P. 1
Modelarea Deciziei Financiare Si Monetare g1

Modelarea Deciziei Financiare Si Monetare g1

|Views: 6|Likes:
Published by tzotzo_oztozt

More info:

Published by: tzotzo_oztozt on Jun 17, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2014

pdf

text

original

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL
SPECIALITATEA FINANTE BANCI
ANUL II ZI, FR, ID SEM.II
LECTOR UNIVERSITAR DR. CORNELIU CRISTESCU
MODELAREA DECIZIEI FINANCIAR - MONETARE
1. Dificultatea sau imposibilitatea lucrului cu obiecte reale, a generat necesitatea reprezentari
acestora.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
2. �n ceea ce priveste un model dat, el poate fi inclus simultan �n diferite clase de modele,
dupa
criteriile dupa care se face clasificarea.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
3. Simularea stochastica cu tehnica Monte Carlo este cunoscuta ca metoda numerica de rezolvare
a
problemelor matematice.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
. !"cor # !ctiv contabil corectat � $enituri totale contabile corectate pe termen scurt, mediu
si lung.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
%. &unctia generala din care se deduc toate formulele matematice de calcul al valorii actuale a
unei
actiuni este $o# f 'D,(",g,t,d,()*+.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
n
,. CMC # di x pi modelul costului mediu al capitalului.
i# 1
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
-. (rocesul modelarii este acceptat ca un proces de cunoastere prin care se studiaza un obiect
originalul '.+ cu a/utorul altui obiect � modelul 'M+.
a. formularea este corecta
b. formularea este incompleta
c. formularea este eronata
0. *ealizarea unei simulari decizionale presupune parcurgerea mai multor etape1
a. delimitarea situatiei decizionale tipice,
b. identificarea si evaluarea variabilelor implicate si stabilirea relatiilor functionale dintre ele,
c. stabilirea modelului decizional2
d. elaborarea programelor de calculator2
e. testarea modelelor si programelor si definitivarea acestora2
f. elaborarea documentatiei necesare utilizarii curente a simularii decizionale2
2
g. toate cele de mai sus2
1. abcde
2. bcdef
3. g
. acdef
3. !ctivul net corectat reprezinta marimea capitalului necesar pentru obtinerea unui profit
continuu.
a. expresia este corecta2
b. expresia este incompleta,
c. expresia este eronata2
14. �n structura firmei sunt identificate trei subsisteme relevante pentru abordarea aspectelor
financiare1
a. subsistemul productie2
b. subsistemul desfacere2
c. subsistemul financiar2
d. subsistemul rezidual2
1. abc
2. abd
3. acd
. bcd.
11. Sistemul "ational de Conturi ofera o balanta complet integrata a activitatilor bazata pe
sistemul
contabil, �n cadrul careia entitatile si tranzactiile financiare sunt componente esentiale.
a. formularea este corecta.
b. formularea este incompleta.
c. formularea este eronata.
12. Complexitatea tranzactiilor financiare impune exprimarea acesteia prin mai multe numere1
a. fie prin marimi vectoriale, centrate pe o singura caracteristica a variabilei economice2
b. fie prin marimi scalare, centrate pe doua caracteristici2
c. fie prin structuri matriciale centrate pe doua sau mai multe caracteristici2
1. ab
2. ac
3. bc.
13. &unctia de utilitate atasata unui proces decizional este1
u
u 'c+
c
Decidentul este1 a. ,,neutru�� din punct de vedere al riscului2
b. ,,prietenos�� fasa de risc2
c. Manifesta o oarecare ,, timiditate�� fata de risc.
1. 5estiunea portofoliului de obligatiuni vizeaza1
a. randamentul asteptat,
b. veniturile ce se vor realiza2
c. riscul.
1. ab
2. ac
3. bc.
1%. *ambursarea unui �mprumut obligatar se poate face �n mai multe modalitatii1
3
a. �n rate variabile2
b. prin amortizarii constante si anuitati variabile2
c. prin anuitati constante si amortizari variabile2
d. integral la scadenta2
e. prin rascumparari2
f. toate cele de mai sus2
1. abcd
2. abce
3. f
. bcde
1,. Deosebirea esentiala �ntre modelul 6S � 7M si modelul 8e9nesit este ca modelul 6S �
7M ia �n
considerare si 1
a. piata muncii2
b. piata monetara2
c. piata capitalului2
1-. Modelul este o reprezentare izomorfa a realitatii care ofera o imagine intuitiva, dar riguroasa
�n
sensul structurii logice a fenomenului studiat si permite descoperirea unor procese greu de
stabilit pe
alte cai.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
10. (atrimoniu reprezinta totalitatea bunurilor aflate �n proprietatea agentului economic.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
13. !ctivul net corectat reprezinta marimea capitalului necesar pentru a reconstitui patrimoniul
net
existent la �ntreprinderi, la nivelul valorii reale de utilitate a acestuia.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
24. .ptiunea este un contract care permite ca la un termen viitor stabilit sa poata fi cumparat :
v�ndut
un teren la un pret prestabilit, notificat �n contract si numit pret de optiune.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
21. &unctia de cost pe termen lung este de forma C; # C; '<+
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
22. Statistica financiara abordeaza moneda si creditul ca agregate financiare, �n particular
monetare.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
23.!legerea unor indicatori monetari adecvati, care sa serveasca drept agregate monetare,
constituie
conditia esentiala a analizei economice.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
2. 5estionarea portofoliului are �n vedere, �n primul r�nd, alegerea unei structuri eficiente
a titlurilor.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
C;
<

2%. *ezultatele obtinute prin modelare nu se pot extinde asupra procesului modelat.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
2,. Scopul modelului este de a exprima variabilele controlabile �n functie de cele
necontrolabile.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
2-. &rancois <uesna9, formuleaza sub forma unui tablou economic fluxurile economice existente
�ntre
participantii la activitatea economica.
a. formularea este corecta.
b. formularea este incompleta.
c. formularea este eronata.
20. Simularea cu evenimente discrete realizeaza o descriere detaliata a proceselor care se petrec
�ntr=un
sistem real.
a. afirmatia este corecta2
b. afirmatia este incompleta,
c. expresia este eronata2
23. (rincipalele metode utilizate �n evaluarea bazata pe randament sunt1
a. metoda capitalizarii profitului net2
b. metoda capitalurilor permanente2
c. metode bazate pe good>ill2
1. ab
2. ac
3. bc.
34 .Din punct de vedere al existentei si utilizarii resurselor sale financiare, agentul economic se
poate
manifesta ca1
a. unitate de consum �n echilibru2
b. unitate de consum deficitara2
c. unitate de consum excedentara2
d. unitate de consum care economiseste2
1. abc
2. abd
3. acd
. bcd.
31. Conceptele de moneda si de credit sunt constructii empirice, specifice fiecarei tari, �nsa �n
timp ce
moneda este definita ca o colectie de active ale bancilor, creditul este definit ca o colectie de
pasive ale
bancilor.
a. expresia este corecta2
b. expresia este incompleta,
c. expresia este eronata2
32. !ctivul financiar apare �n bilant1
a. �n activ ca o proprietate2
b. �n pasiv ca o datorie2
c. �n transferuri ca un �mprumut2
1. ab
2. ac
3. bc
33. &unctia de utilitate atasata unui proces decizional este1
Decidentul1 a. este ,,neutru�� fata de risc2 u u'c+
b. este ,,prietenos�� fata de risc2
c. manifesta o oarecare ,, timiditate�� fata de risc. c
3. *iscul obligatiilor este generat de cauze diverse1
%
a. riscul de faliment al societatii emitente2
a. riscul de scadere a randamentului de rascumparare2
b. riscul de depreciere ca urmare a inflatiei2
c. riscul de pierdere a unei parti din capital2
d. toate cele de mai sus2
1. abc
2. acd
3.e
. bcd
3%. )xista urmatoarele tipuri principale de leasing1
a. leasingul operational,
b. leasingul comercial2
c. leasingul financiar2
d. v�nzare si leasebac?2
e. toate cele de mai sus2
1. abc
2. acd
3.e
. bcd
3,. Modelul 6S � 7M �n economia �nchisa include2
a. piata bunurilor si serviciilor2
b. piata muncii2
c. piata monetara2
d. piata capitalului2
1. ab
2. ac
3.bc
. cd
3-. Statistica monetara si financiara asigura �n cadrul general al structurilor financiar �
monetare,
alegerea, organizarea si comparabilitatea informatiilor si datelor si totodata ofera metode si
tehnici de
prelucrare si valorificare �n scopul realizarii analizelor si interpretarilor necesare formularii
strategiilor
si politicilor monetare si financiare.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
30. @ilantul bancar se utilizeaza pentru evidentierea legaturilor dintre marimea creditului si
marimea
activelor bancare baz�ndu=se pe faptul ca totalul masei monetare trebuie sa fie egal cu totalul
pasivelor
bancare.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
33. Contul surselor si utilizarile fondurilor unui sector nu este dec�t integrarea contului de
cheltuieli cu
bilantul acestuia.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
4. Modelarea monetara este veridica numai �n economiile caracterizate prin stabilitatea
proceselor.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
1.$aloarea patrimoniala poate exista �n afara productivitatii sau rentabilitatii bunurilor.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
2.!ctivele financiare se evolueaza la cursurile bursiere sau la pretul de v�nzare.
,
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
3.M@! # profitul net corectat � amortizare � provizioanele cu caracter de rezerva.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
..*entabilitatea unui activ �n termeni relativi, ia forma valorii curente a activului.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
%.*andamentul de scara �n sistemul economiilor de scara arata un efect nefavorabil pentru
producator
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
,.!rgumentele monetare nu sunt importante ca obiective intermediare pentru politicile
economice.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
-.Aan @aptist Sa9 formuleaza legea debuseelor al carui model �l reprezinta legatura dintre
productie si
consum.
a. formularea este corecta2
b. formularea este incompleta2
c. formularea este eronata2
0.$aloarea substantiala este data de 1
a. ansamblul bunurilor care participa la activitatea curenta a unei �ntreprinderi2
a. patrimoniul �ntreprinderii2
b. good >ill2
3.(rincipalele metode utilizate �n evaluarea bazata pe cash � flo> sunt1
a. metoda capitalurilor permanente 2
b. metoda de evaluare bursiera2
c. metoda fluxului de lichiditati actualizate2
1. ab
2. ac
3. bc.
%4.(entru agentul consumator scopul nemi/locit este maximizarea utilitatii productiei.
a. expresia este corecta2
b. expresia este incompleta,
c. expresia este eronata2
%1.Bnitatea institutionala reprezinta elementul de baza al statisticii, posed�nd un bilant propriu.
a. formularea este corecta2
b. formularea este incompleta2
c. formularea este eronata2
%2.!naliza procesului de creare a agregatelor monetare se poate realiza prin c�teva metode1
a. metoda bazata pe bilanturile bancilor, pe bilantul consolidat al sistemului bancar2
b. metoda bazata pe modele econometrice care cuprind pe l�nga banci, subiectii nebancari si
tranzactiile lor.
c. metoda bazata pe balanta fluxurilor comerciale2
d. metoda bazata pe balanta fluxurilor banesti2
1. abc
2. abd
3. bcd
-
. acd
u u'c+
%3.&unctia de utilitate atasata unui proces decizional este1
Decidentul1 a. este ,,neutru�� fata de risc2
c
b. este ,,prietenos�� fata de risc2
c. manifesta o oarecare ,, timiditate�� fata de risc2
%.Dupa preferintele investitorilor se cunosc mai multe tipuri de portofolii1
a. portofoliu de securitate maxima2
b. portofoliu cu randament regulat2
c. portofoliu prudent2
d. portofoliu de crestere2
e. portofoliu clasic2
f. portofoliu ofensiv2
g. portofoliu speculativ2
h. toate cele de mai sus2
1. abcdeg
2. h
3. acdefg
. bcdefg2
%%.Capitalizarea leasingului �nseamna1
a. �nscrierea �n activ a valorii bunului utilizat �n leasing2
b. �nscrierea �n evidentele contabile a valorii de achizitie a bunului utilizat �n leasing2
c. �nscrierea �n pasiv a valorii actuale a redeventelor de platit �n respectivul contract de
leasing.
1. ab
2. ac
3. bc2
%,.)chilibrul pe piata bunurilor si serviciilor este modelat prin curba1
a. 6.S.
b. 7M
c. ambele2
%-.(rogramarea financiara cuprinde un set de actiuni coordonate de politica
economica,exprimate
cantitativ, �n c�mpul monetar, fiscal, balanta de plati si alte politici.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
%0.�n sens contabil, investitia desemneaza alocarea unei trezorerii disponibile pentru procurarea
unui
activ fix care va determina fluxuri financiare de venituri si cheltuieli.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
%3.Cheltuielile totale reprezinta cuantumul cu care ar trebui sa creasca produsul global al unei
ramuri
�n cazul �n care s=ar produce cresterea cu o unitate a produsului final a unei alte ramuri.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
,4.$aloarea patrimoniala reprezinta suma valorilor bunurilor aflate �n proprietatea
�ntreprinderii.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
,1. Structura tip a unui model operational � empiric cuprinde elementele noetice si pragmatice.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
,2. Detinerea �n portofoliu a unor actiuni necotate la bursa prezinta mai mult interes speculativ.
0
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
,3. Modelarea este �nteleasa de multi autori ca o metoda de operare teoretica sau practica
asupra unor
obiecte, fenomene sau procese.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
,. Modelul de simulare alege din mai multe variante pe cea care ofera decizia cea mai buna.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
,%. �n calculul valorii totale a �ntreprinderii intra valoarea substantiala, valoarea de randament
si
good>ill=ul �n proportii si forme diferite.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
,,. Corectarea valorii patrimoniale contabile tine de caracterul, mai mult sau mai putin vandabil
al
elementelor bilantiere.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
,-. Subiectul participa la procesul modelarii cu o teorie ; 'o:s+ despre original 'o+ �n
interpretarea
subiectului 'S+.
a. afirmatia este corecta2
b. afirmatia este incompleta,
c. expresia este eronata2
,0. $aloarea de randament a �ntreprinderii este calculata pe baza1
a. valorii substantiale2
b. beneficiului mediu anterior sau celui viitor estimat2
c. good>ill � ului2
,3. Metodele de evaluare a �ntreprinderii utilizeaza doua denumiri1
a. cash � flo> brut2
b. cash � flo> net disponibil.
c. 5ood>ill.
1. ab
2. ac
3. bc
-4. Modelul functiilor de cost include urmatoarele relatii1
a. ecuatia de calcul a costului total2
b. functia de cerere de capital2
c. functia de oferta de capital2
d. functia de cerere de munca2
1. abc
2. abd
3. acd
. bcd2
-1. (rincipalele caracteristici ale instrumentelor financiare sunt1
a. lichiditatea si vandabilitatea2
b. caracteristicile maturitatii2
c. negociabilitatea si cotarea2
d. transferabilitatea si garantarea
e. toate cele de mai sus.
1. abc
2. bcd
3
3. e
. acd2
-2. !naliza monetara traditionala considera viteza de circulatie a banilor ca o marime constanta.
a. expresia este corecta2
b. expresia este incompleta,
c. expresia este eronata2
-3. Din studiile efectuate la nivel microeconomic s=au constatat urmatoarele categorii principale
de
probleme decizionale ce pot fi rezolvate cu arbori simetrici1
a. lansarea pe piata a unui nou produs2
b. asigurarea unor componente pentru un produs complex2
c. selectarea personalului pentru a efectua activitati productive �n constructii � monta/ �n
zone
climato=teritoriale diferite.
d. realizarea unui obiectiv de constructii2
e. alegerea unui sistem de transport pentru un anumit produs.
f. toate cele de mai sus.
1. abcd
2. f
3. abde
. bcde
-. �n sens financiar, investitia reprezinta schimbare a unei sume de bani, prezenta si certa, �n
speranta
obtinerii unor venituri viitoare suplimentare.
a. expresia este corecta2
b. expresia este incompleta,
c. expresia este eronata2
-%. 6potezele de fond ale modelului 8e9nesist simplificat sunt1
a. lipsa componentei monetare2
b. acceptarea unui anumit grad de neocupare a factorului munca2
c. perfecta elasticitate a ofertei2
d. cunoasterea functiilor de comportament al agentilor consumatori1
e. acceptarea autonomiei de comportament a agentilor consumatori2
f. toate cele de mai sus.
1. abcd
2. abde
3. f
. bcde
-,. )chilibru pe piata monetara este modelat prin curba1
a. 6.S2
b. 7M2
c. !mbele2
--. $aloarea substantiala bruta reprezinta totalul valoric al activelor existente la dispozitia
�ntreprinderii, indiferent de modul lor de finantare.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
-0. �n structura firmei sunt identificate trei subsisteme relevante pentru abordarea aspectelor
financiare1 subsistemul productiei, subsistemul financiar si subsistemul distributiei.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
-3. Bnitatea institutionala reprezinta elementul de baza al statisticii, posed�nd un bilant propriu
si
anga/�ndu=se �n nume propriu �n activitati economice si tranzactii comerciale si financiare.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
14
04. Matricea fluxurilor fondurilor consta, de regula, �ntr=o combinatie �ntre contul de capital
si contul
financiar din S"C, care vizeaza analiza legaturilor dintre conturile economisirii, investitii si
amortizari
pe ansamblul economiei si pe fiecare sector.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
01. Modalitatea deciziei financiar � monetare tine de metodologia finantelor, de instrumentele
si
tehnicile de lucru pe care le presupune cercetarea si practica financiara.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
02. Contractul de optiune este de tip special �ntruc�t are simultan caracter facultativ si
obligatoriu.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
03. �n modelul optimului cifrei de afaceri se includ functia cifrei de afaceri si restrictia de
profit.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
0. Constructia agregatelor monetare se realizeaza pe baza datelor oferite de catre statistica
bancara.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
0%. )laborarea sistemului de ecuatii al unui model porneste de la schema proceselor monetare,
care are
ca obiectiv realizarea echilibrului monetar.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
0,. $aloarea actualizata neta '$!"+ este $!" # $o � 6o.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
0-. (rima etapa a procesului modelarii este enuntarea de catre subiect a proprietatilor
originalului.
a. afirmatia este corecta
b. afirmatia este incompleta
c. expresia este eronata
00. �n calculul valorii totale a �ntreprinderii intra1
a. valoarea substantiala
b. valoarea de randament2
c. good Cill ul2
d. valoarea fondurilor fixe2
e. valoarea stocurilor.
1. abc
2. abe
3. bcd
. cde
03. �n modelul costului capitalului1
a. rata dob�nzii reale se determina pe baza dob�nzii nominale si a ratei inflatiei.
b. rata dividendului se determina la valoarea nominala a obligatiunilor.
34. 5raficul1 C;
< exprima functia1
11
a. costului mediu total2
b. costului marginal total2
c. costului total2
31. �n categoria alte instrumente financiare sunt incluse1
a. active conditionale2
b. derivative financiare2
c. tranzactii financiare anticipate2
d. tranzactii financiare speculative2
1. abc
2. acd
3. abd
. bcd2
32. Modelele economice pot fi dihotomizate �n urmatoarele categorii1
a. modele teoretice2
b. modele noetice2
c. modele pragmatice2
1. ab
2. ac
3.bc2
33. (entru decizii �n conditii de incertitudine se pot utiliza mai multe criterii de decizie1
a. criteriul prudent sau pesimist2
b. criteriul optimist2
c. criteriul indiferentei2
d. criteriul lui 7aplace2
e. criteriul regretului2
1. abcd
2. abce
3. abde
. bcde
3. ;ipologia investitiilor este diversa1
a. investitie tehnica2
b. investitii umane2
c. investitii sociale2
d. investitii financiare2
e. investitii monetare2
f. toate cele de mai sus2
1. abcd
2. abce
3. f
. bcde
3%. Structura modelului economiei �nchise cu non interventie si investitii exogene include1
a. functia de productie2
b. functia de consum2
c. functia de investitii2
d. ecuatia de echilibru2
1. abc
2. abd
3. acd
. bcd2
3,. �n modelul 6S � 7M al economiei �nchise, cererea de bani are urmatoarele componente1
a. cererea de bani pentru tranzactii2
b. cererea de bani pentru investitii2
c. cererea de bani pentru speculatii2
1. ab
12
2. ac
3. bc
3-. Contul de venit prezinta �ncasarile si platile pe o perioada, �n timp ce un bilant arata
activele si
pasivele la un moment dat.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
30. )laborarea sistemului de ecuatii al unui model monetar porneste de la schema proceselor
monetare
care are ca obiect realizarea echilibrului bugetar.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
33. (ortofoliu reprezinta un ansamblu de valori mobiliare de care dispune un agent economic,
format
din actiuni, cambii sau active, achizitionate de la emitenti sau de pe piata secundara, �n vederea
obtinerii unor rentabilitatii viitoare.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
144. 6nvestitia reprezinta o alocare permanenta de capital �n achizitia de active fizice si:sau
financiare,
care sa permita desfasurarea unor activitati rentabile.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
141. Aan @aptist Sa9 formuleaza legea debuseelor al carei model �l reprezinta legatura dintre
oferta si
productie.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
142. Simularea decizionala alege dintre variantele decizionale proiectate pe cea care se produce
cu o
anumita repetabilitate.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
143. 5ood>ill=ul este un element care desemneaza valoarea de ansamblu a bunurilor.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
14. $S@ # !"cor D Datorii pe termen scurt, mediu si lung � cheltuieli de constituire.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
14%. Conceptul de risc financiar permite evaluarea pretului activelor pe piata de capital.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
14,. (roblema de arbitra/ a fost definita pentru piata valutara si apoi a fost extinsa si pentru piata
muncii.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
14-. Modelul iconic este cel ce pastreaza doar o analogie cu originalul.
a. afirmatia este corecta2
b. afirmatia este incompleta,
c. expresia este eronata2
13
140. $aloarea substantiala desemneaza valoarea de ansamblu a bunurilor, care participa la
activitatea
curenta a unei �ntreprinderi.
a. afirmatia este corecta2
b. afirmatia este incompleta,
c. expresia este eronata2
143. �n modelul costului capitalului.
a. rata dob�nzii reale se determina la valoarea nominala a obligatiunilor2
b. rata dividentului se determina la valoarea nominala a actiunilor2
114. �n structura optimului cifrei de afaceri se includ1
a. functia cifrei de afaceri2
b. functia de consum2
c. restrictia de profit2
1. ab
2. ac
3. bc2
111. Metoda poate fi conceputa ca1
a. o colectia de active financiare ale detinatorilor2
b. o colectie de pasive financiare ale emitentilor2
d. o colectie de titluri de valoare cotate la bursa2
1. ab
2. ac
3. bc2
112. Structura unui model formalizabil statistico=economic, cuprinde urmatoarele elemente1
a. relatii de identitate2
b. relatii comportamentale sau tehnologice2
c. relatii institutionale de reglementare2
d. variabile dependente 'endogene+2
e. variabile independente 'exogene+2
f. toate cele de mai sus2
1. abcd
2. acde
3. f
. bcde
113. Detinatorii de portofolii pot fi1
a. investitorii individuali2
b. societati de valori mobiliare2
c. burse de valori mobiliare2
d. investitori institutionali2
1. abc
2. abd
3. acd
. bcd
11. �n functie de riscul pe care=l implica pentru perspectiva �ntreprinderii, investitiile sunt1
a. de achizitie a unui portofoliu2
b. de �nlocuire a echipamentului uzat2
c. de mobilizare a echipamentului existent2
d. de dezvoltare a unor sectii, uzine, fabrici noi2
e. strategice2
1. abcd
2. abce
3. bcde
11%. Structura modelului economiei �nchise cu non interventie si investitia determinata prin
produs
final include1.
a. functia de consum
b. ecuatia de echilibru2
1
c. functia de productie2
d. functia de investitii definita endogen2
1. abc
2. abd
3. acd
. bcd
11,. *elansarea prin politici bugetare presupune1
a. cresterea cheltuielilor2
b. diminuarea fiscalitatii2
c. cresterea investitiilor2
1. ab
2. ac
3. bc2
11-. Simularea reprezinta o tehnica de cercetare a dinamicii unor evolutii reale, bazata pe
similitudinea de proprietati sau relatii ce exista �ntre obiectul, fenomenul sau procesul real si
modelul
lui.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
110. (rin prisma teoriei economice a �ntreprinderii, good>ill=ul reprezinta diferenta dintre
beneficiul
capitalizat si valoarea substantiala.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
113. Cash=flo>ul net disponibil reprezinta recompensa primita de proprietari pentru plasarea
capitalurilor �n �ntreprinderea evaluata.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
124. &unctiile de cost exprima relatia �ntre costul total de productie si volumul productiei de
realizat,
consider�nd cunoscute preturile unitare ale factorilor.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
121. 6ndicatorul prin care se exprima cuantumul valorii �ntreprinderii la un moment dat este
venitul
total marginal.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
122. Componenta de baza a analizei financiare o constituie analiza bilanturilor bancare.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
123. (rogramarea financiara cuprinde un set de actiuni coordonate de politica bugetara,
exprimate
cantitativ prin flux monetar.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
12. �n aproape toate sistemele fiscale din lume 'inclusiv cel rom�nesc+ exista o simetrie de
impozitare
a veniturilor obtinute de investitori.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
12%. (rocesul modelarii presupune existenta alaturi de cele doua obiecte . si M a cercetatorului,
�nteles ca subiect al cercetarii.
1%
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
12,. Simularea decizionala se bazeaza pe constituirea unui model din variabilele decizionale
implicate
ce reproduce mecanismul decizional aferent situatiei decizionale.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
12-. Modelul determinist este acela �n care variabilele modelului nu sunt considerate aleatoare.
a. afirmatia este corecta2
b. afirmatia este incompleta,
c. expresia este eronata2
120. Stabilitatea valorii unei �ntreprinderi impune obiectivitate, independenta si folosirea unui
grup de
metode de calcul, ce utilizeaza urmatoarele elemente legate de valoare1
a. valoarea substantiala2
b. valoarea de randament2
c. valoarea managementului si a personalului2
d. good Cill = ul2
e. toate cele de mai sus.
1. abc
2. abd
3. bcd
. acd
123. *iscul posesiei unui activ este fundamentat pe doua ipoteze.
a. c�stigul provenit din posesia unui activ poate fi diferit �n raport cu �mpre/urarile generate
de
mediul economic.
b. pentru caracterizarea unui activ oarecare se foloseste indicatorul rentabilitatea pe unitatea
de risc.
c. este posibila estimarea probabilitatii aparitiei fiecareia din �mpre/urarile posibile a fi
generate de mediul economic.
1. ab
2. ac
3. bc.
134. 6ndicatorul prin care se exprima cuantumul valorii �ntreprinderii la un moment dat este1
a. ritmul cresteri cifrei de afaceri2
b. ritmul cresteri acesteia2
c. nivelul productiei2
131. Situatia monetara este dedusa din bilantul agregat al bancilor.
a. afirmatia este corecta2
b. afirmatia este incompleta2
c. expresia este eronata2
132. )laborarea modelelor monetare presupune1
a. fundamentarea teoretica2
b. alegerea, definirea si dimensionarea statistica a variabililor.
c. stabilizarea proceselor si fenomenelor parametrizate �n model2
d. exprimarea formala 'emationala+ a legaturilor dintre variabile2
e. cuantificarea parametrilor ecuatiilor2
1. abcd
2. abce
3. abde
. bcde
133. )xista diverse posibilitati de gestionare a portofoliului.
a. gestionarea individuala2
b. gestionarea colectiva2
c. mandatul de gestiune2
1,
d. participarea la un club de gestiune2
e. toate cele de mai sus,
1. abc
2. acd
3. e
. bcd
13. $aloarea actualizata neta '$!"+ se determina ca diferenta �ntre1
a. fluxurile de trezorerie viitoare actualizate la data dob�nzii pe piata si fluxurile de trezorerie
actuale2
b. fluxurile de trezorerie viitoare, actualizate la data dob�nzii pe piata si capitalul investit2
b. fluxurile de trezorerie actuale si capitalul investit,
13%. Structura modelului economiei �nchise cu interventia statului si variabile bugetare
oxogene
include1
a. ecuatia venitului net si a impozitelor nete2
b. functia de consum2
c. ecuatia de echilibru2
d. functiile de investitii, a cheltuielilor guvernamentale, a impozitelor si a transporturilor2
e. toate cele de mai sus2
1. abc
2. acd
3. e
. bcd
13,. *elansarea prin politici monetare presupune.
a. cresterea ofertei de bani2
b. diminuarea cererii de bani2
c. cresterea investitiilor guvernamentale2
1. ab
2. ac
3. bc
13-. 6nstrumentul financiar reprezinta un mi/loc de realizare a oricarui contract de natura
financiara
�ntre doua unitati institutionale.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
130. !naliza financiara reprezinta un domeniu nou al analizei economice, orientata spre
explicarea si
interpretarea fenomenelor si proceselor financiare, a legaturilor interne, precum si a relatiilor
dintre
fenomenele respective si fenomenele monetare.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
133. .ferta de moneda se concretizeaza �ntr=un ansamblu structurat de agregate monetare
stadial
integrabile, care exprima o anumita compozitie a cantitatii de valuta din economie.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
14. !naliza si programarea monetara au elaborat modele diferentiate, care cuprind mai multe
variabile si mai multe ecuatii, care sunt de tip econometric si releva modul �n care modificarile
masei
banesti actioneaza asupra volumului productiei si asupra nivelului general al preturilor.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
11. Se considera ca numeroasele metode destinate determinarii valorii globale a unei
�ntreprinderi nu
difera dec�t prin importanta care este data unui numar de trei marimi fundamentale.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
1-
c. expresia este incompleta
12. C(") # $S@ � datorii pe termen scurt � efecte de comert scontate si nea/unse la
scadenta.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
13. Modelul de arbitra/ financiar permite determinarea sensului �n care trebuie modificat un
portofoliu de active.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
1. (entru agentul producator marimea patrimoniului anga/at �n activitatea economica
determina �n
final marimea profitului.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
1%. *ata de evaluare a firmei se determina ca raport �ntre valoarea bursiera a firmei si
valoarea
contabila a activelor sale.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
1,. Contul de venit prezinta �ncasarile si platile pe o perioada de timp.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
1-. Modelul predictiv este un model care permite anticiparea scadentelor sale de evolutie.
a. afirmatia este corecta2
b. afirmatia este incompleta2
c. expresia este eronata2
10. Se deosebesc doua componente ale good>ill �ului1
a. cash=flo> sau flux banesc2
b. componenta baneasca2
c. valoarea conducatorilor2
1. ab
2. ac
3. bc
13. @eneficiarul contractului plateste pentru optiune un pret numit prima de optiune,
reprezent�nd
plata pentru rezervarea dreptului de optiune.
a. expresia este corecta2
b. expresia este incompleta,
c. expresia este eronata2
1%4. *ata de evaluare a firmei se determina ca raport �ntre1
a. rata de reinvestire a profitului si rata profitului2
b. rata profitului si rata de scont2
c. valoarea bursiera a firmei si valoarea contabila a activelor sale2
1%1. Conturilor bilantului si acumularii cuprind1
a. contul de capital2
b. contul financiar2
c. contul monetar2
d. contul reevaluarii2
1. abc
2. abd
3. acd
. bcd2
1%2. Dintre modelelor uniecuationale mentionam1
10
a. modelul schimbului 'a lui &isher+2
b. modelul Cambridge2
c. modul simplificat 8e9nesist2
1. ab
2. ac
3. bc
1%3. *entabilitatea unui portofoliu de actiuni este determinata ca o medie ponderata a ratelor de
randament asteptate de la titlurile care compun portofoliul1
a. expresia este corecta2
b. expresia este incompleta,
c. expresia este eronata2
1%. )xista urmatoarele reguli pentru selectia proiectelor de investitii eficiente1
a. regula chash � flo> � urilor2
b. regula $!"2
c. regula *6*2
d. regula fluxurilor viitoare2
1. ab
2. bc
3. cd
. ac
1%%. Modelul economiei deschise presupune definirea variabilelor investitionale si a relatiei lor
cu
comertul exterior.
a. afirmatia este corecta2
b. afirmatia este incompleta,
c. expresia este eronata2
1%,. &r�na bugetara are ca efect1
a. reducerea venitului2
b. reducerea investitiilor2
c. reducerea ratei dob�nzii2
1. ab
2. ac
3. bc
1%-. Cotarea este operatiunea de atribuire a unei valori de piata actiunilor, care poate fi diferita
de
valoarea nominala.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
1%0. Dreptul de subscriere reprezinta pierderea de valoare a actiunii vechi cu care trebuie
recompensat
detinatorul acesteia, pentru a nu fi afectat de suplimentarea capitalului social.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
1%3. $ariabila speciala care masoara scurgerea timpului real �n care se simuleaza sistemul,
pentru a
mentine ordinea corecta �n timp a evenimentului se numeste ceasul simularii.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
1,4. $aloarea substantiala desemneaza valoarea aparatului administrativ.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
1,1.Btilitatea este o unitate comuna de masura a consecintelor diverselor alternative decizionale.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
13
1,2.Modelul simplificat 8e9nesist al economiei �nchise accepta at�t varianta neinterventiei
statului �n
economie, c�t si pe cea a interventiei.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
1,3.De regula, pornind de la acelasi original 'o+ si chiar cu aceiasi teorie ';+, doi subiecti diferiti
nu
pot concepe modele diferite 'M1 si M2+.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
1,.&aza de executie a programului de simulare se numeste /oc.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
1,%. !"c # valoarea activelor �ntreprinderii D datorii totale.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
1,,.5C # $aloarea globala a �ntreprinderii D !"c.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
1,-.Simularea decizionala consta �n crearea unui model decizional pe baza unor criterii de
performanta.
a. afirmatia este corecta2
b. afirmatia este incompleta,
c. expresia este eronata2
1,0.!gentia "ationala a )valuatorilor din *om�nia, propune urmatoarea clasificare a
metodelor de
evaluare a �ntreprinderilor.
a. metode bazate pe valoarea patrimoniala2
b. metode bazate pe randament2
c. metode bazate pe cash � flo>2
d. alte metode2
e. toate cele de mai sus2
1. abc
2. bcd
3. e
. acd2
1,3.De regula, termenele contractelor de optiune sunt1
a. 1, 3 luni2
b. 1, 3, , luni2
c. 1, ,, 12 luni2
d. 1, 3, ,, 12 luni2
1-4.7egatura �ntre ritmul de crestere si rata de evaluare �nglobeaza trei relatii de baza1
a. relatia �ntre rata de evaluare, pe de o parte si ritmul cresterii activelor si rata profitului pe de
alta parte2
b. relatia �ntre rata profitului si rata de crestere a cererii de bunuri si servicii2
c. relatia dintre rata de evaluare si ritmul maxim de crestere2
d. relatia de echilibru �ntre rata maxima de crestere a cererii si ritmul maxim de crestere a
firmei2
1. abc
2. abd
3. acd
. bcd
24
1-1.Componenta de baza a analizei financiare o constituie analiza monetara, consacrata
identificarii,
explicarii si dimensionarii fenomenelor monetare.
a. expresia este corecta2
b. expresia este incompleta,
c. expresia este eronata2
1-2. Modelul de programare financiara considera economia delimitata �n urmatoarele sectoare1
a. privat2
b. guvernamental2
c. monetar2
d. extern2
e. financiar2
f. toate cele de mai sus2
1. abcd
2. acde
3. f
. abde
1-3. *egistrul @ursei de $alori Mobiliare este format din1
a. registrul de actiuni2
b. registrul investitiilor de portofoliu2
c. registrul actionarilor2
d. registrul obligatiunilor2
e. toate cele de mai sus2
1. abc
2. abd
3. bcd
. acd2
1-.Sursele externe de capital la care se apeleaza sunt1
a. proprii2
b. �mprumutate2
c. �nchiriate2
d. deductibile2
1. abc
2. abd
3. acd
. bcd
1-%.Dependenta dintre comertul exterior si activitatea interioara este reprezentata prin1
a. functia de productie2
b. functia de export2
c. functia de consum2
d. functia de import2
1. ab
2. ac
3.bd
ad
1-,.&r�na monetara are ca efect1
a. reducerea venitului2
b. cresterea investitiilor2
c. cresterea ratei dob�nzii2
1. ab
2. ac
3. bc
1--.Costul capitalului este definit ca un procent, un numar care exprima procentual obligatiile de
plata
ale unui �ntreprinzator pentru constituirea capitalului necesar �nceperii si derularii unei
activitati
lucrative.
a. expresia este eronata
21
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
1-0.*ata de evaluare a firmei se determina ca raport �ntre valoarea contabila a firmei si
valoarea
bursiera a activelor sale.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
1-3.Constructia agregatelor monetare se realizeaza pe baza actelor oferite de catre statistica
bancara
date deduse aproape �n totalitate din bilanturi si din alte conturi ale bancilor.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
104.&iind o �nregistrare a platilor �ntre si �n cadrul sectoarelor, contabilitatea fluxurilor ia
�n
considerare conturile surselor si utilizarile fondurilor.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
101. Modelele de gestiune financiara pornesc de la legatura �ntre capital si venitul sursei sale
de
provenienta.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
102. &unctiile de cost exprima relatia �ntre costul total de productie si preturile unitare ale
factorilor2
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
103. *ata de evaluare este dependenta de ritmul cresterii activelor.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
10. @ilantul arata activele si pasivele �ntr=o perioada de timp.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
10%. .ri de c�te ori dimensiunile unui arbore decizional corelate cu multitudinea variantelor
posibile
cresc, se constituie arbori nesimetrici.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
10,. �n modelul simplificat 8e9nesizt al economiei deschise dependenta dintre comertul
exterior si
activitatea interioara este reprezentata prin functia de productie si functia de consum.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
10-. Caracteristicile simularii decizionale sunt1
a. se foloseste numai pentru situatii decizionale tipice, ce se produc cu o anumita repetabilitate2
b. se exprima variabilele necontrolabile prin cele controlabile2
c. se bazeaza pe constituirea unui model din variabilele decizionale implicate ce reproduce
mecanismul decizional aferent situatiei decizionale2
d. componentelor sistemului li se asociaza o serie de variabile si parametrii2
1. ab
2. ac
3. bc
. cd
22
100. Metodele determinarii valorii globale a unei �ntreprinderi difera prin importanta care se
acorda
unor marimi fundamentale1
a. valoarea patrimoniului2
b. valoarea activului net contabil2
c. valoarea de randament2
d. valoarea cifrei de afaceri2
e. toate cele de mai sus2
1. abc
2. acd
3. e
. bcd2
103. .biectul arbitra/ului este ca la capatul unui sir de tranzactii sa se obtina aceeasi valuta cu
care s=a
�nceput arbitra/ul.
a. formularea este corecta2
b. formularea este incompleta,
c. formularea este eronata
134. Modelul lui Marris este1
a. functia de utilitate2
b. functia de transformare2
c. conditia de evaluare2
d. restrictia de utilitate2
1. abc
2. abd
3. bcd
. acd2
131. ;ranzactia financiara cuprinde urmatoarele categorii de operatii1
a. operatii legate de contabilitatea fluxurilor2
b. operatii legate de crearea instrumentelor financiare de catre debitor2
c. operatii legate de dob�ndirea instrumentelor financiare de catre creditor2
1. ab
2. ac
3. bc
132. Cea mai complexa fundamentare a utilitatii decizionale este data de axioma von "euman �
Morgenstern care cuprinde urmatoarele propozitii fundamentale1
a. functia de utilitate asociaza fiecarei variabile un element al multimii numerelor reale �
relatie de preferinta2
b. un decident care compara doua variante $1 si $2 poate prefera pe $1 lui $2, pe $2 lui $1,
sau nu prefera nici o varianta �relatie de indiferenta2
c. relatia de preferinta este tranzitiva iar relatia de indiferenta este tranzitiva si simetrica.
d. doua variante simple pot alcatui �mpreuna o noua varianta daca li se asociaza ambelor, c�te
o probabilitatea de realizare, astfel ca suma celor doua probabilitati sa fie 1.
1. abc
2. abd
3. acd
. bcd
133. �n practica bursiera s=au conturat urmatoarele tipuri de ordine de bursa1
a. ordinul fara limita de pret2
b. ordinul cu limita de pret2
c. ordinul la piata2
d. ordinul stop de cumparare sau de v�nzare2
e. ordinul stop � limita2
f. toate cele de mai sus2
1. abcd
2. abde
3. acde
23
. bcde
13. $aloarea de emisiune a obligatiilor poate fi1
a. egala cu valoarea nominala2
b. mai mare dec�t valoarea nominala2
c. mai mica dec�t valoarea nominala2
1. ab
2. ac
3. bc
13%. �n structura modelului 8e9nesist al economiei deschise cu interdependente internationale
se
includ urmatoarele module1
a. modulul !1 functia de consum, functia de import, ecuatia de echilibru, investitia exogena.
b. modulul @1 functia de consum, functia de import, ecuatia de echilibru, investitia exogena.
c. modulul M1 importul tarii !, exportul tarii @2
d. modul 71 exportul tarii !, importul tarii @.
1. abc
2. abd
3. acd
. bcd
C51 .5
13,. 5raficul C5.
E reprezinta �n modelul .5 � C51
Ee
a. varianta standard a modelului �n economia �nchisa2
b. varianta clasica a modelului �n economia �nchisa2
c. varianta standard a modelului �n economia deschisa2
13-. $iteza de circulatie a banilor �nseamna perioada de timp care se scurge �ntre doua acte
de comert
consecutive sau se poate lua �n considerare si alte fapte economice care implica transferul
anumitor
cantitati de bani.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
130. Modelul monetar de flux este construit prin transformarea matricei balantei fluxurilor
financiare
�ntr=un model matematic si economic.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
133. �n sens financiar, investitia reprezinta schimbarea unei sume de bani, prezenta si certa,
�n speranta
obtinerii unor venituri viitoare superioare, dar probabile.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
244. Din punct de vedere financiar, leasingul este o alternativa la finantarea din �mprumuturi
pe
termen lung cu garantii sigure.
a. expresia este eronata
b. expresia este corecta
c. expresia este incompleta
RASPUNSURILE
1. b 2. b 3. c 4. a . b !. b ". a #. 3 $. c 1%. 3 11. a 12. 2
13. a 14. 2 1. 4 1!. b 1".a 1#. c 1$. b 2%. a 21. b 22. a 23.b
24. b 2. a 2!. a 2". b 2#. a 2$.2 3%. 4 31. c 32. 1 33. b 34.2
3. 2 3!. 2 3". b 3#. a 3$. a 4%. c 41. a 42. a 43. a 44. a 4. a
4!. a 4". c 4#. a 4$. 3 %. c 1. b 2. 2 3. c 4. 2 . 2 !. a
". c #. & $. b !%. c !1. b !2. a !3. b !4. b !. b !!. b !". a
!#. b !$. 1 "%. 2 "1. 3 "2. a "3. 2 "4. b ". 3 "!. b "". c "#. a
"$. b #%. a #1. b #2. b #3. b #4. b #. b #!. b #". b ##. 1 #$. a
$%. c $1. 1 $2. 3 $3. 3 $4. 3 $. 4 $!. 2 $". b $#. a $$. a 1%%. c
1%1. a 1%2. a 1%3. a 1%4. a 1%. a 1%!. a 1%".c 1%#. b 1% $. b 11%. 2
111. 1 112. 3 113. 2 114. 3 11. 2 11!. 1 11". b 11#. b 11$. b 12%. b
121. a 122. a 123.a 124. a 12. b 12!. b 12".a 12#. 2 12$.2 13%. b
131. a 132. 3 133. 3 134. b 13. 3 13!. 1 13". b 13#. a 13$. a 14%. b
141. b 142. b 143. b 144. b 14. b 14!. b 14". b 14#. 3 14$. a 1%. c
11. 2 12. 1 13. a 14. 4 1. c 1!. 2 1". c 1#. b 1$. b 1!%. a
1!1. b 1!2. b 1!3. a 1!4. a 1!. a 1!!. a 1!". c 1!#. 3 1!$. &
1"%. 2 1"1. b 1"2. 4 1"3. 4 1"4. 1 1". 3 1"!. 2 1"". a 1"#. a
1"$. b 1#%. b 1#1. a 1#2. a 1#3. a 1#4. a 1#. a 1#!. a 1#". 2
1##. 2 1#$. b 1$%. 1 1$1. 3 1$2. 4 1$3. 4 1$4. 2 1$. 2 1$!. b
1$". b 1$#. b 1$$. b 2%%. b

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->