You are on page 1of 2

Bullying,nakakasira sa pag-aaral!

Bullying o pambubuli ang malaking problema


ngayon sa mga guro at mga magulang sa paaralan
na naging dahilan sa paghinto sa pag-aaral ng isang
mag-aaral.
Ano nga ba ang bullying?Kailan ito nangyayari?
Ang bullying ay ang pang-aasar o pangungutya
ng isang estudyante sa kanyang kapwa mag-aaral na
kalimitang hahantong sa aksidente o higit pang
truma ang madama ng biktima.
Ayon sa Gurong Tagapatnubay na si Gng.Marry
Anne Cambing,nagagawa ito ng estudyante na
magbuli sa kapwa niya mag-aaral sa kadahilanang
una, kulang sila ng pansin sa kanilang mga magulang
sa kanilang tahanan. Pangalawa, sinasaktan sila ng
kanilang mga magulang kaya binubuhos nito ang
galit sa kapwa niya mag-aaral sa pamamagitan ng
pambubuli.
Kalimitang mawawalan na ng ganang mag-aral
at mawalan din ng tiwala sa sarili ang batang
biktima ng pambubuli sa kapwa niya mag-aaral.
Kaya, ang Pangkagawaran ng Edukasyon ay
naglunsad ng adinansang nakasaad sa pagbabawal
sa pambubuli ng mga mag-aaral sa kapwa
estudyante at pagbibigay sa kanila ng kaukulang
parusa.
Kinakailangang andiyan palagi ang mga
magulang at guro para maiwasan ang pambubuli at
gagabay sa mga bata upang maiwasan ang maging
biktima ng pambubuli.