You are on page 1of 2

CURSURI DE WEB DESIGN – MODUL INCEPATORI

HTML
Cursuri de Web Design – Capitol introductiv
• HTML ca limbaj de marcare al hypertext-ului
• Elemente de sintaxa ale limbajului HTML
• Structura unui fisier HTML.
• Marcajele HTML, HEAD, TITLE, BODY
• Utilizarea culorilor in HTML
Cursuri de Web Design – Marcaje pentru formatarea textului
• Introducerea titlurilor. Marcaje de tip header H1…H6
• Paragrafe. Alinieri de paragrafe
• Fonturi. Configurarea fonturilor
• Introducerea caracterelor speciale
Cursuri de Web Design – Liste si tabele
• Introducerea listelor
• Liste neordonate
• Liste ordonate
• Liste de definitii
• Introducerea tabelelor
• Linii si celule
• Spatierea tabelelor
• Utilizari speciale ale tabelelor
Cursuri de Web Design – Introducerea legaturilor (link-urilor) intre pagini
• Legaturi externe
• Legaturi interne
Cursuri de Web Design – Introducerea imaginilor
• Formate de imagini: GIF, JPEG, PNG
• Dimensionarea si alinierea imaginilor
• Folosirea imaginilor pentru legaturi
• Harti de imagini
Cursuri de Web Design – Utilizarea cadrelor
• Impartirea in cadre
• Incarcarea fisierelor in cadre
• Cadre in-line

Cursuri de Web Design – Formulare
• Introducerea unui formular
• Elemente ale formularelor
Cursuri de Web Design – Stiluri in sintaxa CSS
• Modalitati de introducere a stilurilor
• Atribute ale stilurilor
Cursuri de Web Design – Straturi
• Introducerea straturilor
• Pozitionarea straturilor
• Vizibilitatea straturilor