Ghicitoare despre găină

de Emilia PLUGARU

Cot-co-dac! Un ou de aur
Lasă iute în cuibar
Și în colbul de pe drum
Face baie iar și iar.

Ați văut ce !ospodină
E la casă o... !ăină"!
Ghicitoare despre nucă
de Emilia PLUGARU

#oamna coa$a îi plesnește%
#ot ce-i verde se $upește
Și răm&ne ca'enie%
Cine oare nu o știe"

(e o crapi vei patru 'rați
)ntre ei bine le!ați.
*ulți bunei o 'ac cadou
)n a$un de Anul +ou.

Eu te ro! 'rumos% mămucă%
Fă-mi cadou și mie-o... nucă.
Ghicitoare despre soare
de Emilia PLUGARU

Coțo'ana stă în loc ,
(ealul tot e numai 'oc!
- Car! Car! Car! Car! Car! Car!
E incendiu% e po$ar!

Liniștit nec-eaă-un cal.
- Coțo'ano% sus pe deal
Și-a aprins cuptoarele%
Și răsare... soarele!
Ghicitoare despre varză
de Emilia PLUGARU

Frunele-i vara% c&nd cresc
Una-n alta se-nvelesc
Și 'ormeaă-o căpăț&nă
(e salată numai bună.

/epurașul a venit%
L&n!ă 'rune stă lipit.
0 tot roade% vr&nd să vaă%
Cum se învelește-o... vară!
Ghicitoare despre veveriță
de Emilia PLUGARU

+u e vulpe% da-i roșcată%
)n pădure iua toată
Ronțăie doar mie de nuci%
Con de brad și-alune dulci.

- Cine sare printre ramuri"
*ă întreabă o 'etiță%
Cu nuci multe în roc-iță.
)i răspund. 0... veveriță.
Ghicitoare despre iepuraș
de Emilia PLUGARU

Urec-eat e și-i 'ricos%
(ar e tare norocos.
+oroc are de picioare.
C&nd prime$dia e mare%

Fu!e iute pe imaș%
Urec-eatul... iepuraș.
Ghicitoare despre broaște
de Emilia PLUGARU

C&ntă c&t le ține !ura
Peste apa de pe lac.
0ri le ici% ori le dai pace ,
Ele totuna nu tac.

#oată lumea recunoaște%
#rist e lacul 'ără... broaște.
Ghicitoare despre curcan
de Emilia PLUGARU

)n!&m'at% cu coada roată
#rece m&ndru prin o!radă%
*ăr!eluțe roșii poartă
#oți acei din $ur să-l vadă.

)n o!radă doar motanul
(eloc cinste nu-i arată
Și-a pățit-o rău% sărmanul%
/ar l-a ciu'ulit... curcanul.
Ghicitoare despre rață
de Emilia PLUGARU
0 bărcuță e în 'runte
Cinci bărcuțe după ea.
- 1ai mai iute% -ai mai iute!
+e-nvățăm a înota!

- *a-a-ac! 2ărcuța cea mai mare
(ă semnalul și-au pornit.
3-au tot bălăcit în apă
P&nă c&nd n-au 'lăm&nit.

- *ac% mac% mac! Plecăm acasă!
+-am m&ncat de dimineață!
Pe cărare cinci bărcuțe
*er! de r&nd cu mama... rață.
Ghicitoare despre elefant
de Emilia PLUGARU

)n !enunc-i încet se lasă
Și deloc% deloc nu-i pasă%
C-așa mare și voinic
3tă-n !enunc-i la un pitic.

0mul i se urcă-n spate
Și-am&ndoi pleacă departe...
1ai !-iciți% at&t de-nalt
Cine e" Un... ele'ant!
Ghicitoare despre furnică
de Emilia PLUGARU

0 'iință mică% mică%
*er!e-a!ale pe cărare.
*ică% mică% dar voinică%
(uce-un bob c&t ea de mare.

Cine-i mică și voinică"
Păi cum cine" 0... 'urnică.
Ghicitoare despre zebră
de Emilia PLUGARU

)mbrăcate-n marinar
4burdă% 'u!% alear!ă% sar.
Alb cu ne!ru% mici căluți%
3printeni și 'oarte dră!uți.

)mi plac acești călușei%
Aș burda și eu cu ei%
(ar mă tem să nu 'ac 'ebră
(e aler! de r&nd c-o... ebră.
Ghicitoare despre urs
de Emilia PLUGARU

#oate iarna în pădure
(oarme dus într-un b&rlo!%
+u vrea miere% nu vrea mure%
(e ce n-o 'i vr&nd mă ro!"

Fiindcă-i 'ri! și doarme dus
)n b&rlo! bătr&nul... urs.
Ghicitoare despre vacă
de Emilia PLUGARU

/a să-mi spuneți cine oare
C-iar de nu e vră$itoare
Fără mare !reutate
/arba o pre'ace-n lapte.

Coarnele ei nu-nspăim&ntă%
+u vorbește dar cuv&ntă%
*u-mu-mu% at&t doar știe%
#oată iua-i pe c&mpie.

(imineața iar Ancuța%
(uce la păscut... văcuța!
Ghicitoare despre leu
de Emilia PLUGARU
(e pisoiul *ieunică
+ici un pic nu-mi este 'rică.
*ieunică cel 'locos%
Cum să ic% e cam 'ricos.

(acă vede șoricei
3e ascunde-n -orn de ei.
(ar de el mi-e 'rică tare
Căci e un motan mai mare!

*are% mare% 'ioros%
Și e 'oarte cura$os.
Fiarele l-au declarat
Re!e-n $un!lă% împărat!
de Emilia PLUGARU

Coada-i ca o seceră%
Are pinteni% moțu-i roș%
2arba% creasta-i roșie
Și e m&ndru că-i... cocoș
Ghicitoare despre miel
de Emilia PLUGARU

0 pielcică brumărie
3are% burdă pe c&mpie.
Cu oița e bunelul%
Eu aler! de r&nd cu... mielul.
Ghicitoare despre delfin
de Emilia PLUGARU

2l&nd% prietenos cu omul%
C&nd îl înt&lnești în mare
#e întreci cu el la $oacă%
/ te cațări pe spinare.

2ate min!ea% sare% țipă
Și pe val te poartă lin%
Uneori e salvamar%
Cum alt'el% doar e... del'in!
Ghicitoare despre purcel
de Emilia PLUGARU

2aie să-și 'acă-n noroi ,
Asta e plăcerea sa!
(ar să nu-ncercați și voi
)n noroi să stați așa.

5oi sunteți copii% iar el
E un mic% soios... purcel!
Ghicitoare despre rândunică
de Emilia PLUGARU
Un cuib și-a însăilat
3ub streașină la noi%
(eparte de prime$dii%
(e v&nturi și de ploi.

3pre toamnă-și lasă cuibul%
)n țări mai calde boară.
5a reveni acasă
Abia la primăvară.

Privesc prin !eam și văd
Pe ram o păsărică%
3-a reîntors la cuib
*icuța... r&ndunică!
Ghicitoare despre țânțar
de Emilia PLUGARU
3u!e s&n!e% te înțeapă
Cu o trompă subțirică%
+ici nu-l vei c&t e de mic
(ar de el ți-e tare 'rică.

2&% b&% b& , nevoie mare%
E obranic rău de tot%
Pe mă!arul cel cuminte
L-a-nțepat direct în bot.

A răbdat c&t a răbdat
Și s-a enervat mă!arul%
3-a 'oit% nu s-a lăsat
P&nă n-a strivit... ț&nțarul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful