You are on page 1of 3

VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ „PSIHOLOGIA ŞI REALITĂŢILE LUMII CONTEMPORANE” LA UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI, 18–21 NOIEMBRIE 2010

Prima manifestare a Conferinţei Internaţionale „Psihologia şi realităţile lumii contemporane”, organizată de Societatea Română de Psihologie Experimentală Aplicată, împreună cu Catedra de psihologie şi sub egida Colegiului Psihologilor din România, a avut loc în perioada 18–21 noiembrie 2010 la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti. După frumoasa experienţă a Conferinţei Internaţionale „Centenarul Psihologiei la Universitatea din Bucureşti” din octombrie 2006, organizatorii şi-au propus să realizeze în mod periodic o conferinţă internaţională cu o tematică foarte generoasă. Având în vedere că destinul psihologiei se joacă acolo unde se produc evenimente, în viaţa de zi cu zi, în situaţiile majore, relevante ale existenţei umane, psihologi din toată ţara şi-au propus să se întâlnească anual şi să realizeze atât schimburi de experienţă, cât şi formări profesionale cu tinerii psihologi. Psihologia este, astăzi, chemată să se apropie, să înţeleagă, să explice problemele cotidiene ale existenţei umane, cum ar fi cele cauzate de criză: economică, socială, politică, morală, a relaţiilor interumane, a relaţiilor interetnice, a instituţiilor, a sistemului educaţional, ameninţările majore de ordin climatic şi alte dezastre naturale, violenţa, agresivitatea, sărăcia, consecinţele dramatice ale conflictelor militare. În acest sens ne aflăm în faţa unei situaţii paradoxale: pe de o parte, psihologia ca ştiinţă trebuie să îşi dovedească validitatea prin cercetări şi studii obiective controlate în mod riguros, pe de altă parte există un nivel ridicat al aşteptărilor din partea societăţii şi a comunităţilor faţă de necesitatea prezenţei mai active a psihologului în viaţa de zi cu zi. Suntem convinşi că psihologia bazată pe modele de cercetare ştiinţifice poate şi trebuie să se apropie de această arie tematică pentru a identifica modalităţi de predicţie şi soluţionare. Dincolo de efectele globalizării, care conduc la împărtăşirea unor situaţii comune în diverse zone ale planetei, rămân multe alte aspecte cu o notă de specificitate proprie ţării noastre şi care merită toată atenţia. Poate că, la nivel internaţional, suntem aşteptaţi să oferim o imagine cât mai nuanţată asupra realităţilor româneşti de azi. O perspectivă psihologică asupra acestor realităţi constituie o sursă permanentă de producţie ştiinţifică pentru conferinţa aceasta. Conferinţa a avut loc în eleganta clădire a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei şi au participat un număr de 740 de psihologi, doctoranzi, masteranzi şi studenţi atât din ţară, cât şi din străinătate.

Rev. Psih., vol. 57, nr. 1, p. 115–117, Bucureşti, ianuarie – martie 2011

116

Viaţa ştiinţifică

2

Manifestările care au avut loc sunt următoarele: lucrări prezentate în plenul conferinţei de invitaţi de onoare precum: prof. dr. Constantin Ionescu-Târgovişte (directorul Institutului de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „Prof. dr. N.C. Paulescu”), prof. dr. Mathias Müller, directorul Departamentului de Psihologie Experimentală şi Metodologie al Universităţii din Leipzig, Germania, dr. Gernot Schuhfried, manager general al firmei Schuhfried GmbH, Viena Test System, prof. dr. Bernard Chouvier, Universitatea Lumière Lyon 2, Franţa, dr. Rhiannon Luyster, cercetător la Laboratorul de Neuroştiinţe Cognitive, Universitatea Harvard, S.U.A.; comunicări pe secţiuni, simpozioane satelit, workshopuri şi prezentări de cercetări ştiinţifice sub formă de postere. Secţiunile cu comunicări s-au bucurat, pe de o parte, de diversitatea tematicilor abordate, iar pe de altă parte, de o rigurozitate ştiinţifică foarte bine realizată privind aparatura statistică de prelucrare a datelor. Astfel, au fost prezentate lucrări din multiple domenii ale psihologiei: psihologie experimentală, psihologia transporturilor, terapii, psihopatologie, psihologia educaţiei, psihologie clinică, psihologie organi- zaţională, psihologia muncii şi psihologia serviciilor aplicate în marketing şi mediu. Un loc aparte l-au reprezentat simpozioanele care în premieră la o conferinţă din România au reunit specialişti din domeniile psihologiei: „Adolescentul la răscruce de drumuri?” coordonat de prof. dr. Ruxandra Răşcanu, „Psihologia experimentală aplicată – un nou câmp de abordare în psihologia românească” coordonat de prof. dr. Mihai Aniţei, prof. dr. Mathias Muller şi dr. Mihaela Chraif, „Tendinţe şi orientări moderne în abordarea stresului ocupaţional şi implicaţiilor acestuia asupra sănătăţii şi comportamentului angajaţilor la locul de muncă” coordonat de prof. dr. Mihai Aniţei, dr. Mihaela Chraif şi drd. Aliodor Manolea, „Noile forme de abuz şi disoluţie morală – de la grosier la subtil” coordonat de prof. dr. Iolanda Mitrofan, „Psihologia judiciară în România: noi solicitări şi perspective de abordare” coordonat de prof. dr. Nicolae Mitrofan şi „Furnizarea serviciilor psihologice în domeniul securităţii naţionale – standarde de calitate” coordonat de psiholog principal dr. Ion Duvac. Workshopurile, în număr de 26, au oferit participanţilor pe lângă experienţa unor psihologi de renume, tematici variate şi extrem de importante precum: „Modalităţi practice de construcţie, etalonare şi validare a unei baterii de testare aptitudinală – exerciţii aplicative”, „Utilizarea metodelor psihofiziologice în diagnoza stresului organizaţional şi efectelor acestuia. Tehnica poligraf – aplicaţii practice”, „Selecţia şi integrarea eficientă a personalului în organizaţii”, „Tendinţe actuale în orientarea şcolară şi profesională a elevilor cu tulburări de învăţare”, „Cunoaşterea şi educarea inteligenţei emoţionale a copiilor şi adolescenţilor”, „Tehnici de stimulare şi dezvoltare a copiilor cu nevoi speciale prin activităţi creative şi de joc”, „Fenomenul Emo între necunoaştere şi etichetare”, „Hipnoterapia de scurtă durată în afecţiunile somatice şi psihosomatice” şi „O nouă direcţie în psihologia socială contemporană – abordarea cros-culturală”.

3

Viaţa ştiinţifică

117

Un punct extrem de important l-au reprezentat expoziţiile cu aparatură modernă psihologică ale firmelor producătoare şi distribuitoare atât din ţară, cât şi din Austria, precum şi producătorii şi distribuitorii de teste psihologice din România. Conferinţa a fost un succes apreciat atât de participanţi, cât şi de cei care au vizitat site-ul conferinţei. În final, putem sublinia cu mândrie că această conferinţă este începutul unei suite de conferinţe internaţionale ce vor avea loc la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei anual, la sfârşitul lui octombrie, venind în întâmpinarea exigenţelor atât ale psihologilor, cât şi ale doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor din România şi din alte ţări.

Mihai Aniţei, Mihaela Chraif