You are on page 1of 1

PISMENI ISPIT FIZIKE 1

16. travnja 2008.


1. Na horizontalnoj podlozi leze dva tijela mase m
1
= 0, 2 kg i m
2
= 0, 3 kg medusobno povezana
laganom niti. Predmeti su takoder preko koloture na uglu podloge spojeni s tijelom mase
m
3
= 0, 6 kg. Izracunaajte akceleraciju sustava:
a) zanemarivsti trenje
b) uzevsi u obzir da je faktor trenja izmedu prva dva tijela i podloge jednak 0,4
2. Dvije zvijezde gibaju se kruzno oko zajednickog centra masa konstantnim brzinama v
1
i v
2
.
Polumjer jedne kruznice je R
1
. Odredi polumjer druge kruznice i mase zvijezda. Zvijezde se
uvijek nalaze na pravcu koji prolazi kroz centar masa.
3. U rezervoaru se nalazi voda do razine 2 m, a iznad vode je sloj ulja gustoce 850 kg/m
3
i debljine
1 m. Kolika je pocetna brzina istjecanja vode kroz otvor na dnu rezervoara?
4. U potpuno zatvorenoj posudi nalazi se voda u kojoj pliva komad leda mase m
0
= 0, 1 kg u
kojem se nalazi mala olovna kuglica mase m
2
= 5 g. Koja je kolicina topline potrebna da bi led
s kuglicom poceo tonuti?
olova
= 11, 3 g/cm
3
,
leda
=0,9 g/cm
3
, toplina otapanja leda 3,310
5
J/kg. Temperatura vode iznosi 0

C.
5. Kolika je promjena entropije sustava kada se 1 kg leda temperature 10

C otopi i toplinski
urovnotezi s okolicom temperature 10

C? (specicni toplinski kapacitet leda je 2,1 kJ/kgK, a


latentna toplina taljenja leda je 335 kJ/kg).
Maja Varga