You are on page 1of 3

Acizii nucleici

-subst chimice macromoleculare, alc din unitati mai simple (nucleotide)Nucleotida
-baza azotata: -purinica: adenica(A)
guanina(G)
-pirimidinica: citozina (C)
tinina (T)
uracil (U)
-pentoza: -dezoxiriboza in ADN
-riboza in ARN
-radical fosforic

baza azotata + pentoza = nucleozida
-atasata pe radical fosforic=nucleotida

ADN:
-substanta chimica macromoleculara avand structura bicatenara, formata din doua lanturi polinucleotidice,
infasurate elicoidal in jurul unui ax comun, imaginar
-cele 2 catene sunt complementare , o baza purinica se leaga de una pirimidinica si invers
antiparalele
-radicalul fosforic la carbonul 3 al unei catene x se leaga de carbonul 5 al unei catene complementare

-dublul helix este usor rasucit spre dreapta, adica dextrogir si prezinta 2 scobituri; una mica si una mare
reprezentand locul unde actioneaza factorii mutageni
-diamentrul helixului este de 10A
-distanta dintre cele 2 nucleotide succesive este de 3,4A
-pasul elicei care corespunde la 10 nucleotide este de 34A
-ADN-ul are o structura primara monocatenara care rezulta prin inlantuirea nucleotidelor
-structura secundara este formata din 2 catene polinucleotidice care formeaza dublul helix
-proprietatile ADN
-denaturarea, renaturarea
-replicatia


ARN
-are o structura monocatenara
-pentoza este din riboza
-in locul T se afla U
-exista 2 clase de ARN
-ARN viral
-materialul genetic al unor ribovirusuri
-materialul genetic al viroizilor si a unor retrovirusuri
-ARN celular
-ARN mesager
-ARN de transport
-ARN ribozomal
-ARN nuclear mic (SN)

-ARN mesager
- 2-5% din totalul ARN-ului celular
-are rolul de a copia informatia genetica a unei catene din macromolec de ADN printr-un proces numit
transcriptie, care este initiat de enzima ARN polimeraza
-greutatea moleculara depinde de cantitatea de informatie genetica pe care a copiat-o


-ARN de transport
-transporta AA la locul sintezei proteice, in citoplasma pe suprafata ribozomilor printr-un proces numit
translatie
-este ormat din 75-90 nucleotide
-are forma unei frunze de trifoi (4 brate, 3 bucle si 1 ciot de marime variabila)
-i se descriu 2 regiuni
-de cunoastere si legare a AA
-anticodon


-ARN ribozomal
-inta in structura ribozomilor
- 80% din total
-in ribozomi este asociat cu proteinele
-se sintetizeaza prin transcriere din ADN
-in cel eucariota este alc din 2 subunitati:
-S60 mare
-S40 mica

Functiile materialului genetic
-autocatalitica: repr prin autoreplicatia ADN-ului
-heterocatalitica: repr prin biosinteza proteinelor

Functia autocatalitica:
-Watson si Crick au emis ipoteza replicarii ADN-ului dupa modelul semiconservator (in final se formeaza doua
molecule de ADN fiecare avand o catena veche si una sintetizata, cele 2 molecule avand aceeasi baza ereditara)
-la eucariote, replicatia incepe simultan in mai multe reguni situate de-a lungul moleculei de ADN, regiuni care
se numesc origini de replicatie (replicou)
-la virusuri sau procariote exista un singur replicou
-procesul replicariei se realizeaza cu ajutorul unui grup de enzime care asgura fidelitatea copierii
macromoleculei de ADN:
ADN topoizomerazele:
-induc incizia monocatenara care permite derasuricea molec de ADN
-ele fac posibila desfacerea celor 2 catene ale ADN
-aceste enzime pot uneori elimina nucleotide incluse gresit in urma procesului de replicatie, inlocuirea acestora
cu nucleotide corespunzatoare repr repararea greselilor replicarii

ADN helicoza:
-catalizeaza ruperea puntilor de H dintre cele 2 catene ale ADN permitand desfacerea acestora si aparitia furcii
de replicatie (molecula de ADN capata forma Y)

ADN polimerazele:
-catalizeaza legarea de noi nucleotide pe catenele matritei 3'-5'
-se formeaza astfel o catena noua, antiparalela, orientata in directia 5'-3', catena care este sintetizata continuu si
se numeste catena directoare sau conductoare-catena matrita 5'-3' serveste pentru sinteeza unei catene noi 3'-5' numita catena discontinua sau segmentara sau
intarziata
-pt ca ADN polimeraza sa se situeze la locul unde incepe sinteza, intervine un fragment scurt de ARN, numit
ARN primar, coplementar fragmentului initial al catenei de ADN matrita
-ARN-ul primar este dispus pe baza de complementaritate de-a lungul catenei de ADN matrita, cu ajutorul
enzimei ARN polinucleaza
-sinteza catenei intarzita se real pe bucati numite fragmente Okazaki care apoi sunt legate cu ajutorul ADN
ligazei

ADN ligaza:
-leaga fragmentele Okazaki alaturate avand loc astfel alungirea lantului polinucleotidic
-la procariote, fragmentele Okazaki sun alc din 1000-2000 nucleotide, iar la eucariote din 100-200 nucleotide

Exonucleaza:
-indeparteaza ARN-ul primar de la fragmentul Okazaki sintetizat anterior si completeaza golul cu ADN