You are on page 1of 3

A világ legkártékonyabb országa Izrael- a BBC felmérése

Mottó: Seherezádé ezeregy éjszakán át mesélt a szultánnak, azért, hogy életben


maradjon. Mi most, a történeti hűség kedvéért, nem Seherezádét, hanem Salomét
szólaltatjuk meg, azt a Salomét, aki Keresztelő Szent János fejét kérte és kapta meg. A
mi mesénk- sajnos a sok- sok elhallgatott történet alapján is igaz- nem ezeregy
lapszámot, hanem ennek akár a tízszeresét is megtöltené. Mi kitartóak vagyunk, s ha
olvasóink is velünk vannak, akkor remélhetőleg Keresztelő Szent János vére sem hullott
ki hiába.

Múlt hét csütörtökön, tehát március elsején kiadós borítékot hozott részemre egy angol
barátom. Ebben érdekes statisztikai adatok voltak, és egyszerűen elámultam az
adatoktól. De miután ezeket az adatokat megismertem, megkérdeztem, hogy miért nem
a magyar újságoknak viszi el, meg az MTI-nek, hisz ez tulajdonképpen egy hiteles
fölmérés. Készítője és megrendelője ugyanaz; a független és a pártatlan újságírás
örökké hivatkozott legnagyobb szervezete a BBC. Miután jelezte, hogy valamennyi
általam hivatkozott sajtótermékhez eljuttatta ezeket az adatokat, de azok nem
kíváncsiak rá, még jobban kezdett érdekelni a dolog. Felhívtam néhány főszerkesztőt és
főszerkesztő helyettest az írott sajtóból és a televíziókból és név szerint ajánlottam a
barátomat, paksamétástól együtt. Miután nem tudták, hogy mit fognak megkapni, ezért
valamennyien fogadták, legalább is pénteken még fogadták az angol urat. Aki mellesleg
magyar. És Olaszországban él. Ráadásul hajdanában Berlusconi egyik főtanácsadója
volt sajtókérdésekben. Remélem nem árultam el. Különben meg egy tiszaföldvári
belevaló paraszt gyerek.
Hát röviden a kérdések: - Minősítse az államokat abból a szempontból, hogy hasznos a
tevékenységük vagy káros. Az eredmény megdöbbentő. Remélem senki nem fog
bennünket antiszemitának tartani, mert ez a BBC. A világ legkártékonyabb államának, a
megkérdezettek 56 százaléka szerint Izraelt minősítették. Kifejezetten kártékonynak,
nemcsak a környezetükre, hanem az emberiségre is. Izraelben, mint tudjuk,
túlnyomórészt nem a palesztinok laknak. Ezt az államot terroristának minősítette a
megkérdezettek több mint 50 százaléka. Az emberiségre veszélyes államként
ugyanennyien minősítették. Hozzá teszem, ez a fölmérés, miután a BBC szinte a világ
valamennyi országában jelen van, reprezentatív és több mint ötven országot ölelt fel.
Második legkártékonyabb állam és itt valóban már el kell gondolkozni az izraeli cionisták
ellen föllázadt Irán. Ott körülbelül 51 százalék a megkérdezettek szerint az emberiségre
veszélyes minősítés. Tehát, ezek szerint veszélyes az egyik is, meg az is, aki szemben
áll vele. De, hogy olyan mérhetetlen túlsúlynál, mint amivel a zsidóság jelenleg a
sajtóban megjelenik, ezt az eredményt hozza ki a közvélemény kutatás, az több mint
elgondolkoztató. És itt jön a következő: a harmadik terrorista állam az USA. Húsz évvel
ezelőtt, vagy közel harminc éve egy ilyen fölmérés az alábbi eredményt hozta: - a
világra a legveszélyesebb ország, tehát a gonosz birodalma a Szovjetunió. Ekkor volt az
afgán bevonulás. De még a Szovjetunió sem érte el a megkérdezettek 56 százalékának
negatív minősítését. Ekkor Izrael még az első tízben sem szerepelt. De Irán sem, annak
ellenére, hogy már az iszlám nagyon erősen mutatta hatását. Persze akkor még Reza
Pahlavi volt és amerika-barátság.
Mi változhatott itt az utóbbi harminc évben, főleg az utóbbi húsz évben, hogy ez az
eredmény jött ki? Hát elsősorban az, hogy megszűnt a szocialista tábor
ellenségképzete, mert ma, fogóddzanak meg, Oroszország túlnyomórészt pozitív
szerepet játszik a nemzetközi közvéleményben. De, hogy melyek azok az országok,
amelyek az embereknél a pozitív államok közé kerültek, az is elgondolkoztató. Az első,
legdemokratikusabb és pozitív országnak pont azt a Kanadát minősítik, amely
kétségbeesetten harcol az USA által vezérelt globalizmussal. És Kanada
tulajdonképpen egy erős nacionalista állam, még a lakosságon belüli megosztottsággal
is, hisz a francia és az angol ellentétről Kanadán belül is beszélhetünk.
De milyen módon változik a világ, ha Izraelt terrorista államnak minősítik, és az őt segítő
amerikai fegyvereket pedig elítéli az egész világ. De nézzük meg, milyen is ez a világ, a
zsidók szemüvegén keresztül. Természetesen antiszemita. A kiváltó okot soha ne
vizsgálja senki, mert legjobban arra nem kíváncsi senki. És még ebben a fölmérésben
benne sincs, hogy a Gyurcsány Fletó felesége úgymond zsidó. De, hogy miért most
derült ki, azt nehéz volna leplezni. Ugyanis bajban vannak. Vagy a világ gondolkodik
rosszul, vagy a kiválasztott nép. Márpedig, ha egyszer kiválasztják, akkor nem akarom
azt mondani, hogy jaj annak a kakasnak, amelyiket a gazda kiválaszt, de ezt nem
folytatom tovább, mert még beperelem magamat. Tehát, megszűnt az ellenségkép,
gyarmatosították a bankok és a globalizáció egész Közép-Kelet-Európát, és ebből
kizárólag az oroszok tudtak kimaradni. Mert volt katonai erejük.
Tehát milyen is ez az izraeli állam? Az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió
szinte kizárólag a hét és félmilliós zsidó államot segíti, vissza nem térítendő segélyekkel.
És most tegyünk egy hírt. Tegyünk valamit közhírré. Az izraeli állam, miután ott a
katonai, tehát a fegyvergyártás állami kézben van, 20 milliárd dollárnyi fegyverexporttal
rendelkezik ebben az évben, az USA irányában. Ezt úgy összehasonlítjuk a magyar
exporttal, ami kb. 14 milliárd dollár évenként, akkor elcsodálkozhatunk, hogy Izrael
fegyverekből többet exportál, ami technológiát egyébként ellopott, mint a magyar export.
Ha meg azt nézzük, hogy a vissza nem térítendő, Amerikától kapott segélyekből
fegyvert gyárt, amiből gyilkoló gépezeteket tud működtetni, s azt eladja Amerikának,
akkor egyszerűen azt kell mondani, hogy ez a világ valóban igazságtalanul működik,
még akkor is, ha ezt Magyarországon nem akarják észrevenni.
De milyen sajtócenzúra van itt, ha egy ilyen közvélemény kutatást Magyarországon,
hosszú időn keresztül meg nem történtnek lehet tenni. Hazánkban valószínű teljes
egészében ugyanúgy nem fog megjelenni ennek a BBC által megrendelt adatsornak az
összes ténye, mint ahogy általában minden olyan adatot titkosítanak, amely a magyar
lakosságra nézve hátrányos. Hisz Magyarországon ma olyan törvényeket hoznak, hogy
kizárólag a magyar lakosságot sújtani nem bűn. Mi magyarok, akik megvédtük az egész
világot, mert hisz’ Európa szívét, aki védi és birtokolja, az a civilizációért harcol, miért
nem kaptunk egyetlen egy fillér segélyt sem a barbár terrorista USA-tól, ma már lehet,
hogy érthető. Miért egy kis cionista zsidó állam fosztogathatja évtizedek óta az egész
világot.
Vagy az a tény is örökké titok marad, hogy 1916-ban gyakorlatilag a tengelyhatalmak
megnyerték a háborút. Itt most az első világháborúról beszélünk. Vagy az is örökké titok
marad, hogy ekkor a Rothschildok elmentek az angolokhoz, a franciákhoz és
sorolhatnám a külföldi hatalmakat, hogy megpénzelik őket és belerángatják Amerikát a
háborúba, ha megkapják a Szentföldet. Hát hol volt akkor még cion bölcseinek
jegyzőkönyve?! Bizony világháborúkat a bankárok pénzei, és haszna dönti el. Vajon a
szerencsétlen iraki nép, ahol már több mint 200 ezer embert pusztított el az eszement
erőszak miatt, amelyet Izrael és az USA kezdeményezett, miért szenved? Miért nem
lehet ma a világban a pénz ellen, a globalizáció ellen, a kiválasztott nép ellen
bármiképpen fellépni, annak veszélye nélkül, hogy megbélyegeznék az illető népet és
országot?
De mi történik a háttérben, ha a BBC ezt a fölmérést napvilágra hozza és egyáltalán ki
rendelte meg? Nem lennék meglepődve, ha készítenék elő az új üzletet, az ismételt
holokausztot. Nagyon elszemtelenedett a zsidó tőke, mindannyiónk rovására. Ha valaki
ezzel szemben fellép, az nem biztos, hogy antiszemita. Ma Magyarországról, naponta a
világban – itt most arányokat mondok – egy százaléknyi hír jelenik meg, mint amennyi
Izraelről megjelenik. 15 millió magyar él a Kárpát-medencében, duplája, mint Izrael
teljes lakossága, amelyből már egyébként közel 3 millió palesztin, és mégsem beszél
rólunk senki. Mit mondanak vezető politikusaink? Nehogy azt higgyük már, hogy
Magyarország számít a nagypolitikában! Kicsik vagyunk mi ahhoz! Akkor kérdezem,
mitől nagy Izrael, az erőszak, a gyilkosság, a kizárólagosság, vagy mi az, ami miatt a
világgal szemben egy terrorista állam bármit megtehet?! Amíg erre a kérdésre meg nem
tudjuk a választ, addig valószínű, ennek a sorozatnak nem lesz vége.