Dr.

Für László
Segíts magadon
ujjnyomással
és masszázzsal
BEVEZETÉS
Az urbanizáció, a környezetszennyezés, a hajszolt élet-
mód veszélyeit látva ösztönösen nó az emberekben a
természetes életmód utáni vágy. Mozgalmak alakulnak
a környezet védelmére, az egészséges táplálkozás meg-
valósítására. Az élet egyre több területén a „bio"-elvek,
-módszerek alkalmazása sok embernél már alapvető
igény.
A gyógyítás területén is megnőtt az érdeklődés a régi
eljárások iránt, a természetes gyógymódok egyre na-
gyobb bizalmat élveznek.
Az ősi kínai gyógyítás, az akupunktúra eredményesen
szolgálja ezt a célt. Az akupunktúra több ezer éves múlt-
ra tekint vissza. A kínai orvoslás csaknem napjainkig az
akupunktúrára, a gyógynövények fózetének fogyasztá-
sára és testgyakorlatokra épült.
A kínaiak nagyon jó megfigyelők voltak. Észrevették,
hogy a testfelület egyes pontjai nyomásérzékennyé vál-
nak bizonyos megbetegedéseknél. Ezeknek a pontok-
nak enyhe ingerlésével a betegséget kedvezően tudták
befolyásolni. A pontokat tűszúrással, égetéssel (moxi-
bustióval) ingerelték, de a pontok ujjal való nyomását,
masszírozását (akupresszúrát, masszázst) is alkalmazták.
Manapság elektromossággal, vibrációval, kis energiájú
lézersugárral is ingerlik ezeket a pontokat.
Bármelyik módszert alkalmazzuk, a lényeg közös: a
testfelület egy meghatározott kis helyének ingerlése a
szervezet működését vagy működészavarát befolyásol-
ni képes.
A terápiás hatás szempontjából az ingerlés helye a
fontosabb, csak utána következik az ingerlés módja.
Bár az akupunktúra-akupresszúra hatásmechanizmu-
sa nincs minden vonatkozásában természettudomá-
nyosan tisztázva és alátámasztva, gyakorlati hasznossá-
gáról bárki meggyőződhet.
A kínai gyógymódok ésszerű átvétele, integrálása a
nyugati orvoslásba megnöveli lehetőségeinket, hatáso-
sabbá teszi a gyógyító munkát.
Az akupunktúrával foglalkozó képzett orvosok száma
jelenleg csekély, a rászorultaknak csak töredéke juthat
kezeléshez. Az akupunktúrás pontok ujjakkal való inger-
lését, az akupresszúrát és az akumasszázst viszont bárki
megtanulhatja és eredményesen alkalmazhatja.
6
A PONTNYOMÁS KIVITELEZÉSE
i
Az ábra segítségével megkeressük a kezelendő pontot.
Könnyíti a megtalálását, hogy többnyire a környezetü-
kénél nyomásérzékenyebb.
- •
Hüvelyk-, mutató- vagy középső ujjunk begyével rá-
nyomunk a pontra. A nyomás erősségét addig fokozzuk,
amíg a fájdalomküszöböt el nem érjük. Egy pont nyomá-
sának az időtartama általában 4-6 másodperc legyen, és
a ki-be légzés ritmusában történjen. A nyomást egy-egy
pontra legalább ötször, de esetenként többször is megis-
mételjük. A kiváltott érzés a kellemes és a fájdalmas kö-
zött legyen.
7
A pontmasszázs technikája
A pontmasszázst úgy végezzük, hogy a kezelendő pont-
ra közepes erővel rányomunk. A nyomás erőssége V2 és
2 kg között változik a kezelendő pont elhelyezkedésétől
és a betegség jellegétől függően. Ujjunk nyomáserejét
konyhai mérlegen ellenőrizhetjük.
A pont serkentő masszázsát úgy végezzük, hogy a
pontra kellő nyomással ráhelyezett ujjúnkat oldalra el-
húzzuk, befelé tartó csigavonalban körözünk úgy, hogy
közben ujjúnkat a bórfelületről nem vesszük le, és a nyo-
más erősségét megőrizzük.
8
1
A pont nyugtató kezelésére mindig gyenge masszázst
alkalmazzunk. A pontból kiindulva csigavonalban kifelé
tartva masszírozunk.
Egy-egy pont masszírozásának időtartama 1-3 perc
között legyen.
A fej és a törzs középvonalában lévő pontokat kivéve
minden pont szimmetrikus elhelyezkedésben, párosával
fordul elő.
Ne csak a betegség elhelyezkedésének oldalán lévő
pontokat kezeljük, hanem a nekik megfelelő túloldalit, il-
letve a másik végtagon lévőt is. A pontok ingerlésének a
hatása ugyanis összegződik, és így a kezelés eredménye-
sebb lesz.
Ha a beteg oldalon levő pont seb, gyulladás vagy
nagyfokú érzékenység miatt nem kezelhető, akkor csu-
pán a túloldali pontokat ingereljük. Például a jobb boka
ficam utáni nagyfokú duzzanata, fájdalmassága esetén
az előírt pontokat az egészséges bal bokán kezeljük.
A pontokat a megadott sorrendben kell ingerelni.
A kezeken és a fejen lévő pontok sokszor önmagukban is
alkalmasak a tünetek enyhítésére, de a betegségek,
amelyek ezeket a tüneteket kiváltották, csak a pont-
kombináció egészének ingerlésével javulnak.
Általában a panaszok fennállásáig kezeljük a ponto-
kat, hosszan tartó betegségeknél egy hét szünet után a
kezelés ismételhető.
Egy kezelés időtartama ne legyen 10-15 percnél hosz-
szabb.
Az ujjal történő pontkezeléses módszer nagy előnye,
hogy a legmostohább körülmények között is alkalmaz-
ható, kiváló elsósegély-nyújtási lehetőség. Mégis ajánla-
tos a kezelést nyugodt, csendes környezetben végezni.
Bizonyos hatások eléréséhez, például a vegetatív ideg-
9
rendszer és a lelki élet kedvező befolyásolásához ez alap-
vető feltétel is. Legyen zaj mentes a helyiség, ne legyen se
hideg, se túlfűtött. A kellemes, halk háttérzene nyugta-
tólag hat. Tekintve, hogy a kezelés eszköze a kéz, a kör-
mök legyenek rövidek és tiszták, a kéz lehetőleg puha és
főleg meleg legyen. Dörzsöljük össze alaposan kezünket
a masszázs elkezdése előtt, ezzel elősegítjük ujjaink jó
vérellátását, és bőrünk melegebb lesz.
FONT OS !
1. Ne alkalmazzuk terhes asszonyoknál, különösen a ter-
hesség első három hónapjában, mert vérzést okoz-
hat!
2. Nyugtatók, izgatószerek szedése után, dohányzás,
szeszes ital fogyasztása, kiadós étkezés után közvetle-
nül ne kezeljünk!
3. Nagyon meleg fürdő vagy erős lehűlés után legalább
egy órát várjunk.
4. Nyílt seben, gyulladt bőrfelületen lévő pontokat nem
szabad kezelni!
Tartós fájdalomnál, nem szűnő panaszoknál minél
előbb orvoshoz kell fordulni!!!
Mikor és milyen célra használhatjuk az ujjal történő
pontkezelést?
1. Pontosan felállított diagnózis után fájdalmak meg-
szüntetésére.
2. Fájdalomcsillapításra az orvoshoz kerülésig.
3. Az orvos által előírt gyógyító eljárások kiegészítésére.
4. Elsősegélynyújtásra (pl. asztma, fogfájás, epe- vagy
vesegörcs esetén).
10
5. Tünetek (szédülés, fülzúgás, émelygés, hányás stb.)
enyhítésére.
6. Funkcionális zavarok és betegségek (neurózis) enyhí-
tésére.
7. Gyógyult betegségek kiújulásának megelőzésére.
3
11
A BETEGSÉGEK ÉS A TÜNETEK KEZELÉSE
Allergia, ekcéma *
1. pont: 90 fokban behajlított könyöknél a könyök ha-
rántredőjének külső végén.
2. pont: A belboka felett négy harántujjnyira, közvetle-
nül a sípcsont éle mellett.
3. pont: Behajlított térdnél a térdkalács belső, felső
csücskétől három harántujjal felfelé.
4. pont: A kézháton az első és a második kézközépcsont
között. Ha széttárjuk hüvelyk- és mutatóujjunkat, há-
romszög alakú terület képződik. A pont a háromszög
csukló felé levő csúcsában van.
Idült ekcémánál
5. pont: A 3. pont felett másfél centiméterre.
Csalánkiütés, urticaria,
ha emésztési zavar következménye
6. pont: Behajlított térdnél a térdkalács alsó széle alatt
négy harántujjnyira, a sípcsont szélétől egy harántujj-
nyira oldalt.
Enyhe, nyugtató kezelés szükséges, a tünetek fennál-
lásáig naponta két alkalommal.
12
ALLERGIA, EKCÉMA
13
ÁLLKAPOCS-ÍZÜLETI FÁJDALMAK
1. pont: A fül előtt, az állcsont ívének felső peremén.
2. pont: Nyitott szájnál az állkapocsízület és a fül között
kis gödröcske látszik, ott van a kezelendő pont.
3. pont: Szintén nyitott szájnál találjuk meg, a fülcimpa
mögött, a csecsnyúlványcsont és az állkapocs között.
4. pont: A kézháton az első és a második kézközépcsont
között, a csukló felé eső szögletben lévő gödröcské-
ben.
Ha a fájdalom oka tisztázható, akkor fogorvosi kezelés
is szükséges, de gyakran előfordul, hogy az állkapocsízü-
let fájdalma, „kattogása" mögött lelki (pszichés) okok
vannak.
14
ÁLLKAPOCS-Í ZÜLETI FÁJDALMAK
15
ALUSZÉKONYSÁG
16
1. pont: A fül mögött, a csecsnyúlvány hátsó élén, a csú-
csától egy harántujjnyira felfelé.
2. pont: A boka elülső harántredőjének közepe felett két
harántujjnyira, a sípcsont éle felett.
3. pont: Behajlított térdnél a térdkalács alsó széle alatt
négy harántujjnyira, a sípcsont élétől egy harántujj-
nyira oldalt.
4. pont: A kéz háti oldalán az első és a második kézkö-
zépcsont között. Ha a hüvelyk- és a mutatóujjunkat
szétterpesztjük, az így kialakult háromszög alakú terü-
let csukló felé levő sarkában.
Ha alacsony vérnyomással társul
5. pont: A hatodik nyakcsigolya hátsó tövisnyúlványá-
nak alsó végétől három harántujjnyira. A hetedik és az
ún. előreugró, kiemelkedő hatodik csigolya felett van.
Nem gyanakszik vérszegénységre?
17
ALVÁSZAVAR
1. pont: A csukló harántredójének kisujji végén, a tenyér
felőli oldalon.
2. pont: A fül mögött, közvetlenül a csecsnyúlványcsont
csúcsa mögött.
3. pont: A belboka csúcsa felett négy harántujjnyira,
közvetlenül a sípcsont éle mellett.
4. pont: A talpon, a sarok közepén.
A válltájék izomzatának ellazítása gyakran szükséges a
nyugodt alváshoz. E célból:
5. pont: A váll legmagasabb pontja. Vízszintesig felemelt
karnál, ha kezünket az ellenkező vállra helyezzük, a
középső ujj begye alatt.
Nagyon enyhe ingerlést alkalmazzunk, nyugtató jelle-
gűt. Addig kezeljünk, amíg szükséges. Mielőtt altató
gyógyszerhez fordulnánk, érdemes megpróbálni!
18
ALVÁSZAVAR
19
ARCÜREGGYULLADÁS
1. pont: Közvetlenül az orrszárnyak két oldalán. Általá-
ban nagyon érzékeny a nyomásra; finoman, enyhén
ingereljük.
2. pont: A szemöldökök között, az orrgyökön.
3. pont: A fejtetőn a középvonalban, ott, ahol a két fület
összekötő vonal metszi.
4. pont: A fül mögött, a fülcimpa magasságában, a csecs-
nyúlványcsont és a trapézizom közti mélyedésben.
5. pont: A kézháton az első és a második kézközépcsont
között. Ha széttárjuk hüvelyk- és mutatóujjunkat, há-
romszög alakú terület formálódik; a pontot a három-
szög csukló felé levő csúcsán, egy mélyedésben talál-
juk. Szintén nagyon nyomásérzékeny.
Napi kétszeri kezelés szükséges, az első pontot napon-
ta többször, akár óránként is kezeljük; az orrdugulást
szünteti meg. Az orvos által előírt kezelés kiegészítésére
alkalmas. '
20
ARCÜREGGYULLADÁS
21
ASZTMA, HÖRGHURUT
1. pont: A mellkas középvonalában, a negyedik borda-
közi rés magasságában.
2. pont: A mellkas középvonalában, a mellcsont nyaki
végénél, az első borda ízesülésének magasságában..
3. pont: A nyakat előrehajtva a hetedik nyakcsigolya tö-
visnyúlványa kiemelkedik a gerincoszlopból. Az alatta
lévő gödröcskétől jobbra-balra 1 cm-re van a pont.
4. pont: A 3. ponttól kifelé egy harántujjal.
5. pont: A tenyéren, a mutatóujj alapízületének kisujj
felé eső részén.
Bő köpet esetén
6. pont: Behajlított térdnél a térdkalács alsó szélét a kül-
boka csúcsával összekötő vonal felénél.
Kúraszerűen kell kezelni a javulásig. Az 1., 2. és a 4.
pont kezelése a kezdődő asztmás rohamot szüntetheti.
22
ASZTMA, HÖRGHURUT
BOKAÍZÜLETI FÁJDALOM
1. pont: A boka elülső harántredőjének közepén, a két ín
között.
2. pont: A külboka csúcsa és az Achilles-ín között.
3. pont: A belboka csúcsa és az Achilles-ín között.
4. pont: A külboka előtti gödör alsó részén.
5. pont: A belboka csúcsa alatt és előtt lévő gödröcské-
ben.
6. pont: A kézen, a hüvelykujj alapízületének külső olda-
lán.
Gyulladásnál enyhe, egyéb fájdalmaknál középerős
ingerlés javasolható. A boka kifordulása, ficama után fel-
tűnően jó hatású.
24
CSUKLÓ-, KÉZ- ÉS UjjFÁJDALMAK
1. pont: A csukló kézháti oldalán, a harántredő közepén.
2. pont: E fölött három harántujjnyira.
3. pont: A csukló kézháti oldalán, a harántredő belső
szélén levő kis gödröcskében. (Ebből az ún. tabakgöd-
röcskéből szippantották annak idején a dohányt.)
4. pont: A csukló tenyéri oldalán, a harántbarázda kö-
zéppontján.
Csak kéz- és ujjfájdalmak esetén
5. pont: Négy pont az ujjak alapízületei között, a kézhá-
ton, ökölbe szorított kéznél, kissé a kézhát felé.
6. pont: Az első és második kézközépcsont között, a kéz-
háton, a csukló felé eső részen.
26
(
CSUKLÓ- , KÉZ- ÉS UJJFÁJDALOM
27
CSUKLÁS
1. pont: A kulcscsont alsó szélénél, az emlőbimbó vona-
lától egy harántujjnyira a középvonal felé.
2. pont: A mellkas középvonalában, a mellcsont alsó
végződésénél.
3. pont: Az alkar tenyér felőli oldalán, a csukló harántba-
rázdájának közepétől három harántujjnyira felfelé.
4. pont: A hetedik hátcsigolya tövisnyúlványának alsó
végétől két harántujjnyira oldalt. A hetedik hátcsigo-
lya a lapocka alsó csücskének magasságában talál-
ható.
A csuklás a rekeszizom ritmusos összerándulása. Sú-
lyos, életveszélyes betegségek tünete is lehet, ezért ma-
kacs csuklás esetén feltétlenül orvoshoz kell fordulni. Ba-
nális csuklásnál vagy ha a betegség oka tisztázva van,
középerős ingerléssel jó eredménnyel alkalmazható.
28
29
DERÉKFÁJÁS, LUMBAGO
1. pont: A második ágyéki csigolya hátsó nyúlványától
két harántujjnyira oldalt, kb. a köldök magasságában,
hátul.
2. pont: A térdhajlat közepén.
3. pont: A külboka csúcsa és az Achilles-ín között.
4. pont: Az alkar kézháti oldalán. A csukló harántredójé-
nek külső szélét a könyök harántredójének külső szé-
lével összekötő vonalban, annak felső kétharmadá-
ban. A pont kezelése közben óvatosan mozgassuk de-
rekunkat.
Két-három különösen nyomásérzékeny, fájdalmas
pontot is keressünk meg a deréktájon, és nagyon enyhe,
nyugtató módszerrel masszírozzuk. A kezelés fájdalom-
csillapító és izomellazító hatású.
30
DERÉKFÁJÁS, LUMBAGO
31
ÉJJELI ÁGYBAVIZELÉS
1. pont: A belboka csúcsa felett négy harántujjnyira, a
sípcsont éle mellett.
2. pont: Behajlított térdnél a térdkalács alsó szélétől
négy harántujjal lefelé, a sípcsont élétől egy harántuj-
jal kifelé.
3. pont: A deréktájon, a második ágyéki csigolya tövis-
nyúlványának alsó szélétől két harántujjnyira oldalt.
A pont a köldök magasságában van a törzs hátsó olda-
lán.
4. pont: A has középvonalában, a szeméremcsont pere-
me felett.
5. pont: A has középvonalában, a köldök alatt négy ha-
rántujjnyira.
Nyugtalan alvás esetén
6. pont: A csukló tenyér felőli oldalán, a harántredó kis-
ujji végén. «
Enyhe ingerlést végezzünk lefekvés előtt. Kéthetes kú-
ra után egy hét szünet, majd szükség szerint ismétlé*s. Az
esetleges szervi okot urológus orvos zárja ki!
32
ÉJJELI ÁGYBAVIZELÉS
ELHÍZÁS
1. pont: A felkar oldalsó részén, a deltaizom szélén, vala-
mivel a végződése felett.
2. pont: A kézháton, a négyes-ötös kézközépcsont kö-
zött, az ujjak közötti bórredőtől két harántujjnyira.
Kezeléskor az ujjakat hajlítsuk be.
3. pont: A hason, a test középvonalában, a köldök és a
mellcsont vége közötti távolság felénél.
4. pont: Behajlított térdnél a térdkalács alsó széle alatt
négy harántujjnyira, a sípcsont élétől egy harántujj-
nyira oldalt.
5. pont: Az orr és a felső ajak közötti árokban.
Szükséges, hogy a fogyni akaró megfelelő diétát is
tartson, kellő mértékben mozogjon, motiválva legyen a
fogyásra.
A pontokat szimmetrikusan kezeljük, kéthetes na-
ponkénti kezelés után egy hét szünet, majd szükség ese-
tén ismétlés.
34
ELHÍZÁS
35
EPEGÖRCS
1. pont: A lábszár külső oldalán, a szárkapocs fejecse
alatt egy harántujjnyira. Gyakran e pont masszírozása
önmagában is elegendő a fájdalom csökkentésére.
2. pont: Az első ponthoz közel, a szárkapocs fejecse alatt
és előtt lévő gödröcskében.
3. pont: A tizedik hátcsigolya középső nyúlványának al-
só szélétől két harántujjnyira mindkét oldalon. Ez a
pont az epehólyag működését hangólja össze.
4. pont: A gyűrúsujj első ízületének a kisujj felé eső ré-
szén, oldalt; körömmel ingereljük.
Hányinger, hányás esetén:
5. pont: Az alkar tenyér felőli oldalán, a csukló haránt-
barázdájának közepe felett három harántujjnyira.
Minél erósebbek a tünetek, annál enyhébben kell a
pontokat kezelni. Nyugtató masszázst alkalmazzunk, a
bevezetésben leírt módszer szerint. Szimmetrikusan, a
test két oldalán kezeljünk.
36
FEJFÁJÁS (AZ EGÉSZ FEJRE KITERJEDŐ)
1. pont: A fejtetőn a középvonalban, ott, ahol a két fül-
csúcsot összekötő vonal metszené.
2. pont: A fül mögött, afülcimpa magasságában, a csecs-
nyúlványcsont és a trapézizom közötti gödröcskében.
3. pont: A szemöldökök között az orrgyökön.
4. pont: Az első és a második kézközépcsont között, a
kézháti oldalon. Széttárt hüvelyk- és mutatóujjunk
közötti, háromszög alakú terület csúcsán, a csukló fe-
lőli sarokban.
5. pont: A külboka csúcsa és az Achilles-ín között.
A fejfájás okát mindig tisztázni kell, azonban mielőtt
fájdalomcsillapítóhoz fordulnánk, érdemes alkalmazni a
pontmasszázst. A fejen lévő pontokat igen enyhe, nyug-
tató ingerléssel kezeljük. Fejtetői fejfájásnál az 1., 2. és a
4. pontot kezeljük.
38
FEJFÁJÁS ( HOMLOKTÁJI)
1. pont: A két szemöldök között, az orrgyökön.
2. pont: A szemöldök közepe felett egy harántujjnyira.
3. pont: Az első és a második kézközépcsont között a
kézháton. Ha a hüvelyk- és a mutatóujját szétter-
pesztjük, a háromszög alakú terület csukló felőli sarká-
ban.
4. pont: A mutatóujj középső ízületének hüvelykujj felé
eső oldalán. Körömmel kezeljük.
5. pont: A lábháton, az első és a második lábközépcsont
közötti mélyedésben.
Makacs, visszatérő homloktáji fejfájás okát tisztázni
kell! (Gégészeten, szemészeten.)
40
FEJFÁJÁS (HOMLOKTÁJI)
41
FEJFÁJÁS (TARKÓTÁJI)
1. pont: A tarkón, a fülcimpa alsó szélének magasságá-
ban, a középvonaltól két harántujjnyira oldalt. Érzé-
keny pont.
2. pont: A kézen, a kisujj alapízületének külső oldalán.
A tenyér harántbarázdájának külső végén.
3. pont: A lábfej külső oldalán, az ötödik lábközépcsont
kisujjal való ízesülésénél lévő kis mélyedésben.
4. pont: Keressünk a tarkón egy-két feltűnően érzékeny
pontot, ezeket nagyon enyhe nyomással masszíroz-
zuk. Pl. gyakran találunk érzékenységet a tarkó közép-
vonalában, a tarkócsont alatt.
Vérnyomás rendben?
42
FEJFÁJÁS (TARKÓTÁJI)
43
FOGFÁJÁS
1. pont: A kézháton, az első és a második kézközépcsont
között. Ha széttárjuk hüvelyk- és mutatóujjunkat, há-
romszög alakú terület formálódik; a pontot a három-
szög csukló felé eső csúcsán, egy kis mélyedésben ta-
láljuk meg.
2. pont: Szintén a kézháton, a középső és a gyűrűsujjak
alapízületei között.
3. pont: A lábháton a második és a harmadik lábujj közti
bőrredőtól egy harántujjal feljebb.
Az 1., 2., 3. pontot mindkét oldalon kezeljük. Kiegészít-
jük a felső fogak fájdalmánál az azonos oldalon lévő
következő pont kezelésével:
4. pont: Az állkapocsízület előtt, az állcsont alatt lévő
mélyedésben.
Az alsó fogak fájdalmánál az azonos oldalon levő
5. pont kezelésével egészíthetjük ki.
5. pont: Egy harántujjal előre és felfelé az állkapocsszög-
lettől, összeszorított szájnál a rágóizom e helyen elő-
domborodik.
Amíg a fogorvoshoz jutunk vagy várunk rá, hatásos
segítséget jelenthetnek ezek a pontok. Az első pont erős
ingerlése fogászati kezelés alatt érzéstelenítő hatású le-
het.
44
FOGFÁJÁS
45
FÜLZÚGÁS
1. pont: A fülkagyló mögött, a fülcimpa magasságában, a
csecsnyúlványcsont és a trapézizom közötti mélye-
désben.
2. pont: A fülcimpa magasságában, a csecsnyúlvány
alatt és előtt levő kis mélyedésben. Nyitott szájnál
könnyebben megtalálható.
3. pont: Közvetlenül a fül előtt.
4. pont: Az alkar kézháti oldalán, a csukló harántbaráz-
dájának középpontja felett három harántujjnyira.
5. pont: A kisujj alapízületének külső oldalán.
Kúraszerűen napi egy alkalommal végezzük, de a fül-
zúgás jelentkezésekor alkalmilag is hasznos kezelni. Két-
hetes kúra után egy hét szünet, majd szükség esetén is-
métlés. A nagyothalláson is javíthat.
46
FÜLZÚGÁS
47
GYOMORFÁJÁS, G YOMORG ÖRCS
1. pont: A kézháton, a második és a harmadik kézközép-
csont között, az ujjakkal való ízesülésüktói kissé a
csukló felé.
2. pont: Az alkar tenyér felőli oldalán, a csukló harántre-
dójének középpontja felett három harántujjnyira.
3. pont: A deréktájon, a köldök magasságában, a gerinc-
oszloptól egytenyémyire mindkét oldalon.
4. pont: A térdkalács alsó széle alatt négy harántujjnyira,
a sípcsont élétől egy harántujjnyira oldalt.
Fekélybetegségeknél kiegészítendő:
5. pont: A láb belső oldalán, az első lábközépcsont boka
felőli ízesülésénél.
A tünetek okát tisztázni kell. A görcsös fájdalmak alatt
erős, egyébként enyhe ingerléssel kezeljünk.
48
GYOMORFÁJÁS, GYOMORGÖRCS
49
\
GYOMORSÜLLYEDÉS
1. pont: A kéz hüvelykujjának köröm alatti ízületén, illet-
ve a kézháti oldalon, a redő közepén. Mindkettőt kö-
römmel kezeljük.
2. pont: A csukló tenyéroldali harántredójének közép-
pontja felett három harántujjnyira.
3. pont: A has középvonalában, a köldök felett egyte-
nyérnyi távolságra.
4. pont: A térdkalács alsó széle alatt négy harántujjnyira,
a sípcsont élétől egy harántujjnyira oldalt.
5. pont: A lábháton, az első és a második lábközépcsont
közötti mélyedésben.
Napi kétszeri kezelés tíz-tizenkét napon keresztül; két
hét szünet után szükség esetén ismétlés.
50
GYOMORSÜLLYEDÉS
51
HÁNYÁS, HÁNYINGER
1. pont: Az alkar tenyér felőli oldalán, a csukló harántre-
dójének közepétől két harántujjnyira.
2. pont: A mellcsont nyaki végén, középen.
3. pont: Behajlított térdnél a térdkalács alsó csücske
alatt négy harántujjnyira, a sípcsont élétől egy haránt-
ujjnyi távolságra.
4. pont: A láb belső oldalán, az első lábközépcsont boka
felőli ízesülésénél.
5. pont: A kézen, a hüvelykujj köröm alatti ízületének
külső oldalán.
Tüneti kezelésre, elsősegélyre alkalmas. A kiváltó okot
mindig tisztázni kell! Terhességi hányásnál nem alkal-
mazható !
52
HÁNYÁS, HÁNYINGER
53
IDEGESSÉG, NEURÓZIS
1. pont: A csukló harántredőjének a kisujj felé eső vé-
gén, a tenyér felőli oldalon.
2. pont: A fejtetőn, a középvonalban, ahol azt a két fül-
csúcsot összekötő vonal metszi.
3. pont: Tulajdonképpen négy pontból áll: az előző, a
fejtetőn levő ponttól egy harántujjnyira vannak előre,
hátra, jobbra, balra.
4. pont: Behajlított térdnél a térdkalács alsó széle alatt
négy harántujjnyira, a sípcsont élétől egy harántujj-
nyira oldalt.
5. pont: A belboka csúcsa felett négy harántujjnyi távol-
ságra, közvetlenül a sípcsont széle mellett.
A pontok feszültség- és szorongásoldó hatásúak.
Rendszeresen ingerelve tartós javulás érhető el, de az al-
kalmilag fellépő ideges rosszulléteket is oldják. Vizsgák,
előadások, értekezletek alatt a csuklón és a fejtetőn lévő
pontok feltűnés nélkül kezelhetők.
54
IDEGESSÉG, NEURÓZIS
KLIMAXOS PANASZOK
1. pont: A csukló harántbarázdájának kisujji végén, ate-
nyér felőli oldalon.
2. pont: Az előbbi pont felett fél harántujjnyira.
3. pont: A fejtető középvonalában, ahol azt a két fülcsú-
csot összekötő vonal metszi.
4. pont: A belboka fölött négy harántujjnyira, közvetle-
nül a sípcsont éle mellett.
A pontok nyugtató, hőhullámot és verejtékezést
csökkentő hatásúak. A 4. pont a belső elválasztású hor-
monok befolyásolásán keresztül hat.
Hét-tíz napon keresztül napi két alkalommal kezel-
jünk: a kezelés idejét a tünetek erős felléptekor ajánlatos
kezdeni.
56
KLIMAXOS PANASZOK
57
KÖNYÖKÍZÜLETI FÁJDALOM
1. pont: Behajlított könyöknél a könyökhajlat külső vé-
gén.
2. pont: Tulajdonképpen egy-egy pont az előbbi fölött és
alatt egy harántujjnyira.
3. pont: Az alkar kézháti oldalán, a csukló harántredőjé-
nek közepétől három harántujjnyira.
4. pont: Behajlított könyöknél a könyökhajlat belső vé-
gén.
5. pont: A lábszár külső oldalán, a szárkapocscsont feje-
cse alatt és előtt levő gödröcskében.
Teniszkönyöknél az 1., 2., 3. pontokat kezeljük.
58
KÖNYÖKÍ ZÜLETI FÁJDALOM
59
LÁBIKRAGÖRCS
1. pont: A lábszár hátsó izomzata megfeszített állapot-
ban jól látható két izomköteget képez: a köztük lévő,
lefelé nyitott szöget mutató terület csúcsa a pont.
2. pont: Az előbbitől egy harántujjnyira kifelé és lefelé.
3. pont: A talp közepén.
4. pont: A térdkalácstól lefelé, a térdkalács inán.
Elsősegélyként alkalmazható; a vádligörcs okát orvos-
nak kell tisztáznia.
60
61
LÁBSZÁRFEKÉLY
1. pont: A kézháton, az első és a második kézközépcsont
között, a széttárt mutató- és hüvelykujjnál, a csukló
felőli gödröcskében.
2. pont: Behajlított térdnél a térdkalács belső, felső
csücske felett három harántujjnyira.
3. pont: A térdhajlat külső szélén, a jól tapintható ín bel-
ső oldalán.
4. pont: A belboka felett egy harántujjnyira. Ha a fekély
ezen a helyen van, akkor ezt a pontot természetesen
nem kezelhetjük.
Jó hatású, ha a fekély szélétől egy harántujjnyira két-
három pontot kiválasztunk, és azokat igen enyhe inger-
léssel masszírozzuk. A gyógyszeres kezelés hatásos ki-
egészítője.
A pontokat az egészséges lábon is kezeljük!
62
63
i
MAGAS VÉRNYOMÁS
1. pont: Behajlított könyöknél a könyökhajlat külső vé-
gén.
2. pont: A lábháton, az első és a második lábközépcsont
közötti mélyedésben.
3. pont: Behajlított térdnél a térdkalács alatt négy ha-
rántujjal, a sípcsont élétől egy harántujjnyira oldalt.
4. pont: A hatodik nyakcsigolya alsó végétől három ha-
rántujjnyira oldalt. A hetedik nyakcsigolya előrehaj-
tott nyaknál jól észlelhető, mivel kiemelkedik a gerinc-
oszlopból. E felett van a hatodik nyakcsigolya.
Gyógyszeres kezelés kiegészítésére alkalmas terápia.
Az általános tünetek (fejfájás, alvászavarok, szédülés,
fülzúgás sfb.) enyhítésére a javasolt pontok masszírozá-
sával egészíthetjük ki a kezelést. Vérnyomás-ellenőrzé-
sek szükségesek.
64
MEGFÁZÁS, NÁTHA
1. pont: A kézháton, az első és a második kézközépcsont
között. Ha a hüvelykujjunkat a mutatóujjunkhoz pré-
seljük, egy kis izompúp képződik, annak a legmaga-
sabb pontja.
2. pont: A fülkagyló mögött, a fülcimpa magasságában, a
csecsnyúlványcsont és a trapézizom közötti mélye-
désben.
3. pont: A hetedik nyakcsigolya tövisnyúlványa előre-
hajtott fejnél kiemelkedik a gerincoszlop vonalából.
Közvetlenül a tövisnyúlvány alatt, az első hátcsigolya
tövisnyúlványa fölött.
Nehezített orrlégzés esetén:
4. pont: Az orrszárnyak középmagasságában, fél centi-
méterre az orrszárnytól.
Köhögés esetén:
5. pont: A tenyéren, a mutatóujj alapízületének kisujj
felé eső részén.
Az 1., 2. és a 3. pontot naponta kétszer, a tüneti ponto-
kat szükség szerint kell kezelni nyugtató masszázzsal, il-
letve középerős nyomással.
66
MEGFÁZÁS, NÁTHA
67
MEREV NYAK
68
1. pont: A fül mögött, afülcimpa magasságában, a csecs-
nyúlványcsont és a trapézizom közötti gödröcskében.
2. pont: A váll legmagasabb pontja. Vízszintesig felemelt
kezünket, ha az ellenoldali vállra helyezzük, a középső
ujjunk begye alatt.
3. pont: Az alkar kézháti oldalán, a csukló harántredójé-
nek közepétől három harántujjnyira. -
4. pont: A kézen a kisujj alapízületének külső oldalán, a
tenyér harántbarázdájának végén.
Általában rossz helyzetben alvásnak, „elfekvésnek",
huzatnak tulajdonítják ezt a fájdalmas betegséget. Fel-
tűnően gyakran alakul ki rossz lelkiállapotban, így ismét-
lődése esetén a lelki élet rendezése is fontos.
MEREV NYAK
69
MIGRÉN
1. pont: A halántékon, a szemöldök végétől másfél ha-
rántujjnyira lévő mélyedésben.
2. pont: A szemöldök közepén.
3. pont: A fülkagyló csúcsa felett két harántujjnyira. Rá-
gáskor a halántékizom mozgása idáig terjed.
4. pont: A gyűrúsujj középső ízületének kisujj felé eső ol-
dalán. Körömmel.
5. pont: A külboka felett két harántujjnyira, a szárkapocs
hátsó élénél.
Neuralgiás fejfájásnál:
6. pont: A tenyéren, a mutatóujj alapízületének kisujj
felőli oldalán.
70
71
NYAKCSIGOLYA OKOZ T A BÁNTALMAK
1. pont: A fül mögött, afülcimpa magasságában, a csecs-
nyúlványcsont és a trapézizom közötti mélyedésben.
2. pont: Az állcsúcs és az alsó ajak között lévő árokban,
középen.
3. pont: Az alkar kézháti oldalán, a csukló harántredőjé-
nek középpontjától három harántujjnyira felfelé.
4. pont: Behajlított térdnél a térdkalács csúcsát a külbo-
ka csúcsával összekötő távolság felénél. Nyakbántal-
maknál érzékeny pont. Visszeres lábaknál kezelése ti-
los!
5. pont: A külboka csúcsa és az Achilles-ín között.
A karok zsibbadása esetén:
6. pont: A könyök harántredójének külső szélén.
NYAKCSIGOLYA OKOZ T A BÁNTALMAK
73
ORRVÉRZÉS
1. pont: Az orrnyílások alatt.
2. pont: A koponyatetőn a középvonalban, a nagyku-
tacsnál. Kisgyerekeknél vigyázat, ha a kutacs még nem
záródott, tilos kezelni!
3. pont: A fül mögött, a csecsnyúlványcsont és a trapéz-
izom közötti mélyedésben.
4. pont: Az első és második kézközépcsont között, a kéz-
háti oldalon. Ha a hüvelyk- és a mutatóujj unkát szét-
terpesztjük, háromszög alakú terület képződik; a
csukló felé eső sarokban találjuk a pontot.
5. pont: A láb nagyujján, a körömágytól fél cm-re.
Elsősegélyként alkalmazhatjuk. Ismétlődő orrvérzések
esetén az okot orvosnak kell tisztáznia!
74
ORRVÉRZÉS
ÖV SÖMÖR
76
1. pont: Behajlított könyöknél a könyök harántbarázdá-
jának külső végénél.
2. pont: Behajlított térdnél a térdkalács belső, felső csücs-
ke felett három harántujjnyira.
3. pont: A térdhajlat közepén.
4. pont: A gerincoszlop mellett, a fájdalom és a kiütések
magasságában, a csigolyatestektől egy harántujjnyira
jobbra és balra.
5. pont: A kéz hüvelykujjának köröm alatti ízületénél, a
külső oldalon. Körömmel kezeljük.
A fenti pontok masszírozása a betegség lefolyását rö-
vidíti, a fájdalmat csillapítja. Bordaközi ideggyulladásnál
is alkalmazható. Középerős ingerléssel kezeljük.
A gyógyszeres kezelés kiegészítésére alkalmas.
ÖVSÖMÖR
77
PATTANÁSOS BÖR
Rendszeres kezeléssel javulást érünk el, vagy éppen-
séggel elmúlik a pattanásképződés.
Gyógyszeres kezeléssel vagy egyéb módszerekkel
kombinálható.
78
1. pont: A kézháton az első és a második kézközépcsont
között. Ha széttárjuk hüvelyk- és mutatóujjunkat, há-
romszög alakú terület formálódik; a keresett pont a
csukló felé eső csúcsán, kis mélyedésben van.
2. pont: Behajlított térdnél a sípcsont belső bütyke és a
sípcsont belső éle alkotta mélyedésben. Egy magas-
ságban van a sípcsont elülső bütykével. Ránctalanító
hatása is lehet.
3. pont: A belboka csúcsa felett négy harántujjnyira,
közvetlen a sípcsont élénél.
4. pont: A csukló harántredójének kisujji végén, a tenyé-
ri oldalon.
v
PATTANÁSOS BŐR
1
79
REKEDTSÉG
1. pont: A mutatóujj körömágyának hüvelykujj felé eső
része alatt.
2. pont: A kézháton, az első és a második kézközépcsont
között, a csukló felé eső mélyedésben; szétterpesztett
ujjaknál válik láthatóvá.
3. pont: Az alkar tenyér felőli oldalán, a csukló harántre-
dőjének kisujji vége felett egy harántujjnyira.
4. pont: Az ádámcsutka magasságában, attól négy ha-
rántujjnyira oldalt, a hosszú nyakizom két izomkötege
között. Egyszerre csak az egyik oldalon szabad ezt a
pontot kezelni, nagyon enyhe nyomással, a közeli ütő-
ér leszorításának veszélye miatt.
Tartós rekedtséggel mielőbb gégész szakorvoshoz kell
fordulni!
80
REKEDTSÉG
(
SZEMBETEGSÉGEK
Tompalátás, kancsalság, kötőhártya-gyulladás
1. pont: A fej középvonalában, a két szemöldök között.
2. pont: Előretekintő szem pupillájának vonalában, a
szemöldökön.
3. pont: A halántékon, a külső szemzugtól két haránt-
ujjnyira levő mélyedésben.
4. pont: A fülkagyló mögött, afülcimpa magasságában, a
csecsnyúlványcsont és a trapézizom közötti mélye-
désben.
5. pont: A kézháton, az első és a második kézközépcsont
között. Ha hüvelykujjunkat mutatóujjunkhoz szorít-
juk, egy kis izompúp képződik, annak a legmagasabb
pontja.
6. pont: A hüvelykujj köröm alatti ízületének mutatóujj
felőli oldalán. Körömmel kezeljük.
Két héten keresztül naponta kezeljünk; egy hét szünet
után ismételni lehet. Enyhe ingert alkalmazzunk.
82
SZEXUÁLIS ZAVAROK, IMPOTENCIA
1. pont: Négy harántujjal a köldök alatt, a test középvo-
nalában.
2. pont: Az előbbitől másfél centiméterre, mindkét ol-
dalon.
3. pont: A belboka csúcsa felett négy harántujjnyira,
közvetlenül a sípcsont éle mellett.
4. pont: Behajlított térdnél a térdkalács alsó széle alatt
négy harántujjnyira, a sípcsont élétől egy harántujj-
nyira oldalt.
5. pont: Deréktájon, a köldök magasságában, a közép-
vonaltól két harántujjnyira kétoldalt.
Középerős ingerléssel, naponta egyszer, tíz-tizennégy
napon keresztül.
84
SZEXUÁLIS ZAVAROK, IMPOTENCIA
85
A TEJELVÁLASZTÁS FOKOZÁSÁRA
l .pont: A mellkas középvonalában, a negyedik borda-
közi rés magasságában.
2. pont: Az emlóbimbó vonalában függőlegesen lefelé,
a mell alsó harántredójében, az ötödik bordaközben.
3. pont: A hónaljüreg közepén.
4. pont: A gyűrűs- és a kisujj közti bórredőtől egy cen-
timéterre, gyakorlatilag az ujjak között.
5. pont: Behajlított térdnél a térdkalács alsó szélétől le-
felé négy harántujjnyi távolságra, a sípcsont élétől egy
harántujjnyira oldalt.
Naponta kétszer kell kezelni a kívánt eredmény eléré-
séig. A mell nagyobbítására is alkalmas.
86
A TEJELVÁLASZTÁS FOKOZÁSA
V
87
TÉRDÍZÜLETI FÁJDALOM
1. pont: A térdkalács felső, külső csücske felett három
harántujjnyira.
2. pont: A térdkalács felső, belső csücske felett három
harántujjnyira.
3. pont. A térdkalács alsó csúcsától induló széles ín jobb
és bal oldalán lévő mélyedésben.
4. pont: A lábszár külső oldalán, a szárkapocscsont feje-
cse előtt és alatt lévő gödröcskében.
5. pont: A 4. ponttal egy magasságban, a lábszár belső ol-
dalán, a sípcsont bütyke alatt.
6. pont: A mutatóujj második ízületének hüvelykujj felé
eső oldalán. Körömmel kezeljük.
A kezelést a térd gyulladásos betegségeinél enyhe in-
gerléssel végezzük. Az ízület kopásos, degeneratív be-
tegségeinél középerős ingerlés szükséges.
Ficam, izom, ínhúzódás utókezelésére, elsősegélye-
ként is alkalmazható.
Az 1-5. pontot behajlított térdnél találjuk meg, és
olyan helyzetben is kezeljük!
88
TÉRDÍZÜLETI FÁJDALOM
89
VÁLLÍZÜLETI FÁJDALOM
1. pont: A váll elülső, oldalsó részén. Felemelt karnál egy
kis gödröcske képződik e helyen. Nagyon érzékeny
pont.
2. pont: A váll oldalsó részén, a deltaizom közepén.
3. pont: A váll legmagasabb pontja. Vízszintig emelt ke-
zünket az ellenoldali vállra helyezve a középső ujjunk
begye alatt van.
4. pont: A lapocka külső szélének közepénél.
5. pont: A térdkalács alsó szélét a külboka csúcsával ösz-
szekötó távolság felénél.
6. pont: A mutatóujj alapízületének hüvelykujj felé eső
szélén.
Fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatású ke-
zelés, naponta kétszer, a tünetek fennállásáig végezzük.
90
91
TARTALOM
BEVEZETÉS 5
A PONTNYOMÁS KIVITELEZÉSE 7
A pontmasszázs technikája 8
Mikor és milyen célra használhatjuk az ujjal történő
pontkezelést? 10
A BETEGSÉGEK ÉS A TÜNETEK KEZELÉSE 12
Allergia, ekcéma 12
Állkapocs-ízületi fájdalmak 14
Aluszékonyság 16
Alvászavar 18
Arcüreggyulladás 20
Asztma, hörghurut 22
Bokaízületi fájdalom 24
Csukló-, kéz- és ujjfájdalmak 26
Csuklás 28
Derékfájás, lumbágó 30
Éjjeli ágybavizelés 32
Elhízás 34
Epegörcs 36
Fejfájás (az egész fejre kiterjedő) 38
Fejfájás (homloktáji) 40
Fejfájás (tarkótáji) 42
Fogfájás 44
Fülzúgás 46
Gyomorfájás, gyomorgörcs 48
Gyomorsüllyedés 50
Hányás, hányinger 52
Idegesség, neurózis 54
Klimaxos panaszok 56
93
Könyökízületi fájdalom 58
Lábikragörcs 60
Lábszárfekély 62
Magas vérnyomás 64
Megfázás, nátha 66
Merev nyak 68
Migrén 70
Nyakcsigolya okozta bántalmak 72
Orrvérzés 74
Övsömör 76
Pattanásos bór 78
Rekedtség 80
Szembetegségek 82
Szexuális zavarok, impotencia 84
A tejelválasztás fokozására 86
Térdízületi fájdalom 88
Vállízületi fájdalom 90
Tisztelt Olvasó!

Ön talán már régi ol vasój a a Planétás ki ad-
ványainak, vagy most van először kezében
ilyen könyv?
Már több mint négy éve indítottuk útjára a
Planétás könyvek sorozatot, melynek köte-
teivel elsősorban az egészséges emberhez, il-
letve a gyógyulni vágyókhoz szólunk.
Ebben az évben felújítjuk sorozatunkat, új
borítóval indítjuk útjára további kötetein-
ket:
dr. Für László: Segíts magadon uj j nyomás-
sal és -masszázzsal
dr. Szalay Miklós: Halimbai füveskönyv.
• • •
Régi ismerősöket is találhatnak maj d a
könyvesboltokban, az utcai árusoknál. Is-
mert szerzőkkel és ismert borítókkal, köte-
tekkel:
dr. Palágyi Jol anda: Gyógyító zónák
dr. Ol áh Andor: Házipatika gyógynövé-
nyekből
Jen Van Guy: Beszél (?) a kéz \
George Ohsawa: A gyógyító makrobiotika
Dr. Szalay Miklós
Halimbai füveskönyv
-
A „halimbai espereseként az egész ország
ismerte a szerzőt. Saj nos 1990 nyár eleje óta
már nem gyógyí t. Teáinak egy része viszont
nagyon népszerű. Hosszú élete során egy or-
szág „füves embere" volt. Sikerei bizonyítják
hozzáértését. Nagy és értékes hagyománya
van a szerzetesek, papok gyógyí tó tevékeny-
ségének, gyógynövényekkel való gyógyítá-
sának.
Saj át tapasztalatain kívül ennek is örököse
dr. Szal ay Miklós. 1973-ban már kinyomta-
tott könyvének terjesztését megakadál yoz-
ta az egészségügyi kormányzat. Ennek az
egyéni sérelemnek és nemzeti érdeket sértő
intézkedésnek is orvoslása ennek a könyv-
nek a megjelentetése, valamint egy áldoza-
tos, segítőkész életnek az elismerése is.
Rövid bevezetőjében a természetes
gyógymódokkal történő gyógyí táshoz ad ál-
talános tanácsokat. Ezt követi a gyógynövé-
nyek leírása, maj d gyakorlati tanácsok a
gyógynövények gyűjtéséhez, felhasználásá-
hoz. A betegségekre ajánlott teakeverékek
felsorolása után a gyógymódokat ismerteti,
majd a gyógyult betegek által írt levelekből
közöl néhányat.
Az utóbbi években örvendetes módon
növekedett azoknak a száma, akik nemcsak
a gyári gyógyszerkészítményeket, hanem a
gyógynövényeket is al kal mazzák, esetleg
ezekkel egészítik ki a hagyományos készít-
ményeket. A hagyományos orvoslás is egyre
nagyobb érdeklődéssel fordul a természetes
gyógy el járások felé.
Jó szívvel ajánljuk az egészségeseknek, az
orvosoknak és a betegeknek egyaránt.
Dr. Palágyi Jolanda
Gyógyító zónák
Talp- és tenyérmasszázs
•.:•'•<• ffiB ••• i» "í; i; -
!
foss
Testünkön több száz aktív pont és aktív
zóna található, s ha ezeket masszí rozzuk,
akkor a hozzá tartozó szervet ingereljük.
A masszázs serkenti a vér- és nyirokkerin-
gést, elősegíti a sal akanyagok kiválasztását,
szabál yozza a hormontermelő mirigyek mű-
ködését, j ótékonyan hat az idegrendszerre.
hílem csodaszer a reflexzóna-terápia, ha-
nem évezredes, keleti gyógymód, amit egyre
többen al kal maznak szerte a világban, mert
mellékhatás nélküli, természetes gyógyító el-
járás.
Pontos kezelési útmutatót, zónatérképet
és sokéves gyógyí tó tapasztalatot talál eb-
ben a könyvben az öngyógyításra vállalkozó
olvasó.
Dr. Ol áh Andor
Házipatika gyógynövényekből
Az egészség nagy kincs, amelynek megőr-
zésért mindent el kell követnünk. Figyelnünk
kell a táplálkozásunkra, munkánkra, pihené-
sünkre, kikapcsolódásunkra. Ha megbeteg-
szünk, nem érezzük jól magunkat, ne csak a
tablettákra bízzuk gyógyul ásunkat.
A népszerű orvos-író könyvében a többi
között vese- és hólyagbajokra, nőgyógyá-
szati panaszokra, a bőr betegségeire, a seb-
gyógyításra ad recepteket. Leírja a gyógynö-
vények hatóanyagait, a teák elkészítésének
módjait, alkalmazásuk lehetőségeit.
A „zöld orvostudományt" mindenki elsa-
játíthatja, s nem kell félni a mellékhatásoktól,
ha betartja a javasolt gyógymódot.
Ha valaki még arra is vállalkozik, hogy
megismerje, gyűjtse, szárítsa a gyógynövé-
nyeket, nemcsak az egészséges életmódhoz,
hanem a természethez is közelebb kerül.
George Ohsawa
A gyógyító makrobiotika
A szerző mint a keleti, mind a nyugati or-
voslást tanul mányozta. Azon kevesek egyi-
ke, akik ismerik a nyugati medi ci na hiányos-
ságait és a keleti gyógyászat előnyeit.
Ebben a könyvében arról ír, hogyan győz-
hető le az olyan, ma még gyógyíthatatlan be-
tegségekkel szemben érzett félelem, mint
amilyen például a rák és az AI DS.
Ha a félelmet legyőzzük, legyőzzük a be-
tegséget is. A makrobiotika az a stratégia,
ami ehhez a győzel emhez visz. A makrobio-
tikus életmód egész embert kívánó magatar-
tás, amelynek végső cél j a a megelégedett,
érzelmekben gazdag, boldog lelkiállapot.
Ennek elsajátításához adj a meg a szellemi
alapokat ez a mű, amelyet szerzője azért ír-
hatott meg, mert saját tapasztalatai vezették
azokhoz a felismerésekhez, amelyeket köz-
read.
WMF
Jen Van Guy
Beszél (?) a kéz
Beszél a kéz. Beszél az alakja, az ujjak for-
mája, árulkodnak a körmök, a szőrszálak, a
tenyér vonalai és dudorai.
Már az ókorban jövendöltek tenyérből, és
későbbi korokban is népszerű volt a tenyér-
jóslás. A ma emberét ugyanúgy érdekli, mit
rejt a tenyere. Mindenki szeretné tudni, bol-
dog lesz-e, viszontszeretik-e, előbbre jut-e,
meddig él?
E könyv segítségével ki-ki j obban megis-
merheti önmagát, felfedezhet saját szemé-
lyiségében olyan vonásokat, amelyeket kija-
víthat.
A kéz, a tenyér ismerete sokat elárul az
emberről, szó nélkül fedezhetjük fel a művé-
szi hajlamot, a kreativitást, sőt az egészségi
állapotra is következtethet az éles szemű
megfigyelő.
Fejfájás, izomgörcs, nátha. Hányszor és éppen a
leglehetetlenebb helyeken, időpontban keseríti
meg az ember életét.
Mit tegyünk? Gyógyszer? Orvos? Várakozás?
A gyors segítség itt van az Ön kezében. Átvitt
értelemben is, mert ebből a könyvből megta-
nulható a betegségek és a kellemetlen tünetek
ujjnyomásos és masszázsmődszerrel való egy-
szerű, hatékony kezelése.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful