7.

1

PENGENALAN INSURANS a) Definisi Insurans b) Ciri Risiko Yg Boleh Diinsurans c) Peril dan Hazard OPERASI INSURANS a) Kategori Insurans Insurans Hayat Insurans Bukan Hayat Contoh- contoh JENIS- JENIS INSURANS PERNIAGAAN Insuran Harta Insuran Liabiliti Insuran Motor Insuran Marin Perlindungan Pekerja Insurans Kesihatan Pekerja Insurans Fideliti

7.2

7.3

7.1

Pengenalan Insurans

a) Definisi

✐ Merujuk kepada suatu kontrak atau perjanjian ganti rugi antara penginsurans dgn si diinsuranskan. ✐ Dokumen perjanjian INSURANS
ini dipanggil POLISI

✐ Menyatakan dengan terperinci syarat perjanjian serta t’jwb dan hak ✐ Si diinsurans ialah orang atau syarikat yg mendapat perlindungan insurans iaitu mendapat bayaran ganti rugi jika mengalami kerugian akibat risiko yg tlh diinsuranskan. ✐ Ia harus membuat pembayaran berkala ( premium) ✐ Juga dipanggil pemegang polisi.

✐Penginsurans merupakan syarikat insurans yg menawarkan perlindungan insurans kpd si diinsurans ✐Menerima pembayaran premium ✐Membuat bayaran ganti rugi jika mengalami kerugian. ✐Insurans juga merupakan satu skim penyatuan risiko. ✐Risiko dapat disebarkan dan kos ditanggung lebih rendah

b) Ciri- ciri Risiko Yg Boleh Diinsuranskan 1. Individu @ organisasi mesti mempunyai kepentingan keatas risiko yang diinsuranskan  Risiko yg berlaku akan m’pengaruhi kehidupan pemegang polisi. Cth :- Insurans kenderaan bermotor Ali ~ insuranskan kenderaan milik Ali shj ~ insuranskan kenderaan milik Abu x boleh 2. Ke’kalian rugi @ cedera boleh dijangka  K’kalian kerugian ada & dapat dijangka Cth :- Risiko kemalangan Membina bangunan, jangkaan bersandar maklumat lepas

Cth :- X dijangka ialah ribut taufan/ gempa bumi  kerana ia tak dijangka berlaku di Malaysia.

3. Kerugian boleh diukur dlm nilai RM  RM Cth :- kemalangan kereta ~ nilai kerosakan dijangka drp harga semasa. penumpang dijangka drpd kos ~ kerugian pemandu, dan mangsa hospital diterjemah sesuatu risiko kerugian dalm nilai

4. Kerugian Tidak Disengajakan   benar- benar berlaku pegawai sykt insuran akan buat siasatan utk pastikan

5. 

Jenis Risiko Yang Banyak Dihadapi dihadapi oleh ramai orang dlm kawasan yg luas.

Cth :- diseluruh Malaysia. 6. Ada Piawaian Tertentu  Risiko yg dilindungi mematuhi piawai yang tlh ditetapkan. Cth :org hamil, sgt tua, byk penyakit merbahaya x boleh ambil insurans

C ) Peril dan Hazard Peril ~ penyebab kerugian Kemalangan Kecurian Gempa Bumi Hazard ~ keadaan menyebabkan atau meningkatkan kemungkinan kerugian Hazard Fizikal ~ J/raya licin Kunci tidak selamat Hazard moral peribadi ~ ketidakjujuran @ kesalahan yang Cth :- Kebakaran

~ menipu tuntutan

Hazard morale ~ kecuaian atau berbeza dari insurans ~ memandu dgn lbh laju atau cuai ~ meninggalkan kunci di pintu ~ tidak mengunci pintu.

7.2

OPERASI INSURANS
INSURAN S BUKAN HAYAT

a) KATEGORI INSURANS INSURANS HAYAT

INSURANS

INSURANS HAYAT Membayar faedah kepada penanggung pemegang polisi yang meninggal dunia @ kelumpuhan anggota. Kurangkan beban keluarga kerana hilang sumber. Dikaitkan dengan “ Endowment “ Insurans yg membayar nilai muka (+ bonus ) selepas s’tu tempoh samada pemegang polisi hidup / mati. Penerima pampasan bergantung kepada jenis insurans iaitu :a. POLISI SEUMUR HIDUP ♘Premium dibayar hingga akhir hayat ♘Waris terima jumlah penuh polisi serta bonus.

b. POLISI NYAWA BEKAL HIDUP Membayar ditetapkan. premium utk suatu tempoh

Terima jumlah penuh dan bonus pada akhir tempoh Waris akan terima sekiranya meninggal sebelum tempoh c. POLISI BAYARAN TERHAD Membayar premium utk tempoh terhad cth 20 thn. Pampasan diberi jika mati dlm tempoh tsbt. Slps tempoh tamat , tiada lagi perlindungan diberi.

INSURANS BUKAN HAYAT Juga dikenali sebagai insurans am Terdiri dari insurans kebakaran , pengangkutan, pampasan pekerja, liabiliti awam, liabiliti produk, kontrak kemalangan dll. a. INSURANS KEBAKARAN Melindungi kerugian akibat kebakaran atau api atau asap daripada kebakaran. Sesuai melindungi premis, stok barang- barang, wang tunai, mesin, kenderaan, loji dan kilang. Boleh juga melindungi akibat kebakaran. kehilangan keuntungan

Insuran kebakaran terbahagi kepada :a. INSURANS BERNILAI jumlah dibayar nilai mengikut harta nilai yg yg

 

Menyatakan diinsuranskan Ganti rugi dinyatakan. b.

INSURANS TERAPUNG/ TERBUKA Tidak dapat menyatakan nilai sebenar harta.

 

Sesuai bagi peniaga yg mempunyai stok yg selalu berubah.

c.

POLISI TIDAK BERNILAI Tidak menyatakan nilai harta yg diinsuranskan.

b. INSURANS KECURIAN, ROMPAKAN DAN PECAH RUMAH  Melindungi kerugian atas harta benda ( mesin, stok barangan )  Senarai harta benda serta nilai yg hendak diinsuranskan diserahkan kpd sykt insurans.  Premium akan dikenakan mengikut nilai harta  Pampasan tidak dibayar utk kecurian/rompakan luar premis. c. INSURANS PERKAPALAN/ PENERBANGAN  Memberi perlindungan kepada kapal dan semua yg berada diatasnya terhadap risiko yh mungkin berlaku di laut.  Spt kebakaran, rompakan , kerosakan, pelanggaran dll.

Polisi yg disediakan termasuk :o Polis rangka dan jentera o Polisi kargo o Polisi tambang o Polisi liabilti pemilik kapal  Polisi Penerbangan pula melindungi pesawat dan segala yg ada dalamnya dari risiko yg berlaku diudara. Cth :- Polisi rangka dan polisi tanggungan.

d. INSURANS KEPINGAN KACA / CERMIN PERAGAAN  Melindungi kaca atau cermin yg dipasang di tingkap, dinding dan pintu premis utk peragaan  Premium dibayar mengikut luas permukaan. e. INSURANS WANG TUNAI DLM PERJALANAN  Memberi perlindungan kepada wang tunai dibawa dari satu tempat ke satu tempat lain.  Pampasan diberi sekiranya wang dirompak f. INSURANS JAMINAN SETIA  Melindungi majikan drpd kerugian akibat pecah amanah, kecurangan atau penipuan.  Bagi pekerja yg terlibat dengan urusan wang. yg

g. INSURANS GADAIAN  Melindungi si diinsurans dgn menjelaskan semua baki hutang pinjaman apabila meninggal dunia  Apabila membeli hartanah secara sewa beli dan membayar ansuran. b. INSURANS AWAM DAN INSURANS SWASTA Insuran Awam  merupakan insurans yang diterbitkan oleh syarikat insurans awam atau agensi- agensi kerajaan. cth :_ PERKESO ( SOCSO ) Insurans Swasta  merupakan insuran yg diterbitkan oleh syarikat insurans

persendirian atau syarikat insurans milik pemegang saham. ♫ Sykt insurans persendirian ditubuh oleh individu persendirian. ♫ Sykt insurans milik pemegang saham adalah milik pemegang saham yang mungkin pemegang polisi atau tidak. ♫ Boleh dibahagikan kepada “stock insurance company” dan “mutual insurance company”. ♫ “stock insurance company” adalah milik pemegang saham yg mungkin pemegang polisi atau tidak adalah milik

♫ “mutual insurance company” pemegang polisi sahaja.

♫ Di Malaysia banyak syarikat insurans terdiri drpd stock insurance company.

7.3

JENIS- JENIS INSURANS PERNIAGAAN

a) KATEGORI INSURANS ❀ INSURANS HARTA • Untuk melindungi aset spt bangunan, kedai , loji minyak daripada risiko tertentu spt kebakaran. • terdapat pelbagai jenis iaitu melindungi bangunan tanpa dalaman dan bangunan berserta dalaman. • amat penting kepada perniagaan. ❀ INSURANS LIABILITI • Iaitu tanggungan perniagaan

• Memberi kesan buruk kepada perniagaan. • Penting supaya pelabur tidak hilang keyakinan. • Terdapat juga insurans liabiliti awam dan liabiliti produk. • Insurans liabiliti awam dimana pampasan diberi kpd bukan pekerja if kecederaan disebabkan kecuaian dan kesilapan syarikat semasa berada dlm premisnya. • Insurans liabiliti produk dimana melindungi hak pengguna dan syarikat. ❀ INSURANS MOTOR • Polisi Insurans Pihak Ketiga ~ melindungi kerugian, kecederaan, kematian dan

❀ INSURANS MOTOR • Polisi Insurans Komprehensif ~ melindungi kerugian, kecederaan, kematian dan kerosakan harta benda pihak ketiga dan si diindurans ❀ INSURANS MARIN ~ SAMA SEPERTI INSURANS PERKAPALAN ❀ INSURANS PERLINDUNGAN PEKERJA • • Juga dikenali sebagai insurans pampasan pekerja Melindungi pekerja drpd berbagai jenis risiko semasa bertugas.

• Di Malaysia , insurans ini dibuat melalui skim potongan PERKESO ( Pertubuhan Keselamatan Pekerja ) I ) Skim Insurans Bencana Pekerjaan II0 Skim Pencen Ilat ❀ INSURANS FIDELITI  berhubung dengan kerugian jenayah termasuk ketidakjujuran pekerja. i. Penipuan dan pengubahsuaian ii. Kecurian duit dan keselamatan iii. Rompakan dan pecah peti keselamatan. iv. Penipuan sisttem komputer dan penipuan pindah alih amanah.

❀ INSURANS KESIHATAN PEKERJA melindungi pekerja dari risiko kesihatan yang buruk yang didapati di tempat kerja. Sekiranya tempat kerja berisiko tinggi.

7.4

PRINSIP INSURANS

Prinsip Insurans terbahagi kepada 4 perkara iaitu :a) KEPENTINGAN BOLEH DIINSURANSKAN • Si diinsurans mesti mempunyai kepentingan ke atas harta atau nyawa yg diinsuranskan. Cth :Pemilik sebuah bangunan mempunyai kepentingan yang boleh diinsuranskan keatas bangunannya. Cth :Gayah mengambil insurans nyawa atas Budin rakan kongsi perniagaannya sekiranya terbukti kematian Budin membawa kerugian besar padanya.

Prinsip ini menghalang seseorang mendapatkan kekayaan akibat kerugian orang lain.

b) GANTIRUGI ( PAMPASAN) Ganti rugi yg dibayar adalah setakat kerugian yg dialami shj Memulihkan keadaaan si diinsurans kepada asal. GANTIRUGI RM 100,000 RM 80,000 RM 110,000 RM 80,000 RM 100,000

 Menghalang risiko mengaut j=keuntungan.  Tidak meliputi insuran hayat ia tidak dpt dinilai dgn RM.  Tiga faktor berhubung prinsip gantirugi a)    Caruman ( contribution ) Menghindar si diinsurans daripada membuat tuntutan berlebihan RM Sekiranya caruman dibuat kepada lebih dari RM RM 150,000 satu 150,000 150,000 syarikat. Sykt C Sykt B Sykt A

RM 50,000 Sykt A

RM 50,000 Sykt B

RM 50,000 Sykt C

b) 

Subrogasi ( Subrogation)

Syarikat insurans mempunyai semua hak ke atas harta yang diinsuranskan oleh si diinsurans. Boleh menuntut kerugian daripada pihak ketiga setelah ganti rugi dibayar. Syarikat insurans mempunyai subrogasi ke atas tuntutan itu.

 

Apabila kapal terbakar dan syarikat insurans tlh membayar pampasan, kapal dijual sebagai besi buruk dengan nilai RM 90,000. c) Limpahan ( excess )  Apabila sst harta diinsuranskan dgn nilai lindungan yang jauh melebihi nilai sebenar.  Apabila kerugian berlaku akibat sst risiko, pampasan hanya setakat nilai sebenar.  Menghalang si diinsurans mengaut keuntungan.

“2000” RM 72,000

“2002” RM 82,000

insuranska n RM 92,000

C)

DOKTRIN PUNCA TERDEKAT Ganti rugi hanya akan dibayar apbl kerugian, kemalangan disbbkan risiko yg diinsurankan.

MUSNAH BANJIR X PAMPASAN

D)

PENUH PERCAYA MUTLAK Merujuk kepada kejujuran antara dua pihak. Memberi semua maklumat dgn betul.

Pelanggaran prinsip m’babkan perjanjian terbatal.