You are on page 1of 29

7.

1 PENGENALAN INSURANS
a) Definisi Insurans
b) Ciri Risiko Yg Boleh Diinsurans
c) Peril dan Hazard
7.2 OPERASI INSURANS
a) Kategori Insurans
Insurans Hayat
Insurans Bukan Hayat
Contoh- contoh
7.3 JENIS- JENIS INSURANS PERNIAGAAN
Insuran Harta Insuran Liabiliti
Insuran Motor Insuran Marin
Perlindungan Pekerja
Insurans Kesihatan Pekerja
Insurans Fideliti
7.1 Pengenalan Insurans
a) Definisi
✐ Merujuk kepada suatu kontrak atau perjanjian
ganti rugi antara penginsurans dgn si
diinsuranskan.
✐ Dokumen perjanjian ini dipanggil POLISI
INSURANS
✐ Menyatakan dengan terperinci syarat perjanjian
serta t’jwb dan hak
✐ Si diinsurans ialah orang atau syarikat yg
mendapat perlindungan insurans iaitu
mendapat bayaran ganti rugi jika mengalami
kerugian akibat risiko yg tlh diinsuranskan.
✐ Ia harus membuat pembayaran berkala
( premium)
✐ Juga dipanggil pemegang polisi.
✐Penginsurans merupakan syarikat insurans yg
menawarkan perlindungan insurans kpd si diinsurans

✐Menerima pembayaran premium

✐Membuat bayaran ganti rugi jika mengalami


kerugian.

✐Insurans juga merupakan satu skim penyatuan risiko.

✐Risiko dapat disebarkan dan kos ditanggung lebih


rendah
b) Ciri- ciri Risiko Yg Boleh Diinsuranskan
1. Individu @ organisasi mesti mempunyai
kepentingan keatas risiko yang diinsuranskan
 Risiko yg berlaku akan m’pengaruhi
kehidupan pemegang polisi.
Cth :- Insurans kenderaan bermotor
Ali ~ insuranskan kenderaan milik Ali shj
~ insuranskan kenderaan milik Abu x
boleh
2. Ke’kalian rugi @ cedera boleh dijangka
 K’kalian kerugian ada & dapat dijangka
Cth :- Risiko kemalangan
Membina bangunan, jangkaan bersandar
maklumat lepas
Cth :- X dijangka ialah ribut taufan/ gempa bumi
 kerana ia tak dijangka berlaku di Malaysia.

3. Kerugian boleh diukur dlm nilai RM


 diterjemah sesuatu risiko kerugian dalm nilai
RM
Cth :- kemalangan kereta ~ nilai kerosakan dijangka
drp harga semasa.
~ kerugian pemandu,
penumpang dan mangsa
dijangka drpd kos hospital
4. Kerugian Tidak Disengajakan
 benar- benar berlaku
 pegawai sykt insuran akan buat siasatan utk
pastikan
5. Jenis Risiko Yang Banyak Dihadapi
 dihadapi oleh ramai orang dlm kawasan yg
luas.
Cth :- diseluruh Malaysia.

6. Ada Piawaian Tertentu


 Risiko yg dilindungi mematuhi piawai yang
tlh ditetapkan.
Cth :- org hamil, sgt tua, byk penyakit
merbahaya x boleh ambil
insurans
C ) Peril dan Hazard
Peril ~ penyebab kerugian
Cth :- Kebakaran
Kemalangan
Kecurian
Gempa Bumi
Hazard ~ keadaan yang
menyebabkan atau
meningkatkan kemungkinan kerugian
Hazard Fizikal ~ J/raya licin
Kunci tidak selamat
Hazard moral ~ ketidakjujuran @ kesalahan
peribadi
~ menipu tuntutan
Hazard morale ~ kecuaian atau berbeza dari
insurans
~ memandu dgn lbh laju atau cuai
~ meninggalkan kunci di pintu
~ tidak mengunci pintu.
7.2 OPERASI INSURANS
a) KATEGORI INSURANS

INSURAN
INSURANS S BUKAN
HAYAT INSURANS HAYAT
INSURANS HAYAT
Membayar faedah kepada penanggung pemegang
polisi yang meninggal dunia @ kelumpuhan
anggota.
Kurangkan beban keluarga kerana hilang sumber.
Dikaitkan dengan “ Endowment “
Insurans yg membayar nilai muka (+ bonus )
selepas s’tu tempoh samada pemegang polisi
hidup / mati.
Penerima pampasan bergantung kepada jenis
insurans iaitu :-
a. POLISI SEUMUR HIDUP
♘Premium dibayar hingga akhir hayat
♘Waris terima jumlah penuh polisi serta bonus.
b. POLISI NYAWA BEKAL HIDUP
Membayar premium utk suatu tempoh
ditetapkan.
Terima jumlah penuh dan bonus pada akhir
tempoh
Waris akan terima sekiranya meninggal sebelum
tempoh

c. POLISI BAYARAN TERHAD


Membayar premium utk tempoh terhad cth 20
thn.
Pampasan diberi jika mati dlm tempoh tsbt.
Slps tempoh tamat , tiada lagi perlindungan
diberi.
INSURANS BUKAN HAYAT
Juga dikenali sebagai insurans am
Terdiri dari insurans kebakaran , pengangkutan,
pampasan pekerja, liabiliti awam, liabiliti produk,
kontrak kemalangan dll.

a. INSURANS KEBAKARAN
Melindungi kerugian akibat kebakaran atau api
atau asap daripada kebakaran.
Sesuai melindungi premis, stok barang- barang,
wang tunai, mesin, kenderaan, loji dan kilang.
Boleh juga melindungi kehilangan keuntungan
akibat kebakaran.
Insuran kebakaran terbahagi kepada :-
a. INSURANS BERNILAI
 Menyatakan jumlah nilai harta yg
diinsuranskan
 Ganti rugi dibayar mengikut nilai yg
dinyatakan.

b. INSURANS TERAPUNG/ TERBUKA


 Tidak dapat menyatakan nilai sebenar harta.
 Sesuai bagi peniaga yg mempunyai stok yg
selalu berubah.

c. POLISI TIDAK BERNILAI


 Tidak menyatakan nilai harta yg diinsuranskan.
b. INSURANS KECURIAN, ROMPAKAN DAN PECAH
RUMAH
 Melindungi kerugian atas harta benda ( mesin, stok
barangan )
 Senarai harta benda serta nilai yg hendak
diinsuranskan diserahkan kpd sykt insurans.
 Premium akan dikenakan mengikut nilai harta
 Pampasan tidak dibayar utk kecurian/rompakan
luar premis.

c. INSURANS PERKAPALAN/ PENERBANGAN


 Memberi perlindungan kepada kapal dan semua yg
berada diatasnya terhadap risiko yh mungkin
berlaku di laut.
 Spt kebakaran, rompakan , kerosakan, pelanggaran
dll.
Polisi yg disediakan termasuk :-
o Polis rangka dan jentera
o Polisi kargo
o Polisi tambang
o Polisi liabilti pemilik kapal

 Polisi Penerbangan pula melindungi pesawat


dan segala
yg ada dalamnya dari risiko yg berlaku diudara.
Cth :- Polisi rangka dan polisi tanggungan.
d. INSURANS KEPINGAN KACA / CERMIN PERAGAAN
 Melindungi kaca atau cermin yg dipasang di
tingkap, dinding dan pintu premis utk peragaan
 Premium dibayar mengikut luas permukaan.

e. INSURANS WANG TUNAI DLM PERJALANAN


 Memberi perlindungan kepada wang tunai yg
dibawa dari satu tempat ke satu tempat lain.
 Pampasan diberi sekiranya wang dirompak

f. INSURANS JAMINAN SETIA


 Melindungi majikan drpd kerugian akibat pecah
amanah, kecurangan atau penipuan.
 Bagi pekerja yg terlibat dengan urusan wang.
g. INSURANS GADAIAN
 Melindungi si diinsurans dgn menjelaskan semua
baki hutang pinjaman apabila meninggal dunia
 Apabila membeli hartanah secara sewa beli dan
membayar ansuran.

b. INSURANS AWAM DAN INSURANS SWASTA


Insuran Awam
 merupakan insurans yang diterbitkan oleh syarikat
insurans awam atau agensi- agensi kerajaan.
cth :_ PERKESO ( SOCSO )

Insurans Swasta
 merupakan insuran yg diterbitkan oleh syarikat
insurans
persendirian atau syarikat insurans milik
pemegang saham.
♫ Sykt insurans persendirian ditubuh oleh individu
persendirian.
♫ Sykt insurans milik pemegang saham adalah milik
pemegang saham yang mungkin pemegang polisi
atau tidak.
♫ Boleh dibahagikan kepada “stock insurance
company” dan “mutual insurance company”.
♫ “stock insurance company” adalah milik
pemegang saham yg mungkin pemegang polisi
atau tidak
♫ “mutual insurance company” adalah milik
pemegang polisi sahaja.
♫ Di Malaysia banyak syarikat insurans terdiri drpd
stock insurance company.
7.3 JENIS- JENIS INSURANS PERNIAGAAN
a) KATEGORI INSURANS

❀ INSURANS HARTA
• Untuk melindungi aset spt bangunan, kedai ,
loji minyak daripada risiko tertentu spt
kebakaran.
• terdapat pelbagai jenis iaitu melindungi
bangunan tanpa dalaman dan bangunan
berserta dalaman.
• amat penting kepada perniagaan.

❀ INSURANS LIABILITI
• Iaitu tanggungan perniagaan
• Memberi kesan buruk kepada perniagaan.
• Penting supaya pelabur tidak hilang
keyakinan.
• Terdapat juga insurans liabiliti awam dan
liabiliti produk.
• Insurans liabiliti awam dimana pampasan
diberi kpd bukan pekerja if kecederaan
disebabkan kecuaian dan kesilapan syarikat
semasa berada dlm premisnya.
• Insurans liabiliti produk dimana melindungi
hak pengguna dan syarikat.

❀ INSURANS MOTOR
• Polisi Insurans Pihak Ketiga
~ melindungi kerugian, kecederaan,
kematian dan
❀ INSURANS MOTOR
• Polisi Insurans Komprehensif
~ melindungi kerugian, kecederaan, kematian
dan
kerosakan harta benda pihak ketiga dan si
diindurans

❀ INSURANS MARIN
~ SAMA SEPERTI INSURANS PERKAPALAN

❀ INSURANS PERLINDUNGAN PEKERJA


• Juga dikenali sebagai insurans pampasan
pekerja
• Melindungi pekerja drpd berbagai jenis risiko
semasa bertugas.
• Di Malaysia , insurans ini dibuat melalui skim
potongan PERKESO ( Pertubuhan Keselamatan
Pekerja )
I ) Skim Insurans Bencana Pekerjaan
II0 Skim Pencen Ilat

❀ INSURANS FIDELITI
 berhubung dengan kerugian jenayah termasuk
ketidakjujuran pekerja.
i. Penipuan dan pengubahsuaian
ii. Kecurian duit dan keselamatan
iii. Rompakan dan pecah peti keselamatan.
iv. Penipuan sisttem komputer dan penipuan
pindah alih amanah.
❀ INSURANS KESIHATAN PEKERJA
melindungi pekerja dari risiko kesihatan yang
buruk yang
didapati di tempat kerja.
Sekiranya tempat kerja berisiko tinggi.
7.4 PRINSIP INSURANS
Prinsip Insurans terbahagi kepada 4 perkara
iaitu :-
a) KEPENTINGAN BOLEH DIINSURANSKAN
• Si diinsurans mesti mempunyai kepentingan ke
atas harta atau nyawa yg diinsuranskan.
Cth :-
Pemilik sebuah bangunan mempunyai
kepentingan yang boleh
diinsuranskan keatas bangunannya.
Cth :-
Gayah mengambil insurans nyawa atas
Budin rakan kongsi perniagaannya
sekiranya terbukti kematian Budin membawa
kerugian besar padanya.
 Prinsip ini menghalang seseorang
mendapatkan kekayaan akibat kerugian orang
lain.

b) GANTIRUGI ( PAMPASAN)
Ganti rugi yg dibayar adalah setakat kerugian yg
dialami shj
Memulihkan keadaaan si diinsurans kepada asal.
GANTIRUGI
RM RM
80,000 80,000
RM
100,000
RM RM
110,000 100,000
 Menghalang risiko mengaut j=keuntungan.
 Tidak meliputi insuran hayat ia tidak dpt dinilai
dgn RM.
 Tiga faktor berhubung prinsip gantirugi
a) Caruman ( contribution )
 Menghindar si diinsurans daripada membuat
tuntutan
 berlebihan
 Sekiranya caruman RMlebih dari
RM dibuat kepada
RM
satu 150,000
150,000 syarikat.
150,000
Sykt B Sykt C
Sykt A
RM RM
RM
50,000 50,000
50,000
Sykt B Sykt C
Sykt A

b) Subrogasi ( Subrogation)
 Syarikat insurans mempunyai semua hak ke
atas harta yang diinsuranskan oleh si
diinsurans.
 Boleh menuntut kerugian daripada pihak
ketiga setelah ganti rugi dibayar.
 Syarikat insurans mempunyai subrogasi ke
atas tuntutan itu.
Apabila kapal terbakar dan syarikat
insurans tlh membayar pampasan, kapal
dijual sebagai besi buruk dengan nilai
RM 90,000.
c) Limpahan ( excess )
 Apabila sst harta diinsuranskan dgn nilai
lindungan yang jauh melebihi nilai sebenar.
 Apabila kerugian berlaku akibat sst risiko,
pampasan hanya setakat nilai sebenar.
 Menghalang si diinsurans mengaut
keuntungan.

“2000” “2002” insuranska


n
RM 72,000 RM 82,000
RM 92,000
C) DOKTRIN PUNCA TERDEKAT
Ganti rugi hanya akan dibayar apbl kerugian,
kemalangan disbbkan risiko yg diinsurankan.

MUSNAH BANJIR
X PAMPASAN

D) PENUH PERCAYA MUTLAK


Merujuk kepada kejujuran antara dua pihak.
Memberi semua maklumat dgn betul.
Pelanggaran prinsip m’babkan perjanjian
terbatal.