You are on page 1of 159

Pompea

Aneli e samo zaspati
Merita Arslani
Aneli e samo zaspati

Pompea

Uvod

"Danas jesi, sutra nisi..."
"Radi, radi i odjedanput te samo "strefi," nema te..."
"Svima je odreeno do kada e biti ovdje i kada e otii. Ne moemo
kontrolirati sudbinu."
Boe, koliko sam puta s nevjerojatnom lakoom i sama izgovorila
takve reenice kada bih s nekim razgovarala o smrti. Ljudi esto o
smrti govore leerno, oputeno, kao da ih se ne tie, kao da se njima
nikada nee dogoditi. Valjda zato to ni sami ne znamo o emu
govorimo dok se ne suoimo s vlastitom smrtnou.
O smrti sam prvi put ozbiljno poela razmiljati onoga dana kada mi
se javio Danijel. Rekao mi je da odem doktoru jer sam bolesna, ali da
mi nee moi pomoi. Samo mi moe rei da imam jo tri mjeseca,
moda i manje, i kako mu je jako ao to mi to mora priopiti.
Danijel je aneo. Doista pravi aneo, moj aneo uvar koji je cijeli
ivot bio negdje uz mene. Nikada ga prije nisam primijetila, a kada
sam konano postala svjesna da je prisutan u mojem ivotu, vie nita
nije bilo isto.
Zato ja? Ja ne mogu umrijeti! Zato ne netko drugi? Netko stariji,
netko tko vie nema za to ivjeti? Ne moe ve sada biti moj red! Sve
mi se to motalo po glavi onoga dana kada sam prvi put srela Danijela.
To nije sebinost. Ja zasluujem ivot, meni ivot pripada. Imam
pravo ne htjeti umrijeti i nitko mi ne moe zbog toga prigovarati. A
ipak, barem mi je netko doao rei da se pripremim. Valjda je tako
lake. Pa, sigurno je lake nego ako odemo nepripremljeni.
Ali, dobiju li svi upozorenje? Danijel kae da dobiju, ali nitko od
poznatih nikada mi nije rekao: "uj, javili su mi da u umrijeti za
nekih pet mjeseci. elim da to razdoblje bude najboljih pet mjeseci u
mojem ivotu i da ih zajedno ispratimo."
Pompea
Moda su svi ti ljudi dobili neki znak da e brzo otii, ali nikome nisu
rekli jer su se bojali da emo mi ostali misliti da su ludi. Voljela bih da
mi je netko povjerio kako je doznao kada e umrijeti i rekao na koji je
nain to doznao. Znate, prvih nekoliko dana mislila sam da je Danijel
budala ili luak koji me posvuda prati. Izvrijeala sam ga kao
najgoreg idiota, a zapravo mi je doao pomoi. Nisam znala da
postoje aneli, a sigurno je bilo ljudi koji su mi to mogli rei, ah nisu
znali kako.
Krivo mi je zato to to nisam na vrijeme doznala jer vie nisam imala
priliku bliskim ljudima povjeriti neke moje tajne, sumnje i strahove.
ao mi je to od mene nisu uli stvari koje sam se ustruavala rei jer
me bilo sram i nisam imala snage. udno je to kako neizgovorene
rijei ponekad mogu biti veliki teret.
Kada sam shvatila zato je Danijel doao, bila sam ljuta i razoarana.
Htjela sam uiniti jo mnogo toga, a netko je negdje odluio da vie
nemam vremena.
Ali, sve je zapravo zavrilo dobro. Dodue, mogao se Danijel javiti i
koju godinu kasnije, ne bih mu zamjerila, ali nema veze. Ionako u se
jednog dana vratiti kao to se vratio Danijel.
Ovo je moja pria, a mogla bi biti i pria bilo koga tko je otiao na
drugi svijet.
Danijel je nervozno hodao u krug i, iako je to ve radio, ovaj put mu
se inilo da e biti najtee. Otkako je umro, odnosno preao "na onu
stranu", postao mu je gotovo rutinski zadatak da kao aneo uvar
povremeno silazi na zemlju po nekoga kome je isteklo vrijeme. Dok je
ivio nikada nije razmiljao o anelima uvarima, a kamoli da bi to
jednoga dana i sam mogao postati.
Poput veine ljudi Danijel je, dok je bio iv, razmiljao o smrti i jako
ga je zanimalo to e biti s njim kad umre. elio je znati hoe li
nastaviti ivjeti u nekom drugom svijetu ili e samo nestati. Mnogo je
vie elio ono prvo, ali je znao da ako postoji to prvo, tada vjerojatno
postoji i ono drugo, pa mu se tako nametalo pitanje hoe li moi
Pompea
birati ili e neka via sila odluiti to e biti s njim i njegovom duom
kada doe vrijeme.
Iako je o tomu esto razmiljao, nije oekivao da e doista nastaviti
ivjeti. Nije nastavio ivjeti kao prije. Nije bio isti, ivio je daleko od
zemlje i ivio je onako kako nikada nije mislio da bi mogao ivjeti.
Ipak je bio sretan. Nije sasvim nestao, ali u nestajanje ionako vjeruju
samo oni koji ne vjeruju ni u to.
No, Danijel danas nije bio raspoloen za smijeh. ekao ga je susret s
jednom djevojkom koju e uskoro morati odvesti "gore". Nije imao
mo odluivati kada je iji red, ali da je mogao birati nju jo jako dugo
ne bi izabrao.
Podsjeala ga je na njega bila je puna ivota i, iako to nije imalo
nikakve veze niti je mogao ita promijeniti, osjeao je ogorenost.
Zato ponekad tako brzo moraju otii oni koji su dar ivota prihvatili
kao najvee bogatstvo, oni beskrajno zahvalni za svaki novi dan, za
svaki novi trenutak, kao to je to bila ona?
Jednom, kada je tek postao aneo, razgovarao je s jednim od starijih
anela i traio objanjenje.
"Aneli nemaju raspored kada e tko umrijeti, ako me to pita, i ne
znaju zato netko mora umrijeti. Tajna ostanka i naputanja
zemaljskog ivota prevelika je da bi bila svima dostupna. Aneli
postoje kako bi uvali ljude, da znaju kada su im potrebni i da im
pomognu kada im je teko. I naravno, da odu po njih kada doe
njihovo vrijeme. Pokuaj zamisliti kakav bi kaos nastao kada bi se
doznao taj najvei misterij misterij ivota i smrti. Zato se on ne
otkriva svima. Uvjeravam te da ne postoji aneo koji bi mogao tu
tajnu uvati za sebe kada se spusti na zemlju. Znamo je samo mi koji
vie ne silazimo dolje," odgovorio mu je Miha koji je toliko dugo bio
na nebu da je Danijel mislio da zapravo nikada nije niti ivio pravi
ivot.
"Vjenost koja ti je podarena iskoristi za traenje odgovora. Svatko
ima svoje tumaenje zato netko mora umrijeti sada, a netko drugi za
Pompea
nekoliko godina. Nitko od vas zasad nema pravi odgovor, ali dobro je
da ga pokuavate pronai. Doi e vrijeme kada e doznati to to
toliko eli znati. Vjerojatno u ti to upravo ja otkriti. Do tada budi
ono za to si odreen," rekao je Miha.
"Daje mi polovino objanjenje za neto jako vano," odgovorio je
Danijel.
"Zato ti je to tako vano? to ima od toga da zna zato mora u
odreenom trenutku nekome rei da e umrijeti?
Mnogo je vanije kako e to uiniti," rekao je Miha i nakon toga vie
nikada nisu razgovarali o toj temi.
Danijel se dugo muio kako bi sam sebi objasnio ono to je pitao
Mihu, a danas se nakon dugo vremena sjetio tog razgovora. Zato
danas i zato ona?
Prvo to mu je palo na pamet bilo je da je to zbog ravnotee koja
mora postojati, jer ne mogu otii samo dobri, a ostati samo loi. To je
najrairenija paualna teza o smrti da najprije umiru dobri jer zbog
dobrote zasluuju neki bolji ivot, a oni loi ostaju na zemlji due i
ekaju da zaslue vjeni, boanski ivot na nekom ljepem mjestu.
Ali, to mu se inilo kao prilino banalno objanjenje za pitanje na
koje tisuljeima nitko nije znao toan odgovor.
Uostalom, ako i jest tako, ako zbog ravnotee ranije moraju otii oni s
najistijim ivotnim stajalitima, zato ona a ne netko slian njoj?
Znao ju je ve jako dugo i poput najboljeg prijatelja s njom je svata
proao. Samo, ona to nije znala. Nikada ga nije niti osjetila, a kamoli
vidjela. Uvijek je odnekud sa strane promatrao njezin ivot i bio
prisutan kada se smijala, plakala, radovala se, tugovala, odrastala,
radila... Danas e konano ui u njezin ivot, bit e s njom, vidjet e
ga, ali nee odmah znati tko je.
Kada su ga prvi put poslali na zemlju, stvari nisu prole ba najbolje.
Danijel nije imao iskustva, zato je i bilo dosta loe taj prvi put. Otiao
je po nekog starca koji se godinama borio s raznim bolestima.
Posjetio ga je u bolnikoj sobi i nesretniku odmah rekao tko je i zato
Pompea
je doao.
Starac je danima agonizirao, mislio je da je poludio, a i njegova je
obitelj bila sigurna da nije priseban kada im je rekao da je po njega
doao aneo. Danijel je uz pomo iskusnijih anela na kraju nekako
uspio svoju zadau sretno privesti kraju, ali nakon toga uvijek je
pomno planirao odlaske medu ive.
Njoj nee doi s onim veseljem koje je osjeao dok je svih proteklih
godina s njom koraao njezinim ivotnim putem. Razoarat e je i
rastuiti... raalostit e tu divnu djevojku pred kojom bi mogla biti
sjajna budunost. Uzet e joj sve jednom reenicom.
Nije uvijek jednostavno biti aneo.

***
Darko je sjedio u naslonjau a Katarina je, iscrpljena od njihova
gotovo ve dvosatnoga razgovora, palila tko zna koju cigaretu.
Nervozno je bacila upalja na stol i otpuhnula dim kao da otpuhuje
sve probleme. Bila je smirena osoba, nimalo agresivna. ak i kada je
bila u situacijama u kojima je imala potpuno pravo iskaliti se na
nekome, obino bi sve nastojala rijeiti normalnim razgovorom. Nije
voljela svae i oduvijek ih je izbjegavala ako je mogla i to se nije
promijenilo ni nakon trideset godina.
Darko je i dalje sjedio bez posebnog izraza na licu i ekao to e
Katarina uiniti. Potpuno glupo, u trenutku dok se svaao sa svojom
djevojkom pogled je odjedanput fokusirao na njezinu kratku plavu
kosu. Bila je u tamnoplavoj uskoj majici kratkih rukava, lice joj je bilo
ljepukasto s velikim smeim oima i pomalo blijedom puti. Pogled
mu je s frizure klizio nanie, prema njezinu vratu i grudima te se
zaustavio na nogama. Bila je zgodna. Ne fatalna ni naglaeno
seksipilna, ali lijepo graena. Volio je kada bi odjenula traperice kao
danas jer su joj dobro stajale. Nikada mu se nisu dopadale pretjerano
ureene djevojke, ali Katarina se nije leerno odijevala zbog njega,
nego zato to se htjela udobno osjeati u odjei koju nosi.
Pompea
"Dva sata pokuavam ti objasniti zato mislim da vie ne moemo biti
zajedno i ne znam to bih jo trebala rei da konano shvati. U naoj
vezi nema vie niega to me veseli, meu nama ne postoji odnos
kakav bi trebao postojati. Ne kaem da te ne volim, ali ne mogu rei
niti da te volim," poela je Katarina nakon stanke u kojoj je zapalila
cigaretu.
"Pa tebi moda nije jasno zato ne shvaam, ali posve je logino da ne
mogu razumjeti zbog ega odjedanput eli raskinuti nau vezu.
Banula si mi u stan kako bi mi niim izazvana rekla da eli prekinuti
sa mnom. Naravno da ne razumijem otkud sad misli da ne moemo
biti zajedno, koliko god mi ti to pokuavala objasniti. Ne razumijem
zato ne bismo pokuali prevladati to neto to te mui. Da barem
pokuamo, a ne da sada kada se prvi put otkad smo zajedno ne
osjea ba najbolje odmah prekidamo," rekao je Darko koji nikako
nije mogao shvatiti Katarininu odluku da okona njihovu vezu.
"Nije odjedanput i nije istina da nisam niim izazvana. Ve sam neko
vrijeme nezadovoljna. Pokuavala sam u sebi i u tebi pronai motiv
da nastavimo, ali nisam uspjela. Oprosti to ti nisam rekla, ali htjela
sam sama shvatiti je h mi naa veza uistinu postala optereenje ih je
to samo prolazna faza. Darko, nezadovoljna sam! Naa veza je upala
u rutinu, nita se ne dogaa, ponaamo se kao dvoje prijatelja, a ne
kao dvoje ljubavnika. Ne elim vie nijedan dan provesti u vezi u
kojoj unaprijed znam kakav e nam biti dan, to e rei, to emo
raditi i kamo emo ii. Prestao si me izazivati, prestao si me
upoznavati. Kao da si me upoznao onoliko koliko misli da je
dovoljno i tu je sve stalo. Ja sam puno vie od onoga to vjeruje da o
meni zna."
"Zato misli da se to ne moe promijeniti?"
"Darko, ne pravi se glup! I ti i ja znamo da se to nee dogoditi. Ti si
zbilja super frajer, ali ne za mene. Meni treba izazov u vezi, trebaju
mi nove strasti, uzbuenja... Treba mi adrenalin, otkrivanje novih
stvari. Nas dvoje to vie nemamo. Barem ne onoliko strasti i izazova
koliko je meni potrebno."
Pompea
Prouavao ju je ispitivakim pogledom, kao da na njezinu licu
pokuava pronai dodatno objanjenje i odgovor.
"Zato si se uope upustila u vezu sa mnom? Cijelo vrijeme
nijedanput nisi nagovijestila da te neto mui. Zato si se dosad
trudila biti u vezi koja ti ne odgovara?"
"Pa sigurno se nisam upustila u vezu zato to mi se nisi sviao!
Stvarno si kreten! Mislila sam da emo uspjeti, doista jesam. Zar
uistinu misli da sam planirala uludo izgubiti vrijeme s tobom? Sad
mi ide na ivce. Preuzela sam dobar dio odgovornosti za prekid, a ti
me optuuje da sam..."
"O da! Tvoj dio odgovornosti sveo se na to da si mi zapravo izmeu
redaka rekla kako sam dosadan tip koji ne zna nita o tebi. Ima
udan smisao za odgovornost. Bilo bi daleko potenije da si mi
jednostavno rekla da ti se ne sviam jer upravo mi to pokuava rei,
ali nastoji sve upakirati u neku lijepu priu kako bi se ti bolje
osjeala."
Ima pravo. Ne svia mi se, a pogotovo mi se ne svia ovakav to se
mene tie, ovaj razgovor je, kao i naa veza, zavren," odgovorila je
Katarina i poela spremati svoje stvari.
Stajao je i gledao kako uzima cigarete i svoja dva mobitela osjeao
se kao da skuplja ostatke njihove veze. Bili su toliko bijedni da bi
doista mogli stati u jednu malu torbu.
"Oprosti, malo sam pretjerao. Nisam ba tako mislio, iako je moda
zvualo kao da mislim sve to sam izgovorio."
"Mislio si tono to to si rekao, ali ne ljutim se. Ne znam ni za jedan
prekid koji je proao bez ijedne rune rijei. Ni mi nismo iznimka.
Meni je ao to ti nisam odmah rekla kada sam poela shvaati da
naa veza ne vodi nikamo. Ne kaem da bi bilo drukije, ali sigurno bi
bilo lake," izgovorila je mirnijim tonom i rekla da e sama izai.
Otvorila je vrata Darkova stana iz kojeg je toliko puta izala
razoarana i gotovo se sudarila s nekim ovjekom koji je stajao pred
vratima.
Pompea

"Oprostite, traim stan Vlajki. Znate li moda na kojem je katu ?
upitao ju je udak, a Katarina mu je, nakon kratkog razmiljanja
treba li mu uope odgovoriti, samo rekla da je prvi put u zgradi i da
ne poznaje nikoga.
Odjurila je niz stepenice, a mukarac se okrenuo za njom i ekao da
ode. Katarina nije primijetila da ju je gledao dok je silazila i Danijel je
zbog toga osjetio olakanje. U jednom trenutku pomislio je da e je
uplaiti, a to nije elio. Ionako je ve dovoljno riskirao prislukujui
cijelu svau izmeu nje i Darka.
Katarina i Darko upoznali su se godinu dana ranije, poetkom ljeta
kada Zagreb obino postane pust. Kolegica s posla organizirala je
tulum u svojoj kui u Samoboru, a netko od njezinih prijatelja doveo
je Darka koji nije mogao raunati na godinji odmor prije jeseni. Ba
u to vrijeme uspio je dobiti posao, i kao jedan od najmlaih
ekonomista u banci nije mogao birati kada e na ljetovanje. Nije mu
to smetalo jer dugo nije radio i jedva je doekao da se konano negdje
zaposli, ivio je sam, a od roditelja nije mogao oekivati da mu
plaaju stan i reije jer su i sami imali gomile kredita koje su svaki
mjesec jedva otplaivali.
Dobro mu je doao poziv da provede dan sa zabavnim drutvom koje
se okupilo na rotilju izvan grada je, je veina njegovih prijatelja ve
odjurila na mor vikend u gradu u kojem se nita ne dogaa nije
privlaan.
Katarinu nije odmah primijetio. Ustvari, ona je bila ta koja je poela
razgovor Od nje se to moglo i oekivati. Nikada nije imala problema s
upoznavanjem novih ljudi i zapravo su je na takvim druenjima
uvijek zanimala nova lica. A i voljela je biti okruena ljudima,
poznatima i nepoznatima, pa je tako prila i Darku,
Nakon to su razmijenili kurtoazne reenice koje obino izgovaraju
ljudi koji su se tek upoznali, Katarina mu je objanjavala tko su ostali
gosti koji su sjedili u hladu velike terase. Bili su to kolege s kojima je
Pompea
radila nekoliko godina i znala ih je jako dobro.
Razgovor se oduio, pa su nakon jednog sata ve komentirali filmove
i knjige, to su proitali u novinama, traeve o poznatima... Katarina
je uivala razglabati o svemu i svaemu. Zanimale su je razne stvari,
kao da je gladna novih spoznaja, novih ideja i miljenja. Oboavala je
istraivati i bila je uvjerena kako ne postoje granice mate, svijeta i
ivota uope. Kao dijete esto je znala odlutati iz dvorita ispred
zgrade u kojoj je stanovala jer joj se netko ih neto uinilo
zanimljivim. Jednom, u dobi od etiri godine, tata ju je pronaao
nekoliko ulica kako dalje sjedi u maloj kvartovskoj cvjearnici i
razgovara s prodavaicom o njezinu cvijeu.
"Nemojte zloestim ljudima prodavati cvijee jer e uvenuti. 1 ne
smijete ga zakljuavati kad idete kui jer e biti tuno i nitko ga nee
htjeti kupiti," uo ju je tata kako govori prodavaici dok im je prilazio.
Ve je bio naviknut da Katarinu mora traiti, a obino bi je naao
kako s nekim razgovara ili se igra. Ponekad bi je pronaao samu na
klupici ih na ljuljaki, a kada bi je upitao to radi odgovorila bi kako
ga eka da je pronae i kae joj koliko je daleko otila od kue. Mislila
je da moe otii dovoljno daleko da je tata ne moe pronai.
Darko je uspijevao pratiti njezin ritam dok su razgovarali, a jedina
razlika izmeu njih bila je u tome to se Katarina inila strastvenija u
pokuajima da u svakoj novoj informaciji pronae dublji smisao i
zanimljivije znaenje. Svidio se Katarini, a najvie ju je privukla
njegova inteligencija i nain na koji je cijelo vrijeme odravao
razgovor ivim. Poticao je njezinu razgovorljivost i provocirao je
svojim idejama.
Razmijenili su brojeve telefona i dogovorili se da e se ponovno
vidjeti. Katarina je prva traila broj, izgovarajui se da mu eli
posuditi neke knjige. Bio je to totalno klieizirani nain da nekoga
pozove na jo jedan susret, ali ni Darko nije previe oklijevao. Nisu se
zaustavili samo na jednom ponovnom susretu, Darko je sve vie
osvajao njezino srce... I um. Otkrila je nekoga tko je prepoznao njezin
bogat unutarnji svijet i tomu se radovao. Za nju je to bio uvijek
Pompea
najvei kompliment i bila bi razoarana kada joj oni s kojima je bila
bliska ili intimna nisu dali ansu da im otkrije svoj svijet. Nije traila
da ga prihvate, ali silno ga je eljela dijeliti s drugima jer je bila
sigurna da je vrijedan dijeljenja.
Darko je elio da ga podijeli s njim i tako je postao dio njezina svijeta
i ivota.
***
Sjela je u auto, upalila motor i CD player, ali nije krenula. Njezin
Smart esto je dosad sluio kao mjesto gdje bi samo sjedila, sluala
glazbu i razmiljala. Pa i kada je prekidala svoje veze. Sjedila bi tako
satima i pitala se hoe li ikada doivjeti pravu ljubav, osjeaje koji
traju zauvijek, a ako ne potraju da ih barem pamti kao neto vie od
usputne avanture.
Osjeala se udno. Razgovor s Darkom bio je muniji nego to je
htjela pokazati pred njim. Nadala se da e i u prekidu biti onakav
kakav je bio posljednjih mjeseci mlak, ravnoduan, utljiv i bez
posebnih emocija. Nadala se da e je pustiti da mu objasni to je mui
i da e je razumjeti, ali onog trenutka kada je progovorio sve je otilo
u krivom smjeru.
Nije shvatio da joj nedostaje onaj Darko kojeg je upoznala na poetku
njihove veze, Darko koji je s njom volio otkrivati nove svjetove i tajne
koje ivot otkriva samo onima dovoljno radoznalima da ih poele
spoznati, onima koji ele otvarati nove horizonte koji e ih voditi jo
dalje u nepoznato, tako da arolija otkrivanja novih tajni nikada ne
prestane.
Nekada su znali satima razgovarati o tome emu se i zato najvie
raduju, koja im je najvea skrivena elja, ega se najvie boje i postoji
li neto to bi ih moglo toliko rastuiti da odustanu od svega.
Otkrivali su tako jedno drugo, ali i sami sebe.
No, Darko je ve odavno odustao od otkrivanja. Kao kad netko odlui
da mu nakon zavrene kole ne treba vie nikakvo dodatno znanje jer
je ono steeno dotad dovoljno za cijeli ivot. Katarini je to postalo
Pompea
premalo.
Kada je pozvonila na vrata njegova stana jo se nadala da e se sjetiti
njihovih prvih mjeseci jer su bili idealan predloak za neki
romantian film i da e pokazati kako u njemu i dalje tinja strast koju
je imao na poetku. Da moda u njemu ui uspavani D'Artagnan
junak, spasitelj i strastveni muketir koji e u bilo kojem trenutku
odjahati bilo kamo samo da bi jo malo pomaknuo granice ivota.
Bila je ljuta a istodobno i tuna to je razgovor s Darkom tako loe
utjecao na nju. Nije voljela kada bi je dogaaji i situacije tako
iznenadili, a i jo je jedanput porazili u potrazi za nekim tko moe i
eli prihvatiti njezinu gotovo djeju zaigranost. Bila je dovoljno
pametna da zna kako se takva kakva jest ne moe svidjeti svakome,
ali upravo je to dijete u njoj zbog toga bilo tuno.
Odluila je nazvati Ines i s njom otii na pie. Bila je to njezina
dugogodinja prijateljica poznavale su se jo iz srednje kole. Prvog
su dana sjele zajedno u klupu i tako je ostalo do kraja gimnazije. Kada
je Katarina ula prvi put u novi razred meu uenike koje nikada
prije nije vidjela, s vrata je znala da e sjesti pored nje.
Ines je sjedila sama u sredini reda pokraj prozora i gledala van. Ve
na prvi pogled uinila joj se simpatinom i bila je sigurna da nee
frknuti nosom kada je bude pitala moe li sjesti pokraj nje. Ines je,
pak, bilo drago to je Katarina odabrala ba nju. Namjerno je buljila
kroz prozor da je nitko nita ne bi pitao jer dok se Katarina nije
pojavila u razredu nitko od ostalih kolega nije joj se svidio.
U srednjoj koli njihovo su prijateljstvo obiljeile i uvrstile
nepodoptine i iskustva uobiajena u tim godinama. Zajedno su se
prvi put napile, zajedno su zapalile prvu cigaretu, konspirativno pred
roditeljima tajile kada bi koja dobila jedinicu, vodile razgovore o
pjevaima i glumcima, kupovale Bravo i jadale se jedna drugoj zbog
ljubavnih problema koji su u tinejderskoj dobi vrlo ozbiljni, a u
dvadesetima izgledaju smijeni. Ali, nijedan adolescent to ne zna dok
ne napuni dvadeset. Tek tada se ponu initi banalnima.
Pompea
Iako su imale razliite karaktere, izvrsno su se slagale. Valjda su bile
potvrda one tvrdnje da se suprotnosti privlae. Sjajno su se
nadopunjavale. Katarina je bila emotivni i racionalni dio njihova
prijateljstva, a Ines impulzivni. Dok je Katarina voljela razmisliti prije
nego to odlui to e uiniti, Ines je bila sklonija ulijetati u situacije
zanemarujui posljedice. Stalno je tupila kako sve u ivotu treba initi
instinktivno, to je Katarina mogla prihvatiti, ali samo dijelom.
"Instinkt je sjajna karakteristika, ali ne treba pretjerivati," rekla joj je
jednom zgodom Katarina, na to je Ines preokrenula oima.
"Instinkt je instinkt. Kako moe s njim pretjerati," odgovorila bi joj
Ines.
"Pa ako mu svaki put povjeruje, znai da pretjeruje." "Ponekad je s
tobom najbolje prekinuli raspravu jer moe trajati u nedogled. Nitko
osim tebe nema pravo, jel' da?"
esto su se znale sukobiti u stajalitima i razmiljanjima, a to je bilo
upravo ono to je Katarini odgovaralo jer njezin je duh bio otvoren za
prihvaanje novih ideja. No, ako je kojoj trebala pomo, bilo da se
radilo o ljubavnim, obiteljskim, novanim ih bilo kakvim drugim
problemima, bile su si najvei oslonac. Sa svojim razliitim
pogledima na ivot i razliitim miljenjima o tome kako se rjeavaju
problemi, uvijek su jedna drugoj otvarale oi kako bi shvatile da
postoji i neki drugi nain a ne samo njihov te nudile jedna drugoj
prave odgovore.
Bile su razliite i po stilu. Ines je oboavala svoju dugu crvenu kosu i
nikada je nije vezala u rep jer je smatrala da je tako privlanija.
Katarina je mislila da je Ines premrava, a Ines je stalno govorila
"kako mora malo smravjeti". Nije se previe minkala, osim kada bi
naveer izlazile s prijateljima. Ines je voljela da joj se ljudi dive, a
najvie je padala na komplimente upuene njezinu izgledu.
Nakon gimnazije Katarina je na Filozofskom fakultetu upisala
engleski i francuski, a Ines je odabrala Likovnu akademiju. No
njihovo prijateljstvo nije se prekinulo ni kada je svaka na svojem
Pompea
fakultetu upoznala nove ljude.
"Hej, Ines! Gdje si," nazvala ju je Katarina. Jo je sjedila u autu i
sluala glazbu.
"Bok, draga! U gradu sam. Ne da mi se bauljati po oping centrima,
pa kupujem po centru. Sad sam u Ilici. Zato?"
"Hoemo li na pie? Na Trenjevci sam, ali stiem za deset minuta."
"Naravno, ionako mi treba odmor. Idem negdje sjesti, pa u ti javiti
gdje sam."
"Super, ujemo se."
Stavila je mobitel na suvozaevo sjedalo, privrstila pojas, ubacila u
prvu, spustila runu i pogledala u unutarnji retrovizor kako bi vidjela
to se dogaa iza nje. Uinilo joj se da je vidjela onog udaka s kojim
se sudarila na stubitu Darkove zgrade kako prelazi cestu, ali nije
obratila pozornost. Ionako ga vjerojatno vie nikada nee vidjeti.

***
Ines je ula u jo jedan duan s cipelama, a onda sjela na jednu terasu
na Cvjetnom. Jo je oko jedan sat do zalaska sunca, a Ines je znala da
Katarina vie voli sjediti vani nego unutra. Uostalom, ljetno
poslijepodne i nije ba za sjedenje u nekom tamnom zaguljivom
kutku. Naruila je veliki macchiato i mineralnu te otvorila novine.
itala ih je onako kako novinari najmanje ele da se itaju. Prela bi
letimice naslove i podnaslove, odnosno sve podebljano i tekstove
ispod slika. lanke je itala samo ako bi uoila neto to bi je stvarno
zanimalo.
Petnaest minuta poslije dola je Katarina. Poljubile su se u obraz kao
uvijek kada bi se srele i Ines je bacila novine na susjedni stol.
"Otkud ti u gradu?" pitala je Katarinu koja je upravo mahnula
konobaru.
"Bila sam kod Darka. Rekla sam mu da je gotovo."
Pompea
"Oho! I, kako je prolo?"
"Ne onako kako sam mislila, ali barem sam napokon zavrila s tim,"
poela je objanjavati Katarina, a onda se pojavio konobar. Naruila
je isto to i Ines.
"Ma daj! Pa to je rekao?"
"Prvo je utio i pustio me da govorim oko pola sata. Imala sam osjeaj
kao da prepriavam cijelu nau vezu. Rekla sam mu sve to sam ti
kazala da u mu rei. Nita mu nije bilo jasno, tako da smo gotovo
dva sata raspravljali o onome to sam mu rekla u prvih pola sata.
Boe, kako je bilo naporno. Uhvatila me strana nelagoda kada sam
shvatila da on zbilja ne razumije o emu govorim."
"Pa dobro, nisi valjda oekivala da e odmah rei: Ok, slaem se s
tobom!"
"Naravno da nisam, ali kada jedno od dvoje u vezi vie nije
zadovoljno i ne osjea se dobro, mislim da je to i vie nego dobar
razlog za razlaz. Kvragu, pa ne moraju se veze uvijek prekidati zato
to jedan od partnera napravi neto loe. Dosada je prilino jak razlog
da nekomu kae zbogom."
"Dobro, nemoj sad iziti zbog toga. Uostalom, imaj malo
razumijevanja za njega. Ipak si ti njemu dala nogu, ne on tebi. Ima
pravo cjepidlaiti. Sjeti se sebe kada su te frajeri ostavljali. Bila si u
stanju tjednima raspravljati i analizirati zato se to dogodilo. A i
zaboravlja kakav je. On misli da je za ljubav i vezu do kraja ivota
dovoljno to to je dobar. Zato mu je bilo nejasno, a vjerojatno mu ni
sada nije jasnije."
"Rekla sam mu to mi sve smeta i mislim da sam mu prilino jasno
objasnila zato vie ne mogu biti s njim. Da, on je dobar deko, ali
nekada je bio mnogo vie od toga i to drugo mi je bilo puno vanije.
Nai prvi mjeseci bili su moda najljepe razdoblje koje sam
proivjela u nekoj vezi. Zato je prestao biti onakav kakav je bio na
poetku? Ne nalazim nikakvo suvislo objanjenje za to to mu se
dogodilo."
Pompea
"Oito je upao u koloteinu veze koja se dobro razvila i izgubio je
elju da je razvija dalje. Zadovoljio se prosjekom kojim se mnogi
zadovolje i tako je zatvorio vrata ljubavi."
"U svemu je postao prosjean, postao je sve ono to mrzim kod
frajera. Bilo je dana kada mi je bilo toliko dosadno s njim da bih ga
mogla ispljuskati. Pretvorio se u tipa koji u meni ne izaziva nikakvu
emociju, ni ljubav, ni intelektualnu znatielju, ni ivotnu radost. Kao
da me iznutra ugasio. ak se i seks pretvorio u rutinu. Nije sad da
sam traila neto totalno suludo, ali da smo barem u seksu iskuali
neto to nismo nikada probali. Barem tu moe pokazati
kreativnost."
"Ma daj! Pa nije ba da si ti neka porno kraljica! Pa to si htjela? Da
izvodite nekakve ekshibicije i zavrite na YouTubebebu?"
"Naravno da ne. Ali elim rei da je tako lako nestalo uzbuenje koje
smo prije dijelili i da me nije bio u stanju ni fiziki uzbuditi, a kamoli
prodrmati moje unutarnje bie."
"Razumijem te, znam da dosada unitava vezu. Podupirem tvoju
odluku, mislim da si dobro uinila. Sigurna sam da ti nije bilo lako jer
se sjeam da si doista bila sretna kada ste tek poeli izlaziti. Htjela
sam da on bude ono to trai i to ti treba, naroito nakon tvojih
ljubavnih katastrofa u protekle dvije ih tri godine."
"Darko me barem nije povrijedio. Nema veze. Pokuala sam, kao to
inae sve volim pokuati, a ne da poslije plaem zbog proputenih
mogunosti. Nisam bila sretna s njim i tu zavrava svako moje
preispitivanje zato se veza raspala. ao mi je jer je izgledalo da bi to
mogla postati divna pria. Imali smo ansu, ali on ju je propustio
iskoristiti. Ja nemam volje truditi se za oboje, niti mislim da je to
pametno jer opet ne bi dobro zavrilo. ak i da sam odluila
potegnuti za oboje, ta bi se veza prekinula. Izgubio je ono zbog ega
sam ga zavoljela, ini mi se kao da nije svjestan da je to imao u sebi."
Zavrile su razgovor o Darku i jo neko vrijeme avrljale o
svakodnevnim stvarima, a onda se razila.
Pompea
Sluala je Shirley Basses dok se vozila prema kui i pjevuila "I am
what I am". Uspjela je nai parkirno mjesto ispred svoje zgrade u
Novom Zagrebu, a kada je ula u stan zaboljela ju je glava.
Posljednjih je mjeseci povremeno imala kratkotrajne glavobolje, ali
im nije posveivala preveliku pozornost. Pripisivala je to stresu i
nerijeenom odnosu s Darkom jer je tjednima razmiljala kako i kada
e mu rei da ga ostavlja.
Napunila je kadu, ubacila u vodu sol s mirisom narane i nekoliko
kapi eterinih ulja. Leala je u kadi pola sata. Mislila je na Darka, ali
ne zato to joj je nedostajao jer joj nije imalo to nedostajati. Pomalo
si je predbacivala to nije ranije prekinula s njim. Prolo je nekoliko
mjeseci otkako je poela osjeati nezadovoljstvo i pitala se zato nije
odmah zavrila s tom nepotrebnom epizodom koja je trajala nekoliko
mjeseci. Barem ne bi prolazila kroz mune pokuaje da popravi neto
to se nije dalo popraviti.
Svaka veza, koliko god bila kratka, ipak ostavlja tragove i posljedice.
Ako je itko to znao, znala je ona. Ponekad je mislila da sporo ui iz
svojih iskustava. A ako je negdje mogla neto nauiti o vezama,
vlastita su joj iskustva mogla najbolje posluiti.

***
Danijel je sjedio na ogradi Katarinina balkona. Cijeli dan ju je kao
mahnit pratio kamo god je ila. Bio je na Cvjetnom dok je s Ines pila
kavu, ali nije ga primijetila.
uo je cijeli njezin razgovor s Darkom dok je stajao ispred njegova
stana. Razmiljao je da ue k njima u sobu, elio je da ga ona vidi, ali
nije bilo ba pametno da joj se neki stranac pojavi ispred nosa dok
vodi munu raspravu s dekom kojeg vie ne voli. Dobro se dosjetio
da odglumi sluajni susret na stubama.
Na kraju dana sjedio je na njezinu balkonu dok se ona oputala u
vruoj kupki i pomislio kako joj je samo jo on trebao u ivotu. On,
koji e joj ovih dana rei da je doao po nju jer umire. Prvi put je
Pompea
istinski bio tuan, a prije je mislio da aneli nikada nisu tuni.
Pokraj njega sjedila je Celesta. Ona je postala aneo puno prije njega
i ve je vidjela mnogo slinih situacija. Naime, mnogo je anela olako
upadalo u klopku prevelike emotivne povezanosti s ljudima. To nije
bilo nita neobino i zapravo se na neki nain od njih i oekuje
bezgranina ljubav, ali mnogi zaboravljaju da e stii dan kada e
ljudima morati rei i stvari koje im se nee svidjeti. Ne postoji odnos
u kojem je jednostavno rei ba sve, iskreno i bez sustezanja. Istina
najee boli, to vrijedi i za ljude i za anele. A sigurno ne postoji tei
razgovor od razgovora o smrti.
"Ve samim time to im olakavamo odlazak inimo mnogo. O tome
kada tko odlazi s ovog svijeta ne odluujemo mi, niti to ima veze s
nama. Mnogo im znai ve to to nas imaju. Ionako svi moraju
umrijeti, pa kad je ve tako, dobro je da imaju nekoga tko e biti uz
njih u trenutku odlaska", objanjavala mu je Celesta. Ona je uvijek
osjetila koji je aneo u nedoumicama i iznenada bi mu se pridruila
te pomagala u njegovim dvojbama.
"S njom mi treba malo vie vremena. Pogrijeio sam to sam se toliko
vezao uz nju. Nisam mislio da u zbog toga jednom aliti."
"Meni je takoer bilo teko u takvim situacijama. I ja sam ih imala.
Mladi ljudi, puni energije i ivota... Pitala sam se kako nekomu
takvom moe uope objasniti da mora umrijeti. Trebalo mi je jako
mnogo vremena da pronaem nain kojim u najmanje uznemiriti i
sebe i njih. Kasnije mi je postalo jasno da je to sve ionako proces kroz
koji sam, na kraju krajeva, i ja prola. Danijele, tvoje pitanje u ovom
trenutku ne bi trebalo biti zato ona mora umrijeti, nego kako da joj
se javi i kako da je dovede k nama. To ti je i Miha jednom zgodom
rekao. Tvoja je jedina briga da dobro obavi posao, a ne kako e se
ona zbog toga osjeati. Znam da zvui okrutno, ali to je jedini
konkretan savjet koji ti mogu dati. I jedini ispravan. Koncentriraj se
na to. Uostalom, proao si kroz ovo ve puno puta, jedina je razlika u
tome to ti je ona jako draga," rekla je Celesta.
"Ve sam joj se javio. Ne zna tko sam, ali me je vidjela. Javit u joj se
Pompea
jo jedanput prije nego to joj kaem zato sam doao. To mi da je jo
malo vremena da razmislim kako u sve to izvesti. Smijean sam
samom sebi, ponaam se kao da mi je prvi put."
"Koliko uope ima vremena do trenutka kada e je povesti sa
sobom," pitala ga je Celesta.
Najvie tri mjeseca. Tako bih volio da ovo zavri dobro. Znam je dosta
dugo i mislim da je zasluila otii onako kako bi dobri ljudi trebali
otii s ovog svijeta."

***
Izala je iz kade, umotala se u veliki frotiri ogrta i sjela na kau u
dnevnoj sobi. Otvorila je laptop i kada je poela surfati po Internetu
zazvonio je mobitel.
"Kako je moja curica," zaula je tatin glas s druge strane.
"Hej, tata! Maloprije sam dola kui i ba sam planirala ranije ii
spavati. to ima?"
"Mama i ja smo bili kod Ante i Mirele. Ona je slavila roendan, pa su
nas pozvali."
"Ljudi u tim godinama jo slave roendane?" naalila se Katarina.
"Takvi smo ti mi starci. Nai emo bilo kakav razlog da dokaemo
kako jo nismo gotovi, pa makar to znailo proslavu ulaska u
ezdesete."
"Svratit u ovih dana do vas, nisam stigla ranije jer sam stvarno imala
puno posla."
Nije mu spomenula Darka jer joj je bilo glupo u telefonskom
razgovoru rei ocu da je prekinula s dekom. Svoje je mladie
upoznavala s roditeljima tek kada bi bila sigurna da e veza potrajati,
ali to nije bilo tako esto. S Darkom ih je upoznala nakon tri mjeseca.
Tada joj se inilo da on nee imati tek epizodnu ulogu u njezinu
ivotu. No, ponovno je pogrijeila.
Pompea
"Nisi se javljala ovih dana pa sam nazvao da te malo ujem, a i mama
me zamolila da ti kaem da doe na ruak u subotu."
"Reci joj da u doi samo pod uvjetom da spremi hobotnicu. Ma zna
da se alim, naravno da u doi, pa makar nam samo namazala
patetu na kruh. Poljubi je umjesto mene."
"Dobro, srce. Ajde, laku no."
"Laku no."
Stavila je mobitel pokraj sebe, pogledala zaslon laptopa i iskljuila ga.
Nije joj se dalo raditi. Iako je nastojala ne posveivati previe
pozornosti prekidu s Darkom niti preispitivati svoju odluku, ipak joj
je taj dogaaj obiljeio cijeli dan i nije se mogla ni na to
koncentrirati.
Sad se ve malo smirila i nije vie bila toliko ljuta na njega i njegovo
nerazumijevanje njezine elje za prekidom. Shvatila je da je
pogrijeila. Dala mu je mnogo razloga da misli kako ga i dalje voli.
Nikada mu nije rekla to joj smeta i logino je bilo da je mislio kako je
njihova veza savrena. Nije previe oklijevala zapoeti vezu s njim i
cijelo se vrijeme ponaala kao da j e ludo zaljubljena.
Na poetku je i bila, ali takva je bila u svakoj vezi. Svaku je poinjala
strastveno i sa zanosom, ne razmiljajui u to se upustila i s kim. O
svemu drugome u ivotu uvijek bi promislila prije nego to neto
uini, ali u ljubavi se ponaala suvie impulzivno.
Sad joj je bilo jasno da je ponovno uletjela u odnos obuzeta
grozniavom eljom da to napokon bude prava veza, a to se
ponavljalo svaki put kada bi pomislila da je upoznala nekoga tko
razumije svaki atom njezina bia. Brkala je grozniavost i ljubav, a
kada bi grozniavost popustila shvatila je da ono to ju je obuzelo nije
bila ljubav.
Ipak, zakljuila je da je malo pretjerala s reakcijom kada joj je Darko
rekao kako ne razumije zato ga ostavlja jer i ona bi se jednako
osjeala na njegovu mjestu. Moda jo i gore, jer ono to nikako nije
voljela u vezama bile su tajne i neiskrenost, a ovaj put je ona dugo
Pompea
skrivala nezadovoljstva je Darko za nju bio onaj pravi vjerojatno bi
primijetio da je nezadovoljna, ali ne moe na njega svaljivati sve
nedostatke u njihovu odnosu. Prebacivanje krivnje moe je
trenutano zadovoljiti, ali kadtad bi se ionako morala suoiti sa
svojim pogrekama.
Bilo joj je ao to se istresla na njega jer za tako lo zavretak nije bio
kriv samo on. Nazvat e ga i ispriati mu se. Moda ne sutra, ali nee
dugo ekati.
Oprala je zube i nakesila se sama sebi u zrcalu. Ta joj je navika ostala
od djetinjstva kada je nakon pranja zuba u ogledalu traila dokaz da
su zbilja postali bjelji jer su tako obeavali u reklamama za paste za
zube. Danas, u tridesetima, radi isto ali samo zato da bi se
autoironino nacerila samoj sebi.
Legla je samo u majici kratkih rukava i odmah ugasila svjetlo. Nije
posegnula za knjigom, to je obino inila prije spavanja. Dan je bio
takav da ga je samo htjela to prije okonati vrstim snom.
San joj je brzo sklopio oi, ali bio je ispunjen nemirom. Ugledala je
onog mukarca s kojim se gotovo sudarila kada je izala iz Darkova
stana. Stajao je na nekim stepenicama slinim onima u Darkovoj
zgradi, ali bile su neobine zato to oko njih nije bilo niega, samo
stepenice bez ograde koje kao da su lebdjele u zraku. Izranjale su iz
polumraka, slinog onome prije zore. Ona je stajala na prvoj stubi, a
on nekoliko stuba iznad. Iz nekog razloga zakljuila je da silazi, a ne
da se penje.
Nije joj izgledao onako udno kao prethodnoga dana, moda zato to
se smijeio. Bio je ak simpatian i Katarina je s njim poela
razgovarati.
"Opet ti," rekla mu je.
"Da, opet ja. Puno je stepenica koje moram proi da bih siao."
"A odakle silazi?"
"Odozgo."
Pompea
"Pa to mi je jasno, ali to je gore?"
"Moj dom, a uskoro e biti i tvoj."
"Zar u se preseliti?"
"Da. Povest u te sa sobom."
U tom se trenutku probudila. Nije se mogla sjetiti je li ikada sanjala
udniji san. Zaboravila je da je uope vidjela tog tipa, a sad ga je
najedanput sanjala. Upalila je svjetlo i pogledala na budilicu. Bilo je
skoro dva ujutro. Bacila se na jastuk i taj neobian san pripisala
loem danu. Nakon nekoliko minuta ugasila je svjetlo, okrenula se na
bok i ponovno zaspala, ovaj put mimo.
Danijel i Celesta promatrali su je kroz prozor.
"Barem sam joj simpatian u snovima," prokomentirao je Danijel.
"Previe se brine. Meni se ini da e ovo proi mnogo lake nego to
misli. Nemoj previe odugovlaiti jer e ti biti sve tee. A i ne mislim
da je pametno da joj se preesto javlja kao neznanac jer bi se mogla
uplaiti. Ne zaboravi zato si doao. Olakaj i sebi i njoj. Ne ekaj
predugo."
"Ima pravo."
"Ja uvijek imam pravo. I daj se malo oraspoloi, ne volim kad si
takav. Ovo d nije ni prvi ni zadnji put. Ne bi bilo dobro da joj takav
tuan i nesretan kae kako e umrijeti. Trebao bi joj dati snagu, a
kako si poeo jo e ona tjeiti tebe."
"Dobro, dobro, shvatio sam! to bih ja bez tebe?! Idemo?" "Idemo.
Neka spava u miru."

***
Katarina je ugurala auto izmeu dva dipa na parkiralitu i ula u
zgradu televizije. Voljela je svoj posao i bila je dobra u onome to je
radila. Ljubav prema pisanju otkrila je na fakultetu zahvaljujui
sjajnom profesoru francuske knjievnosti. Piskarala je povremeno
Pompea
scenarije za dramsku skupinu na francuskoj katedri, a i kod kue je
esto pisala kojeta "za svoju duu".
Nakon zavrenog fakulteta sudbina ju je odvela u smjeru kojem se
nije nadala kada je postala studentica. Poela je suraivati kao
vanjski suradnik na televiziji gdje je na poetku prevodila s
francuskoga, a onda se upoznala s Nikolom, ovjekom zaduenim za
revijalne i zabavne emisije te kvizove. Nekoliko puta ju je na kavama
pitao ime se sve bavila, a kada je uo za njezin scenaristiki
angaman na fakultetu, predloio je da neto napie za jednu emisiju
u poslijepodnevnom terminu. Nikola je, kao i veina urednika, bio
zadovoljan onim to je Katarina ponudila i tako je malo-pomalo
postala dio tima za scenarije.
Pisala je scenarije za sve mogue emisije: kvizove, talk-showove,
zabavne emisije... Nikada joj nije nedostajalo ideja, mogla je napisati
najozbiljniji scenarij, ali i scenarij koji je prtao od neopisivo
smijenih fora. Nije bila drukija ni u ivotu. Bila je rame za plakanje,
zabavljaica na tulumima, kraljica plesnih podija, odlino drutvo za
oping, idealan sugovornik za jutarnju kavu ili osoba koju ete
nazvati naveer i s njom pretresti sve to se toga dana dogodilo...
im je ula u redakciju gotovo svi su je uglas pozdravili. Bila je
miljenica cijele ekipe, iako je u medijskom svijetu novim ljudima
esto vrlo teko jer su novinari i urednici uglavnom ljudi s golemim
tatinama, pa na nove kolege gledaju s prijezirom, ali i sa strahom.
Katarina nije imala takvih problema. Kao i inae, vrlo brzo se sa
svima sprijateljila i, ono to je za ljude u svakoj redakciji jako vano,
odmah je pokazala kako je dola samo raditi svoj posao te da nikome
nije prijetnja.
"Katarina, moramo proi tekst za veeranju 'No sa zvijezdama' prije
nego to doe Barbara. Imam nekoliko sugestija, a i Ivica je rekao da
bi volio ubaciti jo neke stvari," obratio joj se Nikola.
Nikola je esto s Katarinom razgovarao o poslu i projektima koje su
zavrili, ali i onima koji su ih oekivali. Ona je imala puno ideja, a
kako je i inae bila sklona stvari gledati iz razliitih kutova Nikoli je
Pompea
znala dati dobre savjete, iako je on u televizijskom poslu imao mnogo
vie "utakmica u nogama" od nje.
Krenula je za njim u njegov ured, a on je iz ladice izvadio Mozart-
kuglice.
"Poslui se," ponudio ju je i ona je uzela jednu dok se sputala na
stolac nasuprot njemu.
"Oznaio sam u tvojem tekstu Iviine ispravke. Hajde pogledaj i reci
to misli."
Uzela je scenarij i prouavala ga nekoliko minuta. Ivica je pisao
scenarije ve dvadeset godina i jako je cijenila njegov rad.
Odlino! Teko da se Ivici moe to prigovoriti."
"Ja ne bih volio da se ustruava rei ako ti se ne svia neto to je on
prepravio samo zato to je iskusniji i stariji."
"Ne, nikako. Ne ustruavam se. Zbilja mi se svia. I zapravo od njega
jako puno nauim kada prepravlja moje tekstove."
"Dobro. Onda mogu rei ekipi da je ova verzija konana?"
"Naravno."
"Jesi za kavu?"
"Neu, hvala. Ve mi je na stolu. Idem raditi. Vidimo se poslije."
Nikola je uvijek bio ljubazan prema njoj. Bio je ljubazan prema
svima, ali Katarina nije oekivala da e i prema njoj biti tako
susretljiv, s obzirom na to da je u njegovu ekipu dola posljednja i
bila najmlaa.
Kada je pitala jednu kolegicu je li i prema njoj bio tako drag kad je
dola, nije se mogla sjetiti, ali joj je rekla kako ne pamti da je ikada
ula da je Nikola prema nekome bio grub ili hladan.
"Moda mu se svia? Zna da je on ve godinama bez djevojke.
Barem se tako govori", rekla joj je, na to se Katarina poela smijati i
samo dobacila:
Pompea
"Uvijek to govori kad ne zna to bi odgovorila. A i nije lijepo da se
tako alimo na njegov raun. Pa to onda ako nema curu tako dugo?
Moda mu tako odgovara."
Dan na poslu ni po emu nije bio poseban. Manje-vie rutinski dan u
kojem je popila etiri kave i popuila manje cigareta nego inae. U
jedan je ruala s kolegama iz reije, nakon toga je zavrila preostali
posao i oko 16,00 sati izala iz zgrade.
Krenula je prema gradu u obilazak trgovina. Ve dugo nije
opingirala i odluila je samu sebe nagraditi jer je brzo zavrila s
poslom. Nije imala blage veze to bi kupila. Voljela je razgledavati
duane, a kada bi vidjela neto to joj se svidjelo, kupila bi bez
razmiljanja.
Najprije je krenula u Frankopansku gdje je voljela poeti obilaziti
trgovine, pa onda Ilicom doi do Cvjetnog trga. Bila je to za nju
idealna "oping-ruta" jer je taj dio grada bio krcat razliitim
trgovinama i mnogo privlaniji od zaguljivih oping - centara u
kojima je neprestance bila iritantna guva koju nije podnosila.
Kao i mnogo puta do tada, bila je dobra odluka krenuti ba iz
Frankopanske jer je ve u prvom duanu u koji je ula nala kone
natikae koje su joj se svidjele. Probala je svoj broj i nekoliko puta
prohodala u njima po trgovini.
"Odlino ti stoje," ula je muki glas.
Bio je to kupac koji je isprobavao nekakve tenisice i oito istodobno
promatrao kako Katarini ide kupnja.
"Hvala. I mislila sam ih kupiti," odgovorila mu je Katarina.
Imao je iltericu na glavi, no Katarini se uinilo da ga je ve negdje
vidjela. Nije bila sigurna jer mu je kapa zaklanjala gornji dio lica, ali
izgledao joj je poznato.
"Da sam na tvojem mjestu kupio bih ih. ine se vrlo udobne."
Katarina se blago osmjehnula, uzela natikae i krenula prema
blagajni. Brzo je platila i izala s vreicom u ruci. Nasmijala se u sebi
Pompea
zbog onog mukarca u duanu, ali je odmahnula rukom i pomislila
kako je vjerojatno na nju doao red da se nekoliko dana zaredom
mora baviti s udnim frajerima. Prvo Darko, onda onaj tip na
stepenicama u njegovoj zgradi kojeg je jo i sanjala, a sada ovaj. Nije
se dala zbuniti.
Jo je neko vrijeme nastavila obilaziti duane, ali nita vie nije
kupila. Kada je pogledala na sat ve je bilo 19,00 sati. Krenula je
prema autu i usput uzela japanski take-away i kupila bocu medice.
Kada se pribliila uglu Gajeve i Hebrangove gdje je parkirala, vidjela
je kako joj u susret dolazi onaj tip iz duana.
"Pouri se jer e ti pauk odnijeti auto. Stala si na zebru, a vidio sam
da krui," doviknuo joj je.
"Otkud sad ti ovdje," odgovorila mu je i u istom trenutku primijetila
kako joj se i dalje ini da susret s njim u trgovini nije bio prvi.
Nije imala vremena baviti se njime, umjesto toga pourila se prema
autu za sluaj da je rekao istinu. Dola je do Smarta i poluglasno
opsovala kada je vidjela da je doista jednim dijelom bio na zebri.
Ubacila je stvari, sjela i unatrag izala s parkirnog mjesta. Kad je bila
na kolniku u retrovizoru je vidjela da joj se pribliava pauk. Spas u
posljednji trenutak! Proao je pokraj nje, a ona je brzo okrenula glavu
prema mjestu gdje ju je nepoznati mukarac upozorio, no on je ve
nestao.
Krenula je prema unajmljenom stanu u Novom Zagrebu razmiljajui
o tome kako susret s tim mukarcem nije bio sluajnost. Nije mogao
sluajno biti tamo i upozoriti je da bi joj mogli odnijeti auto. Kad
malo bolje razmisli, kako je uope znao da ima auto?! I kako je znao
gdje je parkirala i koji auto ima? Bila je zbunjena, a usto nikako nije
mogla prestati misliti o tome kako ga je ve ranije srela.
Kopkao ju je taj susret i nije mogla prestati misliti na njega. Sve je s
tim frajerom bilo uasno udno. Prvo njegovo nabacivanje u duanu,
a onda presretanje nasred ulice i upozorenje kako bi mogla ostati bez
auta. Poela je sumnjati da se neto udno dogaa, da se nisu sreli
Pompea
sluajno... Bila je sigurna da je s razlogom bio u onoj trgovini i da je
nije sluajno upozorio na dolazak pauka. No, budui da nije mogla
nai suvislo objanjenje, odluila je prestati razmiljati o njemu.
Uostalom, to ako je sve bila ista sluajnost? Ljudima se dogaaju
udne stvari, a ovo je moda jedna od njih koja se dogodila njoj.
Dok je parkirala pred svojom zgradom nije primijetila mukarca na
klupi na djejem igralitu jer je bio u polumraku.
Izvadila je stvari iz auta i zaputila se prema stanu. Jedva je ekala
izvaliti se na kau, meziti sushi, srkati rakijicu i vrtjeti programe na
televiziji. I ne misliti ni o emu. Te joj je veeri odgovaralo biti sama i
"chilati".

*
Kad ju je nazvala Ines i htjela se uvaliti na veernju trapartiju,
Katarina ju je uspjeno odkantala. Ines je bila sjajna prijateljica,
divna osoba i Katarina je oboavala s njom satima brbljati uz neko
vino, ali veeras ne.
"Ok, stara! Samo nemoj sad padati u neke depre. Zbog Darka ili tako
neto".
"A kada sam ja bila depresivna? I kada sam bila depresivna zbog
frajera? Nemoj me zajebavati. Nikad nisi ula za ene koje same
rakijaju ispred telke jer su si tako zamislile?"
"Ma znam, alim se. Nemoj se prederati!"
"Ne mogu se prederati sushija da i hou!"
"Pazi se salmonele!"
"Ok, sad u poklopiti slualicu dok mi nisi upropastila veer!"
"Volim te puno. Pusa!".
"Pusa, ujemo se."
Program je, najblae reeno, bio katastrofa. Jedino to je bilo
zanimljivo bio je "Alien 4" koji je gledala tri puta, ali mogla je i etvrti
Pompea
jer je oboavala cijeli serijal. Zavalila se na kau, stavila na stol sushi,
bocu s medicom, au, cigarete i pepeljaru i jo jedanput gledala
neponovljivu Sigourney Weaver kako spaava svijet od ubojitih
udovita s nekih nepoznatih planeta. Dola je do pola filma kad je
odluila da su tri aice medice sasvim dovoljne za jednu veer, a
sushi je ve odavno bio pojeden.
Dok je jo ila odjavna pica filma, Katarina je po kuhinji skupljala
smee koje je trebala odnijeti u kontejner. Sjetila se da su na balkonu
dvije prazne plastine boce. Vrata su bila irom otvorena i kada je
izala pogledala je prema igralitu. Vidjela je grupu susjeda kako
razgovaraju na klupama, dok njihova djeca trkaraju po travi. Bila je
to uobiajena slika ljetne veeri u nekoj gradskoj etvrti. Majke s
djecom koje ugodne veeri iskoritavaju za razgovor s prijateljicama
pod ljetnim nebom dok im se djeca igraju s vrnjacima.
A onda se lecnula. Ugledala je iltericu i uinilo joj se da isti onaj
mukarac kojeg je srela poslijepodne sjedi na klupi ispred njezine
zgrade.
Katarina nije bila plaljiva i frajer sa iltericom ispod njezina balkona
nije joj utjerao strah u kosu, ali ju je prilino razljutio. Bila je sigurna
da je to onaj isti udak iz trgovine i sinulo joj je da je vjerojatno neki
odurni manijak koji je prati po gradu. Sada je bila dobra prilika da
mu pride jer, iako se nije bojala, bilo joj je drago to su one mame
tamo dolje pa ako mu sluajno neto padne na pamet, nee biti sama.
Iako mu nije najbolje vidjela lice, bila je sigurna da ga moe
prepoznati. Uostalom ionako na putu do kontejnera mora proi
pokraj njega, pa e ga moi vidjeti prije nego to ga optui za
uhoenje.
Uzela je smee, mobitel i cigarete te krenula u dvorite. Pribliila mu
se nosei plavu vreicu sa smeem, ovla ga pogledala u hodu i
produila dalje.
"On je," pomislila je dok je ila prema kontejneru i smiljala to e
mu rei na povratku.
Pompea
"Kakav glupan! Jo i uti. Kad me je ve slijedio do moje zgrade onda
bi mogao neto i rei," govorila je u sebi dok se vraala prema klupi.
Stala je ispred njega i on ju je pogledao u oi.
"Ako bilo to pokua, na onim klupama sjede ene... to su moje
susjede i poet u vritati. Imam mobitel i zveknut u te njime po
glavi ako me samo takne. Zato me prati," obratila mu se Katarina.
"Neu nita pokuati i nisam nikakav luak koji te prati. Ne mora
me gaati mobitelom," odgovorio joj je.
"Dobro. Zato me prati?"
Danijel je shvatio da joj odmah mora rei tko je i zato je doao.
Ionako ne bi imalo smisla izmiljati neku la, a onda se ponovno
sutra pojaviti pred njom i rei da je lagao.
"Nemoj se bojati. Ja sam ti prijatelj. Zovem se Danijel."
"Ti si moj prijatelj? Ne poznam ni jednog Danijela. Reci mi to hoe
jer u zbilja pozvati policiju, pa njima objanjavaj iji si prijatelj."
"Ja sam s tobom otkako si se rodila. Svaki dan sam uz tebe. Znam sve
o tebi. Ne znam zna li neto o svijetu izvan ovoga i vjeruje li u
anele. Ja sam tvoj aneo uvar. Dosad ti se nisam javljao jer nije
bilo potrebno. Sada ti moram rei neto vano i zato sam doao. Ti si
teko bolesna, ima vrlo malo vremena u ovom ivotu. Za tri mjeseca,
a vjerojatno i prije, otii e onamo odakle ja dolazim."
Katarina ga je gledala u nevjerici. U ivotu nije ula nita gluplje, ali
prvo to joj je palo na pamet bilo je da je tip potpuno lud.
"Tebe sigurno trae jer si pobjegao iz ludnice, jel' tako? A ako nisi
odbjegli pacijent, ovo ti je zbilja idiotska fora. Ne znam samo jesi li je
smislio sam ih je u pitanju neka oklada."
"Nita od svega to si rekla nije ni blizu istini. Odgovorio sam ti
iskreno. Ja sam Danijel..."
"Da, da, moj aneo uvar koji mi je doao rei da u umrijeti za tri
mjeseca. Bilo bi najbolje da sad ode kui ili onamo otkud si pobjegao
Pompea
i da te vie nikada ne vidim. Vjeruj mi, ako te vidim u mojoj blizini
prijavit u te policiji, a kako ne volim kad se ljudi ovako poigravaju sa
mnom prilino sam sigurna da bih te mogla prebiti ako me jo
jedanput ovako uzruja," odgovorila mu je Katarina prilino
iznenaena reakcijom koju je ovaj neznanac u njoj izazvao.
Nije bila sklona tako agresivnim raspravama s neznancima, no bila je
jako ljuta. Ljuta, jer joj se dogaalo neto glupo upravo sada kada joj
treba razdoblje bez gluposti u ivotu, ali i ljuta zato to je uope
dopustila da je taj manijak iznervira. Bila je gotovo sigurna da je on
doista odbjegli luak ili netko koga tek eka lijeenje. Ni u jednom
trenutku nije pomislila da joj moda govori istinu.
"Zaboravlja neke stvari. Vidjeli smo se nekoliko puta. Sjea li se... ja
sam onaj ovjek na stubitu u zgradi tvojega biveg deka. Misli da
sam sluajno danas bio u istoj trgovini u kojoj si bila i ti? Zato sam te
upozorio da si pogreno parkirala? A ako se ne varam, sino si me ak
sanjala," rekao je Danijel. "Znam da ima glavobolje u posljednje
vrijeme. To je zbog tvoje bolesti," dodao je.
Znao je za njezine glavobolje. I sjetila se da je on onaj udak iz
Darkove zgrade kojeg je kasnije te noi doista sanjala.
Iznenadio ju je.
"Ne budi smijean. Svi ponekad imaju glavobolje i to to si pogodio
da ih povremeno imam i ja ne znai da si nadnaravno bie. A to to si
me vidio u nekoj zgradi i to smo se sreli u nekoj trgovini moe
znaiti da me uhodi. To je zapravo vrlo realna opcija i daleko
loginija od ove koju mi nudi."
"Ne radim ovo prvi put. Svima treba neko vrijeme da prihvate ono to
sam im doao rei. Nisam oekivao da e s tobom biti drukije. Bilo bi
previe jednostavno. Postojanje nekog drugog svijeta nije neto to se
moe lako objasniti, a i nije neto to ljudi prihvaaju kao to
prihvaaju ostale stvari. U svakom u trenutku biti s tobom i kad god
poeli sa mnom razgovarati samo me pozovi. Ponekad u i sam doi
kad osjetim da treba podrku, pomo ili samo razgovor. Oprosti to
Pompea
sam ovako direktan i to nisam izabrao ljepi nain da ti sve ovo
kaem."
Zvuao je ozbiljno, ali nije ju uspio uvjeriti.
"Ja i dalje mislim da si ti malo lud. ak ako je ovo neka fora, jako je
glupa i uope nije smijena. Moda si lud, a moda si ovo izveo u
dogovoru s nekim, ne zanima me. Samo elim da nestane i da te vie
ne vidim."
"Kako god eli. Ve sam ti rekao da mi se javi ako eli razgovarati."
"Ok, iako mi nisi ba na vrhu popisa osoba s kojima bih se voljela
sresti... pardon, anela. Dovienja!"
Okrenula se i ula u haustor Preko ramena je bacila jo jedan pogled
prema klupama i vidjela da je nastavio sjediti. Zatvorila je vrata i
zakljuala ih, a onda sjela na kau u dnevnoj sobi i poela razmiljati
o svemu to joj je rekao. Nije zvuao kao da se doao s njom
poigravati. Bio je previe ozbiljan za nekoga kome je to bila usputna
sprdaina i podvala, lako mu i dalje nije vjerovala ni jednu rije, sada
vie nije bila sigurna zato mu ne vjeruje. Zato to doista misli da je
bolesnik ili zato to joj je donio loe vijesti?
Uostalom, ona ne moe umrijeti. Ne sada. Prerano je.
"A tko sam ja da se mene pita je li prerano," zapitala se i istodobno
shvatila kako ozbiljno razmilja o onome to joj je rekao Danijel. Ako
se uope tako zove.
Iznenadila se to joj je uope palo na pamet da bi mogla umrijeti, a
istodobno se pitala ima li taj Danijel trunku zdravog razuma. No,
znala je duboko u sebi da nije lud, jer ljudi uvijek znaju kada je neka
loa vijest istinita, koliko god se pretvarali da je sve u redu. Koliko
god se pokuavala praviti kao da kutak njezina uma u kojem se
ugnijezdila ta pomisao ne postoji, nije uspjela zaustaviti misli o
umiranju, ma koliko se trudila. Pojavile bi se na mahove, samo bi joj
proletjele kroz glavu. Nije osjeala da joj je Danijel prijetnja. Bila je
uzrujana i ljuta, ali nije ga se bojala. Dok je s njim razgovarala nije se
pomaknuo ni za milimetar. Sjedio je cijelo vrijeme na istom mjestu,
Pompea
nije ak prebacio nogu preko noge. Glas mu je bio miran, gotovo
ugodan, a govorio je polako, kao da joj doista nastoji krajnje obzirno
priopiti loe vijesti. Razgovarao je s njom kao netko tko joj je blizak i
jako pazi kako je ne bi povrijedio.
A ipak, tko kae da se nije pretvarao? Psihopati su u tome jako dobri.
Na poetku su vrlo dragi, a kada pridobiju rtvino povjerenje, pokau
pravo lice. Kada je poela razmiljati na taj nain, ve je bila bolje
volje jer je to bio jo jedan argument da je Danijel vjerojatno luak.
Ipak je bilo ljepe vjerovati da je on lud, nego da e ona umrijeti. Opet
se vratila svojem prvom zakljuku: on nije normalan.
Koliko god ju je kopkala injenica da je bilo neto blago i ugodno u
njegovoj pojavi, nije htjela popustiti. Iako je imala razloga smatrati ga
bezopasnim, zbog jedne je stvari ostala pri svojoj prvoj procjeni. On
je bio neznanac, nikada ga prije nije vidjela. Ne moe povjerovati tek
tako nekom strancu, a posebice ne ako joj kae da e umrijeti.
Strancima se vjeruje ako kau da su se izgubili ili da ne znaju put do
hotela, a ne ako vam kau da umirete.
Kao to ljudi obino znaju uiniti u situacijama u kojima bi voljeli da
je onaj bolji odgovor pravi, tako je sada postupila i Katarina. Iako se
nije ubrajala meu one koji su prihvaali jednostavnije rjeenje samo
zato to je tako bilo lake ali ne i ispravno, ovaj put je uinila upravo
to. Danijel je luak i gotovo! Zakljuila je kako se treba neim
zaokupiti i prestati razmiljati o njemu. Znala je da je to glupo i da joj
nee pomoi, ali nije joj palo napamet nita pametnije. Ionako e ovo
biti duga no, pa si moe dopustiti malo povrnosti.
Istuirala se, legla u krevet i nastavila itati "Scarpettu" Patricije
Cornwell koju je poela prije dva dana. Muila se s koncentracijom,
jedva je shvaala reenice, a onda je bijesno zaklopila knjigu, bacila je
na pod i ugasila svjetlo.
"Jadnice," izgovorila je naglas, mislei na Danijela.
uo ju je, ali je znao kako to ne znai da ga je pozvala na razgovor.
Sjedio je jo uvijek na klupi, svjestan da ga prezire. Znao je koliko je
Pompea
teko nekome rei da umire i ponovno je naivno, kao kada je prvi put
nekome doao rei da je kraj, pomislio da e jedanput nauiti kako se
o tim stvarima dragim ljudima govori onako kako treba bez drame,
patetike i loih osjeaja.
Ali, to su stvari koje se ne mogu lako nauiti. Ne mogu ih uvijek
nauiti ak ni aneli. Kada nasuprot tebi stoji ljudsko bie kojemu
mora rei da e uskoro umrijeti, tada ne postoji nauena lekcija koja
se moe primijeniti. "Umrijet e" izgovaramo kao da izgovaramo
kletvu, kao da nekoga osuujemo na vjeni pakao, a ne na vjeni
ivot. Onome tko umire to e uvijek zvuati tako.

***
Nemirno se vrtjela po krevetu. Teko joj je bilo ignorirati taj razgovor
za koji bi voljela da se uope nije dogodio. U glavi je prebirala rijei
koje su je u razgovoru s Danijelom najvie uznemirile. Nije mogla
procijeniti je li je vie uznemirilo to to joj se netko predstavlja kao
aneo ili jer joj je rekao da e ivjeti jo tri mjeseca.
Pomislila je na Darka, pitajui se nije li moda on imao prste u
ovome. Nadala se da je sve to samo runa i okrutna ala, ali ve bi
znala da je tako. Postoje granice ak i kada je rije o neslanoj al te su
granice ve odavno prijeene.
Odluila je da se mora sabrati.
Treba samo prespavati i ujutro e joj biti bolje. Ali, bilo je lake tako
neto pomisliti nego uiniti. Bilo je previe uzbuenja i adrenalina za
jedan dan da bi tek tako zaspala i mimo sanjala do jutra. Osim toga,
nije bila osoba koja je mislila da e drugi dan sve nestati, da e se
ivot nastaviti kao da se nita nije dogodilo. Kao da ju je neto uvijek
tjeralo da u glavi raisti do kraja s onim to je mui.
"Ok, idem po redu. to se dogodilo u posljednja 24 sata? Ne drogiram
se, ponekad popijem malo vie, ali nisam alkoholiarka, nisam luda,
nemam halucinacije.Ali, ovaj ovjek doista postoji. I zove se Danijel.
Ili ve tako nekako, u svakom sluaju mora imati ime," razmiljala je
Pompea
Katarina naglas.
Ni njezina ivotna stajalita nisu joj ila na ruku. Nije bila od onih
koji misle da ne postoji nita izvan osjetilnog svijeta. Imala je svoju
viziju onostranosti, mjesta gdje ljudi zavre kad odu s ovog svijeta.
Prihvaala je razliite teorije i tumaenja o duama, o smrti i o onome
to se nakon smrti dogaa i esto je o tome razmiljala i itala.
Bila je uvjerena da je cijeli univerzum moda malo prevelik da bi
postojao samo za ljude, a isto tako joj je bilo logino da postoji neko
mjesto kamo odlaze ljudi kada napuste ovaj svijet.
Vjerovala je u svijet izvan naega, vjerovala je da nitko ne umire ba
potpuno i zauvijek, vjerovala je u ivot poslije zemaljskoga. eljela je
vjerovati u to jer joj se to inilo fer prema ljudima. A i nije htjela
vjerovati da jednom kada ispusti posljednji dah vie nee ni duom ni
tijelom biti prisutna ba nigdje. Nije bila sigurna kako se osjea, iako
je negdje duboko u sebi znala da to to osjea nije mir i spokoj.
Zagledala se u strop i razmiljala o udnom razgovoru s Danijelom.
Sjetila se da je kao dijete vjerovala da postoji Zubi-vila i kako je
sanjala da bi jednog dana i ona mogla postati arobnjak, ba kao Mer-
lin. Uspjela se tome ak i nasmijati, a onda je iznenada pomislila na
svoju baku koja joj je u djetinjstvu esto pripovijedala o anelima.
No, ona anele sigurno nije zamiljala onakvima kakav je bio Danijel.
Sasvim prigodno pao joj je na pamet i film "Duh" s Demi Moore i
Patrickom Swayzeom.
"Glupa si, to je film," prekorila je samu sebe.
Buljila je u strop pokuavajui se sjetiti Danijelova lica i shvatila da ga
ne bi mogla opisati. Vidjela ga je, ali kao da nije. Sluala ga je,
razgovarala je s njim, ali nije zapamtila njegovo lice. Bilo je neeg
sablasnog u tome, jer je Katarina kod svake osobe koju bi prvi put
srela najprije zapamtila lice. I prema licu pokuavala je stvoriti prvi
dojam, pokuavala otkriti karakter...
Misli su joj se vratile na razgovor s Danijelom. Bila bi najsretnija da
ga vie nikada ne uje i ne vidi. Ne bi imala nita protiv ni da je sve
Pompea
ovo bila okrutna ala. Sjedila je i pokuavala odvrtjeti u glavi
posljednja dva dana i nai neku "crnu rupu" u kojoj se stvorio
Danijel. to je vie razmiljala, bila je sve uvjerenija da nije luda, ali
da isto tako nije lud ni Danijel. Luaci se ponaaju drukije, barem je
tako mislila. Danijel joj nije radio probleme, ako se izuzme ono to joj
je rekao. Cijelo se vrijeme drao po strani, a i kada bi se susrela s njim
nije bio neugodan ili agresivan.
Sad je ve bila na pragu racionalnog razmiljanja, a ne da poput
nezrele glupae stalno ponavlja da je Danijel budala i luak. Traila je
njegove pozitivne strane i pronala ih dosta. Jedino joj se nije
dopadalo to to joj je rekao da e umrijeti. Sve ostalo sluajni susred i
njegovo praenje nisu joj vie izgledali izopaeni kao maloprije.
Uspjela se natjerati da dobro razmisli prije nego to donese pogrene
zakljuke. Ali, to se od Katarine i moglo oekivati.
Nije bila osoba koje e na svaku stvar, ako zazvui imalo
nevjerojatno, samo odmahnuti rukom. Zapravo, ni na jednu stvar u
ivotu nije odmahnula rukom, pa tako ni na ovu, koliko god je
izgledala nevjerojatna i sumanuta. Kada je trebala o neemu
razmisliti odmah bi poela razmiljati, kao i u sluaju s Danijelom. Iz
nekog razloga, ni njoj nije bilo jasno kojeg, poela mu je vjerovati.
Poela je vjerovati da joj je rekao istinu, a da je agresivno reagirala
zato to joj se istina nije svidjela. Pitala se, naravno, i kako sada moe
biti tako mirna.
"Kako mogu s takvom lakoom prihvatiti neto o emu bi veina ljudi
razmiljala danima? Jesam li udakinja? Ali, otkud znam da i drugi
nemaju svoje anele koji im dolaze rei da su doli po njih? Sumnjam
da sam jedina privilegirana osoba na svijetu kojoj se unaprijed javlja
da e umrijeti. ime sam to ja zasluila a baka Enija koja je umrla
prije osam godina nije?" Postavljala je sebi niz pitanja i traila logino
objanjenje jer u tom trenutku nitko joj nije mogao pomoi i dati
savjet.
Misli su joj se isprepletale, smrt i ivot dobili su istu vanost. Vie nije
znala to bi mislila o Danijelu.
Pompea
Razmiljala je hoe li ujutro otii lijeniku. Hoe li nekome rei? to
e raditi sljedea tri mjeseca ili moda manje? to ako se nakon tri
mjeseca nita ne dogodi? Nakon nekog vremena nije vie mogla
razmiljati, htjela je samo zaspati, vrsto i bezbrino, onako kako
spavaju djeca. No, ni snovi vie nisu bili sigurno utoite.

***
Sanjala je da hoda obalom neke rijeke i plae. Nikada prije nije
sanjala da plae, ili se barem nije sjeala.
"Katarina," ula je kako netko izgovara njezino ime. Okrenula se i
vidjela enu koja je u njoj izazvala osjeaj koji je bilo teko definirati,
ali kad bi ga morala opisati rekla bi da se osjeala sigurnom. Gledala
ju je pokuavajui razaznati crte njezina lica, ali nije uspjela. Bila je to
Celesta koja se odluila uplesti kada je vidjela kako se Danijel mui i
koliko je Katarini teko. Uetala joj se u san onako kako to aneli ine
kada ele s nekim u miru razgovarati.
"Plae. Zato?" pitala je Katarinu.
"A zato me pita?"
"Ja sam Danijelova prijateljica. elim pomoi i tebi i njemu.
Pretpostavljam da plae zbog onoga to ti je rekao."
"Ne znam. Valjda plaem zbog svega. Zbog ivota, smrti, ljubavi,
roditelja, prijatelja, posla koji volim, grada u kojem ivim, onoga to
sam postigla, ali i onoga to nikada neu moi uiniti, knjiga koje
nikada neu proitati, filmova koje nikada neu pogledati, pjesama
koje nikada neu uti, predivnih ljudi koje nikada neu upoznati... Ne
znam. Zar to nije dovoljno," odgovorila je Katarina.
"Ne bi trebala plakati. Postoje neke druge stvari i neki drugi svjetovi
za koje smo predodreeni. Naa uloga nije samo proivjeti zemaljski
ivot, nego se i pripremiti za drugi, vei i vjeni, u kojem se
pokazujemo onakvima kakvi doista jesmo." "Ne elim jo otii. Nisam
zavrila sa svojim ivotom ovdje, kako da ga nastavim negdje
Pompea
drugdje?"
"Da nisi spremna Danijel te ne bi posjetio," odgovorila je Celesta i
nestala.
"Ej, jesi jo tu? Danijele," viknula je Katarina, a Danijel joj se odmah
javio.
Ve je bila budna. Nije ga zazvala u snu, shvatila je to kada je
odgovorio na njezin poziv.
Bilo je tri i pol ujutro. Ustala je, uzela pokriva i sjela na balkon. Dok
je Zagreb spavao u zagrljaju prozirne maglice a mrak kapao s krovova
Katarina je napokon odluila da e prestati dramatizirati zbog
situacije u kojoj se nala.
Nikada nije voljela dramatizirati pa nee ni sada, makar bila istina da
e umrijeti. Natoila je au vina, zapalila cigaretu i naglas rekla:
"Hoe li i ti vina?"
"Ja ne pijem," odgovorio je Danijel, nimalo iznenaen to ga je
pozvala. Sjeo je pored nje.
"Onda vjerojatno niti ne pui", rekla je Katarina, kojoj je tek sad palo
na pamet zapitati se kako se Danijel odjedanput naao na njezinu
balkonu. No, ta se injenica savreno uklapala u sve neobino to joj
se s njim dogodilo, pa ga nije nita pitala.
"Nema to veze sa zdravljem. Tamo odakle dolazim nema ni pia ni
cigareta," nasmijao se Danijel u kojem se poela buditi nada da e ga
Katarina konano prihvatiti.
"Pretpostavljam da me jo pokoja cigareta i aa vina nee ubiti."
"1 meni je jednom bilo ovako kao sada tebi. Pretpostavljao sam da e
me opet zvati. Ostalo je jako mnogo neodgovorenih pitanja, zapravo
pitanja koja nisi postavila a od tebe ih oekujem."
"Kako mogu znati da si ti doista bie s onog svijeta? Ima li neki
dokaz za to, ili jednostavno oekuje da u to prihvatiti samo zato to
ti tako kae?"
Pompea
"Kad si bila mala, tata te morao svaki dan voditi na vonju biciklom.
Mami si prvi put ukrala ru kad si imala tri godine. Sanjala si da e
postati balerina, ali su ti rekli da si predebela..."
"Nisam bila debela, traili su kosture za taj balet!"
"Dobro. Htjela si svirati gitaru, ali su te roditelji upisali na violinu.
Htjela si brata ili sestru. Prvi put ti se svidio jedan deko u treem
razredu osnovne, zvao se Alen. U srednjoj koli sluala si Bon Ovija,
Mihaela Jacksona, Europe ..."
"Dobro, dobro... Nije ti dosta to si mi doao rei da me praktiki vie
nema, nego mi jo nabija na nos tinejderske bubice!"
"Ne nabijam ti nita na nos, traila si dokaz da te poznajem. Znam jo
puno stvari o tebi, ako ovo nije dovoljno..."
"Ne elim gubiti vrijeme na to da mi govori o meni jer o sebi znam
sve. eljela bih da mi pomogne shvatiti kakvo je to mjesto s kojeg
dolazi i kako e meni biti tamo."
"Samo pitaj...razgovarat emo o tome koliko hoe. Ne elim da se
boji. Doao sam na zemlju sa zadatkom da ti priopim ono to sam ti
ve rekao i da budem uz tebe sljedea tri mjeseca. elio bih ti pomoi
da to lake prihvati ono to te eka i to bezbolnije prijee u moj
svijet."
"To je doista lijepo do tebe, dirnuta sam. Kad si ve takva faca, moe
li malo odgoditi moj dolazak u tvoj svijet, jer je meni ovdje super. Za
poetak, imam prijatelje kojima pamtim lica, koji ne razgovaraju sa
mnom kroz zidove i ne pojave se iz vedra neba kad im izgovorim
ime."
Katarina je bila pomalo iznenaena to s njim tako oputeno
razgovara, a prije samo nekoliko sati htjela je pozvati policiju. Kad
god je bila jako sarkastina, znailo je da se podsvjesno brani. Branila
se samo kada se bojala, a noas se branila od smrti. Kao da je mislila
da e otjerati smrt ako joj pokae da se ne boji, da joj je svejedno, da
je totalno cool.
Pompea
Koliko god je bila otvorena i prihvaala mogunost da ivot ne
zavrava u trenutku kada nam srce prestane kucati, nije joj bilo
svejedno. No, bilo joj je savreno jasno da je jedno razglabati o smrti
uz bocu vina, a potpuno drugo suoiti se s njom. Nije bila spremna za
takve vijesti, ni da je bolesna, a jo manje da e umrijeti. No,
iznenadila ju je mirnoa kojom je razgovarala s Danijelom. Unato
unutarnjem otporu ideji o umiranju koji nije htjela pokazati iako je
bila pred slomom i raspadom, nije pokazivala paniku, nije
histerizirala, nije pokuala pobjei.
"Rekao is ad Sam bolesna, ali ja se osjeam potpuno zdravom.
"Primijetila si da esto ima glavobolje? One imaju veze s tvojom
boleu."
Pokuavala je skupiti mrvice razuma i sjetiti se je li se u posljednje
vrijeme loe osjeala. Nije imala pojma kakva bi to bolest mogla biti.
Svojim glavoboljama nije posveivala pozornost. Bile su to obine
glavobolje. Ali, kao da to ima neke veze, kao da mora osjetiti da je
bolesna.
"Osjeam se uasno glupo i jako sam uzrujana zato to tebi, praktiki
neznancu, moram vjerovati kad mi kae da sam smrtno bolesna.
Jasno mi je da ne sanjam, ali me ovo uasno ivcira. Nemate li tamo u
tom tvojem svijetu neke mobitele? Mogao si mi poslati MS da dolazi,
ili samo poruku: 'Ej mila moja, vidimo se za tri mjeseca'. Kako moe
tek tako upasti u neiji ivot i rei nekome da umire?"
"Doista misli da je mogue takve stvari rei obzirnije? Kako bih to
tono mogao izvesti? Nema jednostavnog naina da se nekomu kae
kako umire, a prema onome to sam dosad iskusio uvjeren sam da je
ovako najbolje. Pokuavao sam razliitim ljudima na razne naine
rei ono to sam im trebao rei. Otvorenost i iskrenost pokazale su se
kao jedini ispravan nain. ao mi je to ne znam priopiti ljudima
loe vijesti na lijep nain, ali one ionako uvijek ostaju loe vijesti,
kako god ih ja izrekao. Uostalom, zar nije svejedno doznati to veeras
ili prekosutra? Nita se ne bi promijenilo."
Pompea
"Vjerojatno ima pravo. Ah, za danas mi je dosta razgovora o smrti.
Voljela bih da sada ode i malo me pusti na miru. Moram sama
razmisliti o svemu to mi se dogodilo veeras. Jasno ti je, nadam se,
da ti jo uvijek ne vjerujem do kraja. A i malo me plai sve ovo. I ti me
pomalo plai. Ne kaem da se panino bojim, ali mora shvatiti da
mi sve ovo ne djeluje normalno kao tebi, ako si doista aneo. Pomalo
poinjem vjerovati da jesi, ako ni zbog ega drugoga onda zato to se
pojavljuje i nestaje tako da to ne primijetim. Razumije to elim
rei? Normalni ljudi pozvone na vrata, pa udu u stan nakon to ih
pustim. Ti se pojavljuje kao iz neke nevidljive divovske Aladinove
svjetiljke."
"I normalno je da se boji. Nemoj se ustruavati bojati se. Pokai mi
to osjea. Strah, prijezir, tugu, radost... Nijedan osjeaj ne treba
preuivati ili ignorirati."
"Kako izgleda? Stalno te gledam, ali ve u sljedeem trenutku
zaboravim to sam vidjela. Morala bih stalno buljiti u tebe da bih te
mogla opisati."
"Moj pravi izgled vidjet e tek kad te odvedem s ovoga svijeta."
"Hm, nadam se da se neu razoarati."

***
Katarina je odluila da neko vrijeme nee dolaziti na posao. Otila je
ujutro k svojoj lijenici, rekla da je kronino umorna i pod stresom te
da treba dui odmor. Lijenica joj je bez problema otvorila bolovanje,
ak se nije potrudila pregledati je.
Nazvala je Nikolu i obavijestila ga da je na bolovanju do daljnjega.
Izvukla se s priom da se ve dulje ne osjea dobro i kako joj je
lijenica rekla da se za poetak mora odmoriti barem mjesec dana.
Nikola je bio prilino iznenaen jer je u proteklih pet godina samo
nekoliko dana bila odsutna zbog prehlade.
"Je li neto ozbiljno?"
Pompea
"Ma, ne znam... obavit u neke pretrage i vidjeti to je. Mislim da sam
zapravo samo iscrpljena. Javit u ti se."
"KO, mala, uvaj se. Ako neto treba, javi se."
Razmiljala je kako bi Nikola reagirao da mu je rekla istinu. Da mu je
rekla kako joj se javio aneo uvar i obavijestio ju da e uskoro
umrijeti. Sigurno bi pomislio da je poludjela, ili da je na nekoj looj
drogi koja ju je prilino pukla. Sjetila se Ines. to e njoj rei? Istinu
ili ne? Ines ju je dovoljno dobro poznavala i sigurno ne bi tek tako
popuila priu da je pod stresom. Vjerojatno ne bi popuila nikakvu
priu, ali nije joj se dalo u tom trenutku smiljati to e joj rei. To je
ipak bilo neto o emu je morala dobro razmisliti. Ines je bila
drukija od nje. Da se Danijel kojim sluajem njoj javio sigurno bi
samo neto opsovala i vie ga ne bi zvala. Zakljuila je da su u Inesinu
sluaju obje opcije zapravo besmislene. La nee popuiti, a istina e
joj u najmanju ruku zvuati suludo i vjerojatno e Katarini rei da joj
podvaljuje gluposti. Ali, s Ines e se baviti kasnije, nazvat e je da se
vide. Moda najbolje negdje vani, na neutralnom terenu, tako da ne
bude nikakvih scena i drama kojima je Ines bila sklona kada bi ula
neku nevjerojatnu vijest.
Otila je u knjinicu. Tamo nije bila mjesecima, iako je redovito
svakog sijenja produavala lansku iskaznicu. Posljednjih godina
ee je kupovala knjige a rjee ih posuivala. Postala je razmaena
itateljica kojoj se vie nije dalo u krevetu itati knjige koje je netko
prije nje ve drao u ruci. Mrzila je mrvice od bureka i sendvia koje
bi se zavukle izmeu stranica zato to je nekomu knjiga izmeu
ostaloga sluila i kao pladanj dok dorukuje. ivcirale su je i mrlje od
kave ili Coca-Cole koje su neuredni ljudi ostavili samo zato to knjiga
nije njihova i nije ih bilo briga hoe li nakon njih nekom drugom
dospjeti u ruke. U knjinicu je navratila kako bi pronala literaturu
koja e joj pomoi da odgovori na pitanja koja su je trenutano
najvie muila. ekala ju je cijela polica knjiga o nepoznatim
svjetovima. Izabrala je nekoliko o anelima, o ivotu poslije smrti, o
seobi dua...
Pompea
Sjela je za stol i poela listati knjige koje je izabrala. Pronala je
razliita svjedoanstva ljudi koji su tvrdili da su razgovarali sa svojim
anelima ili da su im se javili. Prie su bile vrlo uvjerljive, a ve sama
injenica da je pronala mnogo naslova s tom temom govorila joj je
kako to nisu neka "hokus-pokus" lupetanja, nego da se doista radi o
proivljenim iskustvima ljudi koji su tono znali o emu govore.
Jedna od knjiga sadravala je prie ljudi koji su tvrdili da su osjetili
prisutnost neega to ne pripada ovom svijetu, neku viu silu koja im
je u jednom trenutku pomogla, neto to im je dalo snagu kada im je
bilo teko. Sa svakom novom priom susretima s anelima Katarina
je bila sve sigurnija da Danijel nije nikakva halucinacija, da nije luda i
da bi trebala ozbiljno prihvatiti injenicu da postoji njezin aneo
uvar. Posudila je dvije knjige koje je odluila detaljno prouiti.
Moda je bilo udno to odgovore trai po knjigama, no nije se
osjeala spremnom da o tome pokua s nekim razgovarati, s nekim
tko bi joj se nasmijao u lice i rekao da se treba naspavati. Mogla je
naravno o tome razgovarati s Danijelom, no on je bio razlog zbog
kojeg je trebala taj razgovor.

***
"to se s tobom dogaa? Ne javlja se cijeli dan," rekla joj je Ines kad
joj se Katarina napokon javila.
"Obavljala sam neke zaostale poslove. Mislila sam te nazvati kad
zavrim sa svime."
"Zvui udno. Je li sve Ok?"
"Ma naravno," rekla je Katarina, ali je pogrijeila. Malo je zastala
prije nego to je odgovorila, to je za Ines bio znak da neto ipak nije
u redu.
"Pretpostavljam da e mi rei kad bude spremna. Stvarno zvui
udno."
"Doi sutra naveer k meni. I donesi neko vino. Dvije boce."
Pompea
"Znai, sranje je! Ti zbilja misli da te ne poznajem! Nemoj mi do
sutra umrijeti ili tako neto!"
"Pa, do sutra ne bih trebala umrijeti. Nije mi takav horoskop."
"Molim? Ti si potpuno popizdila! to ti je?"
"Doista nije nita strano, loe sam volje, to je sve. Vidjet emo se
sutra, draga. Hvala to si nazvala."
"Naravno da emo se vidjeti. Mislim da bismo se trebale vidjeti ve
danas, ali pretpostavljam da ti ta opcija ne odgovara." "Sutra u biti
bolje volje. Bok, vidimo se!".
"Pusa!"
Katarina je te veeri odluila ozbiljno razgovarati s Danijelom.
Shvatila je da je u njezin ivot doao netko ili neto, ni sama vie nije
znala to je to tono, i preokrenuo cijelo njezino postojanje. Ispitat e
detaljno tog malog davea, jer koliko god je bila sigurna da je Danijel
neka "via sila", u njoj je postojao mali crv sumnje, "zemaljski" crv
sumnje koji joj nije doputao da olako povjeruje nekomu ili neemu
to nema ama ba nikakve veze sa ivotom koji ivi ostatak svijeta.
Zbog toga je poela razmiljati da ipak ode na lijeniki pregled.
Skepsa uasno glupa i dosadna osobina zbog koje su mnogi ljudi
propustili uiniti mnoge stvari u ivotu ali ne samo on poela ju je
gristi prvi put otkad zna za sebe. Htjela je biti sto posto sigurna, iako
je na neki nain bila uvjerena da joj je uistinu doao kraj. Bila je to
stvar instinkta koji nije imao veze s Danijelom. Bila je nepogreiva u
procjenjivanju sebe, svojega ivota, svojih osjeaja i svega to je
napravila. Ali uvijek je ostavljala i malo prostora razumu, a tako je
bilo i ovaj put.
Imala je totalnu zbrku u glavi, to joj je bilo savreno jasno. Iz
trenutka u trenutak mijenjala je teoriju o tome tko je Danijel, postoji
li doista, je li doao po nju ili je doao zbog neega drugoga.
"Hej, lijepa Katarino! Kako si," javio se Danijel.
"Hej, Danijele. Ne mogu rei 'lijepi' jer ne znam jesi li lijep, ruan ili
Pompea
samo prosjean, to je moda najgore. Pa jako sam dobro, hvala na
pitanju. Vidim da ima smisla za humor, to volim kod ljudi, a
odnedavno i kod anela. Daj reci mi gdje si cijeli dan, to radi po
cijele dane, a naroito me zanima to radi u one dane kad ne
razgovara sa mnom?"
"U svojem sam svijetu, ali stalno pazim na tebe. Vodim rauna o tome
treba li me."
"A po emu si zakljuio da te sada trebam?"
"Nisam zakljuio, javio sam ti se jer mi je tako dolo. Ali, pustit u te
na miru ako eli."
"Nemoj. Ionako sam htjela malo s tobom razgovarati jer nisam ba
sigurna da trenutano od svih svojih prijatelja mogu s nekim
razgovarati o tebi i o onome to si mi rekao."
"ao mi je to sam ti se prvi put javio u trenutku kada sam ti morao
rei lou vijest, a i zato to sam ti zakomplicirao sve ostalo.
Razumijem da ne moe ni s kim o ovome razgovarati,moda ti to ne
bih niti preporuio, barem ne prije nego to dobro razmisli kome bi
se mogla povjeriti. Vidio sam svakakve reakcije ljudi i znam da to
esto zna biti dosta frustrirajue. Ljudi nisu uvijek spremni prihvatiti
neto o emu nita ne znaju. Ali zato ja mogu u svakom trenutku biti
uz tebe, kad god i koliko god ti treba."
"Jesi li ikada gledao ili uo za film "Duh"? Edemi Moore, Patrick
Swayze... Znae li ti neto ta imena?"
"Katarina, ti nisi Edemi Moore..."
"Pa, bogami nisi in it Patrick Swayze, oito! Pitala sam te to jer bi mi
moda tako bilo lake shvatiti... Valjda shvaa da mi nije
jednostavno razumjeti otkud si se pojavio, otkud dolazi gdje u ja to
zavriti, ako je uope istina to to mi govori. Zna to, ako je ovo
neka zajebancija, pronai u te i nee ti biti ugodno."
"Volio bih da ti mogu rei kako je ovo ala. Drae bi mi bilo da mi sad
opali dvije pljuske jer ti laem, ali ja sam doista doao po tebe. Pitaj
Pompea
me sve to eli, moda e ti moji odgovori pomoi, moda e ti biti
lake."
"Ii u k lijeniku."
"Ja i oekujem da provjeri sve to sam ti rekao. Zapravo, udi me da
to ve nisi uinila. Mnogi prije tebe najprije su otili lijeniku. Na
neki nain ti se divim, hrabra si."
"Nije to hrabrost, ja samo ne volim komplicirati. ivot je u sutini
jednostavan. Moda nije lak, ali jednostavan je, samo to su ljudi
takvi da vole sve zakomplicirati do granice neizdrljivosti, a onda jo
imaju obraza aliti se nakon to su sami sve zagovnali. Moe ga
ivjeti bez zadrke ili ne, i prihvatiti sve njegove prednosti i mane. 1
mora znati prihvatiti njegov kraj, a ja sam odluila to nauiti
prihvatiti. Volim ivot i ako je ovo doista kraj sretna sam s onim to
sam proivjela i elim da i kraj bude sretan. Nije uvijek bilo lijepo, ali
ni za im ne alim. Znam za puno poraza, ali i za puno vie pobjeda, a
to je na kraju jedino vano. Uasno bi mi smetalo da moram umrijeti
a da istodobno alim zbog proputenih prilika. Inae, mrzim sretne
zavretke, oduvijek su mi bili nategnuti. Previe su ameriki, kao da si
luzer ako neto ne zavri hepiendom. Htjela sam te pitati... moe li ti
uti samo mene ili uje i sve ostalo?"
"ujem sve."
"Pustit u nam 'Unchained Melody, a onda idem spavati. Umorna
sam od ovoga, stalno o tome razmiljam i mijenjam miljenje iz
minute u minutu. Vrijeme koje je prolo od naeg razgovora posve
me iscrpilo. Imam osjeaj kao da mi je sve jasno, a onda mi u
sljedeem trenutku nita nije jasno. Malo ti vjerujem, pa ti malo ne
vjerujem. Sve to znam i osjeam govori mi da nisi prikaza. Stvaran
si, ali si istodobno nestvaran. Sve o emu smo razgovarali zvui
logino, ali nemam nikakav dokaz da si doista onaj za koga se
predstavlja. Morat e se jo potruditi da bi me uvjerio u ono to
govori."
Ve sam ti objasnio da nisi prva kojoj sam se javio. Smislit u nain
Pompea
da ti pokaem tko sam, da to vidi," rekao je Danijel. Pustit e nam
Unchained Melody? Znai li to da emo zajedno pogledati i film
'Duh'"?
"Ne, to znai da te kanjavam jer si rekao da nisam Edemi Moore, a
ona je jako seksi. Volim tu stvar. Znai, ipak zna za taj film?"
"Da. Gledao sam ga s jednom enom prije nekoliko godina. I ona ga je
htjela pogledati sa mnom prije nego to umre. Jako mi se svia
'Unchained Melody."
"Odlino, voli glazbu. Ja ve godinama na podu slaem soundtrack
svojeg ivota. Trpam pjesme koje volim i koje su mi u nekom
trenutku jako puno znaile. I danas mi znae puno i podsjeaju me na
vane stvari, na dogaaje, ljude... Pomau mi da ne zaboravim sve
lijepo i runo, naroito runo, jer rune stvari imam obiaj brzo
izbrisati iz pamenja a nisam sigurna da je to ispravno. Koliko god su
rune uspomene teke, dobar su podsjetnik na to koliko sam u
meuvremenu napredovala me nisu uspjele slomiti. Sada je pravi
trenutak da tu listu konano zavrim. Mogla bi ti se svidjeti. E da, jo
jedna stvar. Sutra naveer svakako mora biti sa mnom, dolazi Ines.
To e biti sjajno iskustvo za tebe."
"A koji je hit soundtracka tvojeg ivota?"
"Barry White. Nemoj mi samo rei da nema pojma tko je to, jer u
doista biti jako tuna ako mi je sudbina namijenila anela uvara koji
nikada nije uo za Barryja!"
"Sudbina ti nije ba toliki neprijatelj. I'm never never gonna give you
up, I'm never ever gonna stop, not the wayeel about you...'", otpjevao
je Danijel prije nego to joj je poelio laku no.

***
Rano ujutro odvezla je auto u servis. Nakon to su joj rekli da se vrati
za dva sata, odluila je otii na kavu. Sjedila je za stolom i igrala se
BlackBerryjem a onda odgovorila na nekoliko mejlova. Uvijek je brzo
Pompea
odgovarala na e-potu i vie nije mogla promijeniti tu esto
bespotrebnu naviku jer su se svi poznanici bili naviknuli da e njezin
odgovor stii za nekoliko minuta.
Odloila je BlackBerry i pustila da joj misli odlutaju na dogaaje od
prole noi. Izvrtjela je u glavi sve razgovore s Danijelom i sve o emu
je nakon tih razgovara razmiljanje je mislila isto, ali njezine teorije o
nepoznatom nisu vie bile tako uzbudljivo misteriozne kao u danima
dok jo nije znala da postoji Danijel. Postala je dio toga nepoznatog,
protagonist koji ne zna teoriju primijeniti u praksi. Odjedanput je
postala glavna glumica u predstavi ivota o kojoj je nekad sanjala, a
sada kada joj se ta prilika pruila poeljela je da i dalje igra sporednu
ulogu, onu koja ne predvia susrete s anelima uvarima. Ulogu koja
zapravo ne predvia nita to nema veze s ovim svijetom.
Uvijek je voljela sama traiti odgovore i objanjenja jer je tako
najbolje istraivala ivot. Uostalom, sama je najbolje znala to treba
uiniti i kako. Ovaj put, prvi put, htjela je suprotno... da joj netko
kae to treba misliti i raditi. Zazivala je neke nevidljive sile da misle
umjesto nje i odlue umjesto nje... I naravno, da odluka bude
ispravna.
Danijel se pribliavao terasi na kojoj je sjedila i pila kavu. Ugledala ga
je ba kada je u sebi preklinjui tragala za odgovorom. Rairila je oi
dok je prilazio njezinu stolu.
"Hoe dokaz?" pitao ju je.
utjela je. Bilo je ljudi oko nje i nije joj bilo ni na kraj pameti
razgovarati s nekim koga samo ona vidi. Pogledala ga je i slegnula
ramenima kao da joj je svejedno, a zapravo je vie od iega u tom
trenutku htjela vidjeti to e uiniti. Ostavila je novac na stolu,
dignula se i napustila kafi. Danijel je hodao pokraj nje.
"Idem po auto. Pronai me u gradu," rekla mu je tiho, a on je samo
nestao.
Jo je neko vrijeme ekala u servisu, a kada je dobila auto zaputila se
u centar. Parkirala je u podzemnoj garai na Tukancu i dok se
Pompea
pjeice sputala prema Ilici vidjela je da je Danijel ve eka na uglu.
Skrenula je prema trgu, a Danijel joj se pridruio.
"Na samo nekoliko minuta vidjet e neto to ljudi inae ne vide. To
je najvri dokaz koji ti mogu dati. Ako ti ni to ne bude dovoljno,
onda e morati sama traiti neto to e te uvjeriti da sam ono to
tvrdim da jesam i da govorim istinu. Ovo inim prvi put i vjerojatno
to vie nikada neu ponoviti," rekao je Danijel i upitao je li spremna.
Kimnula je glavom.
Zamaglilo joj se pred oima te sekundu ili dvije nita nije vidjela osim
mutne mrlje u koju su se pretvorili ljudi i zgrade oko nje. A onda se
slika razbistrila i imala je to vidjeti...
Blaga, njena i lijepa bia hodala su oko nje zajedno s ljudima koji su
prolazili kroz njih, izmeu njih, nesvjesni njihove prisutnosti. Ljudi
su se sudarali s njima, a oni se nisu niti pokuavali skloniti s puta.
Ionako nisu smetali, izgledali su poput hologramskih slika. Neki su
lebdjeli nekoliko metara iznad zemlje, neki su stajali u grupicama i
razgovarali, a neki su hodali pokraj osoba kojima su bili dodijeljeni
kao aneli uvari. Nekoliko njih sjedilo je po terasama kafia i neto
su meusobno razgovarali i smijali se, a dvojica ili trojica glupirali su
se po cesti i, kako je izgledalo Katarini, natjecali se tko e prvi
pogoditi broj tramvaja koji dolazi.
Povremeno bi netko mahnuo Danijelu, a on bi odzdravio. Nekoliko
njih obratilo se Katarini pitajui je kako je. Predstavih su se, ah uope
nije razabrala to joj govore. Ponaali su se kao da se s njom znaju ve
jako dugo, a ona je samo stajala i nijemo promatrala to se oko nje
dogaa. Ugledala je Celestu i u prvi se trenutak nije mogla sjetiti
zato joj se ini poznata.
"Katarino, dobro dola," rekla joj je, a kada je ula njezin glas sjetila
se da je s njom razgovarala u snu.
"Pokuala sam ti onu veer objasniti to se dogaa, ah vidim da je
Danijel smislio uvjerljiviji nain. To to je uimo nije uobiajeno, no
ponekad moramo napraviti iznimku. Ovo vjerojatno nisi oekivala, ah
Pompea
pomoi e ti da lake prihvati ono to te eka. Bit e lake i tebi i
Danijelu. Idem sad, moram jo tota obaviti. Vidimo se," rekla je
Celesta i nekamo odlebdjela.
Katarina nikada u ivotu nije bila toliko zaprepatena. Bila je svjesna
da ona jedina vidi ta bia i nastojala je da nitko ne primijeti njezino
zaprepatenje. Naslonila se na zid kako bi se pribrala i pogledom je
potraila Danijela. Osjetila je olakanje kada je vidjela da je jo pored
nje.
Bio je zadovoljan. Njezin pogled i izraz lica govorili su mu da je
odabrao pravi nain kako bi je uvjerio da nita to joj je rekao nije
izmislio.
"To su aneli. Poput mene. Oni koji hodaju uz pojedine ljude njihovi
su aneli uvari. 1 ja sam tako esto hodao pokraj tebe," poeo joj je
objanjavati, dodavi da je Celesta jedna od iskusnijih i da esto
pomae ostalima.
Prvi put otkad joj se javio Katarina mu nije odgovorila. Ostala je bez
rijei. Dobila je dokaz koji je traila, no nije oekivala da e biti tako
snaan. Vie od ovoga niti moe niti ima pravo traiti. A onda se sve
vratilo na staro. Ilica je opet izgledala obino umorni ljudi tumarali
su po duanima, pretravali cestu bjeei od tramvaja ili nekamo
urili.
Niz Katarinine obraze potekle su suze jer je shvatila da je vidjela
neto to vide samo odabrani, ali ponajprije zbog spoznaje da je ipak
istina ono to joj je Danijel rekao. Jo malo i ona e biti jedno od tih
nevidljivih bia. Istina je bila njezin ivotni moto i oduvijek je voljela
iskrenost. Sada ju je rastuila do neizdrive boli. Boli koju nije bilo
mogue otjerati. Boli koju nije bilo mogue izudarati do te mjere da
umre niti je se rijeiti na bilo koji drugi nain. Ta e bol ivjeti koliko i
ona.
Vratila se u garau. Htjela je otii kui i biti sama sa svojim mislima.
Nekako je doteturala do auta i sjela. Trebalo joj je neko vrijeme da se
sabere. Danijel je sjedio pokraj nje, ali nije pustio ni glasa. Katarina je
Pompea
bila previe uznemirena da bi je samo tako ostavio nakon to joj je
pokazao svijet anela koji ljudi ne vide i nisu svjesni njegova
postojanja.
Sporije nego inae, u potpunoj tiini, vozila se kroz grad. Bila je
fokusirana na vonju, potpuno praznog pogleda, i jedva je ekala da
stigne kui. Kad je ula u stan, zakljuala je vrata i zamolila Danijela
da ode jer eli biti sama.

***

Izala je na balkon i pogledala u nebo, uskoro svoj novi tlom, kao da
pogledom trai budue susjede koje je maloprije upoznala u Ilici. No,
vidjela je samo ptice koje su omamljene od vruine traile spas u
hladovini drvea.
Glave ispranjene od misli gledala je prostranstvo iznad sebe praznim
pogledom osobe kojoj vie ni do ega nije stalo.
Stezalo ju je u grlu i osjeala je kao da e svakog trenutka zaplakati,
ali suze nisu navirale.
Otila je u kuhinju, otvorila ormari u kojem je drala omiljene
grickalice i pia te posegnula za bocom vina iako nije imala emu
nazdraviti, ipak si je natoila jednu au, a onda daljinskim ukljuila
iPod koji je stajao u svojem docku i zaula poznati glas Nine Simone
te klavirski poetak "Sinnermana".
"Probaj ne zaplesati na ovo," rekla je samoj sebi i poela se gibati u
ritmu pjesme koja joj je bila mnogo draa u originalnoj verziji, a ne u
onoj drugoj, popularnijoj, koja je ve nekoliko godina subotom punila
plesne podije.
Tata joj je putao Ninu Simone jo prije nego to je krenula u kolu.
Roditelji su joj najee putali ono to su oni sluali a ne to sluaju
njezini vrnjaci. Katarina im je zbog toga bila zahvalna jer je shvatila
da veina djece slua neto to se njoj uope ne svia.
Pompea
Mislima se iz djetinjstva vratila u sadanjost i na ono to joj je Danijel
to poslijepodne pokazao. Aneli su izgledali kao obini ljudi, nita
drukiji od onih koje svaki dan viamo. Nimalo se nisu uklapali u
vjerovanje da svi imaju krila, kovravu kosu, najee plavu, i djeje
crte lica. Ona je vidjela tek nekoliko njih s kovrama, a nijedan nije
imao lice poput djejega. Svi su se mogli komotno provercati kao
ljudska bia pa je Katarina pomislila da je ve toliko puta prola
pokraj anela a da toga nije bila svjesna.IPod je i dalje radio i sada se
ula pjesma "This is my life". Oboavala je Shirley Bassey, a naroito
tu stvar. Katarini se inilo da svaka rije i svaki stih zapravo opisuju
njezin ivot. Jednom je rekla da e jednog dana taj klasik Shirley
Bassey naslijediti Sinatrin "My way" kad ljudima dosadi njime
obiljeavati neki zavretak ili slaviti trenutak trijumfa. Pjevala je u
kuhinji iz sveg glasa. "Kao da sutra ne postoji," palo joj je na pamet,
no nije znala je li to smijeno ili tuno. Kasnije je shvatila kako joj je u
tom trenutku bilo svejedno.

***
Danijelu je laknulo nakon odluke da Katarini otkrije svijet anela i
napokon je uvjeri da je sve to joj je rekao istina.
"Dobro si odluio," priznao je Myst, koji se Danijelu pridruio u etnji
po Zrinjevcu. "Ovo su trenuci kada mi je ao to nisam iv jer bi sad
trebalo zapaliti jednu debelu i sonu cigaru koju ljudi uvaju negdje u
ladici za posebne prigode." Myst je aneo koji je Danijela meu
prvima doekao na nebu i uz kojega je otkrio da se ivot ne mjeri
vremenskim razdobljima.
"Aha, sad bi ba dobro dola," sloio se Danijel.
"A gdje je Katarina?"
"Otila je kui. Treba joj vremena da o svemu razmisli. Prije ili poslije
ionako bi i sama shvatila da ne laem, no htio sam joj olakati. Sada
se konano moemo oboje pripremati za njezin odlazak."
"Pa da! Sada vie nema razloga za odgaanje."
Pompea
"Ali, moja namjera nije bila to prije sa svime zavriti. Zasluila je da
joj damo vremena da zatvori sva poglavlja svojeg ivota, a to e joj
moda biti lake sada kada se oslobodila sumnji, Uostalom, to je
vrijeme ionako njezino i nemamo joj ga pravo oduzeti."
"To govori zbog sebe ili zbog nje?"
"Kako to misli?"
"Daj Danijele, ne izvodi! to je s tvojim poglavljem koje nisi zatvorio
prije nego to si otiao odavde i zbog kojeg se stalno vraa ali nita
ne poduzima?"
"Ovaj put sam tu zbog nje, a ne zbog sebe. Uostalom, vraam se kad
god mogu. Valjda u ga jedanput zatvoriti. Zato bih volio da Katarini
damo dovoljno vremena kako bi obavila sve to misli da treba, a ne
da joj ostane teret krivnje kojeg se nikako ne moe osloboditi. I kako
to da ti je to pitanje ba sada palo na pamet?"
"Prilino si naivan za anela ili se samo pretvara. Zna da je najtee
sakriti ono to ne eli da se zna, ono to ne eli da drugi vide. Ne ide
ti skrivanje."

***
Stajala je ispred ordinacije, bilo je skoro podne. Ustala je rano, iako je
vrlo loe spavala. Zapravo, gotovo uope nije spavala. Kada se juer
vratila iz grada nakon to joj je Danijel pokazao svijet anela, vie nije
izlazila. Nikoga nije zvala, ni s kim nije razgovarala, osim sa samom
sobom. Na poetku je samo stajala, bez ijedne misli, potpuno prazne
glave, kao da niim nije htjela uprljati ono to je vidjela. Do naveer
se uspjela potpuno smiriti i zaudo vie nije preispitivala jesu li bia
odnosno aneli koje je vidjela bili tek plod njezine mate. Dobro ih je
vidjela, nije imalo smisla negirati ono to se juer dogodilo i ono to
je iskusila pripisivan halucinacijama zbog umora.
Cijelu no nije mogla prestati misliti o tom udesnom paralelnom
svijetu koji postoji na zemlji a da to nitko ne primjeuje. Istodobno su
Pompea
joj se mijeali razliiti osjeaji... Bila je tuna, sretna i ponosna, a za
svaki taj osjeaj imala je dobar razlog. Bila je tuna jer vie nije
postojala nikakva sumnja da je Danijel aneo i da nije lagao kad joj je
najavio skoru smrt, jer aneli ne lau. Bila je ponosna jer je vidjela
neto to rijetki za ivota imaju priliku vidjeti. Bila je sretna jer je
osjeala da e sve biti u redu. Umrijet e, ali sve e proi dobro.
U jednom je trenutku odustala od odlaska lijenici, ali se
predomislila. Nakon svega to je prola s Danijelom u samo nekoliko
dana, znala je da odlazak lijeniku nee nita promijeniti, no ipak ju
je zanimalo to joj je.
Nazvala je jednu lijenicu na Rebru koju je upoznala kada je
gostovala u jednoj emisiji na televiziji. Katarina joj se svidjela,
ostavila joj je svoj broj i rekla neka joj se javi ako bude imala nekih
problema ili joj zatreba hitan pregled. Jutros je odluila prihvatiti
ponudu. Lijenica joj je rekla da doe odmah i potrai je na odjelu.
Vodila ju je od laboratorija do laboratorija i taj je dan obavila vie
pretraga i snimanja negoli cijeli ivot. Rekli su joj da sutra doe po
nalaze, ali Katarini se jedna reenica duboko urezala u pamenje.
"Vidjet emo sutra sve nalaze, ali imate doista lou krvnu sliku a i
prema onome to ste naveli u naem razgovoru bojim se da je rije o
simptomima koje ne smijemo ignorirati." Nakon toga lijenica je
dodala "Ne mora biti nita opasno, sutra emo znati o emu se radi.
Moda ete morati obaviti neke dodatne pretrage kako bismo bili
sigurni."
Znala je da je beznadno, ali to joj je trebala rei. Moda: "Ma,
nemojte se uope truditi, ionako u uskoro umrijeti. Znam, rekao mi
je Danijel. On je, znate, moj aneo."
Katarina je ula u auto i odvezla se na Jarun. etala je pokraj jezera i
plakala. Plakala je drugi put u nekoliko dana ako rauna plakanje u
snu, iako inae nije ba plaljivica. Zadnji put je plakala kada ju je
nazvao Petar, jedan od njezinih bivih, i rekao da je ve dva mjeseca u
vezi s drugom djevojkom pa je pomislio kako bi bilo fer da joj to kae.
Bilo je to prije etiri godine.
Pompea
Sabrala se nakon pola sata i odluila da od svojih malo preostalih
dana nee raditi dramu i cirkus. Nee nikome rei zap Danijela,
moda samo Ines, ali to e odluiti veeras kada se nadu. Roditeljima
nee rei, ak nije sigurna hoe li im rei da je bila kod lijenice. Bila
je njihovo jedino dijete i znaila im vie od iega u ivotu. Bili su silno
nesretni kada se prije pet godina odselila od njih. Nikako nisu mogli
shvatiti zato je unajmila stan kad ima svoju sobu u roditeljskom
domu. Govorili su joj da je to bacanje novca, ali Katarina je znala da
nije u pitanju novac. Bila im je najvea radost i uporno su je
pokuavali nagovoriti da ipak ostane ivjeti s njima barem jo neko
vrijeme. No, Katarina je htjela samostalnost, htjela je ivjeti sama.
Nije to imalo nikakve veze s roditeljima, voljela ih je najvie na
svijetu, ali privlaila ju je sloboda, mogunost da sama odluuje o
svemu pa ak i o najmanjim sitnicama, primjerice hoe li veerati u
est ili u osam.
Poput veine roditelja, i njezini su se voljeli petljati u kerin ljubavni
ivot. Nisu dodue bili agresivni, ali bilo joj je naporno ve i to to su
htjeli s njom razgovarati o njezinim vezama. Za poetak, nikako nisu
shvaali zato ne moe u vezi ostati due od godinu ili dvije, kao da je
to ovisilo samo o njoj.
Katarina nije s njima voljela dijeliti intimu. Naime, bili su ljudi koji
su u nekim stvarima ostali u dobu u kojem su odrastali. Nisu
razumjeli da se mnogo toga promijenilo i da nije jednostavno nai
pravu ljubav kao to je to bilo za njih dvoje. Majka je u pitanjima
ljubavi bila staromodna i sve je njezine veze usporeivala sa svojim
brakom. Za razliku od Katarine koja je u mukarcima uglavnom
traila nove izazove i spoznaje, njezina je majka smatrala da pravi
mukarac eni mora pruiti miran i stabilan ivot te uvijek biti uz nju.
Nije razumjela ene kojima je ponekad odgovaralo da budu same, bez
mukarca. Katarina je mrzila s mamom razgovarati o tim stvarima jer
je njezine mladie usporeivala s Katarininim tatom, kojeg je
obiteljski ivot potpuno ispunjavao. Imale su potpuno razliita
stajalita tome i bilo je besmisleno prepirati se koja ima pravo.
Pompea
"udno mi je da proe i po godinu dana, a da nisi upoznala nikoga
tko ti se svia. Kad netko toliko dugo trai dobrog deka, bilo bi
normalno da ga i nade. Ali, ti uvijek naleti na one koji te ne
zasluuju. Previe si pametna i previe si toga postigla da bi dopustila
da ti u ivot ue netko tko e te samo povrijediti ili koga e se
jednom jedva sjeati," govorila bi joj majka, a Katarini se nije dalo
raspravljati o vlastitim krivim procjenama. Nije joj imala hrabrosti
rei da je ona sama sebi dovoljna, ak i da uope ne nae nekoga s
kim bi bila spremna provesti ivot. Ili barem vei dio ivota. Mama bi
takve tvrdnje smatrala prkosom i djetinjastom eljom da bude
drukija od ostalih, a ne kao izraz njezina slobodnog i neustraivog
duha kojemu samoa nije negativna stvar.
Bilo joj je ao to im nikada nije mogla objasniti da se mnogi cijelog
ivota jako trude kako bi postigli njoj uroenu oputenost. To nije
bila oputenost koja je naginjala neozbiljnosti, nego ona vrsta koja joj
je omoguila da se u svakom trenutku moe osloniti na sebe i da joj
za mnoge stvari nije trebao nitko osim nje same. Smatrala je to
moda i najveim ivotnim darom, a s mamom i tatom nije mogla
podijeliti takva razmiljanja. Ne bi tako neto razumjeli. Oni su za nju
bili najdivniji roditelji na svijetu, ali odrasli su i odgajani u neko
drugo doba i ne razumiju njezina stajalita. Kada bi joj mama
govorila takve stvari, nije to bilo predbacivanje, nego briga za ker
potaknuta najdubljim majinskim osjeajima.
Katarina se bojala da bi joj ivot postao nemogu kad bi znali da je
bolesna. Ionako su se uvijek prema njoj postavljali pretjerano
zatitniki, to joj nije bilo teko razumjeti, ali ponekad je znalo biti
naporno. Razmiljala je o tome je li nepravilno uskratiti im
mogunost da se oproste s njom. Ponekad su joj dosaivali sa svojom
roditeljskom panjom, moda i neprimjerenom njezinim godinama,
ali mnogi su roditelji takvi. Bezgranino ih je voljela sa svim njihovim
lijepim i napornim osobinama i bila im je zahvalna za sve to su joj
pruili kako bi se razvila u osobu kakva je postala.
Sjedila je na barunskom ljunku, vlanom od sinonje magle i puila.
Pompea
"Barryjeva 'Let the music play glavna je stvar na soundtracku. Ali,
dobro si otpjevao sino 'Never gonna give you up'," pohvalila je
Danijela.
"Zato je to pjesma tvojeg ivota?"
" U toj pjesmi zakvaila sam se za jednu stvar, a to je kad Barry kae
da samo eli 'otplesati no', ispratiti je plesom, kako god. Dance the
night away. Prepoznala sam se u tom stihu jer no je prilino
obiljeila moj kreativni dio ivota. Ta me pjesma svaki put nadahne,
uvjeri me kako ne postoji nita to je za mene nemogue. Uope je ne
doivljavam kao ljubavnu."
"Neobino mi je da mi netko govori o sebi kroz pjesme. Misli li da
e mi tako rei sve o sebi?"
"Pa, 0 ljudima moe dosta doznati ako zna to vole itati, kakvu
glazbu vole sluati, kakve filmove vole gledati... To je ponekad
dovoljno da shvati tko su i kakvi su."
"Da te ne znam i da si mi pustila tu pjesmu, ne bih uspio stvoriti
nikakvo miljenje o tebi. Iako, svia mi se razlog zbog kojeg je tako
voli."
"Naravno da ne bi. to moe zakljuiti iz jedne pjesme? Ona je samo
mah dio prie o meni i s njom ti poinjem priati. ut e ih jo
puno."
"Jedva ekam uti i ostale i zato su ti vane. Ovaj... bila si danas kod
lijenice. Jesi li sada sto posto sigurna ili e ekati nalaze?"
"Otii u sutra skupiti te papire. Valjda. Ne da mi se sad tome
razgovarati. Radije mi reci kamo e me odvesti, kakvo je to mjesto?"
"Nee ti biti loe, lijepo je kod nas. Srest e ljude koje poznaje. Ima
nas mnogo. Nakon nekog vremena neu ti vie trebati. Bit e ti udno
na poetku, ali ne mora se bojati."
"Hoe li me boljeti?"
"Ne. Sve e biti u redu. Zaspat e, a kad se probudi nai e se medu
nama. I to e biti sve. Malo e se prilagoavati, a onda e kao i mi
Pompea
ostali dobiti zadau da bude aneo uvar nekomu do koga ti je
stalo."
"ovjee, nisam mirovinu ni ovdje doekala, a sad ispada da neu
uope prestati raditi."
Danijelu je bilo drago to je Katarina konano uspjela nai inspiraciju
za humor u cijeloj prii. Previe se esto suoavao s oajem ljudi kad
bi im rekao da je doao po njih. I bio je ponosan to je svojoj tienici
pomogao shvatiti da ono to je eka nije tragino i da nema razloga za
strah.
Njezina bol nije pobijedila elju da pokua shvatiti to je pred njom i
kako e se s time nositi. Divio se njezinu dostojanstvu i tomu to se
uspjela othrvati depresiji i melankoliji za razliku od veine kad bi im
rekao da je doao po njih.
Katarina mu je zbog toga postala draa od svih s kojima se dosad sreo
u "karijeri" anela uvara. Mislio je da nikada nee upoznati osobu
koja e ak i s malom dozom humora prihvatiti svoju situaciju. Sjetio
se sebe kada ga je Laura, njegov aneo uvar, obavijestila da je dola
po njega. Nije to podnio muki. Obuzela ga je panika, vrlo malo mu je
nedostajalo da se baci kroz prozor, toliko je bio izvan sebe. Laura je s
njim prvu no morala razgovarati satima, ali ak ni tada nije mogao
prihvatiti da mu se ivot blii kraju. Danima su trajali razgovori
izmeu njega i Laure, koja se prilino trudila kako bi mu objasnila da
odlazak na drugi svijet ne znai konani kraj.
"Shvati to kao da se seli u neki drugi kvart," rekla mu je Laura i ta
najbanalnija reenica bila je kljuna da Danijel prihvati kako mora
otii i privremeno napustiti one koje voli i koji vole njega.
Let the music play just wanna dance the night away
Here, right here, right here is where I'm gonna stay
All night long
Let the music play on
Just until I feel this misery is gone
Pompea
Movin', kickin', groovin', keep the music strong...
Let the music play...
Barry White***

Fakultet je upisala samo zbog francuskoga. Voljela je taj jezik. Jo
dok nije bila sasvim svjesna svojih snova, elja i mogunosti, htjela je
poslije faksa predavati francuski i prevoditi knjige. No, stvari su ve
na poetku krenule u potpuno drugom smjeru.
Studenti i profesori na francuskoj katedri stalno su organizirali
nekakve dogaaje od veeri francuskih ansona do kratkih
predstava na francuskome. Osim to su na taj nain proirivah svoje
znanje jezika, studentima je to bila i prigoda da se poblie upoznaju s
francuskom kulturom. Katarini su se jako svidjele te veeri koje je
provodila s kolegama poslije predavanja i redovito je sudjelovala sa
svojim idejama. Jedne veeri jedan od profesora predloio je da
pripreme predstavu na francuskome za koju e sami napisati scenarij.
Budui da se nitko nije bavio pisanjem, nije bilo zainteresiranih.
Katarina se javila, iako nije bila posve sigurna hoe li to moi
napraviti. No, nije imala to izgubiti. Ako se nikome ne bude svidjela
njezina umotvorina, napravit e predstavu prema Moliereu ili nekom
drugom francuskom piscu, kao to su inae radili. A ako im se svidi
Katarinina pria, moda e to biti prilika da pokua raditi neto drugo
umjesto profesorskog posla.
Bacila se na posao iste veeri. Mislila je da e rijei same poeti
navirati onog trenutka kada sjedne za kompjutor. No, nikakva
pametna ideja nije joj padala na pamet, pa je dva sata mozgala o temi
predstave... da li da bude ljubavna, politika ili kriminalistika. Tek je
Pompea
tada shvatila u to se uvalila, bilo joj je jasno zato su ostali bili
suzdrani kada je profesor predloio da se okuaju u pisanju. Rijetki
meu onima koji itaju knjige razmiljaju koliko vremena treba da bi
se napisalo neto to e se ljudima svidjeti te koliko je mate i vjetine
potrebno za pripovijest, a kamoli za roman. Katarini je to postalo
jasno tek sada kada je sama pokuala smisliti originalnu priu.
Kao to je esto inila kad bi joj trebala inspiracija, pustila je glazbu.
Samo je ukljuila play listu u kompjutoru, opustila se i prepustila
matanju. Prisjetila se stvari koje su do tada radili i zakljuila da
nitko od nje nee oekivati da napie neto Shakespeareova ranga.
Sve to su do tada radili bilo je jednostavno i blisko veini ljudi koje je
znala. Ve je bila zadovoljna jer je izbor suzila na svakodnevne teme,
odnosno na svakodnevni ivot. Prebirala je po svojem ivotu, ivotu
svojih prijatelja, roditelja i poznanika, i njezina pria kojoj je dala
naslov "Jedan dan u ivotu" poela je pomalo dobivati konture.
Laknulo joj je kad je procijenila da e joj za pisanje biti dovoljno
nekoliko dana.
Ba u tom trenutku Barry White je zapjevao "Let the music play" i
ona mu se pridruila prepustivi se zaraznom plesnom ritmu. Vratila
je pjesmu na poetak i gledajui se u zrcalo izgovarala poetne
stihove, one koji zvue kao da Barry s nekim razgovara. Oponaala ga
je i osjeala se oputeno, sretno. Barry White joj je tako postao prvi
izbor kad god joj je trebala kreativna inspiracija. Nije znala to ju je
pritom vie inspiriralo savrene pjesme ili njegov coolerski glas.
Kako god bilo, Barry je za nju bio nenadmaan.
Naravno, ideju za priu sjajno su prihvatili ostali kolege te su joj
pomogli u kreiranju pojedinih likova. Predstavu su izveli nakon
nekoliko mjeseci kada su im u goste doli profesori iz Francuske. Bila
je to sjajna veer, predstava je bila izvrsna i igrali su je jo nekoliko
puta prije nego to su diplomirali i svatko otiao svojim putem.
Katarina je u meuvremenu piskarala jo kojeta, bilo je tu nekoliko
pria koje su adaptirali za predstave i Katarini se sve vie sviala
ideja da se pone profesionalno baviti pisanjem.
Pompea

***
"Bok, draga," uzviknula je Ines kad se pojavila na vratima Katarinina
stana. U rukama je, kao to je i obeala, drala dvije boce omiljenog
Katarinina vina koje je ona sluajno otkrila na policama u Mercatoru.
"Hej, stigla si! Upadaj!"
Katarina je u stanu osjetila Danijelovu prisutnost i prije nego to joj
se javio i rekao kako ne moe doekati da vidi reakciju njezine
prijateljice kada joj ispria to joj se sve dogodilo u samo tri dana.
Katarinino neobino iskustvo bilo je tako snano i emotivno da ga je
morala podijeliti s nekim tko joj je oduvijek bio vaan u ivotu.
Morala se emotivno isprazniti, trebao joj je netko pred kim e se moi
rasplakati, smijati ili lupati glavom o zid. Ines joj je bila najbolja
prijateljica i zato je bila sasvim logian izbor, iako nije bila osoba od
koje bi se oekivalo da shvati ono to joj je Katarina odluila povjeriti.
Njoj je bilo potpuno strano sve to se nije moglo opipati, omirisati,
osjetiti, utnuti nogom ili odgurnuti rukom. Ines je bila
materijalistima, nije shvaala zato se Katarina voli nou voziti autom
i u mraku otkrivati nepoznate ulice u Dubravi, Vrapju ili Prekom.
"Zato ne ode u kino, ne napije se ili ne skupi nekog frajera i
dovede ga doma," esto ju je znala pitati.
Od Ines je takve prijedloge mogla i oekivati, meditacijska nona
vonja autom za nju je bila najblae reeno glupa.
Katarina je iz hladnjaka izvadila nekoliko vrsta narezanog sira i
istresla bademe u zdjelicu, dok je Ines traila ae za vino. Usput je,
drei zapaljenu cigaretu u ustima, govorila o "onim svojim
kretenima s posla" koji ne znaju nita obaviti kako treba, pa uvijek
ona mora uskakati i spaavati situaciju. Ines je radila u Gradskom
uredu za kulturu kamo je dola puna entuzijazma, uvjerena da e
uspjeti promijeniti neke stvari. Kad je shvatila da od toga nee biti
nita i da Ured za kulturu nije cijepljen protiv afera i podmetanja,
iako je u to vjerovala poput modernog Don Quixote samo zato to je u
Pompea
njegovu nazivu stajala rije 'kultura', svi su joj ili na ivce i shvatila je
da i meu kulturnjacima ima kretena, bez navodnika.
"Morat u hitno nai novi posao. Razmiljala sam o nekom kazalitu,
ini mi se da bi Komedija mogla biti u redu, ili Kerempuh. Ekipa je
dobra, valjda bih se uklopila," rekla je Ines.
"Pa jesi li se raspitala, zna li koga tamo?"
"Znam, zvala sam ih danas i dogovorila neke neobvezne kave, pa u
vidjeti. Nego, to je s tobom? Zabrinula si me juer, nisam naviknuta
da ima drame u ivotu, obino sam ja ta koja histerizira."
"Bila sam na pretragama na Rebru. Sutra u dobiti konane rezultate,
ali otkrili su da mi je krvna slika katastrofalna i da imam jo neke
gadne simptome."
"Isuse Kriste! Sirotice moja, sigurno se boji?"
"Da i ne! Ne znam tono o emu se radi, nisu mi rekli da je posve
bezopasno, ali ni da je opasno. No, ima jo neto to ti elim rei i
molim te da me poslua bez prekidanja."
"Ima vijest veu od toga da si moda teko bolesna? I uti ve dva
dana? Ponekad te zbilja ne razumijem. Ajde, govori, neu te
prekidati, natoit u jo jednu au, hoe i ti?"
"Moe."
Dok je Katarina polako pripovijedala o svemu to joj se dogodilo
posljednjih nekoliko dana, Ines ju je gledala u nevjerici, toliko
zaprepatena da je nije niti pokuala prekinuti. Na poetku se
ozbiljno zabrinula da je Katarina potpuno poludjela, da se upetljala u
neku sotonistiku sektu i skrenula pameu. Ali, kako je pria
napredovala, nevjerica je poputala.
Katarina je zvuala uvjerljivo, pa iako je Ines najprije pomislila da joj
treba psihijatrijska pomo, eljela je vjerovati prijateljici. Oduvijek joj
je vjerovala i znala je da nije od onih osoba koje e jednog dana
zavriti na psihijatriji jer razgovaraju s biima koja nisu s ovog
svijeta.
Pompea
Dok je Katarina govorila, Danijel je sluao i pokuavao dokuiti to
Ines misli. Bilo mu je zabavno gledati grimase na njezinu licu, kako
irom otvara oi, nervozno uvlai dim cigarete, toi jo vina... A kada
je Katarina zavrila, samo je rekla:
"Jednostavno ne mogu vjerovati."
Katarina je nekoliko trenutaka utjela, a onda konano izgovorila:
"Znam da je nekomu poput tebe teko povjerovati da je tako neto
mogue. I meni je trebalo neko vrijeme da shvatim to se dogaa."
"Je U taj Danijel ovdje?"
"Da, cijelo je vrijeme s nama. Misli li da sam luda?"
"Ma nisi luda. Samo... sve to skupa zvui malo suludo. Ne znam to
bih mislila i rekla. Dovoljno te dobro poznajem da znam kako nee
povjerovati u neke budalatine, no ovo to si mi ispriala ne zvui mi
kao budalatina. Uvijek sam ti vjerovala, vjerovala u tvoj zdrav
razum. A opet, zna da nisam osoba koja vjeruje u nadnaravne stvari i
zato mi je sve to malo teko prihvatiti. Ne tvrdim da umilja, mislim
da stvarno neto postoji, ali uasno sam rezervirana u vezi s tim
stvarima. Pa ja ak ne mogu razumjeti gatanje iz alice za kavu i
Dosjee X!"
"Postoji neto u meni to mi je pomoglo da to prihvatim. Neka udna
energija, osjeaj da sam sigurna i da je to neto to se mora dogoditi.
Ne mogu objasniti, jednostavno imam osjeaj da je sve stvarno i jest
stvarno. Imam dvije mogunosti: ili prihvatiti ili potpuno poludjeti od
toga i izludjeti sve oko sebe, a na kraju u doista otii za tri mjeseca i
svi e me pamtiti kao luakinju. Uvijek sam vjerovala da postoji ono
neto, neka via sila, ali nikada o tome nisam pretjerano razmiljala. I
zna to? Osjeam se potpuno normalno, kao da je to neto za to
znam od ranije i samo je bilo pitanje vremena kada e mi se
dogoditi."
utjele su neko vrijeme, svaka zabavljena svojim mislima o viim
silama. utio je i Danijel, iako je u tom trenutku silno elio
razgovarati s Katarinom. Nije ga iznenadila Inesina reakcija, bilo bi
Pompea
previe oekivati da bez pogovora prihvati kako postoje aneli uvari
i da se javljaju onima o kojima se brinu i bdiju nad njima. Bojao se da
e pomisliti da joj je prijateljica skrenula s uma, no tjeilo ga je to su
njezino povjerenje i ljubav prema Katarini bili dovoljno jaki da ak i
nju, iako je gajila skepsu prema nadnaravnome, natjeraju da otvori
um neemu to joj je oduvijek bilo strano.
"Pa hoe li sutra otii lijenici vidjeti to ti je," upitala je Ines nakon
nekoliko minuta utnje.
"Ve sam odluila da u ii, iako mi to nee biti prva stvar koju u
sutra uiniti. To mi izgleda kao da idem kod nekoga provjeriti neto
to znam ve neko vrijeme. udno mi je to. Bolesni ljudi obino
obilaze gomilu lijenika u nadi da e im jedan rei ono to ele uti da
nisu bolesni i da e sve biti dobro. A ja? Sasvim mi je svejedno hou li
dobiti potvrdu za ono to ionako ve znam. to bi ti uinila na mojem
mjestu?"
"Nemam pojma, ne mogu zamisliti da moram o neemu takvom
odluivati i divim ti se jer o tome govori kao o neemu posve
normalnom. Neu ti rei to da radi, odlui sama, a i ini mi se da si
ve odluila. to Danijel kae na to? Je li on sada tu?"
"Naravno da sam tu," oglasio se Danijel, no ula ga je samo Katarina.
Nakon toga Katarina je Ines prenosila to je govorio Danijel.
"Imam li ja svojeg anela uvara," upitala ga je Ines.
"Kae da ima," prenijela joj je Katarina odgovor.
"Reci mu da ga ne elim upoznati jo sto godina!"
Ines nije znala to bi mislila. Katarina je pred njom razgovarala s
nekim koga ona ne vidi, a ipak joj je izgledalo posve stvarno.
Razgovarala je s tim nekim, tko god on bio, ako se to uope moglo
nazvati razgovorom, a njoj nita od toga nije izgledalo lano.
"Ne znam to bih ti rekla. Inae ne vjerujem u ovakve stvari, ali doista
sam zbunjena. Previe je stvarno i to me zbunjuje,"
Rijetki su bili trenuci kada bi Ines ostala bez rijei, a ovo je bio jedan
Pompea
od njih.
"Oprosti mi, molim te," rekla je nakon duge utnje, a glas joj
podrhtavao na rubu plaa.
"to ti je?"
"Razgovaramo ve jedan sat, a tek sad mi je postalo jasno da u ostati
bez najbolje prijateljice. Ne mogu zamisliti da e doi dan kada te vie
neu moi nazvati. Samo sam tebi povjeravala neke stvari, ti si mi kao
sestra. Moda sam ponekad naporna, ali nadam se da zna koliko te
volim."
"Ma naravno, ludice!"
"Nije fer da mora otii tako brzo. Ne znam jesi li svjesna koliko mi
znai. Nikada te se ne bih odrekla, pa da ne znam to uini.
Nepravedno je to te vie nee biti, a ostat e neki za koje bi stvarno
bilo bolje da ih nema."
"Ines..rekla je Katarina i zagrlila je.
"Molim?"
"Ne bojim se. ao mi je to sam dola do kraja puta i mogla bih zbog
toga bez prestanka plakati, ali ne elim otii u suzama. Gledaj na ovo
kao da idem u izvidnicu, da ti mogu javiti kako je tamo, da zna to te
oekuje kad doe tvoje vrijeme da mi se pridrui. Samo, ti e tada
biti stara baba, a ja bez ijedne bore na licu."
"Luakinjo!"
"Zna, sve u ivotu ima i lijepu stranu, koliko god bilo runo i tuno."
Ines se odmaknula, pogledala Katarinu u oi i rekla: "Rocky Balboa!
Gdje ti je taj CD?!"
Nale su glazbu iz "Rockyja" i pustile "Gonna Fly Now", a onda
imitirale Sylvestera Stallonea u sceni u kojoj uzdignutih ruku tri na
vrh stepenica dok se iza njega vidi Philadelphia. Jo od srednje kole
tu bi skladbu sluale kada god im je trebao poticaj da skrenu misli s
tunih stvari.
Pompea
vrsto su se zagrlile i as se smijale a as plakale sve do kraja pjesme.
Danijel ih je promatrao i ponovno pomislio kako je nepoteno da je
tako brzo doao red na Katarinu. Oni koji toliko vole ivot ne bi smjeli
rano umrijeti. Ali, pravila su postavljena davno prije nego to je on
postao aneo i nije ih mogao mijenjati.
Ines je oko ponoi otila kui.
"Nisam ti bila od neke velike pomoi veeras," rekla je opratajui se
na vratima od Katarine.
"To ti samo misli. Bila mi je ovo sjajna veer, a povjerila sam ti se ne
zato to sam od tebe oekivala da mi kae to trebam initi, nego
zato to mi je bilo potrebno nekomu tko mi toliko znai rei to mi se
dogodilo. Mislim da e i meni i tebi trebati jo neko vrijeme da
shvatimo to sve ovo znai."
"Jako te volim. Nemoj to zaboraviti kad ode. Pozdravi Danijela.
ujemo se sutra."
Kada je zatvorila vrata Katarina je sjela na kau pored Danijela koji je
bio zadovoljan to je veer s Ines prola bolje negoli je oekivao.
Rekao je to Katarini.
"Ines i ja u mnogo emu se razlikujemo, ali ima jedna stvar o kojoj
obje isto mislimo. U ivotu nam se ponekad dogaaju stvari koje ne
moemo kontrolirati i kod Ines je to uvjerenje duboko usaeno."
Jo su neko vrijeme razgovarali o tome kako je protekla veer dok
Danijel nije primijetio koliko je Katarina iscrpljena i rekao:
"Mislim da bismo oboje trebali na spavanje. Laku no."

***
Sjedila je u dnevnoj sobi, pila kavu i puila. Razmiljala je bi li otila u
bolnicu po rezultate pretraga, no zakljuila je da bi to bilo
bespotrebno gubljenje dragocjenog vremena. Odluila je lijenicu
trajno skinuti s popisa obveza i zaboraviti da je bila kod nje. Umjesto
toga spremila se i uputila u oblinji oping centar. Tamo se nalazio
Pompea
jedini duan s ponudom kupki i ampona ekskluzivne marke koje je
prvi put kupila kad je bila u Londonu. Usput je planirala otii u
knjiaru i baciti pogled na nove naslove. Sjetila se kako je neku veer
plakala jer joj je ostalo premalo vremena za sve to je htjela proitati.
ivjela je u blizini, pa je odluila poi pjeice, a ako bude htjela u grad
vratit e se po auto.
"Ide sa mnom u oping?" upitala je svojeg aneoskog pratitelja.
"Moe, samo ti neu moi nita kupiti!"
"Samo nastavlja tradiciju mukaraca u mojem ivotu najljepe sam
stvari kupila sama sebi."
Bili su sad ve u fazi kada su se povremeno mogli aliti, nije vie bilo
poetne napetosti kada Katarina nije znala to bi ga pitala niti je bila
potpuno svjesna to se dogaa. Ipak, ona je preutnim dogovorom
izmeu njih dvoje dobila privilegij da pone sa alom, to je Danijelu
odgovaralo jer nije bio siguran kada je raspoloena za zabavu. Bilo
mu je samo vano da smireno doeka dan kada e joj rei da mora
otii.
Danijel ju je na semaforima zafrkavao kako on ne mora ekati zeleno
i vikao joj s druge strane ceste da je ve preao zebru i da bi se mogla
malo pouriti. Katarini se nekoliko puta omaknuo glasan smijeh, no
nije se vie brinula to e rei ljudi oko nje. Bila je vesela i htjela je
ostati vesela. to god da se dogodi i kako god da zavri njezina pria,
htjela je otii nasmijana.
Kad su doli do posljednjeg semafora izazvala ga je da se utrkuju do
ulaza u centar, kao da joj je on stari prijatelj s kojim odavno izvodi
djetinjarije na ulici. Danijel je i ovaj put bio bri i kada je ula zatekla
ga je kako njuka parfeme i testere u parfumeriji. Prasnula je u glasan
smijeh, a Danijel je bio ponosan to ju je uspio zabaviti i pokazati da
aneli nisu samo glasnici loih vijesti. Motao se po duanima i
promatrao kako ljudi kupuju i isprobavaju odjeu. Dok je ivio,
Danijel nije volio gubiti previe vremena kupujui, uvijek je tono
znao to eli nabaviti i gdje. Kod njega nije bilo uzbuenja kao kod
Pompea
Katarine koja je gotovo vritala od sree svaki put kada bi
neoekivano vidjela neki komad odjee koji joj se svidio.
Ipak, nisu se dugo zadrali u opingu, to je Danijela malo razoaralo
jer je uivao u Katarininu veselju tijekom kupnje. No, obeala mu je
da e zajedno kupovati barem jo jedanput prije nego to je odvede u
svoj svijet. Sada je imala druge planove. Otila je u stan i ostavila
stvari koje je kupila, a zatim se zaputila prema autu.
"Danijele, jesi tu?"
"Jesam, evo sjedim pored tebe."
"Idemo malo do nasipa, moram ti pokazati gdje volim dogirati.
Nisam esto trala posljednjih dana, ali kad imam vremena uvijek
odem tamo. A lijepo je i proetati se."
Ubacila je CD u player i namjestila "Cover me" od Bruce
Springsteena.
"A to je...", poeo je Danijel, a Katarina je odgovorila:
"Da, jo jedna moja pjesma."
"O emu se radi?"
"Ljubavna pjesma o frajeru koji mata o eni koja e ga voljeti i tititi.
Barem je ja tako tumaim, no moda znai neto sasvim drugo."
"Jesu li i tvoji deki to od tebe traili? Da ih voli i titi?" "Neki su
traili jedno i drugo, neki samo ovo prvo. Ovo drugo se valjda
podrazumijevalo. A moda nikada o tome nisu razmiljali. Ja sam to
traila od njih i na poetku dobivala, ali na kraju bi se sve ionako
raspalo zbog neega sasvim drugoga. No, kad malo razmislim moda
je tako i bolje. Nikada mi nije bila potrebna neija zatita, oduvijek
sam se znala sama o sebi brinuti, a ljubavi sam uvijek dobivala
dovoljno od ljudi oko sebe, ali i od sebe same."
"Vano je voljeti sebe, no je li dovoljno?"
"To je individualna stvar, meni je najee bilo dovoljno, a ako me
usput jo netko volio, jo bolje. Sreom, nauila sam voljeti samu
Pompea
sebe i sve svoje vrline, ali i mane. Jer, i mane su ono to nekoga ini
onim to jest. Trebalo mi je neko vrijeme, no shvatila sam da volim
sebe kada sam se prvi put uspjela nasmijati u trenutku kada sam
zapravo htjela plakati. Bio je to dobar osjeaj. Tada mi je sinulo da je
to sutina ljubavi prema sebi kad si u stanju sebi oprostiti poraz ili
pogreku i ne dati im veu vanost nego dobrim stvarima. To je slino
kao s ljudima. Loi ljudi najvie mrze ako im ne posveuje pozornost
i ako se ne optereuje njihovim postupcima. Tako je i s pogrekama.
Vrijeme ionako ne mogu vratiti da bih ih ispravila."
Kad su stigli na nasip tamo su zatekli malo ljudi. Tek bi tu i tamo
pokraj nje protrao poneki doger, a Katarini je odgovaralo da je
gotovo pusto. Mogla je etati i razgovarati s Danijelom a da se pritom
ne mora stalno osvrtati u strahu hoe li je netko uti kako razgovara
sama sa sobom.
"Mislim da nisi posve iskrena prema sebi. Prve dvije pjesme koje si
mi pustila govore mi da ti zapravo nedostaje prava ljubav ini mi se
kao da ti nije jednostavno priznati stvari koje su te nekad znale
povrijediti i rastuiti. Voli ostavljati dojam kao da je sve u redu, ali
mislim da nisi ba sa svime zadovoljna," rekao je Danijel. "Zaboravio
sam ti rei, super mi je 'Let the music play".
"To to se meni svia neka ljubavna pjesma ne znai da mi u ivotu
nedostaje ljubavi. Meni te-dvije pjesme podiu raspoloenje. Moda
su u nekim dijelovima tune, ali zapravo su na neki udan nain
pozitivne. Takvi stihovi mogu biti vrlo inspirativni. Podjednako sam
uila iz svojih boli i tuga, kao i iz sree i radosti. Bol me uvijek mogla
natjerati da neto poduzmem, da uinim neto to inae ne bih. esto
sam postajala hrabrija i odlunija kada su mi se dogaale stvari koje
su me zaboljele i povrijedile. Da... bolne situacije mogu biti
nevjerojatan izvor inspiracije. Jesi li ti ikada nekoga volio?"
Danijel se malo trgnuo kada ga je to zapitala. To mu je bila bolna
tema i radije ju je izbjegavao, no u Katarini je bilo neega to ga je
tjeralo da joj se povjeri.
"Pa jesam, naravno. Dvije djevojke su mi jako mnogo znaile. Prvu
Pompea
sam ostavio u fazi kada sam elio iskuati jo neke stvari u ivotu, a
htio sam to uiniti sam. Nisam je ostavio zato to je nisam volio, no
ipak sam ispao nezreo i sebian. Mislim da si to nikada nisam
oprostio. Jednostavno sam jednog dana otiao i vie joj se nikada
nisam javio. Drugu sam ostavio kada sam umro. Obje sam na neki
nain iznevjerio, iako s drugom nisam imao izbora."
"Nisi ba bio aneo! Ali, barem si iskren. To je osobina koju najvie
cijenim kod mukaraca. Nikada mi nita nije teko palo, ak ni
prevara, koliko su mi teke bile lai. Kao da ivi u nekom paralelnom
svijetu za koji misli da je predivan, a onaj pravi svijet, odnosno ivot,
tee mimo tebe i neovisno o tebi. Kad te ta istina jednog dana probudi
iz tvojega paralelnog svijeta, nita nije tako bolno."
"Govori o deku koji je dva mjeseca bio u vezi s drugom prije nego
to ti je to rekao?"
"Da, govorim o Petru. Kakav kreten mora biti da bi tako neto
napravio? Nikada nisam razumjela takve postupke i drago mi je to
vjerojatno niti neu. Uope ne elim znati to ti se mora dogoditi u
glavi da nekome priredi takvu gadariju." Krenula je prema autu a
Danijelu se uinilo kako bi bilo bolje da je ne gnjavi dodatnim
pitanjima. inilo mu se da ljubav nije tema o kojoj Katarina voli
govoriti. Prepoznao je znakove koje se trudila prikriti. Govorila je o
tome kao netko tko nije upoznao pravu, istinsku ljubav. Olako je,
barem rijeima smanjivala svoju potrebu za ljubavlju. Nije je
proglasila nepotrebnom, ali ni nunom, to je bilo tipino za ljude
koji ne znaju ba sve o temi o kojoj govore.
Sam se sebi gorko nasmijao jer je on nekad davno imao potpuno
drukije iskustvo. On je odbacio ljubav ene koja mu je otkrila to
znai istinski voljeti. Kada je svojoj Sanji rekao da eli jo malo
putovati i provoditi se s prijateljima prije nego to se upusti u
ozbiljnu vezu, odgovorila mu je kako se nada da govori istinu, da je ne
ostavlja zbog druge. Nije joj lagao, ali ipak ju je prevario. Jo uvijek si
ne moe objasniti zato joj se nije javio kada se vratio u Zagreb. esto
je razmiljao o tome, a onda je jednog dana bilo prekasno.
Pompea
Naime, tada je u njegov ivot dola Laura. Smatrao je kako bi bilo
nepoteno da je tada nazvao Sanju i rekao joj da mu je ao, da je
traio oprost u trenutku kada je dolo njegovo vrijeme da zauvijek
ode. Bio je uvjeren da bi to bilo sebino jer bi samo njemu bilo lake,
oslobodio bi se tereta, a Sanju bi uznemirio i natjerao da se prisjea
neega to joj je nanijelo veliku bol.
Katarina je pustila "God gave me everything" od Micka Jaggera.
Zna, kad sve zbrojim i oduzmem, zbilja se smatram srekovikom.
Bilo bi neskromno oekivati od ivota vie od onoga za to sam se
sama izborila i za to sam zasluna."
Sanja je ivjela u jednoj od novih zgrada na Svetom Duhu. Bila je
udana i imala ker Niku, sada gimnazijalku. Kada ju je Danijel
ostavio, nakon nezrelog i sebinog izgovora da bi elio putovati i
iskuati stvari koje dosad nije imao prilike, bila je potpuno slomljena.
Ona je sve eljela probati s njim, bila je spremna provesti s njim cijeli
ivot.
Danas ivi s Borisom. Upoznala ga je nekoliko godina nakon
Danijelove smrti. Sanja se uspjela oporaviti od ljubavnog razoarenja,
ali nikad nije zaboravila Danijelovu izdaju. Jo i danas se zna pitati
zato je to uinio. Neko je vrijeme bila uvjerena da je dio krivnje i
njezin, iako joj nije bilo jasno u emu je pogrijeila jer voljela ga je
vie od svega i nikad ga nije povrijedila. Bilo je to klasino ensko
preispitivanje vlastitih propusta i mana.
Sanja je radila kao odgojiteljica u domu za nezbrinutu djecu u kojem
je bila smjetena Nika, tako da je s njom provodila cijele dane dok je
bila mala. Nakon iskustva s Danijelom bila je oprezna s mukarcima i
dugo joj je trebalo da se upusti u ozbiljnu vezu. A onda je u njezin
ivot uao Boris, policijski inspektor kojeg je upoznala kada je jedne
noi ispred ustanove u kojoj je radila eksplodirao automobil direktora
jedne banke. Bio je na oevidu i, izmeu ostalih, ispitivao je i Sanju.
U maniri policijskih inspektora iz kriminalistikih filmova, vraao se
nekoliko puta razgovarati s njom o sluaju, ali razgovori o eksploziji
Pompea
automobila vrlo su brzo postali prijateljska avrljanja jer se vraao
zbog Sanje, a ne zbog istrage. Uostalom, to bi mu odgojiteljica iz
doma mogla rei o neemu to nije vidjela i to je oito imalo veze s
obraunom mafijaa.
Boris je dolazio kada je Sanja imala vremena za kavu, a onda su
poeli izlaziti na veere, u kino i na koncerte. Bio je to kolski primjer
poetka veze koja se za oboje pokazala idealnom. Sanja je voljela
Borisovu panju, svidio joj se nain na koji joj pokazuje koliko je voli.
Osjeala se kao na poetku veze s Danijelom, kada je sve izgledalo
savreno i inilo se da nikada nee zavriti. Ali, ovaj put se poetna
ljubavna euforija nastavila tijekom svih godina njihove veze i braka.
Uz Borisa se brzo oslobodila straha od nove veze i uskoro joj je
postalo jasno da je pronala pravu osobu, osobu koja e je usreiti i
nee je iznevjeriti kao Danijel.
Vjenali su se u jednom dalmatinskom gradiu, a s njima su bili samo
kumovi i dvoje prijatelja. Umjesto da potroe novac na skupu svadbu.
Sanja i Boris su nakon tri mjeseca otputovali na medeni mjesec u
New York, grad koji su oboje eljeli posjetiti.
Nakon povratka u Zagreb poeli su razmiljati o djetetu. Silno su
eljeli svoju sretnu zajednicu proiriti barem jo jednim lanom, ali
nije sve ilo kako su zamislili... Oboje su bili na pragu etrdesetih, pa
su lijenici Sanju upozorili da je trudnoa u njezinim godinama
rizina, unato velikom napretku medicine. Dugo su razgovarali i na
kraju odluili da nema smisla riskirati. Svijet je pun predivne djece
koja nemaju nikoga i ude za obitelji. Odluili su se na posvajanje i
tako su dobili Niku iji su bioloki roditelji nestali u udnim
okolnostima kada je imala samo nekoliko mjeseci. Naime, jednog su
dana izali s njom u park u etnju, a predveer je susjeda koja je
izvela psa nala kolica u kojima je spavala Nika. Roditeljima nije bilo
ni traga i vie se nikada nisu javili. Nika je zavrila u domu za
nezbrinutu djecu, ali je vrlo brzo pronala nove roditelje Sanju i
Borisa.
Sanja je voljela s Borisom razgovarati o njegovu poslu jer joj se inio
Pompea
vrlo uzbudljivim. Naveer bi zajedno gledali CSI, Zakon i red ili
Dextera, a on bi joj objanjavao kako taj posao nije tako fascinantan
kao to izgleda u amerikim serijama. Subotom bi obilazili knjiare i
traili knjige Michaela Crichtona, Roberta Ludluma, Toma Clancyja...
Nakon runog iskustva s Danijelom, uz Borisa je uspjela pronai
sreu i zajednike ciljeve.
Danijel ih je povremeno posjeivao. Nikada joj se nije usudio javiti,
ah ih je obilazio barem jedanput na mjesec. Smatrao je svojom
obvezom bdjeti nad njima, a jednom je njezinu suprugu spasio ivot.
Naime, Boris je bio na oevidu kod Autobusnog kolodvora i dok je
prelazio cestu gotovo ga je pregazio jurei automobil. Danijel ga je
opazio prije svih, a kako je bila velika guva glasno je viknuo:
"Pazi!!"
Boris se okrenuo i za dlaku izbjegao BMW Kada se vratio meu
kolege nitko mu nije mogao rei tko ga je upozorio. Nije tome
posveivao veliko znaenje bilo je mnogo ljudi, nije mogao svakoga
posebno pitati tko ga je spasio. Jo je nekoliko dana govorio kako je
netko viknuo i da se zato okrenuo, ali nitko mu nije mogao pomoi da
pronae svojeg spasioca, pa je s vremenom zaboravio na taj dogaaj.
Danijel nije mogao dopustiti da Sanja i drugi put ostane bez
mukarca kojeg tako silno voli. Krivnju za to to je zbog njega toliko
propatila pokuao je ublaiti tako da pazi na nju i njezinu obitelj.
Volio bi da je znala da je spasio Borisa, kao i to da je lagano gurnuo
kolica u kojima je sjedila Nika kada se u nju, jurei Jelaievim
trgom, gotovo zabio neki glupi biciklist. Ili da je lopovu koji je
pokuao provaliti u njezin stan sablasnim glasom apnuo neka se
gubi i vie se nikad ne vrati. Razbojnik je pobjegao glavom bez obzira,
prestravljeno se osvrui da vidi otkuda dopire taj jezivi glas. Volio bi
da je to znala jer bi joj moda postalo jasno koliko mu je bilo ao zato
to ju je povrijedio, i da je nikada nije zaboravio.
Ali, bio je siguran da joj se nikada nee javiti. Nije imao hrabrosti, a
bilo ga je i sram. Uostalom, to bi joj rekao? da je bio prevelika
kukavica da joj se ispria kada je bilo vrijeme, a sada se doao praviti
Pompea
veliki frajer jer pazi na nju, Borisa i Niku. I bez velikog razmiljanja
znao je koliko bi to bilo glupo, ah u prvom redu nezrelo, isto toliko
koliko je bilo nezrelo ostaviti enu kojoj je bio sve u ivotu samo zato
da bi se provodio po svijetu s prijateljima. Ipak, vie od svega volio bi
da zna kako e se do zadnjeg dana brinuti da joj se ne dogodi nita
loe.
Katarina je pripremala tjesteninu s tunom. Nije imala veliku kuhinju,
ali voljela je kuhati i eksperimentirati s jelima, iako nije imala
pretjerano zdrave prehrambene navike. Bila je u stanju nita ne jesti
cijeli dan, a onda naveer neto skuhati i pojesti pred televizorom.
Dobra strana bila je u tome to nije imala naviku prederavati se.
Kuhanje je otkrila kad se odselila od roditelja. Do tada gotovo nikad
nita nije skuhala, ali kad je unajmila stan kupila je nekoliko kuharica
i kad god je imala slobodnog vremena ili se htjela opustiti nakon
posla, prouavala je recepte. Vrlo brzo nauila je kuhati nekoliko
zanimljivih i jednostavnih jela, a onda je sve ostalo dolo samo od
sebe. Zvala bi prijatelje na veere, ali drago joj je bilo kuhati i samo za
sebe. To joj je zapravo bilo najdrae.
Prije nego to je poela pripremati veeru, ukljuila je kompjutor i
namjestila play listu. Najprije je Gloria Gaynor zapjevala "I will sur-
vive", a nakon nje "Boss" jednu od njezinih omiljenih skladbi "Born
to run". Bilo joj je udno da se Danijel nije javio jer je mislila da e ga
zanimati zato voli te pjesme. Pomislila je kako je vjerojatno eli malo
pustiti na miru, ili da ima drugog posla, iako se pitala kakvog bi
vanijeg posla mogao imati aneo uvar kojemu je trenutano
najvea briga bdjeti nad njom. Razmiljala je o Danijelovu svijetu,
postoje li tamo trenuci u kojima nitko ne radi nita i kako to izgleda.
Izgledaju li svi aneli kao oni koje joj je pokazao? Hoe li ona
izgledati kao sada ili drukije? Hoe li uope nekako izgledati?
Kad je bila mala esto je matala kako bi bilo sjajno da moe postati
nevidljiva kada god poeli. No, sada kad se inilo da e joj se to
uskoro ostvariti, vie je nije privlailo nego strailo.
Ponovno se sjetila filma "Duh" i odluila da e ga ovih dana jo
Pompea
jedanput pogledati. Izabrat e veer koja bude odgovarala i Danijelu.
Bila bi fora pogledati ga sa svojim anelom uvarom.
Danijel se ve dugo nije javljao i sad joj je to ve postalo jako udno.
Iz kompjutora je dopirao glas Franka Sinatre. Pjevao je "Strangers in
the night", kao one veeri kad se posvaala s Robertom nakon ega ju
je izbacio iz stana. Prekinuli su nekoliko mjeseci prije nego to je
upoznala Darka. Unato svinjariji koju joj je priredio, Robi je ostao
deko kojeg je najvie voljela. Nikada nije bila usamljena kao te noi
kada je poniena otila iz njegova stana. Bilo ju je sram nekoga
nazvati i izjadati se. Znala je da e jedanput nekome ipak morati rei
to se dogodilo, no tada je jedino eljela pobjei od svega autom u
no. Vozila se besciljno gradom dok ju je Sinatra tjeio, a zaustavila se
tek kada je shvatila da se potpuno nesvjesno dovezla do naplatnih
kuica na autocesti prema Varadinu. Otupjela od boli nije mogla niti
plakati. Bila je sigurna kako bi je manje boljelo da ju je Robert udario,
samo da je mogla ostati spavati u njegovu krevetu. Bila je to duga
samotna no, ak ni radnik u naplatnim kuicama nije joj uputio ni
jednu rije kad se okrenula i odvezla natrag u Zagreb.
Sjetila se kako joj je Danijel rekao da pjesme koje slua moda govore
da joj nedostaje ljubavi i upitala se je li ipak djelomice imao pravo.
Znala se ponekad prikazivati vrom nego to je bila, umanjivala je
znaenje raskida svojih veza i uvijek ih je nastojala brzo preboljeti i
to prije nastaviti sa ivotom. Kao da je znala da e u njemu kratko
moi uivati jer e ga neto prekinuti kada bude imala samo 32
godine. Pitala se je li se trebala vie truditi, je li dala dovoljno prilika
dosadanjim vezama? Jedina za koju je bila sigurna da je dobro to je
zavrila bila je ona s Petrom, kojemu je trebalo dva mjeseca da joj
prizna nevjeru.
Zakljuila je da je sada ionako prekasno i da vie nema vremena
nadoknaditi ono to je propustila u ljubavi, ako je uope bilo to
propustila. Sluala je Bona Voxa kako pjeva "Beautiful day". esto je
sluala tu stvar kako nikada ne bi zaboravila da svaki novi dan nudi
nove prilike i izazove, ali da ga ljudi esto upropaste krivim
Pompea
procjenama i odlukama.
Proivjela je dovoljno lijepih dana i nije ih eljela zasjeniti runim
uspomenama. Bilo bi nezahvalno podcijeniti i zaboraviti sve dobro
to joj je ivot dao i zadnje dane upropastiti sjeanjem na loe
trenutke.
I gdje je nestao taj Danijel?!
Sjela je na kau i na stol ispred sebe stavila tanjur tjestenine s tunom.
Uzela je daljinski i upravo je htjela poeti pretraivati po programima
kad se Danijel napokon oglasio.
"Hej, hoemo li zajedno gledati televiziju?"
"Pa gdje si? Sluala sam neke meni drage pjesme, htjela sam da ih
posluamo zajedno, no ti si nestao."
"Zbog kojeg si mukarca najvie patila?" upitao ju je zagonetno, a
Katarina je bila malo zbunjena.
"Otkud takvo pitanje?"
"Proveo sam cijelo poslijepodne uz Sanju. Naravno, ne onako kako
vrijeme provodim s tobom. Nisam joj se javio, samo sam bio uz nju."
"Sanja je ona koju si ostavio gotovo pred oltarom i otiao traiti
smisao ivota?"
"Da, to je ta Sanja. Nisam je ostavio pred oltarom, nemoj
pretjerivati."
"Ispriavam se Gospodine Savreni. Ti si zbog bezveznog putovanja
ostavio enu svojeg ivota, a sada upada ljudima u ivote i
najavljuje im da e uskoro umrijeti!"
Nije joj odgovorio. Dvije minute u stanu je vladala tiina, a onda je
Katarina progovorila:
"Oprosti, nisam tako mislila. Pokuavam se aliti, to je dobar nain
da izbjegnem depresiju. Nisam te htjela uvrijediti, mislila sam da e
prihvatiti alu. Hoe da gledamo televiziju?"
Ponovno muk. U trenutku je osjetila blagu paniku. Naviknula se na
Pompea
Danijela i nije htjela da je napusti. Nikada, a pogotovo ne sada.
"Nisam se uvrijedio, samo mi je teko. Prvi put otkad sam umro
razgovaram o njoj s nekim poput tebe. Grozno je to to sam uinio
Sanji. A najvie alim to joj se nakon povratka s putovanja nisam
javio i to i dalje za to nemam hrabrosti. Tako bih volio da zna koliko
sam puta to htio ispraviti, ali kako je vrijeme prolazilo bilo mi je sve
tee. Moda sam sebian, ali ne elim da me pamti kao ovjeka koji ju
je povrijedio vie od ikoga, kao nekoga tko je hladno odluio otii iz
njezina ivota." "Prije nego to jo vie zakomplicira cijelu priu,
odmah u ti rei da jo uvijek ima mogunost izbora; ili joj se javi ili
neka te pamti kao kretena. Moe mi sad ispriati cijeli svoj ivot i
ak me uspjeti uvjeriti da si imao dobar razlog za to to joj se nisi
javio, ali nita od toga nije vano. Uope nije vano to ja mislim.
Mora sam odluiti to e izabrati."
"Ne, neu joj se javiti, to sam odluio ve odavno. Bilo bi sebino. Ona
sada ima svoj ivot i sigurno me ve odavno preboljela.
Dobila je priliku da opet bude sretna i to bi mi trebalo biti dovoljno. A
ipak, tako bih elio s njom barem jo jedanput razgovarati."
Katarina je razmiljala. Kakav god da je Danijel nekada bio i koliko
god je duboko u sebi bila bijesna jer joj je donio lou vijest, htjela mu
je pomoi. Oduvijek je smatrala da se svakome mora dati jo jedna
ansa, pa makar ih prije toga imao milijun. Voljela je vjerovati da se
ljudi mijenjaju, da loi mogu postati dobri, iako to nije esto viala.
Ali, voljela je ljude i zato je vjerovala u njih. Vjerovala je da svatko u
sebi ima barem malo dobroga zbog ega ipak zasluuje jo jednu
ansu.
Uostalom, zato mu ne bi pokuala pomoi unato boli koju joj je
priredio, jer on je ipak bio uz nju prije svega zato da joj olaka
situaciju i ublai ok. Bila joj je to jedna od posljednjih prilika da jo
jedanput uini neto dobro, da do kraja ostane onakva kakva je bila
cijeli ivot.
"Poznaje li njezine dnevne navike, kamo izlazi, gdje pije kavu?"
Pompea
upitala ga je.
"Naravno, znam to ve godinama."
"Upoznaj me s njom."
"Molim?"
"Nisam mislila da je takne po ramenu i kae: 'Ej Sanja, bok, Danijel
je. Ali, gle nema veze. Ovo je Katarina, moja prijateljica, pa moete
malo popriati, a ja sad idem.' Reci mi u kojem kafiu pije kavu, sjest
emo do njezina stola i ti e mi pripovijedati o njoj. Tako u je bolje
upoznati i bit e mi lake pomoi ti u odluci to da uini."
"Volio bih to. Bilo bi to kao nekada kada smo Sanja i ja satima sjedili
pod suncobranom nekog kafia i razgovarali o planovima. Nikada ti
ovo neu zaboraviti. Kad kaem nikada, sjeti se da je pred nama cijela
vjenost, beskraj..."
"Ha! Da zna, zapamtit u ovo obeanje jer tko zna to e se sve u toj
vjenosti dogaati i kada u te trebati. Mislila sam da ovih dana
pogledamo film 'Duh', ako ti se gleda."
"Moe. Da vidim jo jedanput kako je Patricku Swayzeu uspjelo
zadrati Deminu ljubav."
"On je umro branei Demi. Ali, dobro, nema veze, ne elim te opet
rastuiti."
Kad je zavrio s poslom Nikola je nazvao prijatelja Marka. "Hej,
nismo se dugo uli. Jesi li za to da se veeras naemo?"
"Meni odgovara. Ima neki poseban plan?"
"Ne, samo bih elio da razgovaramo u miru negdje gdje nije previe
buno."
"Moe. ekaj me u osam na Cvjetnom, pa emo odluiti kamo emo."
"Super, stari. Vidimo se."
"Stari ti je u gaama, seronjo. Ajd', bok!"
Marko je bio malo aav i volio je razgovore s Nikolom zavravati
Pompea
nekom dobroudnom zezancijom, a Nikoli je bilo simpatino njegovo
djetinjasto glupiranje. Zapravo, volio je Marka ba zato to je bio
oputen i otkvaen i to mu je uspijevao s vremena na vrijeme
podignuti samopouzdanje koje mu je kronino nedostajalo.
Iako je bio pomalo povran, Marku je uspijevalo tu svoju manu
uiniti armantnom. A kada bi ga bolje upoznali, kao to ga je
poznavao Nikola, ljudi bi shvatili da je unato tome to je volio
glumiti frajera, znao biti suosjeajan i ozbiljan.
Nekada, dok su ili u osnovnu kolu, Nikola i Marko ivjeli su istoj
zgradi, a onda se Marko odselio u drugi dio grada. Nakon mnogo
godina ponovno su se sreli kada je Nikoh umro djed. Nikola i djed bili
su vrlo bliski i jedino se njemu povjeravao. Od cijele obitelji jedino je
njemu sve govorio, pa i o stvarima zbog kojih je pred drugima osjeao
sram. Marko je radio na patologiji i kada je Nikola doao rijeiti
papirologiju, koja je najmanje to lanovima obitelji treba u takvim
trenucima, ustanovio je da lijenici jo nisu obavili svoj dio posla.
Nikolu je zabolio takav nemar prema nekome tko mu je toliko znaio.
Krenuo je prema ovjeku u bijelom ogrtau koji je upravo nailazio
hodnikom, a kad su se pogledali u oi obojica su shvatili da se
odnekud znaju. Marko se prvi sjetio:
"Nikola, ne mogu vjerovati. Zar me ne prepoznaje? Marko s prvog
kata... ivjeli smo u istoj zgradi na Trenjevci," uzbueno je uzviknuo,
a Nikola je osjetio veliko olakanje to je naao nekoga poznatoga, pa
makar iz davnih dana. Kada je vidio da je Nikola na rubu sloma od
tuge, bijesa i boli nazvao je kolegu i uspio rijeiti problem za nekoliko
minuta.
"Moe ii kui. Ja u se pobrinuti za tvojeg djeda. Obeavam ti da e
sve biti u redu, ti samo treba dogovoriti prijevoz s patologije na
groblje," rekao mu je Marko.
"Ne moe zamisliti koliko mi je laknulo to e se o njemu pobrinuti
netko kome je stalo. Netko tko nije potpuni stranac."
Nakon pogreba Nikola se vratio na patologiju i potraio Marka da mu
Pompea
zahvali. Marko je ba zavravao smjenu, pa su otili na kavu. Dugo su
razgovarali, a imali su o emu.
Nakon to se odselio s Trenjevke, Marko nije imao sree. Nikako se
nije mogao prilagoditi novoj sredini i, nastojei se svidjeti dekima iz
novog susjedstva, poeo je raditi gluposti. Tukao se, maltretirao
prodavae po kioscima i pekarnicama, krao... a i u koli je bio sve
loiji. Grupica huligana s kojima se druio bila je naravno
impresionirana njegovim budalatinama, ali roditelji su bili oajni.
Nisu pomogli esti odlasci pedagogu ni zabrane da se drui s
huliganima koji su ga poticali da bude jo gori. Marko je izabrao
najgori nain da stekne nove prijatelje jer mu je nedostajalo
potovanje vrnjaka koje je uivao dok je ivio u Nikolinu susjedstvu.
Zavrio je u popravnom domu i godinama se trudio vratiti na pravi
put. Nakon velikih napora uspio je zavriti kolu, pa ak se na kraju i
upisati na fakultet te stei diplomu lijenika.
Marko je takoer bio blizak s djedom kao i Nikola sa svojim, pa ga je
zato i pogodio njegov oaj na hodniku. Nikola ga se sjeao, ali ne
sasvim jasno. Ipak je prolo tridesetak godina otkako se Marko
odselio iz starog kvarta.
"Voli li igrati Playstation," upitao je Marko. Nikola je bio zateen
neobinim pitanjem.
Da je netko drugi razgovor o smrti odjedanput prekinuo takvom
glupom i neprikladnom upadicom, moda bi se naljutio. No, to je bio
tipian Marko, neoptereen formalnostima, pa mu je spremno
odgovorio kako je toliko zaluen tom konzolom da bi vjerojatno bio
predsjednik kluba ljubitelja Playstationa da takvo to postoji.
"K meni dolaze dvojica prijatelja vikendom, pa igramo sve mogue
igrice. Dobro bi nam doao jo jedan 'frik', pa ako si zainteresiran
moe postati dio ekipe", ponudio mu je Marko.
Unato tuzi Nikolu je taj potpuno sumanuti tijek razgovora nagnao
na smijeh, ali i izazvao u njemu svojevrsno prosvjetljenje.
Djeda, njegova jedinog vrstog oslonca vie nema, ali ivot se
Pompea
nastavlja. Nije imalo smisla dopustiti tuzi i boli da postanu jedini
osjeaji nakon to je djed umro.
Ve idue subote pojavio se kod Marka i prije nego to su poeli igrati
prisjetili su se jo nekih uspomena o svojim djedovima i prepriavali
to im se sve dogodilo u proteklih trideset godina koliko se nisu
vidjeli. Tko bi pomislio da e se sresti nakon toliko vremena na
sumornom odjelu patologije i odmah otkriti da ih povezuju dvije
stvari djedovi koji su im bih uzor i potpora te zaluenost
Playstationom.
Kada su se nali na Cvjetnom, Marko je predloio da odu u BP-klub.
"to je novoga," upitao je nakon to je za sebe naruio viski a za
Nikolu pivo.
"Nita posebno, zna mene. Radimo novu emisiju i to me potpuno
zaokuplja. eka me jo jako mnogo posla, a trebala bi startati ve za
mjesec dana. Bojim se da do tada nee biti gotova. Dodatna mi je
komplikacija to to je Katarina na bolovanju i vjerojatno se nee
vratiti do poetka emisije, tako da na nju ne mogu raunati. A ba bi
mi sada trebala," odgovorio je Nikola, koji se s Markom elio nai
najvie zato da bi razgovarao Katarini.
"Ta ena e te stvarno stajati ivota! A to joj je?"
"Rekla je da joj je lijenica preporuila minimum mjesec dana
odmora, izgleda da je iscrpljena. Nije ni udno, doista puno radi a
koliko se sjeam nikada nije bila na bolovanju." "Jesi li jo uvijek
smrtno zaljubljen u nju?"
"Jesam."
"ovjee, mora neto poduzeti. Ili joj reci ili je zauvijek zaboravi. Pa
nee valjda cijeli ivot za njom tajno patiti. to ti je? Pa nisi
srednjokolac! Ponaa se poput nezrelog pubertetlije."
"Ma, znam da je krajnji as da neto uinim i zapravo sam te najvie
zato i pozvao. Mislim da u je ii posjetiti."
"Opal Zaljubljeni Nikola kree u akciju. Znai, morao si ekati da se
Pompea
razboli da bi se konano trgnuo. E, moj Nikola! Pa, hoe li joj neto
rei ili e je samo ii vidjeti?"
"Odluit u kad je vidim."
"Nee joj rei, ve znam!"
"Ba si potpora! Kako zna da neu?"
"Da joj ima namjeru rei sad bismo razraivali taktiku, a ne bi mi
govorio o tome kako e procijeniti je li prava prilika. Prijatelju, ti si
pravih prilika imao svaki dan u posljednjih pet godina."
"Moda se iznenadi."
"Sluaj me, prijatelju. Otkako te znam ti si u ivotu propustio jako
mnogo prilika. Takav si kakav jesi, meni si sjajan i ne elim te
nagovarati da uini neto to ne eli. No, mislim da jako grijei to
joj jo nisi nita rekao. Ako te odbije, pa ak i ismije, pa to onda?
Barem se sljedeih pet godina nee muiti s pitanjem 'to bi bilo kad
bi bilo'. Uostalom, to sigurno nee biti najgora stvar koja e ti se
dogoditi u ivotu, a mogla bi biti najbolja."
"Problem je to radimo zajedno. Ako me odbije, kako u moi
nastaviti raditi s njom kao da se nita nije dogodilo?"
"Joj, daj prestani srati! Ide mi na ivce to tvoje stalno izgovaranje, a
odgovor je vrlo jednostavan boji se i toka! Pa gdje ti ivi? Zna li
koliko ima zabranjenih veza na toj tvojoj televiziji, pa ljudi i dalje
dolaze svaki dan na posao. Uostalom, nisam stekao dojam da je ona
glupa fufa koja e svima ispriati kako si joj doao u stan rei da je
voli. im ti otvori vrata, reci joj da si zaljubljen u nju. Prestani
odgaati, pa neka bude to bude!"
"Ti si potpuno lud!"
"Vidjet e da imam pravo. Zbunit e je, najprije vjerojatno nee
znati to bi ti rekla, a poslije tko zna... Neka ti Bog pomogne!"
Nikoli se Katarina od prvog dana uvukla pod kou, a kad je otila na
bolovanje nije prestajao misliti na nju. Silno mu je nedostajala i elio
ju je nazvati, no bojao se da ne ispadne nametljiv. Napokon je uvjerio
Pompea
samoga sebe kako nema razloga za strah. Radili su zajedno ve pet
godina, bio joj je ef i bila mu je dunost raspitati se kako je jedna od
njegovih najboljih scenaristica.
Iako mlad, Nikola je bio pomalo tradicionalan tip s donekle
starinskim manirama. Roditelji su mu bili utogljeni ljudi puni
predrasuda i uporno su pokuavali svoje malograanske vrijednosti
nametnuti sinu jedincu. Nikola se nije s njima svaao, ali izmeu njih
nije bilo bliskosti i topline uobiajene za odnos roditelja i djece. Kada
im je rekao da se upisao na novinarstvo bili su razoarani, a kada je
poeo raditi na televiziji otvoreno su mu pokazali svoje negodovanje,
"Ba lijepo! Izabrao si drutvo alkoholiara i hotaplera, umjesto da si
se odluio za pristojnu karijeru." bio je komentar njegove majke kada
ih je doao razveseliti vijestima da je dobio dobar posao na televiziji.
Uvijek su mu prigovarali zbog prijatelja i djevojaka s kojima je izlazio,
pa je na kraju odustao od toga da ih poziva u kuu.
Nikola nije shvaao njihov nain ivota koji kao da je pripadao nekom
drugom dob otkako je ivio sam bilo mu je sve manje stalo da ih
razumije te se pomirio s time da e takvi ostati do kraja ivota.
Ve prvog dana kada se Katarina pojavila u njegovu uredu Nikola je
osjetio neobinu "vibru". Trenutak kada mu je pruila ruku i
nasmijeila se zauvijek mu se urezao u pamenje. Njegov najbolji
prijatelj Marko takve je trenutke nazivao "the moment". Za Nikolu tih
nekoliko sekundi nije postojalo nita na svijetu osim Katarine. Iz nje
je zrailo neto to ga je ostavilo bez daha i djelovalo poput boanske
energije koju je poelio zauvijek zadrati uz sebe. Ve je tada imao
osjeaj da bi vjeno mogao uivati u njezinu glasu, osmijehu, pogledu
i govoru tijela. Stajao je ispred nje, a iznutra je bio potpuno ogoljen i
slobodan. Bilo je to prije pet godina. Nikada joj niim nije pokazao da
mu se svia, ali vjerovao je da svaka osoba mora osjetiti da je netko
nju zaljubljen.
Bio je siguran da je i Katarina morala osjetiti tu posebnu "vibru" kada
je razgovarao s njom. "Nemogue da nije osjetila koliko mi znai",
Pompea
esto je govorio prijatelju Marku kojemu je bilo neshvatljivo da je
njegov prijatelj pet godina zaljubljen u jednu enu a da joj to nije
rekao.
Nikola se opravdavao govorei da je Katarina komad, zgodna,
pametna i samostalna djevojka koja moe birati mukarce. Bio je
uvjeren da nije njezin tip, a najmanje je elio da ga odbije ena koja
ga je toliko opinila. Nije prtao od samouvjerenosti i radije se
povlaio ako je postojala i najmanja mogunost da ne uspije u svojem
naumu. Tako je vrlo brzo odluio da Katarini nee rei da je u nju
zaljubljen jer nije vjerovao da e dobiti priliku da joj pokae koliko je
voli.
Nikola je bio naoit i veini ena privlaan zbog vrlo izraene
muevnosti, ali bio je svjestan svoje najvee mane nije bio uzbudljiv
Svaka je ena tono mogla znati to od njega moe oekivati... nije
bilo uzbuenja, nije bilo neoekivanih trenutaka, pa ak ni boljih ili
loijih dana. Uvijek je sve bilo u istom monotonom ritmu, kao kad su
posljednji taktovi neke pjesme isti i predugo traju, pa prebacite na
drugu jer vas taj jednolini ritam poinje izluivati. Nikola nikada
nije vozio ak ni pet kilometara bre nego to je bilo doputeno, nije
prelazio cestu dok se ne bi zasvijetlilo zeleno, sve raune plaao je na
vrijeme... inio je ono to se od njega oekivalo ak i onda kada bi
radije postupio drugaije.
uo je tu i tamo po hodnicima priu o posljednjoj Katarininoj vezi i
ako joj je bilo dosadno s bivim dekom. Taj glupi tra koji nije bio ni
milijunti dio istine, Nikoli je bio potvrda kako ima pravo kad misli da
on nije za nju. No, to ni najmanje nije umanjilo njegovu ljubav.
Katarine nije bilo na poslu tek nekoliko dana, a ve mu je nedostajala
kao da je nema godinama. Iako su bili bliski samo kao kolege, njezina
pojava bila je dovoljna da mu uljepa dan. Sam se sebi smijao to se
zbog ene s kojom se nikada nije drao ni za ruku osjeao kao da
proivljava ljubav svojeg ivota. Iako je uivao u tom lepravom
osjeaju zaljubljenosti, znao je da je to za to je mislio da je ljubav
zapravo samo njegova velika elja i nita drugo. Koliko god bio
Pompea
zaljubljen, to je i dalje jedno veliko nita, osim ako ne skupi hrabrost i
ne kae Katarini to osjea.

***
Katarina je otila k roditeljima na ruak. Posljednjih dana esto je
mislila na njih te je odluila da e ih malo ee posjeivati. Znala je
da e im nedostajati i htjela im je, dok jo moe, pokazati koliko ih
voli.
Mama je skuhala gomilu mijeanog povra i ispekla teletinu.
Namjerno nije htjela ispriti krumpire jer je tata imao problema s
kolesterolom, a i cijeli je ivot zdravo hranila dvoje ljudi koje je
voljela najvie na svijetu. Kad bi odlazila k njima Katarina se
suzdravala od puenja. Mama i tata su joj prigovarali zbog njezine
smrdljive navike, pa da je i htjela zapaliti ne bi joj dopustili. Imali su
veliki stan i uvijek bi najprije sjeli u dnevnu sobu da porazgovaraju
prije nego to prijeu u blagovaonicu. Bila je gladna i jedva ekala da
ih mama pozove za stol. Kada su sjeli, tata ju je pitao kako joj je na
poslu.
"Na godinjem sam. Nisam bila ve jako dugo i ostalo mi je dosta
dana. Dobro e mi doi da se malo odmorim i vidim s prijateljima."
"Nee nikamo otputovati?"
"Ne, uzela sam samo tjedan dana, glupo mi je troiti novac na tako
kratko putovanje". Nije bila sasvim iskrena, ali da im je rekla da je
uzela mjesec dana poeli bi s pitanjima, a ona nije bila sigurna bi li im
mogla lagati.
"Sutra nam dolazi tatin neak iz Rijeke. U Zagrebu je na slubenom
putu, pa e svratiti da nas vidi. Sjea se Gorana?" pitala ju je mama.
"Ma naravno, sjeam se. Oprosti tata, ali Goran mi je uvijek iao na
ivce sa svojim priama o slubenim putovanjima na kojima se sjajno
proveo plaajui slubenom karticom. Mislim, daj... svatko od nas
znao bi bezbrino troiti tui novac i onda se uokolo hvaliti kao da je
Pompea
potroio cijelu uteevinu na provod ivota."
Tata se nasmijao jer je i njega to kod Gorana ivciralo, ali bio je
jedino dijete njegova brata poginulog u Domovinskom ratu te nikada
nije odbio njegov posjet.
"Ne mora doi ako ti se ne da, vidjet e ga drugi put,''rekao joj je.
Katarinu je neto stegnulo u grlu kad je tata izgovorio "drugi put".
Bio je to jedan od trenutaka koji su je tako okrutno podsjeali da za
mnoge stvari vie nee postojati "drugi put". Skrenula je razgovor
raspitujui se o njihovim prijateljima, o tome jesu li nekamo izlazili
posljednjih dana i o ostalim neobveznim temama, samo da bi prestala
misliti o tome koliko im je malo vremena preostalo.
Vratili su se u dnevnu sobu i Katarina je svima skuhala kavu. Dok je
stavljala alice na stol, pitala je mamu ima li pelinkovca, a ona ju je
prijekorno pogledala 1 opomenula kako ne bi trebala piti ako vozi.
"Dobro, dobro, neu. Zna da sam te uvijek sluala."
"Pa, nisi ba uvijek. Znala si biti svojeglava."
"Nemoj raunati dane kada sam bila mala. Sva su djeca neposluna
kad su jo posve mala. Tata, jel' da nikada niste imali problema sa
mnom?"
"Nismo, srce moje. Ali, bila si jako nestana!"
Oko jedan sat prepriavali su kakve je sve gluposti Katarina izvodila
kao dijete i smijali se zgodama kojih su se sjetili. Katarina je bila
presretna to su tako predivno proveli vrijeme. Htjela ih je zapamtiti
tako vedre i vesele, pune ljubavi, i htjela je da oni tako zapamte nju.
Otila je oko tri sata i obeala da e uskoro ponovno navratiti. Mislila
je ozbiljno, nije to rekla reda radi.
Sjela je u auto, a sa CD-a je zasvirao "Under the bridge" Red Hot Chili
Peppersa koje je zavoljela im je prvi put ula tu stvar. Voljela ju je
sluati dok se vozila, imala je osjeaj da ide na put bez kraja. esto bi
tako matala dok je sluala glazbu, naroito u vonji. Zamiljala bi da
je sama na svijetu to joj je bilo omiljeno sanjarenje i pretvarala bi se
Pompea
da je cilj vonje potraga za nekim tko isto tako zamilja da je sam na
svijetu.
Sjetila se Danijela i poeljela da je upozna sa Sanjom. Pomalo ga je
saalijevala i inilo joj se da moe shvatiti zato je donio odluku zbog
koje i danas pati. Znala je dosta ljudi poput njega i oni su se bojali
odgovornosti i doivotne veze samo s jednom osobom. Pa, i njoj je
takvo to ponekad zvualo pomalo zastraujue, no ionako nikad nije
mislila da bi se to njoj moglo dogoditi. inilo joj se da je doivotna
veza samo za najhrabrije, samo za one ija je ljubav snana i
postojana. Divila se parovima o kojima bi povremeno u novinama
proitala da su proslavili pedesetu godinjicu braka.
"Kako im uspije provesti zajedno pedeset godina? Kako se ne boje da
nakon toliko vremena nee vie imati jedno drugame to rei? Ili da
jednog dana vie nee biti niega novog i neoekivanog? Mora doista
biti sposoban voljeti nekoga tako dugo... I voljeti ga i biti voljen toliko
da ta povezanost potraje do smrti," komentirala je jednom s Ines
kada su proitale danak nekim sedamdesetogodinjacima i njihovu
zlatnom piru.
Katarina je shvaala da se i Danijel uplaio da e ga ozbiljna veza
"uguiti" i smanjiti slobodan prostor za njegove potrebe, elje i snove
i da je zbog toga pobjegao glavom bez obzira.
Poeljela je s njim o tome razgovarati i pokazati mu da ga razumije.
Imala je i sama dovoljno iskustva s tekim prekidima. No, ona je za
razliku od Danijela nakon nekog vremena uspjela ostvariti prijateljski
odnos sa svojim bivima, ak i s Robertom i Petrom. Dobila je neku
neobjanjivu elju da se s njima vidi jo jedanput, lako su to bile
zavrene prie, to bi ipak bio zadnji put, onaj pravi zadnji put nakon
kojeg moe zauvijek otii. Ali, to bi uope dobila s tim susretima?
Nee doznati rasta novo, osim to e vjerojatno dobiti potvrdu da te
veze nisu bile vrijedne dodatnog truda. Ne znai da se njih dvojica
moda u meuvremenu nisu promijenili, ali ak i da jesu to joj ne bi
nita znailo. Odluila je da to ostane samo misao u njezinoj glavi.
Moe mirno otii i bez toga da zna kako su njih dvojica danas. Koga
Pompea
briga!
Danijel je sjedio u krugu s ostalim anelima. Obino su takva
okupljanja zvali "okrugli stol anela uvara". Naime, povremeno bi se
nalazili i razmjenjivali miljenja i iskustva jer je svaki od njih imao
mnogo posla na zemlji i ponekad im je trebao savjet drugih anela.
Nitko od njih nije imao odgovore na sva pitanja.
"Danijele, imam jedan problem koji je napola i tvoj. Nikola, deko
kojeg uvam, a koji je ujedno ef tvojoj Katarini, zaljubljen je u nju...
Mislim da je upravo odluio da joj to kae. Zna da se u takve stvari
obino ne mijeamo, ali ini mi se kako bi ovaj put neto trebalo
poduzeti. Ima li ideju?" upitao je Myst.
"Hm, mislim da joj to sada ne treba. Glupo mi je odluivati umjesto
nje, ali to god ona misli o njemu, i bez obzira na to je li joj uope do
njega stalo, siguran sam da bi je to uznemirilo. Ipak, nemoj ga
sprjeavati. Moda bi ga trebao samo upozoriti, no nemoj mu se
javljati na klasini nain."
"Pa tako sam nekako i mislio."
Danijel se sjetio svojih razgovora s Katarinom i kako joj je rekao da
mu se ini da nije iskusila pravu ljubav.
"Pa, mogao joj je to rei i ranije, zato je toliko ekao? Mislim da bi joj
to dosta znailo. Zna, meni se ini da ona nije tako sretna kao to me
pokuava uvjeriti."
"Nemoj se upletati u neto to prelazi tvoje snage. Ionako e uskoro
doi ovamo, zato nemoj uiniti kakvu glupost jer e samo sve
zakomplicirati."
"Naravno, nisam niti mislio, pa nisam blesav! Samo sredi to s
Nikolom, ne bi bilo pametno da joj on sada svojom ljubavnom
izjavom zakomplicira ivot. Samo e je uznemiriti, a i njemu e biti
tee kada ona umre. Ako i ima neke anse, ta e veza trajati najvie
dva tjedna."
"Da, naravno. Jasno mi je to eli rei. Misli li da bi bilo dobro da
Pompea
mu se javim u snu? Ili da mu dam neki znak?"
"Kako eli. Samo neka shvati, no nemoj ga uplaiti."
"A to je s tobom?"
"to bi trebalo biti?"
"Vidio sam da si ponovno posjetio Sanju."
"Tebi nita ne moe promaknuti. Nevjerojatan si. Neke prie nikada
ne zavravaju. A kada je pred tobom vrijeme to se prostire u beskraj,
to je malo zastraujue. Da, posjetio sam je, kao to sam je posjeivao
i prije i kao to u initi i dalje. Kada pred sobom ima tako mnogo
vremena onda i nema neki izbor, nije li tako?"
"Ovisi. Ako neke stvari nisi napravio kada si trebao, suludo ih je
forsirati sada kada vie nemaju smisla. Pitao sam te to samo zato to
imam osjeaj da si sa sobom donio velik teret.
"Pa i jesam. Tko bi rekao da vjena ljubav moe biti takva kazna.
teta to to nisam znao prije nego to sam doao ovamo. Ali, tada ne
bih znao da vjena ljubav moe postojati."
"Zamisli da moe gostovati kod one... kako se ono zove? Oprah! 1
kae da zna odgovor na pitanje postoji li vjena ljubav. Zamisli kako
bi te najavila: 'Vjerujete li u anele? Vjerovali ili ne, jedan je danas
ovdje s nama! I pozvala sam ga da namae neto jako vano."'
"Ha, ha! Jako smijeno! Ti zamiljaj kako bi bilo kad bi me Oprah
pozvala u emisiju, a ja idem ponovno posjetiti Sanju. udno, jer da?
Kada sam mogao biti s njom nisam iskoristio tu priliku, a sada je kao
zadnji gubitnik posjeujem a da ona to ne zna. Nekada bi zbog toga
bila sretna. Tko zna to bi sada rekla?"
Najgore je to se Danijel i nije ba osobito proveo na tom putovanju s
prijateljima. Prvih nekoliko dana bilo mu je odlino, ali brzo se
ispucao i nije mu ba najbolje sjeo provod kakav su zamislili. Nije
sudjelovao u planiranju te su ostali bih daleko vie napaljeni na tu
avanturu. Naime, Danijel im se odluio pridruiti nakon nekoliko
dana razmiljanja, a glavna prepreka bila je Sanja.
Pompea
Morao joj je nekako objasniti zato eli ii na putovanje a da je ne
uvrijedi. inilo se kao da e njihova veza biti ozbiljna, pa je mislio da
mu je ovo moda posljednja mogunost da ode na due putovanje s
prijateljima i provede se neoptereen obvezama. Tada nije bio
svjestan koliko je ta elja za samakim provodom bila sebina i
povrna. Toliko je elio taj provod da nije bilo niega to ga je moglo
zaustaviti u namjeri da otputuje.
Sanja se naravno naljutila kad je ula za njegov plan i tri tjedna prije
putovanja otro su se posvaali. Danima nisu razgovarali i, iako je
Danijel pokuavao popraviti situaciju darovima i sitnim panjama,
nije poputala. Na kraju je njihovu svau iskoristio kao povod za
putovanje, to je bilo posve promaeno jer je stvar bila potpuno
obrnuta.
Sanja je bila jako razoarana kada joj je rekao da je odluio otii na to
prokleto putovanje.
"Mislim da je to dobro za oboje. Malo razdvojenosti dobro e nam
doi da razmislimo o naoj vezi. Posvaali smo se zbog gluposti i
mislim da je to znak kako meu nama moda ipak nije sve onako
savreno kao to smo mislili," pokuao joj je objasniti Danijel.
"Ti doista misli da u prihvatiti tvrdnju da je to pravo rjeenje? Ti
samo eli pobjei jer ne zna to bi. Ja znam to bih ja. Nisam mogla
samo tako dopustiti da se naa veza raspadne a da barem ne pokuam
neto uiniti, no vidim da si odluio umjesto mene. Jako si me
razoarao, vie te ne elim odgovarati, radi to eli. Ionako me
vjerojatno ne bi posluao," kroz suze mu je rekla Sanja one veeri
kada joj je rekao da planira malo due putovanje.
"Nije ba tako. Nisam odluio umjesto tebe, nego sam uistinu uvjeren
da inim dobru stvar. Oboje emo imati vremena razmisliti o nama i
tome to elimo...," pokuao je objasniti Danijel, no Sanja je planula;
"Ma, kako te nije sram govoriti da emo oboje imati vremena za
razmiljanje. Ti e imati vremena za razmiljanje! I ne vidim zato
ne bismo razmiljali zajedno s obzirom na to da smo oboje u pitanju.
Pompea
Zna to? Ako eli, idi na taj put. Jebe mi se! Ne mogu vjerovati da te
tako malo poznajem."
"Ne odlazim zauvijek. Otkud zna to e biti kada se vratim? Sanja,
ovo nije prekid, samo pauza."
"Sretan ti put!"
Rastali su se kao neprijatelji i to je bio razlog zato Danijel nije uivao
u putovanju. esto je razmiljao o njoj i povremeno bi joj se javljao
razglednicama i e-mailom. Odgovorila mu je nekoliko puta, a nakon
nekoliko tjedana vie nijedno od njih dvoje nije napisalo ni rijei.
Danijelovi prijatelji uivali su u najboljem provodu u ivotu, no dok
su oni obilazili saune, kurve, barove i klubove, Danijel je sve vie
shvaao da je pogrijeio. Nedostajala mu je Sanja, ali je odluio da e
joj se javiti tek kada se vrati. I danas se pita zato nije prekinuo to
glupo putovanje i vratio joj se dok je jo imao hrabrosti priznati
pogreku. Zar je bio toliko glup ili ba takva bijedna kukavica da mu
je bilo teko preuzeti odgovornost za vlastitu glupost?
Kad se vratio u Zagreb danima je odgaao trenutak da joj se javi.
Kako je vrijeme odmicalo, sve mu je vie nedostajalo hrabrosti i
stalno je izmiljao nove izgovore. Kako e joj objasniti da se vratio
prije mjesec dana? Zato ga nije pokuala nazvati jer sigurno je ula
da se vratio? Nije niti primijetio da su ve proli mjeseci, a kada je
shvatio bilo kakvo javljanje izgubilo je smisao.
Izbjegavao je mjesta na kojima bi je mogao sresti. S vremena na
vrijeme vidio bi je iz daljine, a kada bi se zatekli na istom mjestu
ponaali su se gotovo kao stranci. Razmijenili bi nekoliko rijei, no
nikada nisu razgovarali o privatnom ivotu, samo o poslu. alostilo
ga je to, ali je znao da je velikim djelom sam kriv to je tako zavrilo.
Pomalo ziheraki neko se vrijeme nadao da e Sanja prva pokuati
vratiti stvari na staro, ali ona je nakon njegova odlaska izgubila volju
da obnovi vezu s mukarcem koji je pobjegao u trenutku kada su
oboje trebali pokazati da su spremni ostati zajedno. Tek mu je poslije
postalo jasno da je Sanja odluila da vie nikada ne eli s njim imati
Pompea
nita i da je na koncu prestala razmiljati zbog ega je otiao.
Nakon nekog vremena upoznao je Mariju i s vremenom je zavolio, no
to nije bila velika ljubav kao izmeu njega i Sanje. alio ju je jer je
znao da joj je trebao pruiti vie, ali nikada se nije dogodio "klik"
toliko potreban da njihova ljubav preraste u neto veliko. Vrlo turo
joj je ispriao o vezi sa Sanjom, ali nikada nije rekao cijelu istinu. to
bi mislila o njemu da zna kako je postupio? Moda bi joj jednog dana
i ispripovijedao cijelu priu o Sanji i njemu, no ubrzo se razbolio.
Njihova veza trajala je jedva godinu i pol kada je po njega dola
Laura.
Pogreka koju je napravio bila je prevelika i to to je Laura tako brzo
dola po njega shvatio je kao kaznu za svoju glupost. Plaat e je
zauvijek.

***
Ines ju je nazivala cijeli dan, htjela se nai s njom jer se od veeri
"razotkrivanja velike tajne" nisu vidjele nekoliko dana. Kad su se
konano ule, Katarina je predloila da odu u neki miran restoran te
dodala da e rezervirati stol. Sjetila se kineskog restorana na Zelenom
valu. Dopadao joj se jer nije imao zbijene male stolove koji bi bih
pretrpani im dvoje ljudi izvadi cigarete i mobitele. Ispostavilo se da
nije ni trebala nazvati jer je srijedom uvijek bilo dovoljno mjesta.
Danijel joj se ve neko vrijeme nije javljao. Kad su se posljednji put
uli nije bio ba dobro raspoloen, pa je pretpostavljala da je otiao
nekamo lijeiti rane. Palo joj je na pamet da sada sjedi na nekom
oblaku i plae, no shvatila je da to zvui glupo, gotovo kao da mu se
ruga, a time se pomalo ruga i samoj sebi.
"Idem na veeru s Ines. Moe s nama ako hoe," izgovorila je
nadajui se da e se javiti.
Odgovorio je nakon nekoliko minuta i rekao kako nije siguran hoe li
im se pridruiti, ali bude li htio znat e je pronai.
Pompea
"to si danas radio?"
"Muvao sam se po gradu," odgovorio joj je preutjevi razgovor s
Mystom o Nikoli.
"Pratio si Sanju?"
"Jesam. Drago mi je da je sretna."
"Znam da sam te ve pitala zato joj se nisi javio kada si se vratio s
putovanja oko svijeta, no voljela bih uti neko suvislije objanjenje."
"Rekao sam ti da sam bio glup, sebian i nezreo. Zar to nije dovoljno?
Nisam shvaao to gubim. Postoje ljudi za koje se isplati boriti, iako
to na poetku izgleda besmisleno. Mislio sam da e mi biti svejedno i
da u s vremenom shvatiti kako mogu bez nje, da u nai drugu koju
u voljeti i koja e voljeti mene. No ta druga, Marija, nije bila kao
Sanja. Ne mogu rei da je nisam volio, ali ubrzo sam shvatio da je
Sanja za mene bila ona prava."
"Jesi li ikada posjetio Mariju?"
"Nekoliko puta, ali ve dugo nisam."
"Pa nisi ni prema njoj bio poten."
"Nisam, znam. Ah to mogu."
"O ovjee, ja ba znam izabrati udne tipove!"
"Ja sam izabrao tebe, a ne ti mene. Traio sam da budem tvoj aneo
uvar jer sam znao da e umrijeti u istoj dobi kao i ja. A i skuio sam
da e mi s tobom biti zabavno.
"Hvala na komplimentu. Nisam nikada pomiljala da imam anela
uvara i da e mi druenje s njim biti ovako ugodno. Bilo bi dodue
ljepe da smo se upoznali kasnije, ali nema veze. Znam prihvaati
stvari kakve jesu. ak i ovu najteu. No, moram priznati da si mi u
tome dosta pomogao. Nadam se da e mi pomoi da mi tamo kamo
me vodi bude to zabavnije i zanimljivije. I bezbolnije. Voljela bih se
osjeati kao da nisam prestala ivjeti."
"Ne brini se, vidjet e da e ti tamo biti lijepo."
Pompea
"A do tada moramo to bolje iskoristiti vrijeme koje nam je ovdje
preostalo. Otii emo na kavu sa Sanjom. Vjeruj mi, bit e ti lake. Ti
pomae meni, ja elim pomoi tebi. Nikad ti nisam zahvalila za to
to si me onaj dan u gradu upoznao sa svojim svijetom, kada si mi
pokazao anele. Sad mi je jasno koliko sam malo znala o ivotu.
Mislila sam da je ivot ono to mogu obuhvatiti osjetilima, ono to
vidim, a zapravo je ispunjen nepoznatim i nevidljivim. Bila sam
okirana ali i zadivljena, i zahvalna sam ti jer si mi omoguio da
vidim ono to je rijetkima doputeno vidjeti za ivota."
"Htio sam ti pomoi. A to se tie Sanje, svakako te elim upoznati s
njom. Kad sam ve propustio priliku rei joj koliko je divna, da barem
ti to zna."
"Vjerujem ti. Zna, i meni je u jednom trenutku palo na pamet da te
upoznam sa svojim bivim dekima, ali shvatila sam da moemo i na
bolji nain provesti vrijeme."
Sluali su Billa Medleya i njegov vjeni "Time of my life"boje se
prisjeali svojih dogodovtina vezanih za tu pjesmu. Katarini je to bila
skladba koja ju je podsjeala na Roberta, mladia kojeg je najvie
voljela. Bili su zajedno prije nekoliko godina, a upoznali su se na
Valentinovo.
Katarini se njihova veza inila vrstom i bila je okirana kada ju je
iznenada odluio prekinuti. Ostavio ju je nakon to se zaposlio kao
voditelj jednog kluba na Jarunu. Tada se promijenio, sve mu je
poelo smetati, Katarina mu je ila na ivce. Nije volio da dolazi u
klub s prijateljima, mislio je da ga uhodi. esto su se zbog toga
svaali, no Katarina ga nije uspjela uvjeriti da je dolazila samo zato
da bude blizu njega, a ne da ga nadzire. Bila je spremna uiniti sve za
njega, a on joj je jedne noi nakon to je doao s posla hladno rekao
da je gotovo. Rasplakala se, no to ga nije ganulo.
"Neu promijeniti miljenje samo zato to plae. Izai iz stana i ne
vraaj se vie."
Njegova ju je okrutnost zaprepastila jer ga je voljela i vjerovala da je i
Pompea
on volio nju. Prisjeala se vonji na motoru, vikenda kada bi se
odvezli na Plitvice ili na Risnjak i bili sami cijeli dan. Katarina je
oboavala dijeliti njegovu strast za iznenadnim odlascima na
nepoznata mjesta.
Nije se htjela poniavati i zvati ga ili slati mu poruke. ekala je da se
javi, ah nazvao ju je samo jedanput kako bi joj rekao da su u stanu
ostale neke njezine stvari i neka ih doe uzeti. Kada je stigla, ve ih je
bio spremio u vreicu i nije je pozvao da ue. Povremeno bi se sreli u
gradu i pozdravili kao znanci.
Nakon godinu dana prvi put ju je pozvao da se nau. Ispriao joj se i
rekao da je kasnije shvatio kako je pretjerao. Priznao je da je upao u
loe drutvo i da je eksperimentirao s nekakvim drogama, pa esto
nije bio svjestan to radi... kao da je bio neuraunljiv.
Dugo su razgovarali o svemu, bili su oboje iskreni i nije bilo runih
rijei. Tu su no proveli zajedno i Katarina je s uenjem ustanovila
da joj je seks te noi bio jedan od boljih u ivotu. Rekla mu je to i
odmah se pokajala jer je Robert shvatio da je spremna pokuati
obnoviti vezu. No, koliko god ju je privlaio njegov avanturistiki
duh, nije ga vie voljela i nije pomiljala ponovno biti s njim.
Tada je prvi put pomislila da je u svojim vezama moda previe
pozornosti posveivala uzbudljivosti. Robert je volio uzbuenja i
izazove poput nje, ali to joj vie nije bilo dovoljno. Negdje duboko u
sebi pomalo ga se bojala jer nije zaboravila koliko je bio okrutan one
noi kada ju je potjerao iz stana. Sjetila se i one tupe boli, ali to mu
ak i nije toliko zamjerala. Radije je bila tuna nego da ne osjea ba
nita, a ne pamti da je ikada osjetila ita snanije od boli nakon
njihova prekida.
Katarina mu je ujutro rekla da ipak mogu biti samo prijatelji. Kimnuo
je glavom. Shvatio je da e se tek povremeno viati, no drugo nije
mogao ni oekivati. Katarina se nikada nije vraala bivima i nisu
pomogla njegova uvjeravanja da se zbog nje eli promijeniti.
"Nisam vie onakav kakvog me pamti. elim biti bolji, trudim se ve
Pompea
neko vrijeme. S tobom bi mi sigurno bilo lake." "Drago mi je zbog
tebe," odgovorila je Katarina. "No, jesi li svjestan da se ljudi teko
mijenjaju?"
"Jesam. Zato te i pitam eli li biti uz mene i pomoi mi." "Robi,
mogu u pomoi na bilo koji drugi nain, posvetit u ti koliko god
vremena hoe, ali ne trai da budemo zajedno." Na rastanku su se
prijateljski poljubili i dogovorili da e se nastaviti druiti. Odrala je
obeanje i pruala mu podrku kad god ju je trebao. Nije htjela
odustati od njega i njihova prijateljstva, iako je povremeno bilo tekih
trenutaka. Znala je da e sena bolje osjeati ako mu pomogne da se
rijei loih navika.
Svoju priu o Robertu ispripovijedala je Danijelu dok su sluah
"Easy" od Faith No More koja ju je podsjeala na to jutro.
"Kako to da si tada spavala s njim?"
"Ne znam. Lijepo nam je bilo zajedno i seks se dogodio spontano, kao
zakanjeli zavretak naglo prekinute ljubavne prie. Znam samo da
zbog toga nikada nisam poalila. Moda je udno da sam spavala s
nekim tko me emotivno unitio, ali moda je to bio zadnji korak da
samoj sebi dokaem da sam ga preboljela. Nije u meni uspio ponovno
probuditi ono to sam osjeala dok smo bili sretni zajedno.
Jednostavno sam se ugodno provela i to je sve."
Danijel se divio Katarininoj snazi i velikodunosti prema ovjeku koji
ju je povrijedio okrutno kao i on Sanja je mogao sada bi je najradije
zagrlio, no umjesto toga samo je rekao: "Ajmo se malo voziti po gradu
prije nego to se sastanemo s Ines."
Skoila je kao da je jedva doekala njegov prijedlog. U tom trenutku
bila je spremna na bilo to samo da prestanu razgovarati o ljubavi.
Ines ih je ekala ispred restorana jer nije voljela sama sjediti za
stolom i ekati. To joj je bilo luzerski, to je za nju bilo dosta logino i
priroeno njezinu nestrpljivom karakteru. "Hvala Bogu, da si dola.
Jesi sama?"
"Nismo sami u svemiru." naalila se Katarina, a Ines je bilo jasno da
Pompea
je Danijel uz nju, pa je prihvatila alu:
"Joj, a ja sam traila stol za dvoje! Danijel e morati stajati."
Za veerom je Ines poela govoriti o svojem poslu koji ju je sve vie
optereivao, no brzo je prekinula obuzeta nelagodom to prijateljicu
optereuje takvim nebitnim glupostima.
"Ma, u redu je," uvjeravala ju je Katarina. Uostalom, tebe ekaju
problemi, ja se svojih praktiki rjeavam."
"Kako moe biti tako mirna?!"
"Nikada te nisam uspjela uvjerili da neke stvari ne moe izbjei i da
si samo oteava ako ih ne prihvati. A kako bih se trebala ponaati?
Ne pada mi na pamet poeti ludovati zbog toga. Nita time ne bih
promijenila niti postigla. Bilo bi mi gore. Ne brini se, dobro sam."
"Jesi li bila kod lijenice? Danijele, oprosti, nije stvar u tome da ti ne
vjerujem, samo mislim da bi bilo dobro traiti drugo miljenje,
naroito ako nam prvo dolazi od nekoga koga ne vidimo."
Danijel se nije naljutio, ak mu je bilo smijeno i simpatino to mu
se Ines uope obraa.
"Nisam i neu," bila je odluna Katarina. Nita me ne boli, nije mi
muno, osjeam se dobro. Ne elim znati to mi je jer tek u se tada
poeti osjeati bolesno."
"A to ako ti kae da ima nade?"
"Nee mi to rei. Ines, nije me strah. Svaki dan se spremam za onaj
zadnji. elim to obaviti u miru."
"Ali, jasno ti je da e te zvati iz bolnice. Moraju, to im je dunost ako
otkriju da si smrtno bolesna."
"Ako me budu zvali otii u, ali samo zato da mi ne bi zvali roditelje.
Njima nisam nita rekla i nemam namjeru."
"To je sigurno bila teka odluka."
"1 da i ne. Dugo sam razmiljala, no mislim da e im ovako biti lake.
Ne elim pokvariti ovo malo vremena to nam je preostalo."
Pompea
"Voljela bih da mogu biti tako hrabra i odluna kao ti. udno kako
sve ove godine naeg poznanstva to nisam uspjela nauiti od tebe.
Hoe 11 biti moj aneo uvar kad ode?" "Naravno, draga! Tako se
zapravo nikad neemo rastati."***

Sanja je sjedila s Nikom na velikoj grijanoj terasi slastiarnice u
Bogovievoj ulici. Stol do njih smjestila se Katarina i pretvarala se da
ita novine. Promatrala je Sanju divei se njezinoj nesvakidanjoj
ljepoti.
"Koji frajer ostavlja tako lijepu enu," pomislila je, a tada se javio
Danijel.
"Znam to misli. Lijepa je i pametna. To mi je bilo jasno od prvog
dana. Upoznali smo se na doeku Nove godine na Trgu. Bila je s
prijateljicama. Bjeale su od petardi i zaustavile se kod mene i moje
ekipe. Sanja i ja smo ostali razgovarati do zore. Nije me toliko
privukla njezina fizika ljepota koliko toplina kojom je zraila. Prvi
put sam s nekim mogao razgovarati cijelu no a da mi nije bilo
dosadno."
Nakon novogodinje noi Sanja i Danijel nastavili su se viati. Bio je
fasciniran njome. ak i kad bi samo leali i gledali neki film inilo mu
se da ne postoji nita vanije to bi u tom trenutku volio initi. Njima
je sve to su radili zajedno bilo najvanije na svijetu.
Proveli su zajedno neto manje od dvije godine kada se Danijel
odluio neko vrijeme posvetiti sam sebi. Naime, tada je na poslu
upoznao nove prijatelje, uglavnom samce koji su slobodno vrijeme
provodili po teretanama, obilazili klubove, ili vikendima u Italiju ili
Austriju da bi igrali paint ball, skakali bungee jumping... Danijela je
Pompea
privukao avanturistiki duh koji mu je poeo nedostajati u smirenoj
vezi sa Sanjom. Kad su mu predloili da im se pridrui na
vietjednom putovanju odmah je pristao. Jedino ga je zabrinjavalo
kako e to rei Sanji.
Te noi kada joj je rekao da mu je potreban odmor. Sanja je bila
zateena i razoarana. Mukarac kojemu je dala sve, pruila svu
ljubav, panju i vrijeme, poelio ju je zamijeniti za putovanje na koje
su mogli ii zajedno, za stvari koje su mogli raditi zajedno, za
trenutke koje su mogli provesti zajedno. Nije shvaala to se dogaa,
inilo joj se da bi joj bilo lake uti da je naao drugu enu. Ovako je
imala osjeaj da mu je postala naporna, nezanimljiva, previe obina
da bi s njom proveo ostatak ivota.
Kada je Danijel zavrio priu, Katarina je platila raun, ustala i prola
pokraj Sanje i Nike. Nika ju je pogledala, a Katarina joj je u prolazu
kimnula, onako kako to ljudi ine kada se mimoilaze meu zbijenim
stolovima na terasama punim gostiju.
"I dalje ne mogu shvatiti zato si je ostavio kad si bio toliko sretan s
njom," rekla mu je dok su hodali prema parkiralitu.
"Idemo nekamo gdje moemo na miru sluati glazbu. Svia mi se tvoj
soundtrack. Mislim da bi moj bio vrlo slian."
Stigli su do okretita na Mihaljevcu i stali na oblinjem parkiralitu
koje je zaudo bilo prazno. Katarina je pustila "Up where we belong"
od Joea Cockera i Jennifer Warnes. Danijelu se omaknuo lagani
osmijeh, jedan od onih kojima obino pokuavamo pokazati da se
neto dogodilo u pravom trenutku.
"Matam ponekad o tome da sa Sanjom provedem ovaj drugi ivot.
elio bih nadoknaditi sve to sam propustio u onom prijanjem.
Povremeno se uhvatim kako eznem da mi se to prije pridrui, iako
ne znam hoemo li se uope sresti tamo gore," rekao je Danijel.
"Ne znam to bih ti rekla. Zar nije runo matati o tome da je odvoji
od onih koji je vole. Shvaam da prieljkuje drugu priliku, da eli
nadoknaditi ono to si propustio uiniti kad si to trebao i mogao, no
Pompea
zar ne misli da je to sebino?"
"Znam, no ne mogu si pomoi."
"Misli li da bi doista uspio neto promijeniti, da bi sada uspio
popraviti ono to si odavno trebao?"
Nakon nekoliko minuta tiine, Danijel se okrenuo prema Katarini.
"Ima pravo! Vjerojatno se nita ne bi promijenilo. Moda sam ba
sada trebao doi po tebe da bi mi netko konano rekao da se samo
zavaravam."
"Pa gledaj, nisi trebao doi po mene. Mogao si me samo pitati. Ne bih
se ljutila da si me ostavio ovdje!"
Prstima je akala po CD playeru dok nije pronala to je traila.
"Ovo je za nas oboje. Ne postoji tako grozna situacija koja se nakon
ove pjesme ne bi uinila boljom," rekla je Katarina dok je iz zvunika
odjekivao glas Candi Staton koja je ve trei put ponovila refren "You
got the love".
"Kad te sluam, i dok sluam ovo to mi puta, ini mi se da si bila
zadovoljna svojim ivotom," rekao joj je Danijel.
"Rekla sam ti ve, nisam nikada dopustila da mi loa iskustva zasjene
lijepe stvari. Njih je bilo puno vie. One su jedino vane. Zna, nije
problem umrijeti. Problem je ne ivjeti i nakon toga umrijeti. Jesi li
bolje?"
"Dobro sam. Drago mi je da si vidjela Sanju, ali teko mi se pomiriti s
mogunou da joj se vie nikad ne javim. Jako bih volio da zna
koliko mi je znaila."
"Ne mogu ti savjetovati to da uini, ali to god odlui ja u te
podrati."
Nikola je sjedio za radnim stolom i izraivao tromjeseni programski
plan koji je ujutro morao prezentirati na kolegiju. Bio je umoran, ah
htio ga je dovriti prije odlaska na poinak i ujutro odspavati jedan
sat due.
Pompea
Sjetio se Katarine i kako bi mu sada bila od velike pomoi. No, to mu
je bilo manje vano. vrsto je odluio da e je nazvati i pozvati van, a
onda joj priznati to to odgaa ve godinama.
Ni sam nije znao kako e to uiniti, ali znao je da hoe. Mrzio je svoj
kukaviluk zbog kojeg je propustio mnogo prilika u ivotu. Ovu s
Katarinom nee.
Malo iza ponoi iskljuio je laptop, dosta zadovoljan uinjenim.
Nadao se da e kolegij dobro proi. Istuirao se i legao u krevet. Volio
je spavati samo u boksericama i prije spavanja neto proitati. No,
sada je bio previe umoran za bilo to, pokrio se preko glave i
pokuavao zaspati. Mekoljio se po krevetu, ali unato umoru san mu
nikako nije dolazio na oi. Svako malo bi ih otvorio i pitao se to mu
je. Palo mu je na pamet da je teta to ne pije jer bi sad mogao eksati
aicu rakije i sigurno bi zaspao. Barem su ga tako uvjeravali
prijatelji.
"Srkne malo neega domaega i spava cijelu no k'o beba," govorili
su mu kada su ga nastojali nagovoriti da makar pokua popiti neto
drugo osim mineralne i soka od brusnice.
Cijeli sat se muio, vrtio, namjetao jastuk i onda, valjda umoran od
bacakanja po krevetu, napokon zaspao.
Sanjao je Katarinu. Stajali su na nekoj stijeni. On joj je rekao kako
jedva eka da se vrati na posao. ak ni u snu nije imao hrabrosti
direktno joj rei to osjea. Priao joj je traeve s posla, a ona se
smijala. Izgledala je oputeno, i ba kad je pomislio kako je to idealna
prilika i da je ne smije propustiti, Nikola je ugledao nejasan obris koji
im se polako pribliavao. Katarina je promatrala nono nebo i ini se
da nije primijetila sablasnu spodobu niti ula glas kojim mu se
obratila:
"Bojim se da si zakasnio. Ona umire. Vjerojatno ti to nee priznati,
nemoj niti oekivati. Voli je i dalje ali uti, nemoj joj nita govoriti.
Jednom e doznati koliko ti je znaila, netko od nas e se za to
pobrinuti."
Pompea
Nikola je buljio s nevjericom u prikazu pred sobom. Nije joj vidio lice,
samo sablasni obris.
"Tko si ti?" upitao ga je.
Myst mu je samo njeno rukom preao preko ela i oiju rekao da u
ovom trenutku to nije vano, ali ga je zamolio da ga poslua.
"Jednog dana shvatit e tko sam i zato sam ovo rekao. Znam da ti je
teko, no pokuaj se zamisliti na njezinu mjestu. Sada joj treba snage
i smirenosti da se pripremi za ono to je eka, a ti bi je svojim
zakanjelim priznanjem samo uznemirio."
Prikaza je nestala, a Nikola se naglo probudio i sjeo na rub kreveta.
Zapamtio je svaku rije i svaki prizor iz ovoga udnog sna, ali nije se
sjeao izgleda prikaze koja mu je izgovorila rijei to su ga guile.
Otiao je u kuhinju i natoio si au vode, a onda pogledao prema
dnevnoj sobi i ekao hoe li je ponovno ugledati. Tko je to bio i zato
je to rekao? Je li mogue da e se Katarini dogoditi neto strano?
Rijetko je pamtio snove i osjeao se loe zato to je zapamtio ba ovaj.
Nije vie mogao zaspati i do jutra je razmiljao to da uini. Ako joj
kae da je voli, hoe li mu odgovoriti da umire? Ako joj kae kako zna
da e umrijeti, hoe li mu zauvijek okrenuti lea? Moda nije istina,
pa bi mogla pomisliti da je poludio. A to ako je ipak istina? Je li
mogue da je zakasnio, da je propustio jo jednu priliku?
Zakljuio je da je to ipak bio samo ruan san i da nee odustati od
svojeg nauma. Posjetit e je, ionako se nisu uli otkako je otila na
bolovanje, pa ima razlog za odlazak k njoj. Ovo je oito bila samo
nona mora.
Katarina je otvorila ormar i pregledavala to je sve uspjela skupiti
otkako ivi sama. Bila je tu gomila stvari koje nije htjela baciti iz
sentimentalnih razloga, za svaku je mislila da e joj jednom trebati ili
da e neke haljine i hlae ipak moda jednog dana odjenuti. Kao to
se i inae dogaa sa starim stvarima, tako su i njezine godinama
amile negdje u ormaru, zaboravljene i beskorisne. Odvajala je stvari
koje bi mogla dati Ines i jo nekim prijateljicama jer nije htjela da
Pompea
zavre na tavanu ili da ih njezina mama daruje Crvenom kriu.
Nekako je osjeala da je ispravno dati ih nekome koga poznaje,
bliskim ljudima... Tako e, mislila je, i ona nastaviti ivjeti kroz svoje
stvari.
Posljednjih je dana esto razmiljala o ivotu i smrti. Voljela je ivot i
bila je sigurna kako je pronala nain da ga lijepo proivi, onako kako
eli i misli da bi trebalo. Svaki je dan bila sve sigurnija da je u tome
uspjela. Nije bilo proputenih prilika za kojima bi alila. Nije bilo
mnogo odluka zbog kojih se pokajala, stvari koje nije trebala
napraviti ili rei. Uostalom, Katarina se nikada nije time optereivala.
Kada se stvari dogode, najbolje ih je prihvatiti, bez obzira na to jesu li
dobre ili loe, i nastaviti dalje. Ispravila je pogreke koje je mogla, a
za one koje nije nastojala se iskupiti kada bi dobila priliku. Koliko god
je pokuavala izbjei pogrene odluke, bila je svjesna da e ih uvijek
biti i trudila se iz njih izvui neto dobro, okrenuti ih u svoju korist.
Njezina je ivotna filozofija bila da su vane dobre stvari, a loima se
ne treba optereivati.
U posljednje vrijeme razmiljanje o umiranju nametnulo joj se kao
novi izazov. Nije se bojala umrijeti, taj strah ju je napustio kada je od
Danijela dobila potvrdu da ne postoji vjena smrt, nego samo vjeni
ivot. No, bojala se da e biti zaboravljena. Mislila je da je zaborav
najgora stvar koja se nekome moe dogoditi nakon smrti. Jednom
kada umremo, ono po emu e nas drugi pamtiti ovisi o ponaanju
prema njima tijekom ivota. I kad nam se ini da postupamo na
najbolji mogui nain,moda nekome nanosimo bol ili nepravdu.
Katarina se nadala da nije esto grijeila u postupcima prema drugim
ljudima i da nee otii s ovog svijeta a da nekome ostane u sjeanju
kao loa osoba.
U razmiljanju ju je prekinula zvonjava na vratima. Nije nikoga
oekivala, a i toliko se zadubila u misli da se ak prestraila kada je
ula zvono. Otvorila je vrata a ispred nje je stajao Nikola. Bila je
istinski iznenaena jer se nije najavio, a i mislila je da ne zna gdje
stanuje.
Pompea
"Hej! Mogu li ui," upitao ju je.
Ponudila mu je alicu Nescafea i pustila glazbu. "Time after time" ba
nije bila najprikladnija pjesma za taj trenutak, ali ionako je nije
pustila zbog Nikole, nego zato to ju je podsjeala na prolost, na
lijepe trenutke koji se nikada nee ponoviti.
Danijel ih je potajno promatrao, nije htio da Katarina zna da je u
stanu. ekao je da vidi to e se dogoditi. Znao je da se Myst pojavio
Nikoli u snu i opomenuo ga, te se nadao da e ga posluati. Ah, znao
je i to da je teko predvidjeti postupke zaljubljenog mukarca.
Katarina je ekala da Nikola zapone razgovor jer nije imala pojma
zbog ega se iznenada pojavio u njezinu stanu. Nisu bili bliski
prijatelji da bi joj mogao tek tako banuti na vrata,
"Htio sam te zvati, ah mislio sam da je ljepe da te doem posjetiti i
vidjeti kako si. Nisi se javljala neko vrijeme, a nakon to si mi rekla da
ide na bolovanje, nisam o tebi uo nikakve novosti. Pa kako si?"
pitao je Nikola.
"O, hvala to si me se sjetio! Ma, dobro sam. Zapravo se dosta
odmaram posljednjih dana i mislim da u se uskoro vratiti na posao.
ini mi se da sam ipak bila premorena a da nisam niti primijetila."
"Samo si uzmi vremena koliko ti treba. Ne mora se uriti natrag.
Istina je da ima dosta posla, ali bolje bi bilo da se potpuno oporavi i
tek tada vrati. to su ti rekli lijenici?
Sjetila se da jo nije otila po nalaze.
"Nisam ila na pretrage. Nakon to mi je doktorica rekla da sam
iscrpljena i preporuila odmor, vie joj se nisam javljala. Dobro se
osjeam, pa nije bilo potrebe za dodatnim miljenjem."
Nikoli se razgovor uinio malo udnim, kao da Katarina ne govori
sve. Podjednako udno osjeala se i Katarina jer nije znala o emu bi
s njim razgovarala.
ak je i Danijel osjetio napetost u razgovoru. Kao da je to uvod u
neto mnogo vanije to bi oboje htjeli rei, ali ne znaju kako. Uskoro
Pompea
se pojavio i Myst jer je osjetio potrebu da bude prisutan, iako vie
nita nije mogao uiniti. Ako je Nikola odluio sve priznati Katarini,
nije ga mogao ali niti elio sprijeiti. Danijel ga je pogledao i slegnuo
ramenima. Napravili su to su mogli, sada im je preostalo samo da
nijemo promatraju to e se dogoditi. Uostalom, oduvijek su vjerovali
kako je najbolje pustiti da se dogodi ono to se treba dogoditi. Pravilo
je bilo pustiti da ljudi ive bez njihova upletanja i ve je to to je
uinio Myst bilo na rubu "pravila".
Nikola se premiljao. Kad mu se uinilo da je skupio hrabrost rei
Katarini to osjea, razum mu je govorio da bi moda trebao posluati
to mu je rekao onaj nejasni lik u snu. Ni Katarina mu nije izgledala
raspoloena za ozbiljne teme. Ali, bude i dalje ekao savreni
trenutak, tada joj nikad nee rei. Bilo mu je dosta svih tih godina
koje je proveo u nijemoj patnji pitajui se kako bi Katarina reagirala
kada bi joj rekao da je voli.
Odjedanput je progovorio, iznenadivi Katarinu ali i dva anela koji
su utke oslukivali to se dogaa u njezinoj dnevnoj sobi. Iznenadio
je i sebe, jer iako joj nije izravno rekao koliko mu znai, konano je
pobijedio strah te izbacio iz sebe ono to ga je zabrinulo i uplailo
upravo zato to je voli.
"Sanjao sam te. Bio je to ruan san. Ustvari, bio je lijep, ali je postao
ruan jer mi je netko rekao da e uskoro umrijeti."
Zanijemjela je od oka, a Danijel i Myst samo su se bez rijei
pogledali i napeto oekivali to e Nikola sljedee izlanuti.
Gledala ga je u oi kao da trai odgovor na pitanje koje ju je muilo:
kako zna?
On je gledao u nju i utio. Katarina je bila na potezu i on je ekao. U
sobi je i dalje vladao muk. Ako mu je mislila odgovoriti da je samo
runo sanjao, zakasnila je. utjela je nekoliko sekundi predugo da bi
mogla prasnuti u smijeh, ismijati ga i proglasiti ovjekom sa suvie
bujnom matom.
"Zanimljiv san. Tko ti je rekao da umirem?" progovorila je konano, a
Pompea
Myst i Danijel napeto su oekivali Nikolin odgovor.
"Zapravo ne znam. Neki lik...nisam ga jasno vidio. No, sve mi je
djelovalo dosta uvjerljivo i prilino me uplailo. Oekivao sam da e
mi objasniti..."
"A to si oekivao da u ti rei? Da nije istina? Ili da jest?"
"Ne znam ni sam, no kad sam ti ispriao svoj san ipak sam bio malo
zateen tvojom reakcijom."
"Kakvom reakcijom?"
"Pa, imam osjeaj da sam te iznenadio, gotovo kao da sam te zatekao
u lai."
"to eli rei?"
"elim rei da se ponaa kao da sam pogodio to e ti se dogoditi.
Odgovorila si mi kao da to ve zna. Koliko je ozbiljna tvoja bolest?
Zbog ega si zapravo otila na bolovanje?"
i Odjedanput je shvatila da s nekim tko joj je bio ef i kolega kime nije
bila bliska razgovara o neemu o emu nije razgovarala ni s
roditeljima.
"Zato si doao? Otkud ti pravo da mi na ovakav nain upada u stan?
Nisam ti duna polagati raune! Opravdano izostajem s osla i to je sve
to te se tie! Molim te, odlazi! Javit u kad se vraam na posao."
"Oprosti, ovaj je razgovor otiao u posve krivom smjeru. Dopusti da ti
objasnim...."
"Idi, ostavi me na miru." Katarina je otvorila vrata ne ostavljajui
Nikoli drugu mogunost osim da izae.
Moda ga nije trebala izbaciti, ali ok izazvan njegovim rijeima bio je
presnaan da bi mogla kontrolirati postupke. Htjela je to prije
rijeiti neugodnu situaciju, u tom je trenutku trebala samou kako bi
se smirila i sabrala.
"Katarina, zbilja mogu objasniti..
"Bok, Nikola, ujemo se."
Pompea
Izaao je iz stana, a onda se okrenuo i upitao;
"Nee se vratiti na posao?"
Katarina je neujno zatvorila vrata i izala na balkon. Osim nje u
stanu je bio samo Danijel. Myst je otiao s Nikolom. Danijel joj se i
dalje nije javljao, vidio je da joj je potreban mir, ali ostao je za sluaj
da ga zatreba. Znao je da joj je ovo bila jako teka situacija. Koliko
god da je bila jaka i hrabro se drala, nije joj bilo lako nositi se s
injenicom da joj je netko tko joj nije blizak prijatelj praktiki
potvrdio da umire.
Katarina je sjedila i razmiljala kako joj do toga neoekivanog
razgovora s Nikolom nije palo na pamet da nee biti dovoljno samo to
to se pomirila sa smru. To to je uza se imala anela uvara nije
bilo dovoljno da sve proe bez problema, bez neugodnih situacija
poput ove s Nikolom. Shvatila je da nije bila spremna razgovarati o
smrti, no da e tu temu tee izbjei nego to je mislila.
"Zato mi se ovo dogaa," rekla je naglas, a Danijel je shvatio da joj
treba njegovo ohrabrenje.
"Dosad si se hrabro drala. Nemoj dopustiti da te uznemiri ovaj
razgovor s Nikolom."
"Nije li ovo moralo biti neto to su trebali znati samo oni kojima sam
ja odluila rei?"
"Nisam nikada rekao da e biti tako, ali sam se trudio da tako bude.
Ali u ivotu stvari esto ispadnu drugaije nego to planira."
"Znam. Tebe recimo nisam nikada planirala. Samo, zato ba Nikola?
Otkud se on stvorio u cijelom ovom kaosu?"
"Neke stvari teko je objasniti i nemoj oekivati da e sve odmah
shvatiti. Svijet anela suvie je sloen da bi ga odjedanput mogla
upoznati. Postoji razlog zato je Nikola doznao da e uskoro
umrijeti, ali nemoj traiti da ti objanjavam. Nije da ne elim, ali
smatram kako ne bi bilo u redu da ti kaem neto to bi ti on trebao
rei."
Pompea
"Dobro, jasno mi je da ne eli da me uznemiri ovaj razgovor s
Nikolom. Ali isto mi je tako jasno da neto taji, da zna neto to ja
ne znam a moda bih trebala znati. Pretpostavljam da je svejedno,
ionako e sve brzo biti gotovo."
Danijel je bio na rubu da joj otkrije Nikoline osjeaje, ali to je ipak
trebalo prepustiti njemu. No, vie nije bio siguran hoe li joj se
usuditi ita rei jer okolnosti su se promijenile. Iako mu Katarina nije
potvrdila da e umrijeti, njezina reakcija rekla mu je sasvim dovoljno.
"Danijele, koliko dugo zna da u umrijeti?"
"Od kada si se rodila."
"Dobro je."
"Zato?"
"Nekako bi mi bilo uvredljivo da moram umrijeti sluajno. Razumije
li me? Dobro je da je tako odreeno ve odavno."
Nikola je od Katarine otiao oajan. Totalno je uprskao stvar i silno je
sve elio popraviti. Pogrijeio je to je razgovor poeo spominjanjem
sna, umjesto da joj je konano priznao ono za to je skupljao hrabrost
ve pet godina.
"Kako sam mogao biti tako glup i djevojci u koju sam zaljubljen
najprije rei da znam da e umrijeti jer sam tako sanjao," razmiljao
je naglas, jo ne vjerujui da je postupio tako glupo i nespretno kao
da nikada prije nije razgovarao s djevojkom koja mu se svia.
Nije se usudio nazvati iz straha da e se rasplakati. Moda je najbolje
da joj u mejlu ispria povijest svoje ljubavi od dana kada ju je prvi put
vidio do veeras. Ionako vie nema to izgubiti, ne moe situaciju
uiniti gorom nego to jest.
Draga Katarina,
Oprosti mi na ovome veeras. Imao sam posve drukije namjere
kada sam ti banuo u stan, ali stvari se nisu dogaale onako kako
sam zamislio. Zvuala si udno i zato sam ti rekao za svoj san. Ali,
kako bi ti bilo jasnije zato sam te uope posjetio, vrijeme je da ti
Pompea
kaem neke stvari koje ti telim rei ve dosta dugo. Jo od naeg
prvog susreta.
Mislim da sam se zaljubio u tebe ve onog dana kad si dola na
razgovor za posao. Ako ne ba toga dana, onda vrlo brzo nakon
toga. Nisam ti to htio odmah rei jer se nismo dovoljno dobro
poznavali. Nisam znao kako hi reagirala, a i elio sam biti siguran
da to nije tek prolazna zaljubljenost u jednog super komada.
Ponekad sam se osjeao glupo jer mi se inilo kao da te uhodim.
Pazio sam kada odlazi na kavu u kantinu ili prolazi hodnikom, pa
bih se potrudio da se i ja kao sluajno naem na istom mjestu.
Ponekad sam sastanke redakcije organizirao samo zato da doe u
moj ured, da te vidim. Prije bi mi zbog ovog priznanja bilo
neugodno, ali sada vie nije. elim da to konano zna. Ljudi zbog
ljubavi ine razne gluposti, a ni ja nisam iznimka. Uostalom, ljubav
ba i nema puno veze s razumom.
Pitao sam se zato sam si dopustio da se zaljubim u tebe, iako sam
vrlo brzo postao svjestan da nisam mukarac koji bi mogao privui
djevojku poput tebe. Priznajem, raspitivao sam se 0 tebi i svaka i
najmanja pojedinost bila mi je dragocjena i izazivala leptirie u
trbuhu, pa pokuaj zamisliti kakvo je to bilo uzbuenje kada bih se s
tobom naao nasamo. Onda sam shvatio da mi nije vano hoe li
mi uzvratiti osjeaje. Zahvalan sam na svakom danu koji sam
proveo blizu tebe jer je u ovih pet godina bilo malo stvari koje su me
toliko veselile kao to me veselilo to te uope znam.
Ponekad me bilo strah da e primijetiti da mi se svia, da e
osjetiti kolika je moja ljubav prema tebi, no bilo je trenutaka kad
sam se potajno nadao da e se to dogoditi. Nisam ti sve ove godine
imao hrabrosti to rei, ne bih mogao podnijeti odbijanje, ne zato to
sam ego-manijak, nego zato to bih se vjerojatno slomio od tuge.
Nikada nikoga nisam ovako volio, unato tomu to se meu nama
nita nije dogodilo.
Veeras sam ti to doao priznati i sad ti je sigurno jasnije zato je taj
razgovor zavrio tako katastrofalno. Molim te, nemoj me odbaciti.
Pompea
Mogu ti biti prijatelj, dopusti mi barem to. Neu ti vie nikada o
ovome govoriti, samo me nemoj posve iskljuiti iz svojeg ivota.
Toliko mi znai da te mogu barem katkad vidjeti, zato ti piem
unato strahu da e me prezreti kada ovo proita.
Ima li san koji sam ti ispriao ikakve veze sa stvarnou? Volio bih
da mi kae, ali ako ne eli ignoriraj ovo pitanje.


Volim te. Beskrajno. to god da se dogodi, nemoj to nikada
zaboraviti. Neka moja ljubav ima barem malo smisla.
Nikola

***
Na Rebru je bila neopisiva guva. Lijenici, medicinske sestre i
pacijenti gurali su se po pretrpanim hodnicima, u zgradu su ljudi
ulazili bez prestanka.
Kad se ovjek nae na bolnikom hodniku ini mu se kao da je cijeli
svijet bolestan. Ponekad vie ljudi ima po bolnicama nego po oping
centrima. Bolnice podsjeaju na to koliko je krhak ljudski ivot,
koliko je malo potrebno da nam odjedanput ivot visi o koncu. ivot
se u trenutku moe ugasiti, dovoljno je da samo jedna od milijun
ilica u tijelu ne funkcionira kako treba. Djecu se uvijek upozorava da
paze kako prelaze cestu, odrasle da paljivo voze, ali ak ni najvea
panja esto nije dovoljna.
Doktorica Helena Tomi sjedila je za svojim stolom i prouavala
Katarinine nalaze. Ve je i zaboravila da je bila kod nje, a kada joj je
asistent jutros donio nalaze, bila je iznenaena.
Katarina joj se nakon pretraga vie nije javila, iako ju je upozorila da
ima znakova bolesti, a nalazi su govorili da joj vjerojatno nema spasa.
Meu papirima je pronala njezin broj mobitela i nazvala je.
Pompea
"Dobar dan Katarina. Doktorica Tomi na telefonu. Oekivala sam da
ete mi se javiti. Dobila sam vae nalaze."
"Ah, bila sam jako zauzeta. U meuvremenu sam se vratila na posao i
nisam se stigla javiti," slagala je Katarina i pomislila kako je zadnjih
nekoliko dana izgovorila vie lai nego u cijelome dosadanjem
ivotu.
"Naalost, nije dobro. Morat ete u bolnicu. Stanje vam je jako loe."
Katarina nije htjela pitati o kakvoj se bolesti radi. Bilo bi joj lake da
ne zna, ionako je bilo svejedno, ali doktorica nije odustajala. Katarina
ju je tog trenutka gotovo mrzila jer joj se inilo kao da joj eli uskratiti
jednu od posljednjih elja da preostale dane proivi na najbolji
mogui nain, a ne u bolnikom krevetu. No, kako je mogla znati to
se Katarini mota po glavi, radila je svoj posao.
"Imate uznapredovali stadij leukemije. Bojim se da se vrlo malo moe
uiniti, ali ipak treba pokuati. Bilo bi dobro da odmah doete, dobit
ete mjesto na odjelu i poinjemo s terapijom. Nemate vremena za
ekanje."
ak da se Danijel nikada nije pojavio, Katarini bi nakon tih rijei bilo
jasno da je prekasno.
"Neu doi. Hvala na pozivu i pokuaju da me utjeite, ali i vi i ja
znamo da je gotovo. Ne elim ovo malo preostalog vremena provesti
u krevetu, s iglama u tijelu i na aparatima ekajui udo koje se nee
dogoditi."
Doktorica je bila u oku. Nikada nije doivjela takvu reakciju. Ljudi
su obino inzistirali da im pomogne, traili su od nje ono to je
Katarina sada odbila udo. Nije pronalazila rijei kojima bi
odgovorila Katarini, ali nisu niti bile potrebne. Kao lijenica ljudima
je uvijek govorila istinu, nije ih pokuavala zavaravati lijepim
priama, a jo manje davati im lanu nadu.
"Sami odluite. Ako ostanete kod kue javljajte mi se, a ne bi bilo loe
da ipak navratite k meni, barem da razgovaramo. Moja je dunost da
vam pruim sve to je u mojoj moi, ali ako ne elite ne mogu vas
Pompea
natjerati."
"Sve je u redu. Javit u vam se. Hvala na svemu."
"Moda biste trebali razgovarati s nekim strunjakom, mislim na
psiholoko savjetovanje."
"Ne brinite se. Hvala jo jedanput. ujemo se."
Kada je poklopila slualicu bila je mirnija nego to je mislila da e biti
kada joj je lijenica potvrdila da je teko bolesna. Zaokruila je dio
prie i valjda je zato osjeala olakanje umjesto nelagode koju je
oekivala. Uostalom, barem pred sobom nije htjela imati nikakvih
tajni. Kada se ve toliko pitala zato se ba njoj sve ovo dogaa,
sudbina joj je poslala odgovor.
Ukljuila je liniju, stisnula play i u stanu se uo "Ain't No Mountain
High Enough" od Marvina Gayea i Tammi Terrell.
"Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide
enough, baby, if you need me, call me, no matter where you are, no
matter how far, just call my name, I'll be there in a hurry, you don't
have to worry..." pjevala je dok je irom otvarala prozore u dnevnoj
sobi da napravi malo propuha jer je bilo pakleno vrue. Bila je sjajno
raspoloena, kao da je sve bilo u savrenom redu, kao da nije imala
nijedan problem.
Ostalo joj je toliko malo vremena da zapravo vie nita nije bilo
problem. Nije imala potrebu pozvati Danijela, uivala je u samoi i u
nekom udnom zanosu koji sama sebi nije mogla objasniti.
Otvorila je laptop i poela surfati po internetu, a iz playera se ula
Katrina and the Waves. "Walkin On Sunshine". Bila joj je to jedna od
najdraih pjesama, prava dizalica raspoloenja. Uz nju je voljela
sanjariti kako trai put do kraja duge, ali nikada nije mogla odluiti
hoe li hodati ispod nje ili po njoj.
Provjeravala je mejlove i vidjela onaj koji je poslao Nikola Proitala
ga je u jednom dahu, a onda ga je ne vjerujui vlastitim oima
proitala jo jedanput. Sjetila se kolegice koja ju je vie puta bocnula
Pompea
da Nikola gaji simpatije prema njoj, no ona je to pripisivala njegovoj
ljubaznosti i pristojnosti koju je pokazivao i prema drugima.
Pokuavala se prisjetiti kako su izgledali njezini razgovori i druenja s
Nikolom. Nije mogla nita posebno zakljuiti iz njihovih susreta jer
su se uglavnom svodili na posao.
"Kakav sam to dojam ostavila na njega da mi se tako neto nije
usudio rei? I kako je mogue da su mi promaknuli povremeni
znakovi?" zapitala se dok je razmiljala o njegovu pismu.
U ljubavi postoji izbor, smatrala je, a svi njezini izbori dosad su bili
loi. Je li doista imala posve pogreno miljenje o tome to je u
ljubavi moe usreiti? Sve ove godine njezine su se veze svodile na
avanture i uzbuenja, a nedostajali su dublji osjeaji. Potpuno ih je
zanemarila dok je davala prednost djetinjastim zanosima. Voljela je
otkrivati nove svjetove i ljude, a katkad nije bila svjesna svijeta i ljudi
oko sebe.
Pitala se bi li sve bilo drukije da joj je Nikola ovo rekao prije pet
godina. Iako nije bio tip kojeg bi otprve zapazila, pitala se bi li snaga
njegove ljubavi bila dovoljna da je privue k njemu. to je vie
razmiljala o ljubavi, bila je sigurnija da je nikad doista nije doivjela.
Ona je ljubav oduvijek traila u mukarcima koji su je provocirali
svojim avanturistikim duhom i uz koje je mogla iivjeti neke svoje
djetinjaste snove. Ljubav je bila sporedna.
Osjetila je odjedanput njenost prema Nikoli i aljenje to se ba
njemu moralo dogoditi da se zaljubi u pogrenu osobu. Vie se nije
ljutila na njega zbog onoga to se dogodilo sino. im se smirila
odluila je pozvati ga da se nau da joj ponovno ispria kako je
doznao da ona umire, no to joj se sada vie nije inilo bitnim. Nakon
pisma u kojem joj je bez ikakve zadrke povjerio svoje osjeaje,
pomislila je kako je zasluio da se barem nadu i o tome
porazgovaraju.
"Sve se dogaa tono onako kako sam i predvidio. Ljudi su zbilja
udna bia. Trate dane na gluposti, a proputaju uoiti ono to je
Pompea
doista vano," obratio se Miha, aneo koji je poslao Danijela po
Katarinu, skupini starijih anela koji su vodili brigu da aneli uvari
svoju zadau na zemlji obave to je mogue bolje. Stariji aneli vie se
nisu sputali meu ljude, njihovo iskustvo bilo je daleko potrebnije za
odravanje reda na nebu. Dok su bili ivi vjerojatno su radili kao
savjetnici u velikim kompanijama.
"Govori o maloj Katarini?" upitao je Kamel. "Zato smo mi tu i dobro
je da se stvari ovako razvijaju. Ve sam pomislio da e Danijel i Myst
zabrljati s onim Nikolinim snom, ali obavili su to bolje nego to sam
oekivao."
"Jo su mladi, iako se njima ini da su jako iskusni. Ali, ima pravo.
Zbilja su uspjeli lijepo zakuhati priu, premda ni sami nisu svjesni
koliko. Jo ako i ostalo obave kao to oekujem, zbilja u biti
impresioniran. Zanima me kako e to rijeiti, hoe li pokazati da su
spremni za promaknue," nastavio je Miha.
Bila je to tipina situacija u kojoj stariji aneli iskuavaju mlae
provjeravajui jesu Ii dovoljno dobri za anele uvare. Biti aneo
uvar ne znai samo obaviti osnovno to se od tebe oekuje, nego
pokuati onima nad kojima bdije otkriti neke vane ivotne istine,
pokazati im da ivot nije tek svakodnevna rutina.
Miha, Kamel i ostali ovaj su put iskuavali Danijela i Mysta.
Bilo je vrijeme da uine neto vie od odlaska po nekoga na zemlju,
zajednikog povratka gore i onda ponovno sve ispoetka.
"Misli da nee stati na ovome, da e pokuati jo neto?" upitao je
Kamel.
"Hoe, sigurno. Kladim se da e to biti Danijel, on e pokuati uiniti
neto drukije od onoga to je dosad inio. Oito je da e bid tako.
Ve je pokazao da bi to elio, ali ne zna kako. Pustit emo ga da se
dosjeti neega, bez obzira na to koliko mu vremena bude trebalo. No,
mislim da e to biti uskoro, bio je uvjeren Miha.
"Odnosi li se to samo na Katarinu ili i na Sanju?" upitao ga je Kamel.
Pompea
"Pa, iskreno, neu bid ba sretan ako Sanju i ovaj put izostavi."
Bila su ve dva sata ujutro, a Katarina jo nije mogla zaspati. Otkako
se u njezinu ivotu pojavio Danijel nijedna joj no vie nije bila kao
prije. Spavala bi, ali snovi vie nisu bili mirni i bezbrini. Svaki put
kad bi legla u krevet poele bi joj navirati misli, no nije se vie pitala
zato je ve kraj, jer to je bilo pitanje koje je oduzimalo previe
vremena a odgovor se nije nazirao.
Nije vie razmiljala o prolosti jer nije bilo vremena da ispravi neke
stvari, a moda nije trebala niti pokuati da ih ispravi. Neka sve
ostane onako kako se dogodilo, autentino... To je bio njezin ivot,
njezina ostavtina, kakva god bila. inila je ono to joj je u
odreenom trenutku izgledalo ispravno i nije bilo vano hoe li time
ba svi biti zadovoljni.
Te je noi razmiljala o pozivu iz bolnice. Prvi put je od nekoga
stvarnog, od nekoga kome bi sigurno od poetka vjerovala, dobila
potvrdu da se pribliava kraj i osjeala se udno. Nakon svega ipak joj
je izgledalo da joj je to bilo mnogo ljepe uti od Danijela, iako
njihovo poznanstvo nije poelo najsretnije.
Bilo je zapravo pomalo zabavno to poetno nadmudrivanje s njim,
naroito one noi kada su prvi put razgovarali i kada mu je prijetila
da e pozvati policiju. S njim je mogla razgovarati o smrti s neke
posve drukije toke gledita, i ne samo o smrti nego i onome to se
dogaa nakon nje. Nije se sve svodilo samo na dijagnozu i savjet da
doe u bolnicu ne zato da bi se izlijeila, nego da bi se pokualo
uiniti neto to je ve u startu bilo osueno na neuspjeh. Zar ne bi
bilo krajnje besmisleno tako provesti zadnje dane ivota. Zato bi
pristala na neto za to se zna da nee uspjeti.
S Danijelom je bilo drukije. Katarinina bolest za oboje je bila gotovo
sporedna injenica. Umjesto da se zamara neim protiv ega se nije
imalo smisla boriti, Katarina se uz Danijelovu pomo pripremala za
novi ivot. Moda nije bila sasvim spremna, ali sigurno je bila jo
manje spremna na bolniko mrcvarenje zadnjih dana zemaljskog
ivota.
Pompea
Odjenula je trenirku, obula tenisice i sjela u auto. Bila joj je to moda
posljednja nona vonja po gradu.
Dok je sluala "Runaway Train" od Soul Asyluma sjetila se mame i
tate i potekle su joj suze. Uhvatio ju je strah da se vie nee moi
suoiti s njima, da nee imati snage posjetiti ih. Bojala se da nee
izdrati, da e im rei da je bolesna. Rijetko je kad mogla za sebe
zadrati vane stvari, morala ih je uvijek s nekim podijeliti. Njezini
roditelji nisu bili ti kojima bi se prvima povjerila, no iako je ovo bila
jedna od rijetkih stvari koju su imali pravo prvi doznati, osjeala je da
e za njih biti bolje ako im ne kae.
Krenula je "Everybody Hurts" od REM-a i tako se dobro uklopila u
njezine trenutane osjeaje. Misli su joj se ponovno vratile na poziv iz
bolnice. Imala je leukemiju, a Danijel je rekao da joj je ostalo tri
mjeseca, vjerojatno i manje...
"Danijele, spava li?"
"Ne spavam."
"Koliko mi jo dana preostaje?"
"Ne znam tono, ali ne puno."
"Nemoj dopustiti da zavrim u bolnici. Ne elim tamo provesti ni
jedan dan. Odvedi me ranije ako treba, samo nemoj dopustiti da ne
budem svjesna odlaska."
"Ne brini se."
Vozila je prema kui sluajui Louisa Armstronga i njegovu sjajnu
stvar "What a Wonderful World".
"Jesi li dobro?" pitao je Danijel.
"Ma, jesam. Pita zbog pjesme?"
"Pitam zbog svega."
"Sve je u redu... svijet je tako divan. I Armstrong tako kae."
Katarina je otila spavati a Danijel je nastavio sa svojim nonim
tumaranjem po Zagrebu. Nakon Nikolina pisma a znao je tono od
Pompea
rijei do rijei to je u njemu pisalo kopkalo ga je kako e Katarina
reagirati na njegovo priznanje.
"to ako se i ona zaljubi u njega? to ako se zbog tog pisma u njoj
neto promijeni, ako u tome prepozna ansu da konano pronae
ljubav kakvu zasluuje?" upitao je Danijel Mysta koji mu se pridruio
u nonoj etnji gradom.
"To nije tvoja briga. Uostalom, ona zna to je eka i zato mislim da se
brine bez razloga. Ne vjerujem da e se ita dogoditi, a ako se i
dogodi to nema veze s tobom. Pusti neka stvari idu svojim tokom, a
tebi bi bilo bolje da razmisli kako e obaviti ostatak posla jer ionako
ti je ostalo malo vremena do trenutka kada e je morati dovesti k
nama," odgovorio mu je Myst.
"Mislim da se nisam dovoljno trudio. Trebao sam se pokuati izboriti
da je ostavimo ovdje jo neko vrijeme."
"Koliko je meni poznato, ne bismo se uope smjeli petljati u to. Daj,
zaboravi te ideje. Ovo nije film u kojem Superman spaava
ovjeanstvo. Dri se onoga to se od tebe oekuje. Ba ti je dobro
krenulo i neko vrijeme uope nisi spominjao takve stvari. Mislio sam
da te pustilo."
"Trait u od ostalih anela da ovaj put popustimo. Da barem
jedanput postupimo drukije, da uinimo neto to nam nije zadano,
da napravimo onako kako osjeamo da bismo trebali napraviti."
Myst ga je nekoliko trenutaka nijemo gledao.
"Zanima me kako e to izvesti, ali upozoravam te da nee biti
jednostavno. I ne zaboravi da ima dosta onih koji ne podnose ni samu
pomisao da se remeti uobiajeni red. Naravno, to ne znai da ne
moemo pokuati."

***
Nikola se muio s poslom, nije se mogao koncentrirati na papire pred
sobom. Iekujui hoe li mu se Katarina javiti nekoliko je puta
Pompea
proitao svoje pismo. Ni na trenutak nije poalio ni zbog jedne rijei.
Nije se vie bojao da e ispasti budala, naprotiv bio je ponosan to je
konano skupio hrabrost i uinio ono to je ve odavno trebao.
"Sve je to lijepo, ali zato se ne javlja," zapitao se naglas kada su ga
nazvali iz produkcije da im doe pomoi.
Preko volje im je dao nekoliko savjeta o postavljanju nekog kviza koji
bi trebao uskoro biti emitiran, a onda se vratio u ured. Pogledao je na
mobitel i vidio proputeni poziv. Zvala ga je Katarina. Bio je prilino
nervozan i najprije je popuio cigaretu kako bi se sabrao. Pokuao je
smisliti to e joj rei, no zakljuio je da to nema smisla jer ionako ne
zna to e ona njemu rei. Djelovao je sam sebi pomalo blesavo kad se
uhvatio kako potiho uvjebava glas, kao da se priprema popeti na
pozornicu i primiti neku filmsku nagradu. Okrenuo je njezin broj, pa
to bude...
"Hej! Zvala si?"
"Jesam. Jesi li u guvi, smetam li ti?"
"Ne, nikako! Imam vremena, upravo sam zavrio neke stvari."
"Ok, ne bih htjela okoliati. Dobila sam tvoje pismo. Iznenaena sam.
Nisam znala, a moram priznati da nisam nikada ni naslutila da gaji
takve osjeaje prema meni. I, oprosti to sam te izbacila iz stana.
Prilino si me okirao, pa nisam bila svjesna to radim."
"Ne ljutim se uope. Imala si pravo, nisam bio taktian. Ja bih
vjerojatno isto tako postupio, ne treba se ispriavati. Ovaj, to se tie
pisma... nisam znao kako bih ti drukije rekao. Sigurno si i sama
shvatila da mi hrabrost nije vrlina, barem ne najvea. Nadam se da je
sve u redu, da me ne misli izbjegavati ili pobjei,"
"Naravno da te neu izbjegavati. Voljela bih da se vidimo."
"Nadao sam se da e to rei..
"Ali, nemoj me krivo shvatiti. Htjela bih da razgovaramo, no bojim se
da nee uti rei ono to prieljkuje. Jednostavno... drag si mi i
zbilja si divna osoba.. .Ali moje ivotne okolnosti trenutano mi ne
Pompea
doputaju da zaponem neke stvari koje sigurno neu uspjeti
zavriti."
"Shvaam. No, ipak bih volio da odemo na veeru. Hoemo li
veeras?"
"Pa, zapravo, da, moe. Hoe li doi po mene? Da ne idemo s dva
auta."
"Hou. Odgovara ti u sedam?"
"Da. Rezerviraj negdje stol, svejedno mi je gdje, samo da nema guve.
Vidimo se."
Nije se pripremila za taj razgovor. Nazvala je Nikolu spontano,
svjesna kako nije u redu ostaviti ga da predugo eka odgovor. Stalo
joj je da se nadu i da na njegovu iskrenost odgovori istom mjerom.
Nije ga htjela vrijeati povrnim telefonskim razgovorom, zavrijedio
je da mu posveti dio svojeg vremena, da se nau licem u lice. Mrzila
je teke razgovore obavljati telefonom, to je bilo nekako hladno,
otueno. Naroito ako se radilo nekomu s kim je bila bliska, ili o
nekomu kao to je Nikola, koji ju je volio svim svojim biem.
Nazvala je Ines. Trebala se s njom dogovoriti da doe po stvari koje
joj je htjela ostaviti. A i da joj kae to se sve dogodilo u posljednja
dva dana.
"Imala si pravo. Zvali su me iz bolnice. eli li uti dijagnozu?" pitala
je Katarina.
"Pa zna da sam od prvog dana htjela da ode lijenici i vidi to ti
je!"
"Imam leukemiju u poodmaklom stadiju, tako da je nema smisla
pokuati lijeiti."
"Boe! To je dakle to? Doista si bolesna?"
"Da. Ali, sve je u redu. Dobro sam. Odavno sam prola fazu kad sam
se brinula. Ta me vijest nije uope iznenadila. Ve sam na neki nain
prola pripreme s Danijelom. Nita se nije promijenilo, osim to sam
obavila i taj razgovor s doktoricom tako da sam priu s bolnicom
Pompea
zavrila. Sada osim nje jedino ti i Danijel znate moju situaciju."
"A tvoji mama i tata?"
"Ne mogu im rei. Nisam spremna na to. Smislit u ve kako da im
javim i objasnim... Ali, nema anse da se naem s njima i ispriam mi
to mi se sve dogodilo u posljednje vrijeme."
"Ako misli da je tako najbolje..."
Nakon krae stanke Katarina joj je odluila ispriati o susretu s
Nikolom.
"U meuvremenu se dogodilo jo neto. Zna Nikolu?"
"Tvojeg efa? Ne poznajem ga, ali znam ga iz tvojih pria. to je s
njim?"
"Bio je neku veer kod mene. Iznenadila sam se kad se pojavio pred
vratima. Pustila sam ga u stan i sve je bilo normalno dok nije rekao
kako me sanjao i da mu je u snu netko rekao da umirem. Poeo mi je
postavljati udna pitanja, a ve sam bila u prilinom oku zbog prie
o snu tako da sam ga izbacila iz stana. Sljedei dan primila sam od
njega mejl u kojem mi je napisao da je ve pet godina zaljubljen u
mene."
"Katarina, ne mogu vjerovati to ti se sve dogodilo u manje od mjesec
dana. Gdje je bio dosad? Ne kuim. Zaljubljen je u tebe pet godina i
cijelo vrijeme uti? 1 kako to da je sanjao da umire? Tko mu je to
mogao rei? Kakav kaos!"
"Dobro je, smiri se. Nai u se s njim veeras. Poslao mi je predivno
pismo, napisao mi je ukratko kroz kakve je muke prolazio posljednjih
pet godina zbog neuzvraene ljubavi. Zna, pod dojmom sam. Bilo mi
je uzbudljivo doznati da sam u nekom izazivala tako snane osjeaje.
Nisam uope mogla pomisliti da bih u nekome mogla probuditi tako
postojanu ljubav. Moda zvui sebino, kao da uivam u neijoj
patnji, ali ima neega velianstvenoga u takvoj postojanosti
neuzvraene ljubavi."
"Kako to da nisi nita primijetila? No, oito te se prilino dojmilo
Pompea
njegovo pismo kad si se odluila nai s njim."
"Kad ti netko kae da te toliko voli, zasluuje normalan razgovor i
priliku da objasni to osjea."
"Slaem se. I svakako pokuaj doznati tko mu je rekao da si bolesna.
Ne mogu uope zamisliti otkud mu to. Hoe li mu rei za
leukemiju?"
"Hou. Ionako me pitao, a bilo bi glupo da sad izmiljam kad oito
zna, iako ne mogu shvatiti otkud."
"Sutra u svratiti do tebe. Bit e naveer kod kue?"
"Da, gotovo sam zaboravila da sam te zapravo nazvala kako bih ti
rekla da doe, jer imam neke stvari koje bih ti htjela dati."
Katarina je ula kako je Ines s druge strane telefona briznula u pla.
"Ines... bit e vremena za plakanje. Ja sam barem na vrijeme doznala
to me eka. Veina ljudi nikada ne dobije takvu priliku."
"Ma znam, iako mi to nije utjeha. Ali, neemo sada pasti u depresiju.
Sutra emo se vidjeti. Lijepo se provedi veeras. Valjda e sve biti
dobro."
"Nema razloga da bude loe. Volim te draga. I ekam te sutra."

***
U dnevnoj sobi bilo je pomalo zaguljivo i Sanja je otvorila prozor.
Bila je sama u stanu i itala novine. Nika je bila kod bake, a Boris na
poslu. Imala je slobodan dan i dobro joj je dolo malo samoe da se
opusti i odmori.
Danijel je sjedio na kauu i promatrao je. Sjetio se svega, svakog
detalja, kao da se juer dogodilo... Jo uvijek je itala novine na isti
nain. Kada bi naila na neki zanimljiv lanak naslonila bi se na stol i
paljivo itala. Ustao je i priao da vidi to ita. Bio je to tekst o tome
kako je Sabor prihvatio neke nove zakone o izborima. Danijel nikada
nije volio itati o politici, bila mu je dosadna.
Pompea
Podignula je glavu i okrenula se. Imala je osjeaj da je netko gleda.
Bila je sama, a ipak joj se inilo kao da je jo netko u sobi. Otila je do
otvorenog prozora i pogledala van. Malo je, zastala, a onda pogled
skrenula prema sobi. Danijel joj je priao i stao ispred nje tako blizu
da su im se nosovi gotovo dodirivali. Ako je ikada otkako je zna imao
priliku rei joj ono to je toliko dugo elio, to je bilo sada. Otvorio je
usta i zamalo joj se obratio, ali je odustao.
Prola je pokraj njega i otila u kuhinju. Bio je siguran da je neto
osjetila. Krenuo je za njom i promatrao je kako kuha kavu. inilo mu
se da je uznemirena. Vratila se do vrata dnevne sobe i lutala
pogledom po prostoriji kao da je oekivala da e nekog ugledati.
"Zato sam takva kukavica," pomislio je Danijel zurei kao opinjen u
Sanju dok je pogledom pretraivala sobu, kao da osjea da je netko s
njom. Nemirno se osvrtala oko sebe a onda joj je pogled skrenuo na
policu s knjigama i zaustavio se na "Odiseji u svemiru" Arthura
Clarka. Danijel je volio tu knjigu. Primijetio je da se nasmijeila, a
onda odmahnula glavom.
Dok je Danijel putovao s prijateljima, Sanja mu se nakon nekog
vremena prestala javljati. Nije mu vie imala o emu pisati, Da mu je
bilo stalo, vratio bi se ili ne bi uope otiao na put. S vremenom je sve
rjee mislila na njega. Udaljili su se jer je napravio neto to se Sanji
inilo neoprostivo. Isprva ga je pokuavala opravdati, ali nije
uspijevala. Vrijeme je prolazilo i ona je pokuala zaboraviti vezu koja
je oito zavrila.
Zaboljelo ju je to nije pokuao doprijeti do njezinih osjeaja, ma
koliko daleko bio. Pustio ju je da mu sklizne iz ruku, nije pritom
mrdnuo prstom, a bilo je dovoljno samo da je pita eli li da se vrati i
ona bi mu odgovorila potvrdno. Nije joj se javio kada se vratio kui
nego je od prijateljice ula da su ga vidjeli u gradu. Kada ga je prvi
put srela u jednom zajednikom drutvu, imala je osjeaj da je srela
stranca.
Dugo joj je trebalo da ponovno nekoga zavoli. Toliko je slijepo
vjerovala u njihovu ljubav da ju je jako zaboljelo kad je s oblaka
Pompea
tresnula na zemlju i shvatila kako mu ipak nije bila najvanija na
svijetu kao to joj je esto govorio. Imala je neke kratke veze nakon
njega, dok nije upoznala Borisa. I danas prijateljicama esto zna rei
kako je Boris doao u "pet do dvanaest" jer je bila umorna od traenja
ljubavi. Nije vie imala snage za jo jednu propalu vezu, nije htjela
tratiti vrijeme na nekoga kome bi bila samo usputna stanica dok ne
nade neto uzbudljivije. Otkako je s Borisom gotovo nikada nije
razmiljala o Danijelu, tek bi je ponekad neto podsjetilo na njega,
kao danas kad joj je pogled pao na Clarkovu knjigu. Bila je tuna kad
je ula da je umro, ah ubrzo je nestalo i ono malo osjeaja koje je jo
imala prema njemu. Otili su zajedno s njim.
Nakon to je vidio Sanjin osmijeh kada je pogledom prela preko
Clarkove knjige, u Danijelu se probudila nada da ga ipak nije posve
zaboravila.
Zapitao se dri li moda namjerno na polici knjigu koja bi je mogla
podsjetiti na njega? Ima li u stanu i druge stvari koje imaju veze s
njim? Ako nita drugo mogao je barem matati i u takvim
matanjima nalaziti utjehu.
No, morao je otii jer ekao ga je vaan zadatak.
Danijel je stajao usred kruga koji su aneli oformili oko njega. Kao
to je i najavio Mystu, odluio je pozvati anele, objasniti im plan u
vezi s Katarinom i zamoliti da ga podupru. Myst je znao da je smislio
neto neuobiajeno jer nikada nije traio sastanak na kojem bi se
trebalo odluivati o nekoj njegovoj ideji.
Glas se meu anelima brzo proirio i svi su se odazvali pozivu,
uglavnom iz znatielje. Mladi aneli nikad nisu poduzimali neto
izvan zadanih pravila. U njihovu svijetu sve je ve davno bilo
definirano, a sada je Danijel najavio neto to bi moglo pokrenuti
pravu revoluciju. Kad su svi stigli, amor oko Danijela poeo se
lagano stiavati. Danijel se osvrnuo uokolo kako bi provjerio tko je
sve doao i kada je zakljuio da su stigli svi iz njegove grupe, poeo je
govoriti.
Pompea
"Svi znate da sam trenutano zaokupljen Katarinom, djevojkom koju
uskoro trebam dovesti k nama. Neki od vas znaju da mi taj zadatak i
nije lako pao jer mi se dogodilo ono na to su nas stariji aneli
oduvijek upozoravali previe sam se emotivno vezao za nju, a onda
sam morao doi i rei joj najgoru moguu vijest. Kasno je da sada
pokuam malo ohladiti taj odnos. Stalo mi je do nje i zato sam vas
pozvao da bih vas zamolio da uinimo neto kako bismo je jo neko
vrijeme ostavili na ivotu", rekao je Danijel.
U trenutku kada je to izgovorio nastala je neviena graja jer su svi
istodobno poeli komentirati njegovu neobinu molbu.
"Jesi li pri sebi? Trai neto to nitko od nas nije traio niti je ikome
palo na pamet da zatrai," ulo se s jedne strane.
"Okupio si nas zbog neega to se ni teoretski ne moe ostvariti! Gdje
ti je pamet," ve je komentirao netko drugi.
"Bilo bi dobro za tebe i za sve nas da nitko izvan skupine ne dozna za
tvoju briljantnu ideju," rekao je jedan od anela koji je stajao vrlo
blizu Danijela.
Myst je stajao pokraj Celeste koja ga je gledala u nevjerici. Slutila je
da je Danijel sposoban smisliti neku ludost, ali ovo je bilo iznad
njezinih oekivanja. Tko bi mogao misliti da e se itko usuditi
prekriti ustaljena pravila i da e taj netko biti iz njihove skupine.
Glasovi anela koji su kritizirali Danijela postajali su sve glasniji.
Veina je bila poprilino ogorena i jo nisu mogli vjerovati da ih je
zbog toga pozvao.
"Kako si se usudio pozvati nas da te podrimo u neemu emu ne
moemo sami odluivati? Pitao bih te da nam objasni to ti se
dogodilo, ali bojim se objanjenja. Da u toj tvojoj ludoj glavi postoji
mrvica razuma, znao bi da si najprije trebao zatraiti savjet starijih
anela. Siguran sam da to Mihi nisi spomenuo," uzrujanim mu se
glasom obratio jedan aneo dok su mu ostali preutno odobravali.
Danijel je pretpostavio da e se suoiti s takvom reakcijom jer je bio
potpuno svjestan to trai. Ali, i dalje nije odustajao od svoje ideje.
Pompea
"Katarina sigurno nije prva osoba na svijetu koja je zavrijedila ivjeti
due nego to joj je sudbina odredila. Sigurno ste svi bili u situaciji da
ste barem jedanput morali ii po osobu za koju ste smatrali da je
prerano dola na red za odlazak. Ono zbog ega bih elio da Katarina
jo neko vrijeme poivi jest ljubav. Puno sam s njom razgovarao, i
koliko god me uvjeravala u suprotno, zakljuio sam da nikada nije
doivjela pravu, istinsku ljubav Nije doivjela da je netko voli onako
kako je zasluila. Sad se pojavio netko tko bi joj mogao pruiti pravu
ljubav. Volio bih da dobije priliku iskusiti to znai kada te netko
iskreno voli," rekao je Danijel.
Aneli su utjeli i pozorno sluali njegovo objanjenje. Shvatih su
zato eli odgoditi Katarinin odlazak, no i dalje su se pitali smiju li
sami odluivati ili bi se ipak trebali savjetovati sa starijim anelima.
Celesta je u tom trenutku shvatila da se mora umijeati.
"Pretpostavljam da svi shvaamo Danijelovu elju da Katarini
omogui iskusiti pravu ljubav Sada je na vama da odluite elite li mu
pokuati pomoi. Ako mene pitate, nitko nam ne moe zamjeriti ako
jednoj djevojci elimo omoguiti da iskusi neto to joj prema nekom
ivotnom zakonu pripada," rekla je Celesta.
Svi su i dalje utjeli, a onda se zauo tihi glas, gotovo je zvuao kao
apat.
"Pa, moda bi ipak vrijedilo razmisliti o tome."
Dok je iznenaenim pogledom traio anela koji je to izgovorio, javili
su se i ostali.
"Pa, dobro, ne zvui ba tako strano... Moda bismo mogli
pokuati... Imamo dobar razlog da je pustimo jo malo..."
Celesta se brzo pribrala i podignula ruke kao znak svima da prestanu
govoriti.
"Polako, polako... Ako odluimo popustiti ovaj put, znate i sami da e
to bid veliki presedan. Nitko od nas to jo nije pokuao. Tko e rei
starijim anelima to smo odluili? Neemo to moi izvesti a da ne
Pompea
obavijestimo i njih," rekla je Celesta.
"Moramo vidjeti kako emo to obaviti," uo se jedan prijedlog.
"Danijele, moemo li doznati neto vie o Katarini i njezinu deku, da
vidimo kako si doao na tu ideju," zanimalo je Celestu.
"Jo joj nije deko. Tek joj je rekao da je zaljubljen u nju, a zbilja mi
se ini kao netko tko bi je mogao usreiti. Zato elim da joj damo jo
vremena jer se sve to skupa tek poelo razvijati. Kako mi se ini ona
mu jo nije uzvratila osjeaje, no volio bih da je pustimo i vidimo to
e se dogoditi," rekao je Danijel.
Svi su se malo odmaknuli od njega kako bi se dogovorili to bi bilo
najpametnije uiniti. Celesta je vodila glavnu rije i, kao gotovo
uvijek, tako je i sada dala konkretan prijedlog koji su svi prihvatili.
Danijel je stajao i ekao da mu kau to su odluili.
"U redu, ostavit emo je neka ivi, ali samo ako se zaljubi u tog
mukarca. Ako se to ne dogodi dogovor ne vrijedi i mora je dovesti k
nama. I jo neto... da ti nije palo na pamet otkriti joj na dogovor.
Ona za ovo ne smije znati. Mora zasluiti priliku koju joj dajemo. To
e biti test koji mora proi bez iije pomoi, prenijela je Celesta
Danijelu to su se aneli dogovorili.
"Moe, zvui poteno. Ne brinite se, neu joj rei."
"Ako se zaljubi, tada emo vidjeti to emo rei starijim anelima, a
do tada im ne moramo nita govoriti. O tome kako emo im objasniti,
razgovarat emo kada budemo vidjeli to e se dogoditi izmeu
Katarine i tog mukarca," zakljuila je Celesta.
"Dajemo joj priliku u posljednji as. Ostaje joj jako malo vremena a
ako se to ipak dogodi bit e to najekspresnije zaljubljivanje u
povijesti. Recimo da ima nekoliko dana kako bi nam pokazala zna li
prepoznati ljubav," rekao im je Danijel prije nego to su se razili i
ostavili ga samoga sa samo jednom misli u glavi:
"Valjda e uspjeti."
Dok se Danijel pokuavao izboriti za Katarinu, Nikola se pjevuei
Pompea
vozio kui s posla. Razgovor s Katarinom proao je bolje nego to se
nadao. Nije bio siguran da e mu se javiti, a kamoli da e pristati na
sastanak.
Nije naravno oekivao udo na veeri, ali i sama injenica da e prvi
put izai s njom, onako kako obino izlaze bliski prijatelji i ljubavnici,
bila mu je dovoljna da mu uljepa ivot.
Nikola je uivao u vonji, nesvjestan da su se na stranje sjedalo
njegova automobila smjestili Danijel i Myst.
"to misli, hoe li biti problema ako se Katarina zaljubi u Nikolu.
Tko e rei Mihi o naem dogovoru? Pitam se kako e on reagirati,"
rekao je Myst.
"Ja u mu rei. To je bila moja ideja i ja moram preuzeti
odgovornost," odgovorio je Danijel.
"Ti kao da si ve siguran da e se ona zaljubiti?"
"Ne znam. Dosad nije bila zainteresirana za njega, ali vjerujem da e
osjetiti da bi joj ljubav mogla produiti ivot." "Nemoj se previe
nadati da se ne bi razoarao. Govori njoj kao o nekom
nadnaravnom stvorenju. Zaboravlja da je ona samo obina djevojka,
koliko god je tebi draga. Kad bolje razmislim, ovo ti nije bila najbolja
zamisao, a i mi je nismo trebali tako spremno prihvatiti. Nismo krili
pravila ni zbog mnogo vanijih stvari."
"Ipak, drago mi je da smo tako odluili. Ima pravo kad kae da je
obina djevojka, no meni je jako stalo do nje i raduje me to smo joj
dali izbor, iako ona o tome nema pojma." "Nemoj me krivo shvatiti,
ali volio bih da ipak sve bude onako kako je predvieno. Imam osjeaj
kao da nismo spremni na takav nain utjecati na dogaaje. Barem
zasad ne. Bilo bi mi drae da smo pitali Mihu to misli o tome."
"Mislim da se bezrazlono boji. Krajnje je vrijeme da ponemo
pokazivati malo vie inicijative. To je idealna prilika da iskuamo
jesmo li tome dorasli."
U meuvremenu je Nikola iz auta nazvao Marka da mu se pohvali s
Pompea
najnovijim razvojem dogaaja u vezi s Katarinom. Preskoio je dio s
onim neobinim snom i da ga je izbacila iz stana.
"Marko! Veeras idem na veeru s Katarinom," izgovorio je prije nego
to je Marko stigao na mobitel izgovoriti "halo".
Myst ga je netremice promatrao, a onda se okrenuo prema Danijelu.
"Ma, vidi ti njega. Lebdi otkako ga je Katarina nazvala, sav je u
nekom svojem filmu, a sad se i hvali. Jo e se negdje zabiti autom, a
emo na kraju njega morati spaavati i ponovno sazivati zbor anela
da vidimo hoemo li i njemu dati jo jednu ansu. Kako bih mu sad
rado zviznuo vrgu," u dahu je izgovorio Myst.
Danijel se poeo smijati. Uasno ga je zabavljalo kada se Myst
nervirao jer je inae bio vrlo smiren, a ove eskapade vie su
pokazivale njegovu duhovitost nego ljutnju.
"Zato se smije? Pa, daj ga pogledaj! Jesi primijetio da se ljudi
ponaaju totalno neuraunljivo kada ih obuzme ljubavna euforija? Da
pred njegov auto sada padne meteor, ne bi ga primijetio."
"Ma daj, pusti ga neka se veseli. Uostalom, ionako vjeruje da se
izmeu njega i Katarine nee dogoditi nita, pa bi mogao biti malo
popustljiviji."
Nikola je ukratko ispriao Marku da je Katarini poslao mejl nakon to
je njegov posjet ispao totalni fijasko i da ga je nakon toga zaudo
nazvala.
"Neu se previe nadati, ve mi i ovo puno znai," rekao je Nikola, a
onda se zauo oduevljen Markov glas:
"Konano! Konano! Krenulo ti je. Daj sve od sebe na toj veeri.
Nemoj mi sad govoriti kako se ne eli previe nadati. Potrudi se kad
si ve toliko dugo ekao. I nemoj je odvesti u neku prvarnicu, nadi
neko lijepo romantino mjesto. Javi mi kako je bilo."
"Pa naravno! Nema pojma koliko sam sretan. Hvala ti na potpori."
"Dobro, hajde, nemoj sad sliniti. Nije ovo meksika sapunica.
Pompea
"Ok, ok. Uivaj ostatak dana, uskoro se ujemo."
Katarina nije mogla odrediti kako se osjea, jedino je bila sigurna da
ju je Nikola iznenadio i da su joj pomalo laskale rijei iz njegova
pisma.
Bila je to tipina enska reakcija. Nema ene kojoj ne godi izjava
ljubavi, pa makar dolazila od nekoga o kome nikada nije razmiljala
na taj nain. Nakon dosadanjih ljubavnih iskustava snaga,
postojanost i nesebinost Nikoline ljubavi bili su joj pravo otkrie.
Postajalo joj je sve jasnije da je potratila sve ove godine a da nije
prepoznala pravu ljubav, i da sada vie nema vremena nadoknaditi
proputeno.
U stanu je tretao Pearl Jam i dok je sluala "Alive" Katarina je
razmiljala to bi mogla odjenuti za veeranji izlazak. Nije imala
namjeru pretjerano se dotjerati. Nikola bi to mogao pogreno
protumaiti, a ni inae prije izlaska nije provodila previe vremena
pred zrcalom.
Pristavila je kavu a kako se ljeto bliilo kraju, u stanu je bilo vrue.
Nije imala klima-ureaj, pa se ljetne vruine rjeavala tako da bi
otvorila prozore i pokuala napraviti kakav-takav propuh. ekajui da
zakipi voda otila je do ormara kako bi pogledala to ima od iste
odjee jer joj se posljednjih dana u kupaonici nakupilo dosta toga za
pranje.
"Sprema se nekamo," ula je Danijelov glas. On se lukavo pravio
kako nema pojma ni o emu to se dogodilo nakon to je Nikolu
izbacila iz stana.
"Pa ba sam se pitala gdje si. Cijeli dan te nema. Aha! Spremam se
van, ali nee pogoditi s kim."
"Sad bih trebao pogaati? Otkud znam s kim izlazi," odgovorio je
Danijel. Zanimalo ga je kako e mu Katarina objasniti to da se
odjedanput predomislila u vezi s Nikolom. Naravno, zanimalo ga je i
to sada misli o njemu.
"S Nikolom!"
Pompea
Danijel je vrlo vjeto odglumio zaprepatenje.
"Iznenaen si, zar ne? Zna, nakon to mi je poslao onaj mejl odluila
sam ga nazvati. Lijepo smo razgovarali i pozvao me van. Zvuao mi je
vrlo pristojno i normalno, nije bilo razloga da ga odbijem."
"Znai li to da mu neto eli rei..." Danijel nije stigao zavriti
reenicu a Katarina je ve znala to je eli pitati.
"Ne, ne, nikako. Ipak, pristojno je da prihvatim njegov poziv nakon
to mi je iskreno opisao svoje osjeaje u pismu. Ne bih se dobro
osjeala da sam ga odbila. Ne nakon onoga to sam proitala, bez
obzira na to to mu ne mogu uzvratiti osjeaje."
Danijel je bio pomalo razoaran. inilo se da Katarina nee dobiti
vie vremena nego to je bilo predvieno. Katarina je primijetila da je
zamiljen.
"to ti je? Nekako si mi udan."
"Ma nita, samo si me iznenadila odlukom da izae s Nikolom."
"I? to misli?"
"Pa svia mi se taj Nikola. ini se da je dobar deko, netko s kim bi
vrijedilo pokuati ostvariti bliski odnos," rekao je Danijel i u tom
trenutku iza sebe zauo Celestin glas. Znala je da e Danijel pokuati
uvjeriti Katarinu da je Nikola kao stvoren za nju, pa ga je otro
opomenula:
"Da se nisi usudio utjecati na nju da promijeni miljenje!"
Danijel se brzo sabrao i nastavio; "Ti ga bolje poznaje i sigurno zna
to je za tebe najbolje. Zanimljivo je da je ba sada odluio rei da te
voli. Zna onu izreku da ivot pie romane. Zbilja mi se ini da je to
istina." "Zamisli kako bi mi tek grozno bilo da sam i ja zaljubljena u
njega. Iako... ao mi ga je. Toliko dugo mi se to bojao rei i sve ove
godine skupljao je hrabrost kako bi priznao ljubav koja mu nee biti
uzvraena. To je tuno. Da je barem zavolio nekoga tko bi mu mogao
uzvratiti. Nekoga tko ima cijeli ivot pred sobom da ga proivi
zajedno s njim."
Pompea
Glazba je i dalje svirala, a Danijel ju je pitao to sluaju. "'Dreams' od
Cranberriesa. Tu sam pjesmu pjevala na karaokama slavei nakon to
sam dobila posao na televiziji. Takvom se poslu ni u snu nisam
nadala. Nisam pobijedila na karaokama, ali ipak am se osjeala
pobjedniki. To je bila jedna od onih pobjeda koje ivot ine
vrijednim ivljenja."
"Bit e ih jo. Ne ovdje, i ne ba takvih, ali one e ti pokazati da i
nakon ovog ivota postoji neto to vrijedi iskusiti." "Nadam se da je
tako."
Celesta je Danijelu odrala lekciju otro ga ukorivi zbog pokuaja da
Katarinu uvjeri kako je Nikola idealan za nju. Pokunjeno ju je sluao
jer je znao da ima pravo.
"Dogovorili smo se da joj nee rei i da ni na koji nain nee
pokuati utjecati na njezine osjeaje prema Nikoli. Ako se jo samo
jedanput usudi prekriti pravila, pobrinut u se da se na dogovor
poniti," govorila mu je Celesta prijekornim tonom.
"Znam, oprosti, vie se nee ponoviti. Nisam uope bio svjestan da
inim neto suprotno dogovoru," ispriavao se Danijel koji nije
oekivao da e ga Celesta otkriti i pozvati na red.
"Razumijem da ti je teko i da bi elio da se stvari razvijaju drukije,
ali molim te budi razuman. Valjda ti je jasno da ona nije zaljubljena u
njega i da tek trebamo vidjeti hoe li se neto promijeniti?"
"Jasno mi je, ali uvijek postoji mogunost da se neto promijeni kada
se najmanje nadamo. Sutra emo znati vie."
"Da. Priekajmo sutranji dan. Moda nas taj Nikola sve iznenadi. A
moda nas iznenadi i Katarina. Nemoj sluajno otii na tu veeru.
Ako te bude zvala, javi joj da ne moe doi. Ovo mora obaviti posve
sama."
"Shvatio sam. Nisam oekivao da e me nadzirati... sad se osjeam
kao dijete uhvaeno u kradi. Ne bih si elio priutiti da jo jedanput
sluam tvoje lekcije."
Pompea
Nikola je izabrao ugodan restoran za koji Katarina nije ula, ali joj se
odmah svidio. Imao je udobne stolce, a atmosfera je bila upravo
onakva kakva joj odgovara. Bilo je desetak gostiju za stolovima
dovoljno udaljenima da se nije moglo uti to se razgovara. Glazba je
bila tiha, svirala je neka bossa nova.
"Zna da su mi na poslu ve odavno rekli da ti se moda sviam. Bilo
je to izreeno vie usput, pa mi je ta primjedba zvuala kao da se ale
sa mnom." Tim je rijeima Katarina poela razgovor.
"Da si me barem pitala je li istina! Doista si mislila da te samo
zafrkavaju? Dodue, njima je to moda i bila zafrkancija jer sumnjam
da su znali istinu. Ali, zar nisi nikad pomislila da bi mi se mogla
sviati?"
"Nije mi bilo na kraj pameti. Nikada te nisam doivljavala drugaije
nego kao ljubaznog efa, iako moda ponekad malo previe
ljubaznog. Sada kad znam istinu, pitam se kako mi nije bilo jasno to
ti se mota po glavi," odgovorila je Katarina.
"Nadao sam se da si osjetila da prema tebi osjeam mnogo vie od
kolegijalnosti ljubaznog efa."
Katarina je vrtjela au s aperitivom i pitala se kako se Nikola osjeao
proteklih godine dok je ona nesvjesno ignorirala njegovu oitu
privrenost. Znala je poneto o neuzvraenoj ljubavi, ali na je barem
pokuala prii osobi koja joj se sviala... On nije.
"to te toliko sprjeavalo da mi kae? Pet godina je jako puno. Za to
vrijeme ili odustane ili neto uini."
"Najkrai je odgovor da me sprjeavao strah od odbijanja. Prema
onome to sam uspio zakljuiti, a i prema onome to sam nauo,
dobio sam dojam da nisam mukarac u kojeg bi se ti zaljubila. Jesam
li imao pravo?"
"Da je situacija drugaija rekla bih ti kako nije fer da me to pita, no
nakon to si tako dugo skupljao hrabrost da mi sve prizna, ne bi bilo
u redu da ti ne odgovorim. Moda si imao pravo kada si pomislio da
nisi mukarac u kojeg bih se zaljubila, a moda nisi. Jer ja te zapravo
Pompea
nedovoljno poznajem. Ne vjerujem da postoji ljubav na prvi pogled.
Zaljubljivala sam se u mukarce tek kada bih ih bolje upoznala,
makar se poslije pokazalo da sam samo mislila da ih poznajem. ak
ni kao klinka nisam se zaljubljivala u pjevae i glumce, iako je svim
mojim prijateljicama u tinejderskoj dobi uspjelo zaljubiti se barem u
Georgea Michaela ili Toma Cruisea. Ipak mi je udno da si tako
uporno traio izgovore da mi ne kae koliko me voli."
"Prevladao je strah, ili bolje rei nedostatak povjerenja u samoga
sebe. Tako nastaju izgovori."
"Jesi li imao djevojku u tih pet godina?"
"Ne. Nisam upoznao ni jednu koja bi mi se svidjela poput tebe.
Moda zvui glupo, kao klieizirana romantika, ali traenje ljubavi u
nekoj drugoj bila bi za mene prevara. Dokle god znam da postoji
neu traiti ni jednu drugu. Morala bi biti poput tebe, a dosad takvu
nisam naao. Vjerojatno zvui naivno, ali meni je dovoljno da te
volim i uope me ne zanima ima li jednostrana ljubav smisla ili ne.
Ljubav moe opstati ako je upuena nekome tako iznimnom kao to
si ti."
"to te to privuklo na meni?"
"Apsolutno sve. Zrai vedrinom i samopouzdanjem i to me oborilo s
nogu. Potaknula si u meni neke davno zaboravljene osjeaje. Dok te
nisam upoznao mislim da nisam znao kakvu djevojku elim. Kao da
te neka via sila poslala da mi otvori oi i pokae da sam cijelo
vrijeme traio na krivom mjestu. " "Moda nisi dovoljno dobro
gledao. A to da se ja nikada nisam pojavila, da se nikada nismo
upoznali?"
"Nisam o tome razmiljao, niti to elim. Ne znam nikoga tko se smije
kao ti, tko pripovijeda tako zanimljivo kao ti, tko se raduje sitnicama
kao ti, tko uiva u ljudima i stvarima oko sebe kao ti... Moda mi nije
sueno da budem s tobom, ali barem sam dobio priliku da te
upoznam i nisam mogao a da se ne zaljubim u tebe. Mene taj osjeaj
ispunjava, pa ak i kada bih mogao vratiti vrijeme ponovno bih se
Pompea
zaljubio u tebe. Taj je osjeaj tako dobar da bi se isplatilo sve ove
godine proivjeti jo jedanput. Zapravo, znam to te ini posebnom.
ivi punim pluima i bez kalkuliranja... onako kako se veina ljudi
ne bi usudila, kako se ja ne bih usudio. Nevjerojatno je koliko te to
ini privlanom."
"Hvala. Odavno mi nitko nije rekao neto tako lijepo, osobito ovo
posljednje. Ponosna sam kad ljudi kod mene najprije prepoznaju to
da ivim punom snagom. To je za mene dobar poetak poznanstva.
Neu rei prijateljstva, kao to je Humphrey Bogart rekao u
'Casablanci', kako ne bi mogao rei da se u razgovorima koristim
frazama iz filmova."
"To sam i mislio kada sam rekao da te volim sluati kad pria. Ne
boji se biti obina, a to je rijetkost. Ljudi esto misle da moraju
zvuati jako pametno da bi se nekomu svidjeli, a to me zamara. I ne
djeluje mi iskreno, nije autentino... Mrzim pretencioznost, a ona je
esto rezultat takvih razgovora. to fali citiranju 'Casablance'? To mi
je stvarnije nego citiranje nekih velikih umova i njihovih djela."
Stigla je veera. Dok su jeli Nikola joj je prepriavao to se dogaalo
na poslu dok je nije bilo. Razgovarali su o ljudima s kojima rade, a
Nikola je od Katarine doznao i nekoliko traeva.
"Nikola, pa ti bi meni trebao prenositi ogovaranja. Ti bi trebao sve
znati!"
Zna da nikada nisam sudjelovao u razgovorima po hodnicima.
Nemam radar za traeve, a i nikada me nije zanimao privatni ivot
kolega. Jedino mi je vano da radim sa sposobnim ljudima, a s kim
spavaju, kamo izlaze i ime se bave u slobodno vrijeme nikada nisam
pokuavao doznati. Kolege s posla za mene su iskljuivo kolege."
"Evo, ja priznajem da sam esto uivala u traanju."
"Kakve si traeve ula o meni?" pitao ju je Nikola.
"Ba nikakve. Doista, o tebi se nita nije govorilo, osim to je nekima
bilo malo udno to to si dugo bez cure."
Pompea
"Mogu misliti kakve su prie iz toga nastale."
"Nita skandalozno, vjeruj mi."
"Ok, vjerovat u ti."
Nikola je platio raun i predloio da se malo proeu. Napokon je
popustila dnevna ega i no je bila ugodna. etali su se Maksimirom i
kada su iscrpili sve teme s posla Katarina se vratila onoj s kojom su
poeli razgovor.
Oprosti na izravnosti, ali zna da nisam zaljubljena u tebe. Drag si i
dobar si, ima puno kvaliteta koje iznimno cijenim, ali to nije
dovoljno."
"Pa, nai emo neki razlog da se zaljubi u mene," nije se dao omesti
Nikola, na to se Katarina poela glasno smijati.
"Ba me zanima kako si to zamislio. Na koji e nain uspjeti pronai
razlog za zaljubljivanje," upitala ga je.
Nikola je zastao, okrenuo se prema njoj, privukao je k sebi i poeo je
ljubiti. Dogodilo se to iznenada, toliko neoekivano da se Katarina
nije niti pokuala opirati. Ruke su mu bile tako lagane da ih je jedva
osjeala. ula ga je kako die i imala je osjeaj kao da svakim dahom
eli udahnuti dio nje. Ubrzo je prestao, odmaknuo se i pogledao je.
Prema izrazu njezina lica nije mogao procijeniti je li pogrijeio.
"Oprosti ako sam pretjerao. elio sam to uiniti ve davno... Sada
jednostavno nisam mogao odoljeti. Nisam te htio dovesti u neugodnu
situaciju."
Katarina je bila toliko zbunjena da nije odmah uspjela progovoriti.
Zbunio ju je Nikola, ali i vlastita reakcija. Prepustila se njegovim
neoekivanim poljupcima kao da je to neto posve prirodno. Nakon
nekoliko trenutaka shvatila je zato ga nije odgurnula nedostajali su
joj trenuci njenosti. Pomalo je postajala svjesna koliko je njezin
ljubavni ivot bio isprazan i da je, unato uzbuenjima koja je traila i
povremeno nalazila, njezino shvaanje ljubavi bilo povrno.
Bilo je zabavno s nekim otkrivati nove stvari, ali nije bilo dovoljno.
Pompea
Nikola joj je pomogao da shvati kako je ljubav neto mnogo dublje i
snanije. Bilo je neega velianstvenoga u ovjeku koji se pet godina
borio s osjeajem da e biti odbaen, ali nije htio odustati. Nije
dignuo ruke od nje kao mnogi prije njega, a dobili su priliku o kojoj je
Nikola sanjao ali su je prokockali. Bila je ganuta spoznajom da je
netko cijelo vrijeme ekao i najmanju mogunost da joj pokae kako
postoji ljubav vrijedna tolikog ekanja. A i da joj pokae da je ona,
takva kakva jest, vrijedna ekanja pa makar ono trajalo godinama.
"Meni je ve samo poznanstvo s tobom obogatilo ivot i na tome sam
ti zahvalan," rekao je Nikola. Jo uvijek nije bio siguran kako da
protumai Katarininu utnju nakon to ju je iznenadio poljupcem.
"Ne, ne, ne... nemoj se ispriavati i nemoj mi zahvaljivati. Sve je u
redu. Iznenadio si me i drago mi je da jesi. Uvijek sam sanjala o
mukarcu koji e za mene uiniti neto neponovljivo i mislila sam da
e to biti neki od neustraivih frajera s kojima sam ulazila u veze
traei uzbuenja. Na kraju si se pojavio ti i iznenadio me priznanjem
bezuvjetne ljubavi. Nisam to uope oekivala od tebe."
"Valjda zato to ja nisam tip od iznenaenja. eli U da jo nekamo
odemo?"
"Ne, odvezi me kui. Treba mi malo prostora nakon ovoga"
"Ne ljuti se?"
"Nikako. Samo bih sada voljela malo biti sama."
Dok su njih dvoje razgovarali, aneli koje je Danijel pozvao
promatrali su ih nestrpljivo oekujui to e biti dalje, jer ako se nita
ne dogodi veeras, mala je vjerojatnost da e se dogoditi sljedeih
dana. Nakon to su se dogovorili da e Katarini pruiti novu priliku,
bilo im je vano vidjeti kako se dogaaji razvijaju. Bila je to njihova
misija, i nije samo Katarina bila na testu, nego su i oni bili nestrpljivi
da vide kako e zavriti njihov prvi zajedniki pokuaj da nekome
promijene sudbinu.
Razmiljeli su se po maksimirskom parku poput nestane djece i
pratili Katarinin i Nikolin razgovor kao da gledaju uzbudljiv ljubavni
Pompea
film. Nekoliko njih ak je i zapljeskalo, uglavnom kada bi Nikola
rekao neto to im se svidjelo. Iako su na poetku bili skeptini prema
mogunosti da Nikola uspije, sada su spontano poeli navijati za
njega. I svi su, bez iznimke, ostali zapanjeni njegovom odlunou.
Odjedanput je nestao sav strah koji ga je koio proteklih godina.
U trenutku kada je Nikola poljubio Katarinu zanijemjeli su od
zaprepatenja, a Danijel je pogledao prema nebu kao da mu
zahvaljuje za preokret. Nadao se da e ova veer pokazati kako se
isplatio njegov trud da uvjeri anele da Katarina zasluuje osjetiti to
znai biti iskreno voljen, ali ovo je bilo mnogo vie od njegovih
potajnih elja.
Prva je progovorila Celesta.
"E, pa, dakle... Postoji li ita nepredvidljivije od ljubavi? Mislila sam
da sam sve vidjela, ali ovo je bilo izvan mojih oekivanja. Jesam li
samo ja u oku i jesam li ja jedina kojoj se ini da je ovo ispalo puno
jednostavnije nego to se inilo neki dan," zapitala je Celesta ostale.
Oglasio se Myst: "Da... Samo ja mislim da ovo uope nije
jednostavno, tek sad poinju komplikacije. Ne elim nita
prognozirati, ali mislim da bi Danijel trebao smisliti to e rei Mihi
jer, ako me predosjeaj ne vara, iz ovoga veeras moglo bi se izroditi
neto veliko."
Pogledom je potraio Danijela koji se malo izdvojio od ostalih i
promatrao kako Nikola vozi Katarinu kui.
"Miha mi je sada najmanja briga," odgovorio je Mystu. Ionako
trebamo priekati da vidimo to e biti dalje. Slaem se s tobom da bi
iz ovoga moglo neto biti, ali jo nita nije sigurno". Unato prividnoj
mirnoi u njemu je kuhalo od uzbuenja. Sve dosad nije znao hoe li
Katarina iskoristiti ansu za koju nije znala da joj je pruena, ak se
pomalo i bojao njezina susreta s Nikolom. Bilo ga je strah da je ve
odavno odustala od ljubavi.

***
Pompea
Nikola je odvezao Katarinu kui i otpratio je do haustora. Ostalo je
jo jedno neodgovoreno pitanje:
"Moda sam malo indiskretan, ali moram te pitati. to se zapravo
dogaa s tobom? Hoe li mi rei pravi razlog zato nisi dolazila na
posao?"
Katarina je bila svjesna da je Nikola zasluio iskrenost. Malo je
oklijevala, a onda ipak rekla: "Teko sam bolesna. Umirem. Neu se
vie vratiti na posao jer ostalo mi je vrlo malo vremena."
Isprva nije htio povjerovati, a onda su mu se oi napunile suzama i
zagrlio ju je onako kako se parovi grle na rastancima. Zaronio je glavu
u njezino rame i apatom upitao:
"Hoe li biti barem malo mjesta za mene dok si jo tu? Nakon ovako
dugog ekanja to bi mi beskrajno mnogo znailo." "Bilo bi ti
dovoljno? Ne znam, zato sam i rekla da me odveze kui a malo
razmislim o ovoj veeri. Zateena sam... U vezi s tobom, u vezi sa
samom sobom... u vezi sa svime. Ne znam ima li uope smisla. Toliko
mi je malo vremena ostalo, bojim se da je kasno sad iskuavati neto
novo, neto to mi je cijelo vrijeme nedostajalo. Zbrka mi je u glavi,
moram se odmoriti. Ali, vidjet emo se jo."
"Volio bih to. Smijem li te nazvati sutra?"
"Nazovi me. Valjda u do tada biti pametnija."
"Onda se ujemo," rekao je Nikola, poljubio je u obraz i otiao.
Aneli su se diskretno udaljili. Iako ih Katarina i Nikola nisu mogli
niti vidjeli niti uti, bio je to trenutak kada ni oni ne bi trebali biti
blizu.
Danijel je Katarinu ekao u stanu. Sjedio u naslonjau u dnevnoj sobi
i nije progovorio dok mu se nije sama javila: "Znam da si tu i
pretpostavljam da si cijelu veer bio uz mene."
"Da, kao i uvijek. Imam dojam da bih veeras trebao ostati s tobom."
Izali su na balkon jer je poeljela jo jedanput uivati u nonoj
panorami Zagreba. Gledali su svjetla grada i sluali Otisa Reddinga.
Pompea
"I'm sittin' on the dock of the bay, watching the tide roll away..."
"Znam ovu pjesmu," rekao je Danijel.
"Sjeam se da sam upravo nju sluala kada sam nakon useljenja u
ovaj stan izala na balkon da vidim kakav je pogled. Sve je bilo isto
samo ti nisi bio pokraj mene."
"Jesi li sigurna," naalio se Danijel.
"Sad vie nisam, ali s tobom ili bez tebe, ta je no bila divna."
"Vidio sam i uo sve to se veeras dogaalo. Bilo je jako zanimljivo."
"Ajde, sluam..."
"Kao prvo, ba mi je drago da si se nala s njim. Onu veer kad si ga
izbacila iz stana mislio sam da vie nee htjeti uti za njega. Malo mi
ga je bilo ao jer sam ve tada znao da te iskreno voli. Drago mi je to
nisi bila sebina i ostavila ga da se sam nosi sa svojom boli. Znam da
ti nije bilo lako... ima dovoljno svojih briga."
"Nadam se da me ljudi nikad nisu doivljavali kao sebinu osobu.
Ima trenutaka kada je sebinost opravdana, ali to su iznimne
situacije. Mislim da je nemogue biti sretan ako nekomu drugom
nanosi bol. Moda netko to i moe, no ja nisam takva. A Nikola me
iznenadio. Divan je, zar ne?"
"Da. Nevjerojatno je da netko moe toliko postojano voljeti iako mu
osjeaji nisu uzvraeni. Zadivljuje ta njegova ljubav, tako je ista i
nesebina. Mislim da je zato veeras i bio toliko hrabar. Nije se
niemu nadao, a i nije imao to izgubiti. Preostalo mu je jedino da
pokua."
"Jo ne mogu doi k sebi. Cijelo sam vrijeme bila slijepa. Nisam
primjeivala nekoga kome je bilo stalo samo da me voli, jer sam u
mukarcima traila partnere za onu zaigranu Katarinu koja je u
vezama neprestance tragala za novim uzbuenjima." Zna i sama da
te mogu razumjeti jer sam imao slino iskustvo pravu sam ljubav
odbacio zbog povrnih uzbuenja. Mnogi nemaju strpljenja ekati da
netko pokae rasko svoje osobnosti i karaktera. Ne mislim da bilo
Pompea
tko ima pravo drugima odreivati ritam koji moraju pratiti. Nitko na
svijetu nije tu iskljuivo zbog tebe ili bilo koga drugoga."
"Veeras sam imala dojam da Nikola postoji upravo zbog mene.
Dirnulo me koliko je bio strpljiv i nije htio odustati. Istodobno sam
osjeala radost i tugu. Nikola me voli takvu kakva jesam, iako meni to
kakva jesam i nije donijelo sreu u ljubavi. Raduje me to sam
spoznala da je ljubav zapravo vrlo jednostavna, a rastuuje jer sam
prekasno postala svjesna te injenice. Potratila sam vrijeme na
povrne veze da bih na kraju shvatila da mi je istinska ljubav bila
nadohvat ruke. Nikola je u meni uspio prepoznati neto to dosad
nitko u meni nije vidio. Razumije li? On me voli sa svim mojim
vrlinama i manama kojih ni sama nisam svjesna,"
"A to ti osjea prema njemu?"
"Kad ne bih znala da u uskoro umrijeti, sigurno bih pokuala biti s
njim. Ovako...," zastala je i zaplakala.
To su bile suze zbog kojih joj je trebalo neije rame, suze iju je teinu
jo netko s njom trebao podijeliti. Zagrlio ju je i ona je prvi put
osjetila njegov dodir.
"Prvi put iskreno vjerujem da je mogua prava, iskrena i nesebina
ljubav. A to dovoljno govori o mojem dosadanjem iskustvu, o tome
da nisam shvaala to je ljubav Danijele... ja sam zapravo oduvijek
bila nesretna u vezama, ali nisam si to htjela priznati. Oduevljavale
su me totalne bedastoe. Vonja motorom... Ne' ti! Velika stvar. U
takvim gluparijama traila sam nadomjestak za kronini nedostatak
emocija. Sve je bila avantura i sve je bilo jedno veliko, prazno nita."
Katarina je prvi put osjetila potrebu za razotkrivanjem. Prvi put je
nije bilo sram priznati neto to ju je godinama muilo, sva ona
neugodna iskustva koja je vjeto skrivala i s kojima se uporno
izbjegavala suoiti. Naivno je mislila da e, ako ih dobro sakrije i
nikome o njima ne govori, nestati sama od sebe.
Katarina nije voljela povrnost i nastojala ju je u svemu izbjegavati,
no u ljubavi joj to nije uspijevalo. Veze je poinjala impulzivno i
Pompea
uvijek iz istih razloga. Svidjela bi joj se neija ivost i to bi oj bilo
dovoljno da ne razmiljajui uskoi u vezu. Uvijek je to ponavljala i
svaki put bi nakon vatrenog poetka slijedilo otrenjenje koje je
zavravalo prekidom. Veze su joj izgledale kao tulumi koji ponu
veselim razgovorima uz pie, a nakon toga slijedi ludi ples sve do
trenutka kada se gosti umore i lagano ponu razilaziti.
Tako su se i njezine veze umarale od neprestanog traenja adrenalina.
Rijetki su bili trenuci kada je istraivala emocije jer je uvijek mislila
kako e je laganiji ritam odvesti u dosadu.
Prekide je proivljavala na slian nain. Neko vrijeme bi patila i
razmiljala gdje je i kada krenulo krivo, ali ubrzo bi sve
Stalo na zakljuku da je ostala bez jo jednog mukarca koji nije
shvaao njezine snove. Nikada nije otila dalje od toga, ne zato to je
bila glupa, nego zato to joj nije odgovarala prava istina.
A prava istina bila je da je veze zapoinjala iz potpuno pogrenih
razloga, da se zavaravala dok su trajale i da si to nije htjela priznati.
Svaka se njezina veza svodila na ludosti, na stalna bezglava jurcanja u
potrazi za ispunjenjem nekakvih djetinjastih elja. Ponaala se kao da
tri maraton, a pritom zaboravlja uzeti malo zraka. Bilo joj je
neugodno samoj sebi priznati da nikad nije doivjela pravu ljubav To
bi znailo da mora priznati svoju najveu slabost, a vlastite slabosti
nije voljela, mislila je da je zbog njih manje vrijedna. Bilo je to
apsurdno, jer kod drugih ih je prihvaala i nije zbog toga neku osobu
manje cijenila. Duboko u sebi bila je svjesna da ne zna nita o pravoj
ljubavi, da nikad nije doista voljela i iskusila to znai biti voljen, no
potisnula je potrebu da to promijeni.
Dok je sluao Katarinu kako mu iskreno i bez zadrke otvara duu i
priznaje svoje slabosti, Danijel je sve vie vjerovao da e joj uspjeti
poloiti test i zasluiti da poivi due nego to joj je bilo odreeno.
Moda se nije zaljubila u Nikolu, ali zaljubila se u ljubav, a to je bio
dobar poetak. Sada e imati opravdanje za Mihu. Otii e k njemu i
rei mu to je naumio uiniti. Kada mu sve ispria, nee ga moi
odbiti.
Pompea
Sluali su "Suspicious minds" od Elvisa Presleya.
"Svaki put kada bi se neka od mojih veza raspala, sluala sam ovu
pjesmu. Ona je kao neka zavrna rije nakon svake propale veze,"
rekla mu je Katarina. "Pamtim je najvie po prekidima s Robertom i
Petrom. Te su dvije veze runo zavrile i jedine su u kojima je vrlo
malo ovisilo o meni. Duboko su me povrijedili. To nisam nikad
zaboravila, iako sam nastojala ne razmiljati i ne aliti se, pa ni
najbliskijim prijateljima. Nikada nisam voljela drugima povjeravati
svoje boli, radije sam utjela," nastavila je Katarina.
"Nisi jedina koja o tome ne voli govoriti. Mnogi to izbjegavaju zato
to ih je sram ili se ne ele prisjeati svoje boli. Tei im je razgovor o
njoj, nego sama bol," komentirao je Danijel.
"Ja to nisam znala i nisam mogla. Neke stvari nisam mogla priznati
ak ni samoj sebi, a kamoli drugima. Naime, da jesam jo bi me vie
boljelo... to bi bilo muenje kakvo si nisam htjela priutiti."
Elvis je utihnuo, a kad je htjela potraiti novu pjesmu, Danijel joj je
rekao:
"Smijem li ti preporuiti pjesmu koju sam uo zahvaljujui tebi?
Sluala si je esto, pa mislim da je jako voli."
"Ma daj! Reci, ba me zanima!"
"'Don't let it bring you down', ali u izvedbi Annie Lennox."
"Bravo! Da, zbilja je posebna. esto je sluam... dobra je. To je jedini
razlog. Jedna je od rijetkih pjesama koju nisam niemu posvetila."
"Katarina...sluao sam te kako iskreno govori o svojim slabostima i
moram ti rei... ti si divna osoba. Nemoj pomisliti da bilo to od
onoga to si mi veeras rekla znai da si loa ili manje vrijedna.
Upravo suprotno. ini se da uope nisi svjesna koliko je hrabrosti
potrebno da netko sebi prizna ono to si ti sebi veeras priznala.
Mogu ti samo estitati na iskrenosti i hrabrosti. Ova je veer za mene
bila posebna, najljepa otkako smo se upoznali."
Pogledala ga je i osmjehnula mu se prijateljski i sa zahvalnou.
Pompea
"Ne znam je li to hrabrost jer ja sam je dosad drukije shvaala.
Mislila sam da je hrabrost kad ne da sebi vremena da preboli neke
stvari, kad ih uspije spremiti u neku ladicu i nastoji to prije
zaboraviti gdje se nalaze."
"Jesi li se zapitala postupa li ispravno? Jesi li donijela dobru
odluku?"
"Jesam, ali nakratko. No, postupala sam prema instinktu, pa makar i
grijeila. Ne moe uvijek razmiljati o ishodima. Ako eli ivjeti
punim pluima ne smije se bojati pogreaka." Uzeo joj je ruku i
prislonio na svoje lice.
"Slaem se, to si dobro rekla. Ne postoji toan ili netoan odgovor i
nain. Svi su toni, samo treba znati odabrati pravi trenutak za njih."
Bilo je vrijeme da je pusti kako bi se naspavala. Iza nje je bila
naporna veer. A njega je ekao razgovor s Mystom i Celestom, ekalo
ga je mnogo neobavljena posla.
"Laku no, draga Katarina. Uivaj noas u svojoj pobjedi." Mahnula
mu je, a kada je nestao krenula je prema postelji. Osjeala se kao da
nije spavala danima. Cijeli njezin ivot stao je u jednu veer. Sve to
je dosad vjerovala, mislila, osjeala, promijenilo se u samo nekoliko
sati.

***
S Celestom i Mystom dogovorio je susret ispred Mimare. Nestrpljivo
su ga ekali.
"Bravo, Danijele. Ovo je doista bila no za pamenje. Odavno nisam
ovako neto doivjela," rekla mu je Celesta im se pojavio.
Myst je konano prestao zloslutno predviati to e rei Miha.
Umjesto toga rekao je neto to je Danijela iznenadilo:
"Jedva ekam zavretak ove prie i nadam se da e zavrili onako
kako si zamislio. Dosad sam bio dosta skeptian, nisam niti sanjao da
bi se sve moglo razvijati tako brzo i tako povoljno za Nikolu. Moram
Pompea
priznati da bih ga volio malo bolje upoznati nakon iznenaenja koje
nam je priredio."
Danijel je blistao od zadovoljstva. Izgledao je kao netko tko je sa sebe
skinuo golem teret. Toliko ga je muila injenica da Katarina mora
prerano umrijeti, a sada kada je pokazala kako zasluuje jo vremena
bio je potpuno smiren. ak se nije brinuo to e mu Miha rei.
"Danas nema anela sretnijeg od mene. Nisam vjerovao da u uspjeti.
Nadao se jesam, ali sumnja je bila jaa. Znao sam da je Katarina
propustila doivjeti ljubav Izmicala joj je iz ruku, a da to uope nije
primjeivala. Toliko je malo znala o ljubavi da je nije mogla niti
prepoznati. Upravo zato fasciniralo me koliko su ona i Nikola uspjeli
postii u samo jednoj veeri. Toliko su napredovali da zasluuju biti
nagraeni," rekao je Danijel.
"Hoe da budemo uz tebe kad se nae s Mihom?" pitala je Celesta.
"Volio bih. Ne zato to trebam pomo, nego zato to bih elio da
vidite kako u to izvesti."
"Ve ima plan?" pitao je Myst.
"Nemam. Nakon svega to se dogodilo, ini mi se da je plan gotovo
ostvaren. Jo samo moram nagovoriti Mihu da ga odobri."
"Moram te neto pitati..." poela je Celesta. "Rije je o neemu 0
emu si dosad uglavnom razgovarao s Mystom. Zar ti ovo veeras nije
dalo motiv da i ti neto poduzme? Govorim o tvojem dugu prema
Sanji."
Danijel je ekao hoe li Myst neto dodati, ali on ga je samo znaajno
pogledao kao da eli rei da ta tema i njega zanima.
"Veeras sam dosta razmiljao o Sanji i to zahvaljujui Nikoli. Shvatio
sam da se rizik uglavnom isplati, osobito ako nema to izgubiti. Ja
ve odavno nemam to izgubiti a ipak nisam bio spreman riskirati.
Mislim da sam sada napokon spreman, da u uskoro otii razgovarati
s njom."
"Tvoj dolazak po Katarinu i sve to se dogodilo... Imam osjeaj kao da
Pompea
smo sve ovo morali proi zbog nekog vanog razloga. Moram vam
rei da mi je ovo putovanje bilo dosad najdojmljivije. Bilo je divno
svjedoiti nevjerojatnom bogatstvu osjeaja koje su Nikola i Katarina
otkrili jedno drugom i sami sebi. teta to ljudi esto nisu svjesni tog
bogatstva i to ga ne otkrivaju drugima, pa ak ni sebi," uzdahnula je
Celesta.
"Ima pravo", sloio se Myst. "Zamislite koliko bi Katarini i Nikoli
ivot bio ljepi da su ono to su uinili veeras pokuali mnogo ranije.
Tko zna to bi se sve dogodilo da je prije pet godina Nikola bio
hrabriji. No, tada mi ne bismo svjedoili neemu tako
nesvakidanjem to smo imali privilegij vidjeti veeras. Ne znam za
vas, ali ja se osjeam ponosnim i poaenim to sam u tome
sudjelovao," uzbueno je dodao Myst, a zatim se okrenuo prema
Danijelu i upitao ga:
"I? Kad ide Sanji?"
"Daj polako, pa ne mogu odmah. Idem sutra, prije nego to odem k
Mihi. Njega uvam za kraj."
"Jesi li ve smislio kako e joj prii?" pitala ga je Celesta. "Nisam
siguran, ali mislim da u zamoliti Katarinu za pomo.
Ne elim je uplaiti, pa sam mislio kako bi bilo pametno da joj prvo
Katarina kae da sam tu."
"Ha, ha, sad ti je Katarina glasnogovornica, najavljivaica, hostesa!
Ma daj, Danijele, budi ozbiljan," uzviknuo je Myst.
Celesta i Danijel prasnuli su u smijeh. Myst ih je sa svojim duhovitim
upadicama uvijek uspio oraspoloiti.
"Danijel ima pravo. Bolje je da najprije Katarina s njom razgovara.
Pa, nismo tu da hodamo okolo i plaimo ljude," rekla je Celesta.
"Ma, koga bismo mi to mogli uplaiti," pobunio se Myst. "Pa mi smo
tu da pomaemo ljudima. A ba smo dobra ekipa i ba mi je drago to
ste mi prijatelji."
"I ti si nama drag. I Danijele, budi pametan sutra. Deki, ja sad
Pompea
moram neto obaviti, pa vas pozdravljam," rekla je Celesta, a Danijel i
Myst krenuli su u nonu etnju Zagrebom.***
Katarini se inilo da ova no nema kraja. Kad je Danijel otiao mislila
je da e odmah zaspati, no jo je razmiljala o potisnutim osjeajima
koje je godinama skrivala u sebi. Celesta je ostatak noi provela
traei nekoga kome treba pomo, Danijel i Myst tumarali su nonim
Zagrebom, a Nikola se vozio gradom i sluao radio. Volio je none
emisije jer nisu putali iritantne, kretave pjesme koje paraju ui,
nego lagane koje ne ometaju u razmiljanju.
A Nikola je mogao misliti samo na Katarinu. Znao je koliko je mnogo
postigao, bio je ponosan zbog ove veeri u kojoj je u samo nekoliko
sati uspio toliko toga promijeniti. Odjedanput vie nije bio pasivni
Nikola koji ne stvara prilike niti ih iskoritava. Jednim razgovorom s
Katarinom izbrisao je nesigurnost koja mu toliko oteavala ivot da se
pitao kako je dosad uope ila uspio postii.
Danijel je veeras bio najsretniji aneo, a Nikola najsretniji ovjek u
gradu. Pred oima mu je bila samo Katarina i bio je siguran da je
osjetio toplinu njezinih pogleda. Ove veeri iz njega su samo izlazile
rijei koje su mu se godinama taloile u srcu koje kao da je imalo
neogranieni kapacitet za podnoenje nesretne ljubavi. A te su rijei
tako lagano izvirale zato to je Katarina imala u sebi udesnu
pozitivnu energiju zbog koje su se ljudi uz nju osjeali lagano i
oputeno. Nije morala nita pitati, Nikola se sam otvarao kao da je
konano popustila brana koja je tako dugo zadravala bujicu njegovih
osjeaja. Katarina je imala tu nevjerojatnu blagost koja je ljude
navodila da s njom podijele najintimnije osjeaje. Izvlaila je iz njih
ono najbolje suosjeanjem koje je ljude mamilo da joj se povjere.
No, Nikoli je ipak bilo jasno da njihova veza, unato najljepoj veeri
Pompea
u njegovu ivotu, nema budunosti. Nije se prepustio matanjima o
tome to bi bilo da je ranije odluio jedinoj eni koju je ikada volio
priznati koliko mu znai.
Vie od iega volio bi provesti s njom ono malo vremena to joj je
ostalo, ali muilo ga je pitanje treba li joj to u ovom trenutku. U
nekim psiholokim prirunicima sigurno bi proitao da je umiruima
mnogo lake podnijeti smrt ako su okrueni ljudima koje vole i koji
njih vole, ali znao je da tu odluku treba prepustiti njoj.
eznuo je ostati uz nju do kraja, pa trajalo to jedan dan ili dva
mjeseca. Ve joj je rekao koliko bi mu to znailo i odluio ju je sutra
pitati pristaje li. Sloit e se s njezinim odgovorom kakav god bude,
ah u jedno je bio siguran to god mu kae, nee je manje voljeti.
Imala je pravo odabrati kako eli provesti zadnje dane.
"Vidim da su nai mladi aneli zadovoljni svojim postignuem a
mislim da i ti ima razloga biti zadovoljan," rekao je Kamel Mihi koji
je cijelo vrijeme pozorno pratio to je troje anela poduzelo kako bi
zbliili Katarinu i Nikolu.
"O da! Drago mi je da se nisam prevario u Danijelu. A i Myst je
pokazao mnogo vie nego to sam oekivao. Ponekad mi je znao ii na
ivce sa tom svojom neozbiljnou i vicevima, ali veeras se iskupio.
Od Celeste sam i oekivao da e se iskazati. Kad se samo sjetim kad je
tek dola ovamo... bila je preplaena i nesigurna, a vidi je sad. Sve
dri pod kontrolom i instinktivno zna kada nekome treba pomoi
svojim mudrim savjetima," rekao je Miha.
"Danijel je lijepo smislio ovo s Katarinom i Nikolom. Odavno nisam
vidio da se itko od mladih anela tako strastveno zauzima za neto u
to vjeruje da je ispravno. Zna da e sutra doi k tebi i pokuati te
uvjeriti da ima pravo," rekao je Kamel.
"Naravno, to mi je jasno. Moramo pripremiti i ostale za sutranji
sastanak. Ne znam kako e se ponaati, pa e biti lake ako nas je
vie."
"Jesi li odluio? Hoe li prihvatiti da se Katarinu ostavi jo neko
Pompea
vrijeme na ivotu?"
"Donio sam odluku. Jedva ekam da sutra vidim Danijelov izraz lica
kad mu kaemo da ve znamo za njegov plan." "Dobro si razmislio o
svojoj odluci?"
"Apsolutno! Zapravo, ba se veselim sutranjem razgovoru s njim."
Katarina se probudila odmorna i naspavana. Odmah je iskoila iz
kreveta, iako to obino nije inila. Uvijek je nastojala iskoristiti onih
"jo pet minuta" zbog kojih bi esto prespavala i kasnila na posao.
No, ovo jutro nije bilo poput dosadanjih. Juer se oslobodila
golemog tereta koji je vukla sa sobom poput robijakih okova. Nikada
nije pomislila koliko joj je to bilo optereenje, a nakon to je sino
Danijelu istresla sve to ju je muilo konano je prodisala.
Ula je u kuhinju i pristavila kavu. Danijel je stajao pokraj sudopera.
"Hej! Dobro jutro", rekla mu je.
"Hej i tebi. Vidim da si dobro."
"I vie nego dobro."
"Pa, to mi je drago uti..." zaustio je Danijel, no prekinula ga je
zvonjava mobitela.
Katarina je pogledala tko je zove i nije se iznenadila kad je na zaslonu
vidjela Nikolino ime.
"Bok! Jesam li te probudio?"
"Ne, upravo kuham kavu. Ti si ve na poslu?"
"Uzeo sam slobodan dan, pa sam htio vidjeti to radi danas. Imam
vremena i htio bih ga podijeliti s tobom, ako nema neke druge
obveze."
"Ne, nemam planova za danas. Bilo bi mi drago da se vidimo. ..",
rekla mu je Katarina, no onda je opazila kako joj Danijel panino
domahuje, kao da eli rei da je hitno treba.
Brzo se snala.
Pompea
"Mogu li te nazvati za pola sata? Moram neto obaviti," rekla je
Nikoli, a on joj je odgovorio neka ga nazove kad zavri. Spustila je
mobitel i zaueno pogledala Danijela.
"to je bilo? Neto se dogodilo?"
"Ne, ali moglo bi se dogoditi i zato te trebam." "Zaintrigirao si me.
Nikad nisam pomislila da bi ti mene mogao trebati."
"elim razgovarati sa Sanjom. Ona danas radi u nekoj udnoj smjeni i
ide na posao u podne. Bi li htjela poi sa mnom do njezine zgrade,
priekati da izae i rei joj da sam tu i da bih volio s njom
razgovarati?"
"O, majko mila! S tobom ovjek zbilja nikada ne zna na emu je. Sad
bi, sad ne bi... Zbog ega si tako iznenada promijenio miljenje?"
"Zbog svega to sam sino vidio i uo. Motivirao me Nikola, ali i ti.
Pokazali ste mi da nikad nije kasno nekomu rei koliko ga voli. Da
nikada nije kasno rei da ti je ao."
"Ba mi je drago da smo ti pomogli. Pa, hajdemo onda do Sanje."
Dovezli su se pred Sanjinu zgradu i u autu se dogovarali kako e joj
Katarina pristupiti.
"Znam kako u to uiniti. Jednostavno u joj prii i rei da sam tvoja
prijateljica i da si tu jer eli s njom razgovarati. Naravno, ve znam
da e reagirati kao ja kad si mi se prvi put javio, zato te molim da se
to prije pojavi, da ne postane neugodna prema meni."
"Nee biti neugodna, ne brini se. Sanja nije takva. Ti joj samo reci da
sam tu, a ja u se pobrinuti za ostalo."
"Je'l te strah? to ako odbije razgovor?"
"Onda u se s tim morati pomiriti. Ali, imam dojam da e joj biti
drago. Ne znam, moda me dri onaj pozitivni osjeaj od sino kada
sam vidio kako se tvoja i Nikolina pria predivno razvija."
"Drim ti fige! Eno je, izlazi", rekla je Katarina i brzo izjurila iz auta.
Krenula je prema Sanji ba kad je ona izvadila klju i s nekoliko
Pompea
metara udaljenosti otkljuavala vrata automobila. "Sanja", pozvala ju
je.
Sanja se okrenula i pogledala je pokuavajui se sjetiti poznaje li je
odnekud, no zakljuila je da nema pojma tko je ona.
"Ja sam Katarina. Oprostite to sam vas ovako zaskoila. Moram vam
rei neto to e vas vjerojatno iznenaditi."
"Sluam vas. Ne sjeam se da smo se upoznale, no vidim da znate tko
sam."
"Da, znam tko ste. Danijel mi je esto govorio o vama. Ja sam njegova
prijateljica."
"Vi? Premladi ste da biste bili njegova prijateljica. Danijel je umro
jako davno. Recite mi to elite jer nemam vremena, urim se na
posao. Zato ste doli?"
"Danijel je tu i eli s vama razgovarati. Nemojte me, molim vas,
otjerati ili neto slino... I ja sam bila u oku kad mi se prvi put javio,
tako da razumijem ako ste zateeni ili mislite da sam poludjela. No,
Danijel je doista sa mnom i zamolio me da vam ja to kaem. Nije vas
elio uplaiti."
Sanja ju je gledala bez ikakva izraza na licu. Onda je rekla neto to je
zapanjilo i nju i Danijela.
"Znai ipak je sve ove godine bio uz mene. esto mi se inilo da ga
osjeam u blizini, ali mislila sam da se zavaravam. Pitala sam se zato
ne kae da je tu, ali poznajem njegove utnje... Nije mi se javio ni
onda kada sam ga najvie trebala, pa me ne udi da se i ovaj put
ponio jednako."
Danijel se pribliio i pobrinuo se da ga Sanja moe vidjeti.
"Nadala sam se da e jednom shvatiti kako je sve moglo i trebalo
zavriti drukije. Vidim da si shvatio, iako prekasno...
"Shvatio sam to odmah nakon to sam otputovao, no bio sam
kukavica. Samo sam htio rei da ti nisam htio nanijeti bol. Ali, nisam
znao drukije. Svemu su bili krivi moja nezrelost i kukaviluk."
Pompea
"Bila sam dugo ljuta i povrijeena, no s vremenom mi je postalo
jasno da nisi imao loe namjere. Samo si loe procijenio mene i sve
ono to smo zajedno imah."
Katarina je stajala pokraj njih i sluala. Mislila je otii im se pojavi
Danijel, ah zabrinjavalo ju je kako e protei njihov razgovor, pa je
ostala da Danijelu prui podrku i ohrabrenje.
"Napravio sam krivo sve to sam mogao. Jedino mi je stalo da zna da
si to nikad nisam oprostio. Nastojao sam se iskupiti, pa iako znam da
tako neu izbrisati krivnju, to je sada jedini nain da ti pokaem kako
znam da sam pogrijeio i da alim zbog toga."
"Znam da ti je ao. Ne bi se stalno vraao da ti je svejedno. Hvala ti za
to. Trebala mi je potvrda da smo ipak imali neto, da nismo vrijeme
potratili uzalud. Valjda sam te zato i osjetila svaki put kada si doao."
Gledali su se u oi... U njezinu pogledu nije bilo ogorenosti.
"Voljela bih da nastavi dolaziti. Dobrodoao si," bilo je posljednje to
mu je Sanja rekla prije nego to je ula u auto i otila.
Katarina ga je pogledala, a Danijel je samo odmahnuo glavom.
"Nemojmo o ovome. Neka mi ovaj trenutak traje vjeno."
im su uli u auto Katarina je nazvala Nikolu.
"U gradu sam, neto sam morala obaviti. Idem se samo presvui, pa
se moemo nai."
"Jesi li odluila to e s njim?" upitao ju je Danijel.
"Jesam. Nije bilo teko. On je jedan od najdivnijih mukaraca koje
sam upoznala, ali ovo danas bit e na zadnji susret. Pomogao mi je
shvatiti to znai prava ljubav, no ako se nastavimo viati njemu e
biti jo tee. Treba znati kada stvari treba pustiti. I za Nikolu i za
mene najbolje je da to bude odmah."
U autu su sluah "You're the voice".
"Otkud si ovo iskopala?"
"To je prva pjesma koju sam pustila kada sam dobila Walkman.
Pompea
Volim je i nakon 25 godina."
Danijel je mislio kako e je ugodno iznenaditi kada se vrati od Mihe.
Nije joj htio nita rei prije nego to razgovara s njim jer ipak je on
donosio konanu odluku.
"Kamo e?" pitala ga je.
"Zna da mi nikad ne nedostaje posla. Vidjet emo se veeras.

***
Brzo je prola kroz stan, uzela to joj treba i ve je za desetak minuta
ponovno bila za volanom i jurila prema Jarunu gdje ju je ekao
Nikola.
Nali su ugodnu terasu s puno hlada i udobno se smjestili jedno
nasuprot drugom. Nikola je izgledao ushieno,
"Drago mi je da si dobro kao i ja," rekla mu je Katarina. "Dobro je
preskromna rije."
"Nikola, ne bih htjela odugovlaiti. elim ti rei da si za mene uinio
neto to e mi pomoi da umrem bez aljenja. Pomogao si mi da ne
propustim iskusiti ono jedino bitno u ivotu to mi je dosad
nedostajalo. Hvala ti za ljubav i hvala ti to si mi olakao odlazak. Ne
elim da me pogreno shvati, ali ne bi bilo dobro da se ponovno
vidimo."
"Razumijem. Oekivao sam da e mi to rei. elim da ode u miru i s
mojom ljubavi u srcu. Dugo sam noas razmiljao o svemu i tjeio se
da je zapravo sve moralo biti tako."
"Nisi ni svjestan koliko si u pravu. Moja najvea i najistija ljubav
trajala je jedan dan. Juer. Zar ti se ne ini da je to zbilja odlazak sa
stilom?"
"Ipak, znam da u se vjeno pitati kako bi izgledalo da je bilo
drukije."
"Znam odgovor! Izgledalo bi upravo onako kako velike ljubavi trebaju
Pompea
izgledati. Ne sumnjam da bismo uspjeli. Zna voljeti, i svojom si mi
ljubavlju uspio otvoriti oi i pomoi proniknuti u neto to mi je
dosad bio misterij. Uz tebe sam vie otkrila u jednom danu negoli
sama cijeli ivot. Uvijek sam u vezama traila uzbuenja, ne
shvaajui da je najuzbudljivija sama ljubav."
"Tako bih volio da je jo dugo moemo zajedno otkrivati, da si ranije
shvatila da sam mukarac za tebe..."
"Sigurna sam da e jednog dana nekoga zavoljeti i da e ti ljubav biti
uzvraena. Zasluuje biti sretan."
Poljubio ju je u obraz, a ona mu je pruila nekakvu kutijicu.
"to je to?" pitao je.
"Unutra je moj iPod. Na njemu je moj soundtrack, pjesme koje
najvie volim. Nisi me stigao dobro upoznati, pa me pokuaj pomalo
otkrivati kroz njih. Nemoj ih nikada izbrisan." "Zauvijek u ih uvati."
Danijel je bio nestrpljiv elio je Katarini to prije rei da je uspio
odgoditi njezin odlazak, no Miha i Kamel nikako da se pojave. ekao
ih je i smiljao savrenu prvu reenicu kojom e Mihi objasniti zato
je doao.
Kad ga je napokon ugledao, elio mu je to prije rei...
"Miha, dogovorio sam se s ostalim anelima da emo Katarini dati jo
jednu. . poeo je, no Miha ga je odmah prekinuo.
"Znam sve, znam svaki detalj vaeg dogovora."
"Ozbiljno? Kako?"
"Zaboravlja da sam najstariji i najiskusniji i da znam vie od
ostalih."
"Da, to uvijek zaboravim. Dakle, sve ti je jasno. Doao sam se
dogovoriti s tobom kada Katarini mogu rei da nam se nee pridruiti
jo neko vrijeme."
"Nisi li se malo prenaglio? Zar me nisi zapravo doao pitati smije li
to uiniti."
Pompea
Danijel je shvatio da poinju problemi. Nije oekivao takvu Mihinu
reakciju.
"Pa, da. . . Ali, mislio sam da je to gotova stvar. Da ti je drago to sam
poduzeo neto izvan ustaljene rutine. Pa, zar nas nisi upravo ti
poticao da budemo neto vie od nebeske taksi-slube koja ljude
samo dovodi k nama..
"Znam jako dobro to sam vas uio i ovo je jedna od tih lekcija. Ovo je
bio ispit za tebe, ali i za Katarinu. Rekao sam ti ve da ne zna sve, a
sada u ti otkriti dio onoga to ne zna. Predvieno je da Katarina
postane aneo uvar, no ne moe dok ne stekne neke vane ivotne
spoznaje. A stekla ih je tek sada, emu si i ti juer svjedoio. Nitko ne
moe postati aneo uvar dok ne iskusi istinsku ljubav i ne naui
suoiti se s vlastitim manama. Zato si dobio zadatak da ode po
Katarinu i da joj u tome pomogne."
"Ali, ona je sama dola do toga."
"ini ti se. Da nije bilo tebe i Mysta ne vjerujem da bi joj uspjelo.
Myst je obavio velik dio posla s Nikolom. Da nije bilo njega, moda se
Nikola ne bi ohrabrio i priznao joj svoje osjeaje. Katarina ne bi
prepoznala pravu ljubav da nije bilo njih dvojice."
"Ali, gdje je tu moja zasluga? Ja nisam sudjelovao u dijelu prie s
Nikolom."
"Poloio si ispit. Odluio si otii korak dalje, pokuao si nekoga
spasiti. Doao si do toga da razmilja izvan zadanih okvira. To sam
od tebe oekivao. No, postigao si neto jo vanije zatvorio si priu sa
Sanjom. To je ostala jedina nerijeena stvar koju si donio ovamo i
sada si je konano rijeio. Drago mi je da ti je uspjelo."
"emu je trebao posluiti taj ispit?"
"Dolo je vrijeme da napreduje. Bit e uitelj i mentor mladim
anelima."
"Ipak, mislim da nije pravedno oduzeti Katarini priliku da uiva u tek
otkrivenoj ljubavi."
Pompea
"Vano je da ju je doivjela. Ljubav ne mora trajati vjeno. Trajanje
nije ono to ljubavi da je smisao. Zna to po sebi. Neke si djevojke
volio due, neke krae, ali sve je to bila ljubav."
"I to da sad kaem Katarini?"
"Zar nisam bio dovoljno jasan? Nita joj nemoj rei. Ne spominji na
razgovor. Stekla je spoznaje nune da bi postala aneo uvar, a sve
ostalo nauit e usput. Shvatila je da se ne mora bojati smrti,
spoznala je to je prava ljubav i nauila priznati svoje pogreke.
Dovedi je sutra, vrijeme je da preuzme tvoje dunosti, a ti e joj biti
mentor."
"Samo tako?"
"Danijele, tako je predvieno od poetka. Ne znai da to nije dobro
samo zato to ti o tome nita nisi znao. Kao to vidi,i ui usput."
Kad se naao s Mystom i Celestom Danijel im je prepriao svoj
razgovor s Mihom. Celesta nije bila jako iznenaena jer je ve vidjela
sline situacije.
"Poinjem shvaati da sve ovo ipak ima smisla. Iako sam elio da jo
malo ostane, i ovako e biti dobro. Katarina e biti aneo uvar, a mi
smo joj u tome pomogli," ponosno je rekao Danijel.
"I bit e dobar aneo uvar. Imat e dobrog uitelja," dodala je Celes-
ta.
"Otpratit emo te do nje," ponudio je Myst.
Zajedno su stigli do ulaza u Katarininu zgradu.
"Neemo ti smetati, trebate sada biti sami," rekla je Celesta. Ona i
Myst pozdravili su se s Danijelom i poeljeli mu sreu.
Danijel je uao u Katarinin stan i zatekao je kako lista neki asopis.
"Zdravo ljepotice!"
"Dijeli komplimente, sigurno mi mora rei neto neugodno."
"to misli, da odemo sutra? Da ti konano pokaem svoj svijet. to
kae?"
Pompea
Oekivala je da e joj postaviti to pitanje.
"Kaem da j e sutra idealan dan za putovanje u nepoznato. Samo mi
daj vremena da se jo jedanput vidim s Ines. Obeala sam joj. Zvat u
je ujutro."
"Naravno, a i meni si obeala da emo zajedno pogledati 'Duha'."
"Moemo ga pogledati sutra naveer, ako mogu birati." "Uvijek moe
birati. Zanima li te kako e otii?"
"Jedva ekam da mi opie."
"Sve e biti kao i uvijek. Kad ode na spavanje, sve postaje moja
briga. Nee osjetiti nita, samo e zaspati i probuditi se meu
anelima. Ne mogu ti rei koliko e trajati to putovanje jer se tamo
kamo ide vrijeme ne mjeri. No, ne traje dugo, a osim toga znam da je
tebi jedino vano da nita ne osjeti.
"Zvui mi dobro. Da, voljela bih da nita ne osjetim. Neka proe
bezbolno."
im se probudila, Katarina je nazvala Ines i rekla da joj se mogu
vidjeti jedino oko podne. Nije joj htjela u telefonskom razgovoru
objanjavati zato, a ni Ines nije zapitkivala, nego je samo potvrdila
da e doi.
Dok ju je ekala, Katarina je u jednu kutiju pakirala stvari koje je
pripremila za nju. Bilo je unutra njihovih zajednikih foto-albuma,
puno knjiga, DVD-a, odjee i klju od Smarta koji e pripasti Ines. U
drugu kutiju spremila je razne sitnice, fotografije i gomilu suvenira s
putovanja. Ta je kutija bila za mamu i tatu, a zamolit e Ines da im je
odnese. Kao to je odluila ranije, nee ih posjetiti i oprostiti se s
njima. Nema snage za to.
Ines je kratko pozvonila, a kad joj je Katarina otvorila odmah je
ugledala dvije kutije u hodniku. Pogledala je Katarinu ui i sve joj je
bilo jasno.
"Veeras e me Danijel odvesti. Zato sam te zvala da doe ranije."
Ines je klonula i briznula u pla. Katarina je nikada nije vidjela da
Pompea
tako neutjeno plae. Sjela je na pod pokraj nje, obuhvatila joj lice
dlanovima i pokuala je utjeiti.
"Bit u dobro, Ines. 1 ti e biti dobro. Puno su mi znaile sve ove
godine prijateljstva s tobom. Zapamti da bez tebe moj ivot ne bi bio
ni upola tako dobar i zabavan.
"Nedostajat e mi. Ne znam to u bez tebe. Hoe li mi se javljati?"
"Ako budem mogla, hou. Uvijek u misliti na tebe."
"to je u ovim kutijama?"
"Jedna je za tebe, na njoj pie tvoje ime. Drugu, molim te, odnesi
mojim roditeljima. Unutra sam stavila pismo za njih i napisala da si ti
upuena u sve to se dogaalo posljednje vrijeme. Pie zato se nisam
mogla pozdraviti s njima i da e im ti sve objasniti. Otii k njima i
ispriaj im sve to se dogodilo.
Nemoj nita izostaviti."
"Hoe li se ljutiti to si meni rekla a njima nisi?"
"Nee. Shvatit e, ne brini se."
Jo su dugo razgovarale o zajednikim doivljajima, a na odlasku su
se zagrlile i dugo stajale tako priljubljene jedna uz drugu. Njihova je
povezanost bila vrsta poput sestrinske, ak i jaa. Kad je Ines otila,
bilo je oko pet sati. Dolo je vrijeme da se Katarina pripremi.
Otila je pod tu i pustila da voda dugo klizi niz njezino tijelo.
Smirivale su je kapi koje su padale po njoj, uivala je u njima zadnji
put.
Sjedili su na kauu i gledali 'Duha'. Katarina je bila u svojoj omiljenoj
pidami i jela kokice. Komentirali su pojedine scene, a kada bi
Katarina pitala koliko vjerno prikazuju ono to se dogaa na drugom
svijetu, Danijel bi joj uglavnom odgovarao da j e to ipak samo film.
"Patrick Swayze ini neke stvari koje aneli inae ine, ali sve ostalo
je holivudska mata."
Kada je film zavrio, Katarina je htjela da jo malo razgovaraju, a
Pompea
Danijel joj je rekao da mu se ionako nikamo ne uri. "Gotovo sam te
zaboravila pitati. to je sa Sanjom?"
"esto u je obilaziti i paziti na nju, no ne mogu uiniti vie od toga. A
i svjestan sam da ne bih smio remetiti njezin mir.
"Znai i dalje e bdjeti nad njom?"
"Uvijek. Sve dok se jednom ne sretnemo u mojem svijetu."
"Misli da svi zavravaju na istom mjestu?"
"Da. Jedno je mjesto za sve nas. Ne moemo to izbjei." "to e joj
rei kada se pojavi?"
"Taj govor jo pripremam. Imam vremena, neemo se vidjeti tako
brzo. Idemo spavati?"
"Ja idem spavati, a ti ima posla. Nemoj me usput izgubiti." "Ne boj
se. Sve e proi dobro."
Legla je u krevet i, iako je mislila da nee moi zaspati, vrlo je brzo
utonula u san. Vidjela je sebe kako tri po livadi sa savreno zelenom
travom i arenim cvijeem. Smijala se i trala. Podignula je pogled i u
daljini vidjela dugu. Oduvijek je matala o tome da dozna gdje
zavrava duga i poela je trati jo bre. Trala je kao da pred neim
bjei, kao da spaava vlastiti ivot, a kad je stigla do stepenica koje su
vodile do duge popela se i nastavila trati. Shvatila je da e doista
vidjeti gdje zavrava. Na kraju duge ekao ju je Danijel.
"Zdravo, ljepotice. Dobro mi dola," veselo ju je pozdravio.
"Danijele! Napokon te mogu vidjeti. Pa, ne izgleda loe. ekaj...
stigla sam? Gotovo je?"
"Da. Ovo je tvoj novi dom, tvoj novi ivot."
Odjedanput je ula poznati glas. Bila joj je poznata i pjesma. Njezina
pjesma. "Let the music play".
"Nemoj mi rei da je ovdje i Barry White!"
"A to misli, gdje bi drugdje bio? Rekao sam ti da svi zavrimo na
istom mjestu, pa i Barry. to kae?"
Pompea
"Jo bolje zvui uivo!"


***
Dragi moji mama i tata,
Oprostite mi to vam se nisam javila prije odlaska, ali nisam imala
snage. Previe bi nas boljelo.
Znam da e vam to zvuati udno, ali znala sam da u umrijeti.
Rekao mi je to moj aneo uvar kad je doao po mene. Imam
najboljeg anela uvara, zove se Danijel, i on e me povesti sa
sobom na prekrasno mjesto na kojemu vas ekam. Neu vam
opisivati to mi se dogaalo zadnjih dana, sve e vam rei Ines.
Pozovite je da doe k vama, ionako ve dugo nije bila na maminim
palainkama, a oboava ih.
Ne mogu vam red koliko vas volim, no nadam se da znate, nadam se
da sam vam to uspjela pokazati.
Znam koliko ste vi voljeli mene jer ste mi to svaki dan pokazivali.
ekam vas. A sada idem vidjeti gdje zavrava beskraj i koliko traje
vjenost.
Katarina
Pompea