___________________________________

Probă de evaluare sumativă la geografie
Unitatea de învățare “Relieful României”
1. Scrie A sau F:

Podişul Someşan se află în sudul ţării.
Gazul metan se găseşte în Depresiunea Colinară a Transilvaniei.
Câmpia de Vest este cea mai mare regiune agricolă a ţării.
Delta Dunării este o câmpie în formare.
În Delta Dunării se află cea mai mare colonie de pelicani din Europa.
Minereul de fier se exploatează din câmpii.
Câmpiile sunt regiuni slab populate.
Bărăganul este supranumit ,,grânarul ţării”.
Delta reprezintă gura de vărsare a Dunării în Marea Mediterană.
În Câmpia Română există lacuri termale.
2. Alege varianta corectă:

Câmpia Transilvaniei se află în:
a) centrul Depresiunii Colinare a Transilvaniei
b) nordul Depresiunii Colinare a Transilvaniei
c) sudul Depresiunii Colinare a Transilvaniei

Cea mai mare câmpie a ţării este:
a) Câmpia Jijiei
b) Câmpia Română
c) Câmpia de Vest

Între Dunăre şi Marea Neagră se află:
a) Podişul Dobrogei
b) Podişul Târnavelor
c) Podişul Getic

Delta Dunării:
a) este cea mai joasă unitate de relief
b) este cea mai veche unitate de relief
c) are înălţime potrivită

● Cel mai înalt vârf este:
a) Negoiu
b) Moldoveanu
c) Omu
● Aceşti munţi fac parte din lanţul munţilor vulcanici:
a) Rodnei
b) Parâng
c) Călimani

_______________

................................................................. B ...........3.... şi cea mai importantă regiune .... ............................................................................................................. a ţării........... 5............................................................................. • Câmpia Română este cea mai ........... • În interiorul arcului carpatic se află ........ apoi denumeşte unităţile de relief notate cu litere: A C B D A .. ..................................................... ................ C .................. Ordonează denumirile după înălţimea fiecărei unităţi de relief: Delta Dunării M-ţii Carpaţi Câmpia Română Subcarpaţii 4.......................... Colorează corespunzător.............................................. Completează: • Între hotarul de nord şi Valea Prahovei se află ..................... D ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful