You are on page 1of 3

Metode de cercetare n tiinele comunicrii

syllabus
Titular disciplin
Lector univ. dr. Loredana Ivan
loredana.ivan@comunicare.ro
Descrierea i obiectivele cursului
Cursul i propune familiarizarea studenilor cu principalele metode i tehnici folosite n
cercetarea din diferite arii ale comunicrii i deprinderea studenilor s foloseasc datele
cercetrii tiinifice pentru elaborarea strategiilor de comunicare i rezolvarea unor probleme
specifice. Relaia interactiv prezentarea unor e!emple concrete practice evaluarea
cunotinelor dob"ndite necesare cercetrii de teren fac din Metode de cercetare n
comunicare un curs aplicat util tuturor celor care lucreaz n domeniul comunicrii. #tructura
cursului urmrete printre altele realizarea unei cercetri de teren pe baz de chestionar
av"nd n vedere at"t construirea instrumentului de cercetare c"t i selectarea eantionului. $e
asemenea vom aborda tehnica interviului cu precdere a celui semnistructurat respectiv a
celui de grup. %etoda observaiei va fi prezentat at"t n varianta calitativ c"t i cantitativ
pe baza unui ghid structurat de observaie. &naliza de coninut este una dintre metodele cele
mai folosite n domeniul comunicrii. 'n acest curs vom insista cu precdere asupra analizei
cantitative subliniind rigoarea msurarea sistematic i obiectiv a coninutului comunicrii.
$up parcurgerea acestui curs studenii vor avea cunotinele i deprinderile necesare
pentru construirea unui instrument de cercetare administrarea lui analiza datelor i
prezentarea lor ntr(un raport de cercetare sau studiu tiinific. #tudenii vor fi capabili s
disting ntre metodele cantitative i cele cantitative de cercetare i s cunoasc specificul
fiecrei tehnici predate. 'n planul g"ndirii tiinifice acest curs urmrete depirea
abordrilor bazate pe cunoaterea la nivelul simului comun i raportarea la realitatea social
plec"nd de la e!igenele i rigoarea metodelor de cercetare predate.
Structura cursului
). *rincipii care stau la baza cercetrii n tiinele sociale. +tica n cercetare. Ipoteze i
cauzalitate
,. #cale de msurare
-. .aliditatea i fidelitatea n msurare
/. 0iveluri de msurare
1. &ncheta pe baz de chestionar 2I3
4. &ncheta pe baz de chestionar 2II3
5. +antionarea
6. Interviul ca tehnic de cercetare
7. 8ehnici de grup pentru colectarea datelor de cercetare
)9. :bservaia
)). +!perimentul
),. &naliza de coninut 2I3
)-. &naliza de coninut 2II3
)/. *rezentarea datelor cercetrii
Structura seminarului
). Construirea de ipoteze i ntrebri de cercetare
,. #cale de msurare. .aliditatea i fidelitatea
1
-. &ncheta pe baz de chestionar
/. +antionarea
1. Construirea grilei de interviu
4. Construirea fiei de observaie
5. &naliza de coninut
Modaliti de evaluare
0ota final va fi obinut pe baza evalurii activitii de seminar 2-9;3 i a unui test 259;3
care va cuprinde at"t ntrebri nchise de tip gril c"t i probleme care msoar capacitatea
studentului de a realiza o cercetare.
#tudenii care au avut cel puin 4 prezene la seminar vor avea un punct bonus la nota final.
Condiii de participare
*entru a putea ntra n e!amen prezena la seminar trebuie s fie de minim 19;.
Condiii de promovare
*entru a promova studentul trebuie s aib cunotine minime cu privire la construirea
ipotezelor i a instrumentelor de cercetare.
Criterii de evaluare
*entru obinerea notei )9 studentul trebuie s dea dovad de o foarte bun cunoatere a
metodelor i tehnicilor studiate.
Bibliografia cursului
&<&=RI&0 %ircea. 2,9943. Analiza de coninut. Iai> +ditura *olirom.
=&R=I+ +arl. 2,9)93. Practica cercetrii sociale. Iai> +ditura *olirom
C?+LC+& #eptimiu. 2,99/3. Metodologia cercetrii sociologice. Metode cantitative i
calitative. =ucureti> +ditura +conomic 2pp. 75()95 )5)(,91 ,7)(--- -61(/)7
1/)(1473
$@A& &drian i BR@0C&R@ .aleriu. 2,9))3. #cala analog vizual. : alternativ la scala
de rspuns tip LiDert International Review of Social Research nr.) pp. 7)()9-.
BR@0C&R@ .aleriu. 2,9)93. !antionarea 2curs universitar3
?+0RE 8. <arF. 2)7793. Practical Sam"ling. Londra> #age *ublications Lmt.
GR@+<+R Richard &. C&#+E %arF &nne H,999I2,9913. Metoda focus gru". #hid "ractic
"entru cercetarea a"licat. Iai> +ditura *olirom.
L&=JR &drian .iceniu. 2,9963. #*## pentru tiinele educaiei. Iai> +ditura *olirom pp.
)1(-, 6/(67 )97())53
%&L?:8R& 0aresh G. H)774I2,9)93. Mar$eting Research. An A""lied %rientation. 0eK
EorD> *earson. 2Chapter 7. %easurement and #caling> 0oncomparative #caling
8echniLuesM Chapter )9. Nuestionnaire and Borm $esign Chapter )1. BreLuencF
$istribution Cross(8abulation and ?Fpothesis 8esting pp./6)(/793
%&R#?& L. Richins $&O0#:0 #cott. 2)77,3. & Consumer .alues :rientation for
%aterialism and its %easurement> #cale $evelopment and .alidation. &ournal of
'onsumer Research )7 2-3 -9-(-)4.
Bibliografia pentru seminar
Seminar (. Construirea de ipoteze i ntrebri de cercetare
C?+LC+& #eptimiu. 2,99/3. Metodologia cercetrii sociologice. Metode cantitative i
2
calitative. =ucureti> +ditura +conomic 2pp. 75()953
Seminar ). #cale de msurare. .aliditatea i fidelitatea
%&L?:8R& 0aresh G. H)774I2,9)93. Mar$eting Research. An A""lied %rientation. 0eK
EorD> *earson. 2Chapter 7. %easurement and #caling> 0oncomparative #caling
8echniLues3
%&R#?& L. Richins $&O0#:0 #cott. 2)77,3. & Consumer .alues :rientation for
%aterialism and its %easurement> #cale $evelopment and .alidation. &ournal of
'onsumer Research )7 2-3 -9-(-)4.
Seminar *. Construirea chestionarului
C?+LC+& #eptimiu. 2,99/3. Metodologia cercetrii sociologice. Metode cantitative i
calitative. =ucureti> +ditura +conomic 2Capitolul 5. Chestionarul n cercetarea
sociologic3
%&L?:8R& 0aresh G. H)774I2,9)93. Mar$eting Research. An A""lied %rientation. 0eK
EorD> *earson. 2Chapter )9. Nuestionnaire and Borm $esign pp.-/7(-163
Seminar +. +antionarea. Construirea unor eantioane aleatoare
BR@0C&R@ .aleriu. 2,9)93. !antionarea 2curs universitar3
?+0RE 8. <arF. 2)7793. Practical Sam"ling. Londra> #age *ublications.
Seminar ,. Construirea grilei de interviu
GR@+<+R Richard &. C&#+E %arF &nne H,999I2,9913. Metoda focus gru". #hid "ractic
"entru cercetarea a"licat. Iai> +ditura *olirom pp. 16(79.
Seminar -. Construirea fiei de observaie
C?+LC+& #eptimiu. 2,99/3. Metodologia cercetrii sociologice. Metode cantitative i
calitative. =ucureti> +ditura +conomic 2Capitolul )9. %etoda observaiei3
Seminar .. &naliza de coninut
%cC:%=# %a!Kell + i #?&O $onald L. H)75)I2,9973. 8he &genda(setting Bunction of
%ass(media. 'n G. Grippendorff i %. &. =ocD 2eds.3 /he 'ontent Anal0sis Reader 2pp.
77()9/3. Londra> #age *ublications.
C?+LC+& #eptimiu. 2,99/3. Metodologia cercetrii sociologice. Metode cantitative i
calitative. =ucureti> +ditura +conomic 2Capitolul )-. 8ehnici de analiz a
coninutuli comunicrii3
3