UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

FACULTATEA DE ECONOMIE SI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR
DEPARTAMENT: MANAGEMENT
DOMENIUL: MANAGEMENT
PROGRAM MASTERAL: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr. de ore
Forma
de verificare
Credite
Codul disciplinei
Anul I
Sem. I
14 săptămâni
Sem. II
14 săptămâni

C S/L/P C S/L/P
A.

Discipline obligatorii1.
Management organizaţional

2 2 - - E1 8
MRU101
2.
Managementul intercultural
al resurselor umane

2 1 - - E1 7
MRU102
3.
Strategiile organizaţiilor

2 1 E1 7
MRU103
4.
Managementul schimbărilor
organizaţionale

- - 2 1 E2 7
MRU104
5.
Recrutarea şi selecţia
resurselor umane.
Managementul talentului

- - 2 2 E2 8
MRU105
6.
Training, Coaching,
Mentoring.Managementul
carierei

- - 2 2 E2 8
MRU106
7.
Legislaţia muncii. Angajarea.
Recompense şi sancţiuni.
Conflictele de muncă

- - 1 2 E2 7
MRU107

TOTAL ORE
OBLIGATORII/SĂPT.
6 4 7 7 7E 52

B. Discipline opţionale *

8.
Antreprenoriat

2 2 - - E1 8
MRU108
9.
Managementul cunoştinţelor

2 2 - - E1 8
MRU109

TOTAL ORE
OPŢIONALE/SĂPTĂMĂNĂ
2 2 - - 1E 8


TOTAL ORE OBLIG. +
OPŢ./SĂPT. (A+B)
8 6 7 7 8E 60

C.

Discipline facultative10.
Engleza/Franceza/Germana
pentru afaceri

- - 0 2 E1 2
MRU110
11.
Metodologia cercetării
ştiinţifice

2 1 E2 2
MRU111
12.
Academic Writing

2 1 E2 2
MRU112

TOTAL ORE
FACULTATIVE/SĂPT.
- - 4 4 3E 6

TOTAL ANUL I 8 6 7+4 7+4 11E 60+6

*Discipline optionale – se va alege 1 disciplina din cele 2.Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr. de ore
Forma
de verificare
Credite
Codul disciplinei
Anul II
Sem. III
14 săptămâni
Sem. IV
14 săptămâni


C S/L/P C S/L/P
A.

Discipline obligatorii1.
Comunicare şi negociere

1 2 - - E3 5
MRU201
2.
Leadership şi dezvoltare
managerială. Bune practici
de inteligenţă emoţională

1 2 - - E3 6
MRU202
3.
Motivarea şi evaluarea
performanţelor resurselor
umane. Echipa de înaltă
performanţă

2 1 - - E3 6
MRU203
4.
Managementul şi ergonomia
ambientală

2 1 - - E3 6
MRU204
5.
Software Open Source şi
simulări în managementul
resurselor umane

- - 0 2 E4 6
MRU205
6.
Aplicaţii ale sistemelor
informatice în resurse umane

- - 0 2 E4 6
MRU206
7. Practică - - - 10 Colocviu 20 MRU207

TOTAL ORE
OBLIGATORII/SĂPT.
6 6 0 14 6E+1C 55

B.


Discipline opţionale*8.
Cultură, etică şi
responsabilitate socială

1 1 - - E3 5
MRU208
9.
Managementul resurselor
umane în companii
multinaţionale

1 1 - - E3 5
MRU209

TOTAL ORE
OPŢIONALE/SĂPT.
1 1 - - 1E 5

TOTAL ORE OBLIG. +
OPŢ./SĂPT. (A+B)
7 7 0 14 7E+1C 60
C.

Discipline facultative


10.
Engleza/Franceza/Germana
pentru afaceri

0 2 - - E3 2 MRU210

TOTAL ORE
FACULTATIVE/SĂPT.
0 2 - - 1E 2
Elaborarea dizertaţiei 15
TOTAL ANUL II 7 7 0 14 8E+1C 75+2

*Discipline optionale – se va alege 1 disciplina din cele 2.


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful