You are on page 1of 3

Tavernes de la Valldigna no és municipi lliure de circs amb animals.

El dia 9 de juny arribaven al recinte
ferial de Tavernes de la Valldigna (la
Safor) els primers vehicles del circ
Quirós(1), obert al públic entre el
dijous 12 i el diumenge 15. És el
mateix circ que havia estat abans a
Pi cassent ( l ’ Hor t a sud) , on
s’incomplí la declaració del 2012, a
iniciativa de la gent de Compromís,
de ci utat l l i ure de ci rcs amb
animals(2). També fou la gent de
Compromís qui denuncià els fets
quan aparegueren els cartells
anunciadors del circ per tot el poble.
Aquest ha estat un dels arguments
d’una campanya de recollida de
signatures(3) dirigida a l’alcalde
del Bloc-Compromís de Tavernes,
Jordi Joan i Huget, i al seu grup
municipal. En resposta a la
iniciativa, el 4 de juny i a través del seu compte de Facebook(4), l’alcalde es comprometé a “no
autoritzar cap circ que utilitze animals”, i anuncià la presentació pel seu grup municipal d’una
moció per a declarar la ciutat lliure de circs amb
animals salvatges.
La moció fou rebutjada, precisament, al Ple del
mateix 9 de juny(5), amb els camions del Quirós al
recinte ferial. L’alcalde hagué d’explicar que els
permisos ja estaven concedits i que no pogueren fer
altra cosa que negociar un acord amb la propietat
del circ per a que no utilitzara animals a Tavernes.
És la mateixa promesa que feren i incompliren a
Picassent, on s’arribà a un pacte semblant després
que esclatara la polèmica.
L’acord també es justificava en necessitats de
l’empresa, que havia de fer l’activitat prevista a
Tavernes per a complimentar els requisits d’unes
subvencions del ministeri espanyol d’educació,
cultura i esport(6). L’alcalde parlà de la preocupació
de l’Ajuntament pels “més de 60 treballadors i
treballadores del circ”. Primer les persones, després
els animals.
Criden l’atenció alguns “arguments animalistes
contra els animals” dels grups que no donaren
suport a la moció. El PP va fer servir la comparació
per a justificar els seus 8 vots en contra: com que
n’hi ha de més formes d’explotació animal, s’haurien
d’abolir totes per a que estiguera justificada l’abolició
d’una. Parlà de gossos bombers o policies, de tir i
arrossegament, de columbicultura i, especialment, de
bous al carrer, que assenyalà com “el següent objectiu”. Per la seua banda, l’abstenció de les 3
representacions del PSPV proclamà que “s’ha d’estar en contra de qualsevol forma de
maltractament animal, no només d’aquesta”.
Pàgina d'inici del circ Quirós, mentre era a Tavernes de la Valldigna.
Senyal d'avís al recinte ferial, 9 de juny. Ja hi
havia dos camions del circ quan es va fer la
fotografia.
També feren servir “arguments” habituals del repertori taurí. El PP parlà, el juny, de la “tradició”
que representa la visita al circ en nadal amb els xiquetes i xiquetes, i rebutjà el permanent “atac a
la llibertat” de la gent que opta per l’explotació i el maltractament animal quan són legals. El PSPV
s’escudà en l’existència de suposats reglaments que es compleixen, també suposadament. Els
dos grups es refugiaren en les competències d’altres administracions i en les funcions públiques
d’inspecció i vigilància, fent referència al SEPRONA(6).
L’entrenament dels animals SEMPRE es fonamenta en la por, en els colps, les pallisses i l’ús
d’instruments de tortura com els fuets o els ankus, uns ganxos amb els que fereixen els elefants a
les potes i al cap. La seua vida SEMPRE és terrible, a dins de gàbies minúscules, constantment
en moviment(8). Els circs vulneren de manera permanent el drets inherents dels animals a tindre
cobertes unes necessitats mínimes,
reconegudes el 2004 per l’Organització
Mundial de Sanitat Animal(9) com a les
Cinc Llibertats: a un ambient apropiat; a
una dieta adequada; a poder expressar
els seus comportaments naturals; a
rebre protecció de la por i els estats
angoixants i a rebre protecció del dolor,
els danys o malalties.
No hi ha, però, cap legislació que regule
aquesta tortura permanent que pateixen
els animals esclaus dels circs quan es
tanca el teló i, sovint, davant mateix del
públic. No hi ha cap precepte legal que
els i les membres del SEPRONA puguen
fiscalitzar. Poden vigilar el compliment
de la normativa CITES contra el tràfic
d’espècies exòtiques; altres grups i cossos de policia podrien vigilar el compliment de normatives
de trànsit o de transport, podrien intentar perseguir el delicte de maltractament “injustificat”
d’animals domèstics o amansats(10)… Fora d’això, la tortura és perfectament “legal”, com agrada
al PP. No existeix eixa normativa que el PSPV de Tavernes té la plena seguretat que es fa aplicar.
Cal esmentar, també, altres
arguments animalistes contra
el s ani mal s uti l i tzats per
Karina Vercher, la regidora no
adscrita que votà a favor de la
moció. Aprofundí en la
comparació amb la pregunta
“n’hi ha de maltractaments
tolerables?”, per a carregar
contra Compromís i el seu
suport explícit i amb els
pressupostos públics als bous
al carrer. El moviment pels
drets dels animals assumeix
que una “causa global” no pot servir pel que l’han fet servir el PP i el PSPV, ni pot servir per a fer
política de desgast. A més, hauria de ser realment “global” i antiespecista, incloent tota forma de
“maltractament”: les que inventarià la representant del PP més el comerç d’animals per a la seua
explotació, incloent alimentació, vestit, experimentació i, per suposat, qualsevol forma
d’entreteniment que els faça servir.
Pel moviment pels drets dels animals, cada pas endavant cap a l’abolició de l’ús dels animals és
un pas endavant, i la moció representava un pas endavant. L’acord per a no voler a Tavernes, en
aplicació de competències municipals, circs que torturen animals salvatges nascuts en captivitat o
capturats legal o il·legalment als seus hàbitats (el PP també s’equivocava quan digué que “tots els
Captura del post del 4 de juny de l'alcalde de Tavernes.
https://www.youtube.com/watch?v=ATGf0osJUz8
animals del circ han nascut al circ”) és l’únic instrument legal que permetria fer allò que el PSPV
defensava: la persecució del maltractament d’animals.
Continuarem lluitant. A Tavernes, les accions i mobilitzacions començaran front els bous al carrer
d’aquest setembre si no és que, abans, arriba altre circ amb animals permanentment esclavitzats i
torturats, obtingut de llocs com el proper centre de reclusió i ensinistrament de la Vall de
Cofrents(11).
——————
(1) http://www.circoquiros.com
(2) AnimaNaturalis, 29/07/2012, ¡Picassent se declara libre de circos con animales!
http://www.animanaturalis.org/n/35097/picassent_se_declara_libre_de_circos_con_animales
(3) change.org, Petición dirigida al alcalde de Tavernes de la Valldigna (Valencia) de Compromís: reconsidera la
decisión de instalar un circo con animales en la localidad.
https://www.change.org/es/peticiones/alcalde-de-tavernes-de-la-valldigna-valencia-de-comprom%C3%ADs-reconsidera-
la-decisión-de-instalar-un-circo-con-animales-salvajes-en-la-localidad
(4) https://www.facebook.com/jjuanhuguet?fref=ts (actualment, el post no es pot veure). Compte de
Twitter: @jordi_juan (https://twitter.com/jordi_juan). 
(5) Resolució 1.376/2014 de 5 de juny, de l’Alcaldia Presidència, sobre convocatòria de sessió ordinària número 9 de
l’Ajuntament en Ple, per al pròxim dia 9 de juny de 2014 (exp. 1-0035/2014). Apartat 5é. Propostes de declaració
política institucional (expressió de posició política de l’Ajuntament). Comissió Municipal informativa de Règim Interior,
Foment Local, Participació Ciutadana, Sanitat, Educació, Cultura, Festes, Esports i Serveis Socials, de data 4 de juny
de 2014. Punt 5.3: Proposta del grup Compromís-Bloc de rebuig a l’exhibició d’animals salvatges en circs. 
(6) Per exemple, ajudes 2014 a la difusió del teatre i el circ i a la comunicació teatral i de circ (http://www.mcu.es/
artesEscenicas/SC/becasAyudasSubvenciones/TeatroCirco2011.html), o subvencions a empreses de circ per a l’atenció
educativa a la població itinerant en edat d’escolarització obligatòria pel curs escolar 2014-2015 (http://www.mecd.gob.es/
servicios-al-ciudadano-mecd/ca/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/centros-docentes-entidades/entidades/
empresas-circenses.html). El Quirós s’acull a aquesta última a través de “el colegio del circo" (http://
www.circoquiros.com/colegio-circo.html).
(7) http://www.guardiacivil.es/es/institucional/especialidades/Medio_ambiente/
(8) Iniciativa Animalista, informe Els animals als circs. http://iniciativaanimalista.cat/pdf/Circs_informe.pdf
(9) http://www.oie.int/es/
(10) Codi Penal, article 337.
(11) Animalisme.cat, 28/11/2013, Esclaus de circ per a llogar a la Vall de Cofrents.
http://animalismecat.blogspot.com.es/2013/11/esclaus-de-circ-per-llogar-la-vall-de.html