‫בס"ד‬

‫היינט‬

‫שקיעה‬
‫‪8:28 ............................................‬‬

‫‪84°- 64°‬‬

‫צאת‬
‫הכוכבים‬
‫‪9:40 ............................................‬‬

‫מארגן‬

‫זוניג‬

‫‪78°- 68°‬‬

‫(‪)72‬‬

‫■‬

‫זוניג‬

‫זונטאג פר' קרח • י"ז סיון תשע"ד לפ"ק • ‪■ June 15, 2014‬‬

‫‪email: AkeresHabayis@GitMorgen.com‬‬

‫צד החתן‬

‫‪To advertise call: 718Ŕ388Ŕ7744‬‬

‫שידוכים‬

‫קול ששון‬

‫וקול שמחה‬

‫צד הכלה‬

‫הרב שלמה ווייס שליט"א (האלפערט)‬
‫החתן כמר יואל ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל ךוב‬

‫הרב נפתלי הירצקא צוויבל שליט"א (הערמאן)‬
‫הכלה מרת דבורה לאה תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫הרב שלמה בר"מ זילבערשטיין שליט"א (קעסטנבטעם)‬
‫החתן כמר שמעון משה חיים ני"ו ‪ -‬מאנסי‬

‫מזל ךוב‬

‫הרב משה ניסן ראזענבערג שליט"א (לאנדא)‬
‫הכלה מרת חנה תחי' ‪ -‬וומ”ס‬

‫ר' אברהם יודא באנדא הי"ו (שטיינמעץ)‬
‫החתן כמר יעקב ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' שאול ראזען הי"ו (שווארץ)‬
‫הכלה מרת רבקה תחי' ‪ -‬ב"פ‬

‫ר' חיים מאיר ווייס הי"ו (אפפעל)‬
‫החתן כמר שמחה ישראל ני"ו ‪ -‬ק"י‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' משה ארי' בראך הי"ו (ווערצבערגער)‬
‫הכלה מרת חי' רחל תחי' ‪ -‬ק"י‬

‫ר' אברהם יושע ווירצבערגער הי"ו (דייטש)‬
‫החתן כמר אפרים ני"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫מזל ךוב‬

‫ר' חיים שטערן הי"ו (פריינד)‬
‫הכלה מרת אסתר תחי' ‪ -‬ב"פ‬

‫צד החתן‬

‫חתונות‬

‫קול חתן‬

‫וקול כלה‬

‫צד הכלה‬

‫ר' הילל אהרן גאלדבערגער הי"ו‬
‫החתן כמר יעקב ני"ו ‪( -‬ווייס)‬

‫אימפעריאל‬

‫ר' שלום יצחק שעהר ע"ה‬
‫הכלה מרת פיגא תחי' ‪( -‬בוכינגער)‬

‫ר' יעקב הערש אדלער הי"ו‬
‫החתן כמר נפתלי ני"ו ‪( -‬לעבאוויטש)‬

‫ויואל משה‬

‫ר' טובי' צבי ברא"י גראס הי"ו‬
‫הכלה מרת חנה לאה מרים תחי' ‪( -‬לאנדא)‬

‫ר' אביגדור שמעון מענדלאוויטש הי"ו‬
‫החתן כמר יונה ני"ו ‪( -‬גוטמאן)‬

‫פרדס צבי‬

‫הרב יוסף לייב עסטרייכער שליט"א‬
‫הכלה מרת סילקא תחי' ‪( -‬פריעדמאן)‬

‫ר' יעקב יוקל הירש הי"ו‬
‫החתן כמר יצחק ני"ו ‪( -‬שווארטץ)‬

‫קאנךינענךאל‬

‫ר' מרדכי דוד כהן הי"ו‬
‫הכלה מרת מלכה תחי' ‪( -‬הערשקא)‬

‫הרב דוב סטרולאוויטש שליט"א‬
‫החתן כמר נתן אלימלך ני"ו ‪( -‬טאגער)‬

‫קאנקארד פלאזא‬

‫הרב אהרן קרויס שליט"א‬
‫הכלה מרת מרים תחי' ‪( -‬פאלאטשעק)‬

‫ר' בנציון בערקאוויטש הי"ו‬
‫החתן כמר חיים אשר זעליג ני"ו ‪( -‬ווייס)‬

‫עךרת גאלדא‬

‫ר' יודא שאלאמאן הי"ו‬
‫הכלה מרת פעסיל לאה תחי' ‪( -‬קויפמאן)‬

‫ב"פ‬

‫ר' משה וויינפעלד הי"ו‪ ,‬מאנסי‬

‫ר' שלום האללענדער הי"ו‪ ,‬ב"פ‬
‫הכלה מרת גיטל תחי' ‪( -‬פריעדמאן)‬

‫תורה ויראה‬
‫ב"פ‬

‫החתן כמר אפרים אהרן ני"ו ‪( -‬זילבערשטיין)‬

‫ר' יוסף מרדכי בר"ב וויינבערגער הי"ו‬
‫החתן כמר אהרן עקיבא ני"ו ‪( -‬גאלדבערגער)‬

‫תפארת מרדכי‬

‫ר' משה צבי איזריעל הי"ו‬
‫הכלה מרת חי' מרים תחי' ‪( -‬גראס)‬

‫ר' שלמה זיידענפעלד הי"ו‬
‫החתן כמר מרדכי ני"ו ‪( -‬האפפמאן)‬

‫תפארת רבקה‬

‫ר' אליעזר יונתן אויש הי"ו‬
‫הכלה מרת יהודית גיטל תחי' ‪( -‬פישער)‬

‫ב"פ‬
‫ב"פ‬

‫)‪We carry a full line of long lasting CARELINE Makeup (exclusive‬‬
‫)‪(we deliver‬‬
‫‪SPECIAL‬‬
‫‪Manicuret‬‬

‫‪FACIAL‬‬

‫‪ACNE FACIAL‬‬

‫‪Pedicuret‬‬
‫‪Waxingt‬‬
‫‪by the famous Rina‬‬
‫‪Massaget‬‬
‫‪Tintingt‬‬
‫‪*limited time only‬‬
‫‪Professional Makeup Artist On Premises‬‬
‫‪Professional Acne Treatmentt‬‬
‫'‪plus 'organic peal‬‬
‫‪all for $89.99‬‬

‫באזארגט אייך מיט א ספער!‬
‫‪665 BEDFORD AVE. | 718.875.9000‬‬

‫‪C O U P O N‬‬

‫החכם עיניו בראשו!‬

‫האט זיך אייער קינדס גלעזער צובראכען ‪/‬‬
‫פארלוירען אין קעמפ ‪ /‬קאנטרי?!‬

‫‪Or, a‬‬
‫‪FREE‬‬
‫‪Prescription‬‬
‫‪Goggles‬‬
‫‪With Purchase‬‬

‫‪25%OFF‬‬
‫‪Camp‬‬
‫‪/ Country‬‬
‫‪Frames.‬‬

‫‪Not to be combined w/ Any other offer. Till Fri.‬‬

‫‪Nice selection of complete Frames‬‬
‫‪with Lenses starting at only $59.‬‬

‫‪HUGE SALE | ENTIRE STORE‬‬

‫‪50% OFF 25% OFF‬‬

‫‪Tops,‬‬
‫‪Nightgowns,‬‬
‫‪Bandannas,‬‬
‫‪Snoods, Pajamas‬‬

‫‪For info call‬‬
‫‪Teacher Esty‬‬

‫‪917-688-6187‬‬

‫‪All Shabbos‬‬
‫‪Women‬‬
‫‪& Children‬‬
‫‪Exp. 06/18 Robes‬‬

‫‪4309 13th Ave. | 718.437.0036‬‬

‫מיר זענען אפען דעם גאנצן זוממער‬
‫אין הארץ פון וויליאמסבורג‬
‫‪With Transportation‬‬

‫‪SWEET‬‬
‫‪HOME‬‬

‫‪PLAYGROUP‬‬

!‫ברענגט די ריכטיגע רעזולטאטן‬

‫ך‬

‫ל קלאסיפיידס‬

; "‫א קלאסיפייד אין "עקרת הבית‬

Looking for a full time secretary, young graduate preferred. Great pay.
Computer skills and english writing a must. Please call 718-483-6609
Office in Williamsburg seeking for girl with QuickBooks knowledge. Great phone skills
and ability to multi task a must. Graduate preferred. Please call 845-510-2910.
Williamsburg office seeking full time secretary. Recent graduate preferred; great pay with benefits.
Please call: 347-201- 0187 and leave a detailed message or email careers@fidelitypayment.com
Looking for a full time secretary in the Williamsburg area.
Please call 917-246-7406

Learn how to sell on E-bay like a pro.

By an experienced Power Seller. Call 917-693-2588
Beautiful black elegant straight size 6 tall dress for rent/sale.
Please call 347-639-2079

56 HARRISON AVE.

718-599-3142
OPEN DAILY 10-7

Foot
Pain

?

GET IMMEDIATE RELIEF
We remove

Ingrowns • Corns & Calouses

845-377-5088 ‫ אויך געזוכט א פרוי ארויסצוהעלפן מיט קאכן פאר א משפחה אפאר שעה א וואך‬.‫ אין סאוט סייד געגנט‬mothers helper ‫ א‬- ‫געזוכט‬
!‫ בעסטע פרייזן‬.‫ג‬.‫ד‬.‫ סאוט פאלסבורג א‬,‫ וואדבארן‬,‫ מאנטיסעלא‬,‫ היימישע קאר סערוויס אין די מאונטענ'ס‬917-770-1830 ‫אכטונג פרויען! לייגט אוועק די נומער‬

718-705-8008 ‫ בהכשר עדה החרדית‬diet spary ‫ טעג מיט די‬30 ‫ פונט אין‬30 ‫געבוירן נאכן פארלירן‬-‫טויזנטער צופרידענע קאסטומער'ס שפירן זיך ניי‬
347-219-4846 ‫ עיר פארט פיקאפ'ס רופט‬- ‫ לאנג דיסטענס‬- ‫ לאקעל‬- ‫היימישע אינגערמאן נעמט אן מעסענדשער‬
718-302-4905 10:00PM ‫ רופט ביז‬,‫ האט די שענסטע אויסוואל פון טיכלעך פאר מחותנ'סטעס און כלות‬- The Tichel Place
917-573-4869 ‫ רופט‬H SECTION ‫ וואכן אין די‬3 ‫ צו פארדינגען פאר די ערשטע‬,‫ עיר קאנדישן‬,‫ וואשער דרייער‬,‫ טוילעטס‬2 ,‫ בעדרום באנגעלאו‬3 - ‫איחוד‬
718-782-3929 - 347-228-4878 ‫ בעדרום'ס צו פארדינגען מיט עסן אין קעמפ באר התורה‬3 ‫ בעדרום'ס און‬2 ‫ באנגעלאו פון‬1 ‫ נאך פארבליבן‬- ‫לאק שעלדריק‬
347-457-1657 ‫ גוטע פרייז! רופט‬,‫ שוהל‬/ ‫ נאנט צו טאון‬,‫האלב זוממער‬/‫ בעדרום באנגעלאו פאר גאנץ‬3 ‫ צו פארדינגען א‬- ‫וואודבארן‬
646-872-6272 - 718-851-2107 ‫ וכל הקודם זכה! רופט‬,‫ בעדרום באנגעלאוס‬1-2 ‫ נאך פארבליבן שיינע‬- ‫מראה יחזקאל ליבערטי‬
718-852-8573 ‫ רופט‬,‫ נאנט צו ביהמ"ד‬,‫ א רחבות'דיגע דירה מיט אלע צוגעהערן צו פארדינגען פאר שבתים‬- ‫וואודרידזש‬
011-972-52-715-6761 ‫ רופט‬,‫ מיט ספעציעל ביליגע פרייזן‬,‫ ימים טובים‬,‫שיינע דירות צו פארדינגען אין אלע געגנטער אין א"י אויף זומער‬
,‫מקוה‬/‫ נאנט צו שוהל‬.‫ קאפל פארגעצויגן‬,‫ מעגליך אויף וועכנטליך‬,‫ פריוואטע הויז צו פארדינגען‬- ‫נארט מיאמי‬
917-586-4505 .‫ טעג‬30 ‫ ספעשל פרייז פאר‬,‫ צוגענגליכע פרייז‬,‫ פול מיט מחיצה‬,‫ פארמאגט גרעניט קאונטער‬,‫שיינע גראונד'ס‬
718-782-0285 ‫ רופט‬,‫ דיימאנטן • בעסטע פרייזן • צופרידנהייט גאראנטירט‬- ‫ זילבער‬- ‫מיר קויפן אפ אייער גאלד‬
KALLAH! When setting up your new home, make sure you have the purest and safest 
$!ƫ(!
!.ƫ%*ƫ1,/(!ƫ
products.
You deserve the best! Call Natural Splendor for all your skincare and cosemetic
at 718-388-1371
*Special discounts and giveaways on kallah orders! 
1/0+)ƫ.%needs 
(ƫ!
,%!!/

SPARKL
High End Bridal Headpiece Rental 

$!ƫ(! !.ƫ%*ƫ1,/(!ƫ
C. B. Kelin 
1/0+)ƫ.% (ƫ! ,%!!/ 718.757.8931

AHAVA MEDICAL
URGENT CARE

Dental & Therapy
2 Pools / ‫שוויץ‬
‫עקסטער פאר מענער און פרויען‬

‫רופט‬

‫ ביינאכט‬1100 ‫אפען ביז‬
718-336-9500

Walk in & Transportation Available.
FREE Parking.
All insurance accepted.
16 Sumner Pl. Flushing & Broadway

‫לאזט איבער אייער קינד‬

‫אויף‬
718.384.3701 ‫ביינאכט‬
‫אין א רוהיגע אטמאספערע‬

‫ב‬
‫ע נע‬

‫איבערגעגע‬

‫בעביסיטער‬

‫אנט צו‬
‫נרדס פיגא‬
‫פ‬
‫ון‬
‫פרדאס צבי‬

Private courses in basic computer skills and bookkeeping with QuickBooks.
Please Call 845-238-9400

Braun's Lingerie
186 Penn St. 718-387-2696
0QFO$MPTFE.POEBZT

0VS Ŕ,BMMBIT
&YQFSJFODF Ŕ/VSTJOH
XJMMFOIBODF Ŕ.PUIFST.FDIJUFOJTUB
(SFBU(
ZPVS Ŕ:PVOH5FFOT
XJUIJGU 

8BSESPCF Ŕ(SBOENPUIFST QVSDIBTF

'SJFOEMZTFSWJDF
&YQFSU'JUUJOH
'SFF"MUFSBUJPOT

,‫אזוי ווי מיר דארפן זיך אריבערציען צו א נייעם לאקאל‬
‫איידער איר קומט אריבער ביטע רופט צו הערן דעם אדרעסס‬
Ext 6. 718-388-0015 ‫ ביטע רופט‬,‫אויב ווייסט איר פון א פלאץ‬

SPECTACULAR
HILLTOP

BUNGALOW
COLONY
ON THE MARKET

FOR THE
FIRST TIME

Purchase a private spacious bungalow in a serene
setting, with picturesque landscaping.
- 49 HEINLE RD SWAN LAKE NY 12783 -

t Bungalows are situated on top of a hill on a
quiet country road.
t Very soothing environment.
t Shade and sun bordered by tall pines.
t Edged with our own sceneric private lake in
which you can boat and fish.

t Colony has an Olympic size pool and sits on 30
acres with Beautiful Grounds.
t Allowing you to completely relax in the country.
t Bungalows come in various sizes and are in
move in condition.
đƫ Priced for a quick sale.

To inquire please call (347) 932-3076
if no answer, leave a message

‫די נאנטסטע שפיטאל צו וויליאמסבורג‬

Dr. Boris Petrikovsky
Dr. Joseph Abraham
Dr. Lisa Eng
Dr. Windi Mirkovic

An open house will be held on SUNDAY the
15th of June - Special rates for fast closings

At Our
Partner,
In Your
Community

NEW!

EXTENDED
LATE HOURS
AVAILABLE
OPEN TILL 7:00 PM
CALL FOR YOUR APPT.

Sprint Unlimited. Talk & Text $25

445 PARK AVE.
bet, Kent & Franklin

718.963.0800

‫ מיר האבן כשר'ע ענדרויד‬UNLIMITED VERIZON SERVICE
‫פאוןס מיט אימעיל‬
ONLY $30 PER MONTH
.‫און כשר'ע עפפס‬
TALK & TEXT

Accessories | Headsets | Audio Cables | Loadings '‫ | קרן שמואל ישעי‬Prepaid Refills

To receive the Akeres Habayis & Git Morgen by email, send request to subscribe@gitmorgen.com