Fakultet za medije i komunikaciju Predmet: Psihologija komunikacija Student: Ana Petrović III 60/07 Tema: KONGITIVNE STRATEGIJE

Svest o sebi stvaramo u okviru socijalnih odnosa.. U zavisnosti od toga u kakvom smo okruženju i sa kakvim osobama smo u kontaktu, mi doživljavamo sebe. Međutim, ne zavisimo u potpunosti od okruženja. I pored svih promena u našem okruženju, ne padamo uvek i u potpunosti pod uticaj istih i uspevamo da zadržimo svoj identitet, osećanja i mišljenje. U zaavisnosti od karaktera promena u nekoj sredini, promene u opažnju ličnosti se dele na evolutivne i involutivne, tj. razvojno progresivne i razvojno regresivne. Ljudi teže da mišljenje o sebi svedu na jednu celinu koja je kompaktna, koja za njih ima smisla, koja je oličenje njihovih misli i osećaja i time usvajaju i razvijaju kongitivne strategije. Potpuno je svakodnevno da svi mi o sebi imamo pozitivno mišljenje, čak šta više, mi tražimo uvek i dokaze da je naše mišljenje ispravno. Otuda se stvara osnovna strategija, a to je traganje za informacijama na osnovu kojih možemo da proverimo tačnost sudova, ocena i pretpostavki koje imamo o sebi. Ovoj strategiji se prilazi na dva načina, koja su dosta pristrasna. U prvom slučaju, prihvatamo uglavnom informacije koje nam se sviđaju, a one koje su nam manje simpatične, interpretiramo onako kako nam se čini da nas ne ugrožavaju, a u drugom, sami biramo ili čak stvaramo neke situacije u kojima bi naše tvrdnje bile istovetne sa predstavom koju imamo o sebi. Ukoliko pak ne možemo da zaobiđemo neka saznanja do kojih smo došli, mi odbijamo da u njih verujemo ili ih «upakujemo» onako kako nam odgovara. Ali, sve je to iz jednog prostog razloga, a to je što većina ljudi uzdiže na pijadestal svoje pozitivne strane i tada dolazi do preterivanja. Šta reći na kraju sem da, svaki čovek, kroz ceo svoj život, vodi računa i brine o svome JA. Ljudi konstantno biraju koje osobine će njih «krasiti» i veoma su istrajni u čuvanju istih. Svi težimo za sigurnošću i to je ono što nas navodi da pojam JA menjamo samo u slučaju ako se menjanje odvija u skladu sa određenim pravilima, a zlatno pravilo promene JA je promena koja može samo da doprinese unapređenju lične kompetentnosti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful