Home

Tipitaka

Sutta pitaka

Anguttara nikaya

Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya I.188-267

Prevod sa palija Branislav Kovačević Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

1. Pathama vaggo
188. Među mojim učenicima, monasi, prvi po starešinstvu je Kondanja Mudri. 189. ... po mudrosti Sariputa. 190. ... po psihičkim moćima Mahamogalana. 191. ... po asketskim praksama Mahakasapo. 192. ... po božanskom vidu Anurudo. 193. ... po plemenitosti roda Bhadija, sin Kaligodhin. 194. ... po govorništvu kepec Bhadija. 195. ... po snazi "lavljeg rika" Pidola Bharadvajo. 196. ... po izlaganju Dhamme Puno, sin Mantanijev. 197. ... po detaljnom razlaganju onoga što je ukratko rečeno Mahakacano.

2. Dutiya vaggo
198. Među mojim učenicima, monasi, prvi po moći stvaranja mentalnih formi je Ćulapanthako. 199. ... po negovanju uma Ćulapantako. 200. ... po negovanju opažaja Mahapantako. 201. ... po mirnom boravljenju u osami Subhuti. 202. ... po dostojnosti poklona Subhuti.

203. ... po življenju u šumi Revato. 204. ... po lakoći dostizanja zadubljenja (jhana) Kankharevato. 205. ... po energičnosti Sona Koliviso. 206. ... po jasnoći izražavanja Sono Kutikana. 207. ... po obilnosti darova Sivali. 208. ... po snazi poverenja u Učenje Vakali.

3. Tatiya vaggo
209. Među mojim učenicima, monasi, prvi po želji da vežba je Rahulo. 210. ... po zamonašenju iz predanosti Rathapalo. 211. ... po prvenstvu pri započinjanju obeda Kundadano. 212. ... po elokventnosti Vangiso. 213. ... po vedrini Upaseno, sin Vangantin. 214. ... po dostojnosti da mu se podari prenoćište Dabo iz plemena Mala. 215. ... po omiljenosti među božanstvima Pilindavaćho. 216. ... po hitrini razumevanja Bahijo. 217. ... po veštini govorništva Kumarakasapo. 218. ... po veštini analiziranja Mahakothito.

4. Catuttha vaggo
219. Među mojim učenicima, monasi, prvi po učenosti je Anando. 220. ... po pamćenju Anando. 221. ... po savršenom ponašanju Anando. 222. ... po odlučnosti Anando. 223. ... po brižnosti za druge Anando. 224. ... po mnoštvu zajednica Kasapo iz Uruvele 225. ... po podršci od porodice Kaludaji. 226. ... po dobrom zdravlju Bakulo. 227. ... po broju prošlih života kojih se seća Sobhito

228. ... po poznavanju Vinaye (monaških pravila) Upali. 229. ... po podučavanju monahinja Nandako. 230. ... po obuzdanosti čula Nando. 231. ... po podučavanju monaha Mahakapino. 232. ... po kontemplaciji toplote kao elementa Sagato. 233. ... po oštrini uma Radho. 234. ... po nošenju grubog ogrtača Mogharađa.

5. Pañcama vaggo
235. Među mojim učenicama, monasi, prva po starešinstvu je Mahapađapati Gotami. 236. ... po mudrosti jeste Khema. 237. ... po psihičkim moćima Upalavana. 238. ... po poznavanju Vinaye (monaških pravila) Pataćara. 239. ... po izlaganju Dhamme Dhamadina. 240. ... po lakoći dostizanja zadubljenja (jhana) Nanda. 241. ... po energičnosti Sona. 242. ... po božanskom vidu Bakula. 243. ... po hitrini razumevanja Bhada kovrdžava. 244. ... po broju prošlih života kojih se seća Bhadakapilani. 245. ... po dostizanju viših moći Bhadakaćana. 246. ... po nošenju grubog ogrtača Kisagotami. 247. ... po snazi poverenja u Učenje Sigalakamata.

6. Chattha vaggo
248. Među mojim nezaređenim sledbenicima, monasi, prvi po uzimanju utočišta su trgovci Tapasu i Bhalika. 249. ... po darežljivosti Anāthapindiko, domaćin Sudata. 250. ... po izlaganju Dhamme Ćito, domaćin Maćikasandiko. 251. ... po razvijanju četiri veze zajedništva [1] Hathaka Alavaka.

252. ... po izvrsnosti davanja Mahanamo iz plemena Sakja. 253. ... po prijatnosti Ugo, domaćin iz Vesalija. 254. ... po uslužnosti prema Sanghi Ugato, domažin iz Hatigame. 255. ... po savršenoj predanosti Surambatho 256. ... po ulivanju poverenja drugima Đivako Komarabhaćo. 257. ... po pouzdanosti domaćin Nakulapito

7. Sattama vaggo
258. ... Među mojim nezaređenim sledbenicama, monasi, prva po uzimanju utočišta je Suđata, kći Senijina. 259. ... po darežljivosti Visakha, Migarina majka. 260. ... po učenosti Kuđutara. 261. ... po ispunjenošću ljubavlju Samavati. 262. ... po lakoći dostizanja zadubljenja (jhana) Utaranandamata. 263. ... po izvrsnosti davanja Supavasa iz plemena Kolija 264. ... po brizi za bolesne sledbenica Supija. 265. ... po savršenoj predanosti Katijani. 266. ... po pouzdanosti majka domaćina Nakule. 267. ... po poverenju u Učenje kad i kad ga čuje iz druge ruke sledbenica Kali Kulagarika.

Beleška [1] Velikodušnost (danam), ljubazne reči (peyyavajjam), čuvanje opšteg dobra (atthacariya), nepristrasnost (samanattata). Videti AN IV.32 [Natrag]
1/2/2008 www.yu-budizam.com/canon/anguttara/an1-188.html

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful