You are on page 1of 14

SNG KIN KINH NGHIM DY HC

PHT HUY TNH TCH CC, T GIC HC TP CA HC SINHI.L DO CHN TI:
Gio dc l nn tng ca x hi, l c s tin quyt
nh s phn vinh ca t nc.Gio dc (GD) cung cp nhng hiu
bit
v kho tng tri thc ca nhn loi cho bit bao th h, gip cho cc
em nhng hiu bit c bn cn thit v khoa hc v cuc sng. Mt
khc
gio dc cn gp phn hnh thnh v bi dng nhn cch tt p cho
hc sinh(HS), c bit l Gio dc Tiu hc, y l bc hc mang tnh
cht nn mng cc em hc tip cc bc hc cao hn.
Vy GD c hiu qu v t cht lng cao, trong qu trnh ging
dy chng ta cn bit la chn phng php dy ti u nht, ph hp
vi phng php i mi, ph hp vi mc tiu v ni dung ca bi
hc.
Song i n thnh cng GD i hi mi ngi phi bit v khng
ngng n lc phn u, sng to, i mi phng php dy hc, u
t
thch ng vo cng vic ca mnh. y l mt cng vic va mang
tnh
GD va mang tnh ngh thut. Do ng v Nh nc ta ghi r
Ngh quyt TW II l Nng cao cht lng ton din Tiu hc. B GD
ra yu cu ca vic dy hc hin i l tng cng hot ng
tch cc, c lp, sng to ca hc sinh. i mi v phng php dy
hc tt c cc mn hc thng qua vic i mi chng trnh v sch
gio khoa t lp 1 n lp 5 . l yu cu tt yu nhm nng cao cht
lng GD ca nh trng tiu hc trong tnh hnh hin nay. A.KO
Men
Xi vit GD c mc ch nh thc nng lc nhy cm, phn on
ng n, pht trin nhn cch...hy tm ra phng php cho go vin
dy t hn, hc sinh hiu nhiu hn.
II.PHM VI V I TNG NGHIN CU:
-Trong nm hc ny, ti lm cng tc ging dy v tin hnh
nghin cu 51 em hc sinh cc lp : 4A; 4B; trng Tiu hc L Th
Tit, bn cnh ti cn hc hi kinh nghim ca mt s anh ch em
ng nghip.
-C th tnh hnh cc lp nh sau:
+ Lp 4A,Tng s hc sinh: 33 em .Trong : 13 n; 1 hc sinh
dn tc; 1 hc sinh n dn tc; 1 hc sinh khuyt tt.
+ Lp 4B,Tng s hc sinh:18 em. Trong : 7 n; 0 hc sinh dn
tc; 0 hc sinh n dn tc; 0 hc sinh khuyt tt.
-Phn ln cc em c hon cnh gia nh kh khn, mt s b m
t quan tm n vic hc hnh ca con ci, dng sch v
cn thiu thn.
III.MC CH NGHIN CU V C S L LUN:
Vi nhu cu ca mt x hi ho GD i hi ngnh GD phi i mi
phng php dy hc to ra nhng th h con ngi nhn thc su
sc, bit t gic ch ng sng to trong cng vic. Nhn li vic
hc ca con em a phng, ti thy nhn thc ca cc em cn
nhiu
hn ch, thc t hc, t rn luyn rt t, iu kin hc tp cn
nhiu thiu thn.
Cc em cha xc nh c tm quan trng ca vic hc nn khng
ham hc. L mt ngi ng trong ngnh ngh dy hc ti lun bn
khon
l lm th no pht huy tnh tch cc , ch ng, t gic ca hc
sinh trong hc tp. y l mt vn nng bng cn phi thc hin
nhanh v ng cch nhng th h do chng ta o to l nhng
ngi
lm ch tng lai, t nc, bit xy dng qu hng v a trnh
hiu bit ca ton dn i ln snh c vi cc nc pht trin trn
th gii. c bit l gio dc cc vng min nng thn v min ni.
Qua i mi cc phng php dy hc s gip cc em hc sinh nng
thn,
dn tc mnh dn, t tin hn trc m ng, bit cch t nh gi
vic hc ca mnh cng nh bit nh gi kt qu hc tp ca cc bn
khc. T cc em c tnh ch ng hn trong hc tp v bit phn
u
thi ua nhau vic hc c kt qu cao hn.
IV.PHNG PHP NGHIN CU:
1.Phng php quan st:
y l phng php gip ta quan st thi , hnh vi ca hc sinh,
pht hin ra nhng hnh vi, c ch ca hc sinh trong hc tp, sinh
hot... pht huy tnh tch cc, t gic ca hc sinh.
2.phng php thc nghim:
Khi tin hnh nghin cu to ra mt s tnh hung, nhng
hon cnh, nhng iu kin rt gn gi ca cuc sng a i
tng
vo vn , t nghin cu thu li c nhng t liu cn thit. y
l mt phng php ht sc quan trng v rt cn thit trong nghin
cu khoa hc.
3.Phng php nghin cu sn phm hot ng:
Qua phng php ny lm cho ngi gio vin thy c nhng
thiu
st v nhng ch hng ca hc sinh c phng php lm cho hot
ng ca mnh t cht lng cao.
4.Phng php tng hp kinh nghim:
Nh phng php ny m ngi nghin cu c th tng hp, c
rt
kinh nghim ca gio vin ch o v vic pht huy tnh tch cc, t
gic, c lp ca hc sinh qua cc mt hot ng hc tp, lao ng,
sinh hot tp th v hot ng ngoi kho, t rt ra bi hc v nu
c nhng bin php khc phc v xut.
5.Phng php m thoi:
Vi hc sinh tiu hc, phng php m thoi tr chuyn l mt
hnh thc tt nht gio vin c th gn gi cc em, ng thi thm
hi tr chuyn vi mt s ph huynh hc sinh.Qua chng ta c th
bit tm s, tnh cm, nguyn vng ca cc em v vic hc lp cng
nh vic hc nh ca cc em nh th no? t , gio vin c
phng php v hnh thc t chc dy hc thch hp nhm lm cho
ngi
dy t kt qu tt nht.
6.Phng php thng k, tnh ton:
Phng php thng k tnh ton, qua nhng thng tin ti liu thu
thp c, ti vn dng phng php ny thng k li tnh hnh
v tnh ton cc s liu cn thit bit c cht lng hc tp ca
hc sinh thi gian sau so vi thi gian trc nh th no?
Ngoi cc phng php trn ti cn s dng mt s
phng php khc na trong qu trnh nghin cu.
V.NI DUNG:
1.Tnh trng ca vn t ra v s cn thit tin hnh thc
hin ti:
a.Tnh trng chung: Hin nay trnh dn tr ca nc ta ni
chung v dn tr cc vng nng thn v min ni ni ring ang cn
rt thp so vi cc nc pht trin v ang pht trin trn th
gii.Vy lm th no gii quyt vn ? nng cao trnh
nhn thc ca ngi dn th nhng ngi ng trong ngnh gio dc
phi
c trch nhim kh nng n, m mun gii quyt c vn th i
hi
phi i mi chng trnh SGK, i mi PPDH cng nh hnh thc t
chc
dy hc ph hp vi i tng, ph hp vi s pht trin ca x
hi.
b.Tnh hnh a phng: Cam Thnh l mt x min ni tuy c cc
iu kin kh thun tin so vi mt s x khc trong huyn nh : Cam
Chnh, Cam ngha, Cam Tuyn...Song trnh dn tr y cn thp,
iu kin kinh t cn gp nhiu kh khn...Nn s quan tm n vic
hc tp ca con em trn a bn ca mt s gia nh cn nhiu hn
ch.
c.Tnh hnh trng, lp: L Th Tit l mt ngi trng tuy mi
c thnh lp c 16 nm .Trng gm c hai khu vc v nm trn
trc ng giao thng nn kh thun li cho vic n trng ca cc
em HS .Tuy c Plans ti tr v c s vt cht nhng trng vn
cn c nhiu kh khn .
Mt khc, Trng n nhn cc em HS trong v ngoi a bn
n hc ,trong c c HS dn tc huyn aKrng .Nhn chung tnh
hnh hc sinh u nm n trng cn nhiu khim khuyt v mi
mt:
DDHT v sch v cn nhiu thiu thn , thiu s quan tm ca ph
huynh, thc hc tp cha cao, mt s HS dn tc cn rt r,
thiu t tin trc m ng...
2.Tnh thuyt phc ca ti:
Trong tnh hnh hin nay, vic dy hc ly hc sinh lm trung
tm n i hi hc sinh mt yu cu cao l hc sinh phi c lp, t
gic,sng to trong hc tp. Qa trnh dy hc ny gm hai mt quan
h
hu c vi nhau: Hot ng dy ca gio vin v hot ng hc ca
hc
sinh. Ngi gio vin l ch th ca hot ng dy vi hai chc nng
tip thu v t ch o, t t chc. iu cn ch trong hc tp l
phi hot ng mt cch tch cc ch ng c nhn thc su sc. Bng
hot ng hc tp hc sinh t hnh thnh v pht trin nhn cch ca
mnh khng ai c th lm thay c.
Nh vy, dy hc phi xy dng trn nhu cu hng th, thi
quen, nng lc ca hc sinh cc trnh khc nhau nhm lm cho
hc
sinh lnh hi c nhng kin thc, k nng, k xo, thi gi tr
cn thit, pht huy c y nng lc ca cc em.Vai tr ca gio
vin l truyn t tri thc, l ngi hng dn, ngi c vn cho hc
sinh trong vic hc tp. Ch c s phi hp hu c v s lin h qua
li cht ch gia nhng tc ng bn ngoi ca gio vin, biu l
trong vic trnh by ti liu chng trnh v t chc cng tc hc
tp ca hc sinh vi s cng thng tr tu bn trong ca cc em mi
to c c s ca s hc tp c hiu qu. Tnh tch cc nhn thc
ca
bn thn cc em cng cao th s cn bng nng lng sinh ho c s
t
duy s cng phong ph v nhng kin thc c lnh hi cng su sc,
y hn v vng chc hn.
3.Cc gii php:
kch thch tnh t gic, tch cc, c lp ca hc sinh v to
hng th
hc tp cho hc sinh th i hi ngi gio vin rt nhiu
iu.Trc ht i hi ngi gio vin phi c tay ngh vng vng,
phi bit yu ngh, mn tr tc l phi c nng lc s phm.
Vy th no c gi l nng lc s phm? Nng lc s phm l
nhng c im tm l m n gip cho gio vin hot ng c hiu qu,
nng lc s phm gm:
*Nng lc khoa hc
*Nng lc hiu hc sinh
*Nng lc ngn ng
*Nng lc t chc
*Nng lc phn phi ch
*Nng lc trnh by bi ging
*c tng tng s phm
Ngoi ra GV mun pht huy tnh tch cc, t gic, c lp ca hc
sinh th cn phi bit la chn phng php v hnh thc t chc thch
hp. Hin nay, tin kp vi thi i th cn thay i mt s
phng php pht huy tnh tch cc ca hc sinh ph hp vi
tng
ni dung mn hc, tng i tng v trong qu trnh dy hc ti s
dng linh hot cc phng php sau pht huy tnh tch cc, t
gic,c lp ca hc sinh trong hc tp,c th l:
1.Phng php thuyt minh. 9.Phng php tr chi hc tp.
2.Phng php m thoi. 10.Phng php quan st.
3.Phng php tho lun. 11.Phng php th nghim.
4.Phng php hi p. 12.Phng php nu vn .
5.Phng php tm ti. 13.Phng php gii quyt
vn .
6.Phng php k chuyn. 14.Phng php kho st iu
tra.
7.Phng php ng no. 15.Phng php thc hnh luyn
tp.
8.Phng php ng vai. 16.Phng php lp lun n.
Vic i mi PPDH tt yu phi i mi hnh thc t chc dy hc
to mt s tng ng cn thit. S a dng ca phng php dy
hc
trong s phi hp ca chng, i hi phi c mt s hnh thc t chc
dy hc thch hp.Mi hnh thc t chc dy hc u c tc dng tch
cc pht trin hc sinh mt kha cnh no . V vy, chng ta cn
phi bit kt hp nhiu hnh thc t chc pht huy th mnh ca
mi
hnh thc t chc dy hc. Phng php dy hc mi, i hi phi c
hnh thc t chc dy hc to c hi cho hc sinh suy ngh lam vic,
trao i tho lun vi nhau nhiu hn, c th l s dng cc hnh thc
dy hc sau:
*Dy hc c nhn: L ch pht trin nng lc ring ca tng hc
sinh. ng thi rn cho cc em c thi quen t hc, t lm vic, hnh
thc dy hc c nhn rt a dng, c th lm vic vi phiu hc tp,
ngoi ra cn c mt s hnh thc khc nh: Lm bi tp trong sch,
lm
cc tr chi, tin hnh cc th nghim, s th hin ti nng, cc hot
ng c lp nh: Su tm tranh nh, thu tp ti liu, kho st thc
t ni mnh .
*Dy hc theo nhm: Tc dng ca vic dy hc theo nhm l
cao vai tr t hp tc trch nhim c nhn vi tp th. ng thi dy
hc theo nhm rn luyn cho hc sinh nhng k nng: Bit lng nghe
la
chn, tip nhn kin ca ngi khc b sung vo s hiu bit ca
mnh, ng thi hc sinh bit trnh by kin ca mnh cho bn nghe
v hc c cng tc t chc, iu khin.
Dy hc theo nhm c nhiu hnh thc khc nhau:
-Tho lun v mt vn hc tp.
-Tm hiu, iu tra v mt vn thc t, hay trao i chung
quanh mt ti.
-n tp tng kt sau mt bi hay mt chng.
-Thc hin mt bi tp hay mt nhim v hc tp.
-Tin hnh mt th nghim hay mt tr chi hc tp.
-Xy dng mt phng n hay mt k hoch.
*Dy hc theo lp: L mt hnh thc dy hc c bn, kh ph bin
trong dy hc ly GV lm trung tm.Trong dy hc ly HS lm trung
tm,
xut hin nhiu hnh thc dy hc ph hp vi cc PPDH cao vai
tr hot ng nhn thc ca hc sinh. Dy hc theo lp tuy c nhiu
tc dng tch cc, nhng khng din ra sut bui hc m ch din ra
trong mt thi gian ngn, vo nhng lc thch hp ca tit hc nh vo
u, gia v cui tit hc.
*-Dy hc ngoi tri: C nhiu ni dung gn gi, gn vi mi
trng t nhin v x hi xung quanh. Nhng bi hc nu c iu
kin nn t chc cho hc sinh hc ngoi tri nhng a im thch hp
nh vn trng, sn trng hoc nhng a dim gn trng. V vic
hc ngoi tri gip hc sinh c biu tng r nt, c th v s vt,
hin tng nn nm bi tt hn v mt thy, tai nghe...ng thi rn
luyn k nng quan st, pht trin t duy c th. Mt khc bi dng
tnh cm i vi thin nhin, thi quen hp tc, hc hi ln nhau.
*Tham quan: Tham quan l mt hnh thc hc sinh c hc
ngoi
hin trng, thc t nh tham quan cc x nghip, ng rung, khu
chn
nui, nh bo tng, khu di tch lch s, vn ho hoc rng, sng ,h,
thc nc...
Tham quan c tc dng nhiu mt i vi s pht trin ca hc
sinh. Hc sinh c iu kin trc tip trong thc t vi cc ni dung
c hc trong lp nn lnh hi kin thc d hn, chc hn, nh k
hn.Lin h thc t vi bi hc HS pht trin k nng quan st,so
snh, c t m, tr tng tng, bi dng hng th hc tp, tng
cng s hiu bit.
*Tr chi hc tp: y l mt loi hot ng khng th thiu c
trong mi la tui. Tr chi gip cc em pht trin.V vy t chc tr
chi ch nhng c tnh: Vui- Kho- An ton- C ch; trong bao
gm c gii tr, th gin...c xem l mt yu t c bn ca tr
chi.
Tr chi hc tp l mt hnh thc t chc dy hc hp dn hc
sinh, c hai c im c bn sau:
+Mc tiu v ni dung tr chi phc v cho kin thc v k nng
trng tm ca bi hc, l ni dung chnh ca bi hc.
+Mang y tnh cht ca mt tr chi: C lut chi, cch chi,
gy hng th v s thi ua gia hc sinh cc nhm.
*/Tm li: i mi PPDH cng nh i mi hnh thc t chc dy
hc, mc ch chnh l nhm vo i tng hc sinh, nhm pht huy
tnh
tch cc, ch ng, t gic ca hc sinh trong hc tp, tp trung vo
cc vn sau:
-Dy hc hng tp trung vo hc sinh: Phng php ny lm cho
hc sinh ch ng, tch cc , sng to v linh hot trong hc tp.
-Dy hc nu vn : L s t chc qu trnh dy hc bao gm vic
to ra tnh hung c vn trong gi hc, kch thch hc sinh nhu
cu gii quyt vn ny sinh, li cun cc em vo hot ng nhn
thc t lc nhm nm vng kin thc, k nng, k xo mi, pht trin
tnh tch cc tr tu v hnh thnh cho cc em nng lc t mnh thng
hiu v lnh hi thng tin khoa hc mi.
-Tng cng tnh tch cc, t duy ca hc sinh khi gio vin trnh
by kin thc bng li; phng php ny s cng c hng th hc tp
ca hc sinh, nng cao tnh ham hiu bit v t m trong qu trnh
thng hiu cc vn nghin cu.
-Li ni sinh ng ca gio vin kt hp vi tnh trc quan c
hiu qu to ln trong vic dy hc.Vic dy hc trc quan khng nhng
lm cho qu trnh hc tp thm sinh ng m n cn gp phn rn
luyn
t duy phn tch, tp cho cc em nhn thy bn cht ca cc i tng
n sau cc hnh thc v nhng biu hin b ngoi, kch thch ham hiu
bit ca hc sinh.
-Ci tin cng tc t hc. Cng tc t hc gi vai tr ln lao
trong vic nng cao tnh tch cc hot ng tr tu ca hc sinh khi
thng hiu v tip thu kin thc mi, khng phi v c m trong gio
dc hc coi trng s nghin cu ca c s l lun DH ca vic t chc
cng tc t hc ca hc sinh.
-Ngoi 4 ni dung trn, thi ngn ng truyn t, tnh cm quan
h gia GV v HS cng gi vai tr ht sc quan trng. Do i hi
ngi GV phi l ngi mu mc, l tm gng, l thn tng ca cc
em.
4.Cch gii quyt c hiu qu:
a.i vi vic hc nh:
-Cho hc sinh lp thi gian biu hc nh, ghi r tng cng vic
c th
gn lin vi thi gian c th.
-T chc hp ph huynh tng k trao i vn hc tp ca cc
em cho ph huynh bit r ng thi thng qua hi cha m hc sinh, kt
hp vi cha m hc sinh thm d qun l vic hc tp ca cc em.
-Thng xuyn n thm gia nh hc sinh, c bit l nhng em c
bit,
nhng em yu km phi hp gio dc c hiu qu, phi c thng tin
thng xuyn gia gia nh v gio vin ch nhim.
-Pht huy cc phong tro hc theo nhm nh (nhng em nh gn
nhau).
b.i vi vic hc lp:
-Mn th vin ca trng: Sch, dng hc tp cho nhng hc
sinh cn thiu.
-Duy tr n np kim tra bi c, cha bi tp thng xuyn vi
hnh thc gio vin hoc cn s lp theo di kim tra.
-Kim tra thng xuyn v tinh thn, thc chun b DDHT ca cc
em thng qua t trng, lp trng.
-C hnh thc nhc nh , khen thng c th, kp thi v hp l.
ng vin, khuyn khch kp thi nhng em chm hc v nhc nh
nhng
em li hc v khng ch trong gi hc.
-Cu hi kim tra ngn gn, st ni dung bi hc v ph hp vi
ba i tng hc sinh: gii, kh, trung bnh hc sinh nm bi c
tt.
-Thng xuyn t chc cho hc sinh hot ng v tho lun theo
nhm, t chc tr chi hoc sm vai tu theo mn hc, bi hc.
-To hng th cho hc sinh bng cch nu gng v thi ua gia
cc t, nhm hoc gia cc c nhn...
-Bi dng hc sinh gii, ph o hc sinh yu vo cc bui ngh
trong tun.
-Thay i phng php dy hc theo hng tch cc c th tng
mn.
*i vi mn ton:
-Khi hng dn HS tr li bi c: GV yu cu HS tr li ngn
gn, nm vng kin thc trng tm, tr li hoc lm bi tp c lin
quan n kin thc hc, hon thnh bi vi php tnh d hiu vi
bc gii nhanh nht.
-Khi hng dn hc bi mi nh: GV yu cu HS nghin cu bi
tp nh trc, c v tp lm mt s bi tp trong sch gio khoa.
-Khi n lp: GV s dng nhiu phng php nh:Trc quan, dm
thoi , thuyt trnh, thc hnh. Bi v hc sinh tiu hc, t duy ca
cc em l trc quan sinh ng n t duy tru tng. Do , GV phi
s
dng trit cc DDDH. Bn cnh GV nn dnh nhiu thi gian cho
HS
thc hnh nhm pht huy c tng tng, t duy sng to ca cc
em.
Sau mi dng bi chng ta nn cho HS cht kin thc bi .
-To hng th cho cc em bng cch:T chc thi gii ton nhanh;
vui hc hoc tr chi hc tp; thi in ng in nhanh kt qu
gia cc c nhn , gia cc t, nhm...Sau cho hc sinh c lp
nhn
xt, nh gi, GV b sung v tuyn dng, khen thng.
*i vi mn ting vit:
-Khi hng dn hc sinh tr li bi c: Yu cu hc sinh c bi
v tr li cu hi ngn gn, ng ni dung v m bo kin thc trng
tm, mc hon thnh t 50% tr ln.
-Khi hng dn HS hc bi mi nh, GV yu cu:
+i vi phn mn tp c: Yu cu HS c bi trc, tm hiu k
cch c, tp c din cm v tr li cu hi trong sch gio khoa.
+i vi phn mn chnh t: Yu cu hc sinh c trc bi cn
vit, tp chp bi vo v nh.
+i vi phn mn Tp lm vn: Yu cu HS c c phn nhn xt
v
tr li cc cu hi t rt ra bi hc v p dng bi hc lm
cc bi tp phn luyn tp.
+i vi phn mn Luyn t v cu: Yu cu HS c c phn nhn
xt v tr li cc cu hi t rt ra bi hc v p dng bi hc
lm cc bi tp phn luyn tp.
-Khi dy bi mi: GV s dng trit cc DDH c lin quan
n bi hc, s dng phng php: Trc quan; m thoi; ging gii;
hi p; thc hnh; phn tch; tng hp; t chc cho hc sinh hot
ng nhm v hot ng sm vai...
c bit phng php trc quan, hot ng nhm v hot ng
sm
vai gip cho HS c hng th hc tp v gip cho hc sinh hc si ng
hn. T tng hiu qu gi hc, cn phng php thc hnh
th gip
cc em bit vn dng kin thc vo thc t v cng c kin thc cho
cc em.To hng th cho cc em bng phng php nu gng, thi
ua
gia cc c nhn, gia cc nhm, t... qua cc tr chi hc tp...
*i vi mn t nhin v x hi (Khoa hc, Lch s, a l):
-Khi hng dn hc sinh tr li bi c: GV yu cu HS tr li ngn
gn v ng trng tm, m t th nghim r rng .
-Hng dn hc bi mi nh: GV yu cu HS quan st tranh, c
trc bi, nm chc chnh, tr li h thng cu hi trong sch gio
khoa, tp lm th nghim lin quan n bi hc sau.
-Khi ging bi mi: GV s dng tch cc hot ng nhm, tho lun
nhm, GVch l ngi t chc cn HS l ngi thc hin.
-To hng th cho hc sinh bng cch: T chc hc tp theo nhm,
t chc thi ua gia cc nhm, t chc cc tr chi hc tp, ng
vin, khen thng HS kp thi, ng lc.
5.Kt qu p dng ti:
trng Tiu hc hin nay ni chung v lp 4A; 4B; ti ang
nghin cu ni ring, vi PPDH mi kt hp vi hnh thc t chc dy
hc mi (Dy hc c nhn, theo nhm, theo lp, dy hc ngoi tri,
tham quan, tr chi hc tp..) lm cho HS hc tp mt cch tch
cc, t gic, c lp v sng to.Mt khc cn kch thch c phong
tro thi ua hc tp trong lp . Do , kt qu mang li rt kh quan;
nhiu em rt r nay hng say pht biu xy dng bi, lp hc si
ni, HS hng th, tip thu kin thc nhanh chng, DH theo hng i
mi s huy ng c nng lc, ngh thut s phm ca GV. Thc t
cho
thy rng ngi GV khng ch cung cp cho HS nhng tri thc, k nng
cn thit m cn truyn n cho cc em c lng tm, tnh cm v
trch
nhim ca chnh mnh.
*Kt qu kho st hc k I :
Mn Gii kh Trung bnh Yu
SL % SL % SL % SL %
Ting Vit 31 60,8 13 25,5 7 13,7 0 0
Ton 24 47,1 23 45,1 4 7,8 0 0
Khoa hc 32 62,8 17 33,3 2 3,9 0 0
L.s-. l 38 74,6 9 17,6 4 7,8 0 0
*Kt qu kho st hc k II :
Mn Gii kh Trung bnh Yu
SL % SL % SL % SL %
Ting Vit 36 70,6 12 23,5 3 5,9 0 0
Ton 28 54,9 20 39,2 3 5,9 0 0
Khoa hc 39 76,5 11 21,6 1 1,9 0 0
L.s -. l 36 70,6 11 21,6 4 7,8 0 0
VI. PHN TNG KT:
1. Bi hc kinh nghim:
Qua nhng ln i tm hiu thc t hon cnh gia nh HS v c
bit l nhng gi ln lp ging dy. Bn thn ti rt ra cho mnh
nhng bi hc b ch.
Dy hc va mang tnh khoa hc , va mang tnh ngh thut. Mun
dy hc c hiu qu, p ng c yu cu o to hin nay ca
ng
v Nh nc. i hi ngi GV phi n lc ,sng to, khng ngng ci
tin phng php nng cao hiu qu ging dy.Thc hin tt ch
nm hc: Mi trng thn thin ; Hc sinh tch cc.
a.V cng tc ging dy:
Mun nng cao hiu qu v hc tp hng th trong qu trnh ging
dy, i hi ngi gio vin phi chun b: k hoch dy hc, h
thng cu hi:
-Thm nhp k gio n, hiu r sch gio khoa .
-C thit k khoa hc, h thng cu hi ngn gn r rng d hiu.
-La chn phng php dy hc, c hiu qu.
-S dng tt cc cu chuyn , chuyn on, to ra s lin kt cht
ch,l gic
ca bi dy.
-S dng ti a DDDH v c hiu qu trong tng tit dy, trong tng
mn hc.
-GV phi c vn hiu bit nht nh v kin thc x hi.
-GV cn to iu kin HS tch cc, ch ng, sng to chim lnh
tri thc.
-Thc hin tt ch th Hai khng ca B GDDT; bm st ch nm
hc ln k hoch thng, tun cho ph hp v khoa hc.
t c nhng mong mun , bn thn ti ngay t by gi ti
xc nh rng mun tr thnh mt ngi GV thc s th trc ht phi
c lng yu ngh, mn tr, lng say m ngh nghip v ch quyt tm
cao. Phi c thc trch nhim i vi bn thn, i vi ngh nghip
v x hi.
chun b cho mt gi ln lp, GV cn phi chun b rt chu o
v mi cng vic nh: DDDH, gio n v thm nhp gio n mt cch
k
cng. Khi ng lp phi bnh tnh, t tin, tc phong nhanh nhn, ngn
ng truyn t r rng lm sao hng n HS cho hiu ni dung bi
mt cch d dng.ng thi khai thc ni dung pht huy tnh sng
to ca HS kh ,gii.
b.V cng tc ch nhim:
GV ch nhim c mt vai tr ht sc quan trng, GV ch nhim
thng l ngi dy ch yu ca lp, ng thi t chc lnh o, iu
hnh, kim tra nh gi mi hot ng v mi quan h ng x trong
phm
vi lp mnh ph trch, nhm hnh thnh nhn cch ca HS. Vi vai tr,
v tr nh vy GV ch nhim cn l cu ni lin gia nh trng vi
i sng x hi.
tr thnh ngi GVCN gii th ngoi nhng cng vic trn,
ngi GV phi rn cho mnh nhng nng lc sau:
-Phi quan tm chm sc, gn gi vi hc sinh.
-Phi xy dng n np hc tp tt, c quy nh v ni quy ca lp.
-Phi thng xuyn kim tra, n c cc em thc hin tt ni
quy,n np ca trng, lp.
-Xy dng v pht trin quan h, kt hp vi lc lng gio dc
trong v
ngoi nh trng theo phng chm x hi ha gio dc nhm mc
tiu
gio dc hc sinh.
Thng thng tr Tiu hc tin tng tuyt i vo GV, c bit
l GVCN. Do phm cht v nng lc ca GVCN l nhn t ht sc
quan
trng i vi vic m bo cht lng gio dc ni chung.
2.Kin ngh xut:
a.i vi phng Gio dc v o to:
-Cung cp kp thi vic i mi phng php hot ng.
-Nn duy tr thng xuyn t chc hi tho, chuyn v cng tc
dy hc.
b.i vi nh trng:
-Qun trit hn na tinh thn hc tp ca hc sinh.
-C thm nhiu sch tham kho.
c.i vi a phng, gia nh:
-X phi c bin php cng rn i vi nhng HS thng xuyn ngh
hc hay b hc.
-X cng nn c qu khuyn hc cho nhng HS vt kh, HS c
hon
cnh kh khn.
-Gia nh phi ch trng quan tm n vic hc hnh ca con ci
nhiu hn.
-Gia nh cn dnh nhiu thi gian gim st vic hc nh ca
con em.
-Cn mua sm sch v, dng hc tp cho hc sinh y .
V iu kin, thi gian v kh nng c hn, chc chn ti c
phn cha tho ng, bn thn ti mong c s gp b sung ca qu
cp
lnh o v cc bn ng nghip.
hon thnh ti ny ti xin chn thnh cm n BGH nh trng
cng cc bn ng nghip trng TH L Th Tit, tp th ph huynh
lp
4A; 4B to iu kin gip cho ti trong qu trnh nghin cu.
VII. TI LIU THAM KHO:
1.GD hc (Nguyn Sinh Huy-NXBGD- 1997)
2.Tm l hc (Phm Minh Hc -NXBGD- 1996)
3.Lut gio dc (NXB Chnh tr Quc Gia-1998)
4.D n GD tiu hc cho tr em c hon cnh kh khn (B
GDSX nm
2005)
5.Chuyn : Mt s PP v Hnh thc t chc dy hc (Nguyn c
Honh
-2006)
Xin chn thnh cm n.
NGI THC HIN:
Trn Th
Nam Anh