P. 1
De Ce Ne Îmbolnăvim – Valeriu Popa (1924 – 1997)

De Ce Ne Îmbolnăvim – Valeriu Popa (1924 – 1997)

|Views: 11|Likes:
Published by LucianDan
DE CE NE ÎMBOLNĂVIM – Valeriu Popa (1924 – 1997)
DE CE NE ÎMBOLNĂVIM – Valeriu Popa (1924 – 1997)

More info:

Published by: LucianDan on Jun 21, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2014

pdf

text

original

DE CE NE ÎMBOLNĂVIM?

– Valeriu Popa (1924 – 1997)
Majoritatea oamenilor privesc boala ca pe un ghinion în viaţa lor, o nedreptate,
mai ales dacă este vorba de o maladie ereditară sau e luată de la cineva. Orice
boală sau accident apărut în viaţa ta a fost provocat de tine. Boala este pur şi
simplu un semnal al corpului tău. Supraconştiinţa ta, latura ta divină, !umne"eul
tău interior îţi trimite un mesaj ca săţi atragă atenţia asupra faptului că în
acţiunile, vorbele şi g#ndurile tale e ceva care se opune legii iubirii.
!e aceea, trebuie să capte"i mesajul şi să mulţumeşti supraconştiinţei tale că ţi la
transmis. !acă nu reuşeşti săl descifre"i, bolile şi accidentele tale se vor
intensifica.

$#nd starea de rău persistă, e timpul să ve"i neapărat despre ce este vorba.
!acă boala este puternică, înseamnă că ea sa instalat în tine de multă vreme. %ste
sufletul tău care strigă ajutor. &rebuie să revii pe drumul cel bun, pe cel al
dragostei. 'iecare boală, indispo"iţie sau accident nu este dec#t un indiciu. Boala
încetea"ă de îndată ce ai înţeles mesajul. $u c#t doreşte omul mai mult să se
schimbe, cu at#t mai repede şi mai uşor se desfăşoară însănătoşirea lui. Bolile sunt
cu miile, iar cau"a este una singură( insuficientă iubire. !e îndată ce încetăm să
nă"uim către !ivin, ne cufundăm în uman şi începem să depindem de m#ncare,
dorinţe, pasiuni, ambiții, desfătare se)uală. $u c#t depindem mai mult de acestea,
cu at#t mai mare va fi îmbolnăvirea.

&oate aceste boli se lecuiesc întrun singur mod( să ve"i în ele voinţa divină şi
să înţelegi că fără boală nu e)istă de"voltare spirituală. Boala este un bec roşu care
ne averti"ea"ă că ne aflăm pe un drum greşit. !acă ani în şir faci prostii, repet#nd
greşelile, vine o vreme a plăţii prin boala pe care singur ţiai creato. !e fapt, boala
este re"ultatul pierderii divinului din noi, iar însănătoşirea este re"ultatul restabilirii
acestei legături. *ractic, dacă teai vindecat sufleteşte, te vindeci și trupeşte. +oi,
oamenii, suntem alcătuiţi din trei componente( trup, suflet şi spirit, asemeni Sfintei
&reimi, şi orice de"echilibru al uneia ne aduce suferinţă. Boala şi starea de rău sunt
opuse sănătăţii şi stării de bine şi se manifestă în realitatea ta, din vina ta. %ști
bolnav pentru că ţiai cau"at boala şi poţi să te faci iarăşi bine, pur şi simplu
hotăr#nd aceasta.

&oate bolile sunt autocreate. *#nă şi doctorii îşi dau seama acum de modul în
care oamenii se autoîmbolnăvesc. $ei cu un orgoliu interior crescut atrag boala şi
nenorocirea. Boala ne obligă să ne schimbăm lăuntric, să ne transformăm. $u c#t
mai puternic se schimbă omul în direcţia bună, cu at#t mai puţine medicamente îi
sunt necesare şi mai repede învinge boala. Bolile apar în c#mpul energetic al omului
cu mulţi ani înainte ca ele să se manifeste în planul fi"ic. $#mpul energetic este
primordial în raport cu corpul şi îi determină acestuia soarta, caracterul şi starea
fi"ică. Organismul trebuie să bloche"e programele distructive care au pătruns în
c#mpul lui. $u c#t este mai puternic şi mai periculos programul distructiv, cu at#t
mai agresivă boala. $#nd omul încalcă legile supreme, se abate de la calea sa de
evoluţie, i se deformea"ă structura energetică, apar breşe în sistemul lui defensiv şi
devine o pradă uşoară pentru virusuri, care îndeplinesc funcţiile unui program de
pedepsire. Omul începe să fie bolnav. Bolile grave contribuie la protejarea structurii
spirituale.

!acă distrugem armonia dintre noi şi univers vom avea parte de boli, nefericire,
neca"uri şi suferinţe. ,#ndurile sumbre, neîncrederea, grijile, ura şi frica, împreună
cu rudele lor( an)ietatea, amărăciunea, nerăbdarea, avariţia, lipsa de amabilitate,
obiceiul de a judeca şi de ai condamna pe alții, toate acestea atacă trupul la nivelul
celulei, ceea ce duce la suferinţă, nefericire şi deprimare. -n aceste condiţii, este
imposibil să ai un corp sănătos. *rin g#ndurile, dorinţele şi obiceiurile noastre
inducem sănătate sau boală în corpul fi"ic. +oi suntem singurii răspun"ători pentru
starea noastră de sănătate, pentru fericirea sau nefericirea noastră. +u !umne"eu
ne trimite boli, accidente sau suferinţe, ci noi ni le creăm singuri prin g#ndurile
distructive. $u alte cuvinte, culegem ce am semănat în trecut.

.ţi fi teamă de o boală înseamnă ai înlesni evoluţia, a o provoca. !acă aveţi
g#nduri despre boală şi suferinţă, trupul va atrage aceste g#nduri în corpul fi"ic.
,#ndiţivă că înt#mplările nu sunt cau"e, ci efecte ale stării mentale în care vă
complăceți. Boala nu trebuie considerată ca o pedeapsă sau o nedreptate. %a este
cel mai drept act din e)istenţa noastră, pentru că a fost generată de
comportamentul nostru mental şi afectiv. *rin g#nd, omul se îmbolnăveşte şi tot
prin g#nd el se vindecă. Orice boală porneşte din minte. Mulţi bolnavi îşi pregătesc
mental, cu străduinţă, ani dea r#ndul, o îmbolnăvire definitivă. +imic nu se
manifestă în corp fără să aibă un prototip mental corespun"ător. .devărata
vindecare începe în momentul în care ne g#ndim ce am vrea să facem atunci c#nd
ne vom rec#ştiga sănătatea. +u tratamentul medical este cau"a vindecării, ci
credinţa fermă. /&oate sunt cu putinţă celui care crede0. 1Marcu 2, 345

$#nd suntem bolnavi, trebuie să cerem să ni se dea sănătate, nu să fim
vindecaţi de boală. -n ca"ul unui om bolnav, cu c#t vă temeţi mai mult pentru el, cu
at#t îi produceţi un rău mai mare şil împiedicaţi să supravieţuiască. $#nd cineva se
îmbolnăveşte, săi acordăm un ajutor minim şi foarte detaşat, nu unul sufocant.
.tenţia e)agerată în timpul bolii o întreţine. !acă compătimeşti un om, te poţi
îmbolnăvi. *e om poţi săl ajuţi, dar nu săl compătimeşti. $#nd depl#ngi un om
bolnav, înseamnă că nu ești de acord cu boala lui, dar nu iei în considerare cau"ele
spirituale ale bolii respective, care favori"ea"ă destrămarea spiritului. !e aceea,
boala trebuie acceptată cu smerenie. Singura soluţie a celor din jur este să se roage
pentru sănătatea lui, dar nu săl compătimească.

Medicul pansea"ă rana şi !umne"eu o vindecă. $#nd rana este tratată cu
iubire, ea se vindecă repede. 6indecarea poate fi instantanee sau poate dura o
viaţă, în funcţie de c#t de mult aţi capitulat. -n măsura în care putem păstra în
suflet starea de bucurie şi iubire vom putea învinge treptat orice boală. 6indecările
au loc doar atunci c#nd greşelile sunt plătite, lecţiile învăţate, atenţionarea luată în
seamă.
+u e suficient să acceptăm boala, trebuie să ne bucurăm că ea ne salvea"ă
sufletul şi trupul. &rebuie să acceptăm toate umilinţele pricinuite trupului nostru
prin intermediul cărora ni se purifică sufletul. Obiceiul de a discuta în societate
despre simptomele și cau"ele diverselor boli, morţi, agonii şi scene de coşmar atrag
asupra oamenilor un torent de impresii care le vor pricinui boli şi suferinţe.

+u uitaţi unde vaţi născut. !e locul în care aţi vă"ut lumina "ilei şi de poporul
din care vă trageţi va legat şi vă leagă întotdeauna energii uriaşe, cu influenţe
nebănuite. +u uitaţi că un om bolnav va fi ajutat cel mai bine să se vindece în locul
în care sa născut, pentru că numai acolo amprenta lui bioenergetică funcţionea"ă
cel mai bine. !acă avem curajul să fim cinstiţi cu noi, putem uşor să observăm că
jumătate din viaţă ne străduim să ne distrugem sănătatea pentru avere, pentru ca
în cealaltă jumătate să cheltuim averea pentru a ne rec#ştiga sănătatea, c#t se mai
poate din ea.

C!"ELE #PI$I%!LE LE BOLILO$&
NEC"!$ILO$ ȘI #!'E$INȚELO$ NO#%$E

*rin boală, omul trebuie să înţeleagă că a greşit undeva pe drumul vieţii şi p#nă
nuşi elimină greşeala nu se poate vindeca dec#t parţial, deoarece în el persistă
cau"a generatoare de rău. !e aceea trebuie ca mai înt#i să fie depistată cau"a bolii,
pentru ca bolnavul să evite pe viitor greşelile comise, !acă nu se elimină cau"a,
aceasta poate alimenta în continuare boala sau poate migra de la un organ la altul.
$#nd cau"a vor fi eliminată boala va dispărea. .stfel(

CNEE 1coşurile5( înseamnă neacceptarea propriei persoane. +uţi place de
tine însuți.
LCOOLI#M!L( implică probleme legate de tatăl său7 trebuie cultivată
detaşarea de acesta. .lcoolicul părăseşte familia, slujba, viaţa, dar nu se lasă de
alcool. %l se află în relaţie de dependenţă față de alcool şi aceasta înseamnă că din
suflet lipseşte iubirea. *ersoana trebuie să iubească lumea din jur. !acă acest
sentiment îi lipseşte, în suflet i se instalea"ă o stare de disconfort, de chin spiritual.
!e aceea încearcă săşi reprime această durere prin orice mijloace. &rebuie ca omul
să încete"e să mai poarte supărarea pe lumea din jur şi să intre în armonie cu ea,
pentru că armonia înseamnă iubire. $ine nu este iubit de nimeni şi nu iubeşte pe
nimeni se pierde ușor în valurile ispitelor. $ei mai mulţi oamenii nenorociţi şi făcători
de rele sunt jertfe ale unei copilării triste, în care au fost lipsiţi de iubire şi de grijă
părintească. .ceştia au ajuns să nu iubească pe nimeni. +u trebuie uitat că lucrurile
care ne fac dependenţi generea"ă numai suferinţă.
'EC(I!NILE P!LMON$E( jale reprimată, neca"uri, supărări, frica de a
simţi plăcerea şi bucuriile vieţii. &uberculo"a arată că întro viaţă anterioară
persoana a trăit numai pentru valorile materiale. ,#ndirea răului despre lumea
înconjurătoare. &uberculo"a, pneumonia şi bronşita se datorea"ă unor supărări de
lungă durată. $#nd nu iubim lumea înconjurătoare, au de suferit plăm#nii.
'EC(I!NI L #!P$$ENLE( înseamnă indiferenţă, ignoranţă faţă de sine,
an)ietate.
LE$)IILE( sunt re"ultatul supărărilor interioare, al nemulţumirilor faţă de
oamenii apropiaţi şi lumea înconjurătoare.
NEMI( este o utili"are incorectă a o)igenului la nivelul globulelor roşii şi este
consecinţa unui refu" de aşi utili"a talentele în serviciul aproapelui.
N)IN( repre"intă teama de a se e)prima sau de a cere ceva părinţilor sau
partenerului.
PENDICI%( frica de viaţă, blocarea curgerii binelui.
$%$I%( apare la persoanele care nu sunt iubite. Spirit prea critic şi rigiditate
provenită din mental. +u încerca săi schimbi pe ceilalţi, acceptăi aşa cum sunt.
!acă artrita e pre"entă la nivelul m#inilor, braţelor, picioarelor şi şoldurilor eşti
încredinţat că oamenii se folosesc de tine. -n realitate nu e)primi ceea ce vrei.
$orpul tău îţi spune că e vremea să te afirmi prin tine însuţi.
%E$O#CLE$O"( re"istenţă, tensiuni, refu"ul de a vedea binele.
#%M!L( iubire ascunsă, înăbuşită. *l#ns suprimat. O femeie şia alungat fiica
din casă. .ceasta a crescut și sa îmbolnăvit de astm, care nu a putut fi tratat cu
medicamente. $#nd fiica a reuşit săşi ierte mama, astmul ia trecut.
!%I#M( întro e)perienţă anterioară, individul a manifestat un refu" al
societăţii, duc#nd o viaţă marginală. .cum, singura soluţie este iubirea pe care va
trebui so primească de la apropiaţii săi.
POPLE*IE( fuga de familie, de sine şi de viaţă. 8ndică un sentiment de
vinovăţie. 9n atac este de fapt un avertisment în plus pentru a deveni conştient de
faptul că e inutil să te simţi vinovat.
BIL( plăcerea pentru m#ncăruri fierbinţi, iuţi, acre, uscate şi sărate
deranjea"ă funcţia bilei. !e asemenea, m#nia, supărarea, frica, activitatea se)uală
e)cesivă sunt factori de dereglare a bilei.
BOL P$+IN#ON( repre"intă teamă şi dorinţa intensă de a controla tot şi
pe toţi.
BOLILE DE PIELE( apar din cau"a acumulării to)inelor în s#nge. !ar mai sunt
generate şi de tulburările hormonale. *roblema pielii sublinia"ă teama individului de
a se e)prima total, de a fi el însuşi, de a se deschide complet. *soria"isul şi alte boli
de piele repre"intă o lipsă de iubire pentru sine şi o respingere a tot ce viaţa îi oferă
individului. *soria"isul poate fi şi cau"a unui orgoliu nestăvilit, o trufie e)acerbată.
$onflictul psihic cu spaţiul poate predispune la boli de piele.
B$ON,I%( se declanşea"ă întrun mediu familial foarte tensionat.
BOLILE NE$VO#E( se referă la sistemul nervos central, cel care coordonea"ă
viaţa omului. %l repre"intă comandamentul suprem al sistemului nervos şi al
întregului organism. Starea pe care medicii o numesc depresie este o lipsă a
dorinţei de a trăi. .cest program poate fi o urmare a lipsei dorinţei de a avea copii
sau apariția unui copil nedorit 1de pildă fată în loc de băiat5. !e fapt cele mai multe
greşeli ale părinţilor în timpul sarcinii îi creea"ă copilului un program de
autodistrugere. !e aceea deprimarea, odată instalată, nu poate fi uşor vindecată.
$#nd te simţi continuu nefericit şi nemulţumit, c#nd nimic din jur nuţi place te
îndrepţi spre depresie. !epresia este o agresiune împotriva ta însuţi. $onflictul cu
spaţiul în care trăieşti predispune la dereglări psihice. ,rijile permanente sunt
păcate împotriva propriei tale naturi. %le au urmări asupra sistemului nervos.
+emulţumirea de sine, neîncrederea în propria persoană mai duce și la boli de
vedere, de au", de percepţie. !acă te autoculpabili"e"i, predispo"iţia de a
achi"iţiona o boală psihică este foarte mare. +eliniştea este ucigătoare. 6alul de
nelinişte din sufletul nostru este oglinda angoasei, a an)ietăţii, fricii etc. +evro"a se
caracteri"ea"ă printro stare de nelinişte, adesea e)tremă, cu frică de moarte şi cu
sufocări, palpitaţii, transpiraţii, ameţeli, tremurături şi sen"aţia de oprire a inimii.
CNCE$!L( este boala întristării, deprimării şi nemulţumirii de sine și de
soartă. Bolnavii de cancer cad în depresie şi regretă trecutul. :egenerarea iubirii
faţă de oameni este prima cale spre vindecarea cancerului şi a altor boli. 'emeile
care ţin mari supărări în suflet se îmbolnăvesc de cancer. !e fapt, toate emoţiile
înăbuşite produc cancerul. %moţiile ascunse multă vreme în tine sf#rşesc prin a
e)ploda, ceea ce provoacă şi e)plo"ia celulelor din corpul tău. !acă jignim prin
vorbe persoana iubită ne putem alege cu cancer la bu"e, la limbă sau gingii, iar
dacă vom critica în permanenţă ne vom îmbolnăvi de cancer hepatic. !acă vom
g#ndi agresiv despre cei apropiaţi riscăm un cancer la stomac. $au"a spirituală a
cancerului constă în faptul că individul nu a asimilat lecţiile ;armice ce iau fost
propuse în această viaţă, refu"#nd astfel evoluţia. $ancerul repre"intă o
autodistrugere, ceea ce face vindecarea dificilă. !e fapt, este o boală a sufletului şi
de aceea, acesta trebuie vindecat mai înt#i.
CE'LEE& MI)$ENELE( supărarea puternică pe un semen al tău duce la un
blocaj energetic. :emediul este schimbarea g#ndului de ură în pace şi adoptarea
unei g#ndiri po"itive. :estabilind legea iubirii prin iertare îţi recapeţi sănătatea.
CEL!LI%( înseamnă m#nie depo"itată.
COLE#%E$OL!L C$E#C!%( corespunde înăspririi naturii sentimentale,
rigidităţii persoanelor care îşi creea"ă o carapace de protecţie. .cel individ are o
mare teamă de a accepta bucuria. %l ar trebui ca în permanenţă să lase emoţia şi
energia iubirii să curgă prin fiinţa lui.
COLON VE$%EB$LĂ( este a)ul care poartă amprenta împlinirilor noastre,
blocajele şi temerile noastre, refu"ul de a evolua, de a iubi. !urerea în coloana
vertebrală este de regulă supărarea pe omul apropiat, pe sine şi pe soartă. !acă
amploarea supărărilor este mare, poate să apară o deformare a coloanei, o fractură
sau să se forme"e o cocoaşă.
COM( fuga de cineva sau de ceva.
CON)E#%I CE$EB$LĂ( se datorea"ă respingerii vieţii şi afişarea unei
încăpăţ#nări. 9ra se naşte în cap şi se blochea"ă prin traumatism craniocerebral.
CON-!C%IVI%( m#nie nee)primată, frustrare.
CON#%IP(I( ataşament, posesivitate, refu" de a se debarasa de vechile
scheme devenite inutile.
DE)E%ELE $%$I%ICE( sen"aţia de victimă.
DI$EE( teamă, refu"ul de a slăbi încordarea. :efu"ul de accepta idei noi.
DIBE%!L( nui at#t o boală, c#t o reacţie de apărare a organismului.
Organismul trebuie să bloche"e programele distructive ale altor oameni pătrunse în
c#mpul lui. $u c#t mai puternic şi mai periculos este programul distructiv, cu at#t
mai eficientă şi mai sigură trebuie să fie blocarea acestuia, respectiv a bolii
semnalate. $au"a principală este dorirea unui rău din tot sufletul unei persoane
iubite şi de care teai despărţit. .ceste sentimente provoacă diabetul, pentru că au
ucis iubirea şi, prin aceasta, legătura cu cosmosul. !e aceea, să nu renunţaţi
niciodată la persoana iubită.
DIN(II( dificultăţi în a lua deci"ii. !istrugerea dinţilor apare ca efect al
vorbelor rele adresate părinţilor sau rudelor şi dorirea răului oamenilor apropiaţi7
depl#ngerea propriei sorți şi o alimentaţie incorectă, e)istenţa gelo"iei şi a
supărărilor ascunse. O durere a dinţilor înseamnă că e timpul să iei o deci"ie fără
săţi fie teamă de re"ultate. -ntruc#t dinţii ţin de dorinţe, lipsa dinţilor din faţă este
dovada unei blocări a se)ualităţii.
ENCE'LOP%IE( certurile puternice înainte de naşterea unui copil, ajung#nd
p#nă la limita divorţului sau la g#nduri de sinucidere fi)ea"ă în structura c#mpului
copilului programe puternic distructive. $opilul care se naşte plăteşte prin această
boală.
EPILEP#I( este re"ultatul unei depresii ad#nci.
'EB$( este un semn de furie interioară. &oate dorinţele înăbuşite, închise în
tine, e)plodea"ă. -ncetea"ă să aduni totul în tine. Supărarea şi furia nuţi sunt
benefice, te pedepseşti singur.
'IC%!L( este organul care ripostea"ă la supărările pe oamenii apropiaţi şi
păstrea"ă deseori m#nie reprimată. 'icatul este sediul celor mai negative emoţii
1ura, m#nia, furia5. *roblemele de ficat vin dintro m#nie îndreptată împotriva
propriei persoane, ca re"ultat al unui conflict între suflet şi minte. 'icatul suferă la
persoanele care fac aprecieri dure la adresa celor apropiaţi. Stresul de orice natură
are un efect negativ asupra ficatului. 'icatul este un instrument al sufletului şi de
aceea, tratarea depresiei nu poate fi despărţită de cea al ficatului. %moţiile au o
mare putere de influență asupra ficatului şi a secreţiilor bilei. %moţiile po"itive <
bucuria, buna dispo"iţie < măresc secreţia bilei, iar supărările o opresc parţial sau
complet. 'icatul este foarte sensibil la supărări. Să ne amintim o "icală populară
care spune /de supărare i sa vărsat fierea în s#nge0. Supărările agresive pe
oamenii apropiaţi determină cancerul ficatului. *roblemele de ve"ică biliară arată
îngustime de spirit. 8cterul se poate declanşa la individul care suferă un prejudiciu
pe care nu știe săl îndrepte. =epatita repre"intă re"istenţă la schimbare. :efu"ul de
a vedea limpede, de a discerne. 'icatul este legat şi de credinţă. $redinţa în univers
permite emoţiilor negative să se scurgă. curăţ#nd ficatul.
'$I)IDI%%E( teamă, negarea plăcerii7 credinţa că se)ul este rău7 parteneri
insensibili.
).%!L( orice problemă legată de g#t corespunde temerii de a întreba şi de a
se e)prima, sau un blocaj al creativităţii. :efu"ul schimbării, rigiditate, m#nie
ascunsă din cau"a unor cuvinte jignitoare.
)EN!NC/II( simboli"ea"ă legătura între suflet şi personalitate. O problemă la
genunchi indică o îndepărtare de scopul său din această încarnare şi un refu" de a
evolua, m#ndrie înmaga"inată, încăpăţ#nare, lipsă de fle)ibilitate.
)$E(& VĂ$#Ă%!$ILE( respingerea unei idei, a unei persoane sau a unei
e)perienţe. *entru o femeie însărcinată, arată că nu a vrut să aibă copilul.
)!%!$I!L( se declanşea"ă întro perioadă de confu"ie a individului sau în
urma unei temeri, culpabilităţi. +asul care curge repre"intă lacrimi şi o purificare
necesară.
/EMO$)IILE N"LE( cau"a principală este trufia.
/EMO$OI"II( teama de a slăbi încordarea.
/E$NI DE DI#C( înseamnă indeci"ie, sen"aţia că viaţa a devenit de
nesuportat.
/E$PE#!L( culpabilitate se)uală.
/IPE$%EN#I!NE( sublinia"ă o facultate limitată de a iubi şi o lipsă de
compasiune. *ersoana trebuie săşi e)prime iubirea pentru tot ce înt#lneşte şi ce
vede. O altă cau"ă poate fi vechi probleme emoţionale, nere"olvate.
/IPO%EN#I!NE( arată, de asemenea, o iubire limitată, dar în sensul că
această persoană a fost negativă şi defetistă, necre"#nd în iubire. O altă cau"ă ar fi
lipsa de iubire în copilărie.
/OMO#E*!LI%%E( femeia geloasă răpeşte aptitudinile copiilor şi nepoţilor
ei şii împinge la homose)ualitate. ,elosul ajunge nu numai la sterilitate fi"ică, ci şi
creatoare. 9n om homose)ual este incredibil de gelos în interior.
IMPO%EN(( .pare din cau"a gelo"iei, a supărărilor şi a dispreţului faţă de
femei. .ceastă agresiune afectea"ă sistemul urogenital. !acă bărbatul a fost
deseori supărat pe femei, a g#ndit rău despre ele, este un viitor impotent.
INIM( repre"intă centrul iubirii. !acă nuşi e)primă deschis sentimentele,
individul îşi închide cha;ra inimii şi riscă să aibă probleme cardiace. !in cau"a
reprimării emoţionale şi a sentimentelor negative, multe persoane au probleme
cardiace. 9n om bolnav de inimă este depo"itarul unei cantităţi enorme de g#nduri
de ură. *roblemele conflictuale îndelungate, insatisfacţiile, generea"ă hipertensiune
şi boli de inimă. Bolile cardiace au drept cau"e gelo"ia sau supărarea pe oamenii
apropiaţi. *rin g#nduri de iubire a semenilor se vor putea anula g#ndurile de ură.
>ipsa afecţiunii poate deregla inima. !ragostea şi compasiunea constituie forţa
terapeutică ce ajută la refacerea inimii. *ersoanele care îşi reprimă sentimentele
acumulea"ă blocaje energetice la nivelul inimii. 6erdele este culoarea inimii. !e
aceea, o plimbare întro pădure îndepărtată de agitaţia oraşelor sau întrun lan
înver"it va spori sănătatea şi vitalitatea inimii. .celeaşi efecte se pot obţine prin
folosirea în timpul meditaţiei a unor pietre sau cristale de culoare verde.
:eumatismul cardiovascular are două cau"e( o lungă perioadă de supărare sau
tristeţe precum şi o e)punere repetată la factori climaterici nocivi, cum este frigul.
IN#OMNI( provine din totala incapacitate a spiritului de aşi focali"a
g#ndurile. &ratamentul pentru vindecarea insomniei trebuie să înceapă "iua. %ste
necesar să vă concentrați asupra a ceea ce faceți. $#nd vă împrăştiaţi g#ndurile în
mai multe direcții, slăbiţi capacitatea spiritului de a se concentra, din care cau"ă
seara îi este din ce în ce mai greu să se detaşe"e de trup şi să se reîntoarcă
dimineaţa cu forţele refăcute. +u putem avea un somn bun noaptea dec#t dacă
spiritul se retrage din corp. 8nsomnia mai este generată de întreţinerea unor
g#nduri de vinovăție. Oglin"ile din dormitor sunt și ele răspun"ătoare de ca"urile de
insomnie.
IN%E#%IN!L )$O# ,I #!B(I$E( refu"ul de a înţelege unele lecţii de viaţă
din punct de vedere evolutiv. !acă omul nu suportă stresul se îmbolnăveşte
intestinul gros, iar dacă se înfurie și acumulea"ă agresivitate, se îmbolnăveşte cel
subţire. :eaua dispo"iţie, plictiseala şi nereuşitele la serviciu conduc la o
funcţionare defectuoasă a intestinului gros. $#nd se manifestă constipaţia, ea
trebuie tratată urgent. Starea de sănătate este în legătură directă cu evacuarea
regulată a intestinului gros.
L$IN)I%( în acest ca" ţie teamă să te e)primi şi nu eşti în stare săţi spui
părerea. !acă laringita ta ascunde supărare şi furie, trebuie să o e)primi, altfel furia
va creşte în tine.
LE!CEMI( înseamnă m#ndrie necontrolată.
LIM'( plăcerea e)agerată pentru dulciuri, m#ncăruri acre şi sărate, alimente
greu digerabile şi e)ces de lactate.
N#!L( te deranjea"ă ceva sau cineva pe care nul poţi suporta. Sunt semnale
ale corpului careţi spune că nu e bine ce faci, că nu trebuie să te laşi afectat. +asul
repre"intă intuiţia şi cunoaşterea de sine, fiind legat de cha;ra frontală.
OC/II( indică teama de viitor şi faptul că întro e)perienţă precedentă individul
nu a dorit să vadă nici săi ajute pe apropiaţii săi. $au"a miopiei o constituie
deformarea structurilor c#mpului la nivelul capului, determinată de sentimentul de
ură, precum şi de nemulţumirea de sine şi frica de a vedea înainte. O principală
cau"ă este gelo"ia agresivă. $u c#t un om are un caracter mai rigid, cu at#t mai
profund pătrunde agresivitatea în subconştient şi devine mai periculoasă. !acă la
invidie se adaugă dispreţul, dacă în caracter avem vanitate şi cru"ime, se produce
un program de autodistrugere care se manifestă prin ruperea retinei, orbire sau un
grav traumatism cranian. 6ederea slabă este determinată de ură. *urificarea se face
prin spovedanie şi rugăciune. .taşarea de relaţii şi idealuri distruge vederea.
,laucomul este cau"at de refu"ul îndelungat de a ierta. >a bătr#nețe, mulţi îşi pierd
vederea pentru că se leagă prea mult de această lume.
O#%EOPO$O"( persoana afectată simte că nu mai are un suport în această
viaţă. -n majoritatea produselor de origine animală e)istă acid uric, care poate fi
neutrali"at numai cu calciu. -n ca"ul în care corpul nu lar neutrali"a, am muri. !e
aceea, corpul nostru este nevoit să e)tragă calciu din oase, ceea ce duce la
osteoporo"ă. $oncentratele "aharoase, care sunt acide, pot agrava fenomenul.
*ersoana în cau"ă să consume peşte 1heringi5, care conţine vitamina !3, necesară
metaboli"ării calciului.
PNC$E#!L( are rolul de a echilibra gluco"a 1"ahăr5 în s#nge. !acă individul
consumă prea mult "ahăr şi dulciuri concentrate își va provoca de"ordini în
organism şi o hipersecreţie de insulină, care duce la hiperglicemie. .stfel, insulina
secretată în cantităţi mari favori"ea"ă sinte"a crescută de grăsimi, conduc#nd la
obe"itate, diabet "aharat, aterosclero"ă. *ancreatita, diabetul "aharat şi cancerul
pancreatic sunt semne ale faptului că omul iubit şi iubirea pentru el au devenit o
valoare absolută. !e obicei, problemele pancreasului apar la persoanele care cred
că nu merită să se bucure de nimic în viaţă. !e multe ori fac plăcerile altora, țin#nd
în interiorul lor o tristeţe ascunsă.
PICIO$ELE( repre"intă ancorarea, cone)iunea cu &erra. *roblemele de la
picioare simboli"ea"ă un refu" de a avansa, de a evolua, sau teama de a stagna în
viaţă, teama de viitor. .tunci c#nd omul este nemulţumit de soarta sa îl dor
picioarele. $#nd omul este dispus să facă un rău unei persoane în propriul beneficiu
sau să se dispreţuiască pe sine, c#nd prosperitatea i se năruie, toate acestea pot da
şi dureri, traume ale picioarelor şi o dilatare varicoasă a venelor. 6aricele vin din
faptul că sunteţi supărat pe sine, pe soartă. .veţi grijă să aveţi picioarele calde?
.sta este valabil pentru toţi bolnavii, dar în special pentru cei de rinichi. O
încălţăminte proastă face rău nu numai la picioare ci întregului corp. !acă ai
bătături, înseamnă că nu g#ndeşti şi acţione"i aşa cum ar trebui.
PIE%$ELE L 'IE$E ,I $INIC/I( apar din cau"a consumului de dulciuri și
amidon concentrat, care împiedică eliminarea din corp a depo"itelor de calciu
organic. $au"a este judecarea oamenilor şi supărarea pe soartă.
P$O#%%( afecţiunile ei sunt legate de un sentiment de vinovăție şi de teama
de îmbătr#nire.
$Ă! DE M$E( este în legătură cu teama de moarte.
$Ă! DE MI-LOCE DE %$N#PO$%( teama de pierdere a controlului.
$E%EN(I DE PĂ( refu"ul de a slăbi încordarea.
$E!M%I#M( resentimente, slăbirea iubirii, rigiditate, asprime. *ersoana are o
amărăciune cronică.
$INIC/II( repre"intă capacitatea de a e)teriori"a tot ceea ce este în sine. $el
care nuşi e)primă talentele, capacităţile, dorinţele sau credinţele se e)pune la
tulburări renale. &ot ceea ce este reprimat, frica şi teama slăbesc rinichii. !acă
orgoliul individului nu este prea mare, în rinichi se formea"ă nisip7 dacă este la un
nivel mai ridicat, se formea"ă pietre care pot fi eliminate. !acă însă nivelul trufiei
este periculos de mare, începe formarea de pietre de formă coralică, ce nu trebuie
îndepărtate. >itia"a renală mai apare c#nd individul are probleme de m#nie
nere"olvate de mult timp. *ersoanele certăreţe şi care sunt de multe ori de"amăgite
sau frustrate vor avea probleme cu rinichii.
#.N)ELE( "ahărul, sarea, iaurtul şi m#ncărurile acre au o acţiune to)ică
asupra s#ngelui, mai ales c#nd sunt folosite în e)ces. !e asemenea, ura şi m#nia
generea"ă to)ine în corp. $eaiul de rădăcini de brusture este mijlocul cel mai
eficace de epurare a s#ngelui. *entru toate problemele s#ngelui este util să se
consume "ilnic salată de crudităţi.
#CLE$O" ÎN PLĂCI( are drept cau"e frica, rigiditatea, inima împietrită şi
îngreunată.
#'O$ĂI%!L( refu"ul încăpăţ#nat de a se desprinde de vechile tipare. !ormitul
cu faţa în sus favori"ea"ă sforăitul.
#I#%EM!L DI)E#%IV( stomacul repre"intă facultatea de a digera e)perienţele
e)istenţei şi de a accepta cele învăţate. 9ra, m#nia, frica, regretul legat de trecut,
precum şi grija, teama şi îngrijorarea faţă de viitor favori"ea"ă bolile stomacului, ale
ve"icii biliare şi ale intestinelor. .versiunea, neliniştea, o agresivitate conştientă şi
sentimentul de ură împotriva oamenilor sunt principalele cau"e ale ulcerelor. !acă
omul se supără des şi pe cei apropiaţi sau pe sine, va avea probleme cu stomacul.
,OLD!$ILE( repre"intă utili"area liberului arbitru pentru a găsi propria cale în
planul material. O problemă la şolduri sublinia"ă o lipsă de utili"are a propriului liber
arbitru şi faptul de a nu avea un scop în viaţă. O durere la şolduri indică o frică de a
lua deci"ii importante.
#PLIN( repre"intă un depo"it de s#nge, de energie. *roblemele splinei arată o
incapacitate de e)primare a iubirii sau o obsesie. -n acest ultim ca", e necesară o
purificare prin eliminarea sentimentelor negative şi a grijilor înmaga"inate în timp.
>ăcomia şi de avariţia au o influenţă negativă asupra splinei şi inimii. Splina mai
este legată şi de stările psihice proaste şi de depresie.
%I$OID( problemele cu tiroida indică faptul că persoana nu se poate e)prima
cum doreşte şi se simte umilită.
%!#E( cine tuşeşte tot timpul este o fiinţă sufocată de viaţă7 trece printro
stare de mare nervo"itate7 se simte strivită de o situaţie. O tuse oca"ională este un
semn de plictiseală sau dorinţă de ceartă.
!$EC/ILE( &e laşi afectat de ceea ce au"i. Sen"aţia lăuntrică că eşti superior
persoanelor iubite 1părinţi, copii, soţie5 declanşea"ă un program de autodistrugere
care este blocat prin apariţia unor dureri în ureche.
VMPI$I#M!L ENE$)E%IC( egoismul e)agerat, manifestat în g#nduri, emoţii
sau fapte, precum şi cru"imea duc la deconectarea de cosmos şi atunci omul este
nevoit săși ia energia de la alţi oameni. *rovocarea de chinuri fi"ice şi psihice unui
om este una din formele vampirismului.
V$ICELE( prestarea unei munci care nuți place.
"ON "O#%E$( indică teama de viitor, antren#nd g#nduri negative.

.șadar, orice indispo"iţie, afecțiune sau boală îţi indică faptul că acţiunile şi
g#ndurile tale nuţi sunt benefice. +emulţumirea permanentă faţă de lume şi
propria soartă poate genera afecţiuni grave, incurabile. 9ra e tot ce poate fi mai
distructiv în om. &răirea urii declanşea"ă boli violente. !e fapt, ura îşi distruge
stăp#nul. 'iecare g#nd încărcat de ură e ca o înghiţitură de otravă. !isprețul faţă de
oameni este tot o formă a urii. 'ondul de ură şi de supărare se de"voltă şi se
transformă întrun program de autodistrugere. !ar partea bună este că din tot ceea
ce faci, spui, g#ndeşti sau simţi, dacă ceva nu e bine, primeşti un semnal. Singura
ta grijă este să răm#i atent. !acă apare un simptom, înseamnă că se înt#mplă
ceva. % o indicaţie că ai luato pe un drum greşit. .tunci eşti rechemat pe drumul
cel bun, al iubirii. .scultăţi corpul fi"ic şiţi vei schimba viaţa. Orice boală este
che"ăşia fericirii viitoare. $u c#t mai multe încercări îţi oferă soarta, cu at#t o mai
mare fericire te aşteaptă în viitor.
http(@@fiituinsutimaa.Aordpress.com@3BC4@BD@3E@deceneimbolnavimvaleriu
popaC23FC22D@

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->