‫בס"ד‬

‫מזל כימה ר"ה יא‬

‫גלגל חמה עגול הוא‪ ,‬חציו למעלה מן הקרקע וחציו למטה מן הקרקע‬
‫ושנים עשר מזלות קבועין בו וזה סדרן‪ :‬טלה שור תאומים סרטן אריה בתולה מאזנים עקרב קשת גדי דלי דגים‬
‫וכשהגלגל מגלגל ‪ -‬זה עולה מצד זה‪ ,‬והראשון שבצד האחר שוקע‪ ,‬וכן לעולם‪,‬‬
‫ושתי שעות שוהה המזל בעלייתו‪ ,‬וכן שכנגדו בשיקועו‪ ,‬שיהו כולן משמשין בעשרים וארבע שעות של יום‬
‫וכל חדש ניסן טלה עולה לאור הבקר או מראשו או מזנבו ומאזנים שוקע כנגדו‬

‫קשת‬
‫עקרב‬
‫לאור הבקר‬
‫מתחיל‬
‫מאזנים לשקוע‬
‫האופק‬

‫גדי‬

‫‪Capricorn Sagittarius‬‬

‫דלי‬
‫‪Aquarius‬‬

‫‪Scorpio‬‬

‫דגים‬

‫מאזנים‬
‫‪Libra‬‬

‫‪Pisces‬‬

‫ניסן‬

‫‪6AM‬‬
‫נץ החמה‬

‫טלה‬

‫בתולה‬

‫‪ Aries‬לאור הבקר‬
‫מתחיל טלה לעלות‬

‫‪Virgo‬‬

‫אריה‬
‫‪Leo‬‬

‫לסוף שתי שעות‬
‫טלה כולו עולה‬

‫שור‬
‫סרטן‬
‫‪Cancer‬‬

‫תאומים‬

‫האופק‬

‫שור‬

‫‪Gemini‬‬

‫‪Taurus‬‬

‫‪Gemini‬‬

‫אחר שתי שעות‬
‫מתחיל שור לעלות‬
‫ועקרב לשקוע וכן כולן כל חדש ניסן‬

‫סרטן‬
‫‪Cancer‬‬

‫‪Taurus‬‬

‫אריה‬
‫‪Leo‬‬

‫בתולה‬

‫טלה‬
‫האופק‬

‫‪Aries‬‬

‫‪Virgo‬‬

‫ניסן‬

‫דגים‬

‫מאזנים‬

‫‪Pisces‬‬

‫‪Libra‬‬

‫דלי‬

‫עקרב‬

‫‪Aquarius‬‬

‫‪Scorpio‬‬

‫גדי‬

‫קשת‬

‫‪6PM‬‬
‫שקיעת החמה‬

‫האופק‬

‫‪Sagittarius Capricorn‬‬

‫‪1‬‬

‫כימה‬

‫לסוף שתי שעות‬
‫ומאזנים כולו שוקע‬

‫ובניסן לעולם טלה מתחיל לעלות לאור הבקר‬
‫מע"ק גד"ד למעלה בלילה‬
‫טש"ת סא"ב למטה‬
‫תאומים‬

‫ניסן‬

‫‪8AM‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫כימה‬

‫ניסן‬

‫‪8PM‬‬

‫בס"ד‬

‫רבי אליעזר אומר‪:‬‬
‫אותו היום שבעה עשר במרחשון היה‬
‫יום שמזל כימה עולה ביום ומעינות מתגברים‬

‫האופק‬

‫כימה‬

‫מזל כימה ר"ה יא‬

‫רש"י‬

‫רבי יהושע אומר‪:‬‬
‫אותו היום שבעה עשר באייר היה‬
‫יום שמזל כימה שוקע ביום ומעינות מתמעטין‬

‫פירוש שוקע‪:‬‬
‫סיבוב המזל כולו‬
‫מעל האופק ביום‬
‫עד ששוקע‬
‫מתחת לאופק‬
‫פירוש עולה‪:‬‬
‫סיבוב המזל כולו‬
‫מתחת האופק ביום‬
‫‪6AM‬‬
‫עד שעולה האופק‬
‫נץ החמה מעל האופק‬

‫חשון‬

‫נמצא טלה עולה‬
‫בשתי שעות‬
‫אחרונות בלילה‬
‫אייר‬

‫כימה‬

‫‪6AM‬‬
‫נץ החמה‬

‫באייר שור מתחיל לשמש ביום כל ימי אייר‬

‫שבמרחשון עולה עקרב בתחלת היום ואחריו קשת‬

‫נמצא טלה‬
‫עולה בסוף היום‬
‫האופק‬

‫‪2‬‬

‫חשון‬

‫כימה‬

‫‪6PM‬‬
‫נץ החמה‬

‫האופק‬
‫נמצא טלה‬
‫שוקע‬
‫כל היום‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫כימה‬

‫אייר‬

‫‪6PM‬‬
‫שקיעת החמה‬

‫בס"ד‬

‫רבי אליעזר אומר‪:‬‬
‫אותו היום שבעה עשר במרחשון היה‬
‫יום שמזל כימה שוקע ביום ומעינות מתמעטין‬

‫מתחיל שור‬
‫שכנגדו לשקוע‬
‫האופק‬
‫ונמצא שכבר‬
‫שקוע טלה כולו‬
‫עם הבא בזנבו‬

‫כימה‬

‫חשון‬

‫מזל כימה ר"ה יא‬

‫תוספות‬
‫פירוש שוקע‪:‬‬
‫סיבוב המזל כולו‬
‫מתחת לאופק ביום‬
‫פירוש עולה‪:‬‬
‫סיבוב המזל כולו‬
‫מעל האופק ביום‬

‫‪6AM‬‬
‫נץ החמה‬
‫ובמרחשון‬
‫עקרב עולה‬
‫מתחלת היום‬

‫רבי יהושע אומר‪:‬‬
‫אותו היום שבעה עשר באייר היה‬
‫יום שמזל כימה עולה ביום ומעינות מתגברים‬

‫ועקרב‬
‫שוקע כנגדו‬

‫האופק‬

‫‪3‬‬

‫חשון‬

‫אייר‬

‫האופק‬

‫כימה‬

‫‪6AM‬‬
‫נץ החמה‬
‫וכל ימי אייר‬
‫שור עולה‬
‫בתחלת היום‬

‫באייר שור מתחיל לשמש ביום כל ימי אייר‬

‫שבמרחשון עולה עקרב בתחלת היום ואחריו קשת‬

‫כימה‬

‫מכלל‬
‫דכבר טלה‬
‫עולה כולו‬
‫עד כימה‬
‫הבא בזנבו‬

‫‪6PM‬‬
‫נץ החמה‬

‫האופק‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫כימה‬

‫אייר‬

‫‪6PM‬‬
‫שקיעת החמה‬

‫מזל כימה ר"ה יא‬

‫בס"ד‬

‫‪ Aquarius‬דלי‬

‫‪ 8‬בבקר בתקופת ניסן‬
‫מבט מזרחי‬

‫‪ Pisces‬דגים‬

‫‪ Aries‬טלה‬

‫‪ Taurus‬שור‬
‫‪Pleiades‬‬

‫‪4‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫כימה‬

‫מזל כימה ר"ה יא‬

‫בס"ד‬

‫‪ 7‬בבקר בתקופת ניסן‬
‫מבט דרומי‬

‫‪Sagittarius‬‬
‫קשת‬

‫‪ Scorpio‬עקרב‬
‫‪ Libra‬מאזנים‬

‫‪5‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫מזל כימה ר"ה יא‬

‫בס"ד‬
‫‪ Gemini‬תאומים‬

‫‪ 7‬בבקר בתקופת תשרי‬
‫מבט דרומית מזרחית‬
‫‪ Cancer‬סרטן‬

‫‪ Leo‬אריה‬

‫‪ Virgo‬בתולה‬

‫‪6‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

‫מזל כימה ר"ה יא‬

‫בס"ד‬

‫‪ 7‬בבקר בתקופת תשרי‬
‫מבט מערבי‬

‫‪Pleiades‬‬

‫‪ Gemini‬תאומים‬

‫כימה‬
‫‪ Taurus‬שור‬

‫‪ Aries‬טלה‬

‫‪ Pisces‬דגים‬

‫‪7‬‬

‫‪www.swdaf.com‬‬