You are on page 1of 32

HRV A IK-1 D-S022

1
HRVATSKI JEZIK
via razina
KNJIEVNOST I JEZIK
12
HRVA.22.HR.R.K1.32
6455
HRV A IK-1 D-S022.indd 1 29.1.2014 11:26:39
HRV A IK-1 D-S022
2
Hrvatski jezik
99
P
r
a
z
n
a

s
t
r
a
n
i
c
a
HRV A IK-1 D-S022.indd 2 29.1.2014 11:26:39
HRV A IK-1 D-S022
3
99
OPE UPUTE
Pozorno proitajte sve upute i slijedite ih.
Ne okreite stranicu i ne rjeavajte zadatke dok to ne odobri deurni nastavnik.
Nalijepite identifikacijske naljepnice na sve ispitne materijale koje ste dobili
u sigurnosnoj vreici.
Ispit traje 80 minuta.
Ispred svake skupine zadataka je uputa za rjeavanje. Pozorno je proitajte.
Moete pisati po stranicama ove ispitne knjiice, ali odgovore morate oznaiti
znakom X na listu za odgovore.
Upotrebljavajte iskljuivo kemijsku olovku kojom se pie plavom ili crnom bojom.
Kada rijeite zadatke, provjerite odgovore.
elimo Vam mnogo uspjeha!
Ova ispitna knjiica ima 32 stranice, od toga 4 prazne.
Nain popunjavanja lista za odgovore
Ispravno Neispravno Ispravak pogrenoga unosa
Skraeni potpis Prepisan toan odgovor
HRV A IK-1 D-S022.indd 3 29.1.2014 11:26:39
HRV A IK-1 D-S022
4
Hrvatski jezik
Knjievnost i jezik
00
I. Knjievnost
Zadatci uz polazni tekst
Zadatci viestrukoga izbora
U sljedeim zadatcima od vie ponuenih odgovora samo je jedan toan.
Tone odgovore morate oznaiti znakom X na listu za odgovore.
Pozorno proitajte polazni tekst (prvi tekst) i rijeite 1., 2., 3., 4. i 5. zadatak.
Zadatci 1., 2. i 3. odnose se na polazni tekst, a zadatci 4. i 5. odnose se i na polazni tekst
i na teoriju knjievnosti.
Prvi tekst
IV
Miris ljepote struji u toj kosi,
njene su usne pune slatke varke,
njene su ruke drhtave i arke,
ponor i plamen usred oka nosi.

Ko hladna mana misao me rosi
na njezin pokret, a ko igra barke
sjeanje na te pune zjene jarke
kojima struje iskre i zanosi.

Mrzim te oi mrane i duboke,
kunem te noge pred kojima padam,
i altar tijela gdje u prahu leim;

boanska eno, unuko visoke
pramajke Eve, pred tobom sam Adam,
i jer te volim, ja od tebe bjeim.
Tin Ujevi
HRV A IK-1 D-S022.indd 4 29.1.2014 11:26:39
HRV A IK-1 D-S022
5
Hrvatski jezik
Knjievnost i jezik
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
01
A.
B.
C.
D.
1. U kojemu se od sljedeih primjera lirski subjekt izravno obraa eni?
A. Miris ljepote struji u toj kosi,
B. njene su ruke drhtave i arke,
C. ponor i plamen usred oka nosi.
D. pred tobom sam Adam,
2. U emu struje iskre i zanosi?
A. u mislima
B. u oima
C. u prahu
D. u kosi
3. S im lirski subjekt usporeuje sjeanje na pokret svoje drage?
A. sa slatkom varkom
B. s ponorom i plamenom
C. s hladnom manom
D. s igrom barke
4. Koja je od sljedeih stilskih figura upotrijebljena u sljedeim stihovima?
njene su usne pune slatke varke,
njene su ruke drhtave i arke,
A. anadiploza
B. anafora
C. epifora
D. simploka
5. Kojoj vrsti stilema pripadaju rijei Adam, Eva i mana?
A. barbarizmima
B. biblizmima
C. kliejizmima
D. argonizmima
HRV A IK-1 D-S022.indd 5 29.1.2014 11:26:40
HRV A IK-1 D-S022
6
Hrvatski jezik
Knjievnost i jezik
00
Pozorno proitajte polazni tekst (drugi tekst) i rijeite 6., 7., 8., 9. i 10. zadatak.
Zadatci 6. i 7. odnose se na polazni tekst, zadatak 8. odnosi se i na polazni tekst
i na teoriju knjievnosti, a zadatci 9. i 10. odnose se i na polazni tekst i na djelo u cjelini.
Drugi tekst
Homer, Odiseja
Ree i Eumeju zatim svinjaru zapovjedi divnom
Neka proscima luk i sivkasto postavi gvoe.
Eumej uzme i postavi luk i zaplae nato,
Zaplae s njim i govdar kad ugleda luk gospodarev,
Grdnu tad izusti rije Antnoje i rekne njima:
Aj vi seljake lude to dalje od danas ne znte
Misliti! Kukavice, to plaete? Zato u grudma
Kraljici dirate srce? I bez toga njezino srce
Puno je jada i tuge, kad izgubi miloga mua?
Nego sjedite utke i jedite ili pred vrata
Idite plakati van i pustite oruje ovdje,
Da se natjeu prosci u borbi stranoj, jer mislim
Zapeti luk taj glatki da nee dati se lako,
Jer med ovima svima junaka takova nema
Kakav je bio Odisej, ta sam sam vidio njega
I jo se sjeam, al ludo jo dijete ja sam vam bio.
Tako ree, i srce u grudma se pnada njemu
Da e tetivu zapet i gvoa da e prostrijelit,
Al on sada je prvi oksiti imao strijelu
Od nezzornog onog Odiseja kojeg je psovo
U kui sjede i drge na njga sve podjarivo.
HRV A IK-1 D-S022.indd 6 29.1.2014 11:26:40
HRV A IK-1 D-S022
7
Hrvatski jezik
Knjievnost i jezik
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
01
A.
B.
C.
D.
6. to je rasplakalo svinjara i govedara?
A. pogled na Odisejev luk
B. Antnojeva psovka
C. natjecanje prosaca
D. kraljiina tuga
8. U kojemu je od sljedeih primjera upotrijebljena inverzija?
A. Eumej uzme i postavi luk
B. Kukavice, to plaete?
C. Zapeti luk taj glatki da nee dati se lako,
D. I jo se sjeam,
9. Na to se odnosi rije gvoa u sljedeemu stihu?

Da e tetivu zapet i gvoa da e prostrijelit,
A. na bodee
B. na koplja
C. na sjekire
D. na strijele
10. Tko je kraljica ije je srce puno jada i tuge?
A. Klitemnestra
B. Penelopa
C. Didona
D. Helena
7. to o Antnoju iskazuje sljedei stih?

U kui sjede i drge na njga sve podjarivo.
A. Antnoj je poticao nazone na suosjeanje prema kraljici.
B. Antnoj je poticao nazone da se sjeaju Odiseja.
C. Antnoj je poticao prosce da se natjeu.
D. Antnoj je poticao ljutnju prema Odiseju.
HRV A IK-1 D-S022.indd 7 29.1.2014 11:26:40
HRV A IK-1 D-S022
8
Hrvatski jezik
Knjievnost i jezik
00
Pozorno proitajte polazni tekst (trei tekst) i rijeite 11., 12., 13., 14. i 15. zadatak.
Zadatci 11. i 12. odnose se na polazni tekst, zadatci 13. i 14. odnose se i na polazni tekst
i na djelo u cjelini, a zadatak 15. odnosi se na djelo u cjelini.
Trei tekst
Josip Kozarac, Tena
U taj as razmjestie se austrougarske ete po cijeloj Posavini da u zgodan as prijeu
u Bosnu. U Jerkovoj kui smjestie vodnika Jaroslava Beraneka. Mladomu tomu ovjeku malo nije
pamet stala kada je ugledao Tenu. (...)
Kada ga je Tena onako cifrasto poeljanoga, sa na kicoku naherenom kapicom, s tankom
virinijom u ustima, s crljenom vojnikom knjigom za izboenim prsima prvi put ugledala i opazila
kako je on bezobrazno-ljupko promatra i vae, onda samo to ne prasnu u veseo smijeh, samo to
mu ne ree: Evo me, tu sam, govori ako si momak! ...
A onaj plamen to joj je taj as izbijao iz oiju, potvrivao je njemu onu njegovu misao da je ona
ve njegova... I on joj zbilja progovorio, i to tako drsko-umiljato kao to joj njezin Joza nigda nije
znao govoriti. Kao to je ona njega prvim pogledom, tako je on nju prvom rijeju osvojio.
Kada je Joza druge veeri doao k njojzi na divan, bilo je njoj da mu kae: A tko si ti i po to
si doao amo? Priinio joj se takav neznatan, tkav budalast, da joj je bilo da mu se u pol lica
nasmije. Gdje bi ona pokraj vodnika mogla samo jedan asak misliti na Jozu!
HRV A IK-1 D-S022.indd 8 29.1.2014 11:26:40
HRV A IK-1 D-S022
9
Hrvatski jezik
Knjievnost i jezik
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
01
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
15. Uz koje se hrvatsko podruje vezuju likovi i zbivanja u Teni?
A. uz Hrvatsko zagorje
B. uz Slavoniju
C. uz Istru
D. uz Liku
11. Zato vodniku malo nije pamet stala?
A. jer je bio osvojen Teninom ljepotom
B. jer je bio austrougarski vojnik
C. jer je morao ratovati u Bosni
D. jer je doao u Posavinu
12. to je osvojilo Tenu?
A. virinija u ustima
B. kicoka kapica
C. prvi pogled
D. prva rije
13. Na to se odnosi sljedei primjer?

crljenom vojnikom knjigom za izboenim prsima
A. na poziv u vojsku
B. na ozljedu u ratu
C. na knjigu o ratu
D. na vojni in
14. Tko je Jerko?
A. Tenin ljubavnik
B. Tenin otac
C. Tenin poznanik
D. Tenin zarunik
HRV A IK-1 D-S022.indd 9 29.1.2014 11:26:40
HRV A IK-1 D-S022
10
Hrvatski jezik
Knjievnost i jezik
00
Pozorno proitajte polazni tekst (etvrti tekst) i rijeite 16., 17., 18., 19. i 20. zadatak.
Zadatci 16. i 17. odnose se na polazni tekst, zadatak 18. odnosi se i na polazni tekst
i na teoriju knjievnosti, zadatak 19. odnosi se i na polazni tekst i na djelo u cjelini,
a zadatak 20. odnosi se na povijest knjievnosti.
etvrti tekst
Gustave Flaubert, Gospoa Bovary
U samostanu je bila jedna starija djevojka, koja je dolazila svaki mjesec na osam dana da redi
i krpa rublje. Budui da ju je zatiivala nadbiskupija, jer je bila potomak jedne stare plemike
obitelji koja je propala za vrijeme Revolucije, ona je jela u blagovaonici za stolom asnih sestara
i poslije jela avrljala je malo s njima prije no to bi se vratila na svoj posao. esto bi pitomice
pobjegle iz uionice da je pohode. Ona je znala napamet mnoge ljubavne pjesme iz prologa
vijeka, koje je poluglasno pjevala ne ostavljajui svoju iglu. Pripovijedala im je pripovijesti, javljala
im novosti, izvrivala im u gradu narudbe i kradom posuivala starijim uenicama kakav roman,
to ga je uvijek imala u depu svoje pregae, a iz kojega je dobra gospoica za vrijeme svog
odmora i sama gutala itava poglavlja. Tu je sve vrvjelo od samih ljubavnih zgoda, ljubavnika,
ljubavnica, progonjenih gospoa, to se onesvjeuju u samotnim paviljonima, potanskih koijaa
koje ubijaju na svim postajama, () gospode koja su hrabra poput lavova, a blaga poput janjaca,
kreposna kao to nitko nije, uvijek lijepo odjevena, a liju suze kao vrevi vodu! I tako je punih est
mjeseci esnaestogodinja Emma prljala sebi ruke u onoj praini starih itaonica.
HRV A IK-1 D-S022.indd 10 29.1.2014 11:26:40
HRV A IK-1 D-S022
11
Hrvatski jezik
Knjievnost i jezik
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
01
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
16. Tko je potomak jedne stare plemike obitelji?
A. esnaestogodinja Emma
B. odbjegla uenica
C. starija djevojka
D. asna sestra
17. Zato su pitomice bjeale iz uionice?
A. da bi sluale prie starije djevojke
B. da bi avrljale s asnim sestrama
C. da bi se udvarale mladiima
D. da bi se vozile u koijama
20. to je bovarizam?
A. nezadovoljstvo vlastitim ivotom i bijeg od stvarnosti
B. radost ivljenja i hedonistiki pristup svijetu
C. pretjerano divljenje samomu sebi
D. unaprijed izgubljena borba
18. Koju od sljedeih stilskih figura pripovjeda gomila u prikazu osobina gospode?
A. alegoriju
B. metaforu
C. personifikaciju
D. usporedbu
19. O kojemu je stoljeu rije u sljedeoj reenici?

Ona je znala napamet mnoge ljubavne pjesme iz prologa vijeka,
A. o 16. stoljeu
B. o 17. stoljeu
C. o 18. stoljeu
D. o 19. stoljeu
HRV A IK-1 D-S022.indd 11 29.1.2014 11:26:40
HRV A IK-1 D-S022
12
Hrvatski jezik
Knjievnost i jezik
00
Pozorno proitajte polazni tekst (peti tekst) i rijeite 21., 22., 23., 24. i 25. zadatak.
Zadatci 21., 22. i 23. odnose se na polazni tekst, zadatak 24. odnosi se i na polazni tekst
i na teoriju knjievnosti, a zadatak 25. odnosi se na djelo u cjelini.
Peti tekst
Ranko Marinkovi, Aneo
Tako je poelo oko pastira s frulom. Lojz je pozirao, a pokojna je Magda psovala (uglavnom
Lojza) to se posao otee, to se tu prave neki kerefeki, a zato? Posao je posao, spomenik kao
i drugi, pa neka je i pastir! A to joj je uostalom, trebalo nekog pastira izmiljati, onoj muzikantskoj
milostivi? Muu joj nee ni nos uvehnuti u grobu, a ve e poi s drugim. Kao da se ne zna kakve
su te muzikantske milostive? Daj ti njima samo novaca Tu cmizdri kao gladna godina, ali nije
zaboravila njuku namazati! Koliko samo toga rua poderu, prasice bezobrazne!
Magda je bila sumnjiava i ljubomorna. Instinktom nevoljene ene tono je nasluivala
opasnost i odmah je znala gdje treba udariti. K tome se pridruila i krtost, strah da se tu moda
ne gubi neto na poslu, pa je udarala nemilo, ali udarce nije upravljala izravno muu (njega je
oboavala), nego nekako u stranu, Lojzeku, lijenini bojoj, pospanoj.
HRV A IK-1 D-S022.indd 12 29.1.2014 11:26:40
HRV A IK-1 D-S022
13
Hrvatski jezik
Knjievnost i jezik
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
01
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
21. Kojim se od sljedeih primjera izraava Magdin prezir prema milostivi?
A. to se tu prave neki kerefeki, a zato?
B. Posao je posao, spomenik kao i drugi,
C. ali nije zaboravila njuku namazati!
D. Magda je bila sumnjiava i ljubomorna.
23. to znai sintagma udarati nemilo?
A. cmizdriti
B. namazati
C. sumnjiiti
D. vrijeati
24. Koja je stilska figura upotrijebljena u sljedeemu primjeru?

Lojzeku, lijenini bojoj, pospanoj.
A. anafora
B. inverzija
C. polisindeton
D. retoriko pitanje
25. to je po zanimanju Albert Knez?
A. grobar
B. klesar
C. slikar
D. sveenik
22. Tko smatra Lojzeka lijenim?
A. Magda
B. Magdin mu
C. milostiva
D. pastir
HRV A IK-1 D-S022.indd 13 29.1.2014 11:26:40
HRV A IK-1 D-S022
14
Hrvatski jezik
Knjievnost i jezik
00
Pozorno proitajte polazni tekst (esti tekst) i rijeite 26., 27., 28., 29. i 30. zadatak.
Zadatci 26. i 27. odnose se na polazni tekst, zadatak 28. odnosi se i na polazni tekst
i na teoriju knjievnosti, zadatak 29. odnosi se i na polazni tekst i na djelo u cjelini,
a zadatak 30. odnosi se na djelo u cjelini.
esti tekst
William Shakespeare, Hamlet
POLONIJE (ita.)
Nebesnici i due moje idolu, najljepolikijoj Ofeliji Ovo
je slab izraz, ruan izraz, ljepolika je ruan izraz. ()
KRALJICA
Je li njoj to stiglo od Hamleta?
POLONIJE
()
Ovo je u poslunosti moja ki pokazala meni,
i, povrh toga, sva njegova udvaranja,
kako su padala po vremenu, nainu i mjestu,
ona je predavala mojem uhu.
KRALJ
Ali kako je ona primala njegovu ljubav?
POLONIJE
to mislite o meni?
KRALJ
Drim da ste ovjek vjerodostojan i astan.
POLONIJE
Rado bih to dokazao.
() to biste mogli vi
ili moje drago velianstvo vaa kraljica pomisliti,
da sam glumio pisai stol ili biljenicu,
ili dao svojem srcu mig da nijemo uti,
ili promatrao tu ljubav nehajnim pogledom
to biste mogli pomisliti? Ne, ja izravno krenuh na posao,
i svojoj mladoj gospoici ovako prozborih:
Knez Hamlet je kraljevi izvan tvoje zvijezde.
Toga ne smije biti. I tada sam joj dao upute,
da se zakljuava od njegova drutva, da ne prima
nikakvih glasnika, ne prihvaa nikakvih zaloga;
uinivi tako, ubrala je plodove moga savjeta,
a on, odbijen da skratimo priu
zapade u tugovanje, zatim u post,
odatle u nesanicu, odatle u slabou,
odatle u smuenost, i, propadajui tako,
u ludilo u kojemu sada on mahnita
a svi mi zbog njega alimo.
HRV A IK-1 D-S022.indd 14 29.1.2014 11:26:40
HRV A IK-1 D-S022
15
Hrvatski jezik
Knjievnost i jezik
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
01
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
26. Kako je Polonije saznao za Hamletova udvaranja Ofeliji?
A. Ofelija mu je ispriala o svojim susretima s Hamletom.
B. Hamlet mu je priznao svoje namjere prema Ofeliji.
C. Prislukivao je razgovor Hamleta i Ofelije.
D. Ukrao je Hamletu Ofelijina pisma.
28. Koja je stilska figura upotrijebljena u sljedeim stihovima?

zapade u tugovanje, zatim u post,
odatle u nesanicu, odatle u slabou,
odatle u smuenost, i, propadajui tako,
u ludilo
29. Na koga se odnosi primjer moje drago velianstvo?
A. na Gertrudu
B. na Hamleta
C. na Klaudija
D. na Ofeliju
30. to e uiniti Polonije da dokae Hamletovo ludilo?
A. Dogovorit e susret Hamleta i Ofelije.
B. Uprizorit e predstavu Miolovka.
C. Izazvat e Hamleta na dvoboj.
D. Poslat e Hamleta na put.
27. to o Ofeliji izrie sljedei stih?

uinivi tako, ubrala je plodove moga savjeta,
A. da je glumila ludilo
B. da je posluna kralju
C. da je zavela Hamleta
D. da je odbila Hamletovu ljubav
A. antiteza
B. eufemizam
C. gradacija
D. hiperbola
HRV A IK-1 D-S022.indd 15 29.1.2014 11:26:40
HRV A IK-1 D-S022
16
Hrvatski jezik
Knjievnost i jezik
00
Pozorno proitajte polazni tekst (sedmi tekst) i rijeite 31., 32., 33., 34. i 35. zadatak.
Zadatci 31., 32. i 33. odnose se na polazni tekst, a zadatci 34. i 35. odnose se i na polazni tekst
i na teoriju knjievnosti.
Sedmi tekst
Ivan Gunduli, Dubravka
JELJENKA SATIRICA
Iz gluhe pustinje satir se moj die
da vile plemkinje susreta i stie;
a ja ostah sred jama i dubja divjega
i mrazna i sama u gori bez njega.
Ah, sasma nevjeran, kud divja, Divjae,
moj ivot emeran po sve dni da plae?
U vilah to vidi u ovoj Dubravi,
ter slidom njih slidi, a mene ostavi?
Gizdave himbeno plemke su vile sve,
grapa
1
su i plijeno
2
ljeposti njihove.
Bez svrhe i kraja plahe su i tate,
biocim
3
od jaj ela se njih late.
A nije ih strah ni sram za gadnu napravu
mrtaki stavit pram iz groba na glavu.
()
A meni m ista naravna lipos jes
naprava priista i svijetli drag ures.
()
Crljenim ustime rua je prilika,
a bjelje prsi m snijega su i mlika.
K tomu se prilaga
4
jo za stvar najdrau:
mlaahna i naga, sve to imam, sve kau.
Tim vrat se tvj ljbi, Divjae, ne divjaj;
vlatita ne gubi, a o tuem malo haj.
Od vjetra puziviji
5
, ne gub s tv krivine
za ures laivi ljepote istine.
Sunce je s nebesi izvrsne liposti,
zato se ne resi neg svojom svjetlosti.
___________
1
grapa grabe
2
plijeno plijen
3
biocim bjelanjcima
4
prilaga se prilae se, dodaje se
5
puziviji kolebljiviji
HRV A IK-1 D-S022.indd 16 29.1.2014 11:26:40
HRV A IK-1 D-S022
17
Hrvatski jezik
Knjievnost i jezik
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
01
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
31. Koja je osobina vila istaknuta rijeju himbeno u sljedeemu stihu?

Gizdave himbeno plemke su vile sve,
A. gramzivost
B. oholost
C. plahost
D. prijetvornost
32. S im Jeljenka usporeuje svoje grudi?
A. s ruom
B. s vjetrom
C. sa snijegom
D. sa suncem
33. Kojima od sljedeih stihova Jeljenka govori Divjaku da bude sretan s onim to ima?
A. Iz gluhe pustinje satir se moj die
da vile plemkinje susreta i stie;
B. Ah, sasma nevjeran, kud divja, Divjae,
moj ivot emeran po sve dni da plae?
34. Koja od sljedeih sintagma metaforiki oslikava krajolik?
A. dubje divje
B. pram iz groba
C. svijetli ures
D. stvar najdraa
35. Koja je od sljedeih stilskih figura upotrijebljena u sljedeim stihovima?
a ja ostah sred jama i dubja divjega
i mrazna i sama u gori bez njega.
A. asindeton
B. elipsa
C. polisindeton
D. retoriko pitanje
C. U vilah to vidi u ovoj Dubravi,
ter slidom njih slidi, a mene ostavi?
D. Tim vrat se tvj ljbi, Divjae, ne divjaj;
vlatita ne gubi, a o tuem malo haj.
HRV A IK-1 D-S022.indd 17 29.1.2014 11:26:40
HRV A IK-1 D-S022
18
Hrvatski jezik
Knjievnost i jezik
01
A.
B.
C.
D.
I. Knjievnost
Zadatci bez polaznoga teksta
Zadatci viestrukoga izbora s dopunjavanjem
U sljedeim zadatcima zadanu reenicu dopunite jednim od ponuenih odgovora.
Od vie ponuenih odgovora samo je jedan toan.
Tone odgovore morate oznaiti znakom X na listu za odgovore.
36. Dopunite sljedeu reenicu.

Djelo koje alegorijskom vizijom zagrobnoga ivota kritizira ljude svojega vremena i temelji se
na srednjovjekovnoj poetici brojeva nosi naslov ____.
A. Bijesni Orlando
B. Boanstvena komedija
C. Dekameron
D. Kanconijer
HRV A IK-1 D-S022.indd 18 29.1.2014 11:26:40
HRV A IK-1 D-S022
19
Hrvatski jezik
Knjievnost i jezik
01
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
37. Dopunite sljedeu reenicu.

Propast patricijske senjske obitelji u romanu je prikazao ____, pisac koji je nazvan
hrvatskim Balzacom.
A. Ante Kovai
B. Eugen Kumii
C. Josip Kozarac
D. Vjenceslav Novak
38. Dopunite sljedeu reenicu.

Povratak, unutarnji nemir, umjetnika kriza i sukob s roditeljima problemi su koji povezuju
knjievne likove ____.
A. Eugnea Rastignaca i Rodiona Raskoljnikova
B. Ivicu Kimanovia i kumordinara ora
C. Leonea Glembaja i Filipa Latinovicza
D. Antu Stipania i Jurja Stipania
HRV A IK-1 D-S022.indd 19 29.1.2014 11:26:40
HRV A IK-1 D-S022
20
Hrvatski jezik
Knjievnost i jezik
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
01
A.
B.
C.
D.
I. Knjievnost
Zadatci bez polaznoga teksta
Zadatci viestrukoga izbora
U sljedeim zadatcima od vie ponuenih odgovora samo je jedan toan.
Tone odgovore morate oznaiti znakom X na listu za odgovore.
39. ija je nasilna smrt opisana u Ljetopisu popa Dukljanina?
A. kneza Branimira
B. kneza Domagoja
C. kralja Tomislava
D. kralja Zvonimira
41. to znai novela iz naslova Drieva djela Novela od Stanca?
A. prikazanje
B. susret
C. ala
D. ples
40. Kojom je vrstom stiha napisana Eneida?
A. dvostruko rimovanim dvanaestercem
B. epskim desetercem
C. aleksandrincem
D. heksametrom
HRV A IK-1 D-S022.indd 20 29.1.2014 11:26:40
HRV A IK-1 D-S022
21
Hrvatski jezik
Knjievnost i jezik
A.
B.
C.
D.
01
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
42. U kojemu je od sljedeih primjera upotrijebljena simploka?
A. mi zalud zidamo toranj do neba,
mi zalud skidamo Boga sa neba,
B. emu iskren razum koji zdravo sudi,
emu polet due i srce koje sniva,
43. Za koju komediju autor kae da je sva ukradena iz njekoga libra, starijeg neg
je staros?
A. za Dunda Maroja
B. za Novelu od Stanca
C. za Skup
D. za Tirenu
44. U kojemu su knjievnome razdoblju djelovali francuski parnasovci?
A. u antici
B. u klasicizmu
C. u realizmu
D. u modernizmu
C. Donesi, donesi odluku
odluku to preu.
D. svjetlo koje gledam urlie
slovo koje piem urlie
45. Tko je bio urednik asopisa Vijavica?
A. Antun Branko imi
B. Antun Gustav Mato
C. August enoa
D. Miroslav Krlea
HRV A IK-1 D-S022.indd 21 29.1.2014 11:26:41
HRV A IK-1 D-S022
22
Hrvatski jezik
Knjievnost i jezik

1.
2.
3.
4.
5.
A. B. C. D. E. F. G. H.
05
I. Knjievnost
Zadatci bez polaznoga teksta
Zadatci povezivanja
U sljedeim zadatcima svaki sadraj oznaen brojem poveite samo s jednim
odgovarajuim sadrajem koji je oznaen slovom.
Svaki sadraj oznaen slovom moe se povezati jedanput ili vie puta.
Tone odgovore morate oznaiti znakom X na listu za odgovore.
46. Sve stihove poveite s autorom koji ih je napisao.
1. Kolo od sree uokoli A. Dobria Cesari
vrtei se ne pristaje: B. Ivan Gunduli
C. Vladimir Vidri
2. O moja je lea lagano
Kucnula mandolina
I moj se je kaput raskrio.
3. Ko zna (ah, niko, niko nita ne zna.
Krhko je znanje!)
4. O lijepa, o draga, o slatka slobodo,
dar, u kom sva blaga vinji nam Bog je d,
5. ... I lije na uglu petrolejska lampa
Svjetlost crvenkastoutu
HRV A IK-1 D-S022.indd 22 29.1.2014 11:26:41
HRV A IK-1 D-S022
23
Hrvatski jezik
Knjievnost i jezik
1.
2.
3.
4.
5.
A. B. C. D. E. F. G. H.
05
47. Svaki knjievni lik poveite s knjievnim djelom u kojemu se pojavljuje.
1. Bla takor A. Posljednji Stipanii
2. Ivica Kimanovi B. U registraturi
3. Martin Tintor C. Zlatarovo zlato
4. Miha Medoni
5. Petar Krupi
HRV A IK-1 D-S022.indd 23 29.1.2014 11:26:41
HRV A IK-1 D-S022
24
Hrvatski jezik
Knjievnost i jezik
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
01
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
II. Hrvatski jezik
Zadatci viestrukoga izbora
U sljedeim zadatcima od vie ponuenih odgovora samo je jedan toan.
Tone odgovore morate oznaiti znakom X na listu za odgovore.
49. U kojemu su od sljedeih primjera obje rijei pravopisno tone?
A. dogorjeti dogorjevati
B. namjestiti namijetati
C. razrijeiti razrjeavati
D. zapovijediti zapovijedati
50. Koja je od sljedeih reenica napisana u skladu s pravilima o pisanju
velikoga i maloga slova?
A. Posjetio je koprivniko-krievaku upaniju.
B. Posjetio je Koprivniko-Krievaku upaniju.
C. Posjetio je Koprivniko-krievaku upaniju.
D. Posjetio je koprivniko-krievaku upaniju.
51. Koja je od sljedeih reenica napisana u skladu s pravilima o pisanju zareza?
A. Gdje nema ljudi, nema ni ivota.
B. Otili su iz grada, da bi istraili naputenu kuu.
C. U naputenoj kui, pojavila se tajanstvena osoba.
D. Zbog dolaska tajanstvene osobe, svi su se razbjeali.
48. Koja je od sljedeih rijei pravopisno tona?
A. podgrijati
B. podijalekt
C. podkradati
D. podpisati
HRV A IK-1 D-S022.indd 24 29.1.2014 11:26:41
HRV A IK-1 D-S022
25
Hrvatski jezik
Knjievnost i jezik
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
01
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
52. U kojoj je od sljedeih rijei provedeno jednaenje po mjestu tvorbe?
A. svjedodba
B. pomirba
C. cvijee
D. vonja
54. Koja je od sljedeih rijei tono naglaena?
A. razumijvati
B. razumijvati
C. razumijvati
D. razumijvati
55. Koji je toan vokativ imenice mislilac?
A. mislilac
B. mislilae
C. misliocu
D. mislioe
56. U kojoj je od sljedeih reenica posvojna zamjenica njezin atribut imenice
mukoga roda?
A. Divili smo se njezinim zaslugama.
B. Divili smo se njezinim planovima.
C. Divili smo se njezinu cvijeu.
D. Divili smo se njezinoj odjei.
53. U kojemu je od sljedeih glagola provedena palatalizacija?
A. jauem
B. plaem
C. skaem
D. vuem
HRV A IK-1 D-S022.indd 25 29.1.2014 11:26:41
HRV A IK-1 D-S022
26
Hrvatski jezik
Knjievnost i jezik
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
01
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
57. U kojoj je od sljedeih reenica toan superlativ pridjeva?
A. Smatrali su ga najlijenijim uenikom.
B. ivjeli su u najbjednijem dijelu grada.
C. Sluali su najestokiju glazbu.
D. Dobili su najstroiju uiteljicu.
58. U kojemu je padeu i rodu podcrtana rije u sljedeoj reenici?

Toga dana pomislili smo na onoga starog slugu.
A. u akuzativu mukoga roda
B. u akuzativu enskoga roda
C. u lokativu mukoga roda
D. u lokativu enskoga roda
61. U kojoj je od sljedeih reenica upotrijebljen nainski prilog?
A. Nisu se pokrenuli naprijed.
B. Nisu doli zbog bolesti.
C. Uskoro e pasti no.
D. Uporno su trenirali.
59. U kojoj je od sljedeih reenica toan imperativ glagola bojati se?
A. ovjee, neka se boji kie!
B. ovjee, boji se kie!
C. ovjee, boji se kie!
D. ovjee, boj se kie!
60. U kojoj su od sljedeih reenica tono upotrijebljena oba glagolska oblika?
A. Kada budemo imali vremena, doli budemo k vama.
B. Kada emo imati vremena, doli budemo k vama.
C. Kada budemo imali vremena, doi emo k vama.
D. Kada emo imati vremena, doi emo k vama.
HRV A IK-1 D-S022.indd 26 29.1.2014 11:26:41
HRV A IK-1 D-S022
27
Hrvatski jezik
Knjievnost i jezik
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
01
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
62. Koja je od sljedeih reenica gramatiki tona?
A. Obzirom da se jako trudio, dobio je zasluenu nagradu.
B. Napredovao je brzo budui se iznimno trudio.
C. Toliko se trudio, no meutim nije uspio.
D. Nagradili smo ga jer se uvijek trudio.
64. Koja je od sljedeih reenica besubjektna?
A. Zaudaralo je po mokrim jelovim daskama.
B. Kriom su se pogledavali cijelu veer.
C. Ona dvojica nisu progovorila ni rijei.
D. Kasno je poslije razmiljati.
66. U kojoj je od sljedeih reenica rije putovanje izravni objekt?
A. Cijele godine razgovaramo o svadbenome putovanju.
B. Nekima je na svakome putovanju jako dosadno.
C. Ove godine planiramo romantino putovanje.
D. Svako novo putovanje odmor je za duu.
63. U kojoj je od sljedeih reenica tono upotrijebljena odnosna zamjenica?
A. Iznenadio me zaselak kojega sam tek nedavno otkrio.
B. Oduevio me portret kojega sam vidio na izlobi.
C. Divim se profesoru kojega sam juer upoznao.
D. Uivam itajui roman kojega sam jutros kupio.
65. Kojoj vrsti zavisnosloenih reenica pripada sljedea reenica?

Film je bio tako dosadan da sam cijelo vrijeme elio izii.
A. posljedinima
B. namjernima
C. nainskima
D. uzronima
HRV A IK-1 D-S022.indd 27 29.1.2014 11:26:41
HRV A IK-1 D-S022
28
Hrvatski jezik
Knjievnost i jezik
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
01
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.
67. Koja je od sljedeih sintagma srona?
A. ljubav prema prirodi
B. iskazivati ljubav
C. obeana ljubav
D. prepun ljubavi
70. Koja je od sljedeih rijei etnik?
A. Hrvatska
B. Osijek
C. Rijeani
D. Slaveni
71. Koja je od sljedeih rijei egzotizam?
A. balet
B. iglu
C. kritika
D. surka
68. Koji od sljedeih frazema znai biti umijean u to nedoputeno?
A. najesti se ludih gljiva
B. imati putra na glavi
C. pokupiti vrhnje
D. gutati knedle
69. Koja je od sljedeih rijei nastala prefiksalno-sufiksalnom tvorbom?
A. beskrajan
B. nemoan
C. polupismen
D. svjetovan
HRV A IK-1 D-S022.indd 28 29.1.2014 11:26:41
HRV A IK-1 D-S022
29
Hrvatski jezik
Knjievnost i jezik
01
A.
B.
C.
D.
72. Koja filoloka kola nastavlja ilirsku koncepciju u procesu standardizacije
hrvatskoga jezika?
A. rijeka filoloka kola
B. kola hrvatskih vukovaca
C. zadarska filoloka kola
D. zagrebaka filoloka kola
HRV A IK-1 D-S022.indd 29 29.1.2014 11:26:41
HRV A IK-1 D-S022
30
Hrvatski jezik
99
P
r
a
z
n
a

s
t
r
a
n
i
c
a
HRV A IK-1 D-S022.indd 30 29.1.2014 11:26:41
HRV A IK-1 D-S022
31
Hrvatski jezik
99
P
r
a
z
n
a

s
t
r
a
n
i
c
a
HRV A IK-1 D-S022.indd 31 29.1.2014 11:26:41
HRV A IK-1 D-S022
32
Hrvatski jezik
99
P
r
a
z
n
a

s
t
r
a
n
i
c
a
HRV A IK-1 D-S022.indd 32 29.1.2014 11:26:41