You are on page 1of 99

MATERIAL APCOLA

D
i
p
l
o
m
a

d

E
x
t
e
n
s
i


U
n
i
v
e
r
s
i
t

r
i
a


mel
cria
Creixement
Vertical: De
dalt a baix
mel
cria
Piquera situada a
baix= Adequat, la
poblaci es podr
desenvolupar amb
normalitat
cria
Piquera situada a
dalt = Inadequat la
colnia NO es podr
desenvolupar amb
normalitat
Cova de laranya (Bicorp)
ARNES
I RUSCS
ANTICS
ARNES DE SURO
arneres
ABELLES

LEQUIP
ARNES, RUSCS,
CASERES
MATERIAL MANEIG
LOCAL i MATERIAL EXTRACCI
Material apcola
ABELLES
Abella negra Apis mellifera subsp. iberiensis
Lequip
EQUIP
RESPALL
CAMISA + CARETA

GRANOTA BLANCA

GUANTS
RASQUETA
ALA-QUADRES
ARNES
ARNES
1. Temperatura
2. Humitat
3. Renovaci aire
ARNES
1. Temperatura
Allament
Abelles
Reserves
Assentament
Volum
ARNES
Regulaci temperatura hivern

Pinya hivernal, de 2-8 cm despessor
Amb una temperatura de 14-30C

Si la temperatura al voltant de la pinya baixa a 6-8C, la pinya es compacta ms

Per mantenir la temperatura les abelles generen calor per vibraci consumint mel

Igual que a un sotans o una csa amb parets molt gruixudeses mant la temperatura
molt constant, en una colnia amb moltes reserves hi ha una major capacitat de
controlar la temperatura i atenua els canvis meteorolgics.

Al fer la bola tamb redueixen la circulaci daire fred

Mel = Acumulador trmic

Les colnies amb ms reserves de cara a lhivern sn les que tenen ms vigor a la
primavera segent.
Es pot usar:
Fusta (Pi, avet)
Oli llinosa pur
Claus no galvanitzats
No es pot usar:
Claus i/o chapa galvanitzada
Plstics
Nylon
Metalls excepte acer inoxidable
Aglomerats
Cola fusta/Masilla tapar forats
APICULTURA ECOLGICA
Rusc antic
Jan Dzierzon
(1811-1906)
Fenomen de la
partenognesi

Pas dabella (1948):
Menys 6 mm = propolitzat

Ms 10 mm construt cera
ARNES
L.L. Langstroth
(1810-1895)
Filadlfia
1853
ARNES
6-9 mm
Quadre mbil
Cos cria
Ala mel
1851
Fondo
Entretapa
Tapa
Arna Langstroth (Perfeccin)
Creixement vertical = mel a les
alces
Cos cria
Ala mel
Fondo
Entretapa
Tapa
Arna Langstroth (Perfeccin)
FUSTA
25-30 mm
de gruix
Arna Langstroth (Perfeccin)
Arna Langstroth (Perfeccin)
Arna Langstroth (Perfeccin)

Fondo ligero con rejilla
transhumante con chapa
Cuerpo Langshtrom de diez
cuadros

Excluidor
Media alza de 9 cuadros
rectos
Techo ligero y anclajes
Segunda alza
Espai massa just (Langstroth).

Creixement de baix cap a dalt (en sentit invers al
natural).

Substituci obligatria de quadres al cos de cria cada
any.

Despesa cera estampada.

Multiplicaci deixams molt fcil

Us de lexcluidor de reines.
Arna Langstroth (Perfeccin)
ARNES
Charles Dadant
(1817-1902)
ARNES
Famlia Dadant
ARNES
Camile Pierre Dadant
(1851-1938)
ARNA
DADANT
1917
Cos cria
Ala mel
Fondo
Entretapa
Tapa
ARNA DADANT
ARNES
Creixement vertical = mel a les
alces
Cos cria
Ala mel
Entretapa
Tapa
Les arnes Dadant sn massa grans, pesen, dificiles
de climatitzar per les abelles.

Creixement de baix cap a dalt (en sentit invers al
natural).

Els quadres sn molt grans, difcils de manipular.

Necessiten moltes reserves a lhivern per mantenir
la temperatura (18 20 kg de mel).

Substituci obligatria de quadres al cos de cria
cada any.

Despesa cera estampada.
ARNA Dadant
ARNES
Autocolmena
ARNES
George de Layens
(1834-1897)
ARNES
Quadre Layens
ple de mel
Espanya
ARNA LAYENS
ARNES
ARNA LAYENS
ARNES
Creixement horitzontal = mel als
quadres de cria
Arna Layens

ARNES
Espai massa just en poques de gran producci.

Trashumncia fcil.

Substituci obligatria de quadres al cos de cria cada
any.

Despesa cera estampada.

Multiplicaci deixams molt fcil.

Residus de productes dels tractaments.

Dificultat per netejar el fons.
ARNA KENYANA
ARNES
ARNA KENYANA
ARNES
Emile Warr
(1876-1951)
ARNES
30 x 30 x 20 cm daltura
ARNA WARR
ARNES
elements
ARNA WARR
ARNES
ARNA WARR
ARNES
Creixement vertical = mel als
elements de dalt.
ARNA WARR
ARNES
ARNA WARR
ARNES
Quadre
Llist
ARNA WARR
ARNES
ARNA WARR
ARNES
ARNA WARR
ARNES
A la natura les abelles construeixen sempre les
bresques de dalt a baix = Creixement lgic.

Mentre les bresques van creixent cap bix, a la part alta
les abelles acumulen les reserves de mel.

A la natura rarament hi ha ms de 8 bresques/eixam.

Quan les abelles fan la bola hivernal, leixam mai
passa duns 30 cm de dimetre.

La mel sobt tallant bresques dels elements superiors
i sextreu per premsat.

Cada any gran part de la cera es renova.

ARNA WARR
ARNES
Avantages
Poc material per les arnes.
Poc material per lextracci.
Cera sense residus.
Simplicitat de construcci i maneg.
Adaptada a les condicions fisiolgiques de leixam.
Les alces de mel pesen poc.

Desavantatges
Material no estandaritzat i segons com difcil de trobar.
En medis de producci escassa supervivncia amenaada.
Dificultat a lhora de fer multiplicaci, ja que si no hi ha
quadres no se sap si tenim ous. (millor amb quadres)

ARNA WARR
ARNES
Una reina jove pon 3000
ous/dia a la primavera
21 dies/obrera
63.000 cel.les
+ 20.000 reserves
83.000 cel.les
850 cel/dm2
Langstroth = 71.400 cel.les
Layens-12 =116.994 cel.les
Layens-14 = 136.493 cel.les
Dadant = 96.390 cel.les
Necessitem 83.000 cel.les
71.400
cel.les

116.994
cel.les
96.390
cel.les
36,6
40
30,5
48
48
23
23
15
71.400
cel.les

116.994
cel.les
96.390
cel.les
CERA ESTAMPADA PER POSAR ALS QUADRES
SENYALITZACI ABELLAR
MATERIAL EXTRACI
GANIVET
(acer INOXIDABLE)
CENTRFUGA
EXTRACTOR
(centrfuga
dacer
inoxidable)
Tangencial Radial
(mels denses: melasses)
(quadres grans)
(alces dadant)
(ms quadres)
(ms temps)
Radial Tangencial
MATERIAL EXTRACCI
MADURADOR
(5-10 dies)
ENVASAT
Cerificador
solar
Recol.lector pol.len
Mel.leria
Petit productor: 50-70 m2
Mel.leria
Productor mitj (400 arnes):
80-100 m2
MEL
Mel de
Roman
Mel de
farigola