Szerb Köztársaság

OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET
TESZT
MATEMATIKÁBÓL
a 2013/2014-es tanévben
UTASÍTÁS A TESZT MEGÍRÁSÁHOZ
• Egy 20 feladatból álló tesztet kell megoldanod. A munka elvégzésére 120 perc áll
rendelkezésedre.
• A feladatokat nem szükséges a megadott sorrendben kidolgoznod.
• Felhívjuk a figyelmed arra, hogy különböző feladatokra különböző módon kell a válaszokat
megadni (van ahol kitölteni kell, bekarikázni, összekötni, aláhúzni stb.).
• A munka során használhatsz grafitceruzát, törlőgumit, egyenes vonalzót, háromszög vonalzót
és körzőt, de nem használhatsz zsebszámológépet és maroktelefont (mobiltelefont).
• A végleges válaszokat és a számolás menetét golyóstollal írd le!
• A grafitceruzával kitöltött megoldás nem elfogadható, a golyóstollal utólag átjavított megoldás
is érvénytelen.
• Ne írj semmit erre az oldalra, sem az utolsóra, a feladattól jobbra található négyzetbe sem!
• Ha előbb befejezed a munkát, akkor add át a tesztet, és csendben hagyd el a termet!
Sok sikert kívánunk a teszt megírásához!
2
1. Írd le számjegyekkel a következő számokat:
а) hatszázkilenc _____________
b) mínusz négyezer nyolc _____________
c) tizenegyezer háromszáznegyvenhárom _____________
d) hárommillió kilencvenháromezer tizennyolc _____________
2. Az 57 Szoba nevű szállodában 15 egyágyas szoba, 18 kétágyas szoba és 24 háromágyas szoba
van. Hány ágy van összesen ebben a szállodában?
Írd le a számolás folyamatát!
Az 57 Szoba nevű szállodában összesen _____ ágy van.
3. Karikázd be a helyes válasz előtti betűt!
A 4 . (1 - x) = 4 egyenlet megoldása a következő szám:
а) 4
b) 1
c) 0
d) -1
4. Karikázd be az IGEN szót, ha az egyenlőség igaz, vagy a NEM szót, ha az egyenlőség nem igaz!
2
5
.2
4
= 2
20
IGEN NEM
3
6
: 3
4
= 9 IGEN NEM
2
1
+ 5
2
= 3
3
IGEN NEM
3
5. Mekkora az ábrán látható ABC háromszög területe?
Karikázd be a helyes válasz előtti betűt!
а) 3,5 cm
2
b) 5,5 cm
2
c) 7 cm
2
d) 70 cm
2
6. A kocka oldalélének hossza 2 cm. Számold ki a hat ilyen kockából álló test térfogatát!
Írd le a számolás folyamatát!
A test térfogata ____ cm
3
.
7. Egészítsd ki a B alakzatot golyóstollal besatírozott négyzetekkel úgy, hogy a B alakzat
egybevágó legyen az A alakzattal!
8. Az autóbusz a belgrádi autóbuszállomásról 15 óra 30 perckor indul Kladovóba. Menetrend
szerint az autóbusz 20 óra 15 perckor érkezik Kladovóba. Hány perc alatt teszi meg menetrend
szerint az autóbusz a Belgrád és Kladovo közötti utat?
Írd le a számolás folyamatát!
Menetrend szerint az autóbusz a Belgrád és Kladovo közötti utat ____________ perc alatt
teszi meg.
A
C
B
2 cm
3,5 cm
A B
4
9. István, a kereskedő, az alábbi táblázatba beírta, hogy hány új mobiltelefon modellt adott el egy
hét alatt.
Modell А B C D
Az eladott telefonok száma 75 40 25 60
Melyik kördiagramnak felelnek meg a táblázatban szereplő mobiltelefon modellek eladási adatai?
Karikázd be a helyes válasz előtti betűt!
а)
60
25 75
40
b)
60
25
75
40
c)
60
25
75
40
d)
60
25
75
40
10. Írd be az üres mezőkbe a >, < vagy = jelek egyikét úgy, hogy igazak legyenek az állítások!
а) 0,33
1
b)

5
1

0,5
c) 0,65
3

d) 0,810
4

11. Karikázd be az IGEN szót, ha az egyenlőség minden változó értékére helyes, vagy a NEM
szót, ha az egyenlőség nem minden változó értékére helyes!
(2а - 3)
2
= 4а
2
- 12а + 9 IGEN NEM
(2а - 3)

. (2а + 3) = 4а
2
+ 9 IGEN NEM
(3 - 2а)
2
= 9 - 4а
2
IGEN NEM
(3 - 2а)

. (3 + 2а) = 4а
2
- 9 IGEN NEM
5
12. Egy téglalap kerülete 42 cm. Határozd meg a téglalap oldalainak hosszát, ha azok 2:5 arányban
aránylanak egymáshoz!
Írd le a számolás folyamatát!

A téglalap oldalainak hossza ____ cm és _____ cm.
13. Az egyenlőszárú ABC háromszög AB alapon fekvő А csúcsnál levő szöge 54°.
а) Számold ki az adott háromszög B és C csúcsokhoz tartozó belső szögeinek mértékét (nagyságát)!
Írd le a számolás folyamatát!
A B csúcshoz tartozó belső szög mértéke _____, a C csúcshoz tartozó pedig _____.
b) Karikázd be a helyes válasz előtti betűt!
Az adott háromszögben érvényes a következő egyenlőtlenség:
а) АC > BC
b) АB > АC
c) АB < АC
d) АC < BC
6
14. Számold ki az ábrán látható fagylalttölcsér térfogatát!
Írd le a számolás folyamatát!
A falgylalttölcsér térfogata ____ cm
3
.
15. Miklós szeretné megvásárolni egy repülő makettjét, amely 43 euróba kerül. Jelenleg 100 dollárja van,
és ezen a pénzen 65 eurót tud vásárolni. Miklós 60 dollárt átváltott euróba. Hány euró hiányzik
Miklósnak a repülőmakett megvásárlásához?
Írd le a számolás folyamatát!
Miklósnak _____ euró hiányzik a vásárláshoz.
16. Adottak a koordinátarendszerben az А pont koordinátái.
а) Rajzold be golyóstollal a derékszögű koordinátarendszer tengelyeit!
b) Határozd meg a В pont koordinátáit!
A В pont koordinátái ( ___, ___ ).
6 cm
11 cm
B
A (3,2)
7
17. Számold ki a következő számkifejezés értékét!
Írd le a számolás folyamatát!
A számkifejezés értéke ______________.
18. Számold ki mindazoknak a természetes számoknak a szorzatát, amelyek kielégítik a
következő egyenlőtlenséget!
Írd le a számolás folyamatát!
(х + 10) (5 – 4х) + (3 + 2х)
2
> 0
Mindazoknak a természetes számoknak a szorzata, amelyek kielégítik az adott egyenlőtlenséget
______.
19. Számold ki annak a téglatestnek a felszínét és térfogatát, amelynek kiterített hálózata az
ábrán látható!
Írd le a számolás folyamatát!
A téglatest felszíne ___ cm
2
, térfogata pedig ___ cm
3
.

( ) ( )


− ⋅ + − − ⋅ − + − + − ⋅ 27
3
1
5 : 25
16
1
8 7 12 2
2
2
3 cm
2 cm
12 cm
2
8
20. Gyuri elhatározta, hogy vesz egy fényképezőgépet a szükséges kiegészítő kellékekkel együtt.
Fényképezőgép Elemtöltő Memóriakártya
9 000 dinár 1 500 dinár 4 500 dinár
Ha Gyuri a fényképezőgép mellé elemtöltőt és memóriakártyát is vásárol, akkor 10% enged-
ményt kap a fényképezőgépre, 30% engedményt kap a töltőre és 20% engedményt kap a
memóriakártyára.
а) Mekkora számlát kellett Gyurinak fizetnie, ha mindhárom terméket megvásárolta?
Írd le a számolás folyamatát!
Gyurinak ______ dináros számlát kellett fizetnie.
b) Mekkora engedményt kapott Gyuri százalékban a három termékre összesen?
Írd le a számolás folyamatát!
Gyuri ______% engedményt kapott a három termékre összesen.
A teszt eredménye matematikából
Megjegyzés: A tanulók NE töltsék ki ezt az oldalt!

A teszt össz pontszáma
(0-tól 20-ig)
,
Bizottság:
1. _________________________________
2. _________________________________
3. _________________________________
Ellenőrizte:
4. _________________________________
Iskola
Helység
A tanuló vezeték- és
utóneve
A feladatok pontszámai
A

f
e
l
a
d
a
t

s
o
r
s
z
á
m
a
K
i
t
ö
l
t
e
t
l
e
n
0

p
o
n
t
0
,
5

p
o
n
t
1

p
o
n
t
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
A megfelelő helyre

jel kerül!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful