You are on page 1of 1

Di Perpustakaan

1
Pengawas perpustakaan
2
Bertugas di kaunter
3
Membaca surat khabar / buku cerita /
4
Meminjam buku
5
Mengulang kaji pelajaran
6
Mencari buku
7
Memilih buku
8
berbual-bual
9
Mencatat judul buku
10
Beratur-mendapatkan perkhidmatan
11
Menyusun buku

12
Beratur untuk menunggu giliran
13 Merekod nama murid yang meminjam/memulangkan buku /
14
Menegur murid-murid yang membuat bising
15
16
Perkhemahan
1
Berkhemah di
2
Memasang khemah
3
Memberi taklimat
4
Menghidupkan unggun api- daripada ranting-ranting
kayu

5
Duduk mengelilingi unggun api
6
Mencedok air dari sungai !"#
7
Menyediakan kayu api untuk menjerang air $%#
8
Menyanyi dengan iringan petikan gitar &' ()
9
Memetik gitar menghiburkan hati &'
10
Di Dusun Buah-buahan
1
Mengutip buah durian *+
2
Mengait buah rambutan ,-
3
Menjolok buah manggis ./01
4
Menimbang buah tembikai 23
5
Memasukkan buah manggis ke dalam raga 45.67
6
Mengikat buah langsat 89
7
Berehat di bawah pokok :;<
8
Berehat di dalam pondok =7 ;<
9
Mengopek kulit buah durian +9>