DOMNULE PREŞEDINTE

,

S.C. ……………………………………, cu sediul în localitatea …………………..,
str. …………..…. nr. ……, jud. …………….., reprezentată de …………………..,
solicită

eliberarea

autorizaţiei

de

mediu

pentru

activitatea

de

……………………………………, cod CAEN Rev. 2 ……………, desfăşurată în
…………………………………………………………………………........
Persoana de contact …………………., telefon …………………

Data …………………..

Semnătura şi ştampila

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful