You are on page 1of 24

Venituri din

activiti agricole,
silvicultur i piscicultur
M I N I S T E R U L F I N A N T E L O M I N I S T E R U L F I N A N T E L O M I N I S T E R U L F I N A N T E L O M I N I S T E R U L F I N A N T E L O R P U B L I C E R P U B L I C E R P U B L I C E R P U B L I C E
A G E N I A N A I O N A L D E A D M I N I S T R A R E F I S C A L A G E N I A N A I O N A L D E A D M I N I S T R A R E F I S C A L A G E N I A N A I O N A L D E A D M I N I S T R A R E F I S C A L A G E N I A N A I O N A L D E A D M I N I S T R A R E F I S C A L
D I R E C I A G E N E R A L A F I N A N E L O R P U B L I C E A J U D E U L U I G A L A D I R E C I A G E N E R A L A F I N A N E L O R P U B L I C E A J U D E U L U I G A L A D I R E C I A G E N E R A L A F I N A N E L O R P U B L I C E A J U D E U L U I G A L A D I R E C I A G E N E R A L A F I N A N E L O R P U B L I C E A J U D E U L U I G A L A T I T I T I T I
A C T I V I T A T E A D E M E T O D A C T I V I T A T E A D E M E T O D A C T I V I T A T E A D E M E T O D A C T I V I T A T E A D E M E T O D O L O G I E S I A D M I N I S T R A R E A V E N I T U R I L O R S T A T U L U I O L O G I E S I A D M I N I S T R A R E A V E N I T U R I L O R S T A T U L U I O L O G I E S I A D M I N I S T R A R E A V E N I T U R I L O R S T A T U L U I O L O G I E S I A D M I N I S T R A R E A V E N I T U R I L O R S T A T U L U I
I U N I E 2 0 1 3
D . G . F . P . G A L A T I


CUPRINS CUPRINS CUPRINS CUPRINSDefinirea veniturilor
Veniturile neimpozabile din activiti agricole
Venitul din activitati agricole stabit pe baza de nor-
me de venit
Venitul din: Silvicultura, Piscicultura, Activitati agri-
cole determinat in sistem real.
Veniturile din silvicultura calificate drept venituri din
alte surse
Dispoziii tranzitorii pentru veniturile din activiti
agricole realizate in anul fiscal 2013
.5
.6
.8

14
...20

.22


P A G I N A 5 D . G . F . P . G A L A T I
Veniturile din activiti agricole

Veniturile din activiti agricole sunt definite de art.71 alin.(1)
Cod Fiscal i cuprind veniturile obinute individual sau ntr-o form de
asociere, fr personalitate juridic, din:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea plantaiilor viticole, pomicole, arbutilor fructiferi
i altele asemenea;
c) creterea i exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea
produselor de origine animal, n stare natural.

Veniturile din silvicultur i piscicultur

Veniturile din silvicultur i piscicultur sunt definite de art.71
alin.(2) Cod Fiscal i reprezint veniturile obinute din recoltarea i valo-
rificarea produselor specifice fondului forestier
naional, respectiv a produselor lemnoase i
nelemnoase, precum i cele obinute din ex-
ploatarea amenajrilor piscicole.
DEFINIREA VENITURILOR


P A G I N A 6

VENITURILE NEIMPOZABILE
DIN ACTIVITATI AGRICOLE


Flora i fauna slbatic
Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fi-
zice/membrii asocierilor fr personalitate juridic din valorificarea n sta-
re natural a urmtoarelor:
a) produse culese din flora slbatic, exclusiv masa lemnoas.
n cazul masei lemnoase sunt venituri neimpozabile numai veniturile rea-
lizate din exploatarea i valorificarea acesteia n volum de maximum 20
mc/an din pdurile pe care contribuabilii le au n proprietate;
b) produse capturate din fauna slbatic, cu excepia celor reali-
zate din activitatea de pescuit comercial supuse impunerii potrivit preve-
derilor cap. II Venituri din activiti independente din Codul Fiscal.


Veniturile din activiti agricole neimpozabile

Nu sunt venituri impozabile veniturile obinute din exploatarea
punilor i fneelor naturale.
Cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee i legumino-
ase pentru producia de mas verde destinate furajrii animalelor
pentru care venitul se determin pe baza normelor de venit i a celor
prevzute la art. 72 alin. (2) Cod fiscal, nu genereaz venit impo-
zabil.
Totodata veniturile din activiti agricole, sunt venituri neimpo-
zabile n limitele stabilite potrivit art.72 alin. (2 ) Cod Fiscal i enume-
rate n tabelului alturat.


P A G I N A 7 D . G . F . P . G A L A T I
Produse vegetale Suprafa
Cereale pn la 2 ha
Plante oleaginoase pn la 2 ha
Cartof pn la 2 ha
Sfecla de zahr pn la 2 ha
Tutun pn la 1 ha
Hamei pe rod pn la 2 ha
Legume n cmp pn la 0,5 ha
Legume n spaii protejate pn la 0,2 ha
Leguminoase pentru boabe pn la 1,5 ha
Pomi pe rod pn la 1,5 ha
Vie pe rod pn la 1 ha
Flori i plante ornamentale pn la 0,3, ha

Animale Nr. de capete/Nr. de familii de albine
Vaci pn la 2
Oi pn la 50
Porci pentru ngrat pn la 6
Albine pn la 75 de familii
Psri de curte pn la 100
Arbusti fructiferi pn la 1 ha
Bivolite pn la 2
Capre pn la 25
Limitele n care veniturile din agricultur nu
sunt impozabileP A G I N A 8
VENITUL DIN ACTIVITATI AGRICOLE
STABILIT PE BAZA DE NORME DE VENIT.

Venitul dintr-o activitate agricol obinut, individual sau ntr-o form
de asociere, fr personalitate juridic, din:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea plantaiilor viticole, pomicole, arbutilor fructiferi
i altele asemenea;
c) creterea i exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea
produselor de origine animal, n stare natural.
se stabilete pe baz de norme de venit.
Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafa (ha)/cap de
animal/familie de albine.

ncepnd cu anul fiscal 2014

ncepnd cu anul fiscal 2014, normele de venit se propun de ctre
entitile publice mandatate de Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii
Rurale, pe baza metodologiei stabilite prin hotrre a Guvernului, se ap-
rob i se public de ctre direciile generale ale finanelor publice terito-
riale ale Ministerului Finanelor Publice, pn cel trziu la data de 15 feb-
ruarie a anului pentru care se aplic aceste norme de venit.

1 februarie 2013 - 31 decembrie 2013

Normele de venit sunt stabilite pentru perioada impozabil
din anul fiscal 2013 cuprins ntre 1 februarie 2013 i pn
la sfritul anului fiscal, potrivit tabelului alturat:
Normele de venit


P A G I N A 9 D . G . F . P . G A L A T I
Normele de venit stabilite pentru perioada
1 februarie 2013 - 31 decembrie 2013
Produse vegetale
Suprafaa destinat produci-
ei vegetale/cap de ani-
mal/familie de albine
Norma de ve-
nit lei
Cereale
peste 2 ha 449
Plante oleaginoase
peste 2 ha 458
Cartof
peste 2 ha 2.900
Sfecl de zahr
peste 2 ha 697
Tutun
peste 1 ha 1.060
Hamei pe rod
peste 2 ha 1.483
Legume n cmp
peste 0,5 ha 2.326
Legume n spaii protejate
peste 0,2 ha 5.117
Leguminoase pentru boabe
peste 1,5 ha 801
Pomi pe rod
peste 1,5 ha 3.800
Vie pe rod
peste 1 ha 1.385
Arbusti fructiferi
peste 1 ha 1.385
Flori i plante ornamentale
peste 0,3 ha 11.773

Animale
Vaci peste 2 capete
453
Bivolite peste 2 capete
326
Psri de curte peste 100 capete
3
Albine peste 75 de familii
40
Porci pentru ngrat peste 6 capete
56
Capre peste 25 capete
47
Oi peste 50 capete
47


P A G I N A 1 0
VENITUL DIN ACTIVITATI AGRICOLE
STABILIT PE BAZA DE NORME DE VENIT.
Impozitul pe venitul din activiti agricole se calculeaz de orga-
nul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului
anual din activiti agricole stabilit pe baza normei anuale de venit,
impozitul fiind final.
Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafa (ha)/cap
de animal//familie de albine. Contribuabilul care desfoar o activi-
tate agricol pentru care venitul se determin pe baz de norm de
venit are obligaia de a depune anual o declaraie la organul fiscal
competent, pn la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru
anul n curs.

n cazul n care activitatea se desfoar n cadrul unei asoci-
eri fr personalitate juridic, obligaia depunerii declaraiei la or-
ganul fiscal competent revine asociatului care rspunde pentru nde-
plinirea obligaiilor asociaiei fa de autoritile publice n cadrul ace-
luiai termen. Anexa declaraiei depus de asociatul desemnat va
cuprinde i cota de distribuire ce revine fiecrui membru asociat din
venitul impozabil calculat la nivelul asocierii.

Calculul i plata impozitului aferent veni-
turilor din activiti agricole
Declaraia anual
n cazul contribuabililor care realizeaz venituri din desfurarea
a dou sau mai multe activiti agricole pentru care venitul se deter-
min pe baz de norm de venit, organul fiscal competent stabilete
venitul anual prin nsumarea veniturilor corespunztoare fiecrei ac-
tiviti.


P A G I N A 1 1 D . G . F . P . G A L A T I
Stabilirea impozitului anual datorat

Organul fiscal competent stabilete impozitul anual datorat i e-
mite decizia de impunere, la termenul i n forma stabilite prin ordin al
preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal.
Plata impozitului anual

Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere
anuale se efectueaz ctre bugetul de stat n dou rate egale, astfel:
a) 50% din impozit pn la data de 25 octombrie inclusiv;
b) 50% din impozit pn la data de 15 decembrie inclusiv.

Impozitul se vireaz la bugetul de stat i din acesta nu se distri-
buie cote defalcate ctre bugetele locale.


P A G I N A 1 2
VENITUL DIN ACTIVITATI AGRICOLE
STABILIT PE BAZA DE NORME DE VENIT.
Persoanele care realizeaz venituri
din activiti agricole nu datoreaz contri-
buie de asigurri sociale (CAS), n confor-
mitate cu prevederile art.296*23 alin.(1)
Cod Fiscal.Baza lunar de calcul al contribuiei de asigurri so-
ciale de sntate datorate bugetului Fondului naional unic de asigurri
sociale de sntate reprezint valoarea anual a normei de venit,
raportat la cele 12 luni ale anului.

Persoanelor care realizeaz venituri de natura celor prevzute
mai sus sub nivelul salariului de baz minim brut pe ar lunar i nu fac
parte din familiile beneficiare de ajutor social, baza lunar de calcul al
contribuiei de asigurri sociale de sntate reprezint o treime din
salariul de baz minim brut pe ar.

CONTRIBUII SOCIALE OBLIGATORII
C
A
S

C
A
S
S

Baza de calcul al
contribuiei de asigurri
sociale de sntate


P A G I N A 1 3 D . G . F . P . G A L A T I
Plata contribuiei de asigurri sociale de sntate


Obligaiile anuale de plat a contribuiei de asigurri sociale de s-
ntate se determin pe baza declaraiei anuale, prin aplicarea cotei de
5,5% asupra bazei de calcul prevzute mai sus.

Baza de calcul al contribuiei de asigurri sociale de sntate se evi-
deniaz lunar n decizia de impunere, iar plata se efectueaz n dou
rate egale, pn la data de 25 octombrie inclusiv i 15 decembrie inclu-
siv.

ncadrarea bazei de calcul n plafonul de o treime din salariul
de baz minim brut pe ar, prevzute la art. 296
22
alin. (5) i (6) Cod fis-
cal, se face de ctre organul fiscal, dup ncheierea anului fiscal, pe ba-
za declaraiilor fiscale.
Pentru persoanele care realizeaz ntr-un an fiscal venituri de
natura celor menionate mai sus precum i venituri menionate la cap. I
al Titlului IX2 Cod Fiscal, venituri sub forma indemnizaiilor de omaj,
venituri din pensii mai mici de 740 lei, precum i venituri menionate la
cap. II al Titlului IX2 Cod Fiscal (cu excepia veniturilor din drepturi de
proprietate intelectual), calculeaz i se datoreaz contribuia de asigu-
rri sociale de sntate asupra tuturor acestor venituri.


P A G I N A 1 4
VENITUL DIN:
SILVICULTURA
PISCICULTURA
ACTIVITATI AGRICOLE DETERMINAT
IN SISTEM REAL.
Veniturile din silvicultur i piscicultur

Veniturile din silvicultur i piscicultur, adic veniturile obinute
din recoltarea i valorificarea produselor specifice fondului forestier
naional, respectiv a produselor lemnoase i nelemnoase, precum i
cele obinute din exploatarea amenajrilor piscicole, se supun impu-
nerii potrivit prevederilor Codului Fiscal - Titlul III - cap. II Venituri din
activiti independente, venitul net anual fiind determinat n sistem
real, pe baza datelor din contabilitatea n partid simpl. Pentru ace-
ste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din
activiti independente pentru care venitul net anual se determin n
sistem real.
Pentru veniturile din silvicultur calificate drept venituri din alte
surse se aplic prevederile cap. IXVenituri din alte surse Cod Fiscal
(vezi pag.20-21).


P A G I N A 1 5 D . G . F . P . G A L A T I
Veniturile din activiti agricole pentru care nu au fost stabili-
te norme de venit

Venitul dintr-o activitate agricol obinut, individual sau ntr-o for-
m de asociere, fara personalitate juridica,din:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea plantaiilor viticole, pomicole, arbutilor fructi-
feri i altele asemenea;
c) creterea i exploatarea animalelor, inclusiv din valorifica-
rea produselor de origine animal, n stare natural.
pentru care nu au fost stabilite norme de venit, sunt venituri impo-
zabile i se supun impunerii potrivit prevederilor Codului Fiscal - Titlul
III - cap. II Venituri din activiti independente, venitul net anual fiind
determinat n sistem real, pe baza datelor din contabilitatea n partid
simpl. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere pro-
prii veniturilor din activiti independente pentru care venitul net anual
se determin n sistem real.Veniturile obinute din valorificarea produselor obinute din
activiti agricole n alt modalitate dect n stare natural

Totodat veniturile obinute din valorificarea produselor obinute
din activiti agricole n alt modalitate dect n stare natural reprezin-
t venituri din activiti independente i se supun regulilor de impunere
proprii categoriei respective.


Plata anticipata cu titlu de impozit pe venit
P A G I N A 1 6
VENITUL DIN:
SILVICULTURA
PISCICULTURA
ACTIVITATI AGRICOLE DETERMINAT
IN SISTEM REAL.
Contribuabilii care realizeaz venituri din activiti indepen-
dente, activiti agricole impuse n sistem real, precum i din silvi-
cultur i piscicultur, sunt obligai s efectueze n cursul anului
pli anticipate cu titlu de impozit.
Plile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe
fiecare surs de venit, lundu-se ca baz de calcul venitul anual
estimat sau venitul net realizat n anul precedent, dup caz, prin
emiterea unei decizii care se comunic contribuabililor, potrivit le-
gii.
Plile anticipate se efectueaz n 4 rate egale, pn la data
de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
Contribuabilii care realizeaz venituri din activiti indepen-
dente i/sau din activiti agricole impuse n sistem real, silvicultu-
r i piscicultur i care n cursul anului fiscal i nceteaz activi-
tatea, precum i cei care intr n suspendare temporar a activit-
ii, potrivit legislaiei n materie, au obligaia de a depune la orga-
nul fiscal competent o declaraie, nsoit de documente justificati-
ve, n termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, n ve-
derea recalculrii plilor anticipate.


Declaraia anual
P A G I N A 1 7 D . G . F . P . G A L A T I
Contribuabilii care realizeaz, individual sau ntr-o form de aso-
ciere, venituri din activiti independente, venituri din cedarea folosinei
bunurilor, venituri din activiti agricole, silvicultur i piscicultur, deter-
minate n sistem real, au obligaia de a depune o declaraie privind ve-
nitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pn
la data de 25 mai inclusiv a anului urmtor celui de realizare a venitului.
Declaraia privind venitul realizat se completeaz pentru fiecare
surs i categorie de venit.
Pentru veniturile realizate ntr-o form de asociere, venitul declarat
va fi venitul net/pierderea distribuit din asociere
Asocierile, cu excepia celor care realizeaz venituri din activiti
agricole impuse pe baza normelor de venit, au obligaia s depun la
organul fiscal competent, pn la data de 15 martie a anului urmtor,
declaraii anuale de venit, conform modelului stabilit de Agenia Naio-
nal de Administrare Fiscal, care vor cuprinde i distribuia venitului
net/pierderii pe asociai.
Impozitul anual datorat
Impozitul anual datorat se stabilete de organul fiscal competent
pe baza declaraiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16%
asupra venitul net anual impozabil.
Organul fiscal stabilete impozitul anual datorat pe baza declara-
iei privind venitul realizat i emite decizia de impunere.
Diferenele de impozit rmase de achitat conform deciziei de im-
punere anuale se pltesc n termen de cel mult 60 de zile de la data
comunicrii deciziei de impunere, perioad pentru care nu se calcule-
az i nu se datoreaz sumele stabilite potrivit reglementrilor n ma-
terie privind colectarea creanelor bugetare.


P A G I N A 1 8
VENITUL DIN:
SILVICULTURA
PISCICULTURA
ACTIVITATI AGRICOLE DETERMI-
NAT IN SISTEM REAL.
CONTRIBUII SOCIALE OBLIGATORII
C
A
S

C
A
S
S

Persoanele care realizeaz venituri
din activiti agricole nu datoreaz contri-
buie de asigurri sociale (CAS), n confor-
mitate cu prevederile art.296*23 alin.(1)
Cod Fiscal.
Baza de calcul al contribuiei de asigu-
rri sociale de sntate
Baza lunar de calcul al contribuiei de asigurri sociale de sntate
datorate bugetului Fondului naional unic de asigurri sociale de snta-
te pentru aceste persoane este diferena dintre totalul veniturilor ncasa-
te i cheltuielile efectuate n scopul realizrii acestor venituri, exclusiv
cheltuielile reprezentnd contribuii sociale, raportat la cele 12 luni ale
anului.
Persoanelor care realizeaz venituri de natura celor prevzute mai
sus sub nivelul salariului de baz minim brut pe ar lunar i nu fac parte
din familiile beneficiare de ajutor social, baza lunar de calcul al contri-
buiei de asigurri sociale de sntate reprezint o treime din salariul de
baz minim brut pe ar.


P A G I N A 1 9 D . G . F . P . G A L A T I
Pentru persoanele care realizeaz ntr-un an fiscal venituri
de natura celor menionate mai sus precum i venituri menionate la
cap. I al Titlului IX
2
Cod Fiscal, venituri sub forma indemnizaiilor de
omaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, precum i venituri men-
ionate la cap. II al Titlului IX
2
Cod Fiscal (cu excepia veniturilor din
drepturi de proprietate intelectual) calculeaz i se datoreaz
contribuia de asigurri sociale de sntate asupra tuturor aces-
tor venituri.
Plile anticipate n cazul contribuiei de asigurri sociale de
sntate
Contribuabilii sunt obligai s efectueze n cursul anului pli anticipate cu
titlu de contribuie de asigurri sociale de sntate.
Plile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent, potrivit reguli-
lor prevzute la art. 82 Cod Fiscal, prin decizie de impunere, pe baza declara-
iei de venit estimat/norma de venit sau a declaraiei privind venitul realizat,
dup caz.
n decizia de impunere, baza de calcul al contribuiei de asigurri sociale
de sntate se evideniaz lunar, iar plata se efectueaz trimestrial, n 4 rate
egale, pn la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
Declararea, definitivarea i plata contribuiilor de asigurri sociale
de sntate
n cazul impunerii n sistem real, obligaiile anuale de plat a contribuiei
de asigurri sociale de sntate se determin pe baza declaraiei privind veni-
tul realizat, prin aplicarea cotei individuale, pentru contribuia de asigurri
sociale de sntate asupra bazelor de calcul prevzute mai sus.
La determinarea venitului anual baz de calcul al contribuiei de asigurri
sociale de sntate nu se iau n considerare pierderile prevzute la art. 80
Cod Fiscal.
Stabilirea obligaiilor anuale de plat a contribuiei de asigurri sociale de
sntate se realizeaz prin decizia de impunere anual, pe baza creia se re-
gularizeaz sumele datorate cu titlu de pli anticipate.
ncadrarea n plafoanele prevzute la art. 296
22
alin. (5) i (6) Cod fiscal
se face de ctre organul fiscal, dup ncheierea anului fiscal, pe baza declara-
iilor fiscale.


P A G I N A 2 0
VENITURILE DIN SILVICULTURA
CALIFICATE DREPT
VENITURI DIN ALTE SURSE
n conformitate cu prevederile art. 78 alin.(1) lit. g) i h) Cod
Fiscal, sunt considerate venituri din alte surse urmtoarele:

venituri obinute de persoana fizic n baza contractului
de administrare ncheiat potrivit prevederilor Legii nr. 46/2008
privind Codul silvic, cu modificrile i completrile ulterioare.
Fac excepie veniturile realizate din exploatarea i valorificarea
masei lemnoase, definite potrivit legislaiei n materie, din pdu-
rile pe care contribuabilii le au n proprietate, n volum de maxi-
mum 20 mc/an, care sunt neimpozabile;
veniturile distribuite persoanelor fizice membrii formelor
asociative de proprietate persoane juridice, prevzute la art.
26 din Legea nr. 1/2000 , cu modificrile i completrile ulterioa-
re, altele dect veniturile neimpozabile realizate din:
1. exploatarea i valorificarea masei lemnoase, de-
finite potrivit legislaiei n materie, din pdurile pe care
le au n proprietate, n volum de maximum 20 mc/
an, pentru fiecare membru asociat;
2. exploatarea masei lemnoase, definite potrivit legis-
laiei n materie, din pdurile pe care le au n proprie-
tate, n volum de maximum 20 mc/an, acordat fie-
crui membru asociat.


D . G . F . P . G A L A T I
Calculul impozitului venit i termenul de plat

Impozitul pe venit se calculeaz prin reinere la surs la momen-
tul plii veniturilor de ctre pltitorii de venituri, prin aplicarea unei
cote de 16% asupra venitului brut.

Impozitul calculat i reinut reprezint impozit final.

Impozitul astfel reinut se vireaz la bugetul de stat pn la data
de 25 inclusiv a lunii urmtoare celei n care a fost reinut, de ctre
pltitorii de venituri.


Persoanele care obin venituri din silvicultura
calificate drept venituri din alte surse, au obligaia
plii contribuiei de asigurri sociale de sntate
asupra acestor venituri
doar dac nu realizeaz ntr-un an fiscal venituri :
de natura celor menionate la cap. I Titlul IX^2 Cod Fiscal, veni-
turi sub forma indemnizaiilor de omaj, venituri din pensii mai mici
de 740 lei, precum i venituri de natura celor menionate la art. 29-
6^21 alin. (1) lit. a) - d), g) i h), art. 52 alin. (1) lit. b) - d) i din aso-
cierile fr personalitate juridic prevzute la art. 13 lit. e).

Contribuia de asigurri sociale de sntate se stabilete de
organul fiscal competent n anul urmtor, prin aplicarea cotei indi-
viduale de contribuie (5.5%) asupra venitul brut realizat.
Contribuia de asigurri sociale de sntate se stabilete de or-
ganul fiscal competent, prin decizia de impunere anual, pe baza in-
formaiilor din declaraia privind calcularea i reinerea impozitului
pentru fiecare beneficiar de venit, depusa de platitorul de venit.
Sumele reprezentnd obligaiile anuale de plat a contribuiei de
asigurri sociale de sntate stabilite prin decizia de impunere anua-
l se achit n termen de cel mult 60 de zile de la data comunicrii
deciziei.
C
A
S
S

P A G I N A 2 1


P A G I N A 2 2
Pentru veniturile din activiti agricole realizate pn la 1
februarie 2013, obligaiile fiscale sunt cele n vigoare la data
realizrii acestora.

Pentru veniturile din activiti agricole determinate pe baz
de norme de venit obinute n perioada 1 ianuarie 2013 i pn
la 1 februarie 2013, normele de venit se stabilesc de ctre di-
reciile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii i
Dezvoltrii Rurale i se aprob de ctre direciile generale ale
finanelor publice teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice.
Normele de venit se stabilesc, se avizeaz i se public pn
cel trziu la data de 31 mai a anului pentru care se aplic ace-
ste norme de venit. Norma anual de venit se corecteaz a-
stfel nct s corespund perioadei impozabile cuprinse ntre 1
ianuarie 2013 i 1 februarie 2013. Obligaiile fiscale sunt cele
n vigoare la data realizrii acestora.

Pentru veniturile obinute din activiti agricole pentru care
venitul net anual se determin n sistem real ntre 1 ianuarie 2-
013 i 1 februarie 2013 nu se mai stabilesc pli anticipate, iar
venitul net anual se declar pn la data de 25 mai 2014.
Dispoziii tranzitorii pentru veniturile din activiti
agricole realizate in anul fiscal 2013


D . G . F . P . G A L A T I
Contribuabilul care desfoar n perioada impozabil din anul
fiscal 2013 cuprins ntre 1 februarie 2013 i pn la sfritul anului
fiscal, o activitate agricol prevzut la art. 71 alin. (1) din Legea
nr.571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru care
venitul se determin pe baz de norm de venit are obligaia de a
depune o declaraie la organul fiscal competent, pn la data de 25
iunie inclusiv a anului 2013.
n cazul n care activitatea se desfoar n cadrul unei asocieri
fr personalitate juridic, obligaia depunerii declaraiei la organul
fiscal competent revine asociatului care rspunde pentru ndeplinirea
obligaiilor asociaiei fa de autoritile publice n cadrul aceluiai
termen. Anexa la declaraia depus de asociatul desemnat va cu-
prinde i cota de distribuire ce revine fiecrui membru asociat din
venitul impozabil calculat la nivelul asocierii. Obligatiile fiscale se
stabilesc pe baza limitelor si normelor de venit prevazute In Codul
Fiscal asa cum a fost modificat prin Legea 168/2013.
n anul 2013 contribuabilii/asocierile fr personalitate juridic
care realizeaz venituri din activiti agricole pentru care veniturile
se determin pe baz de norm de venit, aplic i urmtoarele
reguli:
a) n cazul celor pentru care au fost modificate venituri neimpo-
zabile in limitele stabilite potrivit tabelului prevzut la art. 72 alin. (2)
din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, i
care au depus/nu au depus declaraia pn la data de 1 iunie 2013,
vor depune o nou declaraie/declaraie pn la data de 25 iunie
2013 care va cuprinde informaii privind suprafee cultivate/capetele
de animale/familiile de albine deinute la data de 25 mai 2013;
b) n cazul celor care depun declaraia dup data de 25 mai
2013, informaiile cuprinse n declaraie vizeaz suprafee culti-
vate/capetele de animale/familiile de albine deinute la data de 25
mai 2013. Nu se consider depuse cu ntrziere declaraiile care
sunt depuse pn la data de 25 iunie 2013 inclusiv;
c) modificarea structurii suprafeelor cultivate/capetelor de ani-
male/familiilor de albine, dup data de 25 mai 2013, nu va fi luat n
considerare la stabilirea obligaiilor fiscale.
P A G I N A 2 3


http://www.anaf.ro/public/wps/portal/Galati
de ANAF.
ndrumarea i asistena
oferite contribuabililor nu includ
furnizarea de informaii care se n-
cadreaz n una dintre categoriile
urmtoare:
a) informaii solicitate n perioada
n care contribuabilul este supus
inspeciei fiscale i n legtur cu
aceasta;
b) informaii n legtur cu solu-
ionarea unor problematici care fac
obiectul unor contestaii formulate
mpotriva actelor administrative
ndrumarea i asistena
contribuabililor n domeniul fiscal se
acord de ctre organul fiscal terito-
rial, care este Administraia Finane-
lor Publice la care este arondat con-
tribuabilul. Acordarea asistenei
contribuabililor se realizeaz printr-
o v a r i e t a t e d e mi j l oa c e
(coresponden scris, pot elec-
tronic, telefon, mass-media, publi-
caii, programe complexe de asis-
ten i informare).
ndrumarea i asistena
contribuabililor constau n furnizarea
de informaii cu caracter general n
legtur cu modul n care acetia
trebuie s procedeze pentru a bene-
ficia de un drept fiscal sau pentru a
se conforma unei obligaii fiscale.
Sfera activitii de ndru-
mare i asisten cuprinde im-
pozitele, taxele, contribuiile sociale
i alte venituri bugetare administrate
fiscale;
c) informaii prin care se
sugereaz sau se prezint modaliti
de optimizare a sarcinii fiscale;
d) informaii care nu intr n sfera
de competen a ANAF;
e) informaii care contravin prin-
cipiului secretului fiscal;
f) informaii n legtur cu recla-
maiile privind nclcarea preveder-
ilor codurilor de conduit de ctre
personalul angajat n cadrul uniti-
lor fiscale;
g) informaiile de interes public
solicitate n baza Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaiile
de interes public, cu modificrile i
completrile ulterioare;
h) alte informaii a cror furnizare
este interzis, conform legislaiei n
vigoare.
Date de contact:
Str. Brilei, nr.33,Galai,
Cod: 800033
Tel:0236-496634
Fax:0236-497005
TELEFOANE DE CONTACT UNITI FISCALE SUBORDONATE

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE GALATI
0236/491.010
ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE TECUCI
0236/820.477
ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE TG. BUJOR
0236/340.962
ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE BERESTI
0236/342.569
ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE LIESTI
0236/821.574

Ministerul Finantelor Publice
Agenia Naional de Administrare Fiscal
Direcia General a Finanelor Publice a Judeului Galati
Activitatea de Metodologie si Administrarea Veniturilor Statului
ndrumarea i asistena contribuabililor