You are on page 1of 32

B cng thng

Trng i hc kinh t k thut cng nghipBi Ging
Thc Hnh Audio-Video
BI 1
MCH CNG SUT DNG OP-AMP

1. S KHI AMPLIFIER:

BI 1
MCH CNG SUT DNG OP-AMP
2. CHC NNG V NHIM V CA CC KHI:
a. Mch K Micro:
b. Mch K Aux:
c. Mch Mixer:
d. Mch m sc:
e. Mch khuch i thc:

f. Balance:
g. KCS:
h. Mch bo v:
i. Loa :
j. Ngun cung cp:
BI 1
MCH CNG SUT DNG OP-AMP
3. NGUYN L HOT NG THEO S KHI:

a. Tn hiu t micro hay t cc ngun tn hiu ph khc a ti 2 ng
vo Mic v Aux c bin kh nh c mch khuch i micro v
aux khuch i cho bin ln ln sau a n mch trn tn
hiu, sau khi qua mch trn bin tn hiu a n mch m sc l
tng ng nh nhau v ti y tn hiu s c iu chnh c
c m trm hay m bng p ng nhu cu s dng. Sau tn
hiu tip tc c a sang mch khuch i cng sut khuch i
cho tn hiu ln ln nghe c trn loa.

BI 1
MCH CNG SUT DNG OP-AMP
3. NGUYN L HOT NG THEO S KHI:
b. Ni ngun th chun +12V v mass (GND) t b ngun c
to sn cp cho khi KCS.
c. Ni ngun in p c n p ti khi KCS cung cp cho
cc khi khc.


BI 1
MCH CNG SUT DNG OP-AMP
4. MCH KHUCH I CNG SUT DNG OP-AMP:
Bi 2
MCH K CNG SUT OTL
1.S NGUYN L MCH OTL:

Bi 2
MCH K CNG SUT OTL
2. NHIM V LINH KIN TRONH MCH:
Q1: tin khuch i; Q2: Driver; Q3,Q4: Transistor cng sut (cp transistor
b ph); Q3, Q5 v Q4, Q6: ghp Darlington ( tng h s khuch i)

Volume 50K: iu chnh m lng (bin ) tn hiu ng vo; VR1 100K:
dng chnh ly mc p trung im; VR2 500: chnh in p phn cc cho
Transistor cng sut (dng chnh mc mo ti giao im tn hiu)

C1, C3: dng lin laic; R8, R10, C7: dng lm mch hi tip dng
(Boost-trap); C2, C6: to hi tip nghch AC, chng mch pht sinh dao
ng t kch (t trung ha); C4, C8: t thot AC, gia tng li tng
khch i; C9, R17: mch lc Zobel, dng chng dao ng t kch (loi
b tn hiu vng tn s cao) v cn bng tr khng vi loa. Trnh c hin
tng mo do tr khng khng cn bng vi loa; C10: tu xut m.

li ton mch c th tnh theo h thc sau: K(ton phn) =R6/R5

Bi 3
MCH K CNG SUT OCL
1. S NGUYN L MCH OCL

Hnh 3-2a: Mch KDCS OCL 1
Bi 3
MCH K CNG SUT OCL
1. S NGUYN L MCH OCL

Hnh 3-2b: Mch KDCS OCL 2
Bi 4
MCH KCS BTL MCH BO V LOA
1. MCH BTL

Bi 4
MCH KCS BTL MCH BO V LOA
1. MCH BTL
Mch KCS BTL l dng mch K cu i xng, l 2 na
mch cu lm vic song song nhau nhng vi 2 tn hiu
ti 2 ng vo nghch pha nhau
L dng mch cho ra cng sut ln vi in p ngun
nui thp

Loa c ko trc tip nn chng c mo bin v
mo tn s

Hiu sut cao, khng kn ti loa

Bi 4
MCH KCS BTL MCH BO V LOA
2. MCH O PHA:

Bi 4
MCH KCS BTL MCH BO V LOA
3. MCH BO V LOA
Mch bo v ny c tc dng lm tr 5 n 10 giy,
khi mi m my khng ni loa vo mch. Nn trnh
c ting n loa khi mi m my, v lc in
p im gia khc 0v do cp transistor b ph
khng i xng hon ton, gy ra ting n loa lm
kh chu cho ngi nghe v nh hng xu n loa
Ngoi ra cn c tc dng bo v loa khi c s c
chm mch c th dn n lm chy loa.

Bi 4
MCH KCS BTL MCH BO V LOA
3. MCH BO V LOA

Bi 5
MCH TIN K V LC M SC
1. MCH TIN KHUCH I

Bi 5
MCH TIN K V LC M SC
2. MCH LC M SC (EQUALIZER):

Bi 5
MCH TIN K V LC M SC
3. MCH LC M SC
BI 6
KHI NGUN TV MU
1. S khi khi ngun :
BI 6
KHI NGUN TV MU
2. Nhim v tng khi :
2.1 Lc nhiu ng dy.

Hinh 6.2: Mch lc nhiu AC
BI 6
KHI NGUN TV MU
2.2 Khi kh t.
2.2.1. Kh t RT c 2 chn :

Hinh 6.3:Kh t dng RT c 2 chn
BI 6
KHI NGUN TV MU
2.2.2 Kh t RT c 3 chn :

Hinh 6.4:Kh t dng RT c 3 chn
BI 6
KHI NGUN TV MU
2.3. Khi chnh lu AC DC :

Hinh 6.5:Chnh lu dng cu Diode
BI 6
KHI NGUN TV MU
2.3.1 Khi chnh lu AC DC c nhn i in p
dng 2 D :
Hinh 6.6:Chnh lu nhn i in p
BI 6
KHI NGUN TV MU
2.3.2. Khi chnh lu AC DC c nhn i in p
dng 1cu D :

Hinh 6.7:Chnh lu nhn i in p dng cu Diode
BI 6
KHI NGUN TV MU
2.3.3. Khi chnh lu AC DC c nhn i in p
dng 2 cu D :

Hinh 6.8: Chnh lu nhn i in p dng 2 cu Diode
BI 6
KHI NGUN TV MU
3. MT S H HNG TRN KHI NGUN :
Mch ngun hon ton khng hot ng
Hot ng ngun in 220V tt,khng hot ng
ngun 110V
Hot ng 110V hay cht Transistor C/S ngun :
Ngun ra thp hn bnh thng :
M ngun bng vi x l khng c :
BI 7
KHI VI X L CA TI-VI MU
S KHI HOT NG IC VI X L:
BI 7
KHI VI X L CA TI-VI MU
NHIM V CC CHN VI X L :
- Chn (1) l chn cp in p cho dy tn UHF .
- Chn (35) BAND2 (VL): ng ra iu khin chn bng tn
VHFl.
- Chn (36) BAND1 (VH) :ng ra iu khin chn bng tn
VHFH.

BI 7
KHI VI X L CA TI-VI MU
NHIM V CC CHN VI X L :
- Chn (10)AFT : ng vo tn hiu t dng d.
- Chn (11)AC DET
- Chn (13) RESET : ng vo tn hiu RESET n t mch to tn hiu RESET
nh cc thnh phn linh kin : transistor V702 v diode VD703
- Chn (15) POWER ON/OFF : lnh m ngun t chn (15)N701. Khi hot
ng ch POWER ON chn ny mc thp, s mch m ngun
bng vi x l c trnh by bi 6
- Chn (17) V-SYNC : ng vo xung qut dc (qut mnh) t chn (7)N841 n
.
- Chn (18) H-SYNC : ng vo xung qut ngang (qut dng) t FBT n.
- Chn (19) R: Ng ra tn hiu hin th mu .
- Chn (20) G: Ng ra tn hiu hin th mu xanh l .
- Chn (21) B: Ng ra tn hiu hin th mu xanh dng .

BI 7
KHI VI X L CA TI-VI MU
- Chn (22) BLK : OSD Blanking output to in p xa du dnh cho
chc nng hin th mn hnh .
- Chn (27) SD : Sync Det : Nhn din tn hiu ng b phc v cho
chc nng AFT, to mn hnh xanh
- Chn (28) IR ( Remote Control Input ) : Ng vo tn hiu hng
ngoi.
- Chn (29) VOL-R : Ng ra in p iu khin m lng knh R.
- Chn (30) VOL-L : Ng ra in p iu khin m lng knh L.
- Chn (31) WOOFER :Ng ra iu khin loa WOOFER.
- Chn (32) VT : Ng ra in p iu khin d i.
- Chn (33) AV2 : Ng ra tn hiu chn ng vo AV2.
- Chn (34) AV1 : Ng ra tn hiu chn ng vo AV1.
- Chn (35) : l chn cp in p cho dy tn VHF.
- Chn (36) : l chn cp in p cho dy tn VHFL