You are on page 1of 9

1.

Prezentarea institutiei
Autoritatea Naionala pentru Sport si Tineret (A.N.S.T.) este institutia de
specialitate a administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, aflata in
subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. Aceasta are drept
obiectiv elaborarea si aplicarea strateiei si a proramului de uvernare in domeniile
tineretului si sportului.
!n domeniul sportului, Autoritatea are atributii specifice in elaborarea si sustinerea
strateiei enerale a orani"arii si de"voltarii activitatii sportive si in repre"entarea
intereselor statului in raport cu federatiile sportive nationale. #e asemenea, conlucrea"a
cu o alta intitutie c$eie in domeniu, Comitetul %limpic si Sportiv &oman (C.%.S.&.), in
finantarea si derularea proramelor privind preatirea si participarea sportivilor romani la
jocurile olimpice precum si pentru promovarea valentelor educative ale olimpismului.
!n domeniul tineretului, atributiile specifice ale Autoritatii includ si elaborarea,
derularea si implementarea de proiecte si prorame interne si internationale stabilite si
aprobate de ministrul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului precum si orani"area
de activitati de profil avand caracter national si international.
2. Structura organizatorica si relatiile cu alte institutii
Structura orani"atorica este formata din' un presedinte, doi vicepresedinti, un
secretar eneral si noua directori.
(resedintele, #oina %felia Melinte, considera ca misiunea pe care si)a asumat)o
in cadrul ANST este performanta si competenta. Ea incurajea"a tinerii sa urme"e drumul
sportului, atat pentru a obtine performante, dar si pentru a creste sanatosi' *Avem
misiunea de a)i ajuta pe tineri sa devina liderii de maine, de a)i incuraja sa se e+prime si
sa)si descopere adevaratele valente. Sa incepem de asta"i, impreuna, constructia unor
eneratii de romani care maine sa fie mai buni decat noi,.
Motto)ul pe care se ba"ea"a vicepresedintele Sorin Moldovan este' *Sport prin
Tineri - Tineri prin Sport,. Acesta considera ca *valorile patrimoniale si un capital social
important in de"voltarea ulterioara a unui tanar aflat la .nceput de drum, constau in
cultura, educatie si/sau sport. !n acest sens, ec$ipa ANST are misiunea *de a readuce
interesul tinerilor catre sport, cultura si eductie, dinamism si actiune, implicare si
voluntariat,.
Pe langa cei doi amintiti de mai sunt, in cadrul conducerii ANST mai
conlucreaza vicepresedintele 01&!NC2 S2300, secretarul eneral Stefan Cristian
Sandulac$e, precum si'
Marius Marin ) Director Cabinet Preedinte
Puia arba ! Director eneral ! Direc"ia eneral# pentru Sport
Nicu Daniel ! Director ! Direc"ia Programe Structuri Sportive i Comple$uri
Sportive Na"ionale
%anuela %uresan ! Director ! Direc"ia Strategii i Politici
%i&ai Sebe ! Director ! Direc"ia 'ela"ii (nterna"ionale
Dacian Tolea ! Director ! Direc"ia pentru Tineret
Cezar Stancu ! Director eneral! Direc"ia eneral# pentru Tineret
)aura Popescu ! Director ! Direc"ia 'esurse *mane, )ogistic# i Secretariat
Daniel +ianu ! Coordonator ! Direc"ia Statistic# i Programe (nstitu"ii
Publice pentru Sport
Structura organizatorica a ANST,
ANST se afla in subordinea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului 4i
Sportului si conclucrea"a, de asemenea, cu Comitetul %limpic 4i Sportiv &om5n (C.%.
S.&.), in finantarea si derularea proramelor privind preatirea si participarea sportivilor
romani la jocurile olimpice precum si pentru promovarea valentelor educative ale
olimpismului.
!nstitutiile care se subordonea"a ANST sunt urmatoarele'
#irectiile 6udetene pentru Sport si Tineret7
Comple+urile Sportive7
Cluburile Sportive subordinate ANST7
Casele de Cultura ale Studentilor7
Comple+ul Cultural Sportiv Studentesc TE!7
Centrul National de 8ormare si (erfectionare a Antrenorilor7
Mu"eul Sporturilor7
!nstitutul National de Cercetare pentru Sport.
-. Particularitati ale procesului de comunicare interna
9n principiu fundamental al &elatiilor (ublice spune ca :Relatiile Publice ncep de
acasa". 9n obiectiv nedeclarat al (&)ului intern este acela ca, atunci cand vorbesc
despre o orani"atie, membrii acesteia trebuie sa repre"inte :o sinura voce, ce
pre"inta acelasi mesaj coerent:.
Comunicarea interna in cadrul Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret se face
prin '
) comunicarea directa' #iscutia este mijlocul cel mai obisnuit si eficient de comunicare.
!nformarea directa facuta de seful institutiei principalilor sai colaboratori permite o
comunicare imediata. Sarcina specialistului (& este de a cunoaste necesitatile de
informare ale anajatilor.
! a.isarea , in activitatea de comunicare sunt folosite postere, avi"iere, panouri de
afisare fi+e. Sunt la moda afise electronice cu te+te in miscare si se folosesc din ce in ce
mai mult.
- in.ormarea personalului de conducere : Se reali"ea"a, de reula, pe ba"a
monitori"arii presei. Se poate folosi anali"a evolutiei imainii orani"atiei pe o anumita
perioada de timp sau profilul identitatii orani"atiei la un moment dat.
) intranet , Este un alt mijloc al comunicarii orani"ationale, are sarcina sa asiure
comunicarea la toate palierele institutiei, comunicare ce facilitea"a relatiile interpersonale
(cu coleii, anajatii si cu manaerul firmei).
(roramele de comunicare interna sunt destinate sa induca sentimentul ca fiecare
membru al institutiei este parte interanta a acesteia.
/. Particularitati ale Departamentului de 'elatii Publice
#epartamentul de &elatii (ublice coordonea"a intreaa activitate de informare,
relatii publice si relatii cu presa din Autoritate avand obliatia sa comunice din oficiu
urmatoarele informatii de interes public, conform prevederilor 0eii nr. ;<</=>>?'
a) actele normative care relementea"a orani"area si functionarea institutiei
publice7
b) structura orani"atorica, atributiile departamentelor, proramul de functionare,
proramul de audiente al institutiei publice7
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea institutiei publice si ale
functionarului responsabil cu difu"area informatiilor publice7
d) coordonatele de contact ale institutiei publice, respectiv' denumirea, sediul,
numerele de telefon, fa+, adresa de e)mail si adresa painii de !nternet7
e) sursele financiare, buetul si bilanul contabil7
f) proramele si strateiile proprii7
) lista cuprin"and documentele de interes public7
$) lista cuprin"and cateoriile de documente produse si/sau estionate, potrivit
leii7
i) modalitatile de contestare a deci"iei institutiei publice in situatia in care persoana
se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public
solicitate.
Aceste informatii sunt cuprinse intr)un buletin informativ publicat si actuali"at
anual de catre @iroul de &elatii (ublice.
(entru .ndeplinirea atribuiilor si a sarcinilor care ii revin, #epartamentul de
relaii publice colaborea"a cu toate compartimentele functionale furni"oare sau
beneficiare de informatii specifice domeniului sau de activitate din cadrul Autoritatii, cu
compartimente similare din administratia publica centrala (ministere, institutii) si locala,
precum si cu structuri de relatii publice din &omania si strainatate. &elatiile sale
functionale sunt de coordonare, de colaborare si de subordonare ( subordonat
presedintelui/vicepresedintelui Autoritatii , conform atributiilor stabilite prin ordin).
Competentele #epartamentului de comunicare si relatii publice sunt urmatoarele'
?. Coordonarea activitatii de relationare a Autoritatii cu cetatenii, cu alte institutii
din sistemul public, cu orani"atii din sectorul privat sau repre"entand societatea
civila7
=. %rani"ea"a activitatile de informare asupra activitatilor initiate de Autoritate sau
in care Autoritatea este implicata, inclusiv seminarii si mese rotunde sau altele
asemenea, actiuni de diseminare de informatii sau constienti"are a publicului7 in
aceste scopuri poate contracta servicii de consultanta, e+perti"a, asistenta te$nica,
in conformitate cu relementarile leale in vioare7
A. Bestionarea pre"entei pe Ceb a Autoritatii' actuali"area curenta a continutului
site)ului - in colaborare cu celelalte directii/compartimente din cadrul Autoritatii7
<. Bestionarea petitiilor si furni"area informatiilor de interes public adresate
Autoritatii.
0.'elatia cu mass!media
Stabilirea si mentinerea unei bune relatii cu mass)media, fie repre"entata de presa
scrisa, radio sau televi"iune revine tot in sarcina #epartamentului de &elatii (ublice a
Autoritatii Nationale pentru Tineret si Sport. !n acest sens, in cadrul procedurilor de
elaborare a proiectelor de acte normative ale Autoritatii, biroul de comunicare si relatii
publice are obliatia sa publice, conform prevederilor leale in vioare, un anunt referitor
la aceasta actiune si sa)l transmita catre mass)media centrala sau locala, dupa ca".
#epartamentul de relatii publice va transmite proiectele de acte normative tuturor
persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informatii. Anuntul referitor la
elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului, in conditiile
leii, cu cel putin A> de "ile inainte de supunerea spre anali"a, avi"are si adoptare de catre
autoritatile publice. Anuntul va cuprinde o nota de fundamentare, o e+punere de motive
sau, dupa ca", un referat de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ
propus, te+tul complet al proiectului actului respectiv, precum si termenul limita, locul si
modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris propuneri, suestii, opinii cu valoare
de recomandare privind proiectul de act normativ.
!n acelasi timp, prin intermediul mass)media Autoritatea Nationala pentru Tineret
si Sport promovea"a activitatile sportive, culturale pe care le reali"ea"a in scopul de a
atrae cat mai multi tineri, informea"a publicul lar cu privire la beneficiile unei vieti
sanatoase si frumoase prin sport si comunica cu publicul acceptand propuneri si
reclamatii de la acestia.
1. (maginea institutiei. Puncte tari, puncte slabe
!mainea unei institutii este un patrimoniu, fie ca este mostenita, fie ca este
inclusa in totalitatea bunurilor institutiei, fie ca este apreciata ca o dimensiune
subiectiva. Ca obiect de patrimoniu, imainea se estionea"a, se administrea"a la fel ca
orice alt bun patrimonial al institutiei, indiferent de natura acestuia. % imaine buna a
institutiei are o influenta covarsitoare asupra succesului ei si asupra perceptiei in randul
publicului lar. #impotriva, o imaine neativa afectea"a, uneori .ntr)o maniera
incredibila, succesul institutiei. Ca sa fie eficienta, imainea trebuie sa evoce ceva,
sa spuna ceva, trebuie sa invite, in esenta, la un posibil si permanent dialo. Dn acest
sens, in imainea ca atare vor fi incluse un numar mare de mesaje avand in vedere
principiul de ba"a care spune ca atentia este foarte reu de retinut pe timp indelunat, iar
pe timpul in care ai castiat)o trebuie sa transmiti ma+imum de informatie.
S 2Puncte tari3
E (romovarea unui stil de viata sanatos prin sport7
E E+istenta unui interes pentru sustinerea tinerilor7
E Atraerea tinerilor spre diferite activitati sportive, culturale.
4 2Puncte slabe3
E 0ipsa conditiilor materiale in centrele de antrenare pentru tineri7
E 0ipsa fondurilor pentru plata rentei viaere sportivilor dupa varsta de A>de ani7
E 0eislatia insuficient relementata.
5.(maginea institutiei. Perceptia din e$terior
!mainea unei institutii se estionea"a ca orice obiect de patrimoniu iar in unele
situatii imainea unei institutii este mai valoroasa decat intre patrimoniul institutiei
respective .Bestionarea imainii institutiilor este o obliatie a tuturor functionarilor si in
special al conducatorilor acestora, indeosebi in ca"ul institutiilor publice.
#in pacate, in "ilele noastre ne intalnim tot mai mult cu ca"uri de coruptie in
cadrul institutiilor publice, fapt ce determina publicul sa andeasca neativ cu privire la
aceste institutii si sa nu aiba incredere in proramele lor de activitate. #epasind cu reu
acest obstacol , Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret si)a creat o imaine buna in
randul diferitelor cateorii de oameni datorita faptului ca de)a lunul timpului a dat tarii
noastre numerosi sportivi ce au atins performante incredibile. !nsa, din pacate, in "ilele
noastre tot mai putini tineri optea"a pentru practicarea unui sport sau participarea la
diferite spectacole culturale , din diferite motive.
!mainea Autoritatii s)a consolidat cu timpul ca o imaine po"itiva in randul celor
din e+terior , consolidare datorata propunerii unui alt stil de viata, sanatos, in care tinerii
pot ajune la performante, se pot face cunoscuti datorita talentului si muncii lor, putand
reali"a ceva in viata intr)un mod demn si frumos.
6. 'e.acerea imaginii institutiei dupa depasirea unei perioade de criza
!n "ilele noastre, cri"a (economiei, a culturii, a valorilor, a constiintei, a intreprinderilor etc.) a
devenit o stare cotidiana, iar cuvantul a intrat in vocabularul curent al conducatorilor de institutii,
al jurnalistilor si al publicului lar. (re"enta aproape continua a cri"elor, plasate la cele mai
diferite niveluri, a facut ca tot mai multi lideri politici, conducatori de intreprinderi, specialisti in
manaement si practicieni ai relatiilor publice sa vorbeasca despre :estiunea cri"elor:,
despre :manaementul cri"elor:, despre :comunicarea de cri"a: etc.7 totusi, e+perienta de "i cu "i
ne arata ca mult mai putini sunt cei care detin competentele, e+perienta si loistica necesare
preintampinarii si controlarii eficiente a unei cri"e.
%rice orani"atie se poate confrunta cu o situatie de cri"a, in masura sa puna in pericol
functionarea ei normala si reputatia de care se bucura intr)o anumita comunitate. 9nele cri"e sunt
previ"ibile si pot fi prevenite, altele nu pot fi banuite sau nu pot fi anticipate in mod corect.
E+perienta a aratat ca, in ciuda tuturor precautiilor (de ordin te$nic,
economic, financiar, educativ etc.) luate pentru stoparea sau controlarea unei situatii de
cri"a, de obicei ea scapa de sub control si ia amploare7 in aceste conditii, ea poate aduce
prejudicii rave orani"atiei, daca nu este estionata corect din punctul de vedere al comunicarii.
Altfel spus, o buna comunicare in timpul cri"ei poate sa atenue"e si c$iar
sa impiedice reactiile neative ale publicului.
Autoritatea Natioanala de Sport si Tineret trece printr)o astfel de cri"a c$iar in perioada
curenta care se manifesta printr)o deci"ie a imnastelor de a nu mai participa la 6ocurile %limpice
de la 0ondra,din =>?= dat fiind faptul ca se doreste anularea rentei viaere sportivilor de
performanta sau inmanarea ei doar dupa ce sportivii implinesc varsta de A> de ani.
%ctavian @elu 4i Mariana @itan au sustinut mereu ca e nevoie ca 0eea Sportului
sa fie modificata in sensul impunerii unei limite de varsta in ca"ul rentei, pentru a)i
descuraja astfel pe sportivii care se retra prematur din activitate. Au dat e+emplu c$iar
modelul unar, care prevede ca medaliatii sa poata beneficia de renta abia dupa varsta de
A; de ani. Ce)i revolta acum este insa momentul ales de ANST.
Antrenorii sustin ca momentul modificarii leii in ceea ce priveste renta viaera
este prost ales,fiindca are un impact neativ asupra sportivilor, acestia andindu)se la
cum sa isi depuna mai repede dosarul de retraere.Tinta lor nu mai este castiarea
6ocurilor %limpice de la anul.
0eea Sportului in forma actuala prevede ca sportivii care detin medalii olimpice,
mondiale sau europene pot solicita renta viaera, sinura conditie fiind aceea de a se
retrae din activitatea competitionalF. &entele se acorda incepand cu "iua de ? ianuarie a
fiecarui an.
C$iar daca proiectul de modificare al 0eii Sportului nu ar fi votat in acest an sau
in =>?=, si ar fi aplicat incepand cu ? ianuarie =>?A, efectul asupra sportivilor care
participa la %limpiada de la 0ondra va fi acelasi. Cei care vor dori sa beneficie"e de renta
inainte de a implini A> de ani sunt obliati sa)si depuna dosarul pana la sfarsitul acestui
an. #upF 6ocurile %limpice din =>?= va fi tardiv.
7. Sugestii pentru imbunatatirea imaginii institutiei
Cetatenii care iau contact cu institutia publica nu sunt interesati si nu trebuie
plictisiti cu problemele pe care le are orani"atia respectiva.Este indicat ca institutiile
statului sa afle care sunt beneficiile e+acte pe care le asteapta cetatenii.
(entru ca publicul lar sa respecte si sa sustina Autoritatea Nationala pentru Sport
si Tineret, aceasta ar trebui sa '
) sa creasca dotarile materiale ale centrelor de antrenament cu obtinerea de fonduri
din bani europeni7
) sa sprijine tinerii atat din mediul urban cat si din mediul rural7
) sa se promove"e activitatea desfasurata si proramele initiate in mass)media, atat
in presa scrisa, cat si la radio sau televi"iune7
) sa se acorde o renta viaera care sa satisfaca cerintele sportivului ca urmare a
efortului depus de)a lunul carierei si intreilor ani de munca7
) modificarea leislatiei in sensul adoptarii unei lei care sa sprijine, proteje"e si
care sa sustina sportivii dornici de performanta.
*)8S
9acultatea de Stiinte :conomice Sibiu
) 'elatii Publice!
(maginea unei institutii publice
Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret
2A.N.S.T3
Sibiu 2;11
8ibliogra.ie
< &ttp,==>>>.scritube.com=management=mar?eting=C':A':A!D:!(%A(N:!
A!*N:(!(NST7/752211.p&p
<&ttp,==>>>.lege$.ro=@otarare!Nr.661!din!16.;6.2;1;!1;5;16.asp$
<&ttp,==>>>.scritube.com=Aurnalism=CB%*N(CA':A!C*!P':SA!N!
T(%P*)!--2/11116.p&p
<&ttp,==>>>.gsp.ro=sporturi=Ao!2;12=gimnastele!se!retrag!din!cauza!propunerii!
anst!ca!renta!viagera!sa!.ie!acordata!dupa!-;!de!ani!.ara!ec&ipa!la!olimpiada!
261110.&tml