CALCULUL STALPULUI DIN AXUL „B”

Evaluarea solicitarilor:

Forta axiala care solicita stalpul din axul „B” este: N
Ed
=V
B
+G
stalp


kN D u q V
B
1055 2 , 13 ) 02 . 25 92 . 38 ( 25 . 1 ) ( 25 , 1 = ⋅ + ⋅ = ⋅ + =
Se apreciaza greutatea stalpului fiind 5% din valoarea reactiunii V
B
:
Forta axiala de calcul N
Ed
=V
B
·1,05 = 1055·1,05=1107,8kN

Schema statica a stalpului:
Inaltimea stalpului: h
st
=H + 0,50m - h
GP
- 0,05m
h
st
= 8,00m + 0,50m – (850+2x16+15+40)mm- 0,05m
h
st
=7,513m

Stalpul este articulat in fundatii; Reteaua de grinzi ce
alcatuieste platforma este asezata articulat pe stalpi.Se propune pentru sectiunea stalpului un profil HEA, HEB sau IPE:
Din conditia 1
,

Rd b
Ed
N
N
unde
1
,
M
y
Rd b
f A
N
γ
χ ⋅ ⋅
= , f
y
=235N/mm
2
, γ
M1
=1,0

y propus
Ed M
aprox
f
N
A


=
χ
γ
1
.

Se propune χ
propus
= 0,6....0,8 → χ
propus
=0,7

235 7 , 0
10 8 , 1107 1
3
.

⋅ ⋅
=
aprox
A =6734mm
2


Se alege un profil HEA240 cu urmatoarele caracteristici geometrice:

h
w
=230 mm
b =240 mm
t
w
=7,5 mm
t
f
=12 mm
A=7680mm
2

I
y-y
=77,6·10
6
mm
4
i
y
=101 mm
I
z-z
=27,7·10
6
mm
4
i
z
=60 mm

Lungimea de flambaj a stalpului este:

Lungimea de flambaj L
cr
funcţie de lungimea reală a barei L, pentru diverse condiţii de rezemare


Multiplicatorul lungimii de flambaj:
f
L
_y = 1,0
f
L
_z = 0,5

Lungimea de flambaj:
L
cr,y
= f
L
_y · h
st
= 1,0·7,51 = 7,51m
L
cr,z
= f
L
_z · h
st
= 0,5·7,51 = 3,76m

L
Se calculeaza zveltetea stalpului in raport cu cele doua axe:
i
L
cr
= λ
y
y cr
y
i
L
,
= λ = =
101
7760
74.36
z
z cr
z
i
L
,
= λ = =
60
3760
62.67
Se verifica zveltetea maxima
adm
λ λ ≤
max
, unde 120 =
adm
λ
91 , 93
235
210000
14 , 3 = ⋅ = ⋅ =
y
E
f
E
π λ
Se calculeaza zveltetile relative:
E
λ
λ
λ =
= =
E
y
y
λ
λ
λ
91 , 93
36 , 74
0,792
= =
E
z
z
λ
λ
λ
91 , 93
67 , 62
0,667


In functie de raportul h/b si de grosimea talpilor se va face incadrarea pe curbele de flambaj:
h/b = 230/240 = 0,96 <1,2 iar t
f
=12mm < 40mm rezulta:
o flambaj dupa axa y-y: curba „b”
o flambaj dupa axa z-z: curba „c”


Se alege − α factor de imperfectiune, corespunzator curbelor de flambaj:
Curba de flambaj a
0
a b c d
Factor de imperfectiune (α) 0,13 0,21 0,34 0,49 0,76

Se calculeaza factorul de imperfectiune globala initiala corespunzatoare abaterii de la axa
verticala ( ) [ ]
2
2 , 0 1 5 , 0 λ λ α φ + − ⋅ + ⋅ = :
( ) [ ]= + − ⋅ + ⋅ =
2
2 , 0 1 5 , 0 y
y y
λ λ α φ ( ) [ ] = + − ⋅ + ⋅
2
792 , 0 2 , 0 796 , 0 34 , 0 1 5 , 0 0,918
( ) [ ]= + − ⋅ + ⋅ =
2
2 , 0 1 5 , 0 z
z z
λ λ α φ ( ) [ ] = + − ⋅ + ⋅
2
667 , 0 2 , 0 666 , 0 49 , 0 1 5 , 0 0,836

Factorul de reducere in functie de modul de flambaj considerat:

2
2
1
λ φ φ
χ
− +
= (unde 0 , 1 ≤ χ ):
=
− +
=
2
2
1
y y y
y
λ φ φ
χ =
− +
2 2
796 , 0 918 , 0 918 , 0
1
0,727
=
− +
=
2
2
1
z z z
z
λ φ φ
χ =
− +
2 2
666 , 0 836 , 0 836 , 0
1
0,746
Factorul de reducere ) 1 ; ; min(
z y
χ χ χ = = 0,727

Se calculeaza rezistenta de calcul a unei bare comprimate la flambaj
1
,
M
y
Rd b
f A
N
γ
χ ⋅ ⋅
=
= ⋅
⋅ ⋅
=
−3
,
10
0 , 1
235 7680 727 , 0
Rd b
N 1312 kN

Verificarea rezistentei la flambaj: 1
,

Rd b
Ed
N
N
→ 1 844 , 0
1312
8 , 1107
≤ =

DIMENSIONAREA BAZEI STALPULUI

N
Ed
=1108 kN

Calculul inaltimii traverselor (h
t
)

- se propune grosimea traversei mm 20 .... 10 t
t
=
(recomandat t
t
=15mm)
- se alege grosimea cordonului de sudura
a≤0,7 t
min
, unde t
min
=min(t
t
; t
f
)
{ } ....... 10 ; 9 ; 8 ; 7 ; 6 ; 5 ; 5 ; 4 ; 4 ; 3 ; 3 a
5 5 5

Se alege a = 5 mm
- se stabileste numarul minim al cordoanelor de
sudura ce se pot executa corect (4 cordoane)
- se calculeaza lungimea cordonului de sudura
l
s
= multiplu de 10mm
1
,

⋅ ⋅
c
s s Rd W
Ed
l n F
N

s Rd W
Ed c
s
n F
N
l


,

unde:
n
s
– numarul cordoanelor de sudura
l
s
c
= lungimea unui cordon de sudura

Rd W
F
,
= forta capabila a sudurii, pe unitatea de lungime;
2
,
3
M w
u
Rd W
f
a F
γ β ⋅ ⋅
⋅ =
f
u
=360 N/mm
2

β
w
=0,8
γ
M2
=1,25
= ⋅
⋅ ⋅
⋅ =
−3
,
10
25 , 1 8 , 0 3
360
5
Rd W
F 1,04 kN/mm
4 04 , 1
1108


c
s
l → mm l
c
s
266 ≥ → l
s
≥ l
s
c
+ 2a
l
s
≥ 266 + 2·5 → l
s
≥276mm

-se stabileste inaltimea traversei h
t
≥ l
s
(multiplu de 10mm) → h
t
= 300mm
(recomandat h
t
≥ 250mm)

Calculul placii de baza

1. Calculul dimensiunilor minime in plan

-se calculeaza dimensiunile minim constructive A si B

(se aleg dimensiunile in plan A si B multiplu de 10mm)

A ≥ b + 2·(10...15)mm + 2·(h
t
- 50mm)·tg(15º...20º) →
A ≥ 240 + 2·15mm + 2·(300- 50)·tg15º → A ≥ 390mm
Se alege A = 410mm

B ≥ h+2·t
t
+2·80 → B ≥ 230+2·15+2·80 → B ≥ 420mm
Se alege B = 420mm


- se calculeaza dimensiunile minime din conditia de compresiune a betonului
- Beton C6/7,5 → R
b
=4.3 N/mm²
- Beton C8/10 → R
b
=5.7 N/mm²
- Beton C12/15 → R
b
=7.0 N/mm²
- prin tema, cuzinetul din beton armat este din beton C12/15
- se propune dimensiunea laturii A pe criterii constructive si se afla dimensiunea minima a laturii B
b
Ed
R A
N
B

≥ ⇒ →
7 410
10 1108
3


≥ B → B ≥ 386mm
Se alege dimensiunea minim constructiva B=420mm

2. Calculul grosimii placii de baza

- se stabilesc tipurile de placi si dimensiunile lor:
• placa de tip 1: placa incastrata pe doua laturi si libera pe o latura
• placa de tip 2: placa in consola
-se calculeaza momentele incovoietoare maxime pe o fasie de 1mm latime;

-placa de rezemata pe 4 laturi (contur):

2
a R M
b I
⋅ ⋅ =α , unde a este latura mica a placii.

b/a 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 >2.0
α 0.048 0.055 0.063 0.069 0.075 0.081 0.086 0.091 0.094 0.098 0.1. 0.125

-placa de rezemata pe 3 laturi:

2
a R M
b II
⋅ ⋅ = β , unde a este latura libera a placii.
b/a 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 >2.0
β 0.06 0.074 0.088 0.097 0.107 0.112 0.120 0.126 0.128 0.130 0.132 0.133

In cazul nostru:
a = 230mm
b = 201 mm
b/a = 201 / 230 = 0,874 → β ≈ 0,103
2
a R M
b II
⋅ ⋅ = β = 0,103 · 7,0 · 230
2
= 38141 Nmm
Observatie: pentru micsorarea momentului din placa, se poate imparti latura lunga a placii in doua
placi prin intermediul unei rigidizari si se recalculeaza momentul pe cele 2 placi

-placa de tip III– in consola

2 /
2
a R M
b III
⋅ = , unde a este lungimea consolei.

In cazul nostru:
a = 80mm
2 /
2
a R M
b III
⋅ = = 7,0 · 80
2
/ 2 = 22400 Nmm

- se calculeaza momentul maxim in placa de baza: ( ) .......... M , M , M max M
III II I max
=
M
max
= 38141 Nmm
- se calculeaza grosimea placii de baza:
0
max
6
M
y
b
f
M
t
γ
≥ →
0 , 1
235
38141 6⋅

b
t → t
b
≥ 31,20mm
- se alege t
b
=35 mm (constructiv t
b
=18….40mm)
Daca se introduce o rigidizare cu grosime de 10mm la mijlocul placii „1” →

a = 110mm
b = 201 mm
b/a = 201 / 110 = 1,83 → β ≈ 0,095
2
a R M
b II
⋅ ⋅ = β = 0,095 · 7,0 · 110
2
= 8047 Nmm
Momentul maxim in placa de baza: ( ) .......... M , M , M max M
III II I max
= →M
max
= 22400 Nmm
Grosimea placii de baza:
0
max
6
M
y
b
f
M
t
γ
≥ →
0 , 1
235
22400 6⋅

b
t → t
b
≥ 23,9mm
- se alege t
b
=25 mm

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful