You are on page 1of 67

Apply Form

S.No. First Name Last Name


1 Thallam sreenivasa Ramamurthy
2 Thallam sreenivasa Ramamurthy
3 uday saxena
4 sumit dwivedi
5 ASHISH PARAV
6 debabrata das
7 Neha Kawadkar
8 manish katyari
9 SUNIL PALANDE
10 sunil PALANDE
11 Bhupendra Jha
12 amitabh singh
13 Nuba Subzwari
14 Nuba Subzwari
15 NILANJAN BOSE
16 ROHIT KUMAR PUJHARI
17 Surya Pratap Naik
18 Surya Pratap Naik
19 SAMSHER CHETRY
20 triloki mehra
21 Pushpa Choudhary
22 triloki mehra
23 Gururaj Betadur
24 kirit bhavsar
25 Hitendra Rajput
26 Rajesh Singh
27 Rajesh Singh
28 Saibal Nag
29 Nandkumar Salunkhe
30 SUBHRASOM BANDYOPADHYAY
31 UTTAM DUTTA
32 Basudeo Tiwary
33 Anand Kumar
34 Charan V.R
35 Soumya Deep
36 Amit Kumar Nanda
37 Ganesh Ganjare
38 GAURAV GOYAL
39 SHYAM SUNDAR B S
40 naushad ahmad
41 P V S SURYANARAYANA
42 Hemant Singh
43 GNANAMURUGAN SENTHILKUMAR
44 Hemant Singh
45 KUMAR DURGESH
46 nitish agarwal
47 Janarthanan T
48 Janarthanan T
49 SURYA NARAYAN PATHAK
50 NOORBASH ESAVALI
51 anchit pandoh
52 Tushar Rachh
53 donepudi rajesh
54 Kruti Kapadia
55 HEMANT DHANORKAR
56 NARAYAN SINHA
57 May lonzaga
58 Bhalchandra Ramdasi
59 Bhalchandra Ramdasi
60 prasad venkata
61 Gaurav Tanvar
62 PRASAD VENKATA
63 Gaurav Tanvar
64 PRASHANT CHOUDHARY
65 NIvrutti Patil
66 lokesh pandey
67 suresh a
68 DHANPAT KUMAR MISHRA
69 SANTOSH KUMAR
70 RAJENDRA MAHARANA
71 md nadeem khan
72 Atul Madan
73 Devendra Kumar Singh Agre
74 Ahmad Shariff
75 Modhumoy Ghosal
76 Rahul Mahajan
77 Tapan Jain
78 Ashutosh Ashish
79 Ajeetab Ajeet
80 Mahesh Matsagar
81 Pawan Prajapati
82 vivek golambade
83 vivek golambade
84 Santosh Behera
85 SACHIN FALANE
86 Nirmal Karmakar
87 Nirmal Karmakar
88 Pournima Sawant
89 Rupesh Paste
90 TILAK RAJ SHARMA
91 TILAK RAJ SHARMA
92 TILAK RAJ SHARMA
93 TILAK RAJ SHARMA
94 RAJAN KUMAR JHA
95 Naseem Uddin Ansari
96 Amarjit kulkarni
97 MS. MONNU MISHRA
98 RAJIV DASH
99 brijesh yadav
100 niraj autkar
Contact US
S.No. Community Full_Name
1 pereirasm@kecrpg.com manish mohanlal katyari
2 pereirasm@kecrpg.com Atik M.Husain Parkar
3 pereirasm@kecrpg.com KUMAR DURGESH NANDAN
4 pereirasm@kecrpg.com KUMAR DURGESH NANDAN
5 pereirasm@kecrpg.com PRATHAMESH MAHADEO JAGDALE
6 pereirasm@kecrpg.com PRATHAMESH MAHADEO JAGDALE
7 pereirasm@kecrpg.com nirmal kumar
8 pereirasm@kecrpg.com nirmal kumar
9 pereirasm@kecrpg.com nirmal kumar
10 pereirasm@kecrpg.com nirmal kumar
11 pereirasm@kecrpg.com nirmal kumar
12 pereirasm@kecrpg.com nirmal kumar
13 pereirasm@kecrpg.com nirmal kumar
14 pereirasm@kecrpg.com nirmal kumar
15 pereirasm@kecrpg.com KULDEEP SINGH
16 pereirasm@kecrpg.com KULDEEP SINGH
17 pereirasm@kecrpg.com Ajeetabh
18 pereirasm@kecrpg.com suresh sahoo
19 pereirasm@kecrpg.com premchand Chauhan
20 pereirasm@kecrpg.com premchand Chauhan
21 pereirasm@kecrpg.com premchand Chauhan
22 pereirasm@kecrpg.com SACHIN DHRUV
23 pereirasm@kecrpg.com Kruti Kapadia
24 pereirasm@kecrpg.com VITTHAL DNYANU KALE
25 pereirasm@kecrpg.com Amit Kumar Bandyopadhyay
26 pereirasm@kecrpg.com G. Abhilash
27 pereirasm@kecrpg.com aamir khan
28 pereirasm@kecrpg.com suruchi kakde
29 pereirasm@kecrpg.com suruchi kakde
30 pereirasm@kecrpg.com suruchi kakde
31 pereirasm@kecrpg.com suruchi kakde
32 pereirasm@kecrpg.com pravin awate
33 pereirasm@kecrpg.com KARUNAGARAN K
34 pereirasm@kecrpg.com narayan panigrahi
35 pereirasm@kecrpg.com Rui Santos
36 pereirasm@kecrpg.com VISHVAS VAGHASAWAR
37 pereirasm@kecrpg.com sunil kumar yadav
38 pereirasm@kecrpg.com sunil kumar yadav
39 pereirasm@kecrpg.com sunil kumar yadav
40 pereirasm@kecrpg.com sunil kumar yadav
41 pereirasm@kecrpg.com sunil kumar yadav
42 pereirasm@kecrpg.com YELLINEDI KRISHNA SAI
43 pereirasm@kecrpg.com Luke Lawrence
44 pereirasm@kecrpg.com Harish Mehta
45 pereirasm@kecrpg.com JAGDEV KUMAR
46 pereirasm@kecrpg.com JAGDEV KUMAR
47 pereirasm@kecrpg.com kalpesh j. mehta.
48 pereirasm@kecrpg.com Kamal Kumar kesarwani
49 pereirasm@kecrpg.com Hitendra Mahida
50 pereirasm@kecrpg.com dhanani dhaval chunilal
51 pereirasm@kecrpg.com Ratnakar Shivnayak chaturvedi
52 pereirasm@kecrpg.com kamaraj c
53 pereirasm@kecrpg.com vibha upadhyay
54 pereirasm@kecrpg.com Mukesh Tijare
55 pereirasm@kecrpg.com Mukesh Tijare
56 pereirasm@kecrpg.com Mukesh Tijare
57 pereirasm@kecrpg.com Ashish Tiwari
58 pereirasm@kecrpg.com Mr.R. Dhabuwala
59 pereirasm@kecrpg.com vivin panayil
60 pereirasm@kecrpg.com SUNIL MALANI NTPC QA
61 pereirasm@kecrpg.com kartik kumar nigam
62 pereirasm@kecrpg.com Assylkhan
63 pereirasm@kecrpg.com mushtaque ahmad
64 pereirasm@kecrpg.com Arvind patel
65 pereirasm@kecrpg.com JOWSICK imran
66 pereirasm@kecrpg.com satyaprakash sharma
67 pereirasm@kecrpg.com sushant acharya
68 pereirasm@kecrpg.com Dilip Kumar
69 pereirasm@kecrpg.com purushottam nagar
70 pereirasm@kecrpg.com Shashank Sabre
71 pereirasm@kecrpg.com sourabh
72 pereirasm@kecrpg.com Jaspreet Kalyan
73 pereirasm@kecrpg.com RABINDRA SETHY
74 pereirasm@kecrpg.com Harish Patel
75 pereirasm@kecrpg.com susheel kumar vishwakarma
76 pereirasm@kecrpg.com Satyajit Roy
77 pereirasm@kecrpg.com umesh singh chandrawat
78 pereirasm@kecrpg.com umesh singh chandrawat
79 pereirasm@kecrpg.com ravi kumar bansal
80 pereirasm@kecrpg.com ravi kumar bansal
81 pereirasm@kecrpg.com miss pooja
82 pereirasm@kecrpg.com alok dubey
83 pereirasm@kecrpg.com amrita dubey
84 pereirasm@kecrpg.com kuldeep chandolia
85 pereirasm@kecrpg.com Aand
86 pereirasm@kecrpg.com amol bondre
87 pereirasm@kecrpg.com amol bondre
88 pereirasm@kecrpg.com amol bondre
89 pereirasm@kecrpg.com pankaj Mamgai
90 pereirasm@kecrpg.com SONU SHANKARRAO MOON
91 pereirasm@kecrpg.com SONU SHANKARRAO MOON
Email_Address Resume Headline Total Experience
tallamramu@yahoo.com 22 Years
tallamramu@yahoo.com 22 Years
udaysaxena02@gmail.com 1.6 years
sumit.dwivedi94@gmail.com 0
ash.parab76@gamil.com 10 +
deba_ee24@yahoo.com 4.4YEARS
nehakawadkar@yahoo.com Fresher
manish.katyari@rediffmail.com 00
sunil.palande@yahoo.co.in 5
sunil.palande@yahoo.co.in 5
bhupi.jha@gmail.com 5.6 yrs
amitabhsingh2000@yahoo.co.in 11years
ca.nubasubzwari@gmail.com 0
ca.nubasubzwari@gmail.com 3 years & 6 months
bosenilanjan@rediffmail.com 16 Years
rohitpujhari6@gmail.com 3 years
suryapratap9@gmail.com 24Years
suryapratap9@gmail.com 24Years
chetry.assam@rediffmail.com 10 YRS.
mehratriloki@rediffmail.com 10.5 year
pushpachoudhari1985@gmail.com 6
mehratriloki@rediffmail.com 10.5 year
guru121.b@gmail.com 4.2years
kirit1958@rediffmail.com 29 year
hitendra.rajput@gmail.com 4.5 years
singhraj1977@gmail.com 14 Years
singhraj1977@gmail.com 14 Yr
saibal.nag@gmail.com 24 years
salunkhe_nandkumar09@yahoo.in 19
b.subhrasom@gmail.com 8
uttam.408@rediffmail.com 0
basutiwary@gmail.com 10 years 5 months
anandk2013@gmail.com 0 years
vrcharan@gmail.com 0
Swaraj 2 Year
amit.nanda2009@yahoo.com 6+
ganjare.ganesh@rediffmail.com 5 year
gaurav0037@gmail.com FRESHER
shyam@diplomats.xom 25
er_naushad99@yahoo.co.in 7+ years
poduri.surya@gmail.com/poduri_surya@sify.
com 30+
en_hemant29@rediffmail.com 6.6
gksenthilbe@gmail.com 2
en_hemant29@rediffmail.com 6.6
durgesh4326@gmail.com 04 month
agrnitish123@gmail.com 2 year
jana.rpt@gmail.com
jana.rpt@gmail.com
snpathak2008@gmail.com 4
VALI.ESAVALI@GMAIL.COM 5 YEARS
anchitjanu1@gmail.com 1 year
rachhtushar@gmail.com Including Articleshi
donepudirajesh@yahoo.com 3 years 3 months
krutimkapadia@gmail.com 4 years
DHANORKAR_HEMANT@YAHOO.CO.IN 6.8
narayanranchi@yahoo.com 14+
mtlonzaga@yahoo.com 10
bkramdasi@gmail.com 18
bkramdasi@gmail.com 18
varaprasad_27@yahoo.co.in 13
tanvar.gaurav10@gmail.com 1 year 4 months
varaprasad_27@yahoo.co.in 13
tanvar.gaurav10@gmail.com 1 year 4 months
prashantc2401@gmail.com 2.6yrs
nivruttipatil@gmail.com 20 years
lokeshpandey32@gmail.com 5 year
suresh.knr86@yahoo.com 3
dhanpatmsr@gmail.com 7year
santosh8086@gmail.com 7
rajendraprasada.123@gmail.com 18.4 YEARS
khan225nadeem@gmail.com TWO YEAR
madanatul25@gmail.com 11 years
ddksingh32@rediffmail.com 21 Year
ahmed584@gmail.com 20 Years
purees03@gmail.com 3 Years
rahul.mahajan2305@gmail.com 3.1
jainsethiya.2010@gmail.com Fresher
ashu2k5star@gmail.com 4 yrs
Srivastsv 12.3
mmatsagar09@gmail.com 2 years
pawanprajapati27@gmail.com 0
vivek_golambade@yahoo.com 5 years
vivek_golambade@yahoo.com 5 years
santosh0252@rediffmail.com;santosh02521
982@gmail.c 9 YEARS 5 MONTHS
FALANE.SACHIN@GMAIL.COM 8
nir.electrical@gmail.com 8
nir.electrical@gmail.com 8 years
bhat_sonu25@rediffmail.com 10+ Years
pasterupesh4@gmail.com 3 years
sharmatilak2801@gmail.com 7.8 YRS
sharmatilak2801@gmail.com 7.8 YRS
sharmatilak2801@gmail.com 7.8 YRS
sharmatilak2801@gmail.com 7.8 YRS
jha.rajan06@gmail.com 1+
ansari_naseem23@rediffmail.com 18yrs
amarjit_kulkarni@rediffmail.com 8
monnumishra3010@gmail.com 2 TEARS
rajiv.dash2@gmail.com 3 years
brijeshy845@gmail.com 2.5 y
autkar.niraj@gmail.com fresher
Email_Address Phone_Number Remarks
manish.katyari@rediffmail.com 9272676891
respected sir, myself manish ,ihave required
job
atikparkar@gmail.com 00971562127169
Respected sir I am seeking job for
draughtsman. I
durgesh4326@gmail.com 9996823356
Dear sir, i am B.TECH qualify person with
71% in e
durgesh4326@gmail.com 9996823356
Dear sir, i am B.TECH qualify person with
71% in e
jagdale.prathamesh@gmail.com 9029841994
Presently acquiring M. Tech. in Structural
enginee
jagdale.prathamesh@gmail.com 9029841994
Presently acquiring M. Tech. in Structural
enginee
nirmalkumar965@gmail.com 9604256828 your organition in job
nirmalkumar965@gmail.com 9604256828 your organition in job
nirmalkumar965@gmail.com 9604256828 your organition in job
nirmalkumar965@gmail.com 9604256828 your organition in job
nirmalkumar965@gmail.com 9604256828 your organition in job
nirmalkumar965@gmail.com 9604256828 your organition in job
nirmalkumar965@gmail.com 9604256828 your organition in job
nirmalkumar965@gmail.com 9604256828 Comments
1989kuldeepjsr@gmail.com 9424933049 Comments
1989kuldeepjsr@gmail.com 9424933049 Comments
ajeetabh_a@hotmail.com 7489316400 Need to Know about Recruitment
s.sahoo.rlm@rlmgroup.mu +230 2121865
Dear Sir, Please find attached file & if
interest
premchandchauhan@hotmail.com 8379001417 Dear Sir, Tower Transmission Line Surveyor
premchandchauhan@hotmail.com 8379001417 Dear Sir, Tower Transmission Line Surveyor
premchandchauhan@hotmail.com 8379001417 Dear Sir, Tower Transmission Line Surveyor
export@skmindustries.net 912228615390
Dear Sir, We would like to introduce
ourselves as
krutimkapadia@gmail.com 9867008636
I am a qualified Chartered Accountant.
Please find
vitthal_kale1@rediffmail.com 9867268802 --
banerjeeamit14@gmail.com 9732170173
An optimist, hard working with good
communication
eastcmt@seawaysindia.com +9104066447041
Seaways shipping and logistics provides
worldwide
goodwillenterprises1992@gmail.com 9833183066
dear sir, an madam i m supplying good
quality of c
suruchi.devtale@gmail.com 8857818979
I HAVE JOB FOR MY SUUITABLE
QUALIFICATION. I AMA
suruchi.devtale@gmail.com 8857818979
I HAVE JOB FOR MY SUUITABLE
QUALIFICATION. I AMA
suruchi.devtale@gmail.com 8857818979
I HAVE JOB FOR MY SUUITABLE
QUALIFICATION
suruchi.devtale@gmail.com 8857818979
I HAVE JOB FOR MY SUUITABLE
QUALIFICATION
praveen.d.awate@gmail.com 9757316218 pls reply sir.................
j1459@fwuk.fwc.com +91 9941437413
Sir, Old RPG cable catalogue gives grouping
facto
n.pani2009@gmail.com +919178433344 I am narayan panigrahi
rui.desenho@yahoo.com (00 351) 962338913
I am a 40 year old Cad Draftsman, born and
raised
vaghasawarvishvas11@gmail.com 09179169569 i am searching job
ysunil014@gmail.com 08936889297 dear sir i am diploma holder in
ysunil014@gmail.com 08936889297 dear sir i am diploma holder in
ysunil014@gmail.com 08936889297 dear sir i am diploma holder in
ysunil014@gmail.com 08936889297 dear sir i am diploma holder in
ysunil014@gmail.com 08936889297 dear sir i am diploma holder in
krishnay.acm26@nicmar.ac.in 09021252719 respected sir, kindly check my resume atta
emmanuelexp@gmail.com +91 9819078323
Our agents in Ethiopia requires Co.to bid the
tend
export@sdalloys.com 912266109388
We are Ahmadabad (Gujarat) based
manufacturer of C
JAGDEV.BHAGAT@YAHOO.COM 9815886024
SIR TOWER INSTALL IN MY PLOT AND
ANY COMPANY TOWER
JAGDEV.BHAGAT@YAHOO.COM 9815886024
SIR TOWER INSTALL IN MY PLOT AND
ANY COMPANY TOWER
kalpesh_mehta44@yahoo.com 918718807213 Resume.
kamalkumar.2008@rediffmail.com 8853463683
I have 6 Years experience in Project
Accounts & Co
mahidah@gmail.com 919909453303
I looking for this Jo in stores warehouse &
logist
dhaval.dhanani@gmail.com 9967145686 as per resume
ratnakar49chaturvedi@gmail.com +918550971988
I AM CURRENTLY WORKING IN MIDLAND
DIESEL SERVICES
dcekamaraj@gmail.com 9578534778 hi sir
vibha.upadhya@yahoo.com 9301336886
my name is vibha upadhyay. i had
completed B.E. fo
Mukeshkumartijare@gmail.com +917798280360 Comments
Mukeshkumartijare@gmail.com +917798280360 Comments
Mukeshkumartijare@gmail.com +917798280360 Comments
Ashishtiwari0234@gmail.com +917620483183 Comments
noblecatlaysts@gmail.com 022-66936738
Please refer the attachment & do contact us
for yo
vivin.panayil@gmail.com 9028669233 Piping & Mechanical Draughtsman
MALANI@NTPCEOC.CO.IN 91-9650992207
Please furnish following enabling us assess
KEC- f
nigamkartik@hotmail.com +91 9424649096 resume
asil87@mail.ru +77012202204
How can I submit my CV to your Kazakhstan
office?
mahmad.rt@gmail.com +919956278900
i want working rail s&t works as a sub-
contector
arvindpatel801@gmail.com 09528224065 Comments
jowsick@hairuec.com 0094774776127
We are Bio Energy Solution (Pvt) Ltd.,
Kandy, Sri
spsharma1990@gmail.com 08958720086 thanks
sushantacharya1975@gmail.com 09861174964 Safety
kumar.dilip1976@gmail.com 8809866575 Comments
nagarpurushotam@gmail.com 9571571838 .......
sabreshashank7@gmail.com 9907448446 Comments
sourabhthakur249@gmail.com 9882238158 hello sir, I just want to know that is there by
jaspreet.kalyan@gmail.com +919999063725
Dear Sir/Madam, .Your career section had
OPENING
rabindrasethy87@gmail.com +91 9043793556
Dear Sir/Madam, As a Safety Officer I am
very m
patel.harish49@yahoo.in +919422130255
Sir we are interested to supply ISPM-15 HT
certifi
susheel.k.vishwakarma@gmail.com 09998454371
Dear Sir/Mam, Currently I am working in
Focus lnf
satyajitroy333@gmail.com +255686655035
I am interested to work in your Overseas
Project a
umeshsinghchandrawat@gmail.com 9826280435 Store keepar resume Electrical project
umeshsinghchandrawat@gmail.com 9826280435 Store keepar resume
ravikumarbansall338@gmail.com 08221912032 Please call me sir
ravikumarbansall338@gmail.com 08221912032 Please call me sir
tiwaripooja19@gmail.com 8878332883 Comments
alokdubey318@gmail.com 7879716891
dear concern please contact me asap.i have
submit
hramrita07@gmail.com 8602128056
dear concern please contact me asap.i have
submit
kuldeepchandolia@yahoo.com 8003815858 work with efficiency
aimel.impex@gmail.com 912227560643
Dear, sir We are looking forward to do
business
amolbondre42@yahoo.in 07276814955 i want job in your company for fire and safety
amolbondre42@yahoo.in 07276814955 i want job in your company for fire and safety
amolbondre42@yahoo.in 07276814955 i want job in your company for fire and safety
pankaj.mamgai@gmail.com 09650854488
Dear sir, plz find the attachment of my CV
for po
sonu.moon@rocketmail.com 8806561446
hello sir my name is sonu moon i was
working in
sonu.moon@rocketmail.com 8806561446
hello sir my name is sonu moon i was
working in
Current Industry Key Skills
Construction/Engineering/Cement/Metals
Having Good experience in finance &
accounts Dept 22 years in various
companies Best & Cromption Engg.Ltd, KEC
International ltd, SVEC Construction ltd, and
Now present doing in Ramky Infrastructure
Construction/Engineering/Cement/Metals
HAVING EXPERIENCE IN FINANCE &
ACCOUNTS 22 YEARS WORKED IN
VARIOUS COMPANIES BEST &
CROMPTON eNGG.LTD, KEC
INTERNATIONAL LTD, SVEC
CONSTRUCTIONS LTD, NOW PRESENT
IN RAMKY INFRASTRCTURE LTD , IN
OVERS
Construction/Engineering/Cement/Metals civil engineering
Fresher/Trainee ms office,c++,good knowledgen of internet
Construction/Engineering/Cement/Metals
? An astute, qualified Finance professional
with in-depth knowledge of financial and
accounting procedures backed by an
extensive experience of 10 years. ?
Experienced in handling diverse profiles in
EPC
? Effective execution of Project activities,
planning, & coordinating between Site
activities, HO and Client (PGCIL)
Fresher/Trainee
Embedded System, Embedded C, C,
Assembly
Fresher/Trainee hard working
Electricals / Switchgears projects
Electricals / Switchgears projects
EPC
Electrical procurement, co-ordination with
client and site, vendor development,
Experiences in substation and transmission
line works....
Defence/Government administration,security,management
Fresher/Trainee Taxation,Accounts,Audit,Finance
Accounting/Finance Taxation,Audit,Accounts,Finance
Electricals / Switchgears
Customer interactions ,contract
management, project execution , planning &
monitoring, spanish language
Construction/Engineering/Cement/Metals SAP
Construction/Engineering/Cement/Metals
Asst General Manager Electrical Projects
(MP)
Construction/Engineering/Cement/Metals Asst General Manager Electrical Projects
Construction/Engineering/Cement/Metals
STORE MANAGEMENT LOCAL
PURCHASE EXECUTED LIABILITY
PERIOD
Construction/Engineering/Cement/Metals
all type electrical project , HVDS ,RGGVY,
RAPDRP, FEEDER SEPARATION ,S/S
WORK
Construction/Engineering/Cement/Metals
B.A, 6 years Experience as Executive
Assistant cum Admin Assistant
Construction/Engineering/Cement/Metals
all type electrical project like , HVDS,
RGGVY 33/11 KV S/S, 132/33 KV S/S
operation and maintenance
Banking/Financial Services/Broking
Processing Reconciliations, Quotations,
Returns and termination of invoice
Construction/Engineering/Cement/Metals
procurement with zero inventory. total
coordinate with planning & production
peoples.
EPC
Recruitment, Formulation of Policies, Joining
Formalities, Statutory Compliances, Payroll
Management, Performance Management,
Exit Formalities, Employee Engagement,
etc.
EPC
Manager PPC Transmission
Tower,Substation & Distribution
EPC
PPC in Transmission,Sub-station &
Distribution
Construction/Engineering/Cement/Metals Project Execution management
Construction/Engineering/Cement/Metals
Billing,Quantity Survey,Execution,Land
Survey
Chemicals/PetroChemical/Plastic/Rubber
PRODUCTION PLANNING & CO-
ORDINATION, COSTING, VARIANCE
ANALYSIS, PREPARATION OF MINUTES
OF MEETING & FOLLOW-UP
Fresher/Trainee ACCOUNTS
Construction/Engineering/Cement/Metals
Maintain account statement, Processing of
accounting transactions. Billing to
Customers, Follow up of payments, Maintain
records of outstanding from Customers,
Follow up the Customers for acco
Fresher/Trainee
good at working in Team, strategic planning,
interpersonal communication, technical skills
Construction/Engineering/Cement/Metals design engineering.
Construction/Engineering/Cement/Metals Autocad, SCADA
Electricals / Switchgears PLC, CRM
Construction/Engineering/Cement/Metals
i hv Knowledge in PLC. work in Allen Bradely
Systems Knowledge about instrumentation
and electrical maintenance......
Fresher/Trainee ELECTRICAL & ELECTRONICS
Construction/Engineering/Cement/Metals Go getter, Dedicated with convincing skills
Construction/Engineering/Cement/Metals
Expertise in transmission 400 kv switchyard
as well as 400 kv Transmission line
Accounting/Finance ACCOUNTS/STORES /INTERNAL AUDIT
Construction/Engineering/Cement/Metals
? Project management - Project monitoring,
Project Planner, Project execution,
Construction. ? Planning, scheduling,
monitoring & execution of project by
ensuring quality, cost effectiveness & timely
Electricals / Switchgears QUALITY
EPC
? Project management - Project monitoring,
Project Planner, Project execution,
Construction. ? Planning, scheduling,
monitoring & execution of project by
ensuring quality, cost effectiveness & timely
Construction/Engineering/Cement/Metals electrical
Electricals / Switchgears
plc scada automation, autocad designing,
electrical designing, energy audit
Defence/Government
SUPERVISION OF RE WORKS OF
BIRBHUM DISTRICT
Heat Ventilation Air Conditioning
Over 4.6 years of experience in CAD field
handling various projects. Good exposure in
EQUIPMENT, Pressure parts and non-
pressure parts involved in fludised bed
combustion & waste heat recovery boiler.
Chemicals/PetroChemical/Plastic/Rubber problem-solvig
Fresher/Trainee
Analytical Skills, Accounts, MS Office(mostly
MS Excel),Taxation,Financial Reporting.
EPC
Projects handled : Supply, Erection,
Testing & Commissioning of 220kV SC
Tranasmission Lines (642 Kms) for
UPPTCL. Supply, Erection, Testing &
Commissioning of 132kV Sidhi Deosar
DCDS Tranasmi
Accounting/Finance Taxation, Accounts, Audit & Finance
IT-Software/Software Services
PRODUCTION HANDLING,SOFTWARE &
HARDWARE
MAINTENANCE,TROUBLESHOOTING,SYS
TEM AND NETWORK SUPPORT
Electricals / Switchgears
SALES ACCOUNTING , ACCOUNTS ,
PAYABLE MANAGEMENT , RECEIVABLE
MANAGEMENT DIRECT , INDIRECT TAX ,
ASSESSMENT , AUDIT IN SAP ETC.
Construction/Engineering/Cement/Metals
Strong knowledge in Primavera P3/P6.7
CCS/Canday for Estimators AutoCAD 2007
MS Office ( Excel, Word, Powerpoint )
ACONEX, MS outlook
EPC
Project commercial, tender stage, Order
scrutiny, Invoicing, taxation, payment
collection, Bank Guarantees, LCs,
EPC
Project Commercial, Invoicing,collection,
taxation,cost analysis, LC, bank guarantee,
Logistics, cutomer & vendor reconciliation
Construction/Engineering/Cement/Metals production planing control
Electricals / Switchgears
knowledge of UPS design , Transformer ,
Battery sizing
Construction/Engineering/Cement/Metals production planing and control
Electricals / Switchgears
Knowledge of UPS , Design of UPS
,Transformer ,Battery
Construction/Engineering/Cement/Metals
EOT CRANES, PROJECT PLANNING,
REHEATING FURNACES
EPC Autocad 2008 & 2010,
Auto/Auto Ancillary Production planning & man power handling
Construction/Engineering/Cement/Metals transmisssion lines
Accounting/Finance n
IT-Software/Software Services
c/o - Victory Villa B - 25/c, FF Jeewan Park
Jankapuri New Delhi
Construction/Engineering/Cement/Metals
18 +YEARS EXPERIENCE IN STORE &
MATERIAL MANAGEMENT WITH LARGE
CONSTRUCTION COMPANY.
Construction/Engineering/Cement/Metals ELECTRICAL PROJECT ENGINEER
EPC
Manpower Planning, Recruitment, Traning
and Development, PMS, Employee
Engagement, Benefits Entitlements, SAP -
HR
Construction/Engineering/Cement/Metals
Inventory Management, Material
Management, Ware House Management,
Project Stores, In-bound logistics. Project &
Construction professional
Construction/Engineering/Cement/Metals Hot dip Galvanizing Plant Manager
Construction/Engineering/Cement/Metals
Windows (98, XP, 2007, VISTA) & Basic
Knowledge of AutoCAD etc Erection and
Commissioning Of LT & HT OH Lines Up to
11 KV, Transformer Erection Up to 25 KVA
IT-Software/Software Services
Project Management Project Lead
Client Expectations... Vendor
Relationships Vendor Management Skills
Requirements Analysis Operations
Management Electrical Engineering
Trim
Fresher/Trainee
Leadership, Team Work, Communication,
Other Certification.
EPC Project Planning and execution
Construction/Engineering/Cement/Metals
RE Project,Cimney Projects,Road
Project,Residential & Commercial
Project,Acconting Handled
Construction/Engineering/Cement/Metals ALP, MS Office, Matlab
Fresher/Trainee
theoretical knowledge about electronics and
communication
Construction/Engineering/Cement/Metals Mechanical draughtsman
Construction/Engineering/Cement/Metals Mechanical draughtsman
Electricals / Switchgears
? Site Co-ordination, Execution of work as
per the Design/Drawing & Quality. ? Ensure
quality execution as per the design
standards, Preparation of Project progress
reports. ? Liaison with the local
Chemicals/PetroChemical/Plastic/Rubber AUTOCAD,PDMS,MICROSTATION
EPC Power distribution project.
EPC
Planning, scheduling, execution and
monitoring of power projects
Courier/Transportation/Freight
Accounts,billing,Commercial.Vendor and
Debtor reconciliation,
Construction/Engineering/Cement/Metals Mechanical Draughtsman
Construction/Engineering/Cement/Metals CV
Construction/Engineering/Cement/Metals CV
Construction/Engineering/Cement/Metals CV ENCLOSED
Construction/Engineering/Cement/Metals
M.COM , ERP, TALLY, ACCOUNTS &
FINANCE, TAXATION ETC.
Fresher/Trainee IT SOFTWARE
Construction/Engineering/Cement/Metals Accounting and store management
Construction/Engineering/Cement/Metals Design of Substation Foundation + structure,
Hotels/Restaurants/Airlines/Travel
I am Monu Mishra a student of MBA Leeds
met. I have keen interest in customer care &
events.. I would like to work with you and
gain knowledge. To enhance my career
option. I am confident & conside
Construction/Engineering/Cement/Metals
.Planning, executing and monitoring of
construction activities of Transmission Line
Project .Ensure timely completion of site
management activities..Monitoring the
progress, material,cost and manpower
Construction/Engineering/Cement/Metals as electronic engg
Fresher/Trainee
hard working,time punctual,Group leadership
Good understanding
Current CTC Expected CTC Notice Period
85000 As por your Comapny Policy one month
85000 As por your Comapny Policy one month
working nowhere 3.0 lakh per annum 0 days
o 250000-350000 any
5.75 Lacs 7.00 Lacs 2 Month
3.75 4.5 1MONTH
0 2,40,000 1 week
1.5 2.0 02
5 lakhs 7.5 lakhs 1 month
5 lakhs 7.5 lakhs 1 month
4.3 lacs /annum 6.5 lacs/annum 15 days
2.5o 2.75 &avobe same day
0 600000 0
0 600000 0
1700000 2500000 3 Months
5.01 Lac INR 7.0-7.5 Lac INR 1 month
12.50Lacks PA As per company norms 15days to 30 days From Job Conformation
12.50Lacks PA As per company norms 15days to 30 days From Job Conformation
1.60 PER / ANNUME 3.00 PER / ANNUME 1MONTH
6.5 8.5 1 MONTH
18000 26000 Negociable 15 days.
6.5 8.5 one month
1.80lacks 2.50 15 days
700000.00 900000.00 one month
3.25 lacs 4.5 lacs 1 month (negotiable)
9.2 Lacs 11.9 Lacs 1 Month
9.2 Lacs 11.9 Lacs One Month
40 lacs 45 lacs 30 days
900000 1200000 15 Days
11.16 NEGOTIABLE 3 MONTHS
0 1 LAKH 0
364440 450000 1 month
last year undergraduate student 6 lkh per annum
I am available immediately after graduation.
(from may 2013)
300000 700000 5 months
3.5 lakh 5 lakh one month
4.2 Lakhs 5 Lakhs 15 Days
221000 pA As per Company Norms 15 days
FRESHER 2.0 2
9 Lacs 12 Lacs 3 Months
7 lakh 9 Lakh One Month
as mentioned in resume negotiable one month
4.5 6 30
16,500 18,500 15 DAYS
4.5 6 30
1.8 lack P/A 2.5 lack P/A any time
210000 rs. 320000 rs. one week
400000 600000 15 days
225000 350000 45 DAYS
na na na
CA Fresher 6,00,000 ASAP
3.33lakhs 4.00lakhs 3 weeks
40000 per month As per companies standards 20 days
4.5 4.5 10 DAYS
659000 750000 30DAYS
10,000 AED 15,000 AED 1 month
10.25 L 13.00 L 3 months
10.25 Lacs (incl variable) 13 Lacs 3 months
50000/- 55000/- 15 days
18000 25000 1 week
50000/- 60000/- 15 Days
18000 25000 1 week
3.6 4.8 1 MONTH
490000 625000 1 month
20000 per month 22000 per month 15 days
3.6 5 with in 2 weeks
2.5lac as per requier 15days
2.64 3.5 30 days
5.8LAC 6.5LAC VERY URGENT
30000 PER MONTH 80000 RS PER MONTH ONE MONTH
930000 1100000 30
6.25 Lac AS per Co norms 30 Day
45000 50000 20 Days
2.1 Laks/ Annual 2.5 Laks / Annual 1 Month
280000 300000 15
0 5L 1 month
350000 500000 2 weeks
5L Negotiable 1 Month
18000 pm Above 18000 30 days
0 0 0
2.5 p a 3.0 p a 1 monh
2.5 p a 3.0 p a 1 monh
3 LAKHS P.A 5LAKHS 3 MONTHS
20,000 30,000 1 MONTH
8.6 12 3 years
8.6 12 3 years
3 Lac More than 3.5 Lac 15 days
12000 14000 15 days
5.5 LACS PA 7.00 LACS PA 30 DAYS
5.5 LACS PA 7.00 LACS PA 30 DAYS
5.5 LACS PA 7.00 LACS PA 30 DAYS
5.5 LACS PA 7.00 LACS PA 30 DAYS
NA NA NA
5.71 Negotiable 1Month
5.9 Lac 9.0 3 MOnth
20000 25000 1 MONTH
2lakhs 40thousand 3lakhs 1month
1.5 lakh 2.4 lakh 15 days
0 0 0
Mobile Number Present Address
9441006604
23-182/8 Mamatha Residence
Madhuranagar Shamshabad RR Dist
hyderbad
9441006604
23-182/8 Mamatha Residence Madhura
Nangar RR Dist SHAMSHABAD
HYDERABAD
09997676448/08266096663
11/3 central excise colony mangal pandey
nagar meerut uttar pradesh
9039416495
a/380 o.p.m. colony amlai disst-shahdol
(M.P.) 484117
9820227245
B-402, Tupe C, Hari Om Pooja Apt., Near
Sai Mandir, Garibachawada, Dombivli (W)
421202.
+919902785913
Address: Vill+P.O : Rameswar Pur P.S. :
Hasnabad Dist. North 24 Parganas West
Bengal 743426
9096818069
F30,SBI quarter, Kumud Nagar,near
Goregaon police station West,S8 road
opp.SBI, Goregaon (west), Mumbai
9272676891 ranilaxmibai ward arvi distt.wardha
9870543261 mumbai
9870543261 mumbai
9810663732
149-B, 1st floor, DDA LIG FLAt, pocket-12,
New delhi-110025
7631009005
sankar nagar,barigora,ps-parshudih,dist-
east singhbhum,jamshedpur,jhaarkhnd
07879407544
D/o Subzwari Advocate(Taxation), Near
State bank of India,Pola
Ground,Chhindwara,(M.P.),India
07879407544
D/o Subzwari Advocate(Taxation), Near
State bank of India,Pola
Ground,Chhindwara,(M.P.)
7600052885
B104 Saarthi Apartment , Rameshwar
Temple Road, Subhanpura, Vadodara, India
390023
8348690428
Essar Projects (India) Limited | House No.
01, Ground Floor,South Avenue, Ambuja
Housing, City Centre,,Durgapur-713216 |
West Bengal | India
+91-9440630709/+91-969133
H no:-EXT 1,surabhiparisar, Near
Jeevandhara Hospital,Ayodhya bypass road
Bhopal,Madhyapradesh-462041
+91-9440630709/+91-969133
H no:-EXT1,Surabhiparisar, Near
Jeevandhara Hospital,Bhopal.
Madhyapradesh Pin462041
+918822926441, +918014828
O/o G.E.T. POWER LTD. GAGAN
APARTMENT,C-102. RUKMONIGAON, G.
S. ROAD, GUWAHATI, ASSAM (INDIA)
9617610638 gour nagar makroniya sagar m.p.
9891166412
H.No. 216, C/O Dr. Singla Lal Kuan,
Badarpur New Delhi - 44
9617610638 gour nahar makroniya sagar m.p.
9964508121
Gururaj Betadur # 3/30 9th A cross magadi
road Agrahara Dasarhalli Bangalore -79
09898341204
a/6, kapilakunj appt. water tank road,
karelibaugh, vadodara - 18
9755108570 158 Neerja Nagar, J.K. Road, Bhopal
8003199002
C-01,Kingfisher Residency UIT,
BHIWADI,RAJASTHAN,ALWAR
8003199002
C-01,Kingfisher
residency,UIT,Bhiwadi,Rajasthan,Alwar
9819089124
Flat 1, Vinayak CHS, Plot 39 Sec 17,
Koparkhairane, Navi Mumbai
9819480684
220,Shivshankar Nagar,Salt Pan
Road,Wadala(East),Mumbai-400037
9831187468
GENEXX VALLEY, FLAT NO. 6/4C,
D.H.ROAD, THAKURPUKUR, KOLKATA
700104, WEST BENGAL
9932946744
CHAMUNDA KALITALA P.O. SONAMUKHI
DT. BANKURA PIN 722207
09393592190
Qr. No-B-256, Phase-II, Deepanjali nagar,
NTPC Township, Parwada Mandlam,
Visakhapatnam
9029084392
Room no. 343, Hostel-3, IIT Bombay, Powai,
Mumbai, Maharashtra 400076
8015436791 10/1134, mogappair east, chennai 600037
9796680770
Ircon International Ltd. Village Karawa
Banihal. Ramban J & K
9853306503
C/o- Sri Paramananda Nanda At-
Rajendrapara, Near Reliance Tower Po/Dist-
Bolangir State-Orissa Pin-767001
9561473664 new subhedhar lay out nagour
9045974536
394/9 PHOOL BAGH COLONY MEERUT
U.P PIN 250002
9892290246
B-604, Carolla Jewel CHS Ltd, Marol Military
Road, Opp Bamandaya pada Bus depot,
Andheri - East, Mumbai 400072
09572932940
Vill- Khasnsamatola, Po- Hathwa, Dist-
Gopal Ganj,, Bihar
+91 9963795567/+91 944151
27-1-149/2 ,G-103 Basil Castle Apartments
Srinagar,Gajuwaka, VISAKHAPATNAM-
530026 Andhra Pradesh ,INDIA
7389948570
h.no 58 B Hari Nagar part - II Badarpur New
Delhi - 110044
9940538163
20/19, ANNAI THERESA ST, NEW
PERUNGALATHUR, CHENNAI-63
7389948570
H.No 58 B hari nagar part- II Badarpur New
Delhi - 110044
9996823356
Atulya apartment, sector 18 B, Dawrka, New
Delhi
9810841606
12/4. shiva timber store, gupta PG, main
mathura road, saraikhawaja faridabad HR
8001408410
C/O SMT ARTI SAHA OLD DAGAL PARA
SURI-BIRBHUM WEST BENGAL
9603653680
NOORBASH.ESAVALI, Apoorupa colony,
IDA, Jeedimetla, Hyderabad, Ph: +91-
9603653680 Land line: 040-23091801.Ext.
No. 354
8130361739 tower 1 flat 101 sushant estate gurgaon
918855027119
4/17, Jai Shree Krishna Apartment, Near Old
Jai Hind School, Ulhasnagar -
421003,Maharashtra
9642575433
d.rajesh, flalt no 40/3srt , opp axis bank, sr
nagar, hyderabad-520073
9867008636
1001, Mehta Court, 13, Gilder Lane, Opp
Navjivan Society, Lamington Road, Mumbai -
400 008
9911790669
#96,SADIQABAD
COLONY,MANKAPUR,NAGPUR,MAHARST
RA-440030
9386484630
NARAYAN KUMAR SINHA , OPP. OF RES.
OF MR. RUMALI SAHU , SANIK COLONEY
, BOOTY , RANCHI - JHARKHAND - PIN-
834217
9715356117 Diera, Dubai, UAE
9881143880
A11/3,AWCH, Salunke Vihar, Kondhwa,
Pune-48
9881143880
A11/3,AWCH, SALUNKE VIHAR,
KONDHWA, PUNE 411048
9912310098 hyderbad
9769055358
Address: D-3,103 Panch Ratna Hsc, Anand
nagar, Manpada Road Dombivli (E), Thane-
421201
09912310098 moulali hb.colony Hyderbad
9769055358
Address: D-3,103 Panch Ratna Hsc, Anand
nagar, Manpada Road Dombivli (E), Thane-
421201
8802020273
A190, 3rd floor, meera bagh, paschim vihar,
new delhi - 110087
9271943425
G1, Shree Co. Op. Housing society, Block
No. A-314/627, Near water tank, Kurla
camp, Ulhasnagar-421004
9799572953
32 mahaveer vistar colony kartarpura jaipur
302006
09848374332 3-37/8 ramagundam karimangar 505514-a.p
09928852227
Plot No41, New Karni Colony Near Shiv
Mandir, Harmada(VKI), Jaipur
9213871614
c/o - Victory Villa B - 25/c, FF Jeewan Park
Jankapuri New Delhi
08420353932 ACPCPL,GOPAL NAGAR,CG,INDIA
08889300743 new raipur telibandha near kayabandha
9971932299
31/27, Third Floor, Old Rajinder Nagar, New
Delhi - 110060
9469075313 RESHAM KAUR ASHIANA
00918149832580
185 Ayyappanagar Behind Pande Garden
Post Katol Road Nagpur
08509450187 Tamluk. East Medinipur, West Bengal
9584097910
593- Swarn Bag Colony, Ring
Road,Khajrana,Indore
+917838901789
F-79 , Flat No. 10 Khanpur extension near
Ambedkar nagar depot New Delhi-110062
9711769154 New Delhi
748931640,7309035904
Soma Isolux Varanasi Aurangabad Tollways
Ltd
9762251170
Parsi Wadi, Kopri Colony, Near Ganesh
Temple, New Chawl, Room No.11, Thane
(E)
+919893768916
Qyerter No. C Railway Stationn, Lukwasa
Dist. Shivpuri (m.p)
9594007919
Room. no.110, gaikar chawl, shankar buva
vadi, ghansoli navi mumbai-400701
9594007919
Room. no.110, gaikar chawl, shankar buva
vadi, ghansoli navi mumbai-400701
09326481807,9561673260
SANTOSH KUMAR BEHERA C/o Deepak
cable India Limited. H.no 102, Uma co-
oprative society. Juni mill compound.
Solapur-413001 Mobile No.
09326481807,09561673260
9221484635
bldg no 16, Dhobhighat, Kopari Colony,
Thane (e) 400603
9973854967 B.K Sinha, 105A, Adityapur, Jamshedpur
9973854967 B.K Sinha, 105A, Adityapur, Jamshedpur
9869966482
6/59 BDD BLDG ,Sewri Cross
Road,Sewri(Mumbai)
8898909353
Room, no 14, ganesh krupa chwal, pavan
pada Near dnyanganga school, Kharegoan,
kalwa (E)
9022750848 MUMBAI
9022750848 MUMBAI
9022750848 MUMBAI
9022750848 LOWER PAREL MUMBAI
9716842048
HO NO -368 FIRST FLOOR FLAT NO -5
CHIRAG DELHI -110017
9045820801 B39/4,Rajendra Nagar,Bareilly-243001
9867369549
sanghavi Appartment Flat No701 Charai
Thane (W)
8600400417
plot no 60 shiv sunder apartment bajaj nagar
nagpur
9992251118
IVRCL Ltd. c/o T.Naryana Reddy, T.V.S
Showroom, H.no:1768/3, Vinayaka Nagar,
Nidagundi-586213, TQ-B.Bagewadi,
Karnatka
9819568948 chandanwadi thane(w)-400601
9595694917 amravati
Permanent Address Passport Valid Visa Job Code
23-182/8 Mamatha Residence
Madhuranagar Shamshabad RR Dist
hyderbad Z23221774 Valid Visa SC/AC/01
23-182/8 Mamatha Residence Madhura
Nangar RR Dist SHAMSHABAD
HYDERABAD Z23221774 Valid Visa INT/CO/01
Permanent Address Passport No Valid Visa
vill-pipartra p.o.- lalpur disst-shahdol(M.P.)
484110 Passport No Valid Visa
B-402, Tupe C, Hari Om Pooja Apt., Near
Sai Mandir, Garibachawada, Dombivli (W)
421202. Passport No. J9132091 Valid Visa
Address: Vill+P.O : Rameswar Pur P.S. :
Hasnabad Dist. North 24 Parganas West
Bengal 743426 H0994817 Valid Visa
227, Laxminagar, nagpur Passport No Valid Visa
ranilaxmibai ward arvi distt.wardha Passport No Valid Visa
mumbai Passport No Valid Visa INT/PR/01
mumbai Passport No Valid Visa ES/CO/02
ViLL+POST- BHOJPANDAUL,
MADHUBANI, BIHAR J6303468 Valid Visa INT/PR/06
sankar nagar,barigora,ps-parshudih,dist-
east singhbhum,jamshedpur,jhaarkhnd Passport No Valid Visa
D/o Subzwari Advocate(Taxation), Near
State bank of India,Pola
Ground,Chhindwara,(M.P.),India Passport No Valid Visa
D/o Subzwari Advocate(Taxation), Near
State bank of India,Pola
Ground,Chhindwara,(M.P.) Passport No Valid Visa CO/FN/01
39/4 S N Chatterjee Road, Behala , Kolkata
700 034 F 2969237 NA
KALI MANDIR CHOWK,MOHANTY
PARA,WD NO-13,PO/PS/DIST-BARGARH-
768028,ODISHA ,INDIA Passport No Valid Visa
H no:-EXT 1,surabhiparisar, Near
Jeevandhara Hospital,Ayodhya bypass road
Bhopal,Madhyapradesh-462041 Passport No Valid Visa INT/PR/01
H no:-EXT1,Surabhiparisar, Near
Jeevandhara Hospital,Bhopal.
Madhyapradesh Pin462041 Passport No Valid Visa PS/PR/02
VILLAGE - KACHAJULI. P.O. GABRU
TUNIJAN, P.S. LALUK VIA LALUK WARD
NO-4 BLOCK KARUNABARI. DIST NORTH
LAKHIMPUR ASSAM-784160. INDIA NIL NIL
civil line colony deori sagar m.p. Passport No Valid Visa PS/PR/02
Durag Singh Bajhera Mohalla Village
Achchnera, Distt. Agra (UP) NO NO
civil line colony deori sagar m.p. Passport No Valid Visa INT/PR/01
Gururaj Betadur S/O Venkatesh Betadur
Vinayak pete, Navalgund Dist - Dharwad
582208 Passport No Valid Visa
a/6, kapilakunj appt. water tank road,
karelibaugh, vadodara - 18 Passport No Valid Visa
158 Neerja Nagar, J.K. Road, Bhopal Passport No Valid Visa
Village-Fatehali, Post-Tungi, Dist-Nalanda,
Bihar Sarif,Bihar Passport No Valid Visa SC/QU/02
Village-Fatehali Post-Tungi Bihar Sarif,Bihar Passport No Valid Visa ES/CO/02
Do G8730739 Valid Visa
At & Post-Nagthane, Tal & Dist-Satara
Maharashtra 415519 Passport No Valid Visa
101 YASH APARTMENT, JARIPATKA,
NARA ROAD, NAGPUR 440014,
MAHARASHTRA Passport No Valid Visa
CHAMUNDA KALITALA P.O. SONAMUKHI
DT. BANKURA PIN 722207 Passport No Valid Visa
Qr. No. 2-341, Sector-II B, F- Road, Bokaro
Steel City, Jharkhand. H5573221 Valid Visa SA/CO/03
C/O Shri Balkeshwar singh, Behind Gate
high school, Subhash Nagar, Aurangabad,
Bihar-824101 K4542746 Valid Visa
10/1134, mogappair east, chennai 600037 Passport No Valid Visa
South of DAV Public School Trigoon Dehri
Dehri On Sone Rohtash Bihar Passport No Valid Visa
C/o- Sri Paramananda Nanda At-
Rajendrapara, Near Reliance Tower Po/Dist-
Bolangir State-Orissa Pin-767001 H8228409 Valid Visa SA/PR/03
new subhedhar lay out nagour Passport No Valid Visa
394/9 PHOOL BAGH COLONY MEERUT
U.P PIN 250002 J9540949 Valid Visa
B-604, Carolla Jewel CHS Ltd, Marol Military
Road, Opp Bamandaya pada Bus depot,
Andheri - East, Mumbai 400072 Passport No Valid Visa INT/CO/01
Vill- Khasnsamatola, Po- Hathwa, Dist-
Gopal Ganj,, Bihar Passport No Valid Visa
27-1-149/2 ,G-103 Basil Castle Apartments
Srinagar,Gajuwaka, VISAKHAPATNAM-
530026 Andhra Pradesh ,INDIA applied no RL/CO/04
h.no 58 B Hari Nagar part - II Badarpur New
Delhi - 110044 Passport No Valid Visa
20/19, ANNAI THERESA ST, NEW
PERUNGALATHUR, CHENNAI-63 J6948776 Valid Visa
H.No 58 B hari nagar part- II Badarpur New
Delhi - 110044 Passport No Valid Visa PS/PR/02
Bettiah,West champaran BIHAR.. not yet no
68/819, narayan puri, dhauli pyau, mathura
up 281001 Passport No Valid Visa
S/O SHRI JEET NARAYAN PATHAK
KHAWARAHWA COLONY NEAR CIVIL
LINE BASTI-272001 UTTAR PRADESH Passport No Valid Visa PS/PR/02
H.No. 3-90, Patchlathdiparru, Ponnur (M.D),
Guntur (D.T), A.P Passport No Valid Visa
same Passport No Valid Visa
Same as Present Address. K8955170 NA CO/FN/01
d.rajesh, flalt no 40/3srt , opp axis bank, sr
nagar, hyderabad-520073 Passport No Valid Visa ES/CO/02
Same As Above Passport No Valid Visa CO/FN/01
PLOT NO- 12,SARVOTTAM
NAGAR,PARASIYA
ROAD,CHHINDWARA,MADHYA PRADESH-
480001 Passport No Valid Visa
NARAYAN KUMAR SINHA , OPP. OF RES.
OF MR. RUMALI SAHU , SANIK COLONEY
, BOOTY , RANCHI - JHARKHAND - PIN-
834217 NA NA CO/FN/01
Davao City Philippines VVV02207 Residence Visa ES/CO/02
A11/3,AWCH, Salunke Vihar, Kondhwa,
Pune-48 F4865910 Valid Visa INT/CO/01
A11/3,AWCH, SALUNKE VIHAR,
KONDHWA, PUNE 411048 F4865910 Valid Visa INT/CO/01
hyderbad Passport No Valid Visa SC/QU/02
Address: D-3,103 Panch Ratna Hsc, Anand
nagar, Manpada Road Dombivli (E), Thane-
421201 Passport No Valid Visa CDMJ/01
moulali hb.colony Hyderbad Passport No Valid Visa SC/QU/02
Address: D-3,103 Panch Ratna Hsc, Anand
nagar, Manpada Road Dombivli (E), Thane-
421201 Passport No Valid Visa INT/PR/01
A190, 3rd floor, meera bagh, paschim vihar,
new delhi - 110087 Passport No Valid Visa
G1, Shree Co. Op. Housing society, Block
No. A-314/627, Near water tank, Kurla
camp, Ulhasnagar-421004 available Valid Visa
32 mahaveer vistar colony kartarpura jaipur
302006 Passport No Valid Visa SC/QU/02
3-37/8 ramagundam karimangar 505514-a.p no Valid Visa
Village- Dhawali, Via Samod(Chomu) Dist.,
Jaipur Passport No Valid Visa RL/CO/04
Permanent Address Passport No Valid Visa IT/CO/01
VPO-BAHARAPUR,GANJAM,ODISHA H2893016 Valid Visa
VILL+POST BARA KOT GHAZIPUR UP
232325 K1548703 Valid Visa CDMJ/01
31/27, Third Floor, Old Rajinder Nagar, New
Delhi - 110060 G4545062 Valid Visa
RESHAM KAUR ASHIANA No Valid Visa
Same as above F5846944 Valid Visa SC/QU/02
Vill+P.O- Chhatna, Dist-Bankura West
Bengal, Pin- 722132 Passport No Valid Visa
593- Swarn Bag Colony, Ring
Road,Khajrana,Indore Passport No Valid Visa INT/PR/01
Dhapu Chaya Power House Road , Bhawani
Mandi , Rajasthan-326502 Passport No Valid Visa
New Delhi Passport No Valid Visa INT/PR/01
1/15 Sector-1 Vikas Nagar Lucknow NA NA
Parsi Wadi, Kopri Colony, Near Ganesh
Temple, New Chawl, Room No.11, Thane
(E) Passport No Valid Visa
Qyerter No. C Railway Stationn, Lukwasa
Dist. Shivpuri (m.p) Passport No Valid Visa
Room. no.110, gaikar chawl, shankar buva
vadi, ghansoli navi mumbai-400701 no no
Room. no.110, gaikar chawl, shankar buva
vadi, ghansoli navi mumbai-400701 no no
SANTOSH KUMAR BEHERA c/o-Mr.
MANGARAJ BEHERA. A/t - Oriya Bazar
(Baunsagali) PO Buxi bazar. Cuttack
753001 Orissa Cell No.
09326481807,09561673260 N/A N/A
bldg no 16, Dhobhighat, Kopari Colony,
Thane (e) 400603 H- 2462653 Valid Visa
Do Passport No Valid Visa INT/PR/06
Permanent Address Passport No Valid Visa PS/PR/02
As Above Passport No Valid Visa INT/CO/01
Room, no 14, ganesh krupa chwal, pavan
pada Near dnyanganga school, Kharegoan,
kalwa (E) n/a n/a
H.P. 9832653232 0
HIMACHAL PRADESH 9832653232 0 SA/CO/03
HIMACHAL PRADESH Passport No 0 PS/CO/02
UNA HIMACHAL PRADESH 9832653232 0 INT/CO/01
VILLAGE +POST - SIMARI DISTIC -
MADHUBANI, PS-BISFI (BIHAR)-847222 Passport No Valid Visa IT/CO/01
VPO-Meja Distt - Allahabad PIN 212302 NA NA INT/CO/01
875 C ward Brhamin galli Kagal Dist
Kolhapur Passport No Valid Visa INT/EDJ/02
SAME AS ABOVE Passport No UK
C/O Mr. Arun Kumar Dash Plot no:72,
Harsha Vihar, Sriram nagar, Berhampur,
Ganjam District, Odisha Passport No Valid Visa INT/PR/01
chandanwadi thane(w)-400601 Passport No Valid Visa
amravati Passport No Valid Visa
Resume
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/81008thallam_murthy (2).docx
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/3592thallam_murthy (2).docx
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/99888Resume (1).doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/3751
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/30695Ashish Parab.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/95414cvdd3.docx
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/90480Resume.docx
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/46142manish_1_.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/51714Resume.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/87611Resume.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/25605Bhupendra jha.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/77990amit.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/33637CV.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/5444CV.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/34775CV-1.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/7211Rohit Pujhari-CV.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/29163Surya resume New.DOC
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/62296Surya resume New.DOC
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/76480MY RESUME - PAGE-
1.pdf
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/74640TRILOKI MEHRA
NEW.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/42794CURRICULUM%20VITE[
1][1][1]-1[1].doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/51390TRILOKI MEHRA
NEW.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/20680MBA EOT Sales.docx
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/27674kb.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/75793Hitendra.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/68936Rajesh_Recent_resume-
08.01.13.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/33243Rajesh_Recent_resume-
08.01.13.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/19722My CV (D) with NCC.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/67334Resume NRS
25022013.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/55269SUBHRASOM_BANDYO
PADHYAY.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/89186UTTAM CV WITH
PHOTO.docx
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/66758Resume.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/78185Resume-Anand-
Kumar.pdf
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/9118CHARAN RESUME.docx
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/90269SOUMYADEEP_EEE.do
c
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/32358CV Velcro.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/11623My_Resume.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/49556GAURAV RESUME.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/24784Resume.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/21782Resume.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/32004pvss latest.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/97745Resume of Sr.
Engineer.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/72171SENTHIL RESUME.
(1).doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/44058Resume of Sr.
Engineer.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/94682durgesh r.docx
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/2387nitish(1).doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/62125Janarthanan_CV.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/38748Janarthanan_CV.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/66633S N Pathak CV (1).doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/85610Resume for Mechanical
Engineer.docx
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/13143anchit pandoh.docx
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/80132Tushar Resume.pdf
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/35822D.RAJESH CV1.docx
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/49675CA Kruti Kapadia
Resume.pdf
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/61024Hemant_Dhanorkar.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/63453NARAYAN RESUME_13
02 2013 doc(A).docx
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/6381CV May Lonzaga for
Planning Engineer.pdf
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/28394BW_OVS-1.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/37048BW_OVS-1.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/92631prasad(2).doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/17870GAURAV Resume
Electrical Engineer.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/25486
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/44827GAURAV Resume
Electrical Engineer.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/72345CV.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/9606NIVRUTTI CV.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/5325Lokesh.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/73501Modyfied Resume of
Suresh.rtf
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/77111Resume Dhanpat.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/42996Resume _.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/81356RAJENDRA PRASADA
resume.docx
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/65696md nadeem khan.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/68421Resume_Atul Madan
070313.pdf
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/25779DKS_Curriculam_Viate_
Word-1.docx
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/54222Ahmad Shariff
Resume.pdf
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/46639Modhumoy.docx
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/33741Resume.docx
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/47597Tapan.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/22987Resume.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/30118Ajjetabh Srivastav.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/38232mahesh resume.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/17491pawan resume.docx
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/60957Vivek_Golambade_RES
UME_update.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/782Vivek_Golambade_RESUM
E_update.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/17418Santosh_Behera (5).doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/61149Application cv_sachin
falane_draughtsman.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/7629Nirmal- Resume .doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/81039Nirmal- Resume .doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/93403Pournima Sawant
CV.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/28608RUPESH PASTE.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/63041T R SHARMA
Updated.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/9344T R SHARMA
Updated.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/28388T R SHARMA
Updated.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/71619T R SHARMA
Updated.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/15377CV12.07.12.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/2152CV_Ansari.docx
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/16661Amarjit CV.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/48028(Monu Mishra)CV.doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/84838Rajiv Kumar Dash.rtf
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/78063Resume (1).doc
http://www.kecrpg.com/KEC
data/resume/83181new resume.doc