You are on page 1of 1

RUMAH

SUKAN
ACARA
JADUAL LATIHAN RUMAH SUKAN SKBG 2013
TREK

LOMPAT
TINGGI

LONTAR
PELURU

LOMPAT
JAUH

MERAH

9/4
7/5
16/4
14/5
23/4
21/5
30/4
11/6

HIJAU
30/4
11/6
9/4
7/5
16/4
14/5
23/4
21/5

BIRU
23/4
21/5
30/4
11/6
9/4
7/5
16/4
14/5

KUNING
16/4
14/5
23/4
21/5
30/4
11/6
9/4
7/5
MURID YANG TERLIBAT ADALAH TAHUN 3,4,5 DAN 6
LATIHAN BERMULA PADA PUKUL 3.30 PETANG SEHINGGA 5.30 PETANG
HARI SUKAN TAHUNAN SKBG ADALAH PADA 29 JUN 2013 (SABTU)