You are on page 1of 245

iNVÄTATI

GERMANA
SIMPLU ~   REPEDE
A ""
INVATATI
, ,
GERMANA
SIMPLU ~ I REPEDE
MANUAL
  E ~ L E I T   U
E D I TU RA
UNIVERSUL FAMILIEI
...,
PREFATA
,
indrumäri utile
Acest manual este conceput in vederea unei familiarizari rapide cu limba
germanä sau pentru reimprospätarea de limba germanä de
catre cei care au vorbit-o, dar n-au mai utilizat-o de multä vreme. Manualul
este util pentru cei ce doresc sa faca 0 calatorie turistica sau de afaceri In
\ari in care se   germana.
Manualul este la fel de practic pentru elevii diri primul an de germana,
oferindu-Ie - prin CD-ul anexat - un contact cu limba vie, cu pronuntia.
In structura lucrarii veti gasi, in toate capitolele, patru componente: Dialo-
guri, Cum se spune, Exercitii Ascultati.
Dialogurile contin exemple exprimate in forma unei mici convorbiri care este
o mostra a felului in care se exprima, intr-o anumita situatie, cäutarea unei
strazi, comanda la hotel sau restaurant, ajutorul medical etc.
Exista, apoi, in Cum se sptlne, reguli gramaticale sau de flexiune.
Exercitiile din fiecare capitol urmaresc textul inregistrat pe CD sunt
menite sa-I familiarizeze pe cel ce asculta cu dialogurile, cu partenerul de
conversatie, cu pronun\ia.
Partea intitulatä Ascultati se refera la CD, care contine unele dialoguri sau
scenete in care sunt folosite cuvinte structuri neinvätate incä in lectii.
Ghidul de conversatie este un indrumar practic, in format de buzunar,
de luat cu sine.
5
Structura cursului • Der Aufbau des Kurses
in fiecare din cele 33 de capitole gäsiti urmätoarele sectiuni:-
1. Dialoguri • Dialoge
2. Cum se spune • Wie man's sagt
..
3. Exerci1ii • Ubungen
  incepand cu capitolul15:
4. Ascultati • Hören Sie zu
,
1. Dialoguri • Dialoge
Dialogurile cuprind exemple de limba vorbita autentica in forma ·unor scurte
convorbiri. Fiecare dialog este un model pentru cum se germana in
situatii concrete. Astfel, invatati de exemplu intr-unul din capitole cum Intrebi
pentru a afla drumul corect sau, in altul, cum se despre hobby-uri
interese comune. in prima coloanä gäsiti traducerea in limba romana a
dialogurilor. Cu ajutorul acestei traduceri puteti fi mereu siguri ca ati Inteles
totul corect. La dialogurilor exista, acolo unde este cazul, probleme
de gramatica germanä.
#
2. Cum se spune • Wie man's sagt
In aceasta sectiune a fiecarui capitol Intälniti expresiile tipice, cele mai
importante pe care trebuie sä le Invätati pentru a putea transpune In
germanä situatii asemanatoare cu cele intälnite In dialoguri. in principiu,
aceste expresii sunt prezentate sub forma de tabel. Cu ajutorul acestor
tabeie puteti sä cum un model de constructie sintacticä
poate sa difere din punct de vedere al con'inutului. Oe asemenea, veti intälni
probleme de gramaticä.
7
x rcitii • Ubungen
A
In ctiune din cadrul fiecärui c it l 'lf" 1,, 1 I, ! I itii. Cu
, ,
ajut stor exercitii, puteti sä folositi -lllI Itll I- IIl V.! . " III 11 t riorul
capit I I r mai cursiv mai sigur. Rezolv ' il ( , ,'11 1 I ,. ,. 1 I, " CD,
fie in pa t cu solutii a cursului. CD-ul eon\in . nv 11 1I I 11\ :c Illpl l ntru
a va posibilitatea sä preluati 0 parte a di 1 "" JI 111\' 1 ""tl .1 11 vitati sä
conv rsati direct pe CD cu partenerul de di 1 ,   plll \1 11\ t ,ltt! c sta sä
simulati 0 convorbire aproape autenticä, iar i, II IIJIII HIli r , Ivarilor de
la cursului, sa verificati daca ati vorbit c r l.
4. Ascultati • Hören Sie zu
,
CD-ul nr. 4 contine 0 serie de exercitii de pronuntie, report j i pärti din
programul radio. Aceste exercitii sunt in fel concepute ine t sä continä
cuvinte, expresii, structuri pe nu le-ati invätat panä acum. Trebuie sä va
incetul cu incetul cu faptul ca, intr-o convorbire cu un german sau
intr-o emisiune de televiziune sau radio, limbajul nu este ales cu grija ca in
exercitiile de dialog din curs. Cu ajutorul acestui CD vä exersati capacitatea
de a intelege un continut, chiar dacä nu fiecare cuvant in parte.
Ghidul de conversatie • Sprachführer
Ghidul de conversatie care este cursului cuprinde inca odatä
principalele expresii cuvinte care sunt necesare cand intreprinzi 0 cälätorie
in Germania. Este un indrumar in forma de ghid de buzunar, pe care 11 puteti
avea oricand cu dumneavoastra.
Cum folosim manualul
1. Primul pas
Pentru unei limbi straine este important ca preiei sunetul melodia
acestei limbi   in timp, sä in\elegi sensul celor auzite. De aceea
trebuie sä cititi intäi cu atenlie coloana in limba romana, inaihte de a auzi
dialogul pentru prima oarä pe CD. In acest fel, ve1i in1elesul
cuvintelor va putea concentra asupra textului in germana. Ascultati
intai dialogul in intregime. La 0 a doua auditie a dialogului, cititi din carte,
concomitent cu inregistrarea, textul in germanä. Dacä sä cititi incä
odatä coloana in romanä, pentru a exact expresia in germanä
apäsati pe buonul de pauza al player-ului.
2. AI doilea pas
Acum trebuie sä repeta1i dupä CD cu voce tare dialogul, rand cu rand. Dupä
fiecare propozitie, apasati pe butonul de pauzä. Dacä   pute1i chiar sä
dati inregistrarea inapoi, pentru a auzi incä odata pronuntia corectä.
incerca1i pe cat se poate sä aveti accent intonatie. Cand
sunteti siguri cä repetati corect dupä CD dialogul, cititi-I inca odatä cu voce
tare. Dacä vreti, puteti sä va inregistrati vocea sä comparati cu CD-ul
original.
3. AI treilea pas
Acum trebuie sä fixa1i principalele expresii care sunt intrebuin1ate in
dialoguri. Eie sunt concentrate in cadrul fiecarui capitol in sec1iunea "Cum se
spune" - "Wie man's sagt". Citi1i aceste propozitii cu aten1ie, gandi1i-vä exact
ce inseamnä   poate, ascultati inca odata parti din dialog pentru a va
reaminti exact cum se pronunta unele propozitii sau expresii. Uitati-va la
explicatiile de la fiecarui dialog. Veti gasi indrumari pentru utilizarea
corectä a anumitor expresii, dar simple reguli gramaticale care vä ajuta sa
ce legi stau la baza limbii germ n .
9
4. AI patrul pas
A UI t i sä intrebuintati singun In 11 . ctiunii
I
" x itil" - "Übungen" ceea ce ati invätat. iti I AI d t t 1\ I( I I icatia
,
ex r itiil r, pentru a exact unde cand 'f I 1\1, J ( , ctive.
Rezolv ril exercitiilor le gäsiti pe CD s u 'Ir" I . HI I olväri a
manu lului. Lucrati exerciliile. propozitie cu pr / 1\1 I 111 11 : 1 I
pronuntati tare räspunsul;
ascultati räspunsul pe CD sau uitati-vä la rez Iv f i 'in 111 ' 11 HIli i omparati
cu räspunsul dumneavoastra;
dupä fiecare räspuns, este pe CD 0 micä pauzä in r It v repetati
propozitia corectä. Daca nu va amintiti imediat r sp In 11 x ct, folositi
butonul de pauza al player-ului.
$i aici fiti atenti la pronuntia intonatia vorbitorului incercati , pe cat
posibil , sä 0 redati. intr-o alta etapa trebuie sä puteti sä rezolvati exercitiile
mai repede mai bine. Este recomandabil sä va inregistrati räspunsurile
separat apoi sä comparati cu inregistrarea originalä.
5. AI cincilea pas
Ascultati incä odata dialogurile capitolului respectiv. Veti vedea cä
majoritatea propozitiilor expresiilor va sunt atät de cunoscute, incät le
intelegeti sensul fara niciun etort.
Cand vorbiti cu un german, sa nu va sä intälniti exact cuvintele
constructiile pe care le   Oe aceea, este important sa fii sä preiei
"
informatia sensul exact, chiar daca nu fiecare cuvant. In acest
scop, gasiti in partea a doua a cursului 0 situatie care este in fel
construitä, incat la inceput sä intelegeti foarte putin. Apoi veti auzi tot mai
multe cuvinte expresii pe care le-ati invätat. Pe baza intrebärilor auzite.
incercati sä notati cäteva informatii importante. Nu va descurajati, daca nu
puteti räspunde imediat la intrebare. Ascultati incä odatä, dati eventual
inapoi ascultati cuvintele propozitiile pe care nu le-ati inteles, päna cand
veti intelege cu ajutorul celor invätate ceea ce ati fost intrebat.
Nu uitati sä vorbiti cu vo
tare ,
, ,
1
Cuprins • Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
intälniri • Begegnungen .... ... ... ........................................ 13
Salutul • Begrüßung .......... ................................... .......... 18
Cetä,enia • Staatsangehörigkeit .. ....... ........... ................. 23
F amil.ia • Familie ............................................................. 27
Cumpäräturi • Einkaufen (1) ........................................... 31
Cumpäräturi • Einkaufen (2) ..... ........ ..... ....... ........... ....... 36
Locuri • Orte ............. ........ ....... ........ ..... ..... ............... ...... 40
Drumul corect • Der richtige Weg ................................... 45
Permisiune • Erlaubnis ................................................... 51
Cälätoria • Reisen .......................................................... 56
Dificultä'i in vorbire • Sprachprobleme ............. .............. 62
Profesiuni • Berufe ... ........ .............................................. 66
Acasä • Zuhause ............................................................ 71
in casä • Im Haus ........................................................... 76
Autobuze ~ i trenuri • Busse und Züge..................... ....... 80
Rela'ii personale. Leute ................................................ 84
Pasiuni • Hobbys .............................................                                 91
La restaurant. Auswärts essen ..................................... 96
Hoteluri • Hotels ............................................................. 101
A cere un sfat • Ratschläge ............................................ 107
Jocuri ~ i sporturi • Spiele und Sport ............................... 112
Cazuri de urgen'ä • Notfälle ........................................... 117
G r e ~ e l i • Fehler .............................................................. 123
Boli • Krankheit ............................................................... 130
Concediu • Urlaub .......................................................... 135
Invita'ii • Einladungen ..................................................... 139
Stabilirea unei intälniri • Verabredungen ........................ 143
Articole de imbracäminte • Bekleidung .......................... 148
La telefon. Telefonieren ................................................ 155
Obiecte pierdute • Verlust .............................................. 160
Servicii • Dienstleistungen .. ............................................ 165
Accidente • Unfälle ......................................................... 169
Concediu • Urlaub .... .......... ............. ............................... 175
Micul dejun • Frühstück .. ..... ........................................... 180
Interviu pentru un post. Vorstellung .............................. 183
La bancä • In der Bank ........ ... .......... .................... .......... 185
11
Kapit I 37
Kapit I 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Gradinaritul • Gartenarb it ...... ................... ...... .... .. ..... .. 187
Lucrul in casa • Hausarbeit ...... ........................... .... ..... .. 189
Renovare. Renovieren ... ........... ....................... .... ... ... ... 192
Musafiri • Gäste ............... ... ... ........ .................... .... .... ..... 194
Ingrijirea unui copil • Babysitt n ....... ............... ...... .... ..... 196
A gäti • Kochen ................... ...... ... .................. ...... .... ....... 198
Televiziune • Fernsehen ....... ... .... .................. ...... ... ........ 200
Mutare • Umzug .............. ..... .... .... .... ............ ... ......... ..... 201
Texte de ascultat
Sceneta nr. 1
Gap. 15-19 ......................................................................... ........ 203
Sceneta nr. 2
Gap. 20-23 ............................................................ ................... .. 207
Sceneta nr. 3
Gap. 24-27 ................................................................................. 209
Sceneta nr. 4
Gap. 28-30 ................................................................................. 211
Sceneta nr. 5
Gap. 31-33 .................................................................................. 213
Lecturi • Vorlesungen ............................................................................ 215
Solutii • Lösungen .................................................................................. 222
Compendiu gramatical • Grammatikalischer Anhang
Fonetica ............................................................................................ 230
Morfologie .... .. ........................................ .. .......................................... 232
1
ft
Intälniri • Begegnungen
in aceastä lectie invätati:
, , ,
• sä intrebati numele, adresa ~ i numärul de tel f n I unei persoane
• sä rugali, sä spuneti pe litere un nume sau un cLlvänt
• alte expresii legate de   c e e   ~ i temä
Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Ewa Fischer (E.F.), receptionerul (R.)
R.:
E.F.:
R.:
E.F.:
R.:
E.F.:
R.:
Buna ziua.
Bunä ziua. Mä numesc Fischer.
Fischer ... Aveti rezervare?
,
Da.
Cum se serie?
F-I-S-C-H-E-R.
A, da, doamna Fischer.
Guten Tag.
Guten Tag. Mein Name ist Fischer.
Fischer .. . Haben Sie reserviert?
Ja.
Wie schreibt man das?
F-I-S-C-H-E-R.
Ach, ja, Frau Fischer.
..
Dialogul 2. Karin Nowak (K.N.), un coleg (C.)
C.:
K.N. :
C.:
K.N.:
C.:
K.N.:
C.:
K.N.:
Unde locuiti?
,
Eu locuiesc tn Berlin.
Care este adresa dumneavoasträ?
Strada Goethe nr. 10.
Aveti telefon?
,
Da.
Ce numär aveti?
,
4.31.26.
Wo wohnen Sie?
Ich wohne in Berlin.
Wie lautet Ihre Adresse?
Goethestraße Nr. 10.
Haben Sie Telefon?
Ja.
Welche Nummer?
4.31.26.
Dialogul3. Hans Fischer (H.F.), un coleg (C.)
C.:
H.F.:
C. :
H.F.:
Locuiti tncä in Berlin?
,
Da, inca.
Ce adresä aveti?
,
Strada Weimar nr. 10.
Wohnen Sie noch in Berlin?
Ja, noch immer.
Wi lautet Ihre Adresse?
W i'11 ~ rstraße Nr. 10.
13
A
KA L1 Intälniri • Begegn I n
C. : ste numärul dumneavoasträ W( / ;1" :. ,. j I 1111' I, I ( I n" (/ I 11 n1 r?
fon?
H . F . : 4. 2.67 in Be rl in.
4. ' I III H" II"
Dialogul4. Peter Braun (P.S.), Rolf Müller (R.M.), HII' N )w;,k (K.N.)
P.B. : 0 pe doamna Nowak?
R.M. : Nu. Cred cä nu.
P.B.: Doamnä Nowak, permiteli-mi sä vi-I
prezint pe Ralf Müller.
R.M. : Bunä ziua.
K.N.: Bunä ziua, domnule Müller. Incäntatä
sä vä cunosc. Cum vä merge?
R.M.: Bine, multumesc. Dumneavoasträ?

K.N. : Multumesc, bine.

- - - - ---
K nn" I I, Hf N w I< ?
N in. / /1 f / ' 111/ ( /1 1 ,111
  LI N w 1/ . (/ ", I : /1 Ihn n Ralf
MOli r v r I 11 'II ?
Guten
Guten T g, H r MOli r.
mich, Si kenn nzul rn
es Ihnen ?
Danke, gut. Und Ihnen?
Danke. Auch gut .
freut
n. Wie geht
eum se spune • Wie man's sagt
1. Cum intrebati pe cineva cum o/il cheamä.
Wie Sie jemanden nach ihrem/seinem Namen fragen.
14
A
Intälniri • Begegnungen
2.
11.
3. Cum intrebati pe cineva unde   (ea/el).
Wie Sie jemanden fragen, wo er/sie wO/1nt.
4. Cum va adresati.
,
Wie Sie jemanden ansprechen.
..
••
Exercitii • Ubungen
Exercitiul 1.
,
Ascultati pe CD cum se pronuntä litereie
§i repetati-Ie. Apoi spuneli pe litere unnä-
toarele nume:
Hören Sie auf der CD die Aussprache
der einzelnen Buchstaben an und
wiederholen Sie sie. Dann buchsta-
bieren Sie die folgenden Namen:
Müller, Heller, Fischer, Schulz, Nowak, Herz, Döschler, Käfer.
15
A
~ _______ L -.11 Intälniri. Begegnung n
V ifi \I-V r spunsurile cu ajutorul
C - .Iui.
Spun ~ i lit re numele dumneavoasträ
de f mili
Exercitiul 2.
,
Ascultati pe CD cum se pronun'ä cifrele
~ i repetati-Ie.
Üb I PILJI /I I 1111 /ll w /1 n mit Hilfe
der C .
I I I I   h ~ n Familien-
na/n n.
Hören Si ur d r CD die Aussprache
der Zahl n n LInd wi derholen Sie sie.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, .
11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
31,42,53,64,75,86,97,98,99,100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,
121,132,143,154,165,176,187,198,200,300,400,500,1000.
Exercitiul 3.
,
Ascultati pe CD urmätoarea convorbire
incompletä ~ i räspundeti la intrebäri,
folosindu-vä de informaliile a), b) ~ i c).
1
Un coleg - ein Kollege:
Dumneavoasträ - Sie:
ein Kollege:
Sie:
ein Kollege:
Sie:
Hören Sie sich das folgende LOcken-
gespräch auf der CD an und beantwor-
worten Sie die Fragen, indem Sie die
Informationen a), b) und c) benutzen.
Guten Tag. (Buna ziua.)
Wo wohnen Sie? (Unde locuili?)
Haben Sie Telefon? (Aveli telefon?)
Wie lautet Ihre TelefonnufTIfTIer?
(Care este numärul dumneavoasträ
de telefon?)
A
Intälniri • Begegnungen
Information a)
Locuiti in Dresda, strada Parcului nr. 10.
,
Numärul dumneavoasträ de telefon est r-
Information b)
Locuiti in München, strada Goethe nr. 2.
,
Numärul dumneavoasträ de telefon este 4.57.52.
Information c)
Locuiti in Berlin, strada de Nord nr. 47.
,
Numc1rul dumnaavo stri da t.,.fon ate 6, 2   ~ 6 \
Verificati-vä räspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
Überprüfen Sie Ihre Antworten (nit Hilfe
der CD.
17
  Salutul. Begrüßung
...
In aceastä lectie invätati:
, , ,
• s v r omandati
,
• sä lut ti ,
• alte expresii pe temä
Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Peter Heller (P .H.), IIse Heller (I.H.), Herr Weber (W.)
P.H.:
W.:
P.H.:
I.H.:
W.:
Buna seara, domnule Weber.
Bine ati venit in München.
,
Multumesc.
,
V-o prezint pe sotia .mea, IIse.
Buna seara, domnule Weber.
Ce mai faceti?
,
Multumesc, bine.
,
Guten Abend, Herr Weber. Willkolnmen
in München.
Danke schön.
Dies ist Ineine Frau, IIse. (Ich stelle
Ihnen meine Frau IIse vor.)
Guten Abend, Herr Weber. Wie geht
es Ihnen?
Danke, gut.
Dialogul 2. Frau Weber (W.), ein Nachbar (un vecin) (N.)
N.: Buna ziua, doamna Weber.
Ce mai face1i? (Cum va merge?)
W.: Multumesc, foarte bine. Dumnea-
,
voastra?
N.: Nu bine. Am dormit prost.
W.: Imi pare rau sa aud asta.
Guten Tag, Frau Weber. Wie geht is
Ihnen?
Sehr gut, danke. Und Ihnen?
Nicht so gut. Ich habe schlecht
geschlafen.
Es tut mir leid, das zu erfahren.
(Das tut mir aber leid.)
Dialogul 3. Uwe Mahler (U.M.), Karin Kotz (K.K.), Herr Schneider (S.)
U.M.: Karin, ti-I prezint pe domnul
Schneider.
18
omnule Schneider, v-o prezint
p K rin.
Karin, das ist Herr Schneider.
(Ich stelle dir Herrn Schneider vor.)
Herr Schneider, das ist Karin.
(Ich stelle Ihnen Karin v r.)
Salutul •
s.: incäntat.
K.K.: Tncäntatä sä vä cunosc.
Begrüßung
(111 I ruf.
_' r,. lIt mich, Sie kennenzulernen.
(I 11 l)il1 sehr glOcklicl1, Ihre Bekannt-
/1 ft zu machen.)
Cum. se spune • Wie man's sagt
1. Cum prezentati pe cineva.
Wie Sie jemanden vorstellen,
2. Cum salutati pe cineva.
Wie Sie jemanden grüßen.
19
IKAPIT L 21 Salutul • Begrüßu 9
Salutul
Gruß
Gut n Morgen.
Gut 1 Tag.
Guten Abend.
Gute Nacht.
Tscl1üß.
Wie geht's (Cum merge?)
Wie geht es Ihnen?
(Cum va merge?)
I I ,I l'" L11
/\ ,,/ woll
Guten M ' 9 /I (Bul\ I1 11 ata.)
Guten T g. (11 .)
Guten Aben I. (J r .)
Gute Nacht. (N pt bun .)
Tschiiß. (ami cal)
Sehr gut, dank . ( oarte bine, mullumesc.)
Gut. Und Ihnen?
(Bine. Dumneavoastra?)
Nicht schlecht, danke.
(Nu rau, mullumesc.)
3. Cum va luati ramas bun de la cineva.
,
Wie Sie sich von jemanden verabschieden.
La revedere.
Pe curänd.
Pe mäine.
Ramäneti cu bine.
,
Rämäi cu bine.
Auf Wiedersehen.
Bis bald. (Bis nachher.)
Auf morgen.
Leben Sie wohl.
Leb' wohl.
4. Cum intrebati pe cineva data na§terii.
Wie Sie jemanden nach seinem/Ihrem Geburtsdatum fragen.
20
Salutul • Begrüßung
..
Exercitii • Ubungen
Exercitiul 1.
,
Ascultati cum se pronuntä numele
. ,.
lunilor ~   repetali-Ie.
Januar
Februar
März
Exercitiul 2.
,
April
Mai
Juni
HOren Sie sich die Aussprache der
Monate an und wiederholen Sie sie.
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Ascultati pe C_D cum se pronun1ä cifrele Hören Sie sich auf der CD die Zahlen
~   repetati-Ie. Intäi veti auzi numeralul an und wiederholen Sie sie. Sie werd 11
cardinal, iar apoi pe cel ordinal. zuerst die gewöhnlichen Zahlen und
dann die Ordnungszal11en hören.
1 eins der die das er ste primul
2 zwei (a/ a al) zwei te a/ doi/ea
3 drei drit te al trei/ea
4 vier vier te al patrulea
5 fünf fünf te al cincilea
6 sechs sech ste al §aselea
7 sieben sieben te al §apte/ea
8 acht ach te a/optulea
9 neun neun te al noua/ea
10 zehn zehn te al zecelea
11 elf der die das elf te al unsprezecelea
12 zwölf (al a al) zwölf te al doisprezecelea
13 dreizehn dreizehn te al treisprezecelea
14 vierzehn vierzehn te al paisprezecelea
15 fünfzehn fünfzehn te al cincisprezecele
16 sechzehn sechzehn te al §aisprezecelea
17 siebzehn siebzehn te al §aptesprezecelea
18 achtzehn achtzehn te al optsprezecelea
19 neunzehn nunzehn te al nouasprezecelea
20 zwanzig wanzI9 ste aldouazecilea
21 einundzwanzig Inul w nZl9 ste al douazeci§iunulea
22 zweiundzwanzig W .iun I W n 19 ste al douazeci§idoilea
21
IKAPITEL 21 Salutul • Begr '" ß I
30 dr ißig
40 vi erzig
50 fünfzig
60 sechzig
70 siebzig
80 achtzig
90 neunzig
100 hundert
1000 tausend
Exercitiul 3.
,
Asculta1i pe CO cum se pronun1a anii
repeta1i-i.
1930,
1931,
1939,
Exercitiul 4.
,
1940,
1942,
1945,
1950,
1953,
1988,
1960,
1964,
1990.
Ascultali pe CD urmatoarea convorbire
incompleta raspundeli la intrebäri.
Folosi1i informa1iile a) b).
I nformalia a)
Monika Reich,
15 septembrie 1967
RecePlioner: Guten Tag, Frau .. ./Herr ...
Wie heißen Sie?
Oumneavoastra:
Receplioner: Wann sind Sie geboren?
Dumneavoasträ:
Receptioner: Danke schOn.
  raspunsul cu ajutorul
C D-ului.
22
tr I' , iz ci/ea
VI < 1/ 1.1 nl / /1 Llzecilea
hlllt / HJ :I / in izecilea
t
I J
' I/ iz cilea
I b/ l I zecilea
hl pi z cilea
/ n LI zecilea
' 1/ ul le
tau n JI 111i lea
Hören Sie ich uf d r CD die Aus-
sprache der Jahresz hlen n und
wiederholen Sie sie.
1970,
1975,
1980,
1986,
1990,
1997,
Hören Sie sich das folgende Lücken-
gespräch auf der CD an und beantwor-
ten Sie die Fragen. Benutzen Sie hierzu
die Informationen a) und b).
Informalia b)
Uwe Werner,
25 iunie 1959
Buna ziua, doamnä .. .Idomnule ...
Cum va numiti?
,
Cänd v-ati näscut?
,
Multum sc trumos .

Überp {M n i Ihre Antwort mit Hilfe
derC .
Cetätenia • Staatsangehörigkeit
in aceastä lectie invätati:
, , ,
• sa intrebali de ce nalionalitate este 0 perso n
• sa intrebali de ce origine este cineva
• alte expresii legate de   c e e   ~ i tema
Dialoguri • Dialoge
DI8'ogU' 1. Kerfn NbWiUt ( . . N.), rec.pf'on f (Ä.)
K.N. : Buna ziua.
R.: Buna ziua.
K.N.: Ma numesc Nowak.
R.: Da. Ce cetatenie aveti?
, ,
K.N.: Sunt germanä.
R.: Multumesc. Aveti un act de identitate?
, ,
K.N.: Uitati buletinul meu de identitate.
,
Guten Tag.
Guten Tag.
Mein Name ist Nowak.
Ja. Welche Staatsangehörigkeit
haben Sie, bitte?
Ich bin Deutsche.
Danke. Haben Sie einen Auswei ?
Hier ist mein Personalausweis.
Dialogul 2. Günter Müller (G.M.), Uwe Richter (U.R.)
G.M.:
U.R.:
G.M.:
U.R.:
G.M.:
U.R.:
G.M.:
Buna ziua.
Buna ziua.
Oe unde sunteti?
,
Din Germania.
Oe unde, exact?
Din München. Dar dumneavoasträ?
Din Romania.
Guten Tag.
Guten Tag.
Woher kamInen Sie?
Ich komme aus Deutschland.
Woher, genau?
Aus Münc/len. Und Sie?
Aus Romtinien.
Dialogul 3. Peter Heller (P .H.), Ingrid Müller (I.M.)
P.H.: Scuzati-ma.
,
I.M.: Da?
P.H.: Din ce regiune a Austriei veni1i?
I.M.: Vin din Viena.
P.H.: Oe unde, exact?
I.M.: Din Grinzing. Locuiesc in Grinzin
P.H.: Ah, da. Nu departe de Viena.
I.M.: Exact.
Entschuldigen Sie.
Ja?
Aus welcller Region Osterreichs
/<ommen Sie?
Ich komme aus Wien.
W h r, genau?
Au rinzing. Ich wohne in Grinzing.
A 11 , j . Nicht weit von Wien.
i ,, 11/i9.
23
a...;......;... ______ .....:...-----J3 Cetätenia. Sta tangehörigkeit
Cum se spune • Wie man's sagt
1. Cum intrebati pe cineva de ce nationalitate este.
Wie Sie nach der Staatsangehörigkeit fragen.
Welche Staatsangehörigkeit
haben Sie?
Welcher Nationalität sind Sie?
(Oe ce cetätenie/nationalitate
sunte1i?) .
2. Cum intrebati pe cineva ce origine are.
Wie Sie nach der Herkunft fragen.
  her sind Sie?
e unde sunteti?
,
Ich stamme aus Romllnien.
Sunt din Romänia.
Cetätenia • Staatsangehörigkeit
..
Exercitii • Ubungen
Exercitiul 1.
,
Ascultati cum se pronunta
urmatoarele germane
repetati-Ie:
Hören Sie sich die Aussprache der
folgenden deutschen Landestelle
an und wiederholen Sie sie.
Hamburg Freiburg
Köln Hannover
Aachen Mainz
Frankfurt Saarbrücken
Nürnberg Braunschweig
München
Exercitiul 2.
,
Ascultati urmätoarea convorbire: Hören Sie sich das folgende
Gespräch an:
,
Er (EI):
Sie (Ea):
Er (EI):
Sie (Ea):
Er (EI):
Sie (Ea):
Guten Tag. (Buna ziua.)
Guten Tag. (Buna ziua.)
Woher kommen Sie? (Oe unde sunteli?)
Ich komme aus Hamburg. (Sunt din Hamburg.)
Woher genau? (Oe unde, exact?)
Aus Wellingsbüttel. (Oin Wellingsbüttel).
Ascultati urmatorul dialog completa1i
spatiile libere folosind lista datä.
Hören Sie sich das folgende Gespräch
an und füllen Sie die LOcken. Benützen
Sie die Liste.
Sie (Ea):
Er (EI):
Sie (Ea):
Er (EI):
Guten Tag. (Buna ziua.)
Guten Tag. (Buna ziua.)
Aus welcher Gegend von MOnchen I<ommen Sie?
(Din ce zona din München  
München-Pasing Frankfurt-Niederrad
Münster-Roxel Bremen-Lilienthal
Berlin-Schlachtensee Hannover-Herrenhausen
Grönau-Epe Nürnberg-Poppenreuth
Verificali-va räspunsurile cu lista de
rezolväri din nlanual.
ÜIJ rplO" n Sie Ihre Außerungen im
() l" l ..il des Buches.
25
I   ~ I T E L 3.1
Cetätenia • St
,
Exercitiul 3.
,
Trebuie sä prezentali unui coleg, une i
colege, diverse persoane. Ascultali
intäi urmätoarea convorbire.
Sie: Ich stelle Ihnen Herrn Schwarz v
(Vä prezint pe domnul Schwarz.)
Ein Kollege: Ich freue mich, Sie kennenzLllernen.
(Mä bucur sä vä cunosc.)
angehörigkeit
ich zuerst
11 n.
Prezentati acum urmätoarele
,
persoane:
Nun stell n Si die folgenden
Personen vor:
Fräulein Weiß Professor Gewehr
Herr Lietz Fräulein Jäger
Frau Weintauf
Verificali-vä räspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
Überprüfen Sie Ihre Antworten mit Hilfe
der CD.
Familia • Familie
in aceastä lectie invätati:
, , ,
• sä intrebali pe cineva despre starea lui civilä
• sä intreba1i pe cineva despre familie
• alte expresii legate de temä
Dialoguri • Dialoge
Dlalogul 1. Karln (K.), Peter (P.)
K.:
P.:
K.:
P.:
K.:
P.:
Sunte1i romän sau german?
Sunt romän. Locuiesc in  
Dar dumneavoastra?
$i eu. Sunt romäncä.
Sunteti cäsätoritä?
,
Nu. Sunt singurä. Dar dumneavoasträ?
eu.
Sind Sie Ruml1ne oder Deutscher?
Ich bin Ruml1ne. Ich wohne in
Bukarest. Und Sie?
Ich auch. Ich bin Rumänin.
Sind Sie verheiratet?
Nein. Ich bin ledig. Und Sie?
Ich auch.
Dialogul 2. Karin Nowak (K.N.) , Uwe Schulz (U.S.)
K.: Spuneli-mi, domnule Schulz, sunteli
la München in concediu?
U.S.: Nu. Sunt aici cu afaceri.
K.N.: $i so1ia dumneavoasträ? A venit
cu dumneavoasträ?
U.S.: Nu, a rämas acasä.
K.N.: Ave1i copii?
Sagen Sie, Herr Schulz, sind Sie in
München auf Urlaub?
Nein. Ich bin gescht1ftlich hier.
Und Ihre Frau? Ist sie Init Ihnen
gekommen?
Nein, sie ist zu Hause geblieben.
Haben Sie Kinder?
U .S.: Sigur. Am douä fiice: Ingrid Monika. Natürlich. Ich habe zwei Töc/1tem:
Dar dumneavoasträ?
K.N.: Da, am un fiu.
Sotie = Frau
,
Cum se spune •
Ingrid und Monika. Und Sie, haben
Sie auch Kinder?
Ja. Icl1 11abe einen Sohn.
Sot = Mann
,
Wie man's sagt
1. eum intrebati pe cineva daca est casatorit.
Wie Sie fragen, ob jemand verh il I ., 11 ' /
27
IKAPITE"L,. 41 Familia • Famili
28
chieden
v rh i ratet
I dig
v rwitwet
Familia • Familie
der Sohn ( I )
das Kind (. I )
die Schwester (flsg)
die Kinder (pI.)
nlciun fiu
niCiL!n copil
nlcio sorA

••
Exercitii • Ubungen
Exercitiul 1.
,
Ascultati urmätoarea convorbire.
,
Frau Schulz: Guten Abend. (Bunä seara.)
Hören Sie sich das folgende
Gesprt1ch an.
Sind Sie gescht1ftlich hier? (Sunte'i aici cu serviciul (cu afaceri)?)
Herr Müller: Ja. (Da.)
Frau Schulz: Ist Ihre Familie mit Ihnen gekolnrnen?
(A venit familia cu dumneavoasträ?)
Herr Mül/er: Ja. Meine Frau ist mit mir gekommen. Und die Kinder auch.
(Da. Solia a venit. copiii.)
Frau Schulz: Wie viele Kinder haber Sie? (Cali copii aveli?)
Herr MOl/er: Ich habe zwei: einen Sohn und eine Tochter. (Am doi: un fiu 0 fiic " .)
Repetali dialog folosind
informa,iile a) - c).
Führen Sie das gleic/1e Gesprt1c/l .
Benutzen Sie hierzu die
Informationen a) - c).
a) Herr Ruckerl ist in München auf Urlaub mit seiner Frau und seinen zwei Tächt 111 .
(Domnul Ruckert este in concediu la München cu solia cele douä fiice.)
b) Herr Neuberl ist hier geschäftlich. Seine Frau ist mit ihm. Sie haben keine Kind
(Domnul Neubert este aici cu afaceri. Solia lui este cu el. Ei nu au copii.)
c) Herr Denter ist in München gesc/1t:1ftlich. Seine Frau ist zu Hause geblieben. ,
haben keine Kinder. (Domnul Denter este la München cu afaceri. Solia sa
rämas acasä. Ei nu au copii.)
d) Herr Wacker ist /lier geschäftlich. Er i 1 11 in. Seine Frau ist zu Hause gebliebel .
Sie haben einen Sohn und zwei 111 111. (Domnul Wacker este aici cu afaceri.
EI e singur. Solia lui a rämas aca .. . I LI In fiu doua fiice.)
Verificali räspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
UL 1 I n Sie Ihre Autworlen mit
  1,1 D.
29
  Familia • Famili
Exercitiul 2.
,
Ascultati urmätoarea convorbire

incompletä.
Frau Nowak: Guten Abend. (Bunä seara.)
Herr Schultz: Ja. (Da.)
Frau Nowak:
11 I 11 I i 11 das folgende
I tl (;1 " 9 \ prt:lch an.
Herr Schultz: Nein, meine Frau ist mit den Kind rn zu Hause geblieben.
(Nu, solia mea a rämas cu copiii acasä. )
Frau Nowak:
Herr Schultz: Wir haben zwei: einen Sohn und eine Tochter.
(Avem doi: un fiu 0 fiicä.)
Lipsesc toate intrebärile puse de doamna
Nowak. Puneti-Ie dumneavoasträ.
J
Verificali-vä räspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
Exercitiul 3.
,
Ascultati urmätoarea convorbire .

Es fehlen Fragen von Frau Nowak.
Stellen Sie sie.
Überprafen Sie Ihre Antworten mit
Hilfe der CD.
Hören Sie sich das folgende
Gespräch an.
Frage (lntrebare):
Antwort (Räspuns):
Sind Sie verheiratet? (Sunteli cäsätorit(ä)?)
Ja. (Da.)
Frage (lntrebare): Haben Sie Kinder? (Aveli copii?)
Antwort (Räspuns): Ja, wir haben zwei Kinder. (Da, avem doi copii.)
Purtati dialog folosindu-vä de
informaliile a) - d).
Fahren Sie das gleiche Gespräch.
Benutzen Sie hierzu die
Informationen a) - d).
a) Sie haben einen Sohn und eine Tochter. (Aveti un fiu 0 fiicä.)
b) Sie haben zwei Töchtern. (Aveli douä fiice.)
c) Sie haben drei Söhne. (Aveti trei fii.)
d) Sie haben drei Töchtern und einen Sohn. (Ave1i tr i fii ce un fiu.)
Verificati-vä räspunsurile cu ajutorul
CD-ului .
30
Üb I Sie Ihre Antworten mit
I r
Cumpäräturi • Einkaufen (1)
in aceastä lectie invätati:
, , ,
• sä intrebali in magazine de diverse lucruri
• sä afla1i pre1ul märfurilor
Dialoguri • Dialoge
Dlalogul 1. Pater HeUer (P .H.). ein$ VerfU'uferin (0 vinzi.toate) (V.)
P.H.:
V.:
P.H.:
V.:
P.H.:
V.:
"Bravo", vä rog.
Poftiti. Mai doriti ceva?
, ,
"Oglinda", vä rog.
Da.
Cat costä?
Costä 6 märci.
"Bravo", bitte.
Bitte schön. Sonst noch etwas?
Der" Spiege/", bitte.
Ja.
Was macht das?
Das rnacl1t 6 Mark.
Dialogul 2. Ingrid Müller (I.M.), ein Verkäufer (un vänzätor) (V.).
V.:
I.M.:
V.:
I.M.:
V.:
Buna ziua. Vä pot ajuta?
Aveti aspirinä?
Poftiti. Mai doriti ceva?
, ,
Multumesc. Asta-i tot. Cät costä?
,
Costä 8 märci.
Guten Tag. Kann ich 1I1nen helfen?
Haben Sie Aspirin?
Bitte sehr. Sonst noch ein Wunsc/l ?
Danke. Das ist alles. Was kostet
das, bitte?
Das kostet B Mark.
Dialogul 3. Monika Schulz (M.S.), ein Verkaufer (un v8nzätor) (V.)
V.: Bunä ziua. Cu ce vä pot ajuta?
M.S.: Bunä ziua. dori douä felii de  
V.:
M.S.:
V.:
M.S.:
V.:
M.S.:
V.:
Mai dori1i altceva?
un carton de oua.
Cu pläcere. Altceva?
dori 100 de grame de unt 0
sticlä de ulei.
Multumesc. Asta-i tot?
,
Asta-i tot. Cat costä?
Costä 20 de märci.
Guten Tag. Was kann ich für Sie tun ?
Guten Tag. Ich möchte zwei
Scheiben Schinken.
Sonst noch etwas?
Und ein Dutzend Eier.
Sehr gern. Sonst noch etwas?
Ich möchte 100 Gramm Butter und
in Flasche 01.
nl< sehr. Ist das alles?
( i t alles. Was macl1t das?
fl . In cht 20 Mark.
31
I KAPITEL 51 Cumpäräturi • inkaufen (1)
Cum se spune • Wie man's sagt
1. eum spuneti intr-un magazin ce doriti.
Wie Sie sagen, was Sie in einem Lad n 11 b n 111 . 11/ n.
a) Vänzätorull vänzätoarea vä intreabä ce doriti.
Der Verkaufer I die Verkauferin fragt Sie, w Sie wollen.
Pot sä va ajut cu ceva?
Ce pot face pentru dumneavoasträ?
Ce doriti?
K nn ich Ihnen helfen?
Was kann icl1 für Sie tun?
Sie wünschen?
,
b) Spune1i ce dorili.
Sie sagen, was Sie wünschen.
c) intrebali de un lucru pe care vreli sä-I cumpärali.
Sie fragen nach etwas, das Sie kaufen möchten.
d) Dori1i anumite obiecte care se pot numära.
Sie möchten Dinge, die man zahlen kann.
Postkarten .
Briefmarken
Blumen
e) Doriti anumite lucruri care se cumpärä in unitäti de mäsurä
(gram, kilogram, litru).
i In ' hten etwas, das mengenweise verl< 11ft wild.
Cumpäräturi • Einkaufen (1)
2. Cum intrebati pretul lucrului cumpärat.
Wie Sie nach dem Preis von etwas fragen.
Frage (intrebare)
Was kostet das?
(Cät costa aceasta ?)
(acesta?)
Antwort (Räspuns)
3. Cum spuneti ca nu mai doriti nimic.
Wie Sie sagen, dass Sie nichts mehr wollen.
Frage (intrebare)
Sonst noch etwas?
Sonst noch ein Wunsch?
(Altceva?)
(Altä dorintä?)
••
Antwort (Raspuns)
Exercitii • Ubungen
Exercitiul 1.
,
Ascultati cum se pronuntä urmätoarele
cuvinte repetati-Ie.
Hören Sie sicl1 an, wie die folgend 11
Wört r ausgesprochen werden, LInd
wi f rholen Sie sie.
vederi - cär1i
timbre
,1\1 i 111 '<arten - Postkarten
11"(, ,, n rl< n
33
__ L---.II 5 Cumpäräturi. Einkaufen (1)
plicuri
f10ri
chibrituri

portocale
mere
Acum inchipui'i-va ca vre'i sa cumparali
aceste lucruri. Cereti-Ie.
,
  räspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
Exercitiul 2.
,
Ascultali cum se pronunta
urmätoarele cuvinte repetali-Ie.
Un pahar de vin
Un pahar de apa mineralä
o de ceai
o de cafea
Un suc de portocale
o conservä de sardine
Un litru de lapte
o bucatä de ciocolata
Acum spuneti ca vreti sä cumpärali
aceste lucruri .
  räspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
Exercitiul 3.
t
ur t I umite lucruri de care ati
,
v n voie ca turist.
'inghetatä de vanilie
',nghetatä de
hid de cälätorie
a,; h/ln chlage
aluln n
Streichhölzer
Zigaretten
Orangen
Apfel
Nun sagen Sie, dass Sie diese Dinge
kaufen möchten.
Überprüfen Sie Ihre Antworten mit
Hilfe der CD.
Hören Sie sich an, wie die folgenden
Wörter ausgesprochen werden, und
wiederholen Sie sie.
Ein Glas Wein
Ein Glas Mineralwasser
Eine Tasse Tee
Eine Tasse Kaffee
Ein Orangensaft
Eine Dose Sardinen
Ein Liter Milch
Ein Stückehen Schokolade
Nun sagen Sie, dass Sie diese Dinge
kaufen möchten.
Überprüfen Sie Ihre Antworten mit
Hilfe der CD.
Hier sind einige Dinge, die Sie als
Touri t 9 brauchen können.
V nill i
Erdb n I
R ; -(01" I
Cumpäräturi • Einkaufen (1)
ghid pentru hoteluri
pieptene
rUJ
periulä de dinli
I I I I (0 r
K 111111
irr n tift
Z hnbOrste
Spuneti cä doriti sä le cumpärati. Sagen Sie jetzt, dass Sie sie kaufen
mOchten.
Verifica1i-vä räspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
Exercitiul 4.
,
Ingrid este la München sä
cumpere cateva cär1i Pute1i
pune convorbirea pe care 0 poartä in
magazin in ordinea corectä?
- Was kostet das? (Cät costä?)
- Ja. (Da.)
Überprüfen Sie Ihre Antworten mit
Hilfe der CD.
Ingrid ist in München und möchte
einige Ansichtskarten kaufen.
Können Sie das Gesprach, das sie
im Laden führt, in die richtige
Reihenfolge bringen?
- Ich möchte Ansicl1tskarten.   dori cärti
- Nein, danke. (Nu, multumesc.)
- Ich möchte fünf Ansichtskarten.   dori cinci cärti
- Was kann ich für Sie tun? (Ce pot face pentru dumneavoasträ?)
(Ce dorili?)
- Das kostet 20 Mark. (Costä 20 de märci.)
- Wir haben sC/1öne Ansichtskarten /lier. (Avem cärti frumoase aici.)
- Sonst noch einen Wunch? (Mai dori1i ceva?)
Verificati-vä raspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
Überprüfen Sie Ihre Antworten mit
Hilfe der CD.
35
  Cumpäräturi • Einkaufen (2)
A
In aceastä lectie invätati:
, , ,
• alte expresii uzuale care va pot ajuta atunci cumparaturi
Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Ingrid Müller (LN.), eine Verkäuferin (0 vanzätoare) (V.)
I.M.:
V.:
I.M.:
V.:
I.M.:
V.:
I.M.:
o päine, vä rag.
Paine neagrä sau albä?
Päine albä, vä rag.
2 märci. Altceva?
Aveti präjiturä cu mere?
, A
Nu. Astäzi nu. Imi pare räu.
Päcat.
Ein Brot, bitte.
Schwarzbrot oder Weißbrot?
Weißbrot, bitte.
2 Mark. Sonst noch etwas?
Haben Sie Apfelkuchen?
Nein. Heute nicht. Es tut mir leid.
Schade.
Dialogul 2. Hans Schneider (H.S.), der Ober (chelnerul) (0.)
I.M.:
H.S.:
0.:
H.S.:
0.:
Ce doriti?
,
Un pahar de vin alb.
Poftiti.
,
Multumesc. Cat costa?
,
Costä 5 märci.
Sie wünschen?
Ein Glas Weißwein.
Bitte.
Danke. Was macht das?
Das macht 5 Mark.
Dialogul 3. Ingrid Müller (I.M.), eine Verkäuferin (0 vänzätoare) (V.)
V.: Pot sä vä ajut? Kann ich Ihnen helfen?
I.M.: Nu, multumesc. Mä uit doar.
,
Nein, danke. Ich schaue mich nur um.
Dialogul 4. Karin Nowak (K.N.), ein Angestellte (un salariat) (A.)
K.N. : Scuzati-mä. Puteti sä-mi dati
, , ,
o informatie?
,
A.: Cu pläcere.
K.N.: cat costä un timbru pentru
m nia?
Entschuldigung. Können Sie mir
eine Au kunft geben?
Gern.
Wa k t t ine Briefmarke nach
Rumti lli n?
Cumpäräturi • Einkaufen (2)
A.:
K.N.:
A.:
K.N.:
Pentru scrisoare sau carte
Pentru carte  
Pentru 0 carte costa 1 marcä.
Da1i-mi atunci, va rog,
timbre de 1 marca.
Bri f oder Postkarte?
Für eine Postkarte.
Für eine Postkarte kostet sie 1 Mark
Dann geben Sie mir bitte sechs
Briefmarken zu 1 Mark.
Dialogul 5. Peter Schulz (P.S.), ein Verkäufer (un vanzätor) (V.)
V.: Bunä ziua. Pot sä vi ajut?
".8.: (ja, va ftlg. eau', U., 6atieu ,..ent,u
o prietenä.
V.: Da. Aveti vreo idee ce vreti sa-i
, ,
cumparali?
P.S.: Nu.
V.: Pentru ce värstä sä fie?
P .S. Este pentru 0 tanärä de 18 ani.
V.: Un parfum, poate?
P .S.: Nu. Nu credo
V.: Atunci poate 0 bijuterie modernä?
P.S.: Ce ali putea sä-mi propune1i?
V.: Am aceastä brälarä foarte dragulä.
P .S.: Da. Cat costä?
V.: Costä 10 märci.
P .S.: Bine. 0 iau.
V.: Deci sa v-o impachetez pentru
un cadou?
P.S.: Da, va rog.
V.: Veniti, va rog, cu mine la casä.
Guten Tag., Kann iafl Ihnen hQlf9n?
Jä, IlnNt ,eh itwlte fi/n eI §ehenh
fOr eine Freundin.
Ja. Haben Sie schon eine Idee?
Nein.
Wie alt ist denn die Person?
Sie ist 18 Jahre alt.
Ein Parfum, vielleicht?
Nein. Ich glaube nicht.
Nun, dann vielleicht einen
Modeschmuck?
Was können Sie mir denn
vorschlagen?
Ich /1abe dieses sehr hObsche
Armband.
Ja. Was kostet es?
Es kostet 10 Mark.
Gut. Ich nehme es.
Wiinschen Sie Geschenkpackung?
Ja, bitte.
KOlnmen Sie bitte mit zur Kasse.
eum se spune • Wie man's sagt
1. Cum spuneti atunci cand nu doriti sä cumpärati nimic.
Wie Sie sagen, dass Sie nichts kauli 11 .
Nein, danke, ich schaue mich nur ur"
(Nu mullumesc, mä uit doar.)
37
IKAPITEL 6.1 Cumpäräturi • Einkaufen (2)
2. Cum intrebali de 0 taxa  
Wie Sie nach dem Porto fragen.
••
Exercitii • Ubungen
Exercitiul 1.
,
Asculta1i urmätoarea convorbire
repeta'i-o dacä dori'i.
o femeie:
(Eine Frau):
Bunä ziua. dori timbre:
5 de 10 pfenigi 10 de 20
de pfenigi. Cat costä 0
scrisoare pentru Romania?
Salariatul: Vre'i par-avion?
(Der Angestellte)
o femeie:
(Eine frau)
Da.
Salariatul: 45 pfenigi.
(Der Angestellte)
o femeie:
(Eine Frau)
Salariatul :
Pot sä vä dau deja
scrisoarea?
(Der Angestellte) Da. Va rog.
Preluati-vä rolul in urmätorul dialog.
38
Hören Sie sich das folgende
Gespräch an und sprechen Sie es
nach, wenn Sie möchten.
Guten Tag. Ich möchte Briefmarken:
5 zu 10 und 10 zu 20 Pfennig. Wie-
viel kostet ein Brief nach Rumänien?
Wollen Sie illn per Luftpost schicken?
Ja.
45 Pfennig.
Kann ich den Brief gleich abgeben?
Ja. Bitte.
Üb rn 11m n Sie Ihre Rolle im
folg nd nockengespräch.
Cumpäräturi • Einkaufen (2)
Sie:
Der Angestellte: Gern. (Cu pläcere.)
Sie:
Der Angestellte: Wollen Sie illn per Luftpost chi ken? (Doriti par-avion?)
Sie:
Doriti sä cumpärati urmätoarele
lucruri.
Sie möchten folgende Dinge kaufen.
a) eine Zahnpaste
(pastä de dinti)
b) Orangen
(portocale)
c) Blumen
(flori)
Aspirin
(aspirinä)
Verificati-vä räspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
Exercitiul 2.
,
Intr-o cafenea, doriti urmätoarele bäuturi.
I
o micä de cafea neagrä.
o mare de cafea cu lapte.
Bere blondä de la butoi.
o de ceai cu lämaie.
o de cacao.
Un pahar de vin  
Un coniac.
Un Martini.
o oranjadä.
o citronadä.
Un rom.
Verificati-vä räspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
ÜberprOfen Sie Ihre Antworten mit
Hilfe der CD.
Sie möchten folgende Getrtinke
bestellen.
Eine kleine Tasse schwarzen Kaffe
Eine große Tasse Kaffe mit Milch.
Helles Bier vom Fass.
Eine Tasse Tee mit Zitrone.
Ein Tasse Schokolade.
Ein Glas Rotwein.
Ein Kognak.
Ein Martini.
Ein Sprudel mit Orangengeschmack.
Ein Sprudel mit Zitronengeschmacl<.
Einen Rum.
ÜberprOfen Sie Ihre Antworten mit
Hilfe der CD.
39
  Locuri • Orte
A
In aceastä lectie invätati:
, , ,
• sä vorbili despre diterite localitäli
• sä intrebati unde se aflä
,
• sä rugali sä vä fie descrise
Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Hans Weber (H.W.), Ingrid Müller (I.M.)
H.W.:
I.M.:
H.W.:
I.M.:
H.W.:
I.M.:
H.W.:
I.M.:
H.W.:
I.M.:
H.W.:
I.M.:
Oe unde veniti?

Vin din Tübingen.
Unde vine asta?
Este un ora§ mic in Baden-
-Württemberg.
Tübingen se atlä in sud, nu-i a§a?
Exact. Tübingen este in apropiere
de Schwarzwald.
Are Tübingen un peisaj trumos?
Sigur. Este 0 regiune cu destul de
multä pädure. lar in sud regiunea
are multi munti.
• •
Dar este Tübingen un trumos?
Este un toarte pitoresc, cu 0
catedralä §i cu arcade tantastice
din lemn.
Cum este clima in Tübingen?
in mod normal, este destul de bländä.
Woher kommen Sie?
Ich komme aus Tübingen.
Wo liegt das?
Es ist eine kleine Stadt in
Baden-Würltemberg.
Tübingen liegt im Süden, nicht wahr?
Richtig. TiJbingen ist in der Nl3he des
Schwarzwaldes.
Hat Tübingen eine hübsche
Landschaft?
Sicher. Es ist eine Gegend mit
ziemlich viel Wald. Und im Süden
hat die Region viele Berge.
Und ist Tübingen eine hübsche Stadt?
Es ist eine sehr malerische Stadt
mit einem Dom und mit fantastischen
Arkaden aus Holz.
Wie ist das Klima in Tübingen?
Normalerweise ist es ziemlich mild.
Dialogul 2. Karin Nowak (K.N.), Uwe Schulz (U.S.)
K.N.: Cred cä veniti din Köln.
,
U.S.: Da, e adevärat.
K. N. : Este un toarte trumos, nu-i
U.S.: lntr-adevär, este un ora§ minunat.
Sie komlnen, glaube ich, aus Köln.
Das stimmt.
Das ist eine sehr schöne Stadt,
nicht wahr?
Oh, j , es ist eine wunderschöne
Stadt.
K. N.: Irni arnintesc cä acolo este 0 catedralä. Ich rinn r mich, dass es dort einen
DOln gibt .
4
Locuri • Orte
u.s.: Da, este 0 catedralä goticä.
K.N. : Cum e vremea In acest anotimp?
U.S.: Primävara e frumos. $titi , este un
loc foarte pläcut.
K.N.: Oe asta sunt  
U.S.: Trebuie sä mergeti acolo.
J , i t ein gotischer Dom.
Wi i t das Wetter zu dieser
J zeit?
I,n FiJl1ling ist es sclUJn. Es ist ein
sel1r angenehmer Ort, wissen Sie.
Da bin ich sicher.
Sie sollten hinfahren.
K.N.: Da, Tntr-o zi 0 sä fac asta, poate. Ja, eines Tages tue ich das vielleic/lt.
Cum se spune • Wie man's sagt
1. Cum intrebati unde se aflä diverse locuri.
,
Wie Sie fragen, wo sicl1 bestimmte Orte befinden.
2. Cum intrebati in ce fel aratä un loc.
,
Wie Sie nach der Beschreibung einer Gegend fragen.
Hat Tübingen eine /lübsche Landschaft?
(Are Tübingen 0 frumoasä?)
Ist Tübingen eine schöne Stadt?
(Este Tübingen un frumos?)
41
Locuri • Orte
Es ist ein berühmter Dom. (
interessanter Park. (
Es ist eine berühmte Kirche (
interessante BriJ k
at I renumitä.)
In c interesant.)
i ri a renumitä.)
t un pod interesant.)
Es ist ein berühmtes Theater ( ste un t atru celebru.)
interessantes (interesant.)
berühmt = celebru, renumit
2. Cum va interesati de vreme .

Wie Sie nach dem Wetter fragen.
Wi ist das Wetter dort?
(Cum te vremea acolo?)
Locuri • Orte
Exercitiul 1.,
(nin )
(pI u )
....... 1IIIiiioiiooi........... _____ .... (in 11 (a: e ger)
..
Exercitii • Ubungen
@ • R "t' Mn? 55 S
IIse Heller se intereseazä de Romania.
Räspunde'i-i la intrebäri verifica'i-vä
raspunsurile cu ajutorul CD-ului.
IIse Heller interessiert sich führ
Rumänien. Beantworten Sie ihre
Fragen und überprüfen Sie Ihre
Antworten mit Hilfe der CD.
Exemplu:
Beispiel:
Wo liegt Bukarest? (Unde se aflä
Bukarest liegt im Süden RUlnäniens.   se aflä
in sudul Romaniei.)
1. Sie kamInen aus la§i. Wo liegt la§i?
(Veniti din Unde se aflä
2. Sie kommen aus Satu Mare. Es liegt im Norden, nich wahr?
(Venili din Satu Mare. E in nord, nu-i
3. Wo liegt Hermannstadt?
(Unde se aflä Sibiul?)
4. Ich habe nicht von Galari gehört. Wo liegt es?
(Nu am auzit de Galali. Unde se aflä?)
5. Constanfa ist eine Stadt im Norden Rumf3niens, nicllt wahr?
(Constanta e un in nord, nu-i
6. Wo liegt Kronstadt genau?
(Unde se aflä exact?)
7. Temesvar liegt im Westen glaub icl1?
  e in vest, cred?)
8. Liegt Tärgovi§te im Norden od r i/TI Oden?
(T e in nord sau in sud?)
9. Ich habe von Craiova 9 11 "rt. LM t ?
(Am auzit de Craiova. Unde s 11 . )
10. Wo liegt Ploie§ti genau?
(Unde se aflä x ,I )

43
Locuri • Orte
Exercitiul 2.
,
Spuneli unde se aflä aceste locuri
verificati-vä räspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
(I(J I I , w die folgenden Orte
I ,/ , r,nd n, und überprüfen Sie
111/ ( An/wolt n mit Hilfe der CD.
Exemplu: Wo liegt O/denburg (Bremen) ? (Und
Oldenburg liegt nicht weit von m n.
(Oldenburg nu e departe de Bremen.)
fl ä Oldenburg?)
Beispiel:
1. Wo liegt Braunschweig? (Hannover) (Unde se atlä Braunschweig?)
2. Wo liegt Limburg? (Frankfurt) (Unde se aflä Limburg?)
3. Wo liegt Heide/berg? (Mannheim) (Unde se aflä Heidelberg?)
4. Wo liegt Teck/enburg? (Münster) (Unde se aflä Tecklenburg?)
5. Wo liegt Augsburg? (München) (Unde se aflä Aubsburg?)
6. Wo liegt Pforzheim? (Stuttgart) (Unde se aflä Pforzheim?)
7. Wo liegt Reichenhall? (Sa/zburg) (Unde se aflä Reichenhall?)
Exercitiul 3.
,
Ascultati urmätoarea convorbire.
,
H6ren Sie sich das folgende
Gesprach an.
Frau Nowak: Wo liegt Heide/berg? (Unde se aflä Heidelberg?)
Herr Fischer: Heide/berg liegt in der Nahe von Mannheim. (Se aflä in apropiere
de Mannheim.)
Frau Nowak: Ist es eine sch6ne Stadt? (Este un trumos?)
Herr Fischer: Es ist eine wundersch6ne Stadt. (Este un minunat.)
Sie sollten hinfahren. (Ar trebui sä mergeli acolo.)
Frau Nowak: Ja, ich tue das nachste Woche. (Da, 0 sä merg säptämana viitoare.)
Repetati convorbirea, inchipuindu-vä
cä urmätoarele locuri.
Führen Sie das gleiche Gesprach.
Stellen Sie sich vor, Sie kennen die
folgenden Orte.
1. Pforzheim I Stuttgart
2. Oldenburg I Bremen
3. Tecklenburg I MOnster
V   räspunsurile cu ajutorul
C - Jlui .
44
Üb r rOfen Sie Ihre Antworten,
11 ich die CD anh6ren.
Drumul corect • Der richtige Weg si
in aceastä lectie invätati:
, , ,
• sä vä informati asupra anumitor lucruri
• sä aflati drumul pe care-I cäutati
• sä intrebali cat de departe se aflä locul cautat
Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Karin Nowak (K.N.), ein Mann (un bärbat) (M.)
K.N.: Scuzati-mä. Este in apropiere
vreo toaletä?
M. : Da, mergeti drept inainte. Est la
aproximativ 50 de metri.
Entschuldigen Sie. Ist hier in der
Nahe eine Toilette?
Ja, gehen Sie geradeaus. Sie ist
ungeftil1r 50 Meter entfernt.
Dialogul 2. Hans Weber (H.W.), eine Frau (0 femeie) (F.)
H.W. :
F.:
H.W.:
F.:
H.W.:
F. :
Scuzati-mä. Este in apropiere
vreun telefon?
Da, mergeli inainte. Pe partea
stängä e un telefon.
La ce distantä de aici?
,
Aproximativ 100 de metri.
Multumesc mult.
I
Nu aveli pentru ce.
Entschuldigen Sie. Gibt es hier in d ,
Nahe ein Telefon?
Ja, ge/Jen Sie geradeaus. Auf der
linken Straßenseite ist ein Telefon.
Wie weit ist es von hier entfernt?
Ungefahr 100 Meter.
Vielen Dank.
Gern geschehen.
Dialogul 3. Monika Schneider (M.S.) , eine Frau (0 femeie) (F.)
M.S.:
F.:
M.S.:
F. :
Scuzali-mä, vä rog. Este in apropiere
vreo farmacie?
Da. Luali-o pe prima stradä la stänga.
Este vis-a-vis de cinematograf.
Multumesc.
,
Cu pläcere.
Dialogul 4. Karl Fischer (K.F.), eine
K.F.: Scuzali-mä. Spre gara de est,
vä rog?
F. : Spre gara de est?
Piata Alexandru.
,
Entschuldigen Sie bitte. Ist hier in
der Nahe eine Apotheke?
Ja. Nehmen Sie die erste Straße
links. Sie liegt gegen aber dem Kino.
Danke schön.
Bitte.
nl l7uldigung. Zum Ostbahnhof,
I 111
7 11/11 tb I7nhof? Sie Oberqueren
  I /\/ , nderplatz.
45
I KAPITEL si Drumul corect • Der richtige Weg
K.F. :
F.:
K.F. :
F .:
K.F. :
F .:
Da.
o luati pe prima stradä la dreapta.
Da.
Apoi ajungeli la gara de est.
Multumesc.
,
Pentru putin.
J ,
, 11 /1111 n die erste Straße rechts.
) ' 1.
1111 I Inlnen Sie zum Ostbahnhof
( 111 l1öl1.
ill , ill .
Dialogul 5. Karin Nowak (K.N.), ein junger Mann (un tänär) (J.M.)
K.N. : Scuzati-ma. Cum ajung pe strada
spre Piata Alexandru, va rog?
J.M.: Mergeti tot drept inainte.
K.N.: Bine.
J.M.: Mergeli mai departe pe strada
aceasta ~ i apoi ajungeli pe strada
spre Piata Alexandru.
- '
K.N.: Inteleg. Multumesc.
La revede re.
J.M.: La revedere.
Entschuldigen Sie. Wie komme ich
auf die Straße zum Alexanderplatz,
bitte?
Sie fahren geradeaus weiter.
Gut.
Sie fahren geradeaus weiter und
dann kommen Sie auf die Straße
zum Alexanderplatz.
Ich verstehe. Danke.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Dialogul 6. Monika Schneider (M.S.), ein junger Mann (un tänar) (J.M.)
M.S.:
J.M ..
M.S.:
J.M. :
M.S.:
J.M.:
Scuzati-ma.
,
Da?
Spre strada Goethe, va Tog?
imi pare räu. Nu sunt de aici.
A ~ a   deci. Mu1tumesc.
Nu aveli pentru ce.
Entschuldigen Sie.
Ja?
Zur Goethestraße, bitte?
Es tut mir leid. Ich bin hier fremd.
Ach, so. Danke.
Nichts zu danken.
Cum se spune • Wie man's sagt
1. Cum intrebati daeä un loe se aflä in apropiere.
Wie Sie f ~ gen, ob etwas in der Nahe ist.
4
Drumul corect • Der richtige Weg
ein Telefon?
eine Apothe
eine Toilette? .
2. Cum intrebati care este drumul cautat.
,
Wie Sie nach dem Weg fragen.
3. Cum intrebati drumul exact atunci cänd sunteti la volan.
, ,
Wie Sie als Fahrer nach dem Weg fragen.
4. Cum arätati cuiva drumul exact.
,
Wie Sie den Weg weisen.
abbiegen = a se intoarc ,
47
I KAPITEL si Drumul corect • Der richtige Weg
folgen = a urma
5. Cum intrebati cät de departe se afla ceva.
Wie Sie fragen, wie weit entfernt etwas ist .
••
Exercitii • Ubungen
Exerciti ul 1.
,
Ascultati aceastä convorbire. Hören Sie sich dieses Gesprflch an.
,
Kar!: Die Bank ist sicher hier in der Nähe.
(Banca este sigur aici in apropiere.)
Seine Frau: Karl, ich werde fragen. (Karl, voi intreba.)
Entschuldigen Sie. Ist hier in der Nä/le eine Bank?
(Scuzati. Este in apropiere 0 bancä?)
inchipui1i-va ca sunteti cu Karl pe drum.
P uneli lntrebarile potrivite pentru a afla
unde sunt urmätoarele clädiri.
Stellen Sie sich vor, Sie sind mit Kar!
unterwegs. Stellen Sie die richtigen
Fr g n, um die folgenden Gebäude
zu find n.
1. Die Apotheke (f rm i)
2. Das Kino (cinemal f 11)
3. Die V-Bahn (m trll)
4. Das Postamt   p o ~ t )
48
Drumul corect • Der richtige Weg
Verificati-vä räspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
Exercitiul 2.
,
I   n Sie Ihre Antworten,
il1d In i ich die CD anhdrem.
Domnul doamna Schneider viziteazä
Berlinul pentru prima oarä. Au greutäli.
Ascultali dialogul.
Herr und Frau Schneider besuchen
Berlin zum ersten Mal. Sie sind in
Schwierigkeiten. Hören Sie sich den
Dialog an.
Frau Schneider: Mein Gott. (Doamne.)
Wir müssen eine Toilette finden. (Trebuie sä gäsirn 0 toaletä.)
Herr Schneider: Ich werde fragen. (Voi Intreba.)
Entschuldigen Sie. Ist hier in der NtJhe eine Toilette?
(Scuzati. Este In apropiere 0 toaletä?)
Imaginali-vä cä sunteli domnul Schneider.
Tntrebati de locurile pe care le cäutali.
Stellen Sie sich vor, Sie sind Herr
Schneider. Fragen Sie nach den
Einrichtungen, die Sie suchen.
Frau Scl1neider:
Wir müssen ein Postamt finden. (Trebuie sä gäsim 0  
Wir müssen eine U-Bahn finden. (Trebuie sä gäsim un metrou.)
Wir müssen eine Bank finden. (Trebuie sä gäsim 0 bancä.)
Wir nlüssen ein Telefon finden. (Trebuie sä gäsim un telefon.)
Wir müssen eine Apotheke finden. (Trebuie sä gäsim 0 farmacie.)
Wir müssen einen Parkplatz finden. (Trebuie sä gäsim 0 parcare.)
Wir müssen eine Haltestelle finden. (Trebuie sä gäsim 0 stalie.)
Exercitiul 3.
,
Aici sunt cateva räspunsuri pe care le-ali
putea obline. Citili-Ie aflali Intrebärile
care au fast puse.
Hier sind einige Antworten, die Sie
erhalten werden, wenn Sie nach dem
Weg fragen. Lesen Sie sie, und fin-
den Sie die Fragen heraus, die ge-
steilt wurden.
1. A:
8: Ein Telefon? Es tut mir leid. lell bin hier fr md.
(Un telefon? Imi pare räu. Sunt sträin.)
49
Drumul corect • D r richtige Weg
2. A:
B: Alex anderplatz? Sie überqueren di
(Piata Alexandru? Treceti podul ~   m
3. A:
B: Ja, es gibt eine Haltestelle in der Pari< I,
(Da, este 0 statie in strada Parcului.)
4. A:
B: Sie gehen die erste Straße nach links.
(0 luati pe prima stradä la stänga.)
5. A:
III} I i l7en dann geradeaus.
I pt Ir inte.)
B: Ich glaube, es gibt eine Apotheke auf der selben Seite mit dem Bahnhof.
(Cred ca e 0 farmacie pe partea cu gara.)
6. A:
B: Goethestraße? Sie fahren geradeaus weiter und dann biegen Sie in die dritte
Straße rechts ein.
(Strada Goethe? Mergeli tot drept ~   apoi a treia stradä la dreapta.)
7. A:
B: Sie überqueren den Alexanderplatz, dann gehen Sie geradeaus weiter und
Sie kommen zum Bahnhof.
(Traversali Piala Alexandru, apoi 0 luali tot inainte ~   ajungeli la garä.)
Verificali-vä räspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
Überprüfen Sie Ihre Antworten mit
Hilfe der CD.
50
Permisiune • Erlaubnis
in aceastä lectie invätati:
, , ,
• sä cereli 0 permisiune
• sä räspundeli la 0 rugäminte
• sä intrebali dacä ceva este lngäduit
•  
Dialogul 1. Uwe Schultz (U.S.), ein Polizeiagent (un agent de polilie) (P.)
U.S.:
P.:
U.S.:
P.:
U.S.:
Scuzati-mä.
,
Ce s-a intamplat?
Pot sä parchez aici?
Nu. Aici nu aveli voie sä parcali.
Dar dincolo? Pot sä parchez acolo?
P.: Nu. Nici dincolo nu aveti voie sä
,
p
arca
li.
U.S.: Imbecilul.
Entschuldigen Sie.
Was ist denn los?
Kann ich Ilier parken?
Nein. Hier dürfen Sie nicht parken.
Und dort drüben? Kann ich dort
drüben parken?
Nein. Dort drüben dürfen Sie auch
nicht parken.
Blddmann.
Dialogul 2. Ingrid Müller (I.M.), ihr Nachtbar (vecinul ei) (N.)
I.M.:
N.:
Domnule Fischer!
Ingrid? Tu Ce s-a intamplat?
Herr Fischer!
Ingrid? Bist du das? Was ist
denn los?
I.M.: Scuzali-ma, va rog, ca vä deranjez.
Am 0 panä.
Bitte entsc/luldigen Sie die Störung.
Ich habe einen Platten.
N.:
I.M.:
N.:
I.M.:
N.:
I.M.:
N.:
Ah, da. Intr-adevär.
Pot sa imprumut bicicleta dumnea-
voasträ?
Sigur.
Pot sä imprumut 0 geantä cu scule
pentru bicicletä?
Da. Sigur.
Multumesc mult.
,
Cu pläcere.
Ach, ja. Tatsächlicll.
Kann ich bitte Ihr Fahrrad borgen?
Aber ja.
K nn ich auch eine Satteltasche
b rgen?
Ab j . Gewiß.
VI J n nk.
)111 hehen.
51
Permisiune • rlaubnis
Dialogul 3. Ein junger Mann (un tänar) (J.M.), seine Frau (so1ia lui) (F.)
F .:
J.M.:
F.:
J.M.:
F.:
J.M.:
Pot sa iau dragä?
Nu. Imi pare räu.
(Consternatä) Nu pot sä 0 iau?!
Nu. Imposibil. .
Da-mi bani pentru taxi!
Nu. Nu am märunt.
(Dupä ce s-a mai gändit.)
De fapt, poli sa iei
F. : Nu. Nu-i nimic. Merg pe jos.
J.M.: imi pare rau.
F.: PU1in imi pasa. Cara-te!
(lese.  
J.M. : La dracu!!!
52
Kann ich das Auto nehmen, Liebling?
Nein. Es tut mir leid.
(UngIElubig) Ich kann es nicht nehmen?
Nein. Unmöglicl1.
Gib mir G Id fOr ein Taxi!
Nein. I 11 11 b kein Bargeld.
(N IJd m r sich noch einmal
ab (I t 11 t.)
u I ' nn I d Auto eigentlich doch
11 b 11.
"' 111 nicl1ts. Ich gehe zu
= lul/11;1 I ; .
1 , ' / '"" , al. H u ab!
( 111 /,;11 '" . 111 gl die Tür zu.)
;/1( ,/« 111
Permisiune • Erlaubnis
Dialogul 4. Monika Schneider (M.S.), ihr in (vecina ei) (N.)
M.S.: Doamnä Heller? Doamnä Heller,
sunteti aici?
Fr LI H lIer? Frau Heller, sind Sie da?
N.:
M.S.:
N.:
M.S.:
N.:
M.S.:
N.:
M.S. :
N.:
M.S.:
,
Da. Intrati, doamnä Schneider.

Ce s-a intamplat?
Pot sä mä uit pe ziarul dumnea-
voasträ?
Da. Sigur. Aici este.
Mu1lumesc. Vreau sä mä uit pe
programul de televiziune.
Da. Tn\eleg.
Pot sä il1in pu1in?
Sigur. L-am eitit deja.
Multumesc mult.

Nu ave1i pentru ce. La revedere,
doamnä Schneider.
La revedere, doamnä Heller.
Multumesc.
,
Ja. Kommen Sie herein, Frau
Schneider. Was ist denn los?
Kann ich bitte 1l1re Zeitung sehen?
Aber ja. Sicher. Hier ist sie.
Vielen Dank. Ich m(jchte mir das
Fernsehprogramm ansehen.
Ja, ja. Ich verstehe.
Kann ich sie ein paar Minuten
behalten?
Aber sic/Jer. Ich habe sie schon
gelesen.
Vielen Dank.
Nic/Jts zu danken. Auf Wiedersehen,
Frau Schneider.
Auf Wiedersehen Frau Heller. Danl<
Cum se spune • Wie man's sagt
1. Cum cereti sau dati permisiunea cuiva.
Wie Sie um Erlaubnis fragen und Erlaubnis erteilen.
Formule de acceptare
Gern. (Cu pläeere.)
Gern geschehen. (Cu pläcere.)
Sicher. (Desigur.)
Gewiß. (Desigur.)
Einverstanden. (Oe acord.)
Formule de refuz
I 11 I< nn nicht. (Nu pot.)
111 ni ht. (Nu se poate.)
i 11111111 lieh. (E imposibil.)
AI/. 7, ,111 n. (Exclus.)
N( 111 [ .' lI/I 117ir leid. (Nu. Tmi pare räu.)
53
Permisiune • Erlaubnis
Interdictii

Sie dürfen nicht. ..
Verboten.
(Nu ' v \1 VI ... )
(Inli .)
..
Exercitii • Ubungen
Exercitiul 1.
,
intrebali daca puteli imprumuta
urmataarele abiecte. Verificati-va
Fragen Sie um Erlaubnis, um die
folgenden Dinge auszuleihen, und
überprüfen Sie Ihre Antworten mit
Hilfe der CD.
,
raspunsurile cu ajutarul CD-ului.
Exemplu: Kann ich Ihr Fahrrad borgen?
(Beispiel)
Ihren Regenmantel (impermeabil)
Ihre Zeitung (ziar)
Ihr Buch (carte)
Ihren Kamm (pieptene)
Exercitiul 2.
,
Cineva va intreabä dacä paate sä
imprumute de la dumneavaasträ
anumite lucruri. Raspundeli variat.
Jemand wird Sie fragen, ob er sich
bestimmte Dinge bei Ihnen ausleihen
kann. Antworten Sie wahrheitsgeml1ß.
54
Gern. (Cu pläcere.)
Gewiß. (Desigur.)
Einverstanden. (0 a r .)
Ja. Sicher. (Da. Sigur. )
Ich kann nicht. (Nu p t.)
Es geht nicht. (Nu p t .)
Es ist unmöglicJ1. (Im ' i il.)
Ausgeschlossen. ( x I I )
Nein. Es tut mir lei I. (Nu. In" p' " I u.)
Permisiune • Erlaubnis
Räspundeti la urmätoarele intrebäri: B (. Illw rt I Sie die folgenden Fragen:
1. Kann ich bitte 1I1r Fahrrad b r n?
(Pot sä imprumut bicicleta dumneavoasträ?)
2. Kann ich bitte Ihre Zeitung b rgen?
(Pot sä imprumut ziarul dumneavoasträ?)
3. Kann ich bitte Ihren Rasierapparat borgen?
(Pot sä imprumut aparatul dumneavoasträ de ras?)
4. Kann ich bitte Ihren Kamm borgen?
(Pot sA Tmprumut piepteneie?)
5. Kann ich bitte Ihre Zahnpaste borgen?
(Pot sä imprumut pasta dumneavoasträ de dinti?)
6. Kann ich bitte Ihre Zahnbürste borgen?
(Pot sä imprumut peria dumneavoasträ de dinti?)
7. Kann ich bitte Ihr Auto borgen?
(Pot sä imprumut m a ~ i n a dumneavoasträ?)
8. Kann ich bitte Ihren Schlafanzug borgen?
(Pot sä imprumut pijamaua dumneavoasträ?)
9. Kann ich bitte Ihre Hose borgen?
(Pot sä imprumut pantalonii dumneavoasträ?)
Verifica1i-vä räspunsurile cu ajutorul
CD-ului. Se poate intämpla ca räspun-
surile dumneavoasträ sä difere de cele
ale autorilor.
Überprüfen Sie Ihre Antworten mit i   ~
der CD. Es mag sein, dass Ihre Antwor-
ten anders ausfallen als die der Autofl 11 .
55
Cälätoria • Reisen
A
In aceastä lectie invätati:
, , ,
• sä spune'i unde vre'i sä cälätoriti
• sä cumpärali bilete pentru diferite mijloac d t n port
• sä comandati un taxi
,
Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Hans Weber (H.W.), ein Angestellte (un salariat) (A.)
H.W.:
A.:
H.W. :
A.:
Un bilet dus pentru München,
clasa a II-a.
Da.
Cat costä?
200 märci.
Einmal München, zweite Klasse.
Ja.
Was kostet das?
200 Mark.
Dialogul 2. Karl Fischer (K.F .), eine Angestellte (0 salariatä) (A.)
K.F. :
A.:
K.F.:
A. :
K.F.:
Un bilet pentru Berlin, dus-intors.
Da.
Cät costä?
100 märci. Doriti cu loc?
,
Nu, multumesc.
,
Einmal Berlin und zurück, bitte.
Ja.
Was kostet das?
100 Mark. Möchten Sie einen Platz
reservieren?
Nein, danke.
Dialogul 3. Ingrid Müller (I.M.), der Busfahrer   de autobuz) (B.)
I.M.: Mergeli la garä?
B.: Da.
I.M. : imi puteti spune cand trebuie
sä cobor?
B.: Da, cu pläcere.
I.M.: Multumesc.
,
Dialogul 4. Peter Heller (P .H.), ein Ang
P .H.: (la telefon) Alo! Un taxi, va rag.
A. : Ce adresä aveti?
,
P.H. : Strada Parcului 15.
56
Fahren Sie zum Bahnhof?
Ja.
Können Sie mir bitte sagen, wann
ich aussteigen muss?
J I rn.
o nke.
( In T I {; n) Hallo! Ein Taxi, bitte.
W, I' Hlt t 111( Adresse?
I ) ' H I 'lI 1 .
A.:
P.H.:
A.:
P.H.:
Cälätoria • Reisen
Unde dorili sä mergeli?
La garä.
in regulä. in zeee minute.
Multumese. La revedere.
,
WO/1;n mOchten Sie fahren?
Zum B hnhof
In Ordnung. In 10 Minuten.
Danke. Auf WiederhOren ..
Dialogul 5. Hans Weber (H.W.), eine Angestellte (0 salariatä) (A.)
A. :
H.W. :
A. :
H.W.:
A.:
H.W.:
A. :
H.W. :
A. :
H.W.:
A.:
H.W. :
A.:
H.W.:
A.:
H.W. :
A.:
H.W.:
A.:
H.W. :
Bunä ziua. Pot sä vä ajut?
Bunä ziua. Mai este azi vreun zbor
spre Berlin?
Este un zbor la ora 18:00.
E direct?
Da, sigur.
Cand ajunge?
Ajunge la ora 20:00.
Bine. Un bilet dus, vä rog.
Ce clasä?
Clasa turist.
Da. Dori1i un loe pentru fumätori
sau nefumätori?
Pentru nefumätori, vä rog.
Costä 500 märei.
Vä scriu un Eurocee. E posibil?
E in ordine.
Cänd pot inregistra bagajele?
Pute1i sä le inregistrali la ora 17: 15.
$i care este numärul de zbor?
Zborul nr. 578.
Multumesc.
,
Guten Tag. Kann ich Ihnen 11 elfen ?
Guten Tag. Gibt es heute noch einen
Flug nach Berlin?
Es gibt einen Flug um achtzehn Uhr.
Ist er direkt?
Ja, gewiß.
Wann kommt er an?
Er kommt um 20 Uhr an.
Gut. Einmal einfach, bitte.
Welche Klasse?
Touristenklasse, bitte.
Jawohl. Möchten Sie einen Raucher-
oder Nichtraucherplatz?
Nichtraucher, bitte.
Das macht 500 Mark.
Ich stelle Ihnen einen Euroscheck
aus. Geht das?
In Ordnung.
Wann kann ich einchecken?
Sie können um 17: 15 Uhr einchecken.
Und wie ist die Flugnummer?
Flug Nr. 578.
Dan/<e.
eum se spune • Wie man's sagt
1. Cum spuneti unde doriti sä p1ecali.
Wie Sie sagen, wohin Sie fahren w   ~ I I .
57
IKAPI;fEU 101 Cälätoria • R isen
I Einooll .na9IMünchen.
r Ein'mal nach MOncherLpn(f zurück. I Un bil t pentru Manchen dus;Tnfors. J
,:: Blatz
Raucherplatz
Nichtraucher latz
: un loc? .
un loc pentru fumfJtori?·
loc en/ru nefumfJtori
2. Cum intrebati de ora de sosire plecare.
Wie Sie nach Ankunftszeiten und Abfahrzeiten fragen.
WIi)' '2 ' ';).)5 3
,,':Javlonu/? '
58
avionttl?
      .
""trenul?Jw: ..
Cälätoria • Reisen
..
Exercitii • Ubungen
Exercitiul1.
,
Imaginati-vä cä doriti sä plecati la
München, deoarece veti locui acolo.
,
Oe aceea, doriti un bilet doar dus.
,
Stellen Sie sich vor, Sie möchten nach
MOnchen fahren, weil Sie dort wohnen
werden. Sie brauchen deshalb eine
einfache Fahrkarte.
Spuneti: Sie sagen:
Einmal einfach nacl1 Müncl1en. (Un bilet dus pentru München.)
Imaginati-va ca trebuie sä mergeli la
München la 0 conferintä. Oe aceea,
,
doriti un bilet dus-intors.
,
Stellen Sie sich vor, Sie müssen nach
München um einer Konferenz beizu-
wohnen. Sie möchten deshalb eine
Rückfahrkarte.
Spunel i: Sie sagen:
Einmal nach München hin und zurück. (Un bilet pentru München dus-intors.)
Ce spun   c e ~ t i oameni? Was sagen diese Leute?
1. Herr Heller wird in Leipzig wohnen. (va locui in Leipzig)
2. Frau Schneider will MOncl1en besuchen. (vrea sä viziteze München-ul)
3. Herr Schulz will Heidelberg besuchen. (vrea sä viziteze Heidelberg-ul)
4. Herr Weber muss in Leipzig einer Konferenz beiwohnen.
(trebuie sä meargä la Leipzig la 0 conferinlä)
5. Herr Fischer wird in Dresden leben. (va träi in Dresda)
6. Herr Müller fäl1rt zum Studium nach Berlin. (pleacä sä studieze la Berlin)
7. Frau Nowak fährt fOr eine Woche nach München.
(pleacä pentru 0 säptämänä la München)
8. Frau Salim fährt zum Studium nach Berlin. (pleacä sä studieze la Berlin)
9. Herr Günter will Bulgarien besuchen. (vr Y viziteze Bulgaria)
10. Frau Richter will Rostock besuchen. (vr v vi zit e Rostock-ul)
59
Cälätoria • Reisen
Exercitiul 2.
,
Ascultati urmätoarea convorbire: HOr n ie sich das folgende Gesprtich:
,
Der Tourist:
Der Busfahrer:
Der Tourist:
Der Busfahrer:
Der Tourist:
Fahren Sie zum Brandenburger Tor?
Ja.
Können Sie mir bitte sagen, wann ich aussteigen muss?
Ja, gern.
Danke.
Imaginali-vä cä doriti sä mergeti in
urmätoarele locuri. Ce spuneti dv.
ce spune  
Stellen Sie sich vor, Sie wollen zu
folgenden Fahrzielen. Was sagen
Sie und was sagt der Fahrer?
1. Goethestraße 4. Stadtzentrum 7. Ostbahnhof
2. Alexanderplatz 5. Berliner Straße 8. Hauptbahnhof
3. Pergamon-Museum 6. Flughafen 9. Weimarstraße
Verificati-vä räspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
Überprüfen Sie Ihre Antworten mit
Hilfe der CD.
Exercitiul 3.
,
Dori1i sä lua1i avionul spre Hamburg.
Salariatul de la aeroport vä pune
cäteva intrebäri. Ascultati aceste
Sie möchten nach Hamburg fliegen.
Die Reisebüroangestellte stellt Ihnen
einige Fragen. Hören Sie sich diese
Fragen und die Antworten auf der
CD an.
,
intrebäri räspunsurile pe CD.
Der Angestellte:
Sie:
Der Angestellte:
Si :
rAng Ilt
I :
I .
(
Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? (Bunä ziua. Pot sä vä ajut?)
Ich will nach Hamburg fahren. (Vreau sä merge la Hamburg.)
Gibt es heute noch einen Flug? (Mai este azi un zbor?)
Um wieviel Uhr? (La ce orä?)
Der Flug geht um 17 Uhr ab und kommt um 19 Uhr an.
(Pleacä la ora 17 ajunge la ora 19.)
Einmal Hamburg, bitte. (Un bilet pentru Hamburg, va rog.)
Eine Rückflugkarte? (Dus-intors?)
Nein. Einmal einfach, bitte. (Nu. Unul dus, va rag.)
Erste Klasse oder Touristenklasse? (Clasa 1 sau clasa turist?)
Touristenklasse. (Clasa turist.)
Cälätoria • Reisen
Der Angestellte: Möchten Sie einen Raucher- od r Ni     t ~ ucherplatz?
(Dorili un loe pentru fumätori sau nefumätori?)
Sie: Nichtraucher, bitte. (Nefumätori, va rag.) Danke. (Mul\umesc.)
Repetali convorbirea de mai sus.
Folositi urmätoarele informatii.
, ,
1. AF 760 Berlin 2. AF 742 Bremen
Verificali-vä räspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
Wiederholen Sie die vor/1erge/1ende
Gesprachssituation.
Benützen Sie hierzu die folgenden
Informationen.
3. Düsseldorf 4. Nürnberg
Überprüfen Sie Ihre Antworten mit
Hilfe der CD.
61
Dificultäti in vorbire •
,
Sprachprobleme
A
In aceastä lectie invätati:
, , ,
• sa spuneti ca nu intelege1i ceva
• sa intrebali cum se traduc unele cuvinte sau propozitii
• sa rugali sa vi se repete un enunl
Dialoguri • Dialoge
Dialogul1. Peter Heller (P.H.), ein Ausländer (un strain) (A.)
P.H.: Deci, "an die Arbeit".
A.: Cum? "An die Arbei!"? Nu in1eleg.
P . H. : "An die Arbeit".
A.: Ce inseamnä asta?
P.H.: "Die Arbeit" inseamnä "munca". "An
die Arbeit" inseamna "la munca".
A.: In1eleg. Mullumesc.
Also, an die Arbeit.
Wie bitte? "An die Arbeit?"
Ich verstehe nicht.
An die Arbeit.
Was heißt das?
Die "Arbeit" heißt Arbeit. "An die
Arbeit
Jl
heißt an die Arbeit zu gehen.
Ach, so. Ich verstehe. Danke.
Dialogul 2. Eine Verkäuferin (0 vänzatoare) (V.), ein Tourist (un turist) (T.)
T.:
V.:
T.:
V.:
T.:
V.:
T. :
o vedere, va rog.
Pofti1i. 15 pfenigi, va rog.
Nu am decät 0 härtie de 100 märci.
imi pare rau.
  repede) Nu-i nimic.
Poftim? Puteti vorbi mai rar?
,
  rar) Nu-i nimic.
Ah, da. Am inteles. Multumesc.
, ,
Eine Ansic/ltskarte, bitte.
Bitte schön. 15 Pfennig, bitte.
Ich habe nur einen 100 Mark-Schein.
Es tut Inir leid.
(Spricht schell) Das macht nichts.
Wie, bitte? Können Sie etwas
langsalner sprechen?
Das macht nichts.
Acll, so. Ich verstehe. Danke.
Dialogul 3. Uwe Schulz (U.S.), eine Ausländerin (0 sträinä) (A.)
A. : Scuzati-mä, domnule Schulz.
,
Cum se asta in germana?
U.S. : Se "päine alba".
A.: Ah, da. asta?
um se asta?
U. num "paine neagra".
6
Ent 11uldigung, Herr Schulz.
Wi 11 ißt d s auf deutsch?
o i I Weißbrot.
A 11, . Und d s?
Wi I, i t ?
brot.
Dificultäti in vorbire •
,
Sprachprobleme
Dialogul 4. Hans Weber (H.W.) , eine rumänische Kollegin (0 colegä romäncä) (K.)
(Hans Weber merge cu     prin
Berlin cu 0 colegä romäncä.)
K.: (Aratä un indicator)
Cum se asta?
H. W. : Ascultati'
Se pronunlä:
Potsdam.
Incercati!
I
K.: Potsdam.
H.W: : Corect. Este foarte bine.
(Hans Weber fahrt nach Berlin mit
einer rumanischen Kollegin.)
(Zeigt auf ein Verkehrsschild)
Wie spricht man das aus?
HOren Sie zu! Es wird sO
ausgesproc/1en:
Potsdam.
VerSUC/len Sie es!
Potsdam.
Richtig. Das ist sehr gut.
Cum se spune • Wie man's sagt
1. eum spuneti cä nu intelegeti ceva.
eum intrebati sensul unui cuvant.
,
Wie Sie sagen dass Sie etwas nicht verstehen.
Wie Sie nach der Bedeutung von etwas fragen.
2. eum rugati pe cineva sä repete mai rar mai clar.
Wie Sie um eine langsamere und klarere Wiederholung bitten.
langsamer
klarer
cev ,
mai
I
mal
63
111
Dificultäti in vorbire •
,
Sprachprobleme
3. eum rugati pe cineva sä vä spunä cum se pronuntä un cuvant.
Wie Sie um Buchstabierung bitten.
••
Exercitii • Ubungen
Exercitiul 1.
,
Cum vä descureati in urmätoarele Wie Sie mit folgenden
Sprachproblemen fertigwerden :
,
situatii?
,
A: Eine Deutsche/ein Deutscher spricht: (0 nemloaieä/un neaml
1. undeutlich
(neclar)
2. zu schnell
(prea repede)
3. mit einem Akzent
(cu un accent)
B: Sie verstehen nicht und bitten: (Nu inlelegeli rugali:)
1. um Wiederholung
(sä repete)
3. um langsamere Wiederholung
(sä repete mai rar)
2. um Buchstabierung
(sä silabiseascä)
4. um deutliches Sprechen
(sä vorbeascä mai clar)
Aiei sunt expresiile utile:
64
Entschuldigung. Ich verstehe nicht. Es i tundeutlich. (Seuzati, nu inteleg.)
Was heißt das? Sie sprechen zu schnell. (Ce inseamnä asta?)
Wie bitte? Ich glaube, Sie sprechen mit inel Akzent. (Cum?)
KOnnen Sie etwas langsamer sprechen? Wiederholen Sie, bitte.
(Puteli vorbi ce va mai rar?)
Wie schreibt man das? Buchstabieren i, I itt . ( um se serie asta?)
Wiederholen Sie, bitte, langsamer. (R p t \i, v .)
Können Sie etwas klarer sprechen? Ein 1 iß /} 11 I III/i / r?
  vorbi ceva mai clar?)
Dificultäti in vorbire •
,
Sprachprobleme
Exercitiul 2.
,
Ascultali urmätorul dialog ~   refaceli-I
folosind informatiile date.
,
A: Hier ist der A.S. T.A. (Aici e A.S.T.A.)
HOfi n Sie sich die folgende
G prtJchssituation an. Wiederholen
Si sie. Benutzen Sie die Informa-
tionen, die Sie Ilaben.
B: Entschuldigung. ICh verstehe nicht. A.S. T.A. 7 Was heißt das?
(Scuza1i. Nu in1eleg. Ce inseamnä?)
A: A. S. T.A. heißt: Allgemeiner Studenten-Ausschuß.
(A.S.T.A. inseamnä Comitetul General al Studenlilor.)
D.G.B. - Deutscher Gewerkschaftsbund (Federalia Sindicatelor Germane)
E.W.G. - Europi1ist;he Wirtschaftsgemeinschaft
(Comunitatea Economicä Europeanä)
V.H.S. - Volkshochschule (Universitatea Popularä)
I.H.K. - Industrie- Lind Handelskammer (Camera de Comert ~   Industrie)
Verificali-va raspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
Oberprüfen Sie Ihre Antworten mit
Hilfe der CD.
65
IKAPITEL 121 Profesiuni • Berufe
..
In aceastä lectie invätati:
, , ,
• sä vorbili despre profesiuni
• sä Intrebali pe cineva ce profesiune are ~ i und lucreaza
Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Peter Heller (P .H.), Karin Nowak (K.N.)
P.H.:
K.N.:
P.H.:
K.N. :
P.H. :
K.N. :
Ce profesiune aveli?
Sunt secretara ~ i receplionera.
Unde lucrati?
,
Lucrez la D.J.H.
D.J.H.? Ce este asta?
Sunt casele pentru tineret.
P.H.: ~ i va place?
K.N.: Da. Munca mea Imi place foarte
mult. Este faarte interesanta.
Was tun Sie beruf/ich?
Ich bin Sekretärin und Empfangsdame.
Wo arbeiten Sie?
Ich arbeite im D.J.H.
D.J.H. ? Was ist das?
Das sind die Deutschen
Jugendherbergen.
Und das gefällt Ihnen?
Oh, ja. Meine Arbeit gefällt mir sehr.
Sie ist sehr interessant.
Dialogul 2. Karin Nowak (K.N.), Peter Heller (P .H.)
K.N.: Dar dumneavoastra? Cu ce
va ocupali?
P .H.: Sunt medic. Oe fapt, am fost medic.
K.N.: Ce vreli sa spuneli?
P.H.: Sunt pensionar.
K.N.: ~ i va place asta?
P.H.: Da. Imi place mult.
K.N. : Cum a ~ a  
P.H.: Datorita libertatii. Asta e bine.
,
Und Sie, was machen Sie?
Ich bin Arzt. Das heißt, ich war Arzt.
Was wollen Sie damit sagen?
Ich bin pensioniert.
Gefällt Ihnen das?
Oh, ja. Das gefällt mir sehr.
Wieso?
Es ist die Freiheit. Das ist gut.
Dialogul 3. Ingrid Müller (I.M.), Uwe Schulz (U.S.)
I.M.:
U.S.:
I.M. :
U.S.:
I.M.:
U .. :
I.M.:
Cu ce va ocupali?
Sunt directar la D.E.F.A.
Lucrati 0 zi 'intreagä?
Lucrez 45 are pe saptämanä.
ste mull.
st prea mult!
Av ti duminicile libere?
,
Was machen Sie beruf/ich?
Ich bin Manager bei D.E.F.A.
Arbeiten Sie ganzttlgig?
Icl1 rbeite 45 Stunden pro Woche.
o i l vi I.
o i t zu viel!
H '11. n i nntags frei?
Profesiuni • Berufe
U.S.: Da.
I.M.: Concediul vi se
U.S.: Da, da. Cinci saptämäni.
J n.
H L 11 i b za/1/ten U aub?
J , j Ont Wochen.
Cum se spune • Wie man's sagt
1. Cum intrebati pe cineva ce profesiune are.
Wie Sie fragen, welchen Beruf jemand hat.
<
..  
:'
Sie .
(Ea)
Er
- (EI)
67
Profesiuni • Berufe
2. Cum int bati unde lucreazä cineva.
,
n, wo jemand arbeitet.
3. Cum intrebati pe cineva cäte ore lucreazä pe säptämänä.
Wie Sie fragen, wie viele Wochenstunden jemand arbeitet.
4. Cum intrebati pe cineva dacä-i place profesiunea ce 0 are.
Wi fr gen, ob jemand seine Arbeit mag.
,
Exercitiul 1.
,
Profesiuni • Berufe
'gefällt mir gut
'ist interessant.
·gefällt mir nicht.
.: st'nicht interessant:::
. ):
.•. place. :'
  Li fj/lj n tere sa ritä.  
..
Exercitii • Ubungen
Spune1i cä lucrati pentru urmätoarele firme: Sagen Sie, dass Sie für die folgenden
Firmen arbeiten:
Exemplu:
Ich arbeite bei B.M. W (Lucrez la B.M.W.)
Beispiel:
1. Siemens.
2. A.D.A.C. (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) - Automobil-clubul german
3. H.O. (Handelsorganisation) - Organizatia de comert
Verificati-va raspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
Spuneti ca sotia sau solul dumneavoastra
lucreazä pentru acelea§i firme.
Spuneti ca fratele sau sora dumneavoas-
trä lucreazä pentru acelea§i firme veri-
ficati-vä raspunsul cu ajutorul rezolvärilor
din manual.
Exercitiul 2.
,
Angestellte (salariat)
Architekt (arhitect)
Arzt (medic)
Arztin (doctori1ä)
Beamte (magistrat/salariat)
Beamtin (magistraUsalariata)
OberpriJfen Sie Ihre Antworlen mit
Hilfe der CD.
Sagen Sie, dass Ihre Frau oder Ihr
Mann für dieselben Firmen arbeitet.
Sagen Sie, dass Ihr Bruder oder Ihre
Schwester für dieselben Firmen arbei-
tet, und iiberprüfen Sie Ihre Antworlen
;,n Lösungsteil des Buclles.
LI 11/1 It r (contabil)
/11 " ($ofer)
li. , (li (frizer)
/11 .1 ,nI "(,, (inginer)
Kr",1 ,11/ fI ,. r (asistent medical)
f I nl1l lIf) fI ,. (in (asistentä medicalä)
69
Profesiuni • Berufe
Kas ie r (casier)
Kassiefi rin (casieri1ä)
Kaufmann (om de afaceri)
Lehrer (profesor)
Lehrerin (prof so r )
Mechaniker (mec I i )
Ober (chelner)
Schauspieler (actor)
Schauspielerin (actritä)
Sekretär (secretar)
Sekretärin (secretarä) Putzfrau (femeie de s rviciu)
Rechtsanwalt (avocat)
Exercitiul 3.
,
Spuneti cä aveti urmätoarele profesiuni
~   verificati-vä räspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
Sagen Sie, dass Sie die folgenden
Berufe ausüben, und überprüfen Sie
Ihre Antworten mit Hilfe der CD.
Ich bin ... (Eu sunt. .. )
Architekt (arhitect)
Lehrer (profesor)
Lehrerin (profesoarä)
Arzt (medic)
Arztin (doctori1ä)
Ingenieur (inginer)
Mechaniker (mecanic)
Rechtsanwalt (avocat)
Sekretär (secretar)
Sekrettlrin (secretarä)
Friseur (frizer)
Friseuse (frizeritä)
Spuneti apo i ce profesiune aveti in
realitate.
Nun sagen Sie, welchen Beruf Sie
wirklich ausüben.
Exercitiul 4:
Sie
Sie
Sie
Sie
Sie
Sie
,
: Nehmen Sie Platz, bitte. (Luati loc, vä rog.) Wie heißen Sie? (Cum vä numiti?)
: Wo wohnen Sie? (Unde locuili?)
: Was sind Sie von Beruf? (Ce profesiune aveti?)
: Und das geft3llt Ihnen? (!?i vä place?)
: Wollen Sie ganztägig arbeiten? (Doriti sä lucrati toatä ziua?)
: Wie viele Stunden pro Woche können Sie arbeiten? (Cäte ore pe säptämänä
pute\i sä lucrali?)
nk . (Mul\umesc.)
As ull \i I1 trebarile pe CD ~   räspundeli
la I .
Hör n i sich die Fragen auf der
CD n un beantworten Sie sie.
70
Acasä • Zu Hause
in aceastä lectie invätati:
, , ,
• sä vorbili despre locuinta dumneavoasträ
• sä intrebali pe cineva unde
• sä intrebati pe cineva de cand intr -un loc
Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Hans Weber (H.W.), IIse Heller (I.H.)
H.W.:
I.H.:
H.W.:
I.H.:
H.W.:
I.H .:
Unde locuiti , doamnä Heller?
,
Locuim In centrul Berlinului.
Ave'i 0 casä sau un apartament?
Locuim intr-o casä unifamilialä.
Este mare sau micä?
E destul de mare. Avem
camere.
H.W.: Este intr-adevär mare. Oe cand
locuiti la Berlin?
,
I.H.: Oe douäzeci de ani.
Wo wohnen Sie, Frau Heller?
Wir wohnen im Stadtzentrum von Berlin.
Haben Sie ein Haus oder eine WO/Jnung?
Wir wohnen in einem Einfatni!ien/1aus.
Ist es groß oder klein?
Es ist ziemlich groß. Wir haben sechs
Zimmer.
Das ist wirklich groß. Wie lange
wohnen Sie schon in Berlin?
Seit zwanzig Jahren.
Dialogul 2. Monika Schneider (M.S.) , Peter Heller (P .H.)
M.S.:
P.H.:
M.S.:
P.H.:
M.S.:
P.H.:
M.S.:
P.H. :
M.S.:
P.H.:
M.S. :
P.H.:
U nde v-ati cazat?
,
La Hotel "Astoria".
Unde se aflä?
E in apropierea gärii.
Da. Inleleg. Aveti 0 camerä
frumoasa?
Am 0 camerä la etajul al treilea.
Sper ca e  
Din pacate, e destul de mult
zgomot, dar camera e curata.
$i am baie.
E bine. Hotelul e bine situat?
Metroul este la 0 sutä de metri.
Oe cand sunteti aici?
, .
Oe joi.
Wo sind Sie untergebracht?
Im Hotel "Astoria".
Wo ist denn das?
Es ist in der Nahe vom Bahnhof
Ja. Ich verstehe. Haben Sie ein
schönes Zimmer?
Ich habe ein Zimmer im driften Stock.
Ich hoffe, es ist ruhig.
Leider ist es ziemlich laut, aber das
Zilnlner ist sauber. Und ich habe auch
ein Badezimmer.
Gut. Und das Hotel ist günstig gelegen?
Die U-B I1n-Station ist 100 Meter entfernt.
Wi I n ind Sie sC/Jon da?
il onn I t g.
71
Acasä • Zu Ha use
Dialogul 3. Peter Heller (P .H.), Uwe Schul ( . .)
P.H. :
U.S. :
P.H.:
U.S.:
P.H.:
U.S.:
P.H.:
U.S.:
P.H.:
U.S.:
P.H.:
U.S.:
Unde locuiti?
,
Locuiesc pe strada Schiller.
La ce numar?
Numarul noua.
Ce tel de locuinta aveti?
, ,
Am un apartament mobilat.
L-ati inchiriat?
,
Da. Sigur.
Este scump?
Este destul de avantajos.
Locuiti singur?
Da. Singur.
W W 1111 11 Sie?
Ich w 1111 in der Schillerstraße.
Wel /J Nummer?
Numlner neun.
Was tor eine Wohnung haben Sie?
Ein möbliertes Appartement.
Sie haben es gemietet?
Ja. Natürlich.
Ist es teuer?
Es ist ziemlich günstig.
Wohnen Sie allein?
Ja. Allein.
Cum se spune • Wie man's sagt
1. Cum intrebati pe cineva unde locuie§te.
Wie Sie fragen, wo jemand wohnt.
Wo
wohnen
Sie?
(Un
I ui(i . )
.. Einzimmerwohnu
Acasä • Zu Hause
2. Cum intrebali pe cineva de cät timp stä intr-o locuinlä.
Wie Sie fragen, seit wie langer Zeit jemand in In r Wohnung wohnt.
n erlin
  '
Zilele saptämänii Lunile anului
duminica Sonntag
. .
Januar iulie Juli -
lanuane -
funi - Montag februarie - Februar august - August
marti - Dienstag martie - Marz septembrie - September
,
. .
Mittwoch aprilie April octombrie Oktober mlereun -
JOI
Donnerstag mal Mai noiembrie November
vlnen Freitag lunle Juni deeembrie Dezember
- Samstag
3. Cum explicati unde e situatä 0 locuintä.
Wie Sie die Lage einer Wohnung beschreiben .
••
Exercitii • Ubungen
Exercitiul 1.
,
Aici este 0 listä cu diferite tipuri
de locuinte.
,
Hier ist eine Liste von unterschiedlichen
Wol1nungstypen.
ein Appartement (apartament)
ein Einfamilienhaus (casä unifamilialä)
in m IJ/i rt s Appartement
( p rt m nt mobilat)
ill(J I .iziln/nerwohnung
( p I I In nt cu trei camere)
73
Acasä • Zu Ha use
Citi'i informa'iile urmätoare: 11 n i ich die folgenden
1111 ti n n an:
Frau Müller - ein Appartement (apartam nt)
Frau Nowak - ein Einfamilienhaus (casa u ifamilialä)
Herr Weber - eine Vierzimmerwohnung (apartament cu patru camere)
Herr Schulz - ein möbliertes Appartement (apartament mobilat)
Herr Fischer- ein Haus (casä)
a) Tntrebati aces te persoane unde
locuiesc.
Fragen Sie diese Leute,
wo sie wohnen.
Exemplu:
Beispiel:
Haben Sie ein Haus, Frau Schneider?
b) Acum räspundeti verificändu-va
raspunsurile cu ajutorul CD-ului.
Jetzt antworten Sie und überprüfen Sie
Ihre Antworten mit Hilfe der CD.
Exemplu: Haben Sie ein Haus, Frau Schneider? (Ave1i 0 casa, doamna Schneider?)
Beispiel: Nein, ich habe eine Zweizimmerwohnung. (Nu, am un apartament cu doua
camere.)
c) Acum intrebati pe altcineva unde
locuiesc aceste persoane verifi-
cati-va raspunsurile la
manualului.
Jetzt fragen Sie jemand anders,
wo diese Personen wohnen, und
überprüfen Sie Ihre Antworten im
Lösungsteil des Buches.
Exemplu: Wohnt Frau Schneider in einem Einfamilienhaus?   doamna
Schneider intr-o casa unifamilialä?)
Beispiel: Nein, sie wohnt in einer Zweizimmerwohnung. (Nu, intr-un
apartament cu doua camere.)
Exercitiul 2.
,
Va amintiti urmatoarele propozitii? Erinnem Sie sich an diese Satze?
U nde locuiti? Wo wohnen Sie?

Ce tel de locuinta aveti?
. ,
W. tOr ine Wohnung haben Sie?
Oe cänd stati acolo? Wi I n ind Sie schon dort?

Casa este situata bine? I t I H LI in einer günstigen Lage?
Locuiti singur(ä)? W 1)11 11 11 in?
74
Acasä
Imagina1i-vä <;ä vorbiti cu una din
persoane urmätoare.
• Zu Hause
SI 11 11 i ich vor, dass Sie sich mit
ein 1 I ,I r r; / nden Personen
uni r/1 /t n. Übernehlnen Sie beide
Rollen.
a) Anna Wink/er wohnt in einer Einzimmerwohnung in der Parkstraße 3 seit
zehn Jahren. (Anna Winkler   Intr-o garsonierä in strada Parcului
nr. 3 de 10 ani.)
b) Kar! Schmidt wohnt in einem mOb/ierlen Appartement in der Nahe vOln
Bahnhof seit MQnfaf/. (Karl Sghmidt IQcuie$te intr.;un aflartament mobUat
langa gara de lunl.)
c) Herr und Frau Heller wohnen in einem Einfamilienhaus in der Blumen-
straße 4 seit Januar. (Domnul doamna Heller locuiesc intr-o casä
unifamilialä In strada Florilor nr. 4 din ianuarie.)
Verificati-vä dialogurile a) b) cu
ajutorul CD-ului , iar dialogul c) in
partea cu räspunsuri din manual.
Oberprüfen Sie die Gesprt3ch a) und b)
mit Hilfe der CD und das Gesprt3ch c)
im L(Jsungstei/ des Buches.
75
A-
In casä • Im Haus
'"
In aceastä lectie invätati:
, , ,
• sä vorbi1i despre diferite locuin1e
Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. IIse Heller (I.H.), Monika Schneider (M.S.)
I.H.:
M.S.:
I.H.:
M.S.:
I.H.:
M.S.:
I.H.:
imi place mult casa Dv.
Asta e camera de zi?
Da. Asta e camera noasträ de zi.
Aveli ~ i sufragerie?
Da. Este aläturi.
Cäte dormitoare aveti?
,
Douä. Unul al meu ~ i allui Peter.
Celälalt este al'ui JÜrgen.
Da. Desigur.
Ich mag Ihr Haus sehr.
Ist dies das Wohnzimmer?
Ja. Das ist unser Wohnzimmer.
Und haben Sie auch ein Eßzimmer?
Ja. Es ist nebenan.
Wie viele Schlafzimmer haben Sie?
Zwei. Eins gehört mir und Peter.
Das andere gehört JÜrgen.
Ach, ja. Natürlich.
Dialogul 2. Karin Nowak (K.N.), Hans Weber (H.W.)
K.N.:
H.W.:
K.N.:
H.W.:
K.N.:
H.W.:
K.N.:
H.W.:
K.N.:
H.W.:
Hans, spune-mi te rog cum aratä
locuinta familiei Heller?
,
Au 0 locuintä foarte frumoasä.
,
Este pe strada Goethe.
Da. Asta ~ t i u  
Dar cum aratä pe dinäuntru?
Are 0 sufragerie, 0 camerä de zi,
o bucätärie, 0 baie cu WC ~ i
cäteva dormitoare.
Cäte dormitoare au?
Asta nu ~ t i u  
Asta-i tot?
Nu, au ~ i un balcon.
Hans, sag Inal. Wie sieht die Wohnung
der Heller aus?
Sie haben eine sehr schöne Wohnung.
Sie ist in der Goethestraße.
Aber ja. Das weiß ich.
Aber wie sieht es innen alls?
Es gibt ein Eßzimmer, ein Wohnzimmer,
eine Küche, Badezimmer mit WC und
einige Schlafzimmer.
Wie viele Schlafzimmer haben sie?
Das weiß ich nicht.
Ist das alles?
Nein, sie haben auch einen Balkon.
A
In casä • Im Haus
Dialogul 3. Karin Nawak (K.N.), ein Freund (un pri t n) (F. )
K.N.: Vii la mine? K 1111n t du zu Inir?
F.: Da. Cu pläcere. Unde   Ja. Gern. Wo wohnst du?
K.N.: Am 0 micä garsanierä.
F.: Unde?
Ich h be eine kleine Einzimmerwohnung.
Wo denn?
K.N.: Tntr-un blac in strada Florilor. In einem Wohnblock in der Blulnen-
straße.
F.: La ce numär? Welche Nummer?
K.N.: Numärul 182, la etajul patru. Nummer 182, im vierten Stock.
Hoffentlich gibt es einen Lift. F. : Sper cä este lift.
Cum se spune • Wie man's sagt
1. Cum cereti sä vi se descrie 0 locuintä.
, ,
Wie Sie nach der Beschreibung einer Wohnung fragen.
Pronumele posesiv
Das Possessiv ronomen - Nominativ
N m n
meine
n
euer eure eure
__ - .-
abe eIne ohnung. Meine Wohnung ist groß.
..............
Ich habe ein Appartement. M in Appartement ist groß.
Eu am 0 lacuintä. La uin'rl ,n ( m r .
Eu am un apartament. /\p rl ;-lIfl . r tl,l In U mare .
77
A-
IKAPITEL 111
In casä • Im Haus
2. eum intrebati cate camere are.
,
Wie Sie fragen, wie viele Räume es gibt.
••
o sLifrage
o  
o bucät
o bailf: "
douS ···.:
darmita '
Exercitii • Ubungen
Exercitiul 1.
,
Imaginati-vä cä urmätoarele locuinte
vä apar1in. Räspundeti la intrebäri
verificati-vä räspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
Schlafzimmer
(dormitor)
Arbeitzimmer
Balkon
7
(birou)
(balcon)
78
{1
Stellen Sie sich vor, die folgenden
Wohnungen gehören Ihnen. Beantwor-
ten Sie die Fragen und OberprOfen Sie
Ihre Antworten mit Hilfe der CD.
Kinderzimmer Wohnzimmer
(camera copiilor) (camera de zi)
I
Küche
Korridor
L
(bucätärie)
(corldor)

Bad
(baie)
oft
In casä • Im Haus
Terrasse
(terasä)
Wohnzimmer Kinderzimmer
(camera de zl) (camera copillor)
Schlafzimmer
(dormitor)
Küche Eßzimmer
7
(bucätärie) (sufragerie)
'7
Bad
7 I
(bale)
1. Gibt es eine Küche? (Existä 0 bucätärie?)
2. Gibt es ein Badezimmer? (Existä 0 baie?)
3. Gibt es ein WC? (Existä un WC?)
4. Gibt es einen Balkon? (Existä un balcon?)
5. Gibt es einen Lift? (Existä un lift?)
6. Gibt es ein Wohnzimmer? (Existä 0 camerä de zi?)
7. Gibt es ein Arbeitszimmer? (Existä un birou?)
8. Gibt es eine Terrasse? (Existä 0 terasä?)
9. Gibt es ein Kinderzimmer? (Existä 0 camerä pentru copii?)
10. Gibt es eine Garage? (Existä un garaj?)
Exercitiul 2.
,
Stellen Sie sich vor, die gezeichneten
Wohnungen geh(jren Ihnen. Geben
Imagina1i-vä cä locuin1ele desenate
va apar1in. Descrieli-Ie, enumeränd
camerele. Sie eine Beschreibung von jeder, indern
Sie aufzählen, welche Rllume es gibt.
Dacä aveli nevoie de ajutor, ascultali
CD-ul.
Wenn Sie Hilfe benötigen, h(jren Sie
sich die CD an.
79
Autobuze trenuri •
Busse und Züge
A
In aceastä lectie invätati:
, , ,
• sä vorbiti despre mijloace de transport
• sä Intrebati cänd pleacä un autobuz sau un tren
Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Ein Tourist (un turist) (T.), ein Busfahrer (un de autobuz) (B.)
T.:
B. :
T. :
B.:
T.:
Scuzati-mä. Mergeti pe strada
Schiller?
Nu. Luati pe 47.
Unde este statia?
,
Chiar aici. Este urmätorul autobuz.
Multumesc.

Entschuldigen Sie. Fahren Sie zur
Schillerstraße ?
Nein. Nehmen Sie den 47er.
Wo ist die Haltestelle?
Gleich hier. Es ist der nächste Bus.
Danke .
Dialogul 2. IIse Heller (I.H.), ein U-Bahnangestellte (un angajat la metrou) (A.)
I.H.: Scuzati-mä. Urmätorul tren merge
la Piata Alexandru?
,
A.: Da.
Entschuldigen Sie. Fährt der nächste
Zug zum Alexanderplatz?
Ja.
Die U-Bahn - Untergrundbahn
Prescurtarea pentru metrou este U-Bahn.
Dialogul 3. Uwe Schulz (U .S.), ein Angestellte (un salariat) (A.)
U .S.: Cänd pleacä urmätarul tren spre
München?
A.: Urmätoarea arä de plecare este
16:05.
U.S. : Aha. cänd ajunge la München?
A.: Ajunge la ara 17:25.
U.S. : Trebuie sä schimb trenul?
A.: E direct.
U.S.: Oe la ce linie pleacä?
A.: I ca de la linia 2.
u.s.: Mult Imesc.

80
Wann fährt der nächste Zug nach
München, bitte?
Die nächste Abfahrt ist um 16:05 Uhr.
Aha. Und wann kommt der Zug in
München an?
Er kOlnmt um 17:25 Uhr an.
Mu s ich umsteigen?
Er fährt dir kt dorthin.
Von w Ihm Gleis f/ihrt er ab?
r   /111 v n I i zwei ab.
o "J< .
Autobuze ~   trenuri •
Busse und Züge
Dialogul 4. Monika Schneider (M.S.), ein Angestellte (un salariat) (A.)
M.S.:
A.:
M.S.:
A. :
M.S.:
A.:
Scuzali-mä. Spre aeroport, va rog?
Luati linia A 1.
, .
Trebuie sä schimb?
Da, coboräti la Piata Alexandru ~  
luati linia 83.
,
Multumesc.

Cu pläcere.
Entschuldigen Sie. Zum Flughafen bitte?
Nehmen Sie die Linie A 1.
Muss ich umsteigen?
Ja. Sie steigen beim Alexanderplatz um
und nehlnen die Linie 83.
Danke.
Gern geschehen.
Dialogul 5. Peter Heller (P .H.), ein Angestellte (un salariat) (A.)
P.H.:
A.:
P.H.:
A.:
P.H.:
Ce autobuz merge la Muzeul
Pergamon?
Linia 81.
Cänd pleacä urmätorul autobuz?
Autobuzele pleacä din 20 in 20
de minute.
Unde este statia?
,
Welcher Bus fahrt zum Pergamon-
Museum?
Die Linie 81.
Wann fahrt der nt1chste Bus?
Die Busse fahren alle 20 Minuten.
Wo ist die Haltestelle ?
A.: Statia este ViS-8-vis de hotel.
,
Die Haltestelle ist gegenüber dem Hotel.
eum se spune • Wie man's sagt
1. Cum intrebati unde merge un autobuz sau un tren.
Wie Sie fragen, wohin ein Bus I Zug fährt.
I garlJ?
81
Autobuze ~   trenuri •
Busse und Züge
••
Exercitii • Ubungen
Exercitiul 1.
,
Vreti sä ~ t   t   cand pleacä urmätorul
autobuz sau tren spre aceste locuri.
Ce intrebati?
,
Sie möchten wissen, wann der nt1chste
Bus oder Zug zu diesen Orten fährt.
Was fragen Sie?
Zug - München (tren - München) Bus - Alexanderplatz (autobuz - Piata Alexandru)
Zug - Dresden (tren - Dresda) Bus - Parkstraße (autobuz - strada Parcului)
Exercitiul 2.
r
Cäte propozi1ii pute1i forma? Wie viele St1tze können Sie bilden?
82
Autobuze ~ i trenuri •
Busse und Züge
Verificati-vä räspunsurile in capitolul
cu rezolväri din manual.
Üb IplOfi n ie Il1re Antworten im
Lö UI1 teil des Buches.
Exercitiul 3.
r
Imagina1i-vä cä sunteti ca turist in Berlin.
Ce intrebati in urmätoarele situalii?
Stellen Sie sich vor, Sie sind als Tourist
in Berlin. Was fragen Sie in den folgen-
den Situationen?
a) Sie wollen nach München fahren. (Doriti sä plecati la München.)
b) Sie wollen bis zum Alexanderplatz mit der Straßenbahn fahren.
(Dori'i sä merge'i in Pia,a Alexandru cu tramvaiul.)
c) Sie wollen mit dem Zug zum Bahnhof fahren. (Dorili sä mergeli cu trenulla garä.)
d) Sie steigen am Ostbahnhof ab und wollen wissen, von welchem Gleis der Zug
abfährt. (Coboräti la gara de est ~ i vreti sä ~ t i t i de la ce linie pleacä trenul.)
e) Sie wollen wissen, von wo der 24er abfährt. (Vreli sä ~ t i t i de unde pleacä nr. 24.)
f) Sie wollen wissen, ob der Zug direkt nach Potsdam flihrt.
(Vreti sä ~ t i t i dacä trenul merge direct la Potsdam.)
g) Sie wollen wissen, wann Sie absteigen müssen.
(Doriti sä ~ t i t i cänd trebuie sä coboräti.)
h) Sie wollen wissen, wann der nächste Bus flihrt.
(Vreti sä ~ t i t i cand pleacä urmätorul autobuz.)
Verificali-va räspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
Überpriifen Sie Ihre Antworten mit Hilfe
der CD.
Ascultati • Hören Sie zu
,
Pe CD-ul nr. 4 sunt cäteva dialoguri care vä ajutä sä intelegeti germana mai bine. La inceput,
  ,
probabil cä nu yeti intelege totul. Nici nu este necesar. In primul ränd, este important sä intele-
geti cäteva informatii. Ascultati pärtile intäi ,i a doua ale scenetei nr. 1 atät de des incät sä
puteti räspunde la intrebärile de mai jos. Dacä doriti, puteti chiar citi textul.
Sceneta nr. 1
(pärti1e intäi ~ i a doua)
- Unde pleacä Ingrid ~ i Jürgen?
- Trebuie sä schimbe trenul?
- La ce orä pleacä trenul?
83
Relatii personale • Leute
A
In aceastä lectie invätati:
• • •
• sä exprimali formule de refuz sau mullumire
• sä vä exprimati compasiunea
• sä descrieli anumite persoane
• sä vorbiti despre gradeie de rudenie
Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Karl Fischer (K.F .), Monika Schneider (M.S.)
K.F. : Scuzä-mä. Nu mai pot sä dansez.
M.S. : Nu-i nimic. $i eu sunt obositä.
K.F. : Vrei sä bei ceva?
M.S. : Este 0 idee bunä.
K. F.: Ce dore§ti?
M.S.: 0 Cola.
K.F.: Bine, §i eu doresc 0 Cola.
Cine este fata de acolo?
M.S.: Inge. Este prietena lui JÜrgen.
K.F.: E foarte drägutä, nu-i a§a?
M.S.: Crezi? Eu gäsesc cä nu aratä
deloc bine.
Es tut mir leid. Ich kann nicht mehr
tanzen.
Das macht nichts. Ich bin auch müde.
Willst du etwas trinken?
Das ist eine gute Idee.
Was willst du?
Ich möchte eine Cola.
Gut, ich möchte auch eine Cola.
Wer ist das Ml1dchen dort drüben?
Inge. Sie ist Jürgens Freundin.
Sie ist sehr hübsch, nicht wahr?
Findest du? Ich finde, sie sieht gar
nicht gut aus.
Dialogul 2. IIse Heller (I.H.), ihre Freundin (prietena ei) Helga (H.)
H.:
I.H. :
H. :
I.H.:
t .:
Draga mea IIse. imi pare räu.
  ~ t i tristä?
Da. Sunt destul de tristä.
r intotdeauna a§a de afectuoasä.
Intr-adevär, Mitzi era foarte
f tuoasä.
I ile nu sunt intotdeauna
tuoase.
Meine liebe IIse. Es tut mir leid.
Bist du t ~ urig?
Ja. I 11 bif ziemlich traurig.
Sie w i/1l1n r so verschmust.
o {ifnn ,t. Mitz; was sehr verschmust.
K f} /f 1(/ ni I t immer verschmust.
Relalii personale • Leute
I.H.: Nu e adevärat. Mitzi era foarte Nein. timmt. Mitzi war sehr verspielt
lipicioasä.
H.: Ce varstä avea?
I.H.: Avea doisprezece ani.
H.: Säraca Mitzi. imi pare rau.
I.H.: Multumesc.
,
Ich bin (Eu sunt)
Du bist rEu e§ti) , , .
Er, Sie J 'Es ist (E.I, Ea
Wir sind (Noi  
" 'Ihr seiet (Voi Buntet;) f'
Sie sind I sunt)
und nl1 n lich.
Wie It war sie?
Sie war zwölf.
Arme Mitzi. Mein herzliches Be/eid.
Danke.
Cum se spune • Wie man's sagt
1. Cum va exprimati regretul fata de cunoscuti.
Wie Sie Bekannten gegen aber Bedauern ansdrücken.
Entschuldigung. (Scuze.)
Es tut mir leid. (imi pare rau.)
Ich bedauere. (Regret.)
Herzlic/1en Beleid. (Sincere condoleanle.)
2. Cum multumiti cuiva.
, ,
Wie Sie jemanden danken.
- Es macht nichts. (Nu-i nimic.)
- Das macht nichts. (Nu face nimic.)
- Macht nichts. (Nu-i nimic.)
- Danke. (Mullumesc.)

Ihre
Ihre Hilf (ajutor) t' >wd-
Ihr R t chläge (sfaturi) 'r
Ihr inl dung (invitatie)
85
KAPiTEl-fii Relalii personale • Leute
3. Cum vä exprimati pärerea de rau.
Wie Sie Anteilnahme ausdrücken.
4. Cum intrebati dacä cuiva ii place sau nu cineva.
Wie Sie nach Sympathie oder Antipathie fragen.
5. eum complimentati sau felicitati pe cineva cum multumiti.
Wie Sie Komplimente oder Glückwünsche mach n und sich dafür bedanken.
Krawatte
oasa)
  n Mantel
- Danke
(Multumesc)
Relatii personale • Leute
    .. • '-#'"" ...... " .. usgezeichnet
- Danke
(Multumesc) exlraordinar)
- Danke (Multumesc)
Alles Gute - Toate eele bune
Alles Gute zum Geburlstag
Zum Wohl
- La multi ani
,
- Noroe (eand se eioenese paharele)
Viel Glück - Mult noroe
Gute Unterhaltung - Petreeere frumoasä
••
Exercitii • Ubungen
Exercitiul 1.
,
Aici este 0 listä eu diferite aetivitäti.
,
Aseultali eum se pronunlä.
a dansa
a inota
a juea tenis
a fugi
a merge (a drumeti)
a lucra
a duce 0 valizä
a face curat in locuintä

Hier ist eine Liste von verschiedenen
Aktivitliten. Hören Sie sich an, wie sie
ausgesprochen werden.
tanzen
schwimmen
Tennis spielen
laufen
ge/1en (wandern)
arbeiten
den Koffer tragen
die Wohnung sauber machen
Cu urmätoarele propozilii vä puteli scuza. Mit den folgenden SlJtzen kdnnen Sie
sich entschuldigen.
Aseultati:

Entschuldigung (Scuze)
Ich bedauere (Regret)
Imaginali-vä cä sunteli prea obosit(ä) sä
mai faceti activitätile numite. Scuzati-va
" .
cä nu mai puteti continua.
Hören Sie zu:
Verzeihung (Pardon)
Es tut Inir leid (imi pare rau)
Si " n Sie sich vor, dass Sie zu müde
ind, illn die oben genannten T I1tig-
I< it /J W iterhin auszuüben. Entschul-
lig , 11 i ich dafür, nicht Inehr weiter-
In( ,11 , /I 11 /< önnen.
87
Relatii personale • Leute
Exemplu:
Beispiel:
Es tut mir leid, ich k nn nicht mehr gehen.
Verificali-vä räspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
Exercitiul 2.
,
Pe urmätoarea listä se aflä membrii unei
familii. Aseultali pronunlia pe CD ~   apoi
repetali.
sot - sotie
, ,
tatä - mamä
bunic - bunicä
fiu - fiica
frate - sora
nepot - nepoatä
Üb rprOfen Sie Ihre Antworten mit
HiM der CD.
Unten sind die Mitglieder einer Familie
aufgelistet. Hören Sie sich auf der
CD die Aussprache der Wörter
an und sprechen Sie sie nach.
Ehemann - Ehefrau
Vater - Mutter
Großvater - Großmutter
Sohn - Tochter
Bruder - Schwester
Enkelsohn - Enkeltochter
Die Familie Reich
(Familia Reich)
EVA - KLAUS
I
HElGA - STEFAN RICHTER
I
JAN JOHANN MICHAEL
Uitali-vä la acest arbore genealogie ~  
räspundeti la urmätoarele intrebäri:
Exemplu: Wer ist Rolf? (Cine e Rolf?)
I
ROlF - ILSE SCHRÖDER
SEBASTIAN BRIGITTE DIETER
Schauen Sie sich diesen Familien-
stammbaum an und beantworten Sie
die folgenden Fragen:
Beispiel: Er ist Sebastians Vater und Evas Sohn. (Este tatallui Sebastian ~   fiul Evei.)
Sohn.
88
Relatii personale • Leute
1. Wer ist Rolf? (eine e Rolf?)
2. Wer ist Sebastian? (eine e Se ba ti n?)
3. Wer ist Klaus Reich? (eine e Kl aus eich?)
4. Wer ist Stefan Richter? (eine eStefan Richter?)
5. Wer ist Jan Richter? (eine e Jan Richter?)
6. Wer ist Dieter Schröder? (eine e Dieter Schröder?)
7. Wer ist Helga Richter? (eine e Helga Richter?)
8. Wer ist Eva Reich? (eine e Eva Reich?)
Verificati-vä räspunsurile in capitolul cu
rezolväri din manual.
Oberprüfen Sie Ihre Antworten im
Lösungsteil des Buches.
Exercitiul 3.
,
Aici sunt cäteva cuvinte expresii cu
care puteti caracteriza 0 persoanä.
Ascultati cum se pronuntä.
Hier sind einige Ausdrücke, mit denen Sie
Personen beschreiben können. Hören Sie
sich an, wie sie ausgesprochen werden.
increzut -
simpatic -
drägut -
-
(ne)räbdätor -
inteligent -
generos -
gänditor -
(mereu) bine dispus -
indispus -
nepunctual -
superficial -
prost -
märginit -
    -
Acum descrieti urmätoarele persoane.
eingebildet
symp a tisch
nett
gewissenhaft
(un)geduldig
intelligent
freigiebig
nacl1deklic/1
(immer) gut gelaunt
schlecht gelaunt
unpünktlich
oberflt3chlic/l
du/nm
spießig
charmant
Nun b cl1reiben Sie die folgenden
n.
Monika: 21 ! simpaticä r bi ne disp I
Peter: 30, destul de prost r I punctual.
89
Relalii personale • Leute
Karin:
Michael:
Ingrid:
Jürgen:
35, foarte inteligent ,n r " bdätoare.
50, oarecum (etwas) superficial nervos.
43,   timidä.
28, generos mereu bine dispus.
Verificali-vä räspunsurile in capitolul
cu rezolväri din manual.
Überprüfen Sie Ihre Antworten im
Ldsungsteil des Buches.
"Ascultati • Hören Sie zu
,
Ascultati pärtile a treia a patra ale primei scenete. incercati din nou sä räspundeti la intrebäri.
Sceneta nr. 1
(pär1i1e a treia a patra)
- Ce vrea sä cumpere Ingrid?
- Ce cumpärä Ingrid?
- Ce cumpärä Jürgen?
90
Pasiuni • Hobbys
,.
In aceastä lectie invätati:
, , ,
• sä vorbiti de pasiunile dumneavoasträ
• sä spuneti ce mancati beti cu pläcere (sau nu)
Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Peter Heller (P .H.), Monika Schneider (M.S.)
M.S.:
P.H.:
M.S.:
P.H.:
M.S.:
P.H.:
M.S.:
P.H.:
M.S.:
P.H.:
M.S.:
P.H.:
M.S.:
P.H.:
M.S.:
Aici este mica mea locuintä.
E drägutä.
E foarte micä.
Nu are importantä asta.
Ai 0 vedere frumoasä.
Nu e rea.
Te intereseazä filmeie?
0, da. lubesc filmeie.
,
Ai poze cu actori sau actrite?
Da.
Cine este acesta?
Acestea este $tefan lordache.
$i aceasta?
Aceasta este Valeriu Seciu.
$i acesta?
Acesta este Ion Caramitru.
Nu actorii?
Hier ist meine kleine Wohnung.
Sie ist nett.
Sie ist sehr klein.
Das macht nichts. Du /1ast eine
sch6ne Aussic/lt.
Sie ist nicht scl1lecht.
Interessierst du dich (ar Filme?
017, ja. Ich liebe Filme.
Hast du Bilder von Schauspielern
und Scl7auspielerinnen?
Ja.
Wer ist denn das?
Das ist Stefan lordac/1e.
Und das?
Das ist Valeria Seciu.
Und das?
Das ist Ion Caramitru. Kennst du die
Schauspieler nicl1t?
P.H.:
M.S.:
Nu. Nu mä intereseazä filmul.
Pacat!
Nein. Ich interessiere micl1 nicht fOr Filme.
Scl1ade!
Dialogul 2. Monika Schneider (M.S.), Peter Heller (P .H.)
M.S.:
P.H.:
M.S.:
P.H.:
M.S.:
P.H.:
M.S.:
P.H.:
Ce taci in timpul täu liber?
Ma preocupä limbile straine.
Inveti 0 limba sträinä?
,
Da, invät germana.
Oe ce germana?
Ah. Beau cu pläcere bere nem-
(eascä. $i am 0   nemteascä.
Oe care?
Am un Polo.
Was tnachst du in deiner Freizeit?
lell interessiere mieh (ar Sprachen.
Lernst du eine Fremdsprache?
J I iel1 lerne Deutsch.
W. rUIn 0 utsel7?
A 11 . I h trinke gern deutsc/1es Bier.
Und i 11 11 b ein deutsches Auto.
W I 11 , .
1 ./) I, h , ,;n J 1 Polo.
91
Pasiuni • Hobbys
Dialogul 3. Karin Nowak (K.N.), ein Gast (un oaspete) (G.)
K.N.:
G.:
K.N.:
G.:
K.N.:
G.:
K.N.:
G.:
K.N.:
Mä duc sä tac cumpäräturi.
Ce manca1i cu pläcere?
Mananc orice cu pläcere.
Bine, atunci cumpar spanac.
Ah. Spanacul nu-mi place   ~   mult.
Bine, tara spanac. Atunci, poate
carne de miel?
Ah. Nu-mi prea place carnea
de miel.
Bine, tara carne de miel. Poate,
atunci, rata? Asta-i bine-?
I
Ah. Carne de pasare nu manänc
cu placere.
Bine, tara carne de pasare ...
Atunci, poate, un baton! ~ i apä!
Ich gehe jetzt einkaufen. Was essen
Sie gern?
Ich esse alles gern.
Gut. Dann kaufe ich Spinat.
Ach. Spinat esse ich nicht so gern.
Gut, keinen Spinat. Dann eben
Lammfleisch ?
Ach. Lammfleisch esse ich nicht gern.
Gut. Kein Lammfleisch. Dann eben
Ente? Wollen Sie?
Ach. Geflügel esse ich auch nicht gern.
Gut. Kein Geflügel. Dann eben eine
Baguette! Und Wasser!
eum se spune • Wie man's sagt
1. Cum intrebati pe cineva ce-I intereseazä.
92
Wie Sie nach den Interessen von jemanden fragen.
Was Inachst du in deiner Freizeit?
Pasiuni • Hobbys
2. eum intrebati pe cineva ce-i place sä bea §i sä mänänce.
Wie Sie fragen, was jemand gern trinkt und ißt.
93
Pasiuni • Hobbys
..
Exercitii • Ubungen
Exercitiul1.
,
Aici este 0 listä cu cäteva pasiuni
interesante. Ascultali cum se pronuntä.
Hier ist eine Liste einiger interessanter
Hobbys. Hören Sie sich an, wie sie
ausgesprochen werden.
Ingrid Peter Jan
- Musik (muzicä) - Theater (teatru) - Konzert (concert)
- der "Spiegel" ("Oglinda") - Bravo"
11
- die uZeit" (11Timpul")
- Jogging - Schach   - Ski (schi)
Exercitiul 2.
,
Räspundeti la lntrebäri. Beantworten Sie die Fragen.
Peter, interessierst du dich für Musik? Nein. Ich ...
(Peter, te intereseazä muzica? Nu. Eu ... )
Ingrid, interessierst du dich für Schach? Nein. Ich ...
(Ingrid, te intereseazä Nu. Eu ... )
Jan, spielst du Fußball? Ja. Ich ... (Jan, joci totbai? Da. Eu ... )
Jürgen, liest du die "Zeit"? Nein. Ich ... (Jürgen, IITimpulU? Nu. Eu ... )
Eva, spielst du Klavier? Ja. Ich ... (Eva, canti la pian? Da. Eu ... )
Verificati-vä räspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
Exercitiul 3.
,
Cäteodatä este necesar sä spui dacä
nu iti place 0 anumitä bäuturä sau un tel
de mäncare. Este important sä 0 taci pOli-
ticos. Uitati-vä pe urmätoarele exemple.
Überprüfen Sie Ihre Antworten mit Hilfe
der CD.
Manchmal ist es notwendig, zu sagen,
dass man eine bestimmte Speise oder
ein bestimmtes GetrSnk nicht mag. Es
ist wichtig, dies höflich zu tun. Sehen Sie
sich die folgenden Beispiele an.
A: Essen Sie gern Fisch? (Mäncati cu pläcer
8: Nein. Es tut mir leid, ich esse Fisch nicht
(Nu. Imi pare räu, nu mänänc cu pläcer p
94
Pasiuni • Hobbys
A: Essen Sie nicht die Tomaten? (Nu m 11 \1 r III ?)
B: Es tut mir leid, aber ich esse Tom t /I /I; 111 . Oll .
(Imi pare räu, dar nu mänanc cu pläc r ii .)
A: Essen Sie dann Paprika? (Manca'i atunci r i?)
B: Ach, ja. Icl1 esse .Paprika gern. (A, da. u manänc cu pläcere ardei.)
Imaginati-va ca sunteti un vegetarian
Inräit un al alcoolului. Orice
altceva insä, vä place. Dali räspunsurile
potrivite la urmatoarele intrebäri.
Stellen Sie sich vor, Sie sind ein strenger
Vegetarier und Gegner von Alkohol, aber
alles andere mdgen Sie. Geben Sie dia
entsprec/1enden Antworten auf die fol-
genden Fragen.
Möchten Sie Lammfleisch ? (Dorili carne de miel?)
Essen Sie Geflagel? (Mancati carne de pasäre?)
Trinken Sie Wein? (Beti vin?)
Wanscl1en Sie Fisch? (Doriti  
Trinken Sie ein Glas Bier? (Beti un pahar de bere?)
Verificati-vä räspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
Überprafen Sie Ihre Antworten mit Hilfe
der CD.
Ascultati • Hören Sie zu
,
Ascultati partea a cincea a scenetei nr. 1 pänä cänd puteti räspunde la urmätoarele intrebäri.
Sceneta nr. 1
(partea a cincea)
- Ce tel de locuri au ei?
- Ce meserie are Jürgen?
- Ce meserie are Ingrid?
95
La restaurant •
Auswärts essen
....
In aceastä lectie invätati:
, , ,
• sä rezervati 0 masä Intr-un local
,
• sä comandati intr-un restaurant
,
• sä Intrebati partenerul ce sä mänänce
Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Peter Heller (P .H.), IIse Heller (I.H.), der Patron (patronul) (P .),
der Ober (chelnerul) (0.)
P. :
P.H.:
P. :
P.H.:
P. :
P.H.:
P.:
P.H.:
P.H. :
P. :
P.H. :
P.:
P.H.:
I.H.:
P.H.:
I. .:
.H.:
f .1 1. :
Aici, la Friedrich. Bunä seara.
Bunä seara. dori sä rezerv
o masä pentru seara aceasta.
Da. Pentru ce orä?
Aveli 0 masä pentru ora 21?
Desigur. Pe ce nume?
Heller.
Pentru cäte persoane?
o masä pentru douä persoane.
Bunä seara. Am rezervat 0 masä.
Da. Pe ce nume?
Heller.
Ah, da, domnule Heller. Aici, vä rog.
Vä convine aceastä masä?
E foarte bine, multumesc. Ce
,
ca aperitiv, dragä?
lau supa de orez. tu?
u iau salata de   felul doi?
ai dori?
I u friptura de vilel. Mäninc cu
ult pl acere fripturä.
iau vienez. Chelner!
1 '. t sä iau comanda?
I ., peritiv, iau salatä de
l a i : ( \ 1 mea supä de orez.
,' tI P; d orez. Da.
Hier bei Friedrich. Guten Abend.
Guten Abend. Ich möchte einen Tisch
für heute abend bestellen.
Ja. Für wann?
Haben Sie einen Tisch fOr 21 Uhr?
Natürlich. Auf welchen Namen?
Heller.
Für wie viele Personen?
Einen Tisch für zwei, bitte.
Guten Abend. Ich habe einen Tisch
bestellt.
Ja. Auf welchen Namen?
Heller.
Ach, ja, Herr Heller. Hierher: bitte.
Ist Ihnen dieser Tisch recht?
Sehr schön, danke. Was möchtest du
als Vorspeise, Liebling?
Ich nehme Reissuppe. Und du?
Ich nehme einen Tomatensalat. Und als
Hauptgericht? Was möchtest du gerne?
Ich nehme einen Kalbsbraten. Ich esse
sehr gern Braten.
Und ich nehme Wiener Schnitzel.
Herr Ober!
Ja. Wollen Sie bestellen?
Ja. AI Vor. peise nehme ich einen To-
Ina! n I I lind Ineine Frau Reissuppe.
Rei " pp . J .
La restaurant •
Auswärts essen
P.H.: Sotia mea ia fripturä de vitel, iar
eu ~ n i t   l u l vienez.
Meine Frau nimmt den Kalbsbraten und
ich nehme das Wiener Schnitzel.
0 .:
P.H.:
0.:
Da, cu pläcere. Ce dorili sä beli?
Dali-mi, va rag, lista .cu vinuri.
Imediat.
Ja, gerne. Was möchten Sie trinken?
Geben Sie mir bitte die Weinkarte.
Sofort.
Cum se spune • Wie man's sagt
1. Cum intrebati pe cineva ce vrea sä mänänce ~ i sä bea
~ i cum comandati.
Wie Sie fragen, was jemand essen und trinken möchte, und wie Sie bestellen.
2. Cum rezervati 0 masä intr-un restaurant.
,
Wie Sie in einem Restaurant einen Ti " LJ " I ,11 , 11
97
La restaurant •
Auswärts essen
heute
. ;(,
  ..
Für wann? (Pentru cand?)
Für wie viele Personen? (Pentru cate persoane?)
Auf welchen Namen? (Pe ce nume?)
3. Cum comandati bäuturi.
,
Wie Sie Getränke bestellen.
Ober: Was möchten Sie trinken?
Chelner: Ce doriti sä beti?
, ,
La restaurant •
Auswärts essen
Wein (vin) Dessertwein Tee? (ceai)
Sie: Rose, Weiß- (alb)
Ober: oder Rotwein?  
••
Minzetee? (ceai de menta)
Lindentee? (ceai de ten)
Kamillen tee ? (ceai de
Exercilii • Ubungen
Exercitiul 1.
,
Inchipuiti-va ca sunteli intr-un restaurant.
lnventati douä conversatii diferite cu chel-
, ,
nerul, in funclie de informaliile de mai jos.
Consultati lista de bucate. Cand v-ati de-
, ,
cis ce vreti sä comandati, ascultati dialo-
, , ,
logul incomplet de pe CD raspundeli la
intrebarile chelnerului. Verificati-va ras-
,
punsurile in capitolul cu rezolvari din ma-
Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem
Restaurant. Erfinden Sie zwei verschie-
dene Gesprac/7e mit. dem Kellner ent-
sprechend den unten angegebenen In-
fonnationen. Sehen Sie sicl1 die Speise-
karte an. Wenn Sie entschieden haben,
was Sie sagen wollen, hören Sie sich das
Lückengesprt1c/7 auf der CD an und be-
antworten Sie die Fragen des Kellners.
Oberprüfen Sie Ihre Antworten im Lösung-
steil des Buches.
SPEISEKARTE - MENIU
VORSPEISEN
Reissuppe
Tomatensuppe
Tomatensalat
FLEISCHGERICHTE
Gulasch mit Salat und Reis
Schweinebraten mit Gemüse
Schnitzel mit Salat
Schnitzel mit Kartoffeln
Rindsbraten mit Erbsen
Makkaroni mit Schinken und
M
1,00
0,80
0,75
2,70
3,55
2,95
4,2
3,90
1,70
APERITIVE
Supä de orez
Supa de
Salatä de
PR PARATE DIN CARNE
ul cu salatä orez
ri t ,ra de pore cu legume
f i\ I cu salatä
f it I c , cartofi
.
r iplu de vitä cu mazare
M , ne cu branza
99
IKAPITEL 181 La restaurant •
Auswärts essen
EIERSPEISEN PREPARATE DIN OUÄ
Spiegeleier mit Schinken 2,75 Ochiuri cu
FISCHGERICHTE PREPARATE DIN PE$TE
Fischfilet mit Reis 2,75 File de cu arez
Karpfen mit Salat 2,30 Crap cu salatä
NACHSPEISEN DESERT
Birnenkompott 0,60 Camport de pere
Apfelkompott 0,65 Campat de mere
Fruchteis 0,90 Tnghelatä de fructe
Schokoladeneis mit Sahne 1,70 Tnghelatä de ciacalatä cu
Dialogul1.
Ali rämas la vacanlei, impreunä cu prietenul dumneavaasträ, apraape färä
niciun ban. Vreli sä luali cele mai ieftine feluri de mäncare. Nu vä puteti permite sä
luali nici vin, comandali apä.
Dialogul2.
Mergeti cu un coleg de serviciu sä mäncali pentru a-I impresiona, camandati cele
mai scumpe feluri de mäncare, preparate din carne. Nu uitati sä cereti lista cu
vinuri. La sunteti sätui, cä nu mai doriti desert, dar comandati cafea.
Ascultati • Hören Sie zu
,
Ascult ti parlile a ,i a ,aptea ale scenetei nr. 1 pänä c nd puteli räspunde la intrebäri.
Sceneta nr. 1
(p r\il . a  
Ingrid §i Jürgen in timpul cälätori i7
Ingrid la Halle?
Jürgen la Halle?
Hoteluri • Hotels
in aceastä lectie invätati:
, , ,
• sa rezervati 0 camera la hotel
,
Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Peter Heller (P.H.), der Empfangschef (recePlionerul) (E.)
E.:
P.H.:
E.:
P. H.:
E.:
P. H. :
E.:
P.H.:
E.:
P.H.:
E.:
P.H.:
E.:
P.H.:
E.:
P.H. :
E.:
P.H.:
E.:
P.H. :
E.:
(Suna telefonul)
Alo. Hotel "Astoria"f Buna ziua.
Buna ziua. Aveli 0 camera pentru
cinci mai?
Pentru 0 persoanä sau douä?
Pentru 0 persoanä, vä rog.
Pentru cate nop\i?
Pentru 0 noapte.
Am 0 camera pentru 0 noapte.
Cu baie?
Da. Cu baie.
Cat costä?
50 märci.
Nu aveti nimic mai ieftin?
Nu. Imi pare rau.
Bine, atunci 0 iau pe aceasta.
Pe ce nume?
Heller.
In ordine, domnule Heller.
Puteti sä confirmati rezervarea
, ,
In scris?
Da. Sigur.
Multumesc. La revedere.
,
La revedere.
(Das Telefon klingelt)
Hallo. Hotel nAstoria"! Guten Tag.
Guten Tag. Haben Sie ein Zimmer für
den fünften Mai, bitte?
Ein Einzel- oder ein Doppelzimmer?
Ein Einzelzimmer, bitte.
Für wie viele Nachte?
Für eine Nacht.
Ich habe ein Zimmer fOr eine Nacht.
Mit Bad?
Ja. Mit Bad.
Was I<ostet das?
50 Mark.
Haben Sie nichts billigeres?
Nein. Es tut mir leid.
Gut, dann nehme ich es.
Auf welc/Jen Namen, bitte?
Heller.
In Ordnung, Herr Heller.
Können Sie die Buchung schriftlich
bestätigen?
Ja. NatOrlich.
Danke. Auf Wiederl1ören.
Auf Wi derhören.
101
Hoteluri • Hotels
Dialogul 2. Monika Schneider (M.S.), der Empfangschef (receptionerul) (E.)
M.S.: Bunä ziua.
E.: Bunä ziua.
M.S.:
E.:
M.S. :
E.:
M.S. :
E.:
M.S::
E.:
M.S.:
E.:
M.S.:
E. :
M.S. :
E.:
  ~ dori douä camere, vä rog. Una
pentru solul meu ~ i pentru mine,
alta pentru cei doi copii ai mei.
Da. Ati rezervat?
,
Nu. Nu am rezervat.
Pentru cäte nopti?
Pentru douä nopli.
Am 0 camerä cu un pat mare.
$i 0 camerä cu douä paturi.
Da. In ordine. Puteti sä-mi spuneti
pretul , vä rog?
Camera cu un pat costä 30 märei
~ i cea cu douä paturi 60 märci.
Este cu baie?
Ambele camere au du§ §i WC.
Se include §i micul dejun?
Nu, micul dejun nu e inclus in prel.
Micul dejun costä 10 märci de
persoanä.
In ordine. Pot sä väd camerele,
vä rog?
Sigur. Aici sunt cheile. Camerele
27 §i 28. Veniti cu mine, vä rog.
Guten Tag.
Guten Tag.
Ich möchte zwei Zimmer, bitte. Eins fOr
meinen Mann und mich und ein anderes
für meine zwei Kinder.
Ja. Haben Sie reserviert?
Nein. Ich habe nicht reserviert.
Für wie viele Nächte?
Für zwei Nächte.
Ich habe ein Zimmer mit einem großen
Bett. Und ein Zweibettzimmer.
Ja. In Ordnung. Können Sie mir bitte
den Preis sagen?
Das Einbettzimlner kostet 30 Mark und
das Zweibettzimmer kostet 60 Mark.
Ist es mit Bad?
Beide Zimmer haben Dusche und WC.
Und ist das Frühstück inklusive?
Nein. Das Frühstück ist nicht im Preis
mitinbegriffen. Das Frühstück kostet 10
Mark pro Person.
In Ordnung. Kann ich die Zimmer bitte
sehen?
Aber sicher. Hier sind die Schlüssel. Es
sind die Zimmer 27 und 28. Kommen
Sie bitte mit.
Cum se spune • Wie man's sagt
1. eum rezervati 0 camerä la hotel.

Wie Sie ein Hotelzimmer buchen.
a) ce fel de camera
(w fOr in Zimmer)
1
b) pentru cand
(für wann)
c) pentru cat timp
(fOr wie lange)
Hoteluri • Hotels
, ... ">c,,.,g' .. - r mich (pentru mine)
~ i   ~ ~ ~ ~ ;
e i ~ e Kinder (pep
2. Cum intrebati ce posibilitäti de masä aveti.
Wie Sie sich nach Eßm6glichkeiten erkundigen.
Wo kann ich essen? (Unde pot sä mänänc?)
3. Plecarea.
Oie Abfahrt.
Machen Sie uns bitte die Re 11111"' .1 ( ti-n . va rag, nota.)
103
Hoteluri • Hotels
..
Exercitii • Ubungen
Exercitiul 1.
,
Vreti sä rezervati 0 camerä. Cifrele Sie möchten ein Zimmer bestellen. Die
Zahlen bezeichnen die Art des Zimmers,
das Sie bestellen wollen.
, ,
desemneazä tipul de camerä pe
care-I doriti.
,
1 = Ein Einzelzimmer
2 = Zweibettzimmer
3 = mit Bad
4 = mit Dusche
5 = mit Fernsehgerät
Cifrele din parantezä aratä cat timp doriti Die Zahlen in ( ) geben an, wie lange
sä rämaneti. Sie bleiben wollen.
,
Exemplu: (1) = eine Nacht
Beispiel: (2) = zwei Nächte
(7) = eine Woche
Acum rezervati urmätoarele camere.
,
a) 1 (1 )
b) 2 4 (2)
c) 1 3 (1)
d) 2 (7)
e) 2 4 (2)
Verificati-vä räspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
Exercitiul 2.
r
Doriti sä comandali 0 camerä pentru 0
perioadä anume.
1 . (1 ) 30.03. - 31.03.
2. (4) 06.12. - 10.12.
3. (7) 20.01. - 27.01.
4. (2) 07. 1 O. - 09. 1 O.
5. (1 ) 12.05. - 13.05.
104
Nun bestellen Sie die folgenden Zimmer.
f) 1 3 (7)
g) 2 5 (2)
h) 2 4 (1 )
i) 2 3 (1 )
j) 1 5 (2)
Überprüfen Sie Ihre Antworten mit Hilfe
der CD.
Sie m(Jcl1ten für eine bestimmte Zeit ein
Zi,nmer bestellen.
6. (3) 02.08. - 05.08.
7. ( ) 04.11. - 09.11.
8. ( ) 28.07. - 30.07.
9. (4 ) 3.02. - 27.02.
10. ( ) .06. - 15.06.
Hoteluri • Hotels
Exercitiul 3.
,
Doriti sä rezervati 0 camerä intr-un hotel.
, ,
dialogul incomplet pe CD
prelua1i partea dumneavoasträ.
Sie möchten ein Zin11ner in einem Hotel
reservieren. Hören Sie sicl? das Lacken-
gesprtich auf der CD an und Obernehmen
Sie Ihren Part.
Empfangschef" Hotel" Con tin en ta/". Guten Tag.
(Hotel "Continental". Bunä ziua.)
Sie: ...
Empfangschef" Ein Einzel- oder ein Doppelzimmer?
(0 camerä cu un pat sau cu douä?)
Sie: ...
Empfangschef: Für wie viele Ntichte?
(Pentru cäte nOP1i?)
Sie: .. .
Empfangschef" Ja. Ich habe ein Einzelzilnmer.
(Da. Am 0 camerä cu un pat.)
Sie: ...
Empfangschef: Ja. Mit Bad.
(Da. Cu baie.)
Sie: ...
Empfangschef: 40 Mark.
(40 märci.)
Sie: ...
Empfangschef" Auf welchen Namen?
(Pe ce nume?)
Sie: ...
Elnpfangscl?ef" In Ordnung. Können Sie die Buchung schriftlich besttltigen?
(In ordine. Pute'i confirma rezervarea In scris?)
Sie: ...
Empfangschef: Danke.
 
Sie: ...
Empfangschef" Auf Wiedersehen.
(La revedere.)
105
IKAPITEl191 Hoteluri • Hotels
Verifica\i-vä räspunsurile in capitolul cu
rezolväri din manual.
ÜL r   n Si Ihre Antworten im
Lö lI/I I il des Buches.
Ascultati • Hören Sie zu
,
Ascultati ultima parte (a opta) a scenetei nr. 1 §i räspundeti la intrebäri. Dacä doriti, puteti reas-
culta intreaga scenetä. Veti fi uimiti la ce grad de intelegere ati ajuns intre timp.
Sceneta nr. 1
(partea a opta)
- Ce propune Jürgen?
- Unde Jürgen in Halle?
- Unde Ingrid in Halle?
106
Sfaturi • Ratschläge
in aceastä lectie invätati:
, , ,
• sä intrebati dacä ceva trebuie fäcut sau nu
,
• sä cereti diverse sfaturi
,
Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Hans Weber (H.W.), Ingrid Müller (I.M.)
I. M.:
H.W. :
I. M.:
H.W. :
I. M. :
H.W.:
I. M. :
H.W.:
I.M.:
H.W. :
I.M. :
H.W.:
I.M.:
H.W.:
I.M. :
H.W.:
Ce facem astäzi?
Dresda?
Nu foarte bine.
Atunci trebuie sä mergem acolo.
Ce putem vedea acolo?
Vestita galerie de picturä ar
trebui vizitatä.
Asta-i tot?
Nu. Trebuie neapärat sä vizitäm
minunatele imprejurimi.
Cat timp ne trebuie sä vedem
toate astea?
Trebuie sä ne petrecem acolo
o zi intreagä.
A, nu. Asta-i ingrozitor! Sä facem
altceva.
Ca de exemplu?
  merge cu pläcere la Potsdam.
Serios?
Da, serios!
Bine. Cum vrei tu.
Was mac/1en wir heute?
Kennst du Dresden?
Nicht so gut.
Dann tnüssen wir hinfahren.
Was gibt es dort zu se/1en?
Die berühmte Gemflldegalerie sollte
man sich ansehen.
Ist das alles?
Nein. Wir müssen unbedingt die wunder-
bare Umgebung besuchen.
Wievie/ Zeit brauchen wir, um das alles
zu besichtigen?
Wir müssen einen ganzen Tag dort
verbringen.
Aber nein. Das ist furchtbar! Wir sollten
etwas anderes tun.
Was, zum Beispie/?
Ich möchte gerne nach Potsdam fahren.
Ehrlich?
Ja, ehrlich!
Also gut. Wie du willst.
Dialogul 2. Uwe Schulz (U.S.), sein Patron (patronul säu) (P.)
P.:
U.S.:
P .:
U.S.:
P. :
U.S.:
Unde plecali in concediu?
Plec in Germania.
Unde?
Plec la Berlin.
Interesant. Berlinul?
Nu. Deloc. Ce s-ar putea vedea
acolo?
Wohin fahren Sie in Urlaub?
Ich fahre nach Deutsc/1Iand.
Wohin?
Ich fahfi nach Berlin.
Da i t interessant. Kennen Sie Berlin?
N in. r nicht. Was sollte man dort
b icl,lig /1 ?
107
IKAPITEL 2W Sfaturi • Ratschläge
P.:
u.S.:
P.:
u.S.:
P.:
U.S.:
fntai ar trebui väzutä Poarta
brandenburgicä. Apoi, ar trebui
sä urcati in turnul televiziunii.
,
$i trebuie sä merge1i la Potsdam,
la Sans-Souci.
Ce este acesta?
Este un palat foarte frumos de pe
vremea impäratului Frederic 11.
Trebuie vizä pentru Germania?
Nu. Nu e necesar. Dar nu uitati
,
sä luali aparatul de fotografiat.
Da. $i trebuie sä cumpär un film.
Zuer tollte man das Brandenburger
Tor sehen. Dann sollten Sie in den
Fernsehturm hinaufsteigen. Und Sie
miissen auch nach Potsdam fahren,
nach Sans-Souci.
Was ist denn das?
Das ist ein sehr sch6nes Schloß aus der
Zeit des Königs Friedrich /I.
Braucht man ein Visum für Deutschland?
Nein. Das ist nicht nötig. Aber vergessen
Sie nicht, Ihren Fotoapparat mitzunehmen.
Ja. Und ich muss einen Film kaufen.
eum se spune • Wie man's sagt
1. Cum intrebati dacä trebuie sä faceti ceva.
, ,
Wie Sie fragen, ob Sie etwas tun müssen.
Sfaturi • Ratschläge
2. Cum spuneti ce trebuie sä facä cineva.
Wie Sie sagen, was jemand tun soll.
3. Cum spuneti cä ceva nu e necesar.
Wie Sie sagen, dass etwas nicht notwendig ist.
Nein. Das ist nicht nötig. (Nu. Nu e necesar (nevoie).)
••
Exercitii • Ubungen
Exercitiul 1.
,
Aici este 0 listä de lucruri de care
aveti nevoie poate in vacantä.
Hier ist eine Liste von Dingen, die Sie
in den Ferien vielleicht benötigen.
ochelari de soare •
periutä de dinti •
costume de baie •
pa§aport •
bilete •
bani •
hartä •
rachetä de tenis •
ghete de fotbai •
umbrelä •
Uitati-vä pe listä. Ce lucruri trebuie
luate in urmätoarele imprejuräri.
Sonnenbrille (die)
Zal1nbürste (die)
Badeanzug (der)
Paß (der)
Karten (die)
Geld (das)
(Land) K rle (die)
Tennis l1/äger (der)
Fußball f1ul1e (die)
Re n f1irm (der)
11 11 ~ n i sich die Liste an. Welche
ill) "", man mitnehmen unter den
1111/ , 11   1 1 1 ~ 1 J( Ihrten Umständen?
109
"KAPITEL   Sfaturi • Ratschläge
Exemplu: Plouä -Ich muss m in n R nschirm nehmen.
1. Ce luati cänd mergeti la cumpäräturi?
2. Vreti sä jucati fotbai?
3. Vreti sä jucati tenis?
4. Vreti sä mergeti prin tara?
5. Vreti sä mergeti la teatru?
6. E cald vreti sä mergeti la un bazin de Inot?
7. Vreti sä vä petreceti concediulln sträinätate?
8. Rämäneti la säptämänii la prieteni la tarä?
9. Plouä.
10. Cerul este senin.
Verificati-vä räspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
Überprüfen Sie Ihre Antworten mit Hilfe
der CD.
Exercitiul 2 .

Uitati-vä la aceastä paginä din calendarul
lui JÜrgen. Ce trebuie sä facä el In fiecare
zi din säptämänä?
Schauen Sie sich diese Seite aus
Jürgens Kalender an. Was muss er
an den einzelnen Wochentagen tun?
Exemplu: Duminicä? EI trebuie sä piece la Berlin.
Beispiel: Am Sonntag? Er muss nach Berlin fahren.
In
Am Montag? (Luni)
A,n Dienstag? (Marti)
Am Mittwoch? (Miercuri)
Am Donnerstag? (Joi)
,Sonntag (du
Montag (Iuni)
Dienstag (mar(i),
Mittwoch (mle
Donn rstag (joQ'
, ......
r It 9 (vi"eri)
Am Freitag? (Vineri)
A,n Samstag? (Sämbätä)
Am Sonntag? (Duminicä)
Sfaturi • Ratschläge
Verifica1i-vä räspunsurile in capitolul cu
rezolvari de la manualului.
Üb   n i Ihre Antworten im
Lösung I il (n Ende des Buc/7es.
Ascultati • Hören Sie zu
,
in aceastä lectie incepe 0 nouä scenetä. Ascultati prima parte pAnä cAnd puteti räspunde la in-
trebäri.
Sceneta nr. 2
(prima parte)
- eine a venit la Berlin?
- La eine a venit?
- E in concediu?
- Oe unde vine?
- Este sotia sa cu el?
111
KAPITEL Jocuri ~   sport •
Spiele und Sport
"
In aceastä lectie invätati:
, , ,
• sä face1i propuneri
• sä intrebati pe cineva dacä §tie un sport
• sä intreba1i cat de des practicä un sport sau joacä ceva
Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Hans Weber (H.W.), Monika Schneider (M.S.), Jürgen (J.)
M.S.:
H.W.:
M.S.:
H.W.:
M.S.:
H.W.:
M.S.:
J.:
H.W.:
J .:
H.W.:
Este 0 zi frumoasä.
Ce facem?
Mergem la piscinä?
Bunä idee.
Jürgen §tie sä inoate?
Nu §tiu. Jürgen, e 0 zi frumoasä.
Mergem la piscinä?
~ t     sä inoli?
Da, inot cu foarte multä pläcere.
Eu nu §tiu sä inot a§a de bine.
Nu-i nimic. Mergem?
Oe acord.
Das ist ein schöner Tag.
Was machen wir?
Gehen wir ins Schwimmbad?
Gute Idee.
Kann Jürgen schwimmen?
Ich weiß es nicht. Jürgen} es ist ein schö-
ner Tag. Gehen wir ins Schwimmbad?
Kannst du schwimmen?
Ja. Ich schwimme unheimlich gern.
Ich kann nicht so gut schwimmen.
Das macht nichts. Gehen wir?
Also gut.
Dialogul 2. IIse Heller (I.H.), ihre Nachbarin (vecina ei) (N.)
N.:
I.H. :
N. :
I.H. :
N.:
I.H.:
N.:
1.11. :
N
1.11.
11'
Unde este Peter azi?
Cred ca la rau.
Ce face acolo?
S-a dus sä pescuiascä.
M rge des sä pescuiascä?
,d . Aproximativ de patru
u inci ori pe säptämanä.
ur t ereu singurä!
nu vä duceti cu el?
I
Nu I1 I sä pescuiesc. Dar solul
rhll r, voasträ unde este?
I ' , . t Iminicä. Joacä fotbaI.
s fotbai?
Wo ist Peter heute?
Am Fluß ufer} nehme ich an.
Was tut er dort?
Er ist angeln gegangen.
Geht er oft angeln?
Oh, ja. Ungefähr vier oder fünf Mal pro
Woche. Ich bin immer al/eine!
W, rum 9 h n Sie nicht mit?
Ich k nn nicht angeln. Und Ihr Mann?
Wo i I r?
Es i I 11nt . Er spielt Fußball.
Spi 11 I ft "ßbal/?
N.:
Jocuri ~ i sport •
Spiele und Sport
Joaca in fiecare duminica;
in fiecare mar1i; ~ i joia se duce
la antrenament. Sunt mereu
singuraf .
Er spielt j eden Sonntag, jeden Dienstag
und donnerstags geht er zum Training.
Ich bin immer al/eine!
I. H.: Oe ce nu va duceti cu el? Warum ge/1en Sie nicl1t mit?
,
N.: Nu ma intereseaza fotbalul. Ich interessiere mich nicht fOr Fußball.
Cum se spune • Wie man's sagt
1. Cum propuneti cuiva sä faceti ceva.
Wie Sie vorschlagen, etwas zu tun.
2. Cum intrebati dacä cineva ~ t i   un sport sau altceva.
Wie Sie fragen, ob jemand etwas kann.
113
  Jocuri sport •
Spiele und Sport
2. Cum intrebati pe cineva dacä face ceva des.
Wie Sie fragen, ob jemand etwas oft tut.
- Ungefähr vier oder fünf Mal pro Woche?
(Aproximativ de 5 sau 5 ori pe säptämänä.)
- Jeden Sonntag.
(in fiecare duminicä.)
••
Exercitii • Ubungen
Exercitiul 1.
,
Propuneli unei persoane sä facä
u rmätoarele activitäti.
114
I
sä citeascä
sä cäläreascä
sä meargä la piscinä
sä piece cu
sä conducä
sä cänte la ghitarä
sä danseze
Schlagen Sie einer Person vor, die unten
angeführten Tätigkeiten auszuüben.
- lesen
- reiten
- ins Schwimmbad gehen
- mit dem Auto ausfahren
- Auto fahren
- Gitarre spi I n
- tanzen
Jocuri sport •
Spiele und Sport
sä se plimbe
sä facä 0 drumetie
- spazieren gel1en
- wandern
,
sä joace Bridge
sä .gäteascä
- Bridge spielen
- koc/Jen
Verificali-vä räspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
Exercitiul 2.
,
Intrebali pe cineva dacä sä facä
activitälile din lista de mai jos.
OberprOfen Sie Ihre Antworten ,nit Hilfe
der CD.
Fragen Sie jemanden, ob er die unten
aufgelisteten AktiviUiten ausführen kann.
sä cäläreascä
sä inoate
sä cond ucä
sä cante la ghitarä
sä danseze
sä se plimbe
sä cälätoreascä
sä joace cärti
sä schieze
sä cante
sä gäteascä
sä joace tenis
Verificali-vä räspunsurile in capitolul
cu rezolväri din manual.
Exercitiul 3.
,
TI intälnili pe   EI joacä cu pläcere
fotbai cärti. Schiazä se plimbä cu
pläcere. toate sporturile.
o intalnili pe Johanna. Ea nu inoatä, nu
danseazä, nu nu joacä tenis
cu pläcere. Ea numai sporturile
care se pot practica inäuntru.
F aceli propuneri lui Johannei.
Aici sunt douä modele de dialog.
Überprüfen Sie Ihre Antworten im
Lösungsteil des Buches.
Sie treffen Stefan. Er spielt gerne Fuß-
ball und Karten. Er Il3uft auch gerne Ski
und geht gern spazieren. Er liebt alle
Sportarten.
Sie treffen Johanna. Sie schwimmt,
tanzt, reitet nicht gern und spielt nicllt
gern Tennis. Sie liebt nur die Sportarten,
die man drinnen ausüben kann.
Machen Sie Stefan und Johanna
Vor cl1l /ige.
Hier sin I zwei Mustergesprl3che.
115
    Jocuri sport •
Spiele und Sport
I Stefan, spielst du Fußball? ($tefan, joci fotbai?)
Stefan: Ja. Gute Idee. (Da. Buna idee.)
Sie: Johanna, reitest du? (Johanna,
Johann: Nein, ich reite nicht gern. (Nu, nu cäläresc cu pläcere.)
Machen Sie Stefan folgende Vorschlage: Machen Sie Johanna folgende Vorschläge:
a) Fußball spielen (a juca fotbai)
b) reiten (a cäläri)
c) Karten spielen (a juca cärti)
d) Tennis spielen (a juca tenis)
e) schwimmen (a inota)
Verificali-vä raspunsurile in capitolul
cu rezolväri din manual.
Ascultati

a) tanzen (a dansa)
b) Ski laufen (a schia)
c) Karten spielen (a juca cärti)
d) Fußball spielen (a juca fotbai)
e) kochen (a gäti)
Überprüfen Sie Ihre Antworten im
Lösungsteil des Buches.
• Hören Sie zu
Ascultati partea a doua a scenetei nr. 2 pänä cänd puteti räspunde la intrebäri.
Sceneta nr. 2
(partea a doua)
- Ce meserie are Thomas?
- A mai fast el la Berlin?
- Este singur?
- Trebuie el sä cälätoreascä mult?
1
Cazuri de urgentä • Notfälle
in aceastä lectie invätati:
, , ,
• sä intrebati dacä ceva e posibil sau nu in cazuri de urgentä
Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Peter Heller (P.H.), IIse Heller (I.H.), ein Angestellte (un salariat) (A.)
I.H.: Ascultä! E un zgomot ciudat. Hör mal! Das ist ein komisches Gertiusch.
P.H.: Tntr-adevär. Das stimmt.
I. H. : Ce este? Was ist das?
P.H.: Nu Ich weiß es nicht.
I.H.:   Uitä-te ce abur. Halt an! Schau dir den Dampf an.
P.H.: La dracu! Este radiatorul. Fierbe. Scheiße! Es ist der Kühler. Er kocht.
I.H.: Trebuie sä telefonäm. Acolo e un Wir müssen anrufen. DrOben ist ein
telefon.   Telefon. Beeil dich!
P.H.: Alo. Am 0 panä. Hallo. Ich habe eine Panne.
A.: Dati-mi, vä rog, numärul de la Geben Sie mir, bitte, Il7re Aufonnufnlner.
dumneavoasträ.
P.H.: 3129-0N-05. 3129-0N-05.
A.: Ce marcä este? Welche Automarke habe Sie?
P.H.: Un Volkswagen. Einen Volkswagen.
A.: Ce culoare are? Welche Farbe hat er?
P.H.: Este Er ist rot.
A. : Dati-mi numarul telefonului de la Geben Sie mir, bitte, die Telefonnummer
,
care sunati.
,
P .H.: 257. 257.
A.: Unde sunteti? Wo sind Sie?
,
P.H. : Pe federalä 115.50 km Auf der Bundesstraße 115. 50 Kilometer
de München. von Manchen.
A.: Trimit imediat pe cineva. Va ajunge Ich schicke sofort je.rnanden. Er wird in
intr-o jumatate de ora. einer ha/ben Stunde da sein.
P.H.: Multumesc. Danke.
,
Dialogul 2. Karin Nowak (K.N.), ein Angestellt (un salariat) (A.)
A.: Buna ziua. Cabinetul doctorului
Winkler.
K.N.: Bunä ziua. dori 0 programare.
Gut n g. Praxis Doktor Wink/er.
ul 11 . ' lell gerne einen Termin
b( 1111 1\1 I
117
Cazuri de urgentä • Notfälle
A.:
K.N.:
A. :
K.N.:
A.:
K.N.:
A.:
Pe ce nume?
Karin Nowak.
Da. Cänd doriti sä veniti?
, ,
E posibil astäzi dimineatä?
,
Nu. Imi pare räu. Astäzi diminealä
nu se paate. Puteli veni disearä,
la ora 18:30?
Da. In ardine. La ara 18:30. La
revedere.
La revedere.
Aufwelch n Namen?
Karin Nowak.
Ja. Wann möchten Sie kommen?
Ist es heute vormittag möglich?
Nein. Es tut mir leid. Heute vormittag
geht es nicht. Können Sie heute abend
um 18:30 Uhr kommen?
Ja. In Ordnung. Um 18:30 Uhr. Auf
Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Cum se spune • Wie man's sagt
1. eum spuneti unde se aflä dumneavoasträ.
Wie Sie sagen, wo Ihr Auto ist.
2. Cum indemnati pe cineva sä facä ceva.
Wie Sie jemanden dazu auffordem, etwas zu tun.
3. Cum spuneti ora.
Wie Sie die Uhrzeit angeben.
118
Wie spät ist es?
(Cat e ceasul?)
Wann kommen Sie?
  veniti?)
Es ist zwölf Uhr.
(E ora 12.)
Ich komme um zwölf (Uhr).
(Vin I f r ] 12.)
Cazuri de urgentä • Notfälle
Die Uhrzeit
:   ~
10 Uhr
10:15 Uhr
10:30 Uhr
10:45 Uhr
Es ist zehn Uhr.
(Este ara 10.)
Es ist ze/1n Uhr fünfzehn.
(Este ara 1 0 ~ i 15.)
Es ist viertel elf.
(Este 1 0 ~ i un stert.)
Es ist zehn Uhr dreißig.
(Este ara 1 0 ~ i 30.)
Es ist halb elf
(Este 1 0 ~ i jumätate.)
Es ist zehn Uhr fünfundvierzig.
(Este ara 1 0 ~ i 45.)
Es ist drei Viertel elf.
(Este 11 tärä un stert.)
Astäzi - Heute
Astäzi diminealä - Heute morgen
Astäzi dupä-amiazä - Heute nachmittag
Astä-searä - Heute abend
Mäine - Morgen
Mäine diminealä - Morgen frOl1
Mäine dupä-amiazä - Morg n nachmittag
Mäine searä - M o ~ n bend
leri - Ge I rn
leri diminealä - G I 111 V rmittag
leri dupä-amiazä - ~ 10111 11 Innittag
leri searä - 0 /(, 111 '11 ., nd
119
Cazuri de urgentä • Notfälle
4. Cum stabiliti 0 programare la medic.
Wi Sie einen Termin beim Arzt vereinbaren.
  ~ dori 0 programare la medic.
Pe ce nume?
Ich hätte einen Termin beim Arzt.
Auf welchen Namen?
Cänd ati dori sa veniti? Wann möchten Sie kommen?
Können Sie um 16 Uhr kommen?
Können Sie morgen kommen?
, ,
Puteti veni la ora 16?
,
Puteti veni mäine?
,
••
Exercitii
,
• Ubungen
Exercitiul 1.
,
Va aminti'i Dialogul 2? Preluali rolul Ka-
rinei Nowak in urmatoarea convorbire:
Erinnern Sie sich an Dialog 2? Ober-
nehmen Sie die Karin Nowaks Rolle
im folgenden Gesprach:
Der Angestellte:
Karin Nowak:
Der Angestellte:
Karin Nowak:
Der Angestellte:
Karin Nowak:
Der Angestellte:
Karin Nowak:
Der Angestellte:
Guten Tag. Praxis Doktor Winkler.
(Buna ziua. Cabinetul doctorului Winkler.)
(Dorili 0 programare.)
Auf welchen Namen? (Pe ce nume?)
(Va spuneli numele.)
Wann möchten Sie kommen? (Cänd a'i dori sa veni'i?)
(Azi dimineata.)
Nein. Es tut mir leid. Heute morgen geht es nicht.
Können Sie heute abend um 19 Uhr kommen?
(Nu. imi pare rau, azi dimineala nu se poate.
Puteti veni diseara la ora 19?)
(Puteli veni.)
Auf Wiederhören. (La revedere.)
Verificali-vä raspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
Überpriifen Sie Ihre Antworten mit Hilfe
der CD.
Exercitiul 2.
r
Complela,i acest dialog in acela§i mod.
R lul s lari tului este pe CD.
1
VelV 11 t n ;g n Sie diese Unterhaltung
auf fi Ib Art und Weise. Die Rolle
d All .! I 111 n ist auf der CD.
Cazuri de urgentä • Notfälle
Der Angestellte:
Si e:
Der Angestellte:
Si e:
Der Angestellte:
Sie:
Der Angestellte:
Guten Tag. Praxis Doktor Salim.
(8una ziua. Cabinetul doctorului Salim.)
(Dori'i 0 programare.)
Auf welchen Namen? (Pe ce nume?)
(Va spune1i numele.)
Wann möchten Sie kommen? (Cänd a1i dori sa venili?)
(Mäine diminealä.)
Nein. Es tut mir leid. K6nnen Sie morgen nachmittag
um 16:45 Uhr kommen?
(Nu. imi pare rau. Pute1i veni mAine dupl-amiazA la 16:45?)
Sie: (Pute1i.)
Der Angestellte: Auf Wiederhören. (La revedere.)
Verificati-vä räspunsurile in capitolul
cu rezolvari din manual.
Exercitiul 3.
,
Überprüfen Sie Ihre Antworten im
L6sungsteil des Buches.
Ascultali incä odatä Dialogul 1. inchi-
pui1i-vä apoi cä ave1i 0 panä pe auto-
stradä. Sunteli cu 0 Dacie cu
numärul 7-8-13467. Sunati de la 0
,
cabinä telefonica aflatä la 15 km de
Heidelberg. Completali dialogul incom-
plet cu aceste informa1ii. Rolul func1io-
narului este pe CD.
Hören Sie sich noch einmal Dialog 1 an.
Dann stellen Sie sich vor, Sie haben
eine Panne auf der Autobahn. Sie fahren
eine rote Dacia, mit Nummer 7-B-13467.
Sie rufen von der Rufs13ule, 15 Km von
Heidelberg an. Vervollst13ndigen Sie das
Lückengespr13ch diesen Informationen
entsprechend. Die Rolle des Angestellten
ist auf der CD.
Sie: (Ave1i 0 panä.)
Der Angestellte: Geben Sie mir, bitte, Ihre Autonummer.
(Da1i-mi, va rag, numärul de la  
Sie:
Der Angestellte: Welche Automarke haben Sie? (Ce marcä de ave1i?)
Sie:
Der Angestellte: Welche Farbe hat das Auto? (Ce culoare are  
Sie:
Der Angestellte: Geben Sie mir, bitte, die T I fonnulnlner.
(Dati-mi, vä rog, numärul de t I f n.)
Sie:
Der Angestellte: Wo sind Sie? (Unde sunte\i ?)
Sie:
121
  Cazuri de urgentä • Notfälle
Der Angestellte: Ich schicke sofort jemanden. (Trimit imediat pe cineva.)
Sie:
Repetati exercitiul. Imaginali-va ca
aveli 0 Skoda galbena, cu numarul
3-B-7213. Mergeli pe autostrada
sunteti la 10 km de Berlin.

Verificati-va raspunsurile in capitolul
cu rezolvari din manual.
Wied rholen Sie die Übung noch einmal.
Stellen Sie sich vor, dass Sie eine gelbe
Skoda haben mit der Nummer 3-8-7213.
Sie fahren auf der Autobahn und sind
10 Km von Ber/in entfernt.
Überprüfen Ihre Antworten im
Lösungsteil des Buches.
Ascultati • Hören Sie zu
,
Ascultati partea a treia a scenetei nr. 2 räspundeti la intrebäri.
Sceneta nr. 2
(partea a treia)
- Cali copii au gazdele?
- Cu ce se ocupa fiullor?
- Cu ce iI Eva?
122
  r e ~ e l i • Fehler
in aceastä lectie invätati:
, , ,
• sä vä scuzati
,
• sä spune1i cä ceva nu e in regulä sau nu func1ioneazä
Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Jan (J.), Oieter (0.)
J.:
0.:
J.:
0.:
J.:
La dracu!
Ce s-a intämplat?
Am spart 0 farfurie.
Asta-i farfuria mea cea mai dragä!
Un cadou de la tata.
Imi pare räu. Scuzä-mä, te rog.
Scheiße!
Was ist passiert?
Ich habe einen Teller zerbrochen.
Das ist mein bester Teller! Ein Geschenk
von Papa.
Es tut mir leid. Entschuldige, bitte.
Dialogul 2. Peter Heller (P.H.), IIse Heller (I.H.), ein Angestellte (un salariat) (A.)
LH.: Robotul de bucätärie! S-a stricat.
P.H.: Nu mä mira. E destul de vechi.
LH. :
A.:
I.H.:
A.:
LH.:
A.:
I.H.:
Robotul de bucätärie. Uitati-vä.
,
S-a stricat.
Da. Intrerupätorul s-a spart. Vä pot
da 0 piesä de schimb.
Cat costä?
50 märci. Poate 60 märci.
~ i aparatul de acolo? Cat costä?
Costä 430 märci.
Mä gandesc.
Die KOchenlnaschine! Sie ist kaputt.
Das Oberrascht mich nicht. Sie ist
ziemlich alt.
Diese KOc/1enmaschine. Scl1auen Sie.
Sie ist kaputt.
Ja. Der Schalter ist zerbrochen. Ich kann
Ihnen ein Ersatzteil besorgen.
Was kostet das?
50 M. Vielleic/1t 60 M.
Und die Maschine dort drOben? Was
kostet sie?
Sie kostet 430 M.
Ich überlege es mir.
Dialogul 3. IIse Heller (I.H.), ein Angestellte (un salariat) (A.)
I.H.: Bunä ziua. Pute1i sä mä ajuta1i?
A.: Buna ziua.
I.H.: Este vorba de televizorul meu.
Nu functioneazä bine.
,
A.: Ce defect are?
I.H.: Culorile nu sunt bune.
Guten Tag. Können Sie mir helfen?
Guten Tag.
E g ht um Ineinen Fernseher. Er
funJ<tioni rt nicht richtig.
W I 11 n Defekt hat er denn?
0; J r' I n sind schlecht.
123
A.:
I.H.:
A.:
I.H. :
A.:
I.H.:
A.:
I.H.:
Gre§eli • Fehler
Asta-i tot?
Nu. Face ~   un zgomot ciudat.
A§a.
Pute1i sä mi-I repara1i?
Trimit cat pot de repede pe cineva.
Multumesc. Poate sä vinä in seara
I
aceasta? Nu a§ vrea sä pierd wes-
ternul de pe programul 1 .
Mä voi strädui.
Multumesc.
I
I t lies?
Nein. Er macht auch ein komisches
Geräusch.
So.
Können Sie ihn mir reparieren?
Ich schicke jemanden sobald wie
möglich.
Danke. Kann er heute abend kommen?
Ich möchte den Western im 1.Programm
nicht verst3umen.
Ich werde mich bemOhen.
Danke.
Cum se spune • Wie man's sagt
1. Cum vä scuzati sau räspundeti cand vi se cere scuze.
Wie Sie sich entschuldigen und auf Entschuldigungen antworten.
2. Cum spuneti cä ceva s-a stricat sau nu functioneazä.
Wie Sie ausdrOcken, dass etwas zerbrochen ist oder nicht funktioniert.
124
• F hier
3. eum cereti 0 piesä de schimb sau s VI se repare ceva.
Wie Sie Ersatzteile mächten oder wie Sie Lw . I P ri ren Inächten.
cat timp dureazä? = Wie lange dauert es?
••
Exercitii • Ubungen
Exercitiul 1.
,
Asculta1i urmätorul dialog pe CD. Hören Sie sich den folgenden Dialog
auf der CD an.
Der Verkäufer:
Der Tourist:
Der Verkäufer:
Der Tourist:
Der Verkäufer:
Der Tourist:
Der Verkäufer:
Der Tourist:
Guten Tag. (Bunä ziua.)
Guten Tag. Können Sie mir Ileffen? Mein Trockner funktioniert
nicht mehr. (Bunä ziua. Mä pute1i ajuta? Uscätorul meu nu mai
funclioneazä.)
Welchen Defekt har er denn? (Ce defect are?)
Er macht ein komisc/7es Geräusch. (Face un zgomot ciudat.)
So.  
Können Sie ihn n7ir reparieren? (Puteli sä mi-I repara1i?)
Komlnen Sie morgen nachmittag. (Veni1i maine dupa-amiazä.)
Danke. (Multumesc.)
Preluati rolul unui turist. Raspunsurile
vanzatorului sunt pe CD.
Übernel1men Sie die Rolle eines
Touristen. Die Antworten des Verkäufers
sind auf der CD.
1. Nu va functioneazä bine aparatul
de ras.
2. Ceasul dumneavoastra de manä
ramane in urma.
3. Camera dumneavoasträ nu focali-
zeazä bine.
4. Alarma ceasului dumneavoasträ nu
functioneaza.
,
Ihr Ra ierapparat funktionierl nicht
ri II/ig.
/171 , Annbandul1r geht nach.
/llI , K In r fokussiert nicht richtig.
l )( I /\ 1:111" /111 Weckers funktioniert
IlI clll
125
23 Fehler
-----......... _ - - ......
, . 1 n tl "I i I neavoasträ tace zgomote
'" t -ll(
Ihr R In cht komische Gerl3usche.
Ve Ifl \1 V I punsurile In capitolul Überprafen Sie Ihre Außerungen im
Lösungsteil des Buches. cu r Iv i in anual.
Exercitiul 2.
,
Oacä durnneavoasträ are 0 panä,
trebuie sä teletona1i la nevoie pentru aju-
tor. Cititi urmätorul model de dialog as-
cultati-I pe CD.
Wenn Ihr Auto eine Panne hat, müssen
Sie unter UmstE1nden telefonieren, um
Hilfe herbeizuholen. Lesen Sie den fol-
genden Model/dialog und hören Sie sich
ihn auf der CD an.
Ein Angestellte (un salariat) (A.)
Der Autotahrer   (At.)
At.:
A. :
At.:
A.:
At.:
A. :
At.:
A. :
At.:
A.:
At. :
A.:
At.:
Guten Tag. K6nnen Sie mir bitte helfen?
(Bunä ziua. Mä' puteti ajuta, vä rog?)
Was ist passiert? (Ce s-a intämplat?)
Ich habe eine Panne. (Am 0 panä.)
Wo sind Sie? (Unde sunteti?)
, ,.
Zwischen Potsdam und Berlin. (Intre Potsdam Berlin.)
Welche Automarke haben Sie? (Ce marcä de aveli?)
Einen Dltcit. (Un Oltcit.)
Wie heißen Sie? (Cum vä numiti?)
IONESCU. I-O-N-E-S-C-U.
Welchen Defekt hat Ihr Auto? (Ce detectiune are
Das Schaltgetriebe funktioniert nicht richtig.
(Cutia de viteze nu tunctioneazä bine.)
Ich schicke sofort jemanden. (Trimit imediat pe cineva.)
Danke. (Multumesc.)
Rolul salari atului este pe CO. Jucali rolul
turistului tinänd seama de intormatiile de
Die Rolle des Angestellten ist auf der
CD. Spielen Sie die Rolle des Touristen
entsprechend der unten angegebenen
Informationen.
mal JOs.
, ,
-ul dumneavoasträ 190
Intre Hamburg Lübeck.
I ' <I -a descärcat bateria.
1 '
Ihr Mercedes 190 hat eine Panne
zwiscl1 n Hamburg und Lübeck. Sie
glaub /1, d die Batterie leer ist.
  r e ~ e l i • Fehler
2. Aro-ul dumneavoasträ are 0 panä
intre Dresda ~ i Dessau. Radiatorul
s-a stricat.
3. Dacia dumneavoasträ are 0 panä
intre Leipzig ~ i Halle. M.otorul scoate
zgomote ciudate.
4. Renault-ul dumneavoasträ are 0
panä in apropiere de Heidelberg.
Cutia de viteze s-a stricat.
5. Oltcit-ul dumneavoasträ are 0 panä
intre Weimar ~ i Erfurt. !;)tergätoarele
de parbriz nu mai functioneazä.
Exercitiul 3.
,
Se intämplä cateodatä accidente, ~ i
atunci trebuie sä vä scuzati politicos.
A '
Intr-o astfel de situatie, urmätoarele
,
propozitii v-ar putea fi de folos.
/h r AI 11 I /11
Oll 11 lI/I I
ist I< pult.
nne zwisc/1en
u. Der Kühler
Ihre 0 i hat eine Panne zwischen
Leipzig und Halle. Der Motor macht
seltsame Ger/luscl7e.
Ihr Renault hat eine Panne in der Nahe
von Heide/berg. Das Schaltgetriebe ist
kaputt.
Ihr Oltcit hat eine Panne Zwisc/1en
Weimar und Erfurt. Die Scheibenwischer
arbeiten nicht.
Mißgeschicke passieren manchmal, und
dann müssen Sie sich hOf/ich entschul-
digen. In einer solchen Situation kOnnen
Ihnen die folgenden Satze nüfzlicl1 sein.
Es tut mir leid. Ich Ilabe eine Vase zerbrochen.
Scuza1i-vä pentru urmätoarele accidente. Entschuldigen Sie sich für die folgenden
Mißgeschicke.
a) A1i spart 0 vazä (eine Vase zerbrochen)
b) Ali turnat vin pe fata de masä (Wein über das Tiscl1tuch geschüttet)
c) V-ali pierdut cheia de la casä (Ihren Hausschlüssel verloren)
d) A1i läsat apa din cadä sä debordeze (das Badewasser überlaufen lassen)
e) A1i cälcat pe pisica (sind auf die Katze getreten)
Verifica1i-vä räspun .rile cu ajutorul
CD-ului.
OberprOfen Sie Ihre Antworten mit Hilfe
der CD.
127
  r e ~ e l i • Fehler
128
  r e ~ e l i • Fehler
Ascultati • Hören Sie zu
,
Ascultati partea a patra a scenetei nr. 2 pänä cänd puteti räspunde la intrebäri.
Sceneta nr. 2
(partea a patra)
- De ce a trebuit sä piece Thomas?
- Ce i-a spus Eva?
129
Boli • Krankheiten
'"
In aceastä lectie invätati:
, , ,
• sä spuneti cä sunteti bolnav
• sä descrieti simptomele unei boli
• sä intrebati de ce medicamente sau tratamente aveti nevoie
, ,
Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Monika Schneider (M.S.), der Apotheker (farmacistul) (A.)
M.S.:
A.:
M.S.:
A. :
M.S.:
A. :
M.S.:
A.:
M.S.:
A.:
(La farmacie)
Scuzati-mä. Aveti ceva impotriva
deranjului de stomac?
Ce aveti, exact?
,
Am diaree ~ i dureri de cap.
Oe cat timp?
Am diaree de ieri.
Vä dau un medicament impotriva
diareei.
Multumesc.
,
lar Impotriva durerii de cap
trebuie sä cumpärati aspirinä.
Cäte sä iau?
Indicatiile sunt pe flacon.
(In der Apotheke)
Entschuldigen Sie. Haben Sie etwas
gegen verdorbenen Magen?
Was haben Sie, genau?
Ich habe Durchfall. Und ich habe
Kopfschmerzen.
Seit wann haben Sie das?
Ich habe den Durchfall seit gestern.
Ich gebe Ihnen eine Arznei gegen
Durchfall.
Danke.
Und als Mittel gegen Kopfschmerzen
sollten Sie Aspirin kaufen.
Wie viele soll ich davon einnehmen?
Die Anweisungen stehen auf der
Flasche.
Dialogul 2. Karl Fischer (K.F .), die Ärztin (doctorita) (A.)
A.:
K.F.:
A.:
K.F.:
A.:
K.F.:
A.:
K.F. :
130
Ce s-a Intämplat?
Cred ca mi-am luxat glezna.
A ~ a   Aveli dureri?
Da, doare foarte tare.
Puteti sä descrieti durerea?
, ,
Ooare cänd fug.
In1eleg. Vä recomand sä rämäneli
cateva zile in pat. ~ i tärä totbaI.
Bine, doamnä doctor.
Was ist los? .
Ich glaube, ich habe mir den Knöchel
verrenkt.
So. Haben Sie Schmerzen?
Ja, es tut sehr weh.
Können Sie den Schmerz beschreiben?
Es tut weh, wenn ich laufe.
Ich v r. t he. Ich rate Ihnen, ein paar
Tag im Bett zu bleiben. Und keinen
Fußb ",n 11r zu spielen.
Gut, ,. 11 0 l<for.
Boli • Krankheiten
Cum se spune • Wie man's sagt
1. La farmacie.
In der Apotheke.
a) Cum descrieti 0 boalä u§oarä.
Wie Sie eine leichte Krankl1eit beschreiben.
Mir ist schlecht - 1mi este räu.
Ich kann nicht schlafen - Nu pot sä darm.
b) Cum descrieti anumite simptome.
Wie Sie einzelne Symptome bescl1reiben.
(vouil)
(va)
131
Boli • Krankheiten
2. La medic.
Beim Arzt.
bin gestochen - am fost rntepat
Was tut Ihnen weh? - Ce va doare?
Seit wann tut es Ihnen weh? - Oe cand va doare?
Haben Sie das schon lange? - Ave(i de mult boala asta?
Darf ich Ihre Zunge sehen? - Pot sa va vad limba?
Haben Sie. das zum ersten Mal? - Aveti asta pentru prima oara?
Tut es Ihnen weh? - Va doare?
••
Exercitii • Ubungen
Exercitiul 1.
,
Spune'i ca va dor urmatoarele parti ale
corpului. Ascl:J1tali dacä dorili intäi pro-
nun1ia pe CD.
132
1 . Der Kopf (capul)
2. Das Bein (piciorul)
Sagen Sie, dass Ihnen die folgenden
Körperteile weh tun. Wenn Sie wollen,
hören Sie sich zuerst die Aussprache
auf der CD an.
6. Der Arm (bra,ul)
7. Der Bauch (burta)
Boli • Krankheiten
3. Der Fuß (I aba piciarului) 8. Oi 1)/ ; /1 (urechile)
4. Die Hand (mäna) 9. 0 KI I ( enunchiul)
5. Der ROcken (spateie) 10. Der H I (gätul)
Nase
Hals
Gesicht
Schulter
Lunge Herz
Magen
Arm
Hand
Bein
Finger
Zehe  
Fuß
Exercitiul 2.
,
Ce spuneti cänd: Was sagen Sie, wenn:
1. Va dar dintii?
,
2. A1i mäncat prea multe
3. Ali baut prea mult vin?
4.
5. Va doare urechea?
6. Aveti febra?
,
7. Vi s-a piciorul?
8. Aveti diaree?
,
9. Ali cazut pe genunchi ?
Verificali-va raspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
Üb ie Ihre Antworten mit Hilfe
ci I
133
K I E·L 24 Boli • Krankheiten
Exercitiul 3.
,
Ju 'I r 1 11 cientului in urmätorul
dialog. lul medicului este pe CD.
o r (ient (Pacientul)
1. GrOßen Sie den Arzt.
Saluta1i-1 pe medic.
3. Sie sagen, dass Sie eine
Halsenthondung haben.
Spune1i ca aveti dureri in gät.
5. Sie sagen, dass Sie die Schmerzen
seit zwei Tagen haben.
Spuneti ca aveli dureri de doua zile.
Jucati rolul pacientului in urmätoarele
cazun:
Spi I " i die Rolle des Patienten im
folgend n Dialog. Die Rolle des Arztes
ist auf der CD.
Der Arzt (Medicul)
2. Was ist los?
Ce s-a intämplat?
4. Seit wann haben Sie das?
Oe cänd aveti asta?
,
6. Ich gebe Ihnen eine Arznei gegen
Halsenf/lündung.
Va dau un medicament contra
durerilor in gät.
Spielen Sie die Rolle des Patienten
unter den folgenden Umständen:
a) Sie haben Rückenschmerzen seit drei Wochen.
(Aveli dureri de spate de trei säptamäni.)
b) Sie haben Durchfall seit gestern.
(Aveli diaree de ieri.)
c) Sie haben Zahnschmerzen seit drei Tagen.
(Va dor dinlii de trei zile.)
d) Sie haben Fieber seit ein paar Tagen.
(Aveti febrä de cäteva zile.)
Verificali-va raspunsurile in capitolul
cu rezolväri din manual.
Überprafen Sie Ihre Antworten im
Lösungsteil des Buches.
Ascultati • Hören Sie zu

in aceastä lectie incepe 0 nouä scenetä. Ascultati prima parte räspundeti la intrebäri.
Sceneta nr. 3
(prim pt)
- Un   familia Reich?
f I de locuintä au?
,
- In este de acord eine nu cu venirea buni ii?
1 4
Concediu • Urlaub IKAPlifiae2&1
in aceastä lectie invätati:
, , ,
• sa vorbiti despre planurile de concediu
• sä formula\i inlen\iile dumneavoasträ in legaturä cu vacan\a
Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Hans Weber (H.W.), ein Kollege (un coleg) (K.)
K.:
H.W.:
K.:
H.W.:
K.:
H.W.:
K.:
H.W.:
Plecati anul acesta in concediu?
,
Da. Sigur.
Locu iti la u n hotel?
,
Nu. Luam rulota cu noi.
Plecati in Nord sau in Sud?

Dacä vremea este cälduroasä,
rämänem in Zwickau. Dar probabil
mergem la Dessau.
  Dessau?
Da. Cunosc un mic camping in
aproplere.
Fahren Sie dieses Jahr in Urlaub?
Ja. Selbstverstl1ndlich.
Wohnen Sie in einem Hotel?
Nein. Wir nehmen den Wohnwagen Inif.
Fahren Sie in den Norden oder in den
Süden?
Wenn das Wetter heiß ist, bleiben wir
in Zwickau. Aber wahrscheinlich fahren
wir nach Dessau.
Kennen Sie Dessau?
Ja. Ich kenne einen kleinen Camping-
platz in der Nahe.
Dialogul 2. IIse Heller (I.H.), ihre Nachbarin (vecina sa) (N.)
N.:
I.H.:
N.:
I.H.:
N.:
I.H.:
N.:
I.H.:
N.:
I.H.:
N.:
I.H.:
N.:
Plecati in concediu anul acesta?
,
Da. Plecam in aprilie.
Cat tinlp sta\i?
Stäm paisprezece zile.
Unde plecati?
So1ul meu cu mine plecäm in
Maroc.
La langer?
Da. La langer.
Este un foarte interesant.
Da. eu er d.
\i M rocul?
Nu. Dei . M r em prima oarä.
Cu ce v v p trece timpul?
Fal1ren Sie dieses Jahr in Urlaub?
Ja. Wir fahren im April.
Wie lange bleiben Sie?
Wir bleiben vierzehn Tage.
Wohin fal1ren Sie?
Mein Mann und ich fahren nach Ma-
rokko.
Nach Tanger?
Ja. Nach Tanger.
Das ist eine sehr interessante Stadt.
Ja. Das glaube ich auch.
Kennen Sie Marokko?
Nein. Gar nicht. Wir fahren zum ersten
Mal.
Was werden Sie unternehmen?
135
Concediu • Urlaub
I.H.: Sper ca vom petrece destul timp
la plaja. $i voi vizita Casbah.
Ich hoffe, wir werden ziemlich viel Zeit
am Strand verbringen. Und ich werde
Casbah besuchen.
N.: Ah, da. Casbah. E foarte intere-
santa.
Ach, ja. Die Casbah. Sie ist wehr inte-
ressant.
I.H.:   Marocul? Kennen Sie Marokko?
N.: Da. Foarte bine. Sotut meu Ja. Sehr gut. Mein Mann und ich fahren
oft dorthin. cu mine plecam deseori acolo.
I. H.: Adevarat? Tatsächlich?
Cum se spune • Wie man's sagt
1. eum intrebati pe partenerul dumneavoasträ de dialog
ce planuri are.
Wie Sie nach den Pltinen Ihres Gesprächpartners fragen.
Fahren Sie dieses Jahr in Urlaub?
Plecati anul acesta in concediu?
,
Ja. Selbstverstl1ndlich. (Da. Sigur.)
Natürlich. Gewiß. (Sigur.)
Wahrscheinlich. (Poate.)
Vielleicht. (Poate.)
Es ist nicht sicher. (Nu e sigur.)
Wie lange bleiben Sie? (Cät timp stati?)
Fahren Sie allein? (Plecali singur(a)?)
F.ahren Sie mit Ihrem Mann? (Plecali cu solul dumneavoastra?)
Fahren Sie mit Ihrer Frau? (Plecali cu solia dumneavoasträ?)
Wo wohnen Sie? (Unde locuili?)
Was werden Sie unternehmen? (Ce veli face?)
2. Cum vä exprimati 0 intentie.
Wie Sie eine Absicht ausdrücken.
13
Concediu • Urlaub
••
Exercitii • Ubungen
Exercitiul 1.
,
Aici sunt cateva mijloace de transport.
Ve1i vizita urmätoarele cu
mijloacele de transport precizate.
Hier sind einige Transportrnittel.
Sie werden die folgenden Orte mit
den angegebenen Transportmitteln
besuchen.
München - mit dem Flugzeug. (cu avionul)
Beispiel:
Exemplu:
Ich fliege mit dem Flugzeug nach MOnchen.
Plec cu avionulla München.
1. München - Zug (tren)
2. Frankfurt - Flugzeug (avion)
3. Londra - Auto (ma§inä)
4. Constanfa - Schiff (vapor)
Verificati-vä räspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
Exercitiul 2.
,
Asculta1i CD-ul completa1i spa1ii1e goale
intre räspunsurile rolului A, preluänd rolul
B. Vorbiti despre propria dumneavoasträ
vacantä.
,
5. Wien - Zug (tren)
6. Paris - . Zug (tren)
7. Berlin - Flugzeug (avion)
8. Snagov - Fahrrad (bicicleta)
Überprüfen Sie Ihre Antworten mit Hilfe
der CD.
Hören Sie sich die CD an und füllen Sie
die La I<en zwischen den einzelnen Ant-
wOl1 11 von Rolle A, indem Sie die Rolle
B Ob 111 IHnen. Sprechen Sie über Ihre
n   nen.
137
Concediu • Urlaub
Rolle A.
1. Fahren Sie dieses Jahr in Urlaub?
(Plecali anul acesta in concediu?)
3. Wie lange bleiben Sie?
(Cät timp rämäneli?)
5. Fahren Sie allein?
(Plecali singur(ä)?)
7. Wohin fahren Sie?
(Unde p1ecali?)
9. Was werden Sie unternehmen?
(Ce veli intreprinde?)
Rolle B.
2. Sie sagen, dass Sie fahren.
(Spuneli cä plecali.)
4. Sie sagen, wie lange Sie bleiben.
(Spuneli cät timp stali.)
6. Sie sagen, mit wem Sie Fahren.
(Spuneli cu cine plecali.)
8. Sie sagen, wohin Sie fahren.
(Spuneli unde p1ecali.)
10. Sie sagen, was Sie unternehmen
werden.
(Spuneli ce veli intreprinde.)
Ascultati • Hören Sie zu
,
Ascultati partea a doua a scenetei nr. 3 pänä cänd puteti räspunde la intrebärile urmätoare.
Sceneta nr. 3
(partea a doua)
- Ce probleme se ivesc?
- Oe ce unii membri ai familiei nu sunt de acord cu venirea bunicii?
Invitatii • Einladungen
"
In aceastä lectie invätati:
, , ,
• sä faceli 0 invit \i
• sä accepta\i 0 invit ~ i
• sä refuzati 0 invit ti e
, ,
Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Hans Weber (H.S.) , Monika Schneider (M.S.)
M.S.: Alo, da?
H.W.: Monika, tu e ~ t i  
M.S.: Da, eu sunt, Hans. Bunä ziua.
H.W. : Bunä ziua. E ~ t i liberä astä-searä?
M.S.: Da.
H.W. : Vrei sä mergi la concert? Este un
concert de jazz. Mergem?
M.S.: Da, cu placere.
H.W.: Deci , ne vedem in foaier?
M.S.: Oe acord. In foaier. La ce orä?
H.W. : La opt.
M.S.: S-a fäcut. La opt.
H.W. La revedere. Pe disearä.
M.S.: La revedere.
Hallo?
Bist du eS
I
Monika?
Ja. Ich bin1s
I
Hans. Guten Tag.
Guten Tag. Bist du heute abend frei?
Ja.
Willst du ins Konzert ge/len? Es gibt ein
Jazz-Konzert. Gehen wir hin?
Ja
l
gern.
Also
1
treffen wir uns im Foyer?
Einverstanden. Im Foyer. Um wievel U11r?
Um acht.
Abgemacht. Um acht Ullr.
Auf Wiederhören. Bis heute abend.
Auf Wiederhören.
Dialogul 2. Karin Nowak (K.N.) , Monika (M.)
K.N.: Alo? Hallo?
M. : Pot vorbi , va rog, cu Karin Nowak? Kann ich, bitte, Karin Nowak sprechen?
K.N.: La telefon. Spricht.
M. : Karin, la telefon e Monika. Karin ich bin's, Monika.
K.N. : Monikaf E ~ t i in München? Monika! Bist du in München?
M. : Da. Sunt cu Jürgen in München. Ja. Ich bin mit Jürgen in München.
A veniti cu afaceri aici. Er ist geschäftlich hier.
K.N.: Asta-i minunat. Cum merge? Das i t fabelhaft. Wie geht's?
M.: Mullumesc. Ne merge bine. DanJ<e. Uns beiden geht's gut.
K.N. : Ce faci mäine searä? Wa n eh t du morgen abend?
M.: Mäine searä? 0 clipä. Nimic. M r, n b nd? Warte mal. Nichts.
Oe ce? W. rIlln ?
K. N.: Mergem la film? "Vänätorii" ruleaza Kino? II Die JtJger
ll
ItJuft
la Forum. 1111 Oll/1I1
139
Invitatii • Einladungen
M.. L buna. Mä iei de la hotel? Gute Id . Holst du mich vom Hotel ab?
K.N.. d. Einverst nden.
M.: n I J ent. Nu, mäine nu se poate. Moment mal. Nein, morgen geht es nicht.
M i nt Inese cu eäliva prieteni ai Ich treffe einige Freunde von Jürgen.
K.N.: t. Alta datä, poate. Das ist schade. Ein anderes Mal vielleicht.
M.: . Alt a datä. Ja. Ein anderes Mal.
Cum se spune • Wie man's sagt
1. Cum intrebati dacä cineva e liber pentru a accepta 0 invitatie.
Wie Sie fragen, ob jemand frei ist, uln eine Einladung anzunehmen.
2. Cum invitati pe cineva.
Wie Sie jemanden einladen.
3. eum acceptati 0 invitatie.
14
Wie Sie eine Einladung annehmen.
Einverstanden. (De acord.)
Gute Idee. (Buna idee.)
Ja, gern. (Da, cu placer .)
Invitatii • Einladungen
4. Cum spun li ca sunteli ocupat.
Wie Sie sag 11 Je ie verhindert sind.
••
Exercitii • Ubungen
Exercitiul1.
,
Punctele de plecare ale unui posibil
dialog sunt Insemnate cu stelu'ä.
Die Anfangspunkte eines m(jglic/1en
Gesprf!ichts sind mit Sternchen gekenn-
zeichnet. Fo/gen Sie den Pfeilen und
sehen Sie, wie viele Gesprf!iche Sie
führen k(jnnen.
U rmariti sageti1e vedeti cäte con-
vorbiri puteti avea.
--
Gehen wir ins Theater?
..
Mergem la teatru?
...
Ja. Wann?
...
Was Inachst du /Jeute abend?
Da. Cänd?
.",
Ce faci astä searä?
t
={ Willst du ins Kino gehen? Vrei S8 mergi la cinema?)

,r
Es geht nicht.
..
Kornmst du ins Ca fe ?
..
Ich bin nicht frei .
Nu se poate.
...
Vii la cafenea?
...
Nu sunt liber(ä).
I
Ich kann nicht Montag. Vielleicht Dienstag?

Morgen. Kannst du Montag?
Nu pot luni. Poate
'"
Maine. Poti luni?
,
"
,
..
Abgen18cht. S-a facut.1 I Ja, gern. Da, cu placere.
+
  Wo treffen wir uns? Unde ne intälnim?
.. I
1/11 Foyer. In foaier.
.. I

I
rl Holst du mich ab? Mä iei tu? I I Um wie\tiel Uhr? La ce ora?
"
"
+
I Vor dem Hotel. in fata hotelului. : Wann treffen wir uns? Cänd ne intälnim? I
Ja. Um wi vi I Uhr? Da. La ce ora? I
+
.: U,n acht Uhr. La opt.l"
I :: inverstanden. Auf Wiedersehen. . rd. La revedere . I+-
141
Invitatii • Einladungen
Exerciti ul 2.
,
Un coleg vä sunä sä vä propunä 0 in-
tälnire. Ce spune colegul e inregistrat
pe CD. Ce spuneli dumneavoasträ?
Ein Kollege ruft Sie an, um Ihnen ein
Treffen vorzuschlagen. Was ihr Kollege
sagt, ist auf der CD. Was sagen Sie?
Der Kollege: Bist du morgen abend frei? (Mäine searä   ~ t i liberä?)
Sie: .
Der Kollege: Es gibt ein Jazzkonzert. Willst du gehen?
(E un concert de jazz. Vrei sä mergi?)
Sie:
Der Kollege: Es beginnt um 19 Uhr. (Incepe la ora 19.)
Sie:
Der Kollege: Im Foyer. (In foaier.)
Sie:
Der Kollege: Auf Wiedersehen. (La revedere.)
Sie:
petati dialogul:
1. Colegul va propune sa mergeli la un film (einen Film zu sehen)
2. Colegul va propune 0 intälnire la ora 8 (ein Treffen um 8 Uhr)
3. Ruleaza un film la "Patria" (lauft ein Film im IIPatria'J
4. Colegul va propune sä vä intälnili la intrare (am Eingang treffen)
Ascultati • Hören Sie zu
,
Ascultati partea a treia a scenetei nr. 3 pänä cänd puteti räspunde la intrebärile urmätoare.
Sceneta nr. 3
(partea a treia)
- Ce probleme de sänätate are bunica?
- In ce camerä ar trebui sä stea ea?
142
Stabilirea unei intälniri •
Verabredungen
....
In aceastä lectie invätati:
, , ,
• sä face'i 0 propun
• sä stabili'i locul ora unei intalniri
Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Hans Weber (H.S.), Johann (J.)
H.W.: Salut!
J.: Salut, Hans! Ce faci?
H.W.: Bine.
H.: Ai maine liber?
H.W.: Da, panä la pranz.
J.: Jucäm tenis?
H.W.: Cu pläcere. La opt, ca intotdeauna?
Ne intalnim la club?
J. : Da. Pe mäine.
H.W.: Pe maine.
GrOß dich!
Grüß dich, Hans! Wie geht's?
Gut.
Hast du morgen frei?
Ja, bis Mittag.
Wollen wir Tennis spielen?
Gern. Um acht Uhr, wie immer? Wollen
wir uns im Club treffen?
Ja. Bis morgen.
Bis morgen.
Dialogul 2. IIse Heller (I.H.), ihre Kollegin (colega ei) Vera (V.)
V.:
LH.:
V.:
I.H.:
V.:
LH.:
V.:
LH.:
V. :
I.H.:
IIse, am chef sä mergem la pialä.
Unde este 0 piatä?
A '
In Obor.
Oe ce nu? Unde ne intälnim?
strada
Da.
Ne intälnim acala?
Bine. S-a fäcut. La ce orä?
La ora zece. Iti canvine?
Da. Mäine la ara zece.
IIse, ic/l Ilabe Lust zum Markt zu gehen.
Wo ist denn einer?
Am Oborplatz.
Warum nicht? Wo treffen wir uns?
Kennst du die Mo§ilorstraße?
Ja.
Treffen wir uns dort?
Gut. Abgemacht. Um wieviel Uhr?
Um ze/ln Uhr. Ist dir das rec/lt?
Ja. Morgen um zehn Uhr.
Dialogul 3. Monika Schneider (M.S.), Hans W ber (H.W.)
M.S.: Am chef sä tac 0 micä plimbare.
Vii cu mine?
H.W.: Oe ce nu? Unde mergem?
M.S.: vrea sä mä uit pu1in pe la
anticariate. Ai chef?
Ich h b Lust, einen kleinen Spaziergang
zu I 11 n. Kommst du mit?
W I (/n I ni ht? Wohin gehen wir?
I h " I   ,nir n bißehen die Antiqua-
r; I I 11. ,11 ., 11 . Hast du Lust?
143
Stabilirea unei intälniri •
Verabredungen
H.W.:
M.S.:
H.W.:
M.S.:
H.W.:
M.S.:
H.W.:
M.S.:
H.W.:
$tii. .. Colectiile vechi. .. Nu ma
amuzä.
Dar mie imi pi ac anticariatele a ~ a
mult. Vino, t o t u ~ i   cu mine.
Bine. Dar numai de data asta.
U nde ne intälnim?
in fata Universitätii.
, ,
Dar unde, exact?
ViS-cl-vis de intrarea principalä,
chiar la mijloc.
Oe acard. Cänd?
intr-a arä. iti canvine?
... '
Bine. Intr-o ara.
Ach, weißt du .. . Die alten Bücher. .. Das
ist nicllt lustig.
Aber ich mag die Antiquariate so sehr.
Komm doch mit.
Also gut. Aber nur dieses Mal. Wo treffen
wir uns?
Vor der Universität.
Aber wo genau?
Gegenüber vom Haupteingang, genau
in der Mitte.
Enverstanden. Wann?
In einer Stunde. Paßt dir das?
Gut. In einer Stunde.
eum se spune • Wie man's sagt
1. eum propuneti cuiva sä faceti ceva impreunä.
Wi Sie jen1anden vorschlagen, etwas gemeinsam zu unternehmen.
Sie (Dumneavaasträ):
Kommst du mit? (Vii?)
Wollen Sie mitkommen? (Veniti?)
Ist Ihnen das recht? (Va convine?)
Ihr Partner (Partenerul dumneavaasträ):
Ja. Warum nicht? (Da. Oe ce nu?)
Gern. (Cu pläcere.)
Ja. (Da.)
2. eum propuneti cuiva sä vä intälniti la 0 anumitä orä.
Wie Sie jemandem vorschlagen, sich zu einer bestimmten Zeit zu treffen.
144
Stabilirea unei intälniri •
Verabredungen
La ce orii?
La apte?
fntr-o o r ~  
In dOll m
Wann tfi ffi n wir uns?
(Cänd ne intälnim?)
- Um Viertel elf (La zece ~ i un stert.)
- Um halb zehn. (La nouä ~ i jumätate.)
- Um zwölf Uhr. (La douäsprezece.)
3. Cum propuneti cuiva un punct de intälnire.
Wie Sie jemandem einen Treffpunkt vorschlagen.
Wo treffen wir uns? (Unde ne intälnim?)
Treffen wir uns (Ne intälnim)
vor dem Haus - hinter dem Haus (in fata casei - in spateie casei)
im Theater (la teatru)
neben dem Hotel (Iängä hotel)
vor der Universität (in ta1a Universitä'ii)
zwischen dem Theater und der Universitt1t (intre teatru ~ i Universitate)
••
Exercitii • Ubungen
Exercitiul 1.
,
Imaginati-vä ca cineva ca intreaba la ce
ora vre1i sa va intälni1i. Propune1i 0 ora.
Stellen Sie sich vor, jemand fragt Sie, um
wieviel Uhr Sie sich treffen wollen. Scl1la-
gen Sie einen Zeitpunkt vor.
Exemplu: Der Kollege: Wann treffen wir uns? (Cänd ne intälnim?)
Beispiel: Sie: Um zehn Uhr. (La ora zece.)
Spuneti ca vre\i sä va intälniti la orele
urmatoare:
Sa n i , ss Sie sich zu den folgenden
Uhr? .;1 , (1 l fi ffen wollen:
145
IKAPITEL w2f;1 Stabilirea unei intälniri •
Verabredungen
a) 11 Uhr
b) 17:15 Uhr
c) 12:30 Uhr
d) 19:30 Uhr
e) 14:45 Uhr
f) 19:45 Uhr
g) 16 Uhr
h) 20 Uhr
Verificali-va raspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
Überprüfen Sie Ihre Antworten mit Hilfe
der CD.
Exercitiul 2.
,
Imaginali-va ca sunteli intrebat unde vreli
sa va intälnili. Propuneli un loc.
Stellen Sie sich vor, Sie werden gefragt,
wo Sie sich treffen wollen. Schlagen Sie
einen Ort vor.
Exemplu: Der Kollege: Wo treffen wir uns? (Unde ne intälnim?)
Beispiel: Sie: Im Theater? (La teatru?)
a) am Alexanderplatz
(la piata Alexandru)
b) vor dem Hotel
(in fata hotelutui)
c) zwischen dem Hotel und Universität
(intre hotel §i Universitate)
d) gegenüber vom Hapteingang der
Universität
(vis-a-vis de Universitate)
e) im Foyer
(in foaier)
f) hinter dem Theater
(in spateie teatrului)
g) in der Blumenstraße
(pe strada Florilor)
h) neben dem Hotel
(tänga hotel)
Verificali-va raspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
Überprüfen Sie Ihre Antworten mit Hilfe
der CD.
Exercitiul 3.
,
Ascultali pe CD urmätorul dialog. Hören Sie sich auf der CD die folgende
Unterhaltung an.
$tefan:
Inna:
$tefan:
Inna:
146
Bist du morgen abend frei? (Mäine searä   ~ t i liberä?)
Ja. Warum? (Da. Oe ce?)
Morgen lliuft im "Forum" eine Wiederholung des Films "Die Abenteuer des
Werner Holt". (Mäine ruleaza din nou la "Forum" "Aventurile lui Werner Holt".)
Gute Idee. Wo treffen wir uns? (Buna idee. Unde ne vedem?)
$tefan:
Inna:
$tefan:
Inna:
$tefan:
Inna:
Stabilirea unei intälniri •
Verabredungen
Vor d 111 1--1 )/cl ,A toria". (in fata Hotelului "Astoria".)
Wo i t f ? ( nde e asta?)
In der Blu", 11 1I ße. (Pe strada Florilor.)
Gut. W, nl ? ( ine. Cand?) .
U,n 19:30 Uhr. (La ara 19:30.)
Einverstand n. Bis morgen. (Oe acord. Pe maine.)
P urtati 0 conversati e asernänätoare
, ,
folosind urmätoarele informatii. Con-
. ,
vorbirile a) ~   b) ascultati-1e pe CD ~  
verificali-vä räspunsurile de la c) la e)
i n capitolul cu rezolväri din manual.
Fül1ren Sie [jl7nliche Unterhaltungen,
indem Sie folgende Informationen ver-
wenden. Hören Sie sich die Unterhalt-
ungen a) und b) auf der CD an und
überprüfen Sie 111re Lösungen zu c) bis
e) im Lösungsteil des Buches.
a) Parkstraße - 20 Uhr (strada Parcului)
b) in der Nähe der Universität - 19:30 Uhr (In apropierea Universitätii)
c) neben dem U-Bahn-Eingang - 18 Uhr (Ianga intrarea metroului)
d) vor dem Theater - 19 Uhr (in fata teatrului)
e) zwischen "Sca/a" und II Patria" - 17 Uhr (intre "Scala" ~   "Patria")
Ascultati • Hören Sie zu
,
Ascultati atat ultima parte a scenetei nr. 3, cat ~   celelalte trei pärti anterioare, iar apoi
räspundeti la intrebäri.
Sceneta nr. 3
(partea a patra)
- La ce hotärare se ajunge?
- Ce schimbäri vor face in camera lui Werner?
147
IKAPITEl;-28l Articole de imbräcäminte •
B'ekleidung
....
In aceastä lectie invätati:
, , ,
• cäteva expresii care vä folosesc atunci cand cumpärati articole de Ymbräcäminte
§i cadouri
Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Ingrid Müller (I.M.), die Verkäuferin (vänzätoarea) (V.)
V.:
I.M.:
V.:
I.M.:
V.:
I.M.:
V.:
I.M.:
V.:
I.M.:
V.:
I.M.:
V.:
I.M.:
V.:
Bunä ziua. Vä pot ajuta?
Da. Caut 0 pereche de mänu§i.
Da. Ce märime?
Cred cä märimea 7.
Aici sunt cäteva mänu§i märimea 7.
Ah, nu. Nu aveli de piele?
Ba da. Uitati m ä n u ~   din piele.
Pot sä le probez?
Sigur.
Nu aveti un numär mai mare?
,
Ba da. Pottiti.
,
Foarte bine. Aveti Ynsä aceastä
,
märime pe albastru?
Imi pare räu. Nu avem pe albastru.
A§a. Atunci nu. La revedere.
La revedere.
Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen?
Ja. Ich suche ein Paar Handschuhe.
Ja. Welche Größe?
Ich habe Größe 7, glaube ich.
Hier sind einige Hanschuhe Größe 7.
Ach, nein. Haben Sie nicht welche aus
Leder?
Doch. Hier sind Lederhandschuhe.
Kann ich sie anprobieren?
Natürlich.
Haben Sie sie nicht eine Nummer größer?
Doch. Bitte schön.
Sehr gut. Haben Sie diese Größe aber
in Blau?
Es tut mir leid. Wir haben sie nicht in Blau.
Ach so. Dann lasse ich es sein. Auf Wie-
dersehen.
Auf Wiedersehen.
Dialogul 2. Peter Heller (P .H.), die Verkäuferin (vänzätoarea) (V.)
P.H.:
V.:
P.H.:
V.:
P.H.:
V.:
P.H.:
V.:
148
Bunä ziua.
Bunä ziua.
Caut un cadou, pentru so1ia mea.
Aveti vreo idee?
,
Are deja destul de multe bijuterii.
Un parfum poate?
Ce mi-ati putea recomanda?
Anais-ul este foarte iubit.
Guten Tag.
Guten Tag.
Ich suche ein Geschenk für meine Frau.
Haben Sie schon eine bestimmte Vor-
stellung?
Sie hat schon ziemlich viel Schmuck.
Ein Parfum vielleicht?
Was können Sie mir empfehlen?
Anais i t sehr beliebt?
P.H.:
V.:
P.H.:
V.:
P.H.:
V.:
P.H.:
Articole de imbräcäminte •
Bekleidung
Pot sä-I inc rc?
Sigur!
Miroase bine. Cat costä?
40 Inärci.
Bine. 11 iau.
Sä-I impachetez ca un cadou?
Da. Vä rog.
Kann ich es ausprobieren?
Sicher!
Das riecht gut. Was kostet es?
40 Mark.
Gut. Ich nehme es.
Wünschen Sie Geschenkpackung?
Ja. Bitte sehr.
Cum se spune • Wie man's sagt
1. Cum intrebati cand vreti sä cumpärati anumite articole
de imbräcäminte.
Wie Sie nach Kleidungsstücken fragen.
intrebäri posibile
Ce culoare?
Ce märime aveti?
,
Ce märime doriti?
,

(man
.' ein
t
l1emd·
j
'(o
eine Bluse (0 bluza)
  inan Rock
  Pullover' un .<
Mögliche Fragen
V\II Ich F rbe?
Will " ,. ße haben Sie?
Wil, I ß brauchen Sie?
Din länä? Din bumbac? Baumwolle?
Din mätase naturalä?
All! '01 I , 'I
149
I KAPITEl:; i%sl Articole de imbräcäminte •
Bekleidung
2. Cum spuneti ce doriti sä cumpärati.
Wie Sie beschreiben, was Sie kaufen möchten.
3. Cum .spuneti cä doriti altceva.
Wie Sie nach etwas anderem fragen.
4. Cum spuneli ce cäutati.
Wie Sie um Beratung bitten.
150
Articole de imbräcäminte •
Bekleidung
Kann ich es I sie I ihn probieren?
Derl die I das gefällt mir nicht.
lei? nehme es I sie I ihn I sie.
Was kostet es I sie I er?
Exercitii
,
Exercitiul 1.
,
Pot sä 0111 probez?
Nu-mi plaee.
O/il/le iau.
Cat costä?
••
• Ubungen
Imaginali-vä ca sunteti venit in vizita la
Berlin ca om de afaceri. Ali gasit un mic
magazin. Vänzatoarea vä ofera mai multe
lueruri, iar dumneavoasträ intrebati ee
,
pret au. Fiindca va ganditi la un eadou
pentru solia dumneavoastra, eumparali
lueruri earaeteristiee pentru 0 femeie.
Nu eumpärali nimie pentru dumneavoas-
trä. in continuare sunt doua dialoguri mo-
del. Eie se pot asculta pe CD.
Stellen Sie sich vor, Sie sind als
Gescl1äftsmann auf Besuch in Berlin.
Sie haben einen kleinen Laden gefunden.
Die Verkäuferin bietet Ihnen mehrere
Dinge an und Sie fragen nach dem Preis.
Da Sie an ein Geschenk für Ihre Frau
denken, kaufen Sie nur Dinge, die für
eine Frau geeignet sind. Hier sind zwei
Musterdialoge. Sie sind auch auf der
Die Verkäuferin:
Sie:
Die Verkäuferin:
Sie:
Die Verkäuferin:
Sie:
Die Verkäuferin:
Sie:
CD zu hören.
Exemplu I Beispiel:
Hier ist ein Rock. (Aici este 0 fustä.)
Was kostet er? (Cat eosta?)
70 Mark. (70 märei.)
Gut. Ich nehme ihn. (Bine. 0 iau.)
Dieser Schlips ist sehr schick. (Cravata asta este foarte
Was kostet er? (Cat costä?)
40 Mark. (40 marei.)
Danke. Ich lasse es sein.   unesc. Nu.)
Purtati acum conversatii asemänätoare. Nun (O/lI , Tl i ähnliche Gespräche.
, ,
151
I KAPITEL Articole de imbräcäminte •
Bekleidung
Die Verkl1uferin (Vänzätoarea) :
1. Hier ist ein sehr schöner Rock. (Aici este 0 fustä foarte frumoasä.)
2. Dieser Schlips ist sehr schick. (Cravata asta este foarte
3. Nehmen Sie diese Socken. (Luali acestea.)
4. Kann ich Ihnen eine Halskette empfehlen? (Pot sä vä recomand un
5. Probieren Sie diese Bluse aus Seide. (Probali aceastä bluzä din mätase.)
6. Dieses OberJ1emd ist elegant. (Aceastä bärbäteascä este elegantä.)
7. Kaufen Sie dieses Kleid? (Cumpärati aceastä rochie?)
8. Diese Ohrringe sind sehr schön.   cercei sunt foarte
Verificati-vä räspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
Überprüfen Sie Ihre Antworten mit Hilfe
der CD.
Exercitiul 2.
,
Uitati-vä cu atenlie la acest dialog-model.
Este pe CD.
Schaune Sie sich diesen Model/dialog
sorgfl1ltig an. Er ist auch auf der CD.
Die Verkäuferin:
Sie:
Die Verkäuferin:
Sie:
Die Verkäuferin:
Sie:
Die Verkäuferin:
Sie:
Die Verkäuferin:
Sie:
Kann ich Ihnen helfen? (Pot sä vä ajut?)
Ich suche einen Pullover. (Caut un pulover.)
Welche Größe? (Ce märime?)
Ich trage Größe 38 ... (Am märimea 38 ... )
Aus Wolle? (Din länä?)
Ja, aus Wol/e. (Da, din länä.)
Welche Farbe? (Ce culoare?)
Blau. (Albastru.)
Dieser ist sehr schick. (Acesta e foarte
Dieser gefällt mir sehr. Was kostet er? (Acesta imi place mult.
Cat costä?)
Preluati-vä rolul. Rolul vanzätoarei e pe
CD.
Übern hmen Sie Ihre Rolle. Die Rolle
der Verk rin ist auf der CD.
152
Articole de imbracaminte •
Bekleidung
Sie wollen  
1 . in n Rock - Größe 38 - aus Baumwolle - rot
(0 fustä - märimea 38 - din bumbac -
2. Ein Bluse - Größe 36 - aus Nylon - gelb
(0 bluzä - märimea 36 - din nailon - galbenä)
3. Ein Hemd - Größe 42 - aus Seide - grau
(0 - marimea 42 - din mätase - gri)
4. Einen Schlips - ... - aus Leder - grün
(0 cravatä - ... - din piele - verde)
Verificati-vä raspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
Überprüfen Sie Ihre Antworten mit Hilfe
der CD.
Exercitiul 3.
,
ca sä cumpärati un
pantalon. Puteti sä va rolul in
dialog? Rolul vanzätoarei e pe CD.
Die Verkäuferin (Vanzätoarea):
Guten Tag. Kann ich 1I1nen helfen?
Ja. Welche Größe?
Welche Farbe?
Hier ist eine sel1r elegante rote Hose.
Gefallt sie Ihnen in Braun?
Sicher.
Es tut mir leid. Eine größere Größe
haben wir nicht in Braun.
Stellen Sie sich vor, Sie wollen eine Hose
kaufen. Können Sie Ihre Rolle in dem
.
Gesprach übernehmen? Die Rolle der
Verkauferin ist auf der CD.
Sie (Dumneavoasträ):
Cäutati un pantalon.
Märimea 32.
sau maron (braun).
Nu vä place.
E prea mic. Doriti mai mare.
153
K Articole de imbräcäminte •
Bekleidung
V rill . ~ I   V r spunsurile in capitolul
cu r Iv ri din nlanual.
Überprüfen Sie Ihre Antworten im
Lösungsteil des Buches.
Ascultati • Hören Sie zu
,
in aceastä lectie incepe 0 nouä scenetä. Ascultati prima parte ~ i räspundeti la intrebäri.
Sceneta nr. 4
(prima parte)
- Ce s-a intämplat la restaurant?
- Ce a disparut?
l' 4
La telefon • Telefonieren
,..
In aceastä lee ti invätati:
, , ,
• sä räspunde\i I
• sä cereti pe cin v I telefon
• sa lasali un ,n J
Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Monika Schneider (M.S.), eine Stimme (0 voce) (S.)
s.:
M.S.:
s.:
M.S.:
S.:
M.S.:
S.:
M.S.:
S.:
Alo, da?
Pot sä vorbesc cu domnul Weber,
va rog?
Imi pare rau. Aici nu e niciun
Weber. Aveli un numar  
Nu este 58-91-46?
Nu, este 58-91-36.
Scuzali-ma pentru deranj.
Nu face nimic.
La revedere.
La revedere.
Hallo, ja?
Kann ich, bitte, Herrn Weber sprechen?
Es tut mir leid. Hier gibt es keinen
Weber. Sie sind falsch verbunden.
Das ist doch 58-91-46?
Nein, es ist 58-91-36.
Es tut mir leid, Sie gestört zu /1aben.
Das macht nichts.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Dialogul 2. Hans Weber (H.W.), eine Stimme (0 voce) (S.)
H.W. :
S.:
H.W. :
S.:
H.W.:
S.:
H.W.:
S.:
H.W. :
s.:
H.W.:
S.:
H.W.:
s.:
H.W. :
Buna seara. Monika e acasa?
Cine 0 cauta?
Hans Weber este la aparat.
Un moment. .. Nu, nu e aici.
Asta-i tare nepläcut.
Tmi pare rau.
Ati vrea sä-i transmiteti ceva?
, ,
 
Ati putea sä 0 rugali sä ma sune
cat de repede posibil.
Cine e la telefon?
Hans Weber.
Cum se scrie?
W-E-B-E-R.
ce numär de telefon?
N umärul meu este 29-31-41 .
Guten Abend. Ist Monika da?
Wer ist am Apparat?
Hans Weber ist am Apparat.
Moment ... Nein. Sie ist nicht da.
Das ist wirklich ärgelich.
Es tut mir leid.
Würden Sie ihr etwas ausrichten?
Warten Sie.
Würden Sie sie bitten, mic/1 so bald wie
möglich anzurufen?
Wer sprincht?
Hans Weber.
Wie schreibt man das?
W-E-B-E-R.
Und w I hes ist Ihre Telefonnummer?
M in NUlnlner ist 29-31-41.
155
La telefon
S.: In ordine. 0 voi ruga sä vä sune.
H.W.: Multumesc.
,
S. : La revedere.
H.W.: La revedere.
• Telefonieren
In Ordnung. Ich werde sie bitten, Sie
anzurufen.
Vielen Dank.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Dialogul 3. Uwe Schutz (U.S.) , eine Stimme (0 voce) (S.)
S.:
U.S.:
S.:
U.S.:
S.:
U.S.:
S.:
U.S.
S. :
U.S. :
S.:
Ato, da? Hallo?
Domnul Heller este? Ist Herr Heller da?
Un moment, vä rag. Nu, nu este aici. Moment, bitte. Nein, er ist nicht da.
A1i putea sä-i transmiteli, vä rog, Würden Sie ihm, bitte, etwas ausrichten?
ceva?
Sigur.
A1i putea sa-i spune1i ca I-a sunat
domnul Müller.
Domnul Müller. Ti vai transmite.
Multumesc.
,
Nu aveti pentru ce.
La revedere.
La revedere.
Natürlich.
Würden Sie ihm sagen, dass Herr Müller
angerufen hat?
Herr Müller. Ich werde es ihm ausrichten.
Vielen Dank.
Keine Ursache.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Cum se spune • Wie man's sagt
1. eum spuneti eine sunteti.
Wie Sie sagen, wer Sie sind.
2. Cum spuneti ca doriti sä vorbiti cu cineva.
Wi agen, dass Sie jemanden sprechen mÖcJ1ten.
l' )
La telefon • Telefonieren
Moment. (Un moment.)
Es tut Inir leid, Jürgen ist nicht da. (imi pare räu, Jürgen nu este.)
Sie sind Iscl1 verbunden. (Ave1i un numär
Wer ist am Apparat? (Cine e la telefon?)
Es tut mir leid, Sie gestört zu 11aben. (imi pare rau ca v-am deranjat.)
Das macl1t nichts. (Nu face nimic.)
3. Cum läsati un mesaj.
Wie Sie eine Nacl1richt hinterlassen.
••
Exercitii • Ubungen
Der Anruf
in urmätoarel xercitii va vom invita sä
,
duceti diferite onvorbiri telefonice cu

numerele dat pe cat posibil cu un par-
tener. Verific r - spunsurile cu aju-
torul CD-ului.
In den folgenden Übungen werden wir
Sie aufforden verschiedene Telefon-
gespräch mit den angegebenen Num-
mern zu   wenn möglich mit einem
P rtn r. Ü rprOfen Sie Ihre Antworten
mit I r CO.
157
La telefon • Telefonieren
Exercitiul 1.
,
Werner Prat, München, tel.: 2-31-24
Sunati la acest numär. Prezentati-vä. Ati dori sä vorbiti cu domnul Prat.
. ."
Exercitiul 2.
,
R. Kapfer, Heidelberg, tel.: 1-14-23
Sunati-I pe domnul Kapfer. Prezentati-vä. Asigurati-vä cä aveli numärul corect.
Ali g r e ~ i t   Scuzali-vä.
Exercitiul 3.
,
Hotel "Astoria" , Mark Günter, Manager
TI sunali pe proprietarul Hotelului ,Astoria". Asigurali-vä cä aveli numärul bun.
Va prezentali. Doriti sä vorbili cu domnul GÜnter. Nu este. Veti suna mai tärziu.
Exercitiul 4.
,
Frau Reich, tel.: 1-77-92
Sunati-o pe doamna Reich. Verificali dacä numärul e bun. Prezentali-vä. Nu este.
Rugati-o sä vä sune mai tärziu. Läsati-vä numärul de telefon.
Exercitiul 5.
,
Herr Müller, tel.: 6-81-22
Sunati-I pe domnul Müller. Asigurali-vä cä numärul e bun. Prezentali-vä. Dorili sä
vorbiti cu domnul Müller. Aflali cä nu este. Dorili sä läsali un mesaj.
Wir telefonieren Ihnen
In exerciliile urmätoare, veli primi cäteva
apeluri telefonice. Concentrati-vä pe rolul
dumneavoasträ. Dacä dorili, puteli prelua
ambele roluri.
Verificati-vä räspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
158
In den folgenden Übungen werden Sie
einige Telefonanrufe erhalten. Konzen-
trieren Sie sich auf Ihre Rolle. Wenn Sie
möchten, können Sie auch beide Rollen
übernehmen.
ÜberprOfen Sie Ihre Antworten mit Hilfe
der CD.
La telefon • Telefonieren
Exercitiul 6.
,
Sunä telefonul.
cu domnul Fisch
Exercitiul 7.
,
undeti intreba1i cu eine vorbi1i. Cel eare sunä ar dori
omnul Fischer nu este. Ruga1i sä revinä mai tärziu.
Sunä telefonul. Räspundeti. Cel care a sunat cu doamna Winkler.
..t
Doamna Winkler nu este. Intrebati dacä vrea sä lase un mesaj.
Exercitiul 8.
r
Sunä telefonul. Räspundeti. Cel eare a sunat cu domnul Wagen.
Nu-I li spuneti ca a Cel care a sunat repeta numärul.
... ' ,
Ii spuneti numarul dumneavoasträ   spuneti cä are un numär
Ascultati • Hören Sie zu
,
Asculta!i acum pär!ile a doua $i a treia ale scenetei nr. 4 pänä cänd puteti räspunde la intrebäri.
Sceneta nr. 4
(pär1i1e a doua a treia)
- eine este intrebat in legäturä cu furtul?
- Cui i s-a furat eeva?
159
KAPITEL 3:«: Obiecte pierdute • Verlust
'"
In aceastä lectie invätati:
, , ,
• s nunlali 0 pierdere sau un furt
• s puneli unde ~   cänd ati pierdut ceva
• sä d scrieti un obiect
,
Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Monika Schneider (M.S.), ein Angestellte im Fundbüro (un salariat de
la biroul de obiecte pierdute) (A.)
M.S:
A.:
M.S.:
A. :
M.S.:
A. :
M.S.:
A.:
M.S.:
Scuzati-ma.
,
Da?
Mi-am pierdut geamantanul.
Puteti sä mi-I descrieti?
, ,
Este din piele.
Da. Ce culoare?
Este albastru.
Este nou?
Da, e nou. !?i are fermoar.
A.: Acesta e?
M.S.: Da. Multumesc.
,
Entschuldigen Sie.
Ja?
Ich habe meinen Koffer verloren.
Können Sie Ihn beschreiben?
Er ist aus Leder.
Ja. Welche Farbe?
Er ist blau.
Ist er neu?
Ja, er ist ganz neu. Und er hat einen
Reißverschluß.
Ist der das?
Oh, ja. Vielen Dank.
Dialogul 2. Peter Heller (P .H.), der Ober (chelnerul) (0.)
P.H.:
0.:
P.H. :
0.:
P.H.:
0 .:
P.H.:
0 .:
P.H.:
Scuzä-mä. Mi-am uitat aparatul de
fotografiat.
Ce fel de aparat e?
Este un Leica vechi.
Are un etui?
Da, etui din piele.
Ce culoare?
Etui-ei este maro.
Acesta este?
a. Multumesc .

Entschuldigen Sie. Ich habe meinen
Fotoapparat vergessen.
Was (ar ein Apparat ist es?
Es ist eine alte Leica.
Hat sie eine Tasche?
Ja, sie hat eine Ledertasche.
Welche Farbe?
Die Tasche ist braun.
Ist sie das?
Oh, ja. Vielen Dank.
Dialogul 3. IIse Heller (I.H.), ein Wachtmeister (un gardian) (W.)
l.H.:
W.:
un ziua. Puteti sä ma ajutali?
-a Intämplat?
Guten T . Können Sie mir helfen?
Was i tl ?
Obiecte pierdute • Verlust
I.H.: Cäinele r u. Mi-am pierdut
cäinele.
W.: Cäinele dumn voasträ?
Cumilch m" ?
I.H.: Toto. iI cheamä Toto.
W.: Multi c:lini se numesc Toto.
,
Ce tel de c:line e?
I.H.: Este un pudel. Un pudel negru.
W.: Avem mai mul\i pudeli.
I.H.: Dar Toto vine daeä iI ehern.
W.: Este normal sä vinä cäinii atunci
cänd sunt chemati.
,
I.H.: Dar numai micutul meu Toto
,
vine cänd 11 strig eu.
W.: E in regulä. Cum dorili.
I.H.: Toto! Toto! Aici e. Multumesc,
,
domnule gardian.
Es ist mein Hund. Ich habe meinen
Hund verloren.
Ihren Hund? Wie heißt er?
Toto. Er heißt Toto.
Viele Hunde heißen Toto. Was (Or ein
Hund ist es?
Es ist ein Pudel. Ein schwarzer Pudel.
Wir haben mehrere Pudel.
Aber Toto kommt, wenn ich i/ln rufe.
Es ist normal, dass die Hunde kommen,
wenn man sie ruft.
Aber nur f!1ein kleiner Toto kOlnmt, wenn
ich ihn rufe.
Ist schon recht. Wie Sie wollen.
Toto! Toto! Das ist er. Danke, Herr
Wachtmeister.
Cum se spune • Wie man's sagt
1. Cum anuntati 0 pierdere sau un furt.
Wie Sie einen Verlust oder Diebstahl angeben.
2. Cum precizati locul unde ati pierdut ceva.
Wie Sie den Ort des Verlustes angeben.
161
Obiecte pierdute • Verlust
3. Cum spuneti cand ati pierdut ceva.
Wie Sie den Zeitpunkt des Verlustes angeben.
4. Cum descrieti lucrul pe care I-ati pierdut.
Wie Sie den verlorenen Gegenstand beschreiben.
Gum puneti ce se aflä inäuntru.
WH J( , ' gen, was sich darin befand.
1 •
Obiecte pierdute • Verlust
W" war (, .. . ...,..<.-<',.
••
Exercitii • Ubungen
Exercitiul 1.
,
Spuneti ca ati pierdut urmätoarele
lucruri verifica1i-vä räspunsurile
cu ajutorul CD-ului.
Sagen Sie, dass Sie die folgenden
Gegenstt3nde verloren haben, und
überprüfen Sie Ihre Antworten Init
Hilfe der CD.
1 . der Paß   5. die Karte (bilet)
2. der Koffer (geamantan) 6. der SchlOssel (cheie)
3. die Armbanduhr (ceas de mäna) 7. der Hund (cäine)
4. die Ohrringe (cercei) 8. das Radio (radio)
Exercitiul 2.
,
Citi1i asculta1i urmätoarele convorbiri: Lesen und hören Sie die folgenden
Unterhaltungen an:
Sie:
Der Angestellte:
Sie:
Der Angestellte:
Sie:
Der Angestellte:
Sie:
Entschuldigen Sie. Ich/labe meinen Koffer verloren.
(Scuza1i-ma. Mi-am pierdut geamantanul.)
Können Sie ihn beschreiben? (Pute1i sa mi-o descrie1i?)
Er ist neu. (Este noua.)
Wo haben Sie ihn verloren? (Unde ati pierdut-o?)
Bei der U-Bahn. (in metrou.) ·
Ist er das? (Aceasta este?)
Ja. Danke. (Da. MuI1umesc.)
Sie: Entschuldigung. Ich habe n1 ill lill v rIoren.
(imi cer scuze. Mi-am pierd It h I rii .)
Der Angestellte: Können Sie die beschreib n? (I ul \i v Ini-i descrie1i?)
163
Obiecte pierdute • Verlust
Sie: Sie war neu. (Erau noi.)
Der Angestellte: Wo haben Sie sie verloren? (Unde i-ati pierdut?)
Bei dem Bahnhof (in 9arä.) , Sie:
Der Angestellte: Ist sie das?   sunt?)
Sie: Ja. Vielen Dan. (Da. Mul1umesc mult.)
Preluali-vä rolul in dialoguri asemänätoare. Übernehmen Sie Ihre Rolle in ähnlichen
Ali pierdut urmätoarele lucruri: Gesprächen. Sie haben die folgenden
GegenstlJnde verloren:
(die) Jacke (sacou) - neu (nou) - Bahnhof (9arä)
(der) Sack (sac) - alt (vechi) - Hotel (hotel)
(die) Brille (ochelari) - neu (nou) - U-Bahn (metrou)
(die) Tasche   - rot   - Bus (autobus)
Verificali-vä räspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
Überprüfen Sie Ihre Antworten mit Hilfe
der CD.
Ascultati • Hören Sie zu
,
Ascultati ultima parte a scenetei nr. 4 räspundeti la urmätoarele intrebäri.
Sceneta nr. 4
(partea a patra)
- Cum arätau obiectele pierdute?
- Cum se solutioneazä situatia?
, ,
Servicii • Dienstleistungen
...
In aceastä lecti invätati:
. , ,
• sä dati dife it I I lur I I reparat sau la eurälat
Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Monik Schneider (M.S.), ein Angestellte (un salariat) (A.)
M.S.: Buna ziua.
A.: Buna ziua.
M.S.: A§ vrea sä las la reparat acest
radio.
A. : Pot sa-I vad? Ce nu funetioneazä?

M.S.: Face un sunet ciudat.
A.: Oe unde I-ali eumpärat?
M.S.: Aiei.
A.: Aveli un act de garantie?
M.S.: Nu. Nu-I mai am.
A.: Voi face tot ce pot. Nu pot sä vä
promit nimic.
Guten Tag.
Guten Tag.
Ich möchte dieses Radio reparieren
lassen.
Kann ich es sehen? Was funktioniert
nicht?
Es macht ein komisches Ger13usch.
Wo haben Sie es gekallft?
Hier.
Haben Sie einen Garantiese/1ein?
Nein. Ich habe ihn nicht mehr.
Ich werde mein Bestes tun. Aber iC/1
kann nic/1ts versprechen.
M.S.: Bine. Cand va fi gata? Am nevoie
de el saptämäna viitoare.
Ist se/10n gut. Wann wird es fertig sein?
Ich braue/1e es nachste Woche.
A.: imi pare rau. Nu inainte de

M.S.: Cat 0 sä eoste?
Es tut mir leid. Nicht vor Ende des
Monats.
Wieviel wird es kosten?
A.: Nu exact. Intre 50 §i 100 märci. IC/l weiß es nicht genau. Zwischen 50
und 100 M.
M.S.: E bine. Ist gut.
Cum se spune • Wie man's sagt
1. Cum läsati lucrurile la reparat sau la curälat.
Wie Sie Dinge reparieren oder reinigen las n.
Ich möchte '   dieses Radio re arieren
. " diese" Bluse reini en
lassen.
sa las Doresc
blllza.
'r rAt
radioul. '
165
  Servicii • Dienstleistungen
2. Cum descrieti ce are lucrul respectiv.
Wie Si Mangel I Defekte beschreiben.
3. eum intrebati cänd e gata ceva.
Wie Sie fragen, wann etwas fertig sein wird.
Mögliche Antworten:
Nächste Woche
Ende des Monats
••
Morgen
Mittwoch
Exercitii • Ubungen
Exercitiul 1.
,
Aceste propozi'ii nu sunt cörecte. Puteli
s I corectati. Traducerea in romänä a
Diese Sätze sind ungeordnet. Können
Sie sie in die richtige Reihenfolge brin-
gen? Die rumänische Übersetzung der
Verben hilft 1I1nen vielleicht dabei.
.
v rb lor poate va ajutä.
I ·
Ich möchte mein Klavier reparieren lassen (a repara)
Ich möchte meinen Anzug reparieren lassen (a repara)
Ich möchte meine Schuhe schneiden lassen (a täia)
Ich möchte meinen Film bOgeIn lassen (a cälca)
Ich möchte mein Haar reparieren lassen (a repara)
Ich möchte mein Radio reinigen lassen ( ,ra,a)
Ich möchte mein Hemd stimmen lass n ( rda)
Servicii • Dienstleistungen
Verificati-vä r
Y
pun urile cu ajutorul
capitolului cu r Iv - ri din manual.
Exercitiul 2.
,
Oberprüfen Sie Ihre Antworten im
Lösungsteil des Buches.
In drum spre casä a'i avut un accident
ati cäzut de pe bicicletä, imbracamin-
tea va e murdarä unele lucruri s-au
stricat. Mergeti in diferite magazine. Ce
spuneti?
Auf dem Nachl1auseweg hatten Sie einen
Unfall und sind vom Rad gefallen. Ihre
Kleidung ist schmutzig und einige Sachen
sind kaputt. Sie gehen in die verschied-
enen Geschl1fte. Was sagen Sie?
1. Mein Mantel ist sehr schmutzig (murdar). Ich möchte ihn .. .
2. Meine Armbanduhr ist zerbrochen (spart). Ich möchte sie .. .
3. Mein Fotoapparat ist kaputt (stricat). Ich möchte ihn .. .
4. Mein Hemd ist schmutzig (murdara). Ich möchte es .. .
5. Mein Hut ist schmutzig (murdara). Ich möchte ihn , ..
Verificati-va raspunsurile ascultand
CD-ul.
Oberprüfen Sie Ihre Antworten, indem
Sie sich die CD anl1ören.
Exercitiul 3.
,
Imaginati-va ca sunteti foarte
Prietenul dumneavoastra, Werner,
este foarte activ face totul singur.
Presupuneti ca face totul pentru
dumneavoasträ.
Exemplu: Werner:
Beispiel: Sie:
Stellen Sie sich vor, Sie sind wirklich faul.
Ihr Freund Werner ist sehr aktiv und tut
alles selbst. Sie ziehen es vor, dass man
alles für Sie tut.
Ich will das Auto waschen.
Ich möchte Inein Auto waschen lassen.
Werner: Ich will das Auto waschen.
Ich will die Fenster putzen.
Icl1 will mein Hemd waschen. (Vreau sä-mi späl  
Ich will mein Zimmer aufrtJumen. (Vreau sä-mi tac ordine in camerä.)
Ich willlneine Hose bügeln. (Vreau sä-mi c le p ntalonii.)
Ich will meinen Anzug reinigen. (Vreau s Y - I i Ir Y ostumul.)
Ich will mein Radio reparieren. (Vreau s -mi p r r dioul.)
Verificati-vä räspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
hell" 1(011 i J Ihre Antworten mit Hilfe
I , I , I
167
Servicii • Dienstleistungen
Ascultati • Hören Sie zu
,
in aceasta lectie incepe 0 nouä scenetä. Ascultati prima parte räspundeti la urmätoarele
intrebäri.
Sceneta nr. 5
(prima parte)
- Ce este domnul Schneider?
- U nde cu familia lui?
- Ce profesie are   lui?
Accidente • Unfälle
"
In aceastä lectie invätati:
, , ,
• sä anuntati un ccid nt
, ,
• sä deserieti u n ccident
,
Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Ein Polizist (un politist) (P .), ein Mann (un bärbat) (M.),
eine Frau (0 femeie) (F.)
P.:
M.:
P.:
F .:
P.:
M.:
P.:
M.:
F. :
P.:
M.:
P.:
M.:
P .:
este a dumneavoasträ?
Da.
aeeasta vä apar1ine?
Da.
Puteti sä-mi spuneti ee s-a
Intämplat?
Am vrut s-o eotese la stänga. Am
fränat. ..
Asta-i tot?
Aeeastä m-a lovit in spate.
Mergea prea repede.
Nu e adevärat. Am mers foarte
incet.
Pot sä vä väd permisul?
Poftiti.
,
asigurarea dumneavoasträ?
Poftiti.
,
Sä faeem actul de constatare.
Gehört Ihnen das Auto?
Ja.
Geh6rt 1I1nen dieses Auto?
Ja.
Können Sie mir sage, was passiert ist?
Ich wollte nach links abbiegen. Ich
bremste ...
Ist das alles?
Dieses Auto ist mir hinten reingefahren.
Es ist zu schnell gefahren.
Das stimmt nicht. Ich bin sehr langsam
gefahren.
Kann ich Ihren FührerscJ1ein sehen?
Bitte.
Und Ihre Versicherung?
Bitte.
Dann mac/1en wir mal das Protokoll.
Dialogul 2. Der Fahrer   (F .), ein Radfahrer (biciclistul) (R.)
F.:
R.:
F.:
R.:
F .:
R.:
F .:
R.:
F.:
R.:
V -ati lovit?
,
Nu. Nu e grav.
Multumesc lui Dumnezeu!
,
nu a fost vi na mea.
Cum?
Am prioritate.
Dar mi-ali in fatä.
Voiam sä 0 cotese la stänga.
Nu ati semnalizat.
,
Ba da. Am semnalizat. Numai ca
nu v-ati uitat.
,
Sind Sie verletzt?
Nein. Es ist nicht schlimm.
Gott sei Dank!
Es war nicht l11eine Schuld, wissen Sie.
Wie?
Ich h b Vorfahrt.
Ab r i ind vor mir rausgefahren.
I 11 w "' n ch links abbiegen.
i 11 I " ni ht geblinJ<t.
eil , I ,11 11 geblinkt. Sie haben nur
II,e/,t /"" qc haut.
169
F.:
R.:
F.:
R. :
A
ITEL 32 Accidente • Unfälle
N I-I v - rat.
A\I m r prea repede.
N -i d värat.
Atunci, trebuie sä anunläm politia.
Nu. Nu e necesar. Nu existä acci-
dentati . Rezolväm tormalitätile
, ,
acum.
Bine. Puteli sä-mi dati numele
adresa?
Das stim/Tlt nicht.
Sie sind zu schnell gefahren.
Das stimmt nicht.
Dann /Tlüssen wir die Polizei rufen.
Nein. Das ist nicht nötig. Es gibt keine
Verletzten. Erledigen wir jetzt die For-
malitäten.
Gut. Kann ich Ihren Namen und Ihre
Adresse haben?
Cum se spune • Wie man's sagt
1. Intrebäri pe care vi le poate pune un politist.
Fragen, die ein Polizist Ihnen stellen könnte.
Sagen Sie IniT: was passiert ist. (Spuneti-mi ce s-a intämplat.)
Wo waren Sie? (Unde erali?)
Was wollten Sie tun? (Ce vroiali sä taceti?)
Kann ich Ihren Führerschein sehen? (Pot sä vä väd permisul?)
2. Cum spuneti unde vä aflati in momentul accidentului.
Wie Sie sagen, wo Sie gerade waren.
  (pfj 'straqfJ   <
auf dem': Borger$telg (pe trotuarj. . .
auf der Autobahn" e autostra(1a
3. Cum spuneti cu ce mijloc de transport erati.
Wie Sie Ihr Transportmittel beschreiben.
4. Cum spuneti ce tocmai vroiali sä faceti.
WJ( en, was Sie gerade tun wollten.
1 I )
Ich wollte '
(Vroiam sa)
(cotesc la stiJnga) < ,
geradeaus fahren (merg Fnainte)
' oie Straße\>Öberqueren (traversez) ,
parkEt" <
das JXulo oBerholen (depa§esc ma§ina) "f
5. eum spuneti unde mergeati.
Wie Sie sagen, wohin Sie gehen wollten.
  .. :1' '-
ins 'Kino gehen (merg Ja cJJJematograf)
garfJ) ,
6. eum spuneti ce vitezä aveati.
Wie Sie sagen, wie schnell Sie gerade fuhren.
7. eum descrieti ce s-a intämplat.
Wie Sie beschreiben, was passiert ist.
Ein'Fußganger ist Ober der straße gegangen '
mi-a trecuf prin fara
m-a lovit Fn spate
a mers prea repede
nu a semnalizat
a pus frtlnlf brusc
a vrut sa 0 la I
171
  Accidente • Unfälle
••
. Exercitii • Ubungen
Exercitiul 1.
,
Imaginali-vä cä trebuie sä räspundeli la
intrebärile unui polilist care vrea sä §tie
unde erati cänd s-a intämplat accidentul.
,
Intrebuintati urmätoarele informatii:
, , ,
Stellen Sie sich vor, Sie sollen die Fragen
eines Polizisten beantworten, der wissen
möchte, wo Sie waren, als ein Unfall ge-
schah. Benutzen Sie hierzu die folgenden
Informationen.
Exemplu: a) Blumenstraße - auf dem Bürgersteig (trotuar)
Ich war auf dem Bürgersteig in der Blumenstraße.
(Eram pe trotuar pe strada Florilor.)
Beispiel: b) Parkstraße I Goethestraße
Ich war zwischen der Parkstraße und der Goethestraße.
(Eram lntre strada Parcului strada Goethe.)
a) Weilnarstraße I Berlinerstraße
b) Blulnenstraße I Londonstraße
c) I k fraße - Bürgersteig
Verifi \i -va raspunsurile cu ajutorul
C -uhli .
Ex r itiul 2.
In IUptll\1 v acum cä erati cu ma§ina
cllIlIll In:
I / '
d) Schillerstraße I Alexanderplatz
e) Weimarstraße - Bürgersteig
f) Mozartstraße - Bürgersteig
OberprOfen Sie Ihre Antworten mit Hilfe
der CD.
Stellen Si ich jetzt vor, Sie waren mit
dem Auf I "li rwegs:
Accidente • Unfälle
Exemplu: .--I) I . 1/1 I1 ße
Icll L ill uf der Parkstraße gefahren.
(1\1 I rs pe strada Parcului.)
Beispiel: b) I< iI ße I Goethestraße
I 11 in uf der Parkstraße gefahren und ich wollte in die Goethe-
Ir ß bbiegen.
(Am mers pe strada Parcului vroiam sä 0 iau pe strada Goethe.)
a) Blumenstraße
b) Blumenstraße I Londonstraße
c) Mozartstraße
Exercitiul 3.
,
Citi1i intrebärile de mai jos ale unui pali1ist ,
pe care le ave1i pe CD, cu spalii läsate
libere pentru räspunsurile dumneavoasträ
Preluati-va ralul in canversatie.
, ,
Der Polizist (Poli1istul)
Wo waren Sie?
(Unde era1i?)
Wohin wollten Sie fahren?
(Unde vroiali sä merge1i?)
Was ist passiert?
(Ce s-a intämplat?)
Verifica1i-vä räspunsurile in capitolul
cu rezolväri din manual.
d) Weimarstraße I Berlinerstraße
e) Parkstraße
f) Goethestraße
Sie lesen unten die Fragen eines Poli-
zisten, die Sie auch auf der CD hören,
mit Lücken für Ihre Antworten. Entschei-
den Sie, was Sie sagen möchten, und
übernehmen Sie Ihre Rolle in dem Ge-
sprl1ch.
Sie (Dumneavaasträ)
Era1i pe trotuar.
Mergea1i la gara.
Un biciclist (Radfahrer) s-a aprit brusc.
I-a cälcat pe biciclist.
(fuhr den Radfahrer an)
Un arsche  
Din le, nu.
1 0 IIHII(0 11 i Ihre Antworten im
I ( . '" ' U.· / ';1 cl Buches.
173
IKAPITEL 32
1
1 Accidente • Unfälle
Ascultati • Hören Sie zu
,
Ascultati partea a doua a scenetei nr. 5 §i räspundeti la urmätoarele intrebäri.
Sceneta nr. 5
(partea a doua)
- Cäti ani are fiullor?
,
- Ce pasiuni are fiica lor?
- Unde vor sä se mute?
, I
Concediu • Urlaub
...
In aceast I invätati:
, ,
• sä povesti\i (111 111 inl lari
Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. 11 r (I.H.), eine Nachbarin (0 vecinä)
I.H.: Buna ziu
N.: Buna ziu . Ati vut un concediu
,
frumos?
LH.: Nimic deos bit.
N.: pacat.
LH.: Vremea a fost groaznica.
N.: pacat.
I.H.: Camera a fost Ingrozitoare.
N.: pacat.
I.H.: A costat mult prea mult.
N.: Vai de mine!
I.H.: Liftul era stricat. Scara era foarte
abrupta.
N.: Tmi pare räu.
LH.: Ceilal1i clien1i nu erau  
N.: Groaznic. Veniti inauntru. Sem
,
o cafea Impreuna.
I.H.: Multumesc.
,
Guten Tag.
Guten Tag. Haben Sie einen schönen
Urlaub gehabt?
Nicht besonderes.
011, wie schade.
Das Wetter war furchtbar.
Wie schade.
Das Zimmer war fürchterlich.
Wie schade.
Es hat wirklic/7 zu viel gekostet.
Um Gottes Willen!
Der Lift war kaputt. Die Treppe war
sehr steil.
Das tut mir aber leid.
Die anderen Gäste waren nicht freundlich.
Furchtbar! Kommen Sie doch herein. Wir
trinken eine Tasse Kaffee zusammen.
Danke.
Dialogul 2. Hans Weber (H.W.), Monika Schneider (M.S.)
H.W.: Monika, ai avut un concediu
frumos?
M.S.: Da, a fast nemaipomenit.
H.W.: Cum era hotelul?
M.S.: Am avut 0 camerä excelenta,
camerä cu balcon.
H.W.: Aveai 0 frumoasa?
M.S.: Da. Era cu vedere la mare.
H.W.: bronzatä! Vremea a fost
buna?
M.S.: Am avut 0 vreme foarte buna!
H.W.: Era foarte cald?
M.S.: Da. La pranz era prea cald.
Monika, hattest du einen schönen
Urlaub?
Ja, er war großartig.
Wie war das Hotel?
Wir halt n ein ausgezeichnetes
Zirnlner Ini! Balkon.
Hili äl I ine l1iibsche Aussicl1t?
J . Wi, hnll n Ausblick aufs Meer.
Du i I unI War das Wetter
hr chönes Wetter!
l!V' J/ " 11 iR ?
). MIII If/.· WOI zu heiß.
175
Concediu • Urlaub
H.W .. '
H .. :
äncarea?
a fost nemaipomenitä
umpä.
Wie war das Essen?
Das Essen war ausgezeichnet und gar
nicht teuer.
Cum se spune • Wie man's sagt
Cum va descrieti ultimul concediu
,
Wie Sie Ihren letzten Urlaub beschreiben.
1. Cum spuneti unde ati fost.
Wie Sie sagen, wo Sie hingefahren sind.
2. Cum descrieti conditiile de cazare.
, . ,
Wie Sie Ihre Unterkunft beschreiben.
3. Cum spuneti cum era vremea.
Wi d s Wetter beschreiben.
1 I
Concediu • Urlaub
nem
4. Cum descrieti mäncarea.
,
Wie Sie das Essen beschreiben.
••
Exercitii • Ubungen
Exercitiul 1.
,
fnchipuiti-vä ca ati fost in urmätoarele läri: Stellen Sie sich vor, Sie sind in die fol-
genden Lt1nder gereist:
Exemplu: Ich bin nach Italien gereist. (Am cälätorit in Italia.)
Beispiel: Wir sind nach Italien gereist. (Noi am cälätorit in Italia.)
reisen = a cälätori
Franta ........... Frankreich
,
Anglia ........... England
Grecia .......... Griel7enland
Verificali-vä räspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
Exercitiul 2.
,
Räspundeli acum la urmätoarea
intrebare:
Spania ............... Spanien
........... Bukarest
Romania ............. Rumt1nien
München
Üb   11 ie Il7re Antworten mit Hilfe
d .1 1
/\," , ((i ll ' .1 J lzt auf die folgende
I I d /(
177
IK   Concediu • Urlaub
Hatten Sie schönes Wetter? (Ali avut vreme frumoasä?)
Exemplu: Vremea a fost frumoasa.
Das Wetter war schön. Beispiel:
a) Vremea a tost minunatä.
b) A plouat zilnic.
c) Vremea a fost foarte caldä.
Verificali-va raspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
Exercitiul 3.
,
Ascultali urmätorul dialog incomplet:
Ce intrebäri pune Ingrid?
Ingrid: ...
d) A plouat din cänd in cänd.
e) Vremea a tost minunatä.
Überprüfen Sie Ihre Antworten mit Hilfe
der CD.
Hören Sie sich das folgende Lücken-
gesprach an. Welche Fragen stellt
Ingrid?
Sie: Haben Sie einen schönen Urlaub gehabt? (Ali avut un concediu trumos?)
Ingrid: ... .
Sie: Das Hotel war wirklich nicht schlecht. (Hotelul nu a tost deloc räu.)
Ingrid: '"
Sie: Wir Ilatten Ausblick auf das Gebirge. (Aveam in vedere spre munli.)
Ingrid: ...
Sie: Ja. Wir hatten sehr schönes Wetter. (Da. Am avut vreme buna.)
Ingrid: ...
Sie: Es war zu heiß. (A fast prea cald.)
Ingrid: ...
Sie: Das Essen war ausgezeichnet. (Mäncarea tost excelenlä.)
Verifica'i -va raspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
Exercitiul 4 . .
A ult \i urr ätoarele intrebäri pe CD.
Ull \i -v i situatia urmätoarelor per-
I n I r pundeli la intrebäri.
'1 f R
Überprüfen Sie Ihre Antworten mit Hilfe
der CD.
Hören Sie sich folgende Fragen auf der
CD an. Versetzen Sie sich in die Lage
der unten ngeführten Personen und
antwort n i n ihrer Stelle.
Concediu • Urlaub
1. Wo waren Sie in Urlaub? (Unde a1i fast in concediu?)
2. Wie w r das Hotel? (Cum era hotelul?)
3. Hatten Sie schönes Wetter? (At i avut vreme bunä?)
4. Wie w r das Essen? (Cum a fast mäncarea?)
a) Herr Winkler
Italia - camerä frumoasä - foarte cald - excelent
b) Frau Heller
Spania - hotel bun - a plouat din cänd in cänd - rece
c) Frau Schneider
Franla - apartament mare - cald - ieftin
d) Herr Schulz
Anglia - toarte bine - trumos - excelent
Ascultati • Hören Sie zu
,
Ascultati ultima parte a scenetei nr. 5 §i räspundeti la intrebäri.
Sceneta nr. 5
(partea a treia)
- Cum este locuinta lor cea nouä?
,
- In cat timp trebuie sä se mute?
- Ce planuri au pentru acea zi?
179
Micul dejun • Frühstück
..
In aceastä lectie invätati:
, , ,
• anul it particularitäli ale micului dejun german
• sä 0 cantitate §i sä indicali pozilia unui obiect
Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Peter (P.), Rosemarie (R.)
P.:
R.:
P. :
R.:
P. :
R.:
P.:
R.:
P. :
Ai pus ibricul?
Da. Apa fierbe aproape. Vrei cafea
sau ceai? Din päcate, cred ca nu a
mai rämas multä cafea.
Nu-i nimic. Oricum, prefer ceai.
nu mai sunt nici multe bucäti de
,
zahär.
Beau atunci lapte. A§ vrea mult cu
adevärat un mic dejun german.
Atunci 0 sä-I ai. Dacä faci tu ouäle,
eu tai bränza. Cäte felii vrei?
Douä, te rog. douä chifle cu
marmeladä. Vrei sä-mi dai , te rog,
laptele?
Nu mai e mult aici, iti deschid 0
,
altä sticlä.
Nu te deranja, imi desfac singur.
In Germanla      

Oe a$emeO
ft
' .'m.?«10
. -;
Hast du den Kessel aufgesetzt?
Ja, natürlich, das Wasser kocht schon
fast. Möchtest du Kaffe? Ich fürchte, es
ist kein Kaffee übrig.
Macht nichts, ich mag Tee sowieso lieber.
Und es sind auch nicht mehr viele
Zuckerstückehen da.
Dann nehme ich Milch. Ich hätte gern ein
richtiges deutsches Frühstück.
Das bekommst du. Wenn du die Eier
machst, schneide ich den Wie
viele Scheiben möchtest du denn?
Zwei bitte. Und zwei Brächten mit
Marmelade. Würdest du mir bitte die
die Milch geben?
Hier ist nicht mehr viel drin, ich mache
dir eine neue Flasche auf.
Keine das mache ich schon
selbst.
••
Exercitii • Ubungen
Exerciliul 1.
l ni t ti de mäsurä
.
I Ji Tonne,-n (tona)
11 - di Dezitonne,-n (decitona)
1 A )
Gewichte
1 t = 1.000 kg
1 dt = 100 kg
Micul dejun • Frühstück
kg = das Kilo(gramm) (kilogramul) 1 kg = 1.
g = das Gramm (gramul)
I = das Liter (Iitrul)
C
·t·t·'
I I I.
,
24 kg
7.350 kg
17 dt
Completati spatiile goale:
Ich habe ... Mehl gekauft.
Ich 11abe .. . Zucker gekauft.
Ich habe ... Milch gekauft.
Ich habe ... Kartoffeln gekauft.
Ich habe ... Salz gekauft.
Le n Si I
91
10 t
Füllen Sie die Lücken aus:
Am cumpärat ... fäinä.
Am cumpärat ... zakär.
Am cumpärat ... lapte.
Am cumpärat ... cartofi.
Am cumpärat ... sare.
Verificati-vä räspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
Oberprüfen Sie Ihre Antworten mit Hilfe
der CD.
Exercitiul 2.
,
Unde este ... ? Wo ist ... ?
Intrebuinläm prepoziliile in dativ. Verwendung der Präpositionen in Dativ.
furculita Ilaptele
paharull cutitul
dulapull masa
scaunele I ferestrele
in (in)
auf (pe)
über (deasupra)
vor (in fata)
hinter (in spateIe)
neben (/anga)
zwischen (lntre)
die Gabel I die Milch - der
das Glas I das Messer - dem
der Schrank I der Tisch - deIn
die Stiihle I die Fenster - den
Der Käse ist in deIn Schrank.
DasGlas ist auf d In Ti eh.
Das Bild ist über d n1 Ti eh.
Die Stühle sind vor In F nster.
Das Messer ist hinter In Glas.
Die Gabel ist neben I , In K e.
Das Glas ist zwisch 11 I r bel und dem Messer.
Verificali-vä räspunsurile la  
manualului.
Uh( 'l'dfe" i Ihre Antworten am Ende
(/ ,. /JII ." ..
181
K
Micul dejun • Frühstück
Exercitiul 3.
I
Bränza este in dulap.
Vaza este pe masä.
Tabloul este deasupra mesei.
Scaunele sunt in fata ferestrelor.
,
Culitul este in spateie paharului.
Furculila este längä bränzä.
Paharul este intre furculitä cutit.
Legt bitte das Messer zwischen ... I Stellt die Stahle .. .
  culitul intre ... I   scaunele .. .
vazä furculitä
bränzä cafea
Exemplu: Das Messer ist zwischen dem Glas und der Gabel.
Beispiel: (Culitul este intre pahar furculilä.)
Verificali-vä räspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
Oberprafen Sie Ihre Antworten mit Hilfe
der CD.
1
Interviu pentru un post •
Vorstellung
in aceastä lectie invätati:
, , ,
• sa suslineli un interviu in vederea ocupärii unui po t
Dialoguri • Dialoge
Dialogul1. Der Patron (patronul) (P.), Hans Weber (H.W.)
P.:
H.W.:
P .:
H.W.:
P.:
H.W.:
P.:
H.W.:
P.:
H.W.:
P.:
H.W.:
P. :
H.W.:
P .:
Bunä dimineata, domnule ...
,
Weber.
Da. Domnule Weber. Luati loc, va
,
rog. Domnule Weber, am in fata
cererea dumneavoasträ ~ i   ~ dori
sä vä pun intai cateva intrebäri
generale, dacä-mi permiteti.
Da, sigur.
Am aici numai initiala numelui
,
dumneavoastra. Care este numele
dumneavoasträ intreg?
Hans Weber.
Dupä cum scrie in cerere, locuiti
in München.
Da, am plecat acolo acum trei ani.
Sunteti casätorit?
,
Da. Sunt cäsätorit de zece ani ~ i
avem doi copii.
Acum   ~ dori sä vä pun cäteva
intrebäri despre activitatea pro-
fesionalä de pänä acum. Oe cat
timp lucrati pentru actualul patron?
Lucrez de trei ani, de cänd am
venit in München.
$i de ce cäutati un post nou?
Lucrez de dai ani la un proiect, dar
nu väd nicio posibilitate viitoare de
avansare in cadrul actualei firme.
Deci a'i dari sä preluati 0 respon-
sabilitate mai mare?
Guten Morgen, Herr ...
Weber.
Ja. Herr Weber. Nehnlen Sie, bitte, Platz.
Herr Weber, ich habe Ihre Bewerbung
hier vor mir liegen und ich möchte Ihnen
zunl1chst einmal einige allgemeine Fra-
gen stellen, wenn Sie erlauben.
Ja, natürlir;h.
Ich habe hier nur die Anfangsbuchstaben
von Ihren Vornamen. Wie heißen Sie mit
vollem Namen?
Hans Weber.
Ich entnehme Ihrer Bewerbung, dass
Sie in München wohnen.
Ja, wir sind vor drei Jahren dorthin
gezogen.
Und Sie sind verheiratet?
Ja, ich bin jetzt seit zehn Jahren verhei-
ratet, und wir haben zwei Kinder.
Und jetzt möchte ich Ihnen ein paar Fra-
gen Ober Ihre bisherige Berufserfahrung
stellen. Wie lange arbeiten Sie schon fOr
Ihren jetzigen Arbeitgeber?
Ich arbeite seit drei Jahren, seit wir nach
München gezogen sind.
Und w rum suchen Sie eine neue Stelle?
I h rl ile seit zwei Jahren an einern
p ~ if -11 111i(, ber ich sehe keine weiter-
(0111 n n Aufstiegschancen in meiner
j ) I Z I } A1 i rn1 .
/\1. >. ,,,0 /llten Sie tnehr Verantwortung
IJl OIlI O/1f11 n?
183
L 35 Interviu pentru un post •
Vorstellung
II.W. I. ' , devärat, sper cä pot
mai multä experientä in
nlu.
ut sä-mi vorbiti putin mai mult
d pre proiectul dumneavoasträ?
H .W.: r buia sä organizez conferinle de
pr sä, sä mä ocup de publicitate,
sä scriu sä traduc  
P. : Asta sunä foarte interesant, sunt
sigur cä firma noasträ vä va oferi
pe care 0 cäutali.
H.W.: Mä bucur sä aud asta.
Ja, das stimmt, und ich hoffe, dass ich
noch mehr Erfahrung im Bereich sam-
meln kann.
Könnten Sie mir ein bißschen mehr Ober
dieses Projekt
Ich müßte Pressekonferenzen organisie-
ren, Öffentlichkeitsarbeit planen, Werbe-
broschüren schreiben und übersetzen.
Oh, das hört sich sehr interessant an,
und ich bin sicher, dass unsere Firma
Ihnen die Chance bietet, nach der Sie
suchen.
Das zu hören, freut mich .
••
Exercitii • Ubungen
Exercitiul 1.
,
Räspundeli la intrebärile de pe CO.
Räspunsurile de pe CO sunt doar
exemple.
1 . Oe cand lucrali pentru patronul
dumneavoasträ?
2. Sunteti casätorit?
,
3. Unde locuiti?
,
4. Oe cand?
5. Oe ce cäutati un nou loe de muncä?
,
1 '1
Beantworten Sie bitte die Fragen auf der
CD. Die Antworten auf dem CD sind nur
Beispiele.
1. Wie lange arbeiten Sie schon für Ihren
Patron?
2. Sind Sie verheirater?
3. Wo wohnen Sie?
4. Seit wann?
5. Warum suchen Sie eine neue Stelle?
La bancä • In der Bank
A
In aceastä lectie invätati:
, , ,
• expresii uzuale Intrebuintate la 0 bancä
Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Peter (P.), der Angestellte (salariatul) (A.)
A.:
P.:
A.:
P.:
A. :
P.:
A.:
P.:
A.:
P.:
A.:
Bunä dimineata. Vä pot ajuta?
Da, vrea sä incasez acest cec.
imi pare räu, este un cec personal
nu pot sä-I plätesc.
Dar eu doresc numai sä ridic bani
din contul curent al sotiei mele.
- '
Imi pare räu. Nu e posibil. Aveti
nevoie de un cec in numerar; sau
poate aveli 0 carte de credit?
Nu, nu am la mine, dar sunt sigur
cä existä 0 cale sä scat cu acest
cec bani din contul sotiei mele.
,
Dacä vreli sä mä scuzali 0 clipä,
vä rog, vorbesc cu   vin ime-
diat inapoi.
Da, vä rog faceti asta.
,
Inleleg problema, dar cred cä
existä doar 0 salulie posibilä,
deoarece nai nu plätim cecuri
personale. Ati putea transfera
banii cu acest cec in contul dum-
neavoasträ apoi ali putea com-
pleta un cec personal pentru dum-
neavoasträ.
Asta ar fi bine dacä mai avea
cecuri, ceea ce nu e insä cazul.
Ati putea sä-mi intocmili un nou
carnet de cecuri?
Da, asta nu-i 0 problemä. 0 sä
dureze insä aproximativ 0 jumä-
tate de orä, deoarece trebuie sä
tipärim numärul. Vreli sä vä
zati acolo sau poate venili mai
Guten Morgen, I<ann ich Ihnen helfen?
Ja, ich möchte diesen Scheck einlösen.
Oh, tut mir leid, das ist ein Verrechnun-
scheck und ich I<ann ihn nicht auszahlen.
Aber ich möchte doch nur Geld vom
Konto meiner Frau abheben.
Es tut mir leid, aber das ist nicht möglich.
Sie brauchen einen Barsc/leck; oder
vielleicht haben Sie eine Kreditkarte?
Nein, nicht dabei, aber ich bin sicher, dass
es einen Weg gibt, um mit diesem Scheck
Geld vom Konto meine Frau abzu/leben.
Wenn Sie mich bitte einen Augenblick
entschuldigen wollen, ich darüber
mit der Managerin, ich bin sofort zurück.
Ja, bitte, tun Sie das.
Ich verstehe das Problem, aber ich
glaube, es gibt nur eine rnogliche Ldsung,
denn wir zahlen Verrecl1nunsschecks
nicht aus. Sie kdnnten das Geld mit
dieseln Scheck auf Ihr Konto enzahlen
und dann einen ·auf Sie selbst ausges-
tellten Barscheck ausschreiben, um das
Geld abzuheben.
Das wäre gut, wenn ich noch Schecks
hätte, was aber nicht der Fall ist. Könnten
Sie l11ir denn viel/eic/lt ein neues Scheck-
IJ eft 11 t 11 n?
J I i t /< in Problem, es wird aber
,lw jn 11 /be Stunde dauern, weil wir
di ., NIl/TI'" In aufdrücken müssen. Wollen
i .l iel, 1 nge dort drüben hinsetzen
) I JI v/c ll j I1t später wiederkommen?
185
La bancä • In der Bank
••
Exercitii • Ubungen
Exercitiul 1.
r
Ascultati intäi exemplul ~ i apoi repetali-I!
A.: Vä pot ajuta?
Kann ich Ihnen helfen?
P. :   ~ vrea sä incasez acest cec.
Ich möchte diesen Scheck einlösen.
P.: 1 .000 märci.
1.000 Mark.
P.: Da.
Ja.
P. : Multumesc.
,
Danke.
Repetali convorbirea.
I H
Hören Sie sich zunächst das Beispiel an
und wiederholen Sie es!
P.: Desigur.
Sicher.
A.: Cät?
Wie viel?
A.: Semnati aici.
I
Unterschreiben Sier hier.
A.: Poftim
Bitte.
A.: Cu pläcere.
Gern.
Wiederholen Sie das Gesprtlch.
Grädinäritul • Gartenarbeit
A
In aceastä lectie invätati:
, , ,
• constructia cu "
,
" (wenn)
Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Monika (M.), Peter (P.)
M.:
P.:
M.:
P.:
M.:
P.:
Trebuie sä ne ocupäm de grädina
noasträ, Peter. Daca am avea mai
mult timp pentru ea, ar aräta cu
mult mai bine.
Da, cred ca ai dreptate. Deci, de
ce nu lucräm atunci astäzi dupä
amiazä?
Daca tu gazonul, iau eu
buruienile.
In ordine, intäi cosesc gazonul,
iar apoi tai gardul viu.
lar eu merg la ... cumpär rädä-
cini de plante.
Da, dar   Daca pleci
acum, 0 sä fii inapoi la pränz.
Wir müssen uns um unseren Garten
kümmern, Peter. Wenn wir mehr Zeit
für ihn hlitten, slihe er erheblich besser
aus.
Ja, ich denke, du hast recht. Also, warum
arbeiten wir dann nicht heute nachmittag
im Garten?
Wenn du den Rasen mlihst, jäte ich das
Unkraut.
In Ordnung, zuerst ml1he ich den Rasen
und dann schneide ich die Hecke.
Und ich fahre zum Gartencenter und
kaufe Pflanzenzwiebeln.
Ja aber beeil dich. Wenn du jetzt los-
ffihrst, wirst du zum Mittagessen zurücl<
seIn .
••
Exercitii • Ubungen
Exercitiul 1.
r
Formati propozi1ii cu IIdacä controla\i
räspunsurile pe CD.
Bil " i . fze Init /I wenn 11 und kontrol-
li I , /1 i , 1/11 ., Antworten mit Hilfe der
1. Dacä azi e zi frumoasä, m ( 111
2. Dacä Monika vine acas d VI , Il) " , VI / li za.
3. Daca va fi prea scump In . 1111: "11" , I : 111
1
n 111 alCI.
187
Grädinäritul • Gartenarbeit
Exercitiul 2.
,
rmul ti urmatoarele enunturi:
. , Stellen Sie jetzt folgende Bedingungen:
1. aca plecam la opt, ajungem inainte de noua.
2. Daca plantarn flori, soarele va sträluci mereu in grädina noastra.
3. Daca-mi pierd slujba, rämän fara bani.
Verificali-va raspunsurile la  
manualului.
Überprüfen Sie Ihre Antworten am Ende
des Buches.
1
Lucrul in casä • Hausarbeit
in aceastä lectie invätati:
, , ,
• sä vorbiti despr lucruri care nu s-au intämplat, dar s-ar fi putut intämpla
Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Monika (M.) , Peter (P.), Inge (I.)
M.:
1.:
M.:
1.:
M.:
1.:
M.:
1.:
M.:
1. :
M.:
1.:
M.:
1.:
M.:
P.:
Ai praful pe raftul de cär1i,
Inge?
Incä nu, mami, am inceput cu
ferestrele.
Deci cureti intäi ferestrele?
,
Da.
Asta-i drägu1 din partea tao
Ferestrele acestea sunt foarte
murdare. Dacä le-ai fi curätat mai
,
des, ar fi fast mult mai sä le
curätäm acum.
,
!?tiu, dar am putin timp
pentru asta.
Mami, aspiratorul nu functioneazä.
Da,   Dacä tata I-ar fi dus luna
trecutä la reparat, ar fi fost gata
acum. Dar a insistat sä-I repare
slngur.
!?i sigur nu a apucat pänä acum.
Ai dreptate. 1I pe tata, doar.
Cum ar fi dacä in loc de asta m-ai
ajuta sä atarn rufeie?
Sä läsäm atunci aspiratorul?
Da. Vroiai sä duci covoarele in
curte sa le batL
A '
In ordine. Dar de spälat
nu e gata. Dar mai am incä timp
sä praful pe raftul cu cärti,
inainte de a te ajuta cu rufeie.
$i eu curät pantofii.
Bunä ziua.
Hast du das Bucl1erregal scl10n abge-
staub, Inge?
Noch nicht, Mami, ich habe mit den
Fenstern angefangen.
Ah, du putzt also zuerst die Fenster?
Ja.
Das ist lieb von dir.
Diese Fenster sind arg schrnutzig. Wenn
du sie öfter geputzt 11tittest, wtire es viel
leichter, sie diesmal zu putzen.
Ich weiß, aber ich habe sowieso kaum
Zeit dafür.
Mami, der Staubsauger funcktioniert
nicht.
Ja, ich weiß. Wenn Papa ihn letzten
Monat zur Reparatur gebracht hfitte,
wtire er jetzt wieder zurück. Aber er
bestand darauf, ihn selbst zu reparieren.
Und natürlich ist er nie dazu gekomn1en.
Das stimmt, du kennst Papa doch. Wie
wär's, wenn du Inir statt dessen hilfst,
die Wfische aufzuhfingen?
Sollen wir das Staubsaugen dann einfach
sein I S 11 ?
Ja, ., i cf nn, du wolltest die Teppiche
in d n 11 , /1 tragen zum Ausklopfen.
/n rdllllll } . Aber die Waschmaschine
i l n eIl 11 ; "i 11ig. Also habe ich gerade
nocl, ( /1 , dn Ocherregal abzustauben,
/J( VOI /( :11 dil , uil er Wäsche helfe.
U"d /(.' 11 p"l /v cli Schuhe.
JIII ( " I /( 1
189
1. :
P.:
M.:
P.:
L 38 Lucrul in casä • Hausarbeit
In , t tao 0, nu. Mama cu mine
In lu at are In tocmai am ter-
I in t cu curatatul. Uita-te. Dacä
,
t - i fi   pe pantofi cänd ai intrat
nu ifi murdärit din nou parchetul.
0 , scuze, nu rn-am gändit.
Da, dacä ai fi dus aspiratorulla
reparat, ar fi fost curälate covoa-
rele.
'mi pare rau. 11 duc mäine la reparat,
promit.
Tag, Papa. Oh, nein! Mami und ich haben
stundenlang gearbeitet und wir sind gera-
de mit dem Aufwischen fertig geworden.
Nun sieh dir das an. Wenn du dir die
Schuhe abgetreten hättest, bevor du he-
reinkamst, hättest du den Fußboden nicht
wieder schmutzig gemacht.
Oh, Entschuldigung, daran habe ich nicht
gedacht.
Ja, und wenn du den Staubsauger zur
Reparatur gebracht hättest, wären auch
die Teppiche gesaugt worden.
Es tut mir leid. Ich bringe ihn morgen zur
Reparatur, ich verspreche es euch .
••
Exercitii • Ubungen
Exercitiul 1.
,
Traduceti I Übersetzen Sie:
,
1. Dacä vrei, te ajut.
2. Dacä vre1i, vä explic.
3. Dacä am timp, vin.
4. Dacä te intereseazä, iti dau cartea.
,
5. Daca vorbiti des germana, invälali repede aceastä limba.
Verificali-vä räspunsurile la
manualului.
Überprüfen Sie Ihre Antworten am Ende
des Buches .
1
.
Unele adverbe pronominale I Einige Pronominaladverben:
darr)
damit
davon
dazu
dabei
+ Präposition (prepozitia)
daran
darüber
darauf
Ich beginne damit. (incep cu aceasta.)
Ich habe davon gehört. (Am auzit de aceasta.)
Was meinen Sie dazu? (Ce pärere aveti despre aceasta?)
Lucrul in casä • Hausarbeit
Sie war dabei. (A fast acolo.)
Ich 11 be darüber ge/1ört. (Am auzit d r asta.)
Ich dachte daran. (M-am gändit la aceast .)
Wir freuen uns darauf (Ne bucuram de aasta.)
Exercitiul 2.
,
Puneti adverbeie pronominale I Setzen Sie die Pronominaladverben ein:
Mein Freund hat mir ... erzt:1hlt. (Prietenul meu mi-a vorbit despre aceasta.)
Ich dachte .. . (Mä gändeam la aceasta.)
Er freut sich ... (EI se bucurä de aceasta.)
Der Lehrer beginnt ... (Profesorul incepe cu aceasta.)
Verificati-vä räspunsurile la sfär§itul
manualului.
Ober prüfen Sie Ihre Antworten am Ende
des Buc/1es.
191
L 39 Renovare • Renovieren
..
In aceasta lectie invätati:
, , ,
• alte prep zi'ii
Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Jürgen (J.), Inge (1.) , Peter (P.)
1.: A sunat. Deschizi tu Jürgen, es hat geklingelt, würdest du
J .:
P.:
J .:
P.:
J.:
P.:
1.:
P.:
1.:
P. :
J.:
P.:
1. :
Sigur. Bunä, Peter.
Bunä, Jürgen. Am venit, cum am
promls.
E nemaipomenit cä ai venit sä ne
ajuli la renovare.
cä e bine mereu sä ai un aju-
tor la renovare.
Da, e mult de lueru.
spunea cä s-a spart 0 liglä pe

Pot sä incerc sä 0 aranjez dacä
vrel.
Bunä, Peter, ai face asta?
Bunä, Inge. Sigur. intäi sä väd ce
pot face. Cum ajung pe
Urei scara ajungi pe
Tiglele vechi poti sä le arunci in
curtea din spate. Altfel, le arunci
pe trandafiri sau pe oamenii care
trec prin fata casei.
In ordine, sunt atent.
Intre timp, ne apucäm sä renoväm
carn ra de zi. Intäi tapetäm pere-
tel drept, iar apoi zugrävim pere-
t I täng.
A\i I parat 0 mochetä, väd.
bitte die Tür aufmachen?
Natürlich. Oh, hallo Peter.
Hallo, Jürgen, hier bin ich, wie verspro-
chen.
Das ist wirklich prima, dass du herge-
kommen bist, um uns beim Renovieren
zu helfen.
Ich weiß, dass es immer ganz gut ist,
wenn man Hilfe beim Renovieren hat.
Ja, und es ist viel zu tun. Der Schorn-
steinfeger sagte, dass ein Ziegel auf
dem Dach zerbrochen sei.
Ich kann versuchen, das in Ordnung zu
bringen, wenn du willst.
Hallo, Peter, würdest du das tun?
Hallo, Inge. Sicher, mal sehen, was ich
machen kann. Wie komme ich da'rauf?
Du gehst die Treppe rauf und durch den
Speicher hinaus aufs Dach. Die alten
Dachziegel kannst du in den hinteren
Garten werfen. Andernfalls wirfst du sie
womöglich auf die Rosen oder gar auf
Leute, die vor dem Haus vorbeigehen.
In Ordnung, ich bin vorsichtig.
In der Zwischenzeit fangen wir an, das
Wohnzimmer zu renovieren. Zuerst
werden wir die rechte Wand tapezieren
und dann die linke Wand streichen.
Und ihr habt euch einen Teppichboden
gekauft, wie ich sehe.
proape de douä ori mai Ja, der ist fast doppelt so groß wie der
In' I d cät cea veehe. e foarte alte. Und r ist sehr schwer.
  u ' .
P.:
1.:
J.:
P.:
1.:
P .:
Renovare • Renovieren
$i ali pus toatä greutatea pe ba-
lustradä?
Da, e destul de rezistentä.
Bine, pensulä, rolä, culoare, tapet,
lipici, cu\it masä. Totul e aici, in-
cepem.
Eu sunt pe  
Noi suntem aici, inäuntru. Fii atent
sä nu cazi.
Nu, nu va face\i griji pentru mine.
Un I i'" " 11 I /' 1 ganze Gewich,t gegen
d I ,11 A I I nder gelehnt?
o 17, j , I lander ist stark genug.
Gut, Pin. ' , /le, Farbe, Tapete lind
Kleister, M s r und Tisch. Alles da.
Fangen wir an.
O.K, icl1 bin auf dem Dach.
Und wir sind hier drinnen. Sei vorsichtig,
fall nicht runter.
Nein, macht euch um mich keine Sorgen.
••
Exercitii • Ubungen
Exercitiul 1.
,
Ascultali textul, repetali-I completänd
spaliile goale.
Hören Sie sich die Texte auf dem Band
an lind sprechen Sie die Texte nach,
indem Sie die Lücl<en durch die richtigen
Prllpositionen ergllnzen.
1. Ich stelle den Tisch ... Schrank. (in spateie)
Pun masa in spateie dulapului.
2. Kommt ... Wohnzilnmer. (in)
Veniti in camera de zi.
,
3. Gehst du ... Hotel? (in)
4. Ich bleibe ... Wohnung. (in)
5. Die Zeitung ist ... Buch. (sub)
Verificali-va räspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
Überprüfen Sie Ihre Antworten Init Hilfe
der CD.
193
Musafiri • Gäste
..
In aceastä lectie invätati:
, , ,
• sä intr buintati verbeie modale
, ,
Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. IIse (1.), Peter (P .), Werner (W.)
1.:
w.:
1.:
w.:
1.:
P.:
w.:
P.:
1.:
w.:
P.:
w.:
1.:
w.:
1.:
W. :
P.:
W.:
w
I )
Bunä, Werner, mä bucur sä te väd.
Bunä, IIse.
Bine ai venit la Berlin.
E minunat cä pot rämane urmätoa-
rele douä säptämani la voi.
E 0 pläcere pentru noi.
Mie mi-au venit multe idei despre
ce putern face impreunä.
E fantastic. Se anuntä lucruri pro-
mitätoare.
I
Am putea sä mergem chiar la Mün-
chen, sä vizitäm catedrala.
Vino sus. Iti arät camera tao
I
Sä-mi iau geanta?
Nu. Las-o. Ti-o aduc eu mai tarziu.

Multumesc. Nu-i nevoie. Mä des-
I
curc.
Deci aici suntem. Asta e camera tao
Imi place.
Da. dar aerul e putin cam inchis
aici. Pot sä deschid 0 fereasträ?
Pu'in aer proaspät nu poate sä
däuneze.
C pom este acesta? Te poli cä-
\ r p el de aici.
Nu. nu voie. $tii ce i s-a intäm-
pi t nul trecut varului tau?
N I. nume?
- ca,a rat pe acest copac,
  III t creangä el a cäzut
' I l ' lux t piciorul.
/\<l ev t? Bine, promit sä nu mä
cu I 'in I.
Hallo, Werner, schön dich zu sehen.
Hallo, Tante /lse.
Willkommen in Berlin.
Es ist toll, dass ich die nächsten zwei
Wochen bei euch bleiben kann.
Wir freuen uns darauf
Mir ist schon viel eingefallen, was wir
gemeinsam tun könnten.
Das ist Spitze, hört sich phantastisch
an.
Wir könnten sogar nach München fahren
und die Kathedrale besichtigen.
Komm' mit nach oben, ich zeige dir dein
zimmer.
Soll ich meine Tasche mitnehmen?
Nein, lass sie ruhig stehen. Ich bring' sie
dir später rauf.
Oh, danke, aber das ist nicht nötig, das
schaffe ich schon.
So, da wären wir. Das ist dein Zimmer.
Das gefällt mir.
Ja, aber es ist ein bißchten stickig hier,
vielleicht sollte ich ein Fenster öffnen.
Ich glaube, etwas frische Luft könnte
nicht schaden.
Was ist das für ein Baum? Man kann
fast vor hier aus rauf klettern.
Nein, das ist verboten. Weißt du, was
deinem Cousin letztes Jahr pessiert ist?
Nein, was denn?
Als er auf diesen Baum kletterte, brach
einer der Aste ab und er fiel herunter
und verstauchte sich den Fuß.
Wirklich? Na gut, ich verspreche, nicht
raufzukl tI rn.
Musafiri • Gäste
1.:
W.:
1. :
W.:
P.:
W.:
1. :
W.:
Aici sunt p luri le pentru pat, douä
prosoape un sapun. Baia e lingä
camera. nur ai pentru tine. Noi
folosim baia de jos.
Multumesc.
, .
Cina e la 7:30, deci dacä vrei sä
te aranjezi putin, ne vedem jos.
Nu cred ca dureazä atata. Poate
o sä vin jas mai devreme, dacä
se poate.
Sigur. Vi no la mine. Sunt undeva,
afara, in grädina.
Da, ar fi nemaipomenit.
Fä-te comod. Pe curand.
Multumesc.
,
Hier sin i 0 cken für dein Bett, zwei
Handtoch r und ein StOck Seife. Das
Badeziln/TI r i t gleich nebenan. Du hast
es ganz für dich allein, wir benützen das
Bad unten.
Danke.
Abendessen ist unl 7:30 Uhr, also wenn
du dich noch ein bißchen frisch machen
willst, sehen wir uns dann unten.
Icll glaube nicht, dass ich so lange brau-
che. Vielleicht komme ich sC/10n eher
nach unten, wann ich darf.
Sicher. Komm doch zu mir. Ich bin ir-
gendo draußen im Garten.
Ja, das wäre prima.
So, mach es dir bequem, bis spater.
Ja, danke.
••
Exercitii • Ubungen
Exercitiul 1.
r
Face1i oaspe1ilor propuneri din domeniul
sportului.
Machen Sie jetzt einen? Gast Vorschll1ge
aus dem Bereich des Sports.
Tennis spielen. (Sä joace tenis.)
Ski laufen. (Sä schieze.)
Karten spielen. (Sä joace cär1i.)
Exercitiul 2.
r
Cereli permisiunea:
- sä mergeli la baie
- sä fumati
,
- sä luali    
- sä mergeli in grädinä
Verificali-vä räspunsurile la
manualului.
01 " I 'tlr , 11 I Ihre Antworten aln Ende
/( :: I 1I c: II L .·
195
oft
~ ______ 4---,1 Ingrijirea unui copil • Babysitten
..
In ac asta lectie invätati:
, , ,
• v r bl\1 P Ingrijirea unui copil
Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Hilde (H.), Udo (u.), Linda (L.)
U.:
H.:
L. :
H.:
L.:
H.:
L.:
H.:
L. :
H.:
L. :
H.:
I n(
Deschizi u ~ a   te rog?
Sigur. Bunä ziua. Trebuie sä fiti. ..
,
Linda, sunt Linda. Ingrijitoarea
pentru copii, ali sunat. ..
Da. Mi-am Inchipuit cä tu e§ti. Vino
inäuntru. Aräti mult mai tanärä de-

cat imi inchipuiam. Ai 16 ani sau ... ?
Da, sigur, am deja ceva experientä
,
la copii. Intäi acasä §i apoi la prie-
teni de-ai pärintilor, pänä cänd ci-
neva a propus cä ar fi timpul sä
cä§tig ceva bani cu ocupalia asta.
Da, inteleg. Carol doarme tocmai
in patul ei, iar ceaiul ei este intr-un
biberon. Cand se treze§te, poti sä-I
incälze§ti?
Nicio problemä. Väd cä aveli un
cärucior "sport". Deci pentru cäru-
ciorul obi§nuit este deja mare?
Da. Are §ase luni §i e pulin prea
grea pentru el, dar cand se scoalä
poli sä 0 pui In cäruciorul "sport"
~ i sä 0 plimbi putin.
D . r - m gändit cä-i place. Celor
mir u l ~ i le place.
, 1I place mult.
ur t i i ~ i ni§te prosoape?
. i ur, chiar längä fereasträ. 0
It 111 .
putä de ulei pentru bebe-
p comodä §i 0 alta este
raft. Crema e chiar alä-
Machst du, bitte, die Tür auf?
Natürlich. Guten Tag, Sie müssen ...
Linda, ich bin Linda, Ihre Babysitterin,
Sie hatten angerufen ...
Ja, das habe ich mir gedacht. Komm'
rein, Linda. Du siehst viel jünger aus,
als ich dachte, du bist doch 16, oder ... ?
Ja, natürlich, und ich habe auch schon
einige Erfahrungen im Umgang mit Ba-
bies gemacht. Zunächst zu Hause und
dann bei Freunden meiner Eltern, bis
jemand vorschlug, ich sollte anfangen,
ein bißehen Geld damit zu verdienen.
Ah, ja, verstehe. Carol schlaft gerade in
ihrem Belfehen, und ihr Tee isl ein einem
Flaschchen. Wenn sie aufwacht, kannst
du ihn warm machen?
Kein Problem. Wie ich sehe, haben Sie
da einen Sportwagen. Für den Kinder-
wagen ist sie also schon zu alt?
Ja, sie ist jetzt sechs Monate alt und ein
bißehen zu schwer dafür, aber wenn sie
aufwacht, kannst du sie in den Sportwa-
gen setzen und sie ein bißchn herum-
fahren.
Ja, ich dachte mir, dass sie das mag. Die
meisten mögen es.
Ja, sie mag das sehr.
Sind hier auch irgendwo Handtuücher?
Ja, natürlich, direkt neben dem Fenster.
Eine angebrochene Flasche Babyöl ist
auf der KOtntTIode und eine weitere steht
auf dem R 9 I dort drüben. Die Creme
ist gleich d n ben.
A
Ingrijirea unui copil • Baby itten
L.:
H.:
L.:
H.:
u. :
L.:
u.:
H.:
L.:
H.:
L. :
H.:
Bine. cänd crede1i cä vä veti
intoarce? Mama mea ar vrea sä
fiu inainte de miezul noptii acasä.
Ne vom intoarce la 11 sau, cel mai
tarziu la un sfert. Solul meu te
poate duce cu acasä vei
fi in orice caz inainte de 12 acasä.
E foarte amabil din partea dumnea-
voasträ.
Uite ca vine. EI e Udo, sotul meu.
,
Ea e Linda, ingrijitoarea noasträ
pentru copil.
Mä bucur sä te cunosc, Linda.
eu.
Cred cä ar trebui sä mergem.
Da, bine, vin. Ai tot ce-ti trebuie,
,
Linda?
Da, mul1umesc, totul e in regulä.
la din frigider ce pe masä,
dincolo, este präjiturä. Poli sä te
uili la televizor sau sä sim-
te-te ca acasä.
Trebuie intai sä-mi termin temele,
dacä nu se va trezi Carol. Poate
mä uit mai tärziu la televizor.
Deci, pe mai tarziu. Pa, Linda.
Gut, llll I w nn, I uben Sie, weden Sie
ZUIO I< 1/1 ? Mine Mutter möchte, dass
ich v , Mitt nIcht zu Hause bin.
Wir W (i n um 11 zurück sein oder
spate t n Vi rtel nach. Mein Mann kann
dich d nn nach Hause fahren, dann bist
du auf all Falle vor 12 UI1r zu Hause.
Oh, das ist sehr nett von Ihnen.
AI1, da kommt er; das ist Udo, mein Mann.
Das ist Linda, unsere Babysitterin.
Ich freue Inich, dich kennenzulemen,
Linda.
Freut tnich auch.
Ich denke, wir sollten jetzt fahren.
Ja, gut, ich komine. Hast du alles, was
du brauchst, Linda?
Ja, danke, alles bestens.
Nimmt dir aus dein Kühlschrank, was du
tnagst, auf dem Tisch da drOben ist Ku-
chen. Du kannst fernsehen oder lesen,
mach es dir gemütlich.
Ich muss erst tnal meine Hausaufgaben
fertig n1achen, wenn Carol nicht wach
wir. Vielleicht sehe ich spater etwas fern.
Also dann, bis spater, Linda. Tschüß.
••
Exerci1ii • Ubungen
Exercitiul 1.
,
Traduceti urmätoarele propozi1ii I Übersetzen Sie die folgenden Sätze:
1. Acest restaurant nu e foarte bunt dar unul mai bun.
2. Acest cärucior este verde, dar n i v In unul albastru.
3. Televizorullui Peter e foarte v 'i , d I re unul nou.
4. In dulap sunt doar douä cep, I I It unt pe raft.
5. Acest frigider nu funclionea t I \I unul nou?
Verificali-vä räspunsurile cu ajutorul
CD-ului.
lJJ)( 'I   , /1 i Ihre Antworten mit Hilfe
cl , ,1
197
L42 A gäti • Kochen
..
In aceastä lectie invätati:
, , ,
• t ulin  
• cum sa g" li\i ceva
Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Eva (E.), Inge (I.)
1.:
E.:
1.:
E. :
1. :
E.:
1.:
E.:
1.:
E. :
1. :
E.:
1. :
E.:
1. :
1. :
Ce ai spus, ce ai vrea sä gäte§ti?
Miel umplut.
Sunä bine. Ce trebuie?
Was hast du gesagt, dass du kochen
möchtest?
Gefüllte Lammsbrust.
Oh, das klingt gut. Was genau braucht
man denn dafGr?
Trebuie un piept de miel dezosat, Man braucht eine ausgebeinte Lamms-
de aproximativ 1 kg, care se umple brust von etwa 1 Kilo, die man mit grü-
cu ardei verde. E nevoie de 2 päs- nem Paprika füllt. Man benötigt 2 Pa-
täi de ardei, 0 ceapä mare, 100 9 prikaschoten, 1 große Zwiebel, 100 g
ciuperci, 75 9 miez de päine, un ou Pilze, 75 g Brotkrumen, ein Ei und einen
0 linguri1ä de pätrunjel. Teelöffel Petersilie.
Pot sä te ajut cu ceva? Kann ich dir irgendwie dabei helfen?
Da, cu pläcere. Dacä vrei, po1i Ja, gern. Wenn du möchtest, kannst du
pregäti umplutura. . die Füllung vorbereiten.
Nicio problemä. Trebuie sä-mi spui Kein Problem. Du mußt mit nur sagen,
ce sä fac. was ich tun soll.
intäi speli pästäile de ardei le tai Als erstes kannst du die Paprikaschoten
märunt. waschen und klein schneiden.
ce faci tu? Und was machst du?
Eu curät mielul. Ich würze die Lammsbrust.
,
Ai aprins cuptorul? Has du den Backofen schon eingeschal-
Nu, i ncä nu, sä väd ce scrie in rete-
,
tä. 190 C.
$i se intämplä cu celelalte ingre-
Ai put a sä tai märunt §i sä
t i iupercile §i apoi sä pui totul in-
t -ur v s.
I . I unde e pätrunjelul?
in fI I r.
I A I I . $i acum?
I t ul adaugä-I Tn vas aläturi
(I< ; I I Ite ingrediente.
tet?
Nein, noch nicht, mal sehen, was im Re-
zept steht. 190
0
C.
Und was ist mit den anderen Zutaten?
Du kOnntest die Zwiebel klein hacken
und die Pilze schneiden und dann alles
in eine SchOssel geben.
Gut, und w ist die Petersilie?
In dem KOI,I chrank.
Ah, ja, d ; t ie. Und was jetzt?
Schlag' d ; und gib es zu den ande-
ren Zu! I I I ;1 I d r Schüssel.
1.:
E.:
1.:
E.:
1.:
E.:
1.:
E.:
A gäti • Kochen
Gata.
Bine, lasä umplutura sä 0 pun In
carne. Acum trebuie doar cusutä
cu atä.
,
Cät trebuie sä stea la cuptor?
Cred cä aproximativ douä ore.
Putern, Intre tirnp, sä mai facem
ceva?
Sigur. Cartofii trebuie curä\ali
rnorcovii curätati täiati felii.
$i ce e cu sosul?
Sosulll fac mai tärziu.
So, {; I t l } .
Gut, I un i Mischung auf dem
Fleisch v /1 il 11 . Jetzt muss es nur mit
einem a 11 .
Wie lang muss es im Backofen bleiben?
Ich glaub, twa 2 Stunden.
Kennen wir in der Zwischenzeit irgend
etwas tun?
Ja, natürlich. Die Kartoffeln Inüssen ge-
sC/111ft und die MOhren gase/lalt und in
Scheiben geschnitten werden.
Und was ist Inil der Soße?
Die Soße Inache ich spEiter.
••
Exercitii • Ubungen
Exercitiul 1.
r
Traduceli urmätoarele imperative I Übersetzen Sie jetzt die folgenden Imperative:
1. Deschide radiouH
2.   umplutura!
3. Curätä cartofii!
,
4. Taie ceapa!
5. Curätä morcovii!
,
6. Bate oul!
Verificati-vä räspunsurile la
manualului.
Überprüfen Sie Ihre Antworten am Ende
des Buches.
199
43 Televiziune. Fernsehen
....
In aceasta lectie invätati:
, , ,
• s v inl r sa\i ~   sä vorbili despre programul de televiziune
Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Eva (E.), Udo (U.), Peter (P.)
E.:
P. :
E.:
U. :
E.:
U. :
E.:
P.:
U.:
P.:
U. :
Ce faci?
Citesc ziarul ca sa aflu ce este
astazi la televizor.
Se reia "Trenul". AfJ vrea sa-I vad.
Ce este "Trenul"? N-am auzit de el
päna acum.
Poftim? Nu vorbefJti serios? Este
una dintre seriile cele mai comice
de la televizor, cred ca a fost turnat
la mijlocul anilor '70.
Pe ce program e?
1 sau 2?
Serie aiei. Este pe 1.
$i despre ce e vorba?
De fapt , despre proprietarii de ho-
teluri.
Cred ca ma voi uita cu voi asta
searä.
Was machst du gerade?
Ich lese die Zeitung, um 'ra usz ufin den,
was heute abend im Fernsehen läuft.
"Der Zug" wird wiederholt. Das möchte
ich mir ansehen.
Was ist "Der Zug"? Habe ich noch nie
gehört.
Was? Das meinst du doch nicht ernst?
Das ist eine der lustigsten Unterhaltungs-
serien im Fernsehen, ich glaube, sie wur-
de Mitte der siebziger Jahre gedreht.
In welchem Programm läuft sie?
1 oder 2?
Aha, da steht's, es ist 1.
Und worum geht es da?
Na ja, eigentlich um die Hote/besitzer.
Ich glaube, dass ich mir das heute abend
mit euch ansehen werde.
••
Exercitii • Ubungen
Exercitiul 1.
r
Spune\i c face'i :
In ntags (Iunea); täglich (zilnic); jährlich (anual); sonntags (duminica);
;In Urlaub (In concediu); immer (mereu) ; Inorgens (diminea1a).
Exemplu: Montags arbeite ich. (LII /ucrez.)
/\ ;c, 111 ' 1\ 1 I -ul . Hören ; cl; 1 CO an.
( ()
Mutare • Umzug
A
In aceastä lectie invätati:
, , ,
• sä   It prepozitii
Dialoguri • Dialoge
Dialogul 1. Eva (E. ), Peter (P.)
E.:
P.:
E.:
P.:
E.:
P.:
E.:
P.:
E.:
P.:
E. :
P.:
E.:
P.:
E.:
Uite camionul de jos, trebuie sä fie
al nostru.
Cobor sä intreb.
Da. Omul de la firma care se ocupä
cu mutatul mobilelor mi-a spus cä
ar fi de mare ajutor dacä unul dintre
noi i-ar indruma §i le-ar spune ce
sä facä mai intai.
Bine. Cobor.
18-33-47. Alo, Monika.
Cine era la telefon?
Era Monika. Ne-a sunat sä ne
spunä cä la sfar§itul säptämanii
are timp sä ne ajute la a§ezatul
mobilelor.
E minunat. A fost de fapt foarte
frumos din partea Monikäi sä ne
propuna sä-Ilasäm pe Werner la
ea cat timp ne mutäm. E cuminte?
Da. A spus cä nu e nicio problemä
§i mi-a povestit cä a pictat ieri.
Ca nd am vorbit la telefon se juca
in grädinä.
Asta-mi place sä aud.
Ce-i cu oamenii de jos?
I-am rugat sä inceapä prin curäta-
rea garajului.
Ce au spus de bucätärie?
Au fost de acord sä lase bucätäri a
la sfar§it.
Oe cat timp vor avea nevoie pentn I
garaj?
011, guck mal, der Lastwagen da unten,
das muss unserer sein.
Ja, ich gehe mal runter, um zu fragen.
Ja, gut. Der Mann von der Möbelspedi-
tion sagte mir, es ware eine große Hilfe,
wenn einer von uns beiden sie herum-
führen und ihnen sagen könnte, was sie
als erstes machen sollten.
Ich gehe eben runter.
18-33-47. Oh, hallo, Monika.
Wer war das am Telefon?
Oh, das war Monika. Sie wollte uns nur
wissen lassen, dass sie am Wochenende
Zeit hat, uns beim Aufstellen der Möbel
zu helfen.
Oh, das ist prima. Es war übrigens sellr
nett von Monika, uns anzubieten, Werner
bei ihr zu lassen, wahrend wir umziehen.
Benimmt er sich anständig?
Ja, sie sagte, es wäre kein Problern, und
erzahlte mir, er hätte gestern Bilder ge-
. rnalt. Während wir telefonierten, spielte
er;'TI Garten.
Das hör' ich gerne.
Was i IITlil d n Männern da unten?
Ich h b ebeten mit dem Ausrau-
anzufangen.
d nn über die Küche
.10 '0.7
/ 7
11 , , ;( W; I/ (, 11 in verstanden, die Küche
' lI, I( II IL, :l ll , ur::J umen.
WH Inll ./(, W I d n sie für die Garage
1)( '(I ( ' I/ tl '"
201
K 44 Mutare • Umzug
. U IIt t putin au apreciat cä le
"bul jumätate de orä. Tncep
1I la ora 10 aici sus.

In a t moment, pare cä totul
11l erg trunä, sä bat in lemn.
Sie haben sich kurz umgeschaut und
geschtitzt, dass sie etwa eine halbe Stunde
brauchen. Sie fangen wahrscheinlich um
zehn Uhr hier oben an.
Im Augenblick scheint ja alles zu laufen
wie geschmiert; Holz klopfen.
••
Exercitii • Ubungen
Exercitiul 1.
,
Wohin stelle ich ... ? Unde pun ... ?
Verwendung der Präpositionen im Akk. Tntrebuin1area prepozi1ii1or in Acuzativ.
in (in)
auf (pe)
die Wand ... die
das Zimmer ... das
der Tisch ... den
die Möbel ... die
peretele
camera
masa
mobilele
über (deasupra)
vor (in fata)
hinter (in spateie)
neben (Iänga)
zwischen (intre)
Ich stelle die Möbel in das Zimmer.
Ich stelle den Tisch auf die Möbel.
Ich hänge das Bild über den Tisch.
Ich stelle die Stühle vor die Möbel.
Ich stelle die Möbel hinter den Tisch.
Ich stelle den Tisch neben die Wand.
Ich stelle die Stühle zwischen die Wände.
Fallen Sie die Lacken: Completa'i spa'iile goale:
Ich stelle die Glaser .. . Schrank. (pe)
Hans stellt die Teller ... Reg I. (in)
Hans stellt die Stahle .. . w, nd. (Iängä)
Ich stelle das Bild ... Tisch. (in spateie).
V rifi \i -v r punsurile cu ajutorul
-ul 11.
  n Si Ihre Antworten mit Hilfe
der CD.
Jürgen:
Der Angestellte:
Jürgen:
Der Angestellte:
Jürgen:
Der Angestellte:
Jürgen:
Der Angestellte:
Jürgen:
Der Angestellte:
Jürgen:
Der Angestellte:
Jürgen:
Ingrid:
Der Angestellte:
Ingrid:
Der Angestellte:
Ingrid:
Der Angestellte:
Ingrid:
Der Angestellte:
Ingrid:
Der Angestellte:
Ingrid:
Der Angestellte:
Texte de ascultat • 1
SCENETA NR. 1
(Kapitel 15-19)
Prima parte
Einmal Halle, bitte (Unul dus pentru Halle, va rog)
Personen
JOrgen, ein Angestellte
Einmal Halle, bitte. (Unul dus pentru Halle.)
Gut. Einmal Halle. (Bine. Unul dus pentru Halle.)
Macht 40 Mark, bitte. (Costä 40 de märei.)
Muss ich umsteigen? (Trebuie sä-I sehimb?)
Nein. Der Zug fährt direkt dorthin. (Nu. Merge direet aeolo.)
Wollen Sie einen Platz reservieren? (Doriti sä rezervati un foe?)
Ja, einen Nichtraucherplatz, bitte. (Da un loe pentru nefumätori , vä rog.)
Macht 4 Mark extra, bitte. (Costä eu 4 märci mai mull.)
Wann fährt der Zug ab? (Cänd pleaea trenul?)
Die Abfahrt ist um 10:30 Uhr. (Pleearea e la ora 10:30.)
Von welchem Gleis fährt er ab? (De la ee linie pleaeä?)
Er fährt von Gleis vier ab. (Pleaeä de la linia patru.)
Danke. (Mu1tumese.)
Bitte. Auf Wiedersehen. (Poftiti. La revedere.)
Auf Wiedersehen. (La revedere.)
Partea a doua
Im Reisebüro (intr-un birou de voiaj)
Personen
Ingrid, ein Angestellte
Einmal Halle und zurück, zweite Klasse, bitte! (Unul dus-intors pentru Halle,
clasa a II-a, vä rog!)
Macht 80 Mark, bitte. (Costä 80 märei.)
Gut. Kann ich einen Platz reservieren? ( in . t r erva un loe?)
Ja. Raucher- oder Nichtraucherabteil ? (I . tru fumätori sau nefumätori?)
Nichtraucherabteil, bitte. (Pentru n fum ", ri , v .)
Hier ist die Fahrkarte. (Aici e t il' 11 )
Ich muss nicht umsteigen, nicht w , ? (NlI I, J ui himb, nu-i a ~ a ?  
Nein. Sie müssen nicht umst ig n r 11, r. III t di,. 1« nach Halle.
(Nu. Trenul merge direet 1 11 11 ,. )
Wann fährt der Zug ab? ( , 1 ( I ;. II p ' H,r
Um 10:30 Uhr. (La or 1 : 0)
Danke. AufWiederseIl en. (Mul \'"'II' :.L 1:11( v(' d I . )
Auf Wiedersehen. ( r v fer ( I
203
T x d ascultat • 1
In rid:
i V
Ingrid:
Die V rkäuf rin:
Ingrid:
Jürgen:
Die Verkäuferin:
Jürgen:
Die Verkäuferin:
Jürgen:
Die Verkäuferin:
Jürgen:
Die Verkäuferin:
Jürgen:
Ingrid:
Jürg n:
In ri
Jürg r :
In i
Jür n:
In r i
Jü n:
In rl j '
ür .. .
Ir on I
Jl lI Ut ' I
(
Partea a treia
Beim Zeitungskiosk (La de ziare)
Personen
Ingrid, eine Verkäuferin
Ist der neue "Eulenspieger da? (A venit noul numär din "Eulenspiegel"?)
Nein, wir haben ihn nicht bekommen. (Nu, nu I-am primit.)
Ist "Des Spieger aber da? (Dar "Der Spiegel "?)
Ja, bitte. (Da, vä rog.)
Danke. (Multumesc.)
Partea a patra
In der Buchhandlung (Tntr-o librärie)
Personen
Jürgen, eine Verkäuferin
Ich möchte eine Zeitschrift.   dori 0 revistä.)
Möchten Sie eine bestimmte Zeitschrift? (Doriti 0 anume revistä?)
Ja, ich möchte eine ausländische Zeitschrift. (Da, dori 0 revistä sträinä.)
Möchten Sie "Le Monde"? (Doriti "Le Monde"?)
Zeigen Sie sie mir bitte einmal. (Arätali -mi-o putin.)
Hier bitte. (Uitati.)
Ja. Was kostet das? (Da. Cat costä?)
Drei Mark. (Trei märci.)
Danke. (Multumesc.)
Partea a cincea
Im Zug (in tren)
Personen
Jürgen, Ingrid
Entschuldigen Sie. (Scuzati.)
Ja, bitte? (Da?)
Ist das ein Nichtraucherabteil? (Este compartimentul de nefumätori?)
Ja. (Da.)
Ist dieser Platz frei? (Locul acesta este liber?)
Ja, nehmen Sie doch Platz. (Da, sigur, luati loc.)
Kann ich mein Gepäck hier abstellen? (imi pot pune bagajele aici?)
Ja, sicher. (Da, desigur.)
Wann kommt der Zug in Halle an? (Cänd ajung trenul la Halle?)
Ich glaube, er kommt um 14:25 Uhr an. ( r d la 14:25.)
Fahren Sie auch nach Halle? (Mergeti t t I II ?)
Ja. Ich muss nach Halle fahren, denn dort fmd t in internationaler Kongreß
statt. (Da, la un congres international. )
Ingrid:
Jürgen:
Ingrid:
Jürgen:
Ingrid:
Jorgen:
Ingrid:
Jürgen:
Jürgen:
Ingrid:
Jürgen:
Ingrid:
Jürgen:
Ingrid:
Die Kellnerin:
Ingrid:
Die Kellnerin:
Jürgen:
Die Kellnerin:
Jürgen:
Ingrid:
Jürgen:
T xt de ascultat • 1
Darf ich mich vorstellen? Ich heiß Ja" n I I h bin Apotheker.
(Pot sä mä prezint? Mä numesc Jür fl KfH( , u t f rmacist.)
Ich heiße Ingrid Peltz. Ich bin Stud n/in. (M mun s Ingrid Peltz. Sunt
studentä.)
Wo studieren Sie? (Unde studi ati ?)
Ich studiere in Leipzig. Ich studiere Medizin. ( l udiez in Leipzig. Sunt la
Medicinä.)
Wohnen Sie in Leipzig?   in Leipzig?)
Ja. Ich habe eine Einzimmerwohnung. Sie ist sehr klein, aber nett. Auf
derselben Straße befindet sich ein Kino. (Da. Am 0 garsonierä. Este foarte
micä, dar drägutä. Pe stradä este un cinematograf.)
Interessieren Sie $ich für Filme'! (Vi pl ac filmeie?)
Ja, ich liebe Filme. (Da, iubesc filmeie.)
Ich auch. ($i eu.)
Partea a ,asea
Im Zug (in tren)
Personen
Jürgen, Ingrid, eine Kellnerin
Ich bin hungrig. Sie nicht? (Mi -e foame. Dumneavoasträ nu?)
Doch. (Ba da.)
Können wir zusammen essen? Wir können in den Speisewagen gehen.
(Mäncäm impreunä? Putern merge in vagonul-restaurant .)
Gute idee. (Bunä idee.)
Ich möchte zwei Käsebröchten. Sie wünschen? (Vreau douä tartine cu
bränzä. Dumneavoasträ ce
Ich möchte einen Tomatensalat. (Vreau salatä de
Was möchten Sie als Nachspeise? (Ce la desert?)
Ich nehme einen Apfelkuchen. (Eu iau präjiturä cu mere.)
Macht 15 Mark, bitte. (Costä 15 märci.)
Ich nehme Kompott. (Eu iau compot.)
Macht 20 Mark, bitte. (Costä 20 märci .)
Danke. (MuI1urnesc.)
Partea a
/111 Zu (in tr n)
Person n
Jür n. 1/) .1 ' ie!
Verbringen Sie Ihre Ferien in" 11 V. pd 1 •• \i v la Halle?)
Nein. Ich bin Reiseführerin '" 11 ,I/t ,11 n. (Nu, sunt ghid in Halle
pentru douä säptämäni .)
Das ist sehr interessant. Arl 11 " .\ ' Il ' " u f I 11l,- Inl ,r ant. Lucrati toatä ziua?)
205
T x
hHJlld
Jürg n:
Ingrid:
Jürgen:
Ingrid:
Jürgen:
Ingrid:
Jürgen:
Ingrid:
Jürgen:
Ingrid:
Jürgen:
Ingrid:
Jürgen:
Ingrid:
Jürgen:
Ingrid:
Jürgen:
Ingrid:
de ascultat • 1
Nein, ich arbeite fünf Stunden pro Tag. (Nu, lucrez cinci ore pe zi.)
Meine Arbeit gefällt mir sehr. (Imi place foarte mult munca mea.)
H ben Sie viele Kollegen? (Aveti multi colegi?)
Ziemlich wenige. Wir sind 10 Reiseführer. (Oestul de putin. Suntem zece ghizi.)
Und welche Sprache sprechen Sie?   ce limbi vorbiti?)
Ich spreche sehr gut englisch und französisch und ziemlich gut spanisch.
(Vorbesc foarte bine englezä francezä destul de bi ne spaniolä.)
Wann beginnt Ihre Arbeit? (Ca nd incepeti serviciul?)
Meistens um 8:30 Uhr. (Oe obicei, la 8:30.)
Werden Sie gut bezahlt? (Sunteti bine plätitä?)
Ich bin zufrieden. Ich bekomme 50 Mark pro Tag. (Sunt multumitä. Primesc
50 märci pe zi.)
Wie lange dauert eine Rundfahrt durch Halle? (Cat dureazä un tur prin Halle?)
Ungefähr eine Stunde. (Aproximativ 0 orä.)
Kommen viele Touristen? (Vin multi
Ja, sehr viele. (Oa, foarte multi.)
Und wie viel kostet eine Rudfahrt?   cat costä un tur?)
Sie ist nicht teuer. Sie kostet 15 Mark. (Nu e scump. Costä 15 märci.)
Partea a opta
Im Zug (in tren)
Personen
Jürgen, Ingrid
Kenne Sie viele Leute in Halle?   multi oameni in Halle?)
Ziemlich wenige. Also nur die 10 Reiseführer, mit denen ich arbeite.
(Oestul de putini. Pe cei 10 ghizi cu care lucrez.)
Ich kenne in Halle nur zwei Kollegen. Können wir uns noch treffen?
Wir können einmal auch ins Kino gehen. (Cunosc in Halle doar doi colegi.
Putem sä ne mai vedem? Putern merge odatä la cinema.)
Einverstanden. (Oe acord.)
Dann notieren Sie meine Adresse, bitte: Hotel,,/nternationa/", Zimmer 16.
(Notati, atunci adresa mea: Hotel "International", camera 16.)
Meine Adresse ist: Blumenstraße Nr 7 (Adresa mea este: strada Florilor nr. 7.)
Ich werde Sie aufsuchen. (Vä voi cäuta.)
Abgemacht. (S-a fäcut.)
Eva:
Thomas:
Eva:
Thomas:
Eva:
Thomas:
Eva:
Thomas:
Eva:
Thomas:
Eva:
Thomas:
Eva:
Thomas:
Eva:
Thomas:
Eva:
Thomas:
Eva:
Thomas:
Eva:
Thomas:
Eva:
Thomas:
Eva:
Thomas:
Eva:
Thomas:
Eva:
Thomas:
x de ascultat • 2
SCENETA N _ 2
(Kapit I )
Telefongespräche (C v i i t I foni ce)
Personen
Klaus Rudra, Eva R h u ra
Hallo. (Alo, da.)
Ist dort 54768? (Este 5476B?)
Ja. (Da.)
Prima parte
Frau Rudra? (Doamna Rudra?)
Ja. (Da.)
Eva, hier ist Thomas; Thomas Rudra. Dein Cousin. (Eva, aici e Thomas;
Thomas Rudra. Vädul täu.)
Thomas, wo bist du? (Thomas, unde
Ich bin in Berlin. (Sunt in Berlin.)
Warum bist du nach Berlin gekommen? (Oe ce ai venit la Berlin?)
Ich bin geschäftlich hier. (Am venit cu afaceri.)
Wann bist du gekommen? (Cänd ai venit?)
Ich bin seit Samstag in Berlin. (Sunt de sämbätä in Berlin.)
Ist deine Frau mitgekommen?   cu sotia?)
Nein, sie ist zu Hause mit den Kindern geblieben. (Nu, ea a rämas acasä cu copiii.)
Ach, ja. Wie viele Kinder hast du? (A, da. Cäti copii ai?)
Zwei, Pe te r .. . (Ooi. Peter. .. )
Ja, sicher, Peter! Wie alt ist er? (Da, sigur, Peterl Cäti ani are?)
Er ist fast drei Jahre alt. (Are aproape trei ani.)
Und deine Tochter wie heißt sie?   fiica ta, cum 0 cheama?)
Inge.
Ach, ja, Inge. Wie alt ist sie? (A, da, Inge. Cäti ani are?)
Sie wird im Dezember sieben Jahre alt. (Face in decembrie ani.)
Was machst du heute abend? (Ce faci asta seara?)
Heute abend bin ich frei. (Asta seara sunt liber.)
Ich möchte dich ins Theater einladen. (Vr au sa te invit la teatru.)
Danke. Einverstanden. (Multumesc. 0 0 d.)
Wir holen dich von der Bushaltestelle l . ( I J W m in t d autobuz.)
Abgemacht. (Oe acord.)
Auf Wiederhören. (La revedere.)
Auf Wiederhören. (La revedere.)
Partea a I
Eva: Wir freuen uns, dass du ins Th I r 1 ' "''"' '' I,,: I \ tU . lI W m ca ai venit la teatru.)
Thomas: Und ich freue mich, dass Sie Ini h '" /( / , I, " /, ,I (" M I J ur ca m-ati invitat.)
207
T x
hUI'
I Vi i
III IHlI , '
KI '
V
Thomas:
Klaus:
Thomas:
Klaus:
Thomas:
Klaus:
Thomas:
Klaus:
Thomas:
Klaus:
Thomas:
Klaus:
Thomas:
Klaus:
Eva:
Thomas:
Thomas:
Eva:
Thomas:
V :
Th m
KI u :
()
de ascultat • 2
I 111 nimm Platz. (Luati loc, vä rog.)
Wu I"nl( t du deinen Kaffee? (Cum bei cafeaua de obicei?)
MI' vi I Zucker. (Cu mult zahär.)
Wi I nge bleibst du in Berlin? (Cat timp rämai la Berlin?)
, Wochen. (Trei säptämäni.)
i I du schon einmal in Berlin gewessen? (Ai mai fost la Berlin?)
J . I h bin zum zweiten Mal hier. (Da, sunt a doua oarä aici.)
Wir Inüssen dir morgen unsere Stadt zeigen. (Trebuie sä-ti arätäm maine nostru.)
Partea a treia
Sie haben einen Sohn, nicht wahr? (Aveti un fiu, nu-i  
Ja. Kar/. (Da, Kar/.)
Ach, ja, Karl. Ist er Schüler? (A, da, Kar!. Este elev?)
Nein, er ist Student. Er studiert Germanistik an der Humboldt-Universität.
(Nu, e student. Studiazä germanistica la Universitatea Humboldt.)
Wo ist er jetzt? (Unde este acum?)
Er spielt Tennis. (Joacä tenis.)
Spielt er oft Tennis? (Joacä des tenis?)
Er spielt jeden Sonntag. (in fiecare duminicä.)
Das ist sehr gut. Ist er verheiratet? (E foarte bine. E cäsätorit?)
Nein, aber er hat eine Freudin. (Nu, dar are 0 prietenä.)
Wie ist sie? (Cum e?)
Sie ist schön, intelligent und immer gut gelaunt. (E frumoasä, inteligentä
intotdeauna veselä.)
Das heißt, dass sie sich sehr gut verstehen. (Asta inseamnä cä se inteleg bine.)
Ja. (Da.)
Möchtest du ein Stück Kuchen? (Vrei 0 bucatä din präjitura asta?)
Ja, gern. Vielen Dank. Der Kuchen schmeckt ausgezeichnet. (Da, cu pläcere.
Präjitura e foarte bunä.)
Partea a patra
Es ist schon spät. Ich muss gehen. (Este deja tärziu. Trebuie sä plec.)
Ich hoffe, dich bald wiederzusehen. (Sper sä te väd curänd.)
Vielen Dank für Ihre Einladung. (Mul1umesc pentru invitatie.)
Auf Wiedersehen. (La revedere.)
Auf Wiedersehen. (La revedere.)
Auf Wiedersehen. (La revedere.)
x de ascultat • 3
SCENETA N
(Kapit I '1 -' )
Zu Hause (A )
Person n
Herr Rölf, Frau K rin, IL " W rn
Prima parte
Großvater Reich ist vor ein paar Wochen gestorben. Großmutter Reich ist 74 Jahre alt. Sie
wohnt allein. Die Familie Reich will, dass die sie bei ihnen wohnen soll. Sie haben eine
Vierzimmerwohnung mit Bad, Küche und zwei großen Terrassen. Sie haben ein Schlafzimmer
für Rolf und Karin, ein Schlafzimmer für IIse, die 18 Jahre alt ist, und ein Schlafzimmer für
Werner, der 14 Jahre alt ist.
(Bunicul Reich a murit acum cateva säptämani. Bunica Reich are 74 de ani. Ea
singurä. Familia Reich vrea ca ea sä locuiascä la ei. Ei au 0 locuinlä de patru camere, cu baie,
bucätärie douä terase mari. Au un dormitor pentru Rolf Karin, unul pentru IIse, care are 18
ani unul pentru Werner, care are 14 ani.)
F. Karin: Großmutter ist immer allein. Sie muss unbedingt herkommen. Sie ist auch krank.
Sie hat oft Herzschmerzen. (Bunica e mereu singurä. Trebuie sä vinä. E bolnavä.
Are dureri de inimä.)
H. Rolf: Ich weiß nicht. Ich glaube, sie will nicht kommen. Sie hat dort viele Freunde.
Und die Wohnung ist so groß und hell. (Nu   Cred cä nu 0 sä vinä.
Are acolo multi prieteni locuinla e atät de mare de luminoasä.)
F. Karin: Wir müssen sie aber fragen. Wir haben doch alle Platz hier.
(Trebuie s-o intrebäm. Avem toti loc aici.)
H. Rolf: Das weiß ich nicht. Wir haben nur vier Zimmer. (Nu se   Avem doar patru camere.)
F. Karin: Das ist nicht wahr. Werner und IIse können zusammen schlafen. Und dann ist ein
Schlafzimmer frei. (Nu:-i adevärat. Werner IIse pot dormi impreunä. $i rämane
un dorrnitor liber.)
Partea a doua
H. Rolf: Werner willst du mit IIse in demselben Zimmer schlafen?
(Werner, vrei sä dormi in camerä cu" ?)
F. Karin: Großmutter wohnt allein und ich will, d (I ,nmt.
(Bunica e singurä vreau sä vina i i.)
IIse: Aber ich will allein schlafen. Ich hab d 11 rn In h n. Wo soll ich sie hinstellen?
(Vreau sä dorm singurä. Am toate lu r ur il , ; )1 ) 11( 1 y le pun?)
Werner: Ich will, dass Großmutter in meinern 7 l1n l)) I Il n f} , 11
(Vreau ca bunica sä stea in carn r n1 . ;l )
F. Karin: IIse, das ist kein Problem. Wir stell n rl . I < I 111' 1( " I Fenster.
Den Sessel stellen wir vor das R I. (11:; ( , I:: f I 1111 I ( I I bIerna.
raftullängä fereasträ, f , lilll I pt" 11 "I 111 1 1 : I 1 ;lIlul li . )
209
Texte de ascultat • 3
II s :
F. Karin:
Werner:
F. Karin:
Ilse:
F. Karin:
H. Rolf:
H. Rolf:
IIse:
Werner:
F. Karin:
IIse:
Werner:
IIse:
H. Rolf:
F. Karin:
IIse:
Werner:
H. Rolf:
IIse:
F. Karin:
H. Rolf:
F. K nn:
H. If:
, J(
Ab r ich will Musik hören. Und Werner spielt immer Klavier.
( r vreau sä ascult muzicä. Werner cäntä la pian.)
Großmutter liebst euch so sehr. Sie kann nicht mehr allein wohnen.
Jetzt fühlt sie sich so schlecht. (Bunica vä Nu mai poate
locui singurä. Se simte räu acum.)
Was ist los? (Ce s-a intämplat?)
Sie hat Kopfschmerzen. (Are dureri de cap.)
Seit wann? (Oe cänd)
Seit einer Woche. (Oe 0 säptämänä.)
Das ist aber gar nicht gut. (Asta nu e bine.)
Partea a treia
Ja. Großmutter herkommen. (Da. Bunica trebuie sä vinä aici.)
Abgemacht. Ich bin jetzt auch einverstanden. (S-a fäcut. Sunt acum de acord.)
Arme Oma, sie ist so allein. (Säraca bunica, e de singurä.)
Ich werde sie jetzt anrufen. (0 sä 0 sun acum.)
Wohin stellen wir die Lampe? (Unde punem lampa?)
Wir stellen sie hinter die Liege. (in spateie canapelei.)
Und den Fernsehapparat?   televizorul?)
Zwischen das Regal und den Schrank. (intre rafturi dulap.)
Partea a patra
Großmutter ist einverstanden. Sie kommt morgen abend.
(Bunica e de acord. Vine mäine searä.)
Bis dahin muss alles fertig sein. (Pänä atunci totul trebuie sä fie gata.)
Aber was machen wir heute? (Ce face azi?)
Wir fahren nach Berlin. Wir dürfen nicht den Fotoapparat vergessen.
(Mergem la Berlin. Sä nu uitäm aparatul de fotografiat.)
Was werden wir dort besichtigen? (Ce vizitäm acolo?)
Wir müssen unbedingt das Pergamon-Museum besichtigen.
(Tr buie sä vizitäm neapärat Muzeul Pergamon.)
Ich muss einen Film kaufen. (Trebuie sä cumpär un film.)
Wir treffen uns in einer Stunde. (Ne intälnim intr-o orä.)
inverstanden. Bis bald. (Oe acord. Pe curänd.)
Texte de ascultat • 4
SCENETA NR. 4
(Kapitel 28-30)
Verlust (Pierdere)
Personen
Der Polizist, Frau Salim, Zeckei, Herr und Frau Weber, Herr Schmidt, Frau Silber
Prima parte
In einer Gaststätte wurden zwei Taschen gestohlen. Die Polizei wurde verständigt. Man
weiß nicht, wer der Dieb ist. Ein Polizist kommt in die Gaststätte. Er will mit den Gästen, die dort
waren, sprechen. Die Taschen waren nicht groß.
(intr-un restaurant s-au furat douä genti. Politia a fost anuntatä. Nu se hotul. Un
politist vine la restaurant. EI vrea sä vorbeascä cu clientii care au fost in restaurant. Gentile nu
erau mari.)
Der Polizist:
Frau Salim:
Herr Zeckei :
Frau Salim:
Der Polizist:
Frau Salim:
Der Polizist :
Herr Weber:
Frau Salim:
Der Polizist:
Herr Weber:
Frau Weber:
Herr Schmidt:
Der Polizist:
Herr Schmidt :
Partea a doua
Was haben Sie gesehen? (Ce ati väzut?)
Als ich ankam, waren fast alle Tische besetzt. Aber in einer ...
(Cänd am ajuns erau aproape toate mesele ocupate. Dar la una ... )
Sagen Sie doch, was Sie gesehen haben. (Spuneti ce ati väzut.)
Geduld. In einer Ecke war noch ein Tisch frei. Hier nahm ich Platz.
(Räbdare. intr-un colt era 0 masä liberä. Aici rn-am
Was habe Sie gesehen? (Ce ati väzut?)
Ich habe nichts gesehen. (Nu am väzut nimic.)
Partea a treia
Können Sie die Tasche beschreiben? ( uteti descrie geanta?)
Sie war aus Leder. (Era din pi I .)
War sie braun? (Era maro?)
War sie groß? (Era mare?)
Sie war ziemlich klein. (r tul I , Illl , )
Und sie hatte einen Reißv, hIlf . ( I i lV , tII' f nn r.)
Partea tr
Auch meine Tasche i t v "   1111 I, 11 :. I q. '.lI 1., IlH\: l ' 1 pärut .)
Wie sah sie aus? ( Jln In'
Sie war nicht aus L d r (Nil ( I I cl 11 plI I1
Sie war grün und au " L' 'ltl, '/1 Ilt 111 I, I VI ,111 'I   I , mica.)
211
Text de ascultat • 4
r LI 'Ilb r
D r li i ' I :
Frau ilb :
Der oli i t:
Frau ilb r:
Herr Schmidt:
Frau Silber:
Herr Schmidt:
Der Polizist:
1 '
Ich habe meinen Pullover verloren. (Mi-am pierdut puloverul.)
Wann? (Cänd?)
Jetzt. (Acum.)
Welche Farbe? (Ce culoare?)
Er war rot, aus Wolle. (Era din länä.)
Ist er das? (Acesta este?)
Ja. Danke. (Da.  
Er war auf dem Stuhl. (Era pe scaun.)
Und hier sind die Taschen. Wir haben den Dieb gefunden.
($i aici sunt Am gäsit hotul.)
T xte de ascultat • 5
SCENETA NR. 5
(Kapitel 31 -33)
Ziehen wir um? (Ne mutäm?)
Personen
Herr und Frau Schneider, Johanna, Hans
Prima parte
Herr Schneider ist Psychologe und Psychiater. Er hat ein Kabinett in Dresden. Er muss
nach Berlin fahren. Dort wird er in einem Krankenhaus arbeiten. In Dresden aber hat er eine
schöne Wohnung. Es ist eigentlich ein Einfamilienhaus mit sechs Zimmern. Die Wohnung hat
auch ein Bad, eine Küche und zwei große Terrassen.
Seine Frau ist Lehrerin. Sie unterrichtet Deutsch. Sie studiert jetzt auch Psychologie.
Hans ist 1 9 Jahre alt. Er studiert Medizin. Johanna ist 12 Jahre alt. Sie ist Schülerin. Sie
studiert Musik. Sie spielt Klavier.
Die ganze Familie ist jetzt zusammen. Sie wollen sich entscheiden, ob sie nach Berlin
umziehen werden oder nicht.
(Domnul Schneider este psiholog §i psihiatru. Are un cabinet in Dresda. EI trebuie sä piece
la Berlin. Acolo va lucra intr-un spital. in Dresda are insä 0 locuintä frumoasä. Este, de fapt, 0
casä unifamilialä cu camere. Locuinta are baie cu toaletä, 0 bucätärie §i douä terase
man.
Sotia lui e profesoarä. Ea predä germana. in prezent, studiazä cu psihologia.
Hans are 10 ani. E student la medicinä. Johanna are 12 ani. Este elevä. Ea studiazä
muzica. Cäntä la piano
Toatä familia e impreunä acum. Ei vor sä se hotärasca dacä pleacä la Berlin sau nu.)
Frau Schneider:
Herr Schneider:
Frau Schneider:
Herr Schneider:
Johanna:
Hans:
Frau Schneider:
Herr Schneider:
Hans:
Herr Schn ider:
Partea a doua
Sag mal, wird es in Berlin besser sein?
(Spune, 0 sä fie mai bine la Berlin?)
Ich weiß es nicht! Das Kranl<enhaus ist sehr berühmt.
(Nu sigur. Spitalul e r numit. )
Wirst du viele Patienten h b n? (V i v rn JI\i pacien1i?)
Ich glaube ja. (Cred ca d .)
Ich will auch dorthin geh n, d nn I .11 W I f b er Klavier studieren.
(Vreau sä merg ac I I P . nll 1I .• v i : tudi;, II1 ( i bi n pianul.)
Auch ich habe dort m r M , 11(;111 t " on ( i , 1I m mai multe posibilitäti.)
Was für eine Wohnung w ,. I 11 WII 11 du 11 ' (C   , .1 cf locuin1ä vom avea?)
Auch eine sehr sch6n W ''''1111 I I I n I '/1 1111111, nl1 LI mit fünf Zimmern.
(Toto locuin\ä fr n cn: . Lt / U l llf' : I Il H' I( ! )
Das ist wunderbar. (1- n l il 11 " I 1I
Wir werden auch in n .· :/1 /lt /I I " I r 11 " du 11
(Vorn avea
213
T xt de ascultat • 5
Partea a treia
In' Wann ziehen wir dann um? (Cänd ne mutam atunci?)
o bald wie möglich. (Cät de curänd posibil.)
id r: Beeilt euch nicht. Es gibt noch viel zu tun. (Nu vä gräbiti. Sunt multe de fäcut.)
r: In zwei Wochen muss ich dort sein. Die Patienten warten auf mich.
(In douä säptämäni trebuie sä fiu acolo. Mä   ~ t e   p t ä pacientii.)
Frau chn id r: Es wird spät. (Se face tärziu.)
Wir sprechen morgen noch. (Mai vorbim mäine.)
Li. Vorlesungen
AUF DER P
"Ich will meiner Mutter telegrafieren, si
Freund Alexander. "Ich muss auf die Post,
begleiten?"
I <J( Il   t ", sagt Karl zu seinem
I I 'Cfl : IIlIlTl ::t uf? geben. Magst du mich
J
I"
" a, gern.
"Wie gut! Aber wir müssen uns beeilen. Um 9 Uhr
Sie eilen zur Post. In der Halle sind viele h It
eingeschriebene Briefe, jener für Briefmarken und 0
Telegramm-formular. Er schreibt die Adresse und den
zurück.
hli r t In n as Postamt."
r. i i t für Postanweisungen und
tk rt n. Karl bittet am Schalter um ein
xt und gibt der Beamtin das Formular
Jetzt nimmt Alexander einen Brief aus der Tasche. Er kauft eine Briefmarke und klebt sie
auf den Briefumschlag. Er will ihn in den Briefkasten werfen. Da kommt ein Briefträger und sagt:
"Ich habe den Kasten eben geleert. Sie können aber den Brief mit der Luftpost schicken. Dann
ist er rechtzeitig an Ort und Stelle. "
Nach ein paar Minuten verlassen die Freunde das Postamt.
Sprachübungen
Wer har Geburtstag?
Wohin wollen die Freunde gehen?
Was ist in der Halle des Postamtes?
Worum bittet Karl?
Was kauft man an den Schaltern?
Was sagt der Briefträger?
IN DER POLIKLINIK
Das Wartezimmer der Poliklinik ist ein großer, heller Raum. Mehrere Kranke sitzen schon
im Wartezimmer. Die Tür des Sprechzimmers geht auf und der Arzt erscheint auf der Schwelle.
Einer der Kranken steht auf und spricht den Arzt an.
"Ich bin etwas zu spät gekommen, lassen Sie mich noch vor? Ich fühle mich schlecht. "
"Jawohl, ich empfange Sie. Sie müssen aber etwas warten. Jetzt ist Herr lonescu an der
Reihe. Bitte, Herr Ionescu, treten Sie ein. "
Ein junger Mann betritt das Sprechzimmer.
"Was fehlt Ihnen?" fragt der Arzt.
"Vor ein paar Tagen habe ich mich erk 'Il t. I h h tt tarke Kopf- und Halsschmerzen.
Auch die Arme und Beine taten mir weh. Ich h tt h h b r nd mußte bis heute das Bett
hüten. Ich hatte Grippe."
"Seit wann sind Sie krank?"
"Seit dem 25.", entgegnet Herr Ionescu.
"Hat Sie schon ein Arzt zu Hause besu ht 7"
"Ja, natürlich."
"Wie fühlen Sie sich jetzt?"
"Jetzt geht es schon bessern. h Ihll>( \ 1:1l Il l cll Iftl .' I !n lIn Schnupfen und die
Temperatur hält noch an."
215
Lecturi • Vorlesungen
I ., 1\111 uni "U ht den Patienten aufmerksam. Er horcht das Herz und die Lungen des
K ' nk n Ih. M,I Ililf eines Thermometers stellt er die Temperatur fest. Er verschreibt dem
Kr r k 11 " I\r n i. er Kranke nimmt das Rezept, dankt und verläßt das Sprechzimmer.
Sprachübungen
Wie ist das Wartezimmer der Poliklinik?
Was sagt Herr Ionescu?
Was fragt der Arzt?
Was tut der Arzt?
Wie stellt er die Temperatur fest?
DAS SELTSAME REZEPT
Ein Rezept in die Apotheke tragen, ist sonst kein großer Spaß. Aber vor vielen Jahren war
es doch auch ein Spaß.
So fuhr ein alter Mann von einem entlegenen Hof, eines Tages, mit einem Wagen und zwei
Ochsen vor die Stadtapotheke. Wortlos lud er eine große Stubentür ab und trug sie hinein.
Der Apotheker machte große Augen und sagte: JlWas willst du, guter Freund, mit deiner
Stubentür? Der Tischler wohnt zwei Häuser weiter!"
Doch der alte erwiderte: "Guter Herr, der Doktor war bei meiner kranken Frau und wollte ihr
ein Rezept verschreiben. Aber im ganzen Haus war weder Tinte noch Papier, wir zitterten
schon; aber da hat der Herr Doktor eine Kreide genommen und das Rezept an die Stubentür
geschrieben. Nun bitte ich Sie, so gut zu sein, und das Tränklein für die Kranke zu kochen."
Der Apotheker lächelte; aber er mußte dem Manne recht geben, denn man muss sich in der
Not zu helfen wissen.
Sprachübungen
Wohin fuhr vor vielen Jahren ein alter Mann?
Womit (cu ce) fuhr er?
Was lud er vor der Apotheke ab?
Was hatte der Arzt an die Stubentür geschrieben?
Für wen hatte der Arzt das Rezept verschrieben?
Was muss man in der Not tun?
DER BLINDE SCHUSTERJUNGE
saß ein Schustermeister in seiner Werkstatt und arbeitete. Nich weit von
ihm hmel saß der Lehrling. Die Frühstückszeit kam heran; die Tür öffnete sich, die
hit rin trat herein und brachte einige Schnitten.
n r chten eine Pause und frühstückten. Während des Frühstücks begann der
1l/llIlq pi 1/11 " I ut zu weinen. Der Meister war erstaunt und fragte: IINanu, Junge, warum
Wt 11\ : I <111 '" I , chusterjunge heulte noch mehr und ri f: "A h Meister, ich bin blind
J( ' W I 11 :1\ ..
L c
-
rl • Vorlesungen
Der Meister sprang erschrocken auf, lief u d . 111 I IlIlllli Ur) 1 f gte: "Was? Um Gottes
Willen! Du bist blind? '
"Ja, Meister, wissen Sie, ich sehe die Butt r uf . !ll H, I n, :ht! "
Der Meister lächelte, nahm das Butterbrot un in III li K , t . r sagte zu der Meisterin:
"Höre, liebe Frau, das geht nicht. Du hast dem Jung n 7 U w "ig r auf das Brot gestrichen.
Jetzt schneide schnell eine Scheibe Käse ab und I g . i r t. "
Trotz ihres Geizes tat die Frau, was ihr Mann verl n I . rachte das Käsebrot in die
Werkstatt und gab es dem Schusterjungen. "Ha", sagt , "bi t du immer noch blind?"
Der Lehrling sah aufmerksam das Frühstücksbrot an und sagte grinsend: "Nein, Meister, ich
kann wieder sehr gut sehen, viel besser als durch eine Brille; ich sehe jetzt sogar das Brot
durch den Käse."
Sprachübungen
Wer saß eines Morgens in der Werkstatt?
Was brachte die Meisterin herein?
Was tat plötzlich der Lehrling?
Was rief er heulend?
Was konnte er nicht sehen?
Wohin ging der Meister?
Was sagte er zu seiner Frau?
Was tat die Meisterin?
Welche Antwort gab der Lehrling?
Warum grinste er?
GOETHE IN ILMENAU
Goethe fuhr oft nach IImenau, um sich dort zu erholen. Gern ging er hier in dem Wald
spazieren. Auf der Höhe stand eine Jagdhütte. Da wohnte Goethe im Herbst 1783 acht Tage
lang. In d r Still e d s Waldes entstand das bekannte Gedicht "Über allen Gipfeln ist Ruh."
Goethe schri b s mit I istift an di höl z rn Wand des Häuschens.
Im J hr 1831 w r Goethe zum letzten M I in 11m nau. Er hatte den Wunsch, die schöne
Landsch ft und das ommerhäu chen wi d h n. r machte sich mit seinem Begleiter auf
den We .
Er gin I tzt
erreicht r d
höne andschaft zu bewundern. Bald
. l , 81 j ährige Greis besah das Zimmer,
wohnt h tI . "Hi , Il i ' hIt, ,tl t r seinem Begleiter, "in früheren
h n konnt .
W rum f Ihr
W
W
W
nn w hnl
chri t
W, 11 1 J .. el u, .t n I h möchte gern nochmals dieses
n n Illn jll ) 11 W:1I1 I, W m n die Verse mit dem Datum
Spr h I un J( 11
,lIl , 11 11 :11 11" 11 1\ 111 '
,tl H' 11 ,111 1 111 1111 1" 1 dIll .In. hütte?
, Il d H' WInd 111 11 1/ ' ,( I H' II : '
.IIl ('I H \ 1 1I 11 11 111", 1 Il dt ll IlIll .n u?
217
Lecturi • Vorlesungen
Wie alt war er damals? (atunci)
Warum wollte er zu Fuß gehen?
Woran erinnerte sich der Greis, als er die Verse las?
TILL EULENSPIEGEL IN KÖLN
Till Eulenspiegel, der Schalk, kam einmal auf seiner Wanderung nach Köln. Er hatte lange
nichts gegessen, war müde und ging in die nächste Herberge. Dort saßen schon viele Gäste.
Eulenspiegel fragte den Wirt: "Kann ich etwas zu essen bekommen?" - "Ja", erwiderte dieser,
"setze dich nur an den langen Tisch, wo alle anderen schon sitzen und warten!". Eulenspiegel
setzte sich und wartete. Einige der Gäste wurden schließlich auch ungeduldig, so dass
Eulenspiegel rief:
"Kommt denn das Essen nicht bald?" Eine grobe Antwort kam zurück: "Wer nicht warten
kann, muss essen, was er in der Tasche hat." Nun hatte Eulenspiegel zufällig ein paar Brötchen
bei sich; er zog sie aus der Tasche und aß sie alle auf. Da kam endlich der Wirt und stellte
einen großen Braten auf den Tisch. Alle nahmen davon, nur Eulenspiegel nicht; erstens war er
satt, und zweitens hatte er sich zu sehr über den Wirt geärgert.
Als der ganze Braten aufgegessen war, kam der Wirt und verlangte die Bezahlung. Alle
Gäste am Tisch sollten zahlen. Zuletzt kam er auch zu Eulenspiegel. Aber dieser wollte nicht:
"Ich habe nichts gegessen, darum werde ich nichts bezahlen." Aber der Wirt sagte: "Du hast
das Essen bestellt. Warum hast du nicht gegessen? Das ist deine Schuld. Du mußt bezahlen."
Weil der Wirt schließlich böse wurde, warf Eulenspiegel einige Münzen auf den Tisch, dass sie
klangen. Der Wirt wollte das Geld einstecken, aber Eulenspiegel war schneller. Er nahm sein
Geld zurück und sagte: "Ich bin satt geworden von dem Geruch deines Bratens, daher mußt du
jetzt mit dem Klange meines Geldes zufrieden sein. "
Sprachübungen
Wer war Till Eulenspiegel?
Wohin kam Eulenspiegel auf seiner Wanderung?
Wer saß in der Herberge?
Was verlangte Eulenspiegel von dem Wirt?
Wie stand es mit dem Essen? (cum era cu mäncarea?)
Was rief Eulenspiegel schließlich?
Was antwortete der Wirt?
Was hatte Eulenspiegel in der Tasche?
Warum aß Eulenspiegel nicht von dem Braten?
Warum wollte er nicht bezahlen?
Womit bezahlte Eulenspiegel das Essen?
DAS MENUETT
(Eine Episode aus Mozarts Jugandzeit)
I h I   ' I' '"l lh ister Leopold Mozart (der Vater des b rühmten Komponisten Wolfgang
1\", , It 11 : M r ll l ) öffnet die Stubentür und ruft seinen Sohn.
"W 11 1111\.1 . k ,nm herein!"
1B
L c i • Vorlesungen
Der Vater gibt Wolfgang ein Notenheft und
"Das solst du dem Theaterdirektor Mühlb
seine Tochter komponiert habe. "
I :
Der Knabe rennt auf dem Hause. Er di
Wellen auf dem Fluß, weil das Wetter windig ist. Id
in das Wasser. Längst hat er den Auftrag verg
: Il « 1 J Ihm, ss ich das Menuett für
ntl ng. Hoch sind heute die
If" n uf der Brücke und schaut
m Moment kommt ein starker
Windstoß, packt das Notenheft und trägt es durch di uft .
"Das Menuett für den Direktor", s'chreibt Wolfgang uf. I\b r d s Papier liegt schon auf den
Wellen und verschwindet bald. Ganz traurig geht der Kn u(·lck. Aber unterwegs kommt er
auf einen Gedanken. Dort drüben wohnt sein Freund ri dri h. Er wird ihm bestimmt helfen.
Fünf Minuten später sitzt der junge Mozart bei seinem reund und schreibt Noten auf ein
weißes Blatt. Bald ist seine Arbeit fertig.
"Ich danke dir, Friedrich", sagt er. "Jetzt muss ich schnell zum Direktor."
Nach einer halben Stunde ist Wolfgang wieder zu Hause. Am anderen Tag besucht der
Theaterdirektor zusammen mit seiner Tochter Leopold Mozart.
"Also, das Menuett, Herr Kapellmeister, gefällt uns ausgezeichnet. Geh, Amalia, spiel das
Menuett noch einmal vor!" sagt der Direktor zu seiner Tochter.
Das Mädchen spielt das Menuett.
"Aber das ist doch nicht von mir!" sagt der Kapellmeister schon nach den ersten Takten.
"Das habe ich doch gar nicht geschrieben."
Leopold Mozart nimmt das Notenheft und rennt hinaus.
"Wolfgang!" ruft er laut. Der Knabe kommt ängstlich herein.
"Wolfgang, was sind das für Noten?" fragt der Vater. "Woher hast du sie?"
"Verzeichen Sie mir. Vater, ich habe selbst das Menuett geschrieben."
Da setzt der Vater seinen Sohn neben sich und sagt: "Du dummer Junge, was weinst du denn?
Wie ich mich über dieses Menuett freue! Ich hoffe, dass du einmal ein großer Künstler wirst!"
Sprachübungen
Wohin schickte Leopold Mozart seinen Sohn?
Was hatte er komponiert?
Was geschah mit dem Notenheft?
Auf welchen Gedanken kam Wolfgang unterwegs?
Was schrieb er bei s in m reund?
Wer kam am näch t n 9 u opold Mozart?
Wer spielte das M nu It v ?
Was sagte der K p IIr .i. I .r7
Warum weint d Knil l "
Was sagte d r V t . , 7
WIE IST DIE DRACULA-SA NTSTANDEN?
Bevor noch das bewegte eb n d Will 1< :lIi dll'l1 1 ,, : IClIl I T (Vlad der Pfähler)
auf dem politischen Sch upl tz d 1 . ,J 111111111111. ". 1 11 I I\( 11     n war, ist auch schon
die Sage um ihn im ntsteh n b ri ff n O( W( : • 1I I 1 h I 1 t I t 1 0 cll ,,,I :' :Il J chriebene Geschichte
war bereits vor 1476, dem od j hr VI ;l I (I( I 1 'I 1111 I' , 1111 I Jlllldt rf 1\1: lum Ende des Jahrhun-
derts erlebte di deutsch rz . hlung f( Inl I\t 111 , 1
'
11 , jI , I 111 1111 1 ,111 1 11 "11 . r s auch eine andere
219
Lecturi • Vorlesungen
I 11 : hlllil , in russischer Sprache. Vier Jahrhunderte später, d.h. im 19. Jahrhundert,
' I J ! /l I r Dracula in der ganzen Welt verbreitet. Das war auf einen Horrorroman
zurü k tl f( Hu n, d n der Ire Bram Stoker 1897 in London veröffentlicht hatte, Dieser Roman,
der in Il ' uß rordentlichen Erfolg hatte, inspirierte jahrzehntelang, bis in unsere Tage,
zahlr i hAut r n. Dracula wurde zur Hauptgestalt zahlreicher Erzählungen und Theaterstücke
und d nn ,nit d r ntwicklung der siebenten Kunst auch der Held zahlreicher Filme. Es sind
über 400.
Dies opul arität der Gestalt, die in den mittelalterlichen Erzählungen dem Geschmack auf
Übersinnliches zuzuschreiben war - der Stoff wurde in der Manier der Chronisten gestaltet -,
entsprang nun, in der modernen Literatur von der Art des Kriminalromans, der Gier nach
Sensation, Gewalt und Verbrechen, wie sie auch in den Horrorfilmen gepflegt wurden, die
bereits in der Zeit der großen Stummfilme dagewesen sind und sich gleichzeitig mit Technik und
Regie der siebenten Kunst entwickelt haben. Diese Popularität ist in wachsendem Maße auf
Kosten der historischen Wahrheit erzielt worden, Die Phantasterei erstickte die Wirklichkeit. Die
Epigonen des Bram Stoker, die sich als einfallsreicher erweisen wollten, als es ihr Meister
gewesen ist . betonten vor allem die Grausamkeit Draculas und machten ihn zum Vampir. Ja
noch mehr, da sie gerade auf dieses Thema immer wieder in der verschiedensten Weise
zurückkamen, machten sie aus Dracula ein Urbild des Vampirs. Diese Annahme verbreitete
sich dermaßen, dass die Autoren eines Buches, das 1972 in Paris erschienen ist (Raymond
McNally, Radu Florescu: Auf der Suche nach Dracula), sich vorgenommen haben, die
historische Wahrheit von den Phantasterein der mittelalterlichen Sagen und den Erfindungen
der modernen Autoren zu trennen. Sie haben in das Buch auch zwei Kapitel aufgenommen, in
denen sie Entstehung und Verbreitung des Aberglaubens über die Vampire zu erklären
versuchen, ein Aberglaube, den es bereits vor Vlad dem Pfähler gegeben hat.
Zuerst muss erwähnt werden, dass die rumänische Form des Namens Draculea ist. Vlad
der Pfähler ist der Sohn von Vlad Dracul gewesen, dem Fürsten der Walachei in den Jahren
1436-1447. Wir wissen, was heute rumänisch dracul heißt: der Teufel. Im Mittelalter hatte das
Wort aber auch den Sinn von 'Drache (Dragon). Der Übername des Vaters von Vlad dem
Pfähler ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass er von Sigismund von Luxemburg mit dem
Drachenorden ausgezeichnet worden ist. Die Abbildung eines Drachen trug sowohl sein
persönliches wie auch sein offizielles Siegel als Herrscher. Vlad Dracul war der Sohn Mircea
des Alten, der von 1386 bis 1418 Fürst der Walachei gewesen ist. Vlad der Pfähler war also ein
Enkel Mircea des Alten. Mütterlicherseits war Vlad der Pfähler ein Enkel des Fürsten der
Moldau. Al exanders des Guten (1400-1432). So war Vlad der Pfähler also mit den Dynastien
der beiden rumänischer Länder verwandt. Als Herrscher stand er in einem engen und
langanhaltenden Bündnis mit loan von Hunedoara, dem Fürsten Transsilvaniens (das dritte
rumäni sch and), der ebenfalls e.ine Gestalt von europäischen Ruf gewesen ist.
Vl ad d r fähl er herrschte in der Walachei von 1456 bis 1462 und dann, zweimal ja eine
kurz it v n nur einigen Wochen, in den Jahren 1468 und 1476. Die Zeit, in der er auf einem
Sch " pi t gi rt e, der im Grunde genommen das gesamte rumänische Gebiet umfaßte, war
die It , 11 d das Osmanische Reich einen starken Druck auf Europa auszuüben begann.
1448 f r i Schlacht auf dem Amselfeld statt, und 1453 ereignete sich der Fall von
I. In der "ersten Linie" vor des osmanischen Walze befanden sich jetzt die rumäni-
I UI d erst dahinter die Fel:ldalmächte Europas. Die unter dem osmanischen Druck
nt t ,n I 11 In t bilität und die innere Spannung erklären es. wieso Vlad der Pfähler, obwohl er
J lilie 111\0 d rum gerungen hat, auf den Thron zu gelangen, kaum länger als sechs Jahre
r J e Ite I It . ( ! gierungszeit ist jedoch durch denkwürdi g Taten gekennzeichnet. Der Feld-
7t 1<1. le 11 ei l n J 1461 gegen die Türken geführt hat, warf ein n chatten auf den Erfolg einer
.- ()
L • Vorlesungen
im vollen aufstieg befindlichen Macht. 0 r Ulllll IIlIn:\l\ i,,11 n Herrschers und der
Schrecken, der von ihm ausging, verbreitet n i J l .. ,./ln :11 , Irl , wie ein türkischer Ge-
schichtsschreiber berichtet, ein Teil der Bewohn r K 11 . 1' 1Il111 J ,I. I h daran war, die Stadt
zu verlassen und nach Anatolien zu fliehen. Vl ad Whl j eh nicht allein ein kühner
Mann; er besaß auch einen politi sch n Inn, lind war ihm durchaus bewußt,
dass die Rumänen, die in den drei Feudalländern wohnt n, in Volk waren. So erklärt, sich jene
politisch-militärische initiative, die er ergriffen hat, um t f n m Großen auf den Thron der
Moldau zu verhelfen. Diese Initiative war von dau rh ft r Wi rkung. Sie wird von der fast 48
Jahre dauernden Herrschaft des bedeutendsten mold uischen Fürsten (1457-1504) unter
Beweis gestellt.
Im Lande selbst richtete Vlad der Pfähl er s in Aufmerksamkeit darauf, die Ordnung
wiederherzustellen Ausländische Eingriffe zerrütteten di e innere Stabilität und führten zu einem
besorgniserregenden Wachstum der Straftaten. Strßenräuber verübter Überfälle in den Städten
und außerhalb der Städte- Vlad der Pfähler kämpfte entschlossen dagegen und stellte die
Sicherheit in den Städten und auf den Straßen wieder her. Die Ordnung wiederherzustellen und
dem Gesetz Achtung zu verschaffen, war dem Herrscher jedpch nicht nur ein Zweck für sich.
Wirtschaft und Handel sollten gefördert werden. Er hat zahlreiche Kirchen und Klöster gestiftet
und etnscheidend dazu beigetragen, die Hauptstadt Rumäniens zu entwickeln. Bukarest wurde
der Rang des Fürstensitzes verliehen. Diese Urkunde aus dem Jahre 1459, in der die Stadt
zum ersten Mal offiziell erwähnt wird und die von Vlad dem Pfähler eigenhändig unterzeichnet
worden ist, zeugt davon, dass er nicht ausschließlich militärische oder repressive Anliegen
hatte. Die Bedingungen jener Zeit zwangen ihn jedoch, ihnen einer große Aufmerksamkeit
zuzuwenden. Die unbarmherzige Art, in der er die Gesetzte zur Anwendung gelangen ließ,
erklärt die Grausamkeit, auf die der ihm verliehene Übername schließen läßt. Dieser Ruf ist
jedoch später durch die verschiedenen Schriften, die Dracula zum Helden hatten, so maßlos
übertrieben worden, dass auch nur die entfernteste Ähnlischkeit mit der Wirklichkeit abhanden
gekommen ist. Während des Feldzuges, den er gegen die Türken 1461 geführt hat, überfiel er
ihr Feldlagerin in der Nacht und hinterließ 25.000 Tote und unermeßliche Schrecken. Grausam
waren auch Gewalttaten, die Vlad der Pfähler während eines Vorstoßes in den Süden
angeordnet hat, wo einige Anwärter auf den Thron der Walachei ihre Parteigänger hatten.
Die Straf , di er verhängte, war das Pfähl en. Das wurde zu jener Zeit auch in anderen
Ländern pr kti ziert. r wendete diese Strafe gegen Übeltäter, aber auch gegen Feinde des
Landes an. VI d v rdi ente also den Übernahmen der Pfähler, denn unter seiner Herrschaft war
diese Form d r I r eine Wirkli chkeit , wie der Hi torik r C. C. Giurescu feststellt. Er strafte aus
guten Gründ n, ni ht us einer Laune herau , ni ht w il er impulsiv gewesen wäre, sondern
aus Sl a t r n. V r hi edene Thron nw rt r, 11 , i h ni cht den Gesetzen fügten, Übel-
täter jed r Art 11 u w" rtige F ind 0111 n wi .. n, .C. Giurescu, "dass das Land von
einem ei rn n Will n regiert wurd ".
Al s ein un rbittli h r Herrscher in in m J( Illllllnd , I I , in m Strenge an der Tagesordnung
war, ab r lI ,h rnuli in in r il , in d r Mut llll   . ,w n ist, um die Interessen der
h n n w hrnehm n u k,n .. , . I I Vln I I , f . hl r zu den Persönlichkeiten
un r r hi hl . in . Älllll i ,lI k I1 II lI I 1.1 It , die der Sensationslite-
i nt hai , i 1 ur hr lIno .U 111 I ) lf l 1 ;11 ' (1 , 11 j doch, dass er zu einer
LI WLI d , i t ni ht hn W rt , lind du 0 1 "" d «' 11 10 : y,n li ehe Bedeutung zu.
221
Solu • Lösungen
Kapit 13 ------------------------------------------------
Übung 2
Ich koml n München / Münster I Berlin / Berlin I Grönau / Frankfurt / Bremen ... (Vin din. .. )
x I / Schlachtensee / Epe I Niederrad I LilienthaI... (Din ... ) Aus
Kapitel 12 ------------------------
Übung 1
Meine Frau arbeitet bei Siemens (A.D.A.C.) der H.O. (Sofia mea lucreazä la ... )
Mein Mann arbeitet bei. .. (Sotul meu lucreazä la .. . )
Mein Bruder arbeitet bei. .. (Fratele meu lucreazä la ... )
Meine Schwester arbeitet bei. .. (Sora mea lucreazä la ... )
Kapitel 13 -----------------------
Übung 1
c) Wohnt Frau Müller in einem Appartement? (Locuie§te doamna Müller intr-un apartament?)
Wohnt Frau Nowak in einem Einfamilienhaus?
(Locuie§te doamna Nowak intr-o casä unitamilia/ä?)
Wohnt Herr Weber ein einer Verzimmerwohnung?
(Locuie§te domnul Weber intr-un apartament cu patru camere?)
Wohnt Herr Schulz in einem möblierten Appartement?
(Locuie§te domnul Schulz intr-un apartament mobilat?)
Wohnt Herr Fischer in einem Haus? (Locuie§te domnul Fischer intr-o casä?)
Übung 2
c) Wo wohnen Sie? (Unde locuiti?)
Wir wohnen in einem Einfamilienhaus. (Noi locuim intr-o casä unifamilialä.)
Wir wohnen in der Blumenstraße. (Noi locuim in strada Florilor.)
Wie lange sind Sie schon dort? (Oe cänd locuiti deja acolo?)
Wir wohnen seit Januar dort. (Locuim din ianuarie.)
Wir wohnen allein. (Noi locuim singuri.)
Ubung 3
Gut . (Bunä ziua.)
Gut n ~ I . Wo wohnst du? (Buna ziua. Unde locuie§te?)
In Mün h n. (In München.)
W s für in Wohnung hast du? (Ce tel de locuintä ai?)
I h h t Ir /\ p rtement. (Eu am un apartament.)
1 I dIlIlu,' in ir r günstigen Lage? (Casa e situatä bine?)
J et I), J I S Ihn i ·t 50 Meter entfernt. (Da. La 50 de metri da me/rou.)
Wi< 11I nU' 1   ~ I tu hon dort? (Oe cät timp est; deja acolo?)
( il dlt . IIIlI ( ! 1l (Oe frei ani.)
olutii
f/ •
Lösungen
Kapitel 15                 ~                              
Übung 1
Wann fährt der nächste Zug nach München 1 Dresd n? ( nd pI ca urmaforul tren spre ... ?)
Wann fährt der nächste Bus zum Alexanderplatz / ur rk t aße? (Cand pleacä urmätorul
autobuz spre ... ?)
Fahren Sie zur Stadtmitte 1 zur Schillerstraße 1 zum Hotel "A tori a" / zum Bahnhof?
(Merget; in Ila .. . )
Fährt der nächste Zug zur Stadtmitte 1 zur Schillerstraße / zum Hotel "Astoria" 1 zum Bahnhof?
(Trenul urmätor merge la 1 in .. . )
Kapitel 16 -----------------------
Übung 2
Sebastian ist
( ... este)
Klaus Reich ist
( .. . este)
Stefan Richter ist
( ... este)
Jan Richter ist
( ... este)
Brigittes und Dieters Bruder. (Fratele Br;gittei §i a"ui Dieter.)
Rolfs und Inges Vater. (Tatällui Rolf §i allngäi.)
IIses und Helgas Vater. (Tatäl "sei §i Helgäi.)
Jans, Johanns, Michaels, Sebastians, Brigittes und Dieters Großvater.
(Bunicul Janei, a"ui Johann, Michael, Sebastian, al Brigittei §i a"ui Dieter.)
Evas Ehemann. (Sotul Eve;.)
Jans, Johanns und Michaels Vater. (Tatäl Janei, a"ui Johann §i Michael.)
Helgas Ehemann. (Sotul Helgäi.)
Stefans Tochter. (Fiica lui Stefan.)
Johanns und Michaels Schwester. (Sora lui Johann §i Michael.)
Dieter Schröder ist Rolfs und IIses Sohn. (Fiullu; Rolf §i al IIsei.)
( ... este) Sebasti ans und Brigittes Bruder. (FrafeIe lui Sebastian §i al Brigittei.)
Helga Ri h1 r I t
( ... este)
Eva R i h i
( ... este)
Übung 3
Evas und Kl aus' Tochter. (Fiica Evei §i a lui Klaus.)
Jans, Johanns und Mi cha I Mull r. (Mama Janei, alu; Johann §i Michael.)
Stefans Ehefrau. (Sofia lu; Stefan.)
Helgas und II ses Mull r. (M m H I -i ~ i IIsei.)
Jans, Johanns und Mi ha I I ßmtJII . . (Bunica Janei, alu; Johann §i
Michael.)
Kl aus' hefrau. ( fi /ui 1<1 11 )
Monik i t 21 J hr alt , ist sympati h und ~ J l I l J(d 111111 MOli" I 2 1 de ani, este simpaticä §i
bin di pusa.)
Peter i t · 0 J hr H, ist ziemli ch dumm t 11 1 I ill l lllt I I"" I 11 1\ 11 1< :11 I r re 30 de ani, cam prost
§i t f fimpul intarzie.)
Karin i 1 J hr alt , ist sehr i 1 .lI iq .1\1 11111 1111 1
1
tlilldlq I 11 /1 ) re 35 de ani, e foarte
in te li nta ~ i nerabdafoare.)
223
Solutii
,

Lösungen
Mi h 'i ' I 0 J hr alt, ist etwas oberflächlich und nervös. (Michael are 50 de ani, este putin
up rlicial ~ i nervos. )
Ingrid i t 4 J hre alt, ist gewissenhaft und schüchtern. (Ingrid are 43 de ani, este
con§liincioasa §i timidä.)
Jürgen ist 28 Jahre alt, ist freigiebig und immer gut gelaunt. (Jürgen are 28 de ani, este generos
§i mereu bine dispus.)
Kapitel 18 ------------------------
Übung 1
Dialogul1
Guten Abend. (Buna seara.)
Guten Abend. (Bunä seara.)
Sind Sie bereit, zu bestellen? (Putet; sä-mi dat; comanda?)
Ja. Ich nehme Tomatensalat und Gulasch mit Salat und Reis. Mein Freund nimmt auch
Tomatensalat und Makkaroni mit Schinken und Käse. (Da. lau salatä de ro§ii §i gula§ cu
salatä de orez. Prietenul meu ia tot salatä de ro§ii §i macaroane cu §uncä §i branzä.)
Was möchten Sie trinken? (Ce vreti sä beti?)
Nur Wasser, bitte. (Ooar apä, vä rog.)
Dialogul2
Guten Tag. (Bunä ziua.)
Guten Tag. (Bunä ziua.)
Sind sie bereit, zu bestellen? (Puteti sä-mi dati comanda?)
Ja. Wir möchten Reissuppe und als Hauptgericht Schnitzel mit Kartoffeln und Fischfilet mit
Reis. (Da. Oorim supä de orez §i felul doi §nitel cu cartofi §i file de pe§te cu orez.)
Was wollen Sie trinken? (Ce vreti SB beti?)
Geben Sie mir bitte die Weinkarte. (Oati-mi, va rog, cartea cu vinuri.)
Bitte. (Poftiti. )
Wir möchten Weißwein trinken. (Oorim vin alb.)
Und zwei Tassen Kaffee, bitte. (§i douä ce§ti de cafea, vä rog.)
Kapitel 19 ------------------------
Übung 3
t ''' . Guten Tag. (Hotel "Continentar. Bunä ziua.)
in immer reservieren. (Vreau sä rezerv 0 camerä.)
drin Doppelzimmer? (Cu un pat sau cu doua paturi?)
r. (Cu un pat.)
hte? (Pentru cate nopfi?)
inzelzimmer. (Da, am 0 camerä cu un pat.)
ie?)
.1 I M 1 H , J. ( . Cu baie.)
W I I () ,I ,I . ' 7 (Cät costä?)
'1 () M 11 14m (ci.)
/\11 '   ~ I( II L Il N I en? (Pe ce nume?)
Solutii
,

Lösungen
In Ordnung. Können Sie die Buchung schriftli h
re zervarea in seris?)
11 (In ordine. Putef; eonfirma
Ja. (Da.)
Danke. (Mulrumese.)
Auf Wiedersehen. (La revedere.)
Auf Wiedersehen. (La revedere.)
Kapitel 20 --------------------------
Übung 2
Am Montag? (Luni?) Er muss ein Zimmer im Hotel "Astoria" bestellen.
(Trebuie sä rezerve 0 camerä la Hotelul "Astoria".)
Am Dienstag? (Marti?)
Am Mittwoch? (Miereuri?)
Am Donnerstag? (Joi?)
Am Freitag? (Vineri?)
Er muss etwas für Monika kaufen. (Trebuie sä eumpere eeva Monicäi.)
Er muss Monika anrufen. (Trebuie sä 0 sune pe Monika.)
Am Samstag? (Sämbätä?)
Er muss Tennis spielen. (Trebuie sä joace tenis.)
Er muss nach Dresden fahren. (Trebuie sä pIece la Dresda.)
Er muss einen Tisch bestellen. (Trebuie sä rezerve 0 masä.)
Kapitel 21 -----------------------
Übung 2
Kannst du reiten? ($;; sä eäläre§t;?)
Kannst du schwimmen? ($tii sä inofi?)
Kannst du Auto fahren? ($tii sä eonduci?)
Kannst du Gitarre spielen? ($tii sä eänti la ghitarä?)
Kannst du Karten spielen? ($tii sä joei eärti?)
Kannst du Ski laufen? (Stii sä schiezi?)
Kannst du singen? ($tii sä eänti?)
Kannst du kochen? ($tii sä gäte§ti?)
Kannst du nnis spielen? ($ti; sä joci tenis?)
Übung 3
Stefan, spi I t du ußball? (Stefan, joei fotba/?)
Ja, ich spi I ußbal1. (Da, joe fotba/.)
Stefan, r it I du? (Stefan, eäläre§ti?)
Nein, ich il ni ht. (Nu, nu eä/ärese.)
Stefan, pi I t du Karten? (Stefan. joei eärti?)
Ja, ich s i I K rten. (Da, joeeärti.)
Stefan, spi I t du ennis? (Stefan, joei tenis?)
Ja, ich spi I r nni . (Da, joe tenis.)
Stefan, s hwimmsl du? (Stefan, ino(i?)
Ja, ich schwimm . (Da, inot.)
Johanna, l I zl du? (Johanna, dansezi?)
Nein, ich l nicht. (Nu, nu dansez.)
Johann . I . uf t du ki? (Johanna, schi 7; )
Nein, ich I uf ni ht ki . (Nu, nu sehiez.)
225
Solu 11 • Lösungen
J h 1111 I, I I 11: I l u K rten? (Johanna, joci cärti?)
J I I 11 ' 11 I \ ' rt n. (Da, joc cärti.)
Joh     ~ I ' I I I ' t du ußball? (Johanna, joci fotbai?)
Nein, i Il ' pi I ni hl ußbal1. (Nu, nu joc fotbaI.)
Johann I k nn t u kochen? (Johanna, §tii sä gäte§ti?)
Ja, ich k nn k h n. (Da, §tiu sä gätesc.)
Kapitel 22 ------------------------
Übung 2
Guten Tag. Praxis Doktor Salin. (Bunä ziua. Cabinetul doctorului Salim.)
Ich möchte einen Termin beim Arzt. (A§ dori 0 programare la medic.)
Auf welchen Namen? (Pe ce nume?)
Wann möchten Sie kommen? (Cand ati dori sä veniti?)
Ist es heute morgen möglich? (E posibil azi dimineatä?)
Nein. Es tut mir leid, Heute morgen geht es nicht. Können Sie heute abend um 19 Uhr
kommen? (Nu. Imi pare räu, Astäzi dimineatä nu se poate. Putefi veni disearä la ora 19?)
Ja. (Da.)
Auf Wiedersehen. (La revedere.)
Auf Wiedersehen. (La revedere.)
Übung 3
Ich habe eine Panne. (Am 0 panä.)
Geben Sie mir bitte Ihre Autonummer. (Dati-mi, va rog, numarul ma§inii.)
7-B-13468 I 3-B7213.
Welche Farbe hat das Auto? (Ce culoare are?)
Es ist rot I gelb. (Este ro§ie I galbenä.)
Geben Sie mir die Telefonnummer. (Dati-mi, vä rog, numärul de telefon.)
142.
Wo sind Sie? (Unde sunteti?)
Ich bin 15 Kilometer von Heidelberg I auf der Autobahn, 10 Kilometer von Berlin. (Sunt la
15 kilometri de Heidelberg I pe autostradä, la 10 kilometri de Berlin. )
Ich schi cke sofort jemanden. (Trimit imediat pe cineva.)
Kapitel 23 -------------------------
Ubung 1
M I pp r t funktioniert nicht mehr richtig. (Aparatul meu de ras nu mai functioneaza
,. t.)
M 111 1\,,)II HII Khlt r geht nicht. (Ce"asul meu de mana nu merge.)
M 111( I ,111 1( I I f ku siert nicht richtig. (Camera mea nu focalizeazä bine.)
I I 1\1 111 11 111 in s Weckers funktioniert nicht. (Alarma ceasului meu de§teptätor nu
/III1 C( / f) a.)
M 111 I I II() 1I 1; , dl l k mische Geräusche. (Radioul meu face zgomote ciudate.)
1', ,
)
I 11

Lösungen
Kapitel 24 ----------------- --------
Übung 3
Guten Tag. Was ist los? (Bunä ziua. Ce s-a int mpl t )
Ich habe Rückenschmerzen , Durchfall' Zahn hr I I' i b r. (Am dureri de spate' diaree ,
dureri de dinti' febrä.)
Seit wann haben Sie das? (Oe c/lnd?)
Ich habe Schmerzen seit drei Wochen I dr i 1 9 n I in paar Tagen. (Am dureri de trei
säptämani' ieri' ca te va zile.)
Ich gebe Ihnen eine Arznei. (Vä dau medicalnentu!.)
Kapitel 27 ------------------------
Übung 3 b), c), d), e)
Wo treffen wir uns? (Unde ne intalnim?)
Wir treffen uns in der Parkstraße um 20 Uhr' in der Nähe der Universität um 19:30 Uhr I neben
dem U-Bahn-Eingang um 18 Uhr' vor dem Theater um 19 Uhr' zwischen "Scala" und
"Patria" um 17 Uhr. (Ne intälnim pe strada Parcului la ora 20 , in apropierea Universität;;
la ora 19:30' in fata teatrului la ora 19' intre " Scala" §i "Patria" la ora 17.)
Kapitel 28 -----------------------
Übung 3
Ich u
Ich tr
Rot d r
Ich I
Ja,
ine Hos .
röß 32.
nicht LI h röß r N mmen?
Kapitel 31 -------------------------
Ubung 1
Ich rn .1)1 .
(Vr lI)
in KLvi
m In n /\n u
!Tl In h
111
III
rn di
rn .in H
i nu!.)
lU/nu!. )
227
Sol 11 • Lösungen
Kapit 132 --------------------------------------------------
Übung 3
Ich w r uf d n1 ürgersteig. (Eram pe trotuar.)
Ich wollt url1 at nhof gehen. (Vroiam sa merg /a gara.)
Ein Radfahr r h t pl ötzlich angehalten. (Un biciclist a franat brusc.)
Das Auto fuh d n adfahrer an. (Ma§ina a ca/cat biciclistu/.)
Ein roter Porsche. (Un Porsche ro§u.)
Leider nicht. (Din pacate, nu.)
Kapitel 34 ---------------------------
Übung 2
Das Messer ist zwischen dem Glas und der Gabel. (Cutitu/ e intre pahar §i furculitä.)
Das Messer ist zwischen dem Käse und dem Kaffee. (Cutitu/ e intre branzä §i cafea.)
Die Stühle sind neben dem Tisch. (Scaune/e sunt /angä masä.)
Die Stühle sind hinter dem Fenster. (Scaune/e sunt in spate/e ferestrei.)
Kapitel 37 -----------------------
Übung 2
1. Wenn wir um acht Uhr weggehen, kommen wir vor neun Uhr an.
2. Wenn wir Blumen pflanzen, wird die Sonne immer in unseren Garten strahlen.
3. Wenn ich meine Arbeit nicht mehr habe, bleibe ich ohne Geld.
Kapitel 38 -----------------------
Übung 1
1 . Wann du will st, helfe ich dir.
2. Wenn Sie woll en, erkläre ich es Ihnen.
3. Wenn ich Zeit habe, komme ich.
4. Wenn du di ch für das interessierst, gebe ich dir das Buch.
5. Wenn Sie oft eutsch sprechen, lernen Sie diese Sprache schnell.
Ubung 2
d rüb r I d" I d rauf I damit
Kapital 40 ----------------------------------------------
Übull 1
W( 11 . 11 ~ I  
' H
I \I) i spielen
ki I' ufen
~ ' HI n spielen
Übung 2
Darf ich - in das Bad geh n
- rauchen
- das Auto nehmen
- in den Garten gehen
S lutii
,
• Lösungen
Kapitel 42 ------------------------
Übung 1
1. Mach bitte das Radio an.
2. Bereite die Füllung vor.
3. Schäle die Kartoffeln.
4. Schneide die Zwiebel.
5. Schäle die Möhren.
6. Schlage das Ei.
229
Compendiu gramatical • Grammatikalischer Anhang
1. FONETICÄ
Alfabetul
A B C 0 E F G H I J K L M
(a) (be) (te) (de) (e) (ef) (ghe) (ha) (i) (iot) (ka) (ei) (ern)
N 0 P Q R S T U V W X Y Z
(en) (0) (pe) (ku) (er) (es) (te) (u) (fau) (ve) (iks) (ipsilon) (tet)
Vocale
Semn ortografic Valoare foneticä Exemplu
a,aa, ah a Namen (nume)
Saal (salä)
Zahl (cifrä)
ä, e,ee,eh e Lächeln (suras)
Leder (pieIe )
See (Iac)
sehr (foarte)
i , ie, ieh, ih, y Kind (copil)
nie (niciodatä)
Vieh (vacä)
ihm (Iui)
Zylinder (cilindru)
, oh, oe, ow 0 oben (sus)
Moor (nämol)
Ohr (ureche)
Soest
Basedow
lI , lIll , lI , au u nur (numai)
Uhr (ceas)
Kotzebue
Souvenir (suvenir)
, () >, b, oi, oey Ö Töchter (fiicä)
Goethe
Öhr (ureehe a acului)
Loitz
Oeynh usen
11, (I ll Ü üb r (peste)
früh (d   ~ (ne)
Comp ndiu gramatical • Grammatikalischer Anhang
Semn ortografic
al, el , ay, ey
au
äU,eu
Semn ortografic
eh
g
J
ck
ph
qu
ß
eh
t
p
v
z, tz
Diftongi
Valoare fonetic
au
01
Consoane
Exemplu
M i (mai)
wich (moale)
ayern
authendey
Haus (casä)
Häufchen (grämäjoarä)
neu (nou)
Valoare foneticä Exemplu
h mächtig (puternie)
  Chef (§ef)
g Weg (drum)
h freudig (bueuros)
j Genie (geniu)
Jahr (an)
J Journal Uurna/)
k Schnecke
f Philosophie (fi/osofie)
cv Quelle (izvor)
v
tr ß (stradä)
h n (frumos)
I .11. pi .1 (joe cu minge)
VIII< , (I 1 )
Vt : t'(v/)
/ 1111 I"",)
I .t I C' CI I . 1(, )
231
Compendiu gramatical • Grammatikalischer Anhang
M
N DER
G DES
0 DEM
A DEN
I
hotärät
singular
N
DAS
DES
DEM
DAS
plural
DIE
DER
DEN
DIE
2. MORFOLOGIE
Articolul
Articolul
I
nehotärät
singular
F M N F
DIE EIN EIN EINE
DER EINES EINES EINER
DER EINEM EINEM EINER
DIE EINEN EIN EINE
plural
nu existä
Articolul nehotärät negat se declinä la singular la fel cu articolul nehotärät; la plural,
p r i m   ~ t   termina1iile articolului hotärät.
Se intrebuinteazä:
.
1. pentru negarea unui substantiv precedat de articol nehotärät:
2. penlru
Exemplu: Ich habe einen Mantel. (Eu am un pa/ton.)
Beispiel: Ich habe keinen Mantel. (Eu nu am niciun pa/ton.)
u stantivului neprecedat de articol:
xornplu: Ich habe Zeit. (Am timp.)
Boispiel: Ich habe keine Zeit. (Nu am timp.)
Folosirea articolului hotärät
pune:
1. hll I I p< I I\ii ' in der Klasse (in c/asä);
') 1\ lIlIl( " 'Hlill I ' 1 11 li ordinal: die dritte Klasse (c/asa a treia);
:\ Il 11\1 I I ,I I. der zweite Oktober (2octombrie);
4 III I Illt I I 11 :IIV 1 r: die schöne Klasse (c/asa frumoasä);
, ) 111 1IIIIe d 111111 It :101 prii' precedate de adjectiv: der große Hans (Hans ce/ mare);
(' 11 111 I, '"111111111 I I urne de täri, regiuni: die Türkei (Turcia) .
Compendiu gramatical • Grammatikalischer Anhang
Contopi rea arti colului hotärät cu pr poziti i:
an + das
=
ans uf
=
aufs
In + das
=
Ins üb d
-
übers -
an + dem
=
am In d m
=
Im
von + dem
=
vom zu d m
=
zum
zu der
=
zur
Substantivul
Nominativul
Wer ist das?
Was ist das?
Das ist Ingrid. (Aceasta e Ingrid.)
Das ist ein Tisch. (Aceasta e 0 masä.)
m Das ist ein Film. (Acesta este un film.)
Der Film ist teuer. (Filmul este scump.)
n Das ist ein Heft. (Acesta este un caiet.)
Das Heft ist teuer. (Caietul este scump.)
f Das ist eine Zeitung. (Acesta este un ziar.)
Die Zeitung ist teuer. (Ziarul este scump.)
pi Das sind Zeitungen. (Acestea sunt ziare.)
Die Zeitungen sind teuer. (Ziarele sunt scumppe.)
Genitivul
Wessen Buch lieft auf dem h?
(A cui carle este pe masa?)
m uh d s / eine kt ( tu nt n) li t uf d m Tisch.
(C rl lectorului / unui I I r ( l ud nl L/lui)
n d / in Kind li t uf d .. 1 1 i. :11 .
(copilului I unui copil)
f d r / in r reundin li t ur I , !lI 11 ' ;11
(prielenei / unei prieten )
pi
Wessen Bücher li e n
(Ale cui carti sunt pe n1
i ü h r der Kind r li ,
(Car! ile copiilor sunt p ,n
I ' 111 11:,( .1 \
233
Compendiu gramatical • Grammatikalischer Anhang
Dativul
Wem antwortet Ingrid? (Cui ii räspunde Ingrid?)
m Ingrid antwortet dem 1 einem Lektor. (Ingrid ii räspunde lectorului 1 unui lector.)
n
f
pi
dem 1 einem Kind.
der 1 einer Studentin.
den 1 - Kindern.
copilu/ui 1 unui copi/.
studentei I unei studente.
copiilor 1 unor copii.)
Acuzativul
Wen besucht Ingrid?
(Pe eine viziteazä Ingrid?)
Was kauft Ingrid?
(Ce cumpärä Ingrid?)
Ingrid besucht Hans.
(Ingrid iI viziteazä pe Hans.)
Ingrid kauft einen Mantel.
(Ingrid cumpärä un pa/ton.)
m Ingrid kauft den 1 einen Mantel. (Ingrid cumpärä paltonu/I un palton.)
n
f
pi
das 1 ein Kleid.
die 1 eine Bluse.
-I die Blusen.
Peter, komm hier! (Peter, vino aicil)
Wie ist
(Cum este)
Wi sind
( um sunt)
Nomin tiv W I her
( rte
'Tl W für ein
( e (e/ de
ACli t v W I hen
care
W für einen
( (e/ de
Vocativul
Adjectivul
der Roman?
(romanu/)
das Buch?
(ca rte a)
die Zeitung?
(ziaru/)
'die Texte?
(texte/e)
Mantel?
pa/ton?
Mantel?
pa/ton?
Mantel?
pa/ton?
Mantel?
palton?
rochia I 0 rochie.
bluza 1 0 b/uza.
bluze/e.)
Der Roman ist interessant.
(Romanul este interesant.)
Das Buch ist interessant.
(Cartea este interesanta.)
Die Zeitung ist interessant.
(Ziaru/ este interesant.)
Die Texte sind interessant.
(TexteIe sunt interesante.)
Der graue Mantel.
Pa/tonu/ gri.)
Ein grauer Mantel.
Un palton gri.)
Den grauen Mantel.
Pa/tonu/ gri.)
Einen grauen Mantel.
Un pa/ton gri.)
Compendiu gramatical • Gr m ikalischer Anhang
Nominativ = Acuzativ
n Welches
(Gare
Was für ein
(Ge fel de
KI
hi ?
KI id .
ro hi ?
I , . t w rze K leid.
hi neagra.)
I 111 hw rze Kleid.
r chie neagra.)
Nominativ = Acuzativ
f Welche
(Care
Was für ine
(Ce fel de
lu ?
bluzä?
Blu ?
bluzä?
Di gelbe Bluse.
Bluza galbenä.)
Eine gelbe Bluse.
o bluza galbenä.)
Nominativ = Acuzativ
pi Welche Strümpfe?
(Gare ciorapi?
Die brauen Strümpfe.
Giorapii maro.)
Termina1iile adjectivului la plural: N = A = 0 = G = -en (cänd e precedat de articol) .
Adjectivul neprecedat de articol:
singular:
plural:
N m Das ist schwarzer Stoff. (Aceasta este stofä neagrä.)
n Das ist kaltes Wasser. (Aceasta este apä rece.)
f Das ist weiße Kreide. (Aceasta este cretä albä.)
A m Ich kaufe schwarzen Stoff. (Eu cumpär stofä neagrä.)
n r nimmt kaltes Wasser. (EI ia apä rece.)
f Si n hmen rote Krei . ( i i u cretä rO$ie.)
D m Der Anz n t ff. (C stumul este din stofä neagrä.)
n Ich w h mi h mit kiln W r. (M - späl cu apä rece.)
f I h hr ib mit ( "u (/ Ti t -  
N + A deutsche Z itun
G deutscher Z itun
D deutschen Z itun
Dupä cuväntul alle, adjectivul ar t - n
alle deutsch n 7 ihlll 1('1\ 1 ) " 11 H /c /'''11 ", (
235
Compendiu gramatical • Grammatikalischer Anhang
Pronumele
1. Pronumele personal
11 111 Pronumele
de pOlitete
M N F
Sg N ich du er es sie
D mir dir ihm ihm ihr
A mich dich ihn es sie
PI N wir ihr sie Sie
D uns euch ihnen Ihnen
A uns euch sie Sie
2. Pronumele posesiv adjectival
Posesor
Pronumele posesiv
Terminatiile
adjectival

I ich mein meine Sg PI
11 du dein deine M N F M N
111 er sein seine N -e -e
sie ihr ihre G -es -es -er -er
es sein seine D -ern -ern -er -en
A -en -e -e
I wir unser unsere
11 ihr euer eure
SI ihr ihre
111 Ihr Ihre
3 . Pronumele demonstrativ
dieser + jener - se declinä cu terminatiile articolului hotärät
In n f pi
I M nt das Buch die Küche die Kleider
( It null (earlea) (bueataria) (h ain eIe)
II : . r M nt I dieses Buch diese Küche diese Klaider
( I ' I J
/ton) (aeeasta earle) (aeeasta bueatarie) (aeeste haine)
pi 11 ' t tiv der, die, das se declinä ca articolul hotärät la N, A ~ i D.
4 ro"u.u I relativ
111 I lI ', I ~   I 1I Heller, der in Leipzig studiert.
: ' H
1\ t '. / . , domnul Heller. eare studiaza in Leipzig.)
dem ich die Stadt gezeigt habe.
(earuia i-am aratat ora§ul.)
F
COI 11 u gramatical • Gr tikalischer Anhang
/\ don i
(pe c r
n N Kennen Sie das Kind, das
(il cunoa§teti pe copilul c ~
0 dern i
(c rui I 111 ?)
A da Il
(p
f N Sprechen i mit In I it t?
(Vorbi[i cu Ingrid. r ?)
o W rt u hört?
A
( - ~   ii P r1in acest Wartburg?)
die wir in I d n h be?
(pe care am invitat-o?)
pi N Begrüßen Sie die Gäste, die heute ankommen!
(Salutati-i pe oaspetii care au venit azi!)
o denen wir unseren Betrieb zeigen wollen!
(cärora vrem sä le arätäm institutul nostru.)
A die wir eingeladen haben!
(pe care i-am invitat)
5 . Pronumele reflexiv
Sg
11 111
o mir dir sich
A mich dich sich
PI
11 111
o uns euch SI h pronumele reflexiv propriu-zis
A uns euch SI h
Acuz livul ~ i tivul pronumelui p r it c pr flexive.
6. Pronurnele interogativ
) Wer? Was?
N - w r w
- w
- w m w m
/\ - w n w
b) Welcher, welche, welches?
- se declinä ca pronumel d mOl l 'iv in ' If II t It qt IIllv . I'HIIII : II '11 ulin ~ i neutru, a cärui
formä e t welchen - I" n Ull , III ~   I nr ,IIV clI' dI ll 11" 11/ ' 111' ' .
- p I " n u .1. 11 : 1:,':111111/ 1 111 I. 'l 1111.1'1 ' ' .1.111 :
237
Compendiu gramatical • Grammatikalischer Anhang
,) Was tür ein?
- la singul r declinä doar ein; la plural se folose§te was für pentru toate cazurile.
7 . Pronumele nehotärät
a) man
- nu existä un pronume corespunzätor in limba romänä;
- se traduce, de obicei, prin diateza reflexivä.
Man sagt. (Se spune.)
In Leipzig trinkt man gern Kaffe. (in Leipzig se bea cu placere cafea.)
b) jeder, jede, jedes
- se declinä ca articolul nehotärät.
c) alle (toate, toti)
pi - alle Briefmarken (se declinä ca.articolul nehotärät)
(toate timbre/e)
d) jemand = cineva
niemand = nimeni} se declinä la fel
N jemand
G jemandes
o jemandem
A jemand
e) nichts (nimic)
Er hat nichts gesagt. (EI nu a spus nimic.)
Numeralul
1. Numeralul cardinal : eins, zwei, ... zwanzig, ...
2. Numer lulordin I: der erste, der zweite, ... der zwanzigste, ...
1 . Form 10 verbului
fl 1'11 11
( ",1, ( I I)
I ' I " , t fragte
Verbul
hat
gefragt
hatte
gefragt
wird
fragen
fragend gefragt
Compendiu gramatical • Gr mm ikalischer Anhang
hren
(a cälätori)
sein
(a fi)
haben
(a avea)
werd n
(a deveni)
er fährt fuhr
er ist w r
r h t h tt
r wird Wll d
2 . Conjugarea verbelor
Prezent: I
11
111
-e
-(e)st
-(e)t
-en
-et
-en
P t
i t
n
wo,
,I (niH "
wr
wir
f h n
wird
In
wir
h ben
w r wird
w rd n werden
fahrend gefahren
gewesen
gehabt
geworden
- verbeie regulate schimbä vocala radicalä, iar la cele neregulate vocala radicalä se
transformä: e - i; e - ie.
Imperfeet:
h ben
Pe rfe ct:
in
a) verbeie neregulate
I -en
11 -est -et
111 -en
participiu perfect
b) verbe regulate
-te -ten
-test -tet
-te -ten
Participiu p cl: - v rb = ge rädäcina + en
= go ,. v d - In (e)t
- v rb r
Mai n1ull   t = I h
h tI
,ti iu Ir .ul
111
Viitorul w rd n I 11 I iliv JI / .nl
n r ul e t
1 H 11 ,f,
WllI I . q W , t "l ni)
I 'ln I CI ' : Lllllt. ,,)
I 'Ilnl I 'i V( ,
I I 1 111.' (I' d)l 111111 1 " / (
nn 1 n '''ll Clf 110111111
kr 11111 <. ,. I 1111"
dlllll . 1/' d,"11 " t, I lt)
239
Compendiu gramatical • Grammatikalischer Anhang
10) können - konnte - gekonnt (a putea)
11) mögen - mochte - gemocht (a vrea)
12) müssen - mußte - gemußt (a trebui)
13) sollen - sollte - gesollt (a trebui)
14) wollen - wollte - gewollt (a vrea)
15) bringen - brachte - gebracht (a aduce)
16) denken - dachte - gedacht (a gandi)
Adverbul
- de loe: da, hier, her, draußen, dort, hin
alC/, aici, incoace, afarä, acolo, acolo
- de timp: heute, jetzt, bald, Immer,
aZ/. acum. curänd. mereu.
- de mod: besonders, gern, sehr,
deosebit, cu pläcere. foarie,
- da eauza: darum
de aceea
- interogative: wo? wann? wohin?
unde? cand? incotro?
- pronominale: da(r) + prepozitie
damit, davon, dazu. dabei
darin, darüber, darauf, darunter
spät, gestern. morgen
tärziu. Jen, maine
fast, so, viel, ganz
aproape, a§a, mult, tot
wie? wieviel?
cum? cat?
pentru, despre, la, a/äturi de + aceasta
in, de sp re , pe, sub + aceasta
Prepozitia
ab D.
Ab ertern ept mber besucht Monika die
UniversitSt.
an A. od
'i " bitte an den Tisch! A.
Inl h noch genau an meine
1\
I '1, n das europäische Klima
W ',nr 1\
I " I nl Ir, nl Ine Freundin. A.
"'" j", " JI "LI nicht an die Türkei. A.
I :. I JIIt1I, III JI ,. der Wand. D.
I ;11 I, ,,, 11 Uf "" nntag zu dir. D.
()
incepand cu intai septembrie, Monika merge
la Universitate.
  la masä.
Imi amintesc incä exact de zilele de
V-ati cu clima europeanä?
Mä gändesc la prietena mea.
Romania nu are granitä cu Turcia.
Tabloul este pe perete.
Vin duminicä la tine.
Compendiu gramatical •
Er ist am 10. Mai geboren. D.
Er ist an mir vorbeigegangen. D.
Sie hat gern an diesem Unterricht
teilgenommen. D.
Er hat mehrere Jahre an seinem Rom 11
gearbeitet. D.
auf A. oder D.
Ich bin stolz auf meine "und . /\ .
Die Mutter paßt auf d Kind ur /\
Achten Sie auf Ih" h n! /\ .
Ich freue mich auf d n Url ub. A.
Ich warte auf die t" ß nb hn. /\ .
Auf deIn Sportplatz wart t,n in r undin.
aus D.
Ich komme aus Rumänien.
Er nimmt seinen Anzug aus dem Schrank.
Diese Bluse ist aus Seide.
außer D.
Außer mir lachten alle.
Er hat außer einigen Zeitschriften auch einen
Roman gekauft.
bei D.
Ich wohne bei meinen Eltern.
Pirna liegt bei Dresden.
Ich war beim Arzt.
Ich habe ihn beim Mittagessen gesehen.
Beim grii nen Licht muss man über die Straße
gehen.
Sie hilft uns beim Übersetzen.
bis /\ .
Ich fah" nur bis München.
Sie mu bis nächste Woche die
Hau ben beenden.
Ich I ln/ne mit bis zum Bahnhof.
durch A.
Der ug fährt durch den Tunnel.
Rum nien ist durch seine schöne Landschaft
we/tb I< nnt.
tikalischer Anhang
.111 • ( ' 11' I 10 III i.
/\ 11( 1 ;11' p I n mine.
/\ 111 tI " III ! :1I I c re la aceastä lectie.
/\ hl cr t' IHr I inulli ani la romanul säu.
unI n t n I LI de prietenii mei.
M ,n I ijä da copil.
/\v \i ij da lucrurile voastre!
M bu ur 6 concediu.
pt tr mvaiul.
/\ . Pe t r nul de sport prietena mea.
Vin din Romania.
ia costumul din dulap.
Aceastä bluzä este din mätase.
in afarä de mine, au ras toti.
,
EI a cumpärat, in afarä de cateva reviste,
un roman.
Locuiesc la pärintii mei.
Pirna este langa Dresda.
Am fost la medic.
L-am väzut la pranz.
Strada trebuie traversatä pe verde.
Ea ne ajutä la traducere.
i pänä la München.
  termine lectiile panä
pi m n viii r .
Vin i I P n la g a rä.
I !Ilul Il oe prin lunel.
I oln!\I" , (;:. 1(: I .nun itä prin peisajul ei
h\/lII () :
241
Compendiu gramatical • Grammatikalischer Anhang
tür A.
Sie bezahlt immer für mich.
Ich danke Ihnen für die Einladung.
gegen A.
Ich bin gegen diesen Vorschlag.
Das Auto fuhr gegen den Baum.
hinter A. oder D.
Er stellt sich hinter mich. A.
Das Auto ist hinter dem Haus.O.
in A. oder O.
Gehen wir heute ins Theater? A.
Ich übersetze den Text ins Deutsche. A.
Im Theater sind heute viele Leute. O.
In einer Woche bin ich fertig. O.
mit O.
Ich fahre mit dem Auto.
Mit 18 Jahren begann er zu studieren.
Ich habe die Prüfung mit Erfolg bestanden.
Ich bin mit Ihnen nicht einverstanden.
nach O.
Wir fahren nach Leipzig.
Es ist drei Minuten nach zwei Uhr.
Sie fragt nach dem Hotel "Astoria".
Wir rufen Sie nach dem Essen an.
neben A. d f
Ingrid I 111 d n tuhl neben den Tisch. A.
Er si ht n b Tl d m Tisch. O.
ohn 1\
I" "" ut hne Mantel spazieren.
oll
I ,':.1 f I ( , Wehen krank.
Ea mereu pentru mine.
Vä mul1umesc pentru invitatie.
Sunt impotriva acestei propuneri.
inträ in copac.
Se in spateie meu.
e in spateie casei.
Mergem azi la teatru?
Traduc textul in germanä.
La teatru sunt azi multi oameni.
A •
Intr-o säptämänä sunt gata.
Eu merg cu  
Oe la 18 ani a inceput sä studieze.
Am luat examenul cu succes.
Nu sunt de acord cu dumneavoasträ.
Plecäm la Leipzig.
Este ora douä trei minute.
Ea intreabä de Hotelul "Astoria
ll

Vä sunäm dupä ce mancäm.
Ingrid pune scaunul längä masä.
EI stä längä masä.
Azi merg sä mä plimb tarä palton.
Este de douä säptämäni bolnav.
Compendiu gramatic I
trotz G.
Trotz das schlechten Wett r '" 1 11 "
spazieren.
über A. oder D.
Ich stelle das Bild Ob r i ,,, /( 1\
Man kann über rlm 11 t I, I .,, ) ./ I ,111( "
Wir sprachen iJb r If) IIle ,Ic I. ,'tl I 1\
Ich erztihl lJb r 1\
Er lacht lJb r ih"
Herr H 11 r fr II t , 11 (J b , s '" 11 111'
Das Bild h n t IJb r I I , , I
um A.
Wir sitzen um den Tisch herum.
Ich komme um 2 Uhr.
Er geht um die Ecke.
Darf ich um eine Auskunft bitten?
unter A. oder D.
Ich stelle die Schuhe unter das Bett. A.
Die Schuhe liegen unter dem Bett. D.
Unter welcher Bedingung kann ich nach
Deutschland fahren?
von
Vfll\I 7 t
t v "
hn.
In laden.
ht
Ich ,. I11c (I( '111 V( " I ' 11111 "' n
Sie W I " VOll t!, "' I ""' IH , "' 1", ,/ t
Ich bin V " .';( 1/1( 11 I /f, 11 ,li" 1 t (1/'
Das h 111:. 1 11 11 / 1, / 11 (1111 / If" I
vor A. I 1 I
Sie fuhren vor I I .', 11 I, / 1\
W rten ; . I ,11( . V" 1 I 1111 I )
/11 11 11 I " 111 I "" .f I, I "' I I )
,MIIIIII 11 ' I \ ' r I li/li I
w hr< 11 I
W 1/,,. IH/III/ ', ' " " 11t 1,,11 • 111 /" "\\ 11
Mt 111'11 11
1 I1 ikalischer Anhang
, \1 I( •• 1 rn ra proastä, am mers sä
" 1 IIllll
1\ .I t l 1 I peste canapea.
1\ . f . , I) rge prin Berlin spre Rostock.
V 1 t inl despre 0 piesä de teatru.
I II P v t c despre Romänia.
I r da el.
I mn I1 H IIer se bucurä de fiul säu.
I . 01 ul tä deasupra canapelei.
Stäm in jurul mesei.
Vin la ora douä.
EI dä coltul.
,
Pot sä vä rog sä-mi da'i 0 informa'ie?
Pun pantofii sub pat.
Pantofii sunt sub pat.
in ce condi'ii pot pleca in Germania?
Vin de la medic.
Scrisoarea este de la fiullui.
Am fost invitat de un prieten.
Piesa este de Brecht.
Povestesc cu pläcere despre Romania.
1\ 1ft impresiona'i de film.
I! t ir ntat de ideile lui.
M i ul e deschis de la 8 la 18.
1\ 11 111 , 1. in fata hotelului.
1\' t I t ; ,\1 , v g, in fata  
1\ «: lI.I1 tl( 1 ni m fost in Germania.
I ', lI ' W : I d )l l färä trei minute.
" I .IIplIl (:oll c(!(liul li m vizitat
' '' , I" "
243
Compendiu gramatical • Grammatikalischer Anhang
zu
Ich gehe zum Arzt.
Ich habe ein Kilo Apfel zu 1,60 M gekauft.
Was sagen Sie zu meiner Arbeit?
zwischen A. ader D.
Setzen Sie sich, bitte, zwischen Ingrid
und Hans.
Ich komme zwischen 12 und 14 Uhr. D.
Das Heft liegt zwischen den Büchern. D.
Mä duc la medic.
Am cumpärat un kg de mere cu 1,60 märci.
Ce spuneti da munca mea?
  vä rag, intre Ingrid Hans.
Vin intre 12 14.
Caietul este intra cärti.
,