1 AI FOST RĂSTIGNIT

AI FOST RĂSTIGNIT ŞI CUIELE-MI SPUN
CE MARE ŢI-A FOST IUBIREA !
CUNUNA DE SPINI, ÎMI SPUNE ŞI EA
CE MARE ŢI-A FOST IUBIREA !
CÂND CER ŞI STELE VOR PIERI,
SEMNELE VOR DĂINUI.
ŞI ATUNCI ÎMI VOR ŞOPTI,
CÂT M-AI IUBIT, DE ACEEA
VREAU SĂ-ŢI SPUN…:
:/ IN VECI INIMA, IN VECI DRAGOSTEA,
IN VECI VIAŢA MEA ESTE A TA. /:
2 A VENIT IARNA

A VENIT IARNA DIN DEPĂRTĂRI,
A VENIT IARNA NINSĂ DE SĂRBĂTORI.
S-ADUCĂ PACE-N ORICE CASĂ,
PE DOMNUL ISUS ÎN ORICE INIMĂ
:/ A!I E CRĂCIUN /:
A VENIT IARNA ŞI-N ACEST AN
IAR E CRĂCIUN !
A VENIT DOMNUL DIN DEPĂRTĂRI,
A VENIT DIN CERUL NINS DE SĂRBĂTORI.
S-ADUCĂ BUCURII ÎN ORICE CASĂ,
S-ADUCĂ MULTĂ PACE-N INIMĂ.
:/ DOMNUL E BUN /:
STELE DE !ĂPADĂ ŞI DARURI MII
PENTRU COPII.
A VENIT CRĂCIUNUL DIN DEPĂRTĂRI
ŞI NINGE, NINGE, PESTE MĂRI ŞI ŢĂRI
ŞI NINGE, NINGE ŞI PESTE CASA MEA
ŞI NINGE, NINGE ŞI ÎN INIMA MEA
A!I S-A NĂSCUT DOMNUL CEL SFÂNT
COLINDA S-AUDĂ ÎNTREGUL PĂMÂNT.
"ISUS S-A NĂSCUT !#
3 ALELUIA, ALELUIA
REFREN:
$
:/ ALELUIA, ALELUIA, LĂUDAŢI-L PE DUMNE!EU,
ALELUIA, ALELUIA, DAŢI-I SLAVĂ MEREU. /:
ISUS E DOMN AL DOMNILOR,
EL A CREAT UNIVERSUL.
REFREN:……
VESTIŢI LA TOŢI IUBIREA LUI,
LUMEA ÎNTREAGĂ S-O ŞTIE.
REFREN:……
EL NE-A SALVAT PRIN %ERTFA LUI,
SUNTEM AI LUI PE VECIE.

169 ALELUIA, ISUS CEL SFÂNT E DOMN
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA !
ISUS E DOMN !
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA !
&
ISUS CEL SFÂNT E DOMN !
EL ŞI-A ARĂTAT PUTEREA,
E VICTORIOS ÎN VECI.
TRIUMFÂND PESTE-NTUNERIC ŞI MORMÂNT,
EL A RUPT A NOASTRE LANŢURI,
PE TOŢI NE-A ELIBERAT
ŞI PRIN MILA LUI SUNTEM SALVAŢI.
4 ARCURI ÎNCORDATE
ARCURI INCORDATE FI-VOR INDREPTATE,
VÂRFURI ASCUŢITE, NU MĂ TEM !
PIEDICI, BARIERE, NU, NU AU PUTERE
CÂND PE DOMNUL ISUS EU ÎL C'EM.
(
REF.:
CREDINCIOASĂ SLUGĂ
MĂ APLEC ÎN RUGĂ
ŞI ÎL C'EM ÎN A%UTOR MEREU
ŞI DE ORIŞIUNDE,
DOMNUL ÎMI RĂSPUNDE,
CACI EL E ACELAŞI DUMNE!EU.
PIEDICI PE CĂRARE ŞTIU CĂ VOR APARE,
DAR CU DOMNUL ISUS NU MĂ TEM.
EL ÎMI DĂ PUTERE, 'AR ŞI MÂNGÂIERE
ŞI MĂ ÎNSOŢEŞTE PAS CU PAS.
!ILE ÎNNORATE NU MĂ VOR ABATE
DE LA ŢINTA VEŞNICIILOR.
PLOAIE ŞI FURTUNĂ TOATE ÎMPREUNĂ,
LE ÎNFRUNT CU-AL MEU MÂNTUITOR.
55 APRINDE UN FOC

:/ APRINDE UN FOC ÎN INIMA MEA,
UMPLE-O CU IUBIREA TA. /:
:/ ŞI ACEST FOC SĂ MISTUIE
ORIŞICE DURERE,
APRINDE UN FOC, ADÂNC, ÎN INIMA MEA !/:
)
55 ÎN LUMINĂ
*$/ EU VREAU SĂ FIU ÎN LUMINĂ
CUM TU EŞTI ÎN LUMINĂ.
EU VREAU SĂ STRĂLUCESC
CA STELELE PE CER.
O, DOAMNE, FII LUMINA MEA, MÂNTUIREA MEA !
TOT CE VREAU E SĂ FIU ÎN LUMINA, DRAGOSTEI TALE,
TOT CE VREAU E SĂ FIU ÎN LUMINĂ. /*$
*(/ ÎN LUMINĂ ! EU VREAU SĂ FIU, ÎN LUMINĂ ! /*(
5 BINECUVÂNTĂRI MĂ ÎNCONJOARĂ
BINECUVÂNTĂRI MĂ ÎNCON%OARĂ,
LEGEA SA CEA SFÂNTĂ O IUBESC,
CRESC ÎN A LUI ISUS CUNOŞTINŢĂ
ŞI-N CUVÂNTUL LUI DUMNE!EIESC.
REFREN:
IATĂ CE SUNT, IATĂ CE AM
REGE SUNT, MĂ TRAG DIN AVRAAM.
ŞI PRIN ISUS CEL RĂSTIGNIT
+
VIAŢĂ NOUĂ-N DAR EU AM PRIMIT.
BINECUVÂNTAT SUNT ÎN CETATE,
TOT CE IAU ACUM ESTE SFINŢIT,
ÎN CREDINŢĂ SUNT ÎN SĂNĂTATE,
DOMNUL DUMNE!EU M-A ÎMBOGĂŢIT.
REFREN: …………..

BINECUVÂNTĂRI SUS MĂ AŞTEAPTĂ,
CERUL PENTRU MINE-I PREGĂTIT,
UN LOCAŞ EU ŞTIU CĂ AM ÎN SLAVĂ,
CU CÂNTĂRI VOI FI ACOL,PRIMIT.
REFREN: …………..

6 BINECUVÂNTEAĂ PE DOMNUL TĂU
/ BINECUVINTEA!Ă SUFLETE PE DOMNUL TĂU
ŞI NU UITA NICI UNA DIN BINEFACERILE LUI.
CĂCI EL ÎŢI IARTĂ FĂRĂDELEGEA TA,
VINDECARE-N DAR ÎŢI DĂ
ŞI-N VECI MÂNTUIREA /
-
6 GLORIE REGELUI !
GLORIE, REGELUI REGILOR,
MAIESTATE, ISUS E REGE ŞI DOMN,
GLORIE, PACE ŞI DRAGOSTE
ISUS CEL MORT ŞI ÎNVIAT ACUM E DOMN.
ÎL SLĂVIM, GLORIFICĂM PE DOMNUL NOSTRU,
PREAMĂRIM ŞI ÎNĂLŢĂM PE ISUS CRISTOS,
GLORIE, PACE ŞI DRAGOSTE,
ISUS CEL MORT ŞI ÎNVIAT ACUM E DOMN
" BUCURA#I$VĂ
:/ BUCURAŢI-VĂ ÎN DOMNUL, !IC,
IARĂŞI !IC: BUCURAŢI-VĂ ! /:
:/ BUCURAŢI-VĂ, BUCURAŢI-VĂ
IARĂŞI !IC: BUCURAŢI-VĂ ! /:
.
" LEAGĂ$NE DOAMNE
LEAGĂ-NE, DOAMNE, PE TOŢI ÎMPREUNĂ
CU LANŢURI CE NU POT FI RUPTE !
LEAGĂ-NE, DOAMNE, PE TOŢI ÎMPREUNĂ
O, LEAGĂ-NE ÎN DRAGOSTE !
ESTE UN SINGUR DOMN, ESTE UN SINGUR FIU,
ESTE UN SINGUR DU', DE ACEEA ÎŢI CĂNTĂM.
% BUNATATEA TA
BUNĂTATEA TA, O, DOAMNE, NU SE VA SFÂRŞI
ÎNDURĂRILE TALE LA CAPĂT NU VOR FI,
CI SE ÎNNOIESC ÎN !ORI, ÎN FIECARE !I
ŞI CREDINCIOŞIA TA ESTE AŞA DE MARE.
REF.:
/ ALELUIA, ALELUIA, LAUDĂ DOMNULUI. / *&
CĂCI CREDINCIOŞIA TA ESTE AŞA DE MARE.
/
16% CA PLOAIA DE VARĂ
CA PLOAIA DE VARĂ CE CADE DIN CERURI
ISUS, TU TORNI ÎNDURAREA TA.
CU MILA TA, DOAMNE, INUNDĂ-NE INIMA.
DOAMNE, PRIMIM MILA TA,
DOAMNE, PRIMIM 'ARUL TĂU,
DOAMNE, ÎN VECI NE VOM BUCURA.
16% TU SĂ DOMNE&TI
PESTE-NTREG PĂMĂNT DOMNEŞTI ÎN VECI
CERUL ÎN AMURG, MUNŢII STĂPÂNEŞTI,
DAR MAI MULT DE-ATÂT,
DOAMNE EU DORESC
CA TU ÎN MINE SĂ DOMNEŞTI.
0
REFREN:
TU SĂ DOMNEŞTI ÎN VIAŢA MEA,
VREAU SĂ FIU UMPLUT DE PUTEREA TA,
CĂCI TOT CE AM TU STĂPĂNEŞTI
ŞI VREAU CA-N MINE SĂ DOMNEŞTI.
PESTE ORICE, GÂND SAU CUVÂNT ROSTIT
SĂ SE VADĂ, AŞ VREA, FRUMUSEŢEA TA
DAR MAI MULT DE-ATÂT,
DOAMNE, EU DORESC
CA TU ÎN MINE SĂ DOMNEŞTI
9 CÂND ERAM RĂTĂCIT ISUS MA AFLAT
CÂND ERAM RĂTĂCIT ISUS M-A AFLAT,
DIN PĂCAT EL M-A RIDICAT,
VIAŢA EL MI-A SC'IMBAT,
EL MI-A LUMINAT.
ISUS, PRIETENUL MEU MINUNAT.
REF.:
CE FRUMOS, CE PLĂCUT E SĂ FII CREŞTIN,
SĂ TRĂIEŞTI PRIN CREDINŢĂ MEREU !
SĂ TE SIMŢI UN COPIL AL LUI DUMNE!EU
CE PLĂCUT E SĂ FII CREŞTIN !
!I DE !I, CEAS DE CEAS EU MĂ SIMT IUBIT,
AM ÎN SUFLETUL MEU PE ISUS,
EL E MÂNTUITORUL MEU DRAG ŞI SCUMP,
CE VEG'EA!Ă LA VIAŢA MEA.
NU MAI STA A!I PE GÂNDURI, TU, SUFLET PIERDUT,

VIN, LA ISUS A!I ROAGĂ-TE LUI,
VIN, LA VIAŢA CREŞTINĂ PRIVITĂ DE SUS,
FĂ UN SFÂNT LEGĂMÂNT CU ISUS.
1' CÂNT ALELUIA DOMNULUI
CÂNT ALELUIA DOMNULUI /:
CÂNT ALELUIA /:
CÂNT ALELUIA DOMNULUI.
ISUS VA VENI ÎNAPOI /:
ISUS VA VENI /:
ISUS VA VENI ÎNAPOI.
EL E PĂSTORUL NOSTRU BUN /:
EL E PĂSTORUL /:
EL E PĂSTORUL NOSTRU BUN.
1' TU E&TI MARE
TU EŞTI MARE, TU EŞTI SFÂNT,
TU ESTI TRIUMFATOR IN PUTERE,
TU AI ÎNVIAT, TU AI CUCERIT,
$
TU AI ÎNVINS PUTEREA MORŢII.
A-A-A-LE-LU-U-IA, NOI NE BUCURĂM!
A-A-A-LE-LU-U-IA, NOI NE BUCURĂM!
11 CÂNTA#I NUMELE LUI ISUS
CÂNTAŢI NUMELE LUI ISUS
PENTRU CĂ E DUMNE!EU,
EL E STÂNCA MEA ŞI SPERANŢA MEA,
EL ESTE CEL ÎN CARE MĂ ÎNCRED.
CÂNTAŢI NUMELE LUI ISUS.
CĂNTAŢI NUMELE LUI ISUS,
PREAMĂRIŢI PE DUMNE!EU,
VIAŢĂ EL MI-A DAT, ISUS M-A SCĂPAT
DE PĂCATUL ŞI DE MOARTEA GREA.
CÂNTAŢI NUMELE LUI ISUS.
CÂNTAŢI NUMELE LUI ISUS,
EL E TOT CE-AVEM MAI SCUMP,
DOMN ŞI FRATE, ROB ŞI REGE,
EL E ISUS, DOMNUL SFÂNT.
CÂNTAŢI NUMELE LUI ISUS.
&
12 CÂNTEC DE DU(
:/ DU' SFÂNT AL LUI DUMNE!EU
COBOARĂ PESTE NOI /:
IUBEŞTE-MĂ, PĂ!EŞTE-MĂ, ARATĂ-MI CE SĂ FAC!
DU' SFÂNT AL LUI DUMNE!EU
COBOARĂ PESTE NOI!
:/ DU' VIU AL LUI DUMNE!EU
RĂMÂI AICI CU NOI /:
A%UTĂ-NE, ARATĂ-NE ŞI UMPLE-NE CU 'AR.
DU' VIU AL LUI DUMNE!EU
RĂMÂI AICI CU NOI.
(
1"5 CÂNTEC DE LAUDĂ
DOAMNE TE LĂUDĂM PENTRU DRAGOSTEA TA
FIINDCĂ AI STAT PE PĂMÂNT PENTRU-AL NOSTRU PĂCAT
AL TĂU NUME ÎN CINSTE ÎL ÎNĂLŢĂM
NE-AM PUS ÎN ISUS TOATĂ ÎNCREDEREA.
ŞTIM CĂ TU EŞTI MÂNTUITORUL
ŞI NOI ŞTIM CĂ FIUL EŞTI.
ŞTIM CĂ TU EŞTI MÂNTUITORUL
ÎN VECI DE VECI.
E APROAPE ACUM CLIPA CÂND VII
FAŢA ŢI-O VOM VEDEA, GLASU-ŢI VOM AU!I
ATUNCI LUI ISUS NOI ÎI VOM CÂNTA
CELUI CE NE-A CREAT, CELUI CE-I ÎMPĂRAT.
ŞTIM CĂ TU EŞTI MÂNTUITORUL
ŞI NOI ŞTIM CĂ FIUL EŞTI.
ŞTIM CĂ TU EŞTI MÂNTUITORUL
ÎN VECI DE VECI.
)
13 CĂUTA#I ÎNTÂI
:/ CĂUTAŢI ÎNTÂI ÎMPĂRĂŢIA DOMNULUI
ŞI NEPRI'ĂNIREA SA
ŞI TOATE CELELALTE VOI LE VEŢI AVEA,
ALELU, ALELUIA! /:
13 O, TU E&TI DOMNUL MEU
O, TU EŞTI DOMNUL MEU,
ŢIE MĂ ÎNC'IN MEREU
O, TU EŞTI DOMNUL MEU,
ŢIE MĂ ÎNC'IN MEREU
MĂ-NSOŢEŞTI ÎN ORICE CLIPĂ,
PE CALEA TA TU MĂ ÎNVEŢI SĂ MERG,
:/ PAS CU PAS, ÎMPREUNĂ VOM FI
DOAMNE, TE VOI PREAMĂRI ! /:
+
14 CE ESTE DRAGOSTEA
POŢI SĂ ÎMPARŢI LA TOŢI TOT CE AI AGONISIT
POŢI SĂ SI AR!I PE RUG ŞI N-AI FĂCUT NIMIC
DEGEABA MORI AR!ÂND, DEGEABA VIN!I ŞI DAI,
DACĂ NU AI IUBIRE, NICI DRAGOSTE NU AI.
REF.:
EA E RĂBDĂTOARE, BUNĂTATE ARE,
NU-I INVIDIOASĂ, CÂT E DE FRUMOASĂ!
ESTE MODESTIE, NU ARE MÂNDRIE,
NU-I NECUVINCIOASĂ, CÂT E DE FRUMOASĂ !
TE-AI ÎNTREBAT VREODATĂ DE UNDE VINE EA,
TE-AI ÎNTREBAT VREODATĂ: CE ESTE DRAGOSTEA1
EA VINE DE ACOLO, DE ACOLO SUS DIN CER
ŞI DOMNUL NE-A TRIMIS-O ŞI SE NUMEŞTE EL.
REF.:
NU ARE MÂNDRIE, EA DE RĂU NU ŞTIE,
EA E BUCUROASĂ, CÂT E DE FRUMOASĂ!
ADEVĂR EA ESTE, PARCĂ-I DIN POVESTE,
EA VINE DE SUS ŞI-O C'EAMĂ ISUS!
EA SUFERĂ ŞI CREDE, NĂDĂ%DUIEŞTE MULT,
EA RABDĂ ŞI AŞTEAPTĂ, CE-I OARE DE FĂCUT1
NIMIC ÎN LUMEA ASTA, TRĂIEŞTE-N LINIŞTE
ŞI-APOI CU A TA CREDINŢĂ, PREFĂ-TE-N DRAGOSTE.
15 CERUL DECLARĂ
-
CERUL DECLARĂ GLORIA CELUI ÎNVIAT.
CINE SE COMPARA CU FRUMUSETEA DOMNULUI1
REF.:
ÎN VECI DE VECI EŞTI TU,
DIVINUL MIEL PE TRON,
GENUNC'II ÎMI APLEC
ŞI ŢIE MA ÎNC'IN.
VOI PROCLAMA GLORIA CELUI ÎNVIAT
CE A FOST %UNG'IAT SA NE-MPACE CU DUMNE!EU.
15 #I SE CUVINE SLAVA !
:/ ŢI SE CUVINE SLAVA ŞI-ADORAREA,
MÂINILE NOASTRE RIDICĂM,
NUMELE TĂU ÎNĂLŢĂM / :
REFREN:
CĂCI TU EŞTI DOMN,
TU EŞTI DOMN CU-ADEVĂRAT,
NIMENI ALTUL NU-I CA TIN,
NIMENI ALTUL NU-I CA TIN,.
:/ VREM SĂ SPUNEM LUMII DESPRE TINE,
CUM PRIN MOARTEA TA PE CRUCE
TUTUROR NE-AI ARĂTAT. /:
16 C(EMARE
C'EAMĂ-L PE ISUS LA TINE ŞI IUBIRE ÎŢI VA DA.
UMPLE-ŢI INIMA ŞI SUFLETUL CU EL.
.
DE TOT GREUL CE TE-APASĂ, ISUS TE VA UŞURA,
VA PĂTRUNDE ÎN VIAŢA TA ŞI VEI FI SFÂNT.
REF.:
ISUS, O, ISUS !
VINO, TU, ACUM ÎN VIAŢA MEA !
ISUS, O, ISUS !
VINO, TU, ACUM ÎN VIAŢA MEA !
EL E ACUM LA TINE ÎN SUFLET CU IUBIRE ŞI CU 'AR,
EL PĂCATUL TĂU PRIN SINE L-A IERTAT.
TE-AI NĂSCUT DIN NOU PRIN ISUS
CA FIU AL LUI DUMNE!EU,
EL ESTE ACUMA TATĂL TĂU.
16 NOI SUNTEM UNA$N ISUS
NOI SUNTEM UNA-N ISUS, SUNTEM UNIŢI ÎN EL
SUNTEM UNIŢI ÎN ISUS ŞI VREM SĂ FIM CA EL.
ŞI LUMEA RECUNOAŞTE PE CINE CREŞTIN ESTE,
LUMEA NE RECUNOAŞTE DACĂ AVEM DRAGOSTE,
SUNTEM CREŞTINI DACĂ AVEM DRAGOSTE.
1" CINE E&TI TU, OMULE )
CINE EŞTI 1 DE UNDE VII 1
OMULE, POŢI TU SĂ ŞTII 1
UNDE MERGI 1 CE SOARTĂ AI1
POŢI TU SEAMA SĂ ÎŢI DAI 1
/
ÎN CE SCOP TE-AI !ĂMISLIT 1
PE PĂMÂNT DE CE-AI VENIT 1
ŞI TRĂIND, DE CE TRĂIEŞTI 1
CE SOLIE ÎMPLINEŞTI 1
TU EŞTI MARE, TU EŞTI MIC
TU EŞTI TOT, TU EŞTI NIMIC
TU EŞTI RĂU, DAR EŞTI ŞI BUN
TU-NŢELEPT ŞI TU NEBUN.
VIAŢA ÎNTREAGĂ O PETRECI,
OBOSIND ÎN LUPTE SECI,
ÎN NECA!URI, ÎN SUDORI,
CA S-ADUNI, SĂ-ŢI FACI COMORI,
IAR ÎN URMĂ CA!I !DROBIT,
PLECI SĂRAC, CUM AI VENIT,
PLECI DIN LUME ÎNCREDINŢAT
CĂ DESTINU-I NESC'IMBAT.
OMULE, EU POT SĂ-ŢI SPUN:
VIN, LA ISUS, TU, ACUM !
VIAŢA EL ÎŢI VA SC'IMBA
ŞI IUBIRE ÎŢI VA DA.
1% CONFESIUNE
TOTUL MI SE PARE SEC,
TOTUL MI SE PARE TRIST.
SIMT CEVA CE MĂ-NCON%OARĂ
ŞI MI-E FRICĂ SĂ E*IST.
MĂ GÂNDESC APOI LA TINE
$0
ŞI MĂ SIMT UN OM BOLNAV.
ÎNTIND MÂNA SĂ TE MÂNGÂI,
DAR NU DAU DECÂT DE PRAF.
AŞ VREA SĂ TE SIMT APROAPE
ŞI SĂ CÂNT DOAR PENTRU TINE,
DESPRE CRE!UL ÎN IUBIREA
CE MAI DĂINUIEŞTE-N MINE.
AŞ VREA SĂ TE SIMT ÎN MÂNĂ,
SĂ-ŢI CUPRIND RĂNILE RECI
ŞI APOI CU-A TA CREDINŢĂ
/ ÎN IUBIREA-ŢI SĂ MĂ-NECI /*&
CRED ÎN TOT CE O SĂ VINĂ
ŞI ÎN OC'II TĂI CEI TRIŞTI
ÎNTR-UN BULGĂR DE LUMINĂ
CE-MI CONFIRMĂ CĂ E*IŞTI.
TE-AŞ PRIVI, DAR MI-ESTE FRICĂ
SĂ NU TE RĂNESC CUMVA
SUFLETUL SĂ-ŢI SÂNGERE!E
CURGÂND PESTE FLOAREA MEA.
146 COPILUL TĂU
PE LEMN AI FOST CRUCIFICAT,
PRIN %ERTFA TA TU M-AI C'EMAT
SĂ MĂ SALVE!I, SĂ POT SĂ FIU COPILUL TĂU.
PRIN SÂNGELE DIN RĂNI CE-A CURS,
DE CUIELE CE TE-AU STRĂPUNS,
IERTAT EU SUNT, SĂ POT SĂ FIU COPILUL TĂU.
$
REF.: SLĂVIT E MIELUL CE-A FOST DAT !
SLĂVIT E TATĂL, ŞI-N VECI GLORIFICAT !
DIN DRAGOSTE, PRIN 'ARUL DAT,
PE CRUCE LOCUL MEU L-AI LUAT,
TU AI MURIT SĂ POT SĂ FIU COPILUL TĂU.
135 COLO SUS ÎN VREMEA CEEA
:/ COLO SUS ÎN VREMEA CEEA
:/ ÎN FRUMOASA GALILEA
:/ O FECIOARĂ VIEŢUIA
:/ CE MARIA SE NUMEA
:/ NA!ARET ERA ORAŞUL
:/ UNDE EA-ŞI AVEA LĂCAŞUL
:/ ÎNTR-O !I MARIA STA
:/ SINGURĂ ŞI SE RUGA
$$
:/ ŞI DEODATĂ O LUMINĂ
:/ CASA TOATĂ-I STRĂLUCIRĂ
:/ ÎNGERUL GAVRIL INTRASE
:/ LA SFÂNTA FECIOARĂ-N CASĂ
:/ ŞI DIN !BOR CUM SE OPRI
:/ "BUCURĂ-TE !#, ÎI GRĂI
:/ "CĂ VEI NAŞTE UN COPILAŞ
:/ MITITEL ŞI DRĂGĂLAŞ,
:/ FIU AL DOMNULUI VA FI
:/ ŞI ISUS SE VA NUMI !#
19 CU ADEVĂRAT
EŞTI CALEA MEA ŞI PAŞII MEI,
MERG ALĂTURI DE TINE MEREU.
ÎN TINE MĂ ÎNCRED, UŞOR E S-O FAC,
CĂCI TU EŞTI DOMN CU ADEVĂRAT.
CU ADEVĂRAT, REGE ŞI DOMN,
CU ADEVĂRAT EŞTI DOMNUL MEU,
CU ADEVĂRAT VREAU SĂ TE VĂD,
CU ADEVĂRAT.
CU ADEVĂRAT AI ÎNVIAT,
CU ADEVĂRAT M-AI IERTAT,
$&
CU ADEVĂRAT VREAU SĂ TE VĂD,
CU ADEVĂRAT.
TU VEI VENI PESTE O VREME
ŞI ÎMPREUNĂ VOM FI.
AI ÎNVIAT ŞI TE-AI ÎNĂLŢAT,
AI BIRUIT CU ADEVĂRAT.
2' CU BUCURIE

CU BUCURIE SĂ CÂNTAŢI
CĂ S-A NĂSCUT ISUS.
LUI SĂ-I CÂNTAŢI, SĂ-L LĂUDAŢI
PĂMÂNT ŞI CER DE SUS /BIS
PĂMÂNT, PĂMÂNT ŞI CER DE SUS.
BISERICA ÎŞI VA PRIMI
ISUS, SUPREMUL DAR.
ÎN INIMĂ TOŢI OAMENII
LUI SĂ-I GĂTEASCĂ LOC /BIS
LUI SĂ-I, LUI SĂ-I GĂTEASCĂ LOC.
CU GLASUL SĂU DE DRAGOSTE
$(
EL VA CÂRMUI.
CEI MÂNTUIŢI ÎL VOR SLĂVI
PE EL ÎL VOR SLĂVI, /BIS
PE EL, PE EL ÎL VOR SLĂVI.

21 CUM DORE&TE CERBUL APA
CUM DOREŞTE CERBUL APA
SI I!VORUL CEL CURAT,
TOT AŞA TE DOREŞTE, DOAMNE,
SUFLETUL MEU NE-NCETAT.
NUMAI TU EŞTI TĂRIA MEA,
PE TINE DOAR SUFLETU-MI TE VREA
NUMAI TU-MI ÎMPLINEŞTI VIAŢA
DOAMNE, CU PRE!ENŢA TA.
MAI PRESUS DE ORICE COMOARĂ
PREŢUIESC IUBIREA TA,
EŞTI I!VOR DE BUCURIE,
TU EŞTI TOTU-N VIAŢA MEA.
$)
TU-MI EŞTI PRIETEN ŞI-MI EŞTI FRATE,
TOTUŞI DOMN ŞI ÎMPĂRAT.
SUNT UNIT CU TINE-N VIAŢĂ
ŞI ÎN MOARTE, NE,NCETAT.
22 DA C(IAR ÎN CURÂND
DA, C'IAR ÎN CURÂND, NOI VOM VEDEA, TOŢI, PE MIRELE /*&
ALELUIA, ALELUIA, PE MIRE ÎL VOM VEDEA
LACRIMI NU VOR FI, CĂCI VOM VEDEA TOŢI PE MIRELE / *&
ALELUIA, ALELUIA, PE MIRE ÎL VOM VEDEA
MOARTE NU VA FI, CĂCI VOM VEDEA TOŢI PE MIRELE / *&
ALELUIA, ALELUIA, PE MIRE ÎL VOM VEDEA
22 IDE&TE ÎN MINE
!IDEŞTE ÎN MINE
O INIMĂ CURATĂ, DUMNE!EULE,
$+
ŞI PUNE ÎN MINE UN DU' NOU,
STATORNIC, DUMNE!EULE!
ŞI NU MĂ LEPĂDA DE LA FAŢA TA,
ŞI NU LUA DE LA MINE DU'UL TĂU CEL SFÂNT,
DĂ-MI IARĂŞI BUCURIA MĂNTUIRII MELE
ŞI UMPLE-MĂ CU DU'UL TĂU CEL SFĂNT!
23 DA#I DOMNULUI
*+ DAŢI DOMNULUI TOT CE-I AL LUI,
DAŢI DOMNULUI CINSTE, ONOARE,
DAŢI DOMNULUI LAUDĂ NUMELUI SĂU /*
*+ ÎNC'INAŢI-VĂ LUI ÎN SFINŢENIE2
VOCEA LUI RĂSUNĂ CU PUTERE2
DOMNUL E REGE ÎN VECI! +*
23 ROB CREDINCIOS
LUCREA!Ă OGORUL,
CAUTĂ-L PE DOMNUL,
PIERDE-ŢI VIAŢA ASTA ŞI VEŞNIC VEI TRĂI.
ÎMPARTE RECOLTA,
LUMINEA!Ă CALEA
ŞI-I VEI FI LUI ISUS ROB CREDINCIOS.
$-
IUBEŞTE-L PE DOMNUL,
IUBEŞTE-I PE OAMENI,
IUBIRE DE VEI DA, IUBIRE VEI AVEA,
LUPTĂ LUPTA DREAPTĂ,
ISUS TE AŞTEAPTĂ
ŞI-ŢI VA DA CUNUNA, ROB CREDINCIOS.
24 DEPARTE ÎNTR$O IESLE
DEPARTE ÎNTR-O IESLE, ÎN PAIE ASCUNS,
CULCAT PRINTRE VITE, STĂ PRUNCUL ISUS,
ŞI-I CÂNTĂ SI-L LEAGĂNĂ STELE DE ARGINT
ŞI-NCET COPILAŞUL ADOARME !ÂMBIND.
DAR VITELE-N GRA%D !GOMOTOS ÎL TRE!ESC,
DUIOS LE PRIVEŞTE ŞI SE LINIŞTESC,
O, PRUNC MINUNAT , TE SLĂVIM C-AI VENIT
ŞI-N IESLEA SĂRACĂ ADÂNC TE-AI SMERIT.
RĂMÂI, DRAG ISUSE, CU NOI TE RUGĂM
N-AVEM BOGĂŢII, DAR TOT CE AVEM ÎŢI DĂM,
DAR TU DĂ-NE BINECUVÂNTAREA TA
ŞI VIAŢA ÎNTREAGĂ CU TINE VOM STA.
$.
25 DESC(IDE$MI OC(II
DESC'IDE-MI OC'II
SĂ-L VĂD PE ISUS
SĂ-L POT ATINGE
SĂ-I SPUN: TE IUBESC!
DESC'IDE-MI UREC'EA
SĂ POT SĂ ÎL AUD
DESC'IDE-MI INIMA
SĂ FIU AL SĂU.
25 STÂNCA MÂNTUIRII
TU ÎMI EŞTI STÂNCA MÂNTUIRII,
TU EŞTI TĂRIA MEA
TU MĂ INSPIRI ŞI-MI DAI SPERANŢĂ,
VINO ÎN INIMA MEA,
MĂ-NCRED ÎN TINE, CRED ÎN TINE,
ÎN CREDINCIOŞIA TA
TU M-AI ASCULTAT, CÂND TE-AM C'EMAT
DOAMNE, LA TINE ALERG.
$/
152 DESC(IDE$MI OC(II INIMII, DOAMNE
DESC'IDE-MI OC'II INIMII, DOAMNE
DESC'IDE-MI OC'II INIMII
/VREAU SĂ TE VĂD /:
REF: VREAU SĂ TE VĂD GLORIFICAT
IN MĂREŢIA SLAVEI TALE
MI-AI DAT PUTERE ŞI VESEL CÂNT
CÂND VOI STRIGA, SFÂNT, SFÂNT /:
&0
136 DESC(IDE U&A CRE&TINE
:/ DESC'IDE UŞA, CREŞTINE /:
CĂ VENIM ŞI NOI LA TINE
LA MULŢI ANI, MULŢI ANI CU BINE!
:/ NOI LA BETLEEM AM FOST /:
UNDE S-A NĂSCUT CRISTOS
LA MULŢI ANI, MULŢI ANI CU BINE !
:/ ŞI-AM VĂ!UT ŞI PE-A LUI MAMĂ /:
PE CARE MARIA O C'EAMĂ
LA MULŢI ANI, MULŢI ANI CU BINE !
:/ CĂ-N STAULUL CE-A GĂSIT /:
PE CRISTOS L-A !ĂMISLIT
LA MULŢI ANI, MULŢI ANI CU BINE !
:/ ÎNGERII DIN CER COBOARĂ /:
STAULUL DE ÎNCON%OARĂ
LA MULŢI ANI, MULŢI ANI CU BINE !
:/ ÎNGERII CÂNTAU AŞA /:
ASTĂ!I S-A NĂSCUT MESIA
LA MULŢI ANI, MULŢI ANI CU BINE !
:/ CARE CU PUTEREA SA /:
VA ÎMPĂRĂŢI LUMEA
LA MULŢI ANI, MULŢI ANI CU BINE !
&
129 DE PESTE MUN#I, DE PESTE MĂRI
DE PESTE MUNŢI , DE PESTE MĂRI,
I!VOR DE BINECUVÂNTĂRI,
SPRE MINE, DOAMNE, TU REVERŞI,
ŞI !I DE !I MĂ COPLEŞEŞTI.
CU DRAGOSTE TU MĂ-NCON%ORI,
MEREU ÎMI VII ÎN A%UTOR,
ÎN LAUDĂ TE PREAMĂREŞTI
ŞI DOAMNE ŞTIU CĂ MĂ IUBEŞTI.
REFREN
:/ AŞ PUTEA SĂ ÎŢI CÂNT ÎNTRUNA
AŞ PUTEA SĂ ÎŢI CÂNT ÎNTRUNA /2
1"' DIN ADÂNCUL INIMII
&$
DIN ADÂNCUL INIMII
PE ISUS VREAU A-L VESTI,
SA ÎI CÂNT MEREU DIN SUFLET: ALELUIA.
VREAU SĂ SPUN ÎNTREGII LUMI,
DUMNE!EU CÂT E DE BUN
ŞI ÎMPREUNĂ SĂ-I CÂNTĂM TOŢI: ALELUIA.
ALELUIA, TE LAUDĂ AL MEU SUFLET
ALELUIA, TE LAUDĂ GURA MEA MEREU
ALELUIA, VREAU SĂ SPUN TUTURORA
CE MĂREŢ EŞTI DOAMNE, DUMNE!EUL MEU !
26 DOAMNE NUMELE$#I CÂNTĂM
DOAMNE, NUMELE-ŢI CÂNTĂM,
DOAMNE, LAUDĂ-ŢI CÂNT ŢIE,
&&
FERICIT SUNT CĂ TE AM2
FERICIT DE-A TA IERTARE.
TU AI VENIT PE PĂMÂNT SĂ NE SALVE!I,
PE CRUCE-AI FOST RĂSTIGNIT ÎN LOCUL MEU.
DE PE CRUCE ÎN MORMÂNT,
DIN MORMÂNT SUS LA CER,
SĂ FII ÎNĂLŢAT MEREU !
26 MAI MULTĂ DRAGOSTE
MAI MULTĂ DRAGOSTE, MAI MULTĂ PUTERE,
MAI MULT DIN TINE-N VIAŢA MEA.
EU ŢIE MĂ-NC'IN CU INIMA MEA,
EU ŢIE MĂ-NC'IN CU MINTEA MEA,
EU ŢIE MĂ-NC'IN CU TOATĂ PUTEREA,
TU EŞTI DOMNUL MEU, EŞTI DOMNUL MEU.
%5 DOAMNE DĂ$MI TU
/ DOAMNE, DĂ-MI TU, DĂ-MI UN DU' VOIOS / *&
PRIN CARE SĂ TE LAUD.
&(
/ DĂ-MI TU UNTDELEMNUL BUCURIEI ÎN DAR / *&
CĂCI VREAU SĂ TE LAUD.
%5 NOI TE PRIVIM
NOI TE PRIVIM, FIU DE-MPĂRAT,
BIRUITOR ŞI ÎNĂLŢAT,
DOMNIND LA DREAPTA TATĂLUI,
ÎN VECI GLORIFICAT.
TU STRĂLUCEŞTI ÎN SLAVA TA ,
IAR NOI PRIVIM ACUM LA EA,
ŞI IŢI ADUCEM LAUDE
DIN TOATĂ INIMA.
: / VREDNIC EŞTI TU, VREDNIC EŞTI TU
SĂ FII STĂPÂN ŞI SĂ FII DOMN ÎN VECI / :
2" DOAR O CLIPĂ
ÎN CER E*ISTĂ PENTRU TOŢI UN BUN SALVATOR
EL ESTE ISUS ŞI DĂ PACE TUTUROR
EL IA PĂCATELE ŞI DĂ PACE ÎN DAR
DOAR TU SĂ CRE!I ÎN %ERTFA SA DE PE CALVAR.
&)
REF.:
DOAR O DATĂ, DOAR O DATĂ SĂ TE ATINGI DE EL
DOAR O DATĂ, DOAR O DATĂ SĂ SIMŢI BRAŢUL SĂU
NICIODATĂ, NICIODATĂ, NU VEI MAI PLECA,
TOATĂ VIAŢA VEI RĂMÂNE PE CALEA SA.
NUMAI UN PAS DACĂ FACI CĂTRE ISUS ACUM,
DIN INIMĂ DACĂ !ICI: "DOMNUL MEU CEL BUN#
PRIMEŞTE-N DAR ŞI TERMINĂ C-UN PĂCĂTOS
PE BRAŢUL SĂU TE VA LUA ISUS 'RISTOS.
13" DOMN PESTE PĂMÂNT
3DOMN PESTE PĂMÂNT ŞI PESTE CER 3EU SUNT3
CE CASĂ PUTEŢI VOI SĂ ÎMI !IDIŢI 1
MURMUR CE-AU!IŢI, INIMA-MI PLÂNGE,
UNDE AŞ PUTEA EU SĂ LOCUIESC 13
&+

C'IAR AICI ŢI-AM PREGĂTIT ŢIE UN LOC,
TEMPLU CE DORESC SĂ-L LOCUIEŞTI.
C'IAR AICI ŢI-AM PREGĂTIT ŢIE UN LOC
ŞI-AICI DOAMNE, PE TINE TE AŞTEPT.
1"2 DOMN ÎN CER &I PE PĂMÂNT
DOMN PESTE CREAŢIE,
IN APE, ÎN CER ŞI PE PĂMÂNT,
CERURILE-S CORTUL TĂU
SLAVĂ ŢIE ÎN ÎNĂLŢIMI !
REFREN:
MINUNE DINCOLO DE GALA*I !
TU EŞTI SFÂNT, SFÂNT !
DE UNIVERSU-NTREG EŞTI PREAMĂRIT
TU EŞTI SFÂNT, SFÂNT !
&-
:/ DOMN ÎN CER ŞI PE PĂMÂNT /: *&
ÎN !ORII DIMINEŢII,
LUMINA O SĂRBĂTORESC,
DE MĂ ÎMPIEDIC ÎN ÎNTUNERIC
NOAPTEA AL TĂU NUME-L C'EM.
REFREN:
DOMN ÎN CER ŞI PE PĂMÂNT / *$
ALELUIA, DOMN ÎN CER ŞI PE PĂMÂNT / *(
2% DOMNUL MEU, VINO IAR
DOAMNE DĂ-MI PUTERE,
EU TE C'EM ÎN VIAŢA MEA,
LUMINEA!Ă-MI DRUMUL
DRUMUL MEU SUB RA!A TA.
REF.:
AM NEVOIE DE TINE
ŞI SPRE CER MĂ ROG MEREU:
VINO IAR, DOMNUL MEU, VINO IAR, DOMNUL MEU !
&.
DOAMNE DĂ-MI LUMINĂ
SUFLETUL MI-E ÎNSETAT
E GATA SĂ VIBRE!E
LA TOT CE-I BUN ŞI MAI CURAT
29 DOMNUL STĂ ÎN FRUNTEA OASTEI
DOMNUL STĂ ÎN FRUNTEA OASTEI LUI,
NIMENI NU O POATE BIRUI.
PRETUTINDENI SLAVA LUI SE VA VEDEA,
TU SĂ PORŢI AL BIRUINŢEI STEAG
SLAVA LUI, ISUS A CÂŞTIGAT
NICI O ARMĂ NU-I MAI TARE CA A LUI.
REF.:
:/UN DOMN TRIUMFĂTOR E ISUS,
NOI ÎL URMĂM UNDE NE DUCE,
VRĂ%MAŞII NU SE POT ÎMPOTRIVI/ :
:/STĂM ÎN OASTEA BIRUINŢEI LUI,
&/
SE DESCOPERĂ DOMNIA LUI,
SĂ INTRĂM ÎN ŢARA CARE NE-A PROMIS./ :
DOMNUL MEU, SALVAREA MEA
DOMNUL MEU, SALVAREA MEA,
UN ALTUL CA TINE NU-I.
CÂT VOI TRĂI, VOI LĂUDA,
TOT CE-A FĂCUT IUBIREA TA!
ADEVĂR, MÂNGÂIERE,
TURN DE SCĂPARE, PUTERE.
TOT CE E-N MINE, NU ÎNCETEA!Ă
SĂ ŢI SE ÎNC'INE.
REFREN: STRIGAŢI CĂTRE DOMNUL,
CÂNTAŢI REGELUI,
PUTEREA ŞI SLAVA SUNT DOAR ALE LUI,
MUNŢII SE PLEACĂ ŞI MĂRILE TAC
LA ROSTIREA NUMELUI SĂU.
(0
CĂCI TU M-AI CREAT,
FERICIT TE SLĂVESC,
ŞI-N VEŞNICIE VREAU SĂ TE IUBESC,
CĂCI CE-I MAI DE PREŢ DECÂT VIAŢA
CE MI-O DAI TU 1!
13' DOMNU$I BUN
REFREN:
DOMNU-I BUN TOT MEREU, ÎL VOI LĂUDA DIN TOATĂ INIMA!
DOMNU-I BUN TOT MEREU, C'IAR ŞI PRIN NOAPTEA GREA
EL VA LUMINA,
DOMNU-I BUN, DOMNU-I BUN, TOT MEREU!
DE VEI TRECE PRIN ÎNCERCARE ŞI UMBRE TE-AU ÎNCON%URAT,
NU TE TEME, EL E CU TINE, TE VA ŢINE NEPĂTAT.
CĂCI A PROMIS, N-O SĂ TE LASE, NU TE VA PĂRĂSI ŞI ACESTA-I
ADEVĂR!
PĂCĂTOŞI ŞI FĂR4DE MERIT, EL PENTRU NOI DAR S-A %ERTFIT.
UNGÂNDU-NE CU DU'UL SĂU SFÂNT, ÎNCÂT PUTEM MĂRTURISI:
IUBIREA LUI E NESFÂRŞITĂ, ŞI MILA LUI ESTE LA FEL.
REFREN:
DOMNU-I BUN TOT MEREU, ÎL VOI LĂUDA DIN TOATĂ INIMA!
(
DOMNU-I BUN TOT MEREU, C'IAR ŞI PRIN NOAPTEA GREA
EL VA LUMINA
DOMNU-I BUN, DOMNU-I BUN, TOT MEREU!

3' DOMNULUI FACE#I$I DRUM
DOMNULUI FACEŢI-I DRUM
CĂCI EL NE-A RĂSCUMPĂRAT,
EL ESTE REGELE REGILOR,
A BIRUIT PE CRUCE PRIN MOARTEA SA
DOMNULUI FACEŢI-I DRUM
PENTRU CĂ EL NE-A ALES
CA SĂ DOMNIM ÎN VECI CU EL
DESC'IDE-ŢI INIMA FII PREGĂTIT
REFREN: ÎMPĂRĂŢIA TA, VIE TĂRIA TA
CINSTEA ŞI GLORIA ŢIE ŢI-O DĂM
IAR SLAVA TA E-AICI.
($
31 DU(UL DOMNULUI
DU'UL DOMNULUI ESTE PUTERE
DU'UL DOMNULUI E TĂRIA MEA
DU'UL DOMNULUI ESTE PUTERE
EL ÎMI DĂ VICTORIA.
CEL CE E-N NOI E MAI MARE
DECÂT DU'UL VEACULUI,
SUNTEM MAI MULT DECÂT BIRUITORI
PRIN CUVÂNTUL DOMNULUI, DOAR AL LUI.
(&
116 DUMNEEU VINDECĂTOR
EŞTI DUMNE!EU VINDECĂTOR
EŞTI CEL CE-MI IA POVARA
DOAR UN CUVÂNT
ŞI SUNT VINDECAT
TU EŞTI IE'OVA RAFA.
((
32 DUMNEEU E DRAGOSTE
DUMNE!EU E DRAGOSTE, DUMNE!EU E DRAGOSTE
REF.:
:/ DUMNE!EU CEL VEŞNIC, DOMNUL VIEŢII
DUMNE!EU E DRAGOSTE /:
DUMNE!EU E ADEVĂR …..
DUMNE!EU E LUMINA MEA …..
ÎN CURÂND EL VINE PE NORI …..
EL E ŞI AL TĂU SALVATOR ….
()
33 DUMNEEU ESTE UN MARE DUMNEEU
CÂND ÎN !ARE SE IVEŞTE SOLUL CELUI NECURAT,
DUMNE!EU ESTE-UN MARE DUMNE!EU!
CÂND ARMATELE DE DEMONI CERUL AU ÎNTUNECAT,
DUMNE!EU ESTE-UN MARE DUMNE!EU!
CÂND TOT IADUL STĂ-N PICIOARE PREGĂTIT PENTRU RĂ!BOI,
CÂND SIMT CĂ SUFLETUL SE !BATE PRINS ÎN CURSA SA,
MĂ APLEC ÎN RUGĂCIUNE ŞI CER A%UTORUL SĂU,
DUMNE!EU E TĂRIA MEA.!
REFREN: DUMNE!EU ESTE-UN MARE DUMNE!EU,
EL DOMNEŞTE DIN CERUL DE SUS,
PRIN PUTERE, ÎNŢELEPCIUNE ŞI 'AR,
DUMNE!EU ESTE-UN MARE DUMNE!EU.
DUMNE!EU ARE PUTERE SUS ÎN CER ŞI PE PĂMÂNT,
DUMNE!EU ESTE-UN MARE DUMNE!EU!
TOT CE-N LUME SE ÎNTÂMPLĂ ESTE SCRIS ŞI ÎN CUVÂNT,
DUMNE!EU ESTE-UN MARE DUMNE!EU!
ÎNCERCAREA CÂND E MARE ŞI SE PARE CĂ MĂ-NGROAPĂ,
ÎNTUNERICUL E GREU ŞI NU MAI POT RĂBDA,
PLEC ŞI FRUNTEA ŞI GENUNC'II ŞI-MI ÎNALŢ SPRE CERURI DU'UL,
DUMNE!EU E TĂRIA MEA.!
(+
1"1 DOAMNE #IE VREAU SĂ MĂ PREDAU
DOAMNE, ŢIE VREAU SĂ MĂ PREDAU,
OBOSIT DE-ATÂTEA GRI%I CE MĂ APASĂ,
FRICĂ, TEAMĂ, ORICE-AR FI,
NU MAI VREAU SĂ MĂ ÎNTORC CU ELE ACASĂ.
ÎN MÂNA TA GĂSESC PUTERE,
ÎN MÂNA TA GĂSESC MÂNGÂIERE,
ÎN MÂNA TA VREAU TOTDEAUNA
SĂ MĂ ASCUND.
ÎN MÂNA TA GĂSESC IERTARE,
ÎN MÂNA TA, ELIBERARE,
ÎN MÂNA TA VREAU TOTDEAUNA
SĂ MĂ ASCUND.
(-
14" DORIN#A MEA
DORINŢA MEA E ACEASTA: SĂ TE ONORE!
DIN TOATĂ INIMA EU TE SLĂVESC,
CU TOT CE ESTE-N MINE, TE LAUD, DOAMNE,
CĂCI TOT CE PREŢUIESC EŞTI DOAR TU
DOAMNE-ŢI DAU INIMA, ÎŢI DAU SUFLETUL
PENTRU TINE EU TRĂIESC.
C'IAR SUFLAREA CE-O AM
ŢIE A!I ŢI-O DĂRUIESC,
FĂ-N MINE VOIA TA
E DU(UL DOMNULUI 163
(.
ESTE-UN VÂNT CE-ADIE, VINE DIN ÎNALT,
CA O MÂNGÂIERE, SUFLĂ PESTE NOI.
REFREN:
E DU'UL DOMNULUI, CE A FOST FĂGĂDUIT
ŞI-A FOST TRIMIS.
EL E-AICI, LÂNGĂ TINE,
POŢI SĂ-L ATINGI.
PLOAIA CARE VINE DE LA DUMNE!EU
CURGE PESTE TINE, BELŞUG DIN 'ARUL SĂU.
ESTE-UN FOC CE CADE DIN CER PE PĂMÂNT
LIMBI DE FOC COBOARĂ INIMILE-AR!ÂND.
34 EL E DOMN

EL E DOMN, EL E DOMN,
(/
EL DIN MORŢI A ÎNVIAT
ŞI A!I E DOMN.
TOŢI SE VOR PLECA
VOR MĂRTURISI !
CĂ ISUS ESTE DOMN.
34 INIMA , SUFLETUL &I VIA#A MEA
INIMA, SUFLETUL, DU'UL MEU ŞI VIAŢA MEA,
EU ŢI LE DAU, FII STĂPÂNUL MEU !
ÎŢI DAU TRUPUL MEU,
FĂ O %ERTFĂ DIN EL
DOAMNE, IA-MĂ TU, IA-MĂ TU !
35 EL E PACEA MEA
EL E PACEA MEA
CE A DĂRÂMAT ORICE !ID.
EL E PACEA MEA,
)0
EL E PACEA MEA.
DĂ-I LUI POVARA GREA
EL O VA PURTA.
VA FI PACEA TA,
VA FI PACEA TA.
35 INIMA #I$O DAU #IE, DOAMNE
INIMA ŢI-O DAU ŢIE, DOAMNE
INIMA ŢI-O DAU ŢIE,DOAMNE
ÎNC'INÂNDU-MĂ ÎN FAŢA TA,
INIMA ŢI-O DAU ŢIE, DOAMNE.
36 EL ESTE DOMN &I DIN CERURI
DOMNE&TE
EL ESTE DOMN ŞI DIN CERURI DOMNEŞTE:
EL ESTE DOMN!
LUMINA-I CREATĂ CÂND EL PORUNCEŞTE:
EL ESTE DOMN!
)
CINE-I CA EL N-ARE CAPĂT LA !ILE:
EL ESTE DOMN!
SI VINE-N PUTERE CAND C'EMI AL SĂU NUME:
EL ESTE DOMN!
/ ARATĂ-TI PUTEREA, O, DOMNUL MEU , /*&
DUMNE!EU!
CUVANTUL TAU DOAMNE-I SPERANTA IN LUME:
EŞTI DUMNE!EU!
SI ESTE PUTEREA PENTRU MÂNTUIRE:
EŞTI DUMNE!EU!
PRIVIND ÎNSPRE CRUCE NU CEREM AVERE:
EŞTI DUMNE!EU!
CI PE CEI PIERDUŢI ÎI VREM CA MOŞTENIRE2
EŞTI DUMNE!EU!
/ TRIMITE-TI PUTEREA, O, DOMNUL MEU /*&
DUMNE!EU!
3" EL S(ADAI
REFREN:
EL S'ADAI, EL S'ADAI, EL EL5ONE ADONAI !
NESC'IMBAT EŞTI DIN VECII,
NESC'IMBAT ÎN VECI RĂMÂI !
EL S'ADAI, EL S'ADAI, EL CAM CANO ADONAI
SLAVA NUMAI TU O AI, EL S'ADAI.
AI DAT FIUL TĂU PE ALTAR
)$
SI-AI SALVAT PE-AL LUI AVRAAM.
PE ISRAEL PRIN PUSTIU
CU PUTERE L-AI CONDUS.
MAREA TU AI DESPĂRŢIT,
FLĂCĂRILE AI POTOLIT,
PE MESIA SĂ NE MÂNTUIE, AI TRIMIS.
REFREN: ………………..
PESTE VREMI AI PREVESTIT
CĂ MESIA VA VENI,
DAR EI NU L-AU CUNOSCUT,
L-AU RĂPUS ŞI L-AU VÂNDUT.
EL PĂCATUL A PURTAT,
A MURIT ŞI-A ÎNVIAT,
EL E CEL CE ÎN CURÂND VINE IAR.
161 EL VINE IAR

TRĂIM VREMI DE 'AR CA ILIE,
CUVÂNTUL DIVIN PROCLAMÂND,
TRĂIM IAR ÎN VREMEA LUI MOISE, PROFETUL,
NEPRI'ĂNIRE PRIMIND.
DEŞI !I DE !I ÎNCERCĂRI VIN,
E FOAME, ÎNTUNERIC, RĂ!BOI,
RĂMÂNEM UN GLAS CARE STRIGĂ-N PUSTIE:
"PREGĂTIŢI CALEA DOMNULUI SFÂNT !#
)&
REFREN: EL VINE IAR
PESTE NORI PĂŞIND,
TRÂMBIŢE VESTESC,
UN SOARE STRĂLUCIND
SĂ-L SLĂVIM,
E AL ÎNDURĂRII AN.
DIN SION EL NE-A MÂNTUIT.
SUNT !ILELE LUI E!EC'IEL
CÂND OASELE PRIND VIAŢĂ IAR.
SUNT !ILE ÎN CARE CA DAVID, PSALMISTUL,
UN TEMPLU DE LAUDĂ !IDIM.
SUNT !ILELE DE SECERIŞ SFÂNT,
SUNT 'OLDELE COAPTE PE CÂMP,
SUNTEM LUCRĂTORII DIN VIA TA, DOAMNE,
CUVÂNTUL DIVIN RĂSPÂNDIM
/: NIMENI NU ESTE CA TINE :/
3% EMANUEL
ÎN BETLEEM, UN PRUNC S-A NĂSCUT,
CU NUMELE EMANUEL,
ISUS CRISTOS AL MEU SALVATOR,
AL MEU ŞI-AL TĂU, EMANUEL.
EMANUEL, DUMNE!EU CU NOI,
ACESTA E AL SĂU NUME,
DUMNE!EU ESTE ÎN NOI,
ACESTA E AL SĂU NUME.
NOI ÎL IUBIM ATÂT DE MULT,
)(
PE-AL NOSTRU DOMN - EMANUEL,
EL ESTE DOMN, MÂNTUITOR,
CE NUME SFÂNT, EMANUEL !
39 ESTE DORIN#A MEA
ESTE DORINŢA MEA SĂ TE URME!,
ESTE DORINŢA MEA SĂ TE IUBESC,
ESTE DORINŢA MEA SĂ TE SLU%ESC,
TOATĂ VIAŢA MEA.
ÎNVAŢĂ-MĂ CĂILE TALE,
SĂ UMBLU ÎN ADEVĂR,
ÎNVAŢĂ-MĂ CĂILE TALE,
SI FĂ-MĂ CURAT CA EL.
DESC'IDE-MI OC'II CA SĂ VĂD
MINUNILE CE LE FACI
))
DESC'IDE-MI INIMA MAI MULT
SI FĂ-MĂ SĂ FIU DEVOTAT.
4' E&TI CEL MAI MARE, DOAMNE
EŞTI CEL MAI MARE, DOAMNE, PESTE TOATE CONTINENTELE,
EŞTI CEL MAI MARE PESTE TOŢI DUMNE!EII
EŞTI CEL MAI MARE, DOAMNE, PESTE TOATE CONTINENTELE,
EŞTI CEL MAI MARE PESTE TOŢI DUMNE!EII.
REFREN: :/ TE SLĂVESC PE TIN4,
TE SLĂVESC PE TIN4,
TE SLĂVESC PE TIN4, DOAMNE /:
CĂCI TU, DOAMNE, EŞTI MARE PE PĂMÂNT
SI TE-AI ÎNĂLŢAT PESTE TOŢI DUMNE!EII.
CĂCI TU, DOAMNE, EŞTI MARE PE PĂMÂNT,
EŞTI CEL MAI MARE PESTE TOŢI DUMNE!EII.
REFREN: :/ SLAVA ŢIE, SLAVA ŢIE,
)+
SLAVA TIE, DOAMNE! :/
11% E&TI DRAGOSTE
EŞTI DRAGOSTE ŞI ŞTIU CĂ TU MĂ IUBEŞTI
PRIN %ERTFA DOMNULUI ISUS, TU MĂ PRIMEŞTI
*&/ VREAU SĂ-NŢELEG, DRAGOSTEA TA /*&
VINO ACUM, VINO ACUM ŞI UMPLE
TEMPLUL ACESTA, SĂ FIE TEMPLUL ACESTA
PLIN DE SLAVA DOMNULUI.
11% VOI C(EMA NUMELE LUI
)-
:/ VOI C'EMA NUMELE LUI,
MERITĂ SĂ FIE LĂUDAT /:
TE SLĂVESC, DOAMNE, EU TE SLĂVESC,
PLIN DE MULŢUMIRE, SLĂVESC NUMELE TĂU!
TE SLĂVESC, DOAMNE, EU TE SLĂVESC
EŞTI MARE ŞI GLORIFICAT, SLĂVESC NUMELE TĂU!
41 EU CRED ÎN TINE ISUS
EU CRED ÎN TINE, ISUS, PENTRU CĂ
TU EŞTI FIUL LUI DUMNE!EU,
AI MURIT ŞI APOI AI ÎNVIAT,
PLĂTIND PENTRU PĂCATUL NOSTRU
EU CRED CĂ EŞTI AICEA 6CRED CĂ EŞTI AICEA7
STÂND CU NOI ACUM.
PUTERE AI SĂ VINDECI 6PUTERE AI SĂ VINDECI7
ŞI 'ARUL DE-A IERTA.
41 TU ASCUL#I

TU ASCULŢI, IAR EU PRIVESC PUTEREA TA,
PRE!ENŢA TA E-N ACEST LOC.
).
ARATĂ-MI CALEA DREAPTĂ,
ÎNTOARCE-MĂ CÂND AM GREŞIT,
PRE!ENŢA TA E RĂSPUNSUL
LA STRIGĂTUL INIMII
123 + 4" EU VREAU SĂ$#I MUL#UMESC
REFREN:
EU VREAU SĂ-ŢI MULŢUMESC PENTRU DRAGOSTEA TA,
SLAVĂ ŢIE SĂ-ŢI ADUC,
EU VREAU SĂ-ŢI MULŢUMESC PENTRU IUBIREA TA
ŞI SLAVĂ SĂ-ŢI ADUC.
ÎMI AMINTESC BUNĂTATEA TA,
ÎŢI ŞTIU PRIETENIA,
MI-AI LUAT DUREREA ŞI VESEL STRIG:
ŢIE ŢI-AM DAT INIMA!
REFREN:
EU VREAU SĂ-ŢI MULŢUMESC PENTRU DRAGOSTEA TA
SLAVĂ ŢIE SĂ-ŢI ADUC,
EU VREAU SĂ-ŢI MULŢUMESC PENTRU IUBIREA TA
ŞI SLAVĂ SĂ-ŢI ADUC.
ÎMI AMINTESC PUTEREA TA
ŞI MILA TA DOAMNE,
ÎMI AMINTESC CĂ M-AI SALVAT,
TU MI-AI RĂPIT INIMA.
)/
EU VREAU SĂ-ŢI MULŢUMESC PENTRU DRAGOSTEA TA
SLAVĂ ŢIE SĂ-ŢI ADUC,
EU VREAU SĂ-ŢI MULŢUMESC PENTRU IUBIREA TA
ŞI SLAVĂ SĂ-ŢI ADUC.
11" EL ESTE LEUL LUI IUDA
EL ESTE LEUL DIN TRIBUL LUI IUDA,
EL MI-A RUPT %UGUL ŞI-ACUMA LIBER SUNT
ŞI TRĂIESC ÎN LIBERTATEA SA.
EL ESTE STÂNCA ÎN PUSTIU ŞI A%UTORUL ÎN NECA!
ŞI SPERANŢĂ-N VIAŢA MEA.
11" ISUS M$A ELIBERAT
:/ ISUS M-A ELIBERAT PRIN BRAŢUL SĂU PUTERNIC
SUNT LIBER, LIBER, SUNT LIBER, LIBER ! /:
NU MAI SUNT ROB, SUNT FIU DE ÎMPĂRAT,
NU MAI SUNT ROB, SUNT FIU DE ÎMPĂRAT.
:/ BATEŢI DIN PALME, CÂNTAŢI,
SĂRBĂTORIŢI-L PE EL. /:
+0
42 FĂ$NE DOAR UN GLAS
TATĂ NOI VREM CA SLAVA TA
SĂ POATĂ FI VĂ!UTĂ-N NOI.
INIMILE NOASTRE SĂ DEVINA DOAR O INIMĂ
SI-ATUNCI LUMEA VA ŞTI CĂ ISUS ESTE DOMN!

FĂ-NE DOAR UN GLAS, CE-TI ÎNALŢĂ NUMELE
FĂ-NE DOAR UN GLAS, CE TE PREAMĂREŞTE
FĂ-NE DOAR UN GLAS, UN GÂND ŞI-O INIMĂ,
LEAGĂ-NE PE TOŢI ÎMPREUNĂ!
42 ÎMI DESC(ID INIMA
:/ ÎMI DESC'ID INIMA
SI VIN ÎN FAŢA TA,
ÎMI RIDIC OC'II CĂTRE TINE /:
:/ TU EŞTI MINUNAT
TU EŞTI SALVATORUL /:
SI TE IUBIM PE TINE
+
SI TE AŞTEPTĂM SĂ VII!

43 GLORIE
ÎNGERI MII ÎN CORURI CÂNTĂ
PE DEASUPRA VĂILOR,
MUNŢII BUCUROŞI REPETĂ
ARMONIA, CÂNTUL LOR
REF.:
:/ GLO-O-O-O-O-O-O-RIE !
S-A NĂSCUT MESIA /:
CE-I CU BUCURIA VOASTRĂ 1
VOI PĂSTORI CE AU!IŢI 1
CE ANUNŢĂ CORU-N SLAVĂ 1
CE ASCULTAŢI AŞA UIMIŢI 1
PRUNCUL SFÂNT CU C'IP DE SOARE
E NESPUS DE LUMINOS
SFINŢI PĂRINŢI CU ADORARE
ÎL VEG'EA!Ă PE 'RISTOS
+$
153 (AI !
'AI ! VINO ACUM SĂ-L LAU!I !
'AI ! VINO SĂ-I DAI LUI INIMA !
'AI ! AŞA CUM EŞTI SĂ-L LAU!I !
'AI ! AŞA CUM EŞTI ,NAINTEA SA !
'AI ! 'AI !
ORICE OM VA MĂRTURISI CĂ EŞTI DOMN,
TOŢI GENUNC'I SE VOR PLECA,
BINECUVĂNTAŢI VOR FI TOŢI CEI CE
TE VOR LĂUDA.
+&
44 ISUS CE NUME MINUNAT
ISUS, CE NUME MINUNAT !
MÂNTUITOR SFÂNT ŞI GLORIOS,
EMANUEL, DUMNE!EU CU NOI E,
CUVÂNT AL VIEŢII, ISUS CRISTOS.
44 LĂUDAT E NUMELE LUI
:/ LĂUDAT E NUMELE LUI,
LĂUDAT E NUMELE LUI,
LĂUDAT E NUMELE LUI,
NUME SFÂNT. /:
:/ NUMELE LUI E TURN PUTERNIC
SFINŢII ALEARGĂ-N EL ŞI SUNT SALVAŢI. :/
45 ISUS E ÎN VECI SLĂVIT
+(
ISUS E ÎN VECI SLĂVIT,
EL PENTRU NOI S-A %ERTFIT,
DOMNUL A FOST RĂSTIGNIT,
ISUS E ÎN VECI SLĂVIT.
ISUS ESTE MINUNAT,
SUFLETUL EL MI-A SALVAT,
ÎN TOATE M-A A%UTAT,
ISUS ESTE MINUNAT.
ISUS E AL MEU MÂNTUITOR,
EL E DE OAMENI IUBITOR,
E MARELE SALVATOR,
ISUS E AL MEU MÂNTUITOR.
ISUS VINE ÎN CURÂND,
VINE DOMNUL PE PĂMÂNT,
VINE ISUS, DOMNUL SFÂNT,
ISUS VINE ÎN CURÂND.
46 ISUS E REGE
ISUS E REGE PE TOT PĂMÂNTUL
A!I MĂ ÎNC'IN ÎN FAŢA LUI,
+)
ÎN FAŢA LUI.
LAUD PE DOMNUL ŞI-L PREAMĂRESC,
LAUD PE DOMNUL CĂCI ÎL IUBESC,
CĂCI ÎL IUBESC.
TOATĂ VIAŢA ÎI VOI CÂNTA,
CĂCI VREAU SĂ-A%UNG ÎN ŢARA SA
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA…!
4" ISUS E VREDNIC
ISUS E VREDNIC, ISUS E VREDNIC,
ISUS E VREDNIC, EL E VREDNIC
SĂ PRIMEASCĂ TOATĂ LAUDA,
++
BOGĂŢIA ŞI TĂRIA, CINSTEA, SLAVA.
ISUS E VREDNIC,
MIELUL CE-A FOST %UNG'EAT.
4% ISUS ESTE DOMN
ISUS ESTE DOMN, ISUS ESTE DOMN,
ISUS ESTE DOMN, ISUS ESTE DOMN,
ISUS ESTE DOMN, ISUS ESTE DOMN, ÎN ROMÂNIA!
DA, S-A SFARŞIT, A BIRUIT,
+-
SATAN E ÎNFRÂNT, PORŢILE LUI AU CĂ!UT !
ISUS E DOMN, O, ALELUIA!
REGE AL REGILOR, ÎN VECI DE VECI!
49 ISUS (RISTOS ESTE DOMN
:/ ISUS 'RISTOS ESTE DOMN,
DOMNUL LUMII ÎNTREGI /:
UNUL E DOMN PESTE POPOARE,
UNUL E DUMNE!EU !
ÎN NICI UN ALT NUME NU-I MÂNTUIRE -
ISUS 'RISTOS E DOMN !
+.
49 ROMÂNIA TIMPUL TĂU ESTE APROAPE
ROMÂNIA, TIMPUL TĂU ESTE APROAPE,
DOMNUL NOSTRU ÎŞI REVARSĂ UNGEREA,
ÎI AU!I TU ASTĂ!I VOCEA, EL SĂ TE RIDICE VREA
SI SĂ DUCI ÎN LUMEA-NTREAGĂ DRAGOSTEA SA.
:/ ROMÂNIA, 'AI, RIDICĂ-TE,
PESTE TINE EL STRĂLUCEŞTE,
ROMÂNIA, TIMPUL TĂU E-ACUM,
TE DORESC NAŢIUNILE. /:
4' ISUS M$AI CUPRINS DIN NECUPRINS
ISUS, M-AI CUPRINS DIN NECUPRINS,
ISUS, VIAŢA-N MINE AI APRINS2
ISUS, M-AI IUBIT ŞI M-AI SALVAT,
SĂ FII VEŞNIC, VEŞNIC LĂUDAT !
ISUS, PENTRU ORBI LUMINĂ AI
ISUS, CELOR MUŢI TU LE DAI GRAI,
ISUS, ŞC'IOPII IARĂŞI AU UMBLAT2
SĂ FII VEŞNIC, VEŞNIC LĂUDAT !
+/
ISUS, EŞTI PĂSTOR CELOR PIERDUŢI,
ISUS, APĂRĂTOR CELOR MICUŢI,
ISUS, DIN ROBIE M-AI SCĂPAT2
SĂ FII VEŞNIC, VEŞNIC LĂUDAT.
5' ISUS PUNE$UN CÂNTEC NOU
:/ ISUS PUNE-UN CÂNTEC NOU ÎN INIMĂ /:
E UN CÂNTEC NOU CE NIMENI NU MI-L IA.
ISUS PUNE-UN CÂNTEC NOU IN INIMĂ.
:/ EL NE-NVAŢĂ SĂ TRĂIM ÎN DRAGOSTE /:
CU IUBIREA CE NE-A DAT SĂ NE IUBIM.
EL NE-NVAŢĂ SĂ TRĂIM ÎN DRAGOSTE.
:/ O FAMILIE SĂ FIM EL NE-A-NVĂŢAT /:
TINERI ŞI BĂTRÂNI SUNT UNA ÎN ISUS.
O FAMILIE SĂ FIM EL NE-A-NVĂŢAT.
-0
:/ ÎNTRISTAREA NE-A SC'IMBAT-O ÎN BUCURII /:
LACRIMILE LE-A SC'IMBAT ÎN APE VII.
ÎNTRISTAREA NE-A SC'IMBAT-O ÎN BUCURII.
51 ISUS TE C(EAMĂ
UN COR ÎNGERESC DIN CER SE AUDE C'EMÂND
O, PĂCĂTOS VIN, LA ISUS, VINO, VINO!
REF.:
'AI, 'AI LA EL NU MAI STA
A!I ISUS TE C'EAMĂ: VINO, VINO !
URCÂND SUS PE CALVAR, ISUS ŞI-A DAT VIAŢA ÎN DAR,
DE ACEEA ASTĂ!I TE C'EAMĂ : VINO, VINO !
STRĂIN TU DACĂ EŞTI , DE CE PRIBEAG MAI RĂTĂCEŞTI,
N-AU!I C'EMAREA LUI ISUS : VINO, VINO !
-
52 IUBIREA MEA DE DOMNUL
IUBIREA MEA DE DOMNUL, CE-MI FACI TU OARE ACUM1
DE CE TU DORMI ÎN CASĂ ŞI EL SUSPINĂ-N DRUM 1
DE CE TU STAI LA MASĂ, CÂND EL E NEPRIMIT 1
DE CE NU RAB!I ALĂTURI DE DOMNUL TĂU IUBIT 1!
REF.:
IARTĂ-MĂ ,ISUS, UNEŞTE GÂNDUL CU FAPTA MEA,
EU VREAU SĂ TRĂIESC SPRE SLAVA TA.
ISUS TE DORESC ŞI VREAU,
VREAU TOT MAI MULT SĂ TE IUBESC,
DIN INIMĂ EU VREAU, SĂ TE SLĂVESC.
TU SPUI MEREU CU VORBA: "ISUSE, TE IUBESC!#
DAR OARE-A TALE FAPTE ŞI GÂNDURI CE TRĂIESC 1
CE SPUNE-A TA VIAŢĂ ŞI TOT CE-ASCUN!I ÎN EA 1
-$
DE CE NU-ŢI ŢII CUVÂNTUL CE ŢI L-AI DAT CÂNDVA 1
IUBIRE DULCE VINO, SĂ NE-ARĂTĂM FRUMOS
ŞI FRUN!ELE ŞI RODUL, MAI VREDNIC DE CRISTOS
ŞI VORBELE ŞI FAPTA, DE-ACELAŞI PREŢ CERESC,
SĂ CREADĂ EL CÂND SPUNE: "ISUSE, TE IUBESC !#
IUBIREA TA
166
IUBIREA TA E LIBERTATE,
IUBIREA TA M-A I!BĂVIT,
IUBIREA TA ÎMI DĂ VIAŢĂ,
IUBIREA TA M-A-NVĂLUIT.
DOAMNE, DĂ-MI IUBIREA TA,
E TOT CE ÎMI DORESC,
O, DOAMNE, TOARNĂ DRAGOSTEA,
PE CAPTIVI SĂ-I ELIBERE!I!
IUBIREA TA E VINDECARE,
IUBIREA TA E PACEA MEA,
IUBIREA TA ÎMI E SCĂPARE,
IUBIREA TA E TOT CE SUNT.
-&
53 ÎMPREUNĂ
ÎMPREUNĂ DU'UL SFÂNT ESTE CU NOI,
ÎMPREUNĂ IŢI CÂNTĂM ŞI TE SLĂVIM,
DIN INIMĂ ŞI DIN SUFLETELE NOASTRE
:/ ŢIE DOAMNE-ŢI MULŢUMIM. /:
ÎMPREUNĂ, ISUS, NOI TE VOM IUBI,
ÎMPREUNĂ ÎI DĂM SLAVĂ DOMNULUI
CU MULŢUMIRE ŞI CU FERICIRE
:/ PE TINE, DOAMNE, TE IUBIM. /:
53 ÎNC(INARE
NOI RIDICĂM NUMELE LUI ISUS,
-(
NOI ÎNĂLŢĂM PE ISUS CRISTOS CA DOMN,
TE LĂUDĂM, NUMAI TU EŞTI REGE,
NUMAI ŢIE CINSTE VREM SĂ-ŢI DĂM.
54 ÎN ISUS AM UN PRIETEN
ÎN ISUS AM UN PRIETEN
CARE SÂNGELE ŞI-A DAT
ŞI EL ASTĂ!I MI%LOCEŞTE
PENTRU MIN4 SĂ FIU SALVAT.
SĂ CÂNTĂM CU TOŢI DE-A PURURI
AL LUI ISUS NUME SFÂNT.
CĂCI PRIN EL NOI SUNTEM LIBERI,
DE!LEGAŢI DE ACEST PĂMÂNT.
REFREN: :/ALELUIA, EL SÂNGELE ŞI-A DAT,
DE ACEEA POT SĂ SPUN ŞI EU
CĂ SUNT PE VECI SALVAT. /:
EU AŞ VREA SĂ SPUN DE ISUS,
DESPRE A LUI DRAGOSTE,
DESPRE GLORIA LUI CEA MARE,
DESPRE SFÂNTA-I DRAGOSTE.
SĂ CĂNTĂM CU TOŢI DE-A PURURI
AL LUI ISUS NUME SFÂNT,
CĂCI PRIN EL NOI SUNTEM LIBERI,
-)
DE!LEGAŢI DE ACEST PĂMÂNT.
132 ÎN DRUMUL MEU
ÎN DRUMUL MEU MĂ-NTREABĂ ADES SEMENII MEI:
3DE CE IŢI CÂNT, CUM POT SĂ CRED ÎNTR-UN MISTER,
ÎNTR-UN ABIS NEDEFINIT13
REFREN:
CUM SĂ LE SPUN CĂ TU E*IŞTI ŞI EU TE SIMT,
CUM SĂ LE ARĂT CĂ EI SUNT ORBI ŞI MERG DORMIND1
AM SĂ LE SPUN CĂ FRUN!A-N POM E LUCRUL TĂU,
AM SĂ LE E*PLIC CĂ OCEANELE TU LE-AI ÎNTINS,
ŞI MUNŢII ÎNALŢI SPRE TINE TIND.
AM SĂ LE SPUN CĂ GALA*II SE-NVÂRT MEREU
ŞI-N UNIVERS DE ATÂŢIA ANI-S ACELEAŞI LEGI,
DIN INFINIT SPRE INFINIT!
DE MĂ-NŢELEG ÎN DRUMUL LOR, DE MULŢI UMBLAT,
TE VOR GĂSI ŞI ATUNCI NU VOR MAI ÎNTREBA:
3DE CE MAI CRED ŞI DE CE CÂNT13
-+
56 ÎN TINE ESTE VIA#A MEA
REF.:
ÎN TINE ESTE VIAŢA MEA, ÎN TINE E TĂRIA MEA,
ÎN TINE E SPERANŢA MEA, ÎN TINE.
TE LAUD TOATĂVIAŢA MEA,
TE LAUD CU TOATĂ TĂRIA MEA,
CU VIAŢA MEA, TĂRIA MEA,
TOATĂ SPERANŢA ESTE-N TINE.
--
15" ÎN TINE DOAMNE
:/ ÎN TINE, DOAMNE, MĂ ÎNCRED MEREU
ÎN TINE E NĂDE%DEA MEA, DOAMNE /:
FIINDCĂ TU MI-AI DAT VIAŢĂ,
RAŢIUNE SĂ E*IST,
FIINDCĂ TU MI-AI DAT IERTARE,
DOAMNE, A!I ÎŢI MULŢUMESC!
-.
5" ÎNTOARCE$TE ACUM
ÎN CURÂND CRISTOS VA APARE PE NORI
CE VEI FACE ATUNCI, VEI VREA TU SĂ !BORI 1
SINGUR VEI RĂMÂNE ŞI VEI STRIGA MEREU:
"EU VREAU SĂ FIU CU DUMNE!EU !"
'EI ! TU, ÎNTOARCE-TE ACUM !
CĂCI DOMNUL ÎNCĂ MAI ESTE PE AL TĂU DRUM.
'EI!, 'EI! DECI VINO ACUM,
NU STA NE'OTĂRÂT PE DRUM !
VINO, DECI, ACUM CĂCI TIMPUL S-A SCURTAT
ŞI-N VIAŢA TA MAI AI CAM MULT DE AŞTEPTAT.
DESC'IDE-ŢI OC'II BINE ŞI VE!I PE UNDE MERGI,
AI GRI%Ă, VE!I, PE UNDE ALERGI.
TE-AI STRĂDUIT DE-O VIAŢĂ ÎNTREAGĂ
ŞI NU ŞTII CUM SĂ FACI CA SĂ FII FERICIT
A!I ISUS TE C'EAMĂ NU-L ŢINE AFARĂ
VINO ŞI VEI FI, VEI FI FERICIT.
-/
5% ÎNTR$O IESLE
ÎNTR-O IESLE DOARME ISUS,
AL MARIEI SCUMP ODOR,
ŞI CÂNTÂNDU-I PRINTRE LACRIMI
EA ÎL LEAGĂNĂ UŞOR.
DE LA TURMA LOR PĂSTORII
CĂTRE STAUL VIN GRĂBIŢI,
:/ SĂ SE-NC'INE UMILIŢI /:
DIN A CERULUI MĂRIRE
ÎNGERII AU COBORÂT,
CU A PRUNCULUI VESTIRE
A!I UN REGE S-A NĂSCUT.
IAR PĂSTORII LASĂ TURMA,
PREAMĂRIND ŞI EI ÎN COR
:/ PE SLĂVITUL PRUNCUŞOR /:
ÎNTR-O IESLE %OS ÎN PAIE
CINE STAU ÎNGENUNC'EAŢI1
ÎN UMILE, RUPTE STRAIE,
BUCUROŞI ŞI LUMINAŢI
SUNT PĂSTORII DIN CÂMPIE,
PROSTERNAŢI-NAINTEA LUI
:/ ŞI DAU SLAVĂ DOMNULUI /:
59 ÎNTR$UN SAT DIN IUDEEA
.0
ÎNTR-UN SAT NE-NSEMNAT DIN IUDEEA,
ÎNTR-O IESLE DIN BETLEEM,
S-A NĂSCUT AŞTEPTATUL MESIA,
SĂ-I CÂNTĂM CU ÎNGERII ÎN COR.
REFREN:
CÂNT OSANA, CÂNT OSANA,
CÂNT OSANA REGE-AL REGILOR,
CÂNT OSANA, CÂNT OSANA,
CÂNT OSANA LUI ISUS.
PĂRĂSIŢI TURMA VOASTRĂ-N CÂMPIE,
ALERGAŢI UMILIŢI LA EL,
EL ESTE SINGURA BUCURIE
PENTRU PRINŢ ŞI PENTRU CERŞETOR.
REFREN:
CÂNT OSANA, CÂNT OSANA,
CÂNT OSANA REGE-AL REGILOR,
CÂNT OSANA, CÂNT OSANA,
CÂNT OSANA LUI ISUS.
1"3 ÎNTR$UN LOC LINI&TIT
ÎNTR-UN LOC LINIŞTIT ŞI-ASCUNS,
.
ÎN TĂCERE EŞTI PRE!ENT,
ÎNTR-UN CEAS TAINIC ŞI TĂCUT ,TE AŞTEPT
CĂCI ÎMI DORESC SĂ TE CUNOSC MAI MULT
VREAU SĂ TE VĂD, VREAU S-AUD VOCEA TA,
SĂ TE CUNOSC MAI MULT,
VREAU SĂ TE-ATING, VREAU SĂ VĂD FAŢA TA,
SĂ TE CUNOSC MAI MULT
ÎNSPRE ŢINTĂ NE-NCETAT ALERG,
PREMIUL CA SĂ ÎL PRIMESC,
ORICE-OBSTACOL ÎL ÎNLĂTUR ŞI-NAINTE!,
CĂCI ÎMI DORESC SĂ TE CUNOSC MAI MULT.
126 ÎN IUBIREA TA
LA TINE, DOAMNE, VIN ACUM
LA SALVATORUL, LA TINE, ISUS !
ŞI-ŢI MULŢUMESC PENTRU CE-AI FĂCUT,
.$
DOAR ŢIE, DOAMNE, IUBITE ISUS !
SUNT BUCUROS CĂ ACUM SUNT AL TĂU,
ÎN NICI UN ALT LOC NU VREAU SĂ FIU.
REFREN:
DOAR ÎN IUBIREA TA ! ÎN IUBIREA TA !
ŢINE-MĂ STRÂNS, ŢINE-MĂ APROAPE.
ÎN IUBIREA TA !
SUNT BUCUROS CĂ ACUM SUNT AL TĂU,
ÎN NICI UN ALT LOC NU VREAU SĂ FIU.
DOAR ÎN IUBIREA TA, ÎN IUBIREA TA !
DOAR ÎN IUBIREA TA, ÎN IUBIREA TA !
ŢINE-MĂ STRÂNS, ŢINE-MĂ APROAPE,
ŢINE-MĂ STRÂNS, ŢINE-MĂ APROAPE,
ŢINE-MĂ STRÂNS, ŢINE-MĂ APROAPE,
ÎN IUBIREA TA !

141 Î#I DAU INIMA
IATĂ-MĂ, LA TINE VIN, IŢI DAU INIMA,
EU ŞTIU CĂ ASCULŢI, ORICE STRIGĂT TU-L AU!I,
CĂCI TU MĂ PRIMEŞTI AŞA CUM EU SUNT.
CREDINCIOS SĂ RĂSPUN!I,
.&
CU-ADEVĂR ŞI CU 'AR, SPERANŢĂ ÎMI EŞTI,
CÂND MĂ SIMT ATINS,
TU PACE MI-ADUCI PRIN DU'UL TĂU SFÂNT,
C'IAR AICI, C'IAR ACUM…..
DORESC SĂ…..
ÎŢI DAU INIMA, SĂ-ŢI SPUN "TE IUBESC !#
ÎŢI DAU INIMA, CĂCI EU TE DORESC,
ÎŢI DAU INIMA CA SĂ-ŢI MULŢUMESC
ÎŢI DAU INIMA SĂ-ŢI SPUN CĂ EŞTI MINUNAT !
O', TU EŞTI MINUNAT !
.(

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful