You are on page 1of 2

S.C. _____________________ S.R.L.

Nr. ______/_____________________
PROCES-VERBAL AL ADUNRII GENERALE A SALARIAILOR
PRIVIND ALEGEREA REPREZENTANILOR SALARIAILOR
Avand in vedere prevederile Codli !n"ii# re$pe"%iv Ar%& ''(&# $i avand in vedere "a in"epand "
)))&))&'*++,
- sunt ncadrai mai mult de 20 de salariai in cadrul companiei noastre;
- nici unul din salariati nu este membru de sindicat;
angajatii au hotarat ca interesele acestora pot fi promovate i aprate de reprezentanii lor, alei i
mandatai special n acest scop.
In cadrul adunrii !enerale a salariailor" cu #otul a $umtate plus unul din numrul total al salariailor"
repre%entanii salariailor au &ost ale'i urmatorii(
) - **************.
) - **************.
)
Tot in cadrul AGS, sa decis ca reprezentanii salariailor nu pot s desfoare activiti ce sunt
recunoscute prin lege e!clusiv sindicatelor, iar durata mandatului reprezentanilor salariailor nu poate fi
mai mare de " ani.
Repre-en%an.ii $alaria.ilor a r/0%oarele a%ri1.ii prin"ipale,
a2 s urmreasc respectarea drepturilor salariailor" n con&ormitate cu le!islaia n #i!oare" cu contractul
colecti# de munc aplicabil" cu contractele indi#iduale de munc 'i cu re!ulamentul intern;
12 s participe la elaborarea re!ulamentului intern;
"2 s promo#e%e interesele salariailor re&eritoare la salariu" condiii de munc" timp de munc 'i timp de
odi+n" stabilitate n munc" precum 'i orice alte interese pro&esionale" economice 'i sociale le!ate de
relaiile de munc;
d2 s sesi%e%e inspectoratul de munc cu pri#ire la nerespectarea dispo%iiilor le!ale 'i ale contractului
colecti# de munc aplicabil.
,impul alocat repre%entanilor salariailor n #ederea ndeplinirii mandatului pe care l-au primit este de 20
de ore pe lun 'i se consider timp e&ecti# lucrat" &iind salari%at corespun%tor.
-e toat durata e.ercitrii mandatului repre%entanii salariailor nu pot &i concediai pentru moti#e care nu
in de persoana salariatului" pentru necorespundere pro&esional sau pentru moti#e ce in de ndeplinirea
mandatului pe care l-au primit de la salariai.
SEMNATURILE SALARIATILOR PREZENTI LA ADUNAREA GENERALA A SALARIATILOR :
.. .. .. ..
.. ..
.. .. .. ..
.. ..
.. .. .. ..
.. ..
.. .. .. ..
.. ..
Model oferit de www.cai!ete"#ert.ro
Model oferit de www.cai!ete"#ert.ro