olyan ellensgnk ltt lgyen,
valamint Bocskai szerencsi beszdnek egy msik rszlete, ahol azt javasolja a rgi Scitibl jtt
magyaroknak, kik l farn hoztk ki felesgeket, gyermekeket, hogy oltalmaz(n)unk kell letn-
ket, rgi j hrnket, nevnket, melyet az nmet nemzetsg keservesen szidalommal lba al tapo-
A Bocskai-felkels s az eurpai informcihlzatok Tanulmnyok
75
Ms helyzetben termszetesen igen fenyeget, a nyers katonai erszakra hivatkoz levelek
is szlettek.
90
A sok idzhet eset mellett a fentiek fnyben klnleges plda erre mindjrt
Lippay hrom nappal korbban szintn a kassai nemes uraknak rt levele, amely kemny
hangja miatt hatstalannak bizonyult, hiszen annak kora hajnali kzhezvtele utn a vros
tancsa a vdekezs mellett dnttt s intzkedett.
91
Ezrt is feltn az oktber 31-i levl
jval bklkenyebb hangja. Termszetesen nem csupn a hajdkapitnyok levelein mlt
az, hogy Kassa vgl Bocskaik mell llt s kinyitotta kapuit, de a diplomciai szvegek re-
torikja jl tkrzi az erviszonyokat s az azt tbb vagy kevsb tudomsul vev politikai
szndkokat.
92

Mindez egyrszt azt jelenti, hogy a fontosabb politikai szereplk, mg a hajdkapitny-
ok is rendelkeztek olyan rnokokkal, akik fel voltak vrtezve olyan retorikai kpessgekkel,
hogy az rzkeny kommunikcis helyzeteknek s a cmzettek vilgkpnek legalbb tak-
tikai alapon megfelel zeneteket tudtak megfogalmazni, msrszt pedig a propaganda

dott vala. A kora jkori nemzettudat ltalnos krdseire lsd: Trencsnyi, Balzs Zszkaliczky
Mrton (eds.): Whose Love of Which Country? Composite States, National Histories and Patriot-
ic Discourses in Early Modern East Central Europe. LeidenBoston, 2010., klnsen Varga
Benedek cikkt a Bocskai-mozgalom nemzetfogalmrl (Political humanism and the corporate
theory of state: Nation, patria and virtue in Hungarian political thought of the sixteenth centu-
ry) s Almsi Gbor cikkt a kora jkori xenophobia egyes jelensgeirl. V. Bitskey Istvn: Az
identitstudat formi a kora jkori Krpt-medencben. In: Humanizmus, religio, identits-
tudat. Tanulmnyok a kora jkori Magyarorszg mveldstrtnetrl. Szerk., bev.: Bitskey Ist-
vn Fazakas Gergely Tams. Debrecen, Studia litteraria XLV, 2008. 1123.; ze Sndor: Apoka-
liptika s nemzettudat a XVI. szzadi Magyarorszgon. In: Bitskey Istvn Olh Szabolcs,
szerk.: Religi, retorika, nemzettudat rgi magyar irodalmunkban. Debrecen, 2004. 112122.
90
Kitn plda: Bocskai levele az erdlyi szszok Egyetemnek 1605. prilis 25-n Kassrl. In:
Bocskai, Levelek, 154157.
91
Lippay Balzs Bocskay fkapitnya Kassa vroshoz, 1604. okt. 28. HK 1914. 473474., TT, 1901.
568570. Tutk Jzsef: Szabad Kirlyi Kassa vrosnak trtnelmi vknyve. Kassa, 1861. 120
122.
92
Egy mind kommunikcis, mind politikai szempontbl fontos tnyez volt Kassa bels megosz-
tottsga, amely sok esetben elkerlte a szakirodalom figyelmt. gy tnik ugyanis, hogy a kassai
reformtus magyarok nyitottk ki jjel a kaput Bocskai hajdi eltt, ugyanakkor a vros vezetse
napokkal korbban mg az ostromra kszlt, s szigor bntets terhe mellett tiltotta a hajdkkal
val egyezkedst. Jellemz az is, hogy a Bocskai tborba (s a szerencsi orszggylsre) kldtt
trgyaldelegci tbbnyire reformtus magyarokbl s reformtus hajlam (kriptoklvinista)
polgrokbl llt, s az is feltn, hogy a kt nem magyar anyanyelv szemly nem volt tsgykeres
kassai (a St. Gallenbl rkez, szilziai szrmazs Melchior Reiner s az Als-Lausitzbl Esper-
jesen keresztl rkez szorb Bocatius). Fontos jelensg tovbb, hogy a Bocskait tmogat, zm-
ben magyar reformtus csoport a Bocskai-mozgalomnak ksznheten egy rvid idre bekerlt a
vros addig (Herceg msodik szentor kivtelvel) tbbsgben evanglikus nmet vezeti rteg-
be. Lsd: J. jvry Zsuzsanna: Kassa s a Bocskai-szabadsgharc kezdete. Confessio, 30. vf.
(2006) 3. sz. 3850.; Duchon, Josef: Kassa a Bocskai-felkels kszbn. In: Nincsen nknk
tbb haznk..., 105120. A nmet nyelv felvidki lakossg hezitl magatartsrl lsd: H. N-
meth Istvn: Vrospolitika s gazdasgpolitika a 16-17. szzadi Magyarorszgon. 1. kt. Buda-
pest, 2004.; Knya Pter: Szabad kirlyi vrosok a Bocskai-felkelsben. Debreceni szemle, 14.
vf. (2006) 3. sz. 331338. Kln figyelemremlt Kassa, Lcse, Brtfa, Eperjes s Kisszeben Ru-
dolf kirlyhoz 1604. mrcius 12. eltt benyjtott felsgfolyamodvnynak rszben taktikai okbl
alkalmazott antiklvinista retorikja: wir uns durchaus von der Arianischen Nestorianischen,
Calvinischen und Widertauferischen Schwermer Geistern abscheiden. Paulinyi Oszkr: Iratok
Kassa sz. kir. vros 16031604-ben megksrelt rekatolizcijnak trtnethez (Magyar protes-
tns egyhztrtneti adattr XIV.) Budapest, 1931. 58., 60.
Tanulmnyok KEES TESZELSZKY ZSZKALICZKY MRTON
76
vagy msok meggyzse cljbl rt szvegek sok esetben nem elssorban a szerz(k) vall-
si nzeteit tkrztk, hanem a valamilyen politikai okbl meggyzend cmzettt vagy cm-
zettekt.
ppen ezrt nmagban nem elgsges Nagy Lszl azon rvelse, hogy azrt bizonyos
a katolikus Kthay szerzsge a szerencsi kiltvny esetben, mert teljesen mellzi a pro-
testns srelmekre val hivatkozst, mikzben utalst tesz a szent angyalokra s szent ta-
ntvnyokra. Mindezzel nem lltjuk, hogy kizrhat Kthay szerzsge, bizonytani kelle-
ne, hogy Kthay ms szvegeiben is tallhatk kizrlag katolikusokra jellemz elemek, il-
letve, hogy azokat ms nem hasznlta vagy hasznlhatta. Amennyiben a szveg nagyon ko-
rai keletkezs, akkor termszetesen lehetsges, hogy Kthay rta vagy legalbbis bizonyo-
san kzremkdtt a szveg megrsban, de mint emltettk, erre nincs elegend bizony-
tk.
Ugyanakkor figyelemremlt megfigyels Nagy Lszl rszrl az a tny, hogy ngy ko-
rai szvegben elfordul a szent angyalok kifejezs,
93
de ezt kizrlag katolikus szerzhz
ktni a fentiek fnyben sem megalapozott, mivel ez az egyetlen katolikusnak hangz elem
a szvegekben, eltekintve a protestns panaszok ltszlagos kommunikcis clzat elha-
gystl, ezrt a katolikusok fel tett apr kommunikcis gesztusknt is fel lehet fogni. Ez
mg inkbb gy van, ha figyelembe vesszk, hogy az evanglikus Rvay is hivatkozott an-
gyalokra s Mrira egyes mveiben, s az evanglikus Illshzy 1608-as eskszvegben
Szz Mria is elfordul, vagyis ezeket nem lehet egyrtelmen csupn a katolikus kegyes-
sg nyelvi elemeinek tekinteni.
94
A katolikus egyhz s hvei irnyba mutatott egyttr-
zsknt is rtelmezhet a katolikus klrust rt srelmek emlegetse, msrszt azt a clt is
szolglhatja, hogy kiemeljk, az uralkod s az udvar rszrl elszenvedett srelmek feleke-
zeti hovatartozstl fggetlenl mindenkit sjtottak, vagyis ssznemzeti srelmek.
95
Nem
vletlen, hogy a Bocskai-propaganda szinte sohasem tett olyan kijelentst a klfld fel,
amelyben a nemzet megosztottsgt ismerte volna el a felkels gyben, ehelyett azt a k-
pet sugallta, hogy az egsz magyar nemzetsg egysgesen lpett fel a zsarnoksggal

93
A megykhez december 1-jn intzett n. gnci kiltvnyban szintn nincsenek benne a protestns
srelmek, hanem csak egy felhvs, hogy a hazjt s nemzett szeret emberek csatlakozzanak
Bocskaihoz a nmet dhssg s a nmet miatt tmadt veszedelem ellen. Az rvels ez esetben
teht etnikai, amit taln az is magyarz, hogy a levl a vrmegyk magyar nemessgnek szl. A
szveg emlti, hogy az szent istennek rkk dicssges neve ldott legyen, s protestl a nagy
isten, szent fia s minden szent angyal szne eltt. Benda: A Bocskai-szabadsgharc, 73.
94
Jzus szepltelen fogantatst sohasem krdjeleztk meg a protestnsok. A fenti elfordulsok
legalbbis gesztusoknak tekinthetk, s rszben azon folyamat rsznek, amely sorn a Bocskai-
felkels alatt s a protestantizmust a rendisg rszv tev bcsi bkt kveten a protestns poli-
tikai teolgia integrlta a kzpkori szoksjogi s rendi hagyomnyt a korbban katolikusnak tn
elemekkel egytt (dinasztia, kzpkori kirlyok, Szent Korona stb.). Lsd: Teszelszky, Kees: Az is-
meretlen korona, Zszkaliczky, Mrton: Protestant Political Theology and Corporate Constitu-
tionalism in the 1617th c. Hungary. (PhD Thesis, CEU, 2012.), Heltai Jnos: Alvinczi Pter s a
heidelbergi peregrinusok. Budapest, 1994.
95
A srelmet szenvedett csoportok a kvetkezk: parasztok, urak, papok, furak, fpapok, hzastr-
sak, szlk, testvrek, regek, templomok, krik, falvak, vrosok etc. MOE XI. 172174. rdekes
kettssg a szvegben, hogy a kamark rszrl a tulajdon krra trtn visszalsek egyik
legnagyobb krvallottjai a fpapok s a fldbirtokosok, msrszt a kamarai visszalsek legfbb
vezeti Szuhay kalocsai rsek, mszros s a horvt paraszt, Migazzi vradi rsek. V. a
pspkk s kamark viszonynak krdst a korponai orszggyls kapcsn. MOE, XI. 277., 285.,
296.
A Bocskai-felkels s az eurpai informcihlzatok Tanulmnyok
77
szemben s sorakozott fel Bocskai mgtt.
96
St, sok esetben a belfldi kommunikci-
ban is gy beszltek a nemzet egysgrl, hogy az erdlyieket is belertettk vagy a nem
nemesi trsadalmi csoportokat is.
97

Nehz elkpzelni tovbb, hogy Bocskai egyetlen katolikus udvari embere olyan szve-
geket fogalmazzon meg a reformtus Bocskai vagy a tbbsgben protestns magyar ren-
dek nevben, amelynek tartalmval s nyelvezetvel azok nem tudtak volna azonosulni.
Ennek gy kellett lennie akkor is, ha a ltrehozott szvegek elhallgattk protestns s nem-
zeti identitsuk azon elemeit, amelyeket a megclzott hallgatsg egyes esetekben nem tu-
dott volna elfogadni, s az rvels fbb pontjai olyan univerzlisan, felekezetektl fggetle-
nl elfogadhat premisszkon nyugodtak, amelyeket maguk kztt esetleg nem tartottak a
legfontosabbnak. A 16. szzad msodik feltl az eurpai politikai gondolkodsban ltal-
nossgban jellemzv vlt olyan retorikai s politikai beszdmdok alkalmazsa, amelyek
semlegessgknl fogva lehetv tettk a felekezetek fl nyl politikai kommunikcit s
az esetleges politikai egyttmkdst.
98
Ilyen politikai eszkz lehetett a termszetjogi alap
rvels, a rmai jogbl szrmaz rvek az nvdelem jogra nzve, az irnikus protestns
vagy sszkeresztny vallsfelfogs konfesszionalizcit meghalad politikai alkalmazsa
kzssgi vagy nemzeti sszefogs propaglsa cljbl, az si alkotmnyossg s a szoks-

96
V. Weis Mihly beszmoljt Bocskai szszoknak rt leveleirl: DF III 174: egsz Magyarorszg
mellette tmadott fel. A Bocskai-felkels tmogatottsga trsadalmi megosztottsga krdshez
lsd: Plffy Gza: Gyztes szabadsgharc vagy egy sokfle sikert hoz felkels? A magyar kir-
lysgi rendek s Bocskai Istvn mozgalma (16041608), illetve Plffy Gza s ze Sndor vitja
in: Tanulmnyok Bocskai Istvnrl. Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Philosophi-
ca 2008 Tomus XIII Fasciculus 2. A tmogats regionlis megosztottsga krdsben alapvet
mg: Dominkovits Pter: Egy nemzetek lvn... A Nyugat-Dunntl Bocskai Istvn 1605. vi
hadjrata idejn. Budapest, 2006. Figyelemremlt a korponai kiltvny alrinak (Status et
Ordines Regni Hungariae) politikailag s fldrajzilag meglehetsen korltozott nvsora (ld. lb-
jegyzet 140.). Lsd mg Weis Mihly fenti beszdt az erdlyi szszok hezitlsrl (mondvn:
duobus dominis nemo servire potest), a fels-magyarorszgi vrosszvetsgre s a fels-magyar-
orszgi vrosszvetsgre: lbjegyzet 93.
97
Mivelhogy penig rtettk azt, hogy t kegyelmetek is lerzvn magrl annak az kegyetlen
nemzetsgnek igjt, ugyanezen akaratbl vlasztotta legyen felsgt fejedelmeknek s uroknak,
azon az ristennek nem gyznk elg hlkot adnia, rvendezvn azon, hogy kegyelmetek nemes
orszgval sszve, kik ezeltt val esztendkben klnb fejedelemsg alatt voltunk vettetve, most
egyv hozott bennnket s magunk nemzetbl kedves fejedelmet adott kzinkbe, kegyelmeteket
krjk szeretettel, mint mi neknk j urainkat, atynkfiait, hogy kegyelmetek abban az j akarat-
ban, fejedelmnkhz felsgihez, mihozznk is orszgostl maradjon fottig meg: st az kik
kevesen mg rmai csszrhoz vonnnak is, azokat is mind szp szavaival, mind egybkpen von-
jon felsge hvsge al, hogy immr lehessnk egy membromok, ez kevs magyar nemzetsgnek
reliquii, szerethessk egymst, rvendezvn szp szabadsgunknak, nem klnben mint az re-
keszbl kiszaladott madarak 1605. prilis 20. A szerencsi orszggyls tirata az erdlyi or-
szggylshez. Erdlyi Orszggylsi Emlkek (Monumenta comitialia regni Transylvaniae, 1540
1699. IXXI. Budapest, 18751898.) V. ktet (16011607), szerk. Szilgyi Sndor, 1879. (a to-
vbbiakban: EOE V.) 377380. A szerencsi gyls a hajdknak ez rja: Ha hez fogjtok vitz
hadnagyok tartani magatokat s jra is fogjtok haztoknak hasznval szoktatni s tantani az
alattatok valkat, mi vreinknek, tagainknak. bartunknak akarunk benneteket nagy bcslettel
tartani s minden szerencsnket egy szvel veletek viselni, bizonyosok lvn abban, hogy flsge
kinek-kinek j magaviselse szerint val jutalmt megadvn kicsin llapatbl is nagyra s sze-
gnsgbl f llapatra viszen benneteket. MOE, XI. 875. Lsd: Nyakas: Bocskai szerencsi levelei,
29. A nemzetfogalom kiterjeszt rtelmezsrl: Varga Benedek: Political humanism, i. m.
98
Klasszikus alapm: Skinner, Foundations. Lsd tovbb: Tuck, Richard: Philosophy and Gov-
ernment 15721651. Cambridge, 1993.
Tanulmnyok KEES TESZELSZKY ZSZKALICZKY MRTON
78
jog jrafelfedezse s a korbbinl kiterjedtebb alkalmazsa, klns tekintettel a szabadsg
fogalmnak invencizus hasznlatra, valamint a nemessg si szabadsgainak a kitgtott
politikai nemzetre val rtelmezsre.
99

Nagy Lszl harmadik rve Kthay szerzsgvel kapcsolatban az volt, hogy olyan hi-
bkat kvetett el a szerz, amelyeket kizrsos alapon egyetlen ms, szerzknt szmba ve-
het rstud (Alvinczi, Imreffi) sem kvethetett volna el, csak a klli elszigeteltsgben l-
v Kthay. Szerinte ilyen hiba a kiltvny szvegben pldul az, hogy Szentjobb vrt a
csszriak nem ostromoltk, mert azt Bocskai emberei tadtk; Kerekit ostromoltk ugyan,
de soha nem vettk be, illetve hogy Bocskai mindekzben Slyomkn tartzkodott, vagyis a
kiltvny szvegvel ellenttben nem lehetett egyik vrban sem, amelyiket a szveg sze-
rint ppen ostromoltak.
100
Nagy gy rvel, csak azrt lehet Kthay a szerz, mert oktber
vgig a klli vr kapitnya volt, ami elg messze esett Bocskai vraitl. Ugyanakkor
Nagy nem tudja mivel magyarzni, hogy mirt nem javtottk ki ksbb a hibkat. Felteszi,
hogy a sajt bevallsa szerint is gyenge latin tuds Bocskai nem merte bevallani, nem r-
tette a szveget, majd utbb felttelezi, hogy Bocskai Szentjobb csszri kzre kerlsnek
a krlmnyeit ekkor mg s taln ksbb sem tudta egszen pontosan.
101
Nagy legfon-
tosabb felvetse azonban az, hogy taktikai okokbl nem volt rdemes kijavtani a hibkat,
mert gy a szveg jobban altmasztotta a fegyveres felkels elkerlhetetlensge melletti
rvelst. Ilyen tudatos cssztats az is, hogy a hajdk kerestk fel Bocskait s nem fordtva,
ismeri el Nagy.
102
Innen mr csak egy lps lett volna kimondani azt, hogy nem elkpzelhe-

99
A magyar anyagra nzve: Trencsnyi, Balzs Kontler Lszl: Hungarian Political Thought in the
Early Modern Period. In: Burgess, Glenn et al. (ed.): European Political Thought, 14501700:
Religion, Law, and Philosophy, New HavenLondon, 2007. 176207.; Bene Sndor: Theatrum
politicum. Debrecen, 1999.; Trencsnyi, Balzs Zszkaliczky, Mrton (eds.): Whose Love of
Which Country?; s Zszkaliczky Mrton: The language of liberty in early modern Hungarian
political debate. In: Gelderen, Martin van Skinner, Quentin (eds.): Freedom and the Construc-
tion of Europe. Volume I: Religious Freedom and Civil Liberty. Cambridge, 274295. (Megjelens
eltt, 2013. mrcius.)
100
rdemes megemlteni, hogy Szamoskzyvel s Gyulaffy Lestrral ellenttben Sepsi Laczk
Mt Krnikja sem beszl megadsrl, hanem csak a megadsra val felszltsrl, majd arrl,
hogy a hajdk rteslse szerint legalbbis bevettk mindkt vrat, vagyis nem a kiltvny
szerzje az egyetlen a kortrsak kzl, aki ilyen rszletekben tved. 1604. Jakab Jnos a vradi
nmet haddal Szent-Jbot elfoglalja Bocskai Istvntl. Itt mutat ki Jakab Jnos kicsoda az
trke, a ki ellen tborba szllott t. i. a nagysgos Bocskai Istvn. Ezen megrle Jakab Jnos,
hogy Szent-Jbol elfoglalhat, s Kereki al bocsta nyargalkat, hogy krjk a csszrnak, s ha
meg nem adnk, teht megszlljk, gyval ljk s ostrommal is meg vegyk. Ezt a tborban val
hajdsg meghall, hogy Konczin a vradi kapitn Szent-Jbot elfoglalta s megvtte, immr
penig Kerekit is megnyargaltk s megszllottk: megtudk ezrt, hol halsz Jakab Jnos s mit
akar, ezt mondvn egymsnak: ,Nem trk vr Szent-Jb, sem Kereki, hogy azokat vszi meg s
azokat szllja meg. Ms a dolog, nem trfa ez, mdot kell ebben tallni, ideje mr a tromfot meg-
lni. ETA III. 51. Ugyanakkor pedig Nagy Lszl lltsval ellenttben Gyulaffi Lestr szerint
Bocskai Kereki ostroma alatt 800 hajdval beszorlt volt Kerekiben. MHHS, XXXI. 31. Sem-
mikppen nem kvnjuk Nagy Lszl esemnytrtneti vagy trgyi megllaptsait cfolni, de a
fentiek fnyben a kiltvny tvedsei kevsb tnnek jelentsnek.
101
Nagy: Egy szablys magyar r Genfben, 189.
102
A kortrsak kzl is sokan elfogadtk azt, hogy a hajdk kerestk meg Bocskait s nem fordtva,
Sepsi Laczk pldul egy isteni terv rszeknt: Isteni segtsg kezdetik. Azrt a hajdkat fl-
breszt s felklt az Isten, kik kveteket bocstanak Bocskai Istvnhoz, hogy tractlnnak vle.
Egy kz helyre mnnek a mezn a kapitnyok Bocskai urunkhoz. Nmet Balzs, Lippai Balzs s.
a. t. megeskvnek Bocskai Istvnnak a hivsgre, hogy mellette lesznek mind hallig in vindican-
A Bocskai-felkels s az eurpai informcihlzatok Tanulmnyok
79
tetlen, a szveg eleve torztsokkal s tudatos leegyszerstsekkel kszlt, gy, hogy nem
a valsgot rja le. Vlemnynk szerint ez majdhogynem ktelez sajtsga a propagan-
daszvegeknek, ezrt azok szerzsge tekintetben csak korltozottan hasznlhatk a tr-
gyi tvedsekre s igazmondsra vonatkoz megllaptsok. Ez a bizonytalansg ppen elg
a szerencsi kiltvny esetben, gy ez az rv sem hasznlhat nmagban Kthay szerzs-
gnek bizonytsra. A tvedsek termszetesen nem zrhatk ki, mindenesetre az a tny,
hogy nehz megmondani, mi a pontatlansgok oka, pp elg bizonytalansgot jelent arra
nzve, hogy ez alapjn a szerz tjkozottsgra s azon keresztl szemlyre prbljunk
kvetkeztetseket levonni, ahogyan azt is nehz megllaptani, hogy a szveg mely rsze
csupn ntudatlan kifejezse a szerz gondolatainak, s mely rszei tudatos retorikai ele-
mek, amelyek taln sokkal inkbb a megclzott hallgatsg sajtjai. Nem ll mdunkban
kitrni r rszletesen, de vlemnynk szerint hasonl a helyzet Nagy Lszl negyedik r-
vvel is, miszerint a vgvri katonasg visszaszorulsnak rszletes lersa miatt csak kato-
naviselt ember lehetett a kiltvny szerzje, pldul a vrkapitny Kthay, hiszen Bocskai
udvara tele volt katonaviselt emberekkel, akik az informcit szolgltathattk, a megclzott
hallgatsg pedig bizonyosan rtelmezni tudta ennek jelentsgt egy hbors korban.
Az a tny kln nehezti a szerzsg krdsnek megoldst, miszerint a kiltvny, a
tbbi mhz hasonlan, tbbszerzs, teht kollektv munka, s minden bizonnyal tbb f-
zisban kszlt.
103
Ez utbbi tnyez ugyanakkor lnyegtelenn is teszi a szerzsg hagyo-
mnyos krdst, sok esetben ugyanis inkbb a szvegek textulis s eszmei elzmnyeirl,
intellektulis ihletsrl, ksbbi felhasznlsukrl s kisajttsukrl kellene beszlni.
104

Ez utbbiak tekintetben azonban tbb-kevesebb sikerrel lehet megalapozott megllapt-
sokat tenni.
Politikai kommunikci esetn elmletben minden retorikai s tartalmi elem hideg
szmts eredmnye, vagyis a tartalombl nem lehet felttlenl kvetkeztetni a megrs
idpontjra, hanem az idpont ismeretben lehet megrteni a szveg termszett a hrek,
trtneti esemnyek, adatok kezelse s esetleges, br trvnyszer manipullsa tekinte-
tben. Ebbl a szempontbl Hopp Lajos llspontja mindenkppen figyelemremlt, aki
szerint a Bocskai-szabadsgharc vallsi ideolgija, a protestns rendek vallsszabads-

da libertate patriae et religionis a nagy keresztyn uraknak tancsokbl, Bocskai Istvn urunk is
a hitnek s a megromlott Magyarorszgnak hajnal csillaga fltmada s megeskvk nekiek , hogy
gondjokvisel leszen. ETA III. 52. Bocskai is ugyanezt rja a hajdkrl: Azonban, hogy rtettk,
hogy minket is kergettenek: magok jvnek rettnk Slyomkbl, olykor, amikor immr Szent-
Jobbot tllnk elvttk, s Kerekit vitattk; praeter viam juris mg csak annyi tractlsra val dt
s mdot sem engede az generlis, hogy Felsgt emberem s levelem ltal igazsgomban meg-
tallhassam. Azutn magunk oltalmban mit cselekedtnk, s cselekedik most is az egsz magyar
nemzetsg, nem szksg szmllnunk; de jure is, tudja kegyelmed, vim vi repellere licet. Ismeret-
lennek Erdlybe, Szerencs, 1605. prilis 5. Bocskay Istvn Leveles-knyve, 103., Bocskay leveles-
knyvnek tredke, 27r-27v. Nem mellesleg Bocskai levele sem Szentjobb vrnak tadsrl,
hanem elvtelrl beszl.
103
A szerencsi kiltvny kollektv szerzsgt utbb Nagy Lszl is elfogadta: Nagy: Egy szablys
magyar r Genfben, 188.
104
A korai jkori szerzsg krdseire kollektv munkk esetn jabban: Tth Zsombor: A szerz
neve(t) (Manu propria szignatra vs. szerzsg egy familiris viszony textulis dimenziiban).
In: Kecskemti Gbor Tasi Rka (szerk.): Filolgia s textolgia a rgi magyar irodalomban:
Tudomnyos konferencia, Miskolc, 2011. mjus 2528. Miskolc, 2012. 397408.; Zszkaliczky
Mrton: Vim vi repellere licet: Filolgia s eszmetrtnet egymsrautaltsgnak tanulsgai egy
rmai jogi formula magyarorszgi recepcijnak vizsglata sorn (ugyanezen konferencin el-
hangzott elads nem publiklt kzirata).
Tanulmnyok KEES TESZELSZKY ZSZKALICZKY MRTON
80
gnak, illetve a lelkiismereti szabadsg elvnek protestns megfogalmazsa, sszektve az
egsz magyar nemzetsg religijnak s szabadsgnak gyvel, a Habsburg befolysi
vezetben nem tallt megrtsre. Szksgesnek ltszott egy manifesztum kibocstsa az
eurpai udvarokhoz, amely a kzvetlen szaki szomszdnak, Lengyelorszgnak is szlt.
105

Nyilvnvalan nem vletlen, hogy a kiltvny, egyb iratokkal ellenttben, nem a nmet fe-
jedelmeket szltja meg csupn, hanem ahogyan els mondata is jelzi a Magyarorszg-
gal szomszdos keresztnyekkel akarja megismertetni azt, amit egybknt mr az egsz vi-
lg tudott. A Bocskai-diplomcia pedig elszeretettel nevezte si szomszdnak s szvet-
sgesnek Lengyelorszgot vagy a szintn szomszdos Szilzit.
106
A fentiek alapjn egszen
nyilvnval, mirt nyert katolikus sznezetet a szerencsi kiltvny, azt ugyanis gy kellett
megfogalmazni, hogy a katolikus lengyelek is elfogadhassk mint Bocskai felkelsnek iga-
zolst. Ezt tmasztja al a lengyel fleknek is kedves antemurale szerep emlegetse, illet-
ve az a tny, hogy a kiltvny kifejezetten megnevezi Szilzit s Lengyelorszgot, ez utb-
bit pldul akkor, amikor azt lltja, hogy nem lesz biztonsgban Ausztria, Morvaorszg, a
lengyel s cseh kirlysg, ha Rudolf teljesen legyzi Magyarorszgot, ahogyan a nmet fe-
jedelemsgek sem.
107

Illshzy szerzsge:
Illshzy szerzsgt mr Krolyi rpd is felvetette, de annak tvollte miatt nem merte
kimondani. Gyanjnak alapja az a tny volt, hogy a protestcinak s proclamcinak
szvege nagyon hasonlt a korbbi Illshzy-fle fulminns tiltakozsokra, amelyeket pere
sorn az orszggylsekre kldtt 16031604-ben.
108
Mint lthattuk, Krolyi kzvetlen bi-
zonytkok hinyban sorolta a kiltvnyt a szerencsi gyls dokumentumai kz, s csak
azrt zrta ki Illshzy szerzsgt, mert szerinte a szveg 1605 prilisa s jliusa kztt
keletkezett. Ami egszen biztos, az az, hogy Illshzy gondolatai pernek anyagn tlmen-
en is szerepelnek a kiltvnyban, vagyis ha ezltal bizonythat Illshzy legalbb rszleges
szerzsge, akkor kizrhat a kiltvny korai (szerencsi) keletkezse is, vagy legalbbis a
szveg vgs vltozatnak korai elkszlte. Ugyanakkor a Querelae-kziratoknak az a saj-
tossga, miszerint szerkezetileg kt jl elklnthet rszbl ll: egy bevezetsbl s utna
egy nneplyes tiltakozsbl (protestatio), azt is jelentheti, hogy a szveg msodik rsze
korbban keletkezett, mint a bevezetse, s feltehetleg Illshzy peranyaga alapjn. A k-
lnbz kisebb s nagyobb szvegvarinsok miatt azonban az is lehetsges, hogy a szveget
a keletkezs utn is legalbb egyszer, de felteheten tbbszr trtk, s klnbz vlto-
zatban kldtk tovbb. Illshzy szerzsgt teht egyrszt csak a szveg egszre vonatko-
z vizsglat rvn lehet esetlegesen eldnteni, msrszt tisztzni kell a klnbz szveg-

105
Hopp Lajos: Az antemurale s a bona vicinitas elve Bthory halla utn. ITK, 87. vf. (1983)
1-3. fzet, 145. Hopp monogrfijban tovbbfejleszti rvelst, de a tmrsge miatt itt a korbbi
cikkt idztk.
106
Pr plda a sok kzl: Bocskai levele Jan Zamoyskinek, Kassa, 1605. janur 19. In: Bocskai Leve-
lek, 100. s Bocskai kt levele a lengyel kirlynak (Ad sacram regiam Poloniae, Sveciaeque Majes-
tatem, prilis 26., 29.). In: Bocskay Istvn Leveles-knyve, 112., 116., Bocskay levelesknyvnek
tredke, fol. 30v-32r. Illshzy levele Bocskainak 1605. jnius 6-n: antique foedera et pacta
(TT, 1878. 11.).

107
Hopp Lajos: Az antemurale s conformitas humanista eszmje a magyarlengyel hagyo-
mnyban. Budapest, 1992. 186190.
108
MOE XI 140-140. Lsd pldul: MOL P 1314 Illshzy levltr. Illshzy Istvn htlensgi pre.
Lad. 1 Fasc. 10. fol. 141-145. Mg a 1605. januri pozsonyi orszggylsre kldtt Illshzy hasonl
szvegeket: uo. fol. 307.
A Bocskai-felkels s az eurpai informcihlzatok Tanulmnyok
81
varinsok viszonyait s eredett. A Querelae klnbz kziratainak sszehasonltsa az
sszes vltozat sszegyjtse eltt ezen rs keretben mg nem lehetsges, de az alapsz-
vegnek egyb szvegekhez val viszonyra vonatkozan mr rtkes megfigyelseket lehet
tenni.
Elszr rdemes megvizsglni Illshzy sajt hivatkozsait a klnbz diplomciai
szvegekre, Illshzy sajt levelei ugyanis igen fontos informcit tartalmaznak az iratok
tekintetben. Kiemelten fontos az a levl, amit 1605. jnius 6-n rt Bocskainak Lengyelor-
szgbl, melyben azt tancsolta, hogy Bocskainak kldenie kellene a csszr szmra egy
rst sajt s a nemzet mentsgre. Ugyanebben a levlben Illshzy nagyon szorgalmazta
igazol irat ksztst a lengyel kirly szmra is, hogy tudniillik j volna az publicum
scriptum regni mutatni, br nem vilgos, hogy egy mr ksz szvegrl beszl vagy egy
megrandrl.
109
Ami egszen bizonyos, Illshzy kifejezetten krlelte Bocskait, hogy mind
a csszri udvar szmra, mind a lengyel kirly szmra kszljn olyan irat, amely a ma-
gyaroknak az uralkodval szembeni fellpst magyarzza s igazolja.
Az is egszen nyilvnval, hogy mindekzben lengyelorszgi szmzetsben Illshzy
sem ttlenkedett, klnfle iratok szerkesztsbe fogott, s Bocskait is rendszeresen tj-
koztatta a lengyelorszgi esemnyekrl.
110
Bocatius azon kijelentse, amit kihallgatsa so-
rn tett, miszerint Illshzy maga is klnfle iratokat rt, amivel a felkelst segtette, mg
nmagban nem lenne bizonytk arra, hogy a szerencsi vagy a korponai szveget Illshzy
rta, hiszen knyszer alatt vallva Bocatius knnyen llthatott brmit.
111
Ugyanakkor
Illshzy sajt maga is nyilatkozik arrl, hogy is rszt vett a korponai szveg elkszts-


109
az mint ez ideig, most is alzatosan adna vlasztot s mentse flsged magt, hogy sem ez
krsztn vrontsnak, sem az flsgtl val elszakadsnak semmi okot flsged, sem az ma-
gyarok nem adtak volna, hanem az kamra, az ki az orszgnak minden trvnyt, szabadsgt el-
ront s az papi tancs..., az scriptumnak, az kiben panaszolkodnak az magyarok, most ok lvn
hozz j rszt mentsgnkrt rva kllene neki [vagyis Rudolfnak] kldeni, ltn meg minden
ember, maga is az magyarok bnetetlensgt, s az maga istentelen guberncijt., TT, 1878. 8
9. Illshzy a levl ksbbi rszben is krleli Bocskait, hogy ne hallgassa el flsged, kldje be
kvetit (ti. a lengyel kirlyhoz), mennl hamarbb lehet, most trek kvet is vagyon itt, excuslja
magt flsged, az magyarokat is, hogy coacte kllett volna arma defensiva sumere, (taln j volna
az publicum scriptum regni mutatni, hogy abbl megrti az okait s az magyarok panaszt. Itt be-
tlttte az egsz orszgot egy ember azzal, hogy Magyarorszgot treknek akarta adni, s az rgi
ktst s j szomszdsg megtartst kllene kvnni tlek simpliciter, semmi conditikat nem
emlegetni, viszontag, flsged is minden alatta valinak ajnlja j bartsgt, j szomszdsgt
mind az (kirlynak) s mind az egsz Lengyelorszgnak... TT, 1978, 12. Rszletesen idzi s elemzi
Hopp: Az antemurale, 186188.
110
Bocskai levelben is emlti Illshzy gyakori leveleit: Az kegyelmed mostan kldtt levelnek
minden rszeit megrtvn [] Az kgd gyakran val irsi pedig nemhogy terhesek volnnak
mineknk, st mennl gyakrabban irat kgd, annl kedvesbbek, holott rmest akarjuk szntelen
tudni s rteni voltakppen minden ottben val llapatokat. Kiket ennekutna is ha kgd szntelen
rtsnkre ad, kedves dolgot cselekeszik mineknk. Ide kifel j hreket kgduek most semmit is
nem rhatunk mert mg Illyshzi uramtl milta felbocstottak semmi levelnk nem jtt; volt
ms iton az nmeteknek elg rtalmas practikjok ellennk, melyet kezekben is kaptunk, s
legyen istennek hla, az kvnsgok szernt abban el nem mehetnek. 1606. jan. 4., TT, 1878.
45.

111
Seind mancherlei Schreiben und Tractatus erdacht, wie ihr Majestt durch ihr Krigsvolck mit
der Ungern das gar au machen, ditz oder jens hier und dort vornehmen wolten, und bin der
Meinung, das der Illieshzi, wie er zu Zeit in Polen sich aufgehalten, viel dergleichen einem und
dem andern beibringen lassen und sonst vleiig zu diesem Aufstandt wird geholffen haben. Bo-
catius, Ioannes: III. Neun Ursachen worum Caschaw Rebellion habe. In: OPR, 243.
Tanulmnyok KEES TESZELSZKY ZSZKALICZKY MRTON
82
ben.
112
Ms forrsok is azt bizonytjk, hogy Illshzy volt az rtelmi szerzje fontos diplo-
mciai iratoknak, tbbet kztt Kthay lengyelorszgi kvetsgnek politikai zeneteit is
leginkbb formlta, amire Bocskaitl szabad kezet kapott. Ahogyan Hopp Lajos is kimu-
tatta, az Illshzy ltal megfogalmazott s Kthay ltal a lengyel udvarban elmondott be-
szd fbb elemeiben igen hasonlt a szerencsi kiltvnyra, mivel ugyangy alkalmazza a ke-
resztnysg vdbstyja toposzt, hivatkozik a kt orszg kztti si szvetsgre s dinasz-
tikus kapcsolatokra, Kthay beszdnek kivonata pedig Illshzy feljegyzseiben is megta-
llhat. A szerencsi kiltvny igen rszletesen felsorolja Rudolf gonosz tetteit, s hangs-
lyozza, hogy alapveten a kirly hibja, hogy a hbors megmozduls (tumultus hic
bellicus) bekvetkezett.
113

Feltn tovbb, hogy igen sok olyan retorikai elem s jogipolitikai rv fordul el
Illshzy szvegeiben, amelyekkel azokon kvl szinte csak a szerencsi kiltvnyban tall-
kozunk. Kiemeli a kiltvny, hogy Rudolf abszolt hatalomra val hajlamban (absoluta
potentia) trvnyek felett llnak nyilvntotta magt, s gy zsarnokk vlt, kvetkezs-
kppen, ha megszegi a trvnyt, nemcsak kirlysgtl, hanem embersgtl is megfosztja
nmagt mint msodik Nabukodonozor.
114
Ez a megllapts eurpai viszonylatban is na-

112
Bocskainak rja 1606. janur 3-n Lengyelorszgbl: Az csszrnl vagyon most Prgban az
egyik elector, az colonai rsek, azt kvnja csszrtl, az tbb electorok kpben, hogy az imperi-
omban gylst ttessen, s maga oda jjen s successort nevezzen, mert ha nem k fognak vlasz-
tani rmai kirlt. Az istenrt is krjk felsgedet, hogy kldje fl az imperiomban az rst, az kit
Korponn rnk. Azeltt rgen kllett volna flsgednek az imperiomban rni, valaki volt, az ki el-
verte arrl flsgedet, bizon nem kvnta javt sem flsgednek, sem az magyar nemzetnek; igen
szksg, hogy flsged elkldje. TT, 1878. 42.
113
Arra nzve, hogyan lehetne a magyarok szmra mentsget keresni a klfld szemben, a kilt-
vny szveghez hasonlan azt rja Illshzy Bocskainak, hogy azt kell hangslyozni, hogy az
oka mindennek, s mindenekben a csszrt kll bnesnek s oknak mutatni. (TT, 1878. 10.,
15.) Rudolf hatalmi visszalseit is azonos mdon sorolja Illshzy Bocskainak rt jniusi levelei-
ben: a kamara s a papi tancs visszalsei, klns tekintettel a trvnyek lerontsra, a meghall-
gatsok helyett fegyveres megolds keresse, etc. V.: Papp Sndor: Trk szvetsg. (Kzirat)
114
Martyn Rady hvta fel arra a figyelmet, hogy Klvin szerint a zsarnoki Nabukodonozornak is enge-
delmeskedni kell (Inst. IV.20.26-28), ezrt ez a kittel a szvegben egy teolgiai ngl. Ugya-
nakkor felteheten inkbb az kvetkezik belle, hogy a szerz nem volt klvinista, vagy legalbbis
nem ismerte vagy nem kvette Klvin teolgijt. Rady, Martyn: Bocskai, Rebellion and Re-
sistance in Early Modern Hungary. In: Pter, Lszl Rady, Martyn (eds.): Resistance, Rebellion
and Revolution in Hungary and Central Europe: Commemorating 1956. London, 2008. 5766.,
itt: 64. A plda kivlasztsra nzve Radynak taln igaz is van, de Klvin szerint pp az ilyen zsar-
nokokkal szemben kld Isten szabadtt, miattuk lteslt (constituti) a fejedelmi nkny ellens-
lyozsra a populares magistratus (ephoros, consul, tribunus, demarchos) intzmnye, s egyes
kirlysgokban az orszggylsben sszegylt hrom rend is velk szemben gyakorolja hasonl
hatalmt, mint a np szabadsgnak Istentl rendelt gymjai (Dei ordinatione tutores libertatis
populi Inst. IV.20.31). Ugyanakkor Klvinnl a zsarnokokkal szemben tansthat ellenlls is
feltteles, az isteni megbizatstl fgg, s kivtelesnek mondhat Klvin teolgijn bell. Hajo
Hpfl: The Christian Polity of John Calvin. Cambridge, 1982. 49., Buzogny Dezs: Klvin llam-
s trsadalomszemllete. Magyar Tudomny, 171. vf. (2010) 2. sz. 135151. A kiltvny ennl ra-
diklisabb, de szemben a szerencsi gyls szvegeivel csupn annyit mond, hogy a krnykbeli np
ltott Bocskaiban Istentl kldtt szabadtt, s ezrt csatlakozott hozz. Klvin hazai recepcijra
legjabban: Hrcsik Richrd: Klvin 16. szzadi magyarorszgi recepcija. In: Fazakas Sndor
(szerk.): Klvin idszersge. Tanulmnyok Klvin Jnos teolgijnak maradand rtkrl s
magyaroszgi hatsrl. Budapest, 2009. 1337.; fontos mdszertani felvetsekkel: Csepregi Zol-
tn: Klvin hatsa Magyarorszgon s Erdlyben 1551 eltt. Egyhztrtneti Szemle, 12. vf.
(2011) 1. sz. 154169. Az embersg levetkzsnek toposzra lsd mg: Cicero: De Finibus Bono-
A Bocskai-felkels s az eurpai informcihlzatok Tanulmnyok
83
gyon radiklisnak hangzik. Jllehet a trvnyszeg uralkod hatalomeljtszsa kzismert
eurpai ellenllstani igazols s kifejezetten a nmet luthernus ellenllstanok egyik fon-
tos rve az 1520-as vek vgtl, de esetkben a trvnyeket vagy hatalmnak hatrait tl-
lp uralkod csak sajt hatalmtl fosztja meg nmagt, vagyis a bns magnember
szintjre sllyed, akivel szemben ezutn az nvdelem termszetes jogval brki lhet.
115

Ennek fnyben gy tnhet, hogy a szerencsi kiltvny ezen rve igen nagy esllyel
Illshzyhoz kthet, hiszen Bocatius szerint az szvegvltozata volt a leginkbb radik-
lis. Ugyanakkor az is elkpzelhet, hogy a vonatkoz rsz Dniel knyve egy Nabukodono-
zorral kapcsolatos megllaptsnak radiklis parafrzisa csupn, miszerint nemcsak az Is-
tennel szemben felfuvalkodott s bns uralkod veszti el hatalmt Isten bntetseknt,
hanem az is, aki a j trvnyek (bona leges) s a tiszta sz (ratio recta) ellenben lp fel.
116

ppen ezrt a fenti gondolat nmagban termszetesen mg nem lenne elegend annak bi-
zonytsra, hogy a kiltvny lett volna Illshzy radiklis szvege, hiszen Bocatius szavait
nem mindig lehet kritika nlkl elfogadni, aminek indokait mr korbban lthattuk.
Kzismert, hogy a kiltvny ersen kritikus hangon beszl Rudolf hatalomgyakorlsrl
(absoluta potentia, tyrannis), de elssorban hatalmi visszalseit, a sorozatosan elkvetett
trvnytelensgeket s tlkapsokat, vagyis hatalomgyakorlsnak mdjt veszi kritika al,
aminek elsdleges okai Rudolf beteges hajlamai voltak.
117
Makkai Lszl vlemnye szerint

rum Et Malorum V.xii.35. A kiltvny igen szkszav s homlyos, pontos eszmei s filolgiai
elzmnyeinek meghatrozsa igen bizonytalan.
115
V.: Scheible, Heinz (Hrsg.): Das Widerstandsrecht als Problem der deutschen Protestanten
15231546. Gntersloher, 1969. 2529.; Skinner: Foundations II, 199202. Hossz tv eszme-
trtneti hatsra v.: Locke, John: Second Treatise. XIX. 235239. Krds persze, hogy ha Ru-
dolf nemcsak kirlysgtl, hanem embersgtl is megfosztotta nmagt (mrpedig a trvny-
telensgeket elkvette), akkor mirt azzal az rvvel utastja el Bocskai a trk koront Bocatius vi-
tatott hitelessg beszmoljban (Relatio, 102103., 6263.), hogy van mr trvnyes kirlyunk,
teht az orszg trvnyei s szabadsgai ellen lenne, ha azt elfogadn. Teljesen mellkes, hogy
Bocatius beszmolja propagandisztikus cllal lltja a trk koronnak csupn ajndkknt val
elfogadst, hiszen mind a kiltvny, mind Bocatius beszmolja az eurpai kzvlemnyt me-
gclz propagandaszveg. Az eltrs oka vagy az, hogy a kiltvny fenti radiklis rvt annak szer-
zje/szerzi sem vettk komolyan, vagy az, hogy Bocatius nem vett rszt a kiltvny szvege-
zsben, vagy egyszeren csak eltr diplomciai-retorikai stratgit alkalmaztak az eltr sz-
vegekben. Ugyanakkor igen valszn, hogy Bocatius a korponai rendek elkpzelseit adja a pasa
szjba, amikor lerja a korona tadsnak trtnett.
116
Dan 4:22, 2830. Mg a sz a kirly szjban volt, amikor szzat szlla le az gbl: Neked szl, oh
Nabukodonozor kirly, a birodalom elvtetett tled. s kivetnek tged az emberek kzl, s a me-
zei barmokkal lesz a te lakozsod [] mgnem megrted, hogy a felsges Isten uralkodik az embe-
rek birodalmn, s annak adja azt, akinek akarja. Abban az rban betelk a beszd Nabukodono-
zoron: s az emberek kzl kivettetk. A reformci teolgusai elssorban a bn-bntets-
megbns krdsben trgyaltk a vonatkoz rszt, vagy pldaknt hoztk fel arra, hogy Isten ke-
zben mg egy zsarnok is lehet eszkz. V.: Beckwith, Carl L. (ed.): Ezekiel, Daniel (Volume 12 of
Reformation Commentary on Scripture Series). InterVarsity Press, 2012. 286298. Hasonlan
Klvin sem beszl a kirlyi hatalom elvesztsrl trvnyszegs esetn, csupn Institutija 1559-es
latin kiadsban megemlti, hogy az Istennel is szembeszegl Nabukodonozor ideiglenesen meg-
fosztja magt kirlyi hatalmtl (potestatem sibi ipse abrogaverat, CR, XXX. 1117), s ezrt Dniel
engedetlensge (nem ellenllsa) jogos volt. A bibliai locus politikai felhasznlsa majd csak a hu-
genotta politikai trakttusokban kerl el. V.: Hpfl, Harro (ed.-trans.): Luther and Calvin on
Secular Authority. Cambridge, 1991. 8384.
117
Querelae: MOE XI. 171. Illshzy Bocskainak rja, hogy hogy a csszr beteges, s isten [...]
mentse meg a sok jmbort tyrannussgtl. (TT, 1878. 15.). Az absoluta potentia-ra hivatkozik:
Illshzy htlensgi pre, 144., 199. s a lengyel kirlynak rt levl (1605. jlius 15.) MOE, XI. 187.
Tanulmnyok KEES TESZELSZKY ZSZKALICZKY MRTON
84
Rudolf abszolutizmusnak trvnytelensggel s zsarnoksggal val azonostsra azrt
volt szksg, hogy az eurpai abszolutista rokonszenvezket (a Habsburg-ellenes Francia-
orszgot s a nmet fejedelmeket) a kiltvny ne riassza el egy nyltan rendi jelleg lls-
foglalssal. Eltekintve attl, hogy feltehetleg anakronizmus lenne egy ilyen korai idpont-
ban az abszolutizmus 19. szzadi fogalmt vagy akr csak annak 17. szzadi tartalmi vdjt
kapcsolni a kifejezshez s a kiltvny szveghez, a szveg megfogalmazsa vilgos abban
a tekintetben, hogy Rudolf megvlasztsa rvn trvnyesen birtokolt hatalmval istente-
len, trvnytelen, igazsgtalan s nknyes viselkedse miatt visszalt, ezrt zsarnokk
vlt, ami pedig nyilvnvalan elfogadhatatlan magatarts volt a kortrsak szemben l-
lamformtl s politikai ideolgitl fggetlenl. Sok kortrs szmra Rudolf abszolt ha-
talma nem jelentett volna problmt, persze, ha lett volna neki, kzpkori felfogs szerint
ugyanis az uralkod abszolt hatalma azt jelentette, hogy szemben rendes hatalmval
(potestas ordinata) indokolt esetben eltekinthetett az emberi trvnyektl. Az viszont el-
fogadhatatlan volt s a kiltvny szvege is ezt hangslyozta, hogy azt nknyesen gyako-
rolta, s szembehelyezkedett az rtelemmel s az isteni trvnnyel is.
118
Az abszolt hatalom
fogalma teht nmagban ekkor mg nem hordoz felttlenl negatv jelentst, s nem vagy
nem minden politikai nyelvben szinomimja a zsarnoki hatalomnak.
119
rdekes mdon a
kiltvny azzal folytatja, hogy a j s tkletes Istennek van egyedl korltlan hatalma
(absolutissima potentia), ennek ellenre rendes trvnyekkel (ordinaria lege) korm-
nyozza dolgainkat, vagyis a kiltvny szerzje mgis elveti az abszolt hatalom gyakorlatt,
klnsen azzal, hogy felszltja Rudolfot, a jog s a trvny szerint jrjon el mindenben.
120


118
A potestas absoluta et ordinata fogalomtrtnett lsd: Burns, J. H. (ed.): Cambridge History of
Political Thought c.350 c.1450. 435436., 455.; Oakley, Francis: The Absolute and Ordained
Power of God and King in the Sixteenth and Seventeenth Centuries: Philosophy, Science, Politics,
and Law. Journal of the History of Ideas, vol. 59. (Oct., 1998) No. 4. 669690. Canning, Joseph:
The political thought of Baldus de Ubaldis. Cambridge, 1987. 7279. Baldus kimondja, hogy az
abszolt hatalommal rendelkez uralkod is alrendelt az rtelemnek, ezrt taln az sem vletlen,
hogy a kiltvny szvege a termszetes rtelemre is hivatkozik, ahogyan Illshzy is igaz rci-ra
egyes leveleiben. A rmai jog s klnsen Baldus hatsa alatt Corvin Mtyst a kortrs jogi
dokumentumokban felruhztk azzal a joggal, hogy ne vegye figyelembe a trvnyt de plenitudine
potestatis vagy absoluta potestasa alapjn, amivel szemben llt rendes hatalma (potestas ordinar-
ia), amit kttt a trvny. Ebben a rendek sok esetben Mtys potencilis despotizmust lttk, s
idnknt az si szoksokra hivatkozva szabadsgaik megtartsra krtk. Holub, Joseph: Ordina-
ria potentia-absoluta potentia. Revue historique de droit franais et tranger, 4. ser., vol. 28.
(1950) 9299.; Decreta Regni Medivalis Hungari (a tovbbiakban: DRMH), Tomus III 1458-
1490, Ed. by Jnos M. Bak, Leslie S. Domonkos and Paul B. Harvey, Jr., Los Angeles, 1996. Art
Pal. 1486:9.; Bnis Gyrgy: Kzpkori jogunk elemei. Budapest, 1972. 7173. Az nem vilgos, hogy
a kzpkori magyar joghagyomny mennyiben lehetett a potestas absoluta emltsnek az ih-
letje.
119
Owens, J. B.: By My Absolute Royal Authority Justice And The Castilian Commonwealth At The
Beginning Of The First Global Age. Rochester, 2005. 233243.; MacHardy, Karin J.: War, Reli-
gion and Court Patronage in Habsburg Austria The Social and Cultural Dimensions of Political
Interaction, 15211622. Palgrave-Macmillan, 2003. 3740. Az abszolt hatalom krdse mg a
nmetalfldi vitkban sem egyrtelm. V.: Kossman, E. H. Mellink, A. F.: Texts Concerning the
Revolt of the Netherlands. Cambridge, 1975. 4647., 273.; Gelderen, Martin van: The Political
Thought of the Dutch Revolt 15551590. Cambridge, 2002. 57., 134., 148., 199200. (NB: Gelde-
ren a zsarnoksg fogalmt nhol az abszolt hatalom kifejezssel fordtja.)
120
V. Varga Benedek: The Term Libertas in 1718th c. Hungary. Studia Caroliensia, (2004) No. 3
4. 310311. Varga rvelse szerint a korai jkori fogalmi innovcik egyikeknt Bodin s Hobbes
kztt ltrejv abszolt hatalom fogalma nem egyezett meg az abszolt kirlyi hatalommal,
A Bocskai-felkels s az eurpai informcihlzatok Tanulmnyok
85
Ez persze szintn csak ltszlagos, mivel a kortrsak kztt nem volt vita afell, hogy n-
knyesen vagy oktalanul, valamint az isteni s termszeti trvnyek ellenben az uralkod
mg a teolgiailag igazolhat abszolt hatalmt sem gyakorolhatta.
121
Ugyanakkor a kilt-
vny szvege szerint Rudolf rgi szoks betartsval orszggylseket hirdetett, megcsil-
logtatva ezzel a szabadsgnak valami remnyt, ahol trvnyeket fogadtak el a szoks
szerint (de more), de azokat a kirly nknye szerint (pro regis arbitrio), minden nemzet
szoksa s a kirlyi gretek ellenre (contra omnium gentium morem, contra tot regias
pollicitationes) megvlasztottk. Ebbl azrt nyilvnval, hogy a kiltvny szerzi szmra
nem volt elfogadhat a mgoly trvnyes abszolt kirlyi hatalom gyakorlsa sem, ameny-
nyiben az szembement az orszg si szoksaival, vagyis erteljesen rendi llspontot kpvi-
seltek.
Az termszetesen ismt csak lehetsges, hogy a lengyel hallgatsg szmra volt szk-
sges az abszolt hatalom fogalmnak emltse, br a zsarnoksg vdja Rudolffal szemben
nmagban is elgsgess tette volna a kritikt.
122
Ismert pldul az erdlyi rendeknek a
lengyel kirly kvetei szmra sajt nevkben rt levele (Responsum), amely Rudolf abszo-
lt hatalma lersakor rdgi zsarnoksgt rszletezi, s szmba veszi a rendi s vallsi s-
relmeket, belertve a koronzsi esk greteinek a megszegst, si szoksuk s szabads-
guk megsrtst, a nemessg szolgasgba vetst s Belgiojoso tnykedst.
123
A szveg ius

hanem a brki ltal birtokolt hatalomnak egy olyan minsgvel, ami fellrhatta a korbbi form-
lis ktttsgeket, s amely szmos politikai nyelv rszv vlt, kivve az si alkotmnyossg para-
digmjt, amelynek alapjait tmadta.

121
A kzpkori hatalomfelfogshoz kpest elssorban fogalmilag jat alkot Jean Bodin is elfogadta,
hogy az a klnbsg a kirly s a zsarnok kztt, hogy az elbbi igazodik a termszeti trvnyhez,
tiszteli a vallst, az igazsgot, a trvnyt s a hitet, a kzj mozgatja cselekedeteit, mg a zsarnok
megtapossa vagy semmibe veszi azokat. Bodin: De republica libri sex, 2. Knyv, 4. fej. V.: Som-
merville, John P.: English and European Political Ideas in the Early Seventeenth Century: Revi-
sionism and the Case of Absolutism. The Journal of British Studies, vol. 35. (Apr., 1996) No. 2.
Revisionism, 168194. rdekes mdon a kiltvny kritriumai tematikusan igen kzel llnak
Bodin szempontjaihoz, de a szvegek fogalmi vagy eszmei kapcsolata nem igazolhat.
122
Mr a 16. szzad msodik felben a lengyel nemessg elutastott minden olyan kormnyformt,
ami nem a monarchia mixta republiknus alapelvein nyugodott, kvetkezskppen minden olyan
rendszer, amelyben abszolt hatalom mkdtt, eredenden volt korrupt a szemkben, s ezrt
annak tlhatalommal rendelkez uralkodja szmukra elkerlhetetlenl lt vissza hatalmval. Az
abszolt hatalom lengyel kritikjra lsd: Frost, Robert: Liberty without Licence The Failure of
Polish Democratic Thought in the Seventeenth century. In: Biskupski, M. B. B. Pula, James S.
(eds.): Polish Democratic Thought from the Renaissance to the Great Emigration: Essays and
Documents. (East European Monographs) Columbia, 1990. 2954.; Opaliski, Edward: Civic
Humanism and Republican Citizenship in the Polish Renaissance. In: Gelderen, Martin van
Skinner, Quentin (eds.): Republicanism A Shared European Heritage, Volume 1. Republicanism
and Constitutionalism in Early Modern Europe. Cambridge, 2002.; Gromelszki, Tomasz: Liberty
and liberties in early modern Poland-Lithuania. In: Skinner, Quentin Gelderen, Martin van
(eds.): Freedom and the Construction of Europe. (Megjelens eltt: Cambridge, 2013.)
123
Responsum ab ordinibus Transylvaniae ad Leg. Reg. Pol. 1605 Mayo 30. State Papers, 88/2:
131139. Modern kiadsa megtallhat az Elementa ad fontium editiones VI. ktetben. Ex quo
igitur sacratissima Caesarea Ma-tas absolutum Regni Hungariae apprehendit, statim jura lib-
ertatesque Hungaroae labefactari coeperunt ... legum et consuetudinum nostrarum oblit, [...]
tyrannide [...] contra injurias Suae Ma-tis praesertim in libertate religionis et patriae, armis se
defendere... V.: Magyarorszg trtnete 3/1., 743744. Makkai Lszl szerint a kancellria
azrt ksztette ezt a levelet, hogy a szerencsi kiltvny helyett egy a lengyel viszonyokra alkalma-
zott j kiltvnyt ksztsen. Ugyanakkor nem vilgos, hogy 1605 mjusban a mg Magyaror-
szgon tartzkod Bocskai kzpont nlkli fejedelmi udvara s kancellrija hogyan vett rszt az
Tanulmnyok KEES TESZELSZKY ZSZKALICZKY MRTON
86
gentiumra hivatkozva vindiklja az nvdelem jogt, mondvn, az erszakkal szemben
ervel lehet fellpni (vim vi repellere licet), a nemesek mozgalmnak lre ll Bocskai pe-
dig vllalja a szabad kirlyvlaszts visszalltst, a zsarnoksg felszmolst, a lelkiisme-
reti s trvnyi szabadsg visszalltst. Vgezetl a levl az si szabadsgra hivatkozva a
lengyel respublika kzvettst kri.
124
Ebbl lthat, hogy az abszolt hatalom emltst
mindig kvette Rudolf zsarnoksgnak lersa is, valamint a hagyomnyos rendi szabads-
gok megszegsnek esetei.
Termszetesen a szerencsi kiltvny is hivatkozik a hagyomnyos rendi szabadsgokra.
A kiltvny egyik lnyeges, br igen szkszav utalsa ugyanis az volt, hogy az orszg tr-
vnyei elismerik az ellentmonds s a felkels jogt a trvnyszeg uralkodval kapcsolat-
ban, az orszglakosok pedig feloldatnak hsgk all, jllehet a trelmes magyarok mindez
ideig nem ltek ezzel az si jogukkal.
125
Fontos megjegyezni azonban, hogy a szerencsi ki-
ltvny igen kiterjeszt rtelemben hasznlja az Aranybulla s a Tripartitum fogalmait, az
ellenlls szabadsgnak alanya itt ugyanis nem a nemessg, hanem tgabb rtelemben az
orszglakosok, ami ugyan elssorban a nemessget jelenti, de jelentheti a nem nemes fld-
birtokosokat is, az ellentmonds s ellenlls szabadsga pedig ellentmonds s felkels
szabadsga irnyba fejldik tovbb a szoksjogi rendszerekre jellemzen kiterjeszt
mdon.
126


erdlyi rendek nevben rt levl elksztsben, amikor Bocskai csak jlius vgn indult el Er-
dlybe. EOE V, 384385. Nem ktsges, hogy a levl rvelse s frazeolgija eltr a tbbi propa-
gandaszvegtl, de ebben az esetben lehetsges, hogy nem azrt, mert ms helyzetre ms retorikt
kellett alkalmaznia a Bocskai-propagandnak, hanem azrt, mert msok vettek rszt a szvege-
zsben, vagy egyszeren a szveg nem is a szigoran vett Bocskai-diplomcia termke. Taln az
sem vletlen, hogy a ius gentiumra val hivatkozs Illshzy szvegein kvl csupn Erdlyben
fordul el dokumentumokban, nagy valsznsggel az erdlyi szsz rmai jogi recepcinak
ksznheten. V.: Zszkaliczky: Vim vi repellere (kzirat). A szerencsi kiltvny egy passzusa
azt tmasztja al, hogy az erdlyi rendek rtk a szveget: Az erdlyiek a pphoz, a lengyel s
svd kirlyhoz fordultak, hogy az italiaiak s a lengyelek jrjanak kzbe a magyarokrt Magyaror-
szg kirlynl. Sinkovics: Magyar trtneti szveggyjtemny, 294.
124
Ita vel ipsi hosti in confessionem, suam serenitatem non aliternisi vi et armis suae Ma-tis a fideli-
tate ejusdem discedere coactam, atque pro tutanda vita (siquidem F. 133r) de jure gentium vim vi
repellere licet:) isthaec militam fuisse: motus etiam inteae et impulsus Hungariorum, qui caedi et
lanianae sese destinatos ibidem olfecerant.

125
Lsd: Glossary In: DRMH IV: The Laws Of The Medieval Kingdom Of Hungary Volume 1-5.
Edited and translated by Pter Bany and Martyn Rady with the assistance of Jnos M. Bak,
Charles Schlacks, Jr., Publisher, Idyllwild CA, Department of Medieval Studies, Central European
University, Budapest, 2010. LatinMagyar Trvnykezsi sztr (1845): regnicola: orszglak,
orszglakos. Mediae latinitatis lexikon minus: regnicola citoyen, citizen. De: Tabula Regni-
colarum, seu Statuum et Ordinum is mint az orszggyls alstblja (Tabula Inferior).
126
Aranybulla (DRMH I, 1222:31, 2.): liberam habeant tam episcopi quam alii iobagiones ac no-
biles regni nostri universi et singuli [] resistendi et contradicendi, Tripartitum: Liberam illi
resistendi et contradicendi habent, Querela: regnicolae [] leges Hungariae [] admittant
liberam contradictionem et insurrectionem A felkelsre val hivatkozs egy kiterjeszt jelleg
jrartelmezs (redeskripci), ugyanakkor a nemesi insurrectio kiterjesztett szabadsgt is jelent-
heti, hiszen Bocskai a kassai rszgylsen pontosan personalis insurrectiora szltja fel a nemes-
sget. Egy klfldnek sznt kiltvnyban ez az rtelmezs taln nem valszn, de nem elkpzel-
hetetlen, hogy a szveg szerzje itt is tudatosan hasznlt tbbes vagy lebegtetett jelents
kifejezst, ahogyan ez a Bocskai-propaganda igen sok szvegnl lthat, klnsen a kiterjesztett
jelents nemzet- s szabadsg-fogalom hasznlatban, hogy ezltal is a lehetsges legszlesebb
trsadalmi csoportokat tudjk elrni s meggyzni. V.: Varga: Political Humanism; Zszkaliczky:
The language of liberty.
A Bocskai-felkels s az eurpai informcihlzatok Tanulmnyok
87
Ugyanakkor a kiltvny egyik legfontosabb sajtossga, hogy tbb termszetjogi rvet is
hasznl, ami igen ritka a kortrs szvegekben. A kiltvny szerint a termszetes rtelem
(naturalis ratio) azt tantja, hogy a hitet nem fegyveres erszakkal, hanem oktatssal s
prdiklssal kell terjeszteni, valamint hogy szabadon szletett valls szabadon propagl-
tassk.
127
Ez a sok tekintetben Lutherre is visszavezethet rv a politikai hatalom s a hit
elvlasztsrl tulajdonkppen a vallsszabadsg melletti killst jelenti, amely vg-
eredmnyben nem csak a protestnsok szmra biztostand prioritsa volt a Bocskai-
felkelsnek.
128
Nem vletlen, hogy a vallsszabadsg s a klvinizmus viszonyt eurpai
sszehasonltsban vizsgl John Coffey megltsa szerint a szerencsi kiltvny rvelse a
szerencsi gyls dokumentumaival egyttvve tipolgiailag sokban hasonlt a nmetalfldi
felkels politikai zeneteihez, amennyiben mindkett egy felszabadt mozgalom igazol-
saknt megfogalmazott militns ellenllstan s az isteni szabadts klvinista vzijnak
olyan ritka kombincijt kpviseli, amely a vallsszabadsgra hivatkozik s nem valami-
lyen kemnyvonalas klvinista uniformitsra, valamint nem kvetel kprombolst.
129
Ez
persze csak akkor igaz, ha a szerencsi kiltvny a szerencsi gyls termke. Amennyiben
nem, lehetne ugyan a fenti lltst a felkels ideolgijnak egszre vonatkoztatni, ha van
ilyen, de flrevezet lenne, hiszen a vallsszabadsg ltalnos ignytl fggetlenl feltn,
hogy a vallsszabadsg (fogalmi) nyelvezete nagyon ritkn tallhat meg a Bocskai-felkels
szvegeiben, amelyek tbbsge az igaz vagy a rgi (s nem a szabad) vallsra hivatkozva
igyekszik a vallsi srelmek ellen felszlalni, s kveteli a valls hbortatlan, szabad gya-
korlst a protestnsok szmra.
130
Termszetesen nem vrhat az si alkotmnyossg pa-

127
ideo religio libere nata libere propagata est MOE, XI, 175. Az erszakos trts tiltsa Lu-
thertl ered tants a reformci teolgijban. Ellenttben sokakkal, pldul Erasmussal, Luther
sohasem fogadta el a keresztny hatalom koncepcijt, s ezrt nem ismerte el a magisztrtus ru-
tinszer beavatkozst vallsi gyekbe, s vszhelyzet esetn is csak annyiban, amennyiben a tr-
sadalmi rend kerlt veszlybe valamely vallsi visszals miatt, de akkor is csak keresztny
magnemberknt. (Szerinte a fejedelem az anabaptistkkal szemben sem mint eretnekek, hanem
mint a trsadalmi rend felforgati lphet fel.) Ebbl a tantsbl fakadt az a teolgiai llspont is,
miszerint a fejedelem, brmilyen valls is legyen, ha biztostja a trsadalmi bkt az egyhz
zavartalan mkdshez, s nem parancsol semmit Isten trvnyvel szemben, Isten rendelsnek
tekinthet, ezrt engedelmessget kell irnyban tanstani, s legyen br keresztyn, ha isten-
telent parancsol, nem szabad neki engedelmeskedni. Ebbl nyilvnval, mirt vlhatott a trk is
Istentl rendelt felsbbsgg a hdoltsg protestns teolgijban. Lsd: Lutherre: Estes, James
Martin: Peace, Order And the Glory of God: Secular Authority and the Church in The Thought of
Luther and Melanchthon, 15181559. LeidenBoston, 2005. 44., a magyar reformcira: Zszka-
liczky: Protestant Political Theology. (Kzirat)
128
Pter Katalin: A vallsgy a bcsi bkben. In: Frigy s bkessg legyen, 171175.
129
Coffey, John: The Language of liberty in radical Calvinist thought. In: Gelderen, Martin van
Skinner, Quentin (eds.): Freedom and the Construction of Europe. Volume I: Religious Freedom
and Civil liberty, Chapter 15. (Megjelens eltt, 2013 prilis.) V.: Bahlcke, Joachim: Calvinism
and Estate Liberation Movements in Bohemia and Hungary (15701620). In: Maag, Karin (ed.):
The Reformation in Eastern and Central Europe. Aldershot, 1997. 7291.; u: Libertas Vorstel-
lungen in der stndischen Gesellschaft Polens, Bhmens und Ungarns. In: Political Culture in
Central Europe (10th 20th Century), Bd. 1: Middle Ages and Early Modern Era. Ed. Halina Ma-
nikowska Jaroslav Pnek in Verbindung mit Martin Hol. Prague, 2005. 163177. A nmetal-
fldi felkels s a Bocskai-felkels politikai rveinek sszehasonltsra lsd mg: Varga: Szemp-
ontok, i. m.
130
Mikzben a szvegek sokasga beszl a nemzet s az orszg szabadsgrl (lsd: Zszkaliczky: The
language of liberty), a valls hbortatlansgt s megtartst krvnyezi a legtbb dokumentum
a vallsszabadsg elvre val hivatkozs nlkl (v.: MOE, X. 510511., 525.), a legtbb esetben
Tanulmnyok KEES TESZELSZKY ZSZKALICZKY MRTON
88
radigmjn s egy klvinista politikai vzi ideolgiai s retorikai bzisn alapul, jogi s
vallsi konzervativizmust kpvisel 17. szzad eleji politikaikatonai mozgalomtl, hogy
zszljra tzze a vallsszabadsg felvilgosult alapelvt, de ebbl a kontextusbl szemllve
mg inkbb rtkelend, hogy a Bocskai-felkels a valls szabad gyakorlsa trvnybe ikta-
tst eredmnyezi.
131
Ebben a tekintetben pedig a Querelae szvege ritka kivtelnek tekint-
het, s jellemz mdon klfldi hallgatsgot cloz meg.
132


ugyanis a valls rgisgre (s nem szabad voltra) vagy rgi gyakorlatra, esetleg a valls rgi
szabadsgra val hivatkozssal, nmikpp az orszg rgi szabadsgai mintjra. Pldaknt
lsd: a protestns rendek krvnye az 1604. vi pozsonyi orszggylsen: in religione nostra pris-
tina intacte conservare MOE, X. 468-49, conservari religione tantum quite oramus MOE XI.
511. s Glszcsen: Status et Ordines regni in eorum immunitatibus et praerogativis, libertati-
bus, pristinaque religione conservare et manutenere dignetur... 590. Az igaz vallsra hivatkoz
szvegek kzl pr plda: a gnci kiltvny, a szerencsi orszggyls egyb dokumentumai, a haj-
dkapitnyok levelei, Bocskai levelei a dunntli nemessgnek s a soproni rendeknek, valamint
ennek nmet fordtsa stb. Az termszetesen kln krds, hogy mit is rtettek a forrsok az igaz
valls fogalma alatt, az mindenesetre biztos, hogy mind a klnbz protestns felekezetek
kztt, mind a katolikus uralkod meggyzse rdekben hasznlatos volt az igaz valls feleke-
zetileg ltszlag semleges fogalma. V.: Az ecclesia catholica et orthodoxa fide fogalmak hasz-
nlatt a magyarorszgi reformciban: Csepregi Zoltn: Konfessionsbildung und Einheitsbestre-
bungen im Knigreich Ungarn zur Regierungszeit Ferdinands I. Archiv fr Reformationsge-
schichte, vol. 94. (2003) 243275., uo.: Die Auffassung der Reformation bei Honterus und seinen
Zeitgenossen. In: Wien, Ulrich A. Zach, Krista (Hg.): Humanistische Beziehungen in Ungarn
und Siebenbrgen: Politik, Religion und Kunst im 16. Jahrhundert. Siebenbrgisches Archiv 37.
KlnWeimarWien, 2004. 117.; u.: Einleitung: Confessio catholica von Eger und Debrecen,
1562. In: Mhling, Andreas Opitz, Peter (Hrsg.): Reformierte Bekenntnisschriften. Bd. II/2.
15621569. Neukirchen, 2009. 1165 (Nr. 58). Kzp-eurpai vonatkozsban lsd: Daniel, David
P.: Ecumenicity or Orthodoxy: The Dilemma of the Protestants in the Lands of the Austrian
Habsburgs. Church History, vol. 49. (Dec., 1980) No. 4. 387400.; Head, Randolph C. Chris-
tensen, Daniel (eds.): Orthodoxies and Heterodoxies in Early Modern German Culture Order and
Creativity 15001750. LeidenBoston, 2007.
131
Pter Katalin igen fontos megllaptsa, hogy ugyan a Bocskai-felkels a protestns vallsgya-
korlat szabadsgnak jelszavval robbant ki, de nem volt vallshbor, hanem sokkal inkbb a
rendek s a kirly politikai konfliktusaknt kell felfogni, s a kortrs szvegekben elfordul igaz
hit vdelme bizonyosan nem a rmai katolikus vallst jelentette, ugyanakkor mgis tarthatnak
vli azt az rtelmezst, ami szerint Bocskai Istvn a bkebiztosoknak tadott szvegben a protes-
tns s a katolikus vallsgyakorlat szabadsgt egytt kvetelte. Mert a fejedelem minden tny
emellett szl nagy realista volt. V.: Pter Katalin: A vallsgy, i. m. s MOE, XII. 512. CIH,
1608, 1. tc.
132
A kevs kivtelek kztt a ksbb trgyaland Excusatio, annak olasz nyelv vltozata, a refor-
mtus lelksz Sepsi Laczk Mt Krnikja (lsd: 103. lbjegyzet), Bocskai prilis 5-i levele
(a nagy Istennek blcs rendelsnek, ki nemzetnknek, hitnknek rgi szabadsgra indtott,
Bocskai: Levelek, 141) s Illshzy egyes levelei (pldul libera religio: TT, 1878. 68). Fontos
megjegyezni, hogy Bocskai fenti, a hit rgi szabadsgra hivatkoz levelhez hasonlan Bocskai-
nak a korponai trgyalsok alapjt kpez 1605. jliusi kvnsgai is a rgi gyakorlatra hivatkozva
krik a vallsok megtartst, vagyis a valls szabadsgt mindhrom felekezet szmra: Kvnjuk
mindeneknek eltte azt a lelki szksgnkre val f szksges dolgot, hogy felsge bennnket az
mi vallsunkba megtartson s tartasson; legyen szabad az lutheranus s helvetiai confessio, az r-
mai valls azonkppen ez orszgban minden rendek kztt, a ki melyiken akarand megmaradi s
llani, amint ez a szabadsg volt az felsge nagyatyja s az desatyja idejben is. MOE, XI. 437.
Ebbl annyi bizonyos, hogy eredetileg nem minden valls, hanem kompromisszumkszsgt bi-
zonytand a katolikus vallst magban foglal hrom fbb felekezet minden rendek kztt
gyakorolt szabadsga volt Bocskai kvnsga, amit majd csak a patrontusi jogrl kialakult vita
miatt, taktikai okbl vlt fel a felekezeti korltozs nlkli vallsszabadsg elve az 1608-as tr-
A Bocskai-felkels s az eurpai informcihlzatok Tanulmnyok
89
A magyar nyelv szakirodalomban kzhely, hogy a Bocskai-felkels ellenllstana a
klfldnek tett megnyilatkozsaiban semmikppen nem alapulhatott felekezeti hivatkoz-
sokon, klnsen nem a klvini teolgin, szemben a mozgalom tagjainak egyms kztti
kommunikcijval.
133
Ennek kivltsra volt alkalmas egyrszt az orszg si trvnyeire
vagy szoksjogra (az n. si alkotmnyossgra) val hivatkozs, msrszt a termszetjogi
rvels, amelyeket felekezettl fggetlenl brki elfogadhatott. A Querelae egy msik igen
fontos rve az, hogy a termszetjog (jure naturalis) szerint mg az oktalan llatok is meg-
vdhetik magukat vgveszlyben, vagyis Bocskaik szmra is jogos az nvdelem. Ez a
termszetjogi rv gyakori eleme Illshzy szvegeinek, ahogyan az erszaknak erszakkal
val elutastsn alapul nvdelem rmai jogra visszamen formulja (vim vi repellere
licet) is elfordul egyes szvegeiben, mikzben Bocskai krnyezetben egy Bocskai-levl
ritka kivtelvel
134
msok alig hasznljk.
135
Igen gyakran alkalmazza mg Illshzy azt a

vnyben (kinek-kinek a maga vallsa s hite [...] szabad legyen [...] s annak szabad gyakorlat-
ban senki senkit meg nem akadlyozzon). V.: Pter Katalin: Vallsgy, i. m.

133
Lsd: Benda Klmn: A klvini tanok hatsa a magyar rendi ellenlls ideolgijra. Helikon,
17. vf. (1971) 3-4. sz. 322330.; Szab, Andrs Pter: Inhalt und Bedeutung der Widerstandsleh-
re im Bocskai-Aufstand. In: Fata, Mrta Schindling, Anton (eds.): Calvin und Reformiertentum
in Ungarn und Siebenbrgen: Helvetisches Bekenntnis, Ethnie und Politik vom 16. Jahrhundert
bis 1918. Mnster, Westf. 2010. 317340.; Etnyi: Bocskai, i. m., Rady: Bocskai, i. m. A Bocskai-
mozgalom bels kommunikcijban alkalmazott hangslyosan protestns rvelsre kitn plda
a szerencsi rszgyls szvegeinek azon hivatkozsa, amely isteni szabadtnak lttatja Bocskait.
Rady szerint csak a bels kommunikciban hasznltk a klvini rvelst, mg kifel az Arany-
bullra hivatkoz rendi rvelst. Ez csak els felben helytll megllapts, mivel az si jogokra
egyarnt hivatkoztak kifel s befel, a szerencsi gyls szvegei pldul hibrid rvelst hasz-
nlnak, amikor is azt lltottk, hogy Bocskait az Isten kldte a nemzet felszabadtsra s az si
szabadsgok visszalltsra, mikzben kifel is igen gyakran hivatkoztak az orszg trvnyeire
s szoksaira, de felekezetileg elfogult rvek helyett egyes esetekben termszetjogi rvet hasznl-
tak. Lsd: Zszkaliczky: The language of liberty, i. m.
134
Lsd: 85. lbjegyzet. Bocskai levelnek szerzje Bocskai nvdelmt egy rmai jogi eredet, fel-
teheten Werbczi rvn tvett jogelv alapjn indokolja meg. Werbczynl: Quoniam in hac par-
te vim vi repellere licet Trip I. 68. A teljes szakasz magyar fordtsa: Hogy a fekv jszgok
erszakos elfoglalit, azokbl viszont erszakkal kivetni szabad. Tovbb, ha valamely ember az
ilyen fekv jszgoknak s birtokjogoknak, a melyek msra s nem re hramlottak, erszakkal
uralmba tolakodik, behatol vagy brmi mdon beleelegyedik, akkor az, a kinek eme fekv jsz-
gokhoz rklsi hatalma s joga van, azt a foglalt, egy egsz v forgsa alatt, azoknak uralmbl
ervel s hasonl erszakkal is kidobhatja s kirekesztheti. Mert e rszben erszakot erszakkal
szabad megtorolni. Decretum Latino-Hungaricum ... Az az Magyar s Erdely orszagnak tr-
vny knyve. Leutschoviae, 1637 (RMNY III, 1688) 142. A levl szerzje teht a nemesi birtok ma-
gnjogi vdelmt terjeszti ki az egsz nemzetsg politikai nvdelmre. Lsd mg: Zszkaliczky:
Vim vi repellere licet, i. m.
135
Ad auxilium itaque inimicorum, Turcarum nempe, confugiendum illis fuit? in tali enim casu
etiam brutis animalibus admittitur ipso jure naturae defensa. A lengyel kirlynak rt levl (MOE
XI, 188), 3. Ad auxilium itaque inimicorum, Turcorum nempe, coacti nobis confugiendum fuit,
in tali enim casu defensio etiam brutis animalibus ipso iure naturae admittitur, omnes enim
usque ad unum, una cum conjugibus, liberis, famiiia interemti, certo simul una et patria cara,
Hungaria, funditus eversi et exterminati fuissemus. Fggelk Illshzy feljegyzseihez: Regi Po-
loniae recitata, et scripto exhibita Cracoviae, anno 1605 die 15-a Jolii. (Illshzy Istvn ndor
feljegyzsei 15921603. Kzli: Kazinczy Gbor. In: Monumenta Hungariae historica II. Scriptores
VII. Pest, 1863. 322). misere vero plebs aestate more brutorum animalium in montibus et sil-
vis oberrabat, Itaque protestantur coram Deo et toto orbe christiano, sese usque ad extremum
habitum spiritus defensuros contra Tyrannidem Regiam, hoc ipsum enim in periculis ipso jure
naturae etiam brutis animalibus conceditur Querelae (MOE XI, 173, 182). Bocskainak rja 1605
Tanulmnyok KEES TESZELSZKY ZSZKALICZKY MRTON
90
fordulatot, hogy fegyverrel s nem trvnnyel lptek fel ellenk a csszriak, tbbszr jel-
lemzi Rudolf hatalmt abszolt hatalomknt, valamint tbbszr utal kzvetetten a rmai
jogra vagy az eredetileg az azon kvl lk kztt rvnyes jogelvek sszessgre, a ius
gentiumra, tovbb a kortrs luthernus jogelmlet bevett kifejezseit hasznlja.
136

Az rvels teolgia httere szempontjbl fontos megjegyezni, hogy mg Melanchthon a
politikai hatalom alapjait az isteni rendelsen tl a termszeti trvnyben s az rte-

jniusban: vgre nem trvnnyel, hanem fegyverrel, haddal, lgykkal kezdnek hozznk az
felsged kapitnyi vrainkat, jszgainkat elfojtani [...] Magt az fegyver ellen omni jure szabad
volt oltalmazni [KT-ZM: ez a vim vi repellere licet magyar fordtsa], hiszen, ha mi vtke volt
volna flsgednek, trvnynyel kllett volna megltni, nem fegyverrel, st hogy megtalmazta
magt flsged az veszedelemtl, felsge causa non cognita (nem ismervn az okot), az mint ho-
gy subditusi kztt illett volna megtudni, ki adott okot ez hborsghoz, hanem mindgyrst Basta
Gyrgyet flsge mind az nesre s mind az bntelenre egyarnt re kld nagy hadt. Ez mi-
nem nagy kegyetlensggel, mind kicsit, nagyot, urakot, nemeseket lt vgott, gette az orszgot,
elszmljni, az kinek kegyetlensgtl, tam diuino, quam humano et ipso jure nature az mivel
lehetett, nemde mltn kszertettek az veszedelemtl magokat talmazni, mg az oktalan llat is
talmazza az veszedelemben magt... (TT, 1878. 9.) Bocatius is hivatkozik a iuris divini, gentium
et naturae-re a pflzi vlasztnak rt 1606. prilisi 30-i levelben. OPR, 191. Termszetjogra vagy
az oktalan llatra hivatkozs elmeneklsnek igazolsaknt: Illshzy Istvn htlensgi pre,
130., 199. (Iure naturali), 208., 209. (bruta animalia). A kevs nem Illshzyhoz kthet elfor-
duls egyike: Ott immr annakutnna noha viselte felsgit az maga letnek megoltalmazsa is,
hogy nyakon ktve rtatlanl az dhs nemzetsig kezben ne essk, minthogy mg az oktalan lla-
tok is az tehetsgek szerint az hallt az mennyire lehet elkerlik 1605. pr. 20. A szerencsi or-
szggyls tirata az erdlyi orszggylshez, EOE V, 378. Lsd a kortrs recepcira s az eur-
pai prhuzamokra: Zszkaliczky Mrton: Vim vi repellere licet... i. m.
136
A fegyverrel s nem trvnnyel fordulatra lsd az elz lbjegyzetet. Tovbb: Ideo etiam prae-
sepe querulantibus et oppressis; legesque Regni Hungariae allegantibus per Generales Capita-
neos Suae Caes. Majestatis fuit responsum: Arma Imperatoris sibi ipsis suspensa esse leges et ju-
ra Regni Hungariae; per vim armorum et non legum, pro libidine sua in quosvis Hungaros
grassabantur. A lengyel kirlynak rt levl (MOE XI, 188). Elszr nagy ortit tnek dekul,
nem kellett volna korons kirlyunkra tmadnunk, s noha rla tehetne, de inkbb gratival akar
velnk jrni. Ezekre mindgyrast n bven megfeleltem nekik, elszr, hogy mikppen cseleked-
tek, mind n velem s mind tbbel, fegyverrel s nem trvnynyel s azrt nem flsgire, sem az
krsztynsgre nem tmadtunk mi, noha az mi trvnynk az kirlyra tmadsra in tali casu
megengedi, Basta is mikppen kesertett bennnket, hogy vagy akartuk vagy nem, de az trket
kellett segtsgl hnunk, ha letnket s haznkot meg akartuk tartani... 1606. jan. 6. Bcs, Il-
lshzy levele a nyitrai pspk, Thurz Gyrgy, Rvay Pter, Forgch s msok jelenltben folyta-
tott tractjrl. (TT, 1978. 48.) Levelben Illshzy ksbb megjegyzi az nmetek-re vonat-
kozan, hogy immr elmlt 200 esztendeje, hogy mellettek tartjuk, sok vrnk hullsaival, szp
orszgunk elromlsval szolglnk nkik. Bocatius is emlti s a Querelae is szintn azzal kez-
ddik, hogy a magyarok tbb mint ktszz v ta kemny hbort viselnek a trkkel. (Sinko-
vics: Magyar trtneti szveggyjtemny, 286.) A vim vi repellere licet rmai jogi formult Il-
lshzy fent idzett levelben, Werbczibl eredeztetheten Bocskainak egy erdlyi ismeretlenhez
rt levelben, az erdlyi rendeknek a lengyel kirlyhoz rt levelben (Responsum) s egyb lengyel
vagy erdlyi diplomciai szvegekben tallni meg. Pldul Summa Legationis Bochkayanis ad Po-
loniae Regem Sigismundum Tertium (Acta, 137r. vim vi repellendam...). A ius gentiumra is
ugyanezekben a forrsokban hivatkoznak, pldul gy: contra ius omnium gentium. A rmai
jog s termszetjog esetleges ciceri kzvettsre tmpontot nyjthat: Hamza Gbor: Cicero s a
termszetjog. llam s Jogtudomny, 30. vf. (19871988) 775784., Ntri Tams: A jogos
vdelmi helyzet Cicero Milo vdelmben tartott beszdben. Magyar Jog, 58. vf. (2011) 1. sz. 12
22., u.: Jogos vdelem s zsarnokls tnyllskezels s llamblcselet a Pro Milonben. In:
Jakab . (szerk.): Rmai jog s a magnjog fejldse Eurpban. Szeged, 2011. 101125.
A Bocskai-felkels s az eurpai informcihlzatok Tanulmnyok
91
lemben ltja, addig Klvin elveti ezt a megkzeltst, s elssorban az isteni rendelsre kon-
centrl. A kiltvny lltsval ellenttben, miszerint az Istennek (s csak neki) abszolt ha-
talma van, Klvin elveti az absoluta/ordinaria potestas dichotomt Isten hatalmval kap-
csolatban is, szemben Lutherrel s ms kortrsakkal. Ismt csak a kiltvny szellemvel el-
lenttben Klvin hasznlja igaz, csak egyszer a plena autoritas fogalmt, amely a pleni-
tudo potestatis szinomimja, de mint a felsbbsg Istentl rendelt, hdolatot rdeml ml-
tsgt s hatalmt (plenam venerandae maiestatis magistratuum auctoritatem, Inst.
IV.20.31).
137
Ez annyiban lehet lnyeges, hogy ezek szerint a szerz inkbb volt evanglikus
vagy katolikus, mint reformtus, hiszen mveltsgnek s fogalomhasznlatnak elemei
abba az irnyban mutatnak, amennyiben persze nem hallgatsga miatt hasznlt ilyen fo-
galmakat. Ennyire kifinomult rvels taln nem valszn a kiltvny esetben, s nehz
lenne megmondani, politikailag mennyiben lett volna rdemi s elengedhetetlen a fenti
skolasztikus fogalmak meggyzst clz hasznlata. Mindezrt inkbb azt kell felttelezni,
hogy a fenti fogalmakat a szerzk sajt mveltsgkbl mertettk, vagyis tkrzi teolgiai
mveltsgk s htterk termszett, amit persze egy mindenki szmra elfogadhat rve-
ls elemeknt hasznltak fel.
Azt mindenkppen hangslyozni kell, hogy ilyen tpus rvels nem tallhat sem a szi-
lziai rendeknek rt, ksbb trgyaland levlben vagy annak fordtsaiban (Declaration),
sem magyar nyelv levelekben vagy Bocskai dunntli nemessgnek rt levele nmet ford-
tsban (Copey). Az oktalan llat nvdelmre vonatkoz termszetjogi prhuzammal
ugyanakkor a korponai kiltvny Katona ltal kiadott verzijban is tallkozunk. Ennek a
szvegnek az eredetre vonatkozan mr Krolyi rpd is azt lltotta, hogy az a szerencsi
gyls megbzsbl kszlt heves pronunciamentonak kivonata, ezrt rdemes ezt a sz-
veget alaposabban is sszevetni a szerencsi kiltvnnyal.
138

A korponai kiltvny
Bocatius nagyon rszletesen lerja, hogyan keletkezett a korponai gylsen egy msik apo-
logetikus rs. Ez a szveg tulajdonkppen nem ms, mint egy Illshzy, valamint Bocskai
hvei ltal alrt, Frigyes vlasztfejedelemhez intzett, 1605. december 10-n kelt levl.
139

Bocatius beszmolja szerint Illshzy Istvn, Rimay s Hoffmann Gyrgy parancsot ka-
pott az orszggylstl, hogy Bocskai nevben rjanak a birodalomba mersz hang levele-
ket, vagy kln-kln fogalmazzanak kimert, szenvedlyes s jogos fjdalmukat kifejez
zeneteket.
140
Az orszggyls azt is elrta, mit is kell tartalmazniuk ezeknek az rsoknak,

137
Steinmetz, David: Calvin and the Absolute Power of God. In: u.: Calvin in Context, 2
nd
ed., Ox-
ford, 2010. 4052., 200205.; Oakley, Francis: Politics and Eternity: Studies in the History of
Medieval and Early-Modern Political Thought. (Studies in the History of Christian Thought)
Brill, 1999. Klvin idnknt hasznlja a summa potestas fogalmt (v.: Inst. IV.20.31). Tovbbi
fontos szempont lehet a kiltvny teolgiai forrsainak feltrsban, hogy a Nabukodonozor ha-
ragjtl megmenekl hrom ifj trtnete Dniel knyvben fontos bibliai locus volt Isten abszo-
lt s rendes hatalmnak skolasztikus trgyalsban, amit a 16. szzad folyamn sokan tvesznek
(Mair, Erasmus, Luther, Melanchthon, Eck, Suarez, Ames).
138
MOE XI. 412.

139
IOPr 383391., Katona, XXVIII, 455475.

140
Bocatius: t v, 19. = OPR 120. Bocatius bevallotta ezt hasonl szavakkal mr a prgai brtnben:
Weis nicht gewis, wer sy gemacht, vermucht, daz es der Illiashasi mit seinem Secretario gethan,
er habe zwar ein Concept verfast, wie den 4 ander Georg Hoffman ihr Mayestt Rath, 2-0 der
Ilieshasi undt sein Secretarius. Im daz der Rimay, des Botskay Cammerling sein Concept aber so
Tanulmnyok KEES TESZELSZKY ZSZKALICZKY MRTON
92
s milyen legyen a felptsk: A levelek foglaljk ssze e vratlan felkels okait s kvete-
lseit, tartalmazzk azt is, mikppen jhet ltre a bkekts, de csatoltassk hozzjuk az
nneplyes tiltakozs (addita sollenni protestatione), hogy ha az elfogadhat s mltnyos
felttelek visszautastsa utn valami slyosabb trtnne, akkor azt ne a bkt hajt ma-
gyarok szmljra rjk.
141
Az rs teht kt rszbl llt volna: els rszben megmagyarz-
tk a felkels okait, kvetelseit s a bke feltteleit, a msodik rsz pedig nneplyes tilta-
kozst kellett tartalmazzon. Bocatius szavaibl kiderl, hogy tbb verzi vagy varins ke-
letkezett ebbl a vdiratbl, mivel felolvastk az rsokat egymsnak (Scripta praele-
guntur), utna pedig hevesen vitatkoztak arrl, melyik lenne a legclszerbb.
142
Nem lehet
tudni, mit is rt Rimay vagy Hoffman, mivel ezekrl az rsokrl nem maradt adat, s a fel-
olvass utn Illshzy szvegt fogadtk el. Bocatius szerint azrt, mert szenvedlyes st-
lusa, a pldk felsorolsa miatt az elkeseredett emberek szvesen hallgattk, s mert olyan
szerz rta, aki az t rt srelmekre emlkezve a sajt lelkillapotbl mertette mondatait
s szavait.
143

Illshzy irata azonban nem volt hibtlan. Bocatius gy vlte, hogy a levl les, udvari-
atlan s mr-mr illetlen hangjt mrskelni kell.
144
Krte is Illshzyt, hogy az rdesebb s
az akarata ellenre majd mltatlankodst kivlt rszeket enyhtse, de Illshzy erre nem
volt hajland, mondvn: Malo nodus malus caneus, azaz Durva gcsrtbe durva k
kell.
145
Bocatius flt a szveg kvetkezmnytl, s flelmeinek beteljesedst egy Vergili-
us idzettel illusztrlta. Illshzy azt rta, hogy Quoniam igitur superos flectere non
poteuerunt, ne mirentur Christiani, si acheronta moverint Hungari (Ne csodlkozza-
nak ht a keresztynek, hogy a magyarok, ha nem tudjk megnyerni az gieket, a poklot
fogjk megmozgatni.).
146
A holland kvet, Brederode gy interpretlta ezt a szveget Bo-
catius beszmolja szerint, hogy a magyarok szvetsget akarnak ktni az oszmnokkal,
amit Bocatius igyekezett megcfolni.
147
Bocatius azt akarta megmutatni ezzel, hogy Ills-
hzy les hang szvege tulajdonkppen a Habsburg propagandnak segtett.
rdemes kicsit kritikusabban szemgyre venni Bocatius lerst a korponai gylsrl.
Az nem ktsges, hogy Bocskai javaslata, miszerint kldjenek kveteket az ellensgeik ltal
befolysolt klfldiek elidegenedsnek megakadlyozsa s a keresztny vilgnak a val-
sgos helyzetrl val tjkoztatsa cljbl, megfelel Bocskai mshonnan is ismert sznd-
kainak. Bocatius azonban arrl is beszmol, hogy dnts szletett arrl s nyilvnosan ki-
hirdettk, hogy Kthay Krakkba a lengyel kirlyhoz, Illshzy Bcsbe Mtys fherceghez,
Czobor Mihly pedig Konstantinpolyba megy kvetsgbe. Ekkor dlt el az is, hogy Boca-
tius nem teljesen nknt vllalt feladata lesz a nmet vilgi vlasztfejedelmek felkere-
sse, kldetse azonban biztonsgi okbl titokban maradt. Ahogyan fentebb mr emltet-
tk, Bocatius nem csupn a nmet birodalmi kvetsgrl szmolt be munkjban, gy el-
vrhat lett volna, hogy beszmoljon a szerencsi gylsen zajlott esemnyekrl. Igen fontos
ebbl a szempontbl Bocatius azon megjegyzse, miszerint azrt csak Illshzyt nevezi meg

er begriffen, weiln es zu lindt gewesen, habe es reycirt. Anno 1606. den 28 Augusti OPR 224.
Ad 16. V.: OPR 227:16.

141
Bocatius: t v, 19. = OPR 120.

142
Bocatius: t v, 19. = OPR 120.
143
Bocatius: t v, 19.= OPR 120.

144
Bocatius: t v, 20. = OPR 120.

145
Bocatius: t v, 20. = OPR 120. Erasmus, Adagia 1540.1658.

146
Vergillius: Aeneis, VII. 312.

147
A holland kvetnek nyilvnvalan igaza volt.
A Bocskai-felkels s az eurpai informcihlzatok Tanulmnyok
93
mint Bocskai fontos tancsadjt, mert msok nem vennk azt j nven, s rjuk vonatko-
zan elismeri, hogy taln jobb elhallgatni dolgokat vagy egyeseket nem megnevezni a
rendszervltozs miatt (regimine mutato). Felvethet termszetesen, hogy ha msokkal
kapcsolatban szerinte nem rt az vatossg, akkor br sajt szemlyt teljesen nem hall-
gathatja el, de a vele trtnt esemnyeket s sajt szerept vagy annak rszleteit s jelent-
sgt igen. A politikai felelssg megllaptsa tekintetben eszerint Bocatius ppen nem a
rgi kelet kzhely szerint jrt el, miszerint halottakrl jt vagy semmit (De mortuis nil,
nisi bene!), nyilvn, mert azok mr nem tudnak vdekezni , hanem ltszlag halottakrl
brmit, mert mr nem rt nekik, s mr gysem tudjk megcfolni. Szemlyes okbl is va-
tosnak kell lennnk Bocatius Illshzy szerept rint lersa tekintetben. Bocatius szerint
Illshzy a rbeszls nagymestere, aki radsul arrl igyekezett meggyzni Bocatiust a
vgl tragikuss vl kldetse kapcsn, hogy az nem veszlyes, mert mr alrtk a bkt.
Bocatius szavaibl egyrszt nmi neheztels rezhet Illshzy irnyban, taln ezrt is t
tartja a leginkbb radiklisnak s szalonkptelennek, ugyanakkor pedig ltszlag a bnbak
szerept is kiosztja a mr vek ta halott ndorra. Nem rt hangslyozni, hogy nmi szkep-
szissel kell tekinteni Bocatius beszmoljra annyiban is, hogy a felelssget a szvegek ke-
letkezsvel kapcsolatban a mr halott Illshzyra keni, okkal vagy ok nlkl, ahogyan a
szintn halott Kthayrl is igen negatvan szl. A Bocatius teremtette dilemmt ismt csak
tfog szvegvizsglatok rvn lehet majd eldnteni.
Ugyanakkor mr egy tartalmi szveg-sszehasonlts is rdekes eredmnyre vezethet. A
szerencsi kiltvny szvege ugyanis nagyrszt megegyezik a korponai orszggylsen rt,
nmet fejedelmeknek sznt iromnnyal.
148
Mikzben az alapszveg nagymrtkben meg-
egyezik az rvels legsarkosabb pontjaiban, azon bell az ellenlls igazolsa tekintetben
eltrsek mutatkoznak. A leglnyegesebb eltrs kzttk, hogy a korponai szvegbl hi-
nyoznak a leginkbb radiklis megfogalmazsok, pldul az a kittel, hogy a trvnyt meg-
szeg uralkod mint msodik Nabukodonozor embervolttl is megfosztja nmagt, vala-
mint elmaradnak a konkrtan Rudolf szemlyt s viselkedst brl szvegrszek, mi-
kzben a protestatio szakasz a korponai szvegben is megtallhat, csak a protestatio sza-
kaszjells nlkl.
149
Erre Bocatius visszaemlkezsnek azon epizdja adhat magyarza-
tot, amikor Bocatius s felteheten msok is arra krtk Illshzyt, hogy mrskelje irat-
nak sarkos megllaptsait s tlsgosan kemny hangjt. Felttelezhet, hogy mg ott
mdostottak Illshzy radiklis szvegn, s ezt az iratot adta t Bocatius a nmet feje-
delmeknek Bocskai szemlyre szl leveleivel egytt.
A szveg keletkezse s a politikai propagandaszndkok kifrkszse szempontjbl
rdekes adalk, hogy a korponai kiltvny kt ismert vltozata is eltr egymstl. Az okta-
lan llat nvdelmre vonatkoz kittel csak a Katonnl fennmaradt verziban tallhat
meg, de a Vergilius idzettel kezdd protestatio eltt, mgpedig Slyomk s Kereki ost-
romnak emltse utn, vagyis Bocskaira vonatkoztatva s nem az egsz npre, mint a

148
A korponai kiltvny szvegnek kt vltozata s legalbb hrom pldnya ismert: Bocatius OPR,
383-, Katona: Historia critica, XXVIII., Ritter: Die Grndung der Union, nr. 371. (Mnchen,
Bcs). Itt el kell tekintennk egy sszehasonlts rszleteitl, de amennyiben a Csonka-fle kiads
szmozott szakaszait vesszk figyelembe, akkor elmondhat, hogy a negyven szakaszbl legalbb
hsz majdnem teljesen megegyezik, tovbbi legalbb tz (belertve a protestci egyes rszeit) pe-
dig rszben egyezik meg a szerencsi kiltvny vonatkoz rszeivel.
149
A Vergilius idzettel kezdd szakasz apr mdostssal a vgn: Katona: Historia Critica, 471. Ez
a Bocatius-fle vltozatban is benne van a 31. szakasz elejn (Csonka, OPR, 388), csak nincs kirva,
hogy protestatio, ugyanakkor tartalmilag nmikpp varilt s rvidtett formban ott van.
Tanulmnyok KEES TESZELSZKY ZSZKALICZKY MRTON
94
Querelaeben.
150
Korbban mr emltettk, hogy a rmai jogbl szrmaz nvdelem jogt
(vim vi repellere licet) idz Bocskai-levl a nemesi magnjog biztostotta nvdelmi jogot
amikor is a nemes ervel kiverheti a birtoka hbortjt az egsz nemzetre s orszgra
vonatkoztatta. Itt a fordtottjt ltjuk, hiszen az Querelae szveghez kpest, amely az
egsz npre vonatkoztatja a termszetjog nyjtotta nvdelem lehetsgt, a korponai ki-
ltvny egyik verzija azt Bocskai szemlyre korltozza.
151
A Bocatiusnl fennmaradt ver-
zi szerzje azonban nemcsak mrskli a termszetjogi rvelst, hanem ki is iktatja, mivel a
termszetjogi rvels Eurpban is igen erteljesnek szmt. Az rvek tovbbi csillaptst
jelenti, hogy a feltehetleg mdostott szveg nem Rudolf, hanem kapitnyai s Mtys f-
herceg zsarnoksgrl. beszl
152
Ugyanakkor Katona kiadsa tartalmazza azokat a bekezd-
seket, amelyek mint ksbb ltni fogjuk a szilziai rendeknek rt levlben idzik az
Aranybulla 31. cikkt s a ngy nemesi szabadsgot a Tripartitum alapjn, amelyek a Boca-
tius-fle szvegben hinyoznak. Erre a Bocatiusnl fennmaradt verzi s a szerencsi kilt-
vny is csak utal; mg a szerencsi kiltvny azrt, mivel mg radiklisabb, termszetjogi
rvvel tmasztja al az ellenlls igazolst, addig a korponai kiltvny mg mrskeltebb
vltozata taln azrt, hogy tovbb mrskelje a szveget. Ugyanakkor az is ismert, hogy
Bocatius birtokban voltak a fent emltett szvegek, ahogyan a hrhedt 1604:22. tc. teljes
szvege is. Hivatkozik is rjuk az Olympiasban, hogy nla volt a Tripartitum egy pldnya,
ezrt lehetsges, hogy Katona verzija az kompillsa lehetett, amit tja sorn kszthe-
tett el, akr Illshzynak a rendek ltal mdostott szvege tovbbformlsval. Beszmo-
lja szerint a nmet fejedelmi udvarokban kln felkrtk, hogy foglalja ssze vagy a nla
lv dokumentumokbl szerkesszen jelentst a magyarorszgi esemnyekrl. Lehetsges,
hogy a Bcsben tallhat pldny egy nmet fejedelmi udvarbl a fogsgba esse utn
Bcsbe kerlt pldny.
153


150
Katona: Historia Critica, XXVIII, 470. Ugyanennek a Bocatiusnl fennmaradt szvegben a 27.
szakasz vgn kellene szerepelnie, de hinyzik.
151
A rmai jog s a termszetjog alkalmazhatsgnak krdse mr a reformci teolgusainak els
genercijban is vitt vltott ki, sokan belertve Luthert s Melanchtont gy vltk, hogy az
egynek szmra biztostott jogok ltal igazolt fegyveres fellps koszba taszthatja a trsadalmat,
szemben a politikai pozcihoz tartoz hagyomnyos jogokkal s ktelezettsgekkel. A problma
megoldst majd egy n. hibrid elmlet oldotta meg, amelynek legfontosabb dokumentuma a
Magdeburgi Konfesszi (Confessio et Apologia Pastorum et Reliquorum Ministrorum Ecclesie
Magdeburgensis, 1550) volt. Lsd: 56. lbjegyzet.
152
Lsd 30. s 32. szakaszt. Ugyanakkor a kompiltor, feltehetleg Bocatius nem vette ki a Vergilius
idzetet, amin a holland kvet nagyon meg is hkkent. Ha kivette volna, ez az incidens s knysze-
r (egybknt valtlan) magyarzkods nem trtnt volna meg. Azrt valtlan, mert a holland k-
vet igen helyesen a trk szvetsgre rtelmezi a pokollal val szvetkezst, hiba tagadja Bocatius
(t v, 20.), klnsen, hogy a megelz mondat szerint (mind Katonnl, mind Csonknl) a f-
herceg s a kapitnyok zsarnoksga arra knyszertette Bocskait, hogy a trknl keressen segts-
get. A sors fintora, hogy a felteheten Bocatius ltal lervidtett szerencsi kiltvny esetn ezt
mg ki is lehetett volna magyarzni valahogy, mivel ott pr mondat elvlasztja a trk szvetsgre
s a pokolra val utalst, valamint ott termszetes ellensgnek (naturales hostes) nevezi a szveg
a trkket, ahogyan Illshzy is Kthay beszdnek vzlatban (inomocos), de a rvidtett fo-
lyamatos szvegben a szakaszhatrt jell protestatio cm nlkl ezt nehz lenne hitelesen meg-
tenni.
153
t v, 29. Ritter: Die Grndung der Union, 371.: Die in Krpfen versammelten ungarischen
Stnde an Churpfalz. Dec. 10. 1. Ursachen und Geschichte des Bocskayschen Aufruhrs. 2. Bitte an
den Churfrsten um seine Verwendung beim Kaiser, damit den Ungarn ihre Rechte und die freie
Religionsbung zurckgegeben, und Bocskay in seinen Ansprchen befriedigt werde. (1) Datum
Carpon ex generali nostra congregatione decima die mensis Decembris a. d. 1605. (52 Unterschrif-
A Bocskai-felkels s az eurpai informcihlzatok Tanulmnyok
95
Amennyiben feltesszk azt, hogy a Querelae szvege a szerencsi gylsen szletett, nem
vilgos, hogy miben is llt Illshzy szvegr tevkenysge Kthay lengyelorszgi beszde
s a korponai kiltvny tekintetben. Ebben az esetben ugyanis Illshzy rszrl nem be-
szlhetnnk szvegrsrl, hanem csak a szerencsi kiltvny leegyszerstsrl, hiszen
azok nem tartalmaznak semmi jat a szerencsi kiltvnyhoz kpest. Sokkal logikusabb azt
felttelezni, hogy Illshzy korbbi gondolatait, rvelst s szvegeit fejlesztette tovbb a
korponai orszggylsen folytatott alkotmunka sorn.
sszefoglalva a kvetkezket llapthatjuk meg: 1. Illshzy lengyelorszgi tartzkodsa
sorn ksztett diplomciai szvegeket, amelyek argumentcijukban s rvkszletkben
igen hasonltanak a szerencsi kiltvnyra. 2. Bocatius beszmolja szerint, amit altmaszt
Illshzy sajt levele is, Illshzy rszt vett a korponai kiltvny megfogalmazsban, s az
szvegt fogadtk el a jelenlevk, amely egybknt a legradiklisabbnak bizonyult. 3. A sze-
rencsi kiltvny a korponai kiltvnnyal nagymrtkben megegyez szveg, Bocatius ler-
sa a szvegrl elvileg mindkt szvegre rillik (az orszg szenvedseit ler rszt protestci
kveti), de az n. szerencsi kiltvny a legradiklisabb ellenllstani rveket sorolja fel a
Bocskai-propaganda szvegei kzl. Ebbl kvetkezhet az, hogy Illshzy a szerzje az n.
szerencsi kiltvnynak, amely nem ms, mint Illshzy korponai szvege, amit azutn a
korponai rendek s Bocatius trtak s mrskeltek. A radiklis kvetkeztets teht az len-
ne, hogy a szerencsi kiltvny mint ilyen nem ltezik.
154

Felvethet, hogy ha Kthay esetn a katolikus elemek jelenltt nem fogadtuk el szer-
zsgnek bizonytkaknt, akkor a termszetjogi rvels egyes elemeit mirt fogadjuk el
rvknt Illshzy szerzsge vagy kzremkdse kapcsn. A kt eset azonban jelentsen
eltr egymstl abban a tekintetben, hogy katolikusnak tn szveget minden rstud el
tudott kszteni a korban, a katolikus kegyessg nyelvezete nem katolikusok szmra is
rendelkezsre llt, ezzel szemben a termszetjogi s rmai jogi rvels csak azok szmra,
akik valamilyen mrtkben olvasottak vagy tanultak voltak e tren. A fentiek termszetesen
mg csak elzetes felttelezsek, a kutatsokat folytatni kell mind jabb szvegeknek a ku-

ten von Magnaten und Abgeordneten der Comitate.) Mnchen Staatsarchiv 546/11 f. 340. Orig.
Gedruckt: Katona, historia critica regum Hungarise XXVIII S. 455 (als Schreiben an mehrere
Reichsfrsten.) A mncheni pldnyt ler Ritter 52 alrst emlt, s Katona kiadsra hivatko-
zik, amely azonban nem kzlt alrsokat. Krolyi nem kzlte a szveget, csak 56 alrst, s hi-
vatkozik ugyan Katona kiadsra (MOE XI, 498500), de az ltala ltott pldnyban nem tallta
az Aranybulla idzetet, amely viszont Katonnl megtallhat, ahogyan a szilziai rendeknek rt
levlben is.. Tekintve, hogy a Csonka ltal kiadott szveg vgn is 56 alrs szerepel, s abbl is
hinyzik az Aranybulla s Tripartitum idzet, igen valszn, hogy Krolyi a Csonka-fle verzit
ltta (amennyiben csak kt verzi van). Mr csak azt a krdst kellene megvlaszolni, hogy Mn-
chenben melyik tallhat a legalbb kt verzi kzl. Bocatius a kiltvnyon kvl tadott szemly-
re szl leveleket is a fejedelmeknek. V.: Teszelszky, Kees: Bocskai Istvn kvetnek iratai az eu-
rpai politika tkrben. In: G. Etnyi Nra Horn Ildik (szer.): Sznlels s rejtzkds. A kora
jkori magyar politika szerepjtkai. Budapest, 2010. 145147.
154
Tlnk fggetlenl ugyanerre az eredmnyre jutott Papp Sndor mr idzett kziratos munkj-
ban. V.: A szerencsi orszggylsrl Alvinczi trtneti feljegyzseiben csak Bocskai megvlasz-
tsrl tesz emltst, s mikzben a korponai gyls kapcsn csak annyit jegyez meg, hogy ezen a
gylsen a taksa s a nmetekkel ktend bke gyen kvl msrl nem volt sz. Alvinczi Pter
kassai prdiktor trtneti fljegyzsei 15981622. Kiadta Benda Klmn. A Rday Gyjtemny
vknyve, 1955.
Tanulmnyok KEES TESZELSZKY ZSZKALICZKY MRTON
96
tatsba val bevonsval, mind pedig a meglevknek rszletesebb elemzsvel s sszeha-
sonltsval.
155

Az Excusatio mint korai szveg?
A szerencsi-korponai kiltvnyon kvl keletkezett mg egy igen figyelemremlt szveg
Hungarica gentis Excusatio maxime necessari cmmel, amelyben szintn a magyar
np nevben magyarztk a felkels okait a nmet vlasztfejedelmeknek s a keresztyn
npnek.
156
Fontos kiindulpont, hogy szerkezetileg ez a Mentsg nem tagoldik lersra
s tiltakozsra, s mindssze kt pldnyban maradt fenn: egy pldny a szilziai orszggy-
lsi anyagban s egy pldny egy 1622 elttre datlhat ktetben a bcsi Staatsarchivban.
157

A bcsi szvegen 1603. jnius 3-i dtum, a szilziai kziraton 1604. szeptemberi dtum ol-
vashat. Termszetesen egyik sem stimmel. A szveg emlti a pozsonyi orszggylst, ami
az 1604-es orszggyls lehet, mert az 1605. vi januri orszggyls rdektelensg miatt
elmaradt.
158

A kiltvny elssorban a kassai esemnyek lersval igazolja a magyar np fegyveres
fellpst s alaposabb tanulmnyozs nlkl is feltn, hogy mind tartalmban, mind
szvegben s frazeolgijban nagyon kzel ll egy olasz nyelv irathoz.
159
Annak ellenre,

155
Az n. wrocawi gyjtemnyben tallhat mg tbb diplomciai levl, amelyek kzl kt rvidebb
a szilziai s a cseh rendeknek s egy hosszabb a cseh rendeknek rdott. A szvegekre lsd mg:
Dobner: Monumenta historica Boemiae II. A kt rvid levl (Acta, 159160., 178., mindkett:
1605. jlius 20., a szilziai rendeknek szlt lsd mg: Dobner: Monumenta historica Boemiae II.,
456457) a megszlts kivtelvel szvegszeren majdnem teljesen megegyezik egymssal, ami
azt bizonyatja, hogy a Bocskai-diplomcia rendszeres gyakorlata volt a diplomciai iratok jrahas-
znostsa, tbb-kevesebb tartalmi, de a cmzst s a megszltst mindenkppen az j hall-
gatsgra szab aktualizlssal. Ami azonban mg fontosabb, az az, hogy a cseh rendeknek rt
hosszabb levl (Acta, 175177., augusztus 27., kivonatosan: Dobner: Monumenta historica Boemi-
ae II., 324.) nha sz szerint kveti, mskor sszefoglalja a Querelae rvelst s szvegt. Ennek
alapjn felttelezhet, hogy Kthay Illshzy ltal rt beszde alapjn kszlt a cseh levl Nagys-
zombaton, feltehetleg azutn, hogy annak egy pldnyt Kthay magval hozta Lengyelorszgbl.
Ha ez igaz, a szvegek keletkezsi sorrendje a kvetkezkppen rekonstrulhat: Kthay lengyelor-
szgi beszde (MOE XI. 184190.) s annak vzlata Illshzynl (Mon. Hung. Hist. Script. VII.
317.): 1605. jlius 15., a cseh rendeknek rt augusztusi levl, a korponai kiltvny Illshzy tollbl,
majd annak rendi s/vagy bocatius-i mdostsa: 1605. dec. 10.
156
Ad Sac. Romani Imperij Potentiss, Sereniss et Illustriss Electores, Principes, ac Duces, Urbes Im-
periales, Germania Provincias, caeterasq totius Christianitatis Regiones omnes et singulas, Hun-
garica gentis Excusatio maxime necessari, Curilla contra Caesaris Romani Exercitum arma ceperit.
Judas Maccabeus. In: Acta fol. 37r.-41r.
157
HHStA: Bhm 1075. Miscellanea Hungarica. fol. 1-7r. Ad Sac. Romani Imperij Potentissimos, Se-
renissimos et Illustrissimos Electores, Principes, ac Duces, Urbes Imperiales, Germania Provin-
cias, caeterasque Totius Christjanitatis Regiones omnes et singulas, Hungarica gentis Excusatio
maxime necessari, Curilla contra Caesaris Romani Exercitum arma sumpserit? 3. Juni 1603. A kt
szvegvltozat msolsi eltrsektl eltekintve megegyezik egymssal, azzal a klnbsggel, hogy a
wrocawi II. Jnos, mg a bcsi II. Jnos Frigyes szsz vlasztrl beszl.
158
Acta fol. 38r., 25v.
159
Copia della scusa fatta dal signor Bobikai con li prencipi christiani della sua religione, et rebel-
lione, qual lui comincio alli 15 ottobre 1604. in di de venere unhora avanti giorno campana di
Diveszeck in Ungheria Superiore. Kiadta: Kruppa Tams: Mentsg: a rendi jogok s a valls
vdelmben. Bocskai Istvn ismeretlen levele Eurpa protestns fejedelmeihez. Acta Universitatis
Szegediensis: Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, (2006) 29. Tom. 150157. Kruppa Tams
ezt a szerencsi kiltvnnyal tartotta rokonthatnak, ami rszben termszetesen igaz, de az alb-
biak fnyben a kzvetlen kapcsolat nem igazolhat.
A Bocskai-felkels s az eurpai informcihlzatok Tanulmnyok
97
hogy cmben az egyik a nmet fejedelmeknek s az egsz keresztnysgnek, mg a msik a
keresztny fejedelmeknek szl, ugyanazon tmk merlnek fel mindkt mben, nagyjbl
ugyanabban a sorrendben. Mindkett lerja, hogy a magyarok vallsgyakorlsuk szabads-
gnak eltiprsa (a latin nyelv szvegben evangliumi vallsuk szabadsga, az olaszban a
lelkiismereti szabadsg megsrtse) miatt keltek fel fegyverrel uralkodjuk ellen.
160
Mind-
kt szveg hosszan rszletezi, hogy mit csinlt Barbiano grf 1604-ben nmet s vallon ka-
tonival Kassn, s mindkt szveg felsorolja a vros vallsi srelmeit, belertve a templom
katonasg ltal trtnt elfoglalst, a papok elkergetst s a jezsuitk behozatalt.
161

Mindkt szveg emlti azt a Prgban hozott trvnyt, ami az evangliumi hit (Evangelica
doctrina) gyakorlsa ellen szletett.
162
Mindkt szveg hivatkozik tovbb Izrael npre,
Babilonra, s Pter apostoltl idzi a 16. szzadi protestns politikai teolgia Rm 13. utn
taln legfontosabb locust, miszerint Istennek kell inkbb engedelmeskedni, mint az
embereknek (ApCsel 5,29), de hozzteszi a msik klasszikus bibliai alapelvet is, miszerint
ugyanakkor meg kell adni a csszrnak, ami a csszr (Mt 22, 21).
163
Fontos trtneti hi-
vatkozsknt egyarnt emltik a Makkabeusok s az V. Kroly ellen harcol szsz herceg, II.
Jnos Frigyes pldjt (br az olasz szveg Frigyest, az egyik latin vltozat II. Jnos Fri-
gyest, a msik pedig a kortrs msodik Jnost emlti), majd mindkt szveg a trk kap-
csolat elnyeit ecseteli hasonl kegyessgi szavakkal (battesati, sangue de christiani, gente
barbara, vera relligione, felicita etc), amivel azt szeretn hangslyozni, hogy mg a trk
sem volt olyan kegyetlen, mint a csszriak, majd vgl mindkett Istenre eskszik.
164

Azontl, hogy tbb tucat mondat szrl szra megegyezik a kt szvegben, az olasz inkbb
csak parafrzisa vagy szabad tdolgozsa a latinnak vagy a latin az olasznak.
165

Az olasz verzi szerint 1604 vgn keletkezett az rs, s 1604. oktberi katonai ese-
mnyt emlt a cmben. Kruppa Tams szerint azonban a szveg jval ksbb keletkezett,
mivel egyrszt a szerencsi kiltvnyhoz kthet, msrszt a trk szvetsg emlegetse
csak a trk korona elfogadsa utn, vagyis 1605 novembere utn volt lehetsges. Ahogyan
korbban is elhangzott, a korponai szvegek sem emltik a trk koront, mgis az utn
rdtak, s az is vilgos, hogy mr legksbb 1604 vgtl magyarzniuk kellett Bocskaik-
nak a trk kapcsolatot, hiszen 1604 novemberben Bocskai a fejedelmi jelvnyeket is
megkapja Kassn.
166
Mindebbl addan s abbl a tnybl, hogy az olasz szveg sokkal
kzelebbi kapcsolatban ll a Excusatio szvegvel, mint a Querelae-vel, nem kell felttlenl
elvetni azt, hogy az olasz msolat dtuma tbb-kevsb megfelel a valsgnak. Fontos rv
lehet a datls szempontjbl, hogy mindkt nyelv szveg harminckt vben hatrozza

160
Fontos fogalmi klnbsg a szvegek kztt, hogy mg a lelkiismereti szabadsg megsrtsrl
beszl az olasz szveg, addig a latin az evangliumi valls gyakorlsa szabadsgrl, vagyis a valls
szabad gyakorlsrl beszl, ad liberam Evanglica doctrina Exercitum tesz emltst. Ms tekin-
tetben is elmondhat, hogy az olasz szvegnek valamivel kifinomultabb a fogalomhasznlata.
161
Excusatio, 38r : Cassovia in Civitate Metropolitana s citta mertopoli di cassovia, valamint
...auspicio Cesarei mandati s dall imperatore mandate, ...equitatus Germanici et Valoni-
ci..., de cavalieri Vallona s cavalleria allemana ordinaria, ...diplomata s ambasciatori,
s ex Gentibus Israelitatis s il popolo d Israel.
162
Excusatio, 38r-39v s Copia, 155.
163
Excusatio, 39r s Copia, 156. V.: Pecar, Andreas Trampedach, Kai (Hrsg.): Die Bibel als politi-
sches Argument: Voraussetzungen und Folgen biblizistischer Herrschaftslegitimation in der
Vormoderne. Historische Zeitschrift, Beiheft 43, Oldenbourg Verlag, 2007.
164
Excusatio, 40r, 41r s Copia, 156., 157.
165
Almsi Gbornak ksznjk, hogy segtett a latin s az olasz szvegek sszehasonltsban.
166
Lsd: Papp Sndor: Trk szvetsg Habsburg kiegyezs. (Kzirat)
Tanulmnyok KEES TESZELSZKY ZSZKALICZKY MRTON
98
meg Rudolf uralkodsnak kezdett, s mivel az biztosan 1572-ben trtnt, a szveg bels
datlsa is 1604-es keletkezsre utal, legalbbis a szveg els felben, ahol ez az utals
megtallhat. Felmerlhetne, hogy ha 1605-ben rtk vagy fejeztk be a szveget, mirt
nem javtottk ki a bels utalst harminchrom vre. Tovbb az sem okoz ellentmondst,
hogy a szveg hivatkozik a pozsonyi orszggylsre, ahol ebben az vben a szabad kirlyi
vrosokkal egytt sszegyltek, mivel az bizonyosan csak az 1604. vi gyls lehetett.
Ahogy korbban hivatkoztunk r, felttelezhet, hogy szletett egy propagandaszveg az
1604. vi novemberi kassai orszggyls idejn, mivel Filiczki s Plffy Kata egyarnt hal-
lott egy nmet fejedelmeknek szl szvegrl 1605. prilis vgn Prgban. Adja magt a
felttelezs, hogy az Excusatio lehetett ezen emltett korai szveg, de igen nehezen eldnt-
het el, hogyan kerlt Rmba s ki fordtotta le olaszra. Kruppa Tams szerint igen rossz
helyesrs miatt felteheten nem anyanyelvi fordtval llunk szemben. Termszetesen ez a
szveg is lehetett kalzfordts, br nem vilgos, hogy mirt kellett volna latinbl leford-
tani a szveget az olasz anyanyelveknek a 17. szzad elejn. A szerencsi kiltvny szvege
azonban hivatkozik arra, hogy az erdlyiek a pphoz fordultak, hogy az itliaiak jrjanak
kzbe a magyar kirlynl, ezrt elkpzelhet, hogy az erdlyiek jnak lttk a cmzetteknek
anyanyelvkre lefordtani az eredetileg latin szveget, mg akkor is, ha a cmzettek bizo-
nyosan tudtak latinul. Ugyanakkor taln nagyobb esllyel kerlhetett ki a szveg az itliai
renesznsszal szoros kapcsolatokat pol Erdlybl, mint Fels-Magyarorszgrl, s a val-
lsszabadsg frazeolgija is ltszlag kzelebb ll az erdlyi vallsszabadsg terminolgi-
jhoz, mint a Bocskai-felkels korbban emltett szvegeihez.
167
Mindez termszetesen csak
felttelezs, biztosat csak tovbbi kutats tud majd felsznre hozni.
Amennyiben fenti fejtegetsnk helytll, a latin szveg tekintetben a kassai Bocatius
rintettsge valamilyen formban magtl rtetd, de lehet, hogy csak mint msol vagy
esetleg (trs)szerz, mivel az iratok nagy rsze, klnsen az azonos s esetleg azonosthat
kzrs msolatok Bocatius diplomciai kldetse eltt hetekkel-hnapokkal is kszlhet-
tek, azok mshonnan is igazolhat datlsai szerint. Kvetkezskppen az iratok korbban
is kikerlhettek a Bocskai-diplomcia boszorknykonyhjbl.
A szveg sorsval kapcsolatban fontos tnyez, hogy a szilziai gyjtemnyben megta-
llhat szveg Bocatius kzrsban maradt fenn, s ez a kiltvny is szerepel Bocatius irat-
listjn, ezrt az is lehetsges, hogy szemlyesen adta t a szilziaiaknak.
168
Ezt a feltevst
gyengti az a tny, hogy Bocatius ugyan feltehetleg Szilzin keresztl hagyta el Magyaror-
szgot, amikor a nmet fejedelmekhez kvetsgbe ment, de utlagos egybknt igen rsz-
letes beszmoljban semmifle szilziai tartzkodsrl vagy diplomciai tartzkodsrl
nem tesz emltst. Ugyanakkor Illshzy bizonythatan diplomciai tevkenysget fejtett
ki a trsgben.
169
Az alapkrds ugyanis az, hogy kin keresztl jutott a Wrocawban tallha-

167
Balzs Mihly: A hit hallsbl lszn. Megjegyzsek a ngy bevett valls intzmnyeslshez
a 16. szzadi Erdlyben. In: Tanulmnyok Szakly Ferenc emlkre. Szerk. Fodor Pl Plffy
Gza Tth Istvn Gyrgy. Budapest, 2002. 5173.
168
Ein zu sammen gehefftetes geschriebenes Werck in quarto, wirdt intutiliret: Hungariae citerioris
sub serenissimi et Illustratissimi Domini Domini Buchkay de Kys Maria Hungariae Principis
Transylvaniae principis nec non Sicularum Comitis et partium Regni Hungariae Superioris Domi-
ni etc. Excusatio ad Status et ordines Romani Imperij universamque Christianitatem. Inventaria.
In: OPR 475.
169
Papp Sndor: Bocskai Istvn trk politikja a felkels elestjn. Hadtrtneti Kzlemnyek, 117.
vf. (2004) 4. sz. 11981211. Lsd: Bocskay Istvn s Illshzy Istvn levelezst 1605-ban: Szil-
gyi Sndor: Bocskay Istvn s Illshzy Istvn levelezse 1605 s 1606-ban. TT, 1. vf. (1878) I.
kzls. 185.
A Bocskai-felkels s az eurpai informcihlzatok Tanulmnyok
99
t, tbb mint ktszz oldalt kitev magyar iratcsomag mai megtallsi helyre, s ki volt a
cmzettje. A tbb mint tszz oldalas kdex magyarorszgi, cseh s szilziai iratokat tar-
talmaz az 1604 s 1609 kztti idszakbl, de keletkezsnek krlmnyei ismeretlenek.
170

rdemes az eddig nem ismert n. szilziai levelet is szemgyre venni.
A szerencsi kiltvny francia s angol fordtsai?
Bocskai kapitnyainak levele a szilziai rendekhez
A szakirodalom szmon tart egy francia s egy angol nyelv iratot, tbbnyire vagy a szeren-
csi kiltvny idegen nyelv vltozataiknt, vagy tematikusan ahhoz kapcsold iratok-
knt.
171
Alaposabb vizsglat utn azonban nyilvnval, hogy egszen msrl van sz. A sz-
vegek ismeretlensge miatt taln rdemes rszletesen is beszmolni rluk.
A francia vltozat
172
hrom pldnya ismert: kt nyomtatott pldny (Basel s Prizs),
illetve egy ksi kziratos vltozat a debreceni Nagyknyvtr gyjtemnyben. Ez utbbi a
Bocskai-apolgia 1608-as kiadsnak kziratos msolatval szerepel egy ven, de ms kz-
tl msoltan. A francia kzirat ugyanakkor legkorbban a 17. szzad vgn kszlhetett, de
inkbb mg ksbb. Az angol vltozat
173
is nyomtatott (1605, London), s a francia verzi-

170
A magyar rintettsget a kvetkez szvegek tartalmazzk: A szerencsi orszggyls teljes anyaga
(latin!, a MOE XI csak magyarul kzli): A rendek vlasza, Esk, Eskttel utni rendi beszd, Pro-
pozcik, Rendi vlasz. A cikkelyeknek a hosszabb vltozata tallhat itt meg latin fordtsban,
nem a MOE XI, hanem a ETA, III, 58-64.-nek megfelel szvegek, de kiss varilt sorrendben.
V.: Vensch Eszter: Homonnai. Tovbbi szvegek: Responsum ab Ordinibus Transylvaniae ad
Legationem Regis Poloniae (Mayo 30, 1605) (ld. 124. lbjegyzet), Hungariae gentis EXCUSATIO ...
Judas Maccabeus, Hajdkapitnyok levele a bnyavrosoknak (1605. okt. 30. Ribini) s Thkly
Sebestynnek (Ribini), Basta levele (1604. dec.), Querelae Excusationes et Protestationes, A szi-
lziai rendeknek rt levl, Demetrius Imperator levele, Dokumentumok a szilziai katonalltsrl
s az csszri katonk kifizetetlensgrl, Gutachten Herrn Melchior Klesls in Religionssachen
(1605-6), Korponai orszggyls trgyalsainak tredkes jegyzknyve, Cseh uraknak rt Boc-
skai-levl, Warhaffte und beweisliche Articul (20 pont), A bcsi bke trgyalsainak tredkes do-
kumentumai (ms kzrs) etc. A szilziai kdex bizonyosan egytt volt mr 1710-ben, hiszen Chri-
stian Gryphius rszletes s pontos listjt adja a szvegeknek. Ld. Apparatus sive dissertatio isa-
gogica de scriptoribus historiam seculi xvii illustrantibus, 1710. 508-512.
171
A szerencsi kiltvny fordtsnak tartja: Hopp: Az antemurale, 186., tdolgozsnak: Teszelszky,
Kees: A Bocskai-korona mtosza. Confessio: a Magyarorszgi Reformtus Egyhz Figyelje, 30.
vf. (2006) 3. sz. 5459.; kapcsold szvegnek: Makkai: Bocskai s eurpai kortrsai, 487.;
Makkai Lszl: A Bocskai-felkels. In: Magyarorszg trtnete 15261686. 742.; Evans, Robert J.
W.: The Making of the Habsburg Monarchy. Oxford, 1979. 267.; Gmri Gyrgy: Angolmagyar
kapcsolatok a XVIXVII. szzadban. Budapest, 1989. 47.
172
Dclaration des seigneurs et Estats du royaume de Hongrie contenant les raisons qui les ont meu
sopposer, par armes, aux violences et oppressions faites aux habitants du dit pays par les gens
de lEmpereur. S.l., 1605, S.n. A francia vltozat kt nyomtatott pldnya ugyanaz a kiads, s
megegyezik a debreceni Nagyknyvtr kziratos vltozatval. Bern UB ZB. Magazin (U5), Bong V
249: 20, Bibliotheque Mazarine Paris, 8 32868-16, Tiszntli Reformtus Egyhzkerlet Nagy-
knyvtra, R710. Itt ksznjk meg Christophe Vellet knyvtrosnak, hogy az ltalunk neki
elkldtt berni pldny egy msolatt sszevetette a prizsi pldnnyal, s Kovcs Teofilnak, hogy
a debreceni kziratrl neknk msolatot ksztett.
173
A Declaration of the Lordes and states of the Realme of Hungarie, contayning the reasons which
mooved them to oppose the violence practised upon the inhabitants of the foresaid countrey by
the Emperours subiects. Tr. out of French. (24 ap. 1605). London, 1605. British Library
1193.k.35.(1), Bodleian Library in Oxford, 4
0
E 3(5) Art.BS., Chicago University Library, Szatmry
Collection, DB931.95.D435 1605.
Tanulmnyok KEES TESZELSZKY ZSZKALICZKY MRTON
100
hoz hasonlan nyelvileg minden tekintetben megfelel a kortrs nyilvnossgbeli rott
nyelvhasznlatnak, vagyis felteheten anyanyelvi fordts.
174
A szvegvgi datls mindkt
szveg esetn 1605. prilis 24-e. A cmlap szerint az angol szveg a francia fordtsa. A sz-
vegek sszehasonltsa is ezt igazolja, s igen valszn, hogy a fordt mondatrl mondat-
ra fordtotta, de feltehetleg nem a nyomtatott vltozatbl, hanem egy kziratbl, mert az
angol fordt a magyar szemlyneveket tovbb rontja a szintn tvedsektl hemzseg
francia szveghez kpest.
175
Az angol fordts ettl fggetlenl tartalmilag nagyon pontos,
s csak aprbb eltrsek tallhatk benne a francia szveghez kpest, pldul az angol nha
orszgrl (country) beszl, mikzben a francia nemzetrl (nation) a latin eredetit kvetve,
br ez egy tipikusnak mondhat kortrs angol megkzelts. Kvetkezskppen a francia s
angol szveg egynek tekinthet.
Ugyanakkor a francia-angol szvegnek nincs sok kze a szerencsi kiltvnyhoz, de nem
tekinthet franciknak vagy klnsen nem angoloknak rt deklarcinak. (A Declaration
cm nincs benne az idkzben elkerlt latin szvegben, ez a francia fordt tallmnya,
amit az angol fordt csak kvetett.) Tartalmilag a szveg nem tesz utalst Franciaorszgra
s Anglira, de sokat beszl Szilzirl, Morvaorszgrl s a Cseh Kirlysgrl (rk rgi
bartsg, szomszdsg, Bocskai nem akarja Szilzit s Morvaorszgot megtmadni stb.),
illetve mint Magyarorszg rgi rszeit emlti azokat (ami Szilzia esetn feltehetleg M-
tys rvid let hdtsaira utal.) A kzvetett bizonytkok mellett kzvetlen bizonytkot
jelent, hogy elkerlt egy latin kziratos szveg egy Wrocawi kdexbl, ami mondatrl
mondatra megfelel a francia-angol szvegnek. Ez pedig Bocskai kapitnyainak levele a
szilziai rendekhez (a francia fordts deklarcis cme nlkl).
176

Tartalmilag lnyeges, hogy a francia-angol szveg elssorban a rendi srelmeket sorolja
fel igen rszletesen, de nmikpp eltr mind a Nyakas Mikls ltal kiadott dunntli ma-
gyar szvegektl (s azok nmet fordtstl), Mind a latin szerencsi-korponai kiltvnyok-
tl. Br a tartalom ltalnossgban megegyezik, rvelse rszleteiben mgis eltr. A szil-
ziai levl nem hasznlja a termszetjogi rvelst, ahogy a szerencsi kiltvny vagy Illshzy
s Bocskai egy-egy levele (vim vi repellere licet), illetve az erdlyi rendeknek a lengyel ki-
rlyhoz rt mjusi levele. Nem talljuk benne azt az rvet sem, hogy a trvnyszeg uralko-
d nmagt a magnember szintjre reduklja, st nmagt embervolttl is megfosztja,
ami a nmet luthernus rendek kzkedvelt rvelse volt 1529-tl kis megszaktsokkal fo-
lyamatosan. Ugyanakkor sz szerint idzi az Aranybulla ellenllsi zradkt s a Triparti-
tumbl a Primae Nonus ngy szabadsgt.
177
Ilyenek a szerencsi kiltvnyban nincsenek,

174
Ksznjk Clara Royer irodalomtrtnsznek (Universit Sorbonne Paris IV), hogy segtett ennek
megllaptsban a francia szveg esetn.
175
Jellemz plda, hogy mikzben Bocatius a kvetkezkppen rja Illshzy nevt: Illieshazi, Illies-
hasci, Illieshasius, Illyeshazy, Illyshzy, addig a francia verzi Illgetzhary-t, az angol pedig Il-
lieszarye-t r, a francia kzirat pedig szintn Illgetzhary-t. Jo Jnost az angol verzi egyszeren
csak John Leonak hvja, nyilvn ez volt az egyetlen rtelmezhet megfejtse a kzzel rt nvnek.
Persze teljesen nyilvnval, hogy az tlag angol olvas szmra nincs jelentssge a nvalaknak,
de az elrsok s fordtsi tvedsek sokat elrulnak a szveg keletkezsnek felttelezhet
krlmnyeirl. Pr plda mg az elrsokra: la maison d Austriche s The house of Ametria
mint a Domus Austriaca fordtsa, valamint az alrk neveinek angol verzii: Nicholas Signoy
mint Nicolaus Segney, Stephen Egidi, Michael Bengalithi mint Mihly Dengelenghy, s Iohn
Betoeffy mint Dessewffy (Desfi) Jnos.
176
Acta, 121126. (Kevert sorrendben: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 9, 10).
177
Now if either we or any one of our successours in any time whatsoeuer, go against this our
pleasure, we licence our subjects and giue them all power to contradict and resist us, so as
A Bocskai-felkels s az eurpai informcihlzatok Tanulmnyok
101
csak utalsok az si trvnyek adta ellenllsi s ellentmondsi jogosultsgra, de ezekre a
szvegekre Bocatius elszeretettel hivatkozott, s azok elfordultak a korponai orszggy-
lsen szletett kiltvny Katona ltal kiadott verzijban is. A szilziai levl tovbb teljes
terjedelmben tartalmazza a hrhedt 1604. vi 22. trvnycikket, ami Bocatius szvegei k-
ztt is elfordult.
178
Diplomciai szempontbl igen fontos mozzanata a levl alrinak az a
kijelentse, miszerint nem llt s nem fog szndkukban llni Bohmia, Szilzia s Morvia
megtmadsa,
179
mikzben hajd csapatok ppen az utbbi kt terleten portyztak.
180
Az
kln rdekessge a problmnak, hogy Illshzy 1605. jnius 6-i levelben mg azt rta,
hogy a morvaiakat, silesiakat is nem kll kimlleni [...] nem rt azrthogy flejmek s tar-
tzsok legyen, de oktberben mr azt rja Thurz Gyrgynek, hogy rsekjvr ostroma
azrt volt fontos szmra, mert klnben Morva siratn meg. Minden bizonnyal, lltja
Nagy Lszl, Illshzy sajt hodolini birtokairt aggdott.
181

A francia-angol szveg s annak eredetije, a szilziai levl a fentiek s sok ms tnyez
alapjn nll szvegnek minsl, mg ha rvkszlete sok tekintetben megegyezik is a tb-
bi szvegvel. Mg a szerencsi kiltvny egyik f rve az, hogy a szabadon szletett valls
szabadon gyakoroltassk, addig a nmet szerencsi kiltvny (Copey), a szilziai levl s a
hajdkapitnyok levele a valls orthodox voltra hivatkozik. Ez merben eltr rvels: a
valls szabadsga s a valls igazsga alapveten ms kontextusban s ms szerzi krbl
szrmazik Nyugaton is.
182
Vagyis szlethettek a szerencsi s korponai szvegek egy m-
helyben, de az egyik nem a msik rvidtett vagy mdostott vltozata. Ms cmzettnek rt
eltr szvegek ms zenettel, rvelssel s clokkal. A fentiekbl az mindenesetre bizo-
nyos, hogy a propaganda s a katonai-politikai szndkok finoman szlva nem mindig es-
tek egybe, illetve egszen nyilvnval, hogy mindkett mgtt szemlyes rdekek s szn-
dkok is hzodtak.
Ami pedig tmnk szempontjbl a legfontosabb, az az, hogy a francia-angol szveg
fordtsa nem magyar megbzsra kszlt, legalbbis nem vett rszt benne magyarorszgi
illetsg szemly. A szemlynevek s fogalmak gyakori s ordt hibi azt mutatjk, hogy
a Bocskai-diplomcia (ha volt ilyen Bocatiuson kvl Nyugaton) nem ellenrizte a fordtst.
A legfontosabb rv e mellett az, hogy a szvegek kirlynak (rex, roy) titulljk Bocskait,

afterward they may never be branded with any note of treason or infamy for the same. Tri-
partite Worke: Let this be the fourth and absolute liberty, if any of the Kings or Princes happen
to derogate from the freedom of the Noblemen etc. [] ( every king of Hungary, before his cor-
onation is bound and accustomed to sweare the obseruance of the same conditions: to wit,) To
permit and consent that men rise up in armes against him without any note of treason, in
such cases: as when he goeth in any thing about to restraine from them their libertie.
178
OPR, 392394.
179
As touching the aid from the Turke and the Tartar we reserue for no other end But to let the
kind of Poland and Modauia fee, that we want not wherewithall to serue our selues in time of
need; it being in our power to send them backe againe when it shall please vs. Now although wee
know that of all antiquity the Dutchie of Silisie doth appertain as an inheritance of the realme of
Hungary, yet were we willing to entertaine their good neighbourhood, liuing in good peace andf
amitie, which heeretofore we haue kept inviolably. To make you an ample discouerie of our de-
liberation, which neither was nor is to warre vpon the kingdome of Bohemia, nor Silesia, not the
Narques of Morauia, vnlesse they giue us too much occation: how be it wee know very well they
haue beene heretofore vnder the crowne of the realme of Hungary.
180
Nagy: Bocskai Istvn a hadak ln, 174.
181
Ibid, 176., TT, 1878. 10.
182
Lsd John Coffey rsait a szabadsg s a klvinizmus eurpai sszefggseirl, illetve a bl-
vnyimds elleni klvinista kirohansokrl. V.: 129. jegyzettel.
Tanulmnyok KEES TESZELSZKY ZSZKALICZKY MRTON
102
mg a latin szerint Bocskai Princeps Transylvaniae Hungariae.
183
Ha volt brmilyen pri-
oritsa a Bocskai-propagandnak, akkor Bocskai megkoronzsa vagy meg nem koronz-
sa biztosan az volt, fggetlenl attl, hogyan is rtkeljk a krdst.
184
Nem hihet, hogy
egy Bocskai megbzsra kszlt szvegben pp Bocskai titulust rontjk el, legalbbis a
szilziai rendeknek rt latin levlhez kpest. Tudatos vltoztats nem valszn, s a szveg
amgy is hemzseg a rontott nvalakoktl. A kt leginkbb gyant kelt tveds az, hogy a
fordt szerint Lcse vros egyetemt (university!)
185
vette el Pethe rsek (Archbishop of
Coloarense s de Colocrense, sic!), tovbb Bocskai a szkelyek ispnja (comes siculo-
rum) helyett Sziclia grfjaknt (Conte des Siciliens, Earl of Sicilia) szerepel mindkt sz-
vegben.
186
A fordt s/vagy a nyomdsz nyilvnvalan nem tudta, kik azok a szkelyek. Itt
rdemes megjegyezni, hogy felmerlhetne Bongarsius mint fordt, hiszen az bzeli ha-
gyatkban is fennmaradt a szveg, s a neves francia diplomata bejrta a trsget, s volt
a francia kirly frankfurti s heidelbergi tudstja, de a magyar trtnelemrl rt-szer-
kesztett, 1600-ban kiadott munkjban tbbszr is hosszan rtekezik a szkelyekrl, ezrt
egy szkelyekszicliaiak tveds az rszrl majdnem teljessggel kizrhat.
187
Elfor-
dulhat persze, hogy egy fiatal beosztottja keverte ssze a kt hasonlan hangz npnevet,
de ezt a feltevst bizonytani illene. Mindenesetre a londoni State Papers gyjtemnyben
elg sok, 1605 folyamn Heidelbergbl s Frankfurtbl keltezett francia nyelv tudsts
tallhat a Bocskai-felkelsrl. Igen valszn, hogy ehhez Bongarsiusnak volt valami kze,
s feltehet, hogy a francia fordts kzirata rajta vagy megbzottjain keresztl kerlt Ang-
liba.
188

Kln rdekes, hogy a szilziai levl fontosabb rszei a korponai szvegekben is elfor-
dulnak, pldul pontosan a krdses Aranybulla- s Tripartitum-idzetek. Katona kiad-
sban ezek a bekezdsek szintn megtallhatk, de Krolyi mr nem tallta meg a bcsi
msolatokban, s nmikpp ktsgt fejezte ki azok eredetisgvel kapcsolatban. A szilziai
szveg a bizonytk, hogy Katonnak (is) igaza volt. Mindenesetre a krdses tnynek h-
rom tanulsga van: 1. Mindegyik szvegbl tbb vltozat is kszlhetett, a szvegeket fo-
lyamatosan toldoztk-foldoztk. Ez igaz a szerencsi kiltvnyra is, de erre utalnak a dunn-
tli szvegek s azok nmet fordtsa is. (Hogy ez utbbit ki fordtotta le s kinek sznta, az

183
Seigneur ESTIENNE, Roy de Hongrie, Transyluanie, Transalpine et Conte des Siciliens s King of
Hungary, Transylvania, Transalpina, and Earl of Sicilia.
184
Bocskait az 1604. novemberi trk kinevez levl nevezi mg Magyarorszg kirlynak, s nem
csak erdlyi fejedelemnek. Lsd: Papp Sndor: Trk szvetsg Habsburg kiegyezs. (Kzirat.)
Ezenkvl a trkkel vltott levelezsben fordul el pldaknt Illshzy levele Ali pashoz 1606.
janur 16-n (TT, 1878. 56 57.) Kvetkezetesen, hromszor is gy utal r: az felsges Bochkay
Istvn kirly, majd Ali pasa jlius 25-i utastsban (309) s Illshzynak rt jliusi 6-i levelben
(949, 950), illetve Heder papa Haller Gbornak rt levelben: a Kegyelmetek Ura Bocskai Istvn
Kirly, DF III, 187, etc.
185
Lsd: lVniversit de Leutcheniense s Vniversity of Lutchenien mint a schola Lewchow-
iensis fordtsa.
186
Tanulsgos mikrofilolgiai megfigyels egy hasonl flrefordtsrl, amely sorn Csehorszg Pic-
colomini emltette nyugati oldalbl (ad occidentem) Bonfini cenra nz oldal-n (ad Ocea-
num) keresztl cseh tengerpart vlik Shakespeare-nl: Kulcsr Pter: Shakespeare s a cseh ten-
gerpart. In: Gesta: fiatal miskolci trtnszek folyirata, 6. vf. (2006) 2. sz. 29. Ksznjk Faze-
kas Sndornak, hogy felhvta figyelmnket erre a prhuzamra.
187
Bongarsius RHS Rerum Hungaricarum scriptores varii historici, geographici. [Ed. J. Bon-
garsius.] Frankfurt, 1600.
188
SP 101/27:0400-0410, SP 101/41, SP 101/27, etc. Egyb Bocskai vonatkoz forrsok: SP 77, SP
80/2, SP 88, SP 97, etc.
A Bocskai-felkels s az eurpai informcihlzatok Tanulmnyok
103
ms krds.) 2. A legfontosabb diplomciai szvegek a szerencsi rszgyls s a korponai
gyls alatt s kztt egyarnt kszltek. Hiba szerepel a francia-angol szveg vgn az
prilis 24-i dtum, az csak az eredeti levl megrsnak kezddtuma. Annyi tudhat mg,
hogy a levl 1605. mjus vgn kerlt kzbestsre a kzirat htoldaln tallhat dtum
szerint, ami szokatlanul hossz idnek szmt ms kldemnyekhez kpest, de nem tudjuk,
mikor kerlt ki Nyugatra. A szvegek bizonyos rszei hasonlkppen panelknt mentek to-
vbb, s ksbbi felhasznlsra is kerltek. (Az Aranybulla ellenllsi zradkra pldul
trtnt utals a korponai vgzsek kztt is.) A szveg keletkezsnek idpontja teht elvi-
leg sem mindig megllapthat, mivel a szvegek egy rszt folyamatosan tovbb rtk, s a
szerzsg eleve nehezen megvlaszolhat krdse is rtelmetlen egy id utn, mivel a leg-
tbb szveg kollektv, tbbfzis munka. 3. Ami viszont biztos, az az, hogy a szvegeket
rendszerint kldzgettk egymsnak a klnbz ercsoportok kpviseli, rendszerint
csomagokban, s erre leveleikben is rendszeresen utaltak. Illshzy pldul rendszeren
nystli Bocskait, hogy vgre kldjk mr el azt a bizonyos iratot hozz Lengyelorszgba
vagy Szilziba, mert ppen a vajdval fog tallkozni vagy a nmet kvetekkel. Tbb level-
ben Illshzy utal r, hogy ksznettel megkapta a krt iratokat. Eszerint nemcsak Boca-
tiusnak voltak ilyen csomagjai, amelyeket tja sorn rendszeresen maga utn hagyott, ha-
nem majdnem mindenkinek, Illshzynak s msoknak is. Feltehet tovbb, hogy a szil-
ziai szveg is gy kerlt Nyugatra. A baseli s mncheni katalgusok alapjn, amelyekben
megtallhat a szilziai szerencsi kiltvny lersa is, az is tudhat, hogy ltezett mg
szmos tovbbi ilyen tpus szveg (a morva rendeknek, cseh rendeknek stb.). A szvegek
felkutatsa s elemzse mg elvgzsre vr. Fontos megjegyezni, hogy egyik szvegrl sem
szl a cseh s lengyel szakirodalom, a rgi cseh kiads Bocskai szvegek kztt sem tall-
hat, s az jabb monogrfik sem emltik.
189
Mivel a francia-angol deklarci szvege a szi-
lziai rendeknek rt levl fordtsa, nem tarthatjuk valsznnek, hogy Illshzynak kze
lett volna ehhez a szveghez, de esetleg olvashatta. Kthay szerzsge viszont szba kerl-
het, hiszen a magyar szveg rvelse s szhasznlata kzel ll a dunntli rendeknek rt
levl szveghez.
Mindenesetre mr a fentiekbl is kiderl, hogy egyszerre tbbfle kiltvny ltezett, s
ezeket egy idben terjesztettk Bocskai hvei klfldn. Ez a taktika sok tekintetben hason-
lt a holland lzadk propagandjra.
190
Figyelemremlt, hogy az eredetileg klfldnek
sznt s legfontosabbnak tn latin nyelv politikai iratokat, mint a Querelae-t vagy az
Excusatiot soha nem adtk ki nyomatsban a Bocskai-felkels alatt, sem Bocskaik, sem
msok. Bocskai politikjt legitiml egyb iratok szintn csak kziratban maradtak, azo-
kat gy terjesztettk. Sem a hres Relatio vel epistolica (Bocatius lersa az oszmn koro-
na tadsrl Bocskainak), sem a kevsb ismert Hungaroteutomachia cm prbeszde
nem jelent meg nyomtatsban, annak ellenre sem, hogy Bocatius eredetileg azt tervezte.
191


189
V.: Bahlcke, Joachim. Regionalismus und Staatsintegration im Widerstreit. Die Lnder der
Bhmischen Krone im ersten Jahrhundert der Habsburgerherrschaft (1526-1619). Mnchen,
1994.
190
Mout, M. E. H. N.: Van arm vaderland tot eendrachtige republiek. De rol van politieke theorien
in de Nederlandse Opstand. In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der
Nederlanden, vol. 101. (1986) No. 3. 345365.
191
in lucem edere meditor Bocatius, Ioannes: Relatio vel epistolica commemoratio. In: OPR
109.
Tanulmnyok KEES TESZELSZKY ZSZKALICZKY MRTON
104
Bocatius ugyanis egy Hungaroteutomachia (Magyarnmet kzdelem) cm kziratot
is vitt magval Nmetorszgba, amely 15 flibl llt.
192
Ez Bocatius kzrsval rdott, s
monogramja, a J. B. is szerepel a htoldalon. A kihallgatsn elhangzottak szerint nem
Bocatius volt a szerz, de az rvek egy rszt szerkesztette, s a a nmet szerepl ltal el-
mondott rszeket valban rta, st azt is bevallotta, hogy a dokumentum az stlusban
rdott.
193
A kzirat ms vltozatairl magyar vagy klfldi gyjtemnyben nem tu-
dunk, az inventrium is csak egy pldnyt emlt. Ezrt lehetsges, hogy Bocatius ezt az rst
kifejezetten nmetorszgi tjra rta. Nem biztos azonban, hogy hihetnk Bocatius e val-
lomsnak, hiszen knvallats al vetettk. Ha mgis Bocatius a szerz, akkor sem egyr-
telm, hogy milyen szndkkal rta ezt a szveget. A tartalma sok tekintetben megegyezik a
tbbi szveggel, de a stlusa merben ms. Bocatius gy szerkesztette meg a szveget, mint
t nemzet (nmet, magyar, olasz, lengyel s erdlyi) szimbolikus tagjai kztt folytatott h-
rom kpzeletbeli prbeszdet. A Bocskai-felkels minden alapvet elemt megvitatjk: a
kassai templomrt folytatott harcot, a magyarorszgi vallsszabadsg krdst, a szabad ki-
rlyvlasztst s az htott bkt az oszmnokkal.
Ahogy a trk koronzs lersa, valsznleg ez az irodalmi szveg is rtelmisgi olva-
sk szmra kszlhetett, nem a politikusoknak vagy a szlesebb nyilvnossgnak, akiket
valsznleg jobban rdekelt egy kiltvny tartalma. Klnsen izgalmas jellemzje a sz-
vegnek, hogy Bocatius (vagy a szerz) a magyar szereplt (H) magyar nyelven szlaltatja
meg a trkkel (TUR) folytatott prbeszdben, aki maga is magyarul vlaszol:
H: Megh hidge azt kegielmed hogi az nemetnek megh fzetem a ho penzt.
TUR: Bizoni elhitem azt.
H: Nehez az horgasbol egyenezt czinalni. De nincz mit tenni. Megh etted az hsat de
bizoni az levet is megh kel innod. Megh ln minecz noha nehezen.
Nem tisztzott, hogy mirt helyezett a szerz magyar s helyenknt nmet s trk
mondatokat a latin szvegbe. Nem valszn, hogy az tlag eurpai rtelmisgi rtette vol-
na a nmet kivtelvel ezeket a szvegrszeket, ezrt felteheten irodalmi okai lehettek.
De az is lehetsges, hogy a hitelesg ltszatnak felkeltse szndkval kerltek a szvegbe,
vagy a keletkezs eddig ismeretlen krlmnyei adhatnnak erre magyarzatot.
Klfldn vagy itthon megjelent iratok
Mindezek ellenre bizonyos, hogy szmos, Bocskaihoz kthet szveg megjelent nmet
vagy egyb nyelven, s ezek a legkorbbi magyar politikai szvegeknek minslnek, amelyek
megjelentek klfldn. Ugyanakkor ritka kivtellel nem jelentek meg latinul, hanem csak
valamely eurpai kznyelven. Ezrt felttelezhetnnk, hogy szles olvasi rtegeket cloz-
tak meg.

192
Item, Hungaroteutomachia vel colloquium de bello nunc inter Caesareos et Hungaros excitato.
Dialogi tres. Germanus, Hungarus, Italus, Polonus, Transylvanus: collocutores; Turca, per Cae-
lium Palaemonem. Nec Hungaroteutomachinationum, nec Hungaroteutomorum, sed solius veri-
tatis amicum. Ots in quarto undt ungehefftet. Inventaria. In: OPR 468 = J. B. [Bocatius, Johan-
nes]: Hungaroteutomachia vel Colloquium de Bello Nunc Inter Caesareos et Hungaros excitato.
Dialogi Tres Germanus Hungarus Italus Polonus Transylvanus Turca collocutors. Per Caelium Pa-
laemonem. Nec Hungaroteutomachinationum, nec Hungaroteutominum sed solius veritatis ami-
cum. StA HHStA Ungarische Akten, Fasc. 149 Konv. C. 1605 s.d. fol. 19r.-34v.
193
Nehz megmondani, hogy akkor mi is hinyzott ahhoz, hogy Bocatiust tarthassuk az irat szerzj-
nek kivve persze, ha lltsai csak a nmet nyelv mondatokra vonatkoznak.
A Bocskai-felkels s az eurpai informcihlzatok Tanulmnyok
105
A nmet szveg cme: Copey eines Sendtschreibens. Ez formailag egy nvtelen magyar
rhoz, atyafihoz intzett fiktv levl, melyet magyarrl fordtottak nmetre, s 1605-ben
adtak ki nyomtatsban. A szveg eredetije a mrcius vgn Az Dunn tl val nemessg-
nek s uraknak rtt levl s az azzal majdnem azonos prilis eleji, szintn Szerencsrl
Sopron vrmegye rendjeihez rt levl Bocskai, Kthay s Pchy Simon alrsval. Nyakas
Mikls szerint azrt lehetett szksg a nmet fordts elksztsre, hogy osztrk terleten
megmagyarzhassk a magyarokat rt srelmeket, Basta s a Habsburgok felelssgt. Ez
termszetesen nem lehetetlen, de nem vilgos, hogy mirt nem aktualizltk az eredeti ma-
gyar nyelv levelek tartalmt. A fentiekben azt lthattuk, hogy a Bocskai-propaganda igye-
kezett mindig szemlyre vagy csoportra szabott zeneteket kldeni, s olyan rveket cso-
portostani, amelyekkel a hallgatsgukat is rdekeltt tehettk abban, hogy Bocskaik
mell lljanak. Nem zrhat ki termszetesen, hogy ennek a clnak a vltoztats nlkl
nmetre fordtott magyar levelek is megfeleltek, de a Declaration, valamint a tbbi irat
pldja mutatja, hogy a nem aktualizlt levelek igen nagy esllyel n. kalzfordts-knt,
vagyis Bocskai kancellrijn kvl, a levelek eredeti cljaitl rszben fggetlenl szlettek.
A fordts termszetesen kszlhetett valamely magyarorszgi nmet nyelv vrosban,
amire Kassa igen eslyes, de nem bizonythat, hogy maga a nyomtats is a Bocskai-
diplomcia tevkenysgnek szmljra rhat, mivel a legtbb ilyen szveg kziratban ter-
jedt.
Bocatius megemlt tovbb nhny rpiratot, melyeknek Bocskai nagyon megrlt. Az
egyik Nmetorszgbl (ex Germanica) szrmaz rplap ismeretlen szerzje tizenkt cik-
kelyben magyarzta Kassa lzadsnak (Caschaw Rebellion), a rendek felkelsnek (Ur-
sachen des Auffstands der Landstaende in gemein), a hajdlzadsnak (Andere Ursach
der Heyduggen Rebellion) s Bocskai lzadsnak (Ursach des Botzschkay Rebellion) az
okait.
194
A cikkelyek informcii, ahogy Etnyi Nra bemutatta, meglehetsen pontosak, s
igen rszletesen ismertetik a kassai esemnyeket, vagyis nyilvnvalan helyi forrsbl szr-
maznak.
195
Igen tanulsgos, hogy a szveg trsadalmi csoportokknt, tulajdonkppen rendi
alapon kln trgyalja az esemnyeket, mintegy lekpezve a Bocskai-felkels Plffy Gza
megfogalmazsban sokszn s tbbcl termszett. Kln rdekessg, hogy a szveg
Bocskai szemlyes indlatjt kln trgyalja, mikzben ms szvegek az egsz nemzet
vagy orszg feltmadsrl beszlnek. Ebbl taln a szveg korai keletkezsre lehetne
kvetkeztetni, ugyanakkor propagandaszempontbl az is lnyeges, hogy Bocskai szemlyes
srelmeinek csupn kt pontot szentel (16-17.), s azokat is csak a tbbi trsadalmi csoport
srelme utn trgyalja. A szveg nzpontja dominnsan kassai, hiszen a szveg majdnem
fele, nyolc pont a kassaiak srelmeit ecseteli mikzben az orszg egsze s a nemessg t-t
pontot kapnak, s a hajdk is csak kettt. A leginkbb figyelemremlt a szvegben az,
ahogyan a szveg megnevezi a kln trgyalt esemnyfolyamokat, az ugyanis lzadsnak
nevezi a hajdk, Kassa s Bocskai szemlyes fellpst, mg csak a rendek esetn hasznlja
a valamivel emelkedettebb felkels kifejezst. Az ok nyilvnvalan abban keresend, hogy

194
Zwantzig Warhaffte, vnd Beweiliche Articul, durch welche der Italianische Grafe in Belgiojosa,
Feldobrister in Ober Hungarn, die Stadt Caschaw, General Landstnde, Heyduggen vnd Botz-
schkay, zur Rebellion, auch die Niederlag vnd Verlust der Rm. Kays. Mayestat Kriegvolck, vnd
Consequenter des gantzen Knigreichs Hungarn vnd Frstenthumbs Siebenbrgen leidigen Ab-
fall... M. DC. V. App H 1975, HAB yv-137-8f-helmst-21. Rszletesen elemzi: Etnyi: Bocskai.
195
Bocatius ezt tmasztja al. ...Rebellionis (sic inscribebatur) Boczkaianae, haidonicae, regnicola-
rum ac civitatis Cassoviensis causam experientes, autore inniminato, rerum tamen Hungarica-
rum apprime noticiam habente. OPR, 121.
Tanulmnyok KEES TESZELSZKY ZSZKALICZKY MRTON
106
az utkor rtkelsvel ellenttben a kortrsak szmra nem okozott gondot lzadsnak
nevezni egy lzadst, klns tekintettel arra, hogy a Bocskai-propaganda igyekezett min-
den felelssget Rudolf nyakba varrni. Bizonyos szempontbl ez a minl rosszabb, annl
jobb politikja volt, mr amennyire befolyst tudtak gyakorolni arra, hogy Bocskaik poli-
tikai s katonai mozgalmt hogyan nevezzk klfldn.
196
A cikkelyek tartalmval Bocs-
kaiknak sem lehetett problmjuk, hiszen Bocatius azt lltja, hogy lefordtotta ezt a r-
piratot latinra, s Bocskai ki akarta adatni, de ez nem valsult meg.
197
A szveg latin ford-
tsa azonban fennmaradt, radsul kzli a szveg beosztsnak lzadsra utal alcmeit
is.
198

A szerzsg krdsben esetleg hihetnk Bocatiusnak, miszerint nem rta, csak latinra
fordtotta a szveget, de gyannkat fenntarthatjuk. Egyrszt a latin kzirat 1604-es datl-
s, mikzben az sszes ismert nmet nyelv rplap 1605-ben jelent meg. Mg ha Szamos-
kzy datlsa tveds is, tovbbi bizonytk lehet Bocatius szemlyes vagy kassai szemly
szerzsge mellett az, hogy a wrocawi gyjtemnyben is fennmaradt egy kziratos msolat
a nmet nyelv cikkelyekbl, amely pontosan megfelel a kiadvny hrek nlkli szveg-
nek. Ez nmagban mg nem jelentene semmit, mert a korban nagyon sok szveg mg ak-
kor is terjedt kziratban is, amikor mr ltezett nyomtatott vltozata, azonban a wrocawi
pldny rdekessge, hogy a szveg nem kzli a hossz s rszletes cmlapot. Ezt is tbb
mdon lehet magyarzni, pldul azzal, hogy a msol nem tartotta rdekesnek, mikzben
az egsz szveget sz szerint lemsolta, de az is lehet a magyarzat, hogy az egy nyomtats
eltti (teht mg cmlappal el nem ltott) kziratbl kszlt, amit majd a Bocsakikhoz
kzvetlenl nem kapcsold nmetorszgi nyomtat csatolt a szveghez. Ez esetben a n-
met szveg lehetett a Bocatius ltal vagy a Kassn szerkesztett szveg kziratos vltozata, a
latin kzirat pedig Bocatius fordtsa. Ha Bocatius csak msolta s fordtotta volna a szve-
get, feltn lett volna, hogy nem egsztette ki semmilyen j adattal. Szerzsg esetn ez a
krds nem relevns, hiszen az elkszts sorn brmeddig vltoztathatott rajta, s ezrt a
fordtsban sem egszti ki a latin szveget. Tekintve, hogy a wrocawi gyjtemny
Bocskaik kzegbl rkezett szvegek msolatait tartalmazza, elkpzelhet, hogy ez is on-
nan szrmazik, de felteheten csak egy ksbbi idpontban.

196
V.: Szab Andrs Pter: Inhalt und Bedeutung der Widerstandslehre im Bocskai-Aufstand,
amely igen fontos hozzjruls a Bocskai-felkels gondolkodsnak megrtshez, kimutatta
ugyanis, hogy a Bocskai-felkels majdnem minden szereplje a fentiekhez hasonl fogalmakkal
nevezte meg az esemnyeket.
197
Benda kzl egy Szamoskzynl fennmaradt iratot (Benda: A Bocskai-szabadsgharc, 8185.;
Szamoskzy IV, 233239.), de azt felttelezheten fogalomhasznlata miatt csszrprti fljegy-
zs-nek minst. Annak latin szvege azonban pontosan megfelel a nmet szveg fordtsnak,
csak annyi klnbsggel, hogy a szveg nem 20, hanem 22 pontba van elrendezve. Ebbl kvetke-
zik, hogy a pontok szma nmagban nem bizonytk, klns tekintettel, hogy a XXII s a XII
rmai szmok knnyen sszekeveredhettek Bocatius vallomsnak feljegyzje rsban. Tartalmi-
lag azonban bizonyosan errl az iratrl van sz Bocatius beszmoljban, a szveg ugyanis rszle-
tesen lerja Belgiojoso kassai tevkenysgt, s csak ennek maradt fenn latin fordtsa. A rplap
tbb vltozatban jelent meg 1605-ben a legfrisebb hrekkel egytt, mikzben a srelmeket ler
fszveg szinte teljesen vltozatlan. V.: VD17 14:078627P, VD17 14:638496R.
198
Joannis Jacobi comitis Belgiojosi generalis Cassoviensis crimina, ex quibus seditio Bochkaiana
in Ungaria exarsit, 1604. Aliae causae generalis in regno motus (9-13), Causae haidonum rebel-
lionis (14-15), Causae Bochkaianae rebellionis (16-17), Causae miserabilis caedis et amissi exerci-
tus caesarei (18-22). Bocatius lersa ugyanezekkel a fogalmakkal rja le az elmondsa szerint Bel-
giojosot is megnevez trakttus tartalmt: ld. lbjegyzet 196.
A Bocskai-felkels s az eurpai informcihlzatok Tanulmnyok
107
Az utols fontos szveg, amit rdemes megemlteni, az a Bocskai-apolgia. Kztudott
volt, hogy a bcsi udvar szles krben terjesztette, hogy Bocskai arinus hiten van, s nem
csak a nmeteket ldzi, hanem az evanglikus lelkszeket is megli. Bocskai rgta krlel-
te hveit, hogy rjanak egy cfol iratot, ahogyan errl Bocatius kln beszmol visszaeml-
kezsben. A bcsi bke alrsa eltt nem sokkal, 1606 jniusra kszlt el az irat, de so-
kig csak egy 1608-as kiads volt ismert, melynek alapjn az volt az ltalnos felttelezs,
hogy a szveg kiadsa a bcsi bke miatt elmaradt, s csak 1608-ban jelent meg.
199
Az el-
mlt szzadban azonban elkerlt egy 1606-os pldny is.
200
A szerzje minden bizonnyal
Alvinczi Pter lehetett, de az alrsbl addan knnyen elkpzelhet, hogy itt is kollek-
tv munkval llunk szemben.
201

Nemcsak az apolgia cme s a szvegvgi alrs utal a szerzk teolgus voltra, ha-
nem az rvelsk termszete is. nmagban az igaz hitre val hivatkozs mg nem jelent
teolgus-papi szerzsget, ahogyan a nmet nyelv szerencsi kiltvny s annak magyar
eredetijei, illetve a hajdkapitnyok egyes felhvsai esetn sem ez a helyzet, mg ha teol-
gus trsszerz vagy eszmei hats felttelezhet is ez utbbiak levelei esetn. Az azonban
ktsgtelen, hogy szvege alapjn az apolgit elssorban teolgia mnek kell tartanunk s
nem annyira politikainak, mg ha megrsa politikai cl is szolglt: a Bocskai Istvnnal
kapcsolatban a jezsuitk ltal stni sugallatra megfogalmazott vallsi termszet vdak
cfolatt a nmet fejedelmek eltt. Ugyanakkor a szveg clul tzi ki, hogy a keresztyn vi-
lg, annak fejedelmei s tvoli npei el trja, hogy milyen hitvallsuk is van a magyarok-

199
Rvsz Klmn: Bocskay Istvn Apolgija. Protestns Szemle, 1906. 304312. V.: RMNY II,
941.
200
Apologia et protestatio legatorum et ecclesiarum Hungaricarum (Bartphae), 1606: Gttingen, 8
H HUNG II, 5200, 1608: HAB A:160.16 Quod (21), S: Alv.: Lh 176 (6), A: 240.18.1 Quod. (24).
Taln furcsnak tnhet, hogy az 1606-os kiads tnyt s annak szvegt jra fel kellett fedezni
annak fnyben, hogy Bod Pter 1606-os dtummal kzztette az apolgia szvegt. V.: Petrus
Bod de Fels-Csernton: Historia Hungarorum ecclesiastica. Ed. L. W. E. Rauwenhoff [et] J. J.
Prins adjuvante Car. Szalay. Lugduni-Batavorum, 18881890. Lib. III. Cap. 7. Par. 2., 222224.
Persze felmerlhet, hogy Bod Pter az 1608-as dtumot visszadatlta a szveg bels datlsa mi-
att, de errl Bod Pter hallgat. Mindenesetre Bod szvegkzlsre kevesen hivatkoztak, a kevs
kivtel egyikre lsd: Sipos Gbor: Bocskai Istvn a magyar reformtus egyhztrtnet-rsban.
In: Frigy s bkessg legyen, 182188. A legjabb irodalomra, amely tbbnyire az 1608-as ki-
ads keletkezstrtnetvel foglalkozik, lsd mg: Bitskey Istvn: A Bocskai-apolgia eltrtnete.
In: uo., 177182., Lukcs Olga: Apologia et Protestatio. In: Hadtrtnelmi kzlemnyek, 117. vf.
(2004) 4. sz. 12591272. s Vsrhelyi: Szenczi. 1720. Lukcs Olga felteheten a porosz nagy-
katalgus oldal s az lap jellsnek (S.-Bl.) sszekeverse miatt tved abban, hogy az egyik ver-
zi 7, a msik 4 oldal hossz lenne, mivel mindkt vltozat 7 oldal vagy 4 lap hossz, s csak rs-
mdjukban trnek el egymstl (i-j, u-v, rvidtsek). V.: Lukcs: Apologia, 1260. Az apologia
1608-as szvegnek ltezik egy kziratos vltozata azonos ven a francia nyelv Declaration kzi-
ratval: Tiszntli Reformtus Egyhzkerlet Nagyknyvtra, R710. Lsd: 172. lbjegyzet.
201
Heltai Jnos igen meggyzen rvel a teolgiai rvels s terminolgia azonossga vagy hason-
lsga alapjn Alvinczi szerzsge mellett. Lsd: Heltai Jnos: Alvinczi Pter s a heidelbergi pe-
regrinusok. Az 1606-os gttingeni digitlisan az internetrl is letlthet pldny igen rdekes
kzzel rt marginlikat tartalmaz, amelyek nem annyira tnnek olvasi reflexinak, mintsem
szerkeszti vagy szerzi korrektrnak (ha persze volt ilyen). A javtsok ugyanis aprbb stilis-
ztikai javtsokat tesznek csupn (pldul szmozott szrend, mellknv-fokozs), vagy magyarz
beszrst alkalmaznak, amelyek az olvasst s rtelmezst segtik el. (Ksznet Tth Zsombornak
a felvetsrt.) A javtsok(?) nem jelentek meg a msodik kiadsban, vagy azrt, mert mgis ol-
vasi reflexik, vagy azrt, mert a tbbszerzs munka korrigl trsszerzjnek mr nem volt
lehetsge mdostani a szvegen vagy befolysolni a msodik kiadst.
Tanulmnyok KEES TESZELSZKY ZSZKALICZKY MRTON
108
nak, hevesen cfolva, hogy a judaismus, mohemedanismus, arianismus s ms dgletes
dogmk uralkodnnak kztk. A szveg az igazsgrl, annak elnyomirl s vdelmezi-
rl, valamint az igaz vallsrl beszl ltalnossgban, de termszetesen rszletes teolgiai
rveket is sorol. F rve az arianizmus vdjval szemben a Szenthromsg hitgazatnak
kifejtse, amit Bocskai s egyhza is elfogadott. Elismerve ugyan, hogy Erdlyben, ami a
szveg szerint klnll rgi (distincta et diversa regio), maradt mg a kromlsnak
nmi maradvnya, remlhetleg nem sokig, teszik hozz, a szveg hangslyozza, hogy
Magyarorszgon nincsenek arinusok. Kln kiemeli, hogy minden magyarorszgi egyhz
(Hungaricae omnes Ecclesiae) harminckilenc vvel korbban elfogadta a helvt hitvallst,
ami nyilvnvalan az 1567-es debreceni zsinaton elfogadott hitvallsra utal. A hitvalls
nem akar valtlant lltani, ezrt megjegyzi, hogy nhny megyben nhny cikkely erejig
eltrnek tlk, s a szabad kirlyi vrosokban az augsburgi hitvallst fogadjk el; azt is el-
ismeri, hogy kisszm ppista valls inkbb privt mdon, semmint nyilvnosan, ma-
gnhzakban (privatim magis quam publice, in privatis aedibus) gyakorolja vallst. Igen
lnyeges sajtossga az apolginak, hogy nyltan megvallja a Bocskai-mozgalom vallsi
terminolgijban mr korbban megmutatkoz sszprotestns szemlletet, klnsen
annak hangslyozsval, hogy a klnbz protestns hitvallst elfogadk kztt bkessg
s keresztyni szeretet uralkodott. Ezzel ahogy Heltai Jnos kimutatta az apolgia bi-
zonyult az els olyan magyarorszgi iratnak, amely tudatosan s nyltan kpviselte az
irnizmus eszmit. Fontos azonban az is, hogy a katolikusok jelenltnek emltsvel egy-
rszt a magyarorszgi vallsi viszonyok bks termszett, msrszt a nyilvnos valls tisz-
tasgt is hangslyoztk, amelybe mg a magnhzakban gyakorolt katolicizmus is bele-
frt. Mind ebbl, mind a kommunikcis helyzet termszetbl addan lthat, hogy az
irnikus rvels ebben az esetben politikai clokat szolglt.
202
Az egyetemes keresztnysg
alapjaira hivatkoz rvels pedig, amelynek kzpontjban a Szenthromsg tantsa s a
hivatkozott apostoli hitvalls ll, azt hivatott bizonytani, hogy a magyarsg s annak ke-
resztyn fejedelme tovbbra is a tiszta keresztny tants talajn ll, s a keresztnysg r-
szeknt annak vdelmben cselekszik az eretneksgek s a trkssg ellenben, az azzal
kapcsolatos minden vdaskods ellenre. Az apolgia teht, annak ellenre, hogy ndefin-
cija szerint a jezsuitk vdaskodsval s az ltaluk kpviselt blvnyimdssal szemben
az igaz hit s a tiszta tants hitvallsos szigorsgval lp fel, az sszkeresztny rdekekre
hivatkozva vdelmezi Bocskait s egyhzt, valamint a mgtte felsorakoz magyarsgot.
rdekes megjegyzse az apolginak legkeresztynibb fejedelmnk, Bocskai szem-
lyvel kapcsolatban, hogy a blvnyozstl megtiszttott egyhzban Isten helyes tisztelete
helyrelltsra trekedett a babonk s emberi hagyomnyok elvetsvel. Ez utbbi kittel
ltalban is jellemzje a magyar reformci hitvallsi iratainak, az emberi szoksok ltal-
nos eltlse (lsd: Confessio Catholica, s Mliusz mvei, amelyekben a Tripartitumot is
elveti), mikzben a nemesi szabadsgokon nyugv politikai gyakorlat elkpzelhetetlen lett
volna a nemesi szoksjog s az orszg ratlan alkotmnyos gyakorlata nlkl. Ez azrt k-
lnsen rdekes, mert a felttelezhet szerz, Alvinczi Pter kevesebb mint msfl vtized

202
Az irnikus rvels esetenknt luthernusok ltal is alkalmazott politikai felhasznlsra lsd:
Howard Hotson: Irenicism in the Confessional Age: the Holy Roman Empire, 15631648. In:
Howard Louthan Randall Zachman (eds.): Conciliation and Confession: Struggling for Unity in
the Age of Reform, 14151648. 2004. 228285. A magyar irnizmusra jabban: Murdock, Grae-
me: The Boundaries of Reformed Irenicism. Royal Hungary and the Transylvanian Principality.
In: uo. 150172.; u.: Moderation under Duress? Calvinist Irenicism in Early Seventeenth-
century Royal Hungary. In: Moderate Voices in the European Reformation. Ed. Red. Racaut. Luc:
Aldershot, 2005. 178195.
A Bocskai-felkels s az eurpai informcihlzatok Tanulmnyok
109
mlva a nemesi szoksjogra alapozva rja meg politikai pamfletjeit, amelyekben teljess te-
szi a protestns politikai teolgia s az si alkotmnyossg nyelvezetnek a Bocskai-felkels
idejn elkezddtt interakcijt s fzijt (Querela Hungariae, Defensio querelarum
Hungaricarum).
A nemzetkzi Bocskai-propaganda szempontjbl igen jelents, br rszleteiben teljes-
sggel ismeretlen fejlemny, hogy a Bocskai-apolginak megjelent nyomtatsban egy svd
nyelv verzija is.
203
Tudunk arrl, hogy mind a szerencsi orszggyls, mind az erdlyiek
a szerencsi kiltvny szerint a svdekhez fordultak segtsgrt. Feltehetleg valamelyik
csoport kapcsolatban maradhatott svd partnereivel, s ksbb kldhetett latin nyelv m-
solatot a mbl, amit szmunkra ismeretlen okbl s clbl, nyilvnvalan sajt belfldi
felhasznlsra lefordtottak svd nyelvre. De termszetesen eljuthatott a m Svdorszgba
a Bocskai-diplomcitl fggetlenl is, de az ktsgtelen, hogy a svd nyelv szveg kiad-
stl kezdve mr Bocskaitl teljesen fggetlen, nll letere kelt.
Hrek, propaganda, trtnetrs a Bocskai-propaganda szvegeinek s
zeneteinek recepcija Hollandiban
A holland orszggylsi forrsanyagban nagyon jl nyomon lehet kvetni, hogyan zajlott az
informci ramlsa a Bocskai-felkelsrl. Mr 1604. december 12-n tudtak a kpviselk
a magyarorszgi esemnyekrl, ekkor rkezett meg ugyanis Brederode rszre egy rvid
szveg errl, amit Prgbl kapott ismeretlen szemlytl.
204
Ezt a szveget ksbb megkap-
ta a holland orszggyls mellkletknt, egy olyan Rudolf csszrtl szrmaz hossz je-
lentshez csatoltk, amely az ltalnos magyarorszgi helyzettel foglalkozott.
205
A jelents
clja a regensburgi rendek meggyzse volt, valsznleg az egyik nmet fejedelem vagy a
nassaui grf kldte Hollandiba ismeretlen idpontban.
Fontos jellemzje ugyanakkor a Hollandia s Magyarorszg kztti informciram-
lsnak, hogy egyetlen Bocskai ltal rt vagy brmilyen magyarorszgi irat sem jutott el kz-
vetlenl a holland orszggylshez. Brederode s Bocatius tallkozjn kvl minden in-
formcicsere egy vagy tbb kzvettn keresztl trtnt. Csak msolatok jutottak Hollan-
diba, vagyis ismereteink szerint egyetlen eredeti Bocskai-irat sem tallhat Hollandiban.
Mgis sokat tudhattak a hollandok Magyarorszgrl s Erdlyrl: Brederode s az orszg-
gyls irataiban tbb levelet s magyar hreket tartalmaz jsg maradt fenn, amelyek Pr-
gbl, Velencbl vagy valamely nmet vrosbl rkeztek.
206

Ugyanakkor mgis csak szerzett rszletes informcit a holland orszggyls a magyar-
orszgi esemnyekrl, a legfontosabb forrs Brederode volt. mint a rebellisek kvete

203
En frsvarelseskrift och protestation, som frsamlingerne uti thet konungerijket Vngern och
theres utskickede sendebudh, hafue giordt emoot munke jesuiternes osanfrdelige frwijtelser ...:
Afsatt af latijnen vppswenske ... Stockholm: (Andreas Gutterwitz), 1606. Itt mondunk kszne-
tet Krmn Gbornak a szveg szves beszerzsrt, ami remlhetleg egy kszl kiadvnyban
kzremkdsvel kiadsra kerl majd.
204
Nationaal Archief, Den Haag, Staten-Generaal, nummer toegang 1.01.02, inventarisnummer 6016
Lias Duitsland 6016. (16021613) Prga, 1604.11.20
205
Nationaal Archief, Den Haag, Staten-Generaal, nummer toegang 1.01.02, inventarisnummer 6035
(1604-1605)
206
Nationaal Archief, Den Haag, Staten-Generaal, nummer toegang 1.01.02, inventarisnummer 6016
Lias Duitsland 6016. (16021613), Nationaal Archief, Den Haag, Johan van Oldenbarnevelt, num-
mer toegang 3.01.14, inventarisnummer 2530. (Prga, 1605.02.05.). A bcsi bkeszerzdsnek is
volt itt msolata: Nationaal Archief, Den Haag, Johan van Oldenbarnevelt, nummer toegang
3.01.14, inventarisnummer 2121.
Tanulmnyok KEES TESZELSZKY ZSZKALICZKY MRTON
110
sokat foglalkozott ideolgiai termszet iratokkal s a protestns gyet rint politikai vi-
tkkal. Brederode arrl rt az orszggylsnek 1605. prilis 9-n, hogy fontos iratokat ka-
pott a testvrektl a magyarorszgi zavargsokrl, amit egy kzvett adott t az orszg-
gylsnek.
207
Ezek az iratok sajnos nem maradtak fenn, de a testvrek a heidelbergi ma-
gyar peregrinus kr tagjai lehettek, olyanok, mint Szenczi Molnr Albert, Thkly Mikls
s msok.
208

Az egyetlen Bocskai-prti kiltvny, ami megtallhat a Brederode ltal kldtt iratok
kztt, az a Responsum ab Ordinibus Transylvaniae ad Legationem Regis Poloniae c-
m irat, amely a londoni State Papers-ben s a wrocawi gyjtemny-ben is fellelhet.
209

Az erdlyi rendek ltal a lengyel kirlyhoz rt levl ma Londonban megtallhat eredetij-
nek egy msolatt Brederode 1605. jlius 7-n kldte Hgba, vagyis egy hnappal az ere-
deti irat keletkezse utn s fl vvel a Bocatiusszal val tallkozsa eltt. A szveg tja
egyelre kvethetetlen, de terjedsnek sebessge elgondolkodtat.
Az informcicsere volt az alapja a kora jkori trtnetrsnak is. Az egyik legfontosabb
plda arra, hogyan s mire hasznltk fel az informcikat, s mi is keringhetett a Res-
publica Litterarum kreiben, a francia trtnsz s befolysos politikus Jacques Auguste
de Thou (Thuanus, 15531617) munkssga.
210
De Thou a korabeli eurpai esemnyek ke-
retben rta le a francia trtnelmet, ezzel elnyerte a modern trtnetrs atyja cmet.
211
A
katolikus trtnsz tolerns volt a mshitek irnyban, ugyanakkor munkja ersen
Habsburg- s katolikus hatalom ellenes hangot kpviselt, mivel De Thou politikai clja az
volt, hogy egy Habsburg-ellenes protestns szvetsget hozzon ltre Eurpban. ppen
ezrt kt f tmt hangslyozott knyvben: a vallsszabadsg elleni Habsburg politikt, s
azt, hogy a Habsburgok s a katolikusok mind zsarnokok. Ahogyan lerja az eurpai trt-
nelmet, tbb pldn keresztl bemutatja e tmkat. A Bocskai-mozgalom termszetesen ki-
tn plda volt arra, hogy szemlltesse politikai zenett.
De Thou tbb oldalon keresztl rszletesen mutatja be a hatodik ktetben, mi trtnt
Magyarorszgon s Erdlyben, s hogy mirt lzadnak jogosan Bocskai hvei Rudolf kirly
ellen.
212
Hosszasan idz tbb kiltvnybl s levlbl, legtbbszr pontos forrsmegjells
nlkl. lltlag volt egy Querelae kzirat is a birtokban, de szvegbl nem derl ki egy-
rtelmen, hogy felhasznlta-e ezt a kiltvnyt.
213
De Thou szintn tjkozott volt a Habs-

207
...dandere seijnde ick H.M.E. door mijn Broeders met noch seeckere stucken van Importantie
die de hongarsche beroerten betreffen, de welcken mij meede eerst op hunden ter handen
gecommen sijn, twijfeld niet oft dit alles sal H.M.E. door mijnen voornoombden Broeder, die ick
den dach twee oft drie tot dien eijnde opgehouden hebbe, getrouwelijck behandigt werden. Na-
tionaal Archief, Den Haag, Staten-Generaal, nummer toegang 1.01.02, inventarisnummer 6016.
Pieter Brederode a holland orszggylsnek (Frankfurt, 1605. prilis 9.).
208
Lsd: Dtsch, Jrg: Respublica literaria. Zu den humanistischen Beziehungen Ungarns zur Kur-
pfalz um 1600. Studia Caroliensia, vol. 4. (2004) No. 1. 516.
209
Responsum ab Ordinibus Transylvaniae ad Legationem Regis Poloniae datum mense Maio.
Nationaal Archief, Den Haag, Staten-Generaal, nummer toegang 1.01.02, inventarisnummer 6016.
Fol. 233236. ld. lbjegyzet 124.
210
De Thourl: Kinser, Samuel: The Works of Jacques-Auguste de Thou. Hga, 1966.; De Smet, In-
grid A. R.: Thuanus. The making of Jacques-Auguste de Thou (15531617). Genve, 2006.
211
De Smet: Thuanus, 15.
212
De Thou: Historiarum sui temporis. Tom. VI: lib. CXXIV-CXXXVIII. Londini, 1733. 234238.
213
Querelae, excusationes et protestatio Regni Hungariae praesertim partium super. Lsd: Kont,
Ignc: Bibliographie franaise de la Hongrie (15211910), avec un inventaire sommaire des do-
cuments manuscrits. Paris, 1913. 265.
A Bocskai-felkels s az eurpai informcihlzatok Tanulmnyok
111
burg-propagandval kapcsolatban, hiszen arrl is rt, amit a csszriak terjesztettek.
214

Ahogyan lerja a trk korona tadst, abbl kiderl, hogy nem ismerte Bocatius hres be-
szmoljt. De Thou szerint Bocskai olyan koront kapott a Szultntl, amit az oszmnok
talltak Budn az ostrom utn, s valaha Ulszl kirly volt.
215
Ez a lers megegyezik a ve-
lencei kvet 1605. mjus 23-n Prgbl rt beszmoljval.
216
Lehetsges, hogy ez az in-
formci a prgai francia kvettl, Guillaume dAnceltl szrmazott.
217
Bizonyos, hogy a
szilziai rendeknek rt levelet hasznlta, s (1605. prilis 25-e helyett tvesen datlva 1605.
mrcius 25-re) hivatkozott r.
218
Valsznleg birtokban volt a latin eredeti szveg, s nem
annak francia fordtst forgatta. A korponai kiltvnyt is emlti, hosszasan idz is bel-
le.
219
Hivatkozik tovbb az Aranybullra s a Tripartitumra, ami egyarnt szrmazhatott a
szilziai rendeknek rt levlbl, de a korponai kiltvnybl is, amennyiben egy olyan pl-
dny llt rendelkezsre, ami tartalmazta s nem csak hivatkozott az Aranybulla ellenllsi
zradkra.
Nagy krds, hogyan kapta kzhez a francia trtnsz ezeket az iratokat. De Thou mint
a protestns gy kulcsfontossg politikusa s diplomatja az eurpai protestns inform-
ciramls egyik f clpontja volt.
220
rendelkezett az egyik legbefolysosabb s legjelen-
tsebb informcihlzattal Eurpban. Politikai munkjhoz s a knyvrshoz rendelke-
zsre llt egy hatalmas knyvtr s annak knyvtrosa. Ezrt nem csoda, ha majdnem
minden Bocskai-irat megvolt a birtokban.
A francia humanista s diplomata, Jacques Bongars (Jacobus Bongarsius) De Thou fon-
tos informcis gynkeknt mkdtt.
221
Gyjtemnynek katalgusban jelents meny-
nyisg ktet tallhat azokbl a mvekbl, amelyek Bocatius inventriumban is szere-
pelnek, s amelyeket De Thou is idz.
222
Bongarsius mellett nagyon fontosak voltak szm-
ra a heidelbergi kr tagjai, mint pldul Janus Gruter s Georg Lingelsheim. Ebben a kr-
ben Szenczi Molnr Albert s ms magyarok is aktvan rszt vettek az informcik kzvet-
tsben.
223
Ms eurpai prtfogi is segtettk t informcival. A holland Hugo Grotius
1601. jlius 31-n egy csomagot kldtt neki tele rzkarcokkal, amelyeknek mind ers poli-
tikai propaganda-zenete volt.
224
A levlben Grotius krte, hogy hasznlja fel kldemnye
tartalmt munkjban. Brederodius valsznleg hasonl cllal adott Bocatiusnak rzkar-

214
De Thou: Historiarum sui temporis, 237.
215
...ut aurea corona, quae Vladislai regis olim suerat, et hactenus post Budam captam in Turco-
rum potestate manserat, a Sultano donaretur. De Thou: Historiarum sui temporis, 238.
216
MOE XI. 129.
217
Kohlndorfer-Fries: Diplomatie und Gelehrtenrepublik, 243249.
218
ad Bohemiae, Silesiae, et Moraviae Ordines literis. De Thou: Historiarum sui temporis, 296.
219
De Thou: Historiarum sui temporis, 295297.
220
De Smet: Thuanus, 75106., Kohlndorfer-Fries: Diplomatie und Gelehrtenrepublik, 119223.
221
Kohlndorfer-Fries: Diplomatie und Gelehrtenrepublik, 82.
222
Bibliotheca Bongarsiana, Stadt- und Universittsbibliothek Bern. Hermann Hagen: Catalogus co-
dicum bernensium (Bibliotheca Bongarsiana). Bern 1875. Lsd mg: Csontosi Jnos: A berni
vrosi knyvtr hazai vonatkozs kziratai. In: Magyar Knyvszemle 1-6. Budapest, 1887. 242
248.; Sinner, J. R.: Catalogus codicum MSS. bibliothecae bernensis. II. Bernae 1770. Bongarsius
tovbb rendelkezett nhny eredeti pldnnyal is a Bocatius kzirataibl.
223
Turczi-Trostler: Szenczi Molnr, 109155.
224
Eijffinger, Arthur: Prent en puntdicht (Grotius Maurits-Epigrammen). In: Oud Holland 92, afl. 3
(1978) 164166.; Schrier, Irene: Boeckvercooper ende Constdrucker De Delftse boek- en prentu-
itgever Nicolaes de Clerck (15991623) als pleidooi voor de toenadering van Boekhistorie en
Kunsthistorie. (Szakdolgozat, Universiteit van Amsterdam, 2010.) 161.
Tanulmnyok KEES TESZELSZKY ZSZKALICZKY MRTON
112
cokat Grotius-versekkel egytt s egyb Grotius-mveket. De Thou emlti, hogy felhasznlt
egy Stockholmban kiadott knyvet, hogy lerhassa a jezsuitk s ppistk tetteit szak-
Eurpban.
225
Lersa alapjn a knyv nagy valsznsggel egy Jonas Henrichson-mvel
azonosthat.
226
Ezt a mvet is megtalltk a Habsburg-kmek Bocatius csomagjaiban.
227

De Thou nemcsak informciszerzsre hasznlta hlzatt, hanem sajt mve terjesz-
tsre is. parancsolta a francia kvet Bongarsiusnak is, hogy kldje el knyveit befoly-
sos embereknek Eurpban.
228
Ezrt sem meglep, hogy Bocatius is kapott egy pldnyt
De Thou mvnek 1604-es kiadsbl, amikor Heidelbergben jrt 1606 elejn.
229
De Thou
ebben az vben Lingelsheimet is megkrte, hogy kldjn egy gynkt Heidelbergbl P-
rizsba, aki le tudja majd msolni a nyomtatsban mg meg nem jelent knyvt s kzirat-
ban terjeszteni Nmetorszgban.
230
Ezrt az is lehetsges, hogy a De Thou ltal Bocskairl
rt rszek mr kzirat-formban is terjedtek 1606-ban Eurpban.
A francia trtnsz nagyon pozitvan nyilatkozott az oszmn klpolitikrl, Bocskairl
s a lzad magyarokrl, ugyanakkor Franciaorszgban nem mindenki osztotta a vlem-
nyt abban az idben. A katolikus Martin Fume 1598-ban publiklta Histoire gnrale
des troubles de Hongrie et Transilvanie cm knyvt, melynek folytatsa a katolikus pap
Nicolas de Montreux tollbl jelent meg 1608-ban.
231
E knyv tartalma nemcsak ersen
oszmnellenes, hanem a vge fle Bocskai-ellenes is. Ezrt a szerz nem kzli Bocskai ira-
tait, s csak megemlti, hogy Bocskai vallsszabadsgot akart.
232
De Montreux valsznleg
hasznlta ms szerzk vagy informci-kzvettk kziratos vagy nyomtatott anyagait is,
mert sokszor hibzik a magyar nevekkel. (Bethlen Gborbl pldul Bethlin Habor
lett.)
233
A szerz ugyanakkor kzl eredeti Habsburg-forrsokat, mint pldul a Mande-

225
De Thou: Historiarum sui temporis, 234.
226
Jona Henricsonio Meldorpiano Ditmarso [Jonas Henrichson of Ditmars]: Consilium Politicorum.
De Ratione Et Via. Regiones Septentrionales Ad Cultum Sedis Romanae Reducendi: Item De
Causis, Propter Quas Daniae Suspecta Esse Debet Regnorum Poloniae, Et Suetiae coniunctio.
S.N. 1604. Lsd mg: Grell, Ole Peter: Scandinavia. In: Scribner, Robert W. Porter, Roy Teich,
Mikul (eds.): The Reformation in National Context. Cambridge, 1994. 118., 129.
227
13. Item, in klein 8-vo gedruckt De ratione et via Regiones Septentrionales. Auctore Jona
Henricsonio Meldorpiano Ditmarso. OPR 469.
228
Kohlndorfer-Fries: Diplomatie und Gelehrtenrepublik, 121
229
Jac. Aug. Thuani Historiarum Sui Temp, pars I. Pariis anno 1604 excus[a], in gro 8. Pars altera
Thuani etc. Ist sonderlich gedruckt. OPR 478 = Jacques Auguste de Thou: Jac. Aug. Thuani Hi-
storiarum Sui Temporis. Pariis 1604 [1603]
230
Kohlndorfer-Fries: Diplomatie und Gelehrtenrepublik, 123.
231
Fume, Martin: Histoire gnrale des trovbles de Hongrie et Transilvanie. I. Paris, 1608. A
korbbi kiadsok megjelentek angolul is.
232
Fume: Histoire gnrale, 10111013.
233
Fume: Histoire gnrale, 1013. Bethen torztott nevbl felttelezni lehet, hogy hasznlhatta a
Warhafftiges und New Augegangenes Schreiben cm, egy csszri parancslevl szvegt fel-
hasznl, csszrprti rpiratot vagy azon alapul egyb iratot, mivel abban hasonl mdon rtk
Bethlen Gbor nevt rosszul (Bethlein Haborn, Rebellen Bethlein Habor, etc.). Lsd a 28. lb-
jegyzetet fent. A korbban emltett wrocawi kdex szintn tartalmazza ezt a mvet tbb kz ltal
msolt, legalbb msfl kziratos pldnyban, de ott rdekes mdon nemcsak Bethlen nevt rja
az egyik msol hiba nlkl, hanem a nyomtatott rplap fldrajzi nevekben megmutatkoz tved-
seit is helyesen kzli (Reczki/Kereki, Rodomas/Rackamass, Tockey/Tokay, etc.), mikzben egy
msik kz a nem egsz pldnyban a nyilvnvalan rosszul nyomtatott neveket sem javtja ki (p-
ldul Rthay Mial mint Kthay Mihly). Ebbl esetleg felttelezni lehet, hogy az egyik msol
magyar lehetett, mg a msik nem, vagy annak kzrst egy nem magyar kz hibsan msolta
A Bocskai-felkels s az eurpai informcihlzatok Tanulmnyok
113
ment de l'empereur pour assoupir les rebellions des Hongres(!) (Parancs a csszrtl,
hogy lecsapjanak a magyar felkelkre) cm iratot.
234
Lehetsges, hogy ez a knyv De Thou
mvnek ellenpropagandjaknt jelent meg.
Franciaorszghoz s Nmetorszghoz kpest a Bocskai-felkels meglepen kevs fi-
gyelmet kapott Nmetalfldn 1604 s 1606 kztt. Br ahhoz hasonl Habsburg-ellenes
felkels zajlott le Nmetalfldn, a magyarorszgi s erdlyi esemnyek mgsem keltettek
sok figyelmet Hollandiban, s csak egy nmet nyelvbl fordtott jsgban lehet rla olvas-
ni pr mondatot.
235
Ugyanakkor 1605-ben Dl-Nmetalfldn megjelent egy jezsuita szn-
darab Szent Imrrl, amiben egy nmetalfldi fnemesi csald az elkpzelt rpd-hzi
gykereit hangslyozta.
236
A holland trtnsz Everard van Reyd emlti a magyarokat egy
rpiratban, amelyet a spanyolholland bketrgyalsok ellen rt 1605-ben. Van Reyd sze-
rint a Habsburg kirly elnyomja a magyar npet, ahogyan a spanyol uralkod is a holland
npet.
237

A lanyha holland rdeklds Magyarorszg irnt meglep dolog, hiszen a rszben a kl-
vinista ellenllstan ltal inspirlt felkelst a holland kvet, Brederode tmogatta.
238

Bocatius tbb iratot adott t Brederodnek tallkozsukkor, melyek fontos politikai zene-
tet tartalmaztak Eurpnak.
239
Brederode levelezsbl tudjuk, hogy fontosnak tartotta a
tallkozst a magyar kvettel.
240
Nincs azonban bizonytk arra, hogy az iratok valaha is el-
rtek Hollandiba, illetve Bocskai zenett megkapta a holland politikai elit vagy a szles
olvaskznsg. A Bocskai-felkels politikai zenete mgis nagy hatst gyakorolt a Magyar-

jra, de az is elkpzelhet, hogy ms forrsbl dolgoztak, az egyikk a rpiratbl, mg a msik az
eredeti csszri parancslevlbl. A kdex teljes iratanyagnak feltrsa taln erre az egybknt
nem tl relevns krdsre is megnyugtatan vlaszt tud majd adni, elsegtve annak eldntst,
hogy kinek a tulajdonbl kerltek a szvegek Wrocawba. Acta, 27v-36r (a rplap 513. oldala) s
71v-99r.
234
Uo., 10171018. Egy msik: Lettres du Bascha vvsir aux assiegez dans la citadella de Visse-
grade. Uo., 1018.
235
S. N.: Warachtlich verhael vande oorloghen ende gheschiedenissen zoo in Polen als in Hunga-
rijen ende te Venegien in italien [...] alles over gheschreven uut Norenberch den 15 augusti na
den nieuwen stijl. Rotterdam 1606. Koninklijke Bibliotheek Den Haag: Knuttel 1340. Lsd mg:
Mout, M.E.H.N.: Das Bild Ungarns in der niederlndischen ffentlichen Meinung des 16. Jahr-
hunderts. In: Balzs Mihly Font Zsuzsa Keser Gizella tvs Pter (szerk.): Mveldsi t-
rekvsek a korai jkorban. Tanulmnyok Keser Blint tiszteletre. Szeged, 1997. 695. (Adattr
XVIXVIII. szzadi szellemi mozgalmaink trtnethez 35.) 415432.
236
S.N.: Tragicomedie De S. Estienne Premier Roy Chrestien De Hongrie, Estoc Paternel De La
Tresnoble & anienne maison de Croy: Dedie a lExcellentissime Charles Sire & Dvc de Croy &
DArschot, &c.: Laquelle representeront les estudians du College de la Compagnie de Iesus a
Mons en Henault aux nopces de son Excellence le vingtiesme de Decembre lAn 1605. Mons, 1605.
237
Ireneus Ammonius [Everard van Reyd]: Trouhertighe vermaninghe aen het vereenichde Neder-
landt, om niet te luysteren na eenige ghestroyde ende versierde vreed-articulen, nu onlangs
wtghegaen ende int gheschrifte van hant tot hant wtghecopyeert, en naderhandt door eenvou-
dicheyt inden druck ghebracht. S.N., 1605. B2v.
238
Teszelszky: Magyar misszi,143165.
239
Teszelszky: zenet az utaztskbl, 127147.
240
Javoys aussi touch quelque chose des affaires de Hungarie, qui ne sont pas de lgere impor-
tance; et seroit a soushaitter que touts ceux qui ont dsir de conserver leglise de Dieu, devroyent
penser srieusement aussi bien cest affaire qu celluy de Messeigneurs les Estats, car il est cer-
tain que lEspagnol amasse des gens de touts pas. Petrus Brederode E. Stver tancsnak, Hanau
1606.03.16. In: Archives ou correspondance indite de la maison DOrange-Nassau: (1600
1625) 2. K. Ed. G. Groen van Prinsterer. 1858. 367.
Tanulmnyok KEES TESZELSZKY ZSZKALICZKY MRTON
114
orszgrl s Erdlyrl alkotott hollandiai kp fejldsre, aminek nagyon fontos szerepe
volt a Bethlen-korszakban is. A vltozs csak Bocskai halla (1607) utn kezddtt, amikor
mr vget rt a felkels.
A vltozst a holland (vagy inkbb flamand) trtnsz, Emanuel van Meteren (1535
1612) munkssga idzte el. Van Meteren, a hres kartogrfus, Abraham Ortelius unoka-
ccse eredetileg teolgit tanult, majd keresked lett, s tkltztt Londonba, ahol kon-
zulknt tevkenykedett a holland kereskedk rdekben
241
Szabadidejben rt egy igen
vaskos holland nyelv knyvet, amiben rszletesen szlt Nmetalfld trtnelmrl. A m
az egyik legfontosabb kora jkori knyv a Holland Kztrsasg alaptsrl s a legbefoly-
sosabb trtnelemknyv a spanyol hatalom elleni holland felkelsrl.
242

Van Meteren azonban nem csak holland esemnyekrl rt. Belesztte az aktulis eur-
pai esemnyeket a nmetalfldi trtnelem lersba, ppgy, mint De Thou, Elias Berger
vagy Rvay Pter Magyarorszgon. A klvinista Van Meteren providencialista szempontbl
szemllte a holland trtnelmet. Trtnelmi prhuzamokat dolgozott ki Nmetalfld s
ms orszgok kztt, gy tudta a holland trtnelmet s jelent szlesebb, vilgratrtneti
keretbe helyezni.
243
Els ltsra a holland hbors esemnyek nmetalfldi polgrhbor-
nak vagy a legitim kirly elleni jogtalan felkelsnek tntek. Van Meterennek sikerlt ssze-
kapcsolni tbb fontos 16. szzadi esemnyt: a reformcit, a katolikus hatalommal szem-
beni protestns ellenllst s a Habsburg zsarnoksg elleni vilgramret harcot.
244
Sajt
szavaival: Nmetalfld lett a vilg sszes vres tragdijnak sznpada.
245
Van Meteren a
vilgtrtnelmet a J s a Rossz kztti folyamatos harc trtnetre reduklta. Az egyik ol-
dalon ll az Isten, a holland nemzet s a protestns vilg, a msik oldalon a Ppa, a Habs-
burg-dinasztia s a spanyol np. Ennek fnyben nem meglep teht, hogy a Bocskai-
felkels is helyet kapott holland trtnelemknyvben. A msodik, 1608-as kiadsban,
amit mellesleg titokban adtak ki Amszterdamban, Van Meteren sokat rt a Bocskai-fel-
kelsrl.
246
Szerinte a holland s a magyar felkels prhuzamos esemnyek voltak, mivel
rszt alkottk a Gondvisels nagy tervnek az emberisggel.
247
Eszerint a Gondvisels kti
ssze a holland trtnelmet a magyar sorssal. A fejezet, amiben Bocskairl esik sz, a k-

241
Mulier, E. O. G. Haitsma van der Lem, G. A. C. (eds.): Repertorium van geschiedschrijvers in
Nederland 1500-1800. Den Haag, 1990. 284286.; Leendert Brummel: Twee ballingens lands
tijdens onze opstand tegen Spanje: Hugo Blotius (15341608). Emanuel van Meteren (1535
1612). Den Haag, 1972.; Verduyn, Wouter: Emanuel van Meteren: bijdrage tot de kennis van zijn
leven, zijn tijd en het ontstaan van zijn geschiedwerk. Den Haag, 1926.
242
Brummel: Twee ballingens lands, 171.
243
V.: Schmidt, Benjamin: Innocence Abroad: the Dutch Imagination and the Representation of
the New World, C. 15701670. (Dissertation) Ann Arbor, 1994. 337339.
244
V.: Schmidt: Innocence Abroad, 338.
245
Meteren, Emanuel van: Commentarien ofte Memorien van-den Nederlandtschen staet, handel,
oorloghen ende geschiedenissen van onsen tyden, etc. : Mede vervattende eenige haerder ghe-
bueren handelinghen. / Beschreven door Emanvel van Meteren. Ende by hem voor de tweede
ende leste reyse over-sien, verbetert en de vermeerdert. Oock soo verre ghebrocht totten af-
standt van wapenen ende vrede, in 't jaer 1608. [Amszterdam] 1608. Voor-reden aenden Leser
3r.
246
Meteren: Commentarien, 101102.
247
V.: Trencsnyi Balzs: Patriotism and elect nationhood in early modern Hungarian political
discourse. In: Trencsnyi, Balzs Zszkaliczky, Mrton (eds.): Whose Love of Which Country?
Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern East Central Eu-
rope. LeidenBoston, 2010. 499500.
A Bocskai-felkels s az eurpai informcihlzatok Tanulmnyok
115
vetkez bibliai idzettel kezddik: Nobiscum Deus, quis contra nos? (Ha az Isten velnk,
kicsoda ellennk?)
248

Van Meteren kitn s rszletes informcikat szerzett Magyarorszgrl Londonban.
Pldul vilgos klnbsget tett Magyarorszg s Erdly mint fldrajzi s politikai egysg
kztt, amikor rszletesen lerta Rudolf 1596-os hborjt az oszmnok ellen.
249
Krds,
hogyan s kitl szerezte ezt az informcit.
A holland szerznek hasonl szerepe volt, mint Bocatiusnak, Brederodenak, De Thot-
nak s Bongarsiusnak: k voltak a kulcsfigurk abban a protestns informcihlzatban,
amely egsz Eurpra kiterjedt. Van Meteren valjban informcis gynk volt, aki fel-
hasznlta s lerta azt az informcit, amit ppen kapott. Sajnos nem rktette meg, hon-
nan vagy kitl szerezte az informciit. Biogrfusa szerint kzeli bartja, Simon Ruytinck, a
lelksz s lelkes trtnsz krt s kapott rpiratokat, levelezett s eszmt cserlt jl infor-
mlt emberekkel, mint pldul Hollandibl s ms orszgbl szrmaz diplomatkkal,
politikusokkal, kereskedkkel s utazkkal, akikkel a vilgvros Londonban tallkozott.
250

A flamand trtnsz Magyarorszg s Hollandia kzs sorst hangslyozta a Bocskai-
felkels lersakor, felhasznlva az elkpzelt kzs etnikai s nyelvi gykereket. Ezt az el-
kpzelst olyan informcik alapjn dolgozta ki, amelyeket valamilyen Bocskai-iratban ol-
vashatott. Rszletesen r Kassa lakirl, akik fellzadtak a Habsburg-uralkod ellen, s sz-
szoknak hvja ket. Van Meteren szerint ezek a kassai szszok a kelet-nmetalfldi Szsz-
fldrl vndoroltak ki vszzadokkal azeltt, s mg mindig beszlnek hollandul.
251
Ezt a
rszletet tulajdonkppen csak kitallta a szerz, hiszen errl egyetlen ms forrsban sem
lehet olvasni. Ezrt a rebellis magyarok szerinte valjban hollandok, de ehhez hasonl to-
poszt lehet tallni a holland trtnetekben Amerikval kapcsolatban is: az indinok, akik a
spanyolok ellen harcoltak, valjban holland szrmazsak.
252
Egy hasonl toposz azt rja
le, hogy a hollandok jobban szenvedtek a spanyoloktl, mint ms npek az oszmnoktl.
253

Van Meteren s ms szerzk gy hangslyoztk a hasonlsgokat a hollandok s egyb n-
pek kztt, s ezltal a hollandok szerepe nagyobb s dicssgesebb lett az eurpai trtne-
lemben, s vilgramret vagy kozmikus keretbl lehetett a holland trtnelmet szemllni.
Magyarorszg s Erdly kpe Van Meteren munkjban az eurpai holland tekintlyt n-
velte, s legitimlta a nmetalfldi felkelst a Habsburg-uralkod ellen.
Van Meteren nemcsak pontosan lerta, hogyan zajlott le a Bocskai-felkels, hanem rsz-
letesen elmagyarzta annak ideolgiai httrt. Kulcsszavak s idzetek alapjn lehet meg-
llaptani, hogy ismert s felhasznlt egy Bocskai-iratot, egy beszmolt az oszmn korona
tadsrl Bocskai szmra (ami azonos De Thou forrsval) s Bocskai vgrendelett.
254

Ezenkvl mg szlt Bocskai kvetrl is, csak nem emltette annak nevt.

248
Meteren: Commentarien, 100. Rm. 8:31.
249
Meteren: Commentarien, 80.
250
Ruytinck, Simon: Het leven en sterven van den Eerwaerdigen, vromen en Vermaerden Emanuel
van Meteren In: Emanuel van Meteren: Historien der Nederlanden en haar naburen oorlogen
tot het jaar 1612. Amszterdam 1612. 3v.-4r. Egy nagyon j forrs lehet erre Emanuel van Meteren
Album Amicoruma, ami megtallhat a Bodlean Libraryben, Oxford. MS. Douce 68.
251
Meteren: Commentarien, 101.
252
Schmidt: Innocence Abroad, 359360.
253
Lsd a metszet: De troon van de paapse tyrannie. 1569 krl. Rijksmuseum, Amszterdam. Horst,
Daniel R.: De opstand in zwart-wit. Propagandaprenten uit de Nederlandse Opstand 15661584.
Zutphen, 2003. 87.
254
TESTAMENTARIA DISPOSITIO / Serenissimi Principis et domini, domini STEPHANI Dei gratia
Hungariae Transsylvaniaeque Principis et Siculorum Comitis, Coram R.do Dno Petro Alvinczij,
Tanulmnyok KEES TESZELSZKY ZSZKALICZKY MRTON
116
A szerz sok hasonlsgot ltott a holland s a magyar esemnyek kztt.
255
Van Meteren
szmra Bocskai a Haza atyja volt, s gy ltta a felkelst, mint vallsszabadsgharc-ot,
ahogyan Orniai Vilmost lttk Hollandiban, s ahogyan a holland felkelsre is tekintet-
tek.
256
A holland szerz szerint a magyarorszgi lzadsban hrom tma szerepelt: 1. az el-
gedetlensg a klfldi uralkodval; 2. a kivltsgok vdelme; 3. a lelkiismereti szabadsg.
257

Rszletesen lerja ezeket a pontokat, amikor sszefoglalja a magyarorszgi s erdlyi rendek
kiltvnynak tartalmt, amit tbb nyelvre lefordtottak, s amelynek lersa nagyon ha-
sonlt a holland zavargsokra. Eszerint az a kiltvny, amit Van Meteren emlt, nem lehet
ms, mint a szilziai rendeknek rt levl, amit lefordtottak francira s azutn angolra. A
megjegyzsbl (tbb nyelvre lefordtottk) sejteni, hogy megfordult a kezben az angol
fordts is, aminek cmlapja szerint azt francia nyelvbl fordtottk. A fentiek alapjn rajzol-
dik ki az a hossz krt, amelynek vgn a holland kznsg Bocskai Eurpnak szl zene-
tt olvashatta. A trtnet irnija, hogy a kzvettett szveg nem az eredetileg a keresztny vi-
lgnak sznt kiltvny volt, hanem a szilziai rendeknek kldtt levl.
Van Meteren tudatosan gy rta le a magyarokat, mint egy Magyarorszgon s Erdly-
ben l btor, rszben holland szrmazs nemzetet, amely harcol a lelkiismereti szabad-
sgrt, s vdi kivltsgait egy klfldi, Habsburg zsarnok ellen, s ezzel politikai zenetet
akart kzvetteni a hollandok fel. Amikor trtnelemknyve 1608-ban megjelent, a hol-
land orszggyls intenzven trgyalt a spanyolokkal a bkrl. 1609-ben meg is ktttk a
bkeszerzdst. Van Meteren elszntan ellenezte a bketrgyalsokat, ahogyan Bredero-
dius, a mr emltett Van Reyd s a heidelbergi kr is.
258

A holland hatsgok nem rltek annak, ha valamelyik szerz negatvan rt a Habs-
burg-zsarnoksgrl a bketrgyalsok kzben, ezrt bizonyos bketrgyalsok elleni rpi-
ratokat s Habsburg-ellenes nyomtatvnyokat betiltottak.
259
Ez nem puszta fenyegets
volt, hiszen kt leideni dikot, a holland Philips Carel Cluvier-t s a cseh Bartholomeus
Bergert brtnbe is zrtk 1606-ban, mert egy Rudolf csszr elleni rpiratot rtak s adtak
ki 1602-ben.
260
Ez lehet az egyik oka annak, hogy Van Meteren knyve titokban jelent meg
Amszterdamban.
261
Msrszt Van Meteren nagyon rszletesen rt a hollandspanyol bke-
trgyalsokrl, gy olyan llamtitkokat rult el, melyeket bizonyra egy nmetalfldi dip-
lomattl hallott. Ez magyarzhatja azt is, hogy a Bocskai-felkels mirt nem keltett sok fi-
gyelmet Hollandiban. A felkelssel kapcsolatos informcik rvknt szolgltak a bels po-
litikai vitkban Nmetalfldn, de ennek az rvnek nem rltek a holland hatsgok.
A Van Meteren-fle Magyarorszg- s Erdly-kp szles krben terjedt a Holland Kz-
trsasgban 1608 utn s mg klfldn is. A knyv a 18. szzadig tbb mind hsz kiads-
ban jelent meg, st lefordtottk latinra, angolra, francira s nmetre is.
262
Csak 1621-ig ti-

et Gener. Paulo Eoruendij Consiliario et Thesaurario, ac Simone Pechio intimo Secretario facta.
Haus-, Hof- und Staatsarchiv des sterreichischen Staatsarchivs, Ungarn, Fasc. 151 Konv. A.
1606.X-XII, fol. 45r.-110v.
255
Meteren: Commentarien, 100r-v, 149r.
256
Meteren: Commentarien, 101r-v.
257
Meteren: Commentarien, 101r-v.
258
Brederode, Pieter: Repraesentatio pacis generalis inter orbis Christiani reges principes et status,
pontificum et sedis Romanae sollicitudine procuratae. S. L. 1608.
259
Verduyn: Emanuel van Meteren, 208209.
260
Staten Generaal, 1606.06.07
261
Verduyn: Emanuel van Meteren, 209.
262
A nmet fordts megtallhat az ELTE s a Magyar Tudomnyos Akadmia Knyvtrban is.
A Bocskai-felkels s az eurpai informcihlzatok Tanulmnyok
117
zenegyszer nyomtattk ki Hollandiban. Mondhatjuk, hogy ez volt a hollandok legfonto-
sabb s legterjedelmesebb trtnelemknyve a 17. szzad elejn: csak a Biblia s Jacob Cats
morlis mveit lehetett tbb pldnyban megtallni a holland hztartsokban, mint Van
Meteren mvt.
263
Mg fontosabb, hogy a knyvet a holland politikusok is hasznltk, aho-
gyan informcis gynkk, trtnszek, jsgrk, lelkszek s egyb olvask is, mint lta-
lnos ismeretanyagot Magyarorszg s Erdly trtnelmrl s jelenrl. Van Meteren m-
ve teht egyfajta kziknyv lett Magyarorszgrl 1608 utn. Tbb holland szerz idzte a
knyvet, amikor magyar tmrl rt, mint az akkoriban kiadott Bonfinit vagy esetleg De
Thou vagy Fume mveit.
264

Nagyszer plda Van Meteren knyvnek fogadtatsra s a magyarorszgi s erdlyi in-
formcik terjedsre az Album van Kittensteyn (Kittensteyn albuma).
265
Ez a legrgebbi
ismert holland magntulajdon rpirat, jsg, nyomtatvny, kzirat- s kpgyjtemny,
ami majdnem egszben fennmaradt.
266
Az 570 flit tartalmaz album most az Atlas van
Stolk nev gyjtemny rszt alkotja, ami egy hasonl, de ksbbi kollekci. Az albumot
1613-ban a delfti polgr, Willem Luytsz van Kittensteyn lltotta ssze Van Meteren kny-
vnek tartalma s kronolgija alapjn.
267
A gyjtemnyt teht gy lehet tekinteni, mint
Van Meteren knyvnek egy kiegsztst vagy bvtst egy szemlyre szabott pldnyban,
egy intenzven rdekld olvas szmra.
Az Album van Kittensteyn legalbb huszonegy, Magyarorszghoz vagy Erdlyhez kap-
csolhat ttelt tartalmaz, minden lapon olvashat egy Van Meteren-idzet vagy hivatkozs.
Ezekbl a ttelekbl tizenhat trkp Magyarorszgrl s hres magyarorszgi csatkrl k-
szlt rszben nmet munka volt.
268
Minden trkp gondosan van festve vagy sznezve. Ez
taln mg Van Kittensteyn munkja volt, mivel ez npszer szabadids tevkenysg volt a
gazdag holland polgrok krben. A trkpen kvl tallhat mg hrom kp Andreas
Teuffelrl, Zrnyi Miklsrl s I. Szulejmnrl.
269
Az els kett rajz, taln azrt, mert a
gyjt nem tudott szerezni eredeti rzkarcokat. Ezutn szerepel mg egy kzrsos lap az
oszmn korona tadsrl Bocskainak, Van Meteren lapszmval egytt, sajnlatosan kp

263
Brummel: Twee ballingens lands, 171.
264
Bonfini, Antonio: Rervm Vngaricarum decades qvatvor cvm dimidia: his accessere Joan. Sam-
buci aliquot appendices, & alia: una cum priscorum Regum Vngari Decretis. Hanoviae, 1606.
265
Kittensteyn, Willem Luytsz van: Spieghel ofte afbeeldinghe der Nederlandtsche Geschiedenissen.
Delft. (1613.01.01 1613.12.31) (Kzirat). Atlas van Stolk gyjtemny. Rotterdam, 50442.
266
Ms hasonl gyjtemnyek: Atlas Beudeker, British Library s Atlas van der Hagen, Koninklijke
Bibliotheek Den Haag.
267
Nix, J. C.: De Atlas Van Stolk. Een verzameling historieprenten over de vaderlandse geschiede-
nis. Ons erfdeel, vol. 39. (1996) 233.
268
Zndt, Matthias: Ain voarhaftige beschreibung des khnigreichs Hungern. die viernemsten Stet-
ten und Vestungen mit sampt der Belagerten Orten, Ouch der Christlich, und Thurcke Herzug
angezaijgt. Nrnberg 1566. In: Kittensteyn: Spieghel fol. 53, Gyr, fol. 54, Gyula, fol. 59, Szi-
getvr, fol. 59, NOVA ET RECENS EMENDATA TOTIUS REGNI UNGARIAE [...] fol. 359,
Komrom, fol. 360, Esztergom, fol. 367, Tata, fol. 400, Gyr fol. 401, Kanisza fol. 427, 428, 429,
431, Szkesfehrvr, fol. 448, 449.
269
Andreas Baron Duijvel is van keijsers weghen ghecommitteert naer den grooten Turck met het
present van 200 dusent gul[den] alsso den vrede tussen den keijser ende den Turck was besloo-
ten an 1606 Metr.28.fol.149 uo., 50442 523, gran Nicolaus vanserin, hout him klouck int be-
legh van sijghet wort entlick door Trckx ghewelt over kracht al waer hij nae een klouck ghe-
vecht doot blijft. Uo., 50442 58, Soliman Den groten Turc een dapper krijchsman sterff voor
Sijget 2 daghen eer het Den Turck T'veroverden sijn doot wert sekreet ghehouden om te beho-
eden eenighe beroerte. Metr. 2. fol. 38. Uo., 50442 58
Tanulmnyok KEES TESZELSZKY ZSZKALICZKY MRTON
118
nlkl.
270
Ez az egyetlen kzirat a gyjtemnyben, amihez taln Van Kittensteyn nem tallt
kpanyagot. Az utols ttel egy rpirat II. Mtys magyar kirly cseh koronzsrl.
271
Ezek
a ttelek azt mutatjk, hogy mennyire rdekelte a hollandokat Magyarorszg s Erdly
1613-ban, amikor Bethlen Gbort Erdly fejedelmv vlasztottk. Azt is jelzi az album,
mennyire fontos szerepet jtszott Van Meteren munkja Magyarorszg s Erdly kpnek
formldsa szempontjbl Hollandiban 1608 utn.
Van Meteren informcii Magyarorszgrl s Erdlyrl nagyon sokig pozitvan hatot-
tak a magyarokrl alkotott kpre. Hugo Grotius (15831645) 1639-ban egy levlben eltlte
Bocskai, Bethlen s I. Rkczi Gyrgy ketts politikjt,
272
ennek ellenre munkiban na-
gyon pozitvan nyilatkozott a magyarokrl. Hres jogi mvei mellett trtnelmi munkkat
is alkotott, egyik jeles mvt ppen a holland trtnelemrl, amely csak halla utn, 1658-
ban jelent meg elszr latinul.
273
Ebben a knyvben Bocskai hstetteit is lerja.
274
A szilzi-
ainak sznt levelet (Declaration), az oszmn korona tadst s a Bocskai-vgrendeletet
mind megemlti Grotius mvben, s nagyon valszn, hogy Van Meteren knyve alapjn.
Grotius is vallsszabadsgharc-knt rtkelte a felkelst, mivel Bocskai sikeresen harcolt
a lelkiismereti szabadsgrt, s megvdte az orszg szabadsgait a Habsburg zsarnoksg el-
len.
275
Ez a pozitv kp a latin kiadson s a francia fordtson keresztl terjedt tovbb Eu-
rpban.
276
A Van Meteren-fle Magyarorszg- s Erdly-kp ers hatsa mg tven v
utn is kimutathat.
Konklzi
A fent elmondottak sok rszletrl lehet s kell is vitatkozni. j forrsok elkerlse vagy a
vizsglatba most bevont, eddig ritkn elemzett rgi vagy kifejezetten most felfedezett j
forrsok alaposabb tanulmnyozsa s egynmelyik remlhet kritikai kiadsa sok jat
hozhat mg, s az ltalunk mondottakat sokban mdosthatja, de vizsglatunk fbb mon-
danivalja feltehetleg nem fogja rvnyt veszteni ezutn sem.
277
Tanulsgul szolglhat-
nak a kvetkez megllaptsok.

270
Stephanus Bochkay tot bescherming der privilegie ende vryheyt der conscientie heeft hem op-
geworpen tegen den keyser intituleerde hem Prince van Transsilvania heere van Opperhongeren
Grave van Ziceleren ec, Ende heeft met den Turck gehandelt, die hem toesondt de goude croone
gecomen van Vladislau Coning van hongeeren tot Buda van den Turck gevonden Eyndelyck vre-
de gemaect met den keyser als oock met den Turck is daer over met gerustheyt gestorven Anno
1606. Metre, XXVI, fol C,I, ende XXVIII, fol. 149 Kittensteyn: Spieghel, fol. 503.
271
Eigentliche Contrafactur aller underschiedlichen Acten wie Ihre kn: M.tt in hungarn, den 23.
Marz A 1611 zum Knig in Bh.men gekront worden. Uo., fol. 528.
272
Van Ragosky ben ick twijffelende. Hij gaet seer dobbel op de maniere van Botskai ende Gabor.
(1639.11.26. N. van Reigersberch-nek.) de Groot, Hugo: Briefwisseling van Hugo Grotius. Vol. 10.
Ed. B. L. Meulenbroek. Den Haag, 1976. 774.
273
Grotius, Hugo: Annales et historiae de rebus Belgicis. Amszterdam, 1658.
274
Grotius, Hugo: Nederlandtsche jaerboeken en historien. Amszterdam, 1681. 542.
275
Grotius: Nederlandtsche jaerboeken en historien, 542.
276
Grotius, Hugo: Annales et histoires des troubles du Pays-Bas. Amsterdam, 1662. 594.

277
Cikknk szerkesztsi elkszletei alatt vratlanul kutatsokat vgezhettnk a lipcsei GWZO jvol-
tbl Mnchenben s Drezdban. A mncheni Bayerisches Hauptstaatsarchivban tallhat Pro-
testantische Korrespondenz gyjtemny (BayHStA, Kasten Schwarz 1671116718) rszeknt elke-
rlt Bocatius Heidelbergben felolvasott vagy tadott szvegeinek csomagja, amely igen sok isme-
retlen dokumentumot vagy ismert dokumetumok eredetijt tartalmazza: a 22. artikulust is tartal-
maz 1604. februri trvnyek msolata; Warhafftiges und New Augegangenes Schreiben c.
A Bocskai-felkels s az eurpai informcihlzatok Tanulmnyok
119
Ahogy idig is tudni lehetett, a Bocskai-mozgalom rendszeresen s sokfle irnyba k-
sztett s kldtt politikai zeneteket, ppen ezrt nem llthat, hogy egyetlen alapvet po-
litikai zenete vagy szvege lett volna. (A vizsglat trgya teht mindenkppen szvegcso-
port kell, hogy legyen.) A klnbz belfldi s klfldi cmzettek szmra igyekeztek sze-
mlyre szl politikai zeneteket ltrehozni s eljuttatni, amelynek sorn figyelembe vettk
a megszltott hallgatsg politikai s vallsi pozcijt, preferenciit s rzkenysgt. Eb-
ben a folyamatban igyekeztek a rendelkezsre ll retorikai elemeket, rvelstechnikkat s
argumentumokat optimlis mdon alkalmazni, rszben a hagyomnyos kulturlis referen-
cik felhasznlsval vagy jak beemelsvel, valamint ezek rvn a fenyeget ellenpropa-
ganda rveit cfolni. (Kvetkezskppen a vizsglds jvbeni megkzeltse csak multi-
diszciplinris lehet, amennyiben magban foglalja az eszme-, irodalom-, jog-, valls- s
mveldstrtneti mdszertanok s megkzeltsek sokasgt.)
A keletkezett szvegek megfogalmazsa sorn a politikai s katonai esemnyekrl szl
hreket a tnykzlsen messze tlmen mdon szelektltk s csoportostottk, nem kevs-
szer a retorikai s politikai taktika s stratgia rdekben mdostottk vagy torztottk.
(Ebbl addan semmifle elmleti alapon nem lehet lemondani a hagyomnyos politika-
trtneti s levltri kutatsok mvelsrl s eredmnyeinek ismeretrl, azok nlkl a
mgoly termkenyt mdszertani jtsok meddnek bizonyulnnak.)
A kzlend informci szelektv kzlse s prezentlsa sorn a hrszerzs s -kzls, a
politikai propaganda s diplomciai tjkoztats, a szemlyes levelezs s visszaemlkezs,
valamint a vallsi nkifejezs s apolgia eszkzei, rvei s cljai sztvlaszthatatlanul sz-
szekeveredtek, s egymst mdostottk. A mfajilag is soknem iratok j, nha sokszoros
funkcit vettek fel, amelyek idben is vltozhattak. A szvegek ugyanis nem egy idben,
hanem a felkels egsz idtartama alatt kszltek, mikzben a politikai, katonai s vallsi
szereplk stratgiai s taktikai megfontolsai folyamatosan vltozhattak, s a vltoz kato-
nai s politikai krlmnyekhez is igazodtak. (Mind a szvegek, mind azok szvegeken
tlmen kontextusnak feltrshoz az tfog szvegtani, filolgiai, oklevltani vizsglatok
elengedhetetlenek.)
Az iratokat radsul igen sok esetben nem is egy ember ksztette, hanem azok tbbnyi-
re kollektv munkk voltak, ugyanakkor a szvegek keletkezse sorn a klnbz ercso-
portok tekintlye s aktulis pozcija nagyban befolysolta a vgeredmnyt. Mindemellett
az egyni rtkpreferencik, nyelvi stlusok s meggyzdsek is nagymrtkben formltk
azokat, de a megclzott hallgatsgnak val megfelels alapvet szksglete miatt sokszor
imitltak bizonyos politikai meggyzdst, vagy a klnbz mdon definilt politikai k-

1605. jan. 15-i csszri leirat Bocatiusnak a kihallgatsakor is emltett, rszletes magyarzataival;
Bocatius inventariumnak a bcsi pldnytl eltr vltozata; Bocatius Relatioja; Bocskai 1605.
dec. 9-i levele a pflzi vlasztnak; a Csonka kiadsval megegyez, 52 pecstes korponai kilt-
vny eredetije, 1605. dec. 10.; Bocskai levele Fridriknek, 1605. dec. 30.; a bcsi pldnyt kt vers-
sel meghalad Dialogi tres de rebus Hungarici: Hungaroteutomachia; a Bocatius ltal hivatko-
zott, de eddig ismeretlen XXII Articul; valamint a nmet vlaszfejedelmek Bocskai-felkelse s
Bocatius gyben folytatott, Ritter ltal idzett rszletes levelezse. Elkerlt ezen kvl a szilziai
levl nmet fordtsa is (Mnchen StaBi, Cod. Germ. 1250, f. 8-15). Drezdban megtalltuk a pro-
testns fejedelmek, Marczali ltal idzett levelezst, valamint Bocatius gynek eddig rszben is-
mert iratait, valamint a fenti iratok kzl szmosnak a tovbbkldtt msolatait vagy sszefoglal-
sait. rdekes mdon, a Querelae-t egyik helyen sem talltuk meg az iratok kztt, aminek egy m-
solata elkerlt viszont a Teleki gyjtemnybl az Excusatio egy 1605-s datls, nmet nyelv
vltozatnak (Der Ungarischen Nation Entschuldigung) s a korponai kiltvny egy Mtysnak
cmezett msolatnak (Epistola apologetica ordinum Hungariae) trsasgban.
Tanulmnyok KEES TESZELSZKY ZSZKALICZKY MRTON
120
zssg knnyen befogadhat kollektv identitsdiskurzusait vagy politikai manifesztumait
konstrultk meg, amely tnyezk nagyban megneheztik a szerzsg egybknt is relatvv
vl krdseinek megvlaszolst cikknkhz hasonlan.
Az iratok azonban folyamatosan jrahasznosultak, azok egyes elemeit jrafogalmaztk,
mskor pedig kis aktualizlssal megismteltk. Tetten rhet termszetesen, hogy eseten-
knt az rvels technikja s a meggyzs rvei eredmnytelennek tntek, idnknt kifeje-
zetten sikertelennek bizonyultak kommunikcis szempontbl, ms esetekben pedig a
vrtnl vagy tervezettnl jval erteljesebb vagy szlesebb kr hatst rtek el. A keletke-
zett szvegek nemritkn nll letre keltek, s elhagytk a szerz vagy szerzi csoportok
befolysi vezett (a szerzk teht irodalomelmleti szempontbl halottnak bizonyultak),
j kzegbe kerlve jabb vagy eltr propagandaszndkok s rtelmezi kzssgek esz-
kzei lettek, azokhoz j jelentsek s rtkek ktdtek. A fent vzolt jelensgek s viszo-
nyok tanulmnyozsa a Bocskai-felkels propagandaszvegei esetben cikknk elkszlt-
vel semmikppen nem zrhat le, sokkal inkbb egy hossz tv, j krdseket feltev, a
rgi forrsokat j fnybe llt s levltri kutatsokbl ered j forrsok bevonst feltte-
lez szisztematikus s mdszertanilag a megszokottnl reflektltabb csoportmunka s ku-
tatsi terv elkszltt s vgrehajtst indtvnyozza.
Meggyzdsnk, hogy ideje lenne a 19. szzadi forrskiadvnyok kiegsztsnek s az
azok hagyomnyt folytat 20. szzadi sszefoglalsok jragondolsnak s mdszertani
felfrisstsnek, legalbb rszlegesen ledolgozva az vtizedes lemaradst az eurpai eszme-
s kultrtrtnet eredmnyeihez kpest. Tanulmnyunk szerny eszkzeivel ehhez szeretne
hozzjrulni s a fenti kutats elkezdst kezdemnyezni.
A Bocskai-felkels s az eurpai informcihlzatok Tanulmnyok
121
KEES TESZELSZKY, MRTON ZSZKALICZKY
Bocskais Revolt and European Information Networks
(News, Diplomacy and Political Propaganda, 16041606)
Bocskai's revolt was the first political event in Hungary in which public political propagan-
da was an essential activity, which was discussed often and in several articles in the early
modern European press, and of which both posterity and historical research can get a pic-
ture mainly through broadly defined propaganda texts. On the one hand, the paper makes
an attempt to outline the problems of information history that can be raised in relation to
the revolt as well as its communication historical context, primarily the communication
and propaganda challenge posed by the propaganda machine of the Habsburg court. On
the other hand, it endeavors to show what answers Bocskai's revolt gave to this challenge,
but not only by delineating information and communication historical connections and in-
terpreting the texts along these lines, but by a thorough textological analysis necessitated
by the uncertainty of the source base. Third, it gives an outlook on the European reception
of the rebellion's propaganda documents. The authors do not undertake to reconstruct the
whole text and information cycle, mainly because there are no archival sources available
(these will hopefully turn up in further foreign research) and there are quite a few factors
that are not clear yet, including the circumstances around the genesis of the texts, the
channels of their dissemination as well as the relationship between the various texts and
text variants. As a result, the analysis primarily endeavors to reconstruct the genesis of the
texts, and it is only in the case of the Netherlands that it can provide a more detailed de-
scription of the texts and the reception of the political messages carried in them.


AETAS 27. vf. 2012. 4. szm 122
G. ETNYI NRA
A nyomtatott informci
rtke s funkcivltozsai a kora jkorban
A kora jkori mentalitsbeli vltozsok egyik meghatroz jelensge a kzemberek sz-
mra is hozzfrhet informci mennyisgnek s minsgnek robbansszer nveked-
se.
1
A 1617. szzad folyamn a kitgul terek, j technikai eljrsok, folyamatosan nvek-
v s talakul gazdasgi, politikai s kulturlis ignyek, tfog hatalmi krzisek hatsra
tbbszrs informcis forradalom zajlott le, melynek a kezelsi technikit s hasznostsi
lehetsgeit nemcsak a hatalomgyakorlk kre, hanem a befogad kznsg is meglepen
gyorsan alaktotta ki.
2

A nyomtatott informcival val egyttls zkkenmentes elsajttsban sok tnyez
jtszott szerepet, gy az is, hogy a vltozsok tbb hullmban zajlottak le, ezrt knnyebb
volt az alkalmazkods. Jelents korszakhatrokat jelltek ki a technikai jtsok: a 15. sz-
zad kzeptl, a nagymret kdexszer nyomtatott knyvek megjelenstl az 1500-as
vekben megjelen, knnyen kzbe foghat, zsebre tehet, olcsbban elllthat s szl-
lthat kisebb knyvek elterjedsig, majd pedig a rendszeres postajratokhoz kttten
kzztett, 1605-tl, majd 1609-tl gyorsan elterjed hetilapokig, melyek folyamatosan spe-
cializldtak az olvas kznsghez alkalmazkodva s egyre gyakoribb megjelenssel a napi-
lapokig bvlve.
3
j dimenzikat nyitottak a korszak nagy politikai krzisei mind az infor-
mci irnti ignyt, mind pedig a propaganda mkdsi sznvonalt tekintve is. A kora j-
kor egyik nagy lmnye, hogy a reformci eszminek gyors elterjedsben alapvet szere-
pet jtszottak a nagy kapacits nyomdk, melyek rvid id alatt ki tudtk elgteni a tr-

1
Legjabban a korbbi szakirodalommal: Bauer, Volker Bning, Holger (Hrsg.): Die Entstehung
des Zeitungswesens im 17. Jahrhundert. Ein neues Medium und seine Folgen fr das Kommuni-
kationssystem der Frhen Neuzeit. Bremen, 2011.; Arndt, Johannes Krber, Esther-Beate
(Hrsg.): Das Mediensystem im Alten Reich der Frhen Neuzeit (16001750) Gttingen, 2010.
Ezton is ksznm R. Vrkonyi gnes s Z. Karvalics Lszl javaslatait a tanulmnyra vonatko-
zan.
2
Faulstich, Werner: Die Geschichte der Medien. Bd. 3.: Medien zwischen Herrschaft und Revolte:
die Medienkultur der frhen Neuzeit (14001700). Gttingen, 1998. Briggs, Asa Burke, Peter: A
mdia trsadalom-trtnete. Gutenbergtl az internetig. Budapest, 2004.; Bning, Holger: Welt-
aneignung durch ein neues Publikum. Zeitungen und Zeitschriften als Medientypen der Moder-
ne. In: Burkhardt, Johannes Werkstetter, Christine (Hrsg.): Kommunikation und Medien in der
Frhen Neuzeit. Historische Zeitschrift Beiheft 41. Mnchen, 2005.
3
Ries, Paul: Anatomy of a seventeenth-century Newspaper. Daphnis, Band 6. 1977.; Giesecke, Mi-
chael: Der Buchdruck in der frhen Neuzeit. Eine historische Fallstudie ber die Durchsetzung
neuer Informations- und Kommunikationstechnologie. Frankfurt, 1991.; Schrder, Thomas: Die
ersten Zeitungen. Textgestaltung und Nachrichtenauswahl. Tbingen, 1995.; Giesecke, Michael:
Sinnenwandel, Sprachwandel, Kulturwandel. Studien zur Vorgeschichte der Informationsgesell-
schaft. Frankfurt am Main, 1998.
A nyomtatott informci rtke s funkcivltozsai a kora jkorban Tanulmnyok
123
sadalom szles rtegeinek ignyt az j informcira. Luther 1525-s prdikcija ngy-t
nap alatt tezer pldnyban jelent meg, mikzben a bestseller szerznek tekinthet Rot-
terdami Erasmus mvei is egy-egy kiads alkalmbl ezer pldnyban lttak napvilgot. A
vallsi megjuls, a felekezeti megosztottsg, a szszkeken elhangz, majd nyomtatsban
is megjelen prdikcik, hitvitk, egyhzi nekek, imk tovbb nveltk a nyomtatott in-
formci elfogadottsgt, st, az egyhzi elit mintt is adott a kvalitsos s hatkony vle-
mnyforml eszkzk alkalmazsra a populris nyomtatvnyok vilgban is.
4

Az Oszmn Birodalom rohamos eurpai terjeszkedse, majd lland jelenlte is szk-
sgess tette az aktulis esemnyekrl val szles kr, orszghatrokat tlp, aktualits-
ra trekv tjkoztatst.
5
A keresztnysg kzs gyeknt, kzs ellensgknt megjelen
trk elleni hborban egyszerre volt jelents szerepe a tradcinak s az jonnan bepl
informcinak.
6
Az egyhzi s vilgi hatalmak ltal formlt, kzrthet kpekbe srtett,
trkrl kialaktott toposzok folyamatosan kzrdekknt s normaknt tartottk fent az
sellensggel szembeni kzdelem gyt. A meglv ismeretanyag segtett rtelmezni, befo-
gadni, majd pedig rkteni az jabb trk hbork esemnyeirl rkez hradsokat.
A nyomtatott informci hasznlatnak modernizlsban mg alapvetbb vltozst
eredmnyeztek azok a konfliktusok, ahol a szembenll felek klcsnsen jl ismertk s
ugyanazon a politikai szntren hasonl mdon hasznltk a propaganda eszkztrt. A
nmetalfldi kzdelem s a harmincves hbor idszaka meghatroz a tekintetben, hogy
a nyomtatott informci miknt plt be a politikai kommunikciba, hogyan gyorsult fel
az informci kzzttele, s miknt ersdtt az igny a vlemnyalkots befolysolsra.
7

A tbb hatalom ltal is elrhet kz-vlemny meggyzsnek risi gazdasgi, stratgiai,
politikai s katonai ttje lett. A hatalomnak egyre magasabb sznvonal rvekkel folyama-
tosan biztostania kellett dominancijt nemcsak egy adott terleten, hanem a szvetsg-
rendszerekben vvott hbor miatt szlesed trben is. A politikai diskurzus belpolitikai
konfliktusok kapcsn is intenzvv vlt. Az angol polgri forradalom alatt, 1640 s 1660 k-
ztt a kortrs londoni knyvkeresked, George Thomason 22 000 nyomtatott pamfletet,
kzte 7200 jsgot gyjttt. Franciaorszgban 16381660 kztt ngyezer, Jules Mazarint
tmad pamflet jelent meg.
8
Az eurpai hatalmi erviszonyok jrarendezsrt vvott 17.
szzad vgi BourbonHabsburg dinasztikus kzdelem propagandja a klpolitikai repre-
zentci rszeknt a nemzetkzi nyilvnossg politikai jelentsgt tovbb nvelte, kln-

4
Knapp va Tsks Gbor: Polulris grafika a 1718. szzadban. Budapest, 2004.; Oy-Mara,
Elisabeth Remmer, R. Volker: Le monde est une peinture. Jesuitische Identitt und die Rolle
der Bilder. Berlin, 2011.
5
A ktet minden tanulmnya, klnsen: R. Vrkonyi gnes: A tjkoztats hatalma. In: Inform-
ciramls a magyar s trk vgvri rendszerben. Szerk.: Petercsk Tivadar Berecz Mtys.
Eger, 1999. 933.; R. Vrkonyi gnes: Informcirobbans a kora jkorban (XVIXVIII. sz-
zad). Elhangzott: 2012. mjus 9. Collegium Esztergom Pzmny Pter Katolikus Egyetem In-
formcis Technologiai Kar.
6
Wrede, Martin: Das Reich und seine Feinde. Politische Feindbilder in der Reichspatriotischen
Publizistik zwischen westflischem Frieden und siebenjghrigem Krieg. Mainz, 2004.
7
Lademacher, Horst Groenveld, Simon (Hg.): Krieg und Kultur. Die Rezeption von Krieg und
Freiden in Niederlndischen Republik und im Deutschen Reich 15681648. Mnster New York
Mnchen Berlin, 1998.
8
Mrke, Olaf: Pamphlet und Propaganda. Politische Kommunikation und technische Innovation
in Westeuropa in der frhen Neuzeit. In: North, Michael (Hrsg.): Kommunkationsrevolutionen.
Die neuen Medien des 16. und 19. Jahrhunderts. 1995. 1920.
Tanulmnyok G. ETNYI NRA
124
sen a kvalitsos holland mvszekkel s llamelmleti mveltsggel rendelkez angol
pamfletszerzkkel felvrtezett Orniai-hz bekapcsoldst kveten.
9

Az egymssal is verseng egyhzi s vilgi hatalmak orszgonknt, felekezeti megosz-
tottsgtl is fggen vltoz mrtkben szereztek befolyst a nyilvnossg irnytsban,
de sehol sem tudtk kizrlagosan kzben tartani a megnvekedett informci irnti igny
kielgtst. Orszgonknt eltr mrtk az uralkodi udvar lehetsge az informci-
ramls befolysolsra, br az ers kzponti hatalom megprblta irnytani s ellenriz-
ni a hrramlst. Az informci gyors kzzttele miatt a sajtmfajok terletn elssorban
az utlagos cenzra rvnyeslt. Mg a nhny mozgathat nyomdagppel mkd kalz-
kiadk ellenrzse nehezebb volt, a nagy knyv- s jsgkiad mhelyek ncenzrra
knyszerltek hossz tv mkdsk s privilgiumaik megvdse rdekben. Politikai
krzisek, hatalomvltsok idejn azonban ltvnyosan nvekedett a hamis impresszummal
vagy nyomdahely s kiad megjellse nlkl kzztett rplapok, rpiratok szma.
XIV. Lajos francia kirlyrl uralkodsa alatt tbb mint hromszz portr, htszz grafi-
ka kszlt, havonta ismertette tetteit a Mercure Galant s hetente rt rla a Gazette de
France.
10
Roger LEstrange, a hres angol fcenzor az angol polgri forradalom idejn tilta-
ni akarta a londoni hetilapokat, mg a restaurci idszakban 1663-tl ppen az irny-
tsa alatt mkdtt kt hivatalos hetilap, a The Intelligencer s a The News, a belpolitikai
krzisek helyett a trk elleni hborra irnytva a figyelmet. LEstrange felismerte, az
1681-tl kiadott The Observatorban meg is fogalmazta, hogy nem tiltani, hanem a hatalom
rdekeinek megfelelen kanalizlni kell a hrramlst.
11
A 17. szzad vgi Londonban t he-
tilap is mkdtt klnbz hatalmi krkhz ktden, s a pamfletirodalom j virgkora
is azt bizonytja, hogy nem sikerlt teljesen irnyts al vonni a nyomtatott hrramlst,
Angliban 1695-tl az engedlyezsi trvny elvlse a cenzra rendszernek is vget ve-
tett.
12
A The Spectator mr imzsnak rszeknt hirdette hatalomtl val fggetlensgt,
jelezve a sajt megfigyeli sttust.
13
A tbb hatalom ltal elrt, sok jelents nyomdacent-
rummal rendelkez, tbb nagyvrosra tmaszkod itliai s nmet nyelvterleteken mg
kevsb lehetett egy kzpontbl befolysolni a nyomtatott hrramlst.
A politikai elit, diplomatk zrt s titkostott informcis csatorni, a keresked s ban-
krcsaldok gazdasgi hrhlzatai, a dntshozk krben terjesztett kziratos jsgok
mellett kiplt a hrek kzzttelnek j mechanizmusa, mely elssorban nem uralkodi
udvarokban, hanem a jelents befogad kznsggel rendelkez nagyvrosokban teremtet-
te meg a hrhez val hozzjuts leglis technikit, szntereit s megbecslt szakembereit.
14
A
fekete mvszetbl l kulturlis elit (kiad, jsg- s knyvkeresked, nyomdsz, met-
sz, betkszt, r, klt, iskolamester, tant, prdiktor, postamester, trkpkszt) a
hatkonysg rdekben s az zleti siker remnyben megtanult gazdlkodni a rendelke-

9
Kampmann, Christoph Krause, Katharina Krems, Eva-Bettina Krems-Tischer, Anuschka
(Hrsg.): Bourbon Habsburg Oranien. Konkurrierende Modelle im dynastischen Europa um
1700. KlnWeimarWien, 2008.
10
Klaits, Joseph: Printed Propaganda Under Louis XIV: Absolute Monarchy and Public Opinion.
Princeton, 1976.; Burke, Peter: The Fabrication of Louis XIV. New Haven London, 1992.
11
Briggs, Asa Burke, Peter: A mdia trsadalomtrtnete. Gutenbergtl az internetig. Budapest
2004. 9192.
12
Raymond, Joad: Pamphlets and Pamphleteering in Early Modern Britain. Cambridge, 2003. 341
382.; BriggsBurke: A mdia trsadalomtrtnete, 94.
13
Briggs Burke: A mdia trsadalomtrtnete, 35., 73.
14
Brendecke, Arndt Friedrich, Markus Friedrich, Susanne (Hrsg.): Information in der Frhen
Neuzeit. Status, Bestnde, Strategien. Berlin, 2008.
A nyomtatott informci rtke s funkcivltozsai a kora jkorban Tanulmnyok
125
zsre ll nyomtatott hrekkel. Nemcsak az informci megszerzsnek sokirny hlza-
tt kellett kialaktani, hanem a befogad kznsg folyamatos s szles kr elrsre is
szksg volt.
15
A szvetsgesek rdekeik egyezsig nveltk is egyms politikai slyt,
jelentsgt a nemzetkzi nyilvnossg eltt. Ez a sok tnyezs, sok kzpont propaganda
jelentsen erstette az uralkodi udvarokhoz kzvetlenl nem ktd, de a nyomtatott in-
formcis mechanizmus mkdtetst jl ismer rtelmisgi rteg szerept a vlemnyal-
kots irnytsban. Sok vonatkozsban a humanista elit korbbi vlemnyforml funkci-
jt rktettk tovbb egy sokkal szlesebb, mveltsgt, identitst tekintve sszetettebb
kzegben mozogva. A hatalomgyakorlk elvrsai s a befogad kznsg ignyei kztt
egyenslyoz rtelmisgiek szerepe az informci kezelsi technikk megjtsban, a
nyomtatott hrek sokoldal hasznostsban tbb aspektust tekintve is kiemelt jelentsg.
Nyomtatott jsgmfajok nrtkelse
Az jsgmfajok jelentsgrl megjelent 17. szzadi elemzsek kapcsn sajtos kettssg
figyelhet meg. Egyfell gnyos hang politikai pamfletek tltk el a megnvekedett hr-
hsget, amikor mg a halkufrok, a csnakosok, kocsisok s hordrok is llamgyekrl
beszlgetnek.
16
Msfell tuds rtekezsek ecseteltk, hetilapok vkezdst ksznt versei
hirdettk a hetilapolvass elnyeit, klnsen a vilg kitgulst, az jfajta fldrajzi isme-
ret megjelenst.
17
St kisebb fejedelemsgeknek azt ajnlottk, hogy ne is tartsanak fent
nagy kltsggel kvetsgeket, hiszen a hetilapok klpolitikai hrei alapjn is tjkozdni le-
het.
18
Johann Amos Comenius a trtnelmi, geogrfiai, politikai s nyelvi ismeretek szles-
tsre az iskola oktats rszv tette, Christian Weise (16421708) kifejezetten az ifjsg-
nak javasolta az jsgok olvasst, Georg Grefflingen klt 1669-ben jsgkiadknt az is-
kolamestereknek ajnlotta a hamburgi Nordischer Mercurius-t, Christian Thomasius
1700-tl Lipcsben s Hallban llamelmleti ismeretek tanulshoz vezette be az jsgol-
vasst.
19
Comenius 1622-ben A vilg tvesztje, avagy a szv paradicsoma cm mvben
a hrhajhszok kz is elvezette fszerepl vndort, hiszen az letre val felkszls rsze-
knt a hrramls felhasznlsi mdjait is el kell sajttani.
20
A kziratos jsgok elit olva-

15
Krber, Esther-Beathe: ffentlichkeiten der Frhen Neuzeit. Teilnehmer, Formen, Institiutionen
und Entscheidungen ffentlicher Kommunikation im Herzogtum Preussen von 1625 bis 1618.
Berlin New York, 1998.
16
Miller, John: Public Opinion in Charles IIs England. History. The Journal of the Historical
Association, 80. 1995. 395381.; Bene Sndor: Theatrum politicum. Nyilvnossg, kzvlemny
s irodalom a kora jkorban. Debrecen, 1999. 193194.
17
Ukena, Peter: Tagesschriftum und ffentlichkeit in Deutschland. In: Presse und Geschichte. Neue
Beitrge zur historischen Kommunikationsforschung. Mnchen, 1977. Bd. 2. 43.
18
Stieler, Kaspar: Zeitungs Lust und Nutz. In: von Hagelweide, Gert (Hrsg.): Vollstndiger Neudru-
cke der Originalausgabe von 1695. Bremen, 1969.; Paisey, David: New Year begging broadsides
from Nuremberg: collection in the British Library. In: Caemmerer, Christiane Jungmayr, Jrg
Overgaauw, Eef (Hrsg.): Flugbltter von der frhen Neuzeit bis zur Gegenwart als kulturhistori-
sche Quellen und bibliothekarische Sondermaterialien. Frankfurt am Main, 2010. 4566.
19
Martin, Welke: Gemeinsame Lektre und frhe Formen von Gruppenbildungen im 17. und 18.
Jahrhundert. Zeitungslesen in Deutschland. In: von Otto, Dann (Hrsg.): Lesegesellschaften und
brgerliche Emanzipation. Ein europischer Vergleich. Mnchen, 1981. 2933.
20
Idzi: R. Vrkonyi gnes: Eurpa Zrnyije. Irodalomtrtneti Kzlemnyek, 100. vf. (1996) 1-2.
sz. 78.
Tanulmnyok G. ETNYI NRA
126
si a nyomtatott jsghreket tvolsgtartssal fogadtk.
21
A kziratos augsburgi Fugger-
Zeitungok nagy rtk, gazdasgi lpselnyt biztost hreket tovbbtottak informcis
hlzatukra tmaszkodva, melyekhez rdemi politikai s katonai rteslsek is szorosan
kapcsoldtak.
22
A kziratos jsghrek olvasit mr a 16. szzad kezdetn rendszeres s
sokoldal kulturlis hatsok rtk Eurpn kvli terletekrl is.
23
Az elit zrt informcis
hlzatbl alkalmanknt kikerl j ismeretanyag hatalmas rdekldst vltott ki a szle-
sebb nyilvnossg krben. 1515-ben szultni ajndkknt a portugl kirlyi udvarba kerlt
rinocroszrl egy nrnbergi keresked lisszaboni levele alapjn Albrecht Drer ksztett
nagysiker, a 18. szzad vgig tbbszr kiadott rplapot.
24
A kziratos jsgok olvasi a
szles nyilvnossg szmra hozzfrhet, kivonatolt, hivatalos hrekkel szemben a politi-
kai viszonyokat, kapcsolatrendszereket, udvari pozcikat rzkeltet bennfentes infor-
mcikat tekintettk fontosabbnak mg a 18. szzadban is.
A nyomtatvnyok szerepvel foglalkoz korabeli mvek sajtos nreflexija azonban
nemcsak a sajttermkek jelentsgt hirdette, hanem a kzvett rteg trsadalmi preszt-
zst is reprezentlta. A vlemnyformls legkzvetlenebb s legkzrthetbb eszkzn, a
metszetekkel illusztrlt rplapokon tantottk is a nyomtatott hrekkel val egyttls mi-
kntjt, amiben termszetesen az zleti rdek s az olvaskznsg szlestsnek remnye
is szerepet jtszott. Ezek az nreklmok a knlt ismeretanyag tematikai sokflesgt, r-
dekessgt s a mindennapi letben val kzvetlen hasznlhatsgt hangslyoztk.
Egy 1631-es brzolson Cupido jelent meg jsgrusknt, kpes kalendriumokat, ni
viseleteket bemutat rplapokat, nyomtatott ksznt verseket terjesztve. A 17. szzad k-
zeptl neves nrnbergi s augsburgi kiadk a vrosi tancs ltal megrendelt erklcsneme-
st metszeteket tettek kzz, melyek klnbz foglalkozsokhoz kapcsoldan hzassgi
tancsokat adtak, gyermeknevelsi elveket, letlpcsket mutattak be, vagy ppen pnzig-
nyes szoks, a dohnyzs terjedst elleneztk sznvonalas metszetekkel s versekkel. A ta-
nulsgos, m szrakoztat metszetekkel illusztrlt rplapok nemcsak a vrosi stattumokat
tettk knnyebben elfogadhatv,
25
hanem a vrosi polgrok mindennapi letben is rthe-
tv s kzvetlenl felhasznlhatv vlt a nyomtatott informci.
26
Nagy dl-nmet
nyomdakzpontokban a vrosi polgrok szvesen dsztettek rplapok nagymret metsze-
teivel magnlaksokat is. Kifejezetten kisgyermekeknek szl rplapok jelzik, hogy a neve-

21
Bning, Holger: Gewiss ist es, dass alle gedruckte Zeitungen erst geschrieben seyn mssen.
Handgeschriebene und gedruckte Zeitungen im Spannungsfeld von Abhngigkeit, Koexistenz
und Konkurrenz. In: Williams, Gerhard Scholz Daphnis, William Layher (eds.): Consuming
News. Newspapers and Printed Culture in Early Modern Europa (15001800). Bd. 37. 2008. Heft.
1-2. 203242.
22
Bauer, Oswald: Zeitungen vor der Zeitung. Die Fuggerzeitungen (16581605) und das frhmo-
derne Nachrichtensystem. Colloquia Augustana, Bd. 28. Berlin, 2011.
23
Pieper, Renate: Die Vermittlung einer Neuen Welt. Amerika im Kommunikationsnetz des habs-
burgischen Imperiums (14931598). Mainz, 2000.; Pieper, Renate Barbarics, Zsuzsa: Hand-
written Newsletter as a Means of Communication in Early Modern Europe. In: Bethencourt,
Francisco Egmond, Florike (eds.): Correspondence and Cultural Exchange in Early Modern Eu-
rope. Cambridge, 2007. 5379.
24
Salzberger, Dieter: Albrecht Drer: Das Rhinozeros. Hamburg, 1999.
25
Mnch, Paul: Lebensformen in der Frhen Neuzeit. 1500 bis 1800. Berlin, 1998.
26
Schilling, Michael: Bildpublizistik der frhen Neuzeit. Aufgaben und Leistungen des illustrierten
Flugblatts in Deutschland bis um 1700. Tbingen, 1990.; Harms, Wolfgang Schilling, Michael:
Das illustrierte Flugblatt der frhen Neuzet. Traditionenen Wirkungen Kontexte. Stuttgart,
2008.
A nyomtatott informci rtke s funkcivltozsai a kora jkorban Tanulmnyok
127
ls rszv vlt a nyomtatott sajttermk. Protestns nmet terlteken Szent Mikls zskos
emberr torztott figurjval illusztrlt metszettel s rvid verssel intettk j magaviseletre
a kiskorakat a 16. szzad vgn.
27

Nemcsak a nyomtatott informci rtkt kellett elfogadtatni, azt is meg kellett tanta-
ni, hogy miknt kell mrlegelni a hrek megbzhatsgt, hitelessgt. Egy a frankfurti v-
srrl rkez hrramlst megszemlyest, dszes ruhj, bsgszaruval brzolt vonz
nalak hirdette a tvoli terletekrl, Indibl vagy az Oszmn Birodalombl rkez hrek
klnlegessgt, m az 1662-ben megjelent rplap szvege tvolsgtartsra intett, mert
hangslyozta, hogy a hreket a kiadk szerkesztik, rvidtik, talaktjk, gy a verses sszeg-
zs szerint vgl a hlgynek sokan nem hisznek, s nem is tall magnak frjet.
28
A hrram-
ls felgyorsulsval kapcsolatos ktelyeket is megfogalmaztak a rplapok. Egyfell lovon
vgtat hivatalos postaszolglat hiteles rteslsei magyarztk el egy-egy bkekts jelen-
tsgt, mellyel szemben a hbors hreket snta, rdglb hrnkk szlltottk. A szr-
nyas Merkrral megjelentett hrszolglat mellett a gyalogosan szlltott lassabb, de hiteles,
ellenrztt hreknek is megvolt a klnleges rtkk.
29

A propaganda vonatkozsban is korszakvltst jelent harmincves hbor idszak-
ban mg inkbb megragadhat, hogy az egymssal verseng hatalmi kzpontok knytele-
nek nemcsak a sajt politikai programjukat meggyz mdon tlalni s az ellensg rv-
rendszert megcfolni, hanem a megclzott befogad kznsg szmra az rvek mrlege-
lsnek mikntjt is bemutatni. Kvalitsos metszk ltal ksztett szellemes gnyrajzok so-
ra tlte el a hrek vlogats nlkli elfogadst, s prblta tantani az ellenrizetlenl szl-
long hrekkel val egyttls mikntjt.
30
Egy 1620-ban megjelent rplap kvetend pl-
daknt mutatta be a szntfldn dolgoz parasztembert, aki kvl tud s akar maradni a
httrben lthat mindenfle rend s rang emberekkel zsfolt szekrtborok kzti poli-
tikai csatrozsbl.
31
A rvid latin s nmet verssel kzztett, Pieter Brueghel Ikarosz buk-
st brzol festmnyt felidz metszet mgsem ad relis alternatvt a kzgyektl igen-
csak rintett vrosi polgrok szmra. Szmos korabeli gyjtemny bizonytja, hogy a kor-
trsak milyen nagy jelentsget tulajdontottak a legkzrthetbb sajtmfajoknak, gy a
vlemnybefolysolsra leginkbb alkalmas rplapoknak.
Az egy adott terletet elr tbbfle, ellenttes rdek propaganda miatt klnsen
fontoss vlt a felgylemlett informcik rtelmezse, utlagos logikus rendbe lltsa, a
gyztes rdekei szerinti sszegzse. A harmincves hbor folyamn az 1619 s 1622 kzt-
ti idszakban a legintenzvebb a propaganda. A protestns propaganda Pfalzi Frigyes ural-
kodsnak trtnett 1618 s 1620 kztt cmerllatnak, az oroszlnnak tetteiknt fiktv
diadalkapun rktette meg,
32
beleszve a kzismert jslatot a protestnsok vdelmezje-

27
Der Mann mit der Sack. Zu Augspurg bey Abraham Bach Brieffmaler auffm Creuz. Kunzle,
David: History of the Early Comic Strip. I. The Early Comic Strip. Narrative Strips and Picture
Stories in the European Broadsheet 14501825. Los Angeles London, 1973. 63.
28
Die New Zeittung klagt sie knne kein Mann bekommen P-2591. Harms, Wolfgang: Illustrierte
Flugbltter des 16-17. Jahrhundert Wolfenbttel, 1989. 444445.
29
Behringer, Wolfgang: Im Zeihen des Merkur. Reichspost und Kommunikationsrevolution in der
Frhen Neuzeit. Gttingen, 2003. 379380.
30
Der Sih dich fr. Niemetz, Michael: Antijesuitische Bildpublizistik in der Frhen Neuzeit. Re-
gensburg, 2008. 122. kp 128.
31
Currus Cursus Mundi, Der Welt Lauff, Scinditur incertus studia in contraria mundus. Coburg
XIII. 443,65
32
Imperii Proceres Heroice Corcia Leonus Magnanimae Radij Teutoniae Faces Quae Generae
proquaviqua olim fecere Parentes
Tanulmnyok G. ETNYI NRA
128
knt megjelent szak Oroszlnjrl, melyre a hbor jabb szakaszban mr Gusztv
Adolf svd kirly propagandja pt.
33
Egy csszrh, katolikus rplapon ugyanennek a po-
litikai s katonai erviszonyokban legnagyobb vltozsokat jelent idszak esemnyeit r-
tkelte egy jsgr s vitapartnere.
34
A rplap kpanyaga s a fiktv beszlgets jra fel-
idzte, rtelmezte s egysgg formlta a korbban kln-kln rplapon megjelent gny-
kpeket a tli kirlyrl, aki eltvedt a labirintusban, akit flrevezettek a vak jsok, s aki
nem j kertszknt gazdlkodott, s nagy lakomkkal gyorsan fellte, egy tl alatt tnkretet-
te a prgai udvart, s elvesztette kirlysgt. A gondosan felptett politikai szimblumok
rtheten s megjegyezheten kzvettettk az rtktletet, hogy Pfalzi Frigyes nem alkal-
mas a cseh kirlyi cmre. A tallan megalkotott sszkp azonban azt is egyrtelmv tette,
hogy az eredeti rplapokkal sem a tjkoztats volt a cl, hanem az rtktlet s a vle-
mnyformls.
A harmincves hbor idszakban sok volt az olyan metszettel illusztrlt rplap, mely
a sajttermkek szerept elemezte. Az 1632. vi jkvnsgokkal kzztett jsgszerkeszt-
sg kpe az jsgkszts hatkonyan mkd mechanizmust mutatta be.
35
A hrek kzz-
ttelnek sajtos politikai sznpadknt val megfogalmazsa azt is rzkeltette, hogy
nemcsak a lthatra, hanem a mgttesre, a sznfalak mgtti vilgra is gondolni kell, ezrt
is kerlt a kiadi mhely kzppontjba egy vndorkomdikbl jl ismert figura, valamint
egy sajt tollazatt rendez glya. S br a rplapok a cmeikben vgig az igaz, valdi kpt
s lerst grtk a hadi s politikai esemnyeknek, a 17. szzad msodik felben tovbb
ersdtt a trtntek mg ltsnak, az rdekek kitapintsnak, a mozgatrugk feltr-
snak ignye.
36
A hatalmas mennyisg s igen szertegaz tematikj, koronzsokrl,
uralkodi temetsekrl, vrostromokrl, tengeri csatkrl, csods gi jelekrl, termszeti
katasztrfkrl, politikai cselszvsekrl, kivgzsekrl rkez hreket hitelessg, jelent-
sg, hossz tv hats alapjn mrlegelni s rendezni kellett, a befogad kznsg ignyei-
hez is alkalmazkod mfajokat tallva. A 17. szzad elejre a hrek sznvonala, rtke, va-
lamint az olvasrteg mveltsge alapjn a klnbz sajtmfajok kztt kialakult egyfaj-
ta hierarchia, mely azonban hatkony egyttmkdst is jelentett az jsgtpusok kztt. A
rendszeresen s folyamatosan megjelen hetilapok rvid kivonatolt klpolitikai hreket k-
zltek uralkodi, politikai, gazdasgi kzpontokbl az univerzalits ignyvel. Jelents po-
litikai s hadi esemnyekrl ngy-t oldalas kln szmot, kiegsztst is mellkeltek ko-
ronzsok rszletes bemutatsval, hadvezrek jelentseivel, misszionriusok beszmoli-
val, fontos szemlyisgek, szemtank sajtkez leveleivel. Az rdeklds felkeltsnek
leghatkonyabb eszkzei a kpes jsgok voltak, melyeket vroshzra, vrosfalak kapuj-
ra, knyvkereskedsek ajtajra, piacterekre fggesztettek ki. A rplapok a korban jelents-

33
Gilly, Carlos: szak Oroszlnja, a Sas s a Vgtlet Krisztusa. Politikai, vallsos s chili-
aszta publicisztika a harmincves hbor rpirataiban, illusztrlt rplapjain s npi nekeiben.
In: Mveldsi trekvsek a kora jkorban. Tanulmnyok Keser Blint tiszteletre. Szerk.: Balzs
Mihly Font Zsuzsa Keser Gizella tvs Pter. Szeged, 1997. 103110.
34
Ein Red und Antwort, Das ist: Ein Gesprch dess Zeitungsschreibers mit seinem Widersacher.
Bohatcov, Mirjam: Irrgarten der Schicksale. Einblattdrucke von Anfang des Dreissigjhrigen
Krieges. Prag, 1966.
35
Newe Jahr Avisen, In Jehan Petagi Kramladen zu erfragen, Allen Kauffleuten und Zeitungs
Liebhabern die sich taeglich darmit tragen und schleppen zu diesem Newen 1632 Jahr dediciret.
Harms, Wolfgang Rattay, Beate: Illustrierte Flugbltter aus den Jahrhunderten der Reformati-
on und der Glaubenskmpfe. Coburg, 1983.
36
G. Etnyi Nra Horn Ildik (szerk.): Sznlels s rejtzkds. A kora jkori magyar politika sze-
repjtkai. Budapest, 2010.
A nyomtatott informci rtke s funkcivltozsai a kora jkorban Tanulmnyok
129
nek tekintett esemnyekrl, fordulatokrl tettek kzz httrinformcikat, s magyarza-
tokat adtak a kivonatolt, lnyegre tr jsghrekhez az olvasni nem tud rtegek mellett a
mveltebb kznsgnek is. A kp s szveg funkcija nem vlt szt, erstettk egymst, s
maga a kp is rdemi informcit tett kzz. A rplap lehetsget adott aktulis esemnyek
kapcsn is a tjkoztatsra, reaglsra s a vlemnyalkots irnytsra.
37
A metszetekkel
illusztrlt rplapok az elit reprezentcijnak rszeknt egyedi, felismerhet arckpekkel
brzoltk a jelents politikai szemlyisgeket, s trkpekkel s hadmrnki alaprajzokkal
kzelebb vittk a befogad kznsghez a tvoli hadi s politikai sznterek vilgt. Tbbfle
mveltsgrteget srt, egymst erst szimblumrendszerekkel segtettk a befogadst,
irnytottk a vlemnyalkotst.
Mindekzben az adott technikai keretek kztt is gyorsult a hrramls, a hrek hamar
vesztettek az aktualitsukbl, gy jelentsgkbl, mert elvrs lett az esemnyekkel egy-
idej tjkoztats, st a 17. szzad vgre mr a vrhat politikai fordulatokat s lehetsges
kvetkezmnyeiket is elre jeleztk, jsoltk az jsgok, valamint az orkulumokat
megszlaltat pamfletek. A rendszeresen s a kor technikai keretei kztt gyorsan, az ese-
mnyekkel prhuzamosan nyomtatsra kerl rdemi hrek tovbb nveltk a nyomtatott
informci rtkt s politikai jelentsgt. A hatalom, a dntshoz elit viszonya is meg-
vltozott a nyomtatott jsgokhoz. Br a sok kzpont, folyamatos s nyilvnos hrkzls
tbb vonatkozsban veszlyeztette a hatalomgyakorls titkt, a politikai, gazdasgi s
kulturlis elit elfogadta s egyre kifinomultabban hasznlta a sajttermkeket a propagan-
da s a reprezentci hatkony eszkzeknt.
38

A nyomtatott informci elfogadottsga
A kzgyek irnt rdekld vrosi polgr nyomtatott informcihoz val viszonyt korabeli
kziratos vrosi krnikk is tkrzik. A nyomdakzpontokknt is jelents nmet birodalmi
vrosokban nagy szmban maradtak fent olyan nem hivatalosan vezetett, mgis elssorban
nem csaldi, hanem inkbb vrosi esemnyeket megrkt diriumok, melyekbe a kzira-
tos feljegyzsek mell nyomtatvnyokat is mellkeltek,
39
vrosi polgrok is gyjtttk a ko-
rabeli esemnyeket, klnlegessgeket brzol grafikkat, metszeteket.
40
Egy a trk h-
borkrl rkez hreket sszegz nrnbergi kziratos krnikba a magyarorszgi vrhar-

37
Schumann, Jutta: Das politisch-militrische Flugblatt in der zweiten Hlfte des 17. Jahrhunderts
als Nachrichtenmedium und Propagandamittel. In: von Harms, Wolfgang Schilling, Michael
(Hrsg.): Das illustrierte Flugblatt in der Kultur der Frhen Neuzeit. Mikrokosmos 50. Frankfurt
am Main, 1998. 226258.
38
Hlscher, Lucien: ffentlichkeit und Geheimnis. Eine begriffsgeschichtliche Untersuchung zur
Entstehung der ffentlichkeit in der Frhen Neuzeit. Stuttgart, 1979.
39
Mauer, Benedikt: Sammeln und Lesen Drucken und Schreiben. Die vier Welten des Augsburger
Ratsdiener Paul Hector Mair. In: von Mauelshagen, Franz Mauer, Benedikt (Hrsg.): Medien
und Weltbilder im Wandel der Frhen Neuzeit. Dokumenta Augustana Bd. 5. Augsburg, 2000.
107132.; Tschopp, Silvia Serena: Wie aus Nachrichten Geschichte wird. Die Bedeutung publizis-
tischer Quellen fr die Augsburger Chronick des Georg Klderer. In: Consuming News, 3378.
40
Knast, Hans-Jrg: Die Graphiksammlung des Augsburger Stadtschreibers Konrad Peutinger.
In: von Paas, John Roger (Hrsg.): Augsburg, die Bildfabrik Europas. Essays zur Augsburger
Druckgraphik der Frhen Neuzeit. Augsburg, 2001.; Meise, Helga: Medienkonsum oder Wissens-
dispositif. Zur Stellung von Flugblttern und Flugschriften in Marcus Lamms Thesaurus pic-
turarum (15641606). In: Consuming News, 153177.
Tanulmnyok G. ETNYI NRA
130
cokrl kszlt metszeteket mellkeltek. Eger 1596-os ostromrl, a mezkeresztesi csat-
rl, Gyr 1598. vi visszafoglalsrl kszlt vedutkkal hitelestettk az rteslseket.
41

Egy 1608 s 1620 kztti, fknt prgai, bcsi, augsburgi, regensburgi s ulmi hreket
tartalmaz, Bcsben fennmaradt kziratos hrgyjtemny
42
is tbb nyomtatott kiadvnyt
tartalmaz. A kziratos jsggyjtemnybe nemcsak II. Ferdinnd s Pfalzi Frigyes ltal ki-
adott ptensek kerltek be nyomtatvnyknt,
43
hanem metszetekkel illusztrlt rplapok is.
A legkorbbi nyomtatvnyok kzvetlen hatalmi reprezentcira utaltak, II. Mtys temet-
srl
44
mellkeltek szp kivitelezs sznezett metszettel elltott rplapot. A harmincves
hbor kirobbanst kvet idszakban a kziratos hrek kztt ltvnyosan megemelke-
dett a nyomtatvnyok szma, jelezve, hogy annak is jelents politikai vonatkozsa, infor-
mcitartalma van, hogy milyen nyomtatvnyok, metszetekkel illusztrlt rplapok, politi-
kai pamfletek forognak kzkzen. A Fugger-Zeitungok kziratos hrei kztt is nagy szm-
ban maradtak fent korabeli kzzel rt pasquillusok, politikai gnyversek.
45
A harmincves
hbor bcsi kziratos jsgjai kztt br szintn vannak kziratos msolatban gnyver-
sek s szrakoztat szatirikus dialgusok, beszlgetsjtkok dnt tbbsgben nyom-
tatvnyknt mellkeltk a politikai gnyiratokat, mert a nyomtatott formnak kln jelen-
tsget tulajdontottak bizonythat kzztettsge miatt, s gyorsabban sokszorosthatk s
tovbbthatk voltak. A rplapok gazdag kpi vilga legtbbszr olyan kvalitsos s magas
sznvonal volt, hogy nem lehetett a tartalmt gyorsan, rvid lersknt sszegezni, st
sokszor az zenett tbbflekppen lehetett rtelmezni. Kln nyomtatvnyknt mellkel-
tk a tbb vltozatban is kzkzen forg, Bethlen Gbor zszlaja
46
cmet visel rplapot,
melynek teolgiai s politikai szimblumai a kortrsak szmra is nehezen rtelmezhet-
nek tntek.
47
Pfalzi Frigyes szvetsgeseit s ellenfeleit llatszimblummal sszegz, k-
gyval s pkkal kzd oroszlnrl kszlt, eredetileg titkossgot hangslyoz cmmel
megjelent metszethez kzzel rtk hozz az sszefggseket felfejt magyarzatot.
48
A kz-
iratos gyjtemnybe a fehrhegyi csata utni politikai fordulatrl tbb rplapot is beillesz-

41
Stadtarchiv Nrnberg, Nrnberger Handschriften
42
sterreichisches Staatsarchiv, Haus- Hof- und Staatsarchiv Wien Handschriftensammlung Bhm
108. Bd. W 57 Band 1-5. Ezton is ksznm Fazekas Istvn bcsi levltri delegtus szves segt-
sgt.
43
HHStA StA Wien Handschriftensammlung Bhm 108. W 57 Band 5. f. 793. Ferdinnd bcsi
1620. jnius 16-i s jnius 30-i ptense, valamint f. 794. I. Frigyes nevben 1620. jlius 1-jn Pr-
gban kiadott ptens.
44
HHStA StA Wien Handschriftensammlung Bhm 108 bd. 5. fol 46. Tdliche Contrafactur und
Epitaphie beeder Keyserliche Majestaten als Weylund dess Aller durchleuchtigten Grossmaechtig-
ten gewesten Frsten und Herrn Matthia der Ersten erwhnten Kaysers zu alten zeyten Mehren
des reichs in Geranien zu Hungeren Georg Kress Brieffmaler bey Barfssre Kirchen ausgburg
45
Bauer, Oswald: Pasquille in den Fuggerzeitungen. Spott- und Schmhgedichte zwischen Polemik
und Kritik (15681605). WienMnchen, 2008.
46
HHStA StA Wien Handschriftensammlung Bhm 108. W 57 Band 5. f. 915. Contrafactur der
Bethlehem Gabor Blutfahnen Daniel Manasser Anno 1620
47
Varsnyi Krisztina: Bethlen Gbor megjelense a korabeli rplapokon. KT, 6. vf. ( 2007) 3. sz.
157160.; Trajtler Dra gnes: Klvinizmus a Bethlen-zszl tkrben. In: Porta Speciosa, 2010.
Volume. 2. 123133.; Gyulay va: Consilio Firmata Dei. Bethlen Gbor emblms zszlaja Besz-
tercebnya, 1620. Trtneti Muzeolgiai Szemle, 10. vf. (2010) 2134.
48
HHStA StA Wien Handschriftensammlung Bhm 108. W 57 Band 5. f. 978. Newe Warheit
Der Lw ist der Pfalzgraf oder Bhmische Knig
A nyomtatott informci rtke s funkcivltozsai a kora jkorban Tanulmnyok
131
tettek, nemcsak a csatrl kerlt be nyomtatott lers s metszet,
49
hanem szerepel az a
gnykp is, mely Pfalzi Frigyes cmeroroszlnjt mutatta be a nyri hsget kvet tli hi-
degben
50
kborolva. A dnt tbbsgben csszrprti s katolikus rdekeket kiemel hr-
gyjtemnybe is belekerlt jezsuitk politikai felelssgt gnyol gnykp,
51
s a spanyol
szvszk
52
szimbluma mutatta be kzrthet kpben, hogy milyen sokfle hatalmi rdek
szvdik ssze az aktulis kiterjedt krzisben. A gyjtemny jval kisebb szmban, de Pfalzi
Frigyes propagandjt tkrz nyomtatvnyt is tartalmaz, gy egy Pfalzi Frigyes tetteit dia-
dalkapun megrkt, t szak oroszlnjaknt dicst rplapot
53
is
Nem csak nagy politikai s katonai krzisek idszakban lehet megragadni, hogy vrosi
polgrok identitsuk rszeknt a kzgyekre figyelve korabeli alkalmi nyomtatvnyokat,
nyomtatott hranyagot, sajttermkeket gyjtttek. Egy regensburgi vrosi krnika nvte-
len szerzje az 1661 s 1670 kztti vek esemnyeit rgztette.
54
A nvtelen kzssgi
naplr alapveten a regensburgi evanglikus kzssg mindennapjait, szletseket, ke-
resztelket, hzassgktseket, hallozsokat, prdikcikat s iskoladrmk eladst
rktette meg.
55
A szerz mveltsgt, identitst jelzi, hogy az iskoladrmk bemutats-
ra vonatkoz kiadvnyokat rendszeresen beillesztette, nemcsak az evanglikus vrosi isko-
lk kapcsn, hanem a jezsuita iskoladrmk jl sikerlt bemutatirl is tudstott. A krni-
kar nagy szmban mellkelt nyomtatott eskvi kszntket s a jelents regensburgi
polgrok tiszteletre kiadott gyszversgyjtemnyeket. A nyomtatott versgyjtemnyek al-
kalmi szerzi alapjn megrajzolhat az evanglikus vrosi polgrsg egyttmkd kre,
ahov a krnikar is tartozott. A mveltsge alapjn a kulturlis elitet alkot, a vros
evanglikus iskoliban tant vagy orgonistaknt, valamint prdiktorknt tevkenyked
sszetart rtelmisgi rteg valban jelents szerepet jtszott a vros letben, ha nem is
olyan sznvonalon s tudatossggal, mint a jval nagyobb Nrnbergben mkd sznvona-
las Pegniz parti Kltk Trsasga vagy Frankfurt am Mainban a Gymlcshoz Trsa-
sg.
56
Ez a mvelt vrosi kulturlis elit azt is fontosnak tartotta, hogy sajt szerept, trsa-
dalmi sttust alkalmi nyomtatvnyok segtsgvel folyamatosan megjelentse a vrosi

49
HHStA StA Wien Handschriftensammlung Bhm 108. W 57 Band 5. f. 1000. Kurze Summari-
sche Erzehlung und Beschreibung der glorwrdigen Herrlichen Ritterlichen Victori, welche Ihr
frstliche den 8. Tag Novembris 1620 vor Prag erhalten. In: Augspurg bey Andreas Gnsch Kup-
ferstecher bey Barfusser Thor.
50
HHStA StA Wien Handschriftensammlung Bhm 108. W 57 Band 5. f. 557. Confirmirter (Gott
lob noch immerbleinbender Pfalz Bhmischer angefangener Winter und hinauss wehrender
Sommer Lw).
51
HHStA StA Wien Handschriftensammlung Bhm 108. W 57 Band 5. f. 724. Bhmischer Jesuiten
Kehraus und Teutsche Wack Uhr Prag vom 18. may 1620.
52
HHStA StA Wien Handschriftensammlung Bhm 108. W 57 Band 5. f. 861. Spannische Spinn-
stube oder Rockenfahrt Im Jahr 1620.
53
HHStA StA Wien Handschriftensammlung Bhm 108. W 57 Band 5. f. 980. Leones Triumphan-
tes das ist Magische Figuren der triumphirenden Lwen
54
Stadtarchiv Regensburg Chroniken I Ae 2 28 Anonym Chronik No. 4 ab Anno 16611670. Regens-
burgi kutatsaimat DAAD sztndj s K. Lengyel Zsolt segtette, ezton is ksznm.
55
Dess Durchleuchtigsten Frsten und Herrn Herrn Johann Georg dess Andern Herzogen zu Sach-
sen Einzugs in Regensburg Als Churst. Durchl daselbst zu dem Allgemeinen Reichstag zu Re-
gensburg den 19. Februarij 1664. Verlegt durch Johann Hoffman Kunsthandler in Nrnberg P-
2701. Paas, John Roger: The German Political Broadsheet 16001700 Volume 9. (16621670).
Wiesbaden, 2007. 160.
56
Schmid, Alois: Kulturelles Leben im Konfessionellen Zeitalter. In: von Schmid, Peter (Hrsg.): Ge-
schichte der Stadt Regensburg. Regensburg, 2000. 921922.
Tanulmnyok G. ETNYI NRA
132
kzletben. Elssorban loklis jelentsg esemnyeket rktettek meg a napl bejegyz-
sei, de a pspki szkhelyknt, kereskedelmi kzpontknt is jelents birodalmi vros lako-
sa gyorsan reaglt a nagypolitikai vltozsokra.
57
Informcii sznvonala alapjn valszn,
hogy a vros Mnchenbe, a bajor vlasztfejedelmi kzpontba, valamint Bcsbe kldtt
genseitl kzvetlenl is informcikhoz jutott. A regensburgi birodalmi gyls 1663. ja-
nuri megnyitst kveten a nagypolitika krdsei, a birodalmi gyls s a trk elleni h-
bor esemnyei kzvetlenl is bekerltek a vrosi polgr vilgba. A krnikar szisztema-
tikusan gyjttte a birodalmi gyls megnyitsval kapcsolatos kiadvnyokat, br az akkor
indul regensburgi nyomtatott hetilapra nem hivatkozott.
58
1663 elejn gondosan beillesz-
tette nyomtatott vltozatknt a salzburgi rsek birodalmi gylst megnyit orcijt, majd
az lsrendet.
59
A hivatalosan kiadott informcik alapjn a csszri propozci ismertet-
st
60
is metszettel illusztrlt rplapon tette kzz Regensburg vrosnak kiadja, Christoff
Fischer
61
(16291681), st tbb kp nlkli kiadvnyban is kzlte az elhangzott beszde-
ket. Nagymret metszettel illusztrlt nyomtatvnyok nem maradtak fent a krnikban, a
birodalmi gylsre vonatkoz nyomtatvnyok kzl is alapveten azok, melyek a vros
nyomdsznl jelentek meg. A gyorsan megjelen nyomtatvnyok, sajttermkek irnt
megnvekedett ignyt nem is brta a vrosi nyomdsz, Fischer, s klnsen a kvalitsos
metszetekkel kzztett rplapoknl jelents nrnbergi s augsburgi kiadkkal dolgozott
egytt. A csszr, valamint a vlasztfejedelmek s jelents kvetek nneplyes bevonul-
sairl a nvtelen vrosi krnika tbb lerst is kzlt 1663 decembere s 1664 februrja k-
ztt, nyomtatvnyknt azonban csak a bajor vlasztfejedelem, Ferdinand Maria s feles-
ge ltvnyos menetnek lerst mellkelte. A krnika azt tkrzi, hogy ez a mvelt vrosi
polgr rtette a dntshoz hatalmi elit reprezentcis versengst a birodalmi gyls
megnyitsa kapcsn. A magyarorszgi trk hbor hreit, rsekjvr elvesztst vagy a
seglyhad gylekezst, Kanizsa ostromt folyamatosan megrktette, st a szentgotthrdi
csatrl szl rszletes beszmolt mellkeltknt grt, de ez elmaradt, a vasvri bke pont-
jait jsghrek alapjn rszletesen ismertette, majd Zrnyi Mikls vadszbalesett is rvi-

57
Kubitza, Michael: Regensburg als Sitz des Immerwhrenden Reichstag. In: von Schmid: Ge-
schichte der Stadt Regensburg, 148162., 156. Schmid, Alois: Von der Landstadt zum Ort des
Immerwhrenden Reichtags. In: Albrecht, Dieter (Hrsg.): Regensburg Stadt der Reichstage.
Vom Mittelalter zur Neuzeit. (Schriftenreihe der Universitt Regensburg 21.) Regensburg, 1994.
2943.
58
Gstettner, Hans: Regensburger Reichstags-Korrespondenzen. Ein Stck Pressepolitik des Heili-
gen Rmischen Reichses Deutscher Nation. Zeitung und Leben. Mnchen, 1936.; Blhm, Elger:
ber Regensburgs lteste Zeitung. In: Verhandlungen des Historischenvereins fr Oberpfalz und
Regensburg, Bd. 127 (1987) 175184.
59
StAR Chroniken I Ae2 Nr. 28. Vorrede Der Kayserl: Gesandtschafft bey der Reichs Tags Proposi-
tion So geschehen Durch den Herrn Grafen von Wolckenstein zu Regensburg den 10/20 Januarij
Anno 1663. Darbey auch Ihr Hoch Frstl. Gnaden Schluss Reden, Regenbsurg Gedruckt und ver-
legt durch Christoff Fischern Im Jahr 1663. Actus Processionis et Propositionis so den 10/20 Ja-
nuarij 1663 solenniter frgangen. Cum licentia Superiorum. Regensburg Gedruckt und Verlegt
durch Christoff Fischern im 1663 Jahr. Kayserliche Proposition So dess Heyl. Rm. Reichs Chur
Frsten und Staenden.
60
Eigentlicher Abriss der Reichstags Solennitaet si den 10/20 January Anno 1663 in Regenburg
auff den gewhnlichen grossen Raths-Hauss-Saale beyerffneter Keiserlichen Proposition ange-
stelet und gehalten worden P-2592 Paas 2007. 52.
61
Reske, Christoph: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhundert im deutschen Sprachgebiet. (Bei-
trge zum Buch- und Bibliothekwesen Bd. 51.) Wiesbaden, 2007. 783.
A nyomtatott informci rtke s funkcivltozsai a kora jkorban Tanulmnyok
133
den feljegyezte.
62
A krnika egyik utols bejegyzse egy vrosi dekrtum msolata.
63
Ez a
vrosi szentus ltal kiadott dekrtum megtiltotta a vrosi polgrok szmra, hogy nyilv-
nosan vlemnyt nyilvntsanak kztereken kzgyekrl, akr hangos szval, akr mormo-
lssal. Br a tilts hatkonysga ktsges, a dekrtum azonban egyrtelmen bizonytja,
hogy a hatalomgyakorlk felismertk a httrinformcikkal s mveltsggel rendelkez,
vlemnyforml kulturlis elit nvekv politikai slyt. A vrosi polgr, regensburgi kr-
niks viszont pontosan rzkelte, hogy az lland birodalmi gyls (16631806) szk-
helyv vl Regensburg miknt lesz eurpai jelentsg diplomciai,
64
politikai s ezzel
prhuzamosan meghatroz hrkzpont.
65

Az informci tezaurlsa, trolsa s jrahasznostsa
A 17. szzad vgre az egyre nyilvnvalbb rdekrvnyests, propagandahbor ellenre
nem devalvldott, hanem ntt a nyomtatott jsgmfajok informciinak az rtke.
66
A
nyomtatott jsghrek, hetilapok jelents trsadalmi presztzsben s szles kr elterjed-
sben szerepet jtszott, hogy azokban a kltsgesebb, de rtkesebb, tvoli terltekrl r-
kez klpolitikai hrek dominltak. A hatalomgyakorlk rdekeinek is megfelelt, hogy az
jsghrek nem belpolitikai esemnyekre reflektltak, ugyanakkor legitimltk az uralkod
klpolitikai trekvseit. A kialakul orszghatrokat tlp nemzetkzi nyilvnossg pedig
j lehetsget, sznteret teremtett klpolitikai aktivits reprezentlsra.
67
Az eurpai ha-
talmi erviszonyok folyamatos vltozsa, az eregyensly kialaktsnak remnye tovbb
nvelte a virtulis politikai szntr, a nemzetkzi nyilvnossg eltt megformlt kp, imzs
jelentsgt.
68
Kvalitsos amszterdami, antwerpeni augsburgi, nrnbergi, lipcsei metszk-

62
G. Etnyi Nra: Reprezentci Regensburgban 1664-ben. In: A trtnettudomny szolglatban.
Tanulmnyok a 70 ves Gecsnyi Lajos tiszteletre. Szerk: Barth MagdolnaMolnr Antal. Buda-
pestGyr, 2012. 133148.
63
StAR Chroniken I Ae2 Nr. 28. Decretum 19. July 1670. Ein decret gegen den schrimpflich
Nachendern und lasten derzu weid den nechsten sonderlich hochstand Personen Friedliebenheit
ungebhrliches discurs authoritaet.
64
Schindling, Anton: Die Anfnge des Immerwhrenden Reichstags zu Regensburg. Stndevertre-
tung und Staatskunst nach dem Westflischen Freiden. Mainz, 1991. 107118.; Wst, Wolfgang:
Methodische Impulse? Regensburg als Schnittstelle zwischen Reichs- und Landesgeschichte In:
Appl, Tobias Kglmeier, Georg (Hrsg.): Regensburg, Bayern und das Reich. Festschrift fr Pe-
ter Schmid zum 65. Geburtstag. Regensburg, 2010. 247267., klnsen 256257.
65
Friedrich, Susanne: Drehscheibe Regensburg. Das Informations- und Kommunikationssystem
des Immerwhrenden Reichstags um 1700. Berlin, 2007.; Raymond, Joad: Pamphlets and Pam-
hleteering in early modern Britain. Cambridge Studies in Early Modern British History. Cam-
bridge, 2003.
66
Weber, Johannes: Gtter-Both Mercurius. Die Urgechsichte der politischen Zeitschrift in
Deutschland. Bremen, 1994.; Schultheiss-Heinz, Sonja: Politik in der europischen Publizistik.
Eine historische Inhaltsanalyse von Zeitungen des 17. Jahrhunderts. Beitrge zur Kommunikati-
onsgeschichte, Bd. 16. Stuttgart, 2004.
67
Maurer, Michael: Europa als Kommunikationsraum in der Frhen Neuzeit. In: Herbst, Klaus-
Dieter Kratochwill, Stefan (Hrsg.): Kommunikation in der Frhen Neuzeit. Frankfurt am Main,
2009. 1124.; Arndt, Johannes: Die europische Medienlandschaft im Barockzeitalter. In: von
Dingel, Irene Schnettger, Matthias (Hrsg.): Auf dem Weg nach Europa. Deutungen, Visionen,
Werklichkeiten. Gttingen, 2010. 2539.
68
Repgen, Konrad: Der Westflische Friede und die zeitgenssische ffentlichkeit. Historische
Jahrhbuch, 117. (1997) 2883.; Rosseaux, Ulrich: Friedensverhandlungen und ffentlichkeit. Der
Westflische Friedenskongress in den zeitgenssischen gedrukten Zeitungen. In: Diplomatie,
Tanulmnyok G. ETNYI NRA
134
tl tbb orszgbl rendeltek meg mr jl sikerlt minta alapjn politikai gnykpeket, di-
cst lovasportrkat, almanach royalokat. IX. Ince ppa a trk elleni hbor sikereit
nemcsak kvalitsos itliai metszkkel, mint a tall gnykpeirl hres Giuseppe Maria
Mitellivel rkttette meg, hanem a holland Arnoldo van Westerhout is a ppai udvarnak
dolgozott. A trk elleni propaganda kzrthet politikai allegrii a metszetek olasz felira-
tn sem vltoztatva kerltek j kiadsra a csszrvrosban a visszafoglal hbor kezdetn.
A 16. szzadban Velence volt a legnagyobb eurpai nyomdakzpont, melynek kiadv-
nyait kulturlis soksznsg s soknyelvsg jellemezte. A 17. szzad kzepre Amszterdam
vlt az j fellegvrr, ahol 1675 s 1699 kztt 270 knyvkeresked s nyomdsz tevkeny-
kedett, francia meneklteket is befogadva, idegen nyelv knyvnyomtatsra is felkszlve.
A 18. szzadra vezet szerept London vette t.
69
Nagy kereskedelmi s hrkzpontokban,
Velencben, Antwerpenben, Amszterdamban, Londonban, Hamburgban, Klnben virgoz-
tak a fordtirodk a nemzetkzi hrek kzvettse rdekben.
70
A nagy eurpai tzsdekz-
pontok, Antwerpen, Lyon, London, Amsterdam a nyomtatott hreknek fontos kzpontjai-
knt is mkdtek.
71
A 17. szzad vgi Hamburg egyik legjelentsebb holland szrmazs
kiadja, Thomas Wiering kzvetlenl a tzsde mellett rulta nyomtatvnyait, szpen kivite-
lezett, adatokban gazdag rplapjait. Kiktkben kifejezetten gazdasgi hreket megjelente-
t hetilapokat is rdemes volt kzztenni, st gazdasgi rdekellenttek krdsben is r-
veltek nyomtatott hrleveleken. Londonban 1685-ben a tea- s kvmonoplium vitja is
megjelent rplapokon.
72
A szrakoztat prbeszdek a sokoldal gazdasgi s politikai r-
vek s ellenrvek felsorakoztatsval meg is jelentettk a korabeli kvhzakra jellemz
jsghrek feletti izgatott vlemnycsert. A londoni utckon, fogadkban a 16. szzad ele-
jtl nagy mennyisgben nyomtatsban s nekelve is terjeszett balladk a 17. szzad vgn
is npszerek voltak, az archaikus mfajt j informcikkal s szemletmddal teltve. Az
1720-as vek nagy rszvnylzban s a South Sea Company buksaiban a nyomtatott h-
rek meghatroz szerepet jtszottak.
73
A kitgult trben a hrekkel val kereskedelem is
egyre nagyobb haszonnal jrt.
74
A nyomtatott hrek kzvetlen gazdasgi hasznostsra a

Medien, Rezeption. Aus der editiorischen Arbeit an den Acta Pacis Westphalicae. Mnster, 2010.
2154.
69
BriggsBurke: A mdia trsadalomtrtnete, 6062., 88.
70
Pieper, Renate: Informationszentren im Vergleich. Die Stellung Venedigs und Antwerpens im 16.
Jahrhundert. In: North, Michael (Hrsg.): Kommunikationsrevolutionenen, 4560. Bellingradt, Da-
niel: Flugpublizistik und ffentlichkeit um 1700. Dynamiken, Akteure und Strukturen im Urbanen
Raum des Alten Reiches. Beitrge zur Kommunikationsgeschichte, Bd. 26. Stuttgart, 2011.
71
BriggsBurke: A mdia trsadalomtrtnete, 3435.
72
Early English Books Online. C 4885 Wing Catalog. The Coffee-House Dialogue Examined and
Refuted: By some Neighbours in the Country, Well-whishers to the Kingdoms Interest A 3334
An Answer to a Paper Set forth by the Coffee-Men Directed to the Honourable, The Commons in
Parlament Allembled being Reflections upon some Propositions that were Exhibited to the
Parliament, for the Changing the Excise of Coffee, Tea and Chocolate into a Custom upon the
Commodities, Rebellions Antidote or a Dialogue Between Coffee and Tea. London, Printed bey
George Croom at the Sign of the Blue-Ball in Thames-street, over against Baynards Castle 1685
73
The Bubblers Mirrour: or Englands Folly London, 1720.; BriggsBurke: A mdia trsadalom-
trtnete.
74
Sommerville, C. John: The News Revolution in England Cultural dynamics of daily Information.
New York London, 1996.; McCusker, John J.: The Demise of Distance: The Business Press and
the Origins of the Information Revolution in the Early Modern Atlantic World. The American
Historical Review, vol 110. (2005) No. 2. 295321. Ksznm, Z. Karvalics Lszlnak, hogy a ta-
nulmnyra s a ktetre felhvta a figyelmemet.
A nyomtatott informci rtke s funkcivltozsai a kora jkorban Tanulmnyok
135
klasszikus plda, amikor a 17. szzad vgn Edward Lloyd kvhzat alaptott London kz-
pontjban, a Lombard Streeten, majd a kvhzi kznsgre ptve egy gazdasgi hrekkel,
tengeri kereskedelemmel foglalkoz jsgot indtott, vgl a gyors informcikkal lve ha-
jzsi biztostsi trsasgot hozott ltre.
75
Londonban 1702-tl napilapknt ontotta a hre-
ket a Daily Curant. De az angol hetilapok hreit tbb hnapnyi ksssel is jra lehet kzl-
ni Bostonban. A gazdasgi haszon lehetsge mellett a kzleti hrekhez val hozzjuts
ignyt is rzkeltettk az els amerikai hetilapok. Az els nyomtatott amerikai hetilap, a
The Boston News-Letter 1704 nyartl jelent meg sok gazdasgi informcival, de alapve-
ten az eurpai kontinens hreivel, az angol politikai rdekeket rvnyest mdon. Br a
bostoni hetilap olvasja jl tudta, hogy mintegy hrom-ngy hnappal korbbi esemnye-
ket kvet figyelemmel, mgis elfizetk sora tartotta el a hetven vig mkd hetilapot,
mivel a bostoni vrosi polgr identitsnak szerves rszt kpezte, hogy folyamatosan rte-
sljn a kontinensen lezajlott vltozsokrl, mikzben kiplt a postahajk hatkony hl-
zata, 1702-tl Londonbl Barbadosra, Jamaicba is havonta indultak tra postahajk.
76

A hatalomgyakorlknak is rdekv vlt, hogy ltaluk kzvettett hrek jelenjenek meg
katonai s politikai esemnyekrl.
77
A sokfle informcis hlzat, legitimen mkdtetett
informcis csatorna azonban arra is rknyszertette a hatalmat, hogy rdemi s hihet-
nek tn hreket jelents mennyisgben juttasson a nyilvnossg el.
78
A nyomtatott js-
gok rtkt jelzi, hogy a kvetek diplomciai jelentseik mell nemcsak kziratos hreket,
hanem nyomtatott hetilapokat s rplapokat is csatoltak. Leopold Joseph von Lamberg
(16531706) a regensburgi birodalmi gyls osztrk kveteknt 1691-ben kveti naplj-
hoz olasz, francia s nmet nyomtatott hetilapokat, valamint latin s nmet nyelv, Th-
kly Imre politikai bukst brzol rplapokat mellkelt.
79
A mvelt kvetek, sokszor nv
nlkl, maguk is bekapcsoldtak a rpiratvitkba, pamflethborba.
80
Hadvezrek is sz-
mon tartottk az jsgokban rluk megjelent informcikat, s nagymret metszeteken
hadmrnki alaprajzokat tettek kzz gyzelmk jelentsgt rzkeltetve.
81
A szentgott-
hrdi csatban jtszott meghatroz szerept Raimondo Montecuccoli s Wolfgang Julius

75
North: Einleitung. In: Kommunikationsrevolutionen, X.
76
BriggsBurke: A mdia trsadalomtrtnete, 31.
77
Berns, Jrg Johenchen: Der nackte Monarch und die nackte Wahrheit. Asknfte der deutschen
Zeitungs- und Zeremonialschriften des spten 17. und 18. Jahrhunderts zum Verhltnis von Hof
und ffentlichkeit. Daphnis, XI. 1982.; Woolf, Daniel: News, history and the construction of the
present in early modern England s Infelise, Mario: The war, the news and the curios: military
gazettes in Italy. In: Dooly, Brendan Baron, A. Sabrina (ed.): The Politics of Information in
Early Modern Europe. London New York, 2001. 80118., 216236.; Kster, Sebastian: Vier
Monarchien Vier ffentlichkeiten. Kommunikation um die Schlacht bei Dettingen. Herrschaft
und Soziale Systeme in der Frhen Neuzeit. Bd. 6. Gttingen, 2001.
78
Weber, Wolfgang E. J.: Die Erfindung des Politikers. Bemerkungen zu einem gescheiterten Pro-
fessionalisierungskonzept der deutschen Politikwissenschaft des ausgehenden 16. und 17. Jahr-
hunderts In: Schorn-Schtte, Luise (Hrsg.): Aspekte der politischen Kommunikation im Europa
des 16. und 17. Jahrhunderts. Historische Zeitschrift, Beiheft 39. Mchen, 2004. 347370.
79
Polleross, Friedrich: Die Kunst der Diplomatie. Auf den Spuren des kaiserlichen Botschafters Le-
opold Joseph Graf von Lamberg (16531706.) Petersberg, 2010. 234239.
80
Baumanns, Markus: Das publizistische Werk des kaiserlichen Diplomaten Franz Paul Freiherr
von Lisola (16131674). Ein Beitrag zum Verhltnis vom Absolutistischem Staat, ffentlichkeit
und Mchtepolitik in der frhen Neuzeit. Berlin, 1994.
81
Szita Lszl Seewann, Gerhard: A legnagyobb gyzelem. Dokumentumok az 1697. vi trk el-
leni hadjrat s a zentai csata trtnethez. PcsSzigetvr, 1997.
Tanulmnyok G. ETNYI NRA
136
Hohenlohe is sajt megrendels, a terepviszonyokat is gondosan tkrz kvalitsos met-
szettel reprezentlta.
82

A 17. szzad kzeptl a nyomtatott jsgok ltal kzztett, gyorsan elvl informci-
kat tbb jelents periodika is megprblta sszegezni s folyamatosan jelenlvv, hasz-
nosthatv tenni, nem kis ellentmondssal, hiszen az jsgok alapveten az jdonsgok
kzzttelre trekedtek.
83
A legsznvonalasabb rendszeresen megjelen nyomtatott sz-
szegzsek a Nmet-rmai Birodalom nagy posta- s nyomdakzpontjban, Frankfurt am
Maynban jelentek meg. A Diarium Europaeum a vesztfliai bkekts utni j hatalmi
eregyensly vgyott ideljra ptve a kitgul nemzetkzi politikai nyilvnossg vltoz
erviszonyait ksrte figyelemmel Eurpa minden fontos gazdasgi, politikai s katonai
rezdlsre kitekintve, 1659-tl flvente tbbszz oldalas ktetekbe rendezve a nyomtatott
sajttermkekben megjelent informcikat. A politikai s kulturlis elit ltal nagy elisme-
rssel fogadott, birodalmi vrosok knyvtrai szmra gondosan vsrolt kiadvny 1683-ig
jelent meg, mert azt kveten a kiad, Martin Meyer, majd Wilhelm Serlin s rksei mr
nem tudtk a korbbi flves sszegzsekkel kvetni a felgyorsult s tovbb szlesedett in-
formciramlst.
Szintn elismers vezte a kortrsak rszrl a nagynev kiad, Matthias Merian
84

Theatrum Europaeum (16331738) cm sorozatt, melyben a harmincves hbor eur-
pai hatalmi trendezstl a spanyol rksdsi hbort kvet j erviszonyokig sikerlt
kzztenni a legsznvonalasabb nyomtatott jsghrek alapjn havi bontsban az eurpai
politika fontos esemnyeinek gondosan vlogatott esemnytrt. A 21 ktetes m azonban
a ngy-t vre vonatkoz sszegzseket j pr v ksssel tett kzz, s fokozatosan vesztett
sznvonalbl.
85
Az eurpai vltozsokra koncentrl nagy sszegzsek jelzik a nyomtatott
jsgokban is megragadhat folyamatot, hogy miknt mlyl, formldik az j politikai
sszetartozs tudat.
86

A nyomtatott informci sznvonalnak folyamatos, spirlis nvekedst a trk hbo-
rra vonatkoz ismtld, de j tartalmakkal megjelen rteslseik ltvnyosan bizonyt-

82
Ngyesi Lajos: Henrik Ottendorf szentgotthrdi csatt brzol metszetnek hitelessge a tere-
pen vgzett kutatsok tkrben. Vasi honismereti s helytrtneti kzlemnyek, 1998. I. 4057.;
Dnes Jzsef: A szentgotthrdi csata hiteles brzolsa? Vasi honismereti s helytrtneti kzle-
mnyek, 1998. 4. 7577.
83
Pompe, Hedwig: Die Neuheit der Neuheit. Der Zeitungsdiskurs im spten 17. Jahrhundert. In:
Kmmel, Albert und Scholz, Leander (Hrsg.): Einfhrung in die Geschichte der Medien. Pa-
dernborn, 2004. 3565.; Meierhofer, Christian: Alles neu unter der Sonne. Das Sammelschrift-
tum der Frhen Neuzeit und die Entstehung der Nachricht. Wrzburg, 2010.
84
Wthrich, Lucas Heinrich: Matthaeus Merian d. . Eine Biographie. Hamburg, 2007.
85
Bingel, Hermann: Das Thetarum Europaeum. Ein Beitrag zur Publizistik des 17. und 18.
Jahrhunderts. Berlin, 1909.; Dethlefs, Gerd: Schauplatz Europa. Das Theatrum Europaeum des
Matthaeus Merina als Medium kritischer ffentlichkeit. In: Europa im 17. Jahrhundert. Ein
politischer Mythos und seine Bilder. WiesbadenStuttgart, 2004. Jahrhundert 149179.; Kovcs
Zsolt: Krnika vagy trtnetri m? A Thetarum Europaeum bemutatsa (16331738) Fons, 15.
vf. (2008) 2. sz. 201232.
86
Tschopp, Silvia Serena: Gegenwrtige Abwesenheit. Europa als politische Denkmodell im 17. Jahr-
hundert?; Schmidt, Georg: Das Reich und Europa in deutschsprachigen Flugschriften. berle-
gungen zu rsonierenden ffentlichkeit und politischen Kultur im 17. Jahrhundert. In: Bussmann,
Klaus Werner, Elke Anna (Hrsg.): Europa im 17. Jahrhundert. Ein politischer Mythos und seine
Bilder. WiesbadenStuttgart, 2004. 2536., 119148.; Harms, Wolfgang: Europa in der deut-
schen Publizistik der Frhen Neuzeit. In: DingelSchmettger: Auf dem Weg nach Europa, 4153.
A nyomtatott informci rtke s funkcivltozsai a kora jkorban Tanulmnyok
137
jk.
87
A mohcsi csatavesztsrl kiadott ngyoldalas nmet nyelv hrlevelek is azt hirdet-
tk cmlapjukon, hogy igaz beszmolkat jelentettek meg a trk jabb gyzelmrl, de a
hadszntrtl a jelents nyomdakzpontokig vezet hivatalos kommunikcis csatornk
csak lassan pltek ki. A vlasztfejedelmek a birodalmi seglyhadak szerepvllalsa fej-
ben a hivatalos diplomciai hrramls mellett a hrek kzzttelt is szksgesnek tartot-
tk. A 16. szzad vgi hossz trk hbor idszakban mr rendszeresen jelentek meg a
Hadi Tancshoz kldtt hivatalos katonai jelentsek nyomtatott formban is. A prgai ud-
varban kzztett kiadvnyok Nrnbergben s Augsburgban is rvid idn bell napvilgot
lttak. II. Rudolf csszr a tizentves hbor nagy politikai, gazdasgi, katonai erprb-
jhoz tudatos s hatkony propagandval erstette a politikai, katonai tmogatst a N-
met-rmai Birodalom terltn.
88
A trkt kiz hbor idejre pedig mr bevett gyakor-
latt vlt, hogy erdk, stratgiai kzpontok ostroma sorn a hivatalos ostromnaplt, had-
vezri jelentseket is nyomtatsban kzztegyk, rszletes kimutatsokkal a vesztesgekrl
s a zskmnyolt muncirl. A csszri udvar propagandjban msodik mohcsi csatnak
nevezett 1687. augusztus 12-i nagyharsnyi csatrl a Hadi Tancs szmra ksztett had-
mrnki rajzok alapjn kszlt metszetek tudstottak. A hivatalos jelentsek mellett egyes
hadvezrek sajt haditudstik rvn is kzvettettk a hadsznterek esemnyeit. A legha-
tkonyabb sajt informcis hlzattal rendelkez bajor vlasztfejedelemnek, II. Miksa
Emnuelnek nemcsak az ostromokban jtszott szerept mutattk be a mncheni hetilapok,
jsgok, hanem a csatatrig vezet tjnak menetnaplit is hetente kzzttettk.
89
A cs-
szri udvarban lv bajor rezidens a bcsi nmet s olasz nyelv nyomtatott jsgokat is
mellkelte kveti jelentseihez.
A hatalmas mennyisg rdemi s hivatalos nyomtatott informcit rdemes volt jra
felhasznlni. Egy adott krzis kapcsn is megfigyelhet, hogy miknt fut vgig az inform-
ci minl tbb mfajon, j formkban, j tartalmakkal kiegsztve, amiben persze az zleti
rdek fontos szerepet jtszott. De megjelent az igny arra is, hogy ne csak aktulisan legyen
rtke az adott hrnek, hanem hossztvon is rdemi mdon troljk, tezaurljk a hatal-
mas ismeretanyagot, ezrt klnbz nyomtatott krnikkba, diriumokba szerkesztettk
ssze. Ezeket az jsghrek alapjn kszlt sszegzseket nem trtnetri mveknek szn-
tk, nem az sszefggsek, rdekek s mozgatrugk bontakoztak ki, mgis jelents isme-
retanyagot rktettek az aktualitsok vilgbl tmenve.
Hieronymus Ortelius nrnbergi krnikja a tizentves hbor esemnyeirl megjelent
nyomtatott jsghreket sszegezte, visszatekintve 1395-tl a magyarorszgi trk elleni
hbor trtnetre. A sokrt hranyag rendszerzsre is trekv sszefoglalst elszr
1604-ben tettk kzz, majd jabb krzisekkel aktualizlva 1665-ig tbbszr is, vgl 1690-

87
Hollenbeck, Meike: Die Trkenpublizistik im 17. Jahrhundert. Spiegel des Verhltnisse im Reich?
Mitteilungen des Institut fr sterreichische Geschichtsforschung, Bd. 107. (1999) 111130.
88
Schulze, Winfried: Reich und Trkengefhr im spten 16. Jahrhundert. Studien zu den politi-
schen und gesellschaftlichen Auswirkungen einer usseren Bedrohung. Mnchen, 1978.; Vocelka,
Karl: Die politische Propaganda Kaiser Rudolf II. (15761612) Wien, 1981.; Bagi Zoltn: Egy ura
lesz az egsz vilgnak napkelettl napnyugatig A trksegly krdse s az 159798-as regens-
burgi birodalmi gyls. Szzadok, 141. vf. (2007) 6. sz. 14551482.
89
BSBM Res 4. Turc. 92. 4. 4. Continuatio Diarii, Aus dem Feld-Lager bey Sihaz an der Thonaw,
biss 10. Julij, Anno 1687. Gedruck den, 24. Julij, Anno 1687. 5. Continuatio Diarii, Auss dem
Chur-Bayerischen Feld-Lager zewy Stund von Mohats den 29. Julij Anno 1687; G. Etnyi Nra:
Pamflet s politika. A hatalmi ellensly s Magyarorszg a 17. szzadi nmet propagandban.
Budapest, 2009. 163186.
Tanulmnyok G. ETNYI NRA
138
ben.
90
A knyv Hans Siebmacher ltal ksztett, ignyes s informcikban gazdag metsze-
teit is mintnak tekintettk. A m nemcsak knyvv szerkesztette a hreket, hanem a kny-
nyen hozzfrhet, jelents mennyisg s rdemi informci rvn lehetsget adott arra,
hogy a ktet ismeretanyagt jabb krzis esetben nyomtatott sajttermkek, rplapok
gyorsan hasznostani tudjk. A nyomtatott jsgok kompetencijukat nemcsak az adott
krzis kapcsn hangslyoztk, hanem hitelessgket a felhasznlt knyvek pontos megne-
vezsvel, gondos jegyzetelsvel is altmasztottk.
A 17. szzad kzepre aktulis sajtmfajok az esemnyek jelentsgnek rtkelshez
komoly httrismeretet mozgstottak, sokfle sszefggsbe gyaztk be az j informci-
t. Nem csak a kifejezetten a trk hbort bemutat sszegzsekbe pltek be a magyar-
orszgi hadi esemnyekhez kapcsold informcik. A 17. szzad egyik kzkedvelt, sok ki-
adst megrt mve, a Thesaurus Philopoliticus morlis tantsokat, letblcsessgeket k-
nlt olvasinak.
91
Daniel Meisner klt s Eberhard Kieser metsz kzs alkotsa 830 eu-
rpai vros ltkpre vettette emblmit nmet s latin mottkkal rtelmezve. Br a vros-
ltkpek csak httrknt szolgltak, sok magyar vr s vros ltkpt tette kzismertt m-
velt olvasi krben, megjegyezhet mdon.
A trk elleni hborra vonatkoz nyomtatott hrekhez hasonl mdon a keresztnysg
vdbstyjaknt, vdpajzsaknt megjelentett Magyarorszgrl kzztett informcikban
is sok toposz llandsult, melyekre rdemi j informcik pltek, standard, mgis meg-
jul ismeretanyagot megjelentve a Magyar Kirlysg vrosairl, hres katona hseirl,
politikai elitjrl. Rplapok metszetein a legjelentsebb erdk jellegzetes alaprajzai felis-
merhet s llandsul formban jelentek meg, melyekrl a rplapok szvege rdemi in-
formcikat nyjtott korbbi fldrajzi, trtneti, politikai sszegzsekben, orszg lersok-
ban szerepl ismeretanyagot felhasznlva s aktualizlva. Egy 1661-ben, egy j trk hbo-
r kszbn az pl Zrnyi-jvrt bemutat metszettel kzztett rplap
92
szvege meg is
szltja a befogad kznsgt, miszerint a rendszeres jsgolvask bizony jl ismerik a
trk elleni hbor hossz kzdelmt.

90
Ortelius, Hyeronymus: Chronologia: Oder Historische Beschreibung aller Kriegsemprungen und
belaegerungen der Staette und Vestungen... von Anno 1395 bis gegenwertige Zeit. Nrnberg,
Sibmacher 1602. (H 1530) Continuatio Dess Hungarischen und Siebenbrgischen Kriegswesen
vom Julio Anno 1602 bis auff jetziges 1603. Jahr., App. H. 2602. Vierdtter Theil. Dess Hungeri-
schen unnd Sibenbrgischen Kriegswesens, was sich siedhero Anno 1604. Biss auff A. 1607 inn
der auss gestandnen rebellion mit dem Trcken, Rebellen und Ihrem anhang, so sich wider das
Hochlblich Hauss sterreich Nrnberg, 1613. Chronologia Oder Historische Beschreibung.
1613 (H 1532) 1615 (H 1531) Amsterdam Neander Petrus 1622 (H 1539) Chronologia oder Histori-
sche BeschreibungEndter, Nrnberg 1622 (H 1536), Ortelius Redivivus Et Continuatus Oder
Ungarische Kriegs-Emprungen, Historische Beschreibung von die 1607 bis an der 1665 Jahr
vermehret durch Martin Mayern. Frst s Fievet 1665 (H 1540) Feigius Johannes Constaninus:
Wunderbahrer Adlers-Schwung oder fernere Geschichts-Forstezung Ortelii redivivi et Continuati..
H 528 s H 529
91
Meisner, Daniel Kieser, Eberhard: Thesaurus Philo-Politicus. Das ist: Politisches Schatzkstlein
guter Herren... Frankfurt am Main, 16231626.
92
Relation, was sich diss anhero zwischen der Rmischen Keyerlichen und Trckischen Armee bege-
ben und zugetragen. Darinn vermelet wird wie jaemmerlich der Trck viel tausent Christen gefangen
weggefhrt und wie die Christen hinwider einen stattlichen Soeg weder die Trcken erhalten.
A nyomtatott informci rtke s funkcivltozsai a kora jkorban Tanulmnyok
139
A sznvonalas magyar vonatkozs rplapjairl hres Thomas Wieringnek az eszki hd
1685-s ostromrl kzztett rplapja
93
az aktulis hadi esemnyrl csak igen rviden
szmolt be, de gondosan sszegzett minden fontos ismeretanyagot, amit illett tudni az
eszki hd jelentsgrl. A Hamburgban kzztett rplap egy kisebb rtekezssel indult
arrl, hogy Amerikban s Afrikban is lehet ltni, milyen nehz thidalni a szles folykat
s a mocsaras terleteket khidakkal, amint Regensburgban, Frankfurt am Mainban,
Dresdban, Prizsban vagy spanyol s itliai vrosokban lthat, de a fahidak kzl Eur-
pban az egyik leghresebb az eszki hd, melyen Szulejmn Bcs ellen indult 1529-ben,
majd Szigetvr ellen 1566-ban. 1664-ben viszont Zrnyi Mikls s Wolfgang Hohenlohe
csapatai sikerrel gettk fel Pcs vroshoz hasonlan, de a szorgalmas trkk rvid idn
bell jjptettk, mint arrl Edward Braun 1669-es tja alapjn beszmolt. A 17. szzad
vgi Hamburg a sajt sznvonalt tekintve is virgkort lte, a tengeri kereskedelemben, a
nemzetkzi gazdasgi s politikai kapcsolatrendszerben is jelents szerepet jtszott, nvek-
v s tehets lakossga tudatos s ntudatos jsgolvas kznsget
94
jelentett, akik sz-
mra tematikus hetilapok ontottk az informcit a tengeren tlrl s az ket krlvev vi-
lg klnlegessgeirl. A Hollandibl rkezett Wiering nyomdszknt s kiadknt nem-
csak sokoldalan akarta kzztenni a trk hbor hreit, hanem az informci tments-
nek s trolsnak j megoldsaival prblkozott. A magyarorszgi trk hbork tradci-
jbl, de eurpai terletekrl fokozatosan kiszorul Oszmn Birodalom egzotikus vilgrl
is tfog kpet akart nyjtani. A napi sajthrekbl politikai, katonai, gazdasgi orszg-
ismertetseket llttatott ssze neves szerzkkel egyttmkdve. A Wiering kiadnl jelent
meg Hamburgban a visszafoglal hbor esemnyeit mintegy ezer oldalon sszegez m is,
melybe gondosan applikltk a kiadnl korbban megjelent ignyes, katonailag is szak-
szer metszeteket a vrostromokrl,
95
Christoph Boethio nrnbergi Lochner kiadnl meg-
jelent hasonl vllalkozst mintnak tekintve.
96
A magyarorszgi trk hbor hadsznte-
rn jtszd trtnelmi regnyeinek ismeretanyagt, helyszneit, szereplinek j rszt
szintn sajthrekbl lltotta ssze a kor nagy npszersgnek rvend szerzje, Eberhard
Werner Happel (16471690). Happel Relationes Curiosae oder die grste Denckwrdig-
keiten der Welt cm jsgjban (16861690) termszettudomnyos ismeretanyagot tett
kzz.
97
Koncepcijt s elhivatottsgt leginkbb Thesaurus Exoticorum cm mve
98

jelzi, mely rzkelteti, hogy miknt prblja a gyorsan elenysz hrekbl az rtkes infor-

93
Eigentlicher Abriss der Weltberhmten Essecker-Brcke in Ungarn und wie dieselbe in iezigem
August-Monat zum Theil verbrandt worden. Hamburg Zu bekommen bey Thomas von Wierung
im Guldnem A, B, C., 1685.
94
Bning, Holger: Welteroberung durch ein neues Publikum. Die deutsche Presse und der Weg zur
Aufklrung. Hamburg und Altona als Beispiel. Bremen, 2002.; Bning, Holger: Eine Stadt lernt
das Zeitungslesen. Leser, Auflagen und Reichweite der Hamburger und Altoner Zeitungen in der
Frhzeit des Zeitungswesens. In: von Merziger, Patrik Stber, Rudolf Krber, Esther-Beate
Schulz, Jrgen Michael (Hrsg.): Geschichte, ffentlichkeit, Kommunikation. Festschrift fr Bernd
Ssemann zum 65. Geburtstag. Stuttgart, 2010. 2546.
95
Der siegreiche geendigte Rmisch-Kayserliche Trcken-Krieg. Hamburg, 1699.
96
Boethius, Christoph: Rhum-Beloberter Triumph-leuchtender und Glantz-erhheter Kriegs-helm.
Nrnberg, Johann Christoph Lochner 16851689.
97
Egenhoff, Uta: Berufsschrifstellertum und Journalismus in der Frhen Neuzeit. Eberhard Wer-
ner Happels Relationes Curiosae im Medienverbund des 17. Jahrhunderts. Bremen, 2008.
98
Thesaurus Exoticorum, oder Eine mit Ausslndischen Raritten und Geschichten wohlversehene
Schatz-Kammer Wiering, Hamburg, 1688.
Tanulmnyok G. ETNYI NRA
140
mcikat, a raritsokat kiemelni a mvelt jsgolvasknak, a klnlegessgeket a korban
divatos Kunstkammerek mintjra kln szveg csodakamrkban sszegyjteni.
99

Egy 1685 szn kiadott ulmi rplap
100
I. Lipt csszr s szvetsgeseinek gyzelmt s
annak politikai kvetkezmnyeit a trtnelmi elzmnyek feleleventsvel legitimlta. A
metszet bemutatta 1685 augusztusnak hadi sikereit, rsekjvr bevtelt, a tti csatt s
az eszki tkelrt foly eredmnyes kzdelmet, de elssorban a politikai kvetkezmnye-
ket rzkeltette, feledtetve Buda elz vi sikertelen ostromt, rzkeltetve, hogy nem trt
meg a visszafoglal hbor lendlete, jabb sikeres offenzva vrhat. Matthus Shultes
(16791692) rplapja Lipt csszr s szvetsgesei legyztt trk holttesteken vgigvo-
nul fiktv diadalmenett lltotta kzppontba, ifjabb Plinius alapjn felidzve Pompeius
zsiai gyzelmeit kvet bevonulst Rmba. A felhbl felbukkan, babrkoszort nyj-
t Fama a trtnelmi vltozst, az Oszmn Birodalom erejnek megtrst hirdette. A met-
szeten II. Miksa Emnuel bajor vlasztfejedelem szerepe is kiemelt, hiszen Mria Antni-
val, I. Lipt csszr lnyval 1685. jlius 15-n Bcsben kttt hzassgt nnepelte. A
rplap szvege utal I. Frigyes csszrra, aki a Wittelsbach-hz szmra a bajor hercegi c-
met adta 1150-ben. ppen a sokoldal reprezentcis szndk kvetkeztben vlik kln-
sen erteljess a trtneti emlkezet hasznlata s alaktsa.
A rplap az augusztus 16-i tti csata kapcsn a korbbi rseki szkhely, Esztergom t-
rk kzre kerlsnek krlmnyeit eleventette fel 1543-bl, majd az 1594-es ostromot,
melynl Mtys fherceg is jelen volt, vgl az 1604-es trk tmadst Hieronymus Orte-
lius krnikjra hivatkozva. A rplap az eszki hdnl lezajlott csata valdi jelentsgnek,
fontossgnak rzkeltetsre szintn a trtneti elzmnyeket mutatta be. A rplapszer-
z rsekjvr visszavtelnek risi hadi szerencsjt az erdvros histrijra vetett pil-
lantssal bizonytotta. Hieronymus Ortelius alapjn azt emelte ki, Bocskai Istvn hbor-
jban milyen jelents szerepet jtszott, s a fkapitnysgi kzpontot magyarorszgi tma-
dsakor Bethlen Gbor erdlyi fejedelem is birtokolta 16191620-ban. Az sszegzs kisebb
pontatlansgok ellenre nagyon koncepcizus trtneti rtkelst s politikai kvetkezte-
tst knlt a tbbszr megszltott, mveltnek s dntshoznak tekintett korabeli olva-
sknak. A sajttermk konklzija szerint a fenti politikai s katonai jelentsg sikerek
utn az egsz Magyar Kirlysg, az Erdlyi Fejedelemsg Dalmcia, Szlavnia, Bosznia,
Szerbia s Bulgria is felszabadthat a trk uralom all. Nagy v koncepci ez Buda visz-
szavtele eltt, mert az intenzv propaganda a Nmet-rmai Birodalom egysges fellps-
nek erejt is hirdette.
Hasznos mementk Emlkezetsegt ksrletek
A 17. szzad vgre a nyomtatott sajttermkekben megjelen informci rtkestsnek
j mfajai jelentek meg a hossz tv hasznosts irnti igny fokozdsa miatt. A 17. sz-
zad vgn nagy npszersgre tettek szert az olyan tablkpek, melyeken az elz v leg-

99
Schock, Flemming: Die Text-Kunstkammer. Populre Wissenssammlungen des Barock an Bei-
spiel der Relationes Curiosae von E. W. Happel. KlnWeimarWien, 2001.; Von diesen gelehr-
ten und curieusen Mnnern Zur Kommunikation gelehrten Wissens in der ertsen populren Zeit-
schrift Deutschlands (Relationes Curiosae, 16811691). In: Herbst, Klaus Dieter Kratochwil, Ste-
fab (Hrsg.): Kommunikation in der Frhen Zeit. Frankfurt am Main Berlin Bern Bruxelles
New York Oxford Wien, 2009. 119134.
100
Apponyi Metszet 222. Stets-grnende Loober-Krone. Vornemlich Ihrer Rmischen Kayserlichen
Majsetaet: So dann dero hohen Alliirten Auch andern getreuen Ministern, wegen Dero unverdros-
sen Vtterlichen Vorsorge hchst Ulm zu finden bey Mttheus Schultes.
A nyomtatott informci rtke s funkcivltozsai a kora jkorban Tanulmnyok
141
fontosabb esemnyeit mutattk be.
101
Termszetesen azok a kiadk kedveltk e mfajt iga-
zn, melyek jelents mennyisg nyomtatott informcival, metszetanyaggal s trkpek-
kel rendelkeztek. Mgis elssorban nem az zleti rdek motivlta a kiadkat az jfajta sz-
szegzs megjelentetsre. A szvetsgrendszerekben vvott hbork kiterjedt, sok tnyezs
hadsznterei szksgess tettk a kronologikus sszefoglalsokat. A nyomtatsban megje-
lent hatalmas mennyisg informcibl a kpek rvn ki lehetett emelni a legfontosabba-
kat, azt is rzkeltetve, hogy hossz tvon mely esemnyek lesznek igazn jelentsek.
Christoph Weigel (16541725), Augsburgban, Bcsben, Frankfurt am Mainban, vgl
Nrnbergben tevkenyked kiad 1696-ban kzztett, a tanul ifjsgnak sznt kpes vi-
lgtrtnelme vgre csatolta az elz v legfontosabb esemnyeit tz kpben sszegz tab-
ljt, majd azt kveten 1725-ig minden vben megjelentetett egyet.
102
rksei 1726-ban
gy ksztettk el az j kiadst, hogy a legjelentsebb korabeli, havonta megjelen politikai
jsgok, az Europaeische Fama, Europaeische Mercurius alapjn kisebb magyarzatokkal
lttk el a kpi sszefoglalkat. A kiadvnyhoz elszt Johann David Khler (16841755)
tbingeni trtnsz rt, aki Matthaeus Merian mvre a szintn nyomtatott hreket feldol-
goz Theatrum Europaeumra hivatkozva hossz rtekezst szentelt annak, milyen fonto-
sak ezek a kpes emlkeztetk a trtnelem megismerse s megtanulsa szempontjbl,
mert segtenek megjegyezni a legfontosabb fordulpontokat. Az 1718-ra kszlt kpen pl-
dul jl rzkelhet, hogy nem egy hatalmi kzpont nzpontja rvnyeslt, hanem a vl-
tozsokra reflektltak. A metszet kzppontjba helyezett szimbolikus memento a nagy
uralkodk, jelents hadvezrek hallrl emlkezett meg.
A szles kr, nem csak a mvelt elitet rint trtnelmi emlkezet kialaktsban a jl
bevlt politikai szimblumok s allegrik is meghatroz szerepet jtszottak. A jelensg
legltvnyosabban a rplapokon ragadhat meg, de ms nyomtatott jsgokban, pamfle-
tekben is rendszeresen megjelennek olyan kzrthet s szrakoztat formai megoldsok,
melyek segtettek rtelmezni az elhzd, tbb orszgot is rint krziseket. A sokszor fel-
bukkan kzkedvelt smk: a gzfrd, a krtyaasztal, a blterem, a beteggy, a kzdtr
vagy a ktltnc jl ismert jelensgekre ptettek. Mikzben a szellemes gnykpek a szem-
ll szmra tvolsgtartst sugalltak, egyfajta rtelmezsi keretet is adtak. Ha nem is tud-
tk feltrni az sszefggseket, mgis tbbfle nzpontot knltak, valamint segtettek fel-
ismerni a klnbz rdekeket s rdekellentteket. Az egyik legszellemesebb rtelmezsi
keretet, smt a jogi s llamelmleti mveltsggel is rendelkez Romeyn de Hooghe alkot-
ta, aki reprezentatv metszeteivel s hatsos karikatrival II. Orniai Vilmos holland s
angol propagandjban meghatroz szerepet jtszott.
103
1674-ben Franciaorszg Hollan-
dia elleni tmadsa idejn tette kzz XIV. Lajos politikai laboratriumt brzol rpla-

101
Gedaechtnuss-hlffliche Bilder-Lust der merckwrdigsten Begebenheiten des 1696ten Jahr
102
Bauer, Michael: Christoph Weigel. Archiv fr Geschiechte des Budwesens, Bd. 23. (1983) 694
1106.
103
Hollstein, E. W.: Dutch and Flemisch Engravings, Etchings and Woodcuts. Amsterdam, 1949. Nr.
146.; Allgemeines Lexikon der Bildenden Knstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 17. Hrsg.
Von Hans Vollmer. Leipzig, 1924. 458461.; Muller, Frederick: De Nederlandsche geschiedenis in
platen. Beredeneerde beschrijving van Nederlandsche historienplaten, zinneprenten en
historischje kaarten. Amsterdam, 18631882.; Landwehr, John: Romeyn de Hooghe, the etcher.
Contemporary portrayal of Europe, 16621707. Leiden, 1973.; Langemeyer, Gerhard: Aesopus in
Europa. Bemerkungen zur politisch-satirisch Graphik des Romeyn de Hooghe (16451706).
Mnster, 1972.; Rzsa Gyrgy: Romeyn de Hooghe und die Trkenkriege in Ungarn. Oud Hol-
land 77. (1962) 101111.
Tanulmnyok G. ETNYI NRA
142
pot,
104
mely Franciaorszg nagyhatalmi trekvseit mutatta be, a franciaellenes szvetsg
ltrehozsnak szksgessgt hirdetve. A jl sikerlt gnykpet melyet csak rvid gny-
vers rtelmezett 1688-ban Franciaorszg Pfalz elleni tmadsakor jra kzztettk. A k-
pet az aktulis viszonyokhoz kiss t kellett alaktani, hiszen a trk elleni hadszntr kz-
delmeire, a trk hborban a ppa pozitv szerepre s klnsen a dicssges forradalom
esemnyeire reaglni kellett.
105
A politikai laboratrium szimblumknt azonban jra azt
hirdette, hogy az eurpai hatalmi erviszonyokat alapjaiban befolysol francia politikval
szemben koalcit alkotva kell fellpni. Br a propagandaszndk knnyen kitapinthat,
mgis ppen a klnlegessgek kiksrletezsre alkalmas laboratriumi koh egyfajta
elemzbb, tudomnyosabb megkzeltsre sztklte a befogadt. Jezsuita ellenes rplap-
okon is bemutattk a politika laboratriumt
106
a 17. szzad vgn a korbban titkos folya-
matok, mozgatrugk felfedeztetsnek szndkval, gy nemcsak a jezsuitk politikai ha-
talmra utaltak, hanem elismertk a jezsuita iskolk magas kpzsi sznvonalt. A spanyol
rksdsi hbor idszakban jra megjelentettk rplapon
107
a mai idk francia labo-
ratriumt ppen annak a prhuzamnak a megrtetse cljbl, hogy mirt is kell jra
szerepet vllalnia Anglinak 1706-ban az j eurpai hatalmi erviszonyok s a remlt er-
egyensly kialaktsa rdekben.
Annak ellenre, hogy a 17. szzadi nyomtatott sajttermkek jl bevlt eszkztrral
nemcsak aktulis jelenltet biztostottak, hanem egyfajta sajtos kollektv emlkezetet is
mozgstottak, s egy jabb standard ismeretanyag kialaktsra trekedtek, sszessgben
a nyomtatott hrek nem vltak hivatalos histriv, nem kanonizldtak uralkodi let-
rajzokban s a 18. szzadban megjelen tudomnyos igny trtnetri mvekben. A sajt-
termkekben a rendszeresen s tudatosan hasznlt trtnelmi emlkezet aktulis politikai
clokat szolglt, trtneti jelensgekkel legitimlva, jra kzppontba lltva jl krlhat-
rolhat, akr tbbszr is felmerl korbbi szndkokat s elkpzelseket. Ez a mechaniz-
mus nagymrtkben hozzjrult ahhoz, hogy a Magyar Kirlysg szerepe s jelentsge az
aktulis politikai nyilvnossg eltt sokoldalan s hatkony kifejtst nyert, de nem adott
eszkztrat ahhoz, hogy a dntshozst is rdemben befolysolja.
A 17. szzad vgre, a 18. szzad kezdetre a nyomtatott informcival val egyttls
hozztartozott a vrosi polgr mveltsghez.
108
A sznvonalas hetilapokat olvas vrosi
polgrsg kzssgei
109
teremtettk meg a kzeget a felvilgosods eszminek gyors befo-

104
Den Franschen Algemist In Faustus Faustus von Straetsburg. Kunstsammlung Vestung Coburg,
Rotterdam Atlas van Stolk. Kessemeier, Siegfried Schulze, Heiko K. L.: Ereignis Karikaturen.
Geschcihte in Spottbildern 16001930. Westflisches Landesmuseum fr Kunst und Kulturge-
schichte Mnster. Mnster, 1983. 115.
105
G. Etnyi: Pamflet s politika, 308318.
106
Het Stookhuys van Pater Peters The Scientific ihree horned Doctor Father Peters a great Labou-
rer in Works of Daeckness. Kunstsammlung Vestung Coburg.
107
Forneys des Oorlogs Kunstsammlung Vestung Coburg
108
Gierl, Martin: Korrespondenzen, Disputationen, Zeitschriften: Wissensorganisation und die
Entwicklung der gelehrten Medienrepublik zwischen 16701730. In: Dlmen, Richard van
Rauschenbach, Sina (Hrsg.): Macht des Wissens. Die Entstehung der modernen Wissensgesell-
schaft. KlnWeimarWien, 2004. 417438.
109
Martin, Welke: Gemeinsame Lektre und frhe Formen von Gruppenbildungen im 17. und 18.
Jahrhundert. Zeitungslesen in Deutschland. In: von Dann, Otto (Hrsg.): Lesegesellschaften und
brgerliche Emanzipation. Ein europischer Vergleich..Mnchen, 1981. 2953.
A nyomtatott informci rtke s funkcivltozsai a kora jkorban Tanulmnyok
143
gadshoz, a politikai nyilvnossgot mr nemcsak megfigyelknt, hanem hatalmi ellen-
slyknt is mkdtet kzleti ember megjelenshez.
110

NRA G. ETNYI
The Value and Functional Change of Printed Information
in the Early Modern Period
In the early modern period, the quantity and quality of printed information got a boost,
and not only the elite but also everyday people, considered as a receptive audience, too,
were quick to learn how to use it. Those making a living from the black art, such as print-
ers, punchcutters, publishers, schoolmasters and the intellectual elite, were themselves
personally involved in teaching the masses how to handle the news, and reflected on the
significance of printed newspapers, weeklies and pamphlets illustrated by engravings as
well as the value of the conveyed information. The illustrated pamphlets helped interpret
the quickly changing political situation with witty political allegories. By the beginning of
the 17
th
century, it had become a requirement for the audience to recognize the interests
and any manipulative intent behind the propaganda. The manifold and many-centered
propaganda related to the anti-Ottoman war played an important part in the development
of early modern international political publicity. During the 16
th
and 17
th
centuries, with
the help of printed news, actual information was built on the tradition of Ottoman wars in
Hungary, amassing a significant corpus of information about the political, military and
economic importance of the Kingdom of Hungary. The manuscript municipal chronicles
from Augsburg, Nuremberg and Regensburg from the 17
th
century prove that the educated
city dwellers followed and collected published printed news. During the Thirty Years' War,
printed political cartoons and pasquinades were inserted even in manuscript news collec-
tions. An anonymous diarist from Regensburg reported on the rivalry of representatives
and the pro Ottoman war propaganda of the Imperial Diet that opened in 1663 in a compe-
tent manner and using printed materials.


110
Gestrich, Andreas: Absolutismus und ffentlichkeit. Politische Kommunikation und Deutschland
zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Gttingen, 1994.; Weber, Wolfgang E. J.: Aufklrung Staat
ffentliche Meinung oder: Die Rson des Rsonnements, Bning, Holger: Pressewesen und Auf-
klrung. Intelligenzbltter und Volksaufklrer. In: von Doering Manteuffel, Sabine Mancal,
Josef Wst, Wolfgang (Hrsg.): Pressewesen der Aufklrung. Periodische Schriften im Alten
Reich. Berlin, 2002. 4368., 69120.

AETAS 27. vf. 2012. 4. szm 144
VR MRTON
Informcitrtneti markerek
a Mongol Birodalom trtnetben
A 13. szzad folyamn a Dzsingisz kn s utdai ltal vezetett mongol trzsek nhny vti-
zed leforgsa alatt a vilgtrtnelem legnagyobb kiterjeds szrazfldi birodalmt hoztk
ltre, amelynek hatrai keleten a Srga-tengerig rtek, nyugaton pedig a Krptokig. Arra a
krdsre, hogy milyen okokkal magyarzhat ez a gyors s hatkony expanzi, szmos v-
lasz szletett az elmlt tbb mint szztven v kutatsai sorn.
1
Ezek kztt szmtalan rv
szerepelt: a hatkony nomd katonai szervezet, a kedvez nemzetkzi politikai helyzet vagy
a hdtst kiknyszert gazdasgi szksgszersg.
Az informcitrtneti megkzelts egyik fontos ga az emberisg trtnete sorn le-
zajlott hborkkal kapcsolatban vizsglja az informci szerept.
2
A jelen tanulmny clja
annak bemutatsa, hogy a Mongol Birodalom ltrejttben jelents szerepet jtszott a ki-
emelkeden j informciramls, esetenknt az informci hatkony visszatartsa s a
dezinformci.
3
Itt most alapveten hrom olyan tmt vizsglok, ahol nagy jelentsggel
brt az informci: a diplomciai kapcsolatokat, a katonai hrszerzst s a postahlzatot.
4


1
A 1819. szzadi s 20. szzad eleji kutatsrl kivl sszegzst kzl: Barthold, Vasilij: Turkestan
Down to the Mongol Invasion. London, 1928. 5963. Az jabb szakirodalmat s forrsokat lsd:
Di Cosmo, Nicola Frank, Allen J. Golden, Peter B. (eds.): The Cambridge History of Inner
Asia. The Chinggisid Age. Cambridge, 2009. 412465.
2
Az ilyen jelleg kutatsok ltalban a hrszerzssel kapcsolatosak. Az jkort megelz korszakok
hrszerzsvel kapcsolatban alapvet munkk a kvetkezk: Dvornik, Francis: Origins of
Intelligence Services: The Ancient Near East, Persia, Greece, Rome, Byzantium, the Arab Muslim
Empires, the Mongol Empire, China, Muskovy. New Brunswick, 1974.; Eurich, Claus: Tdliche
Signale. Frankfurt am Main, 1991.; Austin, N. J. E. Rankov, N. B.: Exploratio: Military and Po-
litical Intelligence in the Roman World from the Second Punic War to the Battle of Adrianapole.
London New York, 1995.; Gckenjan, Hansgerd: Feldertk s kmek. Tanulmnyok a lovas-
nomd hadvisels stratgijhoz s taktikjhoz. In: Felfldi Szabolcs Sinkovics Balzs
(szerk.): Nomd npvndorlsok, magyar honfoglals. Budapest, 2001. 5766.; Sheldon, Rose
Mary: Espionage in the Ancient World: An Annotated Bibliography of Books and Articles in Wes-
tern Languages. Jefferson, 2002.; Dezs Tams: Asszr katonai hrszerzs. In: Horvth Lszl et
al. (szerk.): ENEIA. Tanulmnyok Bollk Jnos emlkre. Budapest, 2004. 321350.; Du-
bovsky, Peter: Hezekiah and the Assyrian Spies. Rome, 2006.
3
Az informcitrtneti markerek minden vonatkozsnak vizsglata sztfeszten e tanulmny ke-
reteit. ppen ezrt ebben a cikkben az informciramlsnak s dezinformlsnak azokkal az as-
pektusaival foglalkozom, amelyek valamilyen mdon a mongol vezets kontrollja alatt lltak, s
kapcsolatban voltak a birodalom hrszerzsvel. Ugyanakkor termszetesen szmtalan, inform-
citrtneti szempontbl fontos tovbbi tma mg kidolgozsra vr. A teljessg ignye nlkl n-
hny ezek kzl: a birodalmi kancellria s rsbelisg, sszersok, statisztikk, jegyzkek, a sly-
s mrtkegysg egysgestsnek krdskre. Ezek kzl tbb rsztmval mr foglalkozott a ku-
tats, azonban ezek a munkk ltalban egy-egy filolgiai vagy trtneti problma kapcsn rintet-
Informcitrtneti markerek a Mongol Birodalom trtnetben Mhely
145
Diplomciai kapcsolatok
Az informciszerzst s dezinformlst ltalban a diplomciai kapcsolatok vagy a had-
szat terletn, a hrszerzs s kmkeds trtnetnek keretben szoks trgyalni. A nomd
npek kmkedsvel s feldertsvel kapcsolatban Hansgerd Gckenjan kzlt alapvet
fontossg tanulmnyt magyar nyelven.
5
Annak ellenre, hogy a szerz ebben a cikkben
szmos fontos megllaptst tesz a nomd npek stratgiai s taktikai szint hrszerzsvel
kapcsolatban,
6
a nomdok feldertse s kmkedse igen kevss kutatott terletnek te-
kinthet. E mechanizmusok vizsglata a viszonylag gazdag forrsanyagnak ksznheten a
mongolok vonatkozsban kecsegtet igazn sikerrel, ezrt az albbiakban a mongolok dip-
lomciai tevkenysge kapcsn vgzett stratgiai hrszerzst vizsglom.
Julianus bart
7
msodik keleti tjrl szl beszmoljban a kvetkezket rja: Ezrt
[a mongolok] kveteket kldtek Magyarorszg kirlyhoz [ti. IV. Blhoz], akiket mikor
Szuszdal fldjn tmentek a szuszdali fejedelem elfogott, s a kirlynak kldtt levelet a
fejedelem elvette tlk. Ezeket a kveteket mellm adott trsaimmal egytt lttam is. Az
emltett levelet, amelyet a szuszdali fejedelem nekem adott t, elvittem Magyarorszg kir-
lynak... A fordts pedig gy hangzik: n a Kn, az gi kirly kldtte, akinek hatalom
adatott a fldn a nekem meghdolkat felemelni s az ellenllkat elnyomni, csodlko-
zom feletted, Magyarorszg kirlya, hogy midn mr harmincadik zben kldttem kvete-
ket hozzd, mirt nem kldesz vissza kzlk senkit, de mg kveteidet s vlaszlevelet
sem kldesz nekem.
8
Ha a kn levelben a kvetek szmra vonatkoz harmincas szmot

tk e krdskrket, informcitrtneti szempont komplex feldolgozs mindezidig nem k-
szlt. Az imnt felsorolt tmk kzl nhnyat s sok egyebet is rintenek: Allsen, Thomas T.:
Commodity and Exchange in the Mongol Empire: A Cultural History of Islamic Textiles. Cam-
bridge, 1997., illetve u.: Culture and Conquest in Mongol Eurasia. Cambridge, 2001.; u.: Mon-
gols as vectors for cultural transmission. In: Di Cosmo, Nicola Frank, Allen J. (eds.): The Cam-
bridge History of Inner Asia. The Chinggisid Age. Cambridge, 2009. 135154.
4
Ide tartozna mg a klnbz hadszati technikk terjedse s tvtele is, de ezt a tmt kimert-
en feldolgozta: Allsen, Thomas T.: The Circulation of Military Technology in the Mongolian Em-
pire. In: Di Cosmo, Nicola (ed.): Warfare in Inner Asian History. BostonLeiden, 2002. 263290.
5
Gckenjan: Feldertk s kmek, i. m.
6
Clausewitz ta tudjuk, hogy a hadmvszetet alapveten kt rszre oszthatjuk: hadszatra s har-
cszatra. A hadszat a hadmvszet azon gt jelenti, mely a hbor egszvel s a klnbz
hadmveletek elmletvel s gyakorlatval foglalkozik, mg a harcszat a hadmvszet azon ter-
lete, mely a csapatok vezetst vizsglja a konkrt harci szitucikban (Clausewitz, Carl von: A h-
borrl. Budapest, 1999.
2
138144.). Hasonl elklntst tesz a 20. szzad egyik legnagyobb ka-
tonai gondolkodja, B. H. Liddell Hart is a stratgia s a taktika fogalmainak kvetkezetes s rend-
szerszer hasznlatval (Liddell Hart Basil Henry: Stratgia. Budapest, 2002. 489512). Ez a
feloszts kivlan alkalmazhat a hrszerzsi tevkenysgek vizsglatnl is. Mg az ellensg poli-
tikai, trsadalmi, gazdasgi s kulturlis viszonyainak feltrkpezse a stratgiai hrszerzs krbe
tartozik, addig a konkrt hadmveletek sikere rdekben vgzett kmkedsi s feldertsi tev-
kenysg a taktikai hrszerzs fogalmt merti ki. A tovbbiakban a stratgiai s taktikai hrszerzs
fogalmt ily mdon fogom hasznlni.
7
Akrcsak a tbbi keletre utaz nyugati kvettel kapcsolatban, a kutatk Julianus bart esetben is
egynteten gy vlik, hogy a szerzetes kmkedsi feladatot is elltott tjai sorn, s hrei igen
fontosak voltak nemcsak a magyar uralkod, de a ppa szmra is. Gyrffy Gyrgy (szerk.): Nap-
kelet felfedezse. Julianus, Plano Carpini s Rubruk tijelentsei. Budapest, 1965. 39.; Sinor D-
nes: A mongolok Nyugaton. In: Nagy Balzs (szerk.): Tatrjrs. Budapest, 2003. 316.; B. Szab
Jnos: A tatrjrs. A mongol hdts s Magyarorszg. Budapest, 2010
2
. 46.
8
Napkelet felfedezse, 4950.; Gyrffy Gyrgy (szerk.): Julianus bart s Napkelet felfedezse. Bu-
dapest, 1986. 7980.; Nagy Balzs (szerk.): Tatrjrs. Budapest, 2003. 125.
Mhely VR MRTON
146
vlheten tlzsnak is tekinthetjk, Yvo de Narbonne
9
egyik levelbl kiderl, hogy val-
ban jrtak mongol kvetek IV. Bla (12351270) magyar kirlynl a tatrjrst megelz-
en: A visszafut tatrokbl a dalmt uralkod nyolcat elfogott; ezek kzl Ausztria hercege
felismert egyet, egy angol szletst, akit azonban valami gaztett miatt rkre szmztek
Anglibl.
10
Ez az ember kt zben jrt Magyarorszg kirlynl a tatrok gonosz kirly-
nak kldetsben mint kvet s tolmcs, s nagyon vilgosan, hatrozottan megfenyegette
t baljs dolgokkal melyek utbb be is kvetkeztek , ha nem adja magt s orszgt a ta-
trok szolgasgra.
11
E rszlet tanulsgait kiegszti a Julianus els tjrl szl beszmo-
l, melyben a kvetkezket rja: A magyaroknak ezen fldjn az emltett bart tallkozott
tatrokkal s a tatr vezr kvetvel, aki beszlt magyarul, oroszul, kunul, nmetl, szara-
cnul
12
s tatrul.
13

Mindezek alapjn elmondhat, hogy a mongolok kvetei nemcsak tbb nyelven besz-
l, vilgltott emberek voltak, de mg arra is odafigyeltek, hogy olyan kvetek intzzk egy
adott orszggal kapcsolatos diplomciai gyeket, akik a lehet legjobban ismertk a helyi
kulturlis, gazdasgi s politikai viszonyokat. Ezen fell az is kijelenthet, hogy br mint
fentebb emltettem a kn ltal mondott harmincas szm vlheten tlzs, minden bi-
zonnyal tnyleg jrt(ak) mongol szolglatban ll kvet(ek) a magyar udvarban a tatrj-
rst megelzen.
A birodalom terletn a kvetek gyors utazst egy hatalmas mret s jl kiptett
postahlzat segtsgvel oldottk meg, amelyrl az albbiakban mg bvebben lesz sz.
Arrl, hogy milyen ltszmban utazhattak a kvetek keresztl-kasul a birodalmon, rzkle-
tes lerst ad a Benedictus Polonus
14
tjrl szl beszmol: ...Ugyanez a frter [ti.
Benedictus Polonus] azt is tanstotta, hogy mg mintegy hromezer, a vilg klnbz t-
jairl rkezett kvet volt jelen, akik vlaszt, levelet, adt vagy rengeteg sok klnfle ajn-
dkot hoztak az emltett udvarba...
15
A szmadat itt is taln tlz, azonban jl rzkelteti a
kvetjrsok nagysgrendjt s ezltal az informciramls intenzitst a mongolok ltal
leigzott terleteken. Termszetesen egy ilyen arny kvetmozgs azzal a veszllyel is jrt,
hogy esetleg fontos informcikat juttatnak ki idegen hatalmakhoz a terletkn megfor-
dul diplomatk. B. Szab Jnos hvta fel arra a figyelmet elsknt a mongoloknl jrt
nyugati szerzetesek beszmoli alapjn , hogy a mongolok vlheten igen nagy figyelmet
fordtottak arra, hogy a nluk megfordult kvetek seregkre vagy gazdasgukra vonatkoz
lnyeges informcikhoz ne juthassanak.
16

Termszetesen ms helyzetben voltak azok a szemlyek, akik a hivatalos kvetekhez
gy pldul a ppai megbzssal rendelkez nyugatiakhoz kpest jval szabadabban utaz-
hattak a nomdok terletein. Nem vletlen teht, hogy az ilyen szemlyek, gy a kereske-

9
Yvo de Narbonne valsznstheten dl-francia szrmazs, albigens eretneksggel vdolt, Itlit
is megjrt utaz. Nagy: Tatrjrs, 202. 2832. jegyzetek.
10
Az itt emltett angolrl monografikus feldolgozst lsd: Ronay, Gabriel: The Tartar Khans Eng-
lishman. London, 1978. (n. v.)
11
Nagy: Tatrjrs, 170.
12
A szaracn nyelven ebben az esetben a perzsa rtend. Nagy: Tatrjrs, 121. 28. jegyzet.
13
Gyrffy: Napkelet felfedezse, 44.; Gyrffy: Julianus bart, 6869.; Nagy: Tatrjrs, 119.
14
Benedictus lengyel szrmazs ferences szerzetes volt. Boroszlnl (Wrocaw) csatlakozott Plano
Carpinihez mint tolmcs, amibl arra lehet kvetkeztetni, hogy korbban trt munkt vgzett
Kelet-Eurpban, esetleg a Kzel-Keleten. Jelentst nem sajt maga rta, hanem egy klni pap je-
gyezte azt le. Nagy: Tatrjrs, 72.
15
Gyrffy: Napkelet felfedezse, 111.; Gyrffy: Julianus bart, 188.; Nagy: Tatrjrs, 71.
16
B. Szab: A tatrjrs, 41., 46.
Informcitrtneti markerek a Mongol Birodalom trtnetben Mhely
147
dk, kzmvesek stb. j informciforrss vlhattak egy-egy szomszdos orszg megisme-
rse sorn. S br forrsaink hallgatnak e titkos gynkk tevkenysgrl (hiszen mk-
dsk kvl esett a nagypolitika jtktern), nem lehetnek ktsgeink afell, hogy pldul
a kereskedket alaposan kifaggattk, ha arra lehetsgk knlkozott. A kereskedk s a
kmkeds kapcsolatra j plda az 1218-ban Dzsingisz kntl tnak indtott kereskedk
esete, akiket a hvrezmi uralkod helytartjnak parancsra vgeztek ki kmkeds vdj-
val. Ez az eset lett ksbb a Hvrezm elleni hadjrat casus bellije.
17

sszessgben teht elmondhat, hogy a mongolok igen nagy figyelmet fordtottak ar-
ra, hogy kveteik sok nyelven beszl, magasan kvalifiklt diplomatk legyenek, akik jl
ismerik annak az orszgnak a bels viszonyait, ahova kldetsk szlt. Mindazonltal
gyeltek arra, hogy a terletkn megfordul idegen kvetek ne szerezhessenek fontos in-
formcikat rluk. Mindezek fnyben gy vlem, a korabeli mongol diplomcia kimagasl
teljestmnyt nyjtott a birodalom expanzv korszakban, ami nagymrtkben hozzjrult
a hdtsok sikereihez.
Katonai hrszerzs
Stratgiai hrszerzs
Mieltt nagyobb hadjratba fogtak volna, a nomd npek minden esetben alaposan tjko-
zdtak ellenfeleik bels viszonyairl.
18
Ez termszetesen nem volt mskppen a mongolok
esetben sem, ahogyan azt a diplomciai tevkenysgkkel kapcsolatban mr lthattuk. A
stratgiai hrszerzst azonban nem csak finom, diplomciai jelleg megoldsok jellemez-
tk. Valamivel erteljesebb mdszer volt az gynevezett elzetes (tapogatz vagy puhato-
lz) hadjrat, amely gyakorlatilag egy kisebb, jl krlhatrolt clokkal elindtott katonai
akci volt. Ennek elsdleges clja nem az ellenfl erejnek vgleges megtrse vagy a clte-
rlet katonai megszllsa volt, hanem elssorban a ksbbi hadjrat szmra akartak in-
formcikat gyjteni a terlet katonai, fldrajzi, politikai s gazdasgi viszonyairl. A mon-
golokkal kapcsolatban elmondhat, hogy az els, 1219 szn indul s 1224-ig tart nyugati
expedcijukat, amelynek vgpontja a dl-orosz steppn volt, a kutatk ltalban olyan
hadmveletnek tartjk, melynek egyik f clja a terlet alapos megismerse volt egy ksb-
bi, nagyobb horderej tmads elksztseknt.
19
Akcijukat sikeresnek tekinthetjk, hi-
szen sztosztott csapattesteik alaposan bejrtk a sztyeppe nyugati vgeit, s innentl

17
Dvornik: Origins of Intelligence Services, 269.; Sinor: A mongolok Nyugaton, 311.; B. Szab: A
tatrjrs, 18.
18
Gckenjan pldaknt Gaocu Tang knai csszr 628-ra datlhat panaszait idzi: A Tu-ke meg-
tmadjk s feldljk a terletnket, mert azt hiszik, hogy mi csak most kerltnk trnra s bels
nehzsgeink vannak, s nem vagyunk abban a helyzetben, hogy hadat vezessnk ellenk. Liu
Mau-tsai (Hrsg.): Die chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost-Trken (Tu-ke). Wies-
baden, 1958. 191. Az idzetbl jl ltszik, hogy a trkknek pontos rteslsei voltak arrl, hogy a
frissen trnra kerlt csszr mg nem tartja kezben szilrdan a hatalmat, ezrt indtottk meg
tmadsukat. Azt azonban a rszlet nem rulja el, hogy milyen mdon jutottak ehhez az in-
formcihoz. Gckenjan: Feldertk s kmek, 58.
19
A hadjrat a kzpkori hadtrtnet taln legnagyobb tvolsgot fellel (7500 kilomteres) lovas
akcija volt. A kt vezrt, Dzsebt s Szbtejt Dzsingisz kn eredetileg Mohamed hvrezmi ural-
kod ldzsre kldte nyugatra. A hadjrat sorn a kt hadvezr csapattestei esetenknt egyms-
tl tbb ezer kilomteres tvolsgra is sszehangolt hadmveleteket folytattak, ami mr nmag-
ban is jl mutatja a mongol hadmvszet fejlettsgt. Sinor: A mongolok Nyugaton, 311312.; B.
Szab: A tatrjrs, 1725.
Mhely VR MRTON
148
kezdve els kzbl szrmaz hreik voltak Kelet-Eurprl. A hadjrat kt vezetje, Dzsebe
s Szbtej nllan dnthettek minden fontos krdsben, nem kaptak kzvetlen utast-
sokat Dzsingisz kntl.
20

Taktikai hrszerzs
A nomd npek taktikai hrszerzsnek tbb vlfaja klnbztethet meg. Ezek kzl az
egyik legfontosabb a csapatokat eligazt vezetk hasznlata az ismeretlen terepen. Ilyen
vezetk lehettek hadifoglyok, katonaipolitikai szvetsgesek megbzottjai avagy egyszer-
en olyan helyiek, akiket felbreltek vagy arra knyszertettek, hogy vezetkk vljanak.
Termszetesen a mongol expanzi idszakbl szmtalan pldt lehetne emlteni a vezetk
hasznlatra, ehelytt azonban csak egy szemlletes pldt szeretnk megemlteni. Jan
Dugosz
21
akitl a legtbb informcink szrmazik a tatrjrs idejn zajl lengyelorszgi
harcokrl az elretr mongol csapatokkal kapcsolatban rja a kvetkezket: ...Krakk
fel folytattk tjukat azok a lengyelek vezettk ket, akiket korbban foglyul ejtettek. Il-
letve ms helyen: ...nhny lengyelekkel szemben ellensges rutn [ti. orosz] vezette lp-
teiket s tjukat.
22

A mongolok, akrcsak a tbbi nomd np, elszeretettel soroztk be a legyztt npek
harcosait sajt seregeikbe, hogy ott elrsknt szolgljanak. Ezek helyismerete nagy segt-
sget jelentett szmukra az ismeretlen terepen. gy tettek a magyarorszgi tatrjrs idejn
is, miutn bevettk Radna vrost. Rogerius gy r errl: De Kadan, miutn a vrost [ti.
Radnt] vdelme al vette, Aristaldot, a vros ispnjt hatszz vlogatott nmet fegyveres-
sel egytt besorozta sajt katoni kz, s megindult velk az Erdn inneni vidkre.
23

A taktikai hrszerzs msik alapvet mdszere az nkntes vagy knyszertett vezetk
hasznlata mellett a feldert csapatok s elrsk bevetse volt a hadmozdulatok sorn.
Mivel a nomd seregek tbbsgkben lovas alakulatokbl lltak, hadjrataik sorn igen
nagy hatkonysggal vgeztk a felderti feladatokat. A feldert csapatok feladatai kz
elssorban az ismeretlen terep bejrsa tartozott, de ezenfell a fogolyejts s ezek kihall-
gatsa is. A magyarorszgi tatrjrssal kapcsolatban Rogeriustl tudjuk, hogy a mongolok
elcsapatai mr 1241. mrcius 15-n Pest kzelbe rkeztek, amikor a fsereg mg csak az
orszg keleti hatra kzelben jrt.
24
Plano Carpini pedig a kvetkezket rja a mongolok
elcsapatairl: Mikor hborba kszlnek, elrsket kldenek elre, akik nem visznek
magukkal egyebet, mint straikat, lovaikat s fegyvereiket. Ezek nem rabolnak, nem gyjt-
jk fel a hzakat, nem vgjk le az llatokat, csak az embereket sebzik meg s lik le, vagy
ha mst nem, ht megfutamtjk. Utnuk kvetkezik a hadsereg; ezek mindent kifosztanak,

20
Dvornik: Origins of Intelligence Services, 272., 275276.; Sinor: A mongolok Nyugaton, 311312.;
B. Szab: A tatrjrs, 1725.
21
Jan Dugosz (14151480) a krakki egyetemen vgezte tanulmnyait, majd tbb egyhzi s udvari
mltsgot is viselt. Halla eltt Lviv (Lvov) pspki mltsgt is elnyerte. Legrtkesebb rnk
maradt trtneti mve az Annales Regni Poloniae (A lengyel kirlysg vknyvei), amibl a fenti
rszlet is szrmazik. A m nemcsak Lengyelorszg, hanem egsz Kzp-Kelet-Eurpa trtnetvel
kapcsolatban fontos forrsunk. Ennek f oka, hogy a szerz olyan iratokat is felhasznlt munkja
sorn, melyek nem maradtak rnk. A m eredeti kiadsa: Dugosz, Jan: Annales seu Cronicae
incliti Regni Poloniae. Liber Septimus et octavus. Varsaviae, 1975. Nagy: Tatrjrs, 226.
22
Nagy: Tatrjrs, 212213.
23
Horvth Jnos (ford.): Thurczy Jnos: A magyarok krnikja. Rogerius mester: Siralmas nek.
Budapest, 2001. 414.
24
Ngyesi Lajos: A muhi csata, 1241. prilis 11. In: Nagy Balzs (szerk.): Tatrjrs. Budapest, 2003.
395396.
Informcitrtneti markerek a Mongol Birodalom trtnetben Mhely
149
ami tjukba akad, s a fellelhet embereket foglyul ejtik vagy leldsik. St mi tbb, a sereg
vezrei ezutn mg mindenfel portyzkat bocstanak szjjel a lakosok s barmok felhaj-
tsra; ezek rendkvl gyesek a kutatsban.
25
Megllapthat teht, hogy a mongolok
egyrszt a sereg eltt halad feldertket alkalmaztak, msrszrl a sereggel nagyjbl azo-
nos mlysgben kisebb portyz csapatok is tevkenykedtek. A Mongolok titkos trtnete
egyik rszlete arra is rvilgt, hogy a mongolok mg visszavonulskor is hagytak htra egy-
sgeket annak rdekben, hogy pontosan megismerjk az ellensg helyzett: (170) ...A
Mau-ndr szaki oldaln utvdnek megtette az Urjangkaj nembeli Dzselme-kot, akiben
megbzott, maga mgtt feldertket hagyott htra, s rket lltott, s gy vonult to-
vbb...
26

Mindezek alapjn elmondhatjuk, hogy a mongoloknak a fseregtl tbbnapi jrfldre
minden irnyban pontos kpk volt a hadmveleti terletrl, illetve az ellensges csapatok
mozgsrl. Mintegy a mongol feldertkrl eddig mondottakat foglalja ssze a dl-knai
Song-dinasztia jelentse, amely 1237-bl szrmazik: Hadjrataikon folyton a htbatma-
dstl flnek. Maguk a szrnycsapatok is elszr nhny lovast kldenek el mindig a szl-
rzsa minden irnyba, s azok felkapaszkodnak egy-egy magaslatra, s a tvolba kmlel-
nek, s egy-ktszz li [krlbell 50120 km] tvolsgra feldertik a terepet. Helyieket s
utazkat ejtenek fogsgba, s kihallgatjk ket, milyen a helyzet balra s jobbra, elre s
htra. Pldul (ilyeneket krdeznek): milyen utakon tudunk elrenyomulni? Mely vroso-
kat tudnnk megtmadni? Mely vidkeken harcolhatnnk? Hol lehet tborozni? Melyik
irnyban llnak ellensges csapatok? Hol van tel s f? Mindezekrl a lovas kmeknek je-
lentst kell tennik...
27

A rszlet egszen pontos kpet ad a mongol feldertk mkdsrl. Ahogy azt a forrs-
bl lthatjuk, a feldertknek egyfell az esetleges magaslati helyekrl vagy ms elnys
megfigyelsi pontokrl kellett tkutatniuk a vidket, msfell pedig foglyokat kellett ejte-
nik, hogy informcikat szerezzenek. A mongolok ezzel a mdszerrel igen nagy terletet
voltak kpesek felderteni. Hatkonysgukat a Mongolok titkos trtnetnek rszlete is
szpen pldzza: (142) ...Dzsingisz kn a sereg ln elrekldte Altant, Kucsart meg
Daritajt, Ong kn pedig a sereg lre kldte Szenggmt, Dzaka-gambut s Bilge-bekit. Az
elretolt csapatokbl feldertket kldtek mg elrbb. Enegen-gjletnl ltestettek egy
feldert llomst, azon tl Csikurkunl ltestettek egy feldert llomst. Mikor elretolt
csapatainkkal Altan, Kucsar, Szenggm meg a tbbiek megrkeztek Utkijba, elhatroztk,
hogy letboroznak. Ebben a pillanatban azonban a Csikurkunl fellltott feldertktl egy
ember rkezett futva azzal a hrrel, hogy itt az ellensg. Mikor megjtt a hr, nem szlltak
tborba, hanem tovbbmentek az ellensg fel, hogy nyelvet fogjanak.
28
Egymsra bukkan-
va fogtak is nyelveket. Mikor kihallgattk, kik k, megtudtk, hogy Dzsamuka elre kikl-
dtt csapatai: a mongoloktl Aucsu-baatur, a najmanok kzl Bujruk kn, a merkitek kzl

25
Gyrffy: Napkelet felfedezse, 8081. Gyrffy: Julianus bart, 133.; Nagy: Tatrjrs, 90.
26
Ligeti Lajos (ford.): A mongolok titkos trtnete. Budapest, 2004.
2
55.
27
Liu Mau-tsai: Die chinesischen Nachrichten, 183.; B. Szab: A tatrjrs, 3536.
28
A nyelvet fogni trk s mongol kifejezs, ami a trk nyelvbl a magyarba is tkerlt. A kifeje-
zsben a nyelv a. m. hadifogoly, rabul ejtett ellensg, akitl informcikat szereznek. V.: Ligeti
Lajos: Nyelvet fogni. Magyar Nyelv, 32. vf. (1936) 4546. A mongol kelen abqu kifejezs trk
megfelelje tl al- mr az Orkhon-i feliratokon is megtallhat. V.: Berta rpd: Szavaimat jl
halljtok... A trk s ujgur rovsrsos emlkek kritikai kiadsa. Szeged, 2004. 62., 65. A vonat-
koz rszek magyar fordtsa: uo. 8384. A trkk hrszerzssel kapcsolatos hadi mszavairl:
Berta rpd: A trk hadi mszavak egyik jelentstani csoportja. Keletkutats, 26. vf. (1992)
2026.
Mhely VR MRTON
150
Tokta-beki fia, Kutu s az ojratok kzl Kuduka-beki. Ezek ngyen mint Dzsamuka elre-
tolt csapatai vonultak felnk. Elrekldtt csapataink amazokhoz tkiltoztak, addig kil-
toztak, mg besttedett. Holnap majd megkzdnk egymssal mondvn, mindegyikk
visszahzdott, a derkhadhoz csatlakozott, s ott tlttte az jszakt.
29

A rszlet jl mutatja, hogy a mongolok nyilvnvalan tbbszint mlysgi feldertst al-
kalmaztak, amely sorn az egyes csapatok bizonyos tvolsgok utn gynevezett feldert
llomsokat is ltrehoztak. Egybknt a jl szervezett feldert llomsokrl megemlke-
zik a mr emltett knai jelents is: A lovas kmek tborban viszont egszen mshogy
van, [mint a ftborban]. A vezr van kzpen, s krltte tboroznak a csapatok... A lo-
vakat a tboron bell etetik, hogy egy se szaladjon el. Naplemente eltt fznek. Ezt tz-
helynek nevezik. Az j leszllta utn thelyezik a kmtbort egy olyan helyre, ahol senki
sem lthatja, s amely vdelmet biztost az jszakai tmadsokkal szemben. A tzhelyet vi-
szont otthagyjk, ahol elzleg tboroztak, s reggelig nem tvoltjk el.
30
Az ellensg te-
rletn tboroz kis ltszm mongol hrszerz teht kt dologra figyelt nagyon. Egyrszt,
hogy minl mozgkonyabbak maradjanak tborozs kzben is, msrszt holltk eltitkol-
sra. A 13. szzad eltti nomd npekkel kapcsolatban nincs ilyen pontos lersunk a felde-
rtk tbornak mkdsrl, ami persze nem zrja ki teljesen annak lehetsgt, hogy k
is alkalmaztak hasonl mdszereket. gy vlem azonban, ha csak felttelesen is, de kije-
lenthet, hogy a mongolok esetlegesen egy differenciltabb mechanizmust vezettek be a
feldertsben, mint amit a korbbi nomd npek alkalmaztak. A 13. szzad eleji mongolok
esetben radsul nevesteni is tudjuk a felderts egyik vezetjt:
(183) ...Dzsrcsedejt meg Arkajt pedig elrekldtk feldertknt, utnuk mindjrt va-
lamennyien felszedelzkdtek...
(185) ...Dzsrcsedejt s Arkajt elrekldtk feldertknek...
31

Nem sokkal ksbb, amikor Dzsingisz kn a hadseregt megszervezi, a kvetkezket ol-
vashatjuk:
(191) ...Azutn gy rendelkezett: Megbzom Arkaj-kaszart, vlasszon magnak vitze-
ket, legyen az ezredesk. Hbor idejn lljanak hadirendbe, s elttem harcoljanak. Bke
idejn legyenek nappali testreim...
(226) ...Ezer nappali rnek, ezer vlogatott vitznek Arkaj-kaszar legyen a parancsno-
ka; ezek bke idejn nappali rk legyenek, hborban pedig lljanak ell, s legyenek vitz
bajnokok...
32

Ha az idzeteket sszevetjk, megllapthat, hogy Arkaj-kaszart, egy korbban mr ki-
prblt, feldertsi feladatokkal tbbszrsen megbzott embert emelt ezredesi rangra a
kn, s ltta el azzal a feladattal, hogy vezesse serege elrst. Ez a feladatkr nagy valsz-
nsggel a mlysgi felderts veznylst is magban foglalta, gy kijelenthetjk, hogy
Arkaj-kaszar lehetett a mongolok feldertsnek egyik els vezetje. Amennyiben ez az ll-
ts megllja a helyt, az egyben azt is jelenti, hogy egyfajta kzpontostott irnyts rv-
nyeslt a mongolok katonai hrszerzsben.
Mint az a fentiekbl kiderlt, a 13. szzadi mongolok igen kifinomult hrszerzssel ren-
delkeztek mind stratgiai, mind pedig taktikai szinten. Nhny jel tovbb arra utal, hogy
nemcsak tvettk s folytattk nomd eldeik mdszereit a hrszerzsben, hanem megj-
tottk, illetve finomtottk is azokat.

29
Ligeti: A mongolok titkos trtnete, 4344.
30
Liu Mau-tsai: Die chinesischen Nachrichten, 185.; B. Szab: A tatrjrs, 37.
31
Ligeti: A mongolok titkos trtnete, 6263.
32
Ligeti: A mongolok titkos trtnete, 66, 87.
Informcitrtneti markerek a Mongol Birodalom trtnetben Mhely
151
A mongol postahlzat
A mongolok nemcsak a vilgtrtnelem legnagyobb kiterjeds szrazfldi birodalmt hoz-
tk ltre a 13. szzadban, hanem a sajt koruk legfejlettebb kommunikcis rendszert is.
Annak ellenre, hogy az elmlt msfl vszzad sorn a Mongol Birodalommal foglalkoz
munkk mennyisge szinte tlthatatlanra duzzadt, a mongol postra vonatkozan eddig
igen kevs kutatsi eredmny szletett. A teljes birodalmat behlz postahlzat egszrl
monografikus igny m mindezidig egyltaln nem kszlt. Csupn kt, kifejezetten a
postarendszerrel kapcsolatos szakmunka szletett, s ezek a birodalom egy-egy ulusn bell
(a Yuan-dinasztia uralta Kna s az Ilhanida Irn) vizsgltk a postt.
33
Sem a birodalom
rvid ideig fennllt egysge alatti idszak postahlzatrl nem szletett monografikus
munka, sem az egyes utdllamokban tovbbmkd postaszolglatok sszehasonlt
elemzse nem trtnt meg napjainkig. A korabeli postahlzat jelentsgt ugyanakkor jl
mutatja, hogy csaknem valamennyi, a Mongol Birodalom trtnetvel ltalnossgban fog-
lalkoz vagy annak adztatsi rendszert, esetleg adminisztratv berendezkedst feldolgo-
z munkban hosszabb-rvidebb formban megemltik azt.
A mongol postahlzat eredete hosszas vitk trgya volt. A kutats korai szakaszban
fleg a nyelvszek kztt folyt vita az trk yam, illetve a kzp mongol am szavak erede-
tt illeten. Nyelvszeti szempontbl vgl Doerfernek sikerlt lezrnia a vitt, miutn be-
bizonytotta, hogy a fent emltett szavak minden valsznsg szerint knai eredetek.
34

Ugyanakkor Silverstein munkjban rmutat, hogy egy sz eredete nem felttlenl jelent
egyet a teljes postahlzat eredetvel. Hrom olyan okot is felsorol, amirt vlemnye sze-
rint flrevezet a mongol postahlzatot Knbl eredeztetni. Ezek kzl az els rve, hogy
mr a legkorbbi idkben ismertk a sztyeppn a hrvivket,
35
akik leveleket vittek. A m-
sodik, hogy azok az egyezsek, amelyek direkt hatsra utalhatnak, nem olyan meggyzek,
mint amilyennek elsre ltszanak. Az egyik ilyen krds a knai pai-tzu s a mongol paia
szavakkal kapcsolatos problma.
36
Br a mongol sz formjban s jelentsben hasonlt a
knai kifejezsre, azonban a sztyeppe vidkn vlemnye szerint mr szzadokkal korbban

33
Olbricht, Peter: Das Postwesen in China unter der Mongolenherrschaft im 13. und 14. Jahrhun-
dert. Wiesbaden, 1954.; Silverstein, Adam J.: Postal Systems in the Pre-Modern Muslim World.
Cambridge, 2007. (a vonatkoz bibliogrfit lsd: 194208.).
34
A vitt rszletekbe menen mutatja be s sajt llspontja mellett igen meggyzen rvel: Doerfer,
Gerhard: Trkische und mongolische Elemente in Neupersischen. Bd. 4. Wiesbaden, 1975.
115118.
35
Meg kell jegyezni, hogy a hrvivk alkalmazsa nmagban nem tekinthet bizonytknak egy
szervezett postahlzat ltezsre. Ugyanakkor Silverstein nem utal sem arra a knai forrsban
fennmaradt adatra, miszerint a trkk tvettk volna a postahlzat rendszert tlk (Die chinesi-
schen Nachrichten, 364.), sem Tamm ibn Bar tibeszmoljra, ami bizonytkknt szolgl arra,
hogy az Ujgur Kagantus terletn a 9. szzad elejn mkdtt egyfajta postahlzat. Minorsky,
Vladimir: Tamm ibn Bars Journey to the Uyghurs. Bulletin of the School of Oriental and
African Studies, vol. 12. (1948) 275305.
36
signboard, shop-sign, mark (Lessing, D. Ferdinand (ed.): MongolianEnglish Dictionary. Blo-
omington, 1973. 648.). Tbbek kztt a postahlzat hasznlatra feljogost paiak rszletes le-
rst adja: Baohai Dang: The Paizi of the Mongol Empire. Zentralasiatische Studien, 31. (2001)
3162.; Bahoai Dang: The Paizi of the Mongol Empire (Continued). Zentralasiatische Studien, 32.
(2002) 710.); tovbb: Atwood, Christopher P.: Encyclopedia of Mongolia and the Mongol Em-
pire. Bloomington, 2004. 433434.
Mhely VR MRTON
152
is ltezett ilyen eszkz.
37
Msik megllaptsa szerint a yam sz egy 8. szzadi judeo-perzsa
kzp-zsiai dokumentumban mr szerepel hrviv jelentsben. Mindehhez hozzteszi
mg, hogy az ula-a(n)
38
kifejezs kzp-zsiai eredet. A harmadik ok, ami miatt szerinte
nem biztos a mongol posta knai eredete, az, hogy az eltr topogrfiai viszonyok miatt
nem vehettk t vltoztats nlkl a knai rendszert. Mindezekkel egytt gy vli, a knai
postahlzat (li vagy yi) rszben mintul szolglhatott a mongolok szmra.
39
sszessg-
ben teht elmondhat, hogy a mongol postahlzatnak voltak bels-zsiai elzmnyei is,
de vlheten nagy hatst gyakorolt r a knaiak ltal kialaktott rendszer is.
Adam J. Silverstein knyvben vzlatosan foglalkozik a mongol postahlzat mkd-
svel s az azt rint reformokkal is. gy vli, mr Dzsingisz uralkodsa alatt mkdhetett
nhny rgiban a mongol posta. Felhvja a figyelmet Chang Chun buddhista szerzetes
1220 s 1224 kztti utazsnak lersra, melynek alapjn megllapthat, hogy egyes te-
rleteken mr biztosan volt postaszolglat.
40
A yam-rendszer ltrehozst pedig az 1218-as
kurultjhoz kti. A szakirodalomban korbban megjelent,
41
illetve Dzsuvaini ltal is meg-
erstett idpontokat (1229 s 1234) mr a meglev rendszer tszervezsnek gondolja
Morgan nyomn.
42
A Mngke uralkodst megelz idszak yam-rendszerrl elmondha-
t, hogy a 13. szzad kzepre biztonsgos t vezetett Eurptl Knig a pax mongolic-
nak ksznheten. Ez volt a premodern vilg legnagyobb kiterjeds postahlzata, ame-
lyet a nyugati utazk beszmolinak s a rnk maradt bels forrsoknak ksznheten mr
jobban is ismernk.
Olbricht nyomn Allsen az egsz birodalomban mkd postahlzatot alapveten h-
rom rszre osztja: morin am (knai: mo-lin illetve mu-lian), azaz a lovas posta (Pferde-
post); tergen am (knai: tie-li-kan vagy tie-li-wen), azaz kocsis posta (Wagenpost);
narin am (knai: na-lin vagy na-lian), azaz titkos posta (Geheimpost), ami csak a srgs
katonai gyekben volt hasznlhat.
43

Arrl, hogy milyen gyorsan lehetett haladni ennek a kifinomult postahlzatnak a se-
gtsgvel, eltr adataink vannak. Rossabi lltsa szerint a knai terleteken egy kvet
akr napi 250 kilomtert is megtehetett a postaszolglat hasznlatval. Ezen vlemnyt
valsznleg Marco Polo beszmoljra alapozza.
44
Ugyanakkor Rubruk azt rja, hogy egy
nap alatt a Volga s a Karakorum kzti sk terepen a PrizsOrleans tvot (100110 km)

37
Ezt a megllaptst Silverstein Apollnios Tyaneus Kr. u. 1. szzadbl szl beszmoljra ala-
pozza. Silverstein: Postal Systems, 143.
38
relay horses; relay transportation (Lessing: Mongolian-English Dictionary, 869.) A technical
term for a horse used for carrying goods or riding, more particularly a horse for hire and a post
horse. The specific meaning seems to be that it is one of a string of horses available for hire or
use, and it may originally have meant a string of horses rather than a single animal, but if so
this meaning bacame obsolete very early. (Clauson, Gerald: An Etymological Dictionary of Pre-
Thirteenth-Century Turkish. Oxford, 1972. 136.).
39
Silverstein: Postal System, 142144.
40
Waley, Arthur (trans.): Chang Chun: The Travels of an Alchemist. London, 1931. (n. v.)
41
Olbricht: Postwesen, 4142.
42
Silverstein: Postal System, 144148.; v.: Morgan, David: Reflections on Mongol Communica-
tions in the Ilkhanate. In: Hillenbrand, Carole (ed.): Studies in Honour of C. E. Bosworth. Vol. 2.
Leiden, 2000. 375385. (n. v.)
43
Olbricht: Postwesen, 45.; Allsen: Mongols as vectors for cultural transmission, 144.
44
Rossabi, Morris: The reign of Kubilai khan. In: Twichett, Denis Fairbank, John K. (eds.): The
Cambridge History of China. Vol. 6.: Alien regimes and border states, 9071368. Cambridge,
2008. 450.; Vajda Endre (ford.): Marco Polo utazsai. Budapest, 2003.
2
209.
Informcitrtneti markerek a Mongol Birodalom trtnetben Mhely
153
tudtk megtenni.
45
A lersban megadott napirendjket figyelembe vve Spuler gy vli,
hogy az utaz tlbecslhette a megtett napi tvolsgot.
46
rdekes krdseket vet fel, ha
Rubruk adatait sszevetjk Plano Carpini beszmoljval, amikor Korenztl, a mongolok
nyugati hatrterleteinek rzsvel megbzott vezrtl (akinek a szllsa valahol a Dnyeper
nyugati partjn volt) Batu kn Volga foly deltavidkn lev udvarba mentek, a kvetke-
zket rta az trl: Nagybjt els vasrnapjra kvetkez htfn
47
tnak indultunk Batu-
hoz. Mindig annyit mentnk elre, amennyit csak a lovak getsben meg tudtak tenni,
mert gyszlvn minden nap hromszor-ngyszer friss lovakat kaptunk; s lovagoltunk
reggeltl jszakig, st igen gyakran j idejn is, de mg gy se sikerlt a nagyhetet megel-
z szerdnl
48
korbban odarnnk.
49

Carpini tansga szerint teht a krlbell 1100 kilomteres tvolsgot mintegy har-
mincnyolc nap alatt tettk meg. Ez azt jelenten, hogy naponta tlagosan krbell min-
dssze 29 kilomtert haladtak volna folyton vltott, friss lovakkal. Mint lthatjuk, csak az
imnt elemzett nhny forrs s adat ttekintse is igen klnbz eredmnyeket hozott. A
ltszlagos ellentmondsokat nmileg enyhti, hogy a forrsokbl jl kitnik, a postahl-
zatnak klnbz funkcii voltak, illetve igen klnbz terep- s ghajlati viszonyok k-
ztt kellett a hreket s embereket szlltania. gy egy srgs levl vagy hr mielbbi tadsa
rdekben termszetesen jval nagyobb sebessget is kpes volt produklni a mongol pos-
tahlzat, mint amikor kvetek vagy kereskedk hasznltk azt. A klnbz forrsokban
fennmaradt adatok kiterjedtebb s behatbb elemzsvel, valamint a hossz tv lovagls
gyakorlatt alaposan ismer szakrtk bevonsval, gy vlem, igen rdekes tovbbi ered-
mnyekre lehetne jutni ebben a rsztmban is.
Szintn Marco Polo hres lersbl ismerjk a mongolok ltal uralt knai terleteken
alkalmazott futkat: Tudnotok kell, hogy a Nagy Kn parancsra a postahzak kzt min-
den hrom mrfldn egy kis, krbell negyven hzbl ll majorsg tallhat, ahol a
csszr kengyelfuti laknak. Ezeknek a futroknak mindegyike szles vet visel, tele-
tzdelve csengettykkel, s mg egyik llomstl a msikig hrom mrfldet futnak, mesz-
szire hallani csengsket. Mikor a kirly kengyelfutval akar levelet kldeni, tadja egy
ilyen futrnak, aki szguldva eliramodik vele, de nem fut tovbb hrom mrfldnl, vagyis
egyik majorsgtl a msikig. Trsa a harmadik mrfld vgn mr messzirl hallja a csen-
gettyket, s haladktalanul felkszl, hogy hasonlkppen felszerelve tovbb futhasson.
Mikor tallkoznak az llomson, az j futr tveszi az zenetet, s egyttal menetlevlknt
egy paprdarabot kap az rnoktl, aki ppen ezrt llandan kznl van.
50
A futk alkalma-
zsa a postaszolglatban vlheten knai eredet volt, mivel a sztyeppei viszonyok kztt

45
Gyrffy: Napkelet felfedezse, 151.
46
Spuler felsorolsszeren megemlti az Aranyhorda terletn mkd postaszolglat tisztsgvisel-
inek az elnevezst is, valamint hozzteszi, hogy lovak mellett a terepviszonyoktl fggen tevket,
krket, illetve kutyasznokat is hasznltak a postahlzatban. Azt is lerja, hogy a postaszolglat a
folykon is zemelt. Megemlti, hogy Saraytl Sarayuqig tz nap alatt lehetett hajn eljutni.
Spuler, Berthold: Die Goldene Horde. Die Mongolen in Ruland 12231502. Leipzig, 1943. 411. A
Yan-dinasztia uralta Knban zemeltetett postahlzatban hasznlt llatokrl s jrmvekrl
Rossabi is megemlkezik. Rossabi: The reign of Kubilai khan, 450. A Marco Polonl szerepl lo-
vakra vonatkoz adatok nyilvnvalan tlzsok. Marco Polo utazsai, 206.
47
1246. februr 26.
48
prilis 4.
49
Gyrffy: Napkelet felfedezse, 96.
50
Marco Polo utazsai, 208.
Mhely VR MRTON
154
ezt a mdszert nem lehetett alkalmazni. Valsznleg Gazan is a Yan-dinasztia uralta Kna
mintjra rendszerestette reformjai sorn az Ilhanida Irn postaszolglatban a futkat.
51

ltalnossgban teht elmondhat, hogy a mongolok a 13. szzadban korbbi min-
tkra alapozva ltrehoztk sajt koruk legkiterjedtebb, legdifferenciltabb s vlheten
leggyorsabb informci-tovbbt kommunikcis rendszert. gy gondolom, nem lehet
elgg hangslyozni annak a tnynek a fontossgt, hogy milyen jelents elnyhz juttatta
a mongolokat ez a korszakukban egyedlll rendszer.
52
Mint azt mr fentebb emltettem,
az idegen orszgok kvetei is ezt a hlzatot hasznltk a birodalomban val utazsaik so-
rn. Ily mdon a rendszer nemcsak az informcik gyors tovbbtst szolglta, hanem az
idegen diplomatkat is megakadlyozta abban, hogy relevns informcikat szerezzenek a
birodalom stratgiailag fontos krdseirl.

gy vlem, sszefoglalskppen megllapthatjuk, hogy az informciszerzsnek, az in-
formciramlsnak s az ellenfl dezinformlsnak meghatroz szerepe volt a Mongol
Birodalom kialakulsban s mkdsben. Ugyanakkor az elbbiekben trgyalt hrom
nagyobb tmakr vzlatos ttekintse is bizonytja az informcitrtneti megkzelts lt-
jogosultsgt. Azt gondolom, az eddig bemutatott adatok alapjn kijelenthetjk, hogy a
mongolok sajt korukban egyedlll mdon kezeltk az informcikat: sajt maguk sz-
mra rendkvl gyors informciramlst tettek lehetv, mg az ellensgeiket (illetve po-
tencilis ellensgeiket) meg tudtk akadlyozni abban, hogy rluk rszletes ismereteket
szerezzenek. Mindezek fnyben taln e rvid cikkel is bizonytjuk, hogy a mongolok sok
szempontbl igen tudatosan viszonyultak az informcihoz, s hogy sikereik egyik fontos
elsegtje volt magas szint informcigazdlkodsuk. gy tnik, a mongolok hat-
konysgnak egyik meghatroz eleme volt, hogy a sajt sztyeppei, nomd hagyomnyai-
kat informcis szempontbl is kivlan tudtk egyeztetni a leteleplt npek rendszereivel
(lsd a knai postahlzat pldjt), st mi tbb, kreatvan jra tudtk formlni az ezekbl
alkotott elegyet, gy j rtkeket s minsget teremtve.
A kutats a tovbbiakban tbb irnyban is folytathat. Egyfell a jelen cikk elejn felve-
tett tovbbi, informcitrtneti szempontbl rdekes krdsek feldolgozsa jelenthet el-
relpst, msfell a kutats kvetkez szakaszban rdemesnek ltszik ksrletet tenni k-
lnbz adataink szmszerstsre, aminek segtsgvel mg plasztikusabb lehetne tenni
a Mongol Birodalmon belli informciramlsi mechanizmusokat brzol kpnket.
Gondolok itt pldul a postahlzat ltal elrhet haladsi sebessgek rszletes rekonst-
rukcijra s ennek kapcsn a hrek terjedsi sebessgnek vizsglatra.
Mindazonltal szksgesnek tartom megjegyezni, hogy az informcitrtneti megk-
zelts nem formlja t alapjaiban a Mongol Birodalom kialakulsrl alkotott eddigi k-
pnket, azonban a hangslyok thelyezsvel sokkal jobban rnyalhatjuk, illetve sznest-
hetjk az esemnyekrl a korbbiakban kialaktott vlemnynket.

51
Silverstein: Postal System, 160161.
52
Azt, hogy maguk a mongolok milyen fontosnak tartottk a postahlzatot, jl mutatja, hogy a
Mongolok titkos trtnete utols caputjban, amikor gdej kn felsorolja az uralkodsa alatt
vgrehajtott j cselekedeteit, a postarendszer ltrehozst a msodik helyen emlti. Ligeti: A mon-
golok titkos trtnete, 115.

AETAS 27. vf. 2012. 4. szm 155
GULYS LSZL SZABOLCS
A kzpkori szlmvels s borkereskedelem
informcitrtneti vizsglatnak lehetsgei


Az informcitrtnelem elmleti kereteinek kialaktsa s lehetsgeinek felmrse no-
ha az irnyzat egyltaln nem szmt mr jnak sem az egyetemes, sem a magyar kutats-
ban a magyar trtnettudomny berkein bell jelenleg is folyik.
1
A korajkorbl fennma-
rad s azutn keletkez hazai forrsanyag mr remek lehetsgeket teremt az informci-
trtneti szempont vizsglatokra, de a kzpkori oklevelek ilyen jelleg hasznostsa sem
tnik teljesen remnytelen kldetsnek.
2

A kzpkori hazai forrsadottsgok egyik jl ismert sajtossga, hogy a fennmaradt ok-
levelek legjelentsebb rsze birtok-, illetve perjogi tematikban keletkezett. Ennek ellenre
szmos olyan irat is vallatra foghat ebbl a korszakbl, amely az informciramls me-
tdusra s mindennapi jelentsgre nzve is fontos adatokat tartalmaz. Pldakppen
most ezeknek csupn egyetlen m legfontosabb csoportjt emltenm meg, a kzss-
gek (leginkbb vrosok) s magnszemlyek levelezse sorn keletkez rsos emlkeket.
3

Az elbbi tpusra kitn pldul szolglnak az Eperjes vros kzpkori korpuszban
fennmaradt, klnfle eredettel br levelek, amelyek igen vltozatos tmkban rdtak.


A tanulmny elksztst az OTKA PD 78132 szm plyzata tmogatta. A jelen dolgozat a Hajnal
Istvn Kr 2009. vi Miskolcon megrendezett informcitrtneti konferencijn elhangzott Az
informciramls s az rsbelisg szerepe a kzpkori szlmvelsben s borkereskedelemben
cmet visel elads jelentsen kibvtett vltozata. Ezton szeretnm megksznni Koszta Lszl
s Z. Karvalics Lszl hasznos tancsait s szrevteleit.
1
Az informcitrtneti irnyzat elmleti alapvetsre lsd Z. Karvalics Lszl: Bevezets az infor-
mcitrtnelembe. Budapest, 2004.; Z. Karvalics Lszl: Informci, trsadalom, trtnelem.
Budapest, 2003.
2
Lsd erre a kvetkez kt tanulmnyktetet: Petercsk Tivadar Berecz Mtys (szerk.): Infor-
mciramls a magyar s trk vgvri rendszerben. (Studia Agriensia 20.). Eger, 1999.;
Z. Karvalics Lszl Kis Kroly (szerk.): Informciramls a kora jkorban. Budapest, 2004.
A kzpkori forrsanyag informcitrtneti vizsglati lehetsgeire nzve mdszertani szem-
pontbl is fontos munka Novk Veronika: Hrek, hatalom, trsadalom. Informciramls P-
rizsban a kzpkor vgn (Budapest, 2007.) cm mve, amely vltozatos forrsok felhasznls-
val (kirlyi rendeletek, vrosi hatsgi iratok, kegyelemlevelek, klnfle elbeszl forrsok, br-
sgi iratok, prdikcik, kvetjelentsek, leltrak stb.) mutatja be, hogyan kell egy meghatrozott
kzssggel kapcsolatos dokumentumok sort informcitrtneti szempontok alapjn szisztema-
tikusan kirtkelni. jabban Psn Lszl foglalkozott hasonl rszletessggel a kzpkori infor-
mciramls krdsvel. Psn Lszl: Hrramls s informciterjeds a Nmet Lovagrend
llamban. Szzadok, 146. vf. (2012) 2. sz. 405415.
3
A magnlevelek (missilisek) jelentsebb szmban a 14. szzadban jelentek meg a forrsokban.
Szentptery Imre: Magyar oklevltan. Budapest, 1930. 243244. A 15. szzadra lthatan mr a
vrosi s mezvrosi polgrsg krben is egyre ltalnosabbnak volt tekinthet a hasznlatuk.
Mhely GULYS LSZL SZABOLCS
156
Tallhat itt tbbek kztt Miksa rmai kirly ltal a vrosnak magyar kirlly vlasztsa
rdekben rt kldemny, Lcse tancsa ltal a vrosnak cmzett s a kzs Budra utazs
megszervezse rdekben rt levl, a trnokszki lnkk Budra kldst srget trnok-
mesteri parancslevl, illetve olyan is, amelyben a krnykbeli Szacsur kzsg bizonyos elfo-
gott szemlyek szabadon bocstst kveteli a teleplstl.
4
Amennyiben pedig ms vro-
sok (Brtfa, Pozsony, Sopron stb.) fennmaradt levltri anyagban nznnk szt, ugyanez-
zel a soksznsggel tallkozhatnnk.
A magnlevelekkel kapcsolatosan egyes nagybirtokos csaldok levelezst rdemes el-
ssorban megemlteni. Ilyen tbbek kztt a Vrdai csald, amelynek mvelt, sokszor r-
seki vagy pspki cmeket visel tagjai gyakori levlvlts sorn tartottk a kapcsolatot
egymssal magngyeikben, de hivatalos dolgaik rvn msokkal is rendszeresen levelez-
tek. A csaldhoz kthet ilyen jelleg forrsok szma minimlisan is tbb tucatnyi lehet.
Krtek levlben lovat (Vrdai Pl, 1516), beszmoltak testvrnek kldtt pnzrl (Vrdai
Ferenc, 1524), intzkedtek a testvr kanonokk kinevezse gyben (ugyan, 1517), meg-
emlkeztek a kirlyhoz trtn utazsukrl (Vrdai Aladr, 1487), vagy meghvtk testv-
rket a karcsonyi nnepekre (Vrdai Mtys, 1486).
5
A magnlevelek a kzpkor vgn
azonban mr nem kizrlagosan a nemessg mveltebb rtegt jellemeztk, hanem a
mr korbban is gyakran rstud vrosi polgrsg mellett a jobbgysg is mind nagyobb
szmban levelezett a klnfle gyekben. A levelek azrt is jelentenek remek forrsbzist
az informcitrtneti kutats szmra, mert konkrt tnykzlsi feladatuk mellett olykor
mellkesen megjegyzett hreket, esetleg pletykkat is tartalmazhatnak, gy pldul el-
fordul, hogy mint fontos, mindenkire tartoz informcit kzlik a kirly nemrgiben
bekvetkezett hallnak hrt, de beszmolhatnak eskvrl is, st a krnykbeli rablk
portyzsi terleteit s fhadiszllsukat is megemltik nha.
6
ppen ezek az aprsgok
azok, amelyek a kzpkori magnlevelezst igazn fontoss s egyben rdekess is teszik a
kutat szmra.
A kzpkori hazai forrsanyagon vgezhet informcitrtneti vizsglatok lehetsgt
ezttal a szl s a bor kapcsn szeretnm bemutatni, mgpedig fleg az okleveles rsbeli-
sggel mint az informci megrzsnek s az informci-tovbbtsnak a korban legfon-
tosabb eszkzvel sszefggsben. Maga az oklevl a hazai sajtossgok miatt ugyan
alapveten birtok-, politika- s jogtrtneti jelleg forrsnak tekinthet, de arrl sem sza-
bad megfeledkezni, hogy funkcionlis rtelemben a korban legfontosabb rs- s adathor-
doz is volt egyttal, amely a hordozott informci rvn szervesen kapcsoldott a kzp-
kori trsadalom mindennapjaihoz. Fontos hangslyozni, hogy az oklevl nem pusztn egy
elvont, az rintettektl valjban tvol ll, elvi jelentsg adatot, informcit, tnyt hor-
dozott, hanem birtoklja szmra egyben a mindennapok racionalitst is jelentette. gy
pldul a birtokperek sorn a birtokjogi jelleg iratok, a borkereskedelem kapcsn pedig a
klnfle kereskedelmi kivltsgok szervesen kapcsoldtak a htkznapi emberi tevkeny-
sghez, azok kereteit alapveten meghatroztk, a boldoguls s rdekrvnyests (az em-

4
Ivnyi Bla: Eperjes Szabad Kirlyi Vros Levltra 12451526. Szeged, 1931. 659. sz., 726. sz.,
883. sz., 948. sz.
5
Magyar Orszgos Levltr, Diplomatikai Levltr (a tovbbiakban: DL) 47142, DL 82641, DL
82477; Nagy Imre Nagy Ivn Vghely Dezs Kammerer Ern Lukcsics Pl (szerk.): A zichi
s vsonkei grf Zichy-csald idsb gnak okmnytra. 1-12. kt. Pest, Budapest, 18711931.
(a tovbbiakban: Zichy) XII. 267. sz., XII. 258. sz.
6
Ivnyi Bla: Brtfa Szabad Kirlyi Vros levltra 13191526. 1. ktet. 1319-tl 1501-ig. Buda-
pest, 1910. (a tovbbiakban: Brtfa I.) 351. sz., 1935. sz. s 574. sz.
A kzpkori szlmvels s borkereskedelem Mhely
157
ltett esetekben a biztos birtokls s a zavartalan, profitot hoz kereskedelem) fontos esz-
kzei, biztostkai voltak.
A kvetkezkben azt prblom felvzolni, hogy a szlbirtok alaptsnak elhatrozs-
tl vagy megszerzstl annak megmvelsn, az adzson s a termels szervezsn t
egszen a bor eladsig milyen jelleg forrsok keletkezse, megrzse, bizonytsra vagy
egyszer emlkeztetsre val felhasznlsa volt szksgszer, s ezek hogyan kapcsoldtak
a szlbirtokos s a borkeresked mindennapjaihoz, azaz hogyan szolgltk a termelssel
s kereskedelemmel kapcsolatos htkznapi informci-megrzs s informcicsere fela-
datt. Ezek az oklevelek nem mellesleg egyfajta mveldstrtneti kldetst is betltttek:
a kzpkor vgn egyrtelmen szerepet jtszottak ugyanis az rsbelisg szlesebb trsa-
dalmi krkben trtn elterjesztsben s a magyar nyelv oklevladsi gyakorlat kialak-
tsban is. A szlvel s borral kapcsolatos oklevelek s egyb rsos emlkek gyakorlati je-
lentsge mellett a problmafelvets szintjn a szlmvelst meghatroz mezgaz-
dasgi ismeretek eurpai viszonylatban megfigyelhet ramlsra s ennek magyarorszgi
megnyilvnulsaira, valamint a borkereskedelem informcicserben betlttt nagy szere-
pre, az egyes tjegysgek s orszgok kzti informcis hd ltrehozsra is ki szeretnk
majd trni. Ugyangy rviden szt ejtek majd a kzpkori, szlkkel s borral kapcsolato-
san keletkezett gazdasgi jelleg forrsok adatszerkezetrl is, ami szintn az informci-
trtnet egyik markns kutatsi terepnek szmt.
A szlvel s borral sszefgg, informcit rgzt s kzl rsos forrsaink alapvet-
en kt csoportot alkotnak. Egyik felk a szl birtokjogval, a mvels krlmnyeivel,
gazdasgi httervel s az adzssal ll kapcsolatban. A msik csoport a borkereskedelem-
rl, az rucsere megszervezsrl, a kereskedelmi kivltsgokrl s az zleti kapcsolatokrl
nyjt szmunkra informcikat.
A magyarorszgi szlmvels mr a korai rpd-korban jelentkeny mreteket lthe-
tett, igazi fellendlse pedig forrsaink alapjn a 13. szzadtl kvetkezett be.
7
Ennek meg-
felelen szlbirtokokra, azok megmvelire s a borral folytatott kereskedelemre vonat-
koz oklevelek mr a 11. szzadtl arnylag rendszeresen felbukkannak. Igaz, kezdetben a
szl s a szlmvesek fknt mint az sszersok s adomnylevelek egyszer, egyltaln
nem rszletezett szerepli tnnek csak fel a forrsokban. Anlkl, hogy tmegvel sorol-
nnk fel az ezzel kapcsolatos s amgy is jl ismert adatokat, csupn kt idevg, korai ok-
levelnket szeretnm megemlteni: gy mr a tihanyi aptsg 1055. vi alaptlevelben
vagy az 1138. vi dmsi sszersban is tbb szlt, illetve szlmvest emltettek hasonl
kontextusban.
8

A klnfle szakmkhoz kapcsold technolgik fldrajzi terjedse, a mezgazdasgi
s ipari jelleg szaktuds kzvettsnek, tadsnak s tvtelnek metdusa egyrtelm-
en az informcitrtnelem vizsglati keretei kz tartozik. gy az a fontos krds is, hogy a
nomd vagy flnomd letmdot folytat honfoglal magyarsg vajon pontosan kinek a
kzvettsvel, mikor s hol sajtthatta el a szlmvelssel kapcsolatos ismereteket.
Nyelvszeti adatok alapjn a kutats jelenlegi llsa alapjn gy tnik, hogy a magyarok a
szlkultrt vndorlsuk sorn legksbb a Kazr Birodalomban, a trk nyelv npekkel

7
A magyarorszgi szlmvels kzpkori trtnetre lsd Belnyessy Mrta: Szl- s gymlcs-
termelsnk a XIV. szzadban. Nprajzi rtest, 37. vf. (1955) 1130.; get Melinda: Kzpko-
ri szlmvelsnk krdshez. Ethnographia, 91. vf. (1980) 5378., illetve ltalnos tjkoztat
jelleggel Feyr Piroska: A szl- s bortermels Magyarorszgon (1848-ig). Budapest, 1981.
8
Codex Diplomaticus Hungariae Ecclesiasticus ac Civilis IXI. Stud. et op. Georgii Fejr. Budae,
18291844. I. 388. s II. 94.
Mhely GULYS LSZL SZABOLCS
158
val rintkezs sorn mr tvehettk vagy legalbbis megismertk, mivel ennek szkincse a
magyar nyelvben (szl, sepr, szr, bor, csiger stb.) egyrtelmen bolgr-trk eredetre
megy vissza. Ugyanakkor a Dunntl terletn, azaz a korbbi Pannniban a rmai sz-
lmvels ksei hatsa is rvnyeslhetett a honfoglals idszakban, s tovbb alakthatta
a magyarsg szlkultrjt.
9

A megtelepeds utn a magyar szlmvels eurpai jellegzetessgeket ptett magba,
amelyek kzvettsben a haznkba rkez klnfle nyugati, leginkbb francia-vallon
elemek jtszottk a legfontosabb szerepet.
10
Az informcitadsban, a tudsanyag tovb-
btsban egyrszt a Magyarorszgra beteleped hospesek,
11
msrszt a nyugati szrmaz-
s klerikusok, fknt a ciszterciek vettek rszt. A nyugati telepesek kzl ebbl a szem-
pontbl a legfontosabb csoportot egyrtelmen a latinus npessg jelentette, akik a legtbb
esetben francia vagy vallon eredettel rendelkeztek. A latinok az orszg egsz terletn meg-
jelentek Fehrvrtl a Szepessgen t egszen Erdlyig, s egyltaln nem vletlenl Ma-
gyarorszg hrom jelents bortermel vidkn is nagy szmban s jl adatolhatan voltak
jelen. Az egyik ilyen jellegzetes rgi a ksbbi Hegyalja, azaz Patak s krnyke, a msik az
ettl nem messze tallhat Eger-vlgy, mg a harmadik a szermsgi Nagyolaszi s trsge
volt.
12
Szlmvel tevkenysgket, az j ismeretek kzvettsben jtszott jelents szere-
pket a szakirodalom is rendszeresen hangslyozza.
13
Tny, hogy a szlmvelsre utal
forrsok adott terleten trtn megjelense s az emltett rgik vallonokkal trtn be-
npestse idben tbb-kevsb egybeesett, ahogy egyes szlfajtk, pldul a furmint is

9
A szakirodalomban teljes az egyetrts a magyar szlmvels bolgr-trk eredetvel kapcsolato-
san. Fodor Istvn: Verecke hres tjn Budapest, 1980. 181.: Csorba Csaba: rpd npe. Buda-
pest, 1997. 36-; Gyrffy Gyrgy: Istvn kirly s mve. Budapest, 2000. 440-; Feyr: A szl- s
bortermels 1119-; get Melinda: Szlmvels. In: Krist Gyula (fszerk.): Korai magyar tr-
tneti lexikon (914. szzad) Budapest, 1994. (a tovbbiakban: KMTL) 656. stb; A rmai elzm-
nyekhez lsd pldul Lichtneckert Andrs: A Balatonfred-Csopaki borvidk trtnete. Veszp-
rm, 1990. 1316.
10
Az irtsterletek kivlasztsa, a metszsi md, az j szlfajtk megjelense, a borkszts s tro-
ls technolgija egyttesen fmjelzi ezt a francia vonalat. A krdst sokoldalan s meggyzen
trgyalja Csoma Zsigmond: Trtneti-kolgiai s trtneti-nprajzi gondolatok a magyarorsz-
gi kzpkori francia-vallon szl- s borkultrrl. Studia Caroliensia, 7. vf. (2006) 34. sz.
389400.
11
A hospes kifejezs defincijra, jelentsnek az egyes idszakokban bekvetkez vltozsra lsd
Fgedi Erik: A befogad: a kzpkori magyar kirlysg. Trtnelmi Szemle, 22. vf. (1979) 355
376. 23. jegyzet.
12
Brczi Gza: A kzpkori vallonmagyar rintkezsekhez. Szzadok, 71. vf. (1937) 399416.;
Gyrffy Gyrgy: A szkesfehrvri latinok beteleplsnek krdse. In: Kralovnszky Aln
(szerk.): Szkesfehrvr vszzadai 2. Kzpkor. (Istvn Kirly Mzeum kzlemnyei 14.) Szkes-
fehrvr, 1972. 3744-; Szkely Gyrgy: A szkesfehrvri latinok s a vallonok a kzpkori Ma-
gyarorszgon. In: Uo. 4572. Az Eger-vlgy liege-i eredet vallonjaira lsd mg Kubinyi Andrs:
Vrosfejlds s vsrhlzat a kzpkori Alfldn s az Alfld szln. (Dl-Alfldi vszzadok
14.) Szeged, 2000. 108.
13
Lsd erre pldul Szabics Imre: Vallonok. In: KMTL 709710.; Krist Gyula Takcs Mikls: Sze-
rmsg. In: KMTL 642643.; Feyr: A szl- s bortermels 2223., 2627.; Balassa Ivn: Tokaj
hegyalja szleje s bora. Tokaj, 1991. 2830.; Laszlovszky Jzsef: Fldmvels a ks kzpkori
Magyarorszgon. In: Gazdasg s gazdlkods a kzpkori Magyarorszgon: gazdasgtrtnet,
anyagi kultra, rgszet. Szerk. Kubinyi Andrs Laszlovszky Jzsef Szab Pter. Budapest,
2008. 72. (a tovbbiakban: Gazdasg s gazdlkods)
A kzpkori szlmvels s borkereskedelem Mhely
159
szinte bizonyosan a francia nyelvterletrl kerlhetett Magyarorszgra, teht a latinok ho-
nosthattk meg idehaza.
14

A msik fontos, a szlkultra terjesztsben tevkeny telepes npcsoport a nmetsg
volt, amely tbb terleten is gy pldul a Szepessgben vagy Erdlyben a latinokkal
keveredve tallt j otthonra. Az erdlyi szszok szltermesztsben jtszott szereprl a
szakirodalom hasonlan vlekedik, mint a latinok esetben.
15
A nmetek azonban nemcsak
Erdlyben, hanem pldul Pozsonyban s Abaj megyben is meghonosthattk a maguk-
kal hozott szlmvelsi ismereteket.
16

Sajtos, informcitrtneti szempontbl is lnyeges fejlemny, hogy a korbban ide-
gen impulzusokat befogad magyar bortermels a 15. szzadra mr egyben kibocstv is
vlt. Az elterjedt hagyomny szerint ugyanis Stefan cel Mare moldvai fejedelem a 15. sz-
zad msodik felben mr Tokajrl vitetett szltkket s vincellrt hazjba.
17

A nyugati hospesek mellett volt egy msik, szintn idegen szrmazs trsadalmi rteg
az rpd-kor Magyarorszgn, amely a szlmvelssel kapcsolatos informcik tads-
ban komoly szerepet jtszott. A monasztikus szerzetesrendek azon bell is legjellemzbb
mdon a ciszterek bizonyosan mr a betelepedsktl intenzven foglalkoztak szlm-
velssel, s a szakirodalomban ltalnosan elfogadott nzet szerint j mdszereket s fajt-
kat honostottak meg haznkban.
18


Amg a szlmvelssel kapcsolatos rsbelisg eleinte ltalban magval a szlbirtokls-
sal s a szlt megmunklk szemlyvel llt sszefggsben, addig a forrsok szmnak
nvekedsvel a kzpkor vgre mr a mvels gazdasgi htterre (kltsgek, munka-
szervezs) s a borkereskedelem lebonyoltsra vonatkoz adataink is mindinkbb nvek-
v szmban llnak rendelkezsre.

14
Karcsonyi Jnos: Furmint. Magyar Nyelv, 2. vf. (1906) 273274.; Balassa: Tokaj hegyalja, 101
109. De vannak szkeptikus vlemnyek is a latinok szlkultra-kzvett szerepre nzve: Szcs
Jen: Srospatak kezdetei s a pataki erduradalom. Trtnelmi Szemle, 35. vf. (1993) 21.
15
Az erdlyi szszok ilyen tevkenysge kzismert. Krist Gyula: A korai Erdly (8951324). Szeged,
2002. 233.; Feyr: A szl- s bortermels, 23.
16
Feyr: A szl- s bortermels, 30; Abaj megyben ilyen terlet volt pldul a vizsolyi ispnsgon
bell Gnc, amelynek igen lassan asszimilld nmet lakossga mr a kezdetektl szlt termelt,
a kzpkor vgre pedig bizonythatan elssorban borkereskedelembl lt. Ivnyi Bla: Gnc
szabadalmas mezvros trtnete. H. n., 1926. 1314. A szltermesztsben, a szlkultra ter-
jesztsben jtszott szerepet bizonythatja az is, hogy nyelvszeti jellegzetessgek alapjn a musko-
tlyszl valsznleg nmet kzvettssel kerlhetett Itlibl Magyarorszgra. Balassa: Tokaj
hegyalja, 112114.
17
Feyr: A szl- s bortermels, 56.
18
A ciszterek magyarorszgi trtnetnek legjabb, lnyegre tr sszefoglalsa: Hervay F. Levente
Ocist.: Ciszterciek a kzpkori Magyarorszgon. In: A ciszterci rend Magyarorszgon s Kzp-
Eurpban. Szerk. Guitman Barnabs. (Mveldstrtneti Mhely. Rendtrtneti konferencik
5.) Piliscsaba, 2009. 270276.; a szlmvels els meghonostsa a ciszterciek krben a rendi
hagyomny szerint a 12. szzadi claravallisi aptsgban trtnt, majd innen a tbbi kolostorban is
elterjedt. A magyarorszgi ciszter intzmnyekben a 12-13. szzadban tmegvel bukkannak fel a
klnbz, adomnyknt kapott, illetve sajt alapts szlbirtokok. Az j fajok elterjesztst a
magyar s a franciaorszgi rendhzak kztti intenzv kapcsolat s a rendszeres klcsns ltoga-
tsok segthettk el, az j tkk ilyen alkalmakkor kerlhettek haznkba. Kalsz Elek: A szent-
gotthrdi aptsg birtokviszonyai s a ciszterci gazdlkods a kzpkorban. (Tanulmnyok a
magyar mezgazdasg trtnethez 5.) Budapest, 1932. 9193.; Feyr: A szl- s bortermels,
2425; A szlkultra-importra utalt jabban tbbek kztt F. Romhnyi Beatrix: Kolostori gaz-
dlkods a kzpkori Magyarorszgon. In: Gazdasg s gazdlkods 407408.
Mhely GULYS LSZL SZABOLCS
160
Az ilyen informcik teht az rpd-kor folyamn a fennmaradt oklevelek szmval
prhuzamosan folyamatosan gyarapodtak, s azt lehet mondani, hogy a 14. szzadra mr
igen nagy mennyisg forrs segt bennnket a tma vizsglata sorn. A kzpkor derekra
a szlk ltrehozst, adomnyozst, cserjt, adsvtelt s zlogba adst ltalban mr
kiforrott, preczen megfogalmazott okleveles formban rgztettk, amelybe gyakran bele-
foglaltk az elidegentett szlbirtokkal kapcsolatosan felmerl jogokat s ktelezettsge-
ket is.
Az orszgos hitelessggel br oklevlad szervek (fknt hiteleshelyek) mellett hama-
rosan a helyi oklevlads (vrosok, mezvrosok, plbnosok stb.) is egyre inkbb kivette a
rszt az ilyen iratok killtsbl. St, a kzpkor vgre a szlvel s a borral kapcsolato-
san fennmaradt forrsok egy igen jelents rszt mr pontosan ebben a krben, azaz vrosi
s mezvrosi kzssgekben foglaltk rsba.
19
A szlbirtokok adsvtele a kzpkor fo-
lyamn mind intenzvebb vlt, s gy az ingatlanforgalmat rgzt dokumentumoknak egy-
re inkbb a helyi szinten trtn killtsa tnt a legkzenfekvbb megoldsnak.
20

Az gyletek megszaporodsnak oka alapveten az volt, hogy megjelent az gynevezett
hospes jog szlbirtokls, s ettl kezdve a szlbirtok a nagy munkaerignynek s a
magas befektetsi kltsgeknek ksznheten tbb mr nem kpezte a jobbgytelek r-
szt, attl fggetlenl lehetett elidegenteni, csupn az adzs folyamatossgt kellett vele
kapcsolatosan biztostani. Ez azt eredmnyezte, hogy a fknt vrosi s mezvrosi szl-
hegyeken egyre tbb idegen (extraneus) adta-vette a szlket, s egyre inkbb megntt az
rsba foglaland adsvtelek szma.
21
A forrsok mennyisgt tovbb nvelte a vrosi sz-
l- s borszmadsok elterjedse, valamint a polgrok borkereskedelemmel kapcsolatosan
folytatott levelezse is.
22


19
A vrosi oklevlads mr a 13. szzad kzepn megindult, a 15. szzadra pedig mr nem csak az
igazi vrosokban, hanem a mezvrosokban, st a kzpkor vgre falvakban is szles krben el-
terjedt az oklevelek killtsnak gyakorlata. Szentptery: Magyar oklevltan, 147., 231235. A v-
rosok oklevlad tevkenysgt egybknt a kor klnbz jogi gyjtemnyei is rendre elismertk.
Buda vros jogknyve III. Kzreadja Blazovich Lszl Schmidt Jzsef. (Szegedi kzpkor-
trtneti knyvtr 17.) Szeged, 2001. II. 418., illetve Werbczy Istvn: Tripartitum. A dicssges
Magyar Kirlysg szoksjognak hrmasknyve. Tudomnytr. Sorozatszerk. Gazda Istvn. Bu-
dapest, 1990. 498499. A mezvrosi oklevladsra ltalnossgban lsd Ladnyi Erzsbet: K-
zpkori elemek tovbblse a 1617. szzadi hegyaljai oklevladsban. In: Kllay Istvn (szerk.):
Magyar Herold. Forrskzl, csaldtrtneti s cmertani vknyv. 1. A magyar hivatali rsbelisg
fejldse. 1. kt. Budapest, 1984. 232237.; Ladnyi Erzsbet: Az oppidum fogalom hasznlata a
kzpkori Magyarorszgon. Az oppidumok joglete. Levltri Szemle, 42. vf. (1992) 4. sz. 312.
A falvak oklevlad tevkenysgre: Kubinyi Andrs: Nemesi szabadsg jobbgyi szabadsg.
Falusi nkormnyzat a ks kzpkorban. In: Klaniczay Gbor Nagy Balzs (szerk.): A kzp-
kor szeretete. Trtneti tanulmnyok Sz. Jns Ilona tiszteletre. Budapest, 1999. 245256.
20
Kisvrda 1468. vi kivltsglevele pldul mind az oklevl-killtst, mind pedig a pecsthasznla-
tot ktelezv tette a helyi magisztrtusnak ingatlangyletek esetn. Zichy X. 304. sz.
21
Az extraneus szlbirtokls a 13. szzadtl terjedt el. Solymosi Lszl: A fldesri jradkok j
rendszere a 13. szzadi Magyarorszgon. Budapest, 1998. 147149. V. Makkai Lszl: A mez-
vrosi fldhasznlat kialakulsnak krdsei (A telkes s kertes fldhasznlat a 1315. szzad-
ban). In: Bodor Andrs Cselnyi Bla Jancs Elemr Jak Zsigmond Szab T. Attila
(szerk.): Emlkknyv Kelemen Lajos szletsnek nyolcvanadik vforduljra. Bukarest, 1957.
477478.
22
A szmadsok tbbnyire ott voltak jellemzek, ahol egy vros kollektven birtokolt szlkkel ren-
delkezett. A legjobb erre a kzpkori Patak tgabb krnykn szlbirtokos Kassa, Brtfa s Eper-
jes pldja.
A kzpkori szlmvels s borkereskedelem Mhely
161
Az idegen teleplsek szliben felbukkan extraneusok nyilvnval s logikus mdon
csak sajnos igen nehezen adatolhatan hozzjrultak a falvak, mezvrosok s vrosok
kztti informcicserhez, rendszeresen beszmolhattak a sokig csak loklisan gondol-
kod helyi jobbgysgnak a klvilg fontosabb esemnyeirl, s szlesthettk azok isme-
reteit, formlhattk vilgkpt. Az extraneusok olykor igen nagy tvolsgban elhelyezked
szlbirtokokat szereztek meg. Mr a 14. szzadban feltnnek pldul a szegedi s kecske-
mti szlbirtokosok a Szermsgben, de az esztergomiak is brnak szlket a Balaton-
felvidken, ahogyan a fehrvri polgrok is Somogyban.
23
A kzpkor vgn a brtfai, kas-
sai s eperjesi polgrok hegyaljai szlszerzsei illeszkednek leginkbb ebbe a sorba.
24

Visszakanyarodva a szlbirtokokkal kapcsolatosan keletkez s a mindennapokban
hasznlt forrsokhoz, a szl tbbfle mdon s kondcikkal mehetett t ms tulajdonba
vagy hasznlatba. Adomnyknt, cseregylet sorn, zlogknt, adsvtellel, esetleg egy
klcsn fedezeteknt. Leggyakoribb formja azonban egyrtelmen az adsvtel s az
adomny volt. Az gyleteket gyakran klnfle egyedi, az ingatlannal kapcsolatos felttelek
is sznesthettk. Ilyen szerzdsek az orszg egsz terletrl nagy szmban maradtak
fenn, amit nhny jellemz plda rvn lehet igazn jl szemlltetni.
1421-ben Andrs vradi pspk a plosok Vrad melletti Szz Mria kpolnjnak k-
zelben fekv szlejt adomnyozta a kpolnnak. 1445-ben Zgrb vros oklevelben
Gyrgy fia Ambrus keresked adta el vsrolt szlejt 15 aranyforintrt Mikls kovcs fiai-
nak, kiktvn, hogy az venknt esedkes 6 kbl mustot a vev is kteles lesz majd be-
szolgltatni. 1451-ben jhely vros tancsa eltt Leleszi Tams litteratus, aki korbban
Csebi Jnos jhelyi vrnagytl 18 Ft-ot vett klcsn, azzal a felttellel, hogy ha azt Szent
Mrton napjig visszafizetni nem tudja, akkor a Fekete hegyen fekv szlejvel fogja tarto-
zst kiegyenlteni, tadta emltett szlejt hitelezjnek. 1452-ben a kolozsmonostori kon-
vent eltt Gothrd apt az egyhz szlbirtokt, amelyet Thollas Pter kolozsvri polgr
tbbszri felszlts ellenre is mveletlenl hagyott s ezzel krt okozott a kolostornak, egy
msik polgrnak, Lukcs szabnak adta t mvelsre. 1474-ben a cszmai kptalan eltt a
prasznyicai Spanych Gyrgy s rokonsga szlejket zlogba adtk Litvai Damjn dalmt
s horvt bnnak 24 aranyforintrt, azzal a felttellel, hogy azt csak tizenkt v mlva vlt-
hatjk majd vissza. Patak mezvros 1491-ben foglalta oklevlbe azt az gyet, melyben a
pataki Balphancz Pl 115 forintrt az jhelyi plosoknak adta el szlejt.
25
A hasonl pld-
kat mg hosszasan sorolhatnnk.
A fentieken tl a szlt vgrendeletileg is el lehetett idegenteni. A klnfle trsadalmi
sttusz szemlyekhez kthet testamentumokban is lland szereplk voltak a szlbirto-

23
A korai, 14. szzadi magyarorszgi extraneus birtoklshoz lsd Belnyessy Mrta szemlletes tr-
kpt. Belnyessy: Szl- s gymlcstermelsnk, 19. A szegediek szlbirtoklsa a ksbbi id-
szakban is jl adatolhat. Ptervradon, Karlcn, Kamoncon, Szalnkemnben s mshol a 15.
szzadban nagyjbl 80 szegedi extraneus mutathat ki. Szkely Gyrgy: Vidki termelgak s az
rukereskedelem Magyarorszgon a 1516. szzadban. Agrrtrtneti Szemle, 3. vf. (1961)
335336.; Szlbirtokosaik a kzpkor vgn intenzv kereskedelmknek ksznheten rendsze-
rint vrosuk vezet rteghez tartoztak. Blazovich Lszl: Vrosok az Alfldn a 1416. szzad-
ban. (Dl-alfldi vszzadok 17.) Szeged, 2002. 88. Tovbbi pldkat idz az extraneus birtoklsra.
Feyr: A szl- s bortermels, 3435.
24
A tmval Gecsnyi Lajos foglalkozott kimerten kt tanulmnyban. Gecsnyi Lajos: Brtfa v-
ros hegyaljai szlgazdlkodsa 14851563. Agrrtrtneti Szemle, 8. vf. (1966) 470485. s
Gecsnyi Lajos: Vrosi s polgri szlbirtokok s borkereskedelem a Hegyaljn a 1516. szzad
forduljn. Agrrtrtneti Szemle, 14. vf. (1972) 340352.
25
Sorrendben: DL 8792, DL 34719, DL 14453, DL 36403, DL 17590, DL 19715.
Mhely GULYS LSZL SZABOLCS
162
kok, amelyek a legnagyobb gyakorisggal egyhzi intzmnyekre, azon bell is fknt plos
kolostorokra szlltak. 1359-ben pldul, amikor a ltai nyos fia Lszl vgrendeletet tett,
szljt a szakcsi plosoknak hagyta. 1454-ben az siben l Zeke dictus Gyrgy engedte
t szlbirtokt ilyen mdon a csatkai plosoknak.
26

Azzal, hogy a szlvel kapcsolatos forrsok szma folyamatosan emelkedett, az egyh-
ziak s birtokos rtegek mellett jabb, szles csoportok szmra ntt meg az rsbelisg je-
lentsge. A 14. szzadtl orszgos mrtkkel mrve is jelents lehetett az olyan jobbgyok
szma, akik annak ellenre, hogy a legtbb esetben egyltaln nem rtettek az olvasshoz
s a betvetshez, a szmukra szlvel kapcsolatos birtokjogot vagy kivltsgokat biztost
oklevelek birtokosaiv, rziv vltak, gy az rs s az oklevl mint informcihordoz
eszkz s mdszer presztzse az alacsonyabb trsadalmi lls csoportok szmra is min-
dinkbb nyilvnval lett.
27
Ez a kr, azaz a jobbgysg az rpd-kortl kezdve de olykor
mg a kzpkor vgn is fleg a szbelisgben lt, mindennapi gyeit a helyi szoksjog:
ius, mos, libertas, ritus vagy consuetudo segtsgvel intzte, ezrt az j fejlemny egylta-
ln nem nevezhet jelentktelennek.
28

A szlbirtok elidegentsnek biztonsgrl s szilrdsgrl mind a szbeli, mind
az rsba foglalt ingatlangyletek esetben az esemnyen rszt vev tank emlkezete
volt hvatott gondoskodni. Sokszor azonban a szban lezajlott adsvtelt is tank kzrem-
kdsvel, de csak utlag egyes esetekben bizonyosan vekkel ksbb szentestettk ok-
levllel, azaz a szbelisg nem tnt el teljesen a tmeges oklevlads korra sem. Persze
ebbl egyttal az is egyrtelmen kvetkezik, hogy a ma embernek csak azokrl az erede-
tileg szban zajlott gyletekrl lehet tudomsa, amelyekrl valamilyen sajtos oknl fogva,
pldul birtokper miatt ksbb oklevl vagy brmilyen ms feljegyzs is kszlt, ezek sz-
ma pedig sajnos elenysznek nevezhet. gy viszont meglehetsen nehz megbecslni,
hogy a kzpkori Magyarorszg teleplsein milyen arnyt is kpviseltek az ilyen szbeli
gyletek az oklevlbe foglaltakkal szemben. Az biztos, hogy ennek mrtke nem lehetett el-
bagatellizlhat.
A honfoglals kortl egyrtelmen kimutathat jelleggel az ldoms intzmnye volt
az, ami az ilyen szbeli gyeket szentestette, legyen sz akr ingatlan-, akr llatvsrls-
rl.
29
A kzpkori Hegyaljn ez a szoks nha az oklevelekbe is belekerlt, ami bizonytja

26
DL 4867, DL 14810.
27
A kzpkor vgre a trsadalom szles rtegeinek krben terjedt mr el az rs-olvass tudom-
nya. Jak Zsigmond Radu Manolescu: A latin rs trtnete. Budapest, 1987. 9399.
28
Az rpd-kor els felben a trsadalom nagyobb rsznek mindennapjait mg alapveten a szbe-
lisg hatrozta meg. A vltozst, amely elssorban a birtokos rtegek krben indult meg, a szbe-
lisg intzmnyes kpviseljnek, azaz a poroszlnak 13. szzadi szerepvltozsa, pontosabban
httrbe szorulsa mutatja meg szemlletesen. Solymosi Lszl: rsbelisg s trsadalom az r-
pd-korban. Budapest, 2006. 203., 210211. A szbelisg s a kzpkori kollektv emlkezet prob-
lmjnak mdszertani megkzeltsre lsd Fgedi Erik: Verba volant Kzpkori nemessgnk
szbelisge s az rs. In: U: Koldul bartok, polgrok, nemesek. Budapest, 1981. 437462.
29
Az ldoms alapvet clja az volt, hogy a tank alaposan az emlkezetbe vshessk az adsvtel
megtrtntt, s ksbb is hatkonyan emlkezzenek r. Els ismert emltse a honfoglals ese-
mnyei kapcsn bukkant fel a magyar trtneti hagyomnyban. Scriptores rerum Hungaricarum
tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum III. Edendo operi praefuit Emericus
Szentptery. Budapestini, 19371938. I. 56., 64. Ms vlemnyek szerint az ldomst a magyar
szlterm vidkekre beteleped szszok honostottk meg, ami kevsb tnik elfogadhatnak.
Kalmr Jnos: Md, tokajhegyaljai kzsg lete a 1618. szzadban. H. n., . n. 9. Az ldoms
jogszoksa sajnos egyltaln nem rendelkezik bsges s korszer szakirodalommal, lnyegnek
A kzpkori szlmvels s borkereskedelem Mhely
163
azt a fenti lltst, hogy a szbeli gyletek egyltaln nem koptak ki a hasznlatbl mg az
rsos jogbiztosts, a tmeges oklevlhasznlat elterjedse utn sem. Az ldoms alapvet
funkcijt, azaz a tnyek kollektv emlkezetre bzst mutatjk azok a tankihallgatsok
is, amikor a mezvros ltal szlperben sszehvott ids szemlyek egyrtelmen eml-
keznek mg arra, hogy az adsvtelkor fiatal fvel megittk az ldomst az eladval s a ve-
vvel.
30

Az ingatlannal kapcsolatos dokumentumok gymond a szlbirtok tartozkt s bir-
toklsnak legfbb biztostkt jelentettk, amelyeket ezrt gyakran vszzadokon keresz-
tl is megriztek, trsadalmi sttusztl fggetlenl a birtokosok fltett kincsei voltak. Br-
mikor felhasznlhattk ugyanis az ilyen okleveleket egy esetleges perben birtokjoguk bizo-
nytsra, s ahogyan a forrsok tmege ezt megfelelen igazolja, ez valban gy is trtnt.
1351-ben pldul Jnos jhelyi plbnos eltt Mikls, az jhelyi Szent Egyed egyhz
perjele s Goluh (dictus) Jakab lnyai kztt egy az egyhzra rktett szl miatt kezd-
dtt perben mutattk be a korbban, 1336-ban killtott, vgrendeletrl szl oklevelet.
1420-ban egy Mikls pataki vikrius eltt zajl perben Vas Jnos jhelyi br bizonytja a
telepls tancsnak 1383-ban kiadott oklevelvel, hogy egy a tulajdonban lv telek s
szl valban az birtokt kpezi. Mivel ellenfele, a szintn jhelyi polgrn, Mangov
semmilyen rsos dokumentumot nem tudott felmutatni, a vikrius a birtokokat vgl J-
nosnak tlte.
31
Szintn ennek a bizonyt ernek ksznhet, hogy az ilyen tartalm okle-
veleket fleg egyhzi birtokosok esetn s az egyhz kezdemnyezsre gyakran mg
vszzadokkal ksbb, a kora jkorban is trtk.
32
Az llts, hogy a szlbirtokok fluktu-
cija szles krben igazolta s fontoss tette az rsbelisg szerept a jobbgysg krben,
imnt emltett pldnk alapjn sem nevezhet teht tlzsnak.
Az rsban rgztett jogi tnyek ellenre a szl teht hosszan elnyl perek trgyv is
vlhatott, az ingatlanra fknt a rokoni s szomszdi elvsrlsi jog alapjn ignyt form-
lk pedig tilthattk, vagy bizonyos felttelek mellett utlag is megtmadhattk az gyle-
tet.
33

rdemes itt egy tllyai szl miatt kezddtt, komoly mennyisg forrs keletkezs-
ben szerepet jtsz, 1486 s 1496 kztt foly pert is megemlteni. Az gyben, amelyben a
szemben ll felek Schwarcz Gyrgy kassai br s Brtfa vrosa voltak, tbb tucatnyi, k-
lnfle tpust kpvisel rsos dokumentum keletkezett, amelyek jelenleg a brtfai levltr-
ban tallhatk. A Brtfa vros kzssge ltal Kispalugyai Mrtontl s Gsprtl 1486 ja-

sszefoglalsra lsd Bogdn Istvn: Rgi magyar mulatsgok. Budapest, 1978. 158166.; Balas-
sa: Tokaj hegyalja, 5154.
30
Magyar Orszgos Levltr, Diplomatikai Fnykpgyjtemny (a tovbbiakban DF) 215141. A tank
letkornak fontossgra lsd Fgedi: Verba volant, 437440.
31
DL 4164, DL 8826.
32
Az a zobori konvent oklevelben rsba foglalt 1369. vi rendelkezs pldul, amelyben az elefnti
plosok egy szlt kaptak adomnyul donatio post obitummal a helyi nemes Dezs fia Mihly ud-
vari vitztl, az eredeti mellett egy 18. szzadi egyszer msolat formjban is fennmaradt. DL
5803.
33
Az elvsrlsi joggal kapcsolatosan ltalnos tjkoztatst nyjt Degr Alajos: A szomszdok
rklse s a szomszd elvsrlsi jog kialakulsa. In: Eckhart Ferenc Degr Alajos (szerk.):
Emlkkny Dr. Viski Ills Jzsef tanri mkdsnek negyvenedik vforduljra. Budapest, 1942.
122141. A birtok felknlsa az elvsrlsi joggal rendelkezknek a forrsok alapjn nem minden
esetben trtnhetett meg a vsrlskor, ehelyett sokkal gyakoribb volt, hogy az ignyt forml
szemly csak utlag lt ezzel a lehetsggel, mgpedig ltalban rokoni kapcsolatokra hivatkozva.
A vrosi gyakorlat ezt egybknt lehetv is tette. Uo. 136.
Mhely GULYS LSZL SZABOLCS
164
nurjban vsrolt ingatlan
34
vtelra nem kevesebb, mint 1000 forintot tett ki, ami ki-
emelked sszegnek szmt a kzpkori Hegyalja ingatlanforgalmnak viszonylatban. Bi-
zonyosan ennek ksznhet az a megklnbztetett figyelem a vros rszrl, amelynek
eredmnyekppen az gy rszleteirl igen j adatokkal rendelkeznk.
A nagyszm, tmhoz kapcsold irat kztt tbbek kztt tankihallgatsi jegyz-
knyvek, jelentsek, perttev oklevelek is tallhatk. A szlper nagyszabs mivoltt az
is jl mutatja, hogy mg a perkltsgekrl is kln elszmols kszlt a brtfai tancs r-
szre.
35
Ez a perkltsgjegyzk latin nyelven, ves bontsban kzli az 1486 s 1496 kztti
idszakban az gyre fordtott klnfle kiadsokat. Termszetesen nem minden vbl ma-
radtak fenn ilyen adatok, hanem csak azokat az esztendket rgztettk a forrsban, amikor
a per elre haladtval jabb s jabb kifizetsek trtntek. gy van adatunk 1486-bl, 1487-
bl, 1490-bl, 1494-bl, 1495-bl s 1496-bl is.
A forrs szilrd s tgondolt adatszerkezetet mutat, s gy prhuzamba llthat a kor-
ban haznkban kimutathat szmads-vezetsi gyakorlattal. A ttelek kztt a legklnf-
lbb kiadsok szerepelnek, amelyek mindig kln sorban helyezkednek el, s a sor vgn ol-
vashat az aktulisan kifizetett, szmszerstett sszeg forintban, illetve dnrban. A kia-
dsok legjelentsebb rszt a per sorn Tllyra vagy mshov (gy pldul Kassra,
Liptra, Budra, vagy a ndorhoz, a szepesi ispnhoz, illetve valamelyik krnykbeli plb-
noshoz) utaz vrosi kvetek s az ggyel kapcsolatos levelezsben szerepet jtsz kldn-
ck jrandsga kpezte.
A szlbirtokok eladst a kzpkor vgn a legtbb esetben egyfajta, levelezssel lebo-
nyoltott elkszts elzhette meg: az elad vagy valaki ms rtestette az rdekldket a
megvehet ingatlanokrl, esetleg maga az adsvtel aktusa ignyelt tovbbi egyeztetseket
a felek kztt. Amennyiben valaki rendelkezett a szksges tkvel, s azt jl jvedelmez
s rtkt biztosan megtart szlbirtokra akarta klteni, az elnys vtel rdekben fontos
volt, hogy megfelel informcikkal rendelkezzen a megvsrolhat ingatlanokrl. Ha a
megvenni kvnt szl tvol helyezkedett el a vsrl lakhelytl, akkor az ezzel kapcsola-
tos informcicsernek a levlvlts volt a leghatkonyabb mdja. A szlbirtokls gy egy
jabb csatorna rvn kapcsolta be a parasztsgot s msokat is az rsbelisgbe.
Tbb ilyen pldval rendelkeznk. 1479-ben Groff Mrton levelben kzlte a brtfai-
akkal, hogy egy bizonyos szlt nem lehet megvsrolni. 1485-ben az jhelyi Szr Tams
polgr szintn levlben tjkoztatott egy brtfai polgrt, hogy elad egy szlje. 1487-ben
Plci Istvn rt levelet Gyrgy brtfai brhoz, hogy a pataki Dragicza nev szl nem el-
ad, Kovcs Ferenc szlje azonban megvehet. 1517-ben kelt Bekecs falunak a kassai ta-
ncshoz rott levele, miszerint bizonyos, a falujukban lv szl adsvtele gyben a pnz
tadsra a felek s tanik jelenjenek meg nluk Szent Gyrgy utni vasrnapon.
36

Olykor kln rgztettk azt is a szlbirtokkal kapcsolatosan, hogy a mvelt pontosan
milyen ktelezettsgek terhelik, mskor pedig felmentst adtak a klnfle szolgltatsok
(kilenced, tized, fldbr stb.) all. 1353-ban pldul Simon pozsonyi ispn I. Lajos kirly
parancsa szerint oklevelet lltott ki a hamburgi hospesek dvnyi szlkre vonatkoz joga-
irl s ktelezettsgeirl (gymint a szlk vtele s eladsa, illetve a hegyvm, a tizedsze-

34
DF 215201.
35
A perrel kapcsolatos forrsok a kvetkezk: Brtfa I. 2440., 2466., 2502., 2507., 2568., 2571.,
2743., 2746., 2763., 2767., 2768., 2775., 2796., 3056., 3106., 3120., 3150., 3153., 3154., 3155.,
3160., 3161., 3173., 3174., 3184., 3190., 3194., 3209., 3232., 3249., 3254., 3262., 3266., 3267.,
3285. sz. Maga a perkltsgjegyzk a DF 215199 jelzet alatt tallhat (Brtfa I. 2437. sz.).
36
Brtfa I. 2075. sz., DF 215135., Brtfa I. 2590. sz. s DF 271641.
A kzpkori szlmvels s borkereskedelem Mhely
165
dknek adand szolgltats s a borszllts vmjnak meghatrozsa). A kirly az okleve-
let 1360-ban megerstette s privilegilis formba rta t.
37
Amikor a cszmaiak 1418. vi,
a zgrbi pspktl kapott roppant rszletes kivltsglevelt megfogalmaztk, abba szintn
belekerltek a szlkkel kapcsolatosan fizetend jradkok is: ez alapjn a borbl (is)
szrmaz tizedet a lakosok a cszmai kptalannak tartoztak lefizetni, mg a szlbirtokok
utn jr terragium 2 dnrt tett ki.
38

Ha a szlt jonnan teleptettk vagy jrateleptettk, akkor szintn a telept job-
bgy szmra roppant rtkes oklevelek szlettek. ltalban rsos formban rgztettk
ugyanis a telepts feltteleit, s adzsi kedvezmnyt is adtak arra az idre, amg a szl
termre nem fordult. 1360-ban Elefnti Dezs fia Mihly mester oklevelben engedlyezte
cifferi jobbgyainak, hogy akik az j telepts Michelsperk nev szlhegyen szlt akar-
nak szerezni, azok az els tizenngy vben a tizeden kvl semmilyen adt ne fizessenek.
1443 mjusban Rozgonyi Simon egri pspk a Kisvrdn j szlket teleptknek tz vi
tizedmentessget biztostott. 1460-ban a kolozsmonostori konvent eltt Bertalan, a kon-
vent guberntora gy rendelkezett, hogy mivel az egyhz szlein a magas terhek miatt a ko-
lozsvri polgrok a szlmvelst elhanyagoljk, s gy a konvent Gorbo nev szlhegye
mr szinte teljesen elpusztult, a Kewmal s Pethlend nev szlhegyet pedig az emberek
mr szintn kezdik elhagyni, a jvben csak tizedet legyenek ktelesek fizetni. Egyttal el-
trlte az eddig a borra kirtt kilenced, valamint a hegybr gyannt szedett holdanknt egy
talentum viasz s egyharmad aranyforint lefizetst is.
39

A szlbirtokok megszerzst s nyugodt birtoklst teht ltalban rsos megersts
biztostotta. Az rsbelisg azonban az ilyen nneplyes aktusokon kvl is a szlmvels
fontos kellke volt. A 15. szzadtl terjedtek el azok a forrsok, amelyek a szl mindennapi
megmvelsvel kapcsolatosan tartalmaznak ltalnos informcikat.
Ezek legjellemzbb csoportjt ktsgkvl a klnbz gazdasgi jelleg feljegyzsek
alkottk. A vincellrek a kzpkor vgre mr rendszeresen rsos szmadsok formjban
rgztettk a szlbirtok tulajdonosa szmra, hogy pontosan mennyit kltttek a szlk
megmvelsre, milyen eszkzket s ms termkeket vsroltak a szl fenntartsra
adott pnzen. J plda erre Csontos lisnak, a brtfaiak hegyaljai szlgondnoknak
1498. vi rszletes elszmolsa, amelyet munkltatja, azaz Brtfa vros szmra lltott ki.
A kilencoldalnyi feljegyzs lthatan egy kontinuus mdon vezetett kltsgjegyzk volt:
lis a szlmunkk elrehaladtval lelkiismeretes mdon bizonyos idkznknt rend-
szeresen bevezette a szlvel kapcsolatos kzvetlen s kzvetett kiadsokat, illetve bevte-
leket. Az jra s jra lert kiads (exitus) s bevtel (introitus) cmszavak alatt a leg-
tbb esetben a dtum feltntetsvel klnfle ttelek szerepelnek az sszeg pontos
megnevezsvel egytt. Megjegyzend, hogy nem kvetkezetesen ugyan, de az egyes szl-
hegyekkel (ilyenek voltak pldul a sznti Als- s Fels Storfark, a Kis- s Nagy
Tksml, a Banyas s a Nyerges promontriumok) kapcsolatos bevteleket s kiadsokat

37
DL 4402
38
Zsigmondkori Oklevltr III/2. (13871410) sszelltotta Mlyusz Elemr. Budapest, 1951
1958. IIIVII. (14111420) Mlyusz Elemr kziratt kiegsztette s szerk. Borsa Ivn. Budapest,
19932001. VIIIIX. (14211422.) Szerk. Borsa Ivn C. Tth Norbert. Budapest, 20032004. X.
(1423) Szerk. C. Tth Norbert. Budapest, 2007. XI. (1424) Kzzteszi Neumann Tibor s C. Tth
Norbert. Budapest, 2009. (Magyar Orszgos Levltr Kiadvnyai II. Forrskiadvnyok 1, 34, 22,
25, 27, 32, 37, 39, 41, 43, 49.) (a tovbbiakban: ZSO) VI. 2229. sz.
39
DL 5005, Zichy IX. 50. sz., DL 36392.
Mhely GULYS LSZL SZABOLCS
166
is kln csoportostotta a procurator az elszmolsban, a knnyebb ttekinthetsg rde-
kben.
lis a brtfaiak pnzbl fizette tbbek kztt a sajt kltsgeit, pldul a taxt, de
rokssra is felszmolt magnak egy kisebb sszeget. Emellett fizetett szlmunksoknak
is, tbbek kztt pldul a ktzsrt, feljegyezte a klnfle szlltsi kltsgeket, vagy
vett szlkarkat. A bevtelek listjt leginkbb a szl mvelsre a brtfaiak megbzottai-
tl rendszertelenl tvett kisebb pnzsszegek alkotjk.
40

Ms esetekben a szl megmvelsvel s fenntartsval kapcsolatosan rt tanstv-
nyokkal, magnlevelekkel is tallkozhatunk. Az a kp alakul ki bennnk, hogy a kzpkor
vgn mr szinte napi rendszeressggel folyt levlvlts s oklevlkillts hasonl gyek-
ben, a szlvel kapcsolatos mindennapi tnyek, gazdasgi jelleg adatok feljegyzse min-
dinkbb a hatkony termels fontos felttelv vlt. E levelek s a rjuk adott vlaszok a
szlvel kapcsolatos praktikus tnykzlsen kvl a csak mellkesen paprra vetett ltal-
nos informcikat s hreket sem nlklztk, ami izgalmas forrss teszi ket a kzpkori
htkznapi let megismerse szempontjbl is. A magnlevelek mellett megemltend,
hogy arra is szmos pldt ismernk, hogy valamely oklevlad szerv (vros vagy mezv-
ros, hiteleshely, plbnos stb.) lltott ki a birtokos krsre tanstvnyt szlk megmve-
lsvel kapcsolatos klnfle gyekrl, perekrl.
Ilyen eset volt pldul, amikor 1406-ban Zsigmond kirly utastotta disgyri vrna-
gyt, hogy intzkedjen azon gyben, mely szerint a kzelben fekv Krisztus Teste plos ko-
lostor szlmunksait egyesek akadlyozzk abban, hogy a kolostor szlibe vagy ms
munkkra a plosokhoz menjenek. Hasonlkppen, 1416-ban Krs megye eltt Blint
garicsi plos vikrius tiltakozik amiatt, hogy Istvn fia Gyrgy a kolostor szlejhez vezet
utat elzrta. 1484-ben Albert disgyri ispn a disgyri plosok Bakos nev szljnek
gyben tartott vizsglatot, mivel a disgyri Nmeth Mihly az ahhoz tartoz s oda veze-
t utat elzrta, s fkkal, illetve svnnyel ltette be. Megemltend ezek mellett egy 1488
1489-bl a brtfai levltrban fennmaradt jegyzk, amely a vros j prshznak javtsi
kltsgeit tartalmazza. Nagyjbl ugyanekkor, 1489-ben kelt Mrton keresked levele Brt-
fhoz, miszerint Reyter Mihly egy brtfai szl felszerelst Dobos Istvn brtfai kereske-
dnek adta el. 1492-ben Gyrgy jhelyi oltros pap rtesti Brtfa vros tancst, hogy a
vincellrk meghalt, a tolvajok pedig mindent elloptak, ezrt kldjenek neki 10 forintot.
1498-ban rdott Kerek Sebestyn levele Brtfhoz, hogy kldjenek ktszer 4 sing aclt s 1
forintot a szlmvelshez. 1510-ben Hunyad megye eltt a hosdti Bak Blint tiltja a
szintn hosdti Imrt attl, hogy kerekharaszti szleje kertst a helybl kimozdtsa.
41
A
szlvel kapcsolatos gyekben egy oklevl kiadsa, esetleg egy levl megrsa egyre kevsb
szmtott rendkvli, nneplyes aktusnak: ehelyett magtl rtetd, mindennapos do-
logg vlt.

40
DF 216211. gy ltszik, hogy a korban ksztett, szlmvelsi kltsgeket rgzt szmadsok k-
pe a legtbb esetben hasonl volt, mint amit jhelyi pldnk is mutat. Azaz, habr a bevtelek s
kiadsok kln rovatban szerepeltek, s a legtbb esetben trgy, kronolgia, esetleg szemly sze-
rint szisztematikusan csoportostottk is az egyes tteleket, ezek a regisztrumok alapveten vegyes
felptsek voltak: gy a munkabrt, a hztartsi kiadsokat, a szlltsi s javtsi kltsgeket s a
klnfle bevteleket egyarnt tartalmaztk. Az is elfordult azonban, hogy a nagyrszt szlvel
foglalkoz szmadsba ms jelleg (srksztsi vagy kerttel kapcsolatos) elszmolsokat is betol-
dottak. Erre s az ilyen jelleg forrsok adatszerkezetre lsd Kubinyi Andrs: A mezgazdasg
trtnethez a Mohcs eltti Budn (Gallinczer Lnrt szmadsknyve 1525-bl). Agrrtrtne-
ti Szemle, 6. vf. (1964) 371404.
41
DL 9154, DL 35430, DL 19005, Brtfa I. 2678. sz., 2698.sz., 3031. sz., 3353. sz., DL 46961.
A kzpkori szlmvels s borkereskedelem Mhely
167
A bortermels velejrja volt az egyhzi tized s a klnfle adk lefizetse is, amely to-
vbbi rsos emlkek ltrejttt eredmnyezte. Az ilyen jogalapon beszedett borrl a
decimtorok, illetve adszedk hossz feljegyzseket ksztettek. A kzpkori Magyaror-
szg terletrl elg sok ilyen irattal rendelkeznk. gy pldul a Zgrbi Kptalannak az
1470-es vek kzeptl a kzpkor vgig j nhny vbl maradtak fenn tizedjegyzkei, de
nem ritkk a 1516. szzadbl szrmaz vrosi (Sopron, Buda stb.) bortized-sszersok
sem.
42

A hasonl kimutatsok felptse jellemzen szkszav, lnyegre tr s jl ttekinthe-
t volt, ami nem vletlen, hiszen az ilyen forrsok a korszakban mr tmegvel keletkeztek,
azaz ltrehozsuk a mindennapos rutin rsze volt, s gy adatszerkezetk is jl kidolgozott
formt mutatott. A zgrbi kptalan 1476. vi bortizedjegyzke (amelynek vgn egybknt
gabonatizedjegyzk is tallhat) falvanknti csoportostsban tartalmazza az adzk nvso-
rt s az ltaluk beszolgltatott, kblben pontosan meghatrozott bormennyisget. Az t-
tekinthetsget nemcsak a lakhely alapjn trtn csoportosts, hanem az is remekl
elsegti, hogy az orszgosan elterjedt gyakorlatnak megfelelen minden adz neve
kln sorban szerepel a forrsban. A regisztrum megklnbzteti a helyi s mr ahol
ilyenek voltak az idegen szlbirtokosokat is, ugyanis az utbbiakat a tbbitl elklntve
(Extranei cm alatt) sorolja fel.
43

A Borsod megyei Emdrl viszont nem borjegyzk, hanem a borkilenced beszedshez
kapcsold kiadsokat sszest regisztrumunk maradt fenn az 1516. vbl. A kilenced is-
meretlen nev beszedje egyes szm els szemlyben szmol be a hordk vsrlsrl, jav-
tsrl, az ezzel kapcsolatos munkadjrl, valamint a sajt maga szmra beszerzett hsrl,
a szolgi jrandsgrl s bizonyos szreti kltsgekrl is. A klnbz ttelek kvetkeze-
tesen klnll sorokba vannak rendezve, melyek vgn dnrban s forintban szerepelnek
a kiadsok.
44
Ez a regisztrum az rsbelisg, az adatrgzts technikjnak mg mlyebb r-
tegt villantja fel, mint az eddig emltettek, hiszen rja rzkelheten sajt hasznlatra k-
sztette feljegyzst.
Ha a tized beszedst a fldesr vagy ms erszakosan megakadlyozta, abbl hossz,
rsos formban rgztett perek is keletkezhettek. 1476-bl szrmaz adatunk szerint a
borsmonostori apt akadlyozta a gyri pspkt abban, hogy falvaiban a tizedet jogszer-
en beszedje, ami perrel vgzdtt.
45
Ha vgl megegyezs szletett a hasonl tizedgyek-
ben, arrl ltalban egyezsglevelet lltottak ki. 1450-ben pontosan ilyen eset trtnt,
amikor is Hunyadi Jnos kormnyz oklevelben ktelezte magt arra, hogy a veszprmi

42
A zgrbi kptalannak tbbek kztt az 1476. vbl is maradt fenn bortizedjegyzke: DF 256629.
Egy soproni nmet nyelv bortizedszmads 1442-bl: DF 204657. Budrl a 16. szzad elejrl
maradt fenn egy hosszabb bortizedjegyzk: Szakly Ferenc Szcs Jen: Budai bortizedjegyzkek
a 16. szzad els harmadbl. (Histria Knyvtr. Okmnytrak 4.) Budapest, 2005. Az ilyen sz-
lvel s borral kapcsolatos gazdasgi jelleg feljegyzsek igen nagy szmban lelhetk fel a Mohcs
eltti forrsanyagban.
43
Villa Senkowchy
Philypph I cb.
Zayko Medwed I cb.
Peter Medwedycz III cb. stb. DF 256629.
44
DL 26175. A b egyoldalas feljegyzs cme Registrum super expensas quas feci mea necessaria
none in Emewdh. A ttelek ilyen s ehhez hasonl formban szerepelnek: Item unum vas et
fracta vasa wlgo faal emi fl. I. s Item famulo meo Mateo qui promontorium sew montem
visitavit pro suo labore dedi d. L stb.
45
DL 17835.
Mhely GULYS LSZL SZABOLCS
168
pspksget a jvben nem akadlyozza majd budai bortizede beszedsben.
46
Mskor
maga a jobbgy akarta kikerlni a tizedfizetst, s ez vizsglatot, valamint klnfle szank-
cikat vonhatott maga utn. Albert ngrdi fesperes s esztergomi kanonok 1454-ben a
veszprmi Barnabs mszrost a csopaki szljbl jr tized meg nem fizetse miatt idz-
te oklevelvel a szne el.
47

A bortizedeket elszeretettel adtk brbe, s gy az egyhznak sikerlt megszabadulni a
behajtssal jr tehertl. Ilyen esetekben a brl egy sszegben kifizette a megbeszlt sz-
szeget, s a dzsmt sajt szakllra szedhette be az adott terletrl. Ezeket a megllapod-
sokat szintn szerzdses formban rgztettk. 1440-ben Orszg Mihly kincstart ngy
Pozsony megyei falvnak a bor- s gabona tizedt vette brbe 150 aranyforintrt az eszter-
gomi rsektl, melyrl maga lltotta ki az oklevelet.
48

A bor utni adk fizetsnek mdja vitkat is szlhetett, ezrt gyakran tallkozhatunk a
kilenced- vagy tizedfizets tern lvezett vagy szerzett kedvezmnyeket rz oklevelekkel s
a bortized fizetsnek mdjt pontost egyezsglevelekkel is. 1443-ban Gimesi Forgcs
Mikls fiai felmentettk familirisuk, Gspr gimesi vrnagy vsrolt csitri szlejt a ki-
lenced megfizetse all. 1491-ben II. Ulszl a sgi prpost panaszra megparancsolta
Hont vrmegye hatsgnak, hogy Alms s Szls falvak lakival a prpostsgnak jr
szltizedet borban fizettessk meg, s ne hagyjk, hogy a fizetst pnzben teljestsk.
49

Az adk lefizetse utn a szlsgazda megprblta eladni maradk bort. Ez trtnhe-
tett a teleplsen bell is, mg msok idegen vevket (polgrokat, nemeseket) kerestek az
zlet nylbe tshez. Az sem volt ritka (fknt a fldrajzi szempontbl j kereskedelmi
helyzet terleteken), hogy a bort klfldre vittk eladni. A tvolsgi kereskedk sok eset-
ben csupn kzvett kereskedelemmel foglalkoztak, nem sajt portkjukat rtkestettk,
hanem felvsroltk egyes termhelyeken a bort, s azzal jelentek meg a piacokon. Mskor
vrosi kzssgek vittk a piacra sajt, kollektven birtokolt szlik termnyt.
Kzenfekv s logikus tny, de ennek ellenre is rdemes hangslyozni, hogy a borke-
reskedelem mennyire fontos szerepet jtszhatott az egyes tjegysgek, orszgok kztti in-
formcicserben. Ez mg akkor is egyrtelm, ha a kereskedelemnek ksznhet hr-
ramlsrl konkrt adatunk a legtbb esetben egyltaln nem maradt fenn. Azaz sok eset-
ben tudjuk azt, hogy ki s hov vitte eladni a bort, nha ismerjk a bor mennyisgt s
rt, szerencss esetben pedig mg az is fennmaradhatott, hogy a fuvaros pontosan meny-
nyit krt a szlltsrt, de az informciramlsra vonatkoz emlts konkrt formban
csak a legritkbb esetben jelenik meg a forrsokban. Az informcicsere azonban gy is
nyilvnval: a nagyobb tvolsgra utaz, idegen tjakon rendszeresen megfordul borke-
resked vilgltott emberr vlt, j kultrkat, mentalitst, trsadalmi normkat ismert
meg s kzvettett sajt kzssge fel, gy, hogy sokszor bizonyosan nyelvismerete is b-
vlt.
Ha megvizsgljuk a borkereskedelem magyarorszgi s rgibeli tvonalait, gyakorlati-
lag azok az informcis csatornk trulnak elnk, amelyekbe a magyar borkereskedk be-
kapcsoldtak. A bor amellett, hogy a termhelyeken is nagy mennyisgben forgott a pia-
cokon alapveten a tjkzi s a tvolsgi kereskedelem jellemz termke volt, hiszen j
minsgben s nagy mennyisgben trtn ellltsnak lehetsgt a termszetfldrajzi
viszonyok hatroztk meg. Br az rpd-kortl kezdve Magyarorszgon szlt gyakorlati-

46
DF 200470.
47
DF 201342.
48
DL 61560.
49
DL 59281, DL 25276.
A kzpkori szlmvels s borkereskedelem Mhely
169
lag mindenhol termesztettek, az ebbl ellltott nedk nem voltak azonos minsgek, gy
a vltoz fogyaszti ignyek s az ezzel sszefgg rtkestsi lehetsgek megindtottk a
nagyobb arny borforgalmat.
A bor eleinte csak a bels kereskedelemben lehetett jelents tnyez, a 1415. szzad-
ban azonban mr egyre nagyobb mennyisgben szlltottk klfldre is. A legismertebb,
legjobb minsg bor a kzpkor nagy rszben a szermi volt, amelyet a 13. szzadtl
kezdve mr gyakorlatilag brhol be lehetett szerezni az orszgban.
50
A f szlltsi tvonala
a Dunn haladt, amelyen az orszg kzepig, Budig s Esztergomig, majd onnan szekren
egszen a bnyavrosokig, illetve Brtfig s Kassig, st Csehorszgig is eljutott.
51
A sze-
rmi bor npszersge ksbb sem cskkent. Nem vletlen, hogy tbb 16. szzadi elbeszl
forrsunk is megemlkezik az ezzel foly nagyarny tvolsgi kereskedelemrl.
52

Ennl kisebb tvolsgra utazott, de szintn kelend volt az orszg nhny kevsb hres
bortermel vidknek termke, gy a Balaton-vidk, Somogy, Baranya, Sopron-krnyke,
Zempln, Heves, Bereg s Bihar egyarnt a fontosabb, jobb minsg borok ellltsnak
egy-egy karakteres rgija volt.
53
A borok hosszabb tv bels forgalmrl mr a 13. szzad
vmtarifi is beszmolnak.
54

A szalnkemni, nagyolaszi, zenggi kereskedk az rpd-kor utols szakasztl borukat
szemlyesen szlltottk Budra, azaz jra s jra megtettk a Dlvidk s az orszg kzepe
kztti nem csekly tvolsgot.
55
Persze nemcsak k, hanem pldul pestiek s fknt a
szegediek is kereskedtek vele. Ennek ksznhet, hogy a pesti s szegedi borkeresked fa-
mlik kztt a kzpkor vgn olykor dinasztikus kapcsolat is ltrejtt. A pestiek ltal a
legtbbszr Kassig felvitt szermi bor emellett KassaPest viszonylatban is eredmnyezett
hzassgi kapcsolatokat.
56
Itt a borkereskedelem teht nemcsak egyszeren informcitr-
tneti vonatkozsokkal rendelkezik, hanem komoly, vrosok kztt kialakul kapcsolati

50
rthet teht, hogy II. Ulszl az eskvjre szermi bort prblt beszerezni a kalocsai rsektl,
mgpedig hatalmas, 100 hords ttelben. DL 46588.
51
Tbb alkalommal emltenek szermi, de baranyai, ruszti s budai bort is Brtfa vros szmads-
knyveiben. Fejrpataky Lszl: Magyarorszgi vrosok rgi szmadsknyvei. Budapest, 1885.
460., 270., 152-, 271. stb.
52
Olh Mikls aki a szermi borokat egyenesen a krtaiakhoz hasonltja beszmol a Pesten ma-
gyar borokat vsrol lengyel s szilziai kereskedkrl. Olh Mikls: Hungria. Athila. Szerk. s
az Athilt fordtotta Kulcsr Pter, a Hungrit fordtotta Nmeth Bla (Millenniumi magyar tr-
tnelem). Budapest, 2000. 30. Brodarics Istvn szintn emltst tesz a messze szakon is dicsrt
szermsgi borokrl. Brodarics Istvn: Igaz lers a magyaroknak a trkkkel Mohcsnl vvott
csatjrl. Szerk. Szigethy Gbor, fordtotta Kardos Tibor. Budapest, 1983. 21.
53
Belnyessy: Szl- s gymlcstermesztsnk, 1617. Nha ezek a szerminl kevsb zletes bo-
rok is hossz tra indultak. gy kerlhetett a 1516. szzadban soproni s munkcsi bor Budra,
vagy somogyi bor Pestre s Tiszavarsnyba. Sorrendben: ZSO VII. 1209. sz., DL 82418, Hazai
Okmnytr. Codex Diplomaticus Patriae. Kiadja Nagy Imre Paur Ivn Rth Kroly Vghely
Dezs. Gyr, Budapest, 18651891. IVIII. I. 253. sz., DL 16429.
54
Az esztergomi vmtarifa gy pldul megemlkezik esztergomi s szermsgi (marchiai) kereske-
dk ltal a vrosba szlltott borrl, Somogybl vagy Zalbl rkez, illetve klfldiek ltal Csehor-
szgba vagy mshov szlltott borrl is. Weisz Boglrka: Vmok s vmszeds az rpd-kori
Magyarorszgon (Trtneti ttekints, adattr). PhD rtekezs. Szeged, 2006. 59.
55
Szcs Jen: Az utols rpdok. Budapest, 2002. 358360.
56
Szermi borral keresked egyttal a Szermsgben szlbirtokos pestiekre, gy a pesti haj-
sokra lsd: Kubinyi Andrs: Buda s Pest szerepe a tvolsgi kereskedelemben a 1516. szzad
forduljn. Trtnelmi Szemle, 36. vf. (1994) 4243.; Gecsnyi: Vrosi s polgri szlbirtokok,
340341.
Mhely GULYS LSZL SZABOLCS
170
hlzattal is jrt. Klnsen a szegediek szerepe kiemelked: a mr emltett extraneus sz-
lbirtokls mellett ugyanis kereskedelemmel is foglalkoztak, gy az orszg szaki s dli ha-
trvidki rgii kztt lv risi terleten mozogtak otthonosan, teremtettek kulturlis
kapcsolatot s szereztek szleskr ismereteket, valamint kereskedelmi tapasztalatokat.
57

A bor nemcsak a bels-, hanem a klkereskedelemben is kitntetett szerepet jtszott, s
ennek ksznheten idegen orszgokkal teremtett sszekttetst. Habr borexport min-
den bizonnyal a legtbb magyar hatrszakaszon folyt,
58
legjellemzbb clterlete egyrtel-
men Lengyelorszg. Mr igen korn, 1310 krl felbukkan a szermi s dunntli bor
Krakkban, majd ezt kveten, nagyjbl a 15. szzad elejn a lengyel borkivitel fellendlt
s a korajkorban is jelents maradt.
59

A lengyel terletek azonban nem jelentettek csupn clllomst, hanem kzvett sze-
repet is jtszottak a magyar bor Baltikum fel trtn eljuttatsban. A Visztuln lehajzott
magyar bor amelynek szlltsban nyilvn krakki lengyel kereskedk vehettek elssor-
ban rszt ilyen mdon a Nmet Lovagrend s a Hanza-vrosok, valamint szaknyugat-
Eurpa piacain is megjelenhetett.
60

A hrramlsban, a mindennapi informcis csatornk fenntartsban azonban nem
csupn a tjkzi s tvolsgi, hanem a helyi borkereskedelem is nagy szerepet jtszhatott.
Egy-egy jelentsebb kereskedvros ugyanis a borkereskedelme rvn roppant intenzv
kapcsolatot hozott ltre a kzvetlen krnykvel, vagy ha gy tetszik, piackrzetvel. Brtfa
vros borkereskedelme kapcsn pldul sszekttetsben llt Glszcs, Hanusfalva, Nagy-
mihly, Sztropk, Varann, Terebes, Sros, jhely, Gnc, Tokaj, Liszka, Tlya, Sznt,
Sziksz, Szepesvralja, Kassa mezvrosokkal s vrosokkal.
61
A vrosnak emellett hatr-
menti lengyel kapcsolatai sem voltak megvetendek, ugyanis a kvetkez lengyel telepl-
sekkel llt fknt a borforgalom miatt zleti viszonyban: Bjecz, Brzezow, Bobowa, Bor-

57
A vros jmd kereskedinek msik nagy csoportja a marhakereskedelemben volt rdekelt s
szintn rengeteget utazott. Erre s az szaki irny borkereskedelemre lsd Kubinyi: Vrosfejlds
s vsrhlzat, 174175.; Petrovics Istvn: Dl-dunntli s dl-alfldi vrosok kapcsolata Fel-
s- Magyarorszggal a kzpkorban. In: Brtftl Pozsonyig. Vrosok a 1317. szzadban. (Tr-
sadalom- s mveldstrtneti tanulmnyok 35.) Szerk. Csukovits Enik Lengyel Tnde. Bu-
dapest, 2005. 144146.
58
Ilyen volt pldul Kszeg, Csepreg, Rohonc, Kismarton, Ruszt, Modor, Dvny, Bazin s Recse
mezvrosok Ausztriba irnyul, problmktl s perektl sem ppen mentes borkivitele. Bcs-
kai Vera: Mezgazdasgi rutermels s rucsere a mezvrosokban a 15. szzadban. Agrrtr-
tneti Szemle, 6. vf. (1964) 813.
59
Feyr: A szl- s bortermels, 42; Vinkler Blint: Krakki vmnaplk tokaj-hegyaljai borokra
vonatkoz bejegyzsei 1597-ben. In: Szltermels s borkereskedelem. (Speculum Historiae
Debreceniense 2.) Szerk. Orosz Istvn Papp Klra. Debrecen, 2009. 5575.
60
Psn Lszl: Magyar-Hanza kereskedelmi kapcsolatok a kzpkorban. In: Magyarsg s Eurpa
tegnap s ma. Tanulmnyok az Ady Endre Akadmia 15. vforduljra. Szerk. Orosz Istvn
Mazsu Jnos Pallai Lszl Psn Lszl. Debrecen, 2006. 29.; u: Borkereskedelem a kzp-
kori Baltikumban. In: Szltermels s borkereskedelem 1617. 1407-bl arra is van adat, hogy
kivtelesen magyar fuvarosok szlltjk a bort a Lovagrend terletre.
61
Ivnyi Bla: Brtfa szabad kirlyi vros levltra 13191526. II. kt. 15011526-ig. (kzirat) (a
tovbbiakban: Brtfa II.) 3637. sz., 3709. sz., 4463. sz., DF 213096, DF 216137, Brtfa II. 5226. sz.,
Brtfa I. 3323. sz., Brtfa II. 4472. sz., 4236. sz. 4609. sz., 5019. sz., 5314. sz., 5535. sz., 5061. sz.,
4652. sz.,
A kzpkori szlmvels s borkereskedelem Mhely
171
oszl, Cobylany, Grebow, Krakk, Kroszno, Lubaschava, Musina, Myaschko, Novy Sandecz,
Schymbark, Smigrod Strzezow, Tarnow.
62

A borral folytatott kereskedelem nem volt egyszer s olcs dolog, jelents befektetst
s szervezst ignyelt. Radsul biztonsgosnak sem volt nevezhet: brmikor fennllt a
veszlye, hogy a keresked kocsijt rablk tmadjk meg, vagy hogy a vev egyszeren nem
fizeti ki a vtelrat. A hordk beszerzse, szlltsa, a potencilis vevk keresse, a legjabb
piaci s egyb (pldul biztonsgos tvonalakkal kapcsolatos) informcik megismerse
komoly kapcsolatrendszert s szmos levelezpartnert, ehhez szksges mveltsget, rs-
tudst felttelezett.
Azok az oklevelek, amelyek a borral val kereskedelemmel kapcsolatos privilgiumokat
riztk, a birtokjogot biztost oklevelekhez hasonlan rtkesek voltak s nagy becsben
lltak. Ilyen fontos jog volt a bormrs joga, melynek feltteleit gyakran rsos formban
hatroztk meg. gy 1387-ben Zsigmond ms kivltsgok kztt korltozta az idegeneket
abban, hogy Szszsebes vrosban bort mrjenek ki. 1407-ben Jnos gyri pspk meger-
sti azt a szombathelyi polgrokkal kttt egyezsgt, melyben tbbek kztt arrl rendel-
keztek, hogy a bormrs joga mindkt felet egsz vben megilleti. 1468-ban, amikor Kis-
vrda telepls Vrdai Istvntl kivltsglevelet kapott, a kor egybknt egyik legfejlettebb
mezvrosi kivltsglevelnek tekinthet privilgiumban az a kikts is szerepelt, hogy a
helyi orszgos vsron a polgrok szabadon mrhettk a boraikat, idegenek azonban csak a
br s a tancs engedlyvel tehettk ezt. 1472-ben Mtys megtiltotta, hogy a disgyri
plosok az korbbi engedlynek ellenre s a miskolci polgrok srelmre Miskolcon
bort mrjenek ki.
63

A borkereskedelemmel foglalkozk kereskedelmi kivltsgok szerzsre trekedtek,
melyet ltalban kollektven (pldul vrosok, egyhzak stb.) kaptak meg az uralkodtl.
1408-ban Zsigmond megtiltotta, hogy a szermsgi vmszedk a szegediektl a rginl na-
gyobb borvmot kveteljenek. 1413-ban Albert osztrk herceg megengedte a soproni polg-
roknak, hogy vi 50 hord bort Ausztrin keresztl Cseh- s Morvaorszgba szlltsanak.
64

A kivltsgols nha azonban igencsak diszkriminatv mdszerrel trtnt. Amikor
Beckensloer Jnos egri pspk szkhelye bortermelsnek fellendtse rdekben 1473. vi
kivltsglevelben megtiltotta az egri vlgybe idegen borok behozatalt, ezzel gyakorlatilag
nknyesen avatkozott be a piaci viszonyokba.
65
Hasonlkppen, a hegyaljai mezvrosok
borkereskedelmt is nagyban elsegthette Mtys 1482. vi oklevele, amelyben megtiltot-
ta, hogy a szermsgi borokat Tiszalcnl szakabbra szlltsk fel.
66
Ezutn a lengyel pia-
con s Magyarorszg szakkeleti rszn is a Patak s Eger krnyki borok kerlhettek csak
igazn versenyhelyzetbe. A cszmai mr emltett privilgiumban pedig nem csupn az
idegen borok behozatalt korltoztk, hanem azt is elrtk, hogy a bor eladsnl csakis a
tancs ltal hitelestett, 16 budai pintes mrtket szabad hasznlni.
67

Egyes borszlltmnyok menlevelet kaptak, ami vdelmet biztostott szmukra tjuk
sorn. 1467-ben Brtfa vrosa rt levelet Szapolyai Imrnek, melyben a Liszkrl elszll-
tand bora rszre krt menlevelet. 1495-ben Tarnowi Amor Jnos krakki vrnagy kldtt

62
Az erre vonatkoz, nagyrszt Ivnyi Bla ltal is kiadott forrsok ismertetse a Hajnal Istvn Kr
2012. vi debreceni konferencijn trtnt meg.
63
ZSO I. 296. sz., ZSO II. 5725. sz., Zichy X. 304. sz. s DL 17353.
64
ZSO II. 5897. sz., ZSO IV. 1254. sz.
65
DF 209933.
66
Belnyessy: Szl- s gymlcstermelsnk, 2122.
67
ZSO VI. 2229. sz.
Mhely GULYS LSZL SZABOLCS
172
levelet Brtfa tancshoz, hogy Nityel Mikls tarnowi polgrt, aki 16 flhord bort szllt,
segtsk az tjn. 1500-ban Polhaimi Farkas bcsi fkapitny krte Pozsony vros magiszt-
rtust, hogy az ltala a Bazini Pter grfhoz kldtt 3 hord bor tjt semmikppen ne
akadlyozzk.
68

A mezvrosokban s a falvakban a bor eladsa ltalban gy zajlott, hogy az eladk
elszr szban vagy rsban tjkoztattk az rdekelteket a portkrl. Ezek a levelek gya-
korlatilag a modern kori reklmot helyettestettk. Tbb ilyen pldval rendelkeznk. Az
ilyen forrsokban rendkvl gazdag brtfai levltr anyagbl nzznk nhnyat: 1468-ban
a terebesi Aszari Jnos rt levelet Domsai Blint sztropki udvarbrhoz, hogy keressen
vevt 12 hord emdi s zombori j borra, vagy rtestse errl a brtfaiakat. 1484-ben
Lapispataki Mikls Varannrl keltezett levelet Brtfa vros tancshoz, hogy liszkai,
zemplni, bnyei, varanni s mshol lv szliben elad borai vannak. 1487-ben Kpol-
nai Zsigmond regci vrnagy rtestette a brtfaiakat, hogy van elad szermi bora, teht
ha venni akarnak, jjjenek rte.
69

Arra is volt plda persze, hogy az gyfl maga jelentkezett be az rurt. 1485-ben Kazi-
mirsky Jnos przemisli pspk levelben Brtftl egy hord bort krt, amirt ahogyan
azt rja mr el is kldte Gomolko Mtys brzezowi polgrt. Ugyanebben az vben Damb-
ni Jakab krt levelben Brtfa tancstl egy flhord j bort.
70

Ha a vev vagy megbzottja megjelent a borrt, ltalban nem fizette ki rgtn a teljes
sszeget, csupn kisebb foglalt hagyott ott, s a tartozst ksbb, a szllts utn kldte
csak el. Az aktust s annak kondciit egybknt nem egyszer rsba is foglaltk, illetve le-
vlvlts sorn pontostottk a rszleteit, a pnz lefizetsrl pedig gyakran nyugtt is kil-
ltottak. Ezt bizonytja az az eset is, amikor 1411-ben a frakni Grf Pl levelben Sopron
vros tancstl nyolc nap haladkot krt a lefoglalzott hord bor tvtelre. Nagyszom-
bat vros 1418. vi sajt oklevele szerint a szentvidi plbnostl 4 hord bort vsrolt, me-
lyet kt rszletben, Pnksdkor s Mihly-napon fognak majd kifizetni. 1492-ben Gobel
Gergely szepesi vrnagy nyugtatta Mrisi Istvnt a borrt tadott 28 Ft-rl.
71

Igen gyakran elfordult azonban, hogy a tartozst a vsrl nem egyenltette ki teljesen.
Ilyenkor a srtett, a fldesura vagy vrosok s mezvrosok esetben a helyi tancs levl-
ben rtestette az rintett vros magisztrtust vagy magt a vsrlt az gyrl, s intzke-
dst krt a pnz elkldse rdekben. Egy mezvros esetben nem felttlenl a polgr
rstudsnak hinya llhatott egy a tancs ltal rt ilyen missilis htterben. Egyrtelm-
nek tnik, hogy a magisztrtus presztzse folytn sokkal hatkonyabban tudta ilyen esetek-
ben a helyiek rdekeit kpviselni, mint maga a jobbgy.
1522-ben pldul Gnc mezvros hatsga kldtt ilyen tmj levelet a brtfai ta-
ncsnak, hogy polgrtrsuknak, Kis Mtysnak egy brtfai polgrntl borrt jr 7 s fl
forint tartozst hajtsk be. 1525-ben rdott a varasdi Krisztus Teste testvrlet levele
Brandenburgi Gyrgyhz, miszerint emberei 28 forint rtkben vsroltak a testvrlettl
bort, amit azonban azta sem fizettek ki. Krik teht a mielbbi trlesztst.
72

sszessgben elmondhat teht, hogy az ilyen kereskedelmi kapcsolatok jelentsen
fellendtettk a helyi rsbelisget, s nagyszm, klnbz tpus oklevelet s magnleve-
let eredmnyeztek a borkereskedelemmel kapcsolatos legklnflbb tmakrkben.

68
Brtfa I. 1712. sz., 3210. sz. s DL 46518.
69
Brtfa I. 1739. sz., 2324. sz., 2527. sz.
70
Brtfa I. 2375. sz., 2432. sz.
71
ZSO III. 259., ZSO VI. 2667., DL 75103.
72
DF 218040., DL 38089.
A kzpkori szlmvels s borkereskedelem Mhely
173
Az albbi pldk jl visszaadjk azt a vltozatossgot, amely forrsainknak erre a cso-
portjra vonatkozik: 1484-ben Becz vros levlben tancsolja Brtfnak, hogy a szlltott
bort a sajt vmjra knyszert Kmitha Pter szepesi kapitny ellen forduljanak a krakk-
iakhoz panasszal. Dresneki Mikls lvai provizor 1516. vi levelben krte a selmecbnyai
tancstl, hogy a nluk lv boros hordkat kldjk vissza neki. 1522 vgn Szentmihlyi
Tams hrom levlben is panaszkodik Vrdai Ferenc erdlyi pspknek, miszerint a bort
igen nehz eladni, van, ahol csak 2 Ft-ot adnak rte hordnknt, ezrt a borokat ki kellene
vinni Gyulafehrvr vrosbl s gy eladni. Kri, hogy a pspk rjon ez gyben a vrosi
tancsnak.
73

Megemltend mg, hogy a vrosi, kollektv szlbirtokokrl befoly bor, valamint a v-
rosok ltal vsrolt, illetve eladott, tovbb a klnfle szemlyeknek kiutalt bor mennyi-
sgt is gazdasgi jelleg kimutatsokban, regisztrumokban rgztettk. Ilyen sszersok
maradtak fenn igen nagy szmban az 1450-es vektl Brtfrl (a Mohcs eltti vtizedek-
bl mr majdnem minden vbl meg van az sszers), de vannak hasonlk Eperjesrl,
Selmecbnyrl, Kassrl, Sopronbl (az 1420-as vektl), st mg egyes vrakhoz kapcso-
ld uradalmakban sem ritkk az ilyen forrsok (nod, Lka stb.).
74

Az ilyen kimutatsok adatszerkezete nagyban hasonlt a fentebb mr ismertetett re-
gisztrumokhoz: az egyszersg, a j ttekinthetsg s az adatok ltalban precz s k-
vetkezetes feltntetse egyarnt jellemzi ket. A lkai, 1524. vi szmads borral kapcsola-
tos oldaln (Registrum factum super vini anni 1524 alcmmel) pldul a borbevtel s a
kiutalt bormennyisg kln bekezdsben szerepel. Az egyes sorok tartalmazzk az adott t-
tel eredett, azaz hogy honnan s milyen alapon szedtk be a bort, illetve cmzettjt s a
pontosan lejegyzett, hordban megadott bormennyisget is.
75

Brtfa vros 1516. vi borszmadsa (Registrum vinorum) a vrosi tancs ltal vsrolt
borral kapcsolatos kifizetseket tartalmazza szablyos rendben (Emptio vinorum alcm
alatt). Az egyes ttelek itt is kln bekezdsben szerepelnek, ahol a bor eladja, a forintban
s dnrban tadott pnz sszege s legtbbszr a kifizets dtuma is szerepel. A bekezd-
sek alatt minden esetben feltntettk a kifizets megtrtntnek tnyt is, a lapok aljn pe-
dig sszestettk az oldalon szerepl sszegeket.
76

Az imnt, illetve a mg korbban emltett pldkbl is remekl kitnik, hogy a szl-
mvels s borkereskedelem kapcsn szletett gazdasgi feljegyzsek egysges, logikus
szempontok alapjn szlettek, s igazodtak a kor ms hazai, gazdasgi tmj irataihoz.
Ami azonban e forrsok adatszerkezett s felptst illeti, azt kell ltnunk s ez nem
csak a borral kapcsolatos szmadsokra igaz! , hogy egy tlagos gazdasgi ismeretekkel s
latin mveltsggel rendelkez vrosi vagy uradalmi tiszttart ltalban nem a nyugaton
szles krben elterjedt velencei tpus ketts knyvelst
77
alkalmazta a gazdasgi tnyek
feljegyzse sorn, hanem az egyszer knyvvitel szablyai szerint ksztette el kimutatst.

73
Brtfa I. 2304. sz., DF 235569. Az 1522. vi gy: DL 82597, DL 82598, DL 82599.
74
Egy-egy plda, sorrendben: DF 213750. (1458), DF 228671. (1442), DF 235699. (1465), DF 271727.
(1509), DF 204616. (1426), DL 26189. (1518), DL 26317. (1524).
75
Csak kt plda a bevtelekre s kiadsokra: Item Rewth ius montium vas vini IIII, illetve Item
in sallarium meum accepi vasa vini X stb. DL 26317. Ezzel hozzvetleg megegyez adatszerke-
zettel rendelkezett az 1523. vben sszelltott Kanizsai-fle uradalmi szmadsknyv borbevte-
leket sszegz nhny szakasza is. Ngrdy rpd: Kanizsai Lszl szmadsknyve. (Histria
Knyvtr. Okmnytrak 8.) Budapest, 2011. 2733., 8190.
76
DF 217582.
77
A velencei knyvelsi md kzpkor vgn is jl ismert sszefoglalsa: Fra Luca Pacioli dal Borgo
Sansepolcro: Summa de aritmetica, geometria, proportioni et proportionalita. Vinegia, 1494.
Mhely GULYS LSZL SZABOLCS
174
A hazai gyakorlat fontos jellemzje volt tbbek kztt a klnfle trgy regisztrumok
sszeszerkesztse, ezekben az egyes ttelek olykor vegyes mdon trtn szerepeltetse, az
egyhzi nnepek alapjn trtn datls, a rmai szmok hasznlata, de az is, hogy sok
esetben egyrtelmen lthat, hogy a szmads ksztje utlag lltotta csupn ssze ki-
mutatst az idkzben felhalmozdott, tematikailag s kronolgiailag is sszekeveredett
szmlahalombl, s sajt rdekben nyilvnvalan arra trekedett, hogy az elszmolst
nullszaldra tudja kihozni. Ennek jegyben pedig az egyes tteleket hajland volt igencsak
rugalmasan kezelni. Megllaptsunk igazsga remekl kitnik az esztergomi rseksg
15. szzad vgn keletkezett szmadsknyveibl, az gynevezett Hipolit-kdexekbl is.
Ezek ugyanis magyar rnokok latin nyelven s a fent ismertetett hazai gyakorlat alapjn
sszelltott regisztrumaibl keletkeztek, amelyeket a velencei tpus elszmolsi technik-
ban, azaz a ketts knyvelsben jrtas magyarorszgi olasz rnokok szerkesztettek a kor
nyugati sznvonalnak megfelel, olasz nyelv fknyvbe.
78

A borral kapcsolatos informciink, a borgyekben keletkezett forrsok az zlet nylbe
tse, illetve a jradk beszedse utn sem tnnek el. Olykor tovbb lehet kvetni a bor
utlett az olyan oklevelekben is, amelyek kzvetlenl nem sorolhatk a szltermels s
borkereskedelem gymond hivatalos dokumentumai kz. Hallunk klnbz hatalmas-
kodsi gyekrl, amikor hzakbl vagy kereskedktl rabolnak bort, szmos plda van ar-
ra, amikor nem kereskedelmi cllal, hanem ms okbl kel tra a bor kt pont kztt, s ar-
ra is van adatunk, hogy a nemes ned fogads ttje lesz.
Csak kt rdekes pldt emltennk meg ezek kzl. Vradi Ross Gyrgy kzjegyz
1500-ban oklevelet lltott ki arrl, hogy Ilyei Tams s Vajai Imre mester vradi kanono-
kok sszevesztek azon, hogy hol lakik Csaholyi Bertalan. Az elbbi szerint a szabolcsi Va-
jn, az utbbi szerint pedig Szatmr megyben. A felek az oklevl szerint vgl egy j hord
borban fogadtak. Sokatmond az az eset is, amikor 1504-ben Frangepn Beatrix a Medve-
vr alatti Szz Mria plos kolostor vikriusnak panaszra megtiltja, hogy a Mria nne-
peken istentelen emberek a kolostor kertsn bell bort ruljanak, mivel ennek kvetkez-
tben nem csak a kolostor kertjei s gymlcssei mennek tnkre, hanem a rszegek kzt a
civdsok, st a gyilkossgok sem ritkk.
79

A szlbirtokok intenzv forgalma s az ennek hatsra fellnkl helyi oklevlads is
nagy szerepet jtszhatott abban, hogy a 16. szzadra mr orszgszerte elterjedt a magyar
nyelv oklevelek hasznlata. Pldakppen egy 1572. vi, az ungvri tancs ltal kiadott ma-
gyar nyelv szladsvtelt szeretnnk megemlteni, melyben Ungvr hatsga eltt K-
mves Blint eladta szlejt Nagy Ferencnek.
80
A 16. szzad elejn kibontakoz magyar

(Hasonms kiads, kisrfzettel. Fordtotta s a jegyzeteket rta Knyves Tth Klmn. Lektorl-
ta s a megjegyzseket rta Dr. Nagy Gbor. A m fakszimile kiadst gondozta s a trtneti sz-
szefoglalt rta Csirmaz Pl. Budapest, 1994.)
78
Fgedi Erik: Az esztergomi rseksg gazdlkodsa a 15. szzad vgn. In: U: Koldul bartok,
polgrok, nemesek. Budapest, 1981. 114237., fknt 115-122. Fgedi rszletesen elemzi a forrs
adatszerkezetnek s knyvelsi mdszernek krdst is. A hasonl regisztrumok keletkezsvel,
adatrgztsi technikjval, adatszerkezetvel a kutats azonban eddig csak elvtve foglalkozott.
Ezek kzl rdemes megemlteni Fejrpataky Lszl mr emltett forrskiadvnynak bevezetjt
(Fejrpataky: Magyarorszgi vrosok, IIIXIII.), Kubinyi Andrs mr szintn rintett tanulm-
nyt (Kubinyi: A mezgazdasg trtnethez, 371380.) s Ngrdy rpd forrskzlsnek be-
vezetjt (Ngrdy: Kanizsai Lszl szmadsknyve, 810.).
79
DL 73337., DL 34577.
80
DF 209883. Az oklevl a Mohcs eltti gyjtemnyben tallhat, mivel korbban hibsan 1512-re
datltk.
A kzpkori szlmvels s borkereskedelem Mhely
175
nyelv hivatali rsbelisg a mezvrosokban gyakran a korbban kiadott latin nyelv
adsvteli szerzdsek mintjra s azokat felhasznlva fejldtt ki, amelyet ungvri forr-
sunk megszvegezse is kellkppen bizonyt. Ha hasonl okleveleket vesznk a keznkbe,
pldul a kora jkori hegyaljai levltrakbl, akkor teljesen egyrtelmen kimutathat,
hogy a magyar nyelv oklevelek megszvegezst minden bizonnyal kzpkori latin okleve-
lek egyszer tkrfordtsval hajthattk vgre.
81

A szlmvels mivel megnvelte az iratok szmt erre az rsbelisgben megjelen
fejldsre mindenkppen pozitv hatst gyakorolhatott s alapvet szerepet jtszhatott az
rshasznlat szlesebb kr elterjedsben is, ami a szerencss forrsadottsg helyeken
oklevelek s missilisek tucatjaiban mrhet le.
A fentiek sorn kitrtnk a szlvel s a borral kapcsolatos lehetsges vizsglati szem-
pontokra: az rsbelisg informcitrtneti vonatkozsaira, a szakrtelem s termelsi
technika importjra s exportjra, valamint a kereskedelemmel prhuzamosan megfigyel-
het informcicsere lehetsgeire. Tablnk azonban gy sem teljes, a szltermels s
borkereskedelem tovbbi informcitrtneti vizsglati lehetsgeket rejt magban. Ilyen
pldul a bor mrsre alkalmazott klnfle mrtkek elterjedsnek krdse. A bormr-
tkek orszgos vagy regionlis hasznlata ugyanis nyilvnval mdon a kereskedelmi, gaz-
dasgi s kulturlis kapcsolat fggvnye volt, terjedsk informcitads sorn trtnik.
Hasonl mdon, a klnfle bortpusok megjelensnek, a piacon megfigyelhet kereslet-
nek, reklmrtknek megllaptsa is az informcitrtnelem kereteibe tartoz krds-
kr.
82
rdemes lehet mg mindezek mellett az egyes termelk s borkereskedk ltal nyil-
vnval mdon alkalmazott megklnbztet jelek, hordkra festett, nyomott vdjegyek
krdsnek, a kereskedelmi forgalomban jtszott szerepnek is utnajrni.
83
Ebbl is re-
mekl ltszik, hogy az informcitrtnet megannyi potencilis kutatsi tereppel rendelke-
zik, a lehetsgek feltrsa s szmbavtele pedig nagyrszt mg elttnk ll.

81
Gulys Lszl Szabolcs: A mezvrosi nkormnyzat funkcii s trsadalmi httere a kzpkori
Hegyaljn. Doktori (PhD) diszertci. Debrecen, 2008. http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/
dea/handle/2437/33459 (A letlts idpontja: 2012. jlius 19.) 174175. Ilyen, egyrtelmen k-
zpkori jelleg forrsokat kzl pldul Hunfalvy Pl: Hegyaljai oklevelek. Nyelvtudomnyi Kz-
lemnyek, 6. vf. (1867) 3. sz. 327349.; v. Kalmr Jnos: Szlvsrls a Tokaj-hegyaljn
1588-ban. A Hermann Ott Mzeum vknyve 8. vf. (1969) 187194.
82
A borok fajtjra, sznre, minsgre stb. utal megjegyzsek viszonylag ksn, a kzpkor vge
fel kezdenek csak szerepelni a forrsokban. Nem csupn a terletileg eltr bortpusokrl van sz
(pl. tokaji, baranyai, szermi, somogyi, malvziai, ruszti, olasz bor stb. v. Fejrpataky: Magyar-
orszgi vrosok, 658.), hanem ugyanide sorolhatk a bor minsgvel kapcsolatos jelzk is: bor,
jbor, fehr bor, vrs bor, a gyakorta a forrsokban emltett j bor s a lre (vinaceum). Lsd
pldul: DL 36393, DL 36398, DL 73337, DL 103720, s alapveten: Bartal, Antonius: Glossarium
Mediae et Infimae Latinitatis Regni Hungariae. Budapestini, 1901. 698699.
83
Ilyen kereskedelmi jeggyel rendelkezett pldul Glniczer Mihly varanni keresked is 1494-ben.
DF 215944.

AETAS 27. vf. 2012. 4. szm 176
BAGI ZOLTN PTER
A 1617. szzadi hatrvidki s diplomciai
kmkeds magyar nyelv irodalmnak ttekintse
R. Vrkonyi gnesnek

Ltom, hogy k valami spokat tartogatnak kezekben, s egy a msikhoz hajolvn, an-
nak a flbe spol: a melly spols ha kedves vlt, rltek, ha pedig valami rezg vlt,
bsltak [] De hol szedik azokat a spokat? Mindenfell hordjk azokat mond [ti. a
tolmcs B. Z.]: Ht nem ltod az rosokat? Tekintve azrt, s m itten jrnak s lovagol-
nak nknt arra rendeltetett emberek, kik azokat a spokat szllyel hordoztk. Kik kzl
sokan lovagoltak sebes lovakon, s azoktl sokan vettenek: msok gyalog jrtak, nmelyek
mg mankn-is sntikltak, s ezektl inkbb vettek az okosabbak, azt mondvn: hogy bi-
zonyosabbak szoktak lenni rta Johann Amos Comenius 1623-ban napvilgot ltott m-
vnek Az Bjdos az jsg rk kzz akadt cm fejezetben.
1
A tolmcs-ksr s a buj-
dos beszlgetsbl idzett rszletek alapjn szembetn, hogy a 1617. szzadban a kor-
trsak a hreket vagy mai szhasznlattal az informcit llamok, npek sorst eldnt r-
tknek tekintettk, amelynek a megfelel minsgt, mennyisgt s ramlst biztostani
kellett. A ks kzpkorban kialakul informcihsg erre az idszakra olyan mrtkben
megnvekedett, hogy joggal lehet beszlni az informcirobbans korrl.
2

Nem meglep teht, hogy a 20. szzad els feltl a magyar trtnetrs is figyelmet
szentelt az informciszerzs s -ramls krdsnek; a kutatsok azonban klnbz ir-
nyokban, korszakokban s eltr intenzitssal folytak. A magyarorszgi hrkzls, ezen be-
ll is a posta 1617. szzadi histrija meglehetsen jl ismert Munks Lszl s Henney
Vilmos mlt szzad elejn kiadott munkinak ksznheten.
3
Az elmlt kzel kt vtized-
ben elssorban G. Etnyi Nra munki alapjn sikerlt rekonstrulni, hogy a Nmet-rmai

1
Comenius, Johann Amos: Vilg labirintusa s szv paraditsoma. Ford.: Rimny Istvn. Pozsony,
1805. 187190.
2
A magyar szakirodalomban Sznyi Gyrgy Endre 1984-ben megjelent knyvben hasznlta tuda-
tosan az informcis robbans kifejezst, amit a renesznsszal s a knyvnyomtats elterjeds-
vel (Gutenberg-galaxis) megjelensvel kttt egybe. Mindezt meghatrozzk a kialakul j llam-
rendszerek, az j lptk hbork, az egyre szlesebb terleteket fellel diplomcia s a hatal-
masra duzzadt brokrcia. Sznyi Gyrgy Endre: j fld, j g. Budapest, 1984. 23., 4142.; R.
Vrkonyi gnes: A tjkoztats hatalma. In: Petercsk Tivadar Berecz Mtys (szerk.): Infor-
mciramls a magyar s trk vgvri rendszerben. Studia Agriensia 20. Eger, 1999. 933. 12.
Kerekes Dra: Diplomatk s kmek Konstantinpolyban. Mltidz zsebknyvtr. Budapest,
2010. 9.
3
Magyarul erre lsd a mr emltett munkkon kvl: Munks Lszl: A kirlyi magyar posta trt-
nete 15261715. Budapest, 1912.; Henney Vilmos: A magyar posta trtnete. Budapest, 1926.;
Plffy Gza: Hrszerzs s hrkzls a trkkori Magyarorszgon. In: PetercskBerecz (szerk.):
Informciramls a magyar s trk vgvri rendszerben, 3356., 5559.
A 1617. szzadi hatrvidki s diplomciai kmkeds Mhely
177
Birodalomba milyen informcik milyen formban (rplapok, jsgok, pamfletek, Trken-
liedek) jutottak el a magyarorszgi esemnyekrl, s ezek hogyan pltek be a lakossg
mindennapjaiba, az emberek kollektv tudatba.
4

Mindezekekkel ellenttben a jelentsgt tekintve kiemelked fontossg hdoltsgkori
kmkeds vagy illeglis hr- s informciszerzs trtnete kevss feldolgozott. Holott az
ellensges llam jelen esetben az Oszmn Birodalom katonai s politikai tevkenysg-
nek minl rszletesebb s pontosabb megismerse kulcsfontossg szerepet jtszott a k-
skzpkori Magyar Kirlysg, majd a Habsburg Monarchia kl-, vdelmi- s katonapoliti-
kjnak alakulsban, alaktsban. Gondoljunk csak a mohcsi csatt megelzen az
egybknt a kor elvrsainak s mechanizmusainak megfelelen kiplt s mkdtt ma-
gyar kmhlzat csdjre, amely lehetetlenn tette a magyar hader koncentrcijt, vagy
az 1556-tl a keleti diplomcit, ezen bell a kmszolglatot is irnyt Udvari Haditancs
klnbz fontos s pontos hradsok megszerzsre tett ksrleteire.
5
Munkmban szeret-
nm rviden sszefoglalni teht, hogyan mutatta be a magyar trtnetrs a 1617. szzadi
Magyar Kirlysg s a Habsburg Monarchia trtnetre vonatkoz diplomciai s hatrvi-
dki kmkedssel kapcsolatos kutatsok eredmnyeit.
A hatrvidki kmkeds
Az Oszmn Birodalom elleni kmkedsrl az els komolyabb sszefoglalt Takts Sndor
jelentette meg; a Bcsben rztt levltri iratanyagokat rendkvl alaposan ismer piarista
tanr Rajzok a trk vilgbl cm munkjnak egy fejezett szentelte ennek a tmnak.
Megfogalmazsa szerint a mieink azt tartottk, hogy a csatnak (csapatnak) a lelke a j
nyelv (hrmond), gymja a kmsg s szerencsje a kalauzsg. Mg a legutols sereghajt
vagy tborjrtat is tudta, hogy kmek, kalauzok, nyomjrok s fogott nyelvek nlkl hadra
kelni s hadakozni nem lehet. Ezrt a vgbeli kapitnyok, ha dobot ttettek s csatt bocs-
tottak ki, a szguldkat nyelvfogsra, a nyomjrokat nyomnzsre j eleve kikldtk.
6
Ta-
kts ttrnek szmt munkjban csupn j stlussal sszegezte a kmkedssel kapcsola-
tos rdekes s sznes trtneteket, a szerz ugyanis egyltaln nem trekedett a rendszer
fejldsnek s szervezetnek feltrsra.
Hasonl megllaptst tehetnk arrl az Erdlyi Gyula ltal rt munkrl is, amely a ha-
trvidki hrszerzs bemutatsnl leginkbb a budai vilajetre fkuszl, br a szerz a Had-

4
G. Etnyi Nra szmos tanulmny mellett kt monogrfit is megjelentetett a tmban: G. Etnyi
Nra: Hadszntr s nyilvnossg. A magyarorszgi trk hbor hrei a 17. szzadi nmet j-
sgokban. Budapest, 2003.; G. Etnyi Nra: Pamflet s politika. A hatalmi egyensly s Magya-
rorszg a 17. szzadi nmet propagandban. Budapest, 2009. Emellett fontos mg megemlteni
ms szerzk nhny tanulmnyt: Babarics Zsuzsa: Trck ist mein Nahm in allen Landen M-
vszet, propaganda s a vltoz trkkp a Nmet-rmai Birodalomban a XVII. szzad vgn.
Hadtrtnelmi Kzlemnyek, 113. vf. (2000) 2. sz. 329359.; Hri Veronika: A 15 ves hbor
gyzelmes csatinak emlkre kibocstott rmek. In: Fatuska Jnos Flp va Mria ifj.
Gyszi Lszl (szerk.): Tata a tizentves hborban. Annales Tataienses I. Tata, 1998. 129138.;
Kiss Vendel: Tata ostromnak kpi brzolsai. In: Fatuska Flp ifj. Gyszi (szerk.): Tata a
tizentves hborban, 7787.; Szalai Bla: A 15 ves hbor brzolsai a frankfurti vsri tu-
dstsokban. In: Szalai Bla (szerk.): Magyar vrak, vrosok, falvak metszeteken 15151800. I.
ktet. A mai Magyarorszg. Kiegsztsek I. Budapest, 2003. 1224.
5
Plffy: Hrszerzs s hrkzls, 34., 55.
6
Ujhelyi Pter: Az lland hadsereg trtnete I. Lipt kortl Mria Terzia hallig (16571780).
Budapest, 1914. 187.; Takts Sndor: Kalauzok s a kmek a trk vilgban.; u.: Rajzok a trk
vilgbl. II. ktet. Budapest, 1915. 157.
Mhely BAGI ZOLTN PTER
178
trtneti Levltrban (akkor Magyar Kirlyi Hadilevltrban) az ltala feltrt iratokat a
szvegben sz szerint is kzlte, ennek ellenre a rendszer mkdse rejtve maradt az ol-
vas eltt.
7

Az 1970-es vektl napjainkig jelents vltozsok s fejldsek trtntek az Oszmn Bi-
rodalom elleni hatrvidki kmkeds magyarorszgi kutatsban. Sugr Istvn 1975-ben
Az egri vr kmei s fegyverei a vrszmadsok s leltrak tkrben (15491562) cmmel
jelentetett meg rvid tanulmnyt s a hozz kapcsold forrsokat. A munkbl kiderl,
hogy a magyar vgvrrendszer egyik legfontosabb lncszemnek tartott erssg kapitnyai
hny km segtsgvel s mely terletrl igyekeztek informcikat gyjteni. A munka taln
legnagyobb ernye az utlete, hiszen a ksbbiekben egyfajta viszonytsi alapknt hasz-
nltk a kutatk az itt megjelent adatokat.
8

Tizenkt vvel ksbb Szakly Ferenc Szigetvr kmhlzatnak bemutatshoz szol-
glt adalkokkal s forrsokkal, amikor kzreadta Horvth Mrk szigeti kapitny 1556
1561 kztti levelezst Ndasdy Tams ndorral s szervitoraival. A Horvth-levelek tan-
sga szerint a kapitny mindennapjainak legnagyobb terht a hrszolglat mkdtetse je-
lentette. A szerz a tanulmnyban kitr egyrszt a kmszolglat kltsgeire, msrszt arra
is, hogyan jutottak el a hrek klnbz csatornkon a szigetvri kapitnyhoz, a ndorhoz,
majd esetlegesen az Udvari Haditancshoz: hdoltsgi kereskedk, az Oszmn Birodalom
ltal megszllt vrakba bejratos jobbgyok, szktt magyar vgvidki katonk, a trk
hadszervezetbe beplt pribkek vagy fogsgba esett s szabadulsrt cserbe informtor-
nak llt trkk hoztk-vittk ket; utbbi esetben Szakly Ferenc megjegyzi, hogy a fela-
dat horderejhez kpest a hrszerzk nem igyekeztek nagy elvigyzatossggal fedezni ma-
gukat.
9

Bessenyei Jzsef 1988-ban s 1990-ben jelentetett meg kt forrspublikcit a vgvid-
ki hrszerzssel kapcsolatban. Az elbbiben Forgch Simon dunninneni kerleti s bnya-
vidki vgvidki fkapitnynak egy 1571-ben a Magyar Kamarhoz benyjtott jegyzkt ad-
ta kzre, amelyben kronologikusan felsorolta az 1569 novembere s 1570 oktbere kztt e
clra kifizetett sszegeket. Az irat segtsgvel megtudhatjuk, hogyan s mennyi pnzrt ju-
tott informcihoz a kerleti fkapitny a hdoltsg hatrvidkrl vagy akr Nndorfe-
hrvrrl s Szendrrl is.
10
A msodik, 1990-ben megjelent cikkben Bessenyei Jzsef a
gyulai vr 1565. vi, kmkedsre fordtott sszegeinek szmadst adta ki. Ebbl megtud-
hatjuk, hogy Kerecsnyi Lszl kapitny szertegaz s differencilt hrszerz hlzatot
tartott fenn, amelynek tagjait a krnyez vrakba (Temesvr, Szeged, Arad, Csand, Szol-
nok, Lippa), Budra, Nndorfehrvrra, Szfiba s Konstantinpolyba, valamint a szat-
mri oszmn mezei sereg tborba kldte; megbzottjai kztt ugyangy tallunk hivatsos
kmeket, mint gazdag kereskedket vagy jobbgyokat, az irat szerint a gyulai kapitny az
ellensges kmek elfogsrt is fizetett. A szerz vgezetl megllaptja, hogy Kerecsnyi
sem a kmek szmt, sem pedig mkdsk hatsugart tekintve nem maradt el az egri

7
Erdlyi Gyula: A magyar hrszerz-szolglat a trk hdoltsg idejn, klns tekintettel a budai
pasalik terletre. In: Trkhdoltsg-korabeli okmnyok a Magy. Kir. Hadilevltrban. Budavr
visszafoglalsa 250 ves vforduljnak emlkre. Budapest, 1936. 3358.
8
Sugr Istvn: Az egri vr kmei s fegyverei a vrszmadsok s leltrak tkrben (15491562).
In: Bak Ferenc (szerk.): Az egri mzeum vknyve 13. 1975. 101123., 101107.
9
Szakly Ferenc: Egy vgvri kapitny htkznapjai. (Horvth Mrk szigetvri kapitny levele-
zse Ndasdy Tams ndorral s szervitoraival, 1556-1561) In: Kanyar Jzsef (szerk.): Somogy
Megye Mltjbl (Levltri vknyv) 18. 1987. 45126., 5457.
10
Bessenyei Jzsef: Forgch Simon fkapitny kimutatsa a kmkedsre fordtott sszegekrl
15691570. Hadtrtnelmi Kzlemnyek, 35 vf. (1988) 3. sz. 541545.
A 1617. szzadi hatrvidki s diplomciai kmkeds Mhely
179
kapitnyoktl, st ez vben az erre a clra sznt kltsg tizenktszer nagyobb volt, mint
ugyanezen sszeg brmikor 1549 s 1562 kztt Egerben.
11

1995-ben jelent meg Szakly Ferenc Mezvros s reformci cm munkja, amely-
ben jra felvzolta a hatrvidki kmvilg legfontosabb mechanizmusait; tette mindezt
azrt, hogy ezltal is minl plasztikusabban mutathassa be Trombits Jnos lettjt. A
Habsburgoszmn klkapcsolatokba (Bekes Gspr tmogatsa) is beavatkoz ketts-
kmparasztpolgr 1571-ben lett az Udvari Haditancs fizetett gynke; egy vvel ksbb
testvre, Pter is feltnik az iratokban mint a Nmet-rmai Birodalomba igyekv trk
km rulja. Trombits Jnos szvevnyes, egszen a vrpadig vezet letvel kapcsolat-
ban a szerz nem tudta egyrtelmen eldnteni, hogy trk km volt-e az igen ambicizus
nagymarosi tzsr. Szokollu Musztafa budai beglerbg bizalmasa volt, gy Szakly Ferenc
azt sem tartotta elkpzelhetetlennek, hogy Fldessy Istvn leleplezst nem vakmer csele-
kedetknt kell rtkelnnk, hanem a pasval egyeztetett s jl kigondolt lpsknt, amely-
nek clja a fontosabb gynk tisztra mossa volt.
12

1975 s 1995 kztt teht tbb igen fontos forrskzls s hozz kapcsold tanulmny
ltott napvilgot, m a hatrvidki kmkeds kutatsban s eredmnyeinek kzzttel-
ben a nagy ttrst az 1997. vi noszvaji konferencia s a kt vvel ksbb megjelent ta-
nulmnyktet eladsai hoztk meg.
R. Vrkonyi gnes a Magyar Kirlysg informcis kultrjt vizsglva megllaptotta,
hogy a vgvrrendszer tjkoztatsa nagyobb sszefggsekbe, kapcsolatrendszerekbe il-
leszkedik; a magyar informcis kultra azonban sajtosan szk lehetsgei s kvetkez-
mnyei kztt egyoldalan fejldtt. A szerz kln kitrt a rejtjelezs (kriptogrfia) jelen-
tsgre s hasznlatra a Magyar Kirlysg vezet politikusai, valamint az Erdlyi Fejede-
lemsg kztt, amelyben az llamisg megrzsnek zlogt ltta.
13

Plffy Gza eladsban s az ebbl kszlt tanulmnyban rszletes ttekintst adott a
1517. szzadi magyar hrszerzs egszrl. Munkja elejn Szakly Ferenc 1995. vi
knyvhez hasonlan rviden sszefoglalta a kutats eddigi eredmnyeit Takts Sndor-
tl egszen az 1990-es vek kzepig, majd rtrt a hrszerzs trtneti periodizcijra.
Hrom nagy korszakot llaptott meg: az els egybeesik a vdelmi rendszer fejldsnek el-
s nagy peridusval, s egszen a mohcsi veresgig tartott. A msodikat az 1606-ban
megkttt zsitvatoroki bke zrja le, mg az utols korszak az egsz 17. szzadot felleli. A
korbbi kutatsok eredmnyeit felhasznlva hat egymstl jl elklnl (pask s bgek
dvnjaiban helyet foglal magyar rdekok,
14
hdoltsgi brk s jobbgyok, keresztny
rabok,
15
a vgvidki mozgst szemmel tart csrdk s riaszthzak, pribkek s a hdolt-
sgban is tevkenyked kereskedk), mgis egymst jl kiegszt csatornt hatrozott
meg, amelyek segtsgvel a hatrvidken informcihoz lehetett jutni. Verancsics Antal
esztergomi rsek 1570. vi javaslata alapjn Plffy Gza rmutatott ennek az igen soktnye-

11
Bessenyei Jzsef: A gyulai vr szmadsa a kmkedsre fordtott sszegekrl, 1565. Hadtrt-
nelmi Kzlemnyek, 103. vf. (1990) 3. sz. 96103.
12
Szakly Ferenc: Mezvros s reformci. Tanulmnyok a korai magyar polgrosods krds-
hez. (Humanizmus s reformci 23.) Budapest, 1995. 225290.
13
R. Vrkonyi: A tjkoztats hatalma, 931.
14
Takts Sndor: A magyar s trk rdekok.; u.: Rajzok a trk vilgbl. I. ktet. Budapest,
1915. 1104.
15
Plffy Gza: A rabkereskedelem s rabtarts gyakorlata s szoksai a XVIXVII. szzadi trk
magyar hatr mentn. (Az oszmnmagyar vgvri szoksjog trtnethez). Fons (Forrskutats
s Trtneti Segdtudomnyok) 4/1. 1997. 719.
Mhely BAGI ZOLTN PTER
180
zs hrrendszernek az alapvet problmjra. A budai pasa rdekjait leszmtva a vgvi-
dki kapitnyok biztos hrekre nem szmthattak, hiszen a hrforrsok csak kzltk, de
nem rtkeltk a megszerzett informcit; msrszt, ha knyszerbl is, de hol az egyik, hol
a msik hadakoz flnek szlltottk rteslseiket. Az rsek a hatrvidki kmkeds rend-
szerben s hatkonysgban tapasztalhat problmkat a financilis lehetsgekkel, illet-
ve problmkkal hozta sszefggsbe. A helyzet orvoslst Verancsics abban ltta, hogy
egyrszt az udvar megfelelen felksztett kveteket kldhetne a budai pashoz trgyalni,
akik kpesek felmrni s beszervezni a beglerbg krnyezetben az informciszerzsre al-
kalmas szemlyeket. Msrszt ne vgvidki kapitnyok kldzgessenek ad hoc jelleggel pa-
raszti szrmazs kmeket az ellensg vraiba, hanem erre a clra a kamarai alkalmazottak
ltal kzvetlenl fizetett megbzhat, hivatsos, beptett embereket alkalmazzanak. Plffy
Gza megllaptotta, hogy Verancsics javaslatait nem ltettk t a gyakorlatba, hanem a
kzpkori eredet s a hdoltsg kialakulsval tovbb ersd rgi mdszerek ltek to-
vbb. Ez az olcsbb s kezdetleges mdszer csak a hbors bkevekben szmtott megfele-
lnek, a tizent ves hbor azonban jra megmutatta a rendszer hibit s alkalmazhat-
sgnak igen szkre szabott hatrait.
16

Mindennek ellenre a hatrvidki hrszerzs formi tovbb ltek a 17. szzadban is,
ahogyan erre Kelenik Jzsef tanulmnyban felhvta a figyelmet. A Kanizsval szembeni
vgvidk regionlis informcis hlzatban ugyangy megtalljuk az llandan a helysz-
nen tartzkod s a legmegbzhatbb hrekkel szolgl trk kmeket, mint a msodlagos
hrforrsokat: a keresztny rabokat, a kereskedket, valamint a hdoltsgi mezvrosi pol-
grokat. Ez utbbiak kzl a szerz megemlt egy rdekessget, miszerint kutatsai sorn
tbb adatot is tallt arra vonatkozan, hogy a felesgek, a keresztny asszonyok hradsai
nemegyszer komoly segtsgre voltak a vgvidki kapitnyoknak.
17

Az illeglis csatornkon berkez hreket nem csupn a kzvetlen katonai dntsek
meghozatalnl alkalmazta az Udvari Haditancs, vagy jtszottak dnt szerepet a vgvi-
dk mindennapjaiban, hanem ezek lehetsget nyjtottak az ellensges terlet s erdt-
mnyek trkpre vitelhez, valamint a mr ltez mappk korriglshoz is mutatott r
Czigny Istvn: a kartogrfival foglalkoz hadmrnkk a hdoltsg terletrl rkezett
rabok beszmoljt hasznltk fel mindehhez. A legpontosabb hradsokkal, rajzokkal s
trkpekkel Luigi Fernando Marsigli grf szolglt, aki 1683-ban maga is a Bcs ellen vonu-
l oszmn fsereg portyzinak fogsgba esett. A felszabadt hbork folyamn hadmr-
nkk tucatjai vonultak a csszri-kirlyi fsereggel egytt, hogy feltrkpezzk az Oszmn
Birodalom addig ismeretlen balkni vidkeit.
18

A noszvaji konferenciaktetben megjelent tanulmnyok utn az elmlt vtizedben csak
nhny jabb rvid kzlemny, illetve nagyobb munka egy rsze foglalkozott a hatrvidki
kmkeds krdsvel. Buda 1541. vi elestt kzvetlenl kvet esemnyeket mutatta be az
esztergomi rsek, Vrday Pl provizornak, Muthnoky Mihlynak a levele Rvay Ferenc ki-
rlyi szemlynknek, amelyet egy 2004-ben megjelent forrspublikcimban adtam kzre.
Ebbl kiderl, hogy a vgvidki hrszerzrendszer valjban rugalmasan mkdtt: Muth-
noky ugyanis az informci egy rszt a Budra bekldtt embertl tudta meg, illetve a

16
Plffy: Hrszerzs s hrkzls, 3340., 4854.
17
Kelenik Jzsef: Kmek, hrek, rmhrek. Hrszerzs s hadvisels a dl-dunntli vgeken a 17.
szzad els felben. In: PetercskBerecz (szerk.): Informciramls a magyar s trk vgvri
rendszerben, 169183.
18
Czigny Istvn: Felderts s trkpek. In: PetercskBerecz (szerk.): Informciramls a magyar
s trk vgvri rendszerben, 183197.
A 1617. szzadi hatrvidki s diplomciai kmkeds Mhely
181
szultni tborbl elengedett Hieronimus askitl szerezte be; mg a msik felt ismeretlen
hrforrsbl, m ezek megbzhatsgt sem lehet ktsgbe vonni.
19

A tizent ves hbor s az azt kvet idszak hrszerzsvel az utbbi idszakban h-
rom munka is foglalkozott. Az 1596. vi szultni hadjratrl, valamint a msodik hajdfel-
kelsrl (1607. oktberdecember) Bcsbe rkezett hreket magam gyjtttem ssze kt
tanulmnyban. Munkim cljul nem a hrszerzhlzat rendszernek feltrst tztem ki,
hanem azt mutattam be, milyen informcik jrultak hozz a Habsburg udvar katonai s
diplomciai dntseinek meghozatalhoz.
20
2004-ben Nyakas Mikls jelentetett meg rvid
tanulmnyt arrl, hogyan mkdtt Vradon a hajdvrosok hrszerz- s riasztszolglata
a trk megszlls utn, m ez esetben is csak a pldk felsorolsa trtnt meg.
21
Batthiny
(II) Ferenc differencilt hrszerzszolglatrl Kuprisicz Mrk tevkenysge alapjn Do-
minkovits Pter rt Bocskai hajdinak nyugat-dunntli hadjratt feltr ktetben.
22

A diplomciai kmkeds
Perry Anderson 1989-ben magyarul is megjelent mvben a diplomcia megjelenst a 15.
szzad nagy intzmnyes jtsaknt rtkelte, amelyet Itlia miniatr sznpadrl az eu-
rpai abszolutista hatalmak mindegyike tvett a kvetkez vszzad folyamn.
23
Azzal,
hogy a diplomatknak milyen titkos cljaik lehetnek, mindenki tisztban volt. Nem vlet-
len, hogy a nagyvezr 1563-ban a velencei kvethez intzett szavaiban gy fogalmazott,
hogy abban az esetben, ha a szultn birodalmbl minden kmet el akarna zavarni, akkor a
bailt az egsz velencei ncival, valamint minden ms kvetet embereikkel egytt ki kel-
lene utastani, hiszen mind kmek.
24
A magyar trtnetrs sokig figyelmen kvl hagyta
ennek a tmnak a vizsglatt, holott a diplomciai kmkeds jelentsge mr a korszak-
ban is messze fellmlta a hatrvidki informciszerzst. Mr Takts Sndor igen rviden
kitrt erre emltett mvben, m ebben a Habsburg kormnyszervek magyarellenes tev-
kenysgt ltta: Mikor mr elg trkl tud emberk volt [ti. az Udvari Haditancsnak
B. Z.], magyar levelezkre, tolmcsokra s kurrokra nem szorultak tbb. Kurz portai k-
vet javaslatra aztn 1626-ban szervezik a titkos levelezi llsokat Budn, Lndorfejr-
vrott, Szfiban s Konstantinpolyban. Ez j intzkedssel a kmkeds gye egszen a
residensek s a titkos levelezk kezbe kerlt. A magyar vgbeli kapitnyok ezentl mr
nem kapnak kmpnzt s a jelentseiket sem kldzgetik Bcsbe.
25
A Takts Sndor mun-
kja nyomn eluralkodott szemllet, kiegszlve a szocialista trtnelemfelfogs Habs-

19
Bagi Zoltn: Kt jelents a Buda elestt kvet idszak sorsdnt esemnyeirl, Trk Blint s
Werbczy Istvn sorsrl. Hadtrtnelmi Kzlemnyek, 117. vf. (2004) 2. sz. 739750.
20
Bagi Zoltn: Ltja a harmadik fl a sajt hasznt s sikert ebben. A msodik hajdfelkelsrl
Bcsbe rkezett hrek s kmjelentsek 1607 oktbere s december kzepe kztt. In: Papp Klra
Jeney-Tth Annamria Ulrich Attila (szerk.): Bthory Gbor s kora. Debrecen, 2009. 337354.;
Bagi Zoltn: Kmkeds a 15 ves hbor idszakban. Pietro Bonhomo s Nyry Pl jelentsei
III. Murd szultn hadba vonulsrl 1596 prilisban. In: Csombor Erzsbet L. Balogh Bni
(szerk.): KomromEsztergom Megyei nkormnyzat Levltra vknyv 2010. Esztergom, 2010.
97107., 97107.
21
Nyakas Mikls: A szabolcsi hajdvrosok hrszerz s riaszt lnca Vrad eleste utn. Hadtrt-
nelmi Kzlemnyek, 117.vf. (2004) 4. sz. 12421258., 12421258.
22
Dominkovits Pter: Egy nemzetek lvn A Nyugat-Dunntl Bocskai Istvn 1605. vi hadj-
rata idejn. Budapest, 2006. 8790.
23
Anderson, Perry: Az abszolutista llam. Ford.: Vrady Gza. Budapest, 1989. 3942.
24
Plffy: Hrszerzs s hrkzls, 43.
25
Takts: Kalauzok s kmek, 204205.
Mhely BAGI ZOLTN PTER
182
burg-ellenessgvel, azt eredmnyezte, hogy az 1970-es vek eleji j plda
26
ellenre Ma-
gyarorszgon csak a kilencvenes vekben indult meg ennek a tmnak a kutatsa, feltrsa.
Hiller Istvn
27
a firenzei diplomcia magyarorszgi kapcsolatait 1604 s 1648 kztt
vizsgl tanulmnyban arra a kvetkeztetsre jutott, hogy amennyiben a Toszkn Nagy-
hercegsg bcsi, illetve prgai kvetei egy-egy esemnyt fontosnak tltek, gy azok beke-
rltek a jelentseikbe, fggetlenl attl, hogy ez kzvetve vagy kzvetlen mdon rintette
volna Firenzt. Nem meglep, hogy a vizsglt ngy s fl vtizedben a ht lland kvet
mindegyike ktelessgnek rezte, hogy a magyarorszgi esemnyekrl beszmoljon. M-
sodszor a szerz megllaptja, hogy az informciramls csak egyoldal volt, hiszen Firen-
zbe srn rkeztek hrek a Magyar Kirlysgrl, m visszafel ugyanez nem mkdtt.
Harmadrszt Hiller Istvn felhvja a figyelmet arra, hogy az Uffizi palotbl irnytott fi-
renzei diplomcia nem csupn a Habsburg-udvarba berkezett informcik alapjn tjko-
zdott a magyar esemnyekrl, de sajt vagy fogadott emberei, gynkei rvn a helyszn-
rl is begyjttte a szksges hreket.
28

A szerz nhny vvel ksbb mr az gynevezett Titkos Levelezkrl (geheimb Cor-
respondenz) ksztett kt rvid tanulmnyt. A Hofburg els informtorhlzatrl mr Ta-
kts Sndor
29
is tett emltst, m 1998-ig kellett arra vrni, hogy igen fontos tevkenys-
gkrl az els magyar nyelv cikk megjelenjen. Elz munkjhoz hasonlan rviden be-
vezette olvasit a 17. szzadi diplomcia meglehetsen differencilt vilgba, amelynek a
legmagasabb fokn az ambasciatore rangban lvk lltak, akiket a residentk, majd az
agente fokozatban lvk kvettek a konstantinpolyi Habsburg-kvet nagyon sokig ezt
a rangot brta. m ennl is nagyobb problmt jelentett Bcs szmra az, hogy pontos s
megbzhat informcikat szerezzen az Oszmn Birodalom fels vezetsnek terveirl,
szndkairl. Johann Jacob Kurz von Senftenau 16231624. vi konstantinpolyi kvetj-
rsa azonban gykeresen talaktotta a Habsburg Monarchia trkpolitikjt. Az intzke-
dsek kzl a legnagyobb jelentsgnek az gynevezett Titkos Levelezk intzmnynek
ltrehozst tekinthetjk. A harmincves hbor vtizedeiben a Habsburg Monarchia dip-
lomcija szmra az Oszmn Birodalommal fennll status quo megrzse volt a legfon-
tosabb feladat; ehhez pontos s hiteles informciknak kellett befutni Bcsbe, amivel a
Konstantinpolyban nem egyszer igen elszigetelten tevkenyked Habsburg-kvet nem tu-
dott szolglni, ezrt kerlt sor mr 1624-ben az els titkos levelez beszervezsre. A test-
let tagjait egysges elvek szerint vlasztottk ki s szerveztk be, leginkbb olyan, az Osz-
mn Birodalom klnbz pontjain l kereskedket s orvosokat kerestek teht, akik j
kapcsolatokat poltak a fels vezetssel, s mozgsuk nem keltett gyant senkiben. Hiller
Istvn megllaptsa szerint a felszabadt hbork sikeressge csak a diplomciai rend-

26
1973-ban jelent meg Josip ontar monogrfija, amelyet a 16. szzadi Habsburg-diplomcia hr-
szerz tevkenysgnek szentelt. ontar, Josip: Obveevalna sluba in diplomacija avstrijskih
Habsburanov v boju proti Turkom v 16. stoleju. Der Kundschafterdinst und die Diplomatie der
sterreichischen Habsburger im Kampf gegen die Trken im 16. Jahrhundert. (Slovenska Akade-
mija Znanosti i Umetnosti, Razred za Zgodovinske i Drubene Vede I. Dela 18.; Intitut za Obo in
Naradno Zgodovino 5.) Ljubljana, 1973.
27
Hiller Istvn mr az Esterhzy Mikls ndor lettjrl nmet nyelven megjelentetett monogrfi-
jban egy egsz fejezetet szentelt a vgvidki politiknak, amelyben fontos szerepet jtszott a hr-
szerzs. Hiller Istvn: Palatin Nikolaus Esterhzy: Die ungarische Rolle in der Habsburgerdiplo-
matie 16251645. Esterhzy-Studien 1. WienKlnWeimar, 1992. 6980.
28
Hiller Istvn: A firenzei diplomcia s Magyarorszg 16041648. Trtnelmi Szemle, 37. vf.
(1995) 2. sz. 151169.
29
Takts: Kalauzok s kmek, 205.
A 1617. szzadi hatrvidki s diplomciai kmkeds Mhely
183
szer fejldst figyelembe vve rthet s rtkelhet teljes sszefggsben, amiben a
Titkos Levelezk intzmnye igen fontos llomsnak tekinthet.
30

A noszvaji konferencia ktetben kt olyan tanulmny is tallhat, amely rszben vagy
egszben a diplomciai kmkeds tmjval foglalkozik. Plffy Gza mr emltett tanul-
mnyban feldolgozta Verancsics Antal 1570. vi tervezetnek erre vonatkoz rszt is,
melyben az rsek kifejtette, hogy a megbzhat hrek megszerzsnek legfontosabb szntere
a szultni udvar, ahol a szolglatot teljest szolgk kzl is leginkbb a zsid orvosok s
tolmcsok kztt kell megkeresni az erre alkalmas szemlyeket. Emellett kiemelt mg kt
informciszerzsi lehetsget: egyrszt az Oszmn Birodalom mltsgviselinek reziden-
cijn szolglk beszervezst, tovbb az erdlyi fejedelemsg kveteivel, valamint a per-
zsa sah kmeivel val egyttmkdst
31
mint Hiller Istvn korbban bemutatott munk-
ibl lttuk, ez a 17. szzad folyamn rszben meg is valsult.
Mr Johann Jacob Kurz von Senftenau felismerte, hogy a sztambuli Habsburg-kvet
mell lland, megbzhat s a csszr szolglatban ll tolmcsra van szksg, ezrt k-
vetsgnek tagjai kz felvette a nagy mveltsg Yusuf ibn Abu Dhaqn (Giuseppe Bar-
bato) egyiptomi kopt keresztnyt. Bcsben pedig szintn az kzbenjrsra a marseilles-i
szlets Michel DAsquier a keleti nyelvek udvari tolmcsa lett; ez a hivatali megnevezs
azonban nem fedte a poliglott francia szerepnek valdi jelentsgt, hiszen vtizedekig
nem volt olyan levl, utasts vagy kvetjelents, ami ne az kezn ment volna keresztl.
32

A 17. szzad kzepn pedig elszr Konstantinpolyban, majd a szzad utols harmadban
Bcsben is megindult a tolmcskpzs. Kerekes Dra a Szzadokban megjelent kt cikk-
ben a felszabadt hbor sorn az Oszmn Birodalom fvrosba visszakldtt tolmcsok
mkdsvel foglalkozott, amirl az 1683. oktber 22-i Titkos Konferencia lsn szletett
hatrozat. Minderre azrt volt szksg, mivel a bcsi udvar el kvnta kerlni azt a probl-
mt, amit mr a tizent ves hbor idejn megtapasztaltak, hogy nem maradhatnak hite-
les s megbzhat informcik nlkl az Oszmn Birodalom bels gyeit tekintve.
33
A hat-
rozat rtelmben Marc Antonio Mamucca della Torrnek az angol, mg Giorgio Clerono-
mnek s Janaki Porphyritnak a holland kvet hzban kerestek szllst. Vgl csak az
utbbi kett kelt tra, mg rajtuk kvl Mamucca kt fia, a szintn nagy nyelv- s helyisme-
rettel rendelkez Leopold s Christoph is Isztambulban tartzkodott, s titokban informl-
tk Bcset. Az igen nagy kockzatot vllalt gynkk munkja rvn a bcsi udvar folyama-
tosan tjkozdhatott az Oszmn Birodalom llapotrl, a fvros s esetenknt ms na-
gyobb vrosok lakinak hangulatrl, amire nagy szksge is volt, hiszen 1688-tl a fran-
cia kirllyal szemben mr ktfrontos hborra knyszerlt. A megszerzett informcikat
aztn a levltovbbtk juttattk el a csszrvrosba, ahol az Udvari Haditancs keleti
gyekkel foglalkoz rszlegn dolgoz tolmcsok dekdoltk ket, s kivonatokat ksztet-
tek bellk a dntshozk szmra.
34
Megllapthat teht, hogy mg a 17. szzad kzepn

30
Hiller Istvn: Titkos Levelezk intzmnye. In: Tusor Pter Rihmer Zoltn Thoroczkay G-
bor (szerk.): R. Vrkonyi gnes Emlkknyv szletsnek 70. vfordulja nnepre. Budapest,
1998. 204216.; Hiller Istvn: A Habsburg informtorhlozat kiptse s mkdse az Oszmn
Birodalomban. In: PetercskBerecz (szerk.): Informciramls a magyar s trk vgvri rend-
szerben, 157169.
31
Plffy: Hrszerzs s hrkzls, 4047.
32
Hiller: Titkos Levelezk, 206208.
33
Erre lsd mg: Plffy: Hrszerzs s hrkzls, 5354.
34
Kerekes Dra: A csszri tolmcsok a magyarorszgi visszafoglal hbork idejn. Szzadok,
138. vf. (2004) 5. sz. 11891229.; Kerekes Dra: Kmek Konstantinpolyban: a Habsburg in-
Mhely BAGI ZOLTN PTER
184
az gynevezett Titkos Levelezk szmtottak a Habsburg Monarchia Oszmn Birodalom-
ban elhelyezett szemeinek s fleinek, addig a felszabadt hbor idejn ugyanezt a szere-
pet a tolmcsok tltttk be a kockzatos tevkenysgk gymlcseknt Bcsbe jutott in-
formcik pedig hozzjrultak az udvari kormnyszervek dntseinek meghozatalhoz.
Kerekes Dra 2010-ben jelentetett meg egy igen alapos munkt Diplomatk s kmek
Konstantinpolyban cmmel, br a knyv megrsnl a szerz a tudomnyos ismeretter-
jesztst tzte maga el clul, mgis ez az egyetlen, nyomtatsban megjelent magyar nyelv
m, amely az eurpai diplomciai s ezen bell is a Habsburg Monarchia konstantinpolyi
hrszerzhlzatnak 17. szzadi mkdst s struktrjt mutatja be, sszefoglalva s ki-
egsztve az eddig megjelent kutatsi eredmnyeket. Mindezekhez hozzjrul, hogy Kere-
kes Dra rdekesen, logikusan felptve, j stlusban megrva ismerteti meg olvasit eme
bonyolult, intrikktl tsztt vilggal.
35

Az Oszmn Birodalom kmszervezetrl szl magyar nyelv munkk
A kmkedsbl, a hrszerzsbl vagy a feldertsbl
36
szrmaz informcikat termszete-
sen a Porta is felhasznlta politikai s katonai dntseinek meghozatalhoz. Az Oszmn Bi-
rodalom trtnetnek kutatsval foglalkozk kzl elsknt Fodor Pl adott kzre magyar
nyelven egy forrst s hozz rvid tanulmnyt Kmkeds a trk korban cmmel. Munk-
jnak fontossga nem is az elfogott oszmn km vallomsnak megjelensben ll, hanem
abban, hogy a kmszervezetrl kszlt sszefoglal m hinyban elszr ksrelte meg el-
klnteni a trkk hatrvidki hrszerzszolglatnak klnbz szintjeit. Hat szintet ha-
trozott meg: beptett km az ellensg udvarban, egy-egy feladattal megbzott hrszerzk,
szvetsges s vazallus llamok hrszolglata, utazk s kereskedk kikrdezse, hivatsos
hrszerzk alkalmazsa a hatrterleteken (martalcok, nyelvfogk [dilcik], pribkek), k-
lnleges helyzet alattval npcsoportok (elssorban zsidk) informcii. Mindez arra en-
ged kvetkeztetni, hogy a 1416. szzadi Oszmn Birodalom hasonl mdon igyekezett
gyjteni a szmra fontos informcikat, mint a kzpkori Magyar Kirlysg s a Habsburg
Monarchia.
37

Ngy esztendvel ksbb Fodor Pl Dvid Gzval kzsen jelentetett meg cikket a ma-
gyarorszgi oszmn hrszerzsrl a noszvaji konferenciaktetben. Az ltaluk kzreadott h-
rom forrsbl egyrszt kiderl, hogy a hdoltsgban az oszmnok legalbb hrom szinten
tartottak fenn hrszerzszolglatot: viljetkzpontokban, szandzskkzpontokban s egyes
vgvrakban. Az iratok alapjn bizonythat, hogy a hatrvidki oszmn fmltsgok sike-
resen ptettek be kmeket a Magyar Kirlysg s a Habsburg Monarchia fbb kzpontjai-
ba, akik megbzhat hrekkel lttk el megbzikat.
38

Mg Fodor Pl s Dvid Gza az ltaluk Isztambulban feltrt iratok alapjn a hatrvid-
ki oszmn kmkedssel foglalkoztak, addig goston Gbor az Oszmn Birodalom hrszer-
zszolglatnak egszt mutatta be a noszvaji konferenciaktetben megjelent tanulmny-
ban. A szerz szerint az oszmn informciszerz hlzat jval esetlegesebb s szervezetle-

formciszerzs szervezete s mkdse a magyarorszgi visszafoglal hbork idejn (1683
1699). Szzadok, 141. vf. (2006) 5. sz. 12171259.
35
Kerekes: Diplomatk s kmek.
36
Ivanics Mria: Tatr kmszolglat az 1663-as magyarorszgi hadjraton. In: PetercskBerecz
(szerk.): Informciramls a magyar s trk vgvri rendszerben, 207227.
37
Fodor Pl: Kmkeds a trk korban. Keletkutats, 1995 sz. 121126.
38
Dvid Gza Fodor Pl: Oszmn hrszerzs Magyarorszgon. In: PetercskBerecz (szerk.): In-
formciramls a magyar s trk vgvri rendszerben, 197207.
A 1617. szzadi hatrvidki s diplomciai kmkeds Mhely
185
nebb volt, s valsznleg eredmnyessgben is elmaradt az eurpai hatalmak tudatosan
fellltott szervezetei mgtt. Ez abbl addott, hogy a keresztny Eurpa nagyobb hang-
slyt fektetett ennek kiptsre, gondoljunk csak arra, hogy a korszakban az Oszmn Bi-
rodalom nem tartott fenn sehol sem lland klkpviseletet, gy a hrszerzs eme formj-
bl kimaradt.
39
Ennek ellenre a Porta dntshozi igen jl rtesltek voltak az ket rint
krdsekben, s mindig rendelkeztek a dntseikhez szksges legfontosabb hrekkel. Az
informciszerzsben segtsgkre voltak a 1516. szzadban a renegtok, a 16. szzad m-
sodik felben az Eurpbl elztt szefrd zsid orvosok, politikai bizalmasok s kereske-
dk, a 17. szzadban a phanarita tolmcsok, illetve a konstantinpolyi eurpai kvetsgek,
valamint a vazallus llamok; tovbb a beglerbgek s szandzskbgek ltal kiptett vgvi-
dki kmhlzat hreire is bizton tmaszkodhattak.
40

sszefoglals
A hdoltsgkori kmkeds vagy illeglis hrszerzs trtnetnek feltrsa az elmlt egy v-
szzadban igen nagy s klnleges utat jrt be. A 20. szzad els felben Takts Sndor s
Erdlyi Gyula a korzlsnek is megfelelve rdekes, sznes s a tnyeket sokszor romantiku-
san megszpt, hazafias kmtrtnetet adott kzre az ltaluk feldolgozott iratokat csak
bemutattk, elemzskre nem vllalkoztak.
Az 1970-es vektl kezdden ez a helyzet megvltozott, hiszen sorra jelentek meg azon
rvidebb munkk, rsztanulmnyok, melyek a vgvidki kapitnyok mindennapjaihoz szo-
rosan hozztartoz hatrvidki hrszerzs struktrjt s kltsgeit kezdtk el feltrni.
A rendszervlts utn a tma irnti rdeklds j lendletet vett: megindultak a kutat-
sok a diplomciai kmtevkenysggel kapcsolatban; az Oszmn Birodalom trtnett kuta-
tk is hozzjrultak az eddigi ismeretek bvlshez; s tovbb folyt a hatrvidki inform-
ciszerzs feltrsa. Cscspontknt az 1997-ben Noszvajon megtartott Vgvrkonferencit
s az abbl kszlt ktetet rtkelhetjk, amely a hatrvidki s diplomciai kmkeds
mellett a 1617. szzadi hrkzlsre s a hreknek a nyilvnossg eltt trtn megjelens-
re is kitrt.
41
Ezt kveten a kora jkori informciramls vonatkozsban egy tanul-
mnyktet jelent meg, amelyben az egyetlen, a korszak illeglis hrszerzsvel foglalkoz
kzlemny Plffy Gznak a noszvaji konferenciaktetben mr napvilgot ltott tanulm-
nya volt.
42
Az utbbi vtizedben Kerekes Dra tudomnyos ismeretterjeszt mve szmt
az egyetlen komolyabb munknak a tmban.

39
goston Gbor: Az oszmn s az eurpai diplomcia a klcsnssg fel vezet ton. In: Hd a
szzadok felett. Tanulmnyok Katus Lszl 70. szletsnapjra. Fszerk.: Hank Pter, szerk.:
Nagy Mariann. Pcs, 1997. 8999.
40
goston Gbor: Informciszerzs s kmkeds az Oszmn Birodalomban a 1517. szzadban.
In: PetercskBerecz (szerk.): Informciramls a magyar s trk vgvri rendszerben, 129
157.
41
G. Etnyi Nra: Magyarorszgi ostromhrek az eurpai sajtban (16631664). In: Petercsk
Berecz (szerk.): Informciramls a magyar s trk vgvri rendszerben, 83107.; Kamody Mik-
ls: Hrkzls, levelezs a trk hdoltsg idejn. In: PetercskBerecz (szerk.): Informciram-
ls a magyar s trk vgvri rendszerben, 6583.; Kenyeres Istvn: A kirlyi posta a 16. szzad-
ban. Paar Pter pozsonyi postamester szmadsai alapjn. In: PetercskBerecz (szerk.): In-
formciramls a magyar s trk vgvri rendszerben, 107117.; Nmeth Istvn: Informci-
szerzs s hrkzls a fels-magyarorszgi vrosokban. In: PetercskBerecz (szerk.): Inform-
ciramls a magyar s trk vgvri rendszerben, 117129.
42
Lsd: Plffy Gza: Hrszerzs s hrkzls a trkkori Magyarorszgon. In: Z. Karvalics Lszl
Kis Kroly (szerk.): Informciramls a kora jkorban. Budapest, 2004. 125161. A tovbbi, eb-
Mhely BAGI ZOLTN PTER
186
Meg kell jegyezni, hogy a hatrvidki s a diplomciai kmkeds feldolgozottsga kztt
jelents eltrs mutatkozik, br az elbbi forrsadottsga kivlnak mondhat, m szisz-
tematikus feltrsra taln ppen a forrsok bsge miatt eddig nem kerlt sor. Az el-
kszlt tanulmnyokat olvasva az embernek az a benyomsa tmad, hogy a szerzk ms
irny kutats kzben tallt egy-egy rdekessg publiklsra vllakoztak inkbb. Sajnos a
magam rszrl nem is ltom, hogy ez a kzeljvben vltozni fog, holott mindenkppen
fontos volna az elrelps.
Ezzel szemben a diplomciai hrszerzs feltrsa ksznheten a nagyobb nemzetkzi
rdekldsnek s ezzel sszefggsben a remlt tudomnyos megtrlsnek ha lassan is,
de folyik tovbb. Tudtommal az elkvetkezend idkben tbb projekt is kezdett veszi,
amelyek azt a clt tztk ki maguk el, hogy a Habsburg Monarchia portai rezidenseinek
levelezst dolgozzk fel s adjk kzre. Ezen kutatsok alapjn rszletesebb s rnyaltabb
kpet alkothatnnk arrl, hogyan pltek be az Oszmn Birodalombl szerzett informcik
az Udvari Haditancs vagy a vgvidki kapitnyok dntseibe.
Azzal is tisztban kell azonban lennnk, hogy a hrek sok esetben nem lltak meg a he-
lyi s a kzponti dntshozatal sznterein, hanem a Nmet-rmai Birodalomban is kifejtet-
tk hatsukat. A birodalmi gylseken ugyanis az egybegylt rendek rzelmi meggyzst
szolgltk a klnbz kmjelentsek s a hatrvidkrl rkez hadijelentsek, hrek el-
terjesztsei. Az 1566. vi birodalmi gyls csszr szmra kedvez dntsben nagy szere-
pet jtszott, hogy a propozcis kmjelentsek alapjn 200 000 trk s 40 000 tatr har-
cos felvonulst valsznstette a magyarorszgi hadszntren.
43
Az 15971598. vi re-
gensburgi birodalmi gylsen pedig a csszri udvar kpviseli azzal prbltak a rendektl
mg nagyobb tmogatst szerezni, hogy a benyjtott propozciba egy lhrt is belefoglal-
tak: III. Mehmed szultn az 1596. vi hadjrat utn ismt szemlyesen kvn hadat vezetni
a magyar hadszntrre, s Bcs megostromlsra kszl. Ezrt a csszri-kirlyi hadsereg
megerstse vgett a Nmet-rmai Birodalom terletnek megvdsre az addig nkn-
tes alapon killtott birodalmi egysgek helyett llandan kszenltben ll csapatok ki-
lltst tartottk szksgesnek: gy csszri Felsge kri a vlasztfejedelmeket, feje-
delmeket s rendeket, hogy ilyenformn jelents szm j lovassal s gyalogossal kszen
lljanak, hogy ha [] ez a rendkvli szksg megkveteli, [] legkevesebb 12 000 jl fel-
szerelt gyalogost s 4 000 lovast kldjenek.
44


ben a ktetben megjelent tanulmnyok: Novk Veronika: A tuds forrsa: Hivatalos kihirdets s
nem hivatalos kommunikci Prizsban a 15. szzad elejn. In: Z. KarvalicsKis (szerk.): Infor-
mciramls a kora jkorban, 2046.; G. Etnyi Nra: Nyomtatott hrek a 17. szzadban in-
formcik Magyarorszgrl korabeli nmet jsghrekben. In: Z. KarvalicsKis (szerk.): Infor-
mciramls a kora jkorban, 4756.; Erdlyi Gabriella: Mindennapi let s szbeli kommunik-
ci a kora 16. szzadban (esettanulmny). In: Z. KarvalicsKis (szerk.): Informciramls a ko-
ra jkorban, 5781.; Slz Mariann: A pletyka mint trtneti forrs. In: Z. KarvalicsKis (szerk.):
Informciramls a kora jkorban, 82107.; Tusor Pter: A magyar egyhzi elit rmai hr-
forrsaia kora jkorban. In: Z. KarvalicsKis (szerk.): Informciramls a kora jkorban, 108
124.; Szommer Gbor: A Kelet-Indiai Trsasg tallkozsa Japnnal. In: Z. KarvalicsKis
(szerk.): Informciramls a kora jkorban, 162190.
43
Lanzinner, Maximilian: Friedenssicherung und politische Einheit des Reiches unter Kaiser
Maximilian II. (15641576). Gttingen, 1993. 352354.; Bagi Zoltn: Az 1570. vi speyeri biro-
dalmi gyls s a trk krds. Vilgtrtnet, 2001 tavasznyr. 8187., 85.
44
So ersuchen Ihre Kay[serliche] M[ajes]t[]t Churfrsten frsten vnd Stendt Sy wollen sich mit
einer Anzahl geebter Reutter vnd Knecht, der gestallt, in beraitschaff stellen, da die
esserste nott erforderte, Zum wenigsten Zwlff Tausent wohl bewhrter Mann Zu fue vnd
vier Tauent Pferdt Zugeschickt A csszri propozci, 1597. Haus-, Hof- und Staatsarchiv
A 1617. szzadi hatrvidki s diplomciai kmkeds Mhely
187
A hatrvidki kmkeds esetben pedig Szakly Ferenc 1987-ben ksztett munkjt
figyelembe vve rekonstrulhatv vlna mind a vgvidki vdelmi rendszer hierarchi-
jnak klnbz posztjait betltk mindennapjainak, mind pedig az ezekkel sokszor igen
szoros szimbizisban l fnemesi uradalmak lete. Az utbbiak esetben fontos megje-
gyeznnk, hogy szmukra a pontos hradsnak nem csupn katonai, hanem igen nagy gaz-
dasgi jelentssge is volt. Gondoljunk csak arra, hogy a 16. szzadban a magyar nemessg
jelents rsze bekapcsoldott a tvolsgi szarvasmarha- s borkereskedelembe, aminek a
hasznt egy-egy sikeres oszmn portya semmiss tehette.
A hatrvidki s diplomciai hrszerzs tovbbi kutatsai ms terletek kutatsi irnya-
inak a fellendlshez is hozzjrulhatnak. Ilyen pldul a rejtjelezs magyarorszgi trt-
nete. R. Vrkonyi gnes mr emltett tanulmnyban felhvta r a figyelmet, hogy a rejtje-
lezett szvegek szimblumainak beazonostsa krltekint vizsglatot, behat ellenrzst
kvn, mivel ezek megfejtst korszer forrskritikval eddig senki sem ellenrizte. Pedig
egy felteheten 16641665 kztt hasznlt, 1421 ttelt tartalmaz numerikus rejtjeljegyzk
egytt tartalmazza az orszgos s nemzetkzi politika rejtjeleit a vgvrakra vonatkozkkal,
a hadi let kulcsszavait a diplomciai let kapcsolatait jelzkkel.
45

A magam rszrl gy vlem teht, hogy nagy s fontos munka elejn jr a magyar tr-
tnetrs a hatrvidki s diplomciai hrszerzs kutatst tekintve. Eredmnyeit azonban
a kor mindennapjainak rekonstrulstl a had-, mentalits-, kultr-, gazdasg- s trsa-
dalomtrtneten t egszen a diplomciatrtnetig igen szertegazan fel lehet s fel is kel-
lene hasznlni.


Mainzer Erzkanzlerarchiv Reichsakten, Fasc. 95.a Fol. 84r. v.; Schulze, Winfried: Reich und Tr-
kengefahr im spten 16. Jahrhundert. Studien zu den politischen und gesellschaftlichen Auswir-
kungen einer auseren Bedrohung. Mnchen, 1978. 213214.; Koller, Leopold: Studien zur
Reichskriegsverfassung des Heiligen Rmischen Reiches in der Neuzeit. Dissertation zur Erlan-
gung des Doktorgrades an der philosophischen Fakultt der Universitt Wien. Wien, 1990. 163.
45
R. Vrkonyi: A tjkoztats hatalma, 2829. Kerekes Dra emltett knyvben csak sszefoglalst
ad a 1617. szzadi rejtjelezs trtnetrl, megllaptva, hogy a korszakban a titkos rsrl szl
trakttusok szles krben elterjedtek, sokan s sokat rtak errl a tmrl. Kerekes: Diplomatk s
kmek, 186195.

AETAS 27. vf. 2012. 4. szm 188
ZDI ZSOLT
A common law informcis vlsga s forradalma
a 19. szzad Anglijban s Amerikjban
*

Jog a kontinensen s Angliban a felvilgosods,
majd az ipari forradalom idejn
Mint az kztudoms, az angolszsz jogrendszerek (a common law rendszerek) n. prece-
densjogok.
1
Leegyszerstve ez azt jelenti, hogy ezekben a jogrendszerekben j ideig egyl-
taln nincs, majd ksbb is kevs s rendszertelen a kodifiklt jog, gy a jog szablyait a b-
rsgok mondjk ki esetrl esetre, s korbbi tleteikhez ktve vannak.
2
Ezt fejezi ki a
stare decisis elve, amely szerint a precedensektl, a fontos szablyokat kimond egyedi t-
letektl, pontosabban azok lnyegi szablytl, a ratio decidenditl a brsgok nem tr-
hetnek el.
A halmozd precedenseket a kzpkorban s az jkor hajnaln angol terleteken id-
rl idre magnszemlyek gyjtttk ssze: a jogkeres kznsg s a brk szmra ezek a
mvek szolgltak forrsul. Mr az angol jog els rott forrsai, az n. Yearbookok is tartal-
maztak jogeset-lersokat, jllehet ekkor mg szemlytelen, pldlz formban (valaki
eladta a lovt).
3
A 18. szzadra a Yearbookokat levltottk az n. law reportok, amelyek
mr tlnyomrszt jogeset-ismertetseket tartalmaztak a br s a felek nevvel. Ezeknek a
jogeset-gyjtemnyeknek persze nem volt standard formja, ahogy a vlogatsnak sem ki-
alakult, egysges szempontjai, gy a law reporting esetleges tevkenysg marad egszen a
18. szzad vgig.
Ez az a korszak, amikor a polgri forradalmakat megelz s az azokat kvet idszak-
ban a felvilgosodssal megjelentek a jogbiztonsg s a trvny eltti egyenlsg eszmi s
velk egytt a racionalizlds, a kiszmthat, a piaci forgalomban tmpontknt hasznl-
hat, elre kalkullhat jog koncepcija. Mindezek a kontinensen egy kodifikcis (az rat-
lan jogot trvnyknyvekben sszefoglal) hullmban ltttek testet. Hatalmas, az let

*
A kutatmunka a TMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 jel projekt rszeknt az Eurpai Uni
tmogatsval, az Eurpai Szocilis Alap trsfinanszrozsval valsult meg.
1
A kt vezet sszehasonlt jogi munka ebben a trgykrben: David, Ren: A jelenkor nagy jog-
rendszerei. Budapest, 1977., valamint Zweigert, Konrad Ktz, Heinz: Einfhrung in die Rechts-
vergleichung auf dem Gebiete des Privatrechts. Tbingen, 1977.; az angol jogtrtnet els szm
forrsmunkja: Holdsworth, W. S.: History of English Law. Vol. 16. London, 1956.
2
Ma mr a statute law mennyisge is hatalmas, s vetekszik a precedensekvel, de a precedens-
szemllet (egy trvnyre a brsg eltt csak az azt magyarz jogesetekkel egytt lehet hivatkozni)
ettl vltozatlan.
3
Winfield, Percy H.: Early Attempts at Reporting Cases. Law Quarterly Review, vol. 40. (1924)
316.
A common law informcis vlsga s forradalma Mhely
189
minden terlett szablyozni akar szrnyszltt trvnyknyvek jttek vilgra:
4
tbb tz-
ezer rszletrendelkezssel, mindenre kiterjed szablyokkal.
Angliban, majd ezzel klcsnhatsban Amerikban azonban ms trtnt a jog vilg-
ban. A rgi jog Angliban is vlsgba kerlt mind tartalmi, mind formai, informcikezel-
si szempontbl. A jogszok mindig len jrtak az informci termelst, valamint annak
elosztst
5
lehetv tev s segt eszkzk kifejlesztsben, hiszen gy kellett hatalmas
tmeg s gyakran vltoz szveghalmazokat kezelnik, hogy kzben ennek igen nagy ttje
volt emberek lete, szabadsga s vagyona mlt s mlik a gyors s pontos informcike-
zelsen. Az angolszsz vlasz a 19. szzad informcis kontrollvlsgra klnsen rde-
mes a tanulmnyozsra, mivel sem Angliban, sem Amerikban nem a kzenfekvnek
tn kodifikci (jrars) lesz a megolds, hanem a precedensek kezelsnek talaku-
lsa.
Beniger s a kontrollforradalom gondolata
James Beniger hres knyvben,
6
az Irnyts forradalmban szmtalan aspektusbl lerja
azt az informcis s irnytsi vlsgot, amely az ipari fejlds nyomn az elszabadult
sebessg s az energia szablyozsnak hinyossgaibl fakadt. Knyvnek msodik fel-
ben aztn feltrja az ezt kvet informcis forradalmat, amely a trsadalom szinte minden
terlett talaktotta. Ez a forradalom j kontrollmechanizmusokat termelt ki, amelyek
visszahatottak a termelsre, mg hatkonyabb tve azt. gy egy reflexv, nerst folya-
mat indult el. Beniger azt lltja, hogy az ekkor kifejld irnytsi mechanizmusok ellege-
zik meg a 20. szzad informcis forradalmt.
Beniger knyvt olvasva nehz megrteni azt, hogy mirt maradt ki ebbl az elemzs-
bl a jog szfrja, hiszen tzisei ltvnyosan bizonythatk a jogi jelensgeken. gy tnik,
Beniger azonkvl, hogy szemmel lthatan rengeteget mert Max Weber gondolataibl,
aki maga is jogsz volt, s maradand jogelmletet s jogszociolgit hagyott maga utn
7

nem reflektl azokra a jogelmleti s jogtrtneti elemzsekre, amelyek a kapitalizmus haj-
naln a jog vilgban lejtszd drmai vltozsokat ismertetik. De a dolog fordtva is igaz.
A jogtudomnyok s benne a jogtrtnet mveli krben Beniger gyakorlatilag ismeretlen
szerz, n legalbbis nem olvastam olyan tanulmnyt, amely a benigeri gondolatokat meg-
prblta volna a jog vilgra alkalmazni.
Pedig a kapcsolds kzenfekv, s nem is egy szinten elemezhet. ltalnosabb rte-
lemben elmondhat, hogy a jog maga is egy vitatott hatkonysg, de mindenkppen na-
gyon ltvnyos kontrollmechanizmus, amelynek segtsgvel kzvetve, az emberek csele-
kedeteinek befolysolsn s az esetleg felmerl vitk formlis elrendezsn keresztl le-
het azokat a folyamatokat uralni, amelyek vgl az anyag s az energia kontrolljhoz szk-
sgesek. Ennek a legpregnnsabb pldja pp a Beniger ltal gyakran a legsibb trsadalmi

4
Ennek legelborzasztbb pldjaknt az 1794-es Porosz Landrechtet szoktk emlegetni, amely tbb
mint tizenkilencezer paragrafust tartalmazott. Jelenlegi Polgri Trvnyknyvnk kevesebb mint
hatszz paragrafusbl ll. Allgemeines Landrecht fr die preuischen Staaten. Von 1794.
Neuwied, 1996.
5
Z. Karvalics Lszl: Bevezets az informcitrtnelembe. Budapest, 2004. 173176.
6
Beniger, James R.: The Control Revolution. Cambridge, Mass., 1986., magyarul: Az irnyts for-
radalma. Budapest, 2004.
7
A Gazdasg s trsadalom jogszociolgiai fejtegetseinek legteljesebb gyjtemnye: Rheinstein,
Max (ed.): Max Weber on Law in Economy and Society. Cambridge, Mass., 1954.
Mhely ZDI ZSOLT
190
kontrollmechanizmusknt emlegetett brokrcia,
8
amelyet egyrszt formlisan maga a jog
teremt meg, konstitul, msrszt maga is egyre szertegazbb s bonyolultabb jogi szab-
lyok rvn vgzi irnytsi feladatt.
Ez a jelensg, ahogy Beniger knyvben Max Weber kapcsn utal r, maga is visszacsa-
tolst eredmnyez: az irnytsi vlsg megteremti azokat a jogszablyokat, amelyek szak-
tanak a materilis megfontolsokkal (az egyni rdem, az egyedi erklcsi helyzet stb.
elemzsvel), s kizrlag bizonyos formlis jegyeket figyelembe vve igyekeznek a dolgo-
kat, a konfliktusokat rendezni. Ez a formlisracionlis jog, amely a weberi jogszociol-
gia kzppontjban ll. De az elemzsnek lehetsges egy msik ha gy tetszik, przaibb
szintje is, amely a jogot az tdik szektorknt lttatva bemutathatn, hogy azokban az or-
szgokban, amelyekben az irnyts vlsga, majd forradalma bekvetkezik, ez hogyan jt-
szdik le a jog vilgban. Termszetesen az elemzs e kt szintje sszefgg egymssal: hi-
szen az els szint a jog mint egyre szlesebb krben hasznlt kontrollmechanizmus egyre
bonyolultabb vlst rja le, a msodik pedig magnak a burjnz szvegtengernek a
kontrolllsra kifejld mechanizmusok kiplst.
Taln tl mersz lenne kijelenteni, hogy tovbbrom Beniger knyvt, de azt minden-
kpp vllalom, hogy ebben a kzlemnyben a nem ltez jogi fejezet egy alfejezetnek vz-
latt adjam. Alfejezetrl van sz, hiszen nem arrl szeretnk elssorban rni, hogy a jog l-
talban hogyan vltozott s reflektlt, hatott s alakult az ipari forradalom idejn a bek-
vetkez kontrollvlsgban s kontrollvlsgra, hogyan kerlt maga is vlsgba, majd ho-
gyan alakult t s lett maga is rsze a kontroll forradalmnak. Ehelyett csak a szveg, a jog-
esetek (precedensek) kezelsnek s uralsnak vilgval szeretnm illusztrlni ezt a jelen-
sget Amerikban s Angliban. Ez a fejtegets teht inkbb kapcsoldik az irodai techno-
lgia s a brokrcia vltozsaihoz, azaz Beringer knyve 6. fejezetnek nhny rszhez.
Szveguralsi kontrollvlsg a 19. szzad elejn Angliban
Ebben az idszakban a jogvitk, majd a kzlt tletek, a mennyisgi nvekeds miatt a
precedensjogi rendszerek is szembenznek a jog megismerhetsgnek, megtallhatsg-
nak problmjval. A vlasz tbbfle lehet, akr a kodifikci is, amelyre idrl idre mu-
tatkoztak trekvsek mindkt nagy esetjogi rendszerben. A common law konzervatv jog-
szi rendje azonban mgis inkbb ms mdszereket keresett a rendezettsg, a struktra, a
rendszerszersg megteremtsre nem a radiklis nagytakartst, majd jrateremtst,
hanem inkbb a rgi dolgok kztt trtn rendraks mdszert vlasztotta. Az els heroi-
kus ksrlet Angliban Sir William Blackstone-, aki a Commentaries on the Laws of Eng-
land
9
cm hatalmas munkjval kvlrl, a magyarzat eszkzeivel igyekezett rendszert
vinni az angol jogba rdekes mdon s a trtnelemben nem elszr s nem is utoljra
azt lltva, hogy az mr benne van, s csak kibontja. Sokatmond tny, hogy Blackstone
munkjnak csak a bevezetsben tizenhtszer fordul el a system kifejezs.
Ez azonban, brmekkora szellemi teljestmnyrl is beszlnk, az zleti let, a forgalom
s az ipari fejlds komplexitst tkrz s egyre nvekv jogeset-radatban nem volt k-
pes igazi megoldst nyjtani. Szaporodtak a law reportok, amelyek megbzhatsgukat s
rukat illeten is kvnni valt hagytak maguk utn. A brsgokon bizonytalansg uralko-

8
Beniger: Az irnyts forradalma, 42., 631.
9
Blackstone, William: Commentaries on the Laws of England. First Edition. Oxford,17651769.,
elektronikus forrsa: http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/blackstone.asp. Letlts: 2012.
szeptember 17.
A common law informcis vlsga s forradalma Mhely
191
dott: amikor egy fl a jog szablyra hivatkozott, s bemutatott egy tletet, sohasem le-
hetett tudni, vajon megbzhat-e az a forrs, amelyet citlt, st, hogy egyltaln gy szlt-e
a dnts, ahogyan azt eladta. Hinyzott az idzs egysges rendszere. Sokszor lehetetlen
volt megllaptani, a felek mely brsg melyik jogesetre gondolnak, amikor idzik, s oly-
kor a gyjtemnyek ugyanazon jogesetet teljesen mskppen kzltk. Nem volt egysges
terjedelem s formtumlers, ami gyakorta szakmailag is silny jogeset-ismertetseket
eredmnyezett, amelyekre a brsg nem tmaszkodhatott. Vgl a magngyjtemnyek
ra a profithajhszs miatt elkpeszten magas volt. A 19. szzad kzepre a helyzet Angli-
ban trhetetlenn vlt. A jogszok ekkor a kormnyzat ltal tmogatott hivatalos jogeset-
kzzttelt kveteltek,
10
s az Amerikban akkor mr ltez gyakorlat szerint hivatalos
law reporterek, jogeset-kzlk kinevezst a brsgok mell. Vgl a helyzet gy old-
dott meg, hogy 1865-ben az gyvdtrsadalom a brk tmogatsval ltrehozta a ksbb
nonprofit szervezetknt bejegyzett Incorporated Council of Law Reportingot, amelynek
cljul a Anglia s Wales legfelsbb s fellebbezsi brsgai tlet-ismertetseinek elksz-
tst s kzzttelt tztk ki, alkalmas formban, szakmai ellenrzs mellett, megfizet-
het ron.
11
Az angol trtnetnek ezzel nincsen vge, de ezen a ponton rdemes ttekinte-
nnk Amerikba.
s Amerikban
Blackstone knyve utn kilencven vvel Wallace Amerikban mg azt rja a tbbi jogeset-
gyjtemnyt sszefoglal s rendszerezni kvn munkjban, hogy siets s zagyva gyj-
temnyek keringenek a jogi vilgban, amelyek szakmnk terhei s botrnykvei lettek.
12

A jogesetgyjtemnyek szma Amerikban az 1700-as vek vgn mg csak 150 darab
(belertve a kziratos formban fennmaradt angol gyjtemnyeket), de ez Wallace idejre,
azaz kevesebb mint hetven v alatt 2000-re n, s ez nagyobbrszt mr sajt, amerikai
terms.
13
A knyvformtumban megjelenk szma is tbb szz. Persze nemcsak zagyva
gyjtemnyek vannak, hanem nagyon jl tgondolt elvek mentn szervezettek is, sokszor a
brsgok kezdemnyezsben.
14
Ezeket sokszor djazs nlkl ksztik a brk ltal a 19.
szzad elejtl mr ktelezen leadand sszefoglalkbl olyan lelkes fiatal jogszok, mint
Kirby vagy Dallas. Kirby
15
volt az els, aki a hromves munkssga alatt sszegyjttt s
kzztett tleteket jl tlthat, egysges struktrba szervezte: a felek neve mellett min-
den tlet esetn vilgos s egyrtelm, rvid jogi sszefoglalt rt, main points of the law
cmmel. Jogesetgyjtemnyhez huszonhrom oldalnyi mai szavakkal trgymutatt is
fztt, amely a fentebbi jogi sszefoglalkat alfabetikus sorrendbe rendezett jogi fogalmak

10
Lindley, Nathaniel: History of the Law Reports. Law Qarterly Review, vol. 1. (1865) 138. Lindley
30 fontot emlt egy teljes szria raknt, ez mai rtken krlbell 30 000 fontnak tbb mint 10
milli forintnak felelne meg.
11
A szervezet honlapja: http://iclr.co.uk/news-and-events/about-us. Letlts: 2012. jlius 17.
12
Wallace, John William: Reports of Cases Adjudged in the Superior Court of he State of Connecti-
cut. The Reporters Cronologically Arranged, with Occasional Remarks Upon their Merits. T. & J.
W. Johnson, Philadelphia, 1855. elektronikus forrsa: http://books.google.hu/books?pg=PA85&id
=Ne0yAAAAIAAJ&ots=lMuJi05MLO#v, 6. Letlts: 2012. szeptember 17.
13
Wallace: Reports of Cases, 25.
14
Marshall, Craig: The Rise of the Supreme Court Reporter: An Institutional Perspective on Mars-
hall Court Ascendancy. Michigan Law Review, vol. 83. (19841985) 1291.
15
Marshall: The Rise of the Supreme Court Reporter, 1299.
Mhely ZDI ZSOLT
192
al rendelte. Dallas ksbb mg egy jtssal is elll: listt llt ssze azon tletekrl is,
amelyekre a kzztett tletek hivatkoznak.
gy elmondhat, hogy Amerikban, az angol helyzettl eltren a jogesetek kzzttel-
ben, a szveg, a szablyok feletti kontroll megvalstsban, ezek rendszerr szervezs-
ben mr a kezdetekben is a piac, illetve magnszemlyek vittk a prmet. Azonban az igazi
kontrollforradalom, amely a jogeset-gyjtemnyek tmeggyrtsban egyfajta futszalag-
mdszerrel trtn jogforrs-ellltssal s ezzel egytt a sztenderdizls magas foknak
elrsvel jut a tetpontjra, egy magnkiad nevhez fzdik. Ez a kiad a West Publis-
her.
A jog mint termszettudomny Langdell
Mieltt azonban a Westrl beszlnk, rdemes alhzni, hogy amellett, hogy a kontroll-
forradalom pp elkezddik ezzel prhuzamosan az egsz jelensg elmleti s ideolgiai
megalapozsa is zajlik. Christopher Columbus Langdell, a Harvard Jogi Karnak dknja
az 1870-es vekben a termszettudomnyok fejldse ltal keltett ltalnos lelkesltsg ha-
tsra felveti, hogy a jog nemcsak egyszeren tudomny, hanem eszmnye a termszettu-
domny kell, hogy legyen. Langdell explicit prhuzamot von a jog s a termszettudo-
mnyok kztt, a knyvtr s a laboratrium kztti analgit emltve: a [jogi] knyvtr
a professzorok s a hallgatk megfelel mhelye. Olyan neknk ez, mint az egyetem labora-
triumai a kmikusoknak s a fizikusoknak, a termszettudomnyi mzeum a zoolgusok-
nak, a botanikus kert a botanikusoknak.
16

A jogsznak, mondja Langdell, ugyangy hipotziseket kell fellltania bizonyos szab-
lyokrl (a szablyok ltrl), majd kutatst kell folytatnia laboratriumban (a knyvtrban)
tnyek (jogesetek) utn, amelyek ezt a hipotzist (szablyt) altmasztjk.
17
Ez nem jelenti
azt, hogy a nagyobb mennyisg tny tbbet rne. Langdell nem hitt a mennyisgben, s
soha nem volt hve az induktv mdszernek (amelyben sok tnyt gyjtnk ssze, s ebbl
ksbb vonunk le kvetkeztetseket). Ellenkezleg, mdszernek lnyege az volt, hogy
elbb egy ers hipotzist kell fellltani egy szabllyal kapcsolatban, majd ezt kell a kutats
sorn megszerzett jogesetekkel altmasztani. Ebben segtsgnkre kell legyen a jog eg-
szt fellel rendszer, egy doktrinlis hl, amelynek segtsgvel visszavezethetjk az
egyes rendelkezseket magasabb szablyokig s elvekig. Ez a gondolat bizonytottan hats-
sal volt arra a National Reporter Systemre, amelyet azonban mr egy msik hres riem-
ber, John West dolgozott ki.
18

A West Publishing Company
West, mieltt kiadvllalatt ltrehozta volna, egy knyvkiad s knyvkeresked cg utaz
gynkeknt tevkenykedett. Sok jogsz gyfele is volt, akik gyakran panaszkodtak, hogy
praxisuk egyik legnehezebb rsze az tletek sszeszedse. 1876-ban megalaptotta sajt kis

16
the [law] library is the proper workshop of [law] professors and students alike; that it is to us
all that the laboratories of the university are to the chemists and physicists, the museum of natu-
ral history to the zoologists, the botanical garden to the botanists. Langdell, Christopher Co-
lumbus: Address at Harvard University Quarter-Millennial Celebration (Nov. 5, 1886). Law
Qarterly Review, vol. 3. (1887) 123124.
17
Patterson, Dennis: Langdells Legacy. Northwestern University Law Review, vol. 90. (19951996)
199200.
18
Patterson: Langdells Legacy, 201.
A common law informcis vlsga s forradalma Mhely
193
vllalkozst, s elssorban a jogszok kiszolglsra kezdett el specializldni.
19
Msok
mellett jogeseteket is elkezdett rendszeresen kzztenni The Syllabi cmen, napilapok mel-
lkleteknt.
20
A Syllabi hrom rszbl llt: egy br ltal rt sszefoglalbl, az eldnttt
jogkrdsek feldolgozsbl (proper understanding of the points decided) s, amennyiben
a jogeset kzrdekldsre tarthatott szmot, a brsg teljes indokolsbl. Az elkvetkez
vekben folyamatosan terjesztette ki a szolgltatst ms llamokra, majd 1882-ben kt kl-
s befektett is bevont, s elkezdte feldolgozni a teljes amerikai jogot. maga is azt lltot-
ta, hogy ez csak gy volt lehetsges, hogy egy j tallmny, a nagy teljestmny rgp
21

ekkor mr rendelkezsre llt. 1887-ben elhatrozta, hogy a jogesetek knnyebb fellelhet-
sge cljbl visszamenlegesen is besorol minden esetet abba a kategorizlsba, amelyet
American Digest Classification Scheme (ADCS)-nek nevezett el, s amelybl ksbb a Key
Number System lett. A szzad vgn aztn mg egy vita is lezajlott a kiadk kztt,
22

amelynek a lnyege az a krds volt, vajon a kiadnak szabad-e vlogatnia, vagy egyszeren
m pontosan, meghatrozott sztenderdek szerint mindent kzz kell tennie, s West az
utbbi llsponton volt: Az amerikai jogi kiadk f feladata, hogy lehetv tegyk a jogi
szakma szmra, hogy tanulmnyozhassa az amerikai esetjogot brmely tmakrben a le-
het legknnyebben, legkimertbben s leggazdasgosabban. [] a legutols nhny vet
leszmtva nem volt sikeres ksrlet a legfrissebb tletek rendszeres s tfog kezelsre.
23

West ehhez kidolgozta az tletek kzzttelnek nagyzemi mdszertant. Az tletek
beszerzse utn azokat nemcsak legpeltk, de ssze is hasonltottk az eredetivel. Jogsz
korrektorok olvastk a szveget. A hivatkozsok helyessgt, (a korbbi tletekre, esetleg
ms jogesetgyjtemnyekben tallhatakra) kln leellenriztk s egysgestettk. Addig-
ra mr kialakult egy code of instruction, az tletek szerkesztsnek s fknt trgyszavaz-
snak szabvnya. Ebbl alakult ki ksbb az ADCS s a Key Number System, amelyet az
American Bar Association 1897-es kongresszusn maga John West mutatott be. A projek-
tet hatalmas lelkesedssel dvztk az gyvdek: az osztlyozsi rendszer szinte az els
perctl kezdve hivataloss vlt. Nem sokkal ksbb a klasszifikci vgpontjait egyedi
szmokkal is ellttk, s ezzel valjban ltrehoztk az els jogi adatbzist.
24
A hasonlsg
a Dewey-fle knyvtri tizedes osztlyozssal igen feltn.

19
A trtnet teljes egszben: Jarvis, Robert M: John B. West, Founder of the West Publishing
Company. American Journal of Legal History, vol. 50. (20082010) 1.
20
rdekes mdon a Syllabi eredetileg abbl a clbl keletkezett, hogy a jogszoknak ne kelljen ki-
krni egy gpiratos msolatot az tlet eredeti verzijbl, rendelkezskre lljon, ha szksges,
nyomtatott formban. West, John B.: Multiplicity of Reports. Law Library Journal, vol. 2. (1909
1910) 1.
21
Az rgp irodai munkra gyakorolt katalizl hatsrl lsd: Beniger: Az irnyts forradalma,
453.
22
A Symposium of Law Publishers. American Law Review, vol. 23. (1889) 369.
23
the principal business of American law publishers, to enable the legal profession to examine
the American case law on any given subject, as easily, exhaustively and economically as possi-
ble. [] until within the last few years there has been no successful attempt to handle, systemati-
cally and comprehensively the current decisions of the courts [] A Symposium of Law
Publishers, 401.
24
West az tletek egysges szmozsra s elnevezskre is javaslatokat tett. West, John B.: Multi-
plicity of Reports. Law Library Journal, vol. 2. (19091910) 4.
Mhely ZDI ZSOLT
194
Az angol t
Angliban ms a helyzet, mivel a precedensek magngyjtemnyei itt is burjnzanak, de a
rendszerezs elmarad. Sir Allen mg a Law in the Making hetedik kiadsban
25
is arra pa-
naszkodik, hogy a [jogesetek] pontos s tfog idzse nem garantlt, gy elfordulhat,
hogy a brsg, akrcsak egy nhny hnappal korbban kimondott tlethez kpest az el-
lenkez rtelm dntst hozza, mert a felek egyszeren elfelejtettk azt beidzni. Br az
Angliban egy vben keletkez jogesetek szma szemben az amerikai vi 40 000-rel pl-
dul az 1936-os vben mindssze 4159,
26
rendszerezs nlkl mg ez is gondot okoz.
1938-ban Goodhard az egysgestsre s a gyors, kzponti kzzttelre (lnyegben a 18 f-
le magngyjtemny kivltsra) tesz javaslatot. is amellett teszi le a garast, hogy min-
den jogesetet jelenteni kell, fggetlenl azok fontossgtl, s ezeket az eseteket gyorsan
kell kzztenni, hiszen a modern technika ezt lehetv teszi.
A 4100 krli szm 1971-re Angliban 305 625 darabra n, ami kt nagysgrendnyi ug-
rs. A jogeset-gyjtemnyek szma is legalbb harminc, ami vente krlbell tmillinyi
szval duzzasztja a joganyagot.
Angliban a problma egszen a West s a Lexis megjelensig megoldatlan marad, s
ez bizonyos mrtkig azt jelzi, hogy a rendezettsg megteremtse nem kizrlag a jogrend-
szer sajtossgaival fgg ssze, hanem az anyag mennyisgvel s a piac mretvel is. El-
gondolkodtat, hogy Beniger pldi is rendre Amerikbl szrmaznak.
Nagyzemi szveggyrts s informci-kontroll
Egy 1912-ben az American Law School Review-ban megjelent ismertets rvn a West
munkamdszereibe is betekintst nyerhetnk: A gyjtemnyek ksztst mind a trgy,
mind a tartalom, a forma s a megjegyzsek, a cmszavak, a tnylers stb. tekintetben
egysges szablyok szerint kell vgezni. A trgyszavazs s az sszefoglals egysges s
pontos kell legyen mind a besorols, mind a feloszts s a rendszerezs szerint. [] Nyil-
vnvalan ezen szablyok s utastsok, a megjegyzsek s a kereszthivatkozsok rendsze-
rnek kidolgozshoz, amelyek a rendszer alapjt jelentik, st ezek alkalmazshoz s to-
vbbfejlesztshez is [], nagyobb szm, specilis vgzettsggel s kpzettsggel rendel-
kez ember munkjra van szksg.
27

Az 1910-es vekben ez azt jelentette, hogy a West szerkesztsgben negyven jogsz
dolgozott, akik egy szzhuszont oldalas rszletes manul alapjn vgeztk a munkjukat.
Mg az ADCS rendszer kidolgozsa idejn 50 000 tlet volt feldolgozva, ekkorra mr fl-
milli brsgi tletet tartalmazott a jogeset-gyjtemny, a National Reporter System.
Egyesek csak az sszefoglalk rsval foglalkoztak, msok csak a trgyszavazst vgeztk,
ismt msok a tblzatokat s az indexeket ksztettk, vgl a publiklst egy ngyfs v-
nek tancsa engedlyezte. Valdi nagyzemi, futszalag-mdszerrl beszlnk.

25
Allen, C. K.: Law in the Making. Oxford, 1964. 315.
26
Goodhard, A. L.: Reporting the Law. Law Quarterly Review, vol. 55. (1939) 29.
27
The reporting must be done in accordance with uniform rules as to the subjects, contents, and
form of the headnotes and their catchwords, the statements of fact, etc. The indexing and digest-
ing must be uniform and accurate in classification, division, and arrangement. [] Manifestly
the framing of such rules and instructions and schemes of headings and cross-references, which
are the very foundation of the System, and, even more, the application and use and development
of them, [], require the services of a large body of men specially equipped for the purpose by
qualifications and training. The Editorial Staff of the West Publishing Company. American Law
School Review, vol. 3. (19111915) 76.
A common law informcis vlsga s forradalma Mhely
195
A West rendszere ht tgabb kategrit tartalmazott,
28
s ezek alatt 32, majd 400, vgl
legalul tbb mint 80 000 al-al kategrit.
29
A kulcsszmok (Key Numbers), amelyek fel-
leltk a jog teljes rendszert, minden tmakrn bell jraindultak. A jogi fogalmakat fel-
lel tezauruszt kpvisel key number rendszer mellett a jogeseteket kiindexeltk egy nem
ebbe a kategriba tartoz n. catchword rendszerrel is. Catchword szinte brmi lehetett,
a pnil vagy a polietiln is.
30

Amikor egy jogeset feldolgozsra megrkezett, az elsdleges elnevezse s egy minim-
lis stilizls utn egy msik jogsz egy sor headnote-ot ksztett hozz, kiszrte s sszefog-
lalta az tletbl a szablyokat, s ezeket elhelyezte a fentebbi kulcsszmrendszerben, lega-
lbb egy helyen.
31
Ezutn a besorols mg tment a West ngy szenior szerkesztbl ll
bizottsgn is, akik sokszor vltoztattak ezen. A West ltrehozta teht az els jogi taxon-
mit; az amerikai jogszok pedig lassan elkezdtek a West taxonmija alapjn gondolkodni
a jogrl.
32
Ahhoz, hogy a rendszerbe minden eset beilleszthet legyen, egyttal elkezdtek
normalizlni is. Az extrm rvelseket vagy megfogalmazsokat norml formtumra
hoztk. A rendszerbe mindennek illeszkednie kellett, semmi sem lghatott ki belle.
Beniger ezt nevezi az informci megsemmistsnek vagy figyelmen kvl hagysnak a
feldolgozs megknnytse rdekben.
33

A West besorolsa a 19. szzad utols veiben egy jabb, a jogesetek megtallst s r-
tkelst segt eszkzzel bvlt, amelyet korbban Frank Shepard fejlesztett ki. Jllehet
mr korbban is lteztek olyan jogeset-gyjtemnyek, amelyek az esetekben fellelt hivatko-
zsokat gyjtttk ki, Shepard teljessgvel s pontossgval tnt ki. Ez a gyjtemny tb-
lzatok formjban mutatta az adott eset precedensjogi ellett (a benne hivatkozott tle-
teket), majd a ksbbi kiadsok a kzztett jogeset utlett is. A Shepard teht elhelyezte
az egyedi dntst a jogesetek nagy hlzatban. Ezzel megteremtett az egysges technikai
azonostk, az egysges formra hozott tartalmak, az egysges tbbfle tartalomler
metaadat (index) szerkezet mellett egy jabb, immr a negyedik koherencia-tnyezt.
34
A
hangsly ennl is a teljessgen van. A Shepard nemcsak az esetjogot dolgozta fel, hanem a
msodlagos forrsokban (szakcikkekben, jogszablyokban vagy pldul az American Law
Institute ltal publiklt restatementekben) megjelent jogeset-emltseket is, s nemcsak az
esetek emltseit, hanem azt is, hogy milyen sszefggsben emlegettk az esetet.
jabb vlsg s az informcis trsadalom elkpei
Minden rendszerezs ellenre Amerika mr a harmincas vekben belefulladt az tletekbe.
Ez vezetett el ahhoz az ellenmozgalomhoz, amelynek vgn magnkezdemnyezsre fell-
ltjk az American Law Institute-ot, amelynek feladata az tletek rendbettele, egyfajta
kodifikci lett volna.
35
Az intzet alapt okirata megllaptja, hogy az amerikai jog bizony-

28
Szemlyek, tulajdon, szerzdsek, krtrts (torts), bncselekmnyek, jogorvoslatok (remedies
keresetek) s kormnyzat
29
Cohen, Morris L.: How to Find the Law. Minnesotta, 1976. 53.
30
Cohen: How to Find the Law, 64.
31
Cohen: How to Find the Law, 58. remek illusztrcit kzl ehhez
32
Berring, Robert: Full-text Databases and Legal Research. High Technology Law Journal, vol. 1.
(1986) 27.
33
Beniger: Az irnyts forradalma, 45.
34
Berring: Full Text Databases, 33.
35
The American Law Institute, and the Projected Restatement of the Common Law in America.
Law Quarterly Review, vol. 43. (1927) 449.
Mhely ZDI ZSOLT
196
talan s tl komplex: az okok kztt emlti a rgztett tletek nagy szmt.
36
Azonban az
ALI-nek nem sikerlt az amerikai jogot jrakodifiklnia: egy-egy jogterlet esetjogt tte-
kint s sszefoglal jelentsei az amerikai jog jabb msodlagos forrsai lettek.
A West s a Shepard olyan hatssal voltak az amerikai jogi gondolkodsra, s rendszer-
szervez erejk akkora volt, hogy mind Westbl, mind Shepardbl nll fnv, illetve
utbbibl ige, (shepardize jelentse krlbell: egy tlet fontossgt, autoritatv erejt
ellenrizni) lett.
37
A publiklt tletek mennyisge ugyanakkor akkorra ntt az 1960-as
vekre, hogy azt a legfejlettebb informciszervezsi eszkzkkel is lehetetlen volt kezelni.
Tapper megemlti, hogy egyedl a US Reports sorozat (amely egy volt a tbb tucatnyi Law
Reporter kztt) 1958-ban 60 milli, mg 1971-ben mr 69 millinyi szt publikl.
38

A hatalmas mennyisg adat mennyisgileg is egyre tbb metaadatot, mutatt, indexet
produklt. A mennyisgekrl s az adat/index arnyrl sok mindent elrul az, hogy az All
England Report 1969 s 1971 kztt 18 ktetnyi esetjogot publikl, amelyhez 385 oldalnyi
index tartozik, de pldul az Industrial Injuries Commissioners reportjai esetben, ame-
lyek 2420 oldal szveget tesznek ki, az indexek oldalszma 1713, itt teht a szveg/mutat
arny 14:10, ami azt jelenti, hogy minden hrom oldalnyi szveghez kt oldalnyi mutat
tartozik.
39

Ha valahol klnsen igaz, hogy a 20. szzad elejre kifejld szveguralsi technikk
mr egyrtelmen az informcis forradalom s a szmtgp fel mutatnak, akkor ez a jog
vilga. Mert a hatkony szvegurals techniki mg tbb szveget termelnek. Ezt a helyze-
tet, amely egy jabb kontrollvlsgot idz el, vgl mr csak a szmtgpes adatbzisok
tudjk majd megoldani, amelyek azonban szervesen folytatjk tovbb a szzad kzepnek
technikit ugyanazokat az indexeket, kivonatolsi, hivatkozsi s hivatkozs-statisztikai
mdszereket alkalmazva , hozzadva persze nhny jat, mint pldul a full text index,
amely egybknt a katonai mszaki dokumentcis szvegekben
40
jelenik meg elszr. De
a teljes szveget felleltroz full text index elkpe is a catchword index. gy nem csoda,
hogy Amerikban szinte az els szvegek, amelyeket szmtgpre vittek, jogi szvegek vol-
tak.
41
Az els ilyen projekt 1959-ben indul el a University of Pittsburgh-n. Ekkor mr tz
ve, hogy egy Loevinger nev gyvd meghirdette a Jurimetrics,
42
a tudomnyos s szm-
tgpestett jog programjt. De ez mr egy msik trtnet.

36
The American Law Institute, 450.
37
Termszetesen mindkt nv esetben keringenek olyan legendk, hogy a joghallgatk csodlkoz-
tak, amikor megtudtk, hogy vals szemlyekrl van sz.
38
Tapper, Colin: Computers and the Law. London, 1973. 112.
39
Tapper: Computers and the Law, 120.
40
Davies, Richard P.: LITE (Legal Information Thru Electronics). United States Air Force Jag Bulle-
tin, vol. 6. (1964) 5.
41
Horty, John F.: Research Report: University of Pittsburgh Health Law Center. Modern Uses of
Logic in Law, vol. 1. (1959) 31.
42
Loevinger, Lee: Jurimetrics: The Next Step Forward. Minnesotta Law Review, 33. (1949) 455.

AETAS 27. vf. 2012. 4. szm 197

Harold Adams Innis informcitrtneti
trgy feljegyzseibl
Harold Adams Innis (18941952) kanadai gazdasgtrtnsz kzvetlenl a vilghbor
eltt hajtotta vgre kommunikcitrtneti fordulatt, amelyet tbb kisebb, a sajt gazda-
sgtrtneti jelentsgvel foglalkoz tanulmny,
1
illetve elads,
2
egy monogrfia
3
s egy
nagy formtum tanulmnygyjtemny
4
fmjelez. Innis kt knyve vtizedekig a kommu-
nikcielmleti s -trtneti rdeklds kzppontjban maradt, a szerz kultuszt szmos
rla szl rs, illetve ksbb ktetek sora gyaraptotta, s ismertsghez nagyban hozzj-
rult egykori tantvnya s kollgja, Marshall McLuhan vilghre.
Magyarul egszen ksn, mr az ezredfordul utn jelent meg kt rsa, elsknt a saj-
trl rott munkja rszletes elszval,
5
majd a The Bias of Communication cm knyv-
nek egyik fejezete egy egyetemi szemelvnygyjtemnyben.
6
Mivel Innis f mveinek teljes
magyar fordtsa hamarosan befejezdik, az Aetas olvasi s a kommunikcitrtnelem
irnt rdekldk szmra klnleges csemegvel szolglunk.
Csaldja, tiszteli s az Innis-letm kutati ugyanis 1980-ban klnleges gyjtemnyt
jelentettek meg, Innis 1944 s 1952 kztt felgylt, tbbszr tgpelt, szekcikba osztott
cdula-anyagt (The Idea File of Harold Adams Innis).
7
Ezek a sokszor csak nhny sza-
vas, mskor akr msfl-kt oldalas feljegyzsek nem bibliogrfiai kivonatok, nem a ta-
nulmnyok nyersanyagul szolgl idzetek rzi, hanem a plyja cscsn jr, term-
keny tuds sszefggseket kutat, rendszerez elmjnek tmaszai. lltsokat, sszefg-
gseket, gondolatmenet-kezdemnyeket tartalmaznak, amelyek hol beplnek a nagy m-
vekbe, s gy megjelensk utn ismersknt ksznnek vissza nyers formjukban, hol
nll szrevtelek, ksbbi szintzisre vr tletek, adalkok, amelyek mr nem talltk
meg az utat a nyilvnossghoz. Ebben a formjukban azonban tkletesen alkalmasak arra,
hogy aki most kezdi az ismerkedst Innisszel, azonnal inspirl s kondenzlt, rvid sz-
vegekkel tehesse ezt meg.

1
Lsd: elssorban: Innis, H. A: The Newspaper in Economic Development. The Journal of Eco-
nomic History, vol. 2. (1942 Dec.) 133.
2
Innis, H. A.: The press. A Neglected Factor in the Economic History of the twentieth century. Ox-
ford, 1949.
3
Inis, H. A.: Empire and Communications. Toronto, 1950.
4
Innis, H. A.: The Bias of Communication. Toronto, 1951.
5
Innis, H. A.: A sajt a 20. szzad gazdasgtrtnetnek mellztt szereplje. Ford.: Battyn Ka-
talin. Infonia-Aula, 2002. (Informcitrtneti Fzetek 1.)
6
Innis, H. A.: A kommunikci rszrehajlsa. (az azonos cm knyv 3360. oldala). Ford. Ro-
honyi Andrs. In: Angelusz, R. Tardos, R. Terestyni, T. (szerk.): Mdia, nyilvnossg, kzle-
mny. Budapest, 2007. 843865.
7
The Idea File of Harold Adams Innis. TorontoBuffalo, 1980. Krlbell 1500 egyedi feljegyzsrl
beszlnk, 339 csoportba rendezve. A lbjegyzetek hol Innistl, hol a szerkesztktl szrmaznak, a
klnbsget a kiadskor nem jelltk, ezrt mi is csak nha klnbztetjk meg azokat. A rmai
szm a fcsoportot, az arab szm az azon belli sorszmot jelenti, az eredeti kiadsban hasznlt
szmozs megrzsvel.
Mltidz Z. KARVALICS LSZL ROHONYI ANDRS
198
Nem knny azonban birtokba venni ezeket a feljegyzseket. gy szlettek, ahogyan
Innis fejbl kipattantak, tvirati stlusban, nyelvtanra s mondatszerkesztsre fittyet
hnyva, nagy logikai vagy tartalmi bakugrsokkal, trben s idben kiszmthatatlanul ka-
landozva. Prbra teszik az olvast s a fordtt egyarnt. A magyar vltozathoz nha
transzkomponlni, nha konfabullni kellett, hogy rtelmes kzlsi egysgek legyenek az
elliptikus/kihagysos, homlyos, nhol rejtlyes/titokzatos fogalmazsmddal szletett so-
rokbl.
8

Els krben az sszes feljegyzsbl kivlogattuk az informcitrtneti szemmel rele-
vnsnak minsthet darabokat. Ezt kveten szktettk tovbb az anyagot gy, hogy le-
hetleg minl tbb tmrl, korszakrl, terletrl tartalmazzanak reflexit, hogy legyenek
bennk vilgtrtnelmi v, nagyobb levezetsek s vratlan, apr, szellemes szrevtelek
egyarnt.
A publiklsra soha nem sznt kzirat-morzsk fsletlensgk ellenre gy vlhattak
kihvan izgalmas, termkeny, eredeti s sokszn gondolatok trhzv megri csatla-
kozni Innishez s elidzni egy-egy talnyos mondata felett.
Z. KARVALICS LSZL (szerkeszt) ROHONYI ANDRS (fordt)


1/8.
Valamely rott nyelv tallkozsa egy szbeli hagyomnnyal vajon mennyiben hoz ltre j
szimbolikt? Cassirer szerint a sumr rs megrtsre tett erfesztsek vezettk el az ak-
kdokat az absztrakt jelkprendszerek jelentsnek megfejtshez, a babilniaiakat pedig a
szimbolikus algebra felfedezshez
9
igaz-e ez vajon a grg s a mkni, a rmai s az
etruszk, a francia s a normann kultra esetben is?

1/18.
A nyomtats terjedsvel a 19. szzadban vegyes trtneti anyagok gazdag gyjtemnyes
ktetei jelennek meg a kalendriumok stb. inkbb a pozitivizmus egyik kiindulsi pont-
jnak tekinthetk, mintsem fordtva. A pozitivista megkzelts diadalmaskodhat a kisebb
problmk esetben, de a nagyszabs problmkkal nem tud megkzdeni.

2/1.
A fldrajzi tnyezk befolysoljk a nyelvi kzeg alakulst az j technolgia elszr a
peremvidken rezteti hatst, majd onnan nyomul befel, lekzdve a konzervatv erk el-
lenllst. A hatrokon ugyanakkor ersebben rvnyesl mg a szbeli hagyomny is, t-
hatva a sajtt s az jsgokat, amelyek alknlnak a konzervatv elemeknek a vulgris
betolakodik a vernakulris
10
s a tanult nyelvbe egyarnt. Az intzmnyek kzdelme az l
nyelvvel egyhz s latin kontra helyi nyelvek. A nyomtats tekintetben Nmetorszg az a

8
A gondolatjelek helyre pont kerlt j mondat vagy szvegegysg esetn. Az nknyes kihagyso-
kat szgletes zrjelben hrom ponttal jeleztk, az rtelmez betoldsok szintn szgletes zrjel-
be kerltek. Az i. e. szabad fordtsa a pldul, vagyis lsd stb. szavakkal trtnt (vagy sehogy).
9
Lsd: Cassirer, Ernst: An Essay on Man. New Haven, 1944.
10
A vernacular Innis egyik kedvenc kifejezse s egyben kulcsfogalma. Jelentse: nemzeti nyelv, he-
lyi nyelv, anyanyelv, npnyelv, l nyelv, a bennszlttek nyelve klnsen a soknemzetisg bi-
rodalmakban fontos megklnbztetni a kzpont vagy a hdtk nyelvtl, valamint kulturlis
kontextusban a tanult, gyakran holt nyelvektl. [A fordt jegyzete]
Harold Adams Innis informcitrtneti trgy feljegyzseibl Mltidz
199
hatrvidk, ahonnan kiindulva az j technolgia terjed. A nyomtats mint eredenden t-
megjelensg kezdetben a buddhizmus zsiai trhdtshoz trsthat, onnan terjed t Eu-
rpba. A valls szempontjbl a nyomtats mint olyan hater fontos, amely tmegeket s
politikai szervezeteket egyarnt kpes mozgstani lsd buddhizmus kontra konfucia-
nizmus. A rmai katolikus egyhz a Rmai Birodalom sszeomlsval prhuzamosan
emelkedik fel ugyanakkor a valls irracionalizmusbl fakad veszlyek kivdsre szk-
sgess vlik a racionlis alapokon ll jogi s politikai intzmnyek helyrelltsa. A raci-
onalizmus problmi, a megrts s a kommunikci terletn fellp nehzsgek az irra-
cionalizmus jabb elretrseihez vezetnek. Az egyhz hatalma enyhti a nacionalizmust s
elsegti a szabad kereskedelmet. A hborskods erstheti vagy gyngtheti a politikai in-
tzmnyeket, s befolysolja a valls szerept is.

3/14.
Az jonnan elrt terleteken a nyomdazemek beindtsa mindig magas munkabrekkel s
jelents zemi kltsgekkel jr. A kiadk igyekeznek kiaknzni az addig kihasznlatlan ka-
pacitsokat, s elssorban a helyi nyelveken rt kisebb mvekre koncentrlnak. Ez magval
vonja a technolgia fejlesztst, ami azutn kezd visszahatni a mr rgebben meghdtott
terletekre is, ahol a rgi mdszerek addigra mr elsncoldtak. Az j terleteken egy-
szersmind j eszmk is megjelennek, mint pldul az amerikai forradalom esetben. A lut-
heri reformci Anglia a nyomtats ksi elterjedsnek s a szigetorszgban fennmara-
d szbeli hagyomny erejnek ksznheten megmenekl a rmai jog tvteltl. A knai
rs komplexitsa jelents hatalmat biztost annak az osztlynak, amely kisajttotta a ma-
ga szmra az rs mvszett. Az USA megmenekl a knyvekben megtestesl hagyo-
mny tvteltl.

3/15.
Az rsos kultra peremvidkn tovbb l a szbeli hagyomny lsd a szoksjog fennma-
radst Angliban. A szbeli hagyomny feljegyzsek nlkl l tovbb az rsbelisg
megksrli a stabilitst nyjt terletek kicvekelst kzssgi alkufolyamatok. Az rs-
beli hagyomny trhdtsa merevsget s konzervativizmust von maga utn, s egytt jr
a humanistk elidegenedsvel. Eurpa trtnete ide-oda lendl inga a hber hagyo-
mnyt rz szentrsi szvegek s az ellenplust kpvisel grg szbeli hagyomny kztt.
Az egyetemek felemelkedse s gyarapodsa egyttal harcot is jelent kzttk, s ebben sze-
repet jtszanak a fldrajzi krnyezetkbl s az ott beszlt helyi nyelvekbl ered hatsok.
A dolgok megbeszlse szbeli hagyomny, szoksjog! Igaz-e, hogy Franciaorszg egyet-
len gyarmatt sem vesztette el forradalmi ton? Szoksjog eskdtszki rendszer, parla-
ment.

4/3.
A kiadvllalatok kialakulsakor a 17. s 18. szzadban elssorban a profitra s a piacok
felkutatsra kerl a hangsly, s a pnzgyeket igyekeznek elklnteni a technolgitl,
vagyis a nyomdtl, mikzben egyre ersebb vlik az rrendszer sztnz hatsa az iroda-
lomra.

4/10.
Az ellltott paprvek mrete a knyvek mrethez hasonl kvetkezmnyekkel jr bi-
zonyos mret vek lesznek a legmegfelelbbek a nyomtats cljra, lehetsget biztostva
klnbz formtum kiadvnyok optimlis ellltsra s rtkestsre.
Mltidz Z. KARVALICS LSZL ROHONYI ANDRS
200
4/18.
A frankfurti vsrok a 15. szzad vgn s a 16. szzad elejn ellenslyozzk a Prizsi Egye-
tem korltoz intzkedseinek hatst azzal, hogy piacot nyjtanak a knyvek szmra, de
az ellenreformci kiknyszerti a vsrok elkltzst Frankfurtbl Lipcsbe, ahol a kato-
likus irodalom helyett a protestns irodalomra helyezdik t a hangsly Nmetorszg v-
lik a knyvkultra lettemnyesv.

4/23.
A telegrf hasonl szerepet jtszik Eurpban, mint a telefon az Egyeslt llamokban a
telegrf s a Morse-bc tbb rgiban klnsen fontoss vlik a nyelvi korltokon tll-
p nemzetkzi kommunikci eszkzeknt. szak-Amerikban az angolul beszl lakossg
nagy llekszma elsegti a telefon terjedst, viszonylag kevs problmval a nyelvi vlto-
zatokbl addan. Angliban a vidki jsgok ragaszkodnak a telegrf-szolgltatsok lla-
mi felgyelethez, s a telegrf s a reklmok vdbstyi mgl igyekeznek akadlyozni a
rdizs terjedst, szerzett jogaik csorbtstl tartva ez magval vonja a BBC llami tu-
lajdonba kerlst, mikzben a szlsszabadsghoz val ragaszkods az US-ban a ma-
gnvllalkozsok keretben nyjtott msorkzls terjedst segti el, tmogatva a teleg-
rffal s a telefonnal is.

4/28.
A japn s knai nyelvterleten hossz ideig tart elemi oktatsra van szksg az rsjelek
elsajttshoz, ami jelents mennyisg intellektulis energia rfordtst kveteli meg az
iskolkban az angol s a nmet nyelv tanulsnak npszersgt a sajt nyelvk nehzs-
gei magyarzzk, klnsen a tudomny terletn a rugalmassg hinya. A japnok r-
vidltsi problmi kzismertek.

5/3.
A latin nyelv hasznlatval is tmogatott szbeli hagyomny a kzpkori egyhzban mg
erteljesen rvnyeslni tud, de a nyomtats hatsaival s a demokratizlds tendencij-
val mr nem kpes szembeszllni. A grg vrosllamok korltozott lehetsgei vajon mi-
lyen mrtkben tulajdonthatk a szbeli hagyomny uralkod szerepnek, s mennyiben
kvetkezik ebbl az erre val tmaszkods szksgessge? Az rsbeli hagyomny kialaku-
lsa s tvtele a rmaiak rszrl egyszersmind az elmletalkot gondolkods korltozst
jelenti, s a trvny s a szervezett rend fontossgra helyezi a hangslyt. A kereskedelem s
a mestersgek, szakmk fejldse a kommunikcis eszkzk viszonylatban vajon meny-
nyiben jrul hozz az egyhzi s az llami hierarchik hanyatlshoz? A papr hasznlata
gyengti a tudson alapul tekintly hatalmt, s kedvez a kereskedelemnek a nyomtats
terjedst kezdetben nagyrszt a hierarchikus intzmnyek gtoljk. Az rs a feljegyzsek
vezetse rvn, klnsen az llami pnzgyek tern alapvet szerepet jtszik a birodalmak
megszervezsben enyhtve az er alkalmazsnak szksgessgt. Az rsbeli hagyo-
mny trhdtsval vajon szksgszeren egytt jr-e a politeizmus s vele a prza s a fi-
lozfia hanyatlsa? s a monoteizmus mennyiben kedvez a kzponti hatalom ersds-
nek?

5/17.
A lenyiskolk viszonylag ksi megjelense kvetkeztben Angliban a nk kezdetben ki
vannak szolgltatva a klcsnknyvtraknak, amelyek zsarnoki hatalmat gyakorolnak f-
lttk a moralizl szpirodalmi mvek terjesztse rvn. A lenyiskolk szaporodsa k-
Harold Adams Innis informcitrtneti trgy feljegyzseibl Mltidz
201
sbb a lenyoknak szl trtnetek burjnzst hozza magval a magazinokban is, gyengt-
ve a klcsnknyvtrak pozcijt.

5/18.
A paprgyrtshoz hasznlt rongyokkal val kereskeds jelentsge a modern civilizci
szempontjbl Itliban a vszonrongyok bsge elsegti a paprgyrtst Franciaor-
szgban s Spanyolorszgban rongybehozatalra van szksg szakrl a rongygyjts sz-
tnzse j terleteken is ksrletek a rongykivitel ellenrzsre a paprgyrts sztnzse
cljbl. A nagy paprkereslet Franciaorszgban s a nyomdk mkdsnek korltozsa
Hollandinak s Genfnek kedvez. Hollandia fejlett paprgyrtsa rongybehozatalt kvn
meg Itlibl az angol papripar szintn Eurpbl importl rongyot. Az egyhz kpes
hasznot hzni az rstudatlansgbl a befolysa alatt ll terleteken a szegny nemzetek
lemaradsa a gazdag nemzetektl a rongyok bsges knlatt eredmnyezi, export-
lehetsgekkel a jobban iparosodott rgik fel. A kereskedelmi tevkenysg hathatsan
befolysolja a papr irnti kereslet s a paprgyrts alakulst. Franciaorszgban az iro-
dalmi mvek kiadsa tern a 18. szzad msodik felben bevezetett korltozsok egybees-
nek a fali taptk irnti kereslet felfutsval Amerikban is. A rongyok dl fell ramla-
nak be a gyapjtermel rgikba Angliban valsznleg a gyapjfeldolgozs elsbbsge
miatt ksik a vszon alapanyagra pl papripar kifejldse. Ugyanakkor a rmai katoli-
kus orszgokban az egyhzi s az llami elnyoms elsegti a rongy s a papr kivitelt az
rstuds magasabb szintjn ll orszgok fel.

5/38.
Az jsgok bels gyeivel kapcsolatos informcik lassan kerlnek napvilgra [...]. A poli-
tikusok befolysa az jsgrsra rszben az jsgr-kpzs gyngesgnek eredmnye [...]
A reklm jelents fejlemnyeket hoz az imzs-teremts tern az jsgokban, a rdiban,
s klnsen a filmekben s a magazinokban. Hajlamos kiszortani a rgi blvnyokat s
jakat lltani a helykbe, felhasznlva az egyhz tapasztalatait is. Versengs a kereskedel-
mi termkek kpi megjelentse s a vallssal sszefgg kpek kztt. Kooperci a val-
ls s az zlet sszekapcsoldsa.

5/57.
Az rs mint minden ms kifejezsi mdszer eszkzl szolglhat hierarchik felpts-
hez egyfell azok rszrl, akik rnak, gy juttatva kifejezsre kpessgeiket, msfell azok
rszrl, akik olvasnak. A gondolkods hatalma a hierarchikus felpts csoportok felol-
dsra. Az rstuds szleskr elterjedse s a kommunikci kibvlse rugalmasabb
teheti a hierarchikat. Valls puritanizmus az igazsg keresse eltkltsg a valsg-
gal val szembenzsre s becsletessg ebbl addan ersen gyakorlatias attitd [az
rstuds] szerepe a tudomny s az ipar fejldsben.
11


5/59.
A kiadvllalatok a 18. szzadban a reklm terjedsvel s az egyttmkds szksgess
vlsval prhuzamosan alakulnak ki, a nyomdai kapacitsok jobb kihasznlsa rdekben.
Azt jelenti-e ez, hogy a piac felfuttatshoz s az zlet hatkony megszervezshez nagyobb
nyomdazemekre s tbb kiad megjelensre van szksg? A kormnyzat rszrl a pub-
likcis tevkenysgre gyakorolt nyoms llandan j piacok keresst teszi szksgess,

11
Robertson, H. M.: Aspects of the Rise of Economic Individualism. Cambridge, 1933.
Mltidz Z. KARVALICS LSZL ROHONYI ANDRS
202
s megersti a kiadk pozcijt, klnsen a kiadvnyok tekintetben. A reklm valsz-
nleg fontos szerepet jtszik a kiadk fejldsben egy-egy kiadvllalat szmos kisebb
nyomda termkeit gondozhatja, igazodva a nvekv kereslethez.

5/71.
Tallmnyok klcsnzse pldul az illusztrcik nyomtatsa tern [...] jelents jtsi
gcpontok a perifrin, a kommunikcis folyamatok felgyorsulsa a srn lakott terlete-
ken kumulcis tendencik a centrumban. A magnvllalatok rdemei az innovcik be-
vezetsben vagy kereskedelmi felhasznlsra val alkalmass ttelben. Az jtsok gya-
korlati hasznostsa nyeresges alkalmazsi lehetsg s megfelel vagyoni httr nlkl
akadlyokba tkzhet. A gpests segti kommunikcis monopliumok kialakulst a
sajt s a rdi ersti a hirdetk monopliumt fokozd ellenrzs Angliban meg-
szort intzkedseket vezetnek be a napilapkiads terletn.

5/77.
Nyelv a nyomtats megjelense eltt a klnbz rgikban kialakult specilis nyelvj-
rsok megakadlyozzk, hogy a lakosok szt tudjanak rteni egymssal vitk Angliban.
A nyomtats rendet teremt a nyelvben, s fken tartja [a nyelvi vltozatok burjnzst]. A
dltengeri szigetek laki gyors vltozsok a nyelvben a fiatal generci nem kpes meg-
rteni az regeket nyomtats hinyban nincs, ami fkezze a vltozsokat. Az bc je-
lentsge a szakmk fejldse szempontjbl.

5/80.
A nyelvi klnbsgek fontossga az uralkod osztlyok szmra a grg nyelv fennmara-
dsa a rmai csszrok uralma alatt presztzsk erstsnek eszkzeknt ugyanezt a
funkcit tlti be a latin nyelv a rmai [katolikus?] egyhzban a hdtk pozcijt erst
eszkzknt a helyi nyelvekkel szemben. Angliban a francia nyelv az udvart ersti. A latin
hasonl szerepet jtszik a Keletrmai Birodalomban, mint a grg Nyugaton. Arisztotelsz
elgondolsai ksrletileg megvalsulnak; Luthert gncsoljk.

5/81.
A humoros lapok megjelense jellemz a szabad trsadalmakra a humorban a merev
szablyok feloldsa s a rugalmasabb trsadalmi normk irnti vgy jut kifejezdsre
New Yorker.

5/106.
Nyelvi problmk a normann invzi gyengti az angol nyelvet, s igen sok sz behatol-
st teszi lehetv kvlrl. A nmet nyelvet merevebb teszi a nyomtats fejldse. A latin a
filozfia s mg inkbb a jog nyelveknt korltozza a grg terjedst mennyiben jrul
vajon hozz a grg a helyi nyelvek fejldshez? Az rs s a papr terjedst a [be-
szlt] latin leromlsa s a koldul szerzetesrendek fellpse kveti. A knai nyelv nem il-
leszkedik a jogi formulkhoz.

5/111.
A nyomtats fejldsnek felhasznlsa a valls terjesztsre s a nyelvi kompetencik er-
stsre a tanulatlan nprtegek krben nagyzemi termels s gpestett gyrtsi fo-
lyamatok. A kolostorok kzvett szerepe a tanult nyelvek s a vulgris nyelvek kztt. A
tmegek szmra rtelmezhetetlen szpirodalom kialakulsa rvilgt a kommunikcis
Harold Adams Innis informcitrtneti trgy feljegyzseibl Mltidz
203
szakadk elmlylse irnyban hat tendencira. A mindenkori hatalom hajlamos a tanu-
lstl val eltvolodsra a grg mellett a latin is tanult nyelv lesz a grg irodalom j-
rafelfedezse. A hadsereg a vulgris irodalom alapjn szervezdik. A valls behatol az ala-
csonyabb szintekre. A nyelvi mintk terjedse a sajt tjn bels feszltsgek az angol
nyelvben az rtelmisg szmra rt regnyeket az jsgolvas kznsg nem rti. A kzs
nyelv korntsem egyenl az htott egyenlsggel, s a trsadalmi hierarchik bstyinak
tkzve felrepedezik. A knyvek szmnak nvekedse s a knyvekre alapozott civilizci
kibontakozsa mg tovbb fokozza a trsadalom hierarchikus rtegezdst egyesek tbb
knyvet ismernek, mint msok az egyetemek fejldse is a knyvalap tudst tpllja s
szintn j hierarchikat teremt a felnttoktats sem kpes rezhet hatst elrni s j n-
zpontokat rvnyre juttatni [az egyetemek?] gtoljk a gondolkods frissessgt s let-
kpessgt.

5/172.
Az bc fontos szerepet jtszik a kereskedelemben, lsd a fnciaiak eredmnyeit, s a
nyelv tovbbfejldse szempontjbl is jelents errl tanskodik a grg civilizci ru-
galmassga s tarts fennmaradsa. Elsegti a gondolkods fejldst, lehetv tve a va-
lsg pontosabb megkzeltst, mint ami a vallsi szervezetek ltal kifejlesztett kezdetle-
ges kprs tjn lehetsges volt. A nyomtats s a papr hasznlata szles krben kedvez a
rugalmasabb gondolkods trhdtsnak ugyanakkor eltrbe kerl a valls s a nyelv
megoszt jellege a kzpkor vgn megtrik a latin s a pergamen uralma. A tudomny
elsegti az iparosodst s a marketinghez nlklzhetetlen informcik terjedst. A ke-
reskedelem s az bc jelentsge Eurpa terjeszkedsben a tudomnyokra tmasz-
kodva lehetsg nylik a valsg jobb megkzeltsre, fokozdik a filozfia s a termszeti
trvnyek irnti rdeklds. [...]

5/175.
A napilapok msodik, esti kiadsnak bevezetse magval vonja az jsgrusok szaporod-
st az j fejlemny kz a kzben jr a dolgoz osztlyok rszrl megnyilvnul kereslet-
tel. A reggeli lapok alapveten arisztokratikusak az esti lapok jabb szinteket cloznak
meg, s a munksok ignyeit igyekeznek kielgteni.
12


5/180.
A tzes szmrendszer jelentsge a trtnelemben ujjak s lbujjak a szzadok s a
kronolgia tlhangslyozsa s a trbeli tnyezk elhanyagolsa a trbeli tnyezk hang-
slyozsa a katonai vezetk rszrl, valamint a technolgiban. A kltszet mint a kultu-
rlis rtegezds alaktsnak eszkze a nyelv felhasznlsa vagy a nyelvek sztvlasztsa
tjn reprezentlja a nyelvek kztti specializldst az a pont, ahol a nyelv rett vlik.
Igen fontos, hogy a grgknek nem volt msodik, tanult nyelvk meglltak a sajt lbu-
kon , gy nem kellett energit fordtaniuk a msodik nyelv hasznlatbl add zavarok
kezelsre. A kommunikci bvlse s kiterjedse az alacsonyabb trsadalmi rtegekre
kedvez a szerzett rdekeltsgek kialakulsnak a nagyzemi jelleg nyomtatsi s kiadi
tevkenysg tern, s hangslyozza a nemzetek kztti kommunikci nehzsgeit
fokozd eltvolods a kis llekszm kzssgekben beszlt kzs nyelvtl. A nyomtats
gyengti a tke hatalmt a nyelv fltt, s nveli a nyelvek kztti klnbsgeket.

12
Lsd: Bleyer, W. G.: Main Currents in the History of American Journalism. Cambridge, Mass.,
1927.
Mltidz Z. KARVALICS LSZL ROHONYI ANDRS
204
5/187.
A hrek szerepe a hierarchik lebontsnak eszkzeknt az informci gyors terjedse
alssa az arisztokrcia hatalmt. Az jsgok nem a szlsszabadsgban rdekeltek, hanem
a szlsszabadsgban rdekelt szervezetektl szrmaz hirdetsek kzlsben. A civil sza-
badsgjogokrt kzd szvetsg.

5/188.
A kommunikci hathats kzremkdst a hierarchik lerombolsban kiegyenslyozza
a szervezdst elsegt hatsa rrendszer, knyvels, adminisztrci. [A hatkony kom-
munikci] viszonylag tkletlen versenyt hoz ltre a hierarchikus szerkezet megvltoz-
tatsa a szervezeteken bell elsegtheti a szervezet fennmaradst, pldul egy hierarchi-
kus felpts zleti vllalkozs viszonylagos hatkonysga a fellrl lefel irnyul infor-
mciramls viszonylagos gyorsasgtl fgghet. A hatkonysgot kiegyenslyozhatja a
reklm vagy a fels vezetk befolysa specilis pozcik ltrehozsa, pldul igazgatta-
ncsi elnkk stb., tiszteletbeli pozcik. Az improduktv zemi kltsgek problmi a
nagyzemi termels technolgiai fejldse sorn tkletlen versenyt eredmnyeznek az
egyes gazatok s kereskedelmi vllalatok kztt a kommunikci tern is, klnsen a
reklmon keresztl a monopolhelyzetbe kerl vllalatok gyakran rszleges kommunik-
cis monopliumra is szert tesznek.

5/205.
A kommunikcis technolgia fejldse magval vonja a feladi kr beszklst s a fo-
gad oldali kr bvlst, egyre nagyobb szm kzssgekre kiterjesztve, melyeknek tag-
jai kpesek az zenetek fogadsra, de nem vlaszolhatnak. A knyvek, a rdi s az js-
gok eljuttatjk az informcit a cmzetthez, de kevs lehetsget adnak a vlaszra a cent-
ralizlt technolgiai rendszerek fogad oldaln beszklnek a kifejezs eszkzei, gtolva az
emberek egszsges, letteli fejldst. Az egyhz befolysnak hanyatlsa s a magas szin-
ten kpzett tisztviseli rteg megfogyatkozsa az egyetemekre hagyja a humn tudomnyok
problmit, s szksgess teszi klnfle sztndjak bevezetst. A kommunikci gpe-
stsvel sokasodnak az ironikus s ms irodalmi mfajok problmi igen nagy trsasg-
ban lehetetlen ironikusan megszlalni a kifinomultsg problmi.

6/3.
A tuds fja az informcik felhalmozdsa hosszabb idn t, gpi eszkzk hasznlata
mellett a tudsmonoplium hatalma a kultrn bell ellenttben a grgkkel, akik in-
kbb az oktatsra helyeztk a hangslyt, mint az informcira szkratszi szemllet a
szofista megkzeltssel szemben. Oktatsi rendszerek, kiegszt kurzusok, kielgthetet-
len kereslet az informci sztosztsra alkalmas j eszkzk irnt a gpests hatsa a
tudsra. [...] A kzgazdszok nehzsgei a tuds korltainak kimutatsban. A jellemfej-
leszts mellzsre alkalmas tudsfa kivlasztsa. A tuds s az oktats tlnyom erej be-
folysa s a korltozott tolerancia szksgszer elfogadsa. Az egyetemek lehetsgei a
gyengbb dikok kiszrsre.

6/4
Az [informcit hordoz] anyagnak tulajdonthat hatsok jellege ellenttes a tuds mono-
polisztikus karaktervel. A hinycikk vlt papirusz felvltsa a kolostorok tudsmonopli-
umhoz ktd pergamennel. A papr terjedse az iszlm vilgban a figuratv brzols til-
tsa mellett korltozsok az egyhz uralta rgikban a papr kiemelt fontossga az ipar
Harold Adams Innis informcitrtneti trgy feljegyzseibl Mltidz
205
s kereskedelem fejldsben. A nemzeti nyelvek hasznlatnak tmogatsa a reformci
idejn a nyomtats rvn kiterjesztdik a vallsra is Franciaorszgban, Itliban s Spa-
nyolorszgban korltozzk az egyhz hatalmt, mikzben Hollandiban s Angliban az el-
ssorban exportra orientlt paprgyrts a tudsmonoplium sszeomlshoz vezet. A
merkantilizmus kedvez a paprgyrts terjedsnek, de a tudsmonoplium tekintetben
korltozsokkal jr. A paprt felvev piacok korltozsa fggetlensgi trekvsekhez vezet
helyi nyelvek gyarmatok kialakulsa. A pergamen a kziratok tpusain keresztl meg-
hatrozza a knyvek formtumt. A knyv dominancija a keresztnysgben pamfletek
az agnoszticizmus s a radikalizmus jegyben. A papirusztekercsek hasznlatnak korlto-
zsa az oktatsi intzmnyekben a knyvtrak fontos szerepet tltenek be a srlkeny
anyagok gondozsa tern. A paprgyrts nveli a kereskedelem fontossgt felgyorstja a
tranzakcikat, s az arany felrtkeldsnek hatsval sszemrhet prosperitst hoz.

6/8.
A knyvtrak az autokratikus kormnyzatok rszt alkotjk Athnban i. e. 537-ben Pei-
szisztratosz alaptja az els knyvtrat. Alexandriban, Pergamonban s Rmban a cs-
szrok s az uralkod osztlyok tmogatsval ltrehozott knyvtrak megszilrdtjk az
er pozcijt s erstik a kzvlemnyt. A papok s gyvdek rsmonopliuma az gy-
vdek hatalma Franciaorszgban a papr s a nyomtats rvn tkletestett kommuni-
kci lehetsgeit kihasznlva az irodalom j monopolhelyzet elrsre trekszik a helyi
nyelvekben. A rmai jog s az rsbeli hagyomny dominns szerepe mellett ugyanakkor
tg tr nylik a valls terjedshez a szbeli hagyomny jegyben. A tanuls monopol-
helyzete gyengti a kezdemnyezst, s lehetv teszi az er kifejldst j peremterlete-
ken, magval hozva a civilizci sszeomlst a kzpontban vallsi, ksbb jogi alapon j
monopliumok plnek ki a jog monopolhelyzetbe kerlse Franciaorszgban forrada-
lomhoz vezet. Angliban a szbeli hagyomny jjledse kzdelmeket vlt ki a helyi nyelv
s a hdtk francia nyelve, illetve az udvari vernakulris nyelv s a npnyelv kztt Sha-
kespeare versus Milton. Tudomny a tudsmonoplium kiterjesztse az iparra, a szakmai
terletekre s a fegyveres haderre. A hatrvidken bekvetkez fejlds nyomsa a rek-
lmgynksgek gazati monopliumval szvetkezve megbuktatja a nyomdaipari mono-
pliumokat. [...]

6/31.
Az azonnali kommunikci lehetsge ersti a brokrcia pozcijt.
13


6/38.
A valls szmra nyeresget hoz az j technolgik felhasznlsa szvegek kzzttelre
lsd a keresztnysg szent knyveit, a papirusztekercsek felvltst pergamenre rt kde-
xekkel. A knyv diadalmenete az rsbelisg blcsjtl indul el Palesztinban s Arbi-
ban a kpimdst elspri a knyvek imdata. A knyv uralma egyet jelent az elmk fltti
kontroll megszerzsvel dominns szerep az oktatsban. A knyv mint a racionlis gon-
dolkods foglyul ejtsnek eszkze. Kna nagy npsrsg, de korltozott munkamegosz-
ts s szakmai vltozatossg, kvetkezskppen korltozott igny a hatkonyabb kommu-
nikci s egyszerbb bc irnt. Hatkony bc kifejldst a kereskedelem induklja.


13
Lsd: Mumford, L.: Technics and Civilization. New York, 1934.
Mltidz Z. KARVALICS LSZL ROHONYI ANDRS
206
6/40.
Az rkontroll problmi Kanadban a klnfle rucikkek hinyrl terjesztett hreszte-
lsek szisztematikus kszletfelhalmozshoz vezetnek az informciellts hatkony esz-
kzeinek hinya nem megfelel informciellts: lland veszly kereslet a szbesz-
dek terjedsnek fkezsre alkalmas eszkzk irnt.

6/44.
Az zleti let fluktuciit a jv elre megjsolhatsgba vetett hit intenzitsnak nve-
kedse vagy cskkense okozhatja az aktulis kommunikcitl befolysoltan. A kamat-
lbak matematikailag meghatrozhatatlan alakulsnak rendszere a nyilvnossg s a
kommunikci hatsra egyre merevebb vlik ez a nyoms szksgkppen a kamatl-
bak cskkense irnyban hat. A nemzetek kztti szerzdsek s egyezmnyek nem tart-
hatk fenn hosszabb idn t, az alkotmnyos berendezkedsben az lland vltozsokkal
lpst tart rendszer kialaktsra van szksg. A kamatlbak kr pl politikai gpezet-
nek hatatlanul pnzgyi manipulcikhoz kell folyamodnia.

6/45.
[] A nyelv monopolhelyzetbl add problmk a hber biblia szvegben hasznlt
magnhangz-pontozs tltetsnek nehzsgei. A szakrlis szvegek lefordtsa egy m-
sik nyelvre s klnbz trsadalmi osztlyok szmra knnyen eretnek irodalom ltrejt-
tt eredmnyezheti. Colenso pspkt
14
egy zulu trzsfnk oktatsban szerzett tapaszta-
latai arra a felismersre vezettk, hogy maga is csupn metaforikus rtelemben tud hinni
a Genezis Knyvben a knyv nmetre fordtsa nyomn a dominiknus apck krben
miszticizmus alakult ki.

6/62.
A grgknl a tuds erny. A hber hagyomny vilgban a tuds bn. Ez utbbi a prf-
tk monopolhelyzett fejezi ki az rnokokkal szemben tmads az rnokok hatalma s k-
lnsen a babilniai s egyiptomi rnokok tudsmonopliuma ellen. A grgk nem for-
dulnak az rnokok ellen szksgtelennek talljk a prftk tantsnak hangslyozst,
de slyt helyeznek a dialgusra s a szkepticizmusra erny annak a tudsa is, hogy nem
tudunk semmit. A tudsmonoplium felptsnek lland veszlye az [informcihordo-
z] anyagok tekintetben is fennll kziratok, knyvek, knyvtrak kezelse az j tech-
nolgik elterjedsi krnek peremn fel-fellngol lzadsok a tudatlansg fanatizmusa,
szemben a tuds fanatizmusval.

6/63.
A hirdetsek behatolsa a knyvekbe a szerzk kteteket rnak megrendelsre, miutn
szerzdst ktttek a kiadkkal s azokkal a vllalatokkal, amelyek esetben vlhet, hogy
a rluk kzlt reklmanyagok elegenden nagy pldnyszmban kelhetnek el, garantlva a
nyomtatsi kltsgek megtrlst. A presztzs reklmlehetsgeinek kiaknzsa az rk
rszrl, a knyvek felhasznlsval erre a clra. A korbban kivl reklmeszkznek bizo-
nyult pamfletek hanyatlsa egyrszt azrt, mert a kiadk vonakodnak a kisebb kiadvny-
ok gondozstl, msrszt az jsgok elretrse miatt Keynes pamflet-formban ter-
jesztett rpiratai s rvid rtekezsei elrik a mfaj korltozott jjledst. Az essz ha-

14
John Colenso (18141883) natli anglikn pspkt 1863-ban bnsnek talltk eretneksg vt-
kben, majd ksbb felmentettk.
Harold Adams Innis informcitrtneti trgy feljegyzseibl Mltidz
207
nyatlst az elmlylt gondolkods irnti ignyek visszaesse vltja ki a szerzk s az olva-
sk oldalrl egyarnt, prhuzamosan az ellltott rsos szvegek mennyisgben bek-
vetkez risi nvekedssel.

7/20.
A szbeli hagyomny tlslya Athnban az eskdtszkek mkdse komolyan cskkenti
a brsgok hatkonysgt az athni birodalom vitinak kezelsben, s gyengti a szvet-
sgi lehetsgeket.

7/24.
Az Itliban folytatott zleti tevkenysggel kapcsolatos kzjegyzi dokumentumok mr
1150-tl kezdve papron kszlnek, az nkormnyzati kzigazgatsra vonatkoz stattu-
mok azonban tiltjk a papr mint nem kielgten tarts anyag kormnyzati clokra trtn
hasznlatt. Az j ipargak kialakulst az zleti ignyek sztnzik.

7/31.
A kziratok s fordtsok msolsa igen nagy mennyisg szveg lerst jelenti egy-egy
msol szmra. A knyvek terjedelme igen fontos a valls terjesztse s a papsg szem-
pontjbl az indiai Mahbhrata szvegben szzezer rmpr van. Mennyiben akadlyoz-
za az rs extravagns vallsi gyakorlat kialakulst? A kasztok nagy szma Indiban val-
sznleg a nyomtats s az rsbeli hagyomny ltal kifejtett hatsok hinynak az eredm-
nye. A brahmanizmus szbeli hagyomnya Indiban legyzi a buddhista szent szvegeket.
Knban a konfucinus szvegek diadalmaskodnak a buddhizmus fltt, ami viszont meg-
hdtja Japnt. A gyenge rsbeli hagyomny az intuci elsbbsgbe vetett hithez vezet az
rtelmes rvelssel szemben. [...]

8/16.
Az rgp feltallsval a kzrs fontossga cskken. A nvekv paprgyrts jelents ke-
resletnvekedst jelent a piacon az rs s a mveltsg irnt publikcik nyomtatsra va-
l elksztse hangsly kerl a gyorsrsra is mint a szvegek megrzsre alkalmas esz-
kzre, hasonlan a ligatrk hasznlathoz a msolsban. A korltozott volumen msols
s a nemzeti nyelv fejldse Nmetorszgban a nyomtats eltrbe kerlst eredmnyezi
Franciaorszg a kziratok bsge s a msolk megerstett pozcija kvetkeztben le-
marad Itliban a j paprellts sztnzi a nyomtats terjedst. Angliban a szerzetesi
kultra kslelteti az oktats fejldst, mikzben a nyomtats a vernakulris nyelvre helye-
zi a hangslyt az gy ltrejv szakadk rszben megmagyarzza Wycliffe s VIII. Henrik
problmit a kolostorok lerombolsa. Shakespeare munkssga a nyomtats korltozsa
mellett s az udvar rszrl is a vernakulris nyelv mvelsnek tmogatsval bontakozik
ki. A Biblia kinyomtatsa utn a sznhzi let hanyatlik a nyomtatott sz hatalma. A ka-
tedrlisok s az ptszeti kifejezs fontossga tjt llja a Biblia s az egyetemi oktats ter-
jedsnek Angliban a szkesegyhzak nem fejldnek egyetemekk a rmai jogot nem
tantjk Londonban a szoksjog jut rvnyre.

10/8.
A 16. szzadban Franciaorszgban korltozzk a nyomtats terjedst, de a merkantilista
politika jegyben sztnzik a papr ellltst s rtkestst [...]. Hollandia s Nmetor-
szg a francia papr felhasznlsval nagy hasznot hz a nyomtats franciaorszgi korlto-
Mltidz Z. KARVALICS LSZL ROHONYI ANDRS
208
zsbl a papr knnyen szllthat. A tuds egyenltlen eloszlsa Hollandiban az in-
tenzv knyvkiadi tevkenysg kiegyenslyozza a franciaorszgi korltozsokat.

11/29.
Grgorszgban az egyszerstett bc kiszlesti az alapokat a kpessg-felmrsi eljr-
sokhoz, utat nyitva a tehetsgek felismershez s kibontakoztatshoz.

11/32.
A nyomtatott sz risi jelentsge a mobilitst befolysol tnyezknt klnsen a vi-
dki terletekrl a vrosok irnyban a nyomtatott szvegek rtse az elrelps elismert
eszkzeknt az rs hatalmba vetett hitet ersti, s hangslyozza a tanuls letbe vg
fontossgt az egyhz ereje fontos szerepet jtszik a viszonylag tanulatlan rtegeknek az
rstuds megszerzsre val buzdtsban. Az rstuds tlzott propaglsa ugyanakkor a
vrosi proletaritussal val kapcsolatok leromlshoz vagy elvesztshez vezethet lsd
Marx. A trsadalom mvelt rtegei s a fels osztlyok tagjai elssorban vidki terleteken
telepednek le.

14/8.
A technolgia nyomsa a tudomnyos felkszltsgre a Kodak cg nemcsak film-
nyersanyagokat llt el, hanem egyszersmind nyomst gyakorol a knyvtrakra s ms in-
tzmnyekre, hogy hasznljk a mikrofilmeket. A tudsok nehezen tudnak ellenllni az j
technikai eszkzk csbtsainak.

14/12.
A fotogrfia gyors fejldse az I. vilghbor utn (1918) kiszortja a [grafikus] illusztrci-
kat, s irodalmibb kifejezsmd fel tereli a magazinokat vlheten jtkony hatst gya-
korolva a vilgosabb fogalmazs vagy az jsgrshoz kzelebb ll stlus kvetelmnyre.
A valsgh fnykpek kzlse ugyanakkor csorbtja az utazs rmeit.

16/32.
A gazdasgtrtnsz munkja nagyrszt a knyvels tanulmnyozsa, kvetve a szmvitel
logikjt, ahogyan az a vllalatok trtnetben tkrzdik. Athnban az llami pnzgyek
knyvviteli feljegyzseit kbe vsve hoztk nyilvnossgra!

17/40.
Az elektromossg s az id problmja a gyors kommunikci konfliktusba kerl a Fld
viszonylag lass forgsval a Nap krl. Az idznkat thidalja a rdi, de az jszakai rk
eltoldsai fennmaradnak, a helyi hrek vesztenek fontossgukbl.

19/24.
A statisztika jelentsge a matematika behatolsa a gazdasgba a brek emelkedst az
rszint nvekedsvel sszekt mozgbrsklk a meglhetsi kltsgekkel kapcsolatos
politikai vitkban statisztikai adatok szolglhatnak dnt rvknt vagy bizonytkknt.

19/25.
A munkagyi vitkban visszatrs a szbeli hagyomnyhoz megszabaduls az rsos do-
kumentumok merev elemeitl.

Harold Adams Innis informcitrtneti trgy feljegyzseibl Mltidz
209
20/9.
Az bc eredenden nem a ltshoz, hanem a hangokhoz kapcsoldik a vizulis kom-
munikci a birodalmakra, mg az orlis klnsen a grg civilizcira jellemz a
nyomtats a ltvnyhoz, a rdi a hangokhoz val visszatrst jelenti.

21/5.
Az egyetem mint az j eszmk ellensge vagy eszmk teremtje s lerombolja az egye-
temeken tantott j eszmk elvesztik frissessgket s vitalitsukat. A Prizsi Egyetem kor-
ltoz hatst fejt ki a gondolkodsra Anglia megmenekl az ilyen korltoz hatsoktl
azltal, hogy az egyetemeket elvlasztjk a fvrostl, s megosztjk kzttk a kpzsi fe-
ladatokat.

22/13.
Paprgyrts Franciaorszgban felteheten mr 1320-tl. A sajtszabadsg klns m-
don hozzjrult az esemnyekre val reagls megknnytshez, majd ksbb mintegy le-
hetetlenn tette a nagy forradalmak bekvetkeztt; megvan az a hatalmas elnye, hogy
nem engedi, hogy ijeszt mrtkben felgyljenek az erk, s neki ksznheten az esem-
nyeket kzvetlenl kveti a reakci, nha meg sem vrva, hogy az adott cselekmny kibon-
takozzk. (I. 290)
15


23/42.
A genealgia fontos szerepet jtszik a szbeli hagyomnyban a csald s a csaldi kapcso-
latok jelentsge.

23/45.
Kzdelem az idrt, vagyis az id fltt gyakorolt ellenrzs jogrt lsd az szaki egyhz
Rmval szemben folytatott harct a hsvt dtumnak meghatrozsrt.
16


23/46.
A szbeli hagyomnyhoz ktd kelta kln-rendszert Britanniban az rsbelisgre pt
rmai prokonzuli rendszer vltja fel ugyangy a kzponti irnyts rmai egyhz is sz-
szetkzsbe kerl a piktek
17
trsadalomszervezsi modelljvel. A dinasztik problmja
a pikteknl a kirlyi hatalom nem rkldik egyenesgi leszrmazs alapjn, hanem a kl-
nok fnkei vlasztjk a kirlyt a rgenssg intzmnybl add problmk kikszb-
lse hatkony kormnyzs a szbeli hagyomny jegyben.
1815
Quetelet, L. A. J.: Sur lhomme. Paris, 1835. [A szerk. jegyzete az eredeti kiadsban.] A szveget
Innis franciul idzi. [A fordt jegyzete]
16
Innis itt feltehetleg a kelta egyhz sajt szmtsi mdszerre utal, melynek elfogadtatsrt vita
alakult ki kztk s az angolszsz Kentben tevkenyked rmai goston-rendi misszionriusok
kztt. Vgl a 664-es whitby-i zsinat Rmnak kedvez dntse nyomn Canterbury rseke a
rmai szmtst rta el egsz Angliban. A klnbz keresztny felekezetek az egysgestsi t-
rekvsek dacra mindmig eltr idpontban nneplik a hsvtot. [A fordt jegyzete]
17
A piktek, a mai sktok sei trzsszvetsgi szervezetben ltek Skcia terletn a 3. s a 10. szzad
kztt. [A fordt jegyzete]
18
Lsd: Scott, A. B.: The Pictish Nation: its People and its Church. EdinburghLondon, 1918.
Mltidz Z. KARVALICS LSZL ROHONYI ANDRS
210
24/45.
Szles krre kiterjed kommunikcis rendszer az rs s a nyomtats lehetv teszi az
egyn szmra az nmagba vetett hit kifejldst, minl fogva az egyn erteljes motor-
knt mkdhet kzre a trsadalom elrevitelben, szemben a korltoz rendszerekkel, pl-
dul a piramisok vilgval, amelyben korltok llnak az egyn nrvnyestse, az indivi-
dualizmus eltt, s a trsadalomba vetett hitre helyezdik a hangsly.

26/14.
Az reszkzk visszahatsa az rsra viasztbla a grg bc s a toll szerepe a kzp-
kori rsban uncilis rs
19
stb. A fmntk hozzjrulsa a nyomtats fejldshez k-
lnbz fmtvzetekkel pnzverdk vsetek s puskatusok [?] maratott nyomdai
klisk a fmek [felhasznlsnak] hatsa a tudsra fmkorszak, gpipar. A nyomtats
bevezetse szorgos munkra serkenti az rkat s a festket is a szerzk kudarca vissza-
vetheti a nyomdk fejldst a kezdemnyezs vagy annak hinya dnt lehet kt mdi-
um vetlkedsben. A papr magas ra valsznleg a gt bets rsmdnak kedvez, mivel
az oldalanknt tbb szval s kevesebb oldallal egy-egy knyvben rzkelheten keve-
sebb helyet ignyel a rmai rsmdnl.

26/18.
A brit felsgjogok szimblumainak hangslyos megjelentse a korona hasznlata az or-
szgutakon az amerikai letmd behatolsnak jelzse minl fontosabb szerephez jut-
nak a formk, annl biztosabban jelzik a tartalom kiresedst a szimblumok intenzv
alkalmazsnak veszlyei alapvet tnyezk elhomlyostsa.

26/22.
A knyvkereskedk rdekldse a magazinok mint a knyvek reklmozsra alkalmas esz-
kzk irnt a Gentlemans Magazine 1731-ben rszben azrt indult, hogy versenyre kel-
jen a Wilfords katalgussal, az 1732-ben knyvkereskedk ltal alaptott London Maga-
zine pedig a Wilfords knyvismertetseit kzlte jelentheti ez azt, hogy a magazinok a
knyvkereskedk katalgusaibl fejldtek ki? A reklm jelentsge a kommunikci fejl-
dsben nagyarny technolgiai fejlesztsek vllalsa akr vesztesgek rn is, a vlto-
zs nmagban hordott reklmrtke miatt, s az zleti forgalom rohamos nvekedse a a
vltozst hirdet reklm rvn [...] A korai kommunikcis eszkzk s formk tarts to-
vbb lse lsd pldul a rmaiak kbe vsett latin feliratainl hasznlt nagybetk fenn-
maradst.
20


26/24.
A szbeli hagyomny vilgban a festk megksrelhetnek egyszerre tbb jelenetet br-
zolni a vzkon, de az rsbeli hagyomny elrja az idvel val trdst is, s ennek jegy-
ben a festk mr rgztett trben s idben jtszd jeleneteket brzolnak. Az rnok do-
minns helyzete a festvel szemben az i. e. 5. szzadban megfelel a drma fejldsnek
rgztett helysznek s meghatrozott idben jtszd jelenetek. A drma s a dialgus egy-
fajta kompromisszumksrlet a szbeli s az rsos hagyomny kztt. A szbeli hagyo-
mny az id s a folyamatossg rzkeltetsben a memrira s az ismtls hasznlatra

19
Gmblytett, nagybets grg s latin rs. [A fordt jegyzete]
20
Lsd: Carlson, C. I.: The First Magazine: A History of the Gentlemans Magazine. Providence, R.
I., 1938.
Harold Adams Innis informcitrtneti trgy feljegyzseibl Mltidz
211
pt. Az rsbeli hagyomny mg nagyobb slyt helyez az id folyamatossgnak kifejezs-
re. Ksbb az Alexandriban kszl papirusztekercseken az id mlsnak rzkeltetsre
mr ciklusokban dolgozzk ki az illusztrcikat, a tr s az id egyenslyra trekedve. Az
illusztrcik a szvegben biztostjk a folyamatossgot, s erstik a szveg kohzijt a
papirusztekercsen. A pergamenre rt kdexeknl a hasbokra trdelt szveg melletti mar-
gt meghagyjk az illusztrcik s kommentrok szmra. A miniatrk kifejldse s na-
gyobb helyignye miatt az illusztrcikat ksbb el is vlasztjk a szvegtl, a kzirat vgn
vagy msutt egy helyre gyjtve azokat. A Biblia, a Septuaginta s a homroszi eposzok nagy
kzrsos kdexeinl az illusztrcik irnti ignyben valsznleg a papirusztekercsekhez
val ragaszkods jelenik meg, demonstrlva a Biblia rtkmegrz hatst a mvszi kife-
jezsmd tmentsvel a papiruszrl a pergamenre. Az reknl a knyvek ornamentikja
kiszortja a hromdimenzis tjkp-illusztrcikat, a ktdimenzis rshoz igaztva a dsz-
tseket. Az rs averzival viseltetik a perspektva s a tr irnt. Az irodalom konfliktusba
kerl ms mvszetekkel, gyengtve a szobrszat s ms trbeli kifejezsi formk hatst. A
keleti birodalmak a fvrosok, az ptszet s a tr elemeit hangslyozzk, szemben a su-
mrokkal, akik az rs rvn az idre helyezik a hangslyt. A nyomtats hasonl hatst
gyakorol a trbeli mvszetekre.
21


26/34.
A delphoi orkulum egyfajta hrszerz gynksgknt funkcionlva informcik kzvett-
svel avatkozik bele a vrosok vetlkedsbe a trannoszok ltal Athnbl kiztt
alkmeonidk
22
kpviselte szbeli hagyomny biztostja szmukra a sprtaiak tmogatst,
akik klnsen rokonszenveznek a delphoi jsdval. Az athni trannoszok Delphoi befo-
lysnak ellenslyozsra szibilla-knyveket dolgoznak ki, s igyekeznek tmogatni a vros
kulturlis lett e hatsok az rs terjedsvel valsznleg mg jobban rvnyeslnek
Athnban.
23


26/42.
A kalligrfusok ragaszkodnak a rmai rshoz eleinte a nyomdszok is ezt kvetik a klasz-
szikusok kiadsnl a humanistk szmra, de ez a piac Itliban mr 1472-ben kimerl, s
a nyomdszok a gt bets rs fel fordulnak gy nyomtatjk a teolgiai, orvosi s jogi
knyveket , majd 1525 krl vagy ksbb, a 16. szzad folyamn ismt visszatrnek a r-
maihoz, alkalmazkodva a knyvek tpusban bekvetkez vltozsokhoz. A genercivlts
az rk krben jelents kvetkezmnyekkel jr a szakmai tuds kihal az emberekkel a
szakmai kszsgek elavulsa s lertkeldse egy egsz j generci fellpst teszi szk-
sgess, szemben a munkaeszkzk folyamatos fejldsvel. A renesznsz mveltsg a
klasszikus knyvek rvn gyorsan terjed egsz Eurpban egysges kultra s latin nyel-
v rs-olvass. A nyomtats lerombolja a kultra egysgt. A renesznsz irtzik a helyi
nyelveken rt knyvektl s az illusztrciktl, de a humanistk megengedik a dsztst,
pldul rmai vagy akr biznci forrsokbl szrmaz motvumok ptszeti elemek, osz-

21
Lsd: Weitzmann, Kurt: Illustrations in Roll and Codex: A Study of the Origin and Method of
Text Illustration. Princeton, 1947.
22
Az alkmeonidk az kori Athn egyik nagyhatalm nemesi csaldjnak tagjai voltak, akik egy mi-
tolgiai hstl, Nesztr ddunokjtl szrmaztattk magukat. I. e. 510-ben az alkmeonidk vezet-
te arisztokratikus csoport Sprta segtsgvel elzte az utols athni dikttort, Hippiszt. [A ford-
t jegyzete]
23
Lsd: Paulsen, P. F. S.: Delphi. Trans. G. C. Richards. London, 1921.
Mltidz Z. KARVALICS LSZL ROHONYI ANDRS
212
lopok, vek, rmek felhasznlsval. Az illusztrci problmja a nyomtatsban famet-
szetek. A nyomtats terjedsvel teljes forradalmi talakuls a kultrban a kereskedelmi
szemllet megjelense a nyomdk s kiadk rdekldse hamar thelyezdik a nyomta-
tott kiadvnyok egyik tpusrl a msikra, kiaknzva a legnyeresgesebb piacokat, majd
msok fel fordul. A nyomtats sztrombolja a kzpkori kziratok egysges mvszi kivi-
telt is. A kereskedelmi szemllet trhdtsnak mrtke krdses a kiadvllalatok s a
mrkavdjegyek kialakulsa mg nem jelenti a gondolkods jellegnek megvltozst,
ahogy Goldschmidt
24
lltja Max Weber hasonl llspontra helyezkedik fel kell ismer-
ni a kzpt jelentsgt Weber s Marx elgondolsai kztt, figyelembe vve a technikai
httr szerept is. Weber elhanyagolja a technikai aspektusokat.

27/20.
A kemnybortj knyvek terjedse az angolul beszl vilgban a knyvtrak hatst tk-
rzi, mg a puhafedel francia knyvek a knyvolvass tnyleges gyakorlatra ptenek,
korltozott knyvtri fejlds mellett olyan olvask szmra, akik kevsb jutnak hozz
az jsgokhoz, s ott, ahol a knyvek ellltshoz olcsbb papr ll rendelkezsre. A
knyvtrak hatsa az angolul beszl vilgban fkezi a zsebknyvek s a puhafedel kny-
vek kiadst. A francia vidki hetilapoknak tiszteletben kell tartaniuk olvasik politikai n-
zeteit s vallsi elktelezettsgt [...] a politikai s vallsi tekintetben elktelezett js-
gok terjesztsi lehetsgei korltozottak ezltal cskken a reklm hatkre is. A folytat-
sos regnyek, fzetes kiadvnyok kerlnek eltrbe, klnsen a tli szezonban, amikor az
elfizetsek szma a legnagyobb, a napilapokban a helyi hrek prioritsval. A vevkr ki-
szolglsra helyezett hangsly az jsgok szerkesztsgben fkezheti a szakszervezetek
kialakulst, hasonlan a nagyruhzakhoz.

27/43.
A nyomtatssal kapcsolatos trvnyek jelentsge a brit gyarmatokon Nagy-Britannia
jogrendszerben a nyomtats behatolsa a szbeli hagyomnyra pl szoksjog terletre
sajtos gyakorlat kialakulshoz vezet fls kapacitssal rendelkez nyomdazemek jn-
nek ltre fejldsnek indul a sajt s a posta.

28/8.
A fordts [vagy tvtel] valamely kultra termknek egy msik kultra sajtossgaihoz
val adaptlst jelenti ez trtnik az rssal a papirusztl a pergamenhez vagy a paprral
a Knbl Eurpba vezet ton, rvilgtva a kulturlis tnyezk fontossgra. Az rs va-
jon mennyiben teszi lehetv bizonyos alapvet elemek megtartst egy civilizci egsz
trtnete sorn, pldul olyan, viszonylag egysges kzvett kzeg bevezetsvel, melynek
rvn egy ksbbi civilizci megismerkedhet a korbbi civilizcikkal, s klnbz jelle-
g informcik tvihetk a legkorbbitl a legutolsig is? Knban az rs csekly vlto-
zsai mellett az ilyen kulturlis elemek vajon tbb-kevsb rintetlenl addhatnak t?
Azokban a rgikban, ahol szksgkppen sor kerl bizonyos kulturlis tnyezk tvtel-
re, mdosuls megy vgbe, ami hosszabb ideig megszabott keretek kz szortja a kultrk
kztti klcsnzst, vagy a nagyobb hatkonysg rdekben az adott clokhoz s krlm-
nyekhez adaptlja a klcsnztt anyagokat.


24
Levin Goldsmith a kereskedelmi jog egyik vezet szaktekintlye volt Max Weber 1889-ben az
tmavezetsvel ksztette el jogi doktori disszertcijt a berlini egyetemen. [A ford.]
Harold Adams Innis informcitrtneti trgy feljegyzseibl Mltidz
213
28/71.
A telegrf s a telefon gyengti a levelezs pozcijt [...].

28/77.
A humor a kimondott szhoz val ktdse miatt is az a kzvett eszkz, melynek
rvn az USA-ban a legjobban felkelthet az rdeklds valami irnt, s alkalmas lehet a
szbeli s az rsbeli hagyomny vagy a Nyugat s a Kelet kztti szakadk thidalsra.

28/78
A nyomtats rendkvl fontos szerepet jtszik az els bevndorlk s egsz szak-Amerika
kulturlis letben klnsen az Egyeslt llamokban. A nyomdk eleinte igyekeznek
cskkenteni a kiadvnyok terjedelmt ez a nvekv gpestssel megsznik, s ezt kveti
a piacok elrasztsa. A tlknlat mintegy maga al gyri a kznsget, m egyttal a fenn-
ll korltok rzkelshez s azok feszegetshez vezet visszahtrls a tudatalatti vil-
ghoz Bryson
25
intucis elmlete, Freud s a tudatalatti. A regnyek j, eddig elzrt ter-
letek meghdtsra trnek, tllpve a prdria hatrain D. H. Lawrence, a tudatalatti
hangslyos szerepe Joyce-nl.

29/6.
A legrgebbi londoni knyvesbolt a brit mzeumok kiaknzzk elnys pozcijukat a r-
gi, ritka knyvek felvsrlsval. A mestersgbeli szaktuds mr nem a csaldon bell ad-
dik tovbb, a szakmai kszsgek folyamatos fenntartst a tanoncrendszer biztostja egy-
re fontosabb vlik a kpzs. Vajon mennyire fontos a szbeli hagyomny szerepe a ta-
noncrendszerben, a szakmai kpzs s a chrendszer alapjaknt, klnsen a nyomdszati
s knyvkereskedsi gazatokban? Funkcijt az instrukcik kinyomtatsval nagyrszt t-
veszi az rs.25
Innis itt vlheten Lyman Brysonra (18881958) utal, aki tudomnyos, filozfiai s vallsi tmj
rsokat publiklt. [Jegyzet az eredetibl.]

AETAS 27. vf. 2012. 4. szm 214

Az informcitrtnelem gynyrsge
Beszlgets Toni Wellerrel
*

Toni Weller brit kutatn, a leicesteri De Montfort Egyetem oktatja, az informcitrt-
neti gondolkods legsikeresebb npszerstje. A Library & Information History Group
elnke, a Library & Information History folyirat szerkesztje. Legfontosabb knyvei:
Information History: An Introduction (2008) s The Victorians and Information: A Social
and Cultural History (2009). 2010-ben kivl tanulmnyktetet szerkesztett, amelybe a
kortrs informcitrtneti gondolkodk legkivlbbjait nyerte meg egy-egy kzlemny
erejig (Information History in the Modern World: Histories of the Information Age
(Palgrave Macmillan), 2012-ben pedig egy olyan sokszerzs mhelymunkt vezetett s
juttatott knyvig, amely a trtnelemkutatssal kapcsolatos kihvsokat a digitlis jelen-
llapot fnyben jrta krl (Toni Weller (Ed.): History in the Digital Age (Routledge).
Toni, hogyan ltod az informcitrtneti kutats jvendbeli ertert? A klnbz
tmakrk, terletek, mdszertanok megsokasodst vagy a trgy szktst, sokkal
egyrtelmbb hatrvonalak kijellst hozhatja?
Lenygz volt az informcitrtneti irnyzat fejldst kvetni az elmlt tz vben.
Ami engem mint leginkbb figyelemremlt megrintett, az annak konstatlsa, hogy a sa-
jt kutatsaik rszeknt az informcival egyetemesen foglalkoz kutatk fokozatosan s
egyre elmlyltebben tudatosthattk az rzst: nincsenek egyedl, s megteremtdtt az
informcinak szles kr historiogrfiai talapzata.
Jmagam mindig reztem s ersen kardoskodtam is a kzlemnyeimben amellett,
hogy amikor az informcit trtnetileg trgyaljuk, egyltaln nem segt, ha tl pontosan
akarjuk definilni a kulcsfogalmakat. Ezzel terminolgiai s szintaxis-vitkba feledkez-
nnk, ahelyett, hogy a kontextusokkal s a trtneti elemzssel foglalkoznnk. Emiatt gon-
dolom azt, hogy a legltvnyosabb elrelpst azokon a terleteken fogjuk tapasztalni,
amelyek j kronolgikat, mdszertanokat s elkpzelseket fejlesztenek ki azzal kapcso-
latban, hogy a trtnelem sorn miknt alakult az informci megrtse. Ezek a kutatsok
sokkal izgalmasabb kzjtkokhoz vezetnek a klnbz diszciplnk kztt, mintha azzal
mlatnnk az idt, hogy mit is rtsnk informci alatt. Az informcitrtnelem gy-
nyrsge (mint tulajdonkppen brmilyen ms trtnetrs is) vgs soron abban ll,
hogy klnbz dolgokat rtnk informci alatt klnbz kontextusokban, klnbz
trsadalmakban s klnbz korszakokban, s trtnszknt az a feladatunk, hogy megje-
lentsk s elemezzk azt, hogy mit jelentenek ezek a klnbsgek, s mirt lteznek. Nos,
ez teszi az informcitrtnelmet, amelyen dolgozunk, olyan izgalmass s termkenny.
Soha nem tallkoztam az informcitrtnelem ennl elbvlbb megkzeltsvel. Ho-
gyan ltod, kik voltak az els ilyen rtelemben vett informcitrtnszek?

*
Az interjt Z. Karvalics Lszl ksztette 2012. mrcius s jlius kzti online levlvlts segtsg-
vel. Az interj angol vltozata The beauty of information history cmmel fog megjelenni.
Beszlgets Toni Wellerrel Hatrainkon tl
215
Minden ktsget kizrlag Alistair Black volt az egyik legels tuds, aki az informcitr-
tnetet kutatsi tmv emelte.
1
Az 1990-es vekben s a 2000-es vek elejn szletett
munkiban nagyon sokat tett azrt, hogy bemutassa, az informci sajt jogn is trtneti
kategria lehet. Ms trtnszek fleg Peter Burke, Daniel Headrick vagy Edward Higgs
munkit inkbb mi tartjuk szmon informcitrtnelemknt, hiszen adott trtneti
kontextusokban az informci-jelensg valamelyik arcra fkuszltak. Ha fogalmi oldalrl
kzeltnk, az informcitrtnelem nem ltez(het)ett a kilencvenes vek eltt, merthogy
valjban a kortrs informcis trsadalom szletsre adott tudomnyos reakciknt
formldott ki nagyon modern illusztrcijaknt annak, hogyan hatrozza meg a Jelen
azokat a mdokat, ahogyan megrtjk s feldolgozzuk a Mltat. Mindezt Alistair Black az
elsk kztt szlelte s reflektlta.
Ebben az esetben hogyan kezeljk a historiogrfikban azokat a trtnszeket (Henri
Berr, Harold Adams Innis, Hajnal Istvn vagy akr Condorcet a 18. szzad vgn), akik
a trtnelem informcis, kommunikcis, illetve tuds-aspektusaival foglalkoztak sajt
trtnetrsukban jval 1990 eltt?
Hajnal Istvn munkjt nem ismerem, de a dolgot az dnti el, hogy ki mit gondol arrl,
hogy mitl informcitrtnelem az informcitrtnelem. Visszatekintve knny tudso-
kat azonostani, akik az informci-jelensg ltal megihletve dolgoztak (s a felsoroltak
ktsgkvl ilyenek), de az informci csak az elmlt vtizedben vlt explicit trtneti kate-
griv, ahogy a kutatsaimban s a knyveimben igazolom. Szmomra annak felismerse
teszi kortrs tudomnyos jelensgg az informcitrtnelmet, hogy egy a trsadalomban
hossz id ta implicit mdon jelenlv dolgot tesz explicitt. Msok taln nem rtenek ve-
lem egyet, de szerintem azrt tudunk egyltaln errl a nagyon termkeny krdsrl vitat-
kozni, mert az informci mostanra trtneti fogalomm minsttetett.
s mit gondolsz, a knyvtr- s informcitrtnelem terminus mikor veszti el vgre
a knyvtr-eltagot?
Ha ez egyedl rajtam mlt volna, n azonnal eltntettem volna a folyiratunk cmbl,
amikor 20082009-ben tvettem a fszerkesztst, s bekerlt a nvbe az informcitrt-
nelem. Csakhogy az id tjt a szerkesztbizottsg s a lap mgtt ll Library & Infor-
mation History Group mindenron szerette volna megtartani a knyvtri oldalt, ami az
1967-es alapts ta jellegad profilkpz volt. Az elmlt ngy vben jl ltszik a trekvs
arra, hogy ersdjn az informcitrtneti profil (elg, ha csak a 2012-es tematikus szm-
ra vagy a szerkeszti kommentrjaimra gondolok), de azrt termszetesen tovbbra is nagy
rmmel vrom az analitikus knyvtrtrtneti tanulmnyokat. Az n megkzeltsemben
a folyirat alaphivatsa az informcitrtnelem mvelse, mert ha klcsnsen tartal-
maznak is egymsbl elemeket, az informcitrtnelem s a knyvtrtrtnelem klnb-
z dolgok.
Ha jl rzkelem, ugyanez a megfontols munklt az Information and Culture: A Jour-
nal of History profilvltsnl, ahol szintn szerkeszt bizottsgi tag vagy. Ers a rokon-

1
Alistair Black a knyvtrtrtneti kutatsok fell az informcitrtnelemhez eljutk ktsgtelen
vezralakja a brit tudsok kztt. Knyv- s knyvtrtrtneti monogrfii utn szmos tanul-
mnyban rtekezett az informcitrtneti megkzelts idszersgrl. Legjelentsebb knyve a
Dave Muddimannal s Helen Planttel kzsen rt The Early Information Society (Ashgate Pub
Co., 2007.), amely a szmtgp eltti idszak informcimenedzsment gyakorlatt mutatja be a
19. szzadi Angliban.
Hatrainkon tl Az informcitrtnelem gynyrsge
216
sg annak felismersben, hogy a knyvtros (csak) egyike a sok-sok klnfle inform-
cis specialistnak, illetve a knyvtr maga csak egyike a szmos intzmnyi informcis
csompontnak a trtnelemben. Vagyis taln nem egyszer tfedsrl van itt sz, hanem
arrl, hogy a knyvtrtrtnelem valjban rszhalmaza az informcitrtnelemnek, s
gy pp egy emancipcis csata zajlik?
Egy msik nemzetkzi folyirat, mint az Information and Culture: A Journal of History
belpse az informcitrtnelem npszerstsbe csakis pozitv lehet a terlet elfoga-
dottsga s ismertsge szempontjbl. Az informcitrtnelem rszhalmazaira vonatkoz
megjegyzsedet elfogadom, de megismtlem, hogy vatosnak kell lennnk terminolgiai s
a szemantikai krdsekkel, hogy az igazi, lnyegbevg problmkkal, a big picture-rel
foglalkozhassunk. Nagyon sokat tanulhatunk a kapcsold terletek kutatitl nemcsak
a knyv- s knyvtrtrtnettl, hanem egy sor ms trtneti stdiumtl. Ebben a pilla-
natban seregnyi olyan tuds, kutat s publikci ostromolja a nyilvnossgot, amelyek
anlkl mvelik az informcitrtnelmet, hogy tudatostank magukban, hogy ezt teszik!
A holisztikus megkzelts azzal teheti a legtbbet, hogy folytatja, amit az elmlt vtized-
ben elkezdett: minl tbb segtsget nyjt az informcitrtnelem konceptulis elfoga-
dottsghoz (mskppen: minl nyilvnvalbb teszi, hogy az informci trtneti vizsg-
lds trgya, amelynek sajt historiogrfija van), annl tbb tudst vonzhat ms rsz-
halmazok, terletek vagy akr diszciplnk fell ilyen tpus kutatsokhoz. gy ltom, r-
telmes fejlemnyek szinte nincsenek is a terminolgiai terleten, annl inkbb a kontex-
tulis elemzsekben, gy aztn nem ktsges, hogy ezt clszer ersteni.
Mi a vlaszod James W. Cortada nevezetes krdsre (milyen ms trtnelmi diskurzu-
sokra kell informcitrtnelemknt tekintennk)? Ha az pldja, az idgazdlkods
trtnete jrainterpretlhat ekkppen, mi a helyzet a knyvtrtnelemmel, a tvkzls
trtnetvel, az rs, a nyomtats, az informcitechnolgia trtnetvel? Hogyan ltod
a lehetsges reintegrcit? Bks szempontvltsokkal vagy konfliktusokkal s vitkkal
terhelten?
A legtbb dologgal, amit Jim mond, egyetrtek, nagyon hasznos kommentrjai vannak. A
legnagyobb klnbsg kztnk az, hogy jobban strukturlt defincis teret s keretrend-
szereket szeretne ltni, mint amilyeneket n szksgesnek tartok. Ez rszben az szmt-
gpes htterbl fakad, emiatt msknt kzelti meg a dolgokat, mint n. Persze azrt biz-
tos vagyok abban, hogy mindketten egyetrtnk abban, hogy ebben a terletben hatalmas
lehetsgek vannak, egszsges vitra kszen. Az els krdsedre visszatrve: nem gondo-
lom, hogy egyetrtenk azzal, hogy ms trtneti diskurzusokra informcitrtnelemknt
kellene tekintennk. A klnbz terletek nem cserlhetk fel klcsnsen, de nincs is er-
re szksg. Azt hiszem, Jim nem arra akart utalni a cikkben, hogy az idgazdlkods tr-
tnett informcitrtnelemknt gondoljuk jra, sokkal inkbb taln arra, hogy minden-
fle trtnet nyitva ll az j interpretcikra annak fggvnyben, ahogy a megvltoz vilg
megengedi az eltvolodst a tudomny korbbi megkzeltseitl. Ms szavakkal s meg-
ismtelve sajt korbbi rveimet, az elmlt nhny vtized s az informcis korszak el-
jvetele ltvnyosan bebizonytotta, mennyire meghatrozza a jelen azokat a mdokat,
ahogyan a mltat tanulmnyozzuk. Az informci irnt a mindennapi letben felbredt r-
deklds dobja fel azokat a krdseket, amelyeket a mltra vonatkozan feltesznk. Emiatt
annyira meghatroz s idszer az informcitrtnelem, s emiatt nyitott a
reinterpretcira szinte minden ms terlet. Nehz volna teht azt erltetni, amit a krd-
Beszlgets Toni Wellerrel Hatrainkon tl
217
sed is sejtet, hogy ms trtneti irnyok megvltoztatsra vagy asszimilcijra volna
igny.
A 19. szzad vgn mint el-informcis trsadalmi idszakon kvl milyen ms kor-
szakok, civilizcik vlhatnak a jv informcitrtneti kutatsainak kiemelt clterle-
teiv?
Minden korszak, idszak vagy civilizci vizsglhat informcitrtneti nzpontbl.
Ahogy az interjt kvet tanulmnyomban is szerepel, trtntek mr ksrletek a Rmai
Birodalom vagy a kora-modern idszak ilyen irny megkzeltsre. Az informcitrt-
nelem szemben az info-kommunikci, az informcis rendszerek, a knyv stb. trtne-
tvel nem szkthet le a technolgiai formk trtnetre. Az informcitrtnelem, aho-
gyan n ltom, jrafelfedezni s jrartelmezni enged brmely korszakot s brmely kult-
rt, j krdsekkel jfajta megvilgtsba lltva azokat. Azrt termszetesen a 19. s n-
hny vonatkozsban a 18. szzad ll a legtbb informcis nzpont kutats fkuszban,
mint knny s magtl rtetd kiindulpont. Ahogy a sajt kutatsaimban igazoltam, a
19. szzad folyamn kezddtt az informci sajt jogn val azonostsa s elklntse a
trsadalomban, ahelyett, hogy egy nagyobb egsz absztrakt rszeknt rzkeltk volna (le-
galbbis a nyugati vilgban). Komoly lehetsgek llnak emiatt a jvbeli kutatsok eltt,
m kvnatos korok s helyek kivlasztsa helyett inkbb a mlthoz val jfajta kzelts
kezddik, j krdsek felvetsvel: ezt ltjuk egy ideje kibontakozni. A kvetkez lps az
lesz, hogy valamennyi trtnszt rvegynk az informci tanulmnyozsra annak min-
den trtnelmi formjban, felbresztett tudatossggal.
Ersen egyetrtek, mgis nagyon komoly zavarokat ltok magnak az informci fo-
galmnak a kezelsben. A hagyomnyos adatinformcituds modellek vagy a tuds
kontextualizlt informciknt val meghatrozsa teljessggel elgtelen a kognitv tar-
tomny sokdimenzis voltnak visszaadshoz vagy a neuropszichikus teljessg vissza-
tkrzshez, ahol is az informci lland talakulsban van, egyre bonyolultabb men-
tlis struktrkat ptve. Milyen defincis vagy terminolgiai kihvsokat ltsz egy lta-
lnos trsadalomtudomnyi informcifogalom kialaktsban (a szmunkra hasznl-
hatatlan ShannonWeaver-fle matematikaistatisztikai informcifogalom
2
ismtelge-
tse helyett), hogy a trtneti interpretcik standard s szles krben elfogadott jelent-
sekre pljenek?
Az igaz, hogy mindig is nagy zrzavar volt s van abban, ahogyan a klnbz tudsok az
informci fogalmt kezelik. Ez rszben annak az eredmnye, hogy olyannyira eltr disz-
ciplnk foglalkoznak vele. Egy informatikus vagy szmtgptuds, aki a sajt trgyt pr-
blja trtnetileg megragadni, mskpp hatrozza meg az informci mibenltt, mint
mondjuk egy nyelvsz, s hozzjuk kpest aztn a trtnsznek mg inkbb ms a termino-
lgiai appartusa s fogalmi rendje. Az ltalad emltett megkzeltsek egyike sem a trt-
nettudomnyon bell szletett, ezrt roppant nehezen fordthatk t informcitrtne-
lembe. E kevert htorszg miatt a megrts kzs keretrendszere megteremthetetlen. gy
vlem, s ezt rgta kpviselem a munkimban, hogy a trtnetrs mvelsekor (s itt
most nem arra gondolok, hogy ms akadmiai tudomnyterleteket rbrjunk, hogy igenis
szmoljanak az informcival) termketlen egyetlen defincira trekedni, mert nemcsak a

2
Az elmlet a hrkzlstudomny matematikai alapjait teremti meg, Claude Shannon (19162001)
Warren Weaverrel rt alapmve magyarul is megjelent 1986-ban (A kommunikci matematikai
elmlete, OMIKK, Budapest).
Hatrainkon tl Az informcitrtnelem gynyrsge
218
jelen tudsai kztt vltozik az informci jelentse, hanem a mlt klnbz trsadalmai
s kultri esetben is. Mint a trtneti vizsglds sok ms kategrija esetn is, a jelents
kontextus-fggen vltozik. Az n llspontom az, hogy bzzuk minden egyes tudsra, hogy
a maga trtneti korszakval sszefggsben, annak keretein bell keressen s talljon de-
fincikat. Lesznek olyanok, akik az informcigazdlkodsra helyezik majd a hangslyt,
msok a vltoz nyelvi vagy frazeolgiai krdsekre, megint msok arra, hogyan mkdtt
trsadalmi vagy politikai valutaknt az informci. Ezek a kutakodsnak mind rvnyes
irnyai, de hatatlanul klnbzni fognak a hasznlt jelentsek tekintetben, ahogy ez
brmely ms trtnetri irny esetben is bekvetkezne. A trtnszek, mint mondjuk Vic
Gatrell, aki a humort (ezt az ugyancsak absztrakt kategrit) tanulmnyozta korbbi trsa-
dalmakban,
3
soha nem gondolta azt, hogy a humornak egy tkletesen elfogadhat, merev
meghatrozst kellene adnia a sajt kutatsaihoz, hiszen az bizonyosan klnbzne m-
soktl az kutatsaik termszete miatt. A humorral ellenttben az informci esetben
valjban sokkal kifejezettebb az igny egy ers defincira. Ez szerintem rszben a sz-
mtstechnikai elzmnyek s a Shannon-Weaver-fle koncepci tkletes trtneti alkal-
matlansga miatt van, de belejtszik az is, hogy az informci sajt kortrs trsadalmunk-
nak is sarkalatos jelensge. A huszonegyedik szzadban az informci sszetett s sokarc
jelentseket s alkalmazsokat hordoz, hogyan is lehetne elvrni, hogy egyetlen defincit
igyekezznk erltetni a mltra.
Tudnl emlteni olyan pldkat, ahol az informcitrtneti kutatsok j eredmnyei
trtak valamit tfog trtneti tudsunkat illeten? Hiszen ha vannak ilyenek, ezek
remek argumentumok az informcitrtneti megkzelts fontossgt illeten
Effajta paradigmavltst annak megtrtnte eltt nehz elre jelezni, de azt hiszem, van-
nak mr pldk arra, hogy informcitrtneti kutatsok valamit megkrdjeleztek a fenn-
ll trtneti knont illeten. Mondank nhnyat. Itt vannak pldul Edward Higgsnek a
szemlyes informcis identitsrl rott munki,
4
amelyek ers fellvizsglatra ksztetnek
minket azzal kapcsolatban, hogy a preindusztrilis vilgban a kapcsolatok s a kereskede-
lem a bizalmon s a klcsns elfogadson alapult volna. Higgs nagyon meggyzen rvel
amellett, hogy az informcis llam (information state) mr az 1500-as vek elejn lte-
zett, s ezzel a tradicionlis trtnetrsnak azt a ttelt cfolja, hogy az llamok szmra
csak az iparosts utn vlt meghatrozv a szemlyes informci s identits.
Egy msik pldt Jacob Soll nagyszer knyvben, a The Information Master cmben
tallunk, amelyben Jean-Baptiste Colbert szerept vizsglja XIV. Lajos udvarban.
5
Soll
sszekapcsolja a Colbert-fle adminisztratv kormnyzst s informcigyjtst a modern
llamszervezet kialakulsval, tbbek kztt Jon Agar, Anthony Giddens, Edward Higgs s
Max Weber gondolataira reflektlva. Soll abban klnbzik ezektl a szerzktl, hogy
nem az iparostott brokrcihoz kti mindezt, hanem a felvilgosods enciklopedista tra-
dcijbl vezeti le. Evvel azt a szempontot viszi be a kzgondolkodsba, hogy nem arrl

3
Weller itt bizonyosan az albbi knyvre gondol: City of Laughter: Sex and Satire in Eighteenth-
Century London. London, 2007.
4
Lsd pldul: Higgs, Edward: The Information State in England: The Central Collection of In-
formation on Citizens Since 1500. Palgrave Macmillan, 2004.; Higgs, E.: Personal Indentification
as Information Flows in England, 15002000. In: Weller, T. (ed.): Information History in the
Modern World: Histories of the Information Age. Palgrave Macmillan, 2010. 1330.
5
Soll. J.: The Information Master: Jean-Baptiste Colberts Secret State Intelligence System. Uni-
versity of Michigan Press, 2009.
Beszlgets Toni Wellerrel Hatrainkon tl
219
van sz, hogy a 17. szzadi Franciaorszgban per se az informcis llam jtt volna ltre,
hanem sokkal inkbb arrl, hogy a forradalom eltti abszolutizmus krlmnyei kztt a
kzpontostott informcis rendszeren keresztl a francia politikai, gazdasgi s trsadalmi
letet dominl Colbert-ben testet lt informcis parancsnoki szerep volt a maximum,
ameddig el lehetett jutni. Az informcis llamot ebben az esetben sokkal inkbb a mo-
narchia s annak miniszterei testestettk meg, mintsem a Parlament vagy a brokrcia hi-
vatalnokai. Mekkora klnbsg ez a hagyomnyos interpretcihoz kpest, hogy tudniillik
az informci llami kontrolljnak ersdse az alkotmnyos kormnyzs fejldsnek a
hadvisels s a kzjlt kihvsaira adott brokratikus vlaszaibl fakadt volna!
A korbbi nzpontok megkrdjelezsre magam is mutattam nhny pldt az in-
formcinak a viktorinus korszak trsadalmban s kultrjban jtszott szerepvel kap-
csolatban. Arra a mr korbban emltett vltozsra, hogy tudniillik mikppen vlik az in-
formci fogalma sajt jogon felismertt s fontoss a premodern elkpek utn, a npsze-
r trsadalmi s kulturlis sznterek szmos pldt szolgltatnak. Mi sem tkrzi ezt meg-
felelbben, mint annak a feltrsa, hogy olyan kortrs sajttermkek, mint a The Penny
Magazine vagy az Illustrated London News miknt hasznltk a sajt oldalaikon. A tuds-
terjeszti szerepen fell az informcira jszgknt (commodity) tekintettek, kereskedel-
mi/marketing eszkzknt, s tudatosan trekedtek a tuds megrzsre s az ismeretter-
jesztsre.
6
Mindez j perspektvkat nyit annak megrtshez, hogyan pltek fel a tuds-
folyamatok alulrl, a szoksos megkzelts ellentteknt, ami leggyakrabban a nagym-
ret technolgikra s az informciszervezs kormnyzati s zleti feldolgoz, megfigyel
rendszereire, illetve az irodai brokrcira rzkeny.
A viktorinus vilg informcihoz val viszonyt vizsgl szociokulturlis kutatsok
abba az irnyba is elvezettek, amit ma elszeretettel hvunk informcipolitiknak (infor-
mation policy) ltvnyosan demonstrlva, hogy az informcitrtnszek miknt tudnak
hozzszlni kortrs politikai diskurzusokhoz.
7

Az informcipolitika terminolgija egszen jkelet, de az emberi tuds menedzs-
mentjnek, irnytsnak (kontrolljnak) vagy feldolgozsi mdjainak trgyalsa szmta-
lan elzmnyre tekinthet vissza. A 19. szzad folyamn, ahogy sikerlt kimutatnom, az in-
formcipolitika informlis, rugalmas s a trsadalmi felhajterkre nyitott maradt: a vik-
torinus Angliban a trsadalom informlta a politikt, ellenttben mindazzal, ahogyan
napjainkban leginkbb trtnik. Mind tisztbban ltjuk, hogy a modern technolgia vv-
mnyai s a kzpontilag kijellt irnyelvek eltrtenek az informcipolitika valdi ignyei-
tl, s ersen hozzjrulnak az llam ltal nyilvntartott szemlyes informcik flrekeze-
lshez (mis-management) vagy akr slyos adatvesztshez (crucial loss). A tizenkilence-
dik szzadi informcis fordulatra vonatkoz kutatsaim azt ltszanak bizonytani, hogy a
trsadalmi s kulturlis ignyek kvetkezetes napi rintkezseken alapul ramlsaibl k-
vetkez autentikus politikai vlaszok messzemenen jobb driverek, mint az elre legyrtott
kormnyzati vagy intzmnyi kvnsglistk, amelyekre a kortrs nyugati gyakorlatok
plnek.

6
Weller, T.: The Victorians and Information: A Social and Cultural History. VDM Verlag, 2009.;
Weller, T.: Preserving Knowledge Through Popular Victorian Periodicals: An Examination of
The Penny Magazine and the Illustrated London News, 18421843. Library History, vol. 24
(2008) No. 3. 200208.
7
Weller, T.: The Victorian Information Age: Nineteenth Century Answers to Todays Information
Policy Questions? History & Policy (2010. June), online: http://www.historyandpolicy.org/pa-
pers/policy-paper-104.html
Hatrainkon tl Az informcitrtnelem gynyrsge
220
E nhny plda taln rzkelteti, milyen kihvsokat jelenthet az informcitrtneti
kutats a mlt elfogadott megrtsi smi szmra, s miknt knl j perspektvkat a je-
lenben. A felsoroltakon tl szmos hasonl ltezik mg, s minl jobban fejldik az infor-
mcitrtneti irnyzat, annl tbb trekszik majd a szemnk el bellk.
Hogyan tudjk az informcitrtnszek inspirlni vagy rzkenny tenni a kollgi-
kat, hogy forduljanak sajt tmik informcis vonatkozsai fel?
Az a tapasztalatom, hogy a plyatrsak rtelmes diskurzusokba val bevonsnak a leg-
nagyobb akadlya a szakadatlan terminolgiai csatrozs, amelyrl mr annyit beszltem.
A kvetkezetlen defincis vitk eltntetik magt a Mltat a kutatk ell. Ha azt akarjuk,
hogy rbredjenek az informcis vonatkozsok fontossgra sajt kutatsi tmaikon bell,
arra kell alkalmass tennnk ket, hogy az informcitrtnelemben ne egy szk osztlyo-
zsi snchbort lssanak, hanem kiterjedt s konceptulisan felptett terletknt tekint-
senek r. Sokszorosan bebizonyosodott mr, hogy a trtneti megkzelts legalbb annyi-
ra hivatott sajt trsadalmunk s rtkeink felfedezsre, mint a mlt megrtsre. Infor-
mcikutatknt leginkbb hatkony hozzjrulsunk mindehhez az lehet, ha az inform-
ci jelentsnek egyetlen defincijt kerget llspont helyett kiszlestjk a vizsglati ke-
reteket, megfelel historiogrfit ptnk fel, s kzkzelbe hozva felvillantjuk azoknak a
dolgoknak a sokasgt, amit az informci jelentett az elmlt trsadalmak, kultrk s civi-
lizcik szmra. Minl tbb valdi zenettel, jelentssel br, tartalmas, rdekes, megfele-
len begyazott s analitikus eredmny szletik az informci vltoz szereprl s megje-
lensi formirl, annl tbben bredhetnek r, hogy az informcitrtnelem leters s
dinamikus szerepet jtszhat a 21. szzad trtneti diskurzusaiban.


AETAS 27. vf. 2012. 4. szm 221
TONI WELLER
Egy informcitrtneti vtized:
a szakirodalom s az elmletek ttekintse
20002009
*

Bevezets
Az informci fogalma nem j a modern vilgban. A The Times 1853-ban azt bizonygatta,
hogy a viktorinusok informcis korban lnek.
1
Mindazonltal az meglehetsen j kele-
t jelensg, hogy az informcit trtneti stdiumok rvnyes trgynak tekintik. Nagyj-
bl az utbbi vtizedben meglehetsen klnbz diszciplinris httrrel rendelkez kuta-
tk vizsgltk a hagyomnyos trtneti narratvktl eltr megkzeltseket az inform-
citrtnet kutatsn keresztl.
Tudomnyterletknt az informcitrtnet a kutatk egyre nvekv figyelmt vvta ki,
de egyttal azzal kzdtt, hogy megtallja sajt helyt a rokontudomnyok, azaz a trtne-
lem, a knyvtrtrtnet s az informcitudomny hatrai kztt. Az n. informcis tr-
sadalomban lve szmos kutatban alakult ki a szndk, hogy utnajrjon, miknt jutot-
tunk idig, mirt s mikor vlt az informci ilyen mrtkben mindenhol jelenlvv, illet-
ve hogy trtnetileg is megvizsgljk ezeket az informcis elmleteket. Az informcitr-
tnet ily mdon nem ms, mint a mltbeli informcik vizsglata. Nem az informcis
diszciplnk trtnete, nem knyvtr- avagy knyvtrtnet, sem pedig az informcis tech-
nolgik trtnete, s szksgkppen az informcis kor trtnete sem. Mg a knyvt-
rak s a knyvek gyjtemnyekbl, fizikailag ltez intzmnyekbl s megmunklt tr-
gyakbl llnak, addig az informcitrtnet az elvet, a fogalmat hangslyozza. Mg az in-
formcitudomnyok avagy az informcis trsadalom trtnete a fejlds kronologikus
feltrst knljk, addig az informcitrtnet szlesebb trtneti diskurzuson bell pr-
blja kontextusba helyezni az informci terjesztst, a cenzrt, a megrzst, az inform-
cihoz val hozzfrst, a titkossgot s gy tovbb.
Ennek ismeretben a jelen ttekints hatrozottan az informcitrtneti szakiroda-
lomra koncentrl: nem foglalkozik knyvtrtrtnettel s az informcis korszak klnfle
trtneteivel, amelyeknek nincs igazn kontextulis fkuszuk, hogy el lehessen hatrolni az
informcitrtnetet a modern informcis korszak puszta trtneteitl vagy a knyvtr-
trtnetektl. Ezek eltr s klnbz terletek, amelyek sajt szakirodalommal brnak,
jllehet gyakran tapasztalhat tfeds kztk s az informcitrtnet kztt, mint aho-

*
Eredeti megjelens: An Information History Decade: A Review of the Literature and Concepts
20002009. Library & Information History, vol. 26. (2010) No. 1. 8397. A szerz ezton szeret-
ne ksznetet mondani Karen Attarnak, aki elszr javasolta a tanulmny elksztst, s idt sza-
ktott az els vltozat elolvassra s kommentlsra.
1
The Times, 1853. december 5. 6.
Hatrainkon tl TONI WELLER
222
gyan tfeds tapasztalhat a szlesebb trsadalom-, kultr-, vllalat- vagy politikatrtnet
esetben is.
Ez a tanulmny ttekintst ad a 21. szzad els vtizedben szletett szakirodalmi ter-
ms bizonyos rszrl, s arra hvja fel a figyelmet, hogy a kutatknak nagyobb figyelmet
kell szentelnik az informcitrtnetre irnyul szlesebb rdekldsnek, amely tbb
szempontbl is kiegszti a fennll s hagyomnyosabbnak szmt trtneti diskurzuso-
kat. A terlet szletsrl szl 2000 eltti kitn eszmefuttatsokrl ms munkkban le-
het olvasni.
2
E helyt az elmlt vtized kulcsfontossg monogrfiira s szaktanulmnyaira
fektetjk a hangslyt, amelyek kzponti tmja az informci fogalma, annak trtnetis-
gben vizsglva. A munkk tbbsge akr szerzjket, akr tmjukat tekintve anglo-
amerikai, de ez vltozban van. vrl vre jabb informcitrtneti munkk ltnak napvi-
lgot, amelyek tbbsgt neves egyetemi kiadk jegyzik, amint az a jelen tanulmny jegyze-
teibl els pillantsra kitnik. A tny, hogy az vtizednyi lendlet megmaradt, s nyoma
sincs lassulsnak, komoly tekintlyt klcsnz ennek a tudomnyterletnek. Az ilyen mr-
tk lendlet ugyan ktsgkvl fontos, de mg jelentsebb, hogy ezek a munkk a tmk
s mdszertan egyfajta kzssgt mutatjk fel, amelyik a kohzikpessg olyan szintjre
utal, amely bizonyosan nem volt evidens az vtized kezdett megelzen.
Kzs tmk s mdszertanok a szakirodalomban
Az informcitrtnettel szemben megfogalmazott egyik kritika szerint ez a stdium nem
j; az eddigiektl semmi eltrt nem knl, inkbb a knyvtrtnet, a knyvtrtrtnet, a
mdiatrtnet s az ehhez hasonlk egy vltozatt testesti meg. Ilyen kritikkat hallottam
veken t szeminriumokon, konferencikon, de mostanig nem tallkoztam velk nyom-
tatsban. gy tnik, knny gy tmadni, hogy az rintett nem ismeri a szakirodalmat,
vagy nem fontolta meg a tzist, miszerint egyazon dologhoz tbb megkzelts is ltezik. Ez
az informcitrtnet meglehetsen leegyszerstett rtelmezse, amely azt felttelezi,
hogy a megkzeltsek klcsnsen kizrjk egymst. Ez az ttekints azt szeretn de-
monstrlni, hogy ezekben az informcitrtneti munkkban valamifle tbblet van jelen.
Mg az itt ttekintett munkk mindegyike termszetesen ms-ms tudomnyter-
lethez tartozik, kt dologban mgis kzsek, s ez megklnbzteti ket a tisztn knyv-,
knyvtr-, mdia- s hasonl trtnetektl. Az els a nyilvnval s vilgos (f)elismerse
annak, hogy az informcirl szl trtneti stdiumok j tvlatot knlnak a hagyom-
nyosabb trtnetrshoz viszonytva, hogy a kett kiegszti egymst, de az informcis
diskurzus valami jat jelent. Ez a jelensg az utbbi tz-tizent vben vlt hatrozottabb.
Egyetlen szerz sem forml(t) jogot arra, hogy megrja az informci trtnett, sokkal
inkbb az informci sokrt, komplex trtnett s interpretcijt nyjtjk, amelyek
egymsra plnek. A msik kzs pont a szerzk azon nzete, amely szerint az informci

2
A 2000 eltti szakirodalomrl j ttekintst nyjtanak a kvetkez munkk: Black, A.: New Meth-
odologies in Library History: a Manifesto for the New Library History. Library History, vol. 1.
(1995) 7685.; Black, A.: Lost Worlds of Culture: Victorian Libraries, Library History and Pro-
spects for a History of Information. Journal of Victorian Culture, vol. 2. (1997) No. 1. 124141.;
Black, A.: Information and Modernity: The History of Information and the Eclipse of Library
History. Library History, vol. 14. (1998) No. 1. 3945.; Black, A.: Information History. In: Blaise
Cronin (ed.): Annual Review of Information Science and Technology, vol. 40. New Jersey, 2006.
441474.; Weller, T.: Information History: Its Importance, Relevance, and Future. Aslib Pro-
ceedings, vol. 59. (2007) No. 4-5. 437448.; Weller, T.: Information History An Introduction:
Exploring an Emergent Field. Oxford, 2008.
Egy informcitrtneti vtized: a szakirodalom s az elmletek Hatrainkon tl
223
j historiogrfijn s kronolgijn keresztl tulajdonkppen egy tfogbb kphez jrul-
nak hozz, ahol az egsz tbb, mint rszeinek sszessge. Egy arnylag fiatal tudomnyte-
rleten dolgoz kutatk szmra termszetes, hogy vatosan keresik a helyket, de a szak-
irodalom olvastn az a benyomsunk, hogy a terlet nllsodik, s nem a hagyomnyos
diskurzusok rovsra teszi ezt.
Az vtized elejn az informcitrtnet kt fontos monogrfija ltott napvilgot, kt
nagyon klnbz tuds tollbl: Peter Burke A tuds trsadalomtrtnete (2000) s Da-
niel Headrick Amikor az informci nagykorv vlt (2000).
3
Ez a kt munka klnb-
z okoknl fogva az informcitrtnet jelents vezrli lettek; a legfigyelemremltbb
az, hogy az informci kontextusba gyazsnak hangnemt alaktottk ki a trtneti st-
diumokban. Mindketten szmos antik s kortrs tmt rintettek: az informcikontroll, a
hozzfrs, a terjeszts, az osztlyozs s a cenzra trgykrben, amelyek szmunkra mr
ismersen hangzanak. Ugyanakkor az informcis mdszerek s a folyamatokra trtn ki-
zrlagos fkuszls helyett mind Burke, mind Headrick az eszmket tnylegesen sajt ko-
ruk trtneti kontextusba, illetve vitinak kzegbe helyezte. Ez a trtneti megalapozs
az informcitrtnet meghatroz jegye lett, s ebben az utbbi vtized hatalmas fejldst
hozott. Egyikk sem lltotta, hogy az informci vgrvnyes trtnett rtk meg: mint
minden ms trtneti trgy stdiumnak, az informcinak is tbbrt, komplex trtne-
tei s rtelmezsei lteznek. Az rtelmezsi lehetsgek vltozatossga nyitja meg az utat a
nagyon sokfle tudomnyterletrl rkez tudsok szmra, hogy bekapcsoldjanak a vi-
tba. Burke prominens brit trsadalomtrtnszknt, illetve Headrick amerikai elssor-
ban technolgia- s krnyezettrtnszknt ugyan klnbz tvlatokat vzoltak errl az
j tudomnyterletrl, de abban hasonlan gondolkodtak, hogy felismertk: az informci
a trtneti diskurzus j s jelents formja.
Mindkt munkban fontos az is, hogy szerzik nem reztk szksgesnek, hogy defin-
cikra koncentrljanak vagy elhatroljk a blcsessget, a tudst, informcit s adatokat, <