You are on page 1of 17

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANTA

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE


FINANARE EUROPEANA N COMUNA MIHAIL
KOGALNICEANU DIN 1UDEUL TULCEA


Student:
Zorica Elena - Lavinia
Anul III, Grupa B,Seria 3
Afaceri Internaionale

Profesor coordonator:
Costin Octavian Sorici
1 | P a g e
Cuprins
Cuprins........................................................................................................................................ 2
I. ISTORICUL I PREZENTAREA LOCALITII.........................................................................3
II. OBIECTIE !ENERALE......................................................................................................... "
1.#IRECTII #E ACTIUNE RECO$AN#ATE %S&u'iu rea(i)a& 'e !rupu( 'e E*+n+,ie Ap(i*a&-
. 2//01..................................................................................................................................... "
III. SCOPURI PROPUSE ............................................................................................................ 2
3a*&+rii in&eresa&i sun&4.......................................................................................................... 5
Ana(i)a 6a*&+ri(+r in&eresa&i4................................................................................................... 5
Ana(i)a pr+7(e,e(+r.............................................................................................................. 8
Ana(i)a +7ie*&i9e(+r............................................................................................................... 0
$a&ri*ea Ca'ru( L+gi*......................................................................................................... 1/
I. PREOCUPRI PENTRU #EZOLTAREA LOCAL............................................................12
2 | P a g e
I. ISTORICUL I PREZENTAREA LOCALITII
Jueul !ulcea, parte inte"rant# a $o%ro"ei, este situat "eor"rafic la S-E &o'(niei, cuprine )*
e unitai a'inistrativ-teritoriale +i repre,int# 3,) - in suprafaa #rii. Specificitatea /uetului
este ata e varietatea sa fi,ico-"eo"rafica si e i'portantele 'arturii ocu'entare ale vietii
'ateriale si spirituale e pe aceste 'elea"uri.
$escoperirile ar0eolo"ice e pe teritoriul /uetului !ulcea au pus in lu'ina ur'e e locuire cu o
vec0i'e e cca. **1.111 ani, pe 0arta ar0eolo"ica a /uetului putan re'arca vesti"iile culturilor
2a'an"ia, Gu'elnita si traco-acica, ar si ale cetatilor "eto-acice si ale 'arilor constructii
eilitare ro'ane.
Comuna Mihail Kogalniceanu este situat# in partea central 3 norica a Jueului !ulcea.
Le"atura rutier# irect# se face pe ru'ul national $4 55 !ulcea 3 Constana.
6e calea ferata, cea 'ai apropriata statie este 7i0ail 8o"alniceanu, situata la 3 9' fata e centrul
localitatii. Aceasta statie asi"ura le"atura cu 'unicipiul !ulcea si orasele Bucuresti si Constanta.
$e ase'enea, pe teritoriul co'unei 7i0ail 8o"alniceanu este a'plasat aeroportul civil 7i0ail
8o"alniceanu, care le"a 'unicipiul !ulcea cu orasele Bucuresti si Constanta. In pre,ent, cursele
e pasa"eri sunt suspenate.
!eritoriul a'inistrativ al co'unei 7i0ail 8o"alniceanu cuprine trei localitati:
7i0ail 8o0alniceanu - ase,are rurala e tip 'are, a'plasat la 51 9' e orasul !ulcea, pe
$4 55:
&anunica - a'plasat la ; 9' e 7i0ail 8o"alniceanu, pe $C *1:
Lastuni - a'plasat pe $C **, la istanta e 3 9' fata e reseinta e co'una.
Co'una 7i0ail 8o"alniceanu este cunoscuta, in special, atorita escoperirii pe acest teritoriu a
celui 'ai %o"at te,aur e 'onee tataresti in &o'ania, fapt ce atesta i'portanta econo'ica si
sociala a acestui teritoriu. A purtat enu'irea e Enic0ioi. La inceputul secolului << localitatea
pi'este enu'irea actuala si este cunoscuta ca avan o populatie e )=) e locuitori, 'a/oritatea
fiin a"ricultori si "rainari.
&elieful: tinutul se afla situat pe ca'pia inalta a poisului nor 3 o%ro"ean , avan un relief e
pois >epresiune? si este traversat e la 4 la S e raul !elita, care se varsa in Lacul Ba%aa".
$e%itul acestui rau creste in ti'pul ploilor 'ari, ar scur"erea specifica este reusa, ceea ce arata
ca intrea"a ,ona este eficitara su% raportul u'iitatii.
Cli'a se incarea,a in ,ona cli'atului continental e stepa, cu caracter colinal. Cli'a este
%lana iarna, ar in cursul verii te'peratura atin"e valori estul e riicate, caracteristice
re"iunilor e eal cu cli'a te'perat 3 continentala, specifica ealurilor i'paurite.
!e'peratura 'eie anuala este e **,*@C cu luna cea 'ai fri"uroasa ianuarie 3 1,=@C, iar cea
'ai caluroasa iulie. 7eia anuala a precipitatiilor este e ;)1 ''.
3 | P a g e
Aauna este preponerent constituita in: ro,atoare, pasari caracteristici ,onei e stepa,
neverte%rate.
II. OBIECTIVE GENERALE
1.DIRECTII DE ACTIUNE RECOMANDATE (Studiu realizat de Grupul de
Economie Aplicat ! "##$%
A. E<!I4$E&EA &E!ELELO& $E A6B SI &EALIZA&E SIS!E7 $E CA4ALIZA&E
Consier#' c# este prioritar s# se erule,e un proiect e eCtinerea a retelelor e ali'entare cu
ap# si e reali,are a canali,#rii, cu eCecutie in perioaa 511=-51*3. !in(n cont c# se 'anifest#
teninte e e'i"rare a populatiei, co'una tre%uie s# furni,e,e servicii pu%lice e %a,# pentru a-
si p#stra locuitorii si atra"e noi locuitori. 6lec#' e la pre'isa c# e,voltarea sa ura%il# curent#
si ulterioar# >si p#strarea locuitorilor si atra"erea e noi locuitori? este irect le"at# e eCistenta
infrastructurii. 6e l(n"# aceste ar"u'ente, infrastructura e %a,# >retele e ap#, canali,are,
ru'uri? se inscrie in priorit#tile Dniunii Europene privin noile state 'e'%re, cerinte reflectate
si in pro"ra'ele si strate"ia e e,voltare a &o'(niei.
Surse de finantare: 6ro"ra'ul 4ational e $e,voltare &ural# >64$&?, 7#sura 355
E&enovarea, e,voltarea satelor, F'%un#t#tirea serviciilor e %a,# pentru econo'ia si populatia
rurala si punerea in valoare a 'ostenirii ruraleG, fonuri proprii siHsau atrase >creit %ancar?.
B. S!I7DLA&EA SEC!O&DLDI AG&ICOL SI C&EA&EA $E 4OI LOCD&I $E 7D4CB
Co'una ispune e un potential a"ricol se'nificativ ar insuficient eCploatat >atele statistice
pre,entate pentru co'una 7. 8o"#lniceanu sustin aceast# afir'atie?. 6ro"ra'ul 4ational e
$e,voltare &ural# >64$&? incura/ea,# e,voltarea sectorului a"ricol si silvic prin spri/inirea
cresterii co'petitivit#tii entit#tilor >I77-uri, asociatii e prouc#tori? care activea,# in o'eniu.
ACa * a 64$& ECresterea co'petitivit#tii sectorului a"ricol si silvicG prin 7#sura *5*
E7oerni,area eCploatatiilor a"ricoleG si 7#sura *53 ECresterea valorii a#u"ate a prouselor
a"ricole si forestiereG spri/in# initiativele in o'eniu.
Masura 121 are ca o%iective ur'atoarele:
a. Introucerea +i e,voltarea e te0nolo"ii +i proceee noi, iversificarea prouciei,
a/ustarea profilului, nivelului +i calit#ii prouciei la cerinele pieei, inclusiv a celei ecolo"ice,
precu' +i proucerea +i utili,area ener"iei in surse re"enera%ile:
%. Aaptarea eCploataiilor la stanarele co'unitare:
c. Cre+terea veniturilor eCploataiilor a"ricole spri/inite:
" | P a g e
. Spri/inirea 'e'%rilor "rupurilor e prouc#tori sau ai altor for'e asociative in veerea
incura/#rii feno'enului e asociere.
Contri%uia pu%lic# aferent# 7#surii *5* este e : *.151.)1).I13 ED&O in care:
J contri%uia Guvernului &o'(niei - 51 -
J contri%uia Dniunii Europene - =1 -
Masura 123 are ca o%iective principale:
a. Introucerea +i e,voltarea e te0nolo"ii +i proceee pentru o%inerea e noi prouse
a"ricole +i forestiere co'petitive:
%. Aaptarea intreprinerilor la noile stanare co'unitare at(t in etapa e procesare c(t +i in
cea e istri%uie a prouselor o%inute:
c. K'%un#t#irea veniturilor intreprinerilor spri/inite prin cre+terea valorii a#u"ate a
prouselor a"ricole:
. Cre+terea valorii a#u"ate a prouselor forestiere precu' +i a eficienei econo'ice a
activit#ii 'icrointreprinerilor, prin e,voltarea +i 'oerni,area ec0ipa'entelor, proceselor +i
te0nolo"iilor e prelucrare.
Aonurile totale alocate 7#surii *53 prin AEA$& sunt e *.1L5.I=5.M1L Euro >*,1; 'iliare e
euro? in care:
: contri%uia Guvernului &o'(niei 3 51- si
: contri%utia Dniunii Europene 3 =1-.
6e %a,a acestor o%servatii si a pro%le'elor ientificate >rolul reus pe care 6ri'#ria Fl etine in
pre,ent in ceea ce priveste spri/inirea sectorului privat? reco'an#' ca 6ri'#ria s# esf#soare pe
perioaa 511=-51*3 sesiuni e infor'are a unit#tilor a"ricole privin oportunit#tile e e,voltare
eCistente. 6ri'#ria tre%uie s# /oace un rol e catali,atorHinitiator in acest proces intruc(t eCist#
infor'atii confor' c#rora prouc#torii sunt erutati, neinfor'ati privin sansele eCistente. O alt#
'#sur# propus# este incura/area asocierii prouc#torilor 'ici, pe %a,a intereselor co'une si
posi%ilit#tilor iniviuale li'itate, in veerea cresterii eCperti,ei si puterii acestora.
Surse de finantare: 6ro"ra'ul 4ational e $e,voltare &ural# >64$&?, ACa * ECresterea
co'petitivit#tii sectorului a"ricol si silvicG, 7#sura *5* E7oerni,area eCploatatiilor a"ricoleG
si 7#sura *53 ECresterea valorii a#u"ate a prouselor a"ricole si forestiere.G
III. SCOPURI PROPUSE
2 | P a g e
6otrivit autorit#ilor locale, 'ai sunt inc# 'ulte pro%le'e +i 'ulte lucruri e reali,at in
localitatea 7i0ail 8o"alniceanu, ins# cu ti'pul ele F+i pot "#si re,olvarea prin efortul con/u"at al
tuturor locuitorilor.
A'inistratia pu%lica locala a luat ur'atoarele 'asuri pentru e,voltarea localitatii:
: Lucrari e 'oerni,are a ru'urilor co'unale:
: 6ietruirea stra,ilor intavilane:
: $e,voltarea retelei e canali,are si constructia unei statii e epurare:
: Co'una 7i0ail 8o"#lniceanu este 'e'%r# in EAsociatia e $e,voltare
Inter/ue;ean# a Infrastructurii e $eseuri 'ena/ereG !ulcea, or"anis' ce are ca
o%iectiv "eneral 'onitori,area, supervi,area si i'ple'entarea ESiste'ului e
7ana"e'ent Inte"rat al $eseurilor in /uetul !ulceaG, proiect finantat in fonuri
europene nera'%ursa%ile, prin 6OS 7eiu:
: Au avut loc finantari locale: in anul 511L, in %u"etul co'unei a fost prev#,ut# su'a
e II3* 'ii lei, at(t la venituri c(t si la c0eltuieli:
Factrii int!r!sati sunt"
- Ca'era e Co'ert, Inustrie si A"ricultura !ulcea:
- Asociatia e cola%orare transfrontaliera si e,voltare 3 $o%ro"ea $unareana:
- O4G NO&L$ OISIO4 - parteneriat infiintat in anul 5111 prin lansarea pro"ra'ului
P$e,voltare co'unitaraG:
- Asociatia Co'unelor in &o'ania si Aeeratia Autoritatilor Locale in &o'ania
- Autoritati pu%lice locale > 6ri'aria 'unicipiului !ulcea si 6ri'aria co'unei 7i0ail
8o"alniceanu?
Ana#i$a %actri#r int!r!sati"
- "rupuri e interes : sunt cele afectate po,itiv sau ne"ativ e solutia sau etapele erularii
proiectului si au interes in solutionarea proiectului >'e'%rii co'unitatii?
- "rupuri e co'petenta : sunt "rupuri constituite in specialisti care au cunostinte, etin
infor'atii si pot eCperti,a operatiile proiectului in erulare >persoane in carul
co'unitatii care au cunostinte e specialitate in o'eniul proiectului?
- "rupuri e spri/in : sunt constituite in co'ponenti ai co'unitatii sau repre,entanti ai
acestuia care, c0iar aca nu au interes in solutionarea favora%ila a proiectului, evin
5 | P a g e
sustinatori ai acestuia >repre,entanti ai autoritatilor locale care esi nu au interes irect,
sustin reali,area proiectelor in %a,a atri%utiilor e serviciu? O4GQuri
- "rupuri e eci,ie : sunt for'ate in specialisti sau persoane e care epine luarea unor
eci,ii in ceea ce priveste ineplinirea fa,elor proiectului >se re"asesc la nivelul
co'isiilor a'inistrative?
- "rupuri e transfer e infor'atii : sunt "rupuri in afara co'unitatilor care etin infor'atii
relevante pentru solutionarea pro%le'elor si pot a/uta in procesul e trans'itere e
infor'atii >specialisti in o'enii: facilitatori, proiectanti, supervi,or?.
Ana#i$a pr&#!'!#r

In ca,ul pre,entului proiect Ar%orele 6ro%le'elor se pre,inta astfel:
I4OES!I!II
SCAZD!E
8 | P a g e
AO4$D&I I4SDAICE4!E
6E4!&D 6&OIEC!E
6&O$DSELE
6IE&$
OALOA&EA $E
6IA!A
COS!D&I $E
!&A4S6O&!
&I$ICA!E
6&E!D&I 7A&I
ALE
7A!E&IALELO&
4ECESA&E
I4SDAICE4!A
7A!E&IALELO&
4ECESA&E

LI6SA AO4$D&ILO& SI 6&E!D&ILE 7A&I
Ana#i$a &i!cti(!#r
I4OES!I!II
&I$ICA!E
0 | P a g e
6&O$DSE
4EECOLOGICE CE
CO4!&IBDIE LA
6OLDA&EA
7E$IDLDI
AO4$D&I SDAICE4!E 6E4!&D
6&OIEC!E
6&O$DSELE
CAS!IGA
OALOA&EA $E
6IA!A

AO4$D&I SDAICE4!E SI 6&E!D&I SCAZD!E
< | P a g e
COS!D&I $E
!&A4S6O&!
SCAZD!E
6&E!D&I
ACCESIBILE
ALE
7A!E&IALELO&
4ECESA&E
7A!E&IALE
4ECESA&E
SDAICE4!E
6&O$DSE
ECOLOGICE CE 4D
CO4!&IBDIE LA
6OLOA&EA
7E$IDLDI
)atric!a Ca*ru# L+ic
Lo"ica interventiei Inicatori e
reali,are
verifica%ili in
'o o%iectiv
Surse +i 'i/loace e
verificare
Ipote,e
O%iective
Generale
Cresterea
co'petitivit#tii
sectorului a"ricol
si silvic
7oerni,area
eCploatatiilor
a"ricole
6ro"ra'ul 4ational
e $e,voltare &ural#
>64$&?
Se'narea
contractului e
finantare
Ac0i,itia e
'ateriale pentru
reali,area
lucrarii
O%iective
Specifice
*.Introucerea +i
e,voltarea e
te0nolo"ii +i
proceee noi,
iversificarea
prouciei,
a/ustarea
profilului,
nivelului +i
calit#ii prouciei
la cerinele pieei,
inclusiv a celei
ecolo"ice, precu'
+i proucerea +i
utili,area ener"iei
in surse
re"enera%ile:
5.Aaptarea
eCploataiilor la
stanarele
co'unitare:
3. Cre+terea
veniturilor
eCploataiilor
a"ricole spri/inite
M. Spri/inirea
'e'%rilor
"rupurilor e
prouc#tori sau ai
*.An"a/area unei
fir'e care sa
ispuna e toate
utila/ele
necesare care sa
a/ute la
'oerni,area
,onei
5.An"a/area e
'uncitori
calificati care sa
eCecute in 'o
corespun,ator
lucrarile, ar si a
unor
cooronatori.
3.Ac0i,itia
'aterialelor
necesare
'oerni,arii.
*.Aacturi si
ocu'ente aferente
ac0i,itiei>procese
ver%ale e preare,
pri'ire si punere in
functiune?
5.Instructa/ul in
partea proucatorului
si iplo'ele pri'ite
in partea
or"anis'ului e
pre"atire
profesionala
Se'narea
contractului e
finantare
Ientificarea si
"asirea
cursurilor e
calificare si
perfectionare
profesionala.
1/ | P a g e
altor for'e
asociative in
veerea incura/#rii
feno'enului e
asociere.
&e,ultate
asteptate
*.&eali,area
proiectului propus
in ter'en e 5 ani
5.Ac0i,itionarea
'aterialelor
necesare
3.6erfectionarea
profesionala a
personalului
an"a/at
M.Or"ani,area unei
ca'panii e
infor'are si
responsa%iliare si
asi"urarea
vi,i%ilitatii
proiectului reali,at
*.Oa fi an"a/ata
o fir'a cu
a/utorul careia se
vor eCecuta
lucrarile
5.Se va an"a/a o
ec0ipa e
'uncitori, pe
%a,a unui
contract in care
se stipulea,a
perioaa
lucrarilor si
su'a platita
ec0ipei.
3. Se vor
ac0i,itiona
'ateriale e
calitate
superioara
* .Aacturi si
ocu'ente aferente
ac0i,itiei
5.$ocu'ente
conta%ile aferente
ac0i,itiilor
3.Instructiuni e
folosire
M.$iplo'a, atestatul
eli%erat e
or"anis'ul e
pre"atire
profesionala care a
or"ani,at cursul.
). $ocu'entele
conta%ile in orine,
care sa ateste
concoranta platilor
facute cu valoarea
'aterialelor
ac0i,itionate.
Se'narea
contractului e
finantare
Activitati Etapa * : Activitati
pre"atitoare
proiectului,
for'area ec0ipei
e proiect, si
pre"atirea carului
esfasurarii
acestuia, o%tinerea
apro%arilor
necesare.
Etapa 5 :
Ac0i,itiile
7i/loacele
necesare in
veerea
i'ple'entarii
activitatilor
propuse :
*.Aor'area
ec0ipei e
proiect si
alocarea
functiilor ce vor
Surse e infor'atii :
*.Aisa postului
pentru ec0ipa e
proiect
5.Anuntul e
participare la licitatie
3.Contracte e
ac0i,itie
Costurile proiectului:
6reconitii
necesare :
Se'narea
contractului e
finantare
11 | P a g e
'aterialelor
necesare cel putin
pentru inceperea
lucrarilor propuse
in proiect.
Etapa 3: Etapa e
instruire si
perfectionare a
personalului.
Etapa M :
Infor'area
oa'enilor
Etapa ) :
Ainali,area
proiectului
fi suplinite
5. 6u%licarea
anuntului e
participare la
licitatie si
erularea
proceurii e
ac0i,itii si
an"a/ari ,
se'narea
contractelor e
a,0i,itii.
3. Ientificarea
furni,orilor e
cursuri in
o'eniul
turis'ului ar si
in cel 'eicinal,
pentru partea
%alneara in
carul
co'pleCului.
*.Ac0i,itie 'ateriale
e constructie :
=11.111 euro
5.Salarii an"a/ati :
*11.111 euro
3.Cursuri pre"atire
profesionala : *1.111
euro
M.Ac0i,itii
consu'a%ile:*1.111
euro
).A'inistrative :
*1.111 euro
I.Auit :*1.111 euro
IV. PREOCUPRI PENTRU ,EZVOLTAREA LOCAL
Co'una 7i0ail 8o"#lniceanu ispune e un plan inte"rat e e,voltare local#, une sunt
punctate priorit#tile e e,voltare pe ter'en scurt. 6roiectele consierate prioritare pentru
co'un# sunt aCate pe rea%ilitarea infrastructurii rutiere si pe e,voltarea infrastructurii e 'eiu.
Proiectele prioritare ale comunei Mihail Koglniceanu (Sursa: Primria M. Koglniceanu)
Nr.
Crt.
Titlu proiect Finantare Valoare
mii lei
Stadiu
proiect
Termen
finalizare
proiect
Observatii
I. Lucrari in continuare
1. Construire biserica
ortodoxa in loc. M.K.
Buget
local
1.128 In
executie
Octombrie
2010
-
2. Consolidare,
extindere si
modernizare sediu
primarie M.K
Buget
local
1.009 In
executie
August 2010
II. Lucrari noi
1. Alimentare cu apa H.G 2.750 In Noiembrie
12 | P a g e
sat
Lastuni, comuna
Mihail
Kogalniceanu.
577/1997 executie 2010
2. Construire Baza
Sportiva -Teren de
fotbal in localitatea
M.K.
O.G.
7/2006
625 In
Faza de
Cerere
de oferte
Decembrie
2010
3. Infiintare sistem de
canalizare cu statie
de
epurare si
imbunatatire calitate
strazi de pamant
prin
asfaltare localitatea
M.K.
PNDR
Masura
322
9.685 In faza
de
evaluare
oferte
Decembrie
2011
A. POPULAIA
Confor' atelor furni,ate e $irectia Juetean# e Statistic# !ulcea, la ulti'ul recens#'(nt
reali,at in teritoriul a'inistrativ al co'unei 7i0ail 8o"#lniceanu se inre"istrau 35I* locuitori.
6opulatia activ# inre"istrat# era repre,entat# e *;11 e locuitori.
6rincipalele etnii la recens#'(ntul populatiei in *= 'artie 5115:
R &o'(ni 3 3155 persoane
R Aro'(ni 3 55) persoane
R &ro'i 3 ) persoane
B. INFRASTRUCTURA
a. $ru'uri
Co'una 7i0ail 8o"#lniceanu se afl# la 51 e 9' e !ulcea, co'una fiin str#%#tut# e $4 55
!ulcea-Constanta pe irectia no-su. &eteaua e ru'uri 'ai cuprine:
- $C I in p#'(nt cu lun"i'ea e ;,1 9' pe teritoriul co'unei care face le"#tura cu satul
A"i"0iol
- $C *1 : $4 55-&(nunica, cu *,)9' asfalt si *,) 9' pietruit
- $C **: $4 55 >7i0ai 8o"#lniceanu? 3 L#stuni cu 5,1 9', pietruit si 5,1 9' asfalt
13 | P a g e
6entru $C *1 si $C ** s-au intoc'it proiectele pentru eCecutia lucr#rilor e 'oerni,are, lucr#ri
care fiin incepute in 511L.
&eteaua straal# in intravilanul localit#tilor co'unei insu'ea,# *5=,= 9', pietruiti in care:
)1,= 9' in 7i0ail 8o"#lniceanu: 3L,I 9' in L#stuni si 3=,M 9' in &(nunica.
6entru rea%ilitarea reSelei straale s-a intoc'it proiectul te0nic si ur'ea,# s# se accese,e
fonuri pentru eCecutia lucr#rilor.
c. Ap# si canal
Co'una 7i0ail 8o"#lniceanu nu ispune e canali,are si nici e staSie e epurare. $esi inc# nu
eCist# un stuiu e fe,a%ilitate pentru astfel e proiecte, valoarea investitiei necesare pentru
racorarea la statia e epurare este esti'at# la *1 'ilioane lei. $e ase'enea, necesarul pentru
reteaua e canali,are este apreciat la 3),) 9'.
R &eteaua curent# e ali'entare cu ap# cuprine 53,) 9', intre care *I 9' sunt rea%ilitati.
. Co'unicatii
Co'una are acces la toate tipurile e co'unicatii: telefonie fiC#, 'o%il#, televi,iune prin ca%lu,
internet, "raul e penetrare fiin estul e riicat co'parativ cu alte localit#ti: ;1- telefonie
'o%il#, ;1- televi,iune prin ca%lu si M1- acces la internet.
%. $eseuri
Co'una 7i0ail 8o"#lniceanu este 'e'%r# in EAsociatia e $e,voltare Inter/ue;ean# a
Infrastructurii e $eseuri 'ena/ereG !ulcea, or"anis' ce are ca o%iectiv "eneral 'onitori,area,
supervi,area si i'ple'entarea ESiste'ului e 7ana"e'ent Inte"rat al $eseurilor in /uetul
!ulceaG, proiect finantat in fonuri europene nera'%ursa%ile, prin 6OS 7eiu.
C. ACTIVITTI ECONOMICE
Activitatea econo'ic# e %a,# a co'unei este a"ricultura. SuprafeSele e teren ara%il constituie
==,)- in suprafata total# a co'unei >iar M- in teren este ocupat e p#suniHf(nete, 1,)- e vii,
1,*- e p#uri?. Co'ertul este un alt o'eniu care inre"istrea,# o crestere rapi# in econo'ia
local#, in ti'p ce serviciile nu sunt inc# %ine repre,entate.
7eiul e afaceri a r#'as nesc0i'%at in ulti'i 3 ani iar %a,a econo'ic# este sta%il#. Sectorul
privat este repre,entat e ;3 I77-uri inre"istrate si active. 6ri'#ria oreste intensificarea
relatiilor cu 'eiul privat si e aceea a ese'nat 3 persoane intre cele I an"a/ate in
eparta'entul econo'ic s# acore asistent# I77-urilor.
6rincipalele surse e contri%utie c#tre %u"etul local sunt %u"etul e stat, in proportie e M;,5-,
respectiv taCele si i'po,itele locale, cu o ponere e )5,=-. Cei 'ai atractivi factori pentru
potentialii investitori sunt proCi'itatea 7unicipiului !ulcea, rata sc#,ut# a so'a/ului, eCistenta
aeroportului, cresterea treptat# a puterii e cu'p#rare.
1" | P a g e
D. RESURSE NATURALE GENERALE
a. &esursele e su%sol
La nor si est e localitatea 7i0ail 8o"#lniceanu, la circa ) 9' est e soseaua Ba%aa" - !ulcea,
in colinele cuprinse intre ealul D,u' Bair si ealul !as Bair, apar calcare triasice'eii si
superioare. Calcarele triasice 'eii >anisiene si lainiene?, care eflorea,# in partea suic# a
cul'ii D,u' Bair si in cul'ile Caral"ic Bair, Ceatal Bair si !as Bair, repre,int# re,erve
potentiale e roci utile.
Calcarele olo'itice in aceast# ,on# pot fi intre%uintate ca piatr# natural# pentru in"ri/irea
ru'urilor, piatra pentru constructii, precu' si la fa%ricarea varului, sticlei si cera'icii fine.
!riasicul superior este repre,entat prin calcare cu acciente silicioase si 'arnocalcare e v(rst#
Carniana. In norul si suul co'unei >un corp foarte 'are la su e satul &(nunica? eCist#
resurse in cantit#ti se'nificative, care pot fi eCploatate in conitii favora%ile.
&e,ervele e "resii sunt pre,ente in trei corpuri aprecia%ile ca '#ri'e. $ou# intre acestea >cele
'ai 'ari? se "#sesc la c(teva sute e 'etri spre su >cel 'ai 'are?, intr-un eal %ine reliefat,
respectiv la 5 9' nor-nor-vest e localitatea L#stuni. Dn al treilea apare la c(teva sute e 'etri
e satul &(nunica, in partea e su. Accesul este inlesnit e soseaua si calea ferat# Ba%aa"-
!ulcea. Statia C.A.&. cea 'ai apropiat#, 7. 8o"#lniceanu, se afl# la I 9'. &esursele esti'ate
sunt foarte 'ari si pot fi eCploatate eficient.
%. ECploat#rile e su%stante 'inerale solie
!raitional, in ,ona localit#tii 7i0ail 8o"#lniceanu s-au eCtras in ecursul ti'pului "resie si
calcar olo'itic. In cariera $enis !epe >in partea e SO, la 3,) 9' nor-vest e "ara Ze%il si la
*) 9' e soseaua Ba%aa" 3 !ulcea?, s-a eCploatat o "resie cuartitic#, cu "ranulaSie e la fin#
p(n# la con"lo'eratic#, e culoare al%-"#l%uie, contin(n "ranule e cuart si felspat, care se
ciopleste cu 'are "reutate. In trecut, "resia cu "ranulatie 'are s-a intre%uintat la confectionarea
pietrelor e 'oara. Celelalte variet#ti s-au folosit la fa%rica e ci'ent Co'arnic, pentru c#r#'i,i
si sa'ot#, precu' si in constructii, ca piatr# fasonat# si spart# pentru ru'uri.
In celelalte locatii >cariera D,u'-Bair 3 39' nor e 7i0ail 8o"#lniceanu, cariera !ausan !epe
3 39' est si cariera !a9i'-Bair, aflat# la 5 9' e satul 7i0ail 8o"#lniceanu si la I 9' e statia
CA& cu acelasi nu'e?, s-a eCploatat cu caracter local un calcar olo'itic, cenusiu-roscat, cu
structura fin-cristalin#, 'ar'orean#, valorificat ca piatr# %rut# pentru constructii si pietris pentru
intretinerea ru'ului. La istant# e un 9' nor-est e satul &(nunica, si la ) 9' e sosea, in
'alul st(n" al p(r(ului !elita, s-a eCtras un calcar cenusiu cu nuante rosietice, puternic fisurat si
cu o "rosi'e e strat situat# intre *) si 3)', folosit ca piatra spart# pentru intretinerea
ru'urilor si fa%ricarea varului.
E. PATRIMONIUL CULTURAL - POTENTIAL TURISTIC
12 | P a g e
Cu eCceptia resurselor naturale - 6#urea 7(nra si $ealul Bestepe 3 co'una nu ispune e alte
o%iective turistice.
Amplasarea in cadrul judetului
15 | P a g e
18 | P a g e