Formular “Copertă” – LICENŢĂ;

UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE
DO!ENIUL " #RO$RA!UL DE STUDIU
FOR!A DE %NVĂŢĂ!&NT
#ROIECT DE DI#LO!Ă
COORDONATOR STIINŢIFIC
'TITLUL STIINŢIFIC SI NU!ELE (
A)SOLVENT
'NU!ELE A)SOLVENTULUI(
ORADEA
'ANUL(
Formular “#a*+,a -e *ar-ă LICENŢĂ”
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE
DO!ENIUL " #RO$RA!UL DE STUDIU
FOR!A DE %NVĂŢĂ!&NT
TITLUL LUCRĂRII
COORDONATOR STIINŢIFIC
'TITLUL STIINŢIFIC SI NU!ELE(
A)SOLVENT
'NU!ELE A)SOLVENTULUI(
ORADEA
'ANUL(
Cuprins
Cupr+,. Pagina
I,tro-u/ere Pagina
Cap+tolul I0 'Numele /ap+tolulu+( Pagina
Cap+tolul II0 'Numele /ap+tolulu+( Pagina
Cap+tolul , 'Numele /ap+tolulu+( Pagina
Co,/lu1++ 'e2e,tual propu,er+( Pagina
)+3l+o*ra4+e Pagina
A,e5e '4+*ur+6 ta3ele6 po1e6 et/( Pagina
Partea reprezentând contribuţiile candidatului trebuie să aibă o pondere de cel puţin o treime
din lucrare.
Bibliografia poate să cuprindă diferite surse: cărţi, articole, baze de date electronice. Ele
trebuie să poată fi identificate foarte clar, ca urmare:
a. pentru cărţi se va menţiona: numele, prenumele autorului/ autorilor, anul apariţiei titlul
cărţii, editura, orasul, eventual ţara si ediţia,
b. pentru articole: numele, prenumele autorului/ autorilor, titlul articolului, publicaţia
în care a apărut, editura, pagina/paginile
c. pentru site!uri: numele site!ului, data
d. pentru legislaţie, documente ale unor organizaţii rapoarte, etc: """ denumire
sursă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful