You are on page 1of 78

Dreptul european al afacerilor

Note de curs (1)


CONSIDERAII INTRODUCTIVE
1. Repere istorice ale construciei europene
Crearea Uniunii Europene a fost un proces instituional progresiv, fiind rezultatul
eforturilor conjugate ale democraiilor occidentale n dorina unei integrri social-
economice i politice autentice. Ideea unei Europe unite nu era un deziderat nou
promovat de !iga "aiunilor
#
, un nceput n realizarea acestuia a fost marcat de apariia n
#$%$ a Consiliului Europei prin voina comun a zece state &'elgia, (anemarca, )rana,
Irlanda, Italia, !u*em+urg, ,area 'ritanie, -landa, "orvegia i .uedia/, rolul acestuia
manifest0ndu-se n special n domeniul social i cultural, i nu economic
1
. 2n plan militar,
un moment important a fost marcat de nfiinarea Uniunii Europei Occidentale 3 U.E.-.
prin semnarea la #4 martie #$%5 a 6ratatului de la 'ru*elles &modificat prin 7cordul de
la 8aris din 19 octom+rie #$:%/, conin0nd clauza angajamentului militar reciproc n caz
de agresiune a unui stat mem+ru
9
.
"u lipsite de consisten au fost i demersurile americane ; prin lansarea
Planului Marshall de ajutorare a statelor europene aflate n dificultate dup rz+oi
&conte*t n care se impune s facem referire la nfiinarea Organiaiei Europene de
Cooperare Econo!ic" - -.E.C.E.
%
la #< aprilie #$%5, conceput ca o structur care s
continue o+iectivele propuse de 8lanul ,ars=all/ sau ; n plan politico-militar, prin
constituirea -rganizaiei Tratatului Atlanticului de Nord 3 ".7.6.-. n urma semnrii
la % aprilie #$%$ a 6ratatului de la >as=ington.
2n replic, statele socialiste din Europa Central i de Est, su+ influena politico-
economic a U.?....., nfiineaz structuri instituionale similare de cooperare economic
3 Consiliul de A#utor Econo!ic Reciproc 3 C.7.E.?. n ianuarie #$%$, respectiv de
cooperare militar prin semnarea la #% mai #$:: a Tratatului de la Var$o%ia. Urmare
nlturrii regimurilor comuniste din statele mem+re i a cderii zidului 'erlinului n anul
#$5$ amintitele organizaii internaionale au devenit istorie, fiind desfiinate n anul #$$#.
Un episod tranzitoriu important n procesul de formare a Uniunii Europene l-a
reprezentat constituirea celor trei Co!unit"i europene n cadrul crora cooperarea
dintre statele mem+re s-a urmrit a fi una mai eficient dec0t cea permis de organizaiile
internaionale anterior amintite.
#
2n sensul artat a se vedea -. ,anolac=e, Drept comunitar, ed. a I@-a, Ed. 7ll 'ecA, 'ucureti, 1BB%, p. #
i notele +i+liografice indicate.
1
Un succes politic semnificativ al amintitei structuri l-a reprezentat adoptarea Conveniei europene a
drepturilor i li+ertilor fundamentale ale omului, semnat la ?oma, la % noiem+rie #$:B i intrat n vigoare la 9
septem+rie #$:9.
9
)rana, ,area 'ritanie, 'elgia, -landa, !u*em+urg, Cermania, Italia, iar ulterior .pania, 8ortugalia i
Crecia.
%
Ulterior &i anume, n anul #$<#/ devenit -rganizaia pentru Cooperare Economic i (ezvoltare 3
-.C.E.(. prin intrarea ..U.7., Canadei, 7ustraliei i Daponiei.
7stfel, cunoscut fiind rolul pe care industria cr+unelui i oelului l-au avut n
declanarea conflagraiilor mondiale i urmrindu-se pacificarea intereselor franco-
germane n acest sector economic, Dean ,onnet &comisar general pentru planul de
modernizare i ec=ipament al )ranei/ propune ca administrarea pieei sectoriale a
cr+unelui i oelului s fie realizat prin intermediul unei structuri supranaionale. 2n
consecin, la #5 aprile #$:# este semnat Tratatul de la &aris pri%ind 'n(iinarea
Co!unit"ii Europene a C"r)unelui $i Oelului de ctre )rana, ?.).Cermania, 'elgia,
-landa, !u*em+urg i Italia, fiind nc=eiat pe o perioad de :B de ani i intr0nd n
vigoare la #B august 1*+,
:
.
Ulterior, la ?oma, la 1: martie #$:4 se semneaz Tratatele pri%ind constituirea
Co!unit"ii Europene a Energiei Ato!ice - C.E.E.A..EUROATO/ av0nd ca scop
crearea unei piee comune nucleare, respectiv cel privind Co!unitatea Econo!ic"
European" care i propunea un o+iectiv i mai larg, depind graniele unei solidariti
economice pur sectoriale i aspir0nd la o integrare european i la formarea unei piee
unice.
E0tinderea Co!unit"ilor Europene prin aderarea $i a altor state europene a
marcat ultimele decenii ale secolului trecut i continu i astzi, confirm0nd, nu fr
unele eecuri, via+ilitatea proiectului european. 8rocesul negocierilor a cunoscut i
anumite reticene fa de unele state candidate, iar e*emplul Marii Britanii despre care se
afirma c ar fi un adevrat Ecal troianF al ..U.7. n Europa
<
&cu care negocierile au fost
suspendate n #$<9, pentru a fi reluate n #$<4, nc=eiate n #$4B/ este elocvent. 2ncep0nd
cu # ianuarie #$49, alturi de ,area 'ritanie devin state mem+re i Danemarca i
Irlanda
7
, peisajul european devenind astfel, cu referire la ultima ar, Emai puin omogen,
prin aderarea unui stat cu nivel de trai mai sczut dec0t al celorlalteF
5
. 7u urmat apoi
Grecia, ncep0nd cu # ianuarie #$5#, Spania i Portualia din # ianuarie #$5<, admiterea
celor din urm determin0nd &datorit supraproduciei de legume i fructe/ un dezec=ili+ru
economic temporar. Cderea zidului 'erlinului i unificarea Cermaniei a fost unanim
acceptat ca un factor de progres politic i de sta+ilitate a Europei, pentru ca ncep0nd cu #
ianuarie #$$: s devin state mem+re i !ustria, "inlanda i Suedia
$
. !rgirea
Comunitilor europene prin admiterea de noi mem+ri este i azi un su+iect actual al
politicii e*terne a statelor europene
#B
epuiz0nd cronologia Elrgirilor europeneF, artm
c, dup semnarea n #: aprilie 1BB9 la 7tena a 6ratatelor de aderare, ncep0nd din # mai
1BB% au devenit state-mem+re nc #B state &i anume #ehia, Polonia, $naria, Slo%enia,
Slo%acia, #ipru, Malta, &ituania, &etonia, 'stonia/, pentru ca, n fine, la 1: aprilie 1BB:
la !u*em+urg s fie semnat 6ratatul de aderare al (om)niei i Bulariei, data intrrii n
vigoare a acestuia fiind # ianuarie 1BB4.
:
6ratatul privind nfiinarea C.E.C.-. a ieit din vigoare la data de 19 iulie 1BB1.
<
7 se vedea -. 'i+ere, $niunea european* + ,ntre %irtual i real, Ed. 7ll, 'ucureti, #$$$, p. 4, citat dup
-. ,anolac=e, op. cit., p.<.
4
6ratatul de aderare al ,arii 'ritanii, Irlandei, "orvegiei i (anemarcei a fost semnat la data de 11
decem+rie #$41 la 'ru*elles "orvegia nu a aderat totui la Comuniti ntruc0t urmare rezultatului negativ al
referendumului organizat la nivel naional n 1% septem+rie #$41 nu a ratificat tratatul.
5
7 se vedea 7. )uerea, Drept comunitar al afacerilor, Ed. Universul Duridic, 'ucureti, 1BB9, p. #:.
$
8recizm c nici acum "orvegia nu devine stat mem+ru, ca urmare a votului negativ &al doilea, dup cel
din #$41/ al referendumului din noiem+rie #$$%.
#B
8entru detalii cu privire la stadiul negocierilor i cu alte state, a se vedea 7. )uerea, op- cit., p. #<, -.
,anolac=e, op- cit., p. #4.
1
Evoluia construciei comunitare a nregistrat un pas nainte prin semnarea la #4 i
15 fe+ruarie #$5< la !u*em+urg i Gaga a Actului unic european intrat n vigoare la #
iulie 1*12
##
prin care statele mem+re, propun0ndu-i drept o+iectiv principal realizarea
Epieei interneF
#1
, se e*primau n sensul integrrii economice prin nlturarea o+stacolelor
la li+era circulaie a mrfurilor, persoanelor, serviciilor i capitalurilor. 7ctul unic
european nu a fost dec0t o etap intermediar i necesar spre constituirea Uniunii
Europene ntr-un conte*t politic favora+il &destrmarea U.?....., nlturarea regimurilor
comuniste din +locul estic european, unificarea german/.
Tratatul pri%ind instituirea Uniunii Europene3 se!nat la 2 (e)ruarie 1**, la
/aastric4t &intrat apoi n vigoare la # noiem+rie 1**5/ a reprezentat un episod
reformator n procesul integrrii europene. Uniunea European +eneficiaz de un aparat
instituional unic, alctuit din institu.iile comunitare &Consiliul Comunitilor Europene
devine prin 6ratatul de la ,aastric=t Consiliul Uniunii Europene, 8arlamentul european,
Comisia european i Curtea de Dustiie/ i #onsiliul european cu rol n sta+ilirea
direciilor politicii generale ale U.E. Uniunea European - dei nu +eneficiaz &nc/ de
personalitate juridic, neput0ndu-se angaja n relaiile e*terne dec0t n plan politic - este
construit pe trei piloniH #omunit*.ile &Comunitatea Economic European devenind
Comunitatea European) a doua structur privete Politica e/tern* i de securitate
comun* + P-'-S-#., iar a treia #ooperarea 0n domeniile 1usti.iei i al afacerilor interne +
2-!-I.
,odificarea denumirii 6ratatatului Comunitii Economice Europene
#9
n 6ratatul
de Instituire a Comunitii Europene ilustreaz concepia potrivit creia Comunitatea nu
mai are o dimensiune e*clusiv economic. 7stfel, prin 6ratatul de la ,aastric=t a fost
introdus noiunea de Ecet*.enie3 a $niunii 'uropene, sens n care dispoziiile art. #4 din
6.C.E. arat c E &.../. Este cet ean al Uniunii orice persoan care are cet enia unui stat
mem+ruF
#%
. "u mai puin, realizarea Uniunii Econo!ice $i /onetare constituie
o+iectivul esenial introdus n cadrul 6ratatului C.E. prin 6ratatul de la ,aastric=t dac
Uniunea Economic presupune coordonarea politicilor economice ale statelor mem+re,
Uniunea ,onetar implic instituirea unor rate de sc=im+ ireversi+ile ntre monedele
naionale i trecerea la moneda unic euro.
8ream+ulul nostru retrospectiv continu cu Tratatul de la A!sterda! &nc=eiat
la 1 octom+rie #$$4 i intrat n vigoare la # mai 1***/ care, dup 7.U.E. i 6ratatul de la
,aastric=t, reprezint, practic, a treia revizuire semnificativ a tratatelor comunitare. )r
a ne propune o descriere detaliat a coninutului acestuia, se impune s reinem c prin
6ratatul de la 7msterdam o parte din cel de-al treilea pilon al Uniunii Europene a fost
introdus n cadrul 6ratatului C.E. su+ 4itlul I5 65i7ele, a7ilul, imirarea i alte politici
pri%itoare la li8era circula.ie a persoanelor3. 8rin semnarea la 1< fe+ruarie 1BB# a
Tratatul de la Nisa &intrat n vigoare la # fe+ruarie ,665/ statele mem+re neleg s
##
(enumirea de 7ct unic &su+l. ns./ European a fost inspirat de faptul c acesta presupune com+inarea a
dou categorii de dispoziiiH unele prin care se modific cele trei tratate constitutive, respectiv altele privind
promovarea unei politici e*terne comune.
#1
8rin art. #% alin. &1/ din 6ratatul C.E. piaa intern era definit drept Eun spaiu fr frontiere interne n
care este asigurat li+era circulaie a mrfurilor, persoanelor, serviciilor i capitalurilorF.
#9
2n acelai timp, prin 6ratatul de la ,aastric=t, prile a doua i a treia din 6ratatul C.E.E. au fost
regrupate su+ titlul E8oliticile ComunitiiF conin0nd dispoziiile referitoare la cele patru li+erti fundamentale.
#%
Cu privire la prerogativele specifice ceteniei europene a se vedea infra, p. 19.
9
susin i pe viitor reforma instituional necesar n vederea e*tinderii Uniunii Europene
spre rile din Europa Central i de Est
#:
.
2n fine, un moment de referin n evoluia procesului comunitar l constituie
Tratatul de la 7isa)ona, semnat la #9 decem+rie 1BB4 i intrat n vigoare la # decem+rie
,66* prin care efii de stat i de guvern ai statelor mem+re U.E., din dorina de a depi
starea de aparent +locaj creat n anul 1BB: prin respingerea de ctre francezi i olandezi
a referendumului privind Constituia european n anul 1BB:, i-au propus s* adapte7e
institu.iile europene i metodele lor de lucru, s* consolide7e leitimitatea democratic* a
$niunii i a %alorilor sale funadamentale.
.u+ aspectul coninutului su, 6ratatul de la !isa+ona a procedat la amendarea
tratatelor e*istente 3 6ratatul asupra Uniunii Europene, care i va menine denumirea
&fiind numit n continuare potrivit prevederilor 6ratatului de la !isa+ona T.U.E.8nou/ i
6ratatul asupra Comunitii Europene &6.C.E./ care a fost redenumit 6ratatul privind
funcionarea U.E. &T.(.U.E./.
Cum evocarea tuturor modificrilor aduse prin 6ratatul de la !isa+ona se
circumscrie, n mod tradiional, o+iectului de studiu al unei alte discipline didactice &drept
comunitar/, ne limitm a face referire doar la ceea ce se situeaz n aria de interes a
materiei noastre. 2n consecin, din ansam+lul prevederilor modificatoare ale 6ratatului
de la !isa+ona reinem ca fiind relevante pentru domeniul analizat dispoziiile referitoare
laH i/ do8)ndirea de c*tre $niunea 'uropean* a personalitii juridice &art. %5 din
6.U.E.-nou/ prin recunoaterea calitii de su+iect de drept pe scena relaiilor
internaionale, aciunea e*tern a Uniunii Europene nu mai este limitat doar la
angajamente politice, aceasta put0nd negocia i nc=eia acorduri internaionale n nume
propriu, respectiv do+0ndi capacitatea de a deveni mem+ru n organizaii internaionale
#<

ii/ relementarea unor competene exclusive ale $niunii n urmtoarele domeniiH
uniunea %amal*, sta8ilirea reulilor de concuren.* necesare func.ion*rii pie.ei interne,
politica monetar* pentru statele mem8re din 7ona euro, conservarea resurselor +iologice
ale mrii n cadrul politicii comune a pescuitului i politica comercial* comun*.
,. Dreptul co!unitar al a(acerilor - concept $i tr"s"turi speci(ice
(reptul comunitar al afacerilor se caracterizeaz printr-un pronunat caracter
pluridisciplinar fiind alctuit din totalitatea normelor juridice aparin0nd unor ramuri de
drept diferite &drept fiscal, vamal, comercial/ i circumscrise domeniului afacerilor,
aplica+ile lucrtorilor independeni, ntreprinderilor precum i statelor mem+re.
!a nivel doctrinar
#4
, se apreciaz c dreptul comunitar al afacerilor prezint
urmtoarele trsturi specificeH
- este un drept suprapus sistemelor de drept na.ionale, nesu+stituindu-se acestora
conflictul ntre normele de drept intern i normele comunitare se soluioneaz n favoarea
aplicrii celor din urm
#:
8entru detalii a se vedea I. ". ,ilitaru, (reptul Uniunii Europene, p. 1% i urm, respectiv .. (eleanu,
Dreptul comunitar al afacerilor, p. 9, a se vedea =ttpHIIfacultate.regielive.ro.
#<
Instituirea, prin art. $ din 6.U.E.-nou, a funciei de 2nalt ?eprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri
e*terne i politic de securitate &deservit de persoana care deine i funcia de vicepreedinte al Comisiei Europene/
este e*presia preocuprii pentru eficientizarea prerogativei de reprezentare a Uniunii n relaiile cu statele tere i cu
organizaiile internaionale, prerogativ ce decurge din personalitatea juridic a Uniunii.
#4
7 se vedea !. i D. @ogel, &e droit europ9en des affaires, (alloz, 8aris, #$$%, p. 9-<, citat dup .. (eleanu,
Drept comunitar al afacerilor, Ed. (acia Europa "ova, !ugoj, p. 19.
%
- are dimensiunea unui drept 6interatorF, tratatele europene fiind tratate-cadru
care presupun e*istena unui drept derivat &regulamente, directive, decizii/
- n fine, merit a fi su+liniat caracterul descentrali7at al normelor care l
alctuiesc, n sensul c acestea, n msura n care au efect direct, pot fi invocate de
particulari n faa autoritilor jurisdicionale ale statelor-mem+re &este cazul
regulamentelor, directivelor, deciziilor, nu i al avizelor, respectiv recomandrilor,
ultimele dou av0nd caracter facultativ/.

Dreptul european al afacerilor
:
Note de curs (:)
7I9ERA CIRCU7AIE A /:R;URI7OR
1. Noiunea de !"r(uri. Uniunea %a!al". Do!eniu de aplicare.
Intericerea 'ntre statele !e!)re a ta0elor %a!ale de i!port $i de e0port
Preliminarii- 8otrivit dispoziiilor art. 9 din 6.U.E.-nou &e*-art. 1 din 6.U.E./,
instituirea pieei interne i a unei Uniuni economice i monetare &a crei moned este
euro/ reprezint mijloacele efective de realizare a o+iectivelor comunitare n cadrul
crora 6de7%oltarea dura8il* a 'uropei, 0ntemeiat* pe o cretere economic* echili8rat*
i pe sta8ilitatea pre.urilor, pe o economie social* de pia.* cu rad ridicat de
competiti%itate care tinde spre ocuparea deplin* a for.ei de munc* i spre prores social
(---), coe7iunea economic*, social* i teritorial* precum i solidaritatea 0ntre statele
mem8re3 ocup un rol esenial. 2n accepiunea consacrat de C.E.D. &C.D.C.E./, pia.a
comun* presupune Eeliminarea tuturor o+stacolelor aduse sc=im+urilor comerciale
intracomunitare n vederea fuzionrii pieelor naionale ntr-o pia unic ce va realiza
condiii c0t mai apropiate posi+il de cele ale unei verita+ile piee interneF
#5
. Crearea pieei
comune presupune nlturarea +arierelor comerciale, te=nice, fiscale sau administrative
ntre statele mem+re &ceea ce este cunoscut su+ denumirea de 6interare neati%*3/,
respectiv ela+orarea regulilor de funcionare a li+erei circulaii a mrfurilor, persoanelor,
serviciilor i capitalurilor i armonizarea reglementrilor naionale ale statelor mem+re
&fiind vor+a despre aa-zisa 6interare po7iti%*3/
#$
.
Sediu 1uridic- !i+era circulaie a mrfurilor este reglementat n prezent n 6itlul
II al 8r ii a treia - E8oliticile i aciunile interne ale UniuniiF &art. 15-94 din 6.f.U.E.-e*-
art. 19-9# din 6.C.E./, preced0nd dispoziiile incidente li+erei circulaii a persoanelor,
serviciilor i capitalurilor.
Conform art. 15 alin. &#/ din 6.f.U.E. Je*-art. 19 alin. &#/ din 6.C.E.K, Uniunea
Eeste alctuit dintr-o uniune %a!al" care cuprinde ansam+lul sc=im+urilor de mrfuri i
care implic interzicerea ntre statele mem+re a ta*elor vamale la import i la e*port i a
oricror ta*e cu efect ec=ivalent precum i adoptarea unui tarif vamal comun n relaiile
acestora cu ri tereF. Introducerea 4arifului %amal comun &6.@.C./ s-a realizat n dou
etapeH n prima faz, tarifele vamale naionale au fost apropiate n mod treptat pentru ca
ulterior s se instituie 6.@.C. Uniunea vamal a permis Comunitii promovarea unei
politici comerciale comune i ela+orarea unei legislaii vamale proprii, respectiv Codul
@amal Comunitar
1B
.
#5
C.D.C.E., : mai #$51, cauza #:I5#, ?ec. #$51, p. #%B$.
#$
2n sensul artat, a se vedea ,. Crcan, ,. Cp0n, &i8era circula.ie a persoanelor, 8unurilor,
ser%iciilor i capitalurilor, Ed. 6ritonic, 'ucureti, 1BB4.
1B
Instituit iniial prin ?egulamentul &CEE/ nr. 1$#9I$1 &cu modificrile aduse prin ?egulamentul nr. 51I$4,
?egulamentul nr. $::I#$$$, respectiv ?egulamentul nr. 14BBI1BBB/, noul Cod @amal Comunitar &Codul @amal
,odernizat/ a fost adoptat prin (eulamentul (#') nr-;<=>:==? al 8arlamentului European i al Consiliului pu+licat
n Durnalul -ficial al Uniunii Europene din % iunie 1BB5 punerea n aplicare a acestui regulament are loc treptat,
ncep0nd cu data de 1% iunie 1BB$, finalizarea urm0nd a avea loc cel mai t0rziu la data de 1% iunie 1B#9.
<
Domeniu de aplicare (spa.ial i material). ?eferindu-ne la aria de inciden a
dispoziiilor comunitare care transpun principiul li+erei circulaii a mrfurilor, acestea i
produc efectele nuntrul limitelor teritoriale n care statele-mem+re i e*ercit
suveranitatea.
.e impune precizarea c e*ist totui anumite teritorii care, dei aparin unor state
care nu au aderat la U.E. &principatul ,onaco, .an ,arino/, sunt integrate teritoriului
vamal definit de art. 9 din Codul @amal Comunitar precum i teritorii care, dei fac parte
din teritoriul unor state mem+re nu sunt cuprinse n teritoriul vamal comunitar &este cazul
regiunilor Ede peste mriF ale )ranei
1#
/.
2n ceea ce privete comerul cu mrfuri ntre statele mem+re ale UE i alte ri
tere, acesta este reglementat prin acorduri specificie, nu prin prevederile 6)UE. Cu titlu
e*emplificativ, produsele din Islanda, !iec=tenstein i "orvegia +eneficiaz de li+er
circulaie n Uniunea European n conformitate cu art.## din 7cordul .EE, iar produsele
industriale din 6urcia +eneficiaz de li+er circulaie n Uniunea European potrivit art.
:L4 din (ecizia nr. #I$: a Consiliului de asociere CE 3 6urcia privind etapa final a
uniunii vamale
11
.u+ aspect material, potrivit art. 15 din 6.f.U.E., sunt avute n vedere sc=im+urile
intracomunitare de mrfuri, reglementri speciale fiind incidente anumitor categorii de
mrfuri &cr+une, oel, materiale nucleare/.
2n accepiunea jurisprudenial consacrat de Curtea de Dustiie, prin marf* se
nelege orice +un cu valoare economic transportat peste o frontier n scopul unei
tranzacii comerciale. (elimitarea noiunii a fost ocazionat de reglementarea italian
instituind ta*area la e*port a operelor cu valoare artistic, istoric, ar=eologic sau
etnografic susinerile statului italian potrivit croraH
M +unurile artate &i considerate drept 68unuri culturale3/ nu ar putea fi
asimilate mrfurilor, iar
M scopul impunerii ta/ei nu ar consta 0n colectarea de %enituri, ci de a asiura
protec.ia 6motenirii artistice3 italiene nu au fost primite, apreciindu-se c nu e*ist
niciun motiv pentru care +unurile respective 3 trec0nd o frontier i constituind o+iectul
unor operaiuni comerciale 3 s nu fie considerate drept mrfuri i s nu se afle su+
incidena regulilor comunitare circumscrise principiului li+erei circulaii a mrfurilor
19
.
6ot pe cale jurisprudenial, au fost calificate drept mrfuri inclusiv M deeurile
fr valoare comercial dar care presupun anumite costuri pentru ntreprinderi
1%
precum i
1#
7a-numitele departamente Ede peste mriF ale )ranei sunt insulele din -ceanul 7tlantic, 8acific i
Indian. 8otrivit art. 9 alin. &#/ din Codul @amal ,odernizat nu fac parte din teritoriul vamal al Comunitii "oua
caledonie, ,azotte, saint-pierre i ,iNuelon, >allis i )utuna, 8olinezia )rancez i teritoriile australe i antarctice
franceze n sc=im+, fac parte din teritoriile crora li se aplic dispoziiile art. 15-9B, 9%-94 6)UE insulele
Cuadelupa, insula ,artinica din 7r=ipelagul 7ntilelor, CuOana francez i Insula ?Punion &anterior numit Insula
'our+on i considerat EGaQai-ulF francezilor/. (incolo de faptul c reputaia teritoriilor artate este legat n mod
o+inuit de caracterul e*otic pe care l au ca destinaii turistice, acestea i conserv dimensiunea pitoreasc i n
conte*tul mai larg al istoriei europene astfel, este cunoscut faptul c Insula ,artinica &unde consumul de parfum
C=anel sau de porelan !imoges pe cap de locuitor este mai mare c=iar dec0t n )rana/ este desenat pe +ancnotele
euro sau faptul c Insula ?Punion, fiind zona cea mai estic a Uniunii Europene, este locul unde s-a efectuat prima
plat n moneda euro cu c0teva ore naintea celor fcute de europeni.
11
D- ! 9:, #9.B1.#$$<, p. #.
19
C.D.C.E., #B decem+rie #$<5, cauza C-4I<5 ComisiaIItalia, ?ec. #$<5, p. %19 .
1%
C.D.C.E., $ iulie #$$1, cauza C-1I$B ComisiaI'elgia, ?ec., %%9#.
4
M materialele audiovizuale
1:
&nu i emisiunile sau mesajele pu+licitare aflate su+
inciden a regulilor referitoare la li+era circulaie a serviciilor/ sau
M monedele de la data la care nu mai dein curs legal ntr-un stat mem+ru &n
6=ompson fiind vor+a despre monede de aur i argint ieite din circulaie
1<
/, n timp ce
mijloacelor de plat aflate n circulaie ntr-un stat mem+ru le sunt aplica+ile regulile
privind li+era circulaie a capitalurilor
14
.
8rincipiul li+erei circulaii se aplic !"r(urilor co!unitare n sensul consacrat
de art. % pct. #5 din Codul @amal Comunitar, i anumeH
a) m*rfurilor produse 0n 0ntreime pe teritoriul %amal al #omunit*.ii
8) m*rfurilor care intr* pe teritoriul %amal al #omunit*.ii pro%enind din .*ri sau
teritorii care nu fac parte din acest teritoriu i care au fost puse 0n li8er* circula.ie
(aflate 0n li8er* practic*).
2n consecin3 !"r(urile care )ene(icia" de dispoziiile care transpun principiul
li)erei circulaii cuprinse n art. 15-9B i 9%-94 6)UE sunt nu doar cele care provin
dintr-un stat mem+ru ci i cele care care provin din ri sau teritorii din afara Uniunii
Europene i care au fost puse n li+er circulaie pe teritoriul statelor mem+re. Criteriile
ce se cer a fi ndeplinite pentru ca mrfurile care provin din rile tere s fie puse n
li+er circulaie n cadrul UE sunt prevzute de art. 1$ din 6.f.U.E. &e*-art. 1% din
6.C.E./H
i/ s se fi ndeplinit pentru aceste mrfuri formalitile de import i
ii/ agentul economic s fi pltit ta*ele vamale i ta*ele cu efect ec=ivalent
ne+eneficiind de nicio restituire &total sau parial/ a acestor impuneri.
c/ m*rfurilor o8.inute sau produse pe teritoriul %amal al #omunit*.ii fie e/clusi%
din m*rfurile ar*tate la lit- 8), fie din m*rfurile de la lit-a) i 8)-
(ac procesul de fa+ricare a unei mrfi se desfoar pe teritoriul a dou sau mai
multe state, marfa este considerat originar din ara n care a avut loc ultima
transformare su+stanial su+ aspect economic la nivel jurisprudenial, s-a artat c
suntem n prezena unei transformri eseniale atunci c0nd Eprodusul do+0ndete o
compoziie i caracteristici specifice proprii, pe care nu le poseda iniialF
15
sau dac
Etransformarea a fcut posi+il confecionarea unui produs nou i originalF
1$
. (e regul,
operaiunile de asam+lare nu prezint relevan pentru sta+ilirea originii mrfurilor
totui, acestea devin semnificative n ipoteza n care efectuarea monoperelor de
asam+lare devine stadiul de fa+ricaie determinant n cadrul cruia se concretizeaz,
practic, destinaia diferitelor elemente componente ale mrfii iar marfa do+0ndete
nsuiri calitative specifice &cu titlu e*emplificativ, pot fi reinute asam+lrile din
domeniul auto/
9B
.
1:
C.D.C.E., 9B aprilie #$4%, cauza #::I49 .acc=i, ?ec. #$4%, p. %B$.
1<
C.D.C.E., 19 noiem+rie #$45, cauza 4I45 ?eginaIE.C.6=ompson a, ?ec. #$45, p.11%4.
14
C.D.C.E., 19 fe+ruarie #$$:, cauzele cone*e C-9:5 i C-%#<I$9 'ordessa a, ?ec. #$$:, p. I-9<#.
15
C.D.C.E., 1< ianuarie #$44, cauza %$I4< Cesellc=aft fRr S+ersee=andel, ?ec., p. %#.
1$
C.D.C.E., 9# ianuarie #$4$, cauza ##%I45 Tos=ida, ?ec., p. #:#.
9B
7 se vedea .. (eleanu, Dreptul comunitar al afacerilor, p. #B, =ttpHIIfacultate.regielive.ro.
5
Celelate mrfuri sunt considerate a fi neco!unitare, oriinea lor put0nd fiH
- nepreferen.ial* &regula general/ sau
- preferen.ial*, fie prin i/ aezarea lor n aceast categorie ca urmare a
dispo7i.iilor tratatelor interna.ionale 0ncheiate de #omunitate cu state ter.e sau rup*ri
de state, fie prin ii/ sta8ilirea 0n mod unilateral de c*tre #omunitate a caracterului
preferen.ial n favoarea unor state &este cazul statelor mediteraneene care +eneficiaz de
tarife preferiniale n conte*tul politicii specifice a Comunitii fa de acestea/.
,rfurile care circul n Comunitate sunt preu!ate a fi mrfuri comunitare,
autoritile interesate fiind inute s dovedeasc natura necomunitar a mrfurilor.
,. O)stacole la li)era circulaie a !"r(urilor - consideraii generale.
7i)era circulaie a !"r(urilor poate (i o)strucionat" 'n di%erse !oduri. Cea
mai evident form de protecionism are loc prin intermediul ta0elor %a!ale $i a ta0elor
cu e(ect ec4i%alent ta*elor vamale cu scopul de a crete preul mrfurilor strine fa de
cel al produselor interne similare ceea face o+iectul dispoziiilor art. 15-9B din 6)UE. "u
mai puin, un stat poate ncerca s favorizeze mrfurile auto=tone fa de mrfurile
importate prin aplicarea 'n condiii discri!inatorii a dispoiiilor pri%ind i!poitele
interne prin nerespectarea egalitii de tratament fiscal ntre mrfurile importate i cele
auto=tone ceea ce face o+iectul reglemntrii art. ##B 6)UE.
Continund seria o+stacolelor la li+era circulaie a mrfurilor, artm c un stat
poate cuta s asigure i s menin anumite avantaje pentru propriile produse impun0nd
cote sau !"suri cu e(ect ec4i%alent asupra i!porturilor3 reduc<nd prin aceasta
cantitatea !"r(urilor i!portate interzicerea restriciilor cantitative i a meerc fc0nd
o+iectul dispoziiilor art. 9%-9: 6)UE.
2n fine, nu pot fi omise acele aciuni ale statelor prin care se creeaz +ariere n
calea comerului este cazul a#utorului acordat de un stat !e!)ru unei anu!ite
industrii ceea ce poate dea%anta#a produsele concurente din alte state !e!)re,
acestea fiind raiunile pentru care dreptul UE reglementeaz strict acordarea unui astfel
de ajutor de stat prin art. #B4-#B$ 6)UE.
5. Intericerea 'ntre statele !e!)re a ta0elor cu e(ect ec4i%alent ta0elor %a!ale
2n lipsa unei definiii legale, C.E.D. &C.D.C.E./ a statuat c ta0ele cu e(ect
ec4i%alent, fr a fi ta*e vamale n sensul strict al termenului, sunt orice sarcini
pecuniare care, indiferent de m*rimea, denumirea sau modul de aplicare, sunt impuse
unilateral asupra m*rfurilor na.ionale sau str*ine pentru c* ele trec o frontier*-
8entru nelegerea semnificaiilor noiunii, relevant este concepia consacrat de
Curtea de Dustiie prin decizia pronunat n cauza .ocial )onds voor
Dia!antar)eiders
9#
.
2n conte*tul n care leea 8elian* pre%edea o8lia.ia importatorilor 8elieni de a %*rsa =,@@A
din %aloarea importurilor de diamante 0ntrBun fond social constituit 0n fa%oarea lucr*torilor din industria
de prelucrare a diamantelor, importatorul +elgian 'ranc=feld a invocat faptul c reglementarea naional
9#
C.D.C.E., # iulie #$<$, cauzele cone*ate 1-9I<$ .ocial )onds voor de (iamantar+eiders, ?ec. #$<$, p.
1##.
$
contravine dispoziiilor comunitare n consecin, instana +elgian a dispus naintarea cererii n vederea
pronunrii unei decizii preliminare de interpretare a Curii de Dustiie.
7prarea formulat de statul +elgian, fundamentat n principal pe ideea cH
M impunerea acestei contri+uii la fondul social respectiv nu urmrete protejarea industriei sale
naionale de profil, 'elgia nedezvolt0nd o industrie de acest gen,
a fost respins de Curte, care a reinut cH
M destinaia sumelor astfel o+inute nu prezint importan at0ta timp c0t
M sarcina pecuniar instituit de legea +elgian, determin0nd o cretere a preului mrfii, devine
un o+stacol la li+era circulaie a mrfurilor.
Urm0nd reperele sta+ilite pe cale jurisprudenial, ta*ele cu efect ec=ivalent
ta*elor vamale pot fi caracterizate prin urmtoarele tr"s"turi speci(iceH
- au caracter pecuniar deose+indu-se astfel de restriciile cantitative sau de
msurile cu efect ec=ivalent restriciilor cantitative
91

- sunt impuse n mod unilateral de c*tre autorit*.ile statelor mem8re


- sunt impuse mrfurilor n considerarea faptului c acestea trec o frontier. 6ot
pe cale jurisprudenial, s-a reinut c noiunea de frontier tre+uie neleas n sensul larg
al termenului, urm0nd a fi avut n vedere i frontiera regional &n cazul teritoriilor
franceze Ede dincolo de mriF, spre e*emplu/ prin urmare ta*a perceput la intrarea ntr-
o regiune a unui stat mem+ru a mrfurilor provenite dintr-o alt parte a acestui stat sau a
celor importate dintr-un alt stat mem+ru, respectiv la ieirea mrfurilor din regiune
&intitulat Eta* de c=eiF sau Ede de+arcaderF
99
/ reprezint un o+stacol la fel de grav la
li+era circulaie a mrfurilor ca i o ta* perceput la frontiera naional
9%
.
,ai mult, mprejurarea c ta*a respectiv nu are un caracter protecionist, aceasta
aplic0ndu-se inclusiv mrfurilor naionale importate din alte regiuni ale statului respectiv,
nu prezint importan n calificarea ta*ei ca fiind una cu efect ec=ivalent. 7ceasta este
consecina faptului c, prin 6ratat, ta*ele vamale i cele cu efect ec=ivalent
- sunt interzise chiar dac nu produc un efect discriminatoriu
- n fine, ta*ele cu efect ec=ivalent sunt prohibite indiferent de mrimea,
denumirea sau modul de aplicare al acestora, respectiv indiferent de destinaia pentru
care au fost instituite. 2n ali termeni, nu prezint importan valoarea inferioar a ta*ei
denumirea sau circumstanele aplicrii acesteia, at0ta timp c0t o+ligaia pecuniar
respectiv, antren0nd sporirea costului mrfii, o+staculeaz li+era circulaie a mrfurilor.
"u mai puin, nu este relevant cine este +eneficiarul sumelor astfel o+inute sau
raiunea pentru care a fost instituit ta*a cu titlu ilustrativ, ta*a instituit de statul grec
asupra e*porturilor de tutun, c=iar i n condiiile n care resursele colectate erau destinate
finanarii fondurilor sociale &pensii/ pentru angajaii din sectorul tutunului a fost apreciat
drept o ta* cu efect ec=ivalent ntruc0t perceperea acesteia, determinat de faptul trecerii
frontierei, reprezenta un o+stacol n calea li+erei circulaii a mrfurilor.
- ta*ele vamale i ta*ele cu efect ec=ivalent 3 e(ect3 nu scop. 2n jurisprudena sa
timpurie, Curtea a reinut pentru calificarea unei o+ligaii pecuniare drept 6EE urmeaz a
91
8entru detalii privind noiunea i efectele restriciilor cantitatitive, respectiv a msurilor cu efect
ec=ivalent restriciilor cantitative a se vedea infra, p. #9 i urm.
99
C.D.C.E., #< iulie #$$1, cauza #<9I$B, citat dup (. ,. Uandru, Drept comunitar- Interarea european*-
Impactul asupra schim8urilor comerciale europene i mondiale, Ed. Universitar, 'ucureti, 1BB4, p. #99.
9%
Idem.
#B
se lua n considerare efectul ta*ei, nu scopul acesteia oferind astfel o interpretare
e*tensiv a noiunii de 6EE unei ta*e vamale. - astfel de concepie a fost susinut nu
doar n cauza (iamantar+eiders, ci i n jurisprudena 7rta Italian
9:
H
Italia a impus o ta* o ta* la e*portul operelor cu valoare artistic, istoric, ar=eologic i
etnografic. Comisia a introdus aciune n constatarea nendeplinirii o+ligaiilor n temeiul e*-art.11<
6CE &1:5 6)UE/ susin0nd c ta*a se afl n sfera de aplicare a prevederilor care interzic ta*ele vamale i
6EE.
2n aprarea formulat, statul italian a invocat, n principal, dou urgumente, i anume cH
- +unurile respective nu ar putea fi asimilate mrfurilor n sensul avut n vedere de normele
referitoare la uniunea vamal, fiind considerate drept +unuri culturale
- scopul impunerii ta*ei nu ar consta n colectarea de venituri, ci acela de a asigura protecia
Emotenirii artisticeV italiene, mai e*act a patrimoniului artistic, istoric i ar=eologic e*istent pe teritoriul
naional n consecin, potrivit susinerilor statului italian, ta*a nu ar avea n realitate o natur fiscal,
contri+uiile oferite prin intermediul acesteia +ugetului fiind, de altfel, nesemnificative.
Cu referire la la calificarea ta*ei n litigiu, Curtea, resping0nd aseriunile anterior dezvoltate, a
apreciat c ta*a n litigiu greveaz asupra preului o+iectelor e*portate produc0nd astfel asupra li+erei
circulaii a acestei mrfi acelai efect restrictiv ca i o ta* vamal. 2n considerentele =otr0rii, se arat n
continuare c dispoziiile care interzic ta*ele vamale i 6EE nu fac nicio distincie n funcie de scopul
urmrit prin perceperea ta*elor. -+ligaia pecuniar respectiv, antren0nd n mod implicit sporirea
costului mrfii, o+staculeaz li+era circulaie a aacestei, efectul fiind similar celui produs de impunerea
unei ta*e vamale.
Cu titlu e*emplificativ, interpret0nd jurisprudena n materie a C.D.C.E., au fost
calificate drept ta/e cu efect echi%alent ta/elor %amale
9<
H
- ta0ele i!puse la (rontier" 'n !od unilateral pentru acoperirea costurilor
ad!inistrati%e antrenate de operaiunile %a!ale=
8 ta0ele pretinse pentru e(ectuarea controalelor te4nice3 sanitar8%eterinare,
e*cept0nd situaia n care realizarea acestora este prevzut de normele comunitare
8 ta0ele solicitate pentru str<ngerea datelor statistice.
Nu sunt considerate ta/e cu efect echi%alentH
- ta0ele pretinse pentru prestarea unor ser%icii agenilor econo!ici &de
e*emplu, pentru depozitarea mrfurilor, n msura n care agentul economic are
posi+ilitatea s ia aceast decizie dac ns i se impune o ta* o+ligatorie pentru
depozitarea pe durata ndeplinirii formalitilor vamale aceasta are natura unei ta*e cu
efect ec=ivalent
94
/.
E0cepia contraprestaiei. - aprare o+inuit este aceea c ta*a impus
asupra mrfurilor importate este justificat ntruc0t ea nu reprezint dec0t contravaloarea
unui serviciu pe care autoritile statului mem+ru l-au oferit importatorului i c, prin
urmare, nu ar tre+ui considerat ca fiind o 6EE. (ei, de regul, Curtea a primit o astfel
de justificare, Curtea a e*aminat cu atenie susinerile statelor n astfel de cazuri i, n
consecin, se apreciaz c o+ligaia pecuniar pretins n sc=im+ul unui serviciu
9:
C.D.C.E., #B decem+rie #$<5, cauza 4I<5 ComisiaIItalia, ?ec. #$<5, p. %19 .
9<
7 se vedea !. (u+ois, C. 'leumann, Droit mat9riel de lC$nion 'urop9enne, Ed. ,ontc=restien, 8aris,
1BB#, p. 1B5 n acelai sens, i (. ,. Uandru, op- cit-, p. #99.
94
C.D.C.E., #4 mai #$59, cauza #91I51, ComisiaI'elgia, ?ec., p.#<%$.
##
determinat nu poate fi considerat ta* cu efect ec=ivalent dac sunt ndeplinite n mod
cumulativ urmtoarele condi.iiH
M presta.ia efectuat* repre7int* un a%anta1 real pentru +eneficiarul acesteia
astfel, cu referire la condiia artat este ilustrativ cazul .ocietii italiene de oleoduc
transalpin cu privire la care Curtea de Dustiie a apreciat c ta*a perceput societii la
de+arcarea petrolului n Italia, tranportat apoi n Cermania i 7ustria prin oleoduc
reprezint redevena pentru +eneficiul procurat prin utilizarea apei i a instalaiilor
portuare, servicii asigurate de stat
95

M 8eneficiul asiurat prin intermediul prestaiei respective s* fie procurat
indi%idual operatorului economic, sens n care C.D.C.E. a statuat c nu constituie un
avantaj individual controlul e*ecutat de ctre Institutul italian de comer e*terior asupra
mrfurilor e*portate, serviciul respectiv viz0nd n realitate interesele generale ale
e*portatorilor italieni astfel nc0t ta*a pretins n sc=im+ul controlului nu poate fi reinut
drept o contraprestaie a unui avantaj determinat, efectiv i care s profite n mod
individual +eneficiarului
9$

M contra%aloarea ta/ei s* fie propor.ional* cu ser%iciul prestat agentului


economic.
- ta0ele solicitate 'n te!eiul unor dispoiii legale co!unitare, cum este cazul
ta*elor aferente controalelor pentru verificarea ndeplinirii unor o+ligaii instituite prin
prevederi legale comunitare &fitosanitare, veterinare,etc/
7stfel3 Curtea a reinut c o ta* instituit de stat nu intr n sfera de aplicare a
interdiciei cuprinse n art. 15-9B n situaia n care este perceput pentru a acoperi costul
unui control o+ligatoriu cerut de dreptul UE.
Cu titlu e*emplificativ, poate fi amintit ta*a impus de autoritile regionale germane asupra
importului de animale vii a crei finalitate era ce a acoperi costurile suportate ca urmare a controalelor
efectuate conform (irectivei 5#I95$ICEE.
!u0nd n considerare c ta*a n litigiu este perceput cu ocazia controalelor efectuate n temeiul
unei dispoziii comunitare &toate statele mem+re de tranzit i destinaie fiind o+ligate potrivit (irectivei
5#I95$ICEE s efectueaze controale veterinare n momentulintroducerii animaelor pe teritoriul lor/, Curtea
reitereaz c astfel de ta*e nu pot fi calificate drept 6EE unei ta*e vamale atunci c0nd sunt ndeplinite
urmtoarele condiiiH
- ta*ele nu depesc costul real al contraoalelor cu ocazia crora sunt percepute
- controalele n cauz au un caracter o+ligatoriu i uniform pentru toate produsele vizate din
cadrul Comunitii
- sunt prevzute de dispoziiile dreptului european n interesul general al Uniunii
- favorizeaz li+era circulaie a mrfurilor, n special neutraliz0nd o+stacolele care pot s apar ca
urmare a msurilor unilaterale de control
%B
.
- o)ligaiile pecuniare care (ac parte din siste!ul de i!poite interne ale unui
stat8!e!)ru aplicate potri%it dispoiiilor art. 1168115 din T.(.U.E. >e08art. *68*5
din T.C.E./
?. Intericerea dispoiiilor (iscale discri!inatorii >art. 1168115 T;UE@.
Corelaia dintre art. ,1856 $i art.1168115 din T;UE
95
C.D.C.E., #< martie #$59, cauza 1<<I5#, citat dup -. Winca, &i8era circula.ie a m*rfurilor 0n $niunea
'uropean*, n ?.(.C. nr. ##I1BB1, p. 45-4$.
9$
C.D.C.E., 1< fe+ruarie #$4:, cauza <9I4% CadsAO, ?ec., p.15#.
%B
C.D.C.E., 14 septem+rie #$55, cauza #5I54, ComisiaICermania, ?ec., p. :1%4.
#1
8rin dispoziiile art. 15-9B tratatul scoate n afara legii o+ligaiile pecuniare care,
indiferent de forma juridic pe care o m+rac, sunt impuse asupra mrfurilor ca urmare
a trecerii unei frontiere- 7plicarea aceste prevederi ar rm0ne ns golit de finalitate
dac statul ar putea prejudicia ntr-un fel mrfurile strine odat ce acestea se afl 0n
interiorul teritoriului su prin aplicarea unui trata!ent (iscal discri!inatoriu fa de
produsele interne.
.copul art. ##B 6)UE este tocmai de a mpiedica o atare conduit din raiuni ce
privesc asigurarea unei egaliti de tratament fiscal ntre mrfurile naionale i cele
importate.
(at fiind insuficienta armonizare a reglementrilor fiscale din statele mem+re,
dispoziiile art. ##B 6)UE urmresc aezarea mrfurilor din alte state mem+re ntr-o
situaie fiscal compara+il cu aceea a mrfurilor indigene. Conform prevederilor
articolului anterior menionat niciun stat mem+ru nu poate aplica direct sau indirect
produselor celorlalte ri comunitare impozite interne, de orice natur, superioare celor
care se aplic produselor naionale similare sau care s protejeze indirect alte produse.
M ipotea 1/ prev. de art. ##B alin. # n statul de import e*ist produse si!ilare. 2n
interpretarea jurisprudenial a C.E.D. &C.D.C.E./, sunt considerate similare mrfurile care
prezint Eproprieti analoage sau care rspund acelorai nevoi ale consumatorilorF
%#
.
7 se vedea cauza Comisia c. ItaliaH guvernul italian a impus ta0e !ai reduse asupra petrolului
regenerat dec0t asupra celui o+inuit, politic motivat din raiuni ecologice. 6otui, petrolul regenerat
importat nu +eneficia de acelai avantaj. 2n apararea sa, Italia a susinut c nu ar fi fost posi+il s se
sta+ileasc dac petrolul importat era regenerat sau nu, argument respins de CED care a apreciat c
aparinea importatorilor sarcina de a dovedi c petrolul lor se ncadra n categoria relevant, su+ rezerva
unor cerine pro+atorii rezona+ile, put0nd fi folosit un certificat din partea statului de e*port pentru a
identifica natura petrolului.
A ipotea ,@ prev. de art. ##B alin. 1 vizeaz !"r(urile care, fr a fi similare, se
a(l" (a" de produsele naionale 'ntr8un raport de concuren", fie i numai par.ial*,
indirect* sau poten.ial*. 8ractic, instituirea unor sarcini pecuniare de natur s
urmreasc scopuri pur protecioniste contravine politicilor fiscale comunitare. )r a
e*clude facultatea recunoscut statelor-mem+re de a acorda anumite faciliti fiscale
produselor indigene, Curtea de Dustiie a statuat c acestea tre+uie e*tinse n aceleai
condiii i la produsele importate
%1
.
.copul este de a mpiedica pragurile diferite de ta*are de natur a determina o
protecie indirect a mrfurilor naionale. 7stfel, vinul i +erea nu sunt produse similare
ca atare dar, n ciuda acestui fapt, poate e*ista o anume concuren ntre acestea este
ceea ce economitii numesc elasticitate ncruciat a cereriiH odat cu creterea preului
unui produs fa de preul altuia, consumatorii se reorienteaz spre produsul cu preul mai
redus.
- cauz cunoscut pentru incidena art. ##B alin. 1 a fost cea '!potri%a Regatului Unit pentru
i!poitarea discri!inatorie a %inului (a" de )ere
?5
. ?egatul Unit a impus asupra anumitor vinuri o acciz care
reprezenta apro*. 95X din preul de v0nzare al produsului n comparaie cu acciza asipra +erii care era 1:X din
preul produsului fiind de notorietate c ?egatul Unit este un productor important de +ere i nu de vin, efectul
protecionist al impunerii era mai mult dec0t evident, fiind vizi+il protecia produciei naionale de +ere n timp ce
%#
C.D.C.E., 14 fe+ruarie #$5B, cauza #<5I45 ComisiaI)rana, ?ec. #$5B, p. 9%4.
%1
Idem.
%9
C.D.C.E., #1 iulie #$59, cauza #4BI45 ComisiaI?egatul Unit, ?ec. #$59, p. 11<:.
#9
vinul provenit din alte state mem+re, fiind suprata*at, avea caracterul unui produs de lu* nu mai reprezenta pentru
consumator o alternativ real n raport cu +utura tipic de fa+ricaie naional
2n mod similar, ;rana a%ea ta0e !ai !ari pentru )"uturile alcoolice o)inute din cereale &Q=isAO,
rom, gin i vodc/ dec<t pentru cele pe )a" de %in sau (ructe &cognac, calvados, armagnac/. )rana producea
foarte puin din prima categorie fiind n sc=im+ un productor important al celor din a doua categorie
%%
.
7lturi de dispoziiile care prevd interdicia ta*elor vamale i a ta*elor cu efect
ec=ivalent, prevederile fiscale privind o+ligativitatea aplicrii n condiii
nediscriminatorii a impozitelor interne sunt, n concepia legiuitorului comunitar,
mijloace distincte de asigurare a li+erei circulaii a mrfurilor.
Cu referire la corelaia corect dintre ta*ele cu efect ec=ivalent i o+ligaiile fiscale
prevzute de legislaia intern a unui stat-mem+ru, este de reinut c Edispoziiile
referitoare la ta*ele cu efect ec=ivalent i cele referitoare la impozitarea intern
discriminatorie nu pot fi aplicate mpreun, astfel nc0t n sistemul consacrat de tratat
aceeai impunere s aparin celor dou categorii n acelai timpF
%:
.
2n consecin, particularii %or in%oca (ie dispoiiile art. 56 din T.(.U.E. >e08
art. ,+ din T.C.E.@ prin care este instituit* interdic.ia ta/elor %amale la import i la
e/port i a ta/elor cu efect echi%alent3 (ie dispoiiile art. 116 din T.(.U.E. >e08art. *6
din T.C.E.@ prin care, 0n considerarea ealit*.ii de tratament 0ntre produsele autohtone
i cele importate, sunt inter7ise ta/ele interne cu caracter protec.ionist-
?espect0nd aceast linie de g0ndire, Curtea de Dustiie a apreciat c impozitul care
era reglementat at0t cu privire la produsele naionale, c0t i la cele importate dar care se
aplica n fapt aproape e*clusiv acestora din urm, producia auto=ton fiind
nesemnificativ &fiind vor+a n spe despre o reglementare fiscal italian care aplica
impozitul produciei de +anane, volumul importurilor fiind n mod su+stanial mai mare
dec0t cel al produciei auto=tone
%<
/ nu poate fi considerat drept o ta* cu efect ec=ivalent
unei ta*e vamale at0ta timp c0t o+ligaia pecuniar respectiv se nscrie n sistemul
general de ta*e i impozite interne ale unui stat-mem+ru n acelai timp, n msura n
care impozitul a fost prevzut din raiuni protecioniste, de favorizare indirect a
mrfurilor indigene, perceperea lui contravine dispoziiilor art. ##B din 6.f.U.E.
C=estiunea delimitrii se ridic spre e*emplu n situaia n care statul importator
nu fa+ric produsul importat sau cantitatea produs este nesemnificativ.
7 se vedea a(. Co8;ruttaH Comis a introdus o aciune mpotriva Italiei susin0nd c impozitul pe
consum impus de aceasta asupra fructelor era discriminatoriu Italia producea multe fructe dar f.puine
+ananen care erau importate din )rana i a impus asupra +ananelor un impozit pe consum care atingea
aproape jumtate din preul de import, alte fructe nefiind supuse acestui impozit &art. ##B alin. 1/

2n ipoteza n care au fost percepute ta*e vamale sau ta*e cu efect ec=ivalent,
respectiv ta*e interne cu efect discriminatoriu, statul are o+ligaia fie s nlture
reglementrile legale interne care sunt n conflict cu cele comunitare, fie s e*tind
avantajele fiscale acordate +unurilor indigene la mrfurile importate. 2n plan fiscal, statul
tre+uie s restituie sumele ncasate.
%%
C.D.C.E., 14 fe+ruarie #$5B, cauza #<5I45 ComisiaI)rana, ?ec. #$5B, p. 9%4.
%:
C.D.C.E., ## martie #$$1, cauza 45I$B, citat dup (.,.Uandru, op- cit., p. #9:.
%<
C.D.C.E., 4 mai #$54, cauza #$9I5: Co-)rutta, ?ec. #$54, p. 1B5:.
#%
2n lipsa unor dispoziii comunitare n domeniu, procedura recuper"rii ta0elor
'ncasate ilicit este de competena statelor mem+re, restituirea integral a ta*ei urm0nd a
avea loc cu respectarea principiului autonomiei instituionale i procedurale a statelor-
mem+re.
(at fiind efectul direct al dispoziiilor comunitare ce interzic perceperea ta*elor cu
efect ec=ivalent, persoanele prejudiciate pot solicita instanelor naionale restituirea
ta*elor ncasate ilegal se impune s precizm c o+ligaia de restituire se naste de la data
plii ta*ei i nu de la data la care judectorul comunitar a constatat nclcarea normelor
comunitare.
'ineneles, instanele naionale sunt inute s procedeze la evaluarea corect a
0ntinderii pre1udiciului, i n consecin, fc0nd aplicarea principiului m+ogirii fr
just cauz, s resping sau s limiteze restituirea ta*elor n msura n care au fost incluse
de ctre agenii economici n preurile pltite de ctre cumprtori. 2n fine, importatorii
prejudiciai prin reducerea volumurilor importurilor pot solicita daune-interese su+
condiia dovedirii faptului c restr0ngerea este determinat de ta*ele percepute n mod
ilicit.
Dreptul european al afacerilor
Note de curs (@)
5. Intericerea 'ntre statele !e!)re a restriciilor cantitati%e $i a
!"surilor cu e(ect ec4i%alent >I@
B1. &reli!inarii. 2n timp ce dispoziiile art. 9B 6)UE &e*-art. 1: 6CE/ interzic
aa-numitele o+stacole tarifare n calea comerului intracomunitar &ta*ele vamale i ta*ele
cu efect ec=ivalent/, prevederile art. 9%-9< 6)UE &e*-art.15-9B 6CE/ fac referire la
+arierele netarifareH
#:
- art. 9% 6)UE interzice restriciile cantitative la import precum i orice msuri cu
efect ec=ivalent
- art. 9: 6)UE conine o interdicie similar cu referire la e*port
- art. 9< 6)UE enumer cauzele care pot justifica derogri de la regimul li+erei
circulaii &e*cepii de la principiul li+erei circulaii a mrfurilor/.
B,. Do!eniul de aplicare al pre%ederilor art. 5?85C T;UE
a@ Dona near!oniat". Dispoiiile art. 5?85C T;UE nu se aplic" atunci c<nd
li)era circulaie a unui produs &mai e*act, specificaiile sale te=nice sau condiiile de
v0nzare/ constituie o)iectul unor dispoiii de ar!oniare cuprinse 'n legislaia
secundar" caz n care msurile adoptate de statele mem+re vor fi evaluate prin raportare
la aceasta din urm. 8ractic, n lipsa unor reglementri specifice prin directive sau
regulamente UE, prevederile tratatului funcioneaz ca un mecanism de siuran.* care
garanteaz eliminarea oricrui o+stacol n calea comerului intracomunitar.
)@ Sc4i!)urile co!erciale trans(rontaliere.de tranit. 8otrivit formulii de
redactare a art. 9% 6)UE, interdicia se aplic o+stacolelor comerului E0ntre statele
mem8reV. 8rin urmare, msurile care afecteaz doar mrfurile comercializate pe plan
intern e*ced domeniului de aplicare al articolului menionat, msurile avute n vedere
fiind cele de natur s afecteze, fie i indirect sau potenial, sc=im+urile comerciale
transfrontaliere.
Di!ensiunea trans(rontalier" a sc4i!)urilor este de esena aplic"rii
pre%ederilor art.5? din tratat situaia n care statele mem+re ar adopta msuri al cror
efect ar fi discriminarea propriilor produse n favoarea importurilor &Ediscriminarea
inversV/ nu se afl su+ incidena aplicrii dreptului UE, n concret a dispoziiilor privind
li+era circulaie a mrfurilor. (e altfel, cum statele mem+re nu au niciun interes n a
discrimina mrfurile auto=tone, o atare ipotez apare rar n practic. (ei art. 9% 6)UE se
aplic atunci c0nd un produs intern prsete statul mem+ru dar este importat ulterior
&reimport
%4
/, nu se aplic atunci c0nd singurul scop al reimportului este cel de a eluda
prevederile de drept intern
%5
.
2n fine, cerina transfrontalier este ndeplinit i n cazul n care produsul doar
tranziteaz statul mem+ru n cauz, Curtea preciz0nd c li+era circulaie a mrfurilor
implic e*istena recunoaterii li+erului tranzit al mrfurilor n spaiul UE
%$
.
c@ Destinatari. Interdicia instituit" de art. 5?85+ T;UE &e*-art. 15-1$ 6CE/ se
aplic" !"surilor adoptate de c"tre statele !e!)re3 i nu celor ntreprinse de
particulari. 7lte prevederi, cum ar fi art. #B#-#B1 6)UE &e*-art. 5#-51 6CE/ se aplic
msurilor persoanelor private, mai e*act ntreprinderilor care nc=eie acorduri i recurg
la practici concertate care au ca o+iect sau efect 0mpiedicarea, restr)nerea sau
denaturarea concuren.ei.
%4
C.D.C.E., 5 iunie #$4#, cauza 45I4B (eutsc=e Crammop=onI,etro, ?ec. #$4#, p. %54.
%5
C.D.C.E., #B ianuarie #$5:, cauza 11$I59 !eclerc i alii, ?ec. #$5:, p. #.
%$
C.D.C.E., #: noiem+rie 1BB:, cauza C-91BIB9, ComisiaI7ustria, ?ec. 1BB:, p. I-$54#, pct. <:.
#<
2n acest conte*t, Curtea a fost c=emat s interpreteze p0n unde se ntinde sensul
noiunii de E!"suri adoptate de statV, apreciind c sunt avute n vedere msurile
adoptate de autoritile statelor mem+re precum iH
- msurile adoptate de un oranism profesional cu atri+uii de reglementare i
disciplinare n domeniul su profesional conferite prin legislaia naional
:B
. Ui
- acti%it*.ile entit*.ilor de drept pri%at dar care sunt nfiinate prin lege, finan.ate
n principal de guvern sau prin contri+uii o+ligatorii ale ntreprinderilor dintr-un anumit
sector de activitate iIsau din care sunt numi.i mem8ri de c*tre autorit*.ile pu8lice sau
supra%eheate de acestea pot fi considerate aciuni ale statului
:#
.
"u mai puin, relativ recent, Curtea pare a admite c i
- declara.iile pu8lice ale unui func.ionar pot fi imputa+ile unui stat mem+u dac*
destinatarii declara.iilor pot presupune 0n mod re7ona8il c*, 0n conte/tul dat, reflect* o
po7i.ie oficial*
<:
-
2n fine, art. 9% 6)UE vizeaz
- inclusiv m*surile adoptate de institu.iile $'-
.emnificativ este c dispoiiile art. 5?85+ T;UE se pot aplica3 in%oca
'!potri%a statului c4iar dac" particularii au #ucat rolul principal 'n restr<ngerea
li)erei circulaii a !"r(urilor. !und n considerare prevederile art. % alin. 9 6UE &art.
#B 6CE/ 3 care impun statelor mem+re o+ligaia privind luarea tuturor msurilor necesare
asigurrii respectrii o+ligaiilor tratatului - precum i efectul util al dreptului UE art. 5?
T;UE poate (i 'nc"lcat $i prin inacti%itatea unui stat !e!)ru care nu adopt"
!"surile necesare 'ndep"rt"rii o)stacolelor la li)era circulaie a !"r(urilor3 acestea
put<nd (i reultatul aciunilor unor persoane (iice.
2n cauza C-1<:I$:
:9
Comisia a introdus o aciune n constatarea nendeplinirii o+ligaiilor
mpotriva guvernului francez pentru nclcarea fostului art. 15 6CE &actualul 9% 6)UE/ pe motiv c statul
francez nu adoptase msuri suficiente pentru a mpiedica aciunile fermierilor francezi care pertur+au
importurile de produse agricole provenite din alte state mem+re. 2n conte*tul pasivitii manifestate fa
de actele de vandalism ale agricultorilor francezi &const0nd n distrugerea legumelor i fructelor originare
din alte state mem+re urmare interceptrii autocamioanele care le transportau/, neintervenia autoritilor
franceze a fost calificat drept o nclcare a art. 9% 6)UE.
d@ Ine0istena unei reguli de minimis. O !"sur" naional" nu este e0clus" din
do!eniul de aplicare al interdiciei pre%"ute de art. 5?85+ din tratat doar pentru c"
o)stacolul pe care 'l crea" ar (i de di!ensiuni reduse. - msur adoptat de un stat
mem+ru este pro=i+it c=iar dacH
- are o importan.* economic* relati% minor*
- se aplic doar ntr-o 7on* eorafic* destul de limitat* a teritoriului naional
- afectea7* doar un num*r limitat de importuriBe/porturi sau de operatori
economici.
:B
C.D.C.E., #5 noiem+rie #$5$, cauzele cone*ate 1<<I54 i 1<4I54 ?I?oOal 8=armaceutical
.ocietO of Creat 'ritain, ?ec. #$5$, p. #1$:.
:#
C.D.C.E., 1% noiem+rie #$51, cauza C-1%$I5# ComisiaIIrlanda &'uO Iris=/, ?ec. #$51, p. %BB:,
C.D.C.E., : noiem+rie 1BB1, cauza C-91:IBB ComisiaICermania, ?ec. 1BB1, p. I-$$44.
:1
C.D.C.E., #4 aprilie 1BB4, cauza C-%4BIB9 7C,-C-..,E6, ?ep. 1BB4, p. I-14%$.
:9
C.D.C.E., $ decem+rie #$$4, cauza C-1<:I$: ComisiaI)rana, ?ec. #$$4, p. I-<$:$, pct.9#.
#4

7numite reglementri naionale sunt considerate e*cluse din domeniul de aplicare
al art. 9% 6)UE dac efectul lor restricti% asupra comerului ntre statele mem+re este
prea incert sau indirect. 6otui, aceasta nu tre+uie privit ca o regul de minimis-
B5. Restriciile cantitati%e $i !"surile cu e(ect ec4i%alent 8 o)stacole la i!port
5.1. Noiunea de restricii cantitati%e $i !"suri cu e(ect ec4i%alent
E Restriciile cantitati%e au fost definite drept msurile care implic o
restr<ngere &interdicie/ total" sau parial" a i!porturilor3 a e0porturilor sau a
tranitului de )unuri. Cu titlu e*emplificativ, este cazul msurilor const0nd n limitrile
importului
:%
dup cantitate sau valoare, adic orice dispoziie prin care un stat mem+ru
instituie cote asupra cantitilor de mrfuri care pot fi importate. 8entru o nelegere
adecvat a noiunii, n literatura juridic de specialitate se apreciaz c, n timp ce ta*a cu
efect ec=ivalent Eeste condamnat* mai mult 0n func.ie de o8iectul s*u dec)t de efectele
pe care le produceF
::
, restriciile cantitative &i msurile cu efect ec=ivalent/ presupun
Eun minim de inciden.* restricti%* asupra schim8urilor intracomunitareF
:<
.
)r a fi reinut o distincie clar ntre restriciile cantitative &r.c./ i msurile cu
efect ec=ivalent restriciilor cantitative &m.e.e.r.c./, vom constata n cele ce urmeaz
domeniul de aplicare mai larg al celor din urm, importana practic a distinciei fiind una
limitat n condiiile n care dispoziiile incidente acestora li se aplic n mod similar.
E /"surile cu e(ect ec4i%alent
a@De(iniia Co!isiei. 2n lipsa unei definiii formulate prin dispoziiile
tratatului, msurile cu efect ec=ivalent au constituit o+iectul de reglementare al Directi%ei
26.+6.CEE
:4
- aplicat n perioada de tranziie a Comunitii, care prevedea intenia
Comisiei de a interzice
nu doar m*surile care acordau 0n mod e%ident un tratament diferit m*rfurilor
autohtone fa.* de cele importate discrimin0ndu-le pe cele din urm ci i
m*surile care se aplicau 0n mod eal produselor naionale i produselor importate.
7stfel, potrivit dispoziiilor art. 1 i 9 din directiv, coninutul m.e.e.r.c. este
circumscris laH
M E&.../ !"surile, altele dec)t cele aplica8ile 0n mod eal produselor na.ionale i
produselor importate, care '!piedic" i!porturile care ar (i putut a%ea loc 'n a)sena
:%
C.D.C.E., #1 iulie #$49, cauza 1I49 Ceddo, ?ec. #$49, p. 5<:.
::
!. (u+ois, C. 'luman, Droit communautaire materiel, Ed. ,ontc=restien, 8aris, #$$$, p. #$#.
:<
!. (u+ois, C. 'lumann, op- cit., p. #$#.
:4
(irectiva Comisiei din 11 decem+rie #$<$ n temeiul art. 99 alin. &4/ privind eliminarea
msurilor cu efect ec=ivalent cu cel al restriciilor cantitative la import care nu sunt reglementate de alte
dispoziii adoptate n temeiul 6ratatului CEE &4BI:BICEE/, D.-. ! #9 din #$ ianuarie #$4B, p. 1$.
#5
lor3 inclusiv cele care (ac i!porturile !ai di(icile sau oneroase (a" de des(acerea
produciei naionaleV Jart. 1 alin. &#/K, fiind avute n vedere En special msurile care
supun importul sau desfacerea produselor importate, n orice stadiu de comercializare,
unei condiii 3 alta dec0t o formalitate 3 cerute numai pentru produse importate sau unei
condiii diferite i mai greu de ndeplinit dec0t cea cerut pentru produsele naionaleV
precum i Emsurile care favorizeaz produsele naionale sau le acord acestora o
preferinV Jart. 1 alin. &1/K
precum i la
M E&.../ !"surile care regle!entea" comercializarea produselor, n special
msurile privind (or!a3 di!ensiunea3 greutatea3 co!poiia3 preentarea3
identi(icarea3 a!)alarea care se aplic n mod egal produselor naionale i produselor
importate3 ale c"ror e(ecte restricti%e asupra li)erei circulaii a !"r(urilor dep"$esc
cadrul e(ectelor proprii nor!elor co!ercialeV.
)@ De(iniia #urisprudenial" consacrat" de 4ot"r<rea pronunat" 'n caua
Dasson%ille
+1
Starea de fapt i relement*rile na.ionale aplica8ile. 8otrivit !egii +elgiene din #5
aprilie #$14 sunt considerate denumiri de oriine cele care au fost notificate guvernului +elgian de ctre
guvernele interesate ca fiind astfel adoptate n mod oficial i definitiv. (ispoziiile art. # din (ecretul
regal nr. :4 din 1 decem+rie #$9% intericeau, su+ sanciunea unei pedepse penale, i!portul distilatelor
purt<nd o denu!ire de origine &adoptat n mod legal de guvernul +elgian/ dac" aceste !"r(uri nu
erau 'nsoite de un docu!ent o(icial care s" ateste dreptul de a utilia denu!irea respecti%".
(enumirea de origine E.cotc= Q=isAOV a fost adoptat n condiiile legii de guvernul +elgian.
2n #$4B, comerciantul Custave (assonville, sta+ilit n )rana i fiul su 'enot (assonville care
administra n 'elgia o sucursal a societii tatlui su, au importat n aceast ar .cotc= Q=isAO marca
Do=nnie >alAer i @at <$ ac=iziionat de (assonville senior de la importatorii-distri+uitori francezi ai
acelor mrci. 2n vederea comercializrii produselor n 'elgia, produsele au fost etic=etate indic0ndu-se o
meniune manuscris a numrului i datei permisului de circulaie francez din registrul permiselor de
li+er trecere. 8otrivit legii franceze, acest permis de circulaie este documentul oficial care tre+uie s
nsoeasc un produs ce poart o denumire de origine practic, )rana nu impune un certificat de origine
pentru .cotc= Q=isAO. (ei produsele au fost importate n 'elgia n temeiul documentelor franceze cerute
i vmuite ca mrfuri comunitare, autoritile +elgiene au apreciat c cei doi (assonville au nclcat legea
+elgian &art. # i % din decretul mai sus menionat/ nefiind n posesia unui certificat de origine eli+erat de
autoritile +ritanice.
2n procedura declanat de statul +elgian pentru tragerea la rspundere penal, societile pe
aciuni )ourcroO i 'reuval din 'ru*elles s-au constituit parte civil, solicit0nd repararea prejudiciului pe
care l-ar fi suferit datorit importului ilegal. Cele dou societi sunt importatori-distri+uitori e*clusivi de
Q=isAO n 'elgia, unul pentru marca @at <$, cellalt pentru marca Do=nnie >alAer ele susin c sunt
ndreptite s se opun importurilor efectuate n condiii ilegale de teri n 'elgia privind marca a cror
distri+uie este asigurat de acetia. 2nvinuiii aveau o+ligaia fie de a importa Q=isAO direct din ?egatul
Unit, fie de a solicita documentele oficiale de la furnizorii francezi sau de la autoritile +ritanice nainte
de a introduce produs n 'elgia.
Solu.ia. Cu prilejul soluionrii cererii adresate de instan.a na.ional* 8elian*
&4ri8unal de premiDre instance de Bru/elles/ pentru pronun.area unei hot*r)ri
preliminare privind interpretarea articolelor interzic0nd restriciile cantitative i msurile
cu efect ec=ivalent,
:5
C.D.C.E., ## iulie #$4%, cauza 5I4% (assonville, ?ec. #$4%, p.594.
#$
Curtea a reinut ur!"toareleH
E%. (in dosar i din dez+ateri reiese c un comerciant care dorete s* importe 0n
Belia Scotch EhisFG aflat de1a 0n li8er* circula.ie 0n "ran.a nu poate s* 0i procure un
astfel de certificat dec)t cu mare dificultate, spre deose8ire de importatorul care import*
0n mod direct din statul produc*torH-
i a formulat definiia msurii cu efect ec=ivalent n paragraful urmtorH
E:. Orice regle!entare co!ercial" a statelor !e!)re care poate '!piedica
co!erul intraco!unitar3 'n !od direct sau indirect3 e(ecti% sau potenial3 tre)uie
considerat" o !"sur" cu e(ect ec4i%alent cu cel al restriciilor cantitati%e.
<. ,n a8sen.a instituirii unui reim comunitar care s* arante7e consumatorilor
autenticitatea denumirii de oriine a unui produs, 'n caul 'n care un stat !e!)ru ia
!"suri pentru a pre%eni practici neloiale n aceast privin, tre)uie s" respecte
totu$i condiia ca aceste !"suri s" (ie reona)ile i ca !i#loacele de pro)" solicitate
s" nu ai)" ca e(ect '!piedicarea co!erului 'ntre statele !e!)re i s" (ie, n
consecin, accesi)ile tuturor resortisanilor.
4. C=iar fr a tre+ui s cerceteze dac asemenea m*suri intr sau nu su+ incidena
art. 9<, acestea nu pot, n niciun caz, n temeiul principiului enunat n a doua tez a
acestui articol, s* constituie un mi1loc de discriminare ar8itrar* sau o restric.ie
dehi7at* 0n comer.ul dintre statele mem8re-
5. 7cesta poate fi cazul (or!alit"ilor cerute de un stat !e!)ru pentru
#usti(icarea originii unui produs pe care doar i!portatorii direci sunt3 practic3 'n
!"sur" s" le 'ndeplineasc"3 ("r" a se con(runta cu di(icult"i serioase.
&.../V.
7stfel, pronun0ndu-se asupra primei ntre+ri adresate de 6ri+unal de premiYre
instance din 'ru*elles, Curtea =otrteH
E#/ Solicitarea de c"tre un stat !e!)ru a unui certi(icat de autenticitate care
este !ai di(icil de o)inut de i!portatorii unui produs autentic care a (ost pus 'n
li)er" circulaie 'n !od legal 'ntr8un alt stat !e!)ru dec<t de i!portatorii aceluia$i
produs pro%enind direct din ara de origine3 constituie o !"sur" cu e(ect ec4i%alent
cu cel al unei restricii cantitati%e inco!pati)ile cu tratatul.
&.../ V.
(efiniia enunat de Curte &paragraful : din =otr0re/ va fi confirmat i de
jurisprudena de mai t0rziu. (e esena unei m.e.e.r.c. este e(ectul restricti% creat de
regle!entarea naional" asupra co!erului intraco!unitar 3 reglementarea put)nd
1B
constitui, 0n mod direct sau indirect, efecti% sau poten.ial un o8stacol 0n calea
schim8urilor comerciale intracomunitare. 2n ali termeni, nu caracterul discriminatoriu
al unei msuri reprezint elementul determinant pentru a face aplicabil art. 3 !"#$.
,surile interzise sunt nu doar msurile naionale care discrimineaz mrfurile importate
ci i msurile care, dei se aplic n mod egal i mrfurilor auto=tone i celor importate,
restricioneaz importurile.
)ormula (assonville a fost aplicat nu doar reglementrilor comerciale au fost
calificate drept m.e.e.r.c. i reglementrile circumscrise condiiilor referitoare la producia
sau fa+ricaia mrfurilor, cum ar fi normele privind cerine de ordin te=nic
Dreptul european al afacerilor
Note de curs (;)
5. Intericerea 'ntre statele !e!)re a restriciilor cantitati%e $i a
!"surilor cu e(ect ec4i%alent >II@
5.,. Categorii de !"suri cu e(ect ec4i%alent
A. /"surile discri!inatorii >sau nor!e aplica)ile distincti%3 'n (uncie de ara
de origine a !"r(ii@
.unt +ariere tipice n calea comerului i constau n normele interne &sau practici
ale statelor mem+re/ care dau e*presie unui tratament difereniat al mrfurilor n funcie
1#
de ara de origine, afect0nd importurile n favoarea produselor naionale. 7stfel,
prevederile art. 1 din (irectiva 4BI:BICEE aveau n vedere
M msurile care mpiedic importurile sau le fac mai dificile sau oneroase fa de
desfacerea produciei naionale
M msurile care supun importurile unei condiii cerute doar pentru mrfurile
importate sau unei condiii diferite i mai greu de ndeplinit dec0t cea prevzut pentru
produsele naionale precum i
M msurile care favorizeaz produsele naionale sau le acord acestora o preferin.
Cu titlu e*emplificativ, raport0ndu-ne la jurisprudena circumscris aplicrii art.
9%-9: 6)UE, pot fi reinute urmtoarele categoriiH
E !"suri care (ac i!porturile !ai di(icile sau !ai costisitoare
Este cazul msurilor naionale prin care se instituie o8liati%itatea 0ndeplinirii
anumitor formalit*.i 0n %ederea efectu*rii opera.iunilor de import, i anumeH
- dispoziii naionale prin care se impune o+ligaia de a o+ine o licen de import
Curtea a statuat c astfel de o+ligaii ncalc art. 9% 6)UE c=iar i n cazurile n care
licenele sunt eli+erate automat iar statul mem+ru n cauz nu intenioneaz s i rezerve
dreptul de a retrage o licen
:$

- efectuarea de controale veterinare, sanitare sau de alt tip


<B
, e*cepie fc0nd
situaia n care o+ligativitatea acestora decurge din reglementri UE astfel de inspecii
pot ngreuna importurile sau crete costul importurilor ca urmare a nt0rzierilor inerente
presupuse de activitatea de control i a costurilor suplimentare suportate de comerciant.
-dat cu crearea pieei interne, la # ianuarie #$$9, controalele recurente de frontier la
transferul mrfurilor au ncetat. 2n prezent, statele mem+re pot efectua controale la
frontier doar dac acestea constituie o component a unui sistem general similar de
control la nivel naional iIsau au rol de verificri la faa locului. 6otui, dac aceste
controale, indiferent de locul unde se desfoar, sunt ec=ivalente cu un control
sistematic al produselor importate, vor fi considerate m.e.e.r.c
<#
.
C.F.C.E.3 1, iunie 1*1C3 caua C8+6.1+ 9ern4ard Sc4lo4 %. Auto contrGle
tec4niHue S&R7
Starea de fapt. ?eclamantul din procesul principal, dl. .c=lo=, a cumprat un automo+il nou
din Cermania i a o+inut un certificat de conformitate cu tipurile de maini agreate n 'elgia.Ulterior dl.
.c=lo= a prezentat maina societii de control, pentru a se verifica, naintea nmatriculrii 3 aa cum
impunea legislaia +elgian 3 dac starea ve=iculului corespunde normelor de securitate i ntreinere.
@e=iculul a fost nmatriculat 1 zile mai t0rziu, dl. .c=lo= pltind o prim redeven de :BB franci +elgieni
&)'/.
(up o sptm0n, printr-o scrisoare, societatea de control l-a invitat pe dl. .c=lo= s prezinte
maina pentru un nou control te=nic cerut de lege. 7l doilea control viza o+inerea de la reclamant a unei
declaraii scrise din care s rezulte c utilizarea mainii i permite ca, pentru o perioad de patru ani, s fie
dispensat de un control te=nic anual. (ei a refuzat iniial s se supun celui de-al doilea control, care i se
:$
C.D.C.E, #: martie 1BB4, cauza C-:%IB: ComisiaI)inlanda, ?ep. 1BB4, p. I-1%49, pct. 9#, respectiv
C.D.C.E, 9B iulie #$4#, cauzele cone*ate :#-:%I4# International )ruit CompanO i alii, ?ec. #$4#, p. ##B4.
<B
C.D.C.E., 5 iulie #$4:, cauza %I4:, ?eQe Zentralfinanz, ?ec. #$4:, p. 5%9.
<#
C.D.C.E., #: aprilie #$$4, cauza C-141I$: (eutsc=es ,ilc=-[ontor, ?ec. #$$4, p. I-#$B:.
11
prea a+uziv, totui, pentru a o+ine un document intitulat certificat de vizit - o+ligatoriu pentru orice
ve=icul nmatriculat n 'elgia, s-a prezentat cu automo+ilul la control i a pltit alt redeven de :BB )'.
(up o coresponden steril cu ministerul +elgian al comunicaiilor, dl. .c=lo= a cerut n justiie
restituirea am+elor sume pltite societii de control.
Solu.ia. 7supra cererii de pronunare a unei =otr0ri preliminare de interpretare a
dispoziiilor tratatului adresat de instana +elgian &Dustice de pai* de .c=aer+eeA/,
Curtea a reinut ur!"toareleI
JAsupra pri!ului control te4nic
&.../
#1 \ Controalele te=nice constituie formaliti care fac mai dificil sau mai oneroas
nmatricularea ve=iculelor importate i m+rac, n consecin, caracterul de m.e.e.r.c.
#9. 6otui, art. 5C poate #usti(ica ase!enea (or!alit"i3 pentru raiuni ce in de
protecia s"n"t"ii $i a %ieii persoanelor, din moment ce se sta+ilete, pe de o parte, c acest
control tehnic este necesar pentru a atine o8iecti%ul %i7at i, pe de alt parte, c nu constituie
nici o discriminare ar8itrar*, i nicio restric.ie dehi7at* n comerul dintre statele mem+re.
#%. 2n privina pri!ei condiii, se cuvine s recunoatem c un control te4nic i!pus
'naintea 'n!atricul"rii unui %e4icul i!portat 3 c=iar dotat cu un certificat de conformitate cu
tipurile de ve=icule agreate n statul mem+ru de import 3 poate (i pri%it ca necesar pentru
protecia s"n"t"ii $i a %ieii persoanelor atunci c<nd %e4iculul 'n cau" a (ost anterior pus
'n circulaie. 2ntr-adevr, controlul te=nic este util n acest caz pentru a se verifica dac
ve=iculul nu a fost accidentat i dac se gsete n stare +un de ntreinere. 2n sc=im+, aceast
justificare dispare atunci c0nd controlul poart asupra unui ve=icul importat, prevzut cu un
certificat de conformitate i care nu a fost pus 0n circula.ie 0naintea 0nmatricul*rii 0n statul
mem8ru de import.
#:. 2n privina celei de-a doua condiii, tre+uie su+liniat c acest control nu poate fi
1ustificat de art- @I, dac* se sta8ilete c* nu este impus i pentru %ehiculele de oriine na.ional*
pre7entate 0n aceleai condi.ii la 0nmatriculare. - asemenea situaie ar arta c msura litigioas
nu este inspirat n mod real de grija de a proteja sntatea i viaa persoanelor, ci reprezint de
fapt o discriminare ar+itrar n comerul dintre statele mem+re. Este atri+uia jurisdiciei
naionale s verifice dac tratamentul nediscriminatoriu este asigurat n fapt.
#<. 6re+uie s se rspund instanei naionale c art. 56 tre)uie interpretat 'n sensul c"
repreint" o !.e.e.r.c. o !"sur" naional" su)ordonea" 'n!atricularea unui %e4icul
i!portat dotat cu un certi(icat de con(or!itate cu tipurile de %e4icule agreate 'n statul
!e!)ru de i!port unui control te4nic. 7ceast msur este totui justificat de art. 9< n
msura n care poart asupra ve=iculelor puse n circulaie nainte de aceast nmatriculare sau se
aplic fr distincie n raport de originea naional sau importat a ve=iculelor n c=estiune.
Asupra celui de8al doilea control te4nic
#5 \ - reglementare naional nu +eneficiaz de derogarea prevzut de art. 9< atunci
c0nd o+iectivul vizat poate fi atins de o manier la fel de eficace prin !"suri !ai puin
restricti%e pentru co!erul intraco!unitar.
#$. &\/ n consecin, art. 5C nu #usti(ic" un control te4nic ce %iea" o)inerea de la
dein"torul %e4iculului i!portat a unei declaraii scrise care s" ateste c" utiliarea acestui
%e4icul per!ite e0ceptarea de la controlul anual. %ntr&adevr, scopul urmrit poate fi atins
prin simpla exigen a acestei declaraii scrise din partea deintorului, n absena oricrei
prezentri a vehiculului la organismul nsrcinat cu inspecia automobilelorV-
19
E !"suri de pro!o%are sau (a%oriare a produselor auto4tone
A &ractici de pro!o%are a ac4iiion"rii produselor naionale3 C.F.C.E.3 ,?
noie!)rie 1*1,3 caua ,?*.11 Co!isia.Irlanda >9uK Iris4@
Starea de fapt. 2n ianuarie #$45, Cuvernul irlandez a iniiat un program de promovare a
mrfurilor irlandeze, o+iectivul declarat de ministrul irlandez al industriilor fiind acela de a o+ine
transferul a 9X din c=eltuielile consumatorilor dinspre importuri ctre produsele naionale. 2n consecin,
au fost adoptate urmtoarele msuriH
- nfiinarea unui ser%iciu informati% prin care consumatorilor li se indica ce produse erau
fa+ricate n Irlanda i de unde puteau fi procurate &serviciul .=oplinA/
- facilit*.i de e/punere pentru mrfurile irlandeze
- ncurajarea folosirii etic4etei purt<nd !eniunea 'garantat irlandezL pentru produsele
fa+ricate n Irlanda, reclamaiile privind produsele etic=etate astfel fiind supuse unor reguli
specifice i
- organizarea de ctre Iris= Coods Council &Consiliul irlandez pentru mrfuri/ a unei campanii
publicitare n favoarea cumprrii de produse irlandeze. Iris= Coods Council era o companie
privat condus de un Comitet director ai crui mem+ri erau numii de un ministru delegat de
guvern, activitile acesteia fiind finanate de guvern i sectorul industrial privat n proporie
de < la #.
8rimele dou msuri au fost a+andonate, dar ultimele dou au continuat i dup e*pirarea
perioadei de 9 ani prevzut pentru desfurarea campaniei.
Comisia a introdus aciune mpotriva Irlandei susin0nd c respectiva campanie este o m.e.e.r.c.
7prarea Cuvernului irlandez a fost construit, n principal, n jurul a dou argumenteH
M interdicia m.e.e.r.c. nu se aplic dec0t actelor care au un efect o8liatoriu i care eman de la o
autoritate pu8lic*
M respecti%a campanie nu a produs efecte restricti%e 0n pri%in.a importurilor, procentul de mrfuri
irlandeze v0ndute pe piaa irlandez raportat la totalul mrfurilor v0ndute pe pia scz0nd de la %$,1X n
#$44 la %9,%X n #$5B.
Solu.ia- Curtea a constatat urmtoareleH
#: &.../ guvernul irlandez este cel care numete mem+rii consiliului de conducere al Iris=
Coods Council, i acord su+venii guvernamentale care acoper majoritatea c=eltuielilor i
sta+ilete o+iectivele i principiile generale ale campaniei pentru promovarea v0nzrii i
cumprrii de produse irlandeze pus n aplicare de aceasta. 2n consecin, guvernul irlandez nu
se poate prevala de faptul c o societate de drept privat a desfurat campania pentru a eluda
responsa+ilitatea ce i-ar putea reveni n temeiul dispoziiilor tratatului.
&.../
19. 2n primul r0nd, se impune a se constata c aceast" ca!panie nu poate (i asi!ilat"
unei aciuni de pu)licitate 'ntreprins" de 'ntreprinderi pri%ate sau pu)lice sau a unui grup
de 'ntreprinderi 'n scopul de a pro!o%a cu!p"rarea !"r(urilor pe care le produc.
Ca!pania re(lect" >...@ intenia deli)erat" a gu%ernului irlande de a 'nlocui pe piaa
irlande" produsele i!portate cu produsele naionale $i de a restr<nge ast(el i!porturile
pro%enind din alte state !e!)re.
&.../
1:. (ei activitile continuate, i anume campania pu+licitar i utilizarea etic=etei
Egarantat irlandezV, nu au avut ca efect o contri+uie semnificativ la cucerirea pieei irlandeze
de ctre produsele naionale, nu poate fi negat faptul c aceste dou activiti, indiferent de
1%
eficacitatea lor, fac parte dintr-un program guvernamental care are ca o+iect nlocuirea
produselor importate cu produse naionale i care poate afecta volumul comerului
intracomunitar.
1<. 2ntr-adevr, campania de pu+licitate pentru promovarea v0nzrii i cumprrii de
produse irlandeze nu poate fi separat nici de originea sa n cadrul programului guvernamental,
nici de legtura sa cu introducerea etic=etei Egarantat irlandezV i organizarea unui sistem special
pentru e*aminarea reclamaiilor privind produsele marcate cu aceast etic=et. -rganizarea
acestui sistem de soluionare a reclamaiilor privind produsele irlandeze confirm efectiv nivelul
de organizare a campaniei ECumprai mrfuri irlandezeV i caracterul discriminatoriu al
acesteia.
8roced0nd la o interpretare e0tensi%" a se!ni(icaiilor atri)uite noiunii de
!.e.e.r.c., Curtea reine n continuareH
E14. 2n aceste mprejurri, cele dou activiti n cauz ajung s instituie o practic"
naional"3 introdus" de gu%ernul irlande $i pus" 'n aplicare cu spri#inul acestuia3 al c"rei
e(ect potenial asupra i!porturilor este co!para)il cu cel care reult" din !"surile
gu%erna!entale cu caracter o)ligatoriu.
15. O ast(el de practic" nu (ace e0cepie de la interdiciile pre%"ute la art. 56 din
tratat &n prezent, art. 9< 6)UE, su+l. ns./ prin simplul fapt c nu se +azeaz pe decizii cu
caracter o+ligatoriu pentru ntreprinderi. C4iar $i acele actele ale gu%ernului unui stat
!e!)ru care sunt lipsite de (ora de constr<ngere pot (i suscepti)ile s" in(luenee
co!porta!entul co!ercianilor $i al consu!atorilor pe teritoriul acestui stat $i s" ai)"
ast(el ca e(ect periclitarea scopurilor Co!unit"ii &.../.
1$. 7cesta este cazul atunci c0nd, ca i n spe, o astfel de practic restrictiv const n
punerea n aplicare a unui program definit de guvern care afecteaz ansam+lul economiei
naionale i care urmrete s restr0ng comerul intracomunitar prin promovarea cumprrii
produselor naionale, prin intermediul unei campanii pu+licitare la scar naional i prin
organizarea unor proceduri speciale aplica+ile numai produselor naionale i c0nd ansam+lul
acestor activiti este imputa+il guvernului i se desfoar n mod organizat pe ntreg teritoriul
naional.
9B. ?ezult de aici c Irlanda a nclcat o+ligaiile care i revin n temeiul tratatului prin
organizarea unei campanii de promovare a v0nzrii i cumprrii produselor irlandeze pe
teritoriul suV.
A Nor!e aplica)ile ac4iiiilor pu)lice de natur" a (a%oria produsele
naionale3 C.F.C.E3 ,, septe!)rie 1*113 caua ?+.12 Co!isia.Irlanda >DundalM
Nater SupplK@
Starea de fapt. 2n conte*tul promovrii unui program de m+untire a reelei ur+ane de
aprovizionare cu ap, Consiliul local din (undalA a organizat o licitaie pu+lic n vederea atri+uirii unui
contract privind construirea unei canalizri de transportare a apei ctre sursa de epurare i apoi n reeaua
de furnizare a apei pota+ile n ora. - clauz din caietul de sarcini pretindea ca ofertele participanilor s
ai+ n vedere utilizarea anumitor conducte care erau conforme cu un standard irlandez. Consiliul a
refuzat luarea n considerare a ofertei unei ntreprinderi spaniole, aceasta av0nd n vedere folosirea unui
sistem de conducte care, dei nu era certificat de autoritile irlandeze ca fiind conform cu standardul
irlandez pretins, era totui compati+il cu standardele internaionale ec=ivalente. Compania spaniol a
informat Comisia care a introdus aciune mpotriva Irlandei.
1:
Solu.ia. Curtea a reinut cH
E#$. &.../ inserarea unei astfel de clauze &.../ ntr-un anun de licitaie poate avea drept
consecin faptul c operatorii economici care produc sau utilizeaz materiale ec=ivalente celor a
cror conformitate cu normele irlandeze a fost certificat se a+in s rspund licitaiei.
1B. 2n plus, reiese &.../ c o singur ntreprindere a fost agreat de Institutul irlandez de
cercetare i standardizare pentru a putea aplica marca standardului irlandez pe evile de tipul
cerut pentru lucrrile n cauz. 7ceast ntreprindere are sediul n Irlanda. Includerea clauzei n
caietul de sarcini a avut astfel ca rezultat s rezerve furnizarea conductelor de canalizare necesar
pentru lucrrile organizate de municipalitatea din (undalA n e*clusivitate fa+ricanilor
irlandezi.V
9. /"surile nediscri!inatorii >sau nor!e aplica)ile ("r" distincie !"r(urilor
naionale $i !"r(urilor i!portate@
E*ist regle!ent"ri naionale care, dei nu discrimineaz produsele n funcie de
ara de origine - fiind aplica)ile 'n !od egal produselor naionale $i i!portate, sunt de
natur s ai+ ca e(ect restr<ngerea co!erului.
Conform prevederile art. 9 din (irectiva 4BI:BICEE erau astfel interzise Emsurile
care reglementeaz comercializarea produselor, n special msurile privind forma,
dimensiunea, greutatea, compoziia, prezentarea, identificarea, am+alarea care se aplic
n mod egal produselor naionale i produselor importate, ale cror efecte restrictive
asupra li+erei circulaii a mrfurilor depesc cadrul efectelor proprii normelor
comercialeV. (efiniia formulat ulterior n jurisprudena (assonville a confirmat c
interdicia instituit de art. 9% 6)UE opereaz i cu privire la normele aplica+ile fr
distincie. Curtea a considerat c de esena unei m.e.e.r.c. este efectul su &const0nd n
o8struc.ionarea, 0n mod direct sau indirect, 0n mod efecti% sau poten.ial, schim8urilor
comerciale intracomunitare/ prin urmare, n mod implicit se recunotea c sunt interzise,
su+ rezerva producerii unui efect restrictiv asupra circulaiei mrfurilor, nu doar msurile
aplica+ile distinctiv ci i cele aplicate n mod nedifereniat produselor naionale i celor
importate.
E Nor!ele te4nice
A &rincipiul recunoa$terii reciproce 8 C.F.C.E.3 ,6 (e)ruarie 1*2*3 caua
1,6.213 ReOe8Dentral AP >Cassis de Di#on@
Starea de fapt. .ocietatea pe aciuni ?eQe-Zentral 7C cu sediul n []ln care inteniona s
importe n ?.).Cermania lic=iorul Cassis de (ijon, originar din )rana a solicitat autoritii germane
competente &7dministraia federal a monopolului alcoolului/ autorizaia de import necesar introducerii
pe pia a +uturii franceze. !egea german impunea un coninut minim de alcool pentru comercializarea
produselor alcoolice n Cermania n cazul lic=iorurilor de fructe, cum este Cassis de (ijon, concentraia
minim admis n vederea comercializrii era de 1:X, n timp ce coninutul n alcool al produsului
respectiv, comercializat li+er ca atare n )rana se situa ntre #:X i 1BX. Urmare refuzului autoritii
germane, reclamanta a susinut c reglementarea german reprezenta o m.e.e.r.c. ntruc0t, sta+ilind un
coninut minim de alcool n vederea comercializrii n condiii legale, mpiedica valorificarea pe piaa
german a unor produse alcoolice cunoscute, originare din alte state mem+re.
1<
Solu.ia- 7supra cererii de pronunare a unei =otr0ri preliminare adresat de
instana german &Gessisc=es )inanzgeric=t/,
Curtea a reinut urmtoareleH
5. 0ntruc)t 0n a8sen.a unei relement*ri comune a produc.iei i a comerciali7*rii
alcoolului - unei propuneri de regulament prezentat de Comisie Consiliului la 4 decem+rie
#$4<&D- C 9B$, p.1/ nu i s-a dat curs p0n n prezent de ctre acesta din urm - le re%ine statelor
mem8re s* relemente7e, fiecare pe teritoriul su, toate pro+lemele care privesc producia i
comercializarea alcoolului i +uturilor spirtoase
0ntruc)t o8stacolele 0n calea circula.iei intracomunitare care re7ult* din disparit*.ile
0ntre leisla.iile na.ionale pri%ind comerciali7area produselor respecti%e este necesar s* fie
acceptate 0n m*sura 0n care aceste pre%ederi pot fi recunoscute ca necesare pentru respectarea
cerinelor i!perati%e legate3 'n special3 de e(iciena controalelor (iscale3 de protecia
s"n"t"ii pu)lice3 de corectitudinea tranaciilor co!erciale $i de protecia consu!atorilor=
$. ntruc0t Cuvernul ?epu+licii )ederale Cermania, intervenind n procedur, a adus
diverse argumente care, n opinia acestuia, justific aplicarea dispoziiilor referitoare la
coninutul minim de alcool din +uturile spirtoase, fc0nd consideraii legate, pe de o parte, de
protecia sntii pu+lice i, pe de alt parte, de protecia consumatorilor fa de practicile
comerciale neloiale
#B. ntruc0t, n ceea ce privete protecia s"n"t"ii pu)lice, u%ernul erman afirm* c*
sta8ilirea con.inuturilor minime de alcool prin leisla.ia na.ional* are rolul de a e%ita
0nmul.irea e/aerat* a 8*uturilor spirtoase pe pia.a na.ional*, 0n special a 8*uturilor spirtoase
cu con.inut moderat de alcool, astfel de produse put)nd, 0n opinia sa, s* induc* mai uor
dependen.a dec)t 8*uturile cu t*rie alcoolic* mai ridicat*
##. ntruc0t astfel de considerente nu sunt =otr0toare, de vreme ce consumatorul poate
s-i procure de pe pia o gam foarte variat de produse sla+sau mediu alcoolizate i ntruc0t,
n afar de aceasta, o mare parte a +uturilor alcoolizate cu un coninut ridicat de alcool, li+er
comercializate pe piaa german, este consumat n mod curent su+form diluat
#1. ntruc0t guvernul german susine, de asemenea, c sta)ilirea unei li!ite in(erioare a
t"riei alcoolice pentru anu!ite lic4ioruri este !enit" s" prote#ee consu!atorul '!potri%a
practicilor neloiale ale produc"torilor sau ale distri)uitorilor de )"uturi spirtoase
ntruc0t aceast argumentaie se +azeaz pe considerentul c sc*derea concentra.iei
alcoolice asiur* un a%anta1 concuren.ial fa.* de 8*uturile cu t*rie alcoolic* mai ridicat*, dat
fiind c* alcoolul constituie elementul cel mai costisitor din compo7i.ia 8*uturilor, din cauza
sarcinii fiscale considera+ile la care este supus
ntruc0t, n afar de aceasta, n opinia guvernului german, faptul de a admite li+era
circulaie a produselor alcoolizate atunci c0nd acestea corespund, din punctul de vedere al
coninutului de alcool, normelor rii de producie, are ca efect s impun n Comunitate, ca
standard comun, coninutul de alcool cel mai sczut admis n oricare dintre statele mem+re i
c=iar s fac inoperante toate prevederile n materie, din moment ce reglementarea din mai multe
state mem+re nu cunoate nicio limit inferioar de acest fel
14
#9. ntruc0t, dup cum a su+liniat Comisia, sta)ilirea unor %alori li!it" 'n ceea ce
pri%e$te coninutul de alcool al )"uturilor poate ser%i la standardiarea produselor
co!ercialiate $i a denu!irilor lor3 'n interesul unei !ai !ari transparene a tranaciilor
co!erciale $i a o(ertelor c"tre pu)lic
ntruc0t, din acest motiv, nu se poate cu toate acestea merge p0n la a considera sta+ilirea
imperativ a unei concentraii alcoolice minime ca o garanie esenial a corectitudinii
tranzaciilor comerciale, n timp ce este uor s se asigure o informare convena+il a
cumprtorului impun0nd ca pe am+alajul produselor s figureze o meniune a originii i a triei
alcoolice
#%. ntruc0t din cele de mai sus rezult c pre%ederile pri%ind coninutul !ini! de
alcool al )"uturilor spirtoase nu ur!"resc un scop de interes general care s" pri!ee (a"
de cerinele li)erei circulaii a !"r(urilor, care constituie una dintre regulile fundamentale ale
Comunitii
ntruc0t e(ectul practic al pre%ederilor de acest (el const" 'n principal 'n a asigura un
a%anta# )"uturilor spirtoase cu un coninut ridicat de alcool3 'ndep"rt<nd de pe piaa
naional" produsele din alte state !e!)re care nu corespund acestei speci(icaii
ntruc0t rezult astfel c cerina unilateral, impus prin reglementrile unui stat mem+ru,
a unui coninut minim de alcool pentru comercializarea +uturilor spirtoase constituie un
o+stacol n calea sc=im+urilor, incompati+il cu dispoziiile articolului 9B din tratat
ntruc0t nu e0ist" niciun !oti% %ala)il pentru a '!piedica ca )"uturile alcooliate3 cu
condiia ca acestea s" (ie legal produse $i co!ercialiate 'ntr8unul din statele !e!)re3 s" (ie
introduse 'n orice alt stat !e!)ru valorificarea acestor produse nu poate face o+iectul unei
interdicii legale privind comercializarea +uturilor cu un coninut de alcool inferior limitei
sta+ilite prin reglementarea naionalV
i, n consecin, pronun0ndu-se asupra ntre+rilor preliminare adresate de
instana de trimitere, prin ordonana din din 15 aprilie #$45,
Curtea =otrteH
ENoiunea de Q!"suri cu e(ect ec4i%alent cu cel al restriciilor cantitati%e la i!portR
pre%"ut" la articolul 56 din Tratatul CEE3 este necesar s" (ie 'neleas" 'n sensul c"
sta)ilirea3 prin legislaia unui stat !e!)ru3 a unui coninut !ini! de alcool pentru
)"uturile spirtoase ali!entare3 intr" de ase!enea su) incidena interdiciei pre%"ute de
aceast" dispoiie3 atunci c<nd este %or)a despre i!portul )"uturilor alcooliate legal
produse $i co!ercialiate 'ntr8un alt stat !e!)ru.L
I!portana #uridic" a 4ot"r<rii Cassis de Di#on. ?aionamentele e*primate n
=otr0rea Cassis de (ijon au reiterat concepia consacrat de formula (assonville i, mai
mult, au dat e*presie unor reguli cu valoare de principiu pentru jurisprudena ulterioar.
7stfel, Cassis de (ijonH
15
M a reafirmat i c=iar dezvoltat jurisprudena (assonville, n sensul c interdic.ia
pre%*7ut* de art- @; 4"$' pri%ete i normele na.ionale aplica8ile 0n mod eal
produselor na.ionale i celor importate dar care au ca efect restr)nerea comer.ului
0ntre statele mem8re
M a formulat principiul recunoaterii reciproce &pct. #% par. % din =otr0re/
-+stacolele te=nice n calea li+erei circulaii a mrfurilor sunt foarte rsp0ndite i
au reprezentat o autentic pepinier de m.e.e.r.c. ele survin atunci c0nd atunci c0nd
statele mem+re aplic norme naionale prin care sunt instituite cerine pe care tre+uie s
le satisfac produsele naionale &referitoare la denumirea, forma, dimensiunea, greutatea,
compoziia, etic=etarea i ama+alarea/ i la produsele provenite din alte state mem+re.
8ractic, pe piaa intern sunt nevoite s coe*iste diferite reglementri te=nice
naionale. Conform principiului recunoa$terii reciproce, indiferent de diferenele de
reglementare su+ aspect te=nic, statele mem8re de destina.ie nu pot inter7ice %)n7area pe
propriile teritorii a produselor care nu fac o8iectul armoni7*rii la ni%elul uniunii i care
sunt comerciali7ate 0n mod leal 0n alt stat mem8ru chiar dac* acestea au fost produse 0n
conformitate cu norme tehnice i de calitate diferite de cele care tre8uiesc respectate de
produsele interne-
2n ali termeni, principiul recunoaterii reciproce n domeniul nearmonizat se
concretizeaz n e*primarea unei reguli i a unei e*cepiiH
B reula eneral* 3 n ciuda e*istenei unor norme te=nice naionale n statul de
destinaie, produsele fa+ricate sau comercializate n mod legal n alt stat mem+ru
+eneficiaz de un drept fundamental de li+er circulaie garantat de tratat
B e/cep.ia prin care produsele fa+ricate sau comercializate n mod legal n alt stat
mem+ru nu +eneficiaz de acest drept dac statul mem+ru de destinaie demonstreaz c
impunerea propriilor norme te=nice are loc n temeiul motivelor prevzute de art. 9< sau
a cerinelor imperative statuate prin jurisprudena curii su+ condiia respectrii
principiului proporionalitii.
M n fine, =otr0rea admite c statele mem8re pot adopta m*suri care restr)n
comer.ul intracomunitar su8 condi.ia ca acestea s* fie 1ustificate de Ecerine
i!perati%eV &pct.5 par. 1/, cum ar fiH protecia consumatorilor, eficiena controalelor
fiscale, corectitudinea tranzaciilor comerciale.

1$
Dreptul european al afacerilor
Note de curs (<)
5. Intericerea 'ntre statele !e!)re a restriciilor cantitati%e $i a
!"surilor cu e(ect ec4i%alent >III@
E Regle!ent"rile pri%ind !odalit"ile de %<nare >aran#a!entele de
co!ercialiare@
A Contri)uia #urisprudenei SecM $i /it4ouard. E*cedat de tendina
comercianilor de a invoca dispoziiile fostului art. 15 6CE &art. 9% 6)UE/ pentru a ataca
orice reglementri naionale care introduceau varii condiionri n circulaia mrfurilor de
9B
import, Curtea European de Dustiie a apreciat c se impun anumite limite ale incidenei
prevederilor menionate. 8ractic, generoasele semnificaii atri+uite noiunii de m.e.e.r.c.
dup Dasson%ille i #assis de Di1on au fost ajustate printr-o a+ordare mai rafinat
e*primat n jurisprudena JecF i Mithouard.
C.F.C.E.3 ,? noie!)rie 1**53 cauele cone0ate C8,C2 $i C8,C1.*1 SecM $i /it4ouard
Starea de fapt- [ecA i ,it=ouard, doi manageri de supermarAet din )rana au v0ndut #1<% de
sticle de +ere 8icon si :%% Ag cafea .ati ?ouge la preuri inferioare celor de ac=iziie. Conform legislaiei
franceze v0nzarea n pierdere constituia infraciune dar numai dac era sv0rit de ctre comerciani nu
i de ctre productorii mrfurilor. 2n cadrul celor dou proceduri penale declanate mpotriva d-nilor
[ecA i ,it=ouard, 6ri+unalul de prim instan din .tras+ourg a adresat n temeiul art. #44 din 6ratatul
CEE dou ntre+ri preliminare privind interpretarea dispoziiilor referitoare la concurena i li+era
circulaie n cadrul Comunitii. [.i ,. au susinut n aprarea lor c o interdicie general a rev0nzrii n
pierdere cum este cea instituit prin legea francez este incompati+il cu principiul li+erei circulaii a
mrfurilor, persoanelor, serviciilor i a capitalurilor precum i cu principiul li+erei concurene.
Solu.ia. Curtea European de Dustiie a reinut urmtoareleH
E&.../
#1. .e impune s constatm c o legislaie naional" care interice 'n !od general
re%<narea 'n pierdere nu are ca o+iect reglementarea sc=im+urilor de mrfuri ntre statele
mem+re.
#9. Este adevrat c o astfel de legislaie este suscepti8il* s* restr)n* %olumul
%)n7*rilor i, n consecin, %olumul de %)n7*ri al produselor pro%enind din alte state mem8re,
n msura n care i lipsete pe agenii economici de o metod de promovare a v0nzrilor. !r
tre8ui, totui, s* ne 0ntre8*m dac* aceast* e%entualitate este de a1uns pentru a califica leisla.ia
0n cau7* ca fiind o m*sur* cu efect echi%alent unei restric.ii cantitati%e la import-
#%. 7v0nd n vedere faptul c operatorii economici invoc din ce n ce mai mult art. 9B
din 6ratat &n prezent, art. 9% 6)UE, su+l.ns./ pentru a contesta orice fel de reglementri care au
ca efect limitarea li+ertii lor comerciale, c=iar dac acestea nu vizeaz produsele provenind din
alte state mem+re, Curtea apreciaz ca fiind necesar s ree*amineze i s clarifice jurisprudena
sa n aceast materie.
#:. 6re+uie s amintim c &.../, 'n con(or!itate cu #urisprudena Cassis de Di#on >...@
constituie !"suri cu e(ect ec4i%alent, interzise de art. 9B, o)stacolele n calea li+erei circulaii
a mrfurilor care reult", 0n a8sen.a armoni7*rii leisla.iilor, din aplicarea la !"r(uri
pro%enind din alte state !e!)re, n care sunt fa+ricate i comercializate n mod egal, a unor
nor!e pri%ind condiiile pe care tre)uie s" le 'ndeplineasc" aceste !"r(uri &cum ar fi cele
referitoare la denu!ire3 (or!"3 di!ensiuni3 greutate3 co!poiie3 preentare3 etic4etare3
a!)alare/, c4iar dac" nor!ele respecti%e se aplic" ("r" distincie tuturor produselor, at)t
timp c)t aceast* aplicare nu poate fi 1ustificat* printrBun o8iecti% de interes eneral, de natur
s prevaleze asupra cerinelor li+erei circulaii a mrfurilor.
#<. 2n sc=im+, tre+uie s considerm c, spre deose+ire de ceea ce s-a reinut p0nn
prezent, aplicarea la produse pro%enind din alte state !e!)re a dispoiiilor naionale care
li!itea" sau interic anu!ite !odalit"i de %<nare nu este suscepti)il" s" '!piedice direct
sau indirect, n mod real sau potenial, co!erul 'ntre statele !e!)re n sensul jurisprudenei
(assonville &.../, cu condiia ca aceste pre%ederi s" se aplice tuturor agenilor econo!ici
9#
care '$i des("$oar" acti%itatea pe teritoriul naional i cu condiia ca ele s" a(ectee 'n acela$i
(el3 'n (apt $i 'n drept3 co!ercialiarea produselor naionale $i a celor pro%enind din alte
state !e!)re.
#4. 2ntr-adevr, odat* ce aceste condi.ii sunt 0ndeplinire, aplicarea relement*rilor de
acest tip n cazul v0nzrii produselor provenind dintr-un alt stat mem+ru i conforme cu regulile
emise de statul respectiv, nu este de natur* s* 0mpiedice accesul acestora pe pia.* sau s* 0l
restr)n* 0ntrBo m*sur* mai mare dec)t 0n ca7ul produselor na.ionale. 8rin urmare, aceste
regle!ent"ri sunt e0cluse din s(era de aplicare a art. 56 din tratat.
#5. 2n concluzie, urmeaz se se rspund instanei naionale c art. 9B din 6ratatul CEE
tre+uie interpretat n sensul c nu se aplic legislaiei unui stat mem+ru care interzice n mod
general rev0nzarea n pierdereV.
(ei reine c interdicia prevzut n legislaia francez ar fi de natur s limiteze
volumul general al v0nzrilor i, implicit, pe cel al v0nzrilor de produse dintr-un alt stat
mem+ru, Curtea a dezvoltat distincia dintreH
M !"surile pri%ind coninutul.caracteristicile produselor &referitoare la
condiiile cerute mrfurilor su+ aspectul denumirii, formei, dimensiunii, reut*.ii,
compo7i.iei, pre7ent*rii, etichet*rii, am8al*rii/ sau, n ali termeni, reglementrile care
privesc n mod efectiv marfa &pct. #: din =otr0re/.
7cestea sunt norme impuse importatorului pe l)n* prevederile e*istente n statul
de provenien i repreint" !.e.e.r.c., fiind suscepti+ile prin nsi natura lor s
mpiedice accesul pe pia al mrfurilor importate. 7stfel, potrivit raionamentului
e*primat n #assis de Di1on ele sunt interzise de art. 9% 6)UE &e*-art. 15 6CE/,
fiind cunoscute n doctrin i su+ denumirea de norme cu du8l* po%ar*
<1
. .tatul 7
instituie norme privind coninutul mrfurilor. 7cestea sunt prevzute a se aplica i
mrfurilor importate din statul ', c=iar dac aceste mrfuri ndeplinesc deja
prevederile din statul '. Conform regulilor statornicite n #assis, statul 7 este
mpiedicat s i impun normele n astfel de situaii ntruc0t nu va putea s
mpiedice comercializarea pe teritoriul su a produselor confecionate cu
respectarea legislaiei din ara de origine.
M !"surile pri%ind !odalit"ile de %<nare prin care se impun restric.ii sau se
inter7ic anumite aran1amente de comerciali7are. 7cestea, n msura n careH
- se aplic" tuturor co!ercianilor care '$i des("$oar" acti%itatea pe
teritoriul statului respecti% $i
- a(ectea" 'n acela$i !od3 de 1ure et de facto3 co!ercialiarea produselor
naionale $i a celor i!portate &pct. #< din =otr0re/
ceea ce nseamn c impun o sarcin egal tuturor celor care doresc s
comercializeze mrfuri pe un anumit teritoriu &fiind norme cu po%ar* eal*/ nu se afl
su+ incidena dispoziiilor din tratat ce interzic m.e.e.r.c. &pct. #4 din =otr0re/. .copul
<1
7 se vedea .. >eat=erill, 8. 'eaumont, '$ &aE, ed. 7 9-a, 8enguin, #$$$, p. <B5.
91
acestor reglementri fiind acela de a supune desfacerea produselor, indiferent de ara lor
de origine, unor condiii ce privesc modul lor de comercializare i nu de a mpiedica sau
ngreuna accesul pe pia al produselor importate fa de cele naionale, acestea nu pot (i
cali(icate !.e.e.r.c.
A E0e!pli(ic"ri. /odalit"i de %<nare statice $i dina!ice. ?egula statuat de
Curte care, de altfel, a dat natere unor ample dez+ateri n mediile juridice &numai n
primul an de la pu+licarea =otr0rii, anii #$$9-#$$%, au aprut aproape #BB de articole i
studii/ a fost aplicat i n cauza TUner!und
<9
ocazionat de normele prin care un
organism profesional &Ecamera profesionalV a farmacitilor/ instituise o restricie privind
modul de efectuare a pu+licitii.
7stfel, se interzicea farmacitilor de a face reclam produselor parafarmaceutice pe care erau
autorizai s le v0nd n afara farmaciilor, de e*emplu la radio, n cinematografe sau la televiziune. .-a
reinut c msura era aplica+il fr a face distincie at0t produselor germane c0t i celor din alte state
mem+re. 2n acelai timp, nu fcea mai greu accesul pe pia al produselor strine i nici nu fcea mai
dificil comercializarea lor.
2n categoria msurilor privind modalitile de v0nzare se nscriu reglementrile
privind condi.iile i metodele de %)n7are, momentul sau locul de %)n7are a mrfurilor,
respectiv restriciile privind persoanele care pot comerciali7a anumite mrfuri. 2n
consecin, promov0ndu-se soluia i regulile degajate din [ecA i ,it=ouard, s-a reinut
c nu se afl su+ sfera de aplicare a dispoziiilor ce interzic m.e.e.r.c. ci reprezint
aranjamente de comercializareH dispoziiile naionale care impuneau nc=iderea
o+ligatorie a staiilor de +enzin n anumite intervale de timp
<%
, prevederile italiene
privind nc=iderea magazinelor de tip outlet n zilele de duminic i sr+torile legale
<:
sau cele prin care statul grec rezerva v0nzarea laptelui fa+ricat special pentru copii n
favoarea e*clusiv a farmaciilor
<<
.
!a nivel doctrinar, se face distincia ntre modalit*.ile de %)n7are statice, i
anumeH normele referitoare la orarele magazinelor sau tipul de spaii n care pot fi
v0ndute anumite mrfuri i modalit*.ile de %)n7are dinamice care au n vedere modurile
n care un productor alege s comercializeze un anumit produs, prin intermediul unei
anumite forme de pu+licitate, oferte gratuite i altele asemenea
<4
.
; Restriciile pri%ind pu)licitatea. Tendinele #urisprudenei dup" SecM $i
/it4ouard. Cu referire la e*cluderea anumitor reguli privind modalitile de v0nzare din
sfera de aplicare a art. 9% 6)UE s-au formulat unele o+iecii ceea ce nu era tocmai
nt0mpltor ntruc0t, nainte de [ecA i ,it=ouard, Curtea nsi se pronunase n sensul
c msurile naionale conin0nd restricii privind pu+licitatea se afl su+ incidena
dispoziiilor care interzic m.e.e.r.c. Este cazul jurisprudenei KosthoeF prilejuit de
interzicerea oferirii de cadouri gratuite promoionale. Curtea reinuse c Elegislaia care
restricioneaz sau interzice anumite forme de pu+licitate i anumite mijloace de
<9
C.D.C.E., #: decem+rie #$$9, cauza C-1$1I$1 GRnermund i alii, ?ec. #$$9, p. I-<454.
<%
C.D.C.E., 1 iunie #$$%, cauzele cone*ate C-%B# i C-%B1I$1 6anAstation^t GeuAsAe i D.'.E. 'oermans,
?ec. #$$%, p. I-1#$$.
<:
C.D.C.E., 1 iunie #$$%, cauzele cone*ate C-<$ i C-1:5I$9 8unto Casa i 88@, ?ec. #$$%, p. I-19::.
<<
C.D.C.E., 1$ iunie #$$:, cauza 9$#I$1, ComisiaICrecia, ?ec. #$$:, p. I-#<1#.
<4
7 se vedea 8aul Craig, Cr_inne de '`rca, Dreptul $niunii 'uropene- #omentarii, 1urispruden.* i
doctrin*, ed. a I@-a, Ed. Gamangiu, 'ucureti, 1BB$, p. 5::.
99
promovare a v0nzrilor, c=iar dac nu afecteaz n mod direct importurile, poate conduce
la restr0ngerea volumului acestora deoarece afecteaz oportunitile de comercializare a
produselor importateV
<5
.
2n sc=im+, dup cum am artat anterior, dup [ecA i ,it=ouard, Curtea i-a
sc=im+at optica, consider0nd anumite restricii privind pu+licitatea drept modaliti de
v0nzare n cauze precum LMnermund i &eclercBSiplec
<$
. 2ntr-o jurispruden mai recent,
Schmidt, dup ce se afirm c interdicia v0nzrilor la domiciliu prevzut pentru anumite
produse este o modalitate de v0nzare care, potrivit regulilor statuate de JecF i
Mithouard se sustrage, n principiu, aplicrii art. 9% 6)UE din tratat, Curtea apreciaz
necesar ca instana naional s verifice dac aplicarea dispoziiilor naionale este de
natur a mpiedica accesul pe pia" al produselor pro%enind din alte state !e!)re.
A C.F.C.E.3 ,5 (e)ruarie ,66C3 caua C8??1.6? A8&unMt Sc4!ucM4andels P!)T
Starea de fapt- !egislaia austriac interzicea v0nzarea sau acceptarea comenzilor de cumprare
la domiciliul persoanelor fizice n cazul anumitor mrfuri, fiind avute n vedere i +ijuteriile. (-na C.
.c=midt, un comerciant german care se ocup cu desfurarea comerului am+ulant de +ijuterii pe
teritoriul Uniunii Europene, a organizat o Epetrecere a +ijuteriilorV la domciliul unei tere persoane n
[lagenfurt 3 7ustria, n cadrul creia au fost e*puse i v0ndute +ijuterii. 7-8unAt, un comerciant
concurent, a acionat-o n instan pentru a o+ine o ordonan preedinial prin care s o+in ncetarea
organizrii de ctre d-na .c=midt a unor astfel de petreceri n viitor. 80r0ta a susinut c interdicia
austriac ncalc dispoziiile care interzic m.e.e.r.c., su+liniind faptul c v0nzarea la domiciliu a
+ijuteriilor din argint este permis n alte state mem+re, precum n Cermania, Italia sau n ?egatul Unit.
Solu.ia- Curtea a apreciat c"3 'n principiu3 interdicia austriac" nu 'ncalc"
pre%ederile tratatului deoarece %<n"rile directe la do!iciliul unei persoanelor constituie
un aran#a!ent de co!ercialiare, fiind aplica+il raionamentul din JecF i Mithouard, su+
rezerva ndeplinirii condiiilor cerute potrivit pct. #: i #< din =otr0re.
Cu referire la prima condiie, se constat c Erestric.ia austriac* a %)n7*rii la domiciliu
se aplic* tuturor operatorilor economici care e/ercit* acti%it*.i pe teritoriul austriac, indiferent
de na.ionalitatea lor, prin urmare se apreciaz c aceast condiie este ndeplinitV&pct. #5 din
=otr0re/.
Cu referire la a doua condiie care impune ca reglementarea s afecteze n mod egal
+unurile, indiferent de ara lor de origine, se constat c Eelementele de care dispune #urtea nu
0i permit s* determine cu certitudine dac interdicia naional de v(nzare la domiciliu
mpiedic accesul pe pia al produselor provenind din alte state membreV&pct. 1:/,
consider0nd c este En sarcina instanei naionale de trimitere de a face verificrile necesare n
sensul artat i, dac este cazul &adic s-ar reine c norma se afl su+ incidena dispoziiilor care
interic m.e.e.r.c., su+l. ns./, de a constata c m*sura ar putea a%ea un caracter 1ustificat de un
o8iecti% de interes eneral &precum protecia consumatorilor/ i ar fi propor.ional* cu o+iectivul
urmrit &pct. 9B/V.
Concluziile avocailor generali i soluii post-[ecA au nuanat simplitatea
distinciei dintre normele referitoare la caracteristicile produselor i normele privind
modalitile de v0nzare i au formulat comentarii mai rafinate asupra implicaiilor acestei
distincii.
a/ 7stfel, norme care aparent se ncadreaz n categoria msurilor privind
modalitile de v0nzare au fost considerate de Curte ca fiind norme referitoare la produse.
<5
C.D.C.E., #: decem+rie #$51, cauza C-15<I5# -ost=oeA , ?ec. #$51, p. I-%:4:, pct. #:.
<$
C.D.C.E., $ fe+ruarie #$$:, cauza C-%#1I$9 !eclerc-.iplec, ?ec. #$$:, p. I-#4$.
9%
Este cazul anumitor reguli re(eritoare la co!ercialiare dar cu pri%ire la care se
constat" c" a(ectea" condiiile pe care tre)uie s" le 'ndeplineasc" !"r(urile,
ilustrativ fiind cauza "amiliapress.
M C.F.C.E.3 ,C iunie 1**23 caua C85C1.*+ ;a!iliapress
Starea de fapt. 8otrivit reglementrilor austriece n materie de concuren neloial v0nzarea de
pu+licaii ce conineau concursuri cu premii era interzis. Editorul german G@' difuza n 7ustria o
revist cu jocuri de cuvinte ncruciate care oferea premii cititorilor ce dezlegau re+usurile. )amiliapress,
editorul unui ziar austriac, a ncercat s-l mpiedice pe G@' de a mai difuza pe teritoriul 7ustriei revista
pe care o edita acesta.
Solu.ia. Curtea a reinut c Ede$i legislaia naional" respecti%" pri%e$te o !etod" de
pro!o%are a %<n"rilor3 'n spe" aceasta poart" c4iar asupra coninutului 'nsu$i al
produsului at0ta timp c0t concursurile n cauz fac parte integrant din revista n care apar. 2n
consecin, legislaia naional n cauz, prin modul su de aplicare la mprejurrile de fapt ale
speei, nu are ca o)iect o !odalitate de %<nare n sensul =otr0rii [ecA i ,it=ouardV &pct. ##
din =otr0re/. 2n continuare, se arat c Edin moment ce impune operatorilor economici cu sediul
n alte state mem+re s modifice coninutul revistei, interdicia 'n cau" periclitea" accesul
produselor respecti%e pe piaa statului !e!)ru i!portator i, n consecin, mpiedic li+era
circulaie a mrfurilorV &pct. #1/, rein0ndu-se c ne aflm n pretzena unei m.e.e.r.c.
+/ .-a remarcat c e*ist nor!e pri%ind !odalit"i de %<nare care3 de$i se
aplic" 'n !od egal tuturor co!ercianilor3 pot a%ea un i!pact di(erit3 'n sensul c"
'!piedic" sau (ac !ai di(icil accesul produselor de i!port pe piaa unui stat
!e!)ru. (ac En [ecA, mpiedicarea sau restr0ngerea accesului pe pia prea s fie
pur i simplu consecina unei norme naionale care se aplica difereniat comercianilor
naionali i importatorilor &.../ recent, CED i-a modificat su+til poziia, acord0nd un loc
mai important accesului pe piaV
4B
. 2n Gourmet International Products, Curtea s-a
pronunat n sensul c modalitile de v0nzare sunt scoase de su+ incidena dispoziiilor
care interzic m.e.e.r.c. doar dac nu mpiedic accesul pe pia al produselor importate
sau dac nu afecteaz v0nzarea produselor din alte state mem+re mai mult dec0t cea a
mrfurilor naionale.
M C.F.C.E.3 1 !artie ,6613 caua C8?6+.*13 Pour!et Internaional &roducts
Starea de fapt- 2n .uedia, -m+udsmanul consumatorilor a acionat n instan compania
Courmet pentru a o+ine un ordin judectoresc prin care s o mpiedice de a mai efectua pu+licitate la
alcool n reviste. !egislaia suedez interzicea pu+licitatea la alcool pe posturile de radio i televiziune,
precum i pu+licitatea la spirtoase, vinuri i +ere tare &peste 9,:X alcool/ prin pu+licaii, cu e*cepia celor
distri+uite n punctele de v0nzare. Interdicia pu+licitii nu se aplica pu+licaiilor destinate comercianilor
&cum ar fi patronii de restaurante/. Courmet pu+lica o revist ce coninea reclame la produse alcoolice
dintre a+onai, $BX erau comerciani, iar #BX particulari. Courmet a susinut c interdicia pu+licitii
avea un efect mai mare asupra mrfurilor importate dec0t asupra celor de origine suedez, fiind contrar
dispoziiilor din tratat ce interzic m.e.e.r.c.
Solu.ia- Curtea apreciaz c, Efiind vor+a despre produse ca +uturi alcoolice, al cror
consum este legat de practici sociale tradi.ionale, ca i de tradiii i uzane locale, o interdicie a
oric"rei pu)licit"i destinate consu!atorilor prin intermediul anunurilor n pres, la radio i
la televiziune, prin e*pedierea direct de materiale nesolicitate sau prin afiare stradal, este de
natur" s" restr<ng" !ai !ult accesul pe pia" al produselor pro%enind din alte state
!e!)re (a" de cel al produselor naionale, cu care consumatorii sunt mai +ine familiarizai n
mod spontanV &pct. 1# din =otr0re/. .e reine, n continuare, c o interdicie - practic3
4B
7 se vedea 8aul Craig, Cr_inne de '`rca, op- cit., p. 5<%.
9:
c%asitotal" 8 a pu)licit"ii precu! cea din spe" se impune a fi Econsiderat" ca a(ect<nd !ai
puternic co!ercialiarea produselor pro%enind din alte state !e!)re3 dec<t a produselor
naionale i constituind, n consecin, un o+stacol n calea comerului dintre statele mem+re
care intr n sfera de aplicare a articolului 9B din tratat V& art. 15 din 6CE, n prezent art. 9%
6)UE, su+l. ns/.


Dreptul european al afacerilor
Note de curs (I)
?. E0cepiile de la principiul li)erei circulaii a !"r(urilor
?.1. Categorii. Do!eniu de aplicare
-+stacolele la li+era circulaie a mrfurilor nu sunt a priori ilicite, prin urmare,
dac raiunile pentru care au fost instituite sunt justificate de un interes general, nu pot fi
tratate ca fiind ,.E.E.?.C. 2ntr-o enumerare limitati%* i de strict* interpretare,
dispoziiile art. 9< din 6.f.U.E. &e*-art. 9B din 6.C.E./ redau motivele care pot legitima
derogri de la principiul li+erei circulaii a mrfurilor, art0ndu-se c 6dispo7i.iile art-
@;B@< nu se opun interdic.iilor sau restric.iilor la import, e/port sau de tran7it 1ustificate
pe moti%e de moral* pu8lic*, de ordine pu8lic*, de siuran.* pu8lic*, de protec.ie a
s*n*t*.ii i a %ie.ii persoanelor i a animalelor sau de conser%are a plantelor, de
9<
prote1are a unor 8unuri de patrimoniu na.ional cu %aloare artistic*, istoric* sau
arheoloic* sau de protec.ie a propriet*.ii industriale i comerciale3.
2n interpretarea acestor prevederi, devin semnificative urmtoarele aspecte, i
anumeH
- domeniul de aplicare al limitrilor principiului, n sensul c motivele prevzute
de art. 9< din 6.f.U.E. pot fi in%ocate doar cu referire la o8stacole netarifare &restricii
cantitative i msuri cu efect ec=ivalent/, nu i n cazul celor tarifare &ta*e vamale la
e*port sau import, respectiv ta*e cu efect ec=ivalent acestora/
- natura specific a motivelor enumerate, n sensul c acestea nu au caracter
economic
- cu referire la nelesul noiunilor enumerate n cuprinsul art. 9<, fiecare stat
mem8ru sta8ilete, n funcie de criterii valorice proprii, 0ntinderea semnifica.iilor pe care
nelege s le atri+uie acestora n consecin, fiecare legiuitor naional va determina
sensul conferit noiunii de moral pu+lic sau standardele prin raportare la care apreciaz
c protecia sntii persoanelor, a mediului nconjurtor, etc. sunt asigurate.
(erogrilor justificate de motivele menionate n cuprinsul art. 9< din 6.f.U.E. &e*-
art. 9B din 6.C.E./ i cunoscute n literatura juridic de specialitate su+ denumirea de
e0cepii legale, li se adaug categoria celor consacrate de practica C.D.C.E. denumite
e0cepii #urisprudeniale. 2n timp ce e*cepiile legale pot fi invocate n cazul unor
restricii cantitative la e*port sau la import, respectiv al unor msuri cu efect ec=ivalent/,
e*cepiile jurisprudeniale sunt recunoscute doar n cazul restriciilor cantitative la
import. Cum o privire comparativ asupra celor dou categorii de e*cepii implic n mod
necesar o analiz de sine-stttoare a fiecreia, ne limitm doar la enunarea, cu titlu
preliminar, a acestei distincii, urm0nd ca asupra elementelor de diferen, respectiv
asupra raportului dintre e*cepiile legale i cele jurisprudeniale s revenim dup
e*aminarea acestora
4#
.
?.,. E0cepiile legale
-dat delimitat sfera de aplicare a e*cepiilor legale, pot fi reinute, cu titlu
e*emplificativ, urmtoarele situaii n care, la nivel jurisprudenial, n temeiul art. 9B din
6.C.E. &devenit n prezent art. 9< din 6.f.U.E./, limitrile aduse principiului li+erei
circulaii a mrfurilor au fost recunoscute ca fiind justificateH
- msura prin care ,area 'ritanie, pentru motive de ordine public, a instituit
interdicia de a e*porta monede +tute n acest stat-mem+ru &dar a cror distrugere, n
ciuda faptului c nu mai au curs legal, este n acelai timp interzis n acest stat-
mem+ru
41
/, restricia fiind justificat de protecia dreptului de a +ate moned care, n mod
tradiional, se circumscrie prerogativelor de care dispune un stat n aprarea intereselor
sale
4#
7 se vedea infra, p.
41
C.D.C.E., 19 noiem+rie #$45, C. 4I45.
94
- interzicerea importului de materiale pornografice printr-o reglementare +ritanic
a fost apreciat drept justificat
49
din perspectiva motivului referitor la morala public, n
timp ce
- securitatea public a reprezentat raiunea pentru care n legislaia irlandez s-a
prevzut o+ligarea importatorilor de produse petroliere de a se aproviziona parial &n
concret, n proporie de 9:X/ de la o rafinrie situat pe teritoriul naional
4%
dei este
evident c reglementarea naional respectiv determina restr0ngerea importului de
produse petroliere, afect0nd astfel interesele economice ale furnizorilor petrolieri din alte
state-mem+re, Curtea a apreciat c Entreruperea aprovizionrii cu produse petroliere i
riscurile pe care o astfel de msur le-ar putea antrena pentru economia naional, pentru
instituiile cu rol vital n funcionarea statului i, nu n ultimul r0nd, pentru populaia
acestui statF justific primirea e*cepiei respective.
- protecia vieii i a sntii persoanelor a fost motivul care a legitimat
adoptarea reglementrii olandeze instituind o+ligaia nregistrrii o+ligatorii a oricrui
medicament ce urmeaz a fi comercializat pe teritoriul acestui stat-mem+ru, indiferent
dac provine din import sau este un produs indigen sau a legii +ritanice prin care s-a
dispus interdicia medicilor farmaciti de a nlocui un medicament cu un altul cu efect
similar &prescripiile medicale fiind n mod necesar legate de persoana pacientului/ sau, n
fine, a reglementrii franceze prin care comercializarea anumitor produse &lentile de
contact/ a fost n mod e*clusiv recunoscut doar unei anumite categorii profesionale
&respectiv opticienilor/ n considerarea faptului c v0nzarea acestora implic i o+ligaia
de a furniza cumprtorilor informaii specifice utilizrii produselor respective
4:

- cu referire la motivul const0nd n protecia sntii animalelor, pe aceeai
identitate de raiune, C.D.C.E. a apreciat c dispoziiile legale germane care, n ipoteza
ac=iziionrii din import a produselor furajere, reglementeaz o+ligaia o+inerii unei
autorizaii veterinare eli+erate de autoritatea competent erau justificate n temeiul art. 9B
din 6ratat &din 6.C.E. su+l. ns./
4<

- protecia unor )unuri de patri!oniu naional cu %aloare artistic"3 istoric"


sau ar4eologic" a legitimat instituirea acelor reglementri conin0nd interdicia la e*port
a o+iectelor de art i a celor cu valoare istoric de interes naional
44
dincolo de
recunoaterea acestei e*cepii, n aceeai materie au fost adoptate ?egulamentul nr.
9$##I$1ICEE privind e*porturile de +unuri culturale i (irectiva $9I4ICE privind
repatrierea +unurilor culturale care au prsit ilegal teritoriul unui stat mem+ru
- referindu-ne la Eprotecia proprietii industriale i comerciale3
45
, e*cepiile de
la principiul li+erei circulaii a mrfurilor sunt recunoscute n msura n care sunt
49
C.D.C.E., #% decem+rie #$4$, C. 9%I4$. Invocarea art. 9< din 6.f.U.E. &e*-art. 9B din 6.C.E./ ar fi lipsit
ns de eficien juridic n cazul n care statul mem+ru respectiv nu ar institui dispoziii naionale similare prin care
s interzic fa+ricarea i distri+uirea pe teritoriul su a aceluiai gen de produse.
4%
C.D.C.E., #B iulie #$5%, C. 41I59, e*emplu preluat dup -. ,anolac=e, op- cit., p. 19<.
4:
2n sensul artat, a se vedea C. (ruesne, Droit de lC $nion 'urop9enne et politiNues communautaires, ed.
a <-a, 8.U.)., 8aris, 1BB#, p. $4-$5.
4<
C.D.C.E, 14 martie #$5:, C. 49I5%.
44
7 se vedea decizia Comisiei din 4 noiem+rie #$54, afacerea !e+on, citat dup .. (eleanu, op- cit., p. 5%.
45
(incolo de formula terminologic folosit n te*tul comunitar, precizm c urmeaz a fi avute n vedere,
practic, toate drepturile de proprietate intelectual &dreptul de autor, mrcile, +revetele, desenele i modelele
industriale, indicaiile geografice/.
95
justificate de protecia Eo8iectului specificF al dreptului de proprietate intelectual sau
industrial respectiv.
7stfel, pentru titularul unui +revet Eo+iectul specificF al dreptului const n
prerogativa e*clusiv de a utiliza o invenie n vederea fa+ricrii i a primei puneri n
circulaie a produselor industriale &fie n mod direct, fie prin acordarea unei licene
terilor/ precum i de a se opune contrafacerii odat pus produsul n v0nzare sau
comercializat cu consimm0ntul titularului dreptului, se depesc, practic, limitele
Eo+iectului specificF al dreptului su, funcion0nd n materie reula 6epui7*rii3
dreptului potrivit creia monopolul recunoscut prin lege titularului dreptului se consum
prin primul act de comercializare a produsului
4$
i, n consecin, Eactele secundare de
comercializare &i nu de producie, p0n la p0n la prima punere n v0nzare/ vor e*pune
produsul principiului li+erei circulaiiF
5B
.
8ractic, 'n situaia 'n care un produs a (ost pus de#a 'n circulaie pe teritoriul
unui stat !e!)ru (ie de c"tre titularul dreptului3 (ie de c"tre un ter cu
consi!"!<ntul s"u3 acesta &titularul dreptului/ nu se %a !ai putea opune i!portului
produsului respecti% 'ntr8un alt stat !e!)ru
5#
.
2n sc=im+, dac" dreptul de proprietate intelectual" sau industrial" este 'nc"
ocrotit ca e(ect al unei regle!ent"ri naionale pe teritoriul unui stat8!e!)ru
opoiia titularului dreptului la i!portul produsului o)inut 'n alt stat !e!)ru este
legiti!. 7ceast soluie nu este dec0t consecina faptului c 0ntinderea protec.iei
dreptului este de 6competen.a3 leislati%* a fiec*rui statBmem8ru, ceea ce permite ca
protecia drepturilor de proprietate intelectual s suporte un tratament diferit, su+
aspectul condiiilor de aplicare, n legislaiile naionale. 2n sensul artat, n litigiul
ocazionat de e*portul din (anemarca n Cermania a suporturilor materiale pe care era
nregistrat opera lui Cliff ?ic=ard, C.D.C.E. a recunoscut autorului dreptul de a se opune
comercializrii casetelor i discurilor sale pe teritoriul statului german ntruc0t, c=iar dac
potrivit legii daneze dreptul de autor nu mai era protejat, n Cermania dreptul de autor
+eneficia de o durat de protecie mai lung.
(incolo de faptul c sfera de aplicare a e*cepiilor consacrate de prevederile art.
9< din 6ratat nu poate fi, printr-o interpretare e*tensiv, lrgit n afara celor e*pres
prevzute de norma comunitar amintit, se impune s precizm c derogrile respective
nu tre+uie s permit discri!in"ri ar)itrare sau restricii deg4iate n comerul
intracomunitar introducerea unor interdicii sau restricii n mod e*clusiv asupra
4$
.e impune s precizm c regula amintit opereaz nu numai n situaia n care prima valorificare a
produsului este realizat de nsui titularul dreptului, ci i n cazul n care aceasta are loc din iniiativa unui ter
a+ilitat.
5B
7 se vedea 7. )uerea, op- cit., p. 41-49.
5#
2n materia e*ploatrii dreptului de marc*, reula epui7*rii dreptului suport o limitare, n sensul c, n
situaia n care un ter comercializeaz produsul n condiii de natur s creeze confuzii asupra originii acestuia,
titularului dreptului i se recunoate prerogativa de a aciona mpotriva terului c=iar dac produsul era deja pus n
circulaie pe teritoriul unui stat-mem+ru. 2n sensul artat, la nivel jurisprudenial, s-a reinut c epuizarea dreptului
nu are loc n caz de alterare a produsului, apreciindu-se c ne aflm n prezena alterrii produsului i atunci c0nd
punerea n v0nzare a acestuia s-a fcut n Econdiii o+iectiv incompati+ile cu imaginea recunoscut a produsuluiF, a
se vedea afacerea C4ristian Dior, C.D.C.E., % noiem+rie #$$4, e*emplu preluat dup 7. )uerea, idem, p. 4%.

9$
mrfurilor importate n favoarea, din considerente pur protecioniste, a mrfurilor
indigene similare ar nsemna o deturnare a raiunilor i scopurilor pentru care au fost
recunoscute e*cepiile reglementate de art. 9< din 6.f.U.E.
?.5. E0cepiile #urisprudeniale
Gotr0rea pronunat de C.D.C.E. &C.E.D./ n afacerea Cassis de (ijon i-a e*tins
semnificaiile i dincolo de conceptualizarea noiunii de msuri cu efect ec=ivalent
restriciilor cantitative astfel, s-a reinut c derogrile de la li+era circulaie a mrfurilor
pot avea un caracter justificat i prin raportare la alte motive n afara celor reglementate
de e*-art. 9B din 6.C.E. &art. 9< din 6.f.U.E./, cum ar fi cele privindH eficacitatea
controalelor fiscale, protecia sntii publice, corectitudinea tranzaciilor comerciale
i protecia consumatorilor.
Ulterior, jurisprudena instanei comunitare a lrgit i mai mult cercul acestor
e*igene imperative, fiind invocate iH
- protecia produciei cinematografice &cu referire la o reglementare francez care
instituia o+ligativitatea rulrii timp de # an a filmelor n slile de cinema pentru ca a+ia
ulterior s poate fi v0ndute pe videocasete/
51

- protecia mediului nconjurtor &motiv invocat pentru a justifica legea danez


prin care s-a instituit n sarcina productorilor de +ere i de +uturi rcoritoare o+ligaia
de a asigura un sistem de recuperare a am+alajelor/
59

- protecia libertii de expresie i a pluralismului n domeniul presei &care a


legitimat interdicia cuprins n reglementarea austriac de a include n coninutul
pu+licaiilor jocuri prin care cititorilor li s-ar oferi premii n +ani/
5%
.
2n mod similar motivelor de interes general reglementate de art. 9< din 6.f.U.E., i
valorile n temeiul crora jurisprudena Curii de Dustiie a admis limitri ale principiului
li+erei circulaii a mrfurilor au o dimensiune e/traeconomic*, natur despre care putem
afirma c reprezint o tr*s*tur* comun* a e*cepiilor legale i jurisprudeniale.
2n acelai timp, ntre valorile a cror protecie este asigurat prin dispoziiile
comunitare i cele a cror consacrare a fost fcut pe cale jurisprudenial e*ist
determin*ri reciproce astfel, protecia vieii animalelor i conservarea plantelor concur
la protecia mediului nconjurtor, aceasta din urm contri+uind la protecia vieii i
sntii persoanelor nu mai puin protecia consumatorilor implic i protecia
drepturilor de proprietate intelectual, enumerarea rm0n0nd desc=is i altor corelaii
similare.
2n alt ordine de idei, su+ aspectul elementelor de diferen.iere
5:
, n timp ce
motivele care justific e*cepiile legale sunt limitativ prevzute de art. 9< din 6ratat i de
strict interpretare, sfera e*cepiilor jurisprudeniale se afl ntr-o continu proliferare.
51
C.D.C.E., ## iulie #$5:, C. <B i <#I5%.
59
C.D.C.E., 1B septem+rie #$55, C. 9B1I5<.
5%
C.D.C.E., 1< iunie #$$4, C. 9<5I$:. 2n condiiile n care cei tentai s ofere premii su+staniale cititorilor
ar fi fost patronii grupurilor de pres ocup0nd poziii de top n clasamentele economice n detrimentull micilor
editori, Curtea a apreciat c instituirea interdiciei este una justificat, rein0nd c primeaz, n spe, coninutul
pu+licaiilor, i nu mijloacele de promovare a v0nzrii acestora.
5:
7 se vedea i domeniul de aplicare relativ diferit al e*cepiilor legale fa de cel al e*cepiilor
jurisprudeniale, criteriu de departajare la care am fcut anterior referire, supra, p. #4.
%B
-dat conturat fizionomia e*cepiilor, se impune s analizm n continuare n ce
condi ii derogrile de la li+era circulaie a mrfurilor pot fi instituite n mod legitim.
?.?. Condiii necesare pentru in%ocarea e0cepiilor legale $i #urisprudeniale

2n literatura juridic de specialitate
5<
, sunt admise n mod constant urmtoarele
condiii de invocare a e*cepiilor de la principiul li+erei circulaii a mrfurilorH
- ine/isten.a 0n domeniul respecti% a unor relement*ri comunitare de armoni7are
a leisla.iilor statelorBmem8re care s* ai8* acelai o8iect cu m*sura deroatorie
instituit de un stat-mem+ru cu referire la semnificaiile acestei condiionri, se impune
s su+liniem c motivele enumerate de art. 9< din 6ratat nu mai pot fi invocate drept
temei al derogrii de la li+era circulaie n prezena unor directive comunitare de
armonizare n materie, recunosc0ndu-li-se practic un caracter provizoriu
- msura naional respectiv s fie adoptat din necesitatea de a proteja un interes
eneral i s* fie 0n mod o8iecti% necesar* pentru ocrotirea acestui interes analiz0nd
consecinele juridice antrenate de aplicarea acestei condiii, la nivel doctrinar, ntr-o
formulare plastic, s-a artat c Emsura tre+uie s asigure protecia interesului general
peste tot unde acesta tre+uie s e*isteF
- derogarea respectiv s* nu ai8* un caracter discriminatoriu, msura respectiv
urm0nd a fi aplicat at0t n cazul mrfurilor importate sau e*portate c0t i a celor
auto=tone.
Dreptul european al afacerilor
Note de curs (7)
7I9ERA CIRCU7AIE A CA&ITA7URI7OR VI A &7:I7OR
+.1. E%oluia regle!ent"rilor 'n !aterie
(incolo de semnificaiile economice pozitive ale uniunii economice i monetare
54
,
realizarea acesteia a cunoscut o evoluie relativ lent dat fiind importana rolului
tradiional al statelor n materia nfptuirii politicilor monetare naionale.
2n formula consacrat de T.C.E.E-, dispoziiile incidente capitalurilor erau
cuprinse 0n art. C2825 din #apitolul %. #apitalurile din 4itlul III- &i8era circula.ie a
persoanelor, ser%iciilor i capitalurilor al P*r.ii a doua- "undamentele #omunit*.ii,
5<
7 se vedea .. (eleanu, op- cit., p. 55-$B, 7. )uerea, op- cit., p. <1.
54
2n procesul de realizare a Uniunii Economice i ,onetare &U.E.,./ sunt semnificative trei episoadeH i/
cel n cadrul cruia, p0n la data de 9# decem+rie #$$9, a avut loc desv0rirea li+eralizrii deplasrilor de capital,
ii/ cel circumscris scopului de a asigura, ncep0nd cu data de # ianuarie #$$%, convergena politicilor economice i,
n fine, iii/ nfiinarea 'ncii Centrale Europene la data de # iunie #$$5 i introducerea monedei europene unice
EeuroF de la # ianuarie #$$$.
%#
pl"ile fiind reglementate de art. 16C din #apitolul :- Balan.a de pl*.i din 4itlul II-
Politica economic* al P*r.ii a treia- Politica #omunit*.ii-
8revederile art. <4 din 6.C.E.E. instituiau eli!inarea treptat" n relaiile dintre
statele mem+re a
B restric.iilor impuse circula.iei capitalurilor apar.in)nd re7iden.ilor acestora
precum i a
- tratamentului discriminatoriu n funcie de
M cetenie sau naionalitate,
M reedina sau sediul social al persoanelor
M locul n care era efectuat plasamentul de capital,
cu precizarea c nlturarea progresiv a o+stacolelor la care am fcut referire
urma s ai+ loc numai 'n msura necesar bunei funcionri a pieei comune).
Condiionarea enunat a permis interpretarea jurisprudenial ocazionat de a(acerea
*asati potrivit creia, spre deose+ire de dispoziiile aplica+ile li+erei circulaii a
mrfurilor, persoanelor i serviciilor, cele incidente micrilor de capitaluri au un efect
direct limitat, art. <4 din 6.C.E.E. 6nefiind redactat 0n termeni imperati%i3
55
.
(ispoziiile art. #B< din 6.C.E.E. reglementau angajamentul statelor mem+re de a
autoriza 6efectuarea pl*.ilor aferente schim8urilor de m*rfuri, de ser%icii i de capitaluri
precum i transferurile de capital i salarii (---) 0n m*sura 0n care circula.ia m*rfurilor, a
ser%iciilor, a capitalurilor i a persoanelor este li8erali7at* 0ntre statele mem8re3. .pre
deose+ire de art. <4 din 6.C.E.E., aceste prevederi au efect direct, aa cum, de altfel, prin
=otr0rea pronunat n a(acerea 7uisi et Car)one - a crei notorietate se datoreaz, n
special, consacrrii distinciei dintre deplas*rile de capital i pl*.ile curente
5$
- s-a i
reinut.
!i+eralizarea capitalurilor s-a produs treptat, constituind, astfel, o+iectul unor
reglementri comunitare succesive, fiind vor+a despreH
- 8rima (irectiv din ## martie 1*C6 privind li8erali7area in%esti.iilor directe
$B
,
completat i modificat prin a doua (irectiv a Consiliului nr. <9I1# din #5 decem+rie
1*C,
$#

- (irectiva nr. 5<I:<< din #4 noiem+rie 1*1C


$1
prin care au fost li+eralizate
creditele pe termen lun leate de opera.iunile pri%ind achi7i.ionarea titlurilor care nu
erau neociate la 8urs* i,
n fine, dat fiind caracterul incomplet al li+eralizrii permise de directivele artate,
0n scopul unei li8erali7*ri complete a fost adoptat
55
C.D.C.E., ## noiem+rie, C-1B9I5B, e*emplu preluat dup ). C. .toica, Dreptul $niunii 'uropene O
&i8ert*.ile fundamentale, Ed. Universitar, 'ucureti, 1BB$, p. #$B. Cu referire la aceeai =otr0re, a se vedea i
opinia potrivit creia concepia statuat de C.D.C.E. a fost n sensul c dispoziiile art. <4 6.C.E.E. nu a%eau efect
direct, n !-(. C=ioiu &C=im+a/, &i8erali7area ser%iciilor 8ancare 0n construc.ia $niunii 'uropene (I), n
?.?.(.7. nr. :I1B#B, p. $$. 2n acelai sens, a se vedea i .. (eleanu, op- cit-, p. #49.
5$
7 se vedea infra, p. 1%.
$B
7 se vedea D.-. ! nr. %9 din #1 aprilie #$<B.
$#
7 se vedea D. -. ! nr. %$ din 11 ianuarie #$<9.
$1
7 se vedea D.-. ! nr. din 1% iunie #$5<.
%1
- (irectiva nr. 55I9<# din 1% iunie 1*11
$9
care a nlturat restriciile privind
circulaia capitalului
$%
ntre resortisanii statelor mem+re, transferurile de capital urm0nd
a fi efectuate n aceleai condiii ale ratei de sc=im+ precum cele aplicate plilor curente
totui, dispoziiile art. < din directiva anterior menionat recunosc anumitor state
mem+re &fiind vor+a despre .pania, 8ortugalia, Crecia i Irlanda/ opiunea de a putea
institui, cu titlu temporar &i anume p0n la data de 9# decem+rie #$$1/, anumite msuri
restrictive asupra circulaiei capitalurilor.
7i)era circulaie a capitalurilor a (ost des"%<r$it" prin dispoiiile Tratatului
de la /aastric4t, do)<ndind recunoa$tere nu nu!ai 'n relaiile dintre statele8
!e!)re ci $i 'n relaiile cu statele8tere &fiind calificat o li+eralizare era omnes
P<
). 2n
consecin, ncep0nd cu data de # ianuarie #$$%, sunt interzise, potrivit art. :< &#/ din
6.C.E. 6toate restric.iile pri%ind circula.ia capitalurilor 0ntre statele mem8re precum i
0ntre statele mem8re i .*rile ter.e3.
.pre deose+ire de 6.C.E.E.
$<
, n ansam+lul normativ al 6.C.E. dispoziiile
incidente capitalurilor i plilor suport o a+ordare comun, regsindu-se n #apitolul ;-
#apitalurile i pl*.ile din 4itlul III- &i8era circula.ie a persoanelor, a ser%iciilor i a
capitalurilor al P*r.ii a treia- Politicile #omunit*.ii-
,ai mult, regimul unitar al deplasrilor de capitaluri i al plilor se e*tinde i
asupra (orei #uridice identice ale dispoiiilor aplica)ile acestora astfel, spre
deose+ire de prevederile art. <4 din 6.C.E.E., cele con.inute de art. +, -./ din !.*.$.
incidente circula.iei capitalurilor au efect direct, fiind eliminat*, practic, diferen.ierea
consacrat* de 4-#-'-'- 0ntre cele dou* cateorii de pre%ederi B aplica8ile capitalurilor,
respecti% pl*.ilor B su8 aspectul %alorii lor 1uridice &difereniere la care am fcut anterior
referire/.
2n alt ordine de idei, n condiiile n care la data adoptrii 6ratatului de la
,aastric=t era deja n vigoare (irectiva nr. 55I9<# de li+eralizare complet a micrilor
de capital, doctrina juridic su+liniaz caracterul semnificativ al faptului c, 'ncep<nd cu
1 ianuarie 1**?3 li)era circulaie a capitalurilor se 'nte!eia" pe dispoiiile de
direct" aplica)ilitate ale Tratatului3 $i nu pe o legislaie secundar"3 art0nd c
6proresul $niunii 'conomice i Monetare cu reu ar fi putut fi conceput, dac*
mic*rile monetare 0ntre Statele Mem8re nu sBar fi spri1init pe aceeai 8a7* leal* ca i
celelalte elemente fundamentale ale acelei $niuni3
$4
.
2n fine, 'n preent, sediul #uridic al materiei l reprezint dispoziiile art. <9-<<
din 6.f.U.E. &alctuind #apitolul ;- #apitalurile i pl*.ile din 4itlul I5- &i8era circula.ie
a persoanelor, ser%iciilor i a capitalurilor al P*r.ii a treia- Politicile i ac.iunile interne
$9
7 se vedea D.-. ! nr. #45 din 5 iulie #$55.
$%
(irectiva menionat cuprinde un nomenclator al deplasrilor de capital, acestea fiind redate ntr-o formul
relativ sistematizat pe categorii de operaiuni.
$:
7 se vedea 7. )uerea, op- cit., p. 59.
$<
Cu privire la modul distinct de reglementare a capitalurilor fa de pli, mai e*act al siturii diferite n
cadrul prevederilor 6.C.E.E. a dispoziiilor aplica+ile capitalurilor, respectiv plilor, a se vedea supra, p. 11.
$4
7 se vedea D. 7. Us=er, 4he &aE of MoneG and "inancial Ser%ices in the 'uropean #ommunitG, ed. a II-a,
-*ford UniversitO 8ress, 1BB1, p. 1%, citat dup !.-(. C=ioiu &C=im+av/, op- cit-, p. #B#.
%9
ale $niunii/, art. 4:, #%9-#%% i art. 1#: din 6.f.U.E. &poziionarea lor individual n
cadrul dispoziiilor 6.f.U.E. urm0nd a fi indicat cu prilejul analizei coninutului
acestora/.

+.,. Do!eniul de aplicare a li)erei circulaii a capitalurilor3 respecti% a
pl"ilor
0istincia dintre deplasrile de capital i plile curente, consacrat la nivel
jurisprudenial prin =otr0rea pronunat de C.D.C.E. n a(acerea 7uisi si Car)one
$5
este
necesar n vederea sta+ilirii corecte a domeniului de aplicare a li+erei circulaii a
capitalului, respectiv a li+erei circulaii a plilor.
2n timp ce deplas"rile de capitaluri sunt acele operaiuni financiare av0nd ca
o+iect plasarea sau in%estirea unor resurse 8*neti, pl"ile sunt remunera.iile datorate
0n schim8ul efectu*rii unor presta.ii. .e reine astfel c 6transferul fi7ic de 8ancnote nu
poate fi deci clasificat ca o deplasare de capital atunci c)nd transferul 0n cau7*
corespunde unei o8lia.ii de plat* re7ult)nd dintrBo tran7ac.ie implic)nd circula.ia
m*rfurilor i ser%iciilor3 astfel nc0t 6transferurile 0n le*tur* cu turismul ori cu
cltoriile 0n scopuri 0n scopuri de comer, educaie ori tratament medical constituie
pl*.i i nu o deplasare a capitalului chiar dac* ele sunt efectuate prin intermediul
transferului fi7ic de 8ancnote3
$$
.
2n consecin, nu se circumscrie unei deplasri de capital transferul +ancar realizat
ca urmare a unei tranzacii desfurate n domeniul sc=im+urilor de mrfuri sau prestrii
de servicii.
Constituie deplasri de capitaluri urmtoarele operaiuniH
- investiiile imo+iliare
- investiiile efectuate n scopul constituirii sau e*tinderii activitii unei societi
&sau, n ali termeni, investiiile legate de li+ertatea de sta+ilire/
- operaiunile privind ac=iziionarea titlurilor de valoare
- plasamentele financiare pe termen lung &constituirea unor depozite +ancare n
strintate/
- transferurile de capital n interes personal &donaii, succesiuni, transferul
economiilor dintr-un stat n altul/.
(istincia dintre micrile de capital i plile curente nu este ntotdeauna facil
pentru a epuiza sfera e*emplificrii, artm c plata primelor de asigurare a rspunderii
civile are valoarea unei pli curente, spre deose+ire de plata primelor de asigurare de
via ce reprezint circulaia unui capital.
9ene(iciarii li+ertilor analizate sunt nu numai cet*.enii statelor mem8re ale
$niunii 'uropene, ci i cet*.enii apar.in)nd unor state ter.e care au reedin.a pe
teritoriul unui stat mem8ru.
$5
C.D.C.E., 9# ianuarie #$5%, C-15<I51 i C-1<I59.
$$
Idem. 7 se vedea i C.D.C.E., 19 fe+ruarie #$$:, C-9:5 i %#<I$9.
%%
Cu titlu ilustrativ, pot fi reinute drept o)stacole la li+era circulaie a capitalului
o+ligaia de a nscrie o ipotec n evidenele de carte funciar e*clusiv n moneda
naional a unui stat-mem+ru &v. C-%<%I$5 Qestdeutsche &andes8anF Giro7entrale c- Stefan i
(epu8lica !ustria/, refuzul de a acorda +eneficiul unei e*onerri fiscale pentru dividendele
pe aciuni pltite de ctre o societate ce are sediul pe teritoriul unui alt stat-mem+ru &v. C-
9:I$5 Staatssecretaris %an "inanciRn c- 5erFooi1en/ sau msurile adoptate de un stat mem+ru
suscepti+ile s descurajeze persoanele rezidente pe teritoriul su s o+in mprumuturi
sau s realizeze investiii n alte state mem+re.
+.5. Corelaia dintre li)era circulaie a capitalurilor3 respecti% a pl"ilor
$i celelalte li)ert"i de circulaie
(incolo de domeniul de aplicare diferit al li+ertilor de circulaie, realizarea
efectiv a acestora face vizi+il legtura dintre regulile de funcionare ce le guverneaz,
n sensul c li+ertatea de sta+ilire sau li+ertatea de prestare a serviciilor ar fi golite de
coninut n a+sena desfurrii li+ere a unor anumite deplasri de capitaluri.
7stfel, n literatura juridic de specialitate s-a su+liniat c Eli+ertatea de sta+ilire
postuleaz
#BB
dreptul investitorului comunitar de a avea pri sociale ntr-o societate
nfiinat n alt stat de mem+ru sau de a crea o filial. 6ot astfel, li+ertatea de prestare a
serviciilor n sectoarele sensi+ile, ca cel +ancar sau al asigurrilor, presupune
li+eralizarea micrilor pe termen scurt i a transferurilor n e*ecutarea unor contracte de
asigurareF
#B#
.
2n acelai timp, lu0nd n considerare faptul c plile reprezint contraprestaii
datorate n cadrul unor tranzacii ce implic sc=im+uri de mrfuri sau prestarea unor
servicii, este evident c li+era circulaie a mrfurilor, persoanelor i a serviciilor implic
i e*istena unei li+erti derivate - cea a plilor.
+.?. E0cepii de la li)era circulaie a capitalurilor $i a pl"ilor
8otrivit dispoziiilor art. <: din 6.f.U.E. &e*-art. :5 din 6.C.E./ li+era circulaie a
capitalurilor, respectiv a plilor nu poate aduce atingere dreptului recunoscut al statelor-
mem+reH
; de a aplica dispoiiile (iscale care instituie o distincie ntre contri+ua+ilii care
nu se gsesc n aceeai situaie n ceea ce privete reedina lor sau locul unde capitalurile
lor au fost investite Jart. <: alin. &#/ lit. &a/ 6.f.U.E.K
; de a adopta msurile necesare
M n vederea descurajrii (raudei (iscale sau
#BB
.e impune totui s precizm c nu ntotdeauna li+ertatea de sta+ilire implic i deplasarea unui capital,
este cazul n care activitatea de sta+ilire este nsoit de contractarea unui credit de la o +anc de pe teritoriul acelui
stat-mem+ru.
#B#
7 se vedea 7. )uerea, op- cit., p. 5#.
%:
M cerute de supra%eg4erea prudenial" a instituiilor (inanciare sau
a institui proceduri speciale de declarare a circulaiei capitalurilor
M n scopuri de in(or!are ad!inistrati%" sau statistic" ori
a adopta msuri justificate de motive de
M ordine pu)lic" sau siguran" pu)lic" Jart. <: alin. &#/ lit. &+/
6.f.U.E.K
#B1

; de a institui acele !"suri restricti%e la circulaia capitalurilor ce decurg din


aplicarea de restricii pri%ind dreptul de sta)ilire Jart. <: alin. &1/ 6.f.U.E.K.
8otrivit art. <: alin. &9/ 6.f.U.E. msurile i procedurile prevzute la alin. &#/ i &1/
nu tre+uie s constituie un mi1loc de discriminare ar8itrar* i nici o restr)nere
disimulat* a li+erei circulaii a capitalurilor i a plilor.
+.+. Claue de sal%gardare
; 8otrivit dispoziiilor art. <% alin. &#/ din 6.f.U.E. Je*-art. :4 alin. &#/ din
6.C.E.K, 'n raporturile cu "rile tere, au (ost !eninute restriciile 'n %igoare la data
de 51 dece!)rie 1**5 &dat p0n la care am artat deja c au fost li+eralizate n mod
complet deplasrile de capital/ i adoptate cu privire la circulaia capitalurilor av0nd ca
destinaie ri tere sau provenind din ri tere, care privesc 6in%esti.ii directe, inclusi%
in%esti.iile imo8iliare, sta8ilirea, prestarea de ser%icii financiare sau admiterea de %alori
mo8iliare pe pie.ele de capital3.
2n temeiul art. <% alin. &1/ din 6.f.U.E. Je*-art. :4 alin. &#/ din 6.C.E.K, Consiliul,
dup* consultarea Parlamentului european, poate adopta !"suri care repreint" un
regres 'n dreptul Uniunii 'n ceea ce pri%e$te li)eraliarea capitalurilor a%)nd ca
destina.ie sau pro%enind din .*ri ter.e-

; 2n situaia n care, n mprejurri e*cepionale, circulaia capitalurilor din $i
'nspre "ri tere pro%oac" sau a!enin" s" pro%oace di(icult"i gra%e 'n (uncionarea
uniunii econo!ice $i !onetare, n temeiul dispoziiilor art. << din 6.f.U.E. &e*-art. :$
din 6.C.E/,
Consiliul, la propunerea #omisiei i dup* consultarea B*ncii #entrale 'uropene,
#B1
7 se vedea i legislaia derivat adoptat n materia prevenirii i splrii +anilor, i anume (irectiva nr.
$#I9B5 din #B iunie #$$# &D.-. ! nr. #<< din 15 iunie #$$#/ i (irectiva nr. 1BB#I $4 din % decem+rie 1BB# &D.-. !
9%% din 15 decem+rie 1BB#/.
%<
poate adopta n raporturile cu rile tere msuri de salvgardare pentru o perioad*
de p)n* la I luni, dac acestea msuri sunt strict necesare.
; - alt derogare este cea permis de art. 4: din 6.f.U.E.
#B9
&e*-art. <B din
6.C.E./ potrivit cruia, n scopul realizrii o+iectivelor const0nd n crearea unui spaiu de
li+ertate, securitate i justiie, n ceea ce privete pre%enirea $i co!)aterea teroris!ului
$i a acti%it"ilor cone0e,
&arla!entul European i Consiliul, pot adopta, pe cale de regulamente,
msuri administrative privind circulaia capitalurilor i plile, i anume
E'ng4earea (ondurilor3 a acti%elor (inanciare sau a )ene(iciilor econo!ice
care aparin unor M persoane fizice sau juridice,
M grupuri sau entiti fr caracter statal,
sunt n proprietatea acestora sau sunt deinute de acesteaF &su+l.ns./.
; 7lte !"suri de sal%gardare sunt cele ce pot fi adoptate, n condiiile art. #%%
din 6.f. U.E.
#B%
&e*-art. #1B din 6.C.E./ de c"tre statele care nu au aderat la !oneda
unic". 7stfel,
M n cazul apariiei unei crie nepre%"ute 'n )alana de pl"i i
M su) condiia neacord"rii de ctre Consiliu a !"surilor de asisten" reciproc"
recomandate de Comisie sau a insu(icienei acestor !"suri,
aceste state pot adopta, cu titlu pro%i7oriu, msurile restrictive necesare, msuri
care tre+uie s provoace pertur+ri minime n funcionarea pieei comune i s nu
depeasc limita a+solut necesar pentru remedierea dificultilor n considerarea crora
au fost instituite.
; 2n fine, o alt clauz de salvgardare este cea permis de art. 1#: din 6.f.U.E.
#B:
&e*-art. 9B# din 6.C.E./ astfel,
M n situaia n care o deciie adoptat" 'n conte0tul politicii e0terne $i de
securitate co!un" pre%ede 'ntreruperea sau restr<ngerea total sau parial a
relaiilor econo!ice $i (inanciare cu "ri tere,
Consiliul, la propunerea comun* a ,naltului (epre7entant al $niunii pentru
afaceri e/terne i politica de securitate i a #omisiei,
poate adopta msurile restrictive necesare.
#B9
7rt. 4: se regsete n #ap- 1- Dispo7i.ii enerale din 4itlul 5- Spa.iul de li8ertate, securitate i 1usti.ie
al P*r.ii a treia- Politicile i ac.iunile interne ale $niunii-
#B%
7rt. #%% este cuprins n #ap- <- Dispo7i.ii tran7itorii din 4itlul 5III- Politica economic* i monetar* al
P*r.ii a treia- Politicile i ac.iunile interne ale $niunii-
#B:
7rt. 1#: este articolul unic aparin0nd 4itlului I5- M*surile restricti%e din Partea a cincea- !c.iunea
e/tern* a $niunii-
%4
Dreptul european al afacerilor
Note de curs (?)
7I9ERA CIRCU7AIE A &ERSOANE7OR VI SERVICII7OR
1. &reli!inarii. Deli!it"ri conceptuale
(ei li+era circulaie a lucrtorilor i li+ertatea de sta+ilire
#B<
sunt reglementate n
6.f.U.E. n mod distinct de li+era circulaie a serviciilor
#B4
, literatura juridic ne-a o+inuit
ca studiul semnificaiilor teoretice i al implicaiilor practice ale acestora s suporte, n
mod tradiional, o a+ordare comun.
(incolo de legtura general care le unete urmare a faptului c am+ele reprezint
instrumente specifice ale realizrii acelorai o+iective economice ale sta+ilirii pieei
unice, dintr-o perspectiv relativ particular cone*iunile se manifest prin aceea c
#B<
7 se vedea Cap. # E!ucrtoriiF, respectiv Cap. 1 E(reptul de sta+ilireF din 6itlul I@ E!i+era circulaie a
persoanelor, a serviciilor i a capitalurilorF.
#B4
7 se vedea Cap. 9 E.erviciileF.
%5
M sfera 8eneficiarilor acestor li8ert*.i este aceeai,
M principiul ealit*.ii de tratament este comun am8elor domenii i, nu mai puin, i
printr-o
M aplicare comun fie i numai parial a unor reglementri.
2n alt ordine de idei, li+era circulaie a serviciilor ar fi lipsit de orice suport n
a+sena recunoaterii n favoarea operatorilor economici a li+ertii de sta+ilire dup cum
i prerogativele acesteia din urm servesc la furnizarea dincolo de frontiere a serviciilor.
,ai mult, la nivel doctrinar
#B5
se afirm e*istena aa-zisei 6li8ert*.i
profesionale3 care +eneficiaz at0t n drepturile naionale c0t i n dreptul comunitar de
statutul unui drept fundamental al persoanei n acelai timp, se apreciaz c, n concepia
tratatelor constitutive li+ertatea profesional apare nu at0t ca un drept al persoanei c0t ca
un Einstrument al mo+ilitii actorilor economiciF
#B$
, coninutul acesteia av0nd o
dimensiune trinitar, n sensul c e*ist n realitate trei li+ertiH li+ertatea de circulaie a
lucrtorilor salariai, li+ertatea de sta+ilire i li+ertatea de prestare a serviciilor.
8otrivit art. %$ alin. &1/ din 6.f.U.E. Je*-art. %9 alin. &1/ din 6.C.E.K, li8ertatea de
sta8ilire reprezint dreptul recunoscut resortisanilor statelor-mem+re de a accede la
activitile independente precum i la constituirea i gestionarea ntreprinderilor.
Interpret0nd prevederile art. :< alin. &#/ din 6.f.U.E. Je*-art. %$ alin. &#/ din 6.C.E.K,
li8ertatea de a presta ser%icii &!.8.../ reprezint dreptul de a furniza servicii persoanelor
fizice i juridice cu sediul pe teritoriul altor state-mem+re.
!i+ertatea profesional, n oricare din formele sale de e*teriorizare, se manifest
n prezent ca un concept distinct de dreptul de li+er circulaie i edere const0nd n
facultatea recunoscut oricrui cetean al unui stat-mem+ru de a se deplasa i a se sta+ili
li+er pe teritoriul comunitar independent de e*ercitarea unei activiti profesionale.
2n consecin, respect0nd premisele conturate, vom prezenta n continuare
aspectele privind accesul resortisanilor statelor-mem+re pe teritoriul comunitar, respectiv
pro+lematica li+ertii de sta+ilire i a li+ertii de prestare a serviciilor investigaia va
surprinde coordonatele comune ale acestor li+erti fr a eluda elementele specifice a
cror cunoatere face posi+il individualizarea conceptual a regimurilor aplica+ile
acestora.
,. 9ene(iciarii Jli)ert"ilor pro(esionaleW
,.1. 7ucr"torii. 8otrivit dispoziiilor art. %: alin. &#/ din 6.f.U.E. Je*-art. 9$ alin.
&#/ din 6.C.E.K, 6li8era circula.ie a lucr*torilor este arantat* 0n cadrul $niunii3
invocarea articolului mai sus menionat este condiionat de e*istena a dou cerineH
persoana fizic s ai+ cet*.enia unui statBmem8ru i s desfoare o acti%itate
economic*-
#B5
7 se vedea !. (u+ouis, C. 'lumann, Droit mat9riel de lC$nion europ9enne, Ed. ,ontc=restien, 8aris,
1BB<, p. 44-4$.
#B$
7 se vedea, !. (u+ouis, C. 'lumann, op- cit., p. 44.
%$
"oiunea de Elucrtor salariatF este interpretat n sens e*tensiv n mod
tradiional, n accepiunea jurisprudenial consacrat n afacerea 7aOrie89lu!, este
avut n vedere persoana care desfoar o activitate su8 conducerea i 0n 8eneficiul unei
alte persoane 0n schim8ul unei remunera.ii
##B
. 7ctivitatea e*ecutat tre+uie s fie real* i
efecti%*, i nu pur marginal sau accesorie, neprezent0nd importan durata muncii,
aceasta fiind e*ercitat pe timp parial sau dac, potrivit jurisprudenei &e%in, drepturile
+neti astfel procurate sunt inferioare salariului considerat n statul de primire ca fiind
necesar minimei su+zistene
###
, sens n care, n afacerea Jempf, s-a reinut c +eneficiaz
de li+era circulaie i profesorul de muzic care susine #1 ore de curs sptm0nal
##1
.
7ctivitatea tre+uie s ai+ n mod necesar o valoare economic, fiind realizat n
sc=im+ul unei remuneraii jurisprudenial, n afacerea SteGmann s-a admis c=iar c poate
fi calificat ca atare i activitatea desfurat n cadrul unei comuniti religioase dac
este retri+uit prin contri+uia mem+rilor si
##9
. ,ai mult, n sensul jurisprudenei
!ntonissen, activitatea poate s fie c=iar i poten.ial*, n sensul c resortisanilor care se
afl n cutarea unui loc de munc li se recunoate dreptul de a invoca dispoziiile privind
li+era circulaie, cu precizarea c statul de primire poate s limiteze perioada la un termen
rezona+il
##%
.
,.,. &ersoanele care des("$oar" acti%it"i independente. Uz0nd fie de
prevederile art. %$ &e*-art. %9/, fie de cele ale art. :< din 6.f.U.E. &e*-art. %$ din 6.C.E./,
persoanelor care desfoar activiti independente li se recunoate dreptul de a opta ntre
li+ertatea de sta+ilire i li+ertatea de a presta servicii.
.pre deose+ire de li+ertatea de sta+ilire care implic o legtur continu cu
teritoriul unui stat mem+ru, prestarea de servicii are un caracter ocazional, presupun0nd,
de regul, c prestatorul de servicii, care se afl sta+ilit pe teritoriul unui stat mem+ru, se
deplaseaz n vederea furnizrii de servicii pe teritoriul unui alt stat mem+ru. Cum n
cuprinsul studiului nostru, vom proceda la dezvoltri ulterioare privind formele su+ care
se prezint li+ertatea de sta+ilire &cu titlu principal, respectiv cu titlu secundar/, respectiv
li+ertatea de a presta servicii &acti%*, respectiv pasi%*/ ne limitm acum doar la redarea,
cu titlu enuniativ, a categoriei persoanelor care desfoar activiti independente n
cadrul enumerrii +eneficiarilor.
6otui, cu titlu preliminar, se impune urmtoarea precizare dei, n principiu,
regulile incidente dreptului de sta+ilire, respectiv li+erei prestri de servicii, pot fi
invocate de persoanele care dein cetenia unui stat mem+ru i care desfoar o
activitate economic, potrivit art. :< alin. &1/ din 6.f.U.E. Je*-art. %$ alin. &1/ din 6.C.E.K,
8arlamentul European i Consiliul, =otr0nd n conformitate cu procedura legislativ
ordinar, pot e/tinde 8eneficiul dispo7i.iilor aplica8ile ser%iciilor la prestatorii care sunt
resortisan.i ai unui stat ter. i care sunt sta8ili.i 0n cadrul $niunii.
##B
C.D.C.E., 9 iulie #$5<, C-:<I5:.
###
C.D.C.E., 19 martie #$51, C-:9I5#.
##1
C.D.C.E., 9 iunie #$5<, C-#9$I5:.
##9
C.D.C.E., : octom+rie #$55, C. #$<I54.
##%
C.D.C.E., 1< fe+ruarie #$$#, C-1$1I5$. 2n spe este vor+a despre un termen de < luni, dar c=iar i dup
mplinirea acestuia resortisanilor statelor-mem+re li se recunoate dreptul de a rm0ne n continuare dac fac
dovada c se afl n cutarea unui loc de munc i c prezint anse reale de a fi angajai.
:B
,.5. Destinatarii ser%iciilor. (e regul, persoana care presteaz un serviciu se
deplaseaz n statul +eneficiarului prestaiei, prestatorul fiind cel activ, de unde i
denumirea terminologic de &-P-S- acti%* nu este e*clus ns ca destinatarul serviciului
&clientul/ s fie cel care migreaz nc=eind contractul n statul-mem+ru pe teritoriul cruia
s-a sta+ilit prestatorul - &-P-S- pasi%*.
"u prezint importan dac persoana este destinatara unui serviciu n cadrul
desfurrii activitii sale profesionale &sens n care s-a reinut c +eneficiaz de
prevederile comunitare turitii sau persoanele care se deplaseaz n alt stat-mem+ru n
scopul primirii unor ngrijiri medicale
##:
/ i nici faptul c plata serviciului prestat este
efectuat de o alt persoan dec0t +eneficiarul acestuia &este cazul serviciilor prestate de
societile care transmiteau programe televizate prin ca+lu n favoarea societilor din alte
state-mem+re care le emiteau, plata acestora fiind fcut de a+onai/
##<
.
,.?. /e!)rii de (a!ilie ai lucrtorilor salariai, ai persoanelor care desfoar
activiti independente sau ai destinatarilor serviciilor. ?aiunile care justific
recunoaterea li+erei circulaii i n favoarea acestei categorii deriv din protecia
legitim a dreptului fundamental al oricrei persoane la respectarea unei viei familiale
normale, drept consacrat de prevederile art. 5 din Convenia european a drepturilor
omului, n alte condiii interesul persoanelor de a se deplasa n interiorul Comunitii
pentru desfurarea unei activiti salariate sau independente risc0nd s fie compromis.
Instituirea li+erei circulaii i n favoarea mem+rilor de familie a constituit, iniial,
o+iectul dispoziiilor art. #B din ?egulamentul nr. #<#1I<5 al Consiliului din #:
octom+rie #$<5 privind li+era circulaie a lucrtorilor n cadrul Comunitii
##4
, respectiv
al art. # din (irectiva nr. 49I#%5ICEE a Consiliului din 1# mai #$49 privind eliminarea
restriciilor de circulaie i edere n cadrul Comunitii pentru resortisanii statelor
mem+re n materie de sta+ilire i de prestare de servicii &a+rogat/
##5
. 2n prezent,
indiferent dac este vor+a despre persoane care au sau nu cetenia unui stat-mem+ru,
potrivit prevederilor art. 1 din (irectiva nr. 1BB%I95ICE a 8arlamentului European i a
Consiliului din 1$ aprilie 1BB% privind dreptul la li+er circulaie i edere pe teritoriul
statelor mem+re pentru cetenii Uniunii i mem+rii familiilor acestora JXXX 7 se vedea
dispoziiile instrumentului de transpunere n dreptul intern rom0n a (irectivei ceteniei, -UC nr.
#B1I1BB: privind li+era circulaie pe teritoriul ?om0niei a cetenilor statelor mem+re ale Uniunii
Europene, .paiului Economic European i a cetenilor Confederaiei Elveiene, repu+licat &,. -f. nr.
44% din 1 noiem+rie 1B##/K, sfera persoanelor vizate este destul de larg, fiind vor+a despreH
- so.ul ceteanului Uniunii
- partenerul cu care cet*.eanul $niunii
##$
a contractat un parteneriat 0nreistrat n
condiiile legislaiei naionale a unui stat mem+ru, dac, 6potri%it leisla.iei statului
mem8ru a7d*, parteneriatele 0nreistrate sunt considerate drept echi%alente c*s*toriei
i 0n conformitate cu condi.iile pre%*7ute de leisla.ia rele%ant* a statului mem8ru
a7d*3
##:
C.D.C.E., 1 fe+ruarie #$5$, C-#5<I54.
##<
C.D.C.E., 1< aprilie #$55, C-9:1I5:.
##4
7 se vedea D.-. ! 1:4 din #$ octom+rie #$<5.
##5
7 se vedea D.-. ! #41 din 15 iunie #$49.
##$
8otrivit art. 1 pct. #. din directiv prin Ecetean al UniuniiF se nelege orice persoan av0nd cetenia unui
stat mem+ru.
:#
- descenden.ii direci ai n v0rst de cel mult 1# de ani sau care se afl n
ntreinerea ceteanului Uniunii precum i descendenii direci ai soului sau ai
partenerului
- ascenden.ii direc.i care se afl n ntreinerea acestuia, respectiv cei ai soului sau
ai partenerului
- orice ali mem+ri de familie care, n ara de provenien M se afl 0n 0ntre.inerea
sau M sunt mem8ri ai ospod*riei ceteanului Uniunii care +eneficiaz de dreptul de
edere cu titlu principal sau dac M din moti%e ra%e de s*n*tate este necesar n mod
imperativ ngrijirea personal a mem+rului familiei de ctre ceteanul Uniunii i, n fine,
- partenerul de fapt, adic cel cu care ceteanul Uniunii are o relaie dura+il,
atestat corespunztor Jart. 9 alin. &1/ lit. a/ i +/ din directiva anterior menionatK.
(reptul mem+rilor de familie a fost calificat ca fiind un drept derivat, i nu unul
propriu, acesta decurg0nd din dreptul persoanei care desfoar o activitate economic pe
teritoriul unui stat mem+ru sau care este destinatara unui serviciu
#1B
.
6otui, potrivit art. #1 alin. &#/, respectiv #9 alin. &#/ din (irectiva nr.
1BB%I95ICE, decesul sau plecarea ceteanului Uniunii, respectiv divorul, anularea
cstoriei sau ncetarea parteneriatului nregistrat nu afecteaz dreptul de edere al
mem8rilor s*i de familie B cet*.eni ai unui stat mem8ru.
"u mai puin, decesul ceteanului Uniunii nu antreneaz pierderea dreptului de
edere al mem+rilor si de familie care nu au cetenia unui stat mem+ru dac acetia au
avut reedina n statul mem+ru gazd n calitate de mem+ri de familie timp de cel puin #
an nainte de decesul ceteanului Uniunii Jart. #1 alin. &1/K.
(ivorul, anularea cstoriei sau ncetarea parteneriatului nregistrat nu afecteaz
dreptul de edere al mem8rilor de familie ai unui cetean al uniunii care nu sunt
resortisan.i ai unui stat mem8ru n cazurile n careH
- nainte de iniierea formalitilor de divor, de anulare a cstoriei sau de ncetare
a parteneriatului nregistrat, cstoria sau parteneriatul nregistrat a durat cel puin 9 ani,
din care cel puin # an n statul mem+ru gazd
- prin acordul soilor sau al partenerilor ori prin =otr0re judectoreasc, copiii
ceteanului Uniunii au fost ncredinai soului sau partenerului care nu este cetean al
unui stat mem+ru
- acest lucru este justificat de situaii deose+it de dificile, precum faptul de a fi fost
victima violenei n familie n perioada n care cstoria sau parteneriatul nregistrat era
nc n vigoare
- prin acordul soilor sau al partenerilor ori prin =otr0re judectoreasc, soul sau
partenerul care nu are cetenia unui stat mem+ru are dreptul de vizitare a copilului
minor, su+ condiia ca instana judectoreasc s fi =otr0t c vizitele tre+uie s ai+ loc
n statul mem+ru gazd at0t timp c0t sunt necesare Jart. #9 alin. &1/K.
2nainte de a do+0ndi dreptul de edere permanent, dreptul de edere al
persoanelor interesate rm0ne supus o+ligaiei ca acetia s poat dovedi c desfoar o
activitate salariat sau independent sau c au suficiente resurse pentru ei nii i pentru
mem+rii familiilor lor astfel nc0t s nu devin o sarcin pentru sistemul de asisten
#1B
C.D.C.E., #9 fe+ruarie #$5:, C-1<4I59 citat dup .. (eleanu, op- cit., p. #B4.
:1
social al statului mem+ru gazd n timpul perioadei de edere i c dein o asigurare
medical complet, vala+il n statul mem+ru gazd ori c sunt mem+ri ai unei familii
constituite deja n statul mem+ru gazd de ctre o persoan care satisface aceste cerine.
Cu privire la mem+rii de familie mai sus menionai, dispoziiile art. #1 alin. &1/ i
art. #9 alin. &1/ din directiv prevd n mod e*pres c acetia, n situaiile anterior
descrise, i menin dreptul de edere e*clusiv cu titlu personal.
,.+. &ersoanele #uridice
1,1
. 8otrivit dispoziiilor art. :% din 6.).U.E. &e*-art. %5
din 6.C.E./ 6societ*.ile constituite 0n conformitate cu leisla.ia unui statBmem8ru i
a%)nd sediul social, administra.ia central* sau locul principal de desf*urare a
acti%it*.ii 0n cadrul $niunii sunt asimilate, 0n aplicarea pre7entei su8sec.iuni &privind
dreptul de sta+ilire, su+l. ns./, persoanelor fi7ice resortisante ale statelor mem8re3.
Criteriile o+iective - al ncorporrii, respectiv al locului siturii sediului principal, au fost
preferate 3 se poate o+serva 3 criteriului su+iectiv al controlului.
2n continuare, dispoziiile aceluiai articol arat c 6prin societ*.i se 0n.ele
societ*.ile constituite 0n conformitate cu dispo7i.iile leisla.iei ci%ile sau comerciale,
inclusi% societ*.ile cooperati%e i alte persoane 1uridice de drept pu8lic sau pri%at, cu
e/cep.ia celor f*r* scop lucrati%3. 8rin urmare, urmeaz a fi avut n vedere semnificaia
comunitar a termenului, i nu cea instituit potrivit dispoziiilor de drept intern ale
statelor-mem+re.
2n mod similar, i condiia referitoare la e*istena unui scop lucrativ nu tre+uie
interpretat restrictiv, limit0ndu-se la profitul procurat operatorilor economici &ceea ce ar
elimina C.I.E., de e*emplu/ ci presupune desfurarea unei activiti economice n
sc=im+ul unei pli
#11
.
"u lipsit de importan este i faptul c, n materia li+ertii de sta+ilire i de
prestare a serviciilor, dispoziiile anterior citate au n vedere societile ca entiti
nvestite cu personalitate juridic din perspectiva reglementrilor concureniale,
intereseaz ns conceptul de ntreprindere ca form de desfurare a unor activiti
economice, noiunea av0nd conotaii economice, interes0nd mai puin aspectul juridic
#19
.
Conform prevederilor art. <1 din 6.f.U.E. &e*-art. :: din 6.C.E./, dispoziiile art.
:#-:% din 6.f.U.E. &e*-art. %:-%5 din 6.C.E./ sunt aplica+ile i n materia li+ertii de a
presta servicii.
.intetiz0nd, condiiile cerute persoanelor juridice n calitate de +eneficiari ai
li+ertii de sta+ilire i ai li+erei prestri a serviciilor suntH
- s fie constituite n conformitate cu legislaia n materie a unui stat-mem+ru
- s ai+ sediul social, administraia central sau locul principal de desfurare a
activitii n cadrul Uniunii
- s urmreasc ndeplinirea unui scop lucrativ.
#1#
@om avea n vedere n acest stadiu aspectele generale privind statutul acestei categorii de +eneficiari,
urm0nd ca aspectele specifice s fie analizate n cadrul regimului aplica+il li+ertii de sta+ilire, respectiv li+ertii
de a presta servicii.
#11
C.D.C.E., #4 iunie #$$4, C-4BI$: citat dup .. (eleanu, op- cit., p. ###.
#19
7 se vedea ,.".Costin, ,. 'oroteanu, "u7iunea ca tehnic* 1uridic* de reali7are a concentr*rii de
0ntreprinderi, n ?.(.C. nr. $I1BB:, p. #:.
:9
Dreptul european al afacerilor
Note de curs (P)
5. 7i)era circulaie a persoanelor. Aspecte introducti%e
5.1. E%oluia regle!ent"rilor 'n !aterie. Iniial, li+era circulaie a persoanelor
era recunoscut prin 6ratat ca un drept al resortisantului unui stat-mem+ru n vederea
desfurrii unei activiti salariate sau independente pe teritoriul unui alt stat-mem+ru
dreptul de intrare i de sejur al persoanelor care urmau a desfura o activitate economic
era recunoscut implicit prin efectul dispoziiilor art. 9$, %9 i %5 din 6.C.E. &devenite n
prezent art. %:, %$ i :% din 6.f.U.E./ i nu putea e*ista n afara e*ercitrii unei activiti
salariate, a dreptului de sta+ilire sau a prestrii de servicii.
7ccesul efectiv al persoanelor pe teritoriul statelor-mem+re a fost reglementat n
vederea desfurrii unor activiti economice astfel,
- pentru lucrtorii salariai i mem+rii familiilor acestora erau incidente
?egulamentul &CEE/ nr. #<#1I<5 al Consiliului din #: octom+rie #$<5 privind li+era
:%
circulaie a lucrtorilor n cadrul Comunitii
#1%
i (irectiva <5I9<BICEE a Consiliului din
#: octom+rie #$<5 privind desfiinarea restriciilor de circulaie i edere n cadrul
comunitii pentru lucrtorii din statele mem+re i familiile acestora
#1:
, iar
- pentru persoanele care desfoar activiti independente, destinatarii serviciilor
i mem+rii de familie ai acestora se aplicau (irectiva <%I11BICEE a Consiliului din 1:
fe+ruarie #$<%, nlocuit ulterior de (irectiva 49I#%5ICEE a Consiliului din 1# mai #$49
privind eliminarea restriciilor de circulaie i edere n cadrul Comunitii pentru
resortisanii statelor mem+re n materie de sta+ilire i de prestare de servicii
#1<
.
(reptul de intrare este condiionat doar de prezentarea unei cri de identitate sau a
unui paaport vala+il n cazul n care mem+rii de familie nu au cetenia unui stat-
mem+ru, acetia tre+uie s o+in viza de intrare pe teritoriul statului respectiv, statele
mem+re fiind o+ligate s acorde toate facilitile n scopul o+inerii vizelor.
(reptul de sejur prelungete, n mod natural, dreptul precedent &de intrare, su+l.
ns./
#14
, fiind recunoscut prin o+inerea documentului de edere &numit carte de edere/.
8entru persoanele salariate, prestatoare sau +eneficiare de servicii a cror activitate se
desfoar pe o durat ce nu depete 9 luni statul de primire nu eli+ereaz carte de
edere lucrtorilor angajai pe o perioad de 9-#1 luni li se eli+ereaz un document
temporar de edere a crui vala+ilitate poate fi limitat la durata contractului de munc, n
timp ce persoanelor care presteaz servicii i +eneficiarilor acestora li se eli+ereaz un
document de edere dac durata serviciilor este mai mare de 9 luni.
8entru lucrtorii salariai care i-au ncetat activitatea profesional i mem+rii lor
de familie au fost incidente prevederile ?egulamentului &CEE/ nr. #1:#I4B al Comisiei
din 1$ iunie #$4B privind dreptul lucrtorilor de a rm0ne pe teritoriul unui stat mem+ru
dup ce au fost angajai n acel stat
#15
, n timp ce pentru nesalariai i mem+rii de familie
ai acestora se aplicau dispoziiile (irectivei 4:I9%ICEE a Consiliului din #4 decem+rie
#$4% privind dreptul resortisanilor unui stat mem+ru de a rm0ne pe teritoriul altui stat
mem+ru dup ce au desfurat o activitate independent n acesta din urm
#1$
.

(up intrarea n vigoare n #$54 a 7ctului Unic European &prin care a fost
declarat o+iectivul realizrii unui spaiu european fr frontiere interne/, e%oluia
se!ni(icaiilor conceptuale a li)erei circulaii a persoanelor a (ost anticipat" de
adoptarea la ,1 iunie 1**6 a trei directi%e a c"ror (inalitate a (ost e0tinderea
dreptului de intrare $i de se#ur 'n (a%oarea
M studen.ilor prin (irectiva $BI99<ICEE nlocuit ulterior de (irectiva $9I$<ICEE
a Consiliului din 1$ octom+rie #$$9 privind dreptul de edere al persoanelor aflate la
studii
#9B

#1%
7 se vedea D. -. ! 1:4 din #$ octom+rie #$<5, modificat ultima dat prin ?egulamentul &CEE/ nr. 1%9%I$1
al Consiliului din 14 iulie #$$1 &D.-. ! 1%: din 1< august #$$1/.
#1:
7 se vedea D.-. ! 1:4 din #$ octom+rie #$<5.
#1<
7 se vedea D.-. ! #41 din 15 iunie #$49.
#14
7. )uerea, op- cit., p. #99.
#15
7 se vedea D.-. ! #%1 din 9B iunie #$4B.
#1$
7 se vedea D.-. ! #% din 1B ianuarie #$4:.
#9B
7 se vedea D.-. ! 9#4 din #5 decem+rie #$$9.
::
M pensionarilor prin (irectiva $BI9<:ICEE a Consiliului din 15 iunie #$$B privind
dreptul de edere a persoanelor salariate i nesalariate care i-au ncetat activitatea
profesional
#9#
precum i
M resortisan.ilor comunitari care nu 8eneficia7* de dreptul la li8er* circula.ie 0n
temeiul altor relement*ri comunitare prin (irectiva $BI9<%ICEE a Consiliului din 15
iunie #$$B privind dreptul de edere
#91
.
Este semnificativ c dreptul de intrare i de sejur este recunoscut +eneficiarilor
acestor directive independent de e*ercitarea unei activiti profesionale, ceea ce
evideniaz 6o erodare radual* a le*turii dintre acti%itatea economic* i li8era
circula.ie, c)t i o schim8are de percep.ie, de la a pri%i miran.ii mai cur)nd ca factori
de produc.ie, la aBi considera ca indi%i7i a%)nd drepturi 0n raport cu statul a7d*3
#99
.
(in coninutul reglementrilor rezult ns preocuparea pentru e*istena resurselor de
care dispun persoanele avute n vedere astfel,
- n cazul persoanelor care i-au ncetat activitatea profesional precum i a celor
care nu se +ucur de dreptul de edere n temeiul altor dispoziii comunitare, resursele
tre+uie s fie superioare nivelului celor care asigur n statul de primire acordarea
asistenei sociale
- cu referire la studeni, este suficient prezentarea unei declaraii prin care
autoritile statului de primire sunt asigurate c dispune de veniturile necesare, fr a
recurge la asistena social a statului de primire &de regul, este suficient declaraia de
susinere material din partea prinilor/.
6uturor acestor categorii de persoane li se mai impune i ndeplinirea condiiei
referitoare la deinerea unei asigurri de sntate pentru riscurile ce ar putea surveni n
statul n care urmeaz s ai+ loc formarea profesional, respectiv s se sta+ileasc.
"u putem s nu o+servm caracterul relativ neunitar al prevederilor legale n
materie
#9%
astfel, n timp ce
- lucrtorii salariai i independeni se pot deplasa li+er n scopul desfurrii unei
activiti profesionale fr s fac dovada veniturilor de care dispun, +eneficiind n statul
de primire de avantajele fiscale i sociale recunoscute naionalilor acestuia,
- pensionarii i persoanele aflate su+ incidena dispoziiilor (irectivei nr. $BI9<%
+eneficiaz de dreptul de intrare i de sejur ntr-un stat-mem+ru fr a putea invoca ns
n materia asistenei sociale i a regimului fiscal aplica+il egalitatea de tratament urmare a
faptului c li se impune s dein resurse +nete suficiente
- n fine, studenilor care au cetenia unui stat-mem+ru li se recunoate dreptul de
a intra i de a se sta+ili pe teritoriul unui alt stat-mem+ru n vederea continurii studiilor,
dar nu pot +eneficia, potrivit art. 9 din (irectiva nr. $9I$<, de +ursele acordate de statul
de primire.
#9#
7 se vedea D.-. ! #5B din #9 iulie #$$B.
#91
Idem.
#99
7 se vedea C. 'arnard, 4he Su8stanti%e &aE of the 'uropean $nionS 4he "our "reedoms, ed. a II-a,
-*ford UniversitO 8ress, 1BB4, p. 1:B.
#9%
2n sensul artat, a se vedea i .. (eleanu, op- cit., p. #:9.
:<
Dup" consacrarea prin Tratatul de la /aastric4t a cet"eniei U.E.
#9:
,
se!ni(icaiile li)erei circulaii a persoanelor au dep"$it graniele tradiionale 'n care
recunoa$terea acesteia era str<ns legat" de e0ercitarea unei acti%it"i econo!ice.
7stfel, potrivit dispoziiilor art. 1# din 6.f.U.E &e*-art.#5 din 6.C.E./ 6orice cet*.ean al
$niunii are dreptul de a circula i a se sta8ili 0n mod li8er pe teritoriul statelorB
mem8re3 cetenia european implic, potrivit prevederilor art. 1B-1% din 6.f.U.E.&e*-
art.#5-1# din 6.C.E./, recunoaterea urmtoarelor prerogativeH
- dreptul de li+er circulaie i de edere pe teritoriul statelor-mem+re
- dreptul de a alege i de a fi ales n 8arlamentul european precum i la alegerile
locale din statul-mem+ru n care i are reedina n aceleai condiii ca i
resortisanii acelui stat
- dreptul de a +eneficia, pe teritoriul unei ri-tere n care statul mem+ru al crui
resortisant este nu este reprezentat, de protecie din partea autoritilor
diplomatice i consulare ale oricrui stat-mem+ru n aceleai condiii ca i
resortisanii acelui stat
- dreptul de a nainta petiii 8arlamentului european, de a se adresa
-m+udsmanului European precum i dreptul de a se adresa instituiilor i
organelor consultative ale Uniunii n oricare dintre lim+ile tratatelor i de a
primi rspuns n aceeai lim+.
,ai mult, 0irectiva 1223343*$ a 5arlamentului $uropean i a *onsiliului din
16 aprilie 122 privind dreptul la liber circulaie i edere pe teritoriul statelor
membre pentru cetenii #niunii i membrii familiilor acestora, de modificare a
(eulamentului (#'') nr- 1I1:7I? i de a8roare a Directi%elor I;>::1>#'',
I?>@I=>#'', 7:>1P;>#'', 7<>@;>#'', 7<>@<>#'', P=>@I;>#'', P=>@I<>#'' i
P@>PI>#'' &cunoscut i su+ denumirea de 6Directi%a cet*.eniei3 i av0nd ca termen de
transpunere data de 9B aprilie 1BB</ a consolidat dreptul de li)er" circulaie a
cet"enilor Uniunii, reglement0nd dreptul de ieire i intrare pe teritoriile statelor
mem+re, dreptul de edere pentru o perioad de cel mult trei luni, respectiv pentru o
perioad mai mare de trei luni precum i condiiile n care se o+ine dreptul de edere
permanent.
2n fine, directiva conine i dispoziii referitoare la restr0ngerea dreptului de
intrare i dreptului de edere pentru motive de ordine pu+lic, siguran pu+lic sau
sntate pu+lic i de garantare a proteciei mpotriva e*pulzrii nejustificate a cetenilor
Uniunii.
5.,. Coninutul li)erei circulaii a persoanelor. 2n considerarea faptului c, n
prezent, li+era circulaie a persoanelor nu mai este condiionat de desfurarea pe
teritoriul unui stat mem+ru a unei activiti economice, la nivel doctrinar, se apreciaz c
e*teriorizarea coninutului acesteia se poate prezenta n una din urmtoarele forme
#9<
H
#9:
8otrivit dispoziiilor art. #4 din 6.C.E. Ese instituie o cetenie a Uniunii. Este cetean al Uniunii orice
persoan care are cetenia unui stat mem+ruF. Ulterior, prin 6ratatul de la 7msterdam s-a evideniat c Ecetenia
Uniunii completeaz, nu nlocuiete cetenia statelor mem+reF.
#9<
7 se vedea ". (iaconu, #adrul 1uridic pri%ind reali7area li8erei circula.ii a ser%iciilor i lucr*torilor 0n
$niunea 'uropean*, n ?.?.(.C. nr. :I1BB$, p. :<.
:4
a) dreptul de li8er* circula.ie i dreptul de edere pe teritoriul celorlalte state
mem8reT
8) accesul li8er la acti%it*.i salariateT
c) li8ertatea de sta8ilire pe teritoriul oric*rui stat mem8ru care presupune
accesul la acti%it*.ile nesalariate, la 0nfiin.area i estionarea 0ntreprinderilor-

?. Dreptul de li)er" circulaie $i $edere pe teritoriul statelor !e!)re
XXX 7 se vedea dispoziiile corespunztoare din instrumentul de transpunere n dreptul intern
rom0n a (irectivei ceteniei - -UC nr. #B1I1BB: privind li+era circulaie pe teritoriul ?om0niei a
cetenilor statelor mem+re ale Uniunii Europene, .paiului Economic European i a cetenilor
Confederaiei Elveiene, repu+licat &,. -f. nr. 44% din 1 noiem+rie 1B##/
?.1. Dreptul de ie$ire $i de intrare- 8otrivit art. % din (irectiva 1BB%I95ICE,
tuturor cetenilor Uniunii care dein cri de identitate sau paapoarte vala+ile precum i
mem+rilor familiei acestora care nu au cetenia unui stat mem+ru i care dein
paapoarte vala+ile li se recunoate dreptul de a prsi teritoriul unui stat mem+ru pentru
a se deplasa n alt stat mem+ru, neput0ndu-li-se pretinde vize de ieire sau alte formaliti
ec=ivalente.
2n mod corelativ, dispoziiile art. : din directiv consacr dreptul de intrare pe
teritoriul statelor mem+re al cetenilor Uniunii care dein cri de identitate sau
paapoarte vala+ile precum i a mem+rilor familiei acestora care nu au cetenia unui stat
mem+ru i care dein paapoarte vala+ile. Cetenilor Uniunii nu le pot fi impuse vize de
intrare i nici alte formaliti ec=ivalente. ,em+rilor de familie care nu au cetenia unui
stat mem+ru li se poate cere, potrivit art. : alin. &1/ s posede o viz de intrare.
2n cazul n care un cetean al Uniunii sau un mem+ru al familiei acestuia care nu
este resortisant al unui stat mem+ru nu posed documentele de cltorie necesare sau,
dup caz, viza necesar, statul mem+ru n cauz este inut de o+ligaia de a oferi acestor
persoane toate mijloacele rezona+ile pentru a le permite s o+in, ntr-un termen
rezona+il, documentele necesare sau pentru a confirma ori dovedi prin alte mijloace c
+eneficiaz de dreptul de li+er circulaie i edere.
Statul mem8ru poate cere persoanei 0n cau7* s*Bi raporte7e pre7en.a pe teritoriul
s*u ntr-un termen rezonabil i nediscriminatoriu. "erespectarea acestei o+ligaii poate
face persoana pasi+il de sanciuni nediscri!inatorii i proporionale. 2n afacerea
/essner, s-a reinut c o+ligaia impus de legislaia italian lucrtorilor i prestatorilor
de servicii de a raporta prezena lor pe teritoriul Italiei n termen de 9 zile sancionat cu
trei luni de nc=isoare sau cu amend de %BB BBB de lire italiene apare ca fiind e*cesiv de
restrictiv, perioada scurt de timp de 9 zile fiind nejustificat iar sanciunile prevzute
pentru nendeplinirea acesteia av0nd un caracter disproporionat
#94
.
?.,. Dreptul de $edere pentru o perioad" de cel !ult trei luni. Cetenii Uniunii
au dreptul de edere pe teritoriul altui stat o perioad de cel mult trei luni fr nici o alt
condiie sau formalitate n afara cerinei de a deine o carte de identitate vala+il sau un
paaport vala+il. 2n mod similar, acest drept este recunoscut i mem+rilor de familie care
#94
7 se vedea C.D.C.E., C-1<:I55 citat dup 6. Utefan, '. 7ndrean-Crigoriu, Drept comunitar, Ed. C.G.
'ecA, 'ucureti, 1BB4, p. 9$B-9$#.
:5
dein un paaport vala+il, care nu au cetenia unui stat mem+ru i care l nsoesc pe
ceteanul Uniunii ori se altur acestuia.
?.5. Dreptul de $edere pentru o perioad" !ai !are de trei luni- Conform art. 4
alin. &#/ din directiv, toi cetenii Uniunii au dreptul de edere pe teritoriul altui stat
mem+ru pentru o perioad mai mare de trei luni n cazurile n careH
a/ sunt salaria.i sau desf*oar* acti%it*.i independente n statul mem+ru gazd sau
+/ dispun de suficiente resurse pentru ei i pentru mem+rii familiilor lor astfel
nc0t s nu devin o sarcin pentru sistemul de asisten social al statului mem+ru gazd
n cursul ederii i dein o asigurare medical complet n statul mem+ru gazd sau
c/ - sunt nscrii ntr-o instituie privat sau pu+lic, acreditat sau finanat de
ctre statul mem+ru gazd pe +aza legislaiei sau practicilor sale administrative, cu scopul
principal de a urma studii, inclusiv de formare profesional* i
- dein o asiurare medical* complet* n statul mem+ru gazd i asigur
autoritatea naional competent, printr-o declaraie sau o alt procedur ec=ivalent la
propria alegere, c posed suficiente resurse pentru ei nii pentru mem+rii de familie
astfel nc0t s nu devin o povar pentru sistemul de asisten social al statului mem+ru
gazd n timpul perioadei de edere sau
d/ sunt mem8ri de familie care nsoesc ori se altur unui cetean al Uniunii care
ndeplinete el nsui condiiile menionate la lit. a/, +/ sau c/.
(reptul de edere se e*tinde i asupra mem+rilor de familie care nu au cetenia
unui stat mem+ru n cazul n care nsoesc ori se altur ceteanului Uniunii n statul
mem+ru gazd cu condiia ca ceteanul Uniunii s ndeplineasc criteriile menionate
anterior.
Un cet"ean al Uniunii care nu !ai des("$oar" o acti%itate salariat* sau o
acti%itate independent* '$i !enine statutul de lucr*tor sau de persoan* care
desf*oar* o acti%itate independent* 'n ur!"toarele condiiiH
a/ se afl n incapacitate temporar* de munc*, ca rezultat al unei +oli sau al unui
accident
+/ este 0nreistrat n mod corespunztor ca fiind 0n oma1 in%oluntar, dup* ce a
fost ana1at pe o perioad* de peste un an i s-a nregistrat ca persoan care
caut de lucru la serviciul competent de ocupare a forei de munc
c/ este 0nreistrat n mod corespunztor ca fiind 0n oma1 in%oluntar, dup* ce a
0ndeplinit un contract de munc* pe termen limitat, cu durata de su8 un an sau
dup* ce a de%enit omer 0n mod in%oluntar 0n timpul primelor dou*spre7ece
luni i s-a nregistrat ca persoan care caut de lucru la serviciul competent de
ocupare a forei de munc. 2n acest caz, statutul de lucrtor se menine pentru o
perioad de cel puin ase luni
d/ 0ncepe un staiu de formare profesional*. Cu e*cepia cazului n care se afl n
omaj involuntar, meninerea statutului de lucrtor presupune ca pregtirea s
ai+ legtur cu activitatea profesional anterioar.
:$
8entru perioadele de edere ce depesc trei luni, statul mem+ru gazd poate
impune cet*.enilor $niunii s se nregistreze la autoritile competente. 6ermenul pentru
nregistrare este de cel puin trei luni de la data sosirii, eli+er0ndu-se un certificat de
nregistrare care conine numele i adresa persoanei nregistrate precum i data
nregistrrii. "erespectarea cerinei de nregistrare de ctre persoana respectiv o poate
e*pune pe aceasta sanciunilor instituite de legislaia statului mem+ru gazd, cu condiia
ca acestea s fie nediscriminatorii i proporionale.
8entru mem8rii de familie ai unui cetean al Uniunii care nu sunt resortisan.i ai
unui stat mem8ru, statele mem+re eli+ereaz un document intitulat 6Permis de edere de
mem8ru de familie al unui cet*.ean al $niunii3. 6ermenul pentru prezentarea cererii de
acordare a permisului de edere este de cel puin trei luni de la data sosirii, documentul
fiind eli+erat n termen de cel mult ase luni de la data prezentrii cererii.
8ermisul de edere este vala+il timp de cinci ani de la data eli+errii sau pe
perioada prevzut de edere a ceteanului Uniunii, n cazul n care aceast perioad este
mai mic de cinci ani. @ala+ilitatea permisului de edere nu este afectat de a+sene
temporare care nu depesc ase luni pe an sau de a+sene de durat mai mare n vederea
ndeplinirii serviciului militar o+ligatoriu ori de o a+sen de cel mult dousprezece luni
consecutive determinat de motive importante precum sarcina i naterea, +oli grave,
studiile sau formarea profesional ori detaarea n alt stat mem+ru sau ntr-o ar ter.
?.?. Dreptul de $edere per!anent"- Conform dispoziiilor art. #< alin. &#/ din
directiv, cet"enii Uniunii care $i8au a%ut re$edina legal" pe teritoriul statului
!e!)ru gad" 'n cursul unei perioade ne'ntrerupte de cinci ani do)<ndesc dreptul
de $edere per!anent" pe teritoriul acestuia. ?egula se e*tinde i asupra mem+rilor de
familie care nu au cetenia unui stat mem+ru i care i-au avut reedina legal mpreun
cu ceteanul Uniunii n statul mem+ru gazd pe o perioad nentrerupt de cinci ani.
#ontinuitatea ederii nu este afectat* de
O a+sene temporare care nu depesc un total de ase luni pe an sau de
M a+sene de durat mai lung n vederea ndeplinirii serviciului militar o+ligatoriu
ori de
M o a+sen de cel mult dousprezece luni consecutive determinat de motive
importante precum sarcina i naterea, +oli grave, studiile sau formarea profesional ori
detaarea n alt stat mem+ru sau ntr-o ar ter.
Dreptul de $edere per!anent" se pierde nu!ai 'n caul unei a)sene din
statul !e!)ru gad" pe o perioad" care dep"$e$te doi ani consecuti%i.
(e la regula general privind do+0ndirea dreptului de edere permanent, pentru
persoanele salariate sau care des("$oar" acti%it"i independente care $i8au 'ncetat
acti%iatea precu! $i pentru !e!)rii (a!iliilor lor au (ost instituite anu!ite
derog"ri.
Yn consecin"3 dreptul de $edere per!anent" 'n statul !e!)ru gad" se
acord" 'naintea 'nc4eierii unei perioade ne'ntrerupte de $edere de cinci ani 'n
caurile 'n careH
<B
a/ salariatul sau persoana care def*oar* o acti%itate independent*, 0n momentul
la care iBa 0ncetat acti%itatea, a mplinit v(rsta prevzut de leisla.ia statului mem8ru
respecti% n vederea pensionrii pentru limit de v(rst ori
lucrtorul care i-a ncetat activitatea salariat ca urmare a pensionrii anticipate
a lucrat 0n statul mem8ru respecti% cel pu.in 0n cursul ultimelor dou*spre7ece luni
precedente i i-a a%ut reedin.a pe teritoriul acestuia pe o perioad* ne0ntrerupt* mai
mare de trei ani .
2n cazul n care legislaia statului mem+ru gazd nu acord dreptul la pensie pentru
limit de v0rst anumitor categorii de persoane care desfoar activiti independente, se
consider c este ndeplinit condiia de v0rst de ndat ce +eneficiarul a mplinit v0rsta
de <B de ani.
+/ salariatul sau persoana care desf*oar* o acti%itate independent* i care a
a%ut reedin.a 0n statul mem8ru a7d* timp de cel pu.in doi ani i-a ncetat activitatea din
cauza unei incapaciti permanente de munc.
2n cazul n care aceast incapacitate este rezultatul unui accident de munc sau al
unei +oli profesionale care ndreptete persoana respectiv la o prestaie pltit integral
sau parial de o instituie pu+lic a statului mem+ru gazd, nu este necesar ndeplinirea
niciunei condiii privind durata ederii.
c/ salariatul sau persoana care desf*oar* o acti%itate independent* i care, dup*
trei ani de munc* i edere ne0ntrerupt* pe teritoriul statului mem8ru a7d*, desf*oar*
o acti%itate salariat* i independent* pe teritoriul unui alt stat mem8ru, dar 0i p*strea7*
reedin.a pe teritoriul statului mem8ru a7d* unde se 0ntoarce, de o8icei, 0n fiecare 7i
sau cel pu.in o dat* pe s*pt*m)n*-
2n vederea do+0ndirii dreptului de edere permanent n condiiile descrise la lit. a/
i +/, perioadele de munc desfurate pe teritoriul statului mem+ru unde lucreaz
persoana n cauz se consider petrecute pe teritoriul statului mem+ru gazd. 8erioadele
de omaj involuntar, nregistrate corespunztor de serviciul de ocupare a forei de munc
competent, perioadele n care persoana a ncetat munca din motive independente de
voina sa precum i a+senele de la lucru i ncetarea activitii din cauza unei +oli sau a
unui accident se consider perioade de munc.
.tatele mem+re eli+ereaz cetenilor Uniunii care au drept de edere permanent,
dup verificarea duratei ederii, un document care atest ederea permanent la data
depunerii cererii, iar mem+rilor de familie neresortisani ai unui stat mem+ru un permis
de edere permanent.
+. Regi!ul aplica)il cet"enilor statelor !e!)re ale Uniunii Europene sau ale
Spaiului Econo!ic European $i a cet"enilor Con(ederaiei El%eiene precu! $i a
!e!)rilor de (a!ilie ai acestora 'n ceea ce pri%e$te e0ercitarea dreptului la li)er"
circulaie3 de reiden" $i de reiden" per!anent" pe teritoriul Ro!<niei.
8rin dispoziiile -.U.C. nr. #B1I1BB: privind li+era circulaie pe teritoriul
?om0niei a cetenilor statelor mem+re ale Uniunii Europene, .paiului Economic
<#
European i a cetenilor Confederaiei Elveiene, repu+licat
#95
&numit n continuare
ordonana/ au fost transpuse n dreptul intern prevederile (irectivei ceteniei, fiind
reglementate condiiile de e*ercitare a dreptului la li+er circulaie, de reziden i de
reziden permanent pe teritoriul ?om0niei precum i limitele e*ercitrii acestor drepturi
din raiuni de ordine pu+lic, securitate naional sau sntate pu+lic pentru urmtoarele
categorii de persoaneH
- cetenii Uniunii Europene
#9$
i ai statelor mem+re ale .paiului Economic
European i mem+rii de familie
#%B
ai acestora, care i nsoesc sau li se altur
precum i
- cetenii Confederaiei Elveiene i mem+rii acestora de familie, care i
nsoesc sau li se altur.
)c0nd aplicarea principiului general al nediscriminrii pe criteriul ceteniei
consacrat de art. #5 6.f.U.E. &e*-art. #1 6.C.E./ i reafirmat su+ pct. 1B din pream+ulul
(irectivei, dispoziiile art. 9 alin. &#/ din ordonan prevd c cetenii Uniunii Europene
i mem+rii acestora de familie care i e*ercit dreptul de reziden pe teritoriul ?om0niei
+eneficiaz de ealitate de tratament cu cetenii rom0ni n domeniul de aplicare a
tratatelor Uniunii Europene, su+ rezerva prevederilor acestor tratate i a dispoziiilor
adoptate n aplicarea lor.
8ersoanele aflate n ntreinere precum i partenerul
#%#
+eneficiaz de drepturile
mem+rilor de familie ai ceteanului Uniunii Europene privind intrarea i rezidena pe
teritoriul ?om0niei n condiiile sta+ilite de ordonan.
+.1. Dreptul de intrare $i de ie$ire pe.de pe teritoriul ro!<niei a cet"enilor
Uniunii Europene $i a !e)rilor de (a!ilie ai acestora. 8otrivit art. : din ordonan se
recunoate tuturor cetenilor Uniunii Europene dreptul de a intra pe teritoriul ?om0niei
cu condiia prezentrii documentului naional de identitate, a paaportului sau a unui
document eli+erat n condiiile ordonanei.
,em+rii de familie care nu sunt ceteni ai Uniunii Europene pot intra pe teritoriul
?om0niei n temeiul unui paaport vala+il i a vizei de intrare, e*cept0nd cazurile n care
o+ligativitatea o+inerii vizei a fost desfiinat n condiiile legii. 8rin derogare de la
regula menionat, mem+rul de familie care nu este cetean al Uniunii Europene este
scutit de o+ligativitatea o+inerii unei vize de intrare su+ rezerva ndeplinirii n mod
cumulativ a urmtoarelor condiiiH
- nsoete un cetean al Uniunii Europene sau se altur unui cetean al
Uniunii Europene care i e*ercit dreptul de reziden pe teritoriul ?om0niei
#95
7 se vedea ,. -f. nr. 44% din 1 noiem+rie 1B##.
#9$
8otrivit art. 1 alin. &#/ pct. # din ordonan cet*.ean al $niunii 'uropene este orice persoan care are
cetenia unuia dintre statele mem+re ale Uniunii Europene, altul dec0t ?om0nia.
#%B
2n continuare, prin pct. 9 al aceluiai te*t legal se arat c prin mem8ru de familie se nelegeH a/ soul
sau soia +/ descendenii n linie direct, indiferent de cetenie, care nu au mplinit v0rsta de 1# de ani sau care se
afl n ntreinerea ceteanului Uniunii Europene, precum i cei ai souluiIsoiei c/ ascendenii n linie direct,
indiferent de cetenie, care se afl n ntreinerea ceteanului Uniunii Europene precum i cei ai souluiIsoiei.
#%#
8otrivit art. 1 alin. &#/ pct. < din actul normativ indicat prin persoan* aflat* 0n 0ntre.inere se nelege
orice alt mem+ru de familie, indiferent de cetenie, care nu se ncadreaz n definiia prevzut la pct. 9 i care, n
ara de origine ori de provenien, se afl n ntreinerea sau gospodrete mpreun cu ceteanul Uniunii Europene
ori se afl n situaia n care, din motive medicale grave, este necesar asistena personal a acestuia. 2n fine, la pct. 4
se prevede c partener este persoana care convieuiete cu ceteanul Uniunii Europene, dac parteneriatul este
nregistrat conform legii din statul mem+ru de origine ori de provenien sau, n cazul n care parteneriatul nu este
nregistrat, relaia de convieuire poate fi dovedit.
<1
- deine un document vala+il, care atest rezidena pe teritoriul unui alt stat
mem+ru n calitate de mem+ru de familie al ceteanului Uniunii Europene pe
care l nsoete sau cruia i se altur pe teritoriul ?om0niei.
?efuzul intrrii pe teritoriul statului rom0n poate avea loc doar n situaiile
limitativ enumerate de art. < alin. &#/ din ordonan, i anume dac cetenii Uniunii
Europene i mem+rii acestora de familieH
a/ nu prezint documentele corespunztoare prevzute la art. : i nu fac dovada,
prin orice alt mijloc, c +eneficiaz de dreptul la li+era circulaie i reziden pe teritoriul
?om0niei legiuitorul a reglementat ns o+ligaia de a acorda o perioad de timp
rezona+il n care persoana s dovedeasc ndeplinirea condiiilor de intrare, organele
poliiei de frontier fiind inute s asigure tot sprijinul necesar pentru clarificarea situaiei
persoanei n cauz.
+/ au fost declarai indezira+ili, n condiiile legii, sau dac mpotriva acestora a
fost dispus msura interzicerii intrrii pe teritoriul ?om0niei n condiiile prevzute de
ordonan
c/ e*ist indicii temeinice c persoana n cauz constituie o ameninare real i
prezent la ordinea pu+lic, securitatea naional sau sntatea pu+lic.
?efuzul permiterii intrrii pe teritoriul ?om0niei se comunic de ctre organele
poliiei de frontier de ndat, n scris, cu indicarea motivelor care au justificat luarea
msurii respective mpotriva refuzului se poate face aciune la instana de contencios
administrativ n a crei raz teritorial se afl sediul organului emitent al actului
administrativ contestat, cererea urm0nd a se judeca de urgen i cu precdere, n camera
de consiliu, cu citarea prilor, =otr0rea pronunat fiind definitiv i irevoca+il.
Introducerea aciunii n contencios administrativ mpotriva refuzului permiterii interrii
pe teritoriul ?om0niei nu suspend e*ecutarea msurii Jart. < alin. &%/K.
2n mod corelativ, art. 4 din ordonan prevede dreptul cetenilor Uniunii
Europene precum i al mem+rilor familiilor lor de a prsi teritoriul ?om0niei pe +aza
prezentrii documentelor prevzute la art. : precum i situaiile n care este refuzat
permiterea ieirii din ar, i anume dac persoanele avute n vedereH
a/ sunt nvinuite sau inculpate ntr-o cauz penal i a fost dispus instituirea unei
msuri preventive n condiiile Codului de procedur penal
+/ au fost condamnate i au de e*ecutat o pedeaps privativ de li+ertate.
2mpotriva refuzului permiterii ieirii de pe teritoriul ?om0niei se poate face
aciune la instana de contencios administrativ competent cu respectarea aceleiai
proceduri prevzute de art. < alin.&%/ din ordonan.
<9
Dreptul european al afacerilor
Note de curs (1=)
+. 7i)era circulaie a lucr"torilor
+.1. Coninut. 8otrivit dispoziiilor art. %: din 6.f.U.E., li+era circulaie a
lucrtorilor implic 6eliminarea oric*rei discrimin*ri pe moti% de cet*.enie 0ntre
lucr*torii statelor mem8re, 0n ceea ce pri%ete 0ncadrarea 0n munc*, remunerarea i
celelalte condi.ii de munc*3.
8rerogativele decurg0nd din regula de principiu suntH
- dreptul de a accepta ofertele reale de ncadrare n munc
- dreptul de a se deplasa li+er pe teritoriul statelor-mem+re n scopul angajrii
- dreptul de edere ntr-un stat-mem+ru n scopul desfurrii unei activiti
salariate potrivit dispoziiilor legale aplica+ile lucrtorilor naionali n materia nc=eierii,
e*ecutrii i ncetrii raporturilor juridice de munc
- dreptul de a rm0ne pe teritoriul unui stat-mem+ru dup ce au ocupat un loc de
munc pe teritoriul acestuia, n condiiile sta+ilite de Comisie prin msuri de aplicare.
7cestor prerogative recunoscute de art. %: alin. &9/ din 6.f.U.E. li se adaug i
drepturile reglementate de legislaia secundar, i anume dreptul de intrare pe teritoriul
statului mem+ru gazd, dreptul de edere i condiiile n care se menine acesta dup
pierderea locului de munc, dreptul de a fi nsoit de mem+rii de familie.
<%
8otrivit dispoziiilor art. %< din 6.f.U.E. &e*-art. %B din 6.C.E./, 8arlamentul
European i Consiliul, dup consultarea Comitetului Economic i .ocial, adopt prin
directive i regulamente, msurile necesare n scopul li+erei circulaii a lucrtorilor, sens
n care amintim ?egulamentul nr. #<#1I<5IC.E.E., respectiv (irectiva nr. <5I9<BIC.E.E.
din #: octom+rie #$<5 &n prezent a+rogat prin (irectiva 1BB%I95ICE/.
Conform prevederilor art. 9 din ?egulament, nu sunt aplica+ile reglementrile i
practicile statelor mem+re care fie limiteaz sau su+ordoneaz unor condiii, care nu sunt
prevzute pentru lucrtorii naionali, cererea i oferta privind locul de munc, accesul la
acestea i e*ercitarea de ctre strini, fie au ca scop sau efect principal sau e*clusiv
mpiedicarea resortisanilor altor state-mem+re s ocupe locuri de munc dei msurile
respective sunt aplica+ile fr deose+ire de naionalitate.
7ltfel spus, principiul egalitii de tratament interzice nu numai discriminarea
manifest ci i restricia deg=izat de natur s determine aceleai efecte. 2n consecin,
lucrtorii salariai au dreptul de a se angaja i de a e*ercita o activitate salariat pe
teritoriul unui stat-mem+ru n aceleai condiii cu cele prevzute pentru naionalii si &cu
privire la remunerare, criterii de avansare, durata i ncetarea contractului de munc/,
+eneficiind n statul de primire de avantajele sociale i fiscale recunoscute cetenilor
acestuia.
"u lipsit de importan este faptul c principiul egalitii de tratament opereaz nu
numai cu privire la lucrtori, ci i pentru angajatori, put0nd fi invocat n scopul de a
angaja ntr-un stat-mem+ru n care s-a sta+ilit lucrtori care sunt naionali ai altui stat-
mem+ru
#%1
.
Invocarea li+erei circulaii a lucrtorilor este su+ordonat condiiei referitoare la
i/ de.inerea cet*.eniei unui statBmem8ru &recunosc0ndu-li-se statelor prerogativa
sta+ilirii condiiilor de acordare a a ceteniei/, respectiv
ii/ desf*urarea unei acti%it*.i salariate, indiferent dac salariul o+inut este
inferior veniturilor apreciate ca fiind necesare pentru su+zisten n statul de primire.
(ei n mod o+inuit dispoziiile art. %: din 6.f.U.E. sunt invocate n situaia n
care un lucrtor desfoar o activitate salariat pe teritoriul unui alt stat mem+ru dec0t
cel al crui resortisant este, aplicarea acestora nu este e*clus atunci c0nd o persoan
desfoar o activitate salariat ntr-o ar ter, cu condiia ca raportul juridic de munc
s ai+ o legtur relevant din perspectiva dreptului comunitar cu sistemul juridic al
unui stat mem+ru
#%9
.
(ispoziiile art. %: din 6.f.U.E. au efect direct, put0nd fi invocate at0t n
raporturile cu autoritile naionale ale statelor mem+re c0t i cu angajatorul. (ei, de
regul, persoanele interesate invoc prevederile art. %: 0mpotri%a statului de primire, nu
este e*clus invocarea acestora i 0mpotri%a statului de oriine, dac nu este vor+a despre
o situaie juridic pur intern.
#%1
7 se vedea -. ,anolac=e, op- cit., p. 1%5.
#%9
8entru detalii privind criteriile n funcie de care se poate afirma e*istena unei legturi relevante cu
sistemul de drept al unui stat mem+ru a se vedea 7. I. (uc, 7.-!. 6urculeanu, Drept comunitar al afacerilor-
#aiet de seminar, Ed. Universul Duridic, 'ucureti, 1B#B, p. :B-:#.
<:
7 fost cazul afacerii /orson
1??
care reprezint o e*emplificare a aa-numitei
Ediscriminri inverseF, adic a situaiei n care ntr-un stat mem+ru proprii ceteni sunt
cei care au o situaie mai puin favora+il dec0t cei aparin0nd altor state mem+re, situaie
care e*cede aplicrii dreptului comunitar i reprezent0nd Eo situaie pur internF. 2n spe,
Elestina ,orson i .eQradjie D=anjan, ceteni surinamezi, dorind s se sta+ileasc pe
teritoriul -landei unde domiciliau fiul i fiica lor, ceteni olandezi, au invocat dreptul
recunoscut lucrtorilor de a fi nsoii de mem+rii lor de familie. Curtea a reinut ns c,
at0ta timp c0t lucrtorul comunitar nu se deplaseaz pe teritoriul unui alt stat mem+ru nu
se pune pro+lema recunoaterii dreptului acestuia de a fi nsoit de mem+rii si de familie
i, n consecin, dispoziiile incidente li+erei circulaii a lucrtorilor, n lipsa elementului
transfrontalier, nu sunt incidente.
+.,. Do!eniul de aplicare al principiului egalit"ii de trata!ent 'n !ateria
li)erei circulaii a lucr"torilor
a@ Intericerea trata!entului discri!inatoriu la 'ncadrarea 'n !unc". !i+era
circulaie a lucrtorilor presupune ca resortisanii statelor mem+re s +eneficieze la
angajarea n munc de aceleai condiii ca i cele prevzute pentru naionalii statului de
primire, fiind interzise msurile discriminatorii n funcie de cetenie, naionalitate sau
domiciliu.
Cerina potrivit creia resortisanii altor state-mem+re tre+uie s domicilieze pe
teritoriul statului de primire pentru a fi manageri de ntreprindere a fost calificat drept o
discriminare indirect* +azat pe naionalitate, urmare a faptului c nerezidenii sunt n
mod o+inuit strini
#%:
.
2n mod similar, aspiranii la ocuparea unui loc de munc nu pot fi o+ligai s fac
la angajare pro+a competenei lingvistice e*clusiv prin intermediul unei diplome emise
ntr-o anume provincie a unui stat-mem+ru n fine, nu este permis ca ntr-un contract
colectiv de munc s se includ o clauz care s prevad promovarea pe +aza vec=imii n
munc fr luarea n considerare i a perioadei anterioare de angajare compara+ile
realizate n serviciul pu+lic al unui alt stat-mem+ru. - atare clauz nu poate fi justificat
nici prin argumente ntemeiate pe caracteristicile specifice angajrii n serviciul pu+lic i
&.../ nici prin dorina de a se recompensa loialitatea angajailor
#%<
.
2n afacerea 9os!an
1?2
, Curtea de Dustiie a reinut incompati+ilitatea fa de
dispoziiile art. 9$ din 6.C.E. &devenit n prezent art. %: din 6.f.U.E./ a regulilor sta+ilite
de asociaiile sportive &mai e*act de U.E.).7./ conform crora un fot+alist profesionist
cetean al unui stat mem+ru nu putea, la e*pirarea contractului cu un clu+ sportiv, s se
transfere la un alt clu+ dintr-un alt stat mem+ru dac acesta din urm nu pltea primului o
ta* de transfer. 2n spe, fot+alistul Dean-,arc 'osman a fost mpiedicat s se transfere
de la clu+ul ?.).C. !iYge din 'elgia la Clu+ul (unAerNue din )rana ntruc0t ta*a de
#%%
C.D.C.E., 14 octom+rie #$51, C-9: i 9<I#$51.
#%:
C.D.C.E., 1 mai #$$5, C. 9:BI$< citat dup -. ,anolac=e, idem, p. 1%$.
#%<
7 se vedea -. ,anolac=e, op- cit., p. 1:#.
#%4
C.D.C.E., #: decem+rie #$$:, C-%#:I#$$9 citat dup D. 'oulois, ?.-,. C=evallier, (. )asNuelle, ,.
'lanNuet, &es rands arrUts de la 1urisprudence communautaire- 4ome : Droit communautaire des affaires O
March9 int9rieur O PolitiNues communautaires, :
e
edition, (alloz, 8aris, 1BB1, p. #9< i urm.
<<
transfer oferit de acesta din urm a fost apreciat ca fiind inadecvat de ctre clu+ul
+elgian la care urma s-i e*pire contractul.
Curtea a reinut c regulile respective reprezint restricii nejustificate care se opun
li+erei circulaii a lucrtorilor, aceeai interpretare fiind adoptat i cu privire la regulile
potrivit crora n cadrul meciurilor din competiiile sportive organizate de UE)7 &!iga
Campionilor, Cupa Cupelor i Cupa UE)7/ clu+urile de fot+al nu pot alinia n teren
dec0t un numr limitat de fot+aliti ce sunt resortisani ai unui alt stat mem+ru. 2n sc=im+,
asociailor sportive li se recunoate dreptul de a impune condiii referitoare la cetenia
juctorilor n cazul competiiilor desfurate ntre ec=ipele naionale ale diferitelor ri.
)@ A%anta#ele (iscale. 7plicarea principiului egalitii de tratament implic i
e*tinderea asupra resortisanilor aparin0nd unor alte state mem+re a acelorai avantaje
fiscale recunoscute lucrtorilor naionali. 2n sensul artat, Curtea a reinut c nerestituirea
unor sume pltite cu titlu de avans impozit ca urmare a deplasrii angajatului dintr-o ar
mem+r n alta reprezint o msur discriminatorie interzis de 6ratat
#%5
.
c@ A%anta#ele sociale. "oiunea de avantaje sociale a fost definit n afacerea
E%en ocazionat de o reglementare +elgian care, sta+ilind v0rsta de pensionare de <: de
ani, prevedea posi+ilitatea acordrii dreptului la pensie i ncep0nd cu v0rsta de <B de ani,
cu aplicarea unor reduceri pentru fiecare an aceste reduceri nu operau dac +eneficiarul
era cetean +elgian care a luptat n al doilea rz+oi mondial alturi de forele aliate care
+eneficia de o pensie de invaliditate acordat de o naiune aliat. Ceteanul francez
Cil+ert Even primea, n calitate de veteran de rz+oi, o pensie de invaliditate din partea
statului francez i, n considerarea calitii sale de lucrtor n 'elgia pensia acordat
nainte de mplinirea v0rstei de <: de ani, fr reducerea sumei.
.esizat de instana naional +elgian cu o cerere de pronunare a unei =otr0ri
preliminare de interpretare a unor articole din ?egulamentul nr. #%B5I4# privind aplicarea
regimurilor de securitate social, Curtea a apreciat c atri+uirea pensiei fr reduceri
pentru invalizii de rz+oi nu se circumscrie domeniului de aplicare al regulamentului
menionat i nu reprezint un avantaj social n sensul ?egulamentului nr. #<#1I<5,
avantajele sociale fiind 6acele a%anta1e care, indiferent dac* sunt sau nu leate de un
contract de munc*, sunt acordate lucr*torilor na.ionali datorit* statutului o8iecti% de
lucr*tori ori 0n %irtutea re7iden.ei pe teritoriul na.ional i a c*ror e/tindere pentru
lucr*torii, cet*.eni ai altor state mem8re, este menit* s* facilite7e mo8ilitatea lor 0n
cadrul #omunit*.ii3
#%$
.
?eprezint ns un avantaj social alocaia de cretere a copilului i, n consecin,
n afacerea /artZne Sala s-a reinut c principiul egalitii de tratament se opune
condiiei sta+ilite de un stat mem+ru ca resortisanii altor state mem+re s prezinte pentru
a +eneficia de acordarea acesteia o autorizaie de edere sau un permis de edere
#:B
.
d@ Accesul la (or!ele de preg"tire pro(esional". Interzicerea discriminrii n
ceea ce privete accesul la pregtirea profesional implic respectarea unor criterii egale
#%5
C.D.C.E., 5 mai #$$B, C-#4:I55 citat dup C. )a+ian, Drept institu.ional comunitar, ed. a III-a revzut i
adugit cu referiri la 6ratatul de la !isa+ona, Ed. .fera Duridic i Ed. Gamangiu, 'ucureti, 1B#B, p. %<4.
#%$
C.D.C.E., 9# mai #$4$, C-1B4I45, citat dup 6. Utefan, '. 7ndre an-Crigoriu, op- cit., p. %B%-%B:.
#:B
C.D.C.E., #1 mai #$$5, C-5:I$<.
<4
de anse pentru resortisanii altor state mem+re i mem+rii de familie ai acestora ca i
pentru proprii ceteni.
7stfel, potrivit art. #1 din ?egulamentul nr. #<#1I<5, 6copiii unui cet*.ean al unui
stat mem8ru %or fi admii 0n sistemul educa.ional al acelui stat, la cursuri profesionale
sau de ucenicie 0n aceleai condi.ii ca i cet*.enii acelui stat, dac* aceti copii locuiesc
pe teritoriul s*u3. 2n consecin, n afacerea Casagrande refuzul autoritilor germane de
a acorda o +urs colar fiului unui lucrtor italian care a frecventat cursurile de
nvm0nt gimnazial n ,Rnc=en a fost apreciat ca fiind contrar dreptului comunitar.
C. 7i)ertatea de sta)ilire
C.1. Deli!it"ri conceptuale. 8otrivit prevederilor art. %$ alin. &1/ i art. :% din
6.f.U.E. Je*-art. %9 alin. &1/ i art. %5 din 6.C.E.K li+ertatea de sta+ilire reprezint dreptul
de a accede la desfurarea de activiti independente, respectiv de a continua e*ercitarea
lor precum i dreptul de a constitui i a administra ntreprinderi n aceleai condiii ca i
pentru naionalii statului de primire n nelesul consacrat de dispoziiile art. :% din
6ratat, dispoziiile amintite sunt aplica+ile societilor constituite n conformitate cu legea
unui stat-mem+ru care au sediul social, administraia central sau locul principal de
desfurare a activitii n cadrul Uniunii, fiind avute n vedere 6societ*.ile constituite 0n
conformitate cu dispo7i.iile leisla.iei ci%ile sau comerciale, inclusi% societ*.ile
cooperati%e i alte persoane 1uridice de drept pu8lic sau pri%at, cu e/cep.ia celor f*r*
scop lucrati%3.
!i+ertatea de sta+ilire 3 oferind resortisanilor comunitari facultatea de a participa
ntr-un mod sta+il i continuu la viaa economic pe teritoriul altui stat-mem+ru dec0t
statul de origine 3 devine astfel un instrument juridic de asigurare a funcionrii efective a
principiului li+ertii comerului n spaiul economic european.
(reptul de statilire comport dou formeH
M sta8ilirea cu titlu principal const0nd n nceperea unei activiti independente pe
teritoriul unui stat-mem+ru sau n continuarea activitii prin transferul sediului de pe
teritoriul unui stat pe teritoriul altuia cu meninerea personalitii juridice
M sta8ilirea cu titlu secundar care presupune e*tinderea activitii pe teritoriul altor
state dec0t statul de origine prin nfiinarea de filiale, sucursale, agenii sau reprezentane,
e*tindere care se realizeaz fr mutarea sediului ntr-un alt stat spre deose+ire de
sta+ilirea primar care implic n mod esenial aceast operaiune
#:#
.
Durisprudena C.D.C.E. a semnalat ns di(icult"i 'n pri%ina aplic"rii e(ecti%e a
dreptului de sta)ilire principal" ca ur!are a di%ersit"ii soluiilor legislati%e
naionale 'n ceea ce pri%e$te criteriile de sta)ilire a naionalit"ii unei societ"i
co!erciale, i implicit a determinrii lui le* societatis.
7stfel, apartenena juridic la un anumit stat a su+iectelor colective de drept este
sta+ilit fie prin raportare la
#:#
'. 'erAe, D. )azeAas, C. Cado, ,. [iralO, 7. [isfaludO, 8. ,isAolci 'odnar, 'uropai tarsasai 1o, [D[-
[erszov, Dogi es Uzleti [iadp [ft., 'udapesta, 1BBB, p. 1<-15, citai dup !. Imre, Dreptul de li8er* sta8ilire a
societ*.ilor comerciale 0n dreptul comunitar + '%olu.ie i tendin.e, 8artea I, n (-D-#. nr. ##I#$$4, p. #:$-#<B.
<5
M criterii o+iective 3 respectiv al locului situ*rii sediului real &consacrat n dreptul
continental i potrivit cruia societatea va do+0ndi naionalitatea statului pe teritoriul
cruia se afl sediul principal/ sau al locului 0nreistr*rii &sistemul ncorporaiunii fiind
adoptat de dreptul anglo-sa*on/, fie prin raportare la
M criteriul su+iectiv sau al controlului, potrivit creia naionalitatea su+iectului
colectiv de drept este dat de naionalitatea sau cetenia asociailor, a persoane fizice
sau juridice care dein aciuni sau pri sociale n numr suficient pentru a avea controlul
asupra activitii societii.
2n consecin, dac o societate i mut sediul de pe teritoriul unui stat-mem+ru
care a adoptat pentru determinarea naionalitii societii, respectiv pentru sta+ilirea lui
le/ societatis, teoria ncorporaiunii pe teritoriul unui alt stat-mem+ru care se folosete n
acest scop de teoria sediului real, va fi o+ligat ca, n preala+il, s procedeze la dizolvarea
n statul de origine i ulterior s se nfiineze pe teritoriul statului de primire potrivit
regulilor de constituire consacrate de acesta din urm astfel, este e*lus operaiunea de
transfer al sediului concomitent cu meninerea personalitii juridice ceea ce nseamn c
doar dac am+ele state ar consacra teoria ncorporaiunii &nmatriculrii/ ar fi posi+il
transferul sediului dintr-un stat-mem+ru n altul cu pstrarea personalitii juridice.
Interpretarea dispoziiilor art. %9 din 6.C.E. &devenit art. %$ din 6.f.U.E./, n sensul
c acestea nu confer unei societi constituite n conformitate cu legea unui stat-mem+ru
i av0nd acolo sediul statutar dreptul de a-i transfera sediul ntr-un alt stat-mem+ru cu
meninerea n primul stat a personalitii juridice, a fost consacrat prin =otr0rea
pronunat de C.D.C.E. n a(acerea DailK /ail
#:1
, care, dei a fost calificat drept 6un
pas 0napoi 0n materia unei protec.ii riuroase a dreptului de sta8ilire3
#:9
, reprezint un
precedent judiciar semnificativ n materie.
2n spe, societatea englez (ailO ,ail a intenionat s-i transfere sediul social i
centrul de afaceri din ,area 'ritanie n -landa fr s se dizolve i s se lic=ideze n
preala+il n statul de origine &,area 'ritanie/ pentru a +eneficia astfel de anumite
avantaje fiscale &scutirea de impozite/. 8otrivit reglementrilor fiscale +ritanice, doar
societile cu reedina fiscal pe teritoriul ,arii 'ritanii sunt supuse impozitelor sta+ilite
de legea englez, reedina fiscal fiind locul unde se situeaz centrul de gestiune i de
conducere al afacerilor societii. 2n condiiile artate, autoritile fiscale +ritanice,
preval0ndu-se de regula din dreptul comercial englez potrivit creia n cazul n care o
societate dorete s-i transfere sediul ntr-un alt stat va tre+ui, n preala+il, s se dizolve
n statul de origine i s se lic=ideze pltindu-i datoriile ctre toi creditorii, a susinut c
scopul mutrii sediului este n realitate eludarea dispoziiilor fiscale engleze i evitarea
plii impozitelor. .-a argumentat, n continuare, c dac operaiunea de mutare a sediului
ar fi permis fr o dizolvare preala+il urmat de plata datoriilor ctre fisc ar ec=ivala cu
frauda la lege ceea ce nu poate fi admisi+il ca efect al invocrii art. %9 i %5 din 6.C.E. &n
prezent art. %$ i :% din 6.f.U.E. su+l.ns./
#:%
.
8rin =otr0rea pronunat, C.D.C.E. a statuat c diferenele e*istente n legislaiile
naionale nu pot fi armonizate n temeiul articolelor mai sus menionate din 6ratat,
rm0n0nd la latitudinea statelor-mem+re sta+ilirea condiiilor n care se pot nfiina,
#:1
C.D.C.E., 14 septem+rie #$$5, C-5#I54.
#:9
(. ,. Uandru, op- cit., p. #<%.
#:%
8entru detalii, a se vedea !. Imre, op- cit., p. #<B-#<#.
<$
funciona i nceta societile comerciale, soluionarea conflictelor de legi put0nd avea loc
prin adoptarea unor msuri de uniformizare &prin nc=eierea unor acorduri ntre statele-
mem+re, fie prin armonizarea regulilor n cadrul C.E./. (ispoziiile art. %$ i :% din
6.f.U.E. pot fi invocate n scopul asigurrii egalitii de tratament dintre societile av0nd
naionalitatea unui stat-mem+ru i filialele, sucursalele, ageniile i reprezentantele
constituite pe teritoriul acestui stat de o societate cu sediul ntr-un alt stat mem+ru.
C.,. Coninutul dreptului de sta)ilire. .e e*teriorizeaz prin recunoaterea
dreptului unei societi de a nfiina filiale, sucursale, agenii sau reprezentane pe
teritoriul unui alt stat-mem+ru al cror regim de constituire, funcionare i ncetare s nu
fie discriminatoriu fa de cel aplica+il societilor statului de primire. 2n acelai timp,
nici statul de origine nu tre+uie s mpiedice o societate constituit n conformitate cu
legislaia sa n a e*ercita activiti pe teritoriul altor state-mem+re prin intermediul unei
filiale, sucursale, agenii sau reprezentane, fiind vor+a, ntr-o atare ipotez, de aa-zisa
Ediscriminare la ieireF.
.unt interzise, n scopul asigurrii egalitii de tratament, nu numai discriminrile
+azate pe naionalitate sau sediu, ci i orice forme deg=izate prin care, ca efect al aplicrii
unor criterii diferite, se ajunge la acelai rezultat. Durisprudenial, a fost consacrat o
concepie e*tensiv a noiunii de discriminare, aceasta put0nd rezulta fie din aplicarea de
reguli diferite unor situaii compara+ile, fie din aplicarea aceleiai reguli unor situaii
diferite.
!a nivel doctrinar
#::
, s-a artat c dreptul de sta+ilire implic recunoaterea
urmtoarelor preroati%eH
- dreptul mem+rilor fondatori ai unei societi comerciale de a decide n mod
li+er pe teritoriul crui stat-mem+ru vor nfiina societatea i care va fi forma
acesteia
- dreptul asociailor &acionarilor/ de a decide dac e*ercitarea activitii
comerciale a societii se va desfura pe teritoriul statului unde i-a sta+ilit
sediul sau administraia principal sau pe teritoriul unui alt stat mem+ru unde
va nfiina o filial sau o sucursal statul de origine nu va putea sta+ili reguli
prin care s se aduc restr0ngeri acestui drept, o+lig0nd societatea s e*ercite
cel puin o parte din activitatea sa comercial pe teritoriul su
- dreptul asociailor de a =otr n mod li+er dac e*ercitarea activitii n afara
statului de constituire se va realiza prin intermediul unei filiale sau sucursale
n consecin, statul de primire este o+ligat s nlture din legislaia proprie
orice dispoziii prin care, n mod direct sau indirect, se instituie o+ligaia unei
societi strine de a i e*tinde activitatea doar prin constituirea unei filiale
- dreptul oricrei societi la egalitate de tratament n caz de constituire a unei
filiale, sucursale, agenii sau reprezentane pe teritoriul unui alt stat-mem+ru
dec0t cel a crui naionalitate o are fa de societile auto=tone &este vor+a, pe
de parte de egalitatea de tratament ntre filiala unei societi strine i
societile statului gazd, iar pe de alt parte de egalitatea dintre societatea-
mam i societile statului de primire/.
Egalitatea de tratament implic urmtoarele consecineH
#::
'. 'erAe, D. )azeAas, C. Cado, ,. [iralO, 7. [isfaludO, 8. ,isAolci 'odnar, op- cit, p. 11.
4B
- dreptul de a nfiina sucursale fr discriminri +azate pe proveniena
capitalului i n aceleai condiii ca i societile statului gazd
- dreptul de a nfiina sau de a do+0ndi o participaie ntr-o filial fr
discriminri +azate pe originea capitalului i n aceleai condiii ca i
societile statului de primire
- drepturi identice n conducerea societilor ca i societile statului gazd.
(in jurisprudena C.D.C.E., reinem ca fiind semnificative pentru prerogativele
decurg0nd din dreptul de sta+ilire =otr0rile pronunate n a(acerea Segers, respectiv n
a(acerea Centros.
2n prima spe, un cetean olandez, .egers, a nfiinat n ,area 'ritanie o
societate cu rspundere limitat la care deinea calitatea de asociat unic activitatea
comercial a societii se desfura n ntregime n -landa prin intermediul unei sucursale
n cadrul creia .egers deinea calitatea de angajat. (at fiind incapacitatea de munc
survenit n urma unui accident de munc, .egers a solicitat autoritilor olandeze
acordarea unei pensii de +oal, cerere care i-a fost refuzat pe motiv c acesta este
angajatul unei societi strine, categorie care, potrivit legilor de asisten social
olandeze, nu este ndrituit s +eneficieze de drepturile sociale respective.
Curtea a reinut urmtoareleH
M reglementrile olandeze discrimineaz societile strine, mai mult, ele restr)n
0n mod indirect dreptul acestora de a ana1a resortisan.i olande7i n acelai timp,
M sunt de natur s creeze restr0ngeri ale dreptului de opiune a societilor dintr-un
alt stat-mem+ru n ceea ce privete desfurarea sau e*tinderea activitii comerciale pe
teritoriul altui stat prin intermediul unei filiale sau sucursale, deoarece o8li*, 0n mod
indirect, la constituirea de filiale-
2n consecin, s-a apreciat c acordarea unei pensii de +oal pe teritoriul unui stat-
mem+ru nu poate fi condiionat de e*istena calitii de salariat al unei societi olandeze
precum i faptul c resortisantului unui stat-mem+ru i se recunoate, potrivit art. %9 i %5
din 6.C.E. &art. %$ i :% din 6.f.U.E./ dreptul de a =otr unde i va desfura activitatea
comercial societatea &n statul de origine sau ntr-un alt stat/ dac activitatea urmeaz a
avea loc n afara statului de constituire, societatea-mam este li+er n a crea fie o filial,
fie o sucursal, statul de primire neput0nd institui reguli care s o+lige, n mod direct sau
indirect, la realizarea activitii doar prin intermediul filialei &cum este cazul n spe/.
2n cazul #entros
1<I
, nite resortisani danezi au nfiinat n ,area 'ritanie o
societate cu rspundere limitat, legea englez nesta+ilind la data constituirii societii o
o+ligaie privind su+scrierea i vrsarea unui capital social minim. Ulterior, s-a solicitat
nmatricularea unei sucursale n (anemarca, autoritile daneze refuz0nd s dea curs
cererii din perspectiva urmtoarelor motiveH
M asociaii danezi au constituit societatea n ,area 'ritanie doar pentru a se
sustrage dispoziiilor daneze care prevd n vederea constituirii vala+ile a unei societi
cu rspundere limitat un capital minim o+ligatoriu ce tre+uie vrsat n ntregime p0n la
momentul nfiinrii c
M asociaii danezi, nedispun0nd de capitalul necesar se folosesc de un mijloc legal,
mai e*act de prevederile art. %9 i %5 din 6.C.E. &art. %$ i :% din 6.f.U.E./, n mod
#:<
C.D.C.E., $ martie #$$$, C- 1#1I#$$4.
4#
contrar scopurilor pentru care a fost instituit dreptul de sta+ilire, i anume pentru
fraudarea reglementrilor daneze impertive care, prin sta+ilirea la diferite forme de
societi comerciale a unui capital social minim o+ligatoriu, urmresc protejarea
intereselor creditorilor.
8otrivit jurisprudenei Centros, faptul c societatea nu a desfurat nici o activitate
de la nfiin are pe teritoriul ,arii 'ritanii nu are nici un efect asupra dreptului su de
li+er sta+ilire, urm0nd astfel linia de g0ndire promovat prin decizia Centros unde s-a
reinut c dispo7i.iile comunitare amintite 0mpiedic* autorit*.ile unui statBmem8ru s*
refu7e unui ana1at al unei societ*.i 8eneficiul tratamentului na.ional 0n materie de
asiur*ri sociale pentru faptul c* societatea are sediul 0ntrBun alt statBmem8ru pe
teritoriul c*ruia nu desf*oar* acti%it*.i comerciale-
.e reine apoi n motivarea deciziei c statele-mem+re nu pot proteja interesele
creditorilor prin o+stacularea dreptului de a nfiina sucursale pe teritoriul lor, urm0nd a
institui alte mijloace legale de protejare a acestora n alt ordine de idei, refuzul
autoritilor daneze contravine dispoziiilor privind dreptul de sta+ilire deoarece, n mod
indirect, societatea este o+ligat s i desfoare activitatea doar prin intermediul unei
filiale pentru a fi astfel respectate reglementrile interne n materie.
2. 7i)ertatea de circulaie a ser%iciilor.
2.1. Corelaia cu li)ertatea de sta)ilire. "orme i con.inut. !i+ertatea de sta+ilire
i de prestare a serviciilor - dei oferite n mod egal resortisanilor comunitari crora li se
recunoate dreptul de opiune ntre ele, au un regim difereniat. .pre deose+ire de dreptul
de sta+ilire, prestrile de servicii au un caracter ocazional potrivit dispoziiilor art. :4
alin. &#/ din 6.f.U.E. Je*-art. :B alin. &#/ din 6.C.E.K, sunt considerate servicii 6presta.iile
furni7ate 0n mod o8inuit 0n schim8ul unei remunera.ii, 0n m*sura 0n care nu sunt
relementate de dispo7i.iile pri%ind li8era circula.ie a m*rfurilor, capitalurilor i a
persoanelor3.
.erviciile, se arat n continuare, cuprind, n specialH
a/ activiti cu caracter industrial
+/ activiti cu caracter comercial
c/ activiti artizanale precum i
d/ activitile prestate n cadrul profesiunilor li+erale.
(ac n materia li+ertii de sta+ilire, centrul de activitate pree*istent se poate afla
n statul mem+ru unde va fi nfiinat apoi un sediu secundar &este cazul unui cetean
francez care desc=ide un ca+inet profesional n 'ru*elles, iar ulterior un centru activitate
n aceeai ar, n 'ruges 3 drept de sta+ilire cu titlu secundar/, li+era prestare a
serviciilor presupune, conform dispoziiilor art. :< i :4 alin. &9/ din 6.f.U.E. Je*-art. %$
i :B alin.&9/ din 6.C.E.K, ca prestatorul s fie sta+ilit ntr-un stat-mem+ru diferit de cel al
destinatarului serviciilor respective
#:4
. 7stfel, n literatura juridic de specialitate s-a
su+liniat c li+era prestare a serviciilor, spre deose+ire de li+ertatea de sta+ilire, 6este
#:4
7 se vedea .. (eleanu, op- cit., p. #B%. 2n acelai sens, se arat c dei 6aceste dou* li8ert*.i (li8ertatea
de sta8ilire i cea de prestare a ser%iciilor, su8l- ns-) se articulea7* i se pot spri1ini una pe cealalt* (---) e/ist*, 0n
fapt, o diferen.* esen.ial*, at)t de natur* 1uridic*, c)t i de natur* pramatic*, ac.ional*, 0ntre li8ertatea care este
sta8ilit* pe teritoriul unui stat i care se adresea7* clientelei din acel stat i cea care, sta8ilit* 0ntrBun stat, se
adresea7* clientelei dintrBun alt stat3, 7. )uerea, op- cit-, p. #%5.
41
prin natura sa transfrontier*3 ntruc0t 6prin defini.ie, prestatorul se adresea7* clien.ilor
care nu sunt re7iden.i 0n statul 0n care sBa sta8ilit3
#:5
.
2.,. ;or!e $i coninut. (e regul, persoana care presteaz un serviciu se
deplaseaz n statul n care se afl +eneficiarul prestaiei &de e*emplu, avocatul francez
este solicitat s reprezinte un client din !u*em+urg/, situaie care, su+ aspect
terminologic, este cunoscut su+ denumirea de &-P-S- acti%* dar, C.D.C.E. a apreciat c
li+ertatea de a presta servicii consacrat de dispoziiile comunitare mai sus menionate
include, ca un corolar necesar, i li+ertatea de a +eneficia de servicii, astfel, clientul este
cel care se deplaseaz nc=eind contractul n statul-mem+ru pe teritoriul cruia s-a sta+ilit
prestatorul care este, n aceast ipotez, elementul pasiv, de unde i denumirea de &-P-S-
pasi%*.
2n materia li+ertii de prestare a serviciilor este notorie =otr0rea pronunat n
a(acerea %an 9ins)ergen, spea aduc0nd n discuie situaia unui consilier juridic care,
dup ce s-a sta+ilit iniial n -landa reprezent0ndu-i aici clienii, ulterior se sta+ilete n
'elgia, solicit0nd s continue reprezentarea fotilor si clieni n faa instanelor olandeze,
fapt ce i-a fost refuzat de autoritile olandeze pe motiv c pentru a reprezenta sau asista
un justiia+il n faa jurisdiciilor olandeze tre+uie s fie sta+ilit pe teritoriul -landei.
Curtea a apreciat c dei, n materia li+ertii de prestare a serviciilor, pot fi
instituite restricii motivate de aplicarea regulilor deontologice de funcionare a unei
profesii, acestea tre+uie s fie n mod o+iectiv necesare i proporionale, ori nu este cazul
n spe, o+ligaia de a avea reedina pe teritoriul -landei contravenind dispoziiilor art.
%$ din 6.C.E &n prezent art. :< din 6.f.U.E./, astfel c o atare cerin ar face ca li+ertatea
de prestare a serviciilor s nu fie una real.

#:5
Idem, p. #:%.
49
Dreptul comunitar al afacerilor
Note de curs (11)
1. E0cepii de la principiul li)erei circulaii a persoanelor
2ngrdirile ce pot fi aduse li+erei circulaii a persoanelor sunt fie cele prevzute n
reglementrile comunitare, fie de sorginte jurisprudenial.
1.1. E0cepiile regle!entate prin dispoiiile Tratatului $i a dreptului deri%at.
8otrivit dispoziiilor art. %: din 6.f.U.E. &e*-art. 9$ din 6.C.E./ li+era circulaie suport
derogri fie n materia ana1*rii 0n administra.ia pu8lic*, fie n msura n care sunt
justificate de motive de ordine, de securitate i de s*n*tate pu8lic*.
7naliz0nd natura e*cepiilor artate, la nivel doctrinar, s-a apreciat c limitrile
aduse principiului li+erei circulaii a persoanelor se pot clasifica n dou categoriiH
M msurile sta+ilite n funcie de natura sau caracteristicile unor activiti
profesionale i
M msurile sta+ilite urmare conduitei resortisanilor statelor mem+re.
Cu referire la '!piedicarea accesului la ocuparea locurilor de !unc" din
ad!inistraia pu)lic", derogarea este legitimat din perspectiva legturii de solidaritate
fa de stat pe care o presupune e*ercitarea activitii respective i, n consecin, a
protejrii intereselor legitime ale statului respectiv.
4%
2n interpretarea dispoziiilor art. %: alin. &%/ din 6.f.U.E., s-au afirmat dou
concepiiH cea institu.ional* sau oranic*, promovat de unele state interesate i cea
func.ional*, susinut de C.D.C.E. i de Comisie
#:$
.
8otrivit teoriei instituionale, sfera de aplicare a limitrii reglementate de articolul
artat cuprinde nu numai administraia pu+lic central i serviciile e*terne ale statului, ci
i administraia pu+lic local, toate instituiile pu+lice i c=iar unele ntreprinderi
pu+lice
#<B
n sc=im+, n opinia C.D.C.E. care, cu privire la noiunea de loc de munc n
administraia pu+lic, a consacrat teoria funcional, se impune a se sta+ili dac locurile
de munc respective Jsunt sau nu caracteristice acti%it"ilor speci(ice ale
ad!inistraiei pu)lice3 a$a cu! este aceasta 'n%estit" 'n e0ercitarea puterii pu)lice $i
cu responsa)ilitatea ap"r"rii intereselor generale ale statuluiW
#<#
.
(omeniul de aplicare al derogrii respective l reprezint locurile de munc din
armat, poliie i alte fore de meninere a ordinii pu+lice, justiie, aparatul fiscal,
respectiv corpul diplomatic. 2n sc=im+, e*cepia consacrat de art. %: alin. &%/ din
6.f.U.E. nu poate fi primit cu privire la personalul din nvm0nt
#<1
i cercetare
#<9
,
personalul medical
#<%
, angajaii serviciilor de distri+uire a apei, gazului i electricitii, a
transporturilor, potei i telecomunicaiilor.
2n materie, implicaii conceptuale i practice semnificative prezint decizia
pronunat n a(acerea 9ur)aud
#<:
prin care s-a statuat o interpretare e*tensiv a
principiului li+erei circulaii, n sensul c este recunoscut accesul resortisanilor unui
stat8!e!)ru at<t la (unciile de e0ecuie c<t $i la cele de conducere din
ad!inistraia pu)lic" 'n !"sura 'n care acestea nu i!plic" e0erciiul puterii
pu)lice.
2n spe, Isa+el 'ur+aud &dein0nd du+l cetenie 3 portug=ez i francez/ s-a
nscris la un concurs pentru ocuparea funciei pu+lice de director de spital n )rana,
fc0nd dovada ndeplinirii condiiilor de studii i de formare profesional &a+solvirea
Ucolii "aionale de .ntate 8u+lic din !isa+ona/, cu precizarea c pregtirea sa
profesional era recunoscut prin diplome o+inute n 8ortugalia nu lipsit de importan
este i mprejurarea c n 8ortugalia e*ercitase timp de < ani funcia pentru care s-a
nscris la concurs n )rana.
Urmare refuzului statului francez de a face aplicarea principiului li+erei circulaii
i a ec=ivalenei e*perienei profesionale, C.D.C.E. s-a pronunat asupra condiiilor n care
urmeaz a avea loc recrutarea i promovarea n funciile pu+lice ale statelor-mem+re i,
n acelai timp, a recunoscut resortisanilor statelor-mem+re accesul la funciile pu+lice
de conducere ale unui alt stat-mem+ru
#<<
. .-a reinut, n coninutul deciziei c, n cazul n
#:$
7 se vedea -. Winca, &i8era circula.ie a persoanelor 0n $niunea 'uropean*, n (-D-#. nr. 1I1BB1, p.
#%:.
#<B
7 se vedea ,emento pratiNue, CommunautP EuropPenne, 1BBB-1BB#, Ed. )rancis !efe+vre, p. 1$1, citat
dup - Winca, op. cit., p. #%:.
#<#
C.D.C.E, #4 decem+rie #$5B, C-#%$I4$.
#<1
C.D.C.E., 9 iulie #$5<, C-<<I5:.
#<9
C.D.C.E., #< iunie #$54, C-11:I5:.
#<%
C.D.C.E., 9 iunie #$5<, C-9B4I5%.
#<:
C.D.C.E., $ septem+rie 1BB9, C-15:IB#.
#<<
8entru detalii privind coninutul i efectele deciziei, a se vedea .. Cristea, Deci7ia Bur8aud pri%ind
dreptul la li8er* circula.ie i efectele ei asupra sistemului rom)nesc de func.ie pu8lic*, n #urierul 2udiciar nr.
##I1BB9, p. #9#-#91.
4:
care un resortisant al unui stat-mem+ru ce +eneficiaz deja de o e*perien profesional
invoc accesul la promovare, 6e/perien.a do8)ndit* 0ntrBun alt statBmem8ru tre8uie s*
fie tratat* de autorit*.i 0n acelai mod cu cea do8)ndit* 0n propriul stat3, pro!o%area
ur!<nd a a%ea loc 'n condiii de trata!ent egal a resortisanilor unui alt stat8
!e!)ru cu proprii resortisani.
Cu privire la natura de conducere a funciei pu+lice de director de spital, Curtea a
statuat c 6un astfel de post nu implic* o participare direct* sau indirect* la e/erci.iul
puterii pu8lice, nici la func.iile care au ca o8iect sal%area intereselor enerale ale
statului sau ale altor colecti%it*.i pu8lice3, cu precizarea c acele funcii pu+lice de
conducere care presupun e*ercitarea autoritii pu+lice rm0n n continuare n domeniul
de aplicare al restriciei avute n vedere de prevederile art. %: alin. &%/ din 6ratat.
E*cepiile de la principiul li+erei circulaii a persoanelor instituite din raiuni de
protecie a ordinii3 securit"ii sau s"n"t"ii pu)lice sunt reglementate prin dispoziiile
art. %: alin. &9/ din 6.f.U.E., prevederile seriei de directive din #$<5, #$49, #$$B i #$$9
iar dup a+rogarea acestora &a directivelor/ prin (irectiva nr. 1BB%I95 se regsesc i n
coninutul acesteia din urm.
?estr0ngerea dreptului la li+er circulaie pe motive de ordine pu+lic este
justificat n msura n care prezena persoanei reprezint Jo a!eninare real" $i
su(icient de gra%"W
#<4
Ede natur a aduce atingere unui interes fundamental al
societiiF
#<5
.
?estriciile tre+uie s fie ntemeiate pe co!porta!entul indi%idual al persoanei
fc0nd aplicarea acestei reguli, C.D.C.E., n cunoscuta a(acere 9onsignore ocazionat de
decizia de e*pulzare de pe teritoriul Cermaniei a unui cetean italian care, n timp ce i
cura arma deinut ilegal, a ucis o persoan, nu a primit motivul invocat de statul
german, de asigurare a preveniei generale a criminalitii n r0ndul imigranilor
#<$

lrgind sfera aplicaiilor jurisprudeniale, n a(acerea Van DuKn s-a reinut c
apartenena la o organizaie apreciat n statul de primire drept un pericol pentru
securitatea pu+lic &fiind vor+a n spe despre refuzul +ritanic de a primi un cetean
olandez, mem+ru al comunitii religioase scientologice al crei statut era apreciat drept
contravenind securitii pu+lice n ,area 'ritanie/ justific msura derogatorie instituit,
consider0ndu-se c aderarea la gruparea respectiv implic identificarea cu scopurile i
aciunile acesteia
#4B
.
2n acelai timp, nu poate fi justificat o decizie de e*pulzare a unui cetean strin
dac statul de primire nu instituie msuri preventive i represive mpotriva faptelor
similare comise de naionalii si
#4#
.
(ei reglementrile comunitare i jurisprudena C.D.C.E. nu consacr accepiuni
diferite ale ordinii i securitii pu+lice, la nivel doctrinar s-a afirmat c noiunea de
ordine pu+lic se circumscrie fundamentelor societii, li+ertii i securitii persoanelor,
n timp ce securitatea pu+lic privete fundamentele statului i securitatea acestuia
#41
.
#<4
C.D.C.E., 15 octom+rie #$4:, C-9<I4:.
#<5
C.D.C.E., 14 octom+rie #$44, C- 9BI44.
#<$
C.D.C.E., 1< fe+ruarie #$4:, C-<4I4%.
#4B
C.D.C.E., % decem+rie #$4%, C- %#I4%.
#4#
C.D.C.E., 14 octom+rie #$44, C-9BI44.
#41
7 se vedea '. Coldman, 7. !Oon-Caen, !. @ogel, op- cit., p. 195.
4<
!u0ndu-se n considerare consecinele importante pe care e*pulzarea
resortisanilor le poate avea asupra acestora prin raportare la mprejurarea c acetia s-au
integrat efectiv n statul de primire, s-a apreciat, n lumina principiului proporionalitii,
c domeniul de aplicare al msurilor respective tre+uie s fie limitat, urm0nd a se ine
seama, potrivit art. 15 din (irectiva 1BB%I95ICE de 6di%eri factori precum durata
ederii indi%idului respecti% pe teritoriul s*u, %)rsta acestuia, starea lui de s*n*tate,
situa.ia sa familial* i economic*, interarea sa social* i cultural* 0n statul mem8ru
a7d* precum i de le*turile cu .ara de oriine3
#49
.
(ispoziiile art. 14 din (irectiva 1BB%I95 sta+ilesc o serie de criterii prin raportare
la care msurile luate cu invocarea ordinii i securitii pu+lice nu sunt justificateH
- msurile sunt luate din raiuni ce privesc susinerea unor scopuri economice
- msurile sunt luate n considerarea unei condamnri penale anterioare,
e*istena acesteia neput0nd constitui un motiv n sine care s justifice automat
e*pulzarea.
Cu referire la derogrile justificate de sntatea pu+lic, maladiile avute n vedere
sunt +olile cu potenial epidemic &astfel cum sunt acestea definite de documentele
relevante ale -rganizaiei ,ondiale a .ntii/ precum i alte +oli infecioase sau
parazitare contagioase care fac n statul de primire o+iectul unor dispoziii de protecie a
resortisanilor acestuia &tu+erculoz, sifilis/, cu precizarea ca e*ist maladii care pot
justifica e*cepii de la li+era circulaie a persoanelor din raiuni de protecie a ordinii sau
a securitii pu+lice &to*icomania, tul+urrile mintale grave/.
8otrivit dispoziiilor art. 1$ din (irectiva 1BB%I95, +olile sau incapacitile care se
declaneaz dup 9 luni de la data sosirii n statul de primire nu pot s fie invocate drept
motive de e*pulzare.
1.,. E0cepiile #urisprudeniale. Durisprudena C.D.C.E a reinut c e*cepiile de
la principiul li+erei circulaii a persoanelor pot fi justificate de e*istena unor Emotive
imperative de interes generalF
#4%
, su+ rezerva ndeplinirii cumulative a celorai condiii
care funcioneaz i n materia li+erei circulaii a mrfurilorH
- ine*istena n domeniul respectiv a unei reglementri de armonizare a
legislaiilor naionale ale statelor-mem+re
- aplicarea msurii s ai+ loc n condiii nediscriminatorii
- msura instituit s fie n mod o+iectiv necesar i proporional fa de scopul
urmrit.
'ineneles, sfera de aplicare a e*cepiilor urmeaz a suporta circumstanieri
specifice, cel mai frecvent fiind invocate considerente de ordin moral, etic sau religios
#4:
.
Cu titlu e*emplificativ, au fost instituite restr0ngeri de la li+era circulaie a persoanelor
#49
8entru detalii a se vedea ". @oiculescu, !specte noi pri%ind li8era circula.ie a persoanelor i a for.ei de
munc* cuprinse 0n Directi%a Parlamentului 'uropean i a #onsiliului :==;>@?>#', n (-(-D-M- nr. #I1BB:, p. #%.
#4%
C.D.C.E., % iulie 1BBB, C-%1%I$4.
#4:
C.D.C.E., % octom+rie #$$#, C-#:$I$B.
44
justificate deH protecia consumatorilor
#4<
, protecia destinatarilor serviciilor
#44
, protecia
unei lim+i sau a unei culturi
#45
, coerena sistemului fiscal
#4$
.

#4<
C.D.C.E., #B mai #$$:, C-95%I$9. .-a statuat astfel c, n statul-mem+ru n care se afl prestatorul de
servicii, pot fi adoptate msuri prin care s se interzic ofertele telefonice adresate unor persoane din alte state-
mem+re care nu le-au solicitat referitoare la realizarea unor investiii pe piaa de capital.
#44
C.D.C.E., #5 ianuarie #$4$, C-##B-###I45. 2n spe, s-a reinut c necesitatea asigurrii proteciei
artitilor justific instituirea unor cerine particulare ale condiiilor n care pot sa fie prestate servicii pentru
persoanele artate.
#45
C.D.C.E., 15 noiem+rie #$5$, C-94$I54.
#4$
C.D.C.E., < iunie 1BBB, C-9:I$5.
45