You are on page 1of 2

Voorrangsborden Verkeer

Voorrangsbordeni

Voorrangsweg

Einde voorrangsweg

Voorrangskruispunt

Voorrangskruispunt zijweg links

Voorrangskruispunt zijweg rechts

i
Bron : http://www.skymasters.nl/html/verkeersborden.htm

18-3-yyyy 1/2
Voorrangsborden Verkeer

Verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg

Stop en verleen voorrang aan de bestuurders op de kruisende weg

18-3-yyyy 2/2