Tekst za Web stranicu i Facebook stranicu

JAVNI POZIV ZA NEZAPOSLENE MLADE OSOBE

KLUB ZA TRAŽENJE POSLA je program Jedinstvene organizacije mladih iz Jelaha
u oblasti razvoja i jačanja praktičnih znanja i vještina mladih relevantnih za aktivno
traženje posla koji se realizuje u okviru projekta ''Centar za razvoj karijere mladih –
CERK''. Cilj programa je animirati mlade da se aktivno uključe u proces traženja
posla te razviti teoretske i praktične vještine prezentiranja kod mladih, aktivnih
tražioca posla. Program se realizuje u partnerstvu sa JU Služba za zapošljavanje
Zeničko – dobojskog kantona, Biro rada Tešanj i konzorcijem organizacija civilnog
društva koji čine Jedinstvena organizacija mladih Jelah kao nosilac projekta i
Univerzalna škola sporta Jelah, Centar za razvoj i podršku Tuzla, Topeer Doboj i
Centar za omladinski rad i neformalno obrazovanje Maglaj kao partneri na projektu.

Program će doprinijeti razvoju discipline, samopouzdanja i motivacije kod mladih,
jačanju konkurentnosti mladih na tržištu rada kao i uspostavljanju lokalne mreže
aktivnih tražioca posla odnosno grupa za podršku pomoću kojih mladi, aktivni
tražioci posla, razvijaju jedinstvo i povjerenje u svojim grupama za podršku i na taj
način motiviraju druge mlade pasivne tražioce posla da prate trendove pozitivnog
ponašanja koje isti promovišu i aktivno se uključe u procese aktivnog traženja posla.

Program će također omogućiti mladim, aktivnim tražiocima posla, da procijene
vlastite mogućnosti i kompetencije, analiziraju dosadašnje rezultate i korake u
aktivnom traženju posla, zatim da pravilno identificiraju poslodavca u skladu sa
vlastitim kompetencijama i potencijalima, da naprave plan za aktivno traženje posla
te da poduzmu prve korake s ciljem uspješne potrage za poslom.

Program Klub za traženje posla je podijeljen u dva dijela:

1. USPOSTAVLJANJE MREŽE AKTIVNIH TRAŽIOCA POSLA

Nezaposlenost uzima očit danak ne samo na naše finansije, nego i na naše
samopouzdanje. Teško je slati životopis iznova i iznova bez odgovora. To može
uticati i na lične odnose, kada Vas osobe bliske Vama ''gnjave'' o tome zašto toliko
traje da nađete posao ili se ljudi pitaju šta je s Vama. Ti pritisci čine još težim da se
osjećate sigurnim u sebe i svoje sposobnosti i da zadržite zamah (energiju) u Vašoj
potrazi za poslom.Traženje posla, je samo po sebi posao. U svakom poslu, pa tako i u procesu
traženja posla, postoje određene zakonitosti i elementi kojih se potrebno pridržavati
kako bi naša potraga za poslom bila što uspješnija. Današnje tržište rada iziskuje
konkurentnost i spremnost na fleksibilnost, koju donosi svaki novi posao. Pravilnim
pristupom, angažiranjem i planom, znatno utičemo na ishod naše potrage.

Pristupanjem klubu za traženje posla, mreži aktivnih tražioca posla ili grupama za
podršku zajedno sa kolegama u Vašoj lokalnoj zajednici koji razumiju upravo ono što
doživljavate, jer i oni prolaze kroz istu stvar, možete planirati zajedno kako bi jedni
druge usmjerili na postizanje Vaših ciljeva u procesu aktivnog traženja posla.

U skladu sa navedenim, u okviru Kluba za traženje posla će uz podršku stručne
osobe djelovati lokalna mreža mladih, aktivnih tražioca posla, odnosno grupe za
podršku koje će se putem supervizijskih sastanaka redovno sastajati i razmijenjivati
iskustva i savjetovati jedni druge u procesu traženja posla.

2. OBUKA ZA AKTIVNO TRAŽENJE POSLA

Fokus obuke je na pronalaženju adekvatnih oglasa za radna mjesta i razvijanju
teoretskih i praktičnih vještina prezentiranja, putem intervjua i u pisanoj formi.

Obuka obuhvata sljedeće teme:
- Aktivno traženje posla,
- Pisanje CV-a i motivacionog pisma,
- Priprema za intervju sa poslodavcem.

Napomena:
Svi koji se prijave za članstvo u Klubu za traženje posla moraju potpisati Izjavu
kojom se obavezuju da će aktivno učestvovati u obukama, radu grupa za podršku i
poštovati pravila Kluba, te prava i obaveze drugih članova/ica Kluba za traženje
posla.

Pozivamo sve zainteresovane i nezaposlene mlade ljude između 18 i 30 godina
sa područja općine Tešanj, koji aktivno traže posao i žele uzeti aktivno učešće
u ovom programu i na taj način razviti teoretske i praktične vještine
prezentiranja te druge kompetencije neophodne u procesu aktivnog i
uspješnog traženja posla.

ROK ZA PRIJAVU JE 13.04.2014.
Više informacija o Klubu za traženje posla i prijavni formular možete dobiti putem:


T: +387 32 664 114; E: info@cerk.ba; W: www.cerk.ba; F:
www.facebook.com/cerk.ba

Projekat ''Centar za razvoj karijere mladih – CERK'' se realizuje u okviru UNDP-ovog
projekta ''Jačanje lokalne demokratije/demokracije III – LOD III'' kojeg finansira
Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2
miliona eura.

Budite kreatori Vaše budućnosti!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful