You are on page 1of 3

‫בדיקה גופנית מלאה‬

‫•‬

‫מצב כללי‪ :‬סימני סבל‪ ,‬מצב הכרה‪ ,‬מצב תזונתי‪ ,‬נשימה‪ ,‬צבע עור‪ ,‬הערכת גיל‬

‫סימנים חיוניים‬
‫דופק‪ :‬קצב‪ ,‬סדירות‪ ,‬עוצמה‪ ,‬אופי‪ 2 .‬ידיים‪) .‬לא סדיר‪ 1-‬דקה‪(Pulse Deficit ,‬‬
‫•‬
‫לחץ דם‪ 2 :‬ידיים )‪(Pulsus Paradoxus / Alternans, Orthostatism‬‬
‫•‬
‫נשימות‪ :‬קצב‪ ,‬שטוח‪/‬עמוק‪ ,‬התפשטות בית חזה‪ ,‬שרירי עזר‪,‬שאיפה‪/‬נשיפה‪,‬‬
‫•‬
‫פרדוקסלית‬
‫חום‬
‫•‬
‫עור‪ :‬צבע‪ ,‬דימומים‪ ,‬פריחה )צבע‪ ,‬צורה‪ ,‬פיזור(‪ ,‬מישוש עור )יבש‪/‬לח(‪ ,‬טורגור‪ ,‬חום‬
‫•‬
‫בדיקה בשכיבה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫גירוי קרומי מוח‬
‫ראש‪ :‬הסתכלות )‪+‬שיער(‪ ,‬מישוש קרקפת‬
‫פנים‪ :‬אף‪ ,‬אוזניים‪ ,‬עיניים )צבע לחמיות‪ ,‬גלאוקומה(‬
‫אישונים‪ :‬תגובה לאור‪ ,‬בדיקת אקומודציה‬
‫מרכזיות קנה נשימה‬
‫בדיקת לב‪:‬‬
‫גודש ורידי צוואר ‪ 30‬מעלות‪ 2 ,‬צדדים )‪HepatoJugular Reflux,‬‬
‫‪o‬‬
‫‪(Kussmaul Sign‬‬
‫חוד הלב )מיקום‪ ,‬רחב‪ ,‬מרים‪ ,‬מוסט( ‪ +‬הרמת חדר ימין‪/‬עלייה שמאל‬
‫‪o‬‬
‫האזנה‪ :‬לב )גם בנטייה שמאלה( ‪ +‬קרוטיד‬
‫‪o‬‬

‫בדיקת בטן‪:‬‬
‫•‬
‫האזנה בבטן‪ :‬פריסטלטיקה ‪ +‬אוושות אאורטה‪Renal + Iliac Arteries,‬‬
‫•‬
‫הסתכלות )צורה‪,‬נפיחות‪,‬עור‪,‬ורידים‪,‬שיעור‪,‬סימטריות‪,‬דופק‪,‬בליטות‪,‬מיימת(‬
‫•‬
‫בדיקת בקע )צלקת‪/‬אפיגסטרי ( ‪Diastasis Recti +‬‬
‫•‬
‫מישוש שטחי )להסתכל על פני המטופל ( ‪ +‬סימן ‪Murphi‬‬
‫•‬
‫מישוש עמוק‬
‫•‬
‫ניקוש בטן ) ‪ +‬עמימות נודדת? (‬
‫•‬
‫‪(3‬כליות‪ ,‬מפרצת באאורטה‬
‫‪(2‬טחול‬
‫‪(1‬כבד‬
‫מישוש איברים‪:‬‬
‫•‬
‫מישוש קשריות לימפה במפשעות‬
‫•‬
‫דפקים פריפריים )פופליטאלי‪ ,‬קרסול‪ ,‬כף רגל(‬
‫•‬
‫‪ .3‬סימן ע"ש‬
‫‪ .2‬מדידת היקפים‬
‫פקקת ורידים‪ .1 :‬כאב בסובכים‬
‫•‬
‫‪Homan‬‬
‫•‬

‫בדיקת גפיים תחתונות‪) :‬ירך‪ ,‬ברך‪ ,‬קרסול(‬
‫בדיקת מפרק ‪Sacro-Iliac‬‬
‫‪o‬‬
‫הסתכלות ‪ +‬מישוש‬
‫‪o‬‬
‫מדידת אורך גפיים‬
‫‪o‬‬
‫תנועה אקטיבית‪ ,‬פסיבית ונגד התנגדות ) ‪ +‬טונוס(‬
‫‪o‬‬
‫בדיקת חולשה‪ :‬פלקסיה ואקסטנסיה של ירך‬
‫‪o‬‬
‫ירך‪ :‬בפלקסיה – לבדוק היעלמות לורדוזיס מותני‬
‫‪o‬‬
‫ברך‪ :‬בדיקת תנועה ‪ +‬רצועות ‪ +‬נוזל‬
‫‪o‬‬
‫החזרים‪:‬‬
‫‪o‬‬
‫פיקה‪ ,‬אכילס‪ ,‬בבינסקי )קולונוס(‬
‫‪‬‬
‫‪Biceps,Triceps,Brachioradialis‬‬
‫‪‬‬
‫בטן‪ ,‬לסת‬
‫‪‬‬

‫•‬
‫•‬

‫בדיקה תחושתית‪:‬שטחית‪,‬כאב‪,‬מנח)בוהן(‪,‬וויברציה‬
‫בדיקת קוארדינציה‪ :‬עקב‪-‬ברך‪ ,‬יד‪-‬אף‪Diadochokinesis ,‬‬

‫•‬
‫•‬

‫בדיקה בישיבה‬
‫במעבר לישיבה – דליות רגליים‬
‫לחץ דם‬

‫•‬

‫בדיקת בית חזה ‪ +‬ריאות‪:‬‬
‫הסתכלות‪ :‬צורה )‪ ,(Barrel, Funnel‬דפורמציות‪ ,‬התפשטות בנשימה עמוקה‬
‫‪o‬‬
‫ניקוש )השוואתי ‪ +‬גבול סרעפת וכבד(‬
‫‪o‬‬
‫פרמיטוס‬
‫‪o‬‬
‫האזנה ‪ +‬האזנה ללב ברכינה קדימה‬
‫‪o‬‬

‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫פנים‪ :‬סינוסים‪ ,‬פה ולוע‬
‫מפרקים טמפרומנדיבולריים‬
‫בדיקת עמוד שדרה צווארי‪ :‬תנועה אקטיבית‪ ,‬פסיבית‪ ,‬נגד התנגדות‬
‫בלוטת התריס‬
‫בלוטות לימפה בצוואר ‪ +‬בית שחי‬

‫•‬

‫עצבים קרניאליים‪:‬‬
‫ריח‬
‫‪o‬‬
‫ראייה‪ :‬שדה‪ ,‬חדות‪ ,‬תנועת גלגלים‪ ,‬ניסטגמוס‪LID LAG ,‬‬
‫‪o‬‬
‫תחושה שטחית ‪ +‬כאב בפנים‪ ,‬החזר ‪ ,Cornea‬שריר לעיסה‬
‫‪o‬‬
‫)טעם ‪ 2/3‬אחורי(‬
‫התבוננות ובדיקת תנועות שרירי פנים‪,‬‬
‫‪o‬‬
‫שמיעה‪ :‬בדיקה גסה‪ ,‬מבחני ‪Weber, RInne‬‬
‫‪o‬‬
‫תנועת שרירי צוואר )‪(SCM, Trapezius‬‬
‫‪o‬‬
‫תנועת לשון‬
‫‪o‬‬

‫•‬

‫בדיקת גפיים עליונות‪) :‬מרפק‪ ,‬שורש כף יד‪ ,‬כף יד ואצבעות(‬
‫הסתכלות ‪ +‬מישוש‬
‫‪o‬‬
‫שורש כף יד‪Carpel Tunnel Syndrome :‬‬
‫‪o‬‬
‫הסתכלות – ציפורניים ) ‪(Splinter Hemorrhage, Clubbing‬‬
‫‪o‬‬
‫תנועה אקטיבית‪ ,‬פסיבית ונגד התנגדות ) ‪ +‬טונוס(‬
‫‪o‬‬
‫תנועת נגד התנגדות )חולשה(‪ :‬מרפק‪Grip Test ,‬‬
‫‪o‬‬
‫מבחן צניחת זרועות‬
‫‪o‬‬

‫בדיקה בעמידה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬

‫בדיקת בצקת בעצה ‪ +‬רגישות מותניים‬
‫בצקות ברגליים ) ‪ +‬כימות(‬
‫בדיקת תנועות כתף )אקטיבי‪ ,‬פסיבי‪ ,‬נגד התנגדות(‬
‫בדיקת עמוד שדרה גבי‪:‬‬
‫הסתכלות ‪ +‬מישוש חוליות להפקת כאב‬
‫‪o‬‬
‫כיפוף ‪ +‬תנועות‬
‫‪o‬‬
‫מבחן ‪Trandelenberg‬‬
‫התבוננות ב ‪Flat Foot‬‬
‫הליכה‪ :‬התבוננות ) בסיס רחב‪ ,‬תמיכה(‬
‫הליכות מיוחדות‪ :‬עקבים‪ ,‬קצות אצבעות‪ ,‬טיפ‪-‬טופ‬

‫•‬
‫•‬

‫מבחן רומברג )רגליים צמודות‪ ,‬ידיים ישרות‪ ,‬עיניים עצומות(‬
‫סימני טטנייה )מכה קדמית לאוזן‪ ,‬ניפוח שרוול ל"ד(‬