Masteranzi

:
Coordonator:
Prof. Univ. Dr. Cristi Marcel Spulbăr
UNI VERSI TATEA DI N CRAI OVA
Cuprins
 Rolul instrumentelor financiare derivate în
economia de piață;
 Scopul utilizării produselor derivate;
 Cadrul legislativ;
 Evoluția pieței derivatelor în România și U.E. în
anul 2007, respectiv 2009;
 Perspective privind cadrul de reglementare la
nivelul U.E.;

 Statele cu economie de piaţă dezvoltată pieţe de
instrumente financiare negocierii şi tranzacţionării
la termen a cursurilor valutare a acţiunilor, a ratei dobânzii
şi a indicilor burselor de valori;
Instrumentele financiare derivate

C
O
N
D
I
Ţ
I
I
:

depind de valoarea unui activ de bază;
nu necesită o investiţie netă iniţială;
este decontat la o dată ulterioară;
principalele instrumente derivate sunt: contracte futures,
options, swap și alte instrumente sintetice.
acoperirea riscurilor – izolarea şi
transferul unui anumit risc;
arbitraj – exploatarea dezechilibrelor
dintre diverse pieţe;
scop speculativ - confirmarea
previziunilor privind evoluţia pieţei
Scopul
utilizării
produselor
financiare
derivate
Cadrul legislativ
Anul 1997 lansarea pentru tranzacţionare a
contractelor futures pe cursurile valutare
ROL/USD şi ROL/DEM;
La momentul actual cadrul legislativ al pieţelor de instrumente
financiare derivate este acoperit de Legea 297 / 2004 privind Piaţa
de Capital
“Părintele” pieţei de
instrumente
financiare derivate
din Români
102.581
301.667
239.911
212.416
169.229 161.969
238.673
240.568
221.655
203.986
I
a
n
u
a
r
i
e
F
e
b
r
u
a
r
i
e
M
a
r
t
i
e
A
p
r
i
l
i
e
M
a
i
I
u
n
i
e
I
u
l
i
e
A
u
g
u
s
t
S
e
p
t
e
m
b
r
i
e
O
c
t
o
m
b
r
i
e
N
o
i
e
m
b
r
i
e
D
e
c
e
m
b
r
i
e
CONTRACTE
F UTURE S
(2009)
Evoluția contractelor futures în anul 2009
comparativ cu anul 2007, în România
- piața futures a înregistrat în anul 2009 o diminuare a contractelor încheiate, ajungând
de la 3.456.023 în anul 2007, la 2.092.655 contracte în anul 2009, o reducere cu
1.363.368 contracte;
- cele mai lichide derivate lunii ianuarie 2009 au fost DESIF 5 cu 63833 contracte,
simbolul în discuție pășind cu dreptul în 2009 prin poziționarea la vârful clasamentului,
pe locul doi s-au clasat DESIF 2 cu 20.011 contracte.
Evoluția contractelor options în anul 2009
comparativ cu anul 2007, în România
 în piața opțiunilor sesiunile din luna decembrie aferentă anului 2007 au însumat 2647 contracte,
dintre care 1504 de tip CALL și 1143 de tip PUT. Valoarea acestora s-a ridicat la 869.273. lei;
 în luna ianuarie din anul 2009, piața s-a încheiat cu 2074 contracte. Totalul menționat a inclus 1552
optiuni de tip call și 522 de tip put, a căror valoare s-a ridicat la 147.401 de lei.
Evoluția pieței derivatelor în U.E. în perioada 2007-2009
Bursă Țări
Contracte options 2007 Contracte options 2009
Număr Valoare (mil. €) Număr Valoare (mil.€)
ATHEX Derivatives Market Grecia 106.893 299,9 60.600 90,1
Spanish Exchanges Spania 13.593.486 26.894,1 28.415.452 32.557,60
Borsa italiana Italia 20.364.848 107.955,8 19.252.024 46.597,08
Budapest stock exchange Ungaria 0 0 0 0
Prague stock exchange Cehia 0 0 0 0
Austrian derivatives Market Asutria 1.036.975 4.400,9 415.639 768,6
EUREX Germania/Elveția 322.052.800 1.166.273,1 259.812.624 481.908,40
OMX Nordic Exchange
Danemarca/Suedia/Fi
nlanda/Islanda 59.653.720 54.053,1 24.624.924 21.722,10
Euronext.liffe
Marea
Britanie/Franța/Oland
a/Belgia/Portugalia 186.152.704 704.582,0 140.052.336 278.828,50
Oslo Bors Norvegia 4.843.980 6.029,0 2.173.155 972,5
Warsaw Stock Exchange Polonia 73 0,9 0 0
TOTAL - 607.805.479 2.070.488,80 474.806.754 863.444,88
0 100,000,000200,000,000300,000,000400,000,000
Spanish Exchanges
Borsa italiana
Budapest stock exchange
Prague stock exchange
Austrian derivatives Market
EUREX
OMX Nordic Exchange
Euronext.liffe
Oslo Bors
Warsaw Stock Exchange
Evoluția contractelor options de pe principalele piețe aferente
produselor derivate în U.E.
Număr contracte options în 2007
Număr contracte options în 2009
Evoluția pieței derivatelor în U.E. în perioada 2007-2009
Bursă Țări
Contracte futures 2007 Contracte futures 2009
Număr Valoare (mil. €) Număr Valoare
ATHEX Derivatives Market Grecia 3.096.557 5.206,5 4.085.226 3.481,40
Spanish Exchanges Spania 21.294.316 40.898,6 40.294.236 39.342,30
Borsa italiana Italia 6.363.954 46.008,7 7.819.968 28.644,90
Budapest stock exchange Ungaria 1.529.195 9.301,9 957.878 2.765,70
Prague stock exchange Cehia 3.143 14,1 444 1
Austrian derivatives Market Asutria 8.760 102,9 5.501 17,1
EUREX Germania/Elveția 52.454.788 169.744,7 103.383.272 268.696,60
OMX Nordic Exchange
Danemarca/Suedia/
Finlanda/Islanda 9.013.489 7.135,4 5.860.134 2.040,80
Euronext.liffe
Marea
Britanie/Franța/Ola
nda/Belgia/Portugali
a 75.890.096 246.790,0 148.409.360 310.576,00
Oslo Bors Norvegia 2.632.749 1.679,0 953.555 425,3
Warsaw Stock Exchange Polonia 114.021 362,0 405.474 277,4
TOTAL - 172.401.068 527.243,80 312.175.048 656.268,50
0 50,000,000100,000,000150,000,000200,000,000
ATHEX Derivatives Market
Spanish Exchanges
Borsa italiana
Budapest stock exchange
Prague stock exchange
Austrian derivatives Market
EUREX
OMX Nordic Exchange
Euronext.liffe
Oslo Bors
Warsaw Stock Exchange
Evoluția contractelor futures de pe principalele piețe aferente
produselor derivate în U.E.
Număr contracte futures în 2007
Număr contracte futures în 2009
O nouă perspectivă în abordarea
instrumentelor financiare derivate
să introducă
noi norme
În 2010, Comisia
Europeană
dorește:
cerințe privind
standardizarea
instrumentelor
Instituţiile financiare să dispună
de garanții mai mari și de mai
multe fonduri proprii
CONCLUZII
Avantaje
incontestabile
Bani mai puţini imobilizaţi
Rezultate amplificate
Flexibilitate sporită
folosirea în strategii inovative
Supremaţia
asupra
celorlalte
instrumente
financiare
„Speculatorii pot realiza profituri spectaculoase, intr-un timp foarte
scurt, insa reactiile lor trebuie sa fie mult mai rapide decat pe piata
spot, efectul de levier din piata futures sanctionand instantaneu orice
pas gresit“,
Vă mulțumim!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful