You are on page 1of 4

Antantele anticoncuren iale

Explica ie:
Art 81. din Tratatul CE dispune c sunt incompatibile cu pia a comun i interzise orice acorduri ntre
ntreprinderi, orice decizii ale asocierilor de ntreprinderi precum i orice practici concentrate care pot
aduce atingere comer ului dintre statele membre i care au ca obiect sau efect mpiedicarea, restrngerea
sau denaturarea concuren ei n cadrul pie ei comune. Textul legal eocat con ine i o enumerare
enun iati de antante n sensul larg al termenului, i anume cele care!
a" stabilesc, direct sau indirect, pre uri de cumprare sau de nzare sau orice alte condi ii de
tranzac ionare#
b" limiteaz sau controleaz produc ia, comercializarea, dezoltarea te$nic sau inesti iile#
c" mpart pie ele sau sursele de aproizionare#
d" aplic, n raporturile cu partenerii comerciali, condi ii inegale la presta ii ec$ialente, creind
astfel acestora un dezaanta% concuren ial#
e" condi ioneaz nc$eierea contractelor de acceptarea de ctre parteneri a unor presta ii
suplimentare care, prin natura lor sau n conformitate cu uzan ele comerciale, nu au legtur cu
obiectul acestor contracte.
&aragraful ' al aceluia i art. 81 declar nule de drept acordurile sau deciziile interzise. (n fine,
paragraful ) al art. 81 consacr ctea excep ii de la interdic ia instituit prin paragraful 1 al textului
men ionat. Astfel, sunt exceptate acordurile sau categoriile acorduri ntre ntreprinderi# deciziile sau
categoriile de decizii ale asocierilor de ntreprinderi# practicile concentrate sau categoriile de practici
concentrate atunci cnd ele contribuie la mbunt irea poduc iei sau distribu iei de mrfuri ori la
promoarea progresului te$nic sau economic, asigurnd totodat consumatorilor o parte ec$itabil din
beneficiul ob inut i care!
* nu impun ntreprinderilor n cauz restric ii ce nu sunt indispensabile pentru atingerea acestor
obiectie#
* nu ofer nterprinderilor posibilitatea de a elimina concuren a de pe o parte semnificati a
pie ei produselor n cauz.
Analiza acestei dispozi ii normatie permite urmtoarele constatri!
* art. 81 instituie o regul pro$ibiti a crei nerespectare este sanc ionat cu nulitate absolut#
* acest regul nu are ns o aloare absolut de reme ce paragraful ) al aceluia i text instituie
un set de excep ii de la regula men ionat#
* expresia folosit n partea ini ial a art. 81 paragraful 1 +care are ca obiect ori ca efect al
lor...+ nu trebuie interpretat ca instituind o condi ie cumulati, cu una alternati. (n alti
termeni, interdic ia izeaz practic dou situa ii diferite, i anume! aceea a acordurilor sau
deciziilor ce au obiect anticoncuren ial i aceea a acordurilor care au efect anticoncuren ial.
Conceptul de Antant
Termenul de antant este utilizat cu un con inut generic. ,octrina subliniaz c acest termen
exige un concurs de oin e formal sau informal. Ceea ce constituie antanta este adeziunea oluntar la o
ac iune colecti, comun care nu rezult dintr*o interen ie statal. Ea presupune existen a a cel putin
dou ntreprinderi, sau n al i termeni dou entit i economice autonome.
Forma Antantei
- antant se poate nf i a n trei forme distincte, i anume!
* acordul ntre dou sau mai multe interprinderi#
* decizia asocia iei de ntreprinderi#
* practicile concentrate.
1" Acordul dintre ntreprinderi
Acordul dintre nterprinderi, n sensul normelor dreptului comunitar al concuren ei este
n elegerea conenit ntre dou sau mai multe ntreprinderi prin care acestea i i organizeaz
comportamentul economic pe pia . - astfel de n elegere poate fi perfectat oral sau poate fi constatat
printr*un nscris. (n acest din urm caz, ea poate mbrca forma unui contract, a unui act adi ional la un
contract preexistent ntre pr i sau inclus explicit sau implicit n condi iile generale de nzare adoptate
de ntreprinderile n cauz. ,e asemenea, un astfel de acord poate rezulta i dintr*o clauz contractual
stipulat bunoar ntr*un contract de distribu ie comercial, precum i din orice alt nscris semnat de
operatorii de comer interesa i.
'" ,ecizia asocia iei de ntreprinderi
.umai situa iile n care asocia ia de ntreprinderi adopt acte cu caracter intern prin care este
impus nterprinderilor asociate un comportament ce distorsoneaz libera concuren pe pia . Alturi de
aceste acte denumite generic decizii intr n domeniul de inciden al dispozi iei normatie eocat i
actele care fr a impune un astfel de comportament nterprinderilor asociate, recomand acestora
comportamentul respecti. (n al i termeni, deciziile asocia iei de ntreprinderi au caracter ilicit raportat
la normele dreptului european al concuren ei att n cazul n care instituie obliga ii priind un anumit
comportament pe pia , ct i atunci cnd con in doar recomandri priind comportamentul pe pia al
ntreprinderilor asociate daca obliga iile instituie sau, respecti, recomandrile fcute izeaz o
finalitate anticoncuren ial.
)" &racticile concentrate
/intagma practici concentrate desemneaz acea form de coordonare ntre ntreprinderi care nu
se ntemeiaz pe un acord conenit ntre acestea i nici pe o decizie a nuei asocia ii de ntreprinderi, ci
se realizeaz ca o stare de fapt ce rezult din comportamentul participan ilor pe pia orientat deliberat
n direc ia eitrii riscurilor concuren ei prin cooperarea lor.
Variet i de antante
a" Antanta orinzontal este arietatea de antant care se formeaz prin efectul unor
n elegeri ntre concuren ii de pe aceea i pia . Constituirea sa are loc ntre
ntreprinderi care interin n acela i stadiu al procesului economic. Este orizontal,
de exemplu, o antant format ntre ntreprinderi din industria alimentar care
produc i comercializeaz anumite sortimente de mezeluri, n legtur cu pre ul de
desfacere al acestora.
b" Antanta ertical este o antant ntre nonconcuren i formndu*se ntre ntreprinderi
care interin n etape diferite ale procesului economic, dar sunt legate unele de
altele. Cele mai frecen ntlnite antante de acest gen sunt cele formate ntre
productori i distributorii lor, care pot fi comercian i angrosi ti, sau detaili ti. (n
practica de comer , antantele erticale sunt adeseori denumite +restric ii erticale+,
denumire specific dreptului distribu iei i care exprim de fapt efectele pe care
ele le produc.
Efectele antantelor anticoncuren iale
- antant 0indiferent de modul n care aceasta se concretizeaz, acord, decizie sau practici
concentrate" are ca obiect sau ca efect restrngerea sau distorsonarea concuren ei este suficient pentru a
se conc$ide asupra caracterului restricti de concuren . Acordurile, deciziile sau practicile
concuren iale concentrate mpiedic, restrng sau distorsoneaz concuren a n spa iul comunitar dac
sunt susceptibile s influen eze comportamentul liber pe pia al unei sau a mai multor ntreprinderi
participante sau dac produc un impact apreciabil asupra condi iilor pie ei de natur s modifice situa ia
ntreprinderilor ter e sau a beneficiarilor.