You are on page 1of 7

FúGuómínslÍfs Eféggatiftogió

Lag:Gunnar BeynirSveinsson Lag:GunnatReynirSveinsson


Texti:Matthías
Jochumsson Ljóò:Jóhann
Gunnar Siguròsson

Fú,GuòmínslÍfs,ég lokaaugummínum Eféggati flogiòyfirfjóllinhà,


í líknarmildumfóÒurórmum pínum ég pyrftiekki,aÒhorfauppí hamrana pé.
og hvílisatt,pótthverfisólinbjarla, Eféggeti ftogiÒ yfirhófinbté,
éghallaméraÒFínufóÒurhjarla. ég Dyrftiekki'aÒstanda viÒstróndina
bé.

A, taknú,Drottlnn,fóÒur
og móÒurmína EgvildiaÒéggati flogiÒ.
í mildiríkanàòarverndanpína, Eféggati flogiÒyfirfjóllinhé,
ogattliÒmittogattjòròvirztugeyma Égpyrftiekki'aÒhodauppí hamrana,
0g engupínuminnsta barnigleyma. hamrana bé.

0 sólarJaòir,
signdunú hveftauga,
ensérí lagipau,semtérinlauga,
ogsfndumiskun óllupví,semandar,
pví,
eneinkum sembòlogvoÒigrandar.

Pínlíknaràsjàn llfSidimmumheimi,
pittljósiÒ
blessaÒ gefí nóttmigdreymi.
i Jesúnafnivll égvaransofa
ogvaknasnemma pínadlrÒaòlofa.
Tungamínverlutregeió Grucifixus
Lag:GunnarReynirSveinsson Lag:Gunnalr
Reyni Sveinsson
Ljóò:Hófundurókunnur turtiúrtrúarjàtningunni
latneskur
SaniÒ7. des.2001
Crucifixus
etiam pronobis
Tungamínvedutregeià, subPontioPilato;
aÒtjéhvaÒguòbérveitti. passusetsepultusest.
hermdu
mitteinninn
Hjarta fré teftiadie,
Etresunexit
hversu vió
hann Fig breytti. secundum scripturas;
incoelum,
etascendit
minnguÒ,
Drottinn FigdÍrkaé9, sedetaddextram DeiPatris.
dàsamur eftunasta, Etiterumventurusestcumgloria
síztskalpvíverasélmíntreg, judicare
vivosetmortuos,
aÒsyngja PérdfrÒhasta. cujusregninoneiitfinis.
EtinSpiritumSanctum
Dominum etvivificantem,
quiexPatreFilioqueprocedit;
quicumPatre etFiliosimul
etconglorificatur;
adoratur
estperProphetas.
quilocutus
Etunam sanctam catholicamet
apostolicamecclesiam.
unum
Confiteor baptisma
lnremissionempeccatorum.
Etexpectoresurrectionemm0rtu0rum
saeculi.
etvitamventuri Amen.
-|-
Sorgingleymir
engum AòurvarhannpójafntogsíÒan
Lag:GunnarReynirSveinsson erinnsérefiskepnanvari.
}rgel: KàriDormar GjórÒi
hannheimogteygÒi tímatvo
jafnaldra
í sínuvaldi.
TilMóríu
Lag:Gunnar
Beynir
Sveinsson FyrirMéríu
faÒm hinnd!ra,
Ljóò:
Eysteinn
Asgrímsson gréthinnséra
fyrirMéríu
làtmigpinnar
lausnarnjóta,
Skópun, faÒing, skírnogpnfÒi, lifandi
GuÒmeÒ fóÒuroganda.
skynsemd ergulli,
full,erbetri
dreyrinn KristsafsíÒuséri, Avinlega
meÒ luktumlófum
syndalikn ogdaglegt yndi, lofraóandi
à knésínbaÒi
hàleitvon,é himnasalu, skepnanóllerskyldaÒfalla,
hryggÒin jarÒar neÒstubyggÒar skapari
minn, pinni.
fyrir6sjén
bjóòa mérífrésògn fara
fógurstórmerkin Drottins
verka, Màría, eftpúmóóir dfrust,
herra GuÒ, séhverjum erdfni, Méría, lifirFúsamdíhéni,
himinn ogjóròÍfyrstu gjórÒi Méría, ertpúafmiskunn skírust,
pr,liddi
hannmeÒ prisvarprennum MérÍa, léttFúsyndaféri,
FaÒ errétt,Daòerrétt Méría, lftinmòrgpvívóru,
trúmínenglastéttum. Méría, lítFúklókké térin,
graóDúmeinin
I'llàría,Méría, stóru,
Méría, Màría, dreifpúsmyrslísérin.
GlOria Quitollispeccata
mundi,
Lag: Reyni
Gunnar Sveinsson suscipedeBrecationem
nostram
Latneskurturti Quisedes Patris,
addexteram
miserere nobis.
inexcelsis
Gloria Deo.
Etinterraoax tu solus
Quoniam Sanctus,
hominibus bonae voluntatis. Dominus,
tusolus
Laudamus te, Tusolus
Altissimus,
benedicimus te. JesuChriste.
Adoramus te,
Glorificamuste, CumSanctoSpiritu
Gratias
agimus tibi ingloria
DeiPatris.
Amen.
proptermagnam gloriam
tuam.
Domine Deus. Rexcoelestis.
Deus Pater omniootens.
Domine Filiunigenite,
JesuChriste, altissime.
Domine Deus, AgnusDei,
Patris.
Filius
peccata
Quitollis mundi,
misererenobis.
Égó FigeftirJesúminn A Raóisreri
Lag:GunnarReynir
SveÌnsson Lag:Gunnar heynirSveinsson
Ljóò:Mafthías
Jochunsson Ljóò:Eri-Tobbi

Egà bigeftir,Jesúsminn Hógtum bógtum tófratóktum


jórÒinpóóllmérhafni, hógtum bògtum tófratóktum,
í pérhuggunogfrelsifinn FóaÒflutturséégé flaÒisker segirTobbi
fróunhvertsinnfllituraf pínunafni, ogfrjósiparogfrjósiminnklobbi
pamba damba damba pambadamba da.
Allter tapaó,ef tapa'ég pér 0g víkiallirvíkivonduaómér
tryggÒavinurinn blíÒi, veler paó,segirTobbi.
aldreibrugòiztí heimihér
hefurpú mér,hjélpar snauÒumí stríÒi. etla égaògefastupp
Hérna
pambarambara.
Leitthefurmigpínlíknarhónd
lÍfsé fallvóltu
strati,
greittmínvandraóa gjórvóll
bònd,
glattlÍfogÒnd,gefiÒméroft meÒlati.

AlÍtnú,taÒir,
andvórpmín,
er égtil himins
sendi,
orÒum ég kvakapeimtil pín
í pjàningogpín,pinnsonurmérsemkenndi.
Yfirhverrieykté jóróu Staranióurstjttrnu
augu,
Lag:GunnarReynirSveinsson starainní hjarta
mitt.
Ljóò:Stefànfrà Hvítadal BiÒéghljóÒur banirmínar,
Yfirhverrieykté jòrÒu blessa,Drottinn,
nafniÒFitt.
englar Drottinshalda vórÒ. Làtmigallalifsins
daga
Dúnmjúkt lífsins
dagurfalla lúta,Drottinn,
einumpér.
dropum líkà rakan svórò. Nafnipinnardiròardeyja,
Arinseytla einsoglindir, Drottinn
himna, veitpúmér.
aldirhníga líktogfljót,
semúhafbíòur,
eilífÒin YfirlÍfsinssvòrtusanda
allratímastefnumót. sendu nàÒar brosiÒbitt.
Eftirvillu,brotogblekking
Fytur tímanspungu vatna blessa, Drottinn,
hjartamitt.
plturenn,hiÒnfjaér. Drottinn,vagÒu, demFúeigi,
Stara niòur
stjórnuaugu, Drottinn Guò,égtrúié big.
verÒur
heitogsàr. Jesús, pínum jólum fagna,
stundin
Allirdagaraviminnar Jesús heyrpúmig.
Kristur,
eru,Drottinn,
sekté mér.
Sjúkogdópur sàlmíngratur,
syndum eftirpér.
hlaÒin,
ínóttmigdreymdi próóur
hamingjuna Rauóur
Lag:Gunnar Reynir
Sveinsson Lag:Gunnar ÉeynirSveinsson
Ljóò:William
Heinesen Ljóò:HrafnAndrés
Haròarson
b!òing:borgeir
Dorgeirsson
UmstundheféghaldiÒí hòndpér
Í nóttmigdreymdi hamingjuna Skyndilega
ertuhodinn
húnvarhésigld einsogfuglviÒklettabrún horfinn
sjónum
steyptisérmeÒarnsúgogé kaf Hóndbínfarin
ofanídraumsmínskynadjúpahaf
reigÒisigbràttog breiddi
út sittfang 0g tjórnininní mérsjélfum
í blémannsàég himinferÒalang hveffa flaÒiryfirbakkasína
égskelfistennpannundraglans ogvókvarstràin
semàrsólslóé hvítavangihans.
Teygihòndmínaí étttil sefsins
handan tjarnarinnar
okkar
húnlengistog mjókkar
verÒurrauÒurbróóur
rauòurpréÒurmillimínogsefsins

Sefast
sefast
umsíÒir.