You are on page 1of 12

AZFA

HANANI
Halis Azhan Mohd Hanafiah
TEMA
Tema dalam novel Azfa Hanani ialah penyamaran yang dilakukan oleh seorang gadis demi
menyelamatkan seorang ibu daripada menghadapi tekanan jiwa kerana kehilangan anak kesayangannya
dalam kemalangan jalan raya. Azfa Hanani seorang anak yatim piatu sanggup menerima tawaran untuk
menjadi Tengku Murni bagi memastikan Datin Maziah yang baru tersedar daripada koma tidak tertekan jika
mendapat tahu bahawa anak kesayangannya telah meninggal dunia.
PERSOALAN
1. engorbanan dalam menempuh kehidupan.
a. Azfa Hanani sanggup menerima tawaran Abang Mazran dan !ak "inaz bagi menggantikan
tempat Tengku Murni. !esanggupannya itu juga membolehkan sepupunya mendapat rawatan
penyakit lumpuhnya sebagai balasan.
b. Azfa Hanani berkorban dengan meninggalkan rakan#rakannya dan keluarga di kampung.
$. Azfa Hanani sanggup mengorbankan perasaannya yang tidak selesa tinggal di rumah Datin
Maziah. Hal yang demikian kerana Azfa Hanani dapat merasakan bahawa Tengku Muzaffar dan
Tengku Datuk Makmur seakan#akan tidak menyukai kehadirannya di rumah itu.
%. &erani mengambil risiko.
a. Azfa Hanani seorang gadis yang baru berusia 1' tahun tetapi berani mengambil risiko
dengan menyamar sebagai Tengku Murni.
b. Azfa Hanani berani men$uba suasana yang baharu( iaitu di rumah baharu( sekolah baharu
dan kawan#kawan yang baharu.
). !egigihan dan tidak berputus asa dalam menjalani kehidupan seharian.
a. Azfa Hanani yang berasal daripada keluarga miskin tetap gigih belajar dengan tujuan untuk
membaiki masa depan keluarga dan hidupnya.
b. *elepas dihalau oleh Datin Maziah dan kembali tinggal di kampung( Azfa Hanani masih
bersikap optimis dan tidak berputus asa.
+. *ikap manusia yang mementingkan darjat atau pangkat.
a. Datuk Tengku Makmur menganggap Azfa Hanani sanggup untuk menyamar kerana
tamakkan harta.
b. Tengku Muzaffar tidak membenarkan arwah adiknya berkawan dengan ,kran kerana ,kran
berasal dari keluarga yang susah.
$. *ikap -aili yang sombong dan angkuh kerana berasal daripada keluarga yang kaya.
.. &erpegang kepada janji.
a. Datuk Tengku Makmur tetap menunaikan janjinya untuk membayar /upah0 kepada Azfa
Hanani kerana menyamar sebagai Murni.
b. Tengku Mazran menunaikan janjinya dengan membiayai kos rawatan 1uraini.
$. Datuk Tengku Makmur dan Datin Maziah berpegang kepada janji mereka 12 tahun yang
lalu untuk menjaga Azfa Hanani dengan penuh kasih sayang sebagai menebus kesalahan
mereka.
MENGENAL WATAK.
Jenis Watak:
1. 3atak utama 4 watak protagonis
a. 3atak utama memainkan peranan penting dalam sesebuah $erita.
b. 3atak utama mun$ul dalam sebahagian besar peristiwa penting sesebuah $erita.
$. 3atak utama dalam novel ini ialah Azfa Hanani.
%. 3atak sampingan
a. 3atak sampingan menyokong tindak#tanduk watak utama untuk melengkapkan $erita.
b. !emun$ulan watak sampingan tidak sekerap watak utama.
$. Antara watak sampingan dalam novel ini ialah Tengku Mazran( !ak *yafinaz( Datin Maziah(
Tengku Datuk Makmur( Tengku ,llina( Tengku Muzaffar dan ,kran.
). 3atak Antagonis.
a. 3atak antagonis sentiasa menimbulkan konflik dengan watak utama.
b. 3atak antagonis dalam novel ini ialah -aili yang memusuhi Azfa Hanani.
+. 3atak &ulat 4 3atak &undar.
a. 3atak ini merupakan watak utama yang menepati sifat manusia dalam kehidupan sehari#
hari.
b. Dalam novel ini( Azfa Hanani merupakan watak &undar.
$. Azfa Hanani memiliki sifat#sifat yang ada pada manusia biasa. Misalnya( dia berasa
takut4malu jika tindakannya sering /meminjam0 buku#buku rujukan *M dari perpustakaan
akan diketahui orang. Azfa Hanani juga berasa tersinggung apabila dihina. 5ontohnya(
tindakan Datuk Tengku Makmur men$ampakkan wang /upah0 penyamarannya itu ke atas
katil telah menyinggung perasaan Azfa Hanani.
.. 3atak ipih.
a. 3atak ini merupakan watak sampingan yang hanya dipusatkan pada suatu aspek sifat atau
fikirannya.
b. 3atak ini tidak kompleks dan tidak berkembang.
$. Antara watak pipih dalam novel ini ialah Tengku ,llina yang merupakan saudara dua pupu
Tengku Murni dan menolong Azfa Hanani menyesuaikan diri di *ekolah Menengah Taman
*ari.
2. 3atak Dinamik.
a. 3atak dinamik berubah( sama ada dari segi psikologi atau dari segi aksi#aksi yang berlaku
dalam plot.
b. erubahan yang berlaku mungkin daripada kurang baik menjadi yang baik atau sebaliknya.
$. 5ontoh watak dinamik dalam novel ini ialah Tengku Muzaffar. Dia pada mulanya sering
menunjukkan sikap syak wasangka terhadap Azfa Hanani. Dia juga memandang rendah
terhadap orang yang kurang berada. 6amun akhirnya( dia telah berubah dan insaf atas
perbuatannya terhadap Azfa Hanani. Tengku Muzaffar mula berjinak#jinak dengan masjid
dan mengikuti pengajian agama di situ.
'. 3atak *tatik.
a. 3atak statik tidak mengalami sebarang perubahan tingkah laku atau fikiran dari awal hingga
ke akhir $erita.
b. 5ontoh watak statik dalam novel ini ialah !ak "inaz 7*yafinaz8.
WATAK AN PERWATAKAN
Azfa Hanani 4 Aku
a. Azfa Hanani ialah watak utama novel ini.
b. &erumur 1' tahun.
$. *e$ara fizikalnya Azfa Hanani gadis yang $antik( wajahnya lembut.
d. Azfa Hanani kehilangan kedua ibu bapanya semasa dia masih bayi.
e. Dia bersekolah dalam Tingkatan -ima !enanga di *M *eri Dian dalam aliran sains setelah
mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan *9( ke$uali subjek &ahasa :nggeris.
f. Dia dibesarkan oleh bapa saudaranya dalam serba kekurangan.
g. ;igih dalam menuntut ilmu. &uktinya setiap hari dia berulang#alik dari rumah ke sekolah sejauh
)< km dengan menggunakan bas sekolah.
h. Taat kepada pak long dan mak longnya. Dia meminta keizinan mereka terlebih dahulu sebelum
bersetuju untuk mengikut Abang Mazran dan !ak "inaz ke !uala -umpur.
i. enyayang. Dia amat menyayangi anak#anak pak longnya.
j. &ertanggungjawab. Dia tetap mengeposkan buku#buku rujukan *M yang /dipinjamnya0 itu
kepada 5ikgu 1amin.
k. Taat pada perintah agama. &uktinya( dia rajin bersembahyang dan selalunya setiap malam
=umaat dia akan memba$a Al#>uran untuk disedekahkan kepada arwah ayah dan ibunya.
l. &ijak bergaul. Dia tidak kekok untuk ber$ampur dengan pelajar#pelajar di sekolah baharunya( iaitu
*M Taman *ari.
m. 5ekal hati. 5ontohnya( Azfa Hanani berjaya mengharungi kehidupan seorang diri di tempat yang
baharu.
n. emaaf. Dia sudi memaafkan perbuatan Datuk Tengku Makmur dan Datin Maziah.
o. Teguh jati diri. &uktinya( dia masih mahu mengekalkan identiti diri sebagai Azfa Hanani walaupun
telah diterima baik oleh keluarga Datuk Tengku Makmur.
Tengku Murni 4 Murni
a. Anak perempuan Datuk T. Makmur dan Datin Maziah.
b. 3ajahnya seiras dengan Azfa Hanani.
$. Meninggal dunia akibat kemalangan yang menimpanya semasa memandu bersama#sama
ibunya.
d. ;emar berpakaian /rugged0. &uktinya di$eritakan oleh Azfa Hanani melalui gambar#gambar di
dalam album Tengku Murni.
e. Anak yang manja. Tengku Murni akan men$ium pipi ibunya sebelum keluar ke mana#mana.
f. eramah. Tengku ,llina memberitahu Azfa Hanani bahawa Murni baik dengan hampir semua
pelajar *M Taman *ari.
g. Tidak mudah mengalah. &uktinya melalui perbualan antara Abang Mazran dan Azfa Hanani(
Murni dikatakan tidak mahu beralah apabila bergaduh dengan abang#abangnya.
h. Tidak memandang rendah pada orang lain. *yafi?ah dan "uziana ditegur oleh Murni kerana
sering merendahkan orang lain.
Datin Maziah
a. :steri Datuk Tengku Makmur.
b. :bu kepada Tengku Murshadad 7anak sulung8( Tengku Mirzan( Tengku Mazran( Tengku Muzaffar
dan akhirnya Tengku Murni.
$. Hidup bermadu setelah suaminya bernikah dengan seorang gadis muda.
d. :bu yang penyayang. Dia sangat menyayangi dan memanjakan Tengku Murni.
e. Mengalami tekanan perasaan. Tengku Mazran terpaksa meminta Azfa Hanani menyamar
sebagai Tengku Murni bagi meredakan tekanan perasaan yang dialami oleh ibunya itu.
Tengku Mazran 4 Abang Mazran
a. Anak Datuk Tengku Makmur dan Datin Maziah.
b. :sterinya bernama *yafinaz.
$. Anak yang bertanggungjawab. &uktinya( dia berusaha untuk menyembuhkan ibunya dengan
men$ari
penawarnya( iaitu meminta Azfa Hanani menyamar sebagai adiknya Tengku Murni.
d. enyayang. &uktinya( atas dasar kasih kepada ibu( dia berusaha untuk menyembuhkan
tekanan perasaan yang dihadapi ibunya.
e. Mengambil berat. &uktinya dia sentiasa mengambil tahu akan keperluan Azfa Hanani.
f. &erpegang teguh pada janji. *etiap janjinya dengan Azfa Hanani ditunaikan.
g. &erpendirian terbuka. 5ontohnya( dia tidak begitu kisah dengan statusnya yang berketurunan
bangsawan.
*yafinaz4!ak "inaz
a. :steri Tengku Mazran.
b. !akak ipar yang baik hati. &uktinya banyak membantu AH sepanjang dia tinggal di rumah
banglo Datin
Maziah.
$. *anggup berkorban. Dia telah berhenti kerja kerana hendak mengurus keluarga mentuanya
setelah Datin Maziah sakit.
d. &ijak mengurus diri. *etelah AH dapat menyesuaikan dirinya( !ak "inaz menyambung tugasnya
sebagai seorang arkitek.
,kran
a. Ayah dan ibunya merupakan pensyarah di @niversiti !ebangsaan Malaysia dan kini sedang
mengikuti kursus doktor falsafah di Amerika *yarikat.
b. ,kran pengerusi ersatuan elajar Tingkatan -ima di *M Taman *ari.
$. :ngin menjadi akauntan. &uktinya( perniagaan burger diusahakannya bagi mempraktikkan apa#
apa yang dipelajarinya di sekolah.
d. 5ekap. rojek Hari *umbangsih telah berjaya membuat kutipan yang tinggi hasil ke$ekapannya
sebagai pengerusi.
e. Merendah diri. Dia tidak berasa malu untuk berniaga burger sungguhpun dia berasal dari
keluarga yang agak berada.
f. Mempunyai hubungan yang istimewa dengan Tengku Murni. Diari Tengku Murni yang diba$a
oleh AH mengesahkan hubungan mereka.
Datuk Tengku Makmur
a. *uami Datin Maziah.
b. Mempunyai dua orang isteri.
$. Angkuh. Dia menilai pertolongan yang diberikan oleh AH berdasarkan pertimbangan wang
ringgit
semata#mata.
e. &erpegang teguh pada janji. &uktinya selama 12 tahun beliau dan Datin Maziah men$ari AH
namun tidak berjumpa. Tujuannya untuk menunaikan janji mereka untuk memelihara AH.
!umpulan 3atak 6ovel Azfa Hanani
a. !eluarga Datuk Tengku Makmur
Datin Maziah
Tengku Mursyadad
Tengku Mizran
Tengku Mazran
Tengku Muzaffar
Tengku Murni
*yafinaz 4 !ak "inaz
b. !eluarga ak -ong atau ak Madi
Mak -ong atau Mak Diah
1uraini
1urina
1ahir
1ahidin
$. 9akan#rakan sebaya
"alini( Aini( !amilah( 6ordin( 9ozlan A rakan di *ekolah Menengah Dian.
Tengku ,llina( *uzana( Adriani( ,kran A rakan di *ekolah Menengah Taman *ari.
"azlina( Adlan( "uad A kumpulan "orum 9emaja.
:skandar A pemuda mata keranjang.
-aili( *yafikah( "uziana A kumpulan &udak ;lamor.
d. ;uru#guru
5ikgu *ofea( 5ikgu 1amin( 5ikgu Habib A guru *ekolah Menengah *ri Dian.
5ikgu 9amzan( 5ikgu *ani( 5ikgu 1amri A guru *ekolah Menengah Taman *ari.
e. !umpulan pembantu
ak Haji Arshad A bapa 6ordin( !etua !ampung Merpati.
Mak Hajjah !iah A ibu 6ordin
6orman
*yarifah 9ozan
LATAR
Lata! Te"#at
1. Di makmal kimia. Di sinilah Azfa Hanani bimbang kerana mengesyaki perbuatannya /men$uri0 buku#
buku rujukan dari perpustakaan terbongkar.
%. Di bilik pengetua. Azfa Hanani bertemu buat kali yang pertama dengan Tengku Mazran dan !ak
"inaz.
). Di rumah pak long. Tempat Azfa Hanani dibesarkan.
+. Di Hotek @niverse. Azfa Hanani diberi tunjuk ajar oleh !ak "inaz tentang $ara Tengku Murni
makan( ber$akap( dan lain#lain lagi.
.. Di banglo kepunyaan Datin Maziah. Tempat tinggal Azfa Hanani.
). Di *ekolah Menengah Taman *ari. erjumpaan yang diadakan oleh pelajar#pelajar Tingkatan lima
bagi berbin$ang tentang projek Hari *umbangsih yang akan diadakan.
+. Di :nstitut -ingua "ran$a. Tempat di mana Azfa Hanani belajar bahasa :nggeris dan &ahasa =epun.
.. Di rumah Tengku ,llina. Azfa Hanani dan para pelajar yang lain berlatih dan berbin$ang tentang
pertandingan "orum 9emaja.
2. Di dusun ak Haji Arshad. Datuk Tengku Makmur sekeluarga datang menemui Azfa Hanani.
Lata! Masa
1. -atar masa novel ini mengambil masa beberapa bulan sahaja iaitu semasa Azfa Hanani menuntut
di *ekolah Menengah *ri Dian dan kemudiannya meneruskan persekolahannya di *ekolah
Menengah Taman *ari.
%. eristiwa dalam novel ini berlaku pada waktu siang( petang dan malam. Azfa Hanani menjalani
kehidupannya sebagai pelajar pada waktu pagi . 3aktu petang pula adalah ketika Datin Maziah
mengadakan sambutan hari jadi Azfa Hanani yang ke#1'. -atar malam ketika Azfa Hanani
memba$a dan mengkaji diari Tengku Murni.
Lata! Mas$a!akat
1. Masyarakat yang sanggup berkorban dengan tujuan membantu orang lain.
5ontohnya( Azfa Hanani yang sanggup menerima tawaran menyamar sebagai Tengku Murni dengan
tujuan untuk menyelamatkan Datin Maziah daripada mengalami tekanan jiwa.
%. Masyarakat yang mengutamakan kasih sayang. 5ontohnya( sungguhpun kehidupan pak long
sekeluarga susah( namun mereka kaya dengan kasih sayang.
). Masyarakat yang bertanggungjawab.5ontohnya( sikap Azfa Hanani yang melaksanakan tugas sebagai
pengerusi Hari *umbangsih yang dipertanggungjawabkan kepadanya dengan $emerlang sekali.
+. Masyarakat elit yang bongkak dan sombong kerana statusnya. 5ontohnya( Datuk Tengku Makmur
yang memandang rendah dan menghina Azfa Hanani kerana berasal dari kampung dan miskin dengan
men$ampakkan wang ke atas katil sebagai upah menyamar.
.. Masyarakat pelajar. 5ontohnya( masyarakat pelajar di *ekolah Menengah *ri Dian tempat Azfa Hanani
melanjutkan pelajaran di Tingkatan . !enanga. *elain itu( masyarakat pelajar di *ekolah Menengah
Taman *ari yang sibuk menjayakan Hari *umbangsih.
2. Masyarakat yang berpegang kepada janji. 5ontohnya( Tengku Mazran berusaha sedaya upaya
membantu sepupu Azfa Hanani mendapatkan rawatan bagi menyembuhkan penyakit lumpuhnya
dengan menghantar 1uraini ke :ndonesia.
PLOT
# lot ialah jalan $erita iaitu rentetan peristiwa yang ada sebab dan akibat.
# lot novel ini disusun se$ara kronologi iaitu mengikut urutan masa.
ermulaan $erita.
emba$a diperkenalkan dengan watak Azfa Hanani yang berasa takut setelah mengetahui bahawa
orang yang selalu men$uri buku rujukan di perpustakaan telah dikenal pasti dan akan ditangkap.
Azfa Hanani berkenalan dengan Tengku Mazran dan !ak "inaz yang memintanya menyamar sebagai
Tengku Murni kerana muka mereka seiras.
erkembangan.
Azfa Hanani diajar $ara bertutur( makan dan bergaul seperti Tengku Murni dan kemudiannya dihantar
ke *ekolah Menengah Taman *ari untuk bersekolah.
Azfa Hanani belajar menyesuaikan diri menjalani kehidupan mewah sebagai Tengku Murni. Di sekolah
dia mengalami konflik kerana kadang#kadang dia menjadi Azfa Hanani dan Tengku Murni.
!umpulan &udak ;lamor ben$i akan Azfa Hanani kerana sebelum ini mereka tidak sependapat dengan
Murni.
Azfa Hanani diminta menjadi pengerusi forum menggantikan ,llina. Dia berjaya menjalankan tugas itu
dengan baik dan mun$ul sebagai pengerusi terbaik.
Tengku Muzaffar yang pada mulanya memben$i Azfa Hanani kini mula menunjukkan perasaan sayang
seperti seorang adik setelah sering mendengar Azfa Hanani memba$a surah Basin.
&erdasarkan diari Tengku Murni( Azfa Hanani mengetahui bahawa Tengku Muzaffarlah menjadi pun$a
putusnya hubungan antara Murni dan ,kran.
!limaks4un$ak 5erita
Azfa Hanani bertengkar dengan Tengku Muzaffar kerana sikap Tengku Muzaffar yang memben$i(
menghina dan menghalang Azfa Hanani daripada berkawan dengan ,kran.
ertengkaran mereka didengar oleh Datin Maziah dan rahsia penyamarannya terbongkar.
Datin Maziah begitu marah kerana berasa tertipu lalu menampar dan menghalau Azfa Hanani dari
rumah.
eleraian 5erita
enyakit lumpuh 1uraini telah sembuh setelah menjalani rawatan di =akarta.
Datuk Tengku Makmur menemui orang yang di$ari selama ini dan mengakui bahawa dialah yang
melanggar teksi yang dinaiki oleh ibu bapa Azfa Hanani sehingga mereka terbunuh. Akhirnya Azfa
Hanani diterima sebagai anggota keluarga mereka dan kembali ke banglo Datin Maziah.
*yafinaz menyambung kerjayanya sebagai arkitek.
:skandar terbunuh dalam kemalangan jalan raya dan -aili $edera parah.
rogram Hari *umbangsih berjaya mengumpul dana melebihi sasaran yang ditetapkan.
asukan "orum 9emaja Azfa Hanani menjadi johan peringkat negeri dan dia diumumkan sebagai
pengerusi terbaik.
!umpulan budak glamor dibubarkan.
Teknik lot
Teknik plot atau teknik pen$eritaan ialah $ara pengarang mengolah $eritanya supaya menarik dan berkesan.
1. Teknik emerian 4 huraian 4 deskriptif.
# Teknik ini digunakan oleh pengarang untuk menjelaskan sesuatu keadaan( situasi atau
perasaan. 5ontohnya( pengarang memerikan suasana pembelajaran di Makmal !imia.
%. Teknik dialog.
# @ntuk menjadikan sesebuah $erita lebih realistik( pertuturan antara watak digunakan.
5ontohnya( Azfa Hanani berdialog dengan !ak "inaz.
). Teknik Monolog dalaman.
# 3atak berkata#kata di dalam hati atau berfikir tentang sesuatu perkara. 5ontohnya( Azfa
Hanani bermonolog dalaman setelah dia terasa tersindir dengan kata#kata !amilah.
+. Teknik :mbas !embali
# :ngatan sesuatu watak terhadap peristiwa( kejadian yang telah berlaku atau yang telah
dialaminya. 5ontohnya( !isah Murni meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya di$eritakan oleh
Tengku Mazran.
.. Teknik *uspen.
# @nsur suspen dapat mengundang minat pemba$a untuk menghabiskan ba$aan bagi
mengetahui kisah seterusnya. 5ontohnya( ,kran telah meninggalkan Azfa Hanani ketika di Dewan *ri
3awasan ketika mereka melawat pameran buku esta &uku Alam Malaysia dan kisah gerai burger
,kran dibakar.
2. Teknik !ejutan.
# engarang menerapkan unsur kejutan untuk mewujudkan suasana pemba$aan yang menarik.
5ontohnya( Azfa Hanani terkejut apabila melihat pak long dan 1uraini yang telah sembuh daripada
penyakit lumpuh berbual dengan Datuk Tengku Makmur.
GA%A &AHASA
1. eribahasa A hujan emas di negeri orang( hujan batu di negeri sendiri( baik lagi negeri sendiri. 71C+8 dan
sambil menyelam minum air 71')8
%. ersonifikasi A biarpun dadaku diko$ak debar yang bukan kepalang hebatnya...7+.8
...kerana perasaan tertarik itu a$ap kali hadir tanpa disedari...71.18
). *imile A ma$am rusa masuk kampung( bagai aur dengan tebing( umpama gajah putih 7)'8.
+. Metafora A arus lamunan 71<'8( putik#putik kedewasaan 71.18( takhta hati 71.%8
.. *inkope A DAgaknya( orang tu tak dapat $ari nombor :6.E 72)8 D*ikit#sikit tu( fahamlah. 5uma( nak
menjawab tu yang susah(E ujarku....7.+8
2. enggunaan bahasa Arab A keadaan akan berubah tetapi mereka akan terus kuhubungi( insya-Allah. 7+)8
'. enggunaan perkataan bahasa eran$is A Dmerci beau coup. 7CF8
F. aradoks # ...gadis malang yatim piatu ini mahu diangkat menjadi anak emas sebuah keluarga hartawan
7%<8( bahawa kedua#dua orang tuanya bekerja sebagai pensyarah di @niversiti !ebangsaan Malaysia. Dia
bukannya berasal dari keluarga yang miskin. 7%1)8
N'LA'
1. Hormat#menghormati A Abang Mazran dan kak finaz menghormati pak long dan mak long walaupun
mereka berketurunan bangsawan.
%. !asih sayang A &apa saudara Azfa Hanani yang dipanggil pak long sanggup menjaganya dari ke$il
selepas kematian ayah dan ibu Azfa Hanani.
). Tanggungjawab A Azfa Hanani sanggup menyamar sebagai Tengku Murni demi memulihkan tekanan
perasaan yang dihadapi oleh datin Maziah.
+. !esyukuran A walaupun sebelum ini Azfa Hanani tinggal di rumah mewah milik Datin Maziah( namun dia
masih gembira walaupun kembali tinggal di rumah pak longnya.
.. &aik hati A Azfa Hanani memaafkan kesalahan *yafikah dan "uziana dan dia sedikit pun tidak
mendendami mereka.
PENGAJARAN
1. !ita hendaklah memberikan pertolongan kepada yang memerlukan. Azfa Hanani sanggup membantu !ak
"inaz dan Abang Mazran dengan menyamar sebagai tengku Murni.
%. !ita hendaklah menerima takdir yang menimpa dengan reda. Azfa Hanani reda menerima takdir bahawa
kematian ayah dan ibunya dalam kemalangan disebabkan oleh Datuk Tengku Makmur.
). !ita hendaklah bersikap rendah diri terhadap orang lain walaupun berasal daripada keluarga berada.
3alaupun Tengku Murni anak orang kaya( tetapi dia tidak sombong dengan rakan#rakannya yang lain.
+. *eseorang yang pernah melakukan kesilapan mestilah mengakui kesilapannya. Datuk Tengku Makmur
meminta maaf dan mengakui kesilapannya sehingga menyebabkan kematian ibu dan bapa Azfa Hanani.
.. !ita hendaklah bersimpati terhadap kesusahan orang lain walaupun kita telah hidup senang. Azfa Hanani
teringatkan keadaan pak long( mak long( dan sepupu#sepupunya semasa dia melihat lauk#pauk yang lazat
dihidangkan kepadanya.
2. !ita perlu menjaga maruah diri setiap masa. Azfa Hanani menolak pelawaan lelaki yang tidak dikenalinya
itu yang mahu menghantarnya pulang ke rumah.