You are on page 1of 13

Capitolul

26/A
1
Când a terminat Isus
toate aceste cuvântări,
le‑a spus discipolilor
săi:
2
„Ştiţi că peste două
. zile va fi Paştele, iar
Fiul Omului va fi dat ca
să fie răstignit”.

3
Atunci s‑au adunat arhiereii şi bătrânii poporului la curtea
marelui preot care se numea Caiafa
4
şi s‑au sfătuit ca să‑l prindă pe Isus prin viclenie şi să‑l
ucidă,
5
dar spuneau: „Nu în timpul sărbătorii, ca să nu se facă
răzvrătire în popor”.
6
În timp ce se afla Isus în Betania, în casa lui Simon
Leprosul,
7
a venit la el o femeie care avea un vas din alabastru cu
mireasmă de mare preţ şi i‑a turnat pe cap pe când el stătea
la masă.

.
10
Dar Isus, observând aceasta,
le‑a spus: „De ce necăjiţi
femeia? Ea a făcut un gest
frumos faţă de mine,
11
căci pe săraci îi aveţi
întotdeauna cu voi, pe mine,
însă, nu mă aveţi întotdeauna.
12
Turnând această mireasmă
. pe trupul meu, a făcut‑o pentru
înmormântarea mea.

13
Adevăr vă spun, oriunde va fi
predicată evanghelia aceasta în
lumea întreagă, se va spune în
amintirea ei şi ceea ce a făcut
ea”.
.

14
Atunci, unul dintre cei doisprezece, care se numeşte Iuda
Iscarioteanul, s‑a dus la arhierei
15
şi le‑a zis: „Ce vreţi să‑mi daţi ca să‑l dau pe mâna
voastră?” Ei i‑au numărat treizeci de arginţi.
16
Şi de atunci căuta momentul potrivit ca să‑l dea pe mâna
lor.
17
În prima zi a Azimelor, au venit discipolii la Isus şi au zis:
„Unde vrei să‑ţi pregătim ca să mănânci Paştele?”

El a spus: „Mergeţi în cetate la cutare şi spuneţi:


18

„Învăţătorul zice: timpul meu este aproape. La tine voi face


Paştele cu discipolii mei”

19
Discipolii au făcut cum le poruncise Isus şi au pregătit
Paştele.
.

20
Când s‑a înserat, stătea la masă împreună cu cei doisprezece
21
şi, în timp ce mâncau, a zis: „Adevăr vă spun, unul dintre voi
mă va trăda”.
22
Întristaţi peste măsură, ei au început să‑i spună unul după
altul: „Nu cumva sunt eu, Doamne?”
23
a răspuns: „Cel care şi‑a întins mâna cu mine în blid, acesta
mă va trăda.
24
Căci Fiul Omului
merge după cum a
fost scris despre el,
dar vai omului
aceluia prin care Fiul
Omului este trădat!
Mai bine ar fi fost
pentru omul acela
dacă nu s‑ar fi .
născut!”

25
Atunci Iuda, cel
care avea să‑l
trădeze, l‑a întrebat:
„Nu cumva sunt eu,
rabbi?” El i‑a
26
Şi în timp ce mâncau, Isus a luat pâinea, a binecuvântat‑o,
a frânt‑o, a dat‑o discipolilor şi le‑a spus: „Luaţi, mâncaţi;
acesta este trupul meu!”
27
Apoi, luând potirul, după ce a mulţumit, le‑a dat lor
spunând: „Beţi din acesta toţi,
28
căci acesta este sângele meu, al alianţei, care se varsă
pentru mulţi spre iertarea păcatelor.

29
Vă spun că nu voi mai
bea din acest rod al viţei
până în ziua în care îl voi
bea cu voi, nou, în .
împărăţia Tatălui meu”.
.

30
Şi, după ce au cântat imnul, au plecat spre Muntele
Măslinilor.
31
Atunci Isus le‑a spus: „Voi toţi vă veţi scandaliza din cauza
mea în noaptea aceasta, căci este scris:
Voi bate păstorul şi oile din turmă se vor risipi.
32
Dar după ce voi fi înviat, voi merge înaintea voastră în
Galileea”.
.

33
Atunci, Petru, luând cuvântul, i‑a zis: „Chiar dacă toţi se vor
scandaliza din cauza ta, eu nu mă voi scandaliza niciodată!”
34
Isus i‑a zis: „Adevăr îţi spun, chiar în noaptea aceasta,
înainte de a fi cântat cocoşul, de trei ori mă vei renega”.
35
Petru i‑a zis: „Chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine,
nu te voi renega”. Şi toţi discipolii spuneau la fel.