You are on page 1of 153

Jaume Cambra Snchez

www.abelles.cat
D
i
p
l
o
m
a

d

E
x
t
e
n
s
i


U
n
i
v
e
r
s
i
t

r
i
a


Apicultura Ecolgica
Programaci curs
6 Abril.
Introducci mn de les abelles. + Material apcola + Maneig del rusc i recollecci.
Selecci i multiplicaci d'eixams.

13 Abril.
Control de les malalties de les abelles.
Maneig de l'arna Warr (Julio Rivas)

20 Abril.
Apicultura Ecolgica a Castella i canals de comercialitzaci (Esther Ibeas).
Apicultura Ecolgica a les Balears (Gori Llad).
Permapicultura (Miquel Hernandez).
Apicultura Ecolgica a Catalunya (Manel Simn).
Taula Rodona (E. Ibeas, G. Llad, M. Hernndez, M. Simn, T. Punt AEA).

27 Abril
Flora apcola.
Pollinitzaci i agricultura (Astrid Ballesta).
Epidemiologia abelles (Raquel Martn)
Les mels i els pllens (A.V. Gonzlez-Porto).

4 5 Maig
Prctiques amb Apicultor (Joan Llorens)
Lapicultura ecolgica
Principis generals

Lapicultura s una activitat important que
contribueix a la protecci del medi ambient i
a la producci agroforestal mijanant lacci
pol.linitzadora de les abelles.
Mezalocha
Eivissa
Maestrazgo
Quins operadors treballen amb mel...
- Productors dautoconsum
- Productors-envasadors artesanals
- Envasadors
- Industrials-multinacionals
La indstria ha intentat oferir un producte
uniforme i fcil de consumir:

p. ex. mel sempre lquida, amb el mateix color
i sabor.
Per...
La mel no s un producte nic i uniforme, si
no que, dun any a un altre varia les seves
caracterstiques, com el vi.
La major part dapicultors es dediquen al
negoci de la mel
Podem fer mel ecolgica?
Producci de mel a gran escala...
La producci industrial extensiva o la
massificaci se sistemes productius generen
problemes.

p. ex. Mels adulterades amb sucres no
vegetals, gelea reial alterada, etc.
La producci de mel a gran escala
Xarop amb
excs de
glucosaCristal.litzaci
de laliment


Probable mort
durant lhivern

Xarop amb
excs de
glucosaOligosacridsResidus a la
mel

La producci industrial extensiva o la
massificaci se sistemes productius generen
problemes.

p. ex. La concentraci de molts individus en
espais reduts afavoreix lexpansi
incontrolada de parsits.
La producci de mel a gran escala
Varroosi, Nosemiosi, Acariasi,
Micosi, etc.
La producci industrial extensiva o la
massificaci se sistemes productius generen
problemes.

p. ex. Utilitzaci extensiva de la qumica i els
riscos que comporta.
La producci de mel a gran escala
Amitraz Fluvalinat
Cumafs
Flumetrina
Tetraciclina
Estreptomicina
Metalls pesants
Pesticides
Radioactivitat
Transgnics
Bacteris
Acaricides control Varroa
Antibitics control Loques
Pesticides control polilla
MEDI AMBIENT
MANEIG APICULTOR
Nctar,
pol.len,
aire,
aigua

La producci de mel a gran escala
Antibitics
La producci de mel a gran escala
Acaricides
La producci de mel a gran escala
Tau-Fluvalinat
Bloqueja canals sodi
i calci a les cl.lules
Reines ms petites
Abellots menys
esperma
Checkmite
-organofosforat-
Interfereix senyals
sistema nervis
Amitra
Canvis comportament abelles
Mainaderes viuen menys
Mortalitat larves
Utilitzaci extensiva de la qumica i els riscos que comporta
Resistncies
On van a parar els acaricides...


Cera bresques cria >>> Cera bresques mel >>> Xarop >>> Mel


Cera Mel

Flumetrina >>> fluvalinat >>> bromopropilat >>> cumafs
supona


On van a parar els acaricides... a la cera,
Mel, propolis.
Metalls pesants
Pesticides
Radioactivitat
Transgnics
Bacteris
Acaricides control Varroa
Antibitics control Loques
Pesticides control polilla
MEDI AMBIENT
MANEIG APICULTOR
Nctar,
pol.len,
aire,
aigua

La producci de mel a gran escala
Metalls pesants
Pesticides
Radioactivitat
Transgnics
Bacteris
Acaricides control Varroa
Antibitics control Loques
Pesticides control polilla
MEDI AMBIENT
MANEIG APICULTOR
Nctar,
pol.len,
aire,
aigua

La producci de mel a gran escala
Metalls pesants
Pesticides
Radioactivitat
Transgnics
Bacteris
Acaricides control Varroa
Antibitics control Loques
Pesticides control polilla
MEDI AMBIENT
MANEIG APICULTOR
Nctar,
pol.len,
aire,
aigua

La producci de mel a gran escala
Pesticides en abelles
POL.LEN
Necessari pel
creixement i
per les larves

cont
protenes,
aminocids,
alguns sucres


Pesticides
Pesticides
Neuro-toxicitat
Efectes:
1. Letals
2. Subletals
Sacumulen cos greixs
Serem capaos
de fer una bona
Apicultura
ecolgica?
Biologia de labella
Diversificaci gnere Apis
Com s
una abella?
exoesquelet
CAP
TRAX
ABDOMEN
Antenes
Ull
compost
Ocel.les
Mandbula
Llengua
Palps labials
CAP
Espectre de colors
Antenes
(olfacte i tacte)
Boca
mandbules
trompa
Trompa
El
gust
4 ales
Torax (3 segments soldats)
6 potes
ALES: 400 bategs/segon
POL.LEN
Necessari pel
creixement i
per les larves

Cont protenes,
aminocids,
alguns sucres
Pol.len
Abdomen
(9 segments)
GLNDULES
NASSANOV
VER
FIBL
KOSCHEVNIKOV
LABIAL
TORCICA
CEFLICA
HIPOFARNGIA
MANDIBULARS
HIPOSTOMAL
DUFOUR CERA

Les senyals qumiques
NASSANOV
Glndula del
ver
Lalimentaci
NECTAR
MELASSES
Elevada activitat metablica
- Una reina pot pondre fins a 150.000 ous/temporada
- Obreres treballen de 4-10 hores/dia.

Requeriments nutricionals importants
- Una abella pesa 100 mg.
- Una mainadera consumeix 40 mg/mel/dia.
- Una exploradora consumeix 140 mg/mel/dia.
Metabolisme cel.lular accelerat
- Els oligoelements sn molt necessaris Zn, Cu, Mn,
etc. = POL.LEN
Metabolisme cel.lular accelerat
- Els oligoelements sn molt necessaris Zn, Cu, Mn,
etc. = POL.LEN
Colnies salvatges
- Producci per la supervivncia de 35-55 kg
mel/any.

Colnies productives
- Producci de 40-150 kg/ mel/any (alimentaci,
trashumncies, etc.) = oligoelements insuficients +
pesticides + sistema immunitari, etc.
Pap/nctar
Glucosa
Fructosa
Sacarosa
nctar
melat
Trofolaxia
Recol.lecci
Mel
Les abelles tamb recol.lecten:


- Aigua

- Prpolis
La colnia: Eixam
Obrera
Reina
Abellot
El niu
Constructores
La cera
Bresques
Sadapten a lespai
magatzem
mel
cria
pol.len
Pol.len
Temperatura
30-35 C
Les obreres
Ous
Ou
Larva
Ou
Pupa
Oprcul
obrera
naixement
Labellot
Labellot
La reina
castell
Castells o Realeres
Gelea reial
Reina bagotera
o eixam orfe
OU LARVA
PUPA
3 5,5
6
6,5
7,5
12
14,5
16
21
3
3
24
(metamorfosi)
reina abella abellot
Vitelogenina
Vitelogenina Vitelogenina
Gelea reial
ESTRS
OXIDATIU
Vitelogenina
3-4 anys
Reina
Vitelogenina
mainadera
Protenes
Vitelogenina
Sucres
exploradora
ESTRS
OXIDATIU
Vitelogenina
30 dies
Obrera
Les feines
Feines
Neteja
Aliment cria
Oprculs cria
Cuidar la reina
Cuidar obreres
Alimentaci adultes
Ventilaci
Constructores
Recepci nectar
Amassat pol.len
Magatezematge nectar
Guardiana
Exploradora 25 >
20-25
14-15
5-15
3-20
3-15
3-15
3-5
5
5-10
0-3 Dies
Cuidar la cria
Alimentar la reina
ventilar
construir
rebre nctar
vigilar
vigilar
exploradores
Com sorienten?
nctar
melat
Trofolaxia
Recol.lecci
Mel
Efectes de lecosistema sobre leixam
ECOSISTEMA
CLIMA FLORA
CRIA PES POL.LEN
Eixamenada
Cicle anual
Mortalitats
1. Pesticides.
2. Parsits (varroa + virus).
3. Meteorologia desfavorable.
4. Cera contaminada.
5. Reducci de la disponibilitat de pol.len.
6. Prctiques apcoles (races alienes, trashumncia
excessiva, alimentaci inadequada, us de
medicaments perillosos anibitics, etc.-