You are on page 1of 10

Veilig computeren

en internetten
1. Ik beveilig mijn computer
2. Ik leer omgaan met paswoorden
3. Ik ben voorzichtig met e-mailen van
onbekenden
4. Ik doe financiële transacties enkel op veilige
websites
5. Ik ben voorzichtig met downloaden
6. Bibliografie
1. Ik beveilig mijn computer

I. Antivirusprogramma
II. Bescherming tegen spam en
spyware
III. Persoonlijk firewall
2. Ik leer omgaan met paswoorden

I. Niet op een papiertje


II. Niet één enkel paswoord
III. Geen voor de hand liggend
paswoord
IV. Wijzig regelmatig
3. Ik ben voorzichtig met e-mailen
van onbekenden

I. Onbekende afzender
II. Bijlagen
III. Software - Pas op voor spyware!
4. Ik doe financiële transacties enkel
op veilige websites

I. Beveiligde betalingssystemen
II. Veilig betalen-certificaat
III. Bankgegevens
IV. Reclame
5. Ik ben voorzichtig met downloaden

I. Illegale websites
II. Officiële gebruikerslicentie
6. Bibliografie

I. www.wikipedia.be
II. www.peeceefobie.be
III. www.google.be
IV. www.diskidee.net
V. www.youtube.com